SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. Bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır ile merkezi Mustafa Kemal Mah Cad. No:2 ÇANKAYA / ANKARA adresinde bulunan Ankara Ankara Sitesi bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır arasında yapılmıştır Tarafların 1.1 de belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olup, adres değişikliği yazılı şekilde karşı tarafa bildirilmedikçe, bu adreslere yapılan bildirimler tebliğ edilmiş sayılacaktı r. fl 1.3 Tarafların, daha sonra, ancak bildirim süresinde yazılı şekilde de yapılmak sureti ile kurye, faks ve elektronik posta yolu ile bildirim yapabilirler. İhtilaf halinde elektronik yazışmalar da delil olarak kabul edilecektir. MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşmenin konusu Ankara Ankara Sitesi tarafından yazılan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan temizlik şartnamesinde belirtilen hizmetlerinin 6 (altı) temizlik ve 1 (bir) bahçe bakım personeli ile gerçekleştirilmesidir. Bahçıvanlık hizmeti 01 Mayıs - 31 Ekim 2014 ve Nisan 2015 tarihleri arasında 7 (yedi) ay süre ile verilecektir. MADDE 3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 3.1. İş bu sözleşme 01! tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin süresi taraflarca yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren başlamak üzere bir yıl boyunca toplam 12 ay olup, 12 aylık sürenin bitiminden 1(bir) ay öncesinden yazılı olarak sözleşmenin sona erdirilmesine yönelik yazılı bildirim yapılmadıkça, en son fatura bedeline asgari ücret ve zorunlu giderlerin yansıtılması hakkı saklı kalmak kaydıyla fiyatta karşılıklı mutabakata varılarak sözleşme her yıl 1 (bir) yıl daha uzar. MADDE 4-SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI 4.1 Sözleşmenin yürürlük süresi içinde asgari ücrette, asgari ücret artışının etkileyeceği fazla mesai, kıdem tazminatı, resmi tatil payları ve senelik izin ücretleri tutarlarında, SSK taban ve tavan ücret prim ödeme katsayılarında, vergi oranlarında, işsizlik sigorta primlerinde olabilecek artışlardan doğan farklar, temizlik hizmeti ile ilgili oluşabilecek yasal yükümlülüklerle doğan maddi külfetler ve temizlik malzemeleri, çöp poşetleri, dispanser havlu, el sabunu v.b. malzemelere gelecek zamlar ile ilave olarak alınacak ekipman, makine, araç ve gereçlerinin amortisman bedelleri MÜŞTERİ ile YÜKLENİCİ arasında anlaşma sağlanarak YÜKLENİCİ ye ödenecek ücrete yansıtılacaktır.

2 b) Bahçe Bakım Personeli: TL/kişi x 7/12 = TL + KDV karşılığı olarak aylık TL+KDV (OnüçbinyüzaltmışyediTürkLirası) fatura a) Temizlik Personeli: TL/Kişi + KDV kesecekti r. 4.2 YÜKLENİCİ, hizmet verdiği her ayın son günü işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin fatura kesim tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde ödenecektir. sorumludur. sürelerini aşmayacak biçimde, personelin izin hakları saklı kalmak sureti ile, resmi personele ek ödeme yapılacaktır. Ancak, MÜŞTERİ nin talebi üzerine, yasal çalışma personel sayısı çerçevesinde ayrıca fatura kesilecek ve belirtilen çerçevede 4.4 Resmi tatillerde personelin çalıştırılması durumunda çalışılan saat ve çalışan 4.5 İşbu sözleşme aynı zamanda cari hesap sözleşmesi niteliğindedir. Bu sözleşmenin 4.6 MÜŞTERİ nin fatura ödemesini geciktirmesi halinde ihtara gerek olmaksızın fatura 4.7 İki ay üst üste hizmet sonrası kesilen faturanın MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi 4.8 Damga vergisi tutarı YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. 4.9 Fatura ekinde, YÜKLENİCİ temizlik ve bahçe bakım personeli ücretlerini ödediğine MADDE 5- SORUMLULUKLAR 4.3 YÜKLENİCİ tarafından her ayın son günü kesilecek olan fatura, MÜŞTERİ tarafından 5.1 MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin birinci maddesinde tanımlı olan hizmetlerin MÜŞTERİ, YÜKLENİCİ nin hizmet vereceği tüm alanları ve cihazları sağlam, eksiksiz MÜŞTERİ; hizmetlerin verileceği tesisleri ve ortamı işbu sözleşmede bahsi geçen ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikilen her ay için yasada yazılı oranlar esas alınarak gecikme cezası uygulanır. yeni bir sözleşme, ek sözleşme veya ek bir fatura işlemine konu olacaktır. imzalanması ile taraflar cari hesap şeklinde çalışacaktır. Her yeni veya istisnai hizmet; bedeli vadesi belirli alacak olduğundan, ödenmesi gereken sürenin bitiminden halinde YÜKLENİCİ sözleşmeyi bildirimsiz derhal fesih edeceği gibi, gecikme cezası işlemek şartıyla işe devam edebilir. tatil günleri, bayram ve haftasonunda, YÜKLENİCİ ile uzlaşarak personelin nöbetci dair bordro ile SSK ve vergi ödenti belgelerini MÜŞTERİ ye ibraz etmekle yükümlüdür. kalması sağlandığında herhangi bir ilave ödeme yapılmayacaktır. hizmetleri yapılabilmesi için hazır bulunduracaktır. gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapıyı (depo, soyunma odası vb.) hazırlamakla ve testleri yapılmış olarak teslim edecektir.

3 5.1.4 MÜŞTERİ, YÜKLENİCİ için çalışan hiçbir personeli, YÜKLENİCİ nin işinden ayrıldığı ilk 6 (altı) aylık süre içerisinde kendi içerisinde kendi bünyesinde işe alamayacaktır MÜŞTERİ, YÜKLENİCİ nin personelini bu sözleşmede tarif edilen işlerin ve çalışma alanının dışında herhangi bir işte çalıştıramayacaktır. Özel hallerde bu durumu yazı ile YÜKLENİCİ ye bildirmek ve onay almak durumundadır. Aksi taktirde oluşacak tüm riskler MÜŞTERİ ye ait olacaktır MÜŞTERİ ya da kat malikleri, YÜKLENİCİ nin, tesis temizliğinde kullandığı makine, alet, ekipman ve malzemesini hiçbir şekilde kullanmayacaktır MÜŞTERİ, bahçe bakımı için gerekli çim ve çit biçme makineleri v.b. ekipmanlar ile bu ekipmanlarda kullanılan yakıt, zirai / haşere ilaçlarını, ekilecek bitki, çiçek ve gübreyi temin edecektir MÜŞTERİ, havuz bakım kimyasallarını temin edecektir. 5.2 YÜKLENiCİNİN SORUMLULUKLARI İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler sözleşmeninin eki olan şartnamede belirtilen esaslara göre yapılacaktır YÜKLENİCİ şartnamede tanımlı tüm hizmetleri eksiksiz ve zamanında yerine getirecektir Bu hizmetin verilmesi esnasında çalıştırdığı personelinin özlük hakları ve tüm yasal sorumlulukları YÜKLENİCİ ye ait olacak ve MÜŞTERİ bu konuda sorumluluk taşımayacaktır. (ücret, kıdem ve İhbar tazminatları, yıllık izin paraları vb.) YÜKLENİCİ çalıştırdığı personeline gerekli üniformayı verecek ve bunların temiz kullanılmasını temin edecektir YÜKLENİCİ ve çalıştırdığı personel, MÜŞTERİ in çalışma kurallarına riayet edecektir YÜKLENİCİ nin bu sözleşme temelinde verdiği hizmetler esnasında yaşanabilecek hoş olmayan, kurallara uymayan ya da istenmeyen olaylar vuku bulduğunda mutlaka tutanak tutulacaktır. YÜKLENİCİ nin bu sözleşme ile üzerine düşen sorumlulukları istenilen seviyede gerçekleştirmemesi ve tutanaklarla belirlenen yetersizlik ve memnuniyetsiz durumunda ve/veya planlanan bakım faaliyetlerinin aksaması YÜKLENİCİ tespit edilen aksaklığın 5 (beş) iş günü içerisinde düzeltecektir. Uyarıya rağmen aksaklığın düzeltilmemesi haklı fesih nedeni sayılacaktır. durumunda YÜKLENİCİ yazılı ihtar yolu ile uyarılacak, YÜKLENİCİ, çalıştırdığı personelin planlı yıllık izin veya mazeret izni kullanması durumunda bu personelin yerine izin doldurucu personel temin etmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ günlük acil mazeret izin gerektiğinde birinci gün için personel temin etmeyecek, iznin uzaması durumunda izin doldurucu personel temini gerçekleştirilecektir. Ani oluşabilecek durumlar karşısında birinci izin gününde de personel temin edilecektir. İzin kullanan personel MÜŞTERİye önceden bildirilecektir.

4 karşılanacaktır. mahallinden alarak, çöp odası ya da çöp alanına atmakla sorumludur. zorundadır. zorundadır. edecektir YÜKLENİCİ çalıştıracağı personelin ulaşım ve yemek ihtiyacını kendisi zarar vermeyecek şekilde temizlik yapacak, uygun kimyasal ile temizleyecektir. 5.2.IOYÜKLENİCİ, tesislerin temizliği esnasında; tüm zemin, yüzey ya da demirbaşlara Verilen zararlardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. paspas, ekipman, makine v.b. araç gereci kendisi karşılayacaktır. durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine 6.6 MÜŞTERİ, YÜKLENİCİ den çalıştırılmasında veya iş yerinde bulunmasında engel bulunduracaktır. YÜKLENİCİ işlerin yürütülmesinde, gerektiği şekilde eğitim ve 6.5 YÜKLENİCİ, işin belirlenen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gerekli miktarda malzeme, ekipman ile yeterli sayıda personeli her an iş başında 6.4 Bu sözleşmenin imzalanmasını müteakip YÜKLENİCİ, üstlenmiş olduğu işin malzemeyi, ekipmanı ve personeli sağlamak ve ihzaratla ilgili önlemleri almak önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumludur.,., 6.3 YÜKLENİCİ, bu sözleşmede öngörülen yükümlülükleri ihlal ederek, MÜŞTERİ ye YÜKLENİCİ, MÜŞTERİ nin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak usulüne uygun şekilde kullanılabilir.bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler, öngörülmüş tedbirler alınarak ve 6.2 YÜKLENİCİ, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuat,n izin vermediği insan ve çevre gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptı racaktır. bu sorumluluklarının yerine getirmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, göstererek planlayacak, değerlendirecek, yürütecek,tamamlayacak ve işlerde 6.1 YÜKLENİCİ, işleri sözleşmede öngörülen şekilde; gereken özen ve ihtimamı MADDE 6- GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKLENİCİ, MÜŞTERİ nin talebi ile, MÜŞTERİ nin hukuki işlerini de yürütecektir. tüm zararlardan doğrudan kendisi sorumludur. 5.2.I2YÜKLENİCİ bu sözleşme kapsamındaki işin yapılması esnasında 3.kişilere verdiği YÜKLENİCİ, kullanılacak tüm temizlik malzemelerini, kimyasalları, deterjanları, çöp olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderilecektir. YÜKLENİCİ, poşetlerini, sosyal tesislerde kullanılan dispancer havlu, tuvalet kağıdı, el sabunu, öğretim görmüş, diplomalı, sertifikalı vb. personeli çalıştırmayı öncelikli olarak tercih sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanları (teknik ve idareci rsonel, hizmetli, işçi YÜKLENİCİ, gerçekleştirdiği hizmetler sonucu çıkan çöp ve atıkların, temizlik getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya iş yerinde çalıştırılmasında sakınca

5 ve diğerleri) iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir.yüklenici bu talebi MÜŞTERİ tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. YÜKLENİCİ nin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler MUŞTERİ tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, MÜŞTERİ nin izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz.yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine 72 (yetmişiki) saat içinde uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır. 6.7 Mevzuata Uygunluk YÜKLENİCİ, ilgili üzere; bütün bildirimlerin ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak (a) İşlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların da düzeltilmesine ilişkin olarak bütün kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, tebliğ ve diğer mevzuata, (b) Malları veya hakları, işler dolasıyla herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu kurum ve kuruluşlarını düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı MÜŞTERİ nin zararını karşılayacaktır. 6.8 Gizlilik a) YÜKLENİCİ, işle ilgili olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve MÜŞTERİ nin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır.türk Yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin amaçları doğrultusunda herhangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uzlaşmazlık ortaya çıkarsa MÜŞTERİ nin bu konuda ki kararı nihai olacaktır.gizlilik yükümlülüğü sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonrada devam eder. b) Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın yazılı rızası olmadan bu sözleşme ile ilgili hiçbir bilgiyi; diğer tarafın işi, araştırma faaliyetleri ve menfaatleri ile ilgili bilgileri; ve tarafların birbirlerine vermiş oldukları veya bu sözleşmenin ifası sırasında öğrenmiş olabilecekleri teknik ve ticari bilgiler, fiyat yapıları, maliyetler veya idari bilgiler gibi gizli bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamayacak ve bu sözleşmenin amacına hizmet etmek dışında kullanmayacaktır. Bu hüküm bu sözleşmenin hitamından veya feshinden sonra beş yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. 6.9 Fikri ve Sınai Mülkiyete konu olan hususlar a) MÜŞTERİ sözleşme hükümleri çerçevesinde YÜKLENİCİ tarafından üstlenilen bir hizmetin konusu olan yada hizmetin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri ve sınai haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yarı iletken topograflar (chipler), dijital iletişim, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler, coğrafi ad ve işaretler, açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet konusu haklarda hangisi veya hangilerine, ne kadar süre ile ve ne gibi şartlarda sahip olacağını, ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak, kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda duraksamaya yer bırakmayacak şekilde düzenleyecektir.bu haklar, yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklı kalmak,

6 ürünün mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve ürün sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde kullanılmamak kaydıyla münhasıran MUŞTERI ye ait olacaktır. b) YÜKLENİCİ nin, sözleşmeye göre üstelendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve / veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve / veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir.yüklenici bu konuda MÜŞTERI den herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa diğer hakları saklı kalmak kaydıyla YÜKLENİCİ ye rücu eder. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle MÜŞTERİ herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) YÜKLENİCİ den tahsil ve tazmin eder Kamu Düzenine ve Mallarına zarar vermeme,.-., YÜKLENİCİ işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların giderilmesi için gereken bütün işlemlerde, sözleşme koşullarına uygun davranma yükümlülüğü içerisinde; a) Kamu düzenine ve kamusal yaşamın gereklerine uygun davranacak b) Kamunun mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallar ile özel kişilerin mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis edilmiş veya bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde kullanılan mallara zarar vermeyecek, bunların kullanımına ve bunlara ulaşılmasına engel olmayacaktır Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle MÜŞTERİin maruz kalabileceği tüm zarar, ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderler YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır Diğer YÜKLENİC lere olanak sağlanması YÜKLENİCİ; MÜŞTERİ tarafından istihdam edilen diğer bütün YÜKLENİCİ lere ve onların işçilerine, MÜŞTERİ ye bağlı olarak çalışan tüm personeline, bu sözleşmenin konusu olan işlerle bağlantılı olarak veya bu işlerin görülmesine yardımcı olması amacıyla MÜŞTERİ nin bizzat yürüttüğü veya bir başka sözleşme uyarınca başka YÜKLENİCİ ler tarafından yürütülen veya sözleşmenin kapsamında yer almayan herhangi bir iş nedeniyle, bu işin niteliği gereği iş yerinde veya iş yeri yakınında çalıştırılması gereken ve usulünce yetkilendirilmiş olan şahıslar ile bunlara tabi personele, görevli ve ya yükümlü oldukları işleri yapmaları için gereken bütün makul imkanları sağlayacaktır İş Güvenliği Bu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ ye ait her türlü araç, gereç ve cihazın, sözleşme süresince, aşağıdaki hususlara yönelik olarak korunmasından ve gereken tedbirlerin alınmasından YÜKLENİCİ yaptığı işin niteliği ile bağlantılı hasarlardan sorumludur.

7 gereken bütün önlemleri almak ve MÜŞTERİ tarafından, kaza, zarar ve kayıp zarardan MÜŞTERİ sorumludur. türdeki güvenlik tedbirlerinin alınması için gerekli maddi ve alt yapı ihtiyaçlarını ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır YÜKLENİCİ site bünyesinde kedisine bağlı olarak çalıştırdığı tüm personelin iş YÜKLENİCİ kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile 6.13 Çalışma Ortamının Temizliği MADDE 7- MUCBİR SEBEPLER MADDE 8- İŞi BAŞKASINA DEVİR YASAĞI YÜKLENİCİ, site sınırları içerisinde maddi ve altyapıdan kaynaklanan gerekli tüm iş malzeme, elden çıkarılması gereken bütün çöpleri ilgili mevzuat veya mevzuatların öngördüğü şekilde siteden kaldırılacaktır. güvenliğinden sorumludur. Bu kapsamda personellerine eğitim vermek, gerekli iş MÜŞTERİ YÜKLENİCİ den gelen iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması için gerekli güvenliği tedbirlerini tespit edip MÜŞTERİ ye yazılı olarak bildirmekle yükümlü olup, sorumluluğundadır. karşılanmamasından dolayı yaşanacak kaza ve zarardan MÜŞTERİ sorumludur. maddi ve alt yapı ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bu zaruri ihtiyaçların güvenliği tedbirlerini almak (ISG kıyafeti, İSG eğitimi vb.) tamamen YÜKLENİCİ nin herhangi bir yaptırım uygulanmayacak veya iki taraftan zararlarının tazminini talep etmeyecektir. Bu mücbir sebepten etkilen teslim ve ödeme koşulları mücbir koşullarına göre adapte edilecektir. Site Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında ve faaliyetin tamamlanmasını tespit edip MÜŞTERİ ye bildirmekle sorumludur. MÜŞTERİ YÜKLENİCİ den gelen bu YÜKLENİCİ site sakinleri ve üçüncü şahısların güvenliği ile ilgili alt yapı eksiklerini müteakip, YÜKLENİCİ çalıştığı alanın gereken temizliğini yapacak, alet edevat, artan Sözleşme kapsamındaki illerde salgın hastalık, kötü hava koşulları, deprem, grev ve karşılayacaktır. Bu zaruri ihtiyaçların karşılanmamasından dolayı yaşanacak kaza ve etkilediği ölçüde mücbir sebep süresince, tarafların sorumluluk ve vazifeleri askıya afetler, hükümet kararları, sözleşme konusu işin yerine getirilmesini doğrudan lokavtlar ilan edilmiş veya edilmemiş olsun savaş, ambargo, ayaklanma, isyan, doğal almayacak ve bu süre içinde anlaşma hükümlerini yerine getirilememesi nedeniyle MUŞTERİin onayını almaksızın üçüncü şahıslara devir ve temlik edemezler. şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Tarafların bu süre içerisinde bir bir araya gelerek, işbu sözleşmenin devam, askıya alınma, fesih ve ya başka bir Mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi durumunda taraflar anlaşmaya varamaması halinde, taraflardan herhangi biri işbu sözleşmeyi tek taraflı YÜKLENİCİ, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülük ve sorumluluklarını olarak her zaman fesh etme hakkına sahiptir.

8 MADDE 9- SÖZLEŞMENiN FESHİ MÜŞTERİ nin memnuniyetsiz olduğu durumda sözleşmeyi feshedebilmesi için 15 (on beş) gün önceden yazılı olarak haber vermesi gerekir. Bu 15 (on beş) gün içinde sözleşme aynı biçimde devam eder.taraflardan herhangi birinin unvanının değişmesi, ortaklık yapısının ve / veya ortaklarının değişmesi, başka bir şirket veya şirketlerle birleşmesi veya bölünmesi durumu önceden MÜŞTERİ nin yazılı onayına sunulur. MÜŞTERİ 15 gün içinde onay vermezse sözleşme fesih edilmiş sayılır. YÜKLENİCİ verdiği hizmet karşılığı kestiği faturanın iki ay üst üste ödenmemesi durumunda herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin sözleşmeyi fesih edebilir. MADDE 10- TEBLİGATLAR VE YETKİLİ MAHKEMELER Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak faksla (teyidi yine yazılı olarak yapılmak koşulu ile faks tarihi tebellüğ tarihi olmak üzere), taahhütlü mektup, noter aracılığı ile yapılır.tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir.taraflar arasında çıkacak her türlü ihtilaf Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinde görülür. MADDE 11-YÜRÜRLÜK Bu sözleşme 11 (onbir) ana madde, 8 (sekiz) sayfa ve 9 (dokuz) madde, 6 (altı) sayfa, Ek Protokolden oluşmuş, taraflarca / / 2014 tarihinde okunarak ve karşılıklı mutabakat sağlanarak imzalanmış olup, imza tarihinde yürürlüğe girmiştir. MÜŞTERİ ANKARA.ANKARA SİTISI YÜKLENİCİ YÖNETİM KURULU luttıfa kıual Mah.20$2Sk No;2 4O312iIO4lpb Fıı:(O3l2tj Tarih: SİTEPLUS ENTEGRE TESİS PROFESYONEL SİTE YÖNETİPİ VETEMİZLİKHİZMETLERİTİC A Tt 2065 Sok, No5UmFtkÖçenkayO e (0312) b Fax (0312) ANKAp4 Doganbey Vergi Dairesi: İmza: EKA: 1 adet teknik şartname

9 MADDE 1- İŞİN KONUSU ANKARA ANKARA SİTESİ TEMİZLİK HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME Ankara Ankara Sitesi dahilindeki tüm açık ve kapalı ortak alanların temizliği, düzenlenmesi, bakımının yapılması ve site yönetimi tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi. MADDE 2- YAPILACAK İŞLERİN TANIMI 2.1 A, Bi, B2 ve C blokları, asönsörler, yangın merdivenleri dahil tüm merdiven ve korkuluklar, girilmesi izne bağlı olan kazan dairesi, sayaç odaları, klima santralleri, pompa ve motorların bulunduğu alanlar (teknik personel gözetiminde), spor salonu, yüzme havuzu, sauna, soyunma odaları, tuvaletler, kafeterya, ortak alanlarda bulunan camlar, kapılar, kapalı - açık otoparklar, depo koridorları, bahçe, yürüyüş alanları, spor sahası ve çocuk oyun alanları ile site içi çevre temizliği hizmetinin yürütülmesi işidir. 2.2 Kullanılacak tüm temizlik malzemeleri, kimyasallar, deterjanlar, dezenfektan ürünler, çöp poşetleri, sosyal alanlarda kullanılan dispanser havlu, el sabunu, paspas vb. ekipman, makine, araç ve gereçleri temizlik hizmeti veren firma tarafından sağlanacaktır Bahçe bakım personeli sadece iş gücü olarak temin edileceği için bahçe bakımında kullanılacak makine, ekipman, yakıt, kullanılan makinenin bakım onarım giderleri, yeni ekim yapılacak bitki, çiçek gübre ve ilaç Site Yönetimince karşılanacaktır. MADDE 3- YAPILACAK İŞLERİN DÖKÜMÜ 3.1 HERGÜN YAPILACAK İŞLER L Bina ortak alanlarının, kat koridorlarının, sosyal alanların ve havuz bölgesinin paspaslanarak temizlenmesi ve kontrolü Asönsörlerin temizliği ve parlatılması Ortak alandaki tuvalet ve duşların, lavabo, fayans, mermer, sifon, armatür, kurna, evye, klozet, duş teknesi ile aynaların, temizlik maddeleri ile dezenfekte edilmesi Spor salonunun paspaslanması ve spor aletlerinin silinmesi Tüm büro ve yönetim odalarının temizlenmesi Bahçe ve çevre temizliklerinin yapılması Çöplerin toplanması ve çöp toplama alanına götürülmesi Sitenin havalandırılması, tüm eşyaların ve alanların düzenliliğinin sürekli kılınması Otoparklar, bahçe, spor sahası ve yürüyüş yollarının gün içerisinde süpürülerek temizlenmesi ve açıkta bulunan çöp ünitelerinin boşaltılarak temizlenmesi Çocuk oyun alanlarındaki malzemelerin silinerek temizlenmesi Site yönetimi tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi.

10 3.2.4 Radyatör peteklerinin tozunun alınıp silinmesi. edecektir Örümcek ağlarının temizlenmesi Depo hollerinin paspaslanarak temizlenmesi. ve korkulukların tozlarının alınması ve temizlenmesi Site yönetimi tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi. 3.3 HER AY YAPILACAK İŞLER 3.2 HAFTADA BİR YAPILACAK İŞLER Kat koridorlarının duvarların silinmesi./ Ortak alanlardaki tüm kapı, cam ve çerçevelerinin silinmesi Ortak alan koridorlarının makina ile yıkanması ve cilalanması Yangın merdiveni dahil tüm merdivenlerin paspaslanması, tırabzanların, tutamakların Spor sahasının basınçlı su ile yıkanması Site yönetiminin gerekli techizatı sağlaması durumunda, yüksekte çalışma eğitimi 3.33 Merdiven süpürgelik ve köşe temizliği yapılması Havuz alanının önündeki güneşlenme bölümünün yıkanması ve cilalanması Lamba, armatür ve tüm elektrik düğmeler ile tabloların silinerek temizlenmesi Ortak alanlardaki mobilya, masa sandalye ve koltukların silinip temizlenmesi Kazan dairesi, sayaç odaları, klima santralleri, pompa ve motorların bulunduğu Site içi yönlendirme levhası vb. demirbaşların temizliği. yapılacaktır Site yönetimi tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi Site yönetimi tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi Havuz dip temizliğinin teknik personel eşliğinde gerçekleştirilmesi, 3.4. YILDA BİR YAPILACAK işler Kapalı otoparkların basınçlı su ile yakanması Büyüyen çimlerin biçilmesi sağlanacaktır. 3.5 BAHÇE BAKIMI SIRASINDA YAPILACAK İŞLER Bahçenin peyzaj düzenlemesi, bakım ve ilaçlaması mevsiminde yapılacaktır MÜŞTERİ tarafından sağlanan; bahçeye ekilecek olan çim çiçek ağaç vb. her türlü Sarmasık türü gül, v.b. bitkilere şekil verilecek gerekli durumlarda budanacak ve alanların teknik personel gözetiminde temizliğinin yapılması. YÜKLENİCİ firma tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğine uygun olarak almış sertifikalı YÜKLENİCİ firma personeli tarafından dış cephe camlarının yılda bir defa silinerek temizliğinin yapılması. Bu işlem; yüksekte çalışma güvenlik tedbirleri tarafından giderilecektir. Malzeme gerekli olması durumunda MÜŞTERİ temin benzeri bahçe sulama tesisat malzemelerinde oluşacak arızalar YÜKLENİCİ bitkinin ekilmesi yapılacak ve sulanacaktır. Sulama işleminde kullanılan fıskiye ve bakımı yapılacaktır.

11 3.5.5 Ağaçların dibindeki topraklar havalandırılarak çimler temizlenecek ve çim biçme makinasının ağaçlara çarparak zarar vermesi önlenecektir Dökülen yaprakların toplanarak bahçe dışına çıkarılması sağlanacaktır Gübreleme yapılacaktır. Gübre MÜŞTERİ tarafından temin edilecektir Depo hol ve koridorlarının haşere ilaçlaması yapılacaktır. MADDE 4- TEMİZJJKve BAHÇE BAKIM PERSONELJNDE ARANACAK ŞARİİAR 4.1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 4.2 En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak yaşını doldurmuş olmak. 4.4 Erkek personel için askerliğini yapmış olmak. 4.5 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahküm olmamak. 4.6 Kamu haklarından yasaklı olmamak. 4.7 Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. MADDE 5- HİZMETTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 5.1 Temizlik ve kurulama bezleri temiz ve lekesiz olacak, idare tarafından uygun olmadığı belirlenenler anında değiştirilecektir. 5.2 Temizlik sırasında görülen arızalar, onarım yapılması gereken yerler, zaman geçirilmeksizin idareye bildirilecektir. 5.3 Temizlik esnasında duvarlara kir sıçratmamaya özen gösterilecek, toz kaldırmama hususuna dikkat edilecek ve vakumlu aletler kullanılacaktır. Temizlik sonrası tozlar alınacak, temizlik nedeni ile yerlerinden alınan eşyalar tekrar yerlerine konulacaktır. Eşyalara nakil ve yerleştirme esnasında hasar ve zarar verilmeyecektir. 5.4 Katlardan toplanan çöpler ve atık maddeler, torbalarla ağızları bağlanarak çöp toplama merkezlerine götürülecektir. 5.5 Site yönetimi, gerekli gördüğünde YÜKLENİCİ firmaya önceden bildirmek koşuluyla günlük temizlik dışındaki, haftalık, aylık ya da yıllık temizliğin gününü öne alabilir, sayısını arttırabilir.

12 5.6 WC grubunda kullanılacak bezler ve kovalar ile odalarda kullanılacak bezler ve kovaların renkleri ayrı olacaktır. WC grubuna ait olan kovalar ve bezler kesinlikle başka birimlerde kullanılmayacaktır. 5.7 Temizlik yapılacak ve dezenfekte işlemlerinde kıullanılacak ürün ve malzemeler fayans, karo, mermer, armatür, v.b. ile ayrıca çevreye zarar vermeyecek türden seçilecektir. Bu konuda doğacak maddi sorumluluk YÜKLENİCİ firmaya ait olacaktır. 5.8 Yerlerin cilalanmasında kullanılan cila, şahısların hareketlerini önleyecek veya kayma ve düşmelere sebebiyet verecek özellikte olmayacaktır. 5.9 Yapılan temizlik idare tarafından uygun bulunmadığı takdirde yeniden yaptırılacaktır Temizlik işlerinde tuzruhu kullanılmayacaktır YÜKLENİCİ firma personeli tarafından kullanılan, kullanım sırasında bozulan kırılan makine, elektrikli alet ve demirbaşların temini bakımı ve onarımı ile gerektiğinde yenilenmesi tamamen YÜKLENİCİ firmaya aittir. Bu amaçla kurumdan hiçbir maddi talepte bulunulamaz Temizliği biten bölümlerdeki elektrik ve sular ile kapı ve pencerelerin açık kalmaması için gerekli hassasiyeti firma elemanı gösterecektir. Çalışmayan ampul veya muslukları, kırılan camları firma derhal idareye bildirecektir Site yönetimi, yukarıda belirtilen işler haricinde YÜKLENİCİ firma elemanından asli işlerini aksatmamak şartıyla eğitim ve kabiliyetine uygun diğer kurum hizmetlerini yapmasını isteyebilir. YÜKLENİCİ firma bu durumu kabul etmiş sayılır. Madde 6- YÜKLENİCİ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.1 YÜKLENİCİ, hizmet yerinde 6 (altı) temizlik personeli ve 1 (bir) adet Bahçe Bakım Personeli çalıştıracaktır. Bahçe Bakım Personeli 01 Mayıs - 31 Ekim 2014 ile Nisan 2015 tarihleri arasında 7 (yedi) ay süre ile çalışacaktır. 6.2 YÜKLENİCİ firma çalıştırılacak işçilerin kimliklerini belirleyen belgeleri işe başlama tarihinde, istenen diğer belgeleri ise 7 (yedi) iş günü içinde idareye vermek zorundadır. a) Nüfus Cüzdanının onaylı sureti. b) Savcılıktan alınacak iyi hal belgesi. c) Bir adet vesikalık fotoğraf. ç) İkametgah belgesi. d) Sigorta kartı veya işe giriş bildirgesi. e) Akciğer grafisi f) Parazit tahlili g) Hepatit tetkiki 6.3 YÜKLENİCİ firma elemanları görevlerini yaparken, kat malikleri ile olan ilişkilerinde nezaket ve ciddiyet kuralları çerçevesinde davranacaklar. Hiçbir sürtüşme ve tartışmaya girmeyecekler, şikayetlerini YÜKLENİCİ firma temsilcisi aracılığıyla site yönetimine ileteceklerdir

13 gün içerisinde asacaktır. iletecektir. görüşünü alarak yapacaktır. hazırlayarak idarenin uygun göreceği bir yere işe başlama tarihinden itibaren 10 (on) Sözleşme konusu işlerin yürütülmesi ve YÜKLENİCİ nin bu işle ilgili olarak 6.9 Bu iş için YÜKLENİCİ tarafından sözleşme imzalanmadan önce ihale bedeli 7.1 YÜKLENİCİ firma şartnamede belirtilen işlerin yürütülmesi için gerekli makine ve sarf 6.4 YÜKLENİCİ firma, işlerin aksamaması için, çalıştırılan işçilerin değişimini, idarenin MADDE 7- MALZEME VE ARAÇ GEREÇLE İLGİLİ HUSUSLAR 6.5 YÜKLENİCİ firma çalıştıracağı kişilerin fotoğraflı adı, soyadı, görevi yazılı bir pano 7.2 YÜKLENİCİ firma temizlikte kullanılacak aşağıda yazılı araç ve gereçleri işe başlama MADDE 8- ZARAR ZİYAN TAZMİNİ maliklerinin özel işlerini, temizlik ve tamirlerini yapmayacak ve bu talepleri yönetime 6.6 Kat maliklerinden talep gelmesi durumunda, YÜKLENİCİ firma çalışanları, kat çalıştıracağı personel bakımından İş Kanunu, Vergi Kanunları, Sosyal Güvenlik uğrayacağı iş kazalarından doğan sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ ye aittir. işveren olarak bu dosya numaralarından yürütecektir. YÜKLENİCİ elemanlarının doğacak her türlü hukuki sorumluluk doğrudan doğruya YÜKLENİCİ ye ait olacaktır. 6.7 YÜKLENİCİ istihdam edeceği personel için Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlüğü nezdinde kendi adına bir işyeri dosyası açtıracak ve personeline ait İş Kanunu ve SGK Kanunundan doğan vecibelerini müstakil Mevzuatı ile ilgili sair yasalar ile tüzük ve nizamname hükümlerinin uygulanmasından yıl süreli tanzim edilecek olup, sözleşmenin yenilenmesi halinde, teminat mektubu da getirilmesini müteakip iade edilecektir. yenilenecektir. Eski teminat mektubu, SGK ve Vergi Dairesinden ilişiksizlik belgesinin üzerinden hesap edilmek üzere % 6 oranında kesin teminat verilecektir. Teminat bir tarihi itibariyle 7 (yedi) gün içerisinde tamamlamak zorundadır. sağlayacaktır. zararı tazminle mükelleftir. Meydana gelen zarar ve ziyan idarece, YÜKLENİCİ malzemeleri (bahçe bakımında kullanılan makine ve ekipmanlar hariç) kendisi Zemin Yıkama Makinesi 1 FİRMA TARAFINDAN TEMİN EDiLMESİ ZORUNLU MAKİNE PARKI: Telsiz 2 Makinenin Cinsi Adet: Zemin Yıkama Otomatı 1 Elektrik Süpürgesi 3 YÜKLENİCİ firma ihale konusu işle ilgili olarak, meydana gelecek her türlü hasar ve Islak Kuru Vakum 1

14 1 firmanın yetkilisine bildirilmesinden itibaren, beklemeye tahammül bulunmayan durumlarda derhal, normal durumlarda ise en geç 1 (bir) hafta içinde karşılanacaktır. MADDE 9- ŞARTNAME ve EKLER Bu şartname (9) dokuz maddeden ibarettir. *NKARA.*NIZ IIW3 SİTEPLUS ENTEGRE TESİS PROFESYONEL SİTE YÖNETİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ TİC. AŞ. Mutlukent Mn 255. Sok No 5 Umkcy-Çakya Tel: <0312) Fax (0312) ANiÇ4R Doğanbey Vergi Dairesi

B\O SİTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

B\O SİTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SİTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Site Yönetimi Hizmetleri Sözleşmesi a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş olan ve Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:2 Çankaya / ANKARA adresinde mukim ANKARA

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. : PRO TEST KONTROL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. : İnönü Mah. Rajiv Gandhi Cad. No:43 Batıkent Yenimahalle ANKARA

HİZMET SÖZLEŞMESİ. : PRO TEST KONTROL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. : İnönü Mah. Rajiv Gandhi Cad. No:43 Batıkent Yenimahalle ANKARA HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE-1 : TARAFLAR İşi Yapan Adres Telefon / Fax : 0312 553 12 12 Yetkili : : PRO TEST KONTROL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. : İnönü Mah. Rajiv Gandhi Cad. No:43 Batıkent Yenimahalle ANKARA Vergi

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İlanın Yayınlandığı Tarih : 24/12/2012 Son Başvuru Tarihi : 07/01/2013 Sayfa 1 / 10 SABAH GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz bünyesinde, (giderleri özgelirden karşılanmak üzere)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme

Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme Bir tarafta ticari ikametgahı... olan... (bundan böyle kısaca "MÜŞTERİ" diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı... olan...(bundan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

TESİS İŞLETME KARŞILIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ

TESİS İŞLETME KARŞILIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ TESİS İŞLETME KARŞILIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: İşbu sözleşmeye; bir taraftan Atatürk Mah. 603.Sk.13/B Ayışığı Sitesi Esenyurt-İstanbul adresinde bulunan Ayışığı Sitesi Yönetimi

Detaylı

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU Elit sitesi Yöneticiliği nın silahsız özel güvenlik hizmet işi DÜNDAR özel. güvenlik ltd.şti tarafından karşınacaktır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU Elit sitesi Yöneticiliği nın silahsız özel güvenlik hizmet işi DÜNDAR özel. güvenlik ltd.şti tarafından karşınacaktır. ---- --- ÜNR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1- TRFLR İş bu sözleşmenin tarafları allıkpınar mahallesi Elit sitesi no:89 Gölbaşı NKR adresinde bulunan Elit sitesi Yöneticiliği ile Nişantaş

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLE ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLE ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLE ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ 1- TARAFLAR 1.1. ENEL Enerji Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ekşioğlu Mh. Turgut Özal Cad.

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Çırpıcı Mah.Turan Güneş Cad. No:117 Zeytinburnu

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Ticari Merkezi; Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi,

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

İSTANBUL VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ

İSTANBUL VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ SÖZLEŞME Bir tarafta ticari merkezi Küçükçamlıca Mahallesi Ord. Prof. F. Kerim Gökay Cad. No:49 Üsküdar / İstanbul adresi olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Sözleşme içinde kısaca ASG olarak anılacaktır)

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞİN KONUSU VE TANIMI İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne ait alanlar içinde bulunan, Enstitünün kullanımında

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU Enstitümüz ile Eti Maden Ġşletmeleri Genel Müdürlüğü yapılan

Detaylı

Seyahat Sigortası Hizmet Sözleşmesi

Seyahat Sigortası Hizmet Sözleşmesi Seyahat Sigortası Hizmet Sözleşmesi İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ve Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109, Kat-7 Beşiktaş, İstanbul adresinde faaliyet göstermekte

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL, 2015 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB olarak anılacaktır)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: A. HİZMET SAĞLAYAN FİRMA Ünvan :, ÇEVRE MÜŞ.ÖZEL EĞT. ÖĞRT. HİZ. İNŞ. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), aşağıda belirtilen taraflar arasında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, 1.1.

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 Eğitimiş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) PERSONEL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL BİLGİLER Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 İKİNCİ BÖLÜM-İŞE ALINMA VE İŞTEN AYRILMA İşe alma

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol;

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol; PROTOKOL Madde 1- Taraflar İşbu Protokol; Şirket merkezi İçerenköy Mah. Çayıryolu Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat: 11 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyette bulunan KG M Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik")

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Sayfa / 5 İlanın Yayınlandığı Tarih : 0/07/03 Son Başvuru Tarihi : 4/07/03 ZAMAN GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner

Detaylı

ABONE/İŞLETMECİ TARAFINA KURULACAK TDM TEÇHİZATLARININ TÜRK TELEKOM A AİT OLMASI VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KURULMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROTOKOL

ABONE/İŞLETMECİ TARAFINA KURULACAK TDM TEÇHİZATLARININ TÜRK TELEKOM A AİT OLMASI VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KURULMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROTOKOL ABONE/İŞLETMECİ TARAFINA KURULACAK TDM TEÇHİZATLARININ TÜRK TELEKOM A AİT OLMASI VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KURULMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROTOKOL 1. TARAFLAR Bu Protokol, merkezi Ankara da bulunan Türk

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI A. DOSYA YERİ Dizin\Dosya adı Ortak Alan\Soyak Göztepe Sitesi Temizlik Ekibi Görev Tanımı B. DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ Versiyon Tarih Değişiklik Özeti Değişikliği

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. 1- YÜKLENİCİ, DARÜŞŞAFAKA dan gelen Hizmet talebi üzerine gerekli organizasyonları gerçekleştirmek. YÜKLENİCİ;

HİZMET SÖZLEŞMESİ. 1- YÜKLENİCİ, DARÜŞŞAFAKA dan gelen Hizmet talebi üzerine gerekli organizasyonları gerçekleştirmek. YÜKLENİCİ; HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır.) ile 2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 4.1. KONSORSİYUM LİDERİNİN SORUMLULUKLARI 2 4.2.1. KONSORSİYUM ÜYESİNİN SORUMLULUKLARI 3 4.2.2.

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ile.. TEKS. TRİKO VE OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ( Kartal

Detaylı

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ Taraflar İşbu Sözleşme merkezi İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mah. Barbaros Bulvarı Ertuğrul Sitesi No:133/1 adresinde bulunan Martin Telekomünikasyon ve Uydu Teknolojileri

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

: Açıkhava reklamcılığının gerektirdiği bütün işler

: Açıkhava reklamcılığının gerektirdiği bütün işler BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. İŞVEREN Unvanı : Adresi : 2.Personel Adı Soyadı : İkametgah Adresi : 3. YAPILACAK İŞLER Personel, Şirkette. olarak göreve başlayacaktır. Görev tanımı, İşveren tarafından

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı