KOSGEB. Fikri ve Sınai mülkiyet nedir? Fikri ve Sınai Mülkiyet; Korunması ve Desteklenmesi FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET AYRIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSGEB. Fikri ve Sınai mülkiyet nedir? Fikri ve Sınai Mülkiyet; Korunması ve Desteklenmesi FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET AYRIMI"

Transkript

1 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Not: Konuya ilişkin alıntıların kaynakları, aşağıdaki organizasyonlardır. Fikri ve Sınai Mülkiyet; Korunması ve Desteklenmesi KOSGEB Dünya Fikri Haklar Örgütü Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker 1 United States Patent and Trademark Office (USPTO) 2 Fikri ve Sınai mülkiyet nedir? Fikri ve Sınai mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş sonradan bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET AYRIMI Fikri mülkiyet; edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi telif eserleri de denen alanı kapsar. Sınai mülkiyet ise esas olarak sanayi ve teknolojiyi ilgilendiren alanlardaki markaları, buluşları, tasarımları kapsar. 3 4

2 Fikri ve Sınai mülkiyet hemen her yerde bulunur -kitaplar, filmler, plaklar, müzik, sanat ve yazılımlar gibi yaratıcı eserlerde ve hepsi bilim ve teknolojideki gelişmeler sayesinde geliştirilmekte olan otomobiller, bilgisayarlar, ilaçlar ve bitki türleri gibi her gün kullanılan nesnelerde. Satın alacağımız ürünleri seçmemize yardım eden markalar ve tasarımlar gibi ayırt edici özellikler, fikri ve sınai mülkiyetin kapsamına girebilir. 5 Fikri ve sınai mülkiyet neden korunur ve bu korumadan kimler yararlanır? Fikri ve Sınai mülkiyet hakları koruma sistemi, bir yeniliğin ya da tasarımın bunu üreten ya da yaratan kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu sahiplenmeye ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar. Fikri ve Sınai mülkiyeti korumak suretiyle, toplum, bireylerin yeni fikirler geliştirmeye zaman ve kaynak tahsis etmelerini teşvik eder. 6 Fikri ve sınai mülkiyet haklarının topluma sağladığı yararlar şunlardır: Adil bir rekabetin sürdürülmesi ve geniş bir yelpazeye yayılan kaliteli ürün ve hizmetlerin üretiminin teşvik edilmesi; Ekonomik büyümenin ve istihdamın desteklenmesi; Yeniliğin ve yaratıcılığın sürdürülmesi; Teknolojik ve kültürel ilerlemelerin ve ifadenin desteklenmesi; Kamusal bilgi ve kültür hazinesinin Fikri ve sınai mülkiyet nasıl korunur? Fikri ve sınai mülkiyet hakları her ülkenin ulusal kanunlarıyla veya bölgesel düzenlemelerle korunur. Ayrıca fikri ve sınai mülkiyet haklarının birçok ülkede aynı anda tescil edilebilmesini sağlamak amacıyla kabul edilmiş çeşitli uluslararası anlaşmalar vardır. Edebiyat ve sanat eserleri, buluşlar, markalar ve tasarımlar gibi değişik fikri ve sınai mülkiyet türleri farklı şekillerde korunur: zenginleşmesi. 7 8

3 Kitaplar, tablolar, müzik eserleri, filmler ve plaklar gibi, edebiyat ve sanat eserleri ile yazılımlar, genellikle telif hakkıyla korunur. Gerek teknik, gerek bilimsel buluşlar patentlerle korunur. Sözcükler, simgeler, kokular, sesler, renkler ve şekiller gibi, bir ürünü veya hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye yarayan özellikler marka haklarıyla korunur. Tasarımlar, coğrafi işaretler ve ticari sırlar da fikri mülkiyet türleri olarak kabul edilir ve çoğu ülkede bunlar için belli bir hukuki koruma biçimi vardır. 9 TELİF HAKKI (COPYRIGHT) Telif hakkı, eser sahiplerinin haklarını başkalarının izinsiz kullanımına karşı korur ve eser sahiplerine özel haklar tanır. Bu sayede eser sahipleri eserleri karşılığında para kazanabilirler. Telif hakkı, eser ve eser sahibini kanun karşısında belirleyici kılar. Bunlara ilave olarak, telif hakkı ile ilgili haklar, icracı sanatçılara [müzisyenler ve aktörler gibi], prodüktörlere ve yayım kuruluşlarına koruma sağlarlar. 10 Telif hakkının varlık nedeni, kitaplardan tablolara, filmlerden plaklara ve yazılımlara kadar uzanan özgün sanat, edebiyat ve müzik eserlerinin üretimini teşvik etmektir. Telif hakkı sistemi, yaratıcıya ekonomik hakların yanı sıra, eserin sahibi olduğunu iddia etme ve eserinde şöhretine zarar verebilecek değişiklikler ya da tahrifatlar yapılmasını engelleme olanağını veren manevi haklar da sağlar. Eser sahibine belirli bir süre için münhasır haklar tanıyan telif hakkı koruması, genellikle eserin yaratıldığı tarihten başlamak üzere 50 veya eser sahibinin ölümünden 70 yıl sonraya kadar geçerlidir. Telif hakkı süresi sona erdiğinde, eser kamuya mal olur ve bu eserin kopyalanması serbest hale gelir. Ancak, eserin hakkı eser sahibine aittir

4 PATENTLER Patentler, buluşları korur ve patent sahiplerine özel haklar sağlar. Bunun anlamı, patentli olan buluşun patent sahibinin izni olmaksızın üretilememesi, dağıtılamaması veya satılamamasıdır. Patent koruması, en fazla 20 yıl sürmektedir. Bir patentin koruma süresi bittiğinde buluş kamuya mal olur ve bu durumda buluş her türlü ticari kullanıma açık hale gelerek Bir buluşa, şu üç koşulu yerine getirmesi halinde patent verilir: Yeni olması: Daha önce hiç yayımlanmamış ya da kamunun bilgisi dahilinde kullanılmamış olması. Sanayiye uygulanabilir olması: Endüstriyel olarak üretilebilir ya da kullanılabilir bir şey olması. Tekniğin bilinen durumunu aşması: İlgili alanda çalışan herhangi bir uzmanın aklına gelebilecek bir buluş olmaması. başkaları tarafından değerlendirilebilir Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar! Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları, Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar, Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları, Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller, İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller, Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar, Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi Patent sistemleri yıllar içinde birçok ülke tarafından şu nedenlerle benimsenmiştir: Bilginin kamuya açıklanmasını teşvik ederek kamunun teknik ve bilimsel bilgiye erişimini artırırlar. Patent güvencesi olmadığı takdirde, gerçek veya tüzel kişi olan bir buluş sahibi buluşunun ayrıntılarını gizleme yoluna gidebilir; Yeniliği ve araştırma-geliştirme yatırımları ile ileride gerçekleşecek yatırımları teşvik eder ve ödüllendirirler; usulleri

5 Bir patentin süresinin kısalığı, buluşların hızla ticarileşmesini teşvik ettiğinden, toplum buluşun sonuçlarından olabildiğince kısa bir sürede önemli bir yarar sağlar; Patentler, buluşların yayımlanmasını teşvik etmek suretiyle, araştırmaların gereksiz yere tekrarını önler ve yeni araştırmaları ve rekabeti tetikler; Titiz bir inceleme sürecinden sonra verilen patentler, sağlam bir fikri mülkiyet hakkı olarak kabul edilir. 17 Patent hakkı ihlale uğrayan patent sahibinin bulunabileceği talepler 1. İhlalin önlenmesi 2. İhlalin durdurulması 3. İhlalin giderilmesi 4. İhlalin tespiti 5. Tazminat (a. Maddi, b. Manevi, c. İtibar) 6. El koyma 7. Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması 8. Şekil değiştirme ve imha 9. Mahkeme kararının ilgililere tebliği, kamuya ilan yoluyla duyurulması ve hükmün ilanı 10.İhtiyati tedbir. 18 ABD ilk patent On July 31, 1790 Samuel Hopkins was issued the first patent for a process of making potash, an ingredient used in fertilizer. The patent was signed by President George 19 Washington. Lucius D. Copeland Steam tricycle

6 Oyuncak küp bloklar US : Manual scanning mechanism for video disc player Sayılarla Patentler ABD de ilk patent 1790 yılında Samuel Hopkins e kaliteli yapay gübre çalışması için verildi. ABD Patent Ofisi ne yılda ortalama 350,000 patent başvurusu yapılmaktadır.* Türkiye'nin ilk 500 şirketi arasında hiç patent almayan firma sayısı 384. Dünyanın 500 büyük şirketinin toplam patent sayısı ise 354,316. Yürürlükte olan patentler - dünya sıralaması (UN)* Ülke Adı United States 1,154,204 2 Japan 589,750 3 Canada 339,184 4 France 250,051 5 Germany, Federal Republic of 232,791 6 Czechoslovakia 124,611 7 German Democratic Republic 118, Union of Soviet Socialist Republics 9, Morocco 6, Turkey 6,281 Ülke Adı United States 1,474,028 2 Japan 1,096,051 3 Germany 376,744 4 France 358,387 5 United Kingdom 326,094 6 Canada 173,782 7 Spain 157,526 8 Netherlands 125,038 9 Russian Federation 102, China 65, Turkey 28, Greece 25, Czech Republic 9,271 *http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html 23 * 24

7 Ülkemizde yıl bazında yapılan patent başvuruları (UN)* United States Patent and Trademark Office Yıllık alınan patent sayılarının dağılımı Ülkemizde yürürlükte olan patentler (UN)*

8 IBM, 2006 yılında yeni patentle, ABD'nin en fazla patent alan şirketi oldu. IBM in son 14 yılda aldığı patentler ARÇELİK A.Ş. ARÇELİK A.Ş. Patent Başvuruları 136 Tam Zamanlı Ar-Ge Personel Sayısı öncesi

9 Avrupa Patent Sözleşmesi Avrupa Patent Sözleşmesi (The European Patent Convention; EPC) ile buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin tümünde geçerli bir patent sisteminin kurulması ve Avrupa ülkeleri arasına ortak bir patent hukukunun oluşturulması amaçlanmıştır. EPO; European Patent Organisation 33 EPO ya üye ülkeler 34 EPO ya üye 35 ülke Üye Ülke Üyelik tarihi Austria 1 May 1979 Belgium 7 October 1977 Bulgaria 1 July 2002 Switzerland 7 October 1977 Cyprus 1 April 1998 Czech Republic 1 July 2002 Germany 7 October 1977 Denmark 1 January 1990 Estonia 1 July 2002 Spain 1 October 1986 Finland 1 March 1996 France 7 October 1977 United Kingdom 7 October 1977 Greece 1 October 1986 Croatia 1 January 2008 Hungary 1 January 2003 Ireland 1 August 1992 Iceland 1 November 2004 Italy 1 December 1978 Liechtenstein 1 April 1980 Lithuania 1 December 2004 Luxembourg 7 October 1977 Latvia 1 July 2005 Monaco 1 December 1991 FYR of Macedonia 1 January 2009 Malta 1 March 2007 Netherlands 7 October 1977 Norway 1 January 2008 Poland 1 March 2004 Portugal 1 January 1992 Romania 1 March 2003 Sweden 1 May 1978 Slovenia 1 December 2002 Slovakia 1 July Turkey 1 November

10 Faydalı Model Türkiye de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Yurt içinde özellikle KOBİ'lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir. Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, Bir buluşun Faydalı Model Olarak Korunabilmesi İçin Gerekli Özellikler Yenilik; başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlüyada uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir. Sanayiye uygulanabilirlik; buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR Kısaca tasarımlar olarak bilinen endüstriyel tasarımlar, bir ürünün dekoratif veya estetik yönüdür. Bu tasarımlar bir ürünü çekici, görsel olarak etkileyici kılarak ticari değerini arttırırlar. Bu nedenle tasarımlar tescil edilerek korunur. Tescilli bir endüstriyel tasarımın sahibi, tasarımın geçersiz olarak kopyalanması veya taklit edilmemesi için özel bir koruma hakkı elde eder. Bu tür bir korumanın sağlanması yaratıcılığı teşvik ederek ekonomik gelişmeye yardımcı olmakla beraber endüstriyel tasarımlar özgün ve estetik olarak çekici ürünlerin piyasada yer almasını sağlayarak tüketicilere daha geniş tercih imkanları sunar. 39 Coca-Cola cam şişe tasarımının evrimi 40

11 MARKALAR tescilli marka registered trademark alamet i farika Markalar, belirli mal ve hizmetleri diğerlerinden ayıran işaretlerdir. Tescilli bir marka, sahibine markanın kullanımına veya başkasına kullanma yetkisi verebilmesine yönelik özel bir hak sağlar. Tüketiciler belirli ürünlerle belirli markaları özdeşleştirdiklerinden markanın itibarı ve ünü önemlidir. Tüketiciyi tatmin eden bir ürün ancak markası ile hatırlanır. Bir marka, bir ürün için bir imaj ve/veya stil yaratmak için de kullanılabilir. Marka koruması genellikle 10 yıl olup, süre bitiminde marka koruması tekrar yenilenebilir COĞRAFİ İŞARETLER Coğrafi İşaretler belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da kalitesi, ünü veya karakteristik özellikleri itibariyle coğrafi kaynağına atfedilebilen bir bölgeyi işaret eden fikri mülkiyet haklarındandır. Bu coğrafi yer isimleri ile ilintili ürünler, özel bir kalite ve itibara sahip olup, ayrıca çeşitli ulusal kanunlar ve uluslararası anlaşmalar tarafından korunmaktadırlar. Örneğin, pastırma denilince akla ilk yöreye has Maraş Dondurması Trabzon Ekmeği tadıyla Kayseri ilimizin pastırması gelir

12 TİCARİ SIRLAR Ticari sırlar, ilgili kişiler tarafından bilinmeyen ya da hakkında kolayca bilgi edinilemeyen ve bir işletmeye rekabet avantajı sağlayan, teknik, ticari ya da mali çeşitli bilgi türlerini kapsar (imalat prosesleri, teknikleri ve know-how, müşteri listeleri ve profilleri, dağıtım metotlar, mali bilgiler, ürün bileşenleri vs. gibi). Fikri ve Sınai Mülkiyet in Desteklenmesi; Teşvikler KOSGEB Teşvikleri - Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği İşletmelerin; sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak üzere, Türk Patent Enstitüsü ne veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için destek verilmektedir. Sınai Mülkiyet Hakları nın (Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ) işletmeler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, işletmelerin haklarının korunması ve sınai mülkiyet bilincinin oluşması sağlanacak, küresel pazarda rekabet güçleri artacaktır. Destek Miktarları ve Şekilleri Destek oranı %70 olmak üzere, destek unsurları ve üst limitleri şu şekildedir: a) Yurtiçinden alınacak Patent Belgesi için üst limit TL, yurtdışından alınacak Patent Belgesi için üst limit TL, b) Yurtiçinden alınacak Faydalı Model Belgesi için üst limit TL, yurtdışından alınacak Faydalı Model Belgesi için üst limit TL, c) Yurtiçinden alınacak Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için üst limit TL, yurtdışından alınacak Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için üst limit TL, d) Yurtiçinden alınacak Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi için üst limit TL, yurtdışından alınacak Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi için üst limit TL dir. WIPO: World Intellectual Property Organization 47 48

13 TÜBİTAK Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleri Türkiye nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Kimler Yararlanabilir? Tüm T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler Destek Miktarları ve Şekilleri 1. Aşama: Ulusal patent başvuruları için; TPE hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (ulusal patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa) 2. Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için; Başvuru sahibi hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (uluslararası/bölgesel patent başvurusu başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa) 3. Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için; Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için, bakınız; (veya Başvuru sahibi hesabına Jüri tarafından belirlenecek miktarda, geri ödemeli 51 52

14 Yapmaktan keyif duyacağınız işlerde çalışmanız dileğiyle... Başarılarınızın devamını dilerim. Yrd. Doç. Dr. Volkan Türker 53

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır.

Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. Fikri Mülkiyet Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. buluş tasarım marka coğrafi işaret Bilgisayar programı sinema eseri dizi kitap resim heykel

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Benzersiz bir buluş son derece zordur. Emek ve zaman harcanarak ortaya konulan buluşu korumak ise bazen çok daha önemlidir. Buluşunuz her ne olursa olsun,

Detaylı

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar Volume. Number 1. 011 pp. 153-17 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar Deger Alper a Özet: Bilgi ekonomilerinin hızla büyümesi nedeni ile işletmeler artan şekilde fikri

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır.

SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır. FİKRİ KRİ VE SINAİ SINAİ HAKLAR ÇIKIȘ IKIȘI VE ORTAK ÖZELLİ ZELLİKLERİ KLERİ FİKRİ HAKLAR, MATBAA VE ÇOĞALTMA İLE BİRLİKTE, SINAİ MÜLKİYET MAKİNELEŞME VE BUNA BAĞLI ENDÜSTRİYEL YAŞAMLA, ŞEHİR VE KENT YAŞAMI

Detaylı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri Fikri ve Sınai Haklar Nelerden Oluşur? FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Fikri Haklar Sanat Eserleri Yapıtlar Bilgisayar Programları Sınai Haklar

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ

PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 27 Mayıs 2011 Fatih KARAHAN Patent Uzmanı fatih.karahan@turkpatent.gov.tr İÇERİK Fikri mülkiyet hakları Patent sistemi

Detaylı

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim Türk Dil Kurumu Sözlüğü Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim 1. Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Detaylı

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ Genel Mehmet Akif HAKAN * Mülkiyeti, kişiye kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Mühendislik Dekanları Konseyi Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Prof. Dr. Habip ASAN TPE Başkanı 28/11/2008 1/55 Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz TOBB-ETU Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.

Detaylı

FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ?

FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ? FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ? 08.10.2013 M. Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu TÜBİTAK-TEYDEB Fikirden Gerçeğe: Ar-Ge, Yenilik ve TÜBİTAK Destekleri Semineri FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ;

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Hasan Basri MEMDUHOĞLU Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Sınai Mülkiyet Hakları Kavramı ve Bu Hakların

Detaylı

TÜRK SINAİ MÜLKİYET RAPORU

TÜRK SINAİ MÜLKİYET RAPORU 89 2023 VİZYONU IŞIĞINDA TÜRK SINAİ MÜLKİYET RAPORU Av. Dr. Cahit Suluk MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türk Patent Enstitüsünün 2010, 2011 ve 2012 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetimi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında

Detaylı

Marka. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Marka. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Marka Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

kısaltmalar cetveli... II

kısaltmalar cetveli... II kısaltmalar cetveli... II I- GİRİŞ...1 II- III- GENEL OLARAK MARKA KAVRAM...2 A- MARKA NEDİR...2 B- MARKANIN İŞLEVLERİ...3 1. Ayırt Etme İşlevi...3 2. Köken Belirtme İşlevi (Orijin)...3 3. Kalite...3 4.

Detaylı

Marka. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Marka. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Marka Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul GRAFİK / TASARIM Seyit BOR BASKI ve CİLT Fazilet Neşriyat www.fazilet.com.tr Av. Ali ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür/Marka

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü. 16 Aralık 2013 KONYA

Türk Patent Enstitüsü. 16 Aralık 2013 KONYA Türk Patent Enstitüsü 16 Aralık 2013 KONYA Marka Kavramı & Marka Tescili Mustafa GENÇER Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yrd. mustafa.gencer@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Tescil Süreci

Detaylı

Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları

Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları Ahmet Hasan KILIÇ (*) GĐRĐŞ D ünya ekonomisinin globalleşmesi konusunda çok yazı yazıldı. Uluslararası mal ve hizmet alışverişinin büyümesi, anında

Detaylı

İnsan sağlığı için özel bir önemi olan ilacın patent konusu olması uzun yıllar tartışılmıştır. Bir buluş niteliği taşıyan

İnsan sağlığı için özel bir önemi olan ilacın patent konusu olması uzun yıllar tartışılmıştır. Bir buluş niteliği taşıyan Özcan Büyüktanır / Hacettepe Hukuk Fak. Derg., 2(2) 2012, 76 88 Türk Hukukunda İlaç Patentine Genel Bakış Araştırma Burcu G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR* *Dr., Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk

Detaylı

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU Raportör Yrd. Doç. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ ÇELİK Ekim 2005 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİNDE PATENT KORUMASININ ÖNEMİ 1 IMPORTANCE OF PATENT PROTECTION IN INFORMATION AND RECORDS MANAGEMENT

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİNDE PATENT KORUMASININ ÖNEMİ 1 IMPORTANCE OF PATENT PROTECTION IN INFORMATION AND RECORDS MANAGEMENT HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT UHEYADULUSLARARASI BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİNDE PATENT KORUMASININ ÖNEMİ 1 IMPORTANCE OF

Detaylı