ULUSLARARASI İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE İPEKLİ DOKUMALAR SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILK WORM BREEDING AND WOVEN SILK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE İPEKLİ DOKUMALAR SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILK WORM BREEDING AND WOVEN SILK"

Transkript

1

2

3 ULUSLARARASI İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE İPEKLİ DOKUMALAR SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILK WORM BREEDING AND WOVEN SILK Ekim 2011 Alanya/ Antalya / TÜRKİYE October 2011 Alanya / Antalya / TURKEY ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ 1

4 ANTALYA 1. DUYURU Değerli Katılımcılar, İlkçağlardan beri Türkiye üzerinden Doğu ve Batı arasında ticaret malzemesi olarak kullanılan ipek ve ipekli dokumalar aynı zamanda bir kültürel değişimin de aracı olmuştur. İpek böcekçiliği, ipeğin elde edilişi ve ipekli dokumaları tanımak, tanıtmak, giyim-kuşam ve sanat malzemesi olarak kullanmak, istihdam aracı olarak değerlendirmek, bu alanda gayret gösteren ilgili kurum ve kuruluşlarla bilim insanları arasında işbirliğini sağlamak, bilgiyi paylaşmak ve zenginleştirmek amacıyla; Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından, Ekim 2011 tarihleri arasında, Alanya da (Antalya) İpek Böceği, İpekli Dokumalar ve İstihdam Alanlarının Geliştirilmesi konusunun ele alınacağı Uluslararası İpek Böcekçiliği ve İpekli Dokumalar Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyuma katılmayı arzu edenlerin ipek böceği ve ipekli dokumaların geçmişi, günümüzdeki durumu, içinde bulunduğu sorunlar ve çözümüne yönelik teorik ve uygulamalı özgün bilimsel çalışmalarını farklı ülkelerden gelen bilim insanlarıyla paylaşmalarını arzu etmekteyiz. Sempozyumda konu sınırlaması bulunmamakla beraber, ipek yolu ve ipek yolunun tanıtımından ziyade, ipek böcekçiliği, ipekli dokumalar ve Alanya ipekçiliğini geliştirme, üretim ve istihdamına yönelik kültürel ve güncel sorunları üzerinde odaklanmaları, hazırlayacakları bildirileri bu çerçeveye uygun olarak sunmaları beklenmektedir. Hazırlanacak bildiri başlıkları ve özetleri aşağıda belirtilen internet adresine veya posta yoluyla, en geç 30 Temmuz 2011 tarihine kadar gönderilmelidir. 10 Ağustos 2011 tarihinden itibaren, özetlerin değerlendirilmesinden sonra ikinci duyuru yapılacaktır. Katılımcıların konaklama giderleri düzenleme kurulu tarafından karşılanacaktır. Yol masrafları katılımcıların kendilerine aittir. Özetlerin değerlendirilmesi sonucunda katılımı uygun görülen bilim insanlarına, ikinci duyuruda konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir. Sempozyum Düzenleme Kurulu 2

5 (FIRST CIRCULAR) Since the early ages silk and woven silk have been items of trade between Orient and Occident. These items have also been the tools of cultural change. Akdeniz University - Faculty of Fine Arts - Department of Traditional Turkish Handicrafts, the Atatürk Superior Institute of Language and History Ataturk Cultural Center, the local administration of Alanya, the municipality of Alanya, Alanya Chamber of Industry and Commerce (ALTSO) and the Association of Tourism Enterprises jointly organize International Symposium of Silk Worm Breeding and Woven Silk in Alanya (Antalya / TURKEY) between October The objectives of the Symposium are to introduce silk worm, production of silk and woven silk, to use them as materials of clothing and art, to evaluate them as tools of employment, to establish cooperation between the scholars, professionals and institutions working in the field, and to share and enrich knowledge. We intend that the participants will share their scholarly studies regarding silk worm, history of silk weavings, their current situation, problems of the field, and their original proposals for theoretical and practical solutions with scholars coming from different countries. Although the Symposium has no limitation of scope, it is expected that the presentations focus on silk worm breeding, woven silk, the development of woven silk in Alanya and current cultural problems concerning production and employment rather than issues like Silk Road and its introduction. The Titles and Abstracts of the Presentations should be sent to the given internet address or by post until July 30, After the evaluation of the abstracts, the Second Circular will be announced starting from August 10, The accommodation expenses of the participants will be covered by the Organizing Committee while the participants will cover their transportation expenses. The authors of the accepted presentations will be informed by the Second Circular. Syposium Organizing Committee 3

6 Düzenleme Kurulu/Organizing Committee Prof. Dr. Osman HORATA Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Hulusi DOĞAN Prof. Dr. Burhan VARKIVANÇ Hasan SİPAHİOĞLU Kerim AYDOĞAN Gülçin GÜNER Prof. Dr. Bekir DENİZ Prof. Dr. Çetin FIRATLI Yrd. Doç. Öznur AYDIN Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARAÇAĞ Onur Kurulu/Honor Council Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ Prof. Dr. Oktay ASLANAPA Prof. Dr. Halil İNALCIK Prof. Dr. Nejat DİYARBEKİRLİ Prof. Dr. Rüçhan ARIK Prof. Dr. Taciser ONUK Prof. Dr. Gönül ÖNEY Prof. Dr. Nurhan ATASOY Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM Prof. Dr. Zeki ALPAN Danışma Kurulu/Advisory Committee Prof. Dr. Kübra ALİYEVA Prof. Dr. Dilek ALPAN Prof. Sibel ARIK Prof. Günay ATALAYER Prof. Şerife ATLIHAN Prof. Dr. Örcün BARIŞTA Prof. Kemal CAN Prof. Dr. Kuandık ERALİN Prof. Dr. Zahide İMER Prof. Dr. Nesrin ÖNLÜ Prof. Suhandan ÖZAY Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR Prof. İsmail ÖZTÜRK Prof. Dr. Ayten SÜRÜR Prof. Dr. Biret TAVMAN Prof. Aydın UĞURLU Prof. Dr. Ümran ŞAHAN Prof. Esin SARIOĞLU Prof. Dr. Hamdi ÜNAL Prof. Nuray YILMAZ Doç. Dr. Hülya TEZCAN Doç. Dr. Didem ATİŞ ÖZHEKİM Doç. Dr. Valide PAŞAYEVA Yrd. Doç. Dr. Atilla ERDEN Yrd. Doç. Füsun ÖZPULAT Yrd. Doç. Dr. Fikri SALMAN Dr. Sumiyo OKUMURA Sebahattin TÜRKOĞLU Koordinatör/Coordinator İmran BABA Sempozyum Sekretaryası/Symposium Secretariat Şebnem ERCEBECİ Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU Öğr. Gör. Mehmet Ali EROĞLU Arş. Gör. Menekşe SUZAN TEKER Arş. Gör. Ahsen UYSAL İletişim Adresi/Communication Address Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Kampüs/ Antalya-TÜRKİYE Belgegeçer/Fax: e-posta 4

7 ULUSLARARASI İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE İPEKLİ DOKUMALAR SEMPOZYUMU International Symposium of Silk Worm Breeding and Woven Silk Ekim 2011 Alanya YAYIN İLKELERİ Yayın dili Türkçedir. Ancak başka dillerde yazılmış makalelere de Türkçe özetleriyle birlikte yer verilebilir. Gönderilecek yazıların akademik dil kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmış olması gerekir. Yabancı dildeki yazıların bir anadili konuşurunca kontrol edilmesi önerilir. Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni Yazılar A4 boyutunda (29,7 x 21 cm. ) kâğıda, MS Word veya MS Word uyumlu programlarla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 10 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üçer cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Özel fontlar kullanılmamalı, transkripsiyon işaretleri varsa, editörlük yapılabilecek şekilde belirtilmelidir. Yazarın adı, soyadı büyük olmak üzere koyu, adresler ise normal harflerle yazılmalı; yazarın unvanı görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-posta adresi ilk sayfanın altında dipnot olarak belirtilmelidir. Yazıların en fazla 250 sözcükten oluşan, 9 puntoyla yazılmış Türkçe ve İngilizce özetler, özetlerin altına da genelden özele doğru en az 4, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Yazılara ait fotoğraflar yüksek çözünürlükte ve baskı kalitesine uygun bir şekilde gönderilmelidir. Fotoğraf, şekil, grafik vb. görsel malzeme filmi çekilebilecek nitelikte olmalıdır. Fotoğraf, şekil ve grafikler numaralandırılarak hemen altına alt yazısı ve kaynağı belirtilmelidir. Başlıklar Kalın harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1.,2., ara başlıklar 1.1.,1.2.,2.1.,2.2., şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir.ana başlıkların tümü (ana bölümleri,kaynaklar ve ekler) Büyük İnce Harflerle veya daha büyük puntoyla Kalın Küçük Harflerle yazılmalıdır. Ara ve alt başlıkların ise sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, eğik harflerle gösterilir, kalın karakter kullanılmaz. Hem eğik hem kalın veya hem eğik hem tırnak içinde vermek gibi çifte vurgulama yapılması uygun değildir. Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilir. Alıntılar 5 satırdan fazla olduğunda, paragraf girintisinden bir cm. içeriden başlatılmalı ve bir punto küçük yazılmalıdır. Yazımda, özel durumlar dışında, TDK Yazım Kılavuzu esas alınır. 5

8 Kaynak Gösterimi Kaynaklar 9 punto ile yazılmalıdır. Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından kendi içinde tutarlı olması, dergi ve kitap adlarının eğik/ ince, makale başlıklarının ise tırnak içinde, düz olarak yazılması kaydıyla yazarların tercihleri dikkate alınmakla birlikte; metin içindeki göndermelerin, yazarın soyadı, yayın yılı ve gönderme yapılan sayfa olmak üzere parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılması, dipnotların açıklamalar ve ek bilgiler için kullanılması önerilir: (Deniz, 1972: 120). Cümle içinde yazar adı geçmiş ise parantezde tekrarlanmasına gerek yoktur: Deniz (1972: 10 ), eserinde Aydın (1986: 120), şunları yazar Birden fazla yazarlı yayınlarda yazarlar metin içinde şu şekilde yazılır: (Deniz vd. 2002). Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır. Bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla yayını (1980a,1980b)şeklinde gösterilir. İnternet adreslerinde, parantez içinde tarih belirtilir. İnternetten yapılan alıntılarda aslına gidilmeye çalışılmalıdır. Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekilde yazılmalı; eserin yayınevi ve makalelerin sayfa aralıkları belirtilmelidir. Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında yer verilmemelidir. Aslanapa Oktay (987),Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul: Eren Yayıncılık Deniz Bekir (1987), Sındırgı (Balıkesir)Yöresi Yağcıbedir Halıları Erdem, C.10,S.28,s Bekir Deniz (2000),Türk Dünyasında Halı Dokuma ve Düz Yaygılar, Ankara: AKM Yayını. Dört ve daha fazla yayınlar: Deny, Jean vd. (1959), Philologiae Turcicae Fundamenta, I, Wiesbaden:Steiner Verlang. ÖNEMLİ TARİHLER Sempozyum Başvuru ve Özet Gönderme: 30 Temmuz 2011 Kabul Edilen Özetlerin Katılımcılara Bildirimi: 10 Ağustos 2011 Sempozyum: Ekim 2011

9 ULUSLARARASI İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE İPEKLİ DOKUMALAR SEMPOZYUMU / INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILK WORM BREEDING AND WOVEN SILK Ekim 2011/ October 2011 Alanya/ Antalya / TÜRKİYE ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ BAŞVURU FORMU Adı Soyadı Unvanı Çalıştığı Kurum Yazışma Adresi Tel GSM Belgegeçer/Fax Sunum İçin Gerekli Ekipman İhtiyacı: Lütfen kayıt formunu en geç 30 Temmuz 2011 tarihine kadar özet ile beraber aşağıdaki sempozyum sekreterliğine e-posta ile gönderiniz. İletişim:

10 ULUSLARARASI İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE İPEKLİ DOKUMALAR SEMPOZYUMU / INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILK WORM BREEDING AND WOVEN SILK Ekim 2011 / October 2011 Alanya/ Antalya / TÜRKİYE ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ BİLDİRİ BAŞLIĞI Adı, Soyadı1 (Bildiri özetleri en fazla 250 sözcükten oluşan, 9 puntoyla yazılmış Türkçe veya İngilizce özetler, özetlerin altına da genelden özele doğru en az 4, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.) 1 Unvan, Kurum, Adres, Telefon ve adresi 8

11 ALANYA YÖRESİ İPEK KOZASI VE İPEKLİ DOKUMALARDAN YAPILAN HEDİYELİK EŞYA TASARIMI VE ÜRETİMİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1- YARIŞMANIN AMACI Dünya nın ve Türkiye nin önde gelen Turizm beldesi Alanya nın daha iyi tanıtımı, yerli ve yabancı turistlerin Alanya dan ayrılırken Alanya ya ait renkleri ve hatıraları birlikte götürebilmelerini sağlamak, Alanya kültürünü yaşatmak, yöreyi en iyi anlatan, simgeleyen hediyelik eşya tasarımı ve üretimini hedeflemektedir. 2- YARIŞMAYI DÜZENLEYENLER Yarışma Ankara Atatürk Kültür Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Turizm İşletmecileri Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu desteğiyle düzenlenmektedir. 3- YARIŞMACI KATEGORİLERİ Profesyonel: Sanatçılar-sanatkârlar vb. herkese açıktır. Öğrenci: Üniversite ve Ortaöğretim öğrencilerine açıktır. Firma, okul vb. adına yapılan çalışmalar ve başvurularda kabul edilir ve profesyonel grubunda değerlendirilir. Yarışmacılar, ürün gruplarından en fazla bir ürünle katılabilirler. 4- YARIŞMA GRUPLARI Katılımcılardan (Mutlaka tasarım ve uygulamalarında Koza, İpek, İpekli dokumalar kullanılarak) aşağıdaki ürün gruplarından birer adet özgün ve yenilikçi ürün beklenmektedir. 1. Tekstil, değişik yörelere ait geleneksel tekniklerle üretilen ipekli dokumalarla oluşturulan (giyim, para, lavanta keseleri, gözlük kapları, makyaj çantası, işleme, oya, dantel, çin iğnesi, kanaviçe, eşarp, fular, bandana, kravat, kaşkol, telefon kılıfları, takı vb.). 2. İpekli dokumalar (halı, kilim, cicim, zili, sumak, çarpana, resimli ve mekikli dokuma tasarımları, ipek dokumalar üzerine yapılmış keçe çalışmaları). 9

12 3. Oyuncak (Alanya folklorundan tasarlanan ipek giysili folklorik bebek gibi). 4. İç mekân aksesuarları örnek olarak ipek batik (bağlama-mum) tasarımları, ipek baskı (kalıp ve serigrafi), yastık, masa örtüleri ve diğer ev ve mutfak aksesuarları ve ipek üzerine ebru çalışmaları gibi. 5. Hat, minyatür, ebru (kartpostal, kitap ayracı, bardak altlığı tasarımı, kırk yama). 6. Serbest Çalışmalar (Yukarıdaki hiçbir sınıfa girmeyen ürünler bu grupta yer alacaktır). 5-YARIŞMA ÜRÜN KRİTERLERİ Tasarlanan ürünlerin Alanya imajını olumlu biçimde yansıtması ve kültürünü simgelemesi Tasarımların Özgün ve fark yaratan bir tasarıma sahip olması Tasarımların daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması Ticari amaçla üretilebilir, seri üretime uygun ve piyasaya sunulabilir olması Hediyelik eşya kriterine uygun hafif, küçük, çarpıcı özelliklere sahip olması Not: Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Aksi bir durum tespit edilirse, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa ödülü geri alınır. Kopya bir eserin ödül alması durumunda sorumluluk tamamen yarışmacıya ait olacaktır. 6- ESERLERİN TESLİMİ Yarışmacılar, eserlerin görüntüsünü bozmayacak şekilde, eserlerinin üzerine tekrarlanmayan 4 harf ve 4 rakamdan(örnek: ABCD 0123) oluşan 8 haneli kişisel şifrelerini silinmeyecek bir kalemle yazmalıdır. Katılım formu eksiksiz doldurulacaktır. 4 harf ve 4 rakamdan oluşan rumuzun (şifre) yazılı olduğu zarfın içerisine, başvuru formu ve eser zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak kıvrılmadan aşağıda belirtilen adrese elden, posta ya da kargo ile teslim edilecektir. Profesyonel kategoride katılanlar için nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci kategorisinde katılanlar için ise nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenci belgesi kapalı zarf içerisinde, Başvuru Formuna eklenerek teslim edilmelidir. 10

13 7-TAKVİM Ürün son teslim tarihi: 30 Eylül 2011 Sonuçların açıklanması : 20 Ekim 2011 Ödül Töreni: 25 Ekim 2011 Ürünler belirtilen diğer dokümanlarla en geç 30 Eylül 2011 tarihinde saat ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden teslim edilmelidir. Alanya dışından katılacak yarışmacılar ürünlerini aşağıda belirtilen adrese posta ile (postada meydana gelebilecek hasarlardan Alanya Kültür Merkezi sorumlu olmaksızın) gönderebileceklerdir. Alanya Kültür Merkezi Adres: İSMET HİLMİ BALCI CAD. SARAY MAHALLESİ / MERKEZ / ALANYA Tel: (0 242) Teslim edilen ürünler, yarışmacının dereceye girememesi halinde sonuçların açıklanmasından itibaren bir ay sonrasına kadar saklanıp, söz konusu süre içerisinde yarışmacı tarafından Alanya Kültür Merkezi adresinden elden veya ödemeli kargo ile almaları gerekmektedir. Bir başvuru gerçekleştirildikten sonra iptal edilemez, geri çekilemez ve bu tarihten sonra herhangi bir ek yazışma, belge, malzeme vb. kabulü söz konusu olamaz. Katılımcılar dereceye girdikleri takdirde ürettikleri eserlerin fikri mülkiyet marka-patent ve endüstriyel tasarım haklarını, Alanya Kaymakamlığı na ve Alanya Belediyesi ne Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca devretmeyi beyan ve taahhüt ederler. Bu itibarla, ödül ve mansiyon kazanan tasarımların fikri mülkiyet, marka-patent ve endüstriyel tasarım hakları Alanya Kaymakamlığı na ve Alanya Belediyesi ne aittir. Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. 11

14 Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi ödül alamayan tasarımların fikri mülkiyet, marka-patent ve endüstriyel tasarım haklarını satın almada öncelik sahibidir. Bu durumda tasarım hakları için mansiyon ödülleri üzerinden ödeme yapılır. Katılımcılar bu şartların tümünü kabul etmiş sayılırlar. 8-ÖDÜLLER Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde ilk 3 dereceye girenler ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir. DERECELER PROFESYONEL ÖĞRENCİ 1. lik ödülü TL TL 2. lik ödülü TL TL 3. lik ödülü TL 500 TL Mansiyon (2 adet) Diz Üstü Bilgisayar Dijital Fotoğraf makinesi 9- JÜRİ 7 asil 2 yedek üyeden oluşan Seçici Kurul, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü tarafından oluşturulacaktır. 10-DEĞERLENDİRME Değerlendirme iki aşamada yapılacaktır. 1. AŞAMA: Alanya Kültür Merkezi ne teslim edilen ürünlerin her kategoride Seçici Kurul tarafından değerlendirmeye girip giremeyeceğinin tespiti yapılacaktır. 2. AŞAMA: Seçici Kurul tarafından değerlendirmeye hak kazanan ürünlerin her kategoride ilk üç ve mansiyon ödülleri belirlenecektir. 20 Ekim 2011 tarihinde sonuçlar taraflara duyurulacaktır Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası İpek Böcekçiliği ve İpekli Dokumalar Sempozyumunda sergilenecektir. 12

15 ALANYA YÖRESİ İPEK KOZASI VE İPEKLİ DOKUMALARDAN OLUŞAN HEDİYELİK EŞYA YARIŞMASI ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ BAŞVURU FORMU Katılım Kategorisi : Profesyonel ( ) Öğrenci ( ) Rumuz Adı Soyadı Doğum Yeri ve yılı T.C. Kimlik No Yazışma Adresi : : : : Çalıştığı Kurum(Profesyonel): Okul / Bölüm Adı (Öğrenci) : Tel Fax GSM E mail : Yarışmaya sunduğum eserin kopya edilmediği, ödül almadığı ve hiçbir yerde kullanılmadığını, ortaya çıkacak hukuki sorunlarda sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Yarışma şartnamesini kabul ediyorum ve yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ediyorum. Tarih Ad Soyadı İmza

16 grafiker.com.tr

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ: OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI 2.YARIŞMANIN KONUSU: Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine

Detaylı

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMA TEMASI 5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye

Detaylı

ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN TEMASI ATHİB 3. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından dokuma kumaş

Detaylı

Ç) Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.

Ç) Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir. AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- ORGANİZASYON Ambalaj Tasarım Yarışması İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve İstanbul Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 12 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin

Detaylı

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nin izin ve destekleriyle genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması

Detaylı

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU 8 DESIGN FOR E XPORT-15 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Son yıllarda teknolojinin ev ve ofis ortamına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik

Detaylı

ATHİB 2. Dokuma Kumaș Tasarım Yarıșması nda öğrenci, profesyonel ve grup olmak üzere üç kategori bulunmaktadır.

ATHİB 2. Dokuma Kumaș Tasarım Yarıșması nda öğrenci, profesyonel ve grup olmak üzere üç kategori bulunmaktadır. YARIȘMA ȘARTNAMESİ YARIȘMANIN AMACI Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (ATHIB) tarafından ikinci kez düzenlenecek olan yarıșmanın amacı; tasarımcı adaylarına, tarımcılara ve tekstil ile

Detaylı

II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Ülkemiz Seramik sanayii, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin en önemli sanayiilerinden olup; ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

4. LED YARIŞMASI 2013

4. LED YARIŞMASI 2013 4. LED YARIŞMASI 2013 MARMARA TANITIM FUARCILIK Üçler İş Merkezi Değirmenbahçe Cad. No:28 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul marmara@marmarafuar.com.tr www.marmarafuar.com.tr Bu Belge, Marmara Tanıtım Fuarcılık

Detaylı

Yarışma herkese açıktır!

Yarışma herkese açıktır! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü için düzenlenen, ödüllü logo tasarımı yarışması şartnamesi SON BAŞVURU TARİHİ YARIŞMANIN TÜRÜ 12 Nisan 2011, Salı, Saat: 17:00 Logo Tasarımı Yarışması

Detaylı

Adı Soyadı... Dosya No...

Adı Soyadı... Dosya No... Adı Soyadı... Dosya No... KOZA GENÇ MODA TASARIMCILARINI ARIYOR! Geleneksel İHKİB Genç Moda Tasarımcıları Yarışması KOZA, genç yeteneklerini arıyor. Tam 21 yıldır düzenlenen KOZA Genç Moda Tasarımcıları

Detaylı

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONUSU VE AMAÇ: Yarışmanın konusu, Söğütlü ilçemizin, her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli, tarım ve tarım sanayisindeki gücünü ve bu özelliklerinin

Detaylı

ADI SOYADI: DOSYA NO:

ADI SOYADI: DOSYA NO: 23. Koza Genç Moda TasarImcIlarI YarIşmasI ADI SOYADI: DOSYA NO: KOZA, GENÇ MODA TASARIMCILARINI ARIYOR... Geleneksel İHKİB Genç Moda Tasarımcıları Yarışması KOZA, genç yeteneklerini arıyor. Tam 22 yıldır

Detaylı

4. 4. AD- SOYAD: DOSYA NO:

4. 4. AD- SOYAD: DOSYA NO: 4. 4. AD- SOYAD: DOSYA NO: 2015 DETAY DERİ ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI AMAÇ? İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), Türk deri sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi, özgün tasarımlarını

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KIRKLARELİ 2013 2 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Cengiz CEYLAN Arş. Gör. Enes ERYILMAZ Katkıda Bulunanlar Yrd. Doç. Dr. Sezin İBA

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ 2 [Yalnızca evimin dışındayken kendimi evimde hissediyorum. O yüzden bugün yine tarihte 'İyonya'nın İncisi' adı verilmiş olan mücevher-şehirde dolaşmayı, kentin koridorlarından

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK

YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK 10. İTHİB KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI 2015 İTHİB, 2005 yılından bu yana, üretiminin ve dışsatımının en önemli bölümünü oluşturan Türk tekstil sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi,

Detaylı

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir.

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir. KONU VE AMAÇ Yirmi iki yaşında olan yarışmamızın bu yıl ki konusunu "Geleneksel Türkiye" ana başlığı altında "İLKBAHAR VE İNSAN" olarak belirledik. Daha önceki yarışmalarımızda da belirttiğimiz gibi kaybolmaya

Detaylı

DESIGN TURKEY ENDÜSTRİYEL TASARIM ÖDÜLLERİ 2014 ŞARTNAMESİ

DESIGN TURKEY ENDÜSTRİYEL TASARIM ÖDÜLLERİ 2014 ŞARTNAMESİ DESIGN TURKEY ENDÜSTRİYEL TASARIM ÖDÜLLERİ 2014 ŞARTNAMESİ Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, Türkiye de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GEMİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, değişen teknolojiye ayak uyduran, çevre dostu, taşımacılık ve ulaşım alanında fonksiyonel özelliklere sahip gemilerin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

27. KATILIM KOŞULLARI

27. KATILIM KOŞULLARI 27. KATILIM KOŞULLARI 2014-2015 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 27. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı