SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. Bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır ile merkezi Mustafa Kemal Mah Cad. No:2 ÇANKAYA / ANKARA adresinde bulunan Ankara Ankara Sitesi bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır arasında yapılmıştır Tarafların 1.1 de belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olup, adres değişikliği yazılı şekilde karşı tarafa bildirilmedikçe, bu adreslere yapılan bildirimler tebliğ edilmiş sayılacaktı r. fl 1.3 Tarafların, daha sonra, ancak bildirim süresinde yazılı şekilde de yapılmak sureti ile kurye, faks ve elektronik posta yolu ile bildirim yapabilirler. İhtilaf halinde elektronik yazışmalar da delil olarak kabul edilecektir. MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşmenin konusu Ankara Ankara Sitesi tarafından yazılan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan temizlik şartnamesinde belirtilen hizmetlerinin 6 (altı) temizlik ve 1 (bir) bahçe bakım personeli ile gerçekleştirilmesidir. Bahçıvanlık hizmeti 01 Mayıs - 31 Ekim 2014 ve Nisan 2015 tarihleri arasında 7 (yedi) ay süre ile verilecektir. MADDE 3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 3.1. İş bu sözleşme 01! tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin süresi taraflarca yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren başlamak üzere bir yıl boyunca toplam 12 ay olup, 12 aylık sürenin bitiminden 1(bir) ay öncesinden yazılı olarak sözleşmenin sona erdirilmesine yönelik yazılı bildirim yapılmadıkça, en son fatura bedeline asgari ücret ve zorunlu giderlerin yansıtılması hakkı saklı kalmak kaydıyla fiyatta karşılıklı mutabakata varılarak sözleşme her yıl 1 (bir) yıl daha uzar. MADDE 4-SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI 4.1 Sözleşmenin yürürlük süresi içinde asgari ücrette, asgari ücret artışının etkileyeceği fazla mesai, kıdem tazminatı, resmi tatil payları ve senelik izin ücretleri tutarlarında, SSK taban ve tavan ücret prim ödeme katsayılarında, vergi oranlarında, işsizlik sigorta primlerinde olabilecek artışlardan doğan farklar, temizlik hizmeti ile ilgili oluşabilecek yasal yükümlülüklerle doğan maddi külfetler ve temizlik malzemeleri, çöp poşetleri, dispanser havlu, el sabunu v.b. malzemelere gelecek zamlar ile ilave olarak alınacak ekipman, makine, araç ve gereçlerinin amortisman bedelleri MÜŞTERİ ile YÜKLENİCİ arasında anlaşma sağlanarak YÜKLENİCİ ye ödenecek ücrete yansıtılacaktır.

2 b) Bahçe Bakım Personeli: TL/kişi x 7/12 = TL + KDV karşılığı olarak aylık TL+KDV (OnüçbinyüzaltmışyediTürkLirası) fatura a) Temizlik Personeli: TL/Kişi + KDV kesecekti r. 4.2 YÜKLENİCİ, hizmet verdiği her ayın son günü işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin fatura kesim tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde ödenecektir. sorumludur. sürelerini aşmayacak biçimde, personelin izin hakları saklı kalmak sureti ile, resmi personele ek ödeme yapılacaktır. Ancak, MÜŞTERİ nin talebi üzerine, yasal çalışma personel sayısı çerçevesinde ayrıca fatura kesilecek ve belirtilen çerçevede 4.4 Resmi tatillerde personelin çalıştırılması durumunda çalışılan saat ve çalışan 4.5 İşbu sözleşme aynı zamanda cari hesap sözleşmesi niteliğindedir. Bu sözleşmenin 4.6 MÜŞTERİ nin fatura ödemesini geciktirmesi halinde ihtara gerek olmaksızın fatura 4.7 İki ay üst üste hizmet sonrası kesilen faturanın MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi 4.8 Damga vergisi tutarı YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. 4.9 Fatura ekinde, YÜKLENİCİ temizlik ve bahçe bakım personeli ücretlerini ödediğine MADDE 5- SORUMLULUKLAR 4.3 YÜKLENİCİ tarafından her ayın son günü kesilecek olan fatura, MÜŞTERİ tarafından 5.1 MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin birinci maddesinde tanımlı olan hizmetlerin MÜŞTERİ, YÜKLENİCİ nin hizmet vereceği tüm alanları ve cihazları sağlam, eksiksiz MÜŞTERİ; hizmetlerin verileceği tesisleri ve ortamı işbu sözleşmede bahsi geçen ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikilen her ay için yasada yazılı oranlar esas alınarak gecikme cezası uygulanır. yeni bir sözleşme, ek sözleşme veya ek bir fatura işlemine konu olacaktır. imzalanması ile taraflar cari hesap şeklinde çalışacaktır. Her yeni veya istisnai hizmet; bedeli vadesi belirli alacak olduğundan, ödenmesi gereken sürenin bitiminden halinde YÜKLENİCİ sözleşmeyi bildirimsiz derhal fesih edeceği gibi, gecikme cezası işlemek şartıyla işe devam edebilir. tatil günleri, bayram ve haftasonunda, YÜKLENİCİ ile uzlaşarak personelin nöbetci dair bordro ile SSK ve vergi ödenti belgelerini MÜŞTERİ ye ibraz etmekle yükümlüdür. kalması sağlandığında herhangi bir ilave ödeme yapılmayacaktır. hizmetleri yapılabilmesi için hazır bulunduracaktır. gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapıyı (depo, soyunma odası vb.) hazırlamakla ve testleri yapılmış olarak teslim edecektir.

3 5.1.4 MÜŞTERİ, YÜKLENİCİ için çalışan hiçbir personeli, YÜKLENİCİ nin işinden ayrıldığı ilk 6 (altı) aylık süre içerisinde kendi içerisinde kendi bünyesinde işe alamayacaktır MÜŞTERİ, YÜKLENİCİ nin personelini bu sözleşmede tarif edilen işlerin ve çalışma alanının dışında herhangi bir işte çalıştıramayacaktır. Özel hallerde bu durumu yazı ile YÜKLENİCİ ye bildirmek ve onay almak durumundadır. Aksi taktirde oluşacak tüm riskler MÜŞTERİ ye ait olacaktır MÜŞTERİ ya da kat malikleri, YÜKLENİCİ nin, tesis temizliğinde kullandığı makine, alet, ekipman ve malzemesini hiçbir şekilde kullanmayacaktır MÜŞTERİ, bahçe bakımı için gerekli çim ve çit biçme makineleri v.b. ekipmanlar ile bu ekipmanlarda kullanılan yakıt, zirai / haşere ilaçlarını, ekilecek bitki, çiçek ve gübreyi temin edecektir MÜŞTERİ, havuz bakım kimyasallarını temin edecektir. 5.2 YÜKLENiCİNİN SORUMLULUKLARI İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler sözleşmeninin eki olan şartnamede belirtilen esaslara göre yapılacaktır YÜKLENİCİ şartnamede tanımlı tüm hizmetleri eksiksiz ve zamanında yerine getirecektir Bu hizmetin verilmesi esnasında çalıştırdığı personelinin özlük hakları ve tüm yasal sorumlulukları YÜKLENİCİ ye ait olacak ve MÜŞTERİ bu konuda sorumluluk taşımayacaktır. (ücret, kıdem ve İhbar tazminatları, yıllık izin paraları vb.) YÜKLENİCİ çalıştırdığı personeline gerekli üniformayı verecek ve bunların temiz kullanılmasını temin edecektir YÜKLENİCİ ve çalıştırdığı personel, MÜŞTERİ in çalışma kurallarına riayet edecektir YÜKLENİCİ nin bu sözleşme temelinde verdiği hizmetler esnasında yaşanabilecek hoş olmayan, kurallara uymayan ya da istenmeyen olaylar vuku bulduğunda mutlaka tutanak tutulacaktır. YÜKLENİCİ nin bu sözleşme ile üzerine düşen sorumlulukları istenilen seviyede gerçekleştirmemesi ve tutanaklarla belirlenen yetersizlik ve memnuniyetsiz durumunda ve/veya planlanan bakım faaliyetlerinin aksaması YÜKLENİCİ tespit edilen aksaklığın 5 (beş) iş günü içerisinde düzeltecektir. Uyarıya rağmen aksaklığın düzeltilmemesi haklı fesih nedeni sayılacaktır. durumunda YÜKLENİCİ yazılı ihtar yolu ile uyarılacak, YÜKLENİCİ, çalıştırdığı personelin planlı yıllık izin veya mazeret izni kullanması durumunda bu personelin yerine izin doldurucu personel temin etmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ günlük acil mazeret izin gerektiğinde birinci gün için personel temin etmeyecek, iznin uzaması durumunda izin doldurucu personel temini gerçekleştirilecektir. Ani oluşabilecek durumlar karşısında birinci izin gününde de personel temin edilecektir. İzin kullanan personel MÜŞTERİye önceden bildirilecektir.

4 karşılanacaktır. mahallinden alarak, çöp odası ya da çöp alanına atmakla sorumludur. zorundadır. zorundadır. edecektir YÜKLENİCİ çalıştıracağı personelin ulaşım ve yemek ihtiyacını kendisi zarar vermeyecek şekilde temizlik yapacak, uygun kimyasal ile temizleyecektir. 5.2.IOYÜKLENİCİ, tesislerin temizliği esnasında; tüm zemin, yüzey ya da demirbaşlara Verilen zararlardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. paspas, ekipman, makine v.b. araç gereci kendisi karşılayacaktır. durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine 6.6 MÜŞTERİ, YÜKLENİCİ den çalıştırılmasında veya iş yerinde bulunmasında engel bulunduracaktır. YÜKLENİCİ işlerin yürütülmesinde, gerektiği şekilde eğitim ve 6.5 YÜKLENİCİ, işin belirlenen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gerekli miktarda malzeme, ekipman ile yeterli sayıda personeli her an iş başında 6.4 Bu sözleşmenin imzalanmasını müteakip YÜKLENİCİ, üstlenmiş olduğu işin malzemeyi, ekipmanı ve personeli sağlamak ve ihzaratla ilgili önlemleri almak önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumludur.,., 6.3 YÜKLENİCİ, bu sözleşmede öngörülen yükümlülükleri ihlal ederek, MÜŞTERİ ye YÜKLENİCİ, MÜŞTERİ nin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak usulüne uygun şekilde kullanılabilir.bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler, öngörülmüş tedbirler alınarak ve 6.2 YÜKLENİCİ, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuat,n izin vermediği insan ve çevre gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptı racaktır. bu sorumluluklarının yerine getirmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, göstererek planlayacak, değerlendirecek, yürütecek,tamamlayacak ve işlerde 6.1 YÜKLENİCİ, işleri sözleşmede öngörülen şekilde; gereken özen ve ihtimamı MADDE 6- GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKLENİCİ, MÜŞTERİ nin talebi ile, MÜŞTERİ nin hukuki işlerini de yürütecektir. tüm zararlardan doğrudan kendisi sorumludur. 5.2.I2YÜKLENİCİ bu sözleşme kapsamındaki işin yapılması esnasında 3.kişilere verdiği YÜKLENİCİ, kullanılacak tüm temizlik malzemelerini, kimyasalları, deterjanları, çöp olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderilecektir. YÜKLENİCİ, poşetlerini, sosyal tesislerde kullanılan dispancer havlu, tuvalet kağıdı, el sabunu, öğretim görmüş, diplomalı, sertifikalı vb. personeli çalıştırmayı öncelikli olarak tercih sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanları (teknik ve idareci rsonel, hizmetli, işçi YÜKLENİCİ, gerçekleştirdiği hizmetler sonucu çıkan çöp ve atıkların, temizlik getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya iş yerinde çalıştırılmasında sakınca

5 ve diğerleri) iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir.yüklenici bu talebi MÜŞTERİ tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. YÜKLENİCİ nin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler MUŞTERİ tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, MÜŞTERİ nin izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz.yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine 72 (yetmişiki) saat içinde uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır. 6.7 Mevzuata Uygunluk YÜKLENİCİ, ilgili üzere; bütün bildirimlerin ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak (a) İşlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların da düzeltilmesine ilişkin olarak bütün kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, tebliğ ve diğer mevzuata, (b) Malları veya hakları, işler dolasıyla herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu kurum ve kuruluşlarını düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı MÜŞTERİ nin zararını karşılayacaktır. 6.8 Gizlilik a) YÜKLENİCİ, işle ilgili olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve MÜŞTERİ nin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır.türk Yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin amaçları doğrultusunda herhangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uzlaşmazlık ortaya çıkarsa MÜŞTERİ nin bu konuda ki kararı nihai olacaktır.gizlilik yükümlülüğü sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonrada devam eder. b) Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın yazılı rızası olmadan bu sözleşme ile ilgili hiçbir bilgiyi; diğer tarafın işi, araştırma faaliyetleri ve menfaatleri ile ilgili bilgileri; ve tarafların birbirlerine vermiş oldukları veya bu sözleşmenin ifası sırasında öğrenmiş olabilecekleri teknik ve ticari bilgiler, fiyat yapıları, maliyetler veya idari bilgiler gibi gizli bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamayacak ve bu sözleşmenin amacına hizmet etmek dışında kullanmayacaktır. Bu hüküm bu sözleşmenin hitamından veya feshinden sonra beş yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. 6.9 Fikri ve Sınai Mülkiyete konu olan hususlar a) MÜŞTERİ sözleşme hükümleri çerçevesinde YÜKLENİCİ tarafından üstlenilen bir hizmetin konusu olan yada hizmetin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri ve sınai haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yarı iletken topograflar (chipler), dijital iletişim, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler, coğrafi ad ve işaretler, açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet konusu haklarda hangisi veya hangilerine, ne kadar süre ile ve ne gibi şartlarda sahip olacağını, ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak, kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda duraksamaya yer bırakmayacak şekilde düzenleyecektir.bu haklar, yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklı kalmak,

6 ürünün mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve ürün sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde kullanılmamak kaydıyla münhasıran MUŞTERI ye ait olacaktır. b) YÜKLENİCİ nin, sözleşmeye göre üstelendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve / veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve / veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir.yüklenici bu konuda MÜŞTERI den herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa diğer hakları saklı kalmak kaydıyla YÜKLENİCİ ye rücu eder. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle MÜŞTERİ herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) YÜKLENİCİ den tahsil ve tazmin eder Kamu Düzenine ve Mallarına zarar vermeme,.-., YÜKLENİCİ işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların giderilmesi için gereken bütün işlemlerde, sözleşme koşullarına uygun davranma yükümlülüğü içerisinde; a) Kamu düzenine ve kamusal yaşamın gereklerine uygun davranacak b) Kamunun mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallar ile özel kişilerin mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis edilmiş veya bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde kullanılan mallara zarar vermeyecek, bunların kullanımına ve bunlara ulaşılmasına engel olmayacaktır Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle MÜŞTERİin maruz kalabileceği tüm zarar, ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderler YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır Diğer YÜKLENİC lere olanak sağlanması YÜKLENİCİ; MÜŞTERİ tarafından istihdam edilen diğer bütün YÜKLENİCİ lere ve onların işçilerine, MÜŞTERİ ye bağlı olarak çalışan tüm personeline, bu sözleşmenin konusu olan işlerle bağlantılı olarak veya bu işlerin görülmesine yardımcı olması amacıyla MÜŞTERİ nin bizzat yürüttüğü veya bir başka sözleşme uyarınca başka YÜKLENİCİ ler tarafından yürütülen veya sözleşmenin kapsamında yer almayan herhangi bir iş nedeniyle, bu işin niteliği gereği iş yerinde veya iş yeri yakınında çalıştırılması gereken ve usulünce yetkilendirilmiş olan şahıslar ile bunlara tabi personele, görevli ve ya yükümlü oldukları işleri yapmaları için gereken bütün makul imkanları sağlayacaktır İş Güvenliği Bu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ ye ait her türlü araç, gereç ve cihazın, sözleşme süresince, aşağıdaki hususlara yönelik olarak korunmasından ve gereken tedbirlerin alınmasından YÜKLENİCİ yaptığı işin niteliği ile bağlantılı hasarlardan sorumludur.

7 gereken bütün önlemleri almak ve MÜŞTERİ tarafından, kaza, zarar ve kayıp zarardan MÜŞTERİ sorumludur. türdeki güvenlik tedbirlerinin alınması için gerekli maddi ve alt yapı ihtiyaçlarını ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır YÜKLENİCİ site bünyesinde kedisine bağlı olarak çalıştırdığı tüm personelin iş YÜKLENİCİ kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile 6.13 Çalışma Ortamının Temizliği MADDE 7- MUCBİR SEBEPLER MADDE 8- İŞi BAŞKASINA DEVİR YASAĞI YÜKLENİCİ, site sınırları içerisinde maddi ve altyapıdan kaynaklanan gerekli tüm iş malzeme, elden çıkarılması gereken bütün çöpleri ilgili mevzuat veya mevzuatların öngördüğü şekilde siteden kaldırılacaktır. güvenliğinden sorumludur. Bu kapsamda personellerine eğitim vermek, gerekli iş MÜŞTERİ YÜKLENİCİ den gelen iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması için gerekli güvenliği tedbirlerini tespit edip MÜŞTERİ ye yazılı olarak bildirmekle yükümlü olup, sorumluluğundadır. karşılanmamasından dolayı yaşanacak kaza ve zarardan MÜŞTERİ sorumludur. maddi ve alt yapı ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bu zaruri ihtiyaçların güvenliği tedbirlerini almak (ISG kıyafeti, İSG eğitimi vb.) tamamen YÜKLENİCİ nin herhangi bir yaptırım uygulanmayacak veya iki taraftan zararlarının tazminini talep etmeyecektir. Bu mücbir sebepten etkilen teslim ve ödeme koşulları mücbir koşullarına göre adapte edilecektir. Site Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında ve faaliyetin tamamlanmasını tespit edip MÜŞTERİ ye bildirmekle sorumludur. MÜŞTERİ YÜKLENİCİ den gelen bu YÜKLENİCİ site sakinleri ve üçüncü şahısların güvenliği ile ilgili alt yapı eksiklerini müteakip, YÜKLENİCİ çalıştığı alanın gereken temizliğini yapacak, alet edevat, artan Sözleşme kapsamındaki illerde salgın hastalık, kötü hava koşulları, deprem, grev ve karşılayacaktır. Bu zaruri ihtiyaçların karşılanmamasından dolayı yaşanacak kaza ve etkilediği ölçüde mücbir sebep süresince, tarafların sorumluluk ve vazifeleri askıya afetler, hükümet kararları, sözleşme konusu işin yerine getirilmesini doğrudan lokavtlar ilan edilmiş veya edilmemiş olsun savaş, ambargo, ayaklanma, isyan, doğal almayacak ve bu süre içinde anlaşma hükümlerini yerine getirilememesi nedeniyle MUŞTERİin onayını almaksızın üçüncü şahıslara devir ve temlik edemezler. şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Tarafların bu süre içerisinde bir bir araya gelerek, işbu sözleşmenin devam, askıya alınma, fesih ve ya başka bir Mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi durumunda taraflar anlaşmaya varamaması halinde, taraflardan herhangi biri işbu sözleşmeyi tek taraflı YÜKLENİCİ, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülük ve sorumluluklarını olarak her zaman fesh etme hakkına sahiptir.

8 MADDE 9- SÖZLEŞMENiN FESHİ MÜŞTERİ nin memnuniyetsiz olduğu durumda sözleşmeyi feshedebilmesi için 15 (on beş) gün önceden yazılı olarak haber vermesi gerekir. Bu 15 (on beş) gün içinde sözleşme aynı biçimde devam eder.taraflardan herhangi birinin unvanının değişmesi, ortaklık yapısının ve / veya ortaklarının değişmesi, başka bir şirket veya şirketlerle birleşmesi veya bölünmesi durumu önceden MÜŞTERİ nin yazılı onayına sunulur. MÜŞTERİ 15 gün içinde onay vermezse sözleşme fesih edilmiş sayılır. YÜKLENİCİ verdiği hizmet karşılığı kestiği faturanın iki ay üst üste ödenmemesi durumunda herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin sözleşmeyi fesih edebilir. MADDE 10- TEBLİGATLAR VE YETKİLİ MAHKEMELER Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak faksla (teyidi yine yazılı olarak yapılmak koşulu ile faks tarihi tebellüğ tarihi olmak üzere), taahhütlü mektup, noter aracılığı ile yapılır.tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir.taraflar arasında çıkacak her türlü ihtilaf Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinde görülür. MADDE 11-YÜRÜRLÜK Bu sözleşme 11 (onbir) ana madde, 8 (sekiz) sayfa ve 9 (dokuz) madde, 6 (altı) sayfa, Ek Protokolden oluşmuş, taraflarca / / 2014 tarihinde okunarak ve karşılıklı mutabakat sağlanarak imzalanmış olup, imza tarihinde yürürlüğe girmiştir. MÜŞTERİ ANKARA.ANKARA SİTISI YÜKLENİCİ YÖNETİM KURULU luttıfa kıual Mah.20$2Sk No;2 4O312iIO4lpb Fıı:(O3l2tj Tarih: SİTEPLUS ENTEGRE TESİS PROFESYONEL SİTE YÖNETİPİ VETEMİZLİKHİZMETLERİTİC A Tt 2065 Sok, No5UmFtkÖçenkayO e (0312) b Fax (0312) ANKAp4 Doganbey Vergi Dairesi: İmza: EKA: 1 adet teknik şartname

9 MADDE 1- İŞİN KONUSU ANKARA ANKARA SİTESİ TEMİZLİK HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME Ankara Ankara Sitesi dahilindeki tüm açık ve kapalı ortak alanların temizliği, düzenlenmesi, bakımının yapılması ve site yönetimi tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi. MADDE 2- YAPILACAK İŞLERİN TANIMI 2.1 A, Bi, B2 ve C blokları, asönsörler, yangın merdivenleri dahil tüm merdiven ve korkuluklar, girilmesi izne bağlı olan kazan dairesi, sayaç odaları, klima santralleri, pompa ve motorların bulunduğu alanlar (teknik personel gözetiminde), spor salonu, yüzme havuzu, sauna, soyunma odaları, tuvaletler, kafeterya, ortak alanlarda bulunan camlar, kapılar, kapalı - açık otoparklar, depo koridorları, bahçe, yürüyüş alanları, spor sahası ve çocuk oyun alanları ile site içi çevre temizliği hizmetinin yürütülmesi işidir. 2.2 Kullanılacak tüm temizlik malzemeleri, kimyasallar, deterjanlar, dezenfektan ürünler, çöp poşetleri, sosyal alanlarda kullanılan dispanser havlu, el sabunu, paspas vb. ekipman, makine, araç ve gereçleri temizlik hizmeti veren firma tarafından sağlanacaktır Bahçe bakım personeli sadece iş gücü olarak temin edileceği için bahçe bakımında kullanılacak makine, ekipman, yakıt, kullanılan makinenin bakım onarım giderleri, yeni ekim yapılacak bitki, çiçek gübre ve ilaç Site Yönetimince karşılanacaktır. MADDE 3- YAPILACAK İŞLERİN DÖKÜMÜ 3.1 HERGÜN YAPILACAK İŞLER L Bina ortak alanlarının, kat koridorlarının, sosyal alanların ve havuz bölgesinin paspaslanarak temizlenmesi ve kontrolü Asönsörlerin temizliği ve parlatılması Ortak alandaki tuvalet ve duşların, lavabo, fayans, mermer, sifon, armatür, kurna, evye, klozet, duş teknesi ile aynaların, temizlik maddeleri ile dezenfekte edilmesi Spor salonunun paspaslanması ve spor aletlerinin silinmesi Tüm büro ve yönetim odalarının temizlenmesi Bahçe ve çevre temizliklerinin yapılması Çöplerin toplanması ve çöp toplama alanına götürülmesi Sitenin havalandırılması, tüm eşyaların ve alanların düzenliliğinin sürekli kılınması Otoparklar, bahçe, spor sahası ve yürüyüş yollarının gün içerisinde süpürülerek temizlenmesi ve açıkta bulunan çöp ünitelerinin boşaltılarak temizlenmesi Çocuk oyun alanlarındaki malzemelerin silinerek temizlenmesi Site yönetimi tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi.

10 3.2.4 Radyatör peteklerinin tozunun alınıp silinmesi. edecektir Örümcek ağlarının temizlenmesi Depo hollerinin paspaslanarak temizlenmesi. ve korkulukların tozlarının alınması ve temizlenmesi Site yönetimi tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi. 3.3 HER AY YAPILACAK İŞLER 3.2 HAFTADA BİR YAPILACAK İŞLER Kat koridorlarının duvarların silinmesi./ Ortak alanlardaki tüm kapı, cam ve çerçevelerinin silinmesi Ortak alan koridorlarının makina ile yıkanması ve cilalanması Yangın merdiveni dahil tüm merdivenlerin paspaslanması, tırabzanların, tutamakların Spor sahasının basınçlı su ile yıkanması Site yönetiminin gerekli techizatı sağlaması durumunda, yüksekte çalışma eğitimi 3.33 Merdiven süpürgelik ve köşe temizliği yapılması Havuz alanının önündeki güneşlenme bölümünün yıkanması ve cilalanması Lamba, armatür ve tüm elektrik düğmeler ile tabloların silinerek temizlenmesi Ortak alanlardaki mobilya, masa sandalye ve koltukların silinip temizlenmesi Kazan dairesi, sayaç odaları, klima santralleri, pompa ve motorların bulunduğu Site içi yönlendirme levhası vb. demirbaşların temizliği. yapılacaktır Site yönetimi tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi Site yönetimi tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi Havuz dip temizliğinin teknik personel eşliğinde gerçekleştirilmesi, 3.4. YILDA BİR YAPILACAK işler Kapalı otoparkların basınçlı su ile yakanması Büyüyen çimlerin biçilmesi sağlanacaktır. 3.5 BAHÇE BAKIMI SIRASINDA YAPILACAK İŞLER Bahçenin peyzaj düzenlemesi, bakım ve ilaçlaması mevsiminde yapılacaktır MÜŞTERİ tarafından sağlanan; bahçeye ekilecek olan çim çiçek ağaç vb. her türlü Sarmasık türü gül, v.b. bitkilere şekil verilecek gerekli durumlarda budanacak ve alanların teknik personel gözetiminde temizliğinin yapılması. YÜKLENİCİ firma tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğine uygun olarak almış sertifikalı YÜKLENİCİ firma personeli tarafından dış cephe camlarının yılda bir defa silinerek temizliğinin yapılması. Bu işlem; yüksekte çalışma güvenlik tedbirleri tarafından giderilecektir. Malzeme gerekli olması durumunda MÜŞTERİ temin benzeri bahçe sulama tesisat malzemelerinde oluşacak arızalar YÜKLENİCİ bitkinin ekilmesi yapılacak ve sulanacaktır. Sulama işleminde kullanılan fıskiye ve bakımı yapılacaktır.

11 3.5.5 Ağaçların dibindeki topraklar havalandırılarak çimler temizlenecek ve çim biçme makinasının ağaçlara çarparak zarar vermesi önlenecektir Dökülen yaprakların toplanarak bahçe dışına çıkarılması sağlanacaktır Gübreleme yapılacaktır. Gübre MÜŞTERİ tarafından temin edilecektir Depo hol ve koridorlarının haşere ilaçlaması yapılacaktır. MADDE 4- TEMİZJJKve BAHÇE BAKIM PERSONELJNDE ARANACAK ŞARİİAR 4.1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 4.2 En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak yaşını doldurmuş olmak. 4.4 Erkek personel için askerliğini yapmış olmak. 4.5 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahküm olmamak. 4.6 Kamu haklarından yasaklı olmamak. 4.7 Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. MADDE 5- HİZMETTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 5.1 Temizlik ve kurulama bezleri temiz ve lekesiz olacak, idare tarafından uygun olmadığı belirlenenler anında değiştirilecektir. 5.2 Temizlik sırasında görülen arızalar, onarım yapılması gereken yerler, zaman geçirilmeksizin idareye bildirilecektir. 5.3 Temizlik esnasında duvarlara kir sıçratmamaya özen gösterilecek, toz kaldırmama hususuna dikkat edilecek ve vakumlu aletler kullanılacaktır. Temizlik sonrası tozlar alınacak, temizlik nedeni ile yerlerinden alınan eşyalar tekrar yerlerine konulacaktır. Eşyalara nakil ve yerleştirme esnasında hasar ve zarar verilmeyecektir. 5.4 Katlardan toplanan çöpler ve atık maddeler, torbalarla ağızları bağlanarak çöp toplama merkezlerine götürülecektir. 5.5 Site yönetimi, gerekli gördüğünde YÜKLENİCİ firmaya önceden bildirmek koşuluyla günlük temizlik dışındaki, haftalık, aylık ya da yıllık temizliğin gününü öne alabilir, sayısını arttırabilir.

12 5.6 WC grubunda kullanılacak bezler ve kovalar ile odalarda kullanılacak bezler ve kovaların renkleri ayrı olacaktır. WC grubuna ait olan kovalar ve bezler kesinlikle başka birimlerde kullanılmayacaktır. 5.7 Temizlik yapılacak ve dezenfekte işlemlerinde kıullanılacak ürün ve malzemeler fayans, karo, mermer, armatür, v.b. ile ayrıca çevreye zarar vermeyecek türden seçilecektir. Bu konuda doğacak maddi sorumluluk YÜKLENİCİ firmaya ait olacaktır. 5.8 Yerlerin cilalanmasında kullanılan cila, şahısların hareketlerini önleyecek veya kayma ve düşmelere sebebiyet verecek özellikte olmayacaktır. 5.9 Yapılan temizlik idare tarafından uygun bulunmadığı takdirde yeniden yaptırılacaktır Temizlik işlerinde tuzruhu kullanılmayacaktır YÜKLENİCİ firma personeli tarafından kullanılan, kullanım sırasında bozulan kırılan makine, elektrikli alet ve demirbaşların temini bakımı ve onarımı ile gerektiğinde yenilenmesi tamamen YÜKLENİCİ firmaya aittir. Bu amaçla kurumdan hiçbir maddi talepte bulunulamaz Temizliği biten bölümlerdeki elektrik ve sular ile kapı ve pencerelerin açık kalmaması için gerekli hassasiyeti firma elemanı gösterecektir. Çalışmayan ampul veya muslukları, kırılan camları firma derhal idareye bildirecektir Site yönetimi, yukarıda belirtilen işler haricinde YÜKLENİCİ firma elemanından asli işlerini aksatmamak şartıyla eğitim ve kabiliyetine uygun diğer kurum hizmetlerini yapmasını isteyebilir. YÜKLENİCİ firma bu durumu kabul etmiş sayılır. Madde 6- YÜKLENİCİ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.1 YÜKLENİCİ, hizmet yerinde 6 (altı) temizlik personeli ve 1 (bir) adet Bahçe Bakım Personeli çalıştıracaktır. Bahçe Bakım Personeli 01 Mayıs - 31 Ekim 2014 ile Nisan 2015 tarihleri arasında 7 (yedi) ay süre ile çalışacaktır. 6.2 YÜKLENİCİ firma çalıştırılacak işçilerin kimliklerini belirleyen belgeleri işe başlama tarihinde, istenen diğer belgeleri ise 7 (yedi) iş günü içinde idareye vermek zorundadır. a) Nüfus Cüzdanının onaylı sureti. b) Savcılıktan alınacak iyi hal belgesi. c) Bir adet vesikalık fotoğraf. ç) İkametgah belgesi. d) Sigorta kartı veya işe giriş bildirgesi. e) Akciğer grafisi f) Parazit tahlili g) Hepatit tetkiki 6.3 YÜKLENİCİ firma elemanları görevlerini yaparken, kat malikleri ile olan ilişkilerinde nezaket ve ciddiyet kuralları çerçevesinde davranacaklar. Hiçbir sürtüşme ve tartışmaya girmeyecekler, şikayetlerini YÜKLENİCİ firma temsilcisi aracılığıyla site yönetimine ileteceklerdir

13 gün içerisinde asacaktır. iletecektir. görüşünü alarak yapacaktır. hazırlayarak idarenin uygun göreceği bir yere işe başlama tarihinden itibaren 10 (on) Sözleşme konusu işlerin yürütülmesi ve YÜKLENİCİ nin bu işle ilgili olarak 6.9 Bu iş için YÜKLENİCİ tarafından sözleşme imzalanmadan önce ihale bedeli 7.1 YÜKLENİCİ firma şartnamede belirtilen işlerin yürütülmesi için gerekli makine ve sarf 6.4 YÜKLENİCİ firma, işlerin aksamaması için, çalıştırılan işçilerin değişimini, idarenin MADDE 7- MALZEME VE ARAÇ GEREÇLE İLGİLİ HUSUSLAR 6.5 YÜKLENİCİ firma çalıştıracağı kişilerin fotoğraflı adı, soyadı, görevi yazılı bir pano 7.2 YÜKLENİCİ firma temizlikte kullanılacak aşağıda yazılı araç ve gereçleri işe başlama MADDE 8- ZARAR ZİYAN TAZMİNİ maliklerinin özel işlerini, temizlik ve tamirlerini yapmayacak ve bu talepleri yönetime 6.6 Kat maliklerinden talep gelmesi durumunda, YÜKLENİCİ firma çalışanları, kat çalıştıracağı personel bakımından İş Kanunu, Vergi Kanunları, Sosyal Güvenlik uğrayacağı iş kazalarından doğan sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ ye aittir. işveren olarak bu dosya numaralarından yürütecektir. YÜKLENİCİ elemanlarının doğacak her türlü hukuki sorumluluk doğrudan doğruya YÜKLENİCİ ye ait olacaktır. 6.7 YÜKLENİCİ istihdam edeceği personel için Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlüğü nezdinde kendi adına bir işyeri dosyası açtıracak ve personeline ait İş Kanunu ve SGK Kanunundan doğan vecibelerini müstakil Mevzuatı ile ilgili sair yasalar ile tüzük ve nizamname hükümlerinin uygulanmasından yıl süreli tanzim edilecek olup, sözleşmenin yenilenmesi halinde, teminat mektubu da getirilmesini müteakip iade edilecektir. yenilenecektir. Eski teminat mektubu, SGK ve Vergi Dairesinden ilişiksizlik belgesinin üzerinden hesap edilmek üzere % 6 oranında kesin teminat verilecektir. Teminat bir tarihi itibariyle 7 (yedi) gün içerisinde tamamlamak zorundadır. sağlayacaktır. zararı tazminle mükelleftir. Meydana gelen zarar ve ziyan idarece, YÜKLENİCİ malzemeleri (bahçe bakımında kullanılan makine ve ekipmanlar hariç) kendisi Zemin Yıkama Makinesi 1 FİRMA TARAFINDAN TEMİN EDiLMESİ ZORUNLU MAKİNE PARKI: Telsiz 2 Makinenin Cinsi Adet: Zemin Yıkama Otomatı 1 Elektrik Süpürgesi 3 YÜKLENİCİ firma ihale konusu işle ilgili olarak, meydana gelecek her türlü hasar ve Islak Kuru Vakum 1

14 1 firmanın yetkilisine bildirilmesinden itibaren, beklemeye tahammül bulunmayan durumlarda derhal, normal durumlarda ise en geç 1 (bir) hafta içinde karşılanacaktır. MADDE 9- ŞARTNAME ve EKLER Bu şartname (9) dokuz maddeden ibarettir. *NKARA.*NIZ IIW3 SİTEPLUS ENTEGRE TESİS PROFESYONEL SİTE YÖNETİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ TİC. AŞ. Mutlukent Mn 255. Sok No 5 Umkcy-Çakya Tel: <0312) Fax (0312) ANiÇ4R Doğanbey Vergi Dairesi

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği ( Sözleşme metninde KİRALAYANLAR olarak anılacak veya OMO ve TOD kısaltmaları ile ifade edilecek) ile

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 966 Sözleşme Tarihi Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi Şirket AlfaNumerik 2 Firma Ünvanı veya Şahıs Ad Soyad

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı