GUVENLIK... SORUNLARI VE GUVENLI TICARET YAPMANIN YOLLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GUVENLIK... SORUNLARI VE GUVENLI TICARET YAPMANIN YOLLARI"

Transkript

1

2 1 ' t ' ' ~ ~ '. 1 ı 1... '. i' ı. l '.'; ı '\" ı Lı.~... c.~~.-)-~~j ı'o..,;..!t rnı ~)uı.. h:.:si C:ı,~o: İSTAN - u TİCARET ODASI..... INTERNET. UZERINDE GUVENLIK... SORUNLARI VE GUVENLI TICARET YAPMANIN YOLLARI PANEL YAYlN NO: İstanbul, 2007

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraflan, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınlan için aynntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınıanna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Prive Grafik Matbaacılık San. ve Tic. Ltd.Şti. Alayköşkü Cd. Küçük Sk. No.4 Cağaloğlu/İSTANBUL Tel: Faks: Ol gmail.com

4 ÖNSÖZ Internet, iletişim alanında bu güne değin ulaşılan en son ve en farklı kavramı temsil etmektedir. "Bilgi toplumuna" geçişimizin ve enformasyon devriminin en büyük işareti sayılan internetin teknik ve işlevsel yönü ile birlikte aynı zamanda sosyal yönü de zamanla gelişmiştir. İnternetin hızla gelişmesiyle birlikte bilgi paylaşımı artmaya başlamış, buna paralel olarak güvenliği tehdit eden unsurlar da çoğalmıştır. Elektronik ticaretin bilişim teknolojilerine bağlı alternatif bir ticaret kanalı olarak gelişmesi ise güvenlik konusunu ön plana çıkarmış ve 'güvenlik' bilişim teknolojisi çerçevesi içinde özel bir bölüm olarak kendini göstermeye başlamıştır. "İnternet Üzerinde Güvenlik Sorunlan ve Güvenli Ticaret Yapmanın Yollan" isimli bu çalışmanın elektronik ticaret süreçlerinin uygulamalannda güvenlik konusuna ışık tutması açısından faydalı olmasını diler, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.İbrahim Kırcova'ya ve tüm konuşmacılara teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 ... IÇINDEKILER OTURUM BAŞKANI PROF. DR. İBRAHiM KIRCOVA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAD I VE İDARi BİLİMLER FAKÜLTESi İşletme Bölümü Pazarlama Bilim Dalı Öğretim Üyesi... 9 KONUŞMAClLAR SERDAR TURAN BUSINESSWEEK GENEL YAYIN YÖNETMENi Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Ticaretle ilgili Sorunlar PROF. DR. ÇETİN KAYA KOÇ İSTANBUL TİCARET ÜN. BİLGİ GÜVENLİGİ ARAŞTIRMA MERKEZi MÜDÜRÜ E-Ticarette Güvenlik Teknolojileri BURAKSADIÇ SYMANTEC TÜRKİYE TEKNOLOJi MÜDÜRÜ E-Perakende İşlemlerinde Tüketicilerin Sorumluluklan TOLGA KABATAŞ GİTTİGİDİYOR BİLGİ TEKNOLOJiLERİ A.Ş. KURUCU ORTAGI Elektronik Ticarette Güvenli Ticaret Uygulamaları METEVARAS ISENTRY BÖLGE MÜDÜRÜ Güvenli E-Ticaret Yapmada Elektronik İmza ve Elektronik Sözleşmelerin Kullanılması... 33

7 ALİ SÜHATER GARANTi BANKASI ŞUBESiZ BANKAClLlK, İNTERNET YÖNETİMİ YETKİLİSİ Güvenli E-Ticarette Bankaların Rolü ve Sorumluluklan SORU- CEVAP YAYlN LİSTESİ... 69

8 AÇIŞ KONUŞMASI KENAN ÖZTEKİN İSTANBUL TİCARET ODASI GENEL SEKRETER YARDIMCISI Saygıdeğer Konuklar Günümüzde bankacılıktan ihracata, pasaport işlemlerinden perakende alışverişe kadar hemen her yerde bilişim teknolojilerinin yarattığı nimetlerden yararlanmaktayız. Bilişim teknolojileri; bir yandan mevcut iş yapılarını radikal bir şekilde değiştirirken diğer yandan ağ sistemleri üzerinde kendi işini kurmak isteyen girişimciler için yeni fırsatlar yaratmaktadır. E-ticaret bunlardan biridir. Bildiğiniz gibi elektronik ticaret, ticaret yapan herkesin yapabileceği farklı bir pazarlama sistemidir. Ürünleri bir mağaza yerine sanal ortamda pazarlama şeklidir. Elbette gerekli alt yapının hukuki ve finansal düzenlernelerin yapılması gerekmektedir Sayın Katılımcılar Bugünki konumuz güvenlik. Bilginin sürekli olarak kullanıma açık olması nedeni ile güvenliğin sağlanması çok önemlidir. Bunun için bilginin bir bütün olarak tehlikelerden korunması ve bu korumanın devlet tarafından yasal olarak ta tüm önlemler alınarak desteklenmesi ve devlet nezdinde bilişim ile ilgili bir yapılanma oluşturulması zorunludur. Nüfusumuzun oldukça genç olan yapısı bu teknolojilerin ve buna bağlı sorunların hayatımıza daha çabuk entegre olacağını göstermektedir yılı itibari ile nüfusumuzun %45'i 0-24 yaş arasındadır. Bir başka ifade ile nüfusumuzun çok büyük bir bölümü bu teknolojik gelişmeleri kullanmaya başlamıştır dersek çok ta abartmış olmayız. Teknolojinin de hızla gelişmesine paralel olarak güvenliği tehdit eden kaynaklar büyük çeşitlilikler göstermeye başlamış ve bu kaynaklardan gelen saldırılada büyük zaman, para ve işgücü kayıpları yaşanınaya başlanmıştır. Öyle ki ağ sistemlerinin güvenliği günümüzde bilişim teknolojileri alanında en fazla 7

9 yatınm yapılan alan haline gelmiştir. Herkesin katılımına açık, belli bir kurum tarafından denetlenmeyen ve "anonim" özellik taşıyan bu ağ sisteminde yüzde yüz güvenlik kuşkusuz ki mümkün değildir. Ancak bu alanda kat edilen mesafe ile bazı önlemlerin alınması halinde ileri derecede güvenli bir iletişim ve etkileşim ortamı yaratmak mümkündür. Değerli Misafirler, Tüm dünyada bilgi güvenliğine verilen önem her geçen gün daha da artmaktadır. Bu konuda gelişmiş ülkelerde bilgi güvenliği konusundaki eğilimler bir çok kuruluş tarafından araştırılmakta, ayrıca bu konuda eğitim, seminer gibi bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik aktiviteler yoğun şekilde sürdürülmektedir. Biz de İstanbul Ticaret Odası olarak bilgi ve iş kayıplannın önlenmesi ve yapacağınız işlere ışık tutması amacıyla siz değerliüyelerimizebu ve benzeri bilgilendirme toplantıları ile destek vermeyi hedeflemekteyiz. Haziran ayında düzenlediğimiz ve nasıl e-ticaret yapılır isimli panelimiz bu konuya bir başlangıç noktası idi ve bu çalışma kitap olarak basılıp sizlerin istifadesine sunulmuştur. Şimdi ise bir adım ileri gidip internette güvenlik konusunu işliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız için sizlerin görüşleri bizim için son derece önemlidir. Bu nedenle girişte sizlere dağıtılan anket formunu doldurursamz bundan sonraki faaliyetlerimizin planlanmasında bizlere yön vermiş olursunuz. Değerli Katılımcılar Bizler de bilişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanarak sizlere daha iyi hizmet vermek için, e-ito diye adlandırdığımız ve üyelerimize sunduğumuz tüm hizmetleri elektronik ortamda verınemizi sağlayacak bir projeye başladık ve oldukça da ilerledik. Projemizi tarnarnladığımız zaman sizlere verdiğimiz bir çok hizmeti sanal ortamda kendi ofisinizden alabileceksiniz. Sayın Misafirler, Sizleri daha fazla meşgul etmeden yeniden İstanbul Ticaret Odası panelimize hoş geldiniz deyip saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. adına 8

10 Başkan: Çok teşekkürler sayın Genel Sekreter Yardımcısı. Çok güzel özetlediniz. Ben aslında kısa bir giriş konuşması yapacaktım ama, siz elektronik ticaretteki güvenlikle ilgili konuları çok kısaca özetlediniz. Daha önce de burada bir panel yapmıştık bundan birkaç ay önce, orada da nasıl e-ticaret yapılırdı konumuz. Konuyu çeşitli yönleriyle ele alırken, güvenlik konusuna çok takılınaya başladık. Çünkü konuşmacılar anlattılar, dinleyicilerden de güvenlikle ilgili sorular geldi, hatta bu yaptığımız panelin kitabını bugün bana arkadaşlarım verdi, ne kadar çok konuşmuşuz diye de hayret ettim. Eğer merak ediyorsanız nasıl e-ticaret yapılırla ilgili çalışmamızın kitabı bir alt katta yayın bölümünden satın alınabilir. Bu panel onun devamı gibi olacak. O zaman ortaya şöyle bir olay çıkmıştı. Elektronik ticaret nasıl yapılır dediğimiz zaman, çok değişik elektronik ticaret yapma yöntemleri tespit ettik. Bunlara kısaca iş modelleri diyelim. Farklı iş modelleri söz konusu. Daha önce hiç yaşamadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz iş modelleri ortaya çıktı. Tüketicilerin kendi aralarında iş yapmaları, dev le tl e iş yapmak, elektronik ortanidan ihale yapmak gibi. Ama en genel hatlan ile ihracatta, pazarlamada özellikle tüketicilere yönelik ürünlerin pazarlanmasında, uluslararası pazarlamada elektronik ticaretle ilgili konular çok biliniyor, çok merak ediliyor ama güvenlik işin en enteresan tarafı. Açılış konuşmasını da dinlediniz. Son yıllarda en çok yatırım yapılan alan bilişim teknolojileri. Ağ sisteminden bahsediyoruz. Herhangi bir üst kuruluşu olmayan, kontrolü olmayan, denetimi olmayan, yasası, yönetmeliği olmayan, herkesin çok rahatlıkla }<:atılıp, bilgi ekleyebildiği, bilgi paylaşabildiği bir alandan bahsediyoruz. Bir kere% 100 güvenlik mümkün değil. Hemen onu söyleyerek başlayalım ama, çok güvenli bir elektronik ticaret ortamı yaratmak mümkün. Yine daha önceki konuşmalarımda, bu tip konferanslarda bana soruldu, şimdi orada kim yoksa, hep onun arkasından konuşmaya başlıyorduk. Biz bankacılar yoksa, bu işin problem, esas kaynağı bankacılardır deyip, bankacılara yıkıp kaçıyorduk. Sonra onlar oradaysa onlar cevap hakkını kullanıyordu, öbür taraftan biz yazılırncılarda problem, yazılırncılar iyi yazılım geliştiremiyor diyorduk, işte onlar varsa, teknoloji tarafına, donanımcılara yükleniyorduk. Bugün herkes var burada. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesiyim. Pazarlama benim esas konum ama yaklaşık 1997 yılından beri elektronik ticaretle ilgili konularda çalışıyorum. Mobil ticaret, elektronik ticaret, internetin çeşitli konularıyla ilgili, hukuksal tarafıyla ilgili yaptığım çalışmalar var. Profesör Dr. Çetin Kaya Koç hocamız var. İstanbul Ticaret Üniversitesi 9

11 Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi Müdürü. Ben kısaca tanıtayım kendilerini. O da bize elektronik ticarette güvenlik teknolojileriyle ilgili, altyapı teknolojileriyle ilgili bilgiler verecek. Burak Sağdıç arkadaşım var. Symantec Türkiye teknoloji Müdürü. Biraz daha böyle güvenlikle ilgili daha derde deva cevaplar alabileceğimiz bir arkadaşımız. Mete Varas var, İsentry Bölge Müdürü, çok enteresan bilgiler verecek. Çünkü güvenlik problemini aşmak için, işin elektronik imza tarafı, elektronik sözleşme tarafına eğilrnek gerekiyor. Oradaki imkanlardan bize bahsedecek. Serdar Turan var, Business Week Genel Yayın Yönetmeni, dünyaca ünlü bir dergi biliyorsunuz. Çok yakından izliyor piyasaları, pazarlan, özellikle elektronik ticaretle ilgili konulan. Serdar arkadaşımdan da bu konuyla ilgili son gelişmelerle ilgili bilgiler alacağız. Tolga Kabataş var, geçen toplantıda kulaklannı çınlatmıştık, Gittigidiyor, bu e-bay iş modelinin Türkiye'deki uzantısı demiştik. Tüketiciler arasındaki iş, tüketicilerin birbirleriyle iş yaptıklan, iş modelinin Türkiye uzantısı. Çok enteresan bir iş modeli. Orada tüketiciler tarafından, yada perakendeci sektör tarafında güvenlikle ilgili ne gibi sıkıntılar var, onlara ilişkin soruları sorabileceğimiz, cevaplar alabil eceğimiz arkadaşımız. Bir tek Ali Süha Ter gelmedi, sanıyorum zaman içerisinde o gelir, gelirse de işin gerçekten önemli bir boyutu olan bankalar tarafında değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bir iş modeli diyoruz, firma diyorduk daha önce, şirket diyorduk, işletme diyorduk, kurucusu, ortakları, genel müdürü, işte finans müdürü, pazarlama müdürü oluyordu, kapısı hacası oluyordu, giriyorduk, çıkıyorduk, alıyorduk, satıyorduk. Ama bugün böyle bir kavramı kullanamıyoruz. Çünkü sadece tek bir firma elektronik ticaret yapmak için yeterli değil. Alt yapısı olacak, yazılım sağlayacak, donanım sağlayacak, güvenlik tarafını halledecek, banka ayağı olacak, hukuki, hukukla ilgili yasal birtakım düzenlemelerle ilgili danışmanlık alacağı, bilgi alacağı yer olacak, yani çok farklı işlerin çok farklı firmalann bir araya gelmesiyle, bir iş modeli ortaya çıkıyor. Bu iş modelinin sağlıklı, güvenlikli bir şekilde iş yapmasının mümkün olup olmayacağını, yada münıkünse hangi yöntemlerin kullanılacağını, bugün burada değerlendirmeye çalışacağız. İlk önce sektöre çok böyle genel bir giriş yapsın diye, dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri bize aktarsın diye, sözü Serdar Turan'a bırakmak istiyorum. Sevgili Serdar, bize söyleyebilir misin elektronik ticaretle ilgili Türkiye'de ve dünyada ne gibi sorunlar var ve bu sorunlarla ilgili neler konuşuluyor, neler söyleniyor? lo

12 SERDAR TIJRAN BUSINESSWEEK GENEL YAYlN YÖNETMENi DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONiK TİCARETLE İLGİLİ SORUNLAR Hocam çok teşekkürler. Öncelikle çok teşekkür ediyorum herkese katıldığı için, bugün bu saatte. Çok kısa bir hikaye anlatacağım. Yıl 1999, o sırada ben yüksek lisans yapıyorum. Pazarlama dersi var, sınıfa girdik, hocamız geldi, hocamız şöyle bir yorumda bulundu. Arkadaşlar dedi, sınıf içerisinde elektronik ticaretle ilgili bir ödev hazırlayacak bir grup varsa, on1arı vize yapmayacağım, ödevi değerlendirip öyle bir geçiş notu vereceğim Hafif bir cesaretle elimi kaldırdım, daha sonra sınıftaki dersle çok fazla alakası olmayan birkaç arkadaş da bana katıldı. Öylelikle 1999 yılında ilk elektronik ticaret macerasına katıldık Bir ödev anlamında. Ne yapıyorduk? Arkadaşıının bir tanesi Kayseriliydi, o pastırma satınayı teklif etti, internet üzerinden, bir tanesi Malatya'lıydı, o da ben kaysı koyarım dedi, benim de bir tamdığıının bahçesi, çiftliği vardı. Ben de domates koyarım dedim. Tarım ürünleri satan bir site tasarladık. Güzel bir tecrübeydi. Elimizden geldiğince bir şeyler yaptık ve sınıftaki birçok arkadaş, o dönem o dersten zar zor iki vizeden geçerken, biz çok yüksek bir notla geçtik. Şimdi o siteyi yaparken birçok şeye dikkat etmiştik, çok güzel tasarım koymuştuk siteye, ürünleri doğru yerlere yerleştirmeye çalışmıştık, ama hiç güvenlik tarafını düşünmemiştik sitenin. Heİhalde kimsenin pastırma satan bir siteye saidıracağını zannetmiyorduk. Ama bugün durum öyle değil. Elektronik ticaret özellikle son birkaç yılda çok ciddi şekilde boyut kazandı ve ilerliyor. Her teknolojik süreçte olduğu gibi bu alanda da bir doğma dönemi, standartların oturma dönemi, işlerin yerli yerine, taşların yerli yerine oturma dönemi ve ondan sonra da bir yükselme dönemi var. Şu anda bu tarafta genel anlamda iyi bir dönemde olduğunu söyleyebilirim elektronik ticaretin. Hepimizin bildiği. gibi, şöyle internet üzerinde, geçmişte sitelerin durumunu gösteren bazı siteler var. Oraya girip, mesela amazon.com' un 5 yıl önceki haline baktığınızda, yada e-bay'in birkaç yıl önceki haline baktığınızda ve bugünkü haliyle kıyasladığınızda, geldiği noktayı çok net olarak görebiliyorsunuz. Diğer taraftan Türkiye'de de bu konuda gelişmeler hızla devam ediyor. Tolga bu konuda bize çok daha fazla bilgi verecektir ama, bugün dünyanın anlı şanlı, elektronik müzayede şirketi e-bay, Türkiye'de gittigidiyor şirketine ortak olabiliyor. Bu gerçekten gittigidiyor'un ne kadar uluslararası standartlarda C2C, yani tüketiciden ll

13 tüketiciye bir alışveriş ortamı oluşturduğunun en iyi göstergesi. Bugün baktığınız zaman, 3-4 gencin ya tutar mı diye başladığı bir elektronik mağaza modeli bugün 10 milyonlarca dolar ciro yapan bir hale gelebiliyor. Bunun birçok nedenini sayabilirsirıiz ama, sonuçta ekonomideki en basit denkleme dönerseniz bu bir arz talep meselesi. Yani her geçen gün, biraz evvel açılış konuşmasında da sayın genel sekreter yardımcısının s9ylediği gibi, her geçen gün beklentiler ortam değiştiriyor. Bugün belki benim babamın hiç hayalinde olmayan bir şey; bir alışveriş sitesine girip sipariş verip akşarnın belli saatlerinde onun evine sepetlerin, poşetlerin ulaştınlması, 20 yaşında yeni evlenen yeğenimin uzun süredir Migros'a gitmediğini biliyorum. Bütün alışverişlerini internet üzerinden yapıyor. Keza eskiden bir kitap almak için Amerika'ya giden arkadaşımıza sipariş verip, şunu bir getirsene diye hevesle beklediğimiz günler vardı. Bugün artık birkaç gün içerisinde hızlı kargo ile kitabırnızı elimize alabiliyoruz. Yani bir nevi beklentilerin ortaını değişiyor. Bu alışverişin ortamına da yansıyor ve internetin her geçen gün Türkiye'de penetrasyonunun artrnasıyla, daha fazla kişiye ulaşrnasıyla da bu eğilim daha üst noktaya çıkıyor. Elbetteki hocaının özetiediği gibi, burası herkes için demokratik bir ortam. Daha doğrusu, teknoloji nötr bir ortam. Her alanda olduğu gibi, bu nötr ortarnı alıp ne amaçla kullanacağımz tamamen sizin niyetinize bağlı. Füzyon teknolojisini alıp, nükleer santral yapıp, enerji de üretebilirsiniz, alıp uranyurnu birazcık daha zenginleştirerek atom bombası da üretebilirsiniz. Buradan gelrnek istediğim nokta, bu. Bu ortam iyi ve iş yapmak amaçlı kişilere açık olduğu kadar, kötü niyetli kişilere de açık ve teknoloji dünyasındaki arkadaşlar bunu çok daha iyi özetleyeceklerdir. Her zaman kötüler iyilerden bir adım önde gitmeye çalışır bu dünyada, ve bu elektronilc ticaret dünyasının güvenliği açısından da aynıdır. Çok kısa bir iki rakam vereyim. Mesela dünyanın önemli araştırma şirketlerinden bir tanesi olan Gartner 2006 yılına yönelik bir araştırma yapmış. Bunun sonucuna göre elektronilc ticarette tüketicilerin güvenlik kaygılanndan dolayı 2006 yılında 2 milyar dolarlık bir yapılabilir işlemin yapılmadığı yani insanların acaba benim başıma kötü bir şey gelir mi kaygısından yapabileceği ama yapmadığı, alışveriş miktarının 2 milyar dolar olduğunu bulmuş. Diğer taraftan bakıyorsunuz FBI Computer Security Institute diye adlandırılan bir kuruluşla birlikte 12 yıldır sürekli bir güvenlik araştırması düzenliyor. Yüzlerce, hatta binden fazla Amerikan şirketine sizin güvenlikle ilgili başınıza geçen yıl neler geldi ve bunlar neden kaynaklandı, size neye mal oldu diye soruyor yılına yönelik sonuçlara baktığınız zaman, güvenlikle ilgili 12

14 ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin sayısı ile güvenlikten dolayı düştükleri hasarı karşılaştırdıklarında, böldüklerinde bir endeks buluyorlar. Buna katılımcı başına "ortalama kayıp" diyorlar yılında katılımcı başına ortalama kayıp ı67.7 dolardı. Yani buraya bu ankete başvuran diyelim ki ı 000 tane şirketin toplam kaybının şirket başına düşen payı bu. 2007'de bu rakam 345 dolara çıkmış, yani iki katına. Bu rakamı şöyle okuyabiliriz, bir yıl içerisinde şirketlerin güvenlik kaybı nedeniyle, güvenlik Bunun altına sıkıntılan nedeniyle yaşadıklan finansal kayıp iki kat artmış. şöyle bir çizgi de çekebiliriz, bir çok şirket aslında bu ankete katılan veya katılmayan, yaşadıklan bu tarz kayıplan duyurmaktan da çekiniyorlar. Çünkü kendileri için negatif bir imaj oluşturacağını düşünüyorlar. Benim şirketim 2007 yılında sadece güvenlik sıkıntılarından dolayı ı O milyon dolar içeri girdi demek her şirketin ve yöneticinin harcı değil. Dolayısıyla diğer taraftan, peki bunun yapısında ne var diye bakıyorsunuz. Enteresan sonuçlar ortaya çıkıyor. ı 2 yıldır yapılan bu ankette ilk defa bu yıl finansal sahtekarlıklar virüslerin oluşturduğu zararı geçmiş. Yani ı ı yıldır en büyük zararı virüs saldırılan veriyordu şirketlere. Bunun da oranı % 52 idi. Bu sene finansal sıkıntılar, finansal sahtekarlıklar oranı %ı 2 olmasına rağmen 2 ı. ı milyon dolar zarar vermiş toplamda. Baktığınız zaman artık internet üzerindeki iş hacminin de artmasıyla birlikte buradaki kötü niyetli kişilerin, güvenlik konusunda karanlık tarafta yer alan kişilerin artık daha profesyonelleştiği ve bu konuda daha entegre hareket ettiği gibi bir yorumda bulunmak çok da yanlış olmaz. Diğer taraftan çok fazla şu aşamada girmek istemiyorum ama güvenlik çok geniş bir konu. Ve neresinden baktığınıza göre çok değişen bir konu. En basit bir elektronik ticaret işlemini bir üçgen olarak düşünürseniz, bu üçgenin bir köşesinde siz varsınız, bir köşesinde ticaret yaptığınız kurum var, yani sanal site var. Bir tarafında da işlemi gerçekleştiren finansal kurum var, banka var. Şimdi bunların hepsinde ayrı güvenlik katmanları, ayrı güvenlik uygulamalan ve ayrı güvenlik sorunları söz konusu. Ne tarafından baktığınıza göre veya nerede oturduğunuza göre buradaki yorum çok fazla değişir. Ama tüm şu söylediklerimi genel anlamda bir özetlemek gerekirse, evet elektronik ticaret her geçen gün daha fazla ağırlık kazanıyor. Açılış konuşmalarında ifade edildiği gibi genç kitlenin internet üzerindeki ilgisi her geçen gün artıyor. Sanal ağlar, sosyal şebekeler, sanal hayatlar gelişiyor. Biliyorsunuz Second Life denilen bir oyunda insanlar gerçek para harcıyorlar, Rixos otelleri bu sanal ortamda otel açıyor, Reuters bu gelişmeyi izlemek için bir tane muhabir atıyor. Ayrıca IBM buraya bir genel merkez kuruyor. Yani gerçekten artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor bu olay ve bu bizim gerçek hayattaki yani fizikse hayattaki dengelerimizi ı3

15 de etkiliyor. Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta kişi ve bilinç eksenine geliyor. Bunu da ileriki konuşma süresi içerisinde çok daha derin ele alacağımızı düşünüyorum. Başkan: Teşekkürler Serdar.. Şimdi sözü Çetin Kaya Koç hocaya bırakmak istiyorum. Bu konuda alt yapı teknolojilerinde neler olup bitiyor hocam bize biraz bahseder misiniz? Yani bu güvenlikle ilgili, ya da güvenilir elektronik ticaret yapmakla ilgili teknolojiler konusunda bize biraz bilgi verebilir misiniz? 14

16 PROF. DR. ÇETIN KAYA KOÇ İSTANBUL TİCARET ÜN. BİLGİ GÜVENLİGİ ARAŞTIRMA MERKEZI MÜDÜRÜ E-TİCARETTE GÜVENLİK TEKNOLOJiLERİ Hepinize günaydın arkadaşlar. Ben aşağı yukarı 25 yıldır ABD' de güvenlik teknolojileri altyapısıyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Aslında ben bir elektronik mühendisiyim. Biliyorsunuz 25 sene önce Türkiye'de bilgisayar mühendisliği diye bir şey yoktu, doğal olarak elektronik mühendisi olduk. Fakat oraya gittiğirnde çalışmalarımı daha çok beğendiğim, Kriptografi ( güvenliğin alt yapısı olan bir matematik dalı) üzerinde çalıştım. Kriptografi aslında diplomatik servislerin, askerlerin ilgi duyduğu güvenli haberleşme konusudur. Fakat ben size 1984 yılından bahsediyorum bu benim çalışmaya başladığım yıllar o zaman elektronik ticaret diye bir kavram yoktu. O zaman güvenli haberleşme özellikle akademik ve endüstri çevrelerinde çok farklı bir konuydu. Şirketler güvenliklerine çok dikkat ediyorlardı. 1984'ten 2007'ye kadar 23 sene içinde bir sürü şey değişti. Kriptografi'ye olan ilgi de arttı. Bu sektörde bütün terimler İngilizce. Yani birisi size benden bir SSL sertifika alır mısın derken sizinle Türkçe konuşmuyor, İngilizce konuşuyor. SSL sertifika Türkçe bir terim değil. Ben size kısa bir özet vereyim, fazla mühendislik konuşması değil. Elektronik ticarette bizim kastettiğimiz şey, bir sürü olay var; bir tanesi, kredi kartı kullanarak online olarak birtakım alışverişler yapmak. Özellikle ürün satın almak, kitap ısmarlamak mesela fiziksel ürün satın almak. İkincisi, yine bunu yapıyoruz ama, bu sefer dijital, sayısal içerik satın alıyoruz. Mesela müzik satın alıyoruz. Arada büyük bir fark var. Ötekisi kutuyla bize geliyor, diğeri ise elektronik olarak bize teslim ediliyor. Elektronik olan bir dokümanın kopyasını yapabiliriz, kutunun kopyasını yapamayız. Yani birisi bize bir ipod sattı ysa, onun kopyasını yapamıyoruz. Ama işte bir müzik satmışsa, onun bir kopyasını yapabiliyoruz. Bir başka konu ise bankacılık, kredi servisleri ve ödemeler. Mesela elektronik ödemeler ve yatırım. Özellikle yatırım konusu çok önemli. Yani biliyorsunuz okuyorsunuz gazetelerde, Japonya'da hanımlar yen satıp Türk Lirası alıyorlarmış, bunun için Karaköy'e gelmiyorlar yani, bunu elektronik olarak online servislerle yapıyorlar. Şirketlerin iç yapılannda da bir sürü elektronik şey olması gerekiyor. Hawlet Packard gibi bir de global bir şirketi düşünürseniz, o kadar çok ürünü, o kadar çok servisi, o kadar çok birimi var ki bunların hepsini bir arada tutahilrnek için elektronik bir alt yapıya 15

17 ihtiyacı var. Ve orada bol miktarda elektronik ticaret oluyor. Mesela Havlett Packard bir ihale açıyor, küçük şirketler o ihaleye giriyor. Ve bunlar tamamen elektronik oluyor, hemen hemen hiç insan kontrolü yok. Bir yazıcının bir plastik parçasını almak için elektronik ihale açılıyor, elektronik olarak kabul ediliyor ondan sonra aksama olduğu zaman insanlar işin içine giriyor. Ve en sonunda işyerinden işyerine, Business to Business (B2B) dediğimiz aktiviteler var, yine burada bir sürü problem var. Ticarette problem çok ama bir tanesi güvenlik problemi. Şimdi güvenlik problemine birçok açıdan da bakılabilir. İşte virüs geldi, bilgisayarım mahvoldu, yok efendim işyerinden çıkan elemaniarım aldı her şeyimi götürdü... Binlerce güvenlik problemi var. Konuyu daraltınam lazım çünkü ben bir mühendisim, problemleri parça parça çözebiliyorum. Yani böyle top yekun çözmek söz konusu değil. O yüzden problemi daraltacağım. Elektronik ticarette benim açımdan güvenlik problemi şu arkadaşlar, benim taramam şu; elektronik ticaret yapan insanların, birbirlerinin kimliğini doğrulaması gerekiyor. Kimlik doğrulamadan ticaret olmaz, güvenlik problemi olur. Yoksa virüs problemi filan bu elektronik ticaretin güvenlik problemi değil. Bu başka her şeyin güvenlik problemidir, yani hiç elektronik ticaret yapmayan bir insanın da güvenlik problemidir. Evinde bilgisayarda çalışan bir çocuğun bile bilgisayarında bir virüs çıktığı zaman o bir güvenlik problemi, elektronik ticaretin güvenlik problemi değil o. Elektronik ticaretin güvenlik problemi bir tanedir bence arkadaşlar, kimlik doğrulama. Şimdi bundan sonrası artık mühendislik. Bunu yapmak için, yani bu güvenliği sağlayabilmek için, benim söylediğim güvenliği sağlayabilmek, karşılıklı kimliklerimizi doğrulayabilmemiz için. Çünkü bir araya gelmiyoruz ya, karşılıklı bir araya gelsek. Mesela şöyle bir olay var; şurada Ali Muhiddin Hacıbekir diye bir dükkan var, ben oraya girdiğimde fiziksel bütünlükten dolayı, oranın Ali Muhiddin Hacıbekir olduğunu biliyorum. 1875'ten beri dükkan orada, cadde orada, yani onun o olduğuna eminim, birisi geceleyin orayı boşaltıp başka bir dükkan, aynı isimde başka bir dükkan açıp, bana başka bir şey satma ihtimali yok. Çünkü bir tane Sirkeci var, bir tane Sultanahmet Caddesi var, bir tane de işte o dükkandan var. İkincisi onların benim kimliğiıni doğrulamalarma ihtiyacı yok. Onlar benim ce birndeki paranın kimliğini doğrulamaya ihtiyaçları var. Sonuçta bana ürünü veriyor, benden de parayı alıyor. O parayı doğrulamaya ihtiyacı var. O yüzden hani parayı kasaya koymadan şöyle bir bakar, fotokopi mi yoksa başka şey mi diye ister istemez. 16

18 Şimdi bu fiziksel dünyada olan bu olayı bizim elektronik dünyaya taşımamız lazım. Yani elektronik dünyada nasıl ben senin kimliğinden emin oluyorum, çünkü ben gidiyorum tık tık yapıyorum, işte Hacı Muhiddin Hacıbekir.com. Oradan 7 kilo lokum ısmarlayacağım. Gerçekten o onlar mı, yoksa adamın bir tanesi o ismi satın mı almış veya o isme giden trafiği mi yönlendirmiş, şimdi bana başka bir lokum satmasınlar? Şimdi elektronik dünyada bu olmuyor. Mecbursunuz bir şekilde bir güven oluşturmaya, bu gerçekten odur. Benim yine kimliğime ihtiyaç olmayabilir. Orada benim verdiğim 10 lira sahte mi, gerçek mi diye kasaya koymadan bakıyorlarsa, benim verdiğim kredi kartı geçerli mi, değil mi, benim kimliğimin ne önemi var ki, adam bana 7 kilo lokum satıyor. Alır benden parayı, kimliği, kredi kartı numarasını, işte İş Bankası'na sorar, İş Bankası tamam der, ondan parayı alır, bana verir. Satıcının kimliğinin çok büyük bir önemi var. Yani bu alıcının problemi oluyor dolayısıyla, şimdi bunun bir teknolojisi var. Bunun teknolojisi çok enteresan bir şekilde gitti, bu gitti 3 bin yıllık Kriptografi denilen şifreleme teknolojisine dayandı. Çok enteresan yani bu niye böyle oldu? Bu şifreleme teknolojisini Çin'liler kullandı, Araplar kullandı, Sezar basit emirleri şifreleyerek gönderiyormuş. Ondan sonra geliyoruz 1850 'lere, N apoiyon savaşıarına geliyoruz, orada şifreleme teknolojisi daha çok gelişiyor. Birinci Dünya savaşında iyice artıyor, İkinci Dünya savaşında bir çeşit taçlanıyor. Almanlar yaptıkları bir cihazla bayağı bir komünikasyon ağı kuruyorlar, o cihazı Polonyalılar çalıyor, götürüyor. İngilizlerle birlikte cihazın özelliklerini öğrenip kırıyorlar. Ondan sonra Almanların denizatlılarının yerlerini öğrenmeye başlıyor Amerikalılar. Başlıyorlar onları avlamaya, yani bütün bu teknolojinin elektronikle ne alakası. var, şifreleme ile alakası var. Orada şifreleme içerisinde birtakım fonksiyonlar var. Ama herkes her kafadan bir ses çıkıyor böyle olmalı şöyle olmalı diye. O yüzden çok emin olamadım. Birinci tip fonksiyonları, özet fonksiyonlan deniyor. Özet fonksiyonu diye bir kavram var. O kavram bize bir alt yapı sağlıyor. İkinci tip fonksiyonlara gizli anahtarlı şifreleme deniyor. Anahtarlar gizli ve şifreleme yapıyoruz. Üçüncü tip, açık anahtarlı şifreleme, bu da çok enteresan bir şey. Bu elektronik imza da sağlıyor aynı zamanda. Buİıun daha kanşık kavramı var. Dijital zarf diye bir kavram var, sayısal zarf. Hem imzalamaya yanyor, hem şifrelerneye yanyor. Dijital imza ile açık anahtarlı şifreleme onlar da birbirine yakın alakalı, ve en sonunda da sertifika denen bir kavram var. Biliyorsunuz, onun Türkiye'de bayağı bir tartışılması oluyor. Çünkü 3-4 tane şirket var, biraz da pahalıya satıyorlar sanki. Ve yeteri kadar da artmıyor, satılmıyor bunlar. Yani insanlanmızı 17

19 nedense yönlendiremiyoruz ama bunda insanlarımızın suçu yok aslında. Yani başka ülkelerde de bunlar çok yavaş gelişti, zorlama olmadan pek olmuyor. Teknoloji bunun arkasına dayanıyor. Şimdi bunun teknik kısmını atlamak istiyorum. Bunu şimdi daha dar bir gruba anlatmak istedim. Bu özetierne fonksiyonu büyük bir data yı alıyor çok küçük bir data ya dönüştürüyor. Bu bir. Şifreleme fonksiyonu alıyor, bir grup datayı şifreliyor, öyle ki şifreli dataya baktığımızda böyle birtakım random bitlerin kümesini görüyorsunuz, oradan gerçek datayı anlamanız mümkün değil. Ama şifreyi bilen bir adam, o şifreyi açabiliyor. Tekrar datayı görebiliyor. Bunları kırmak mümkün. Bunların kırılmasına engel olmamız için bizim şifre uzunluklarda tutmamız gerekiyor. 40 bitlik şifreleri, 56 bitlik şifreleri kırabiliyor bugün. Ama 112 bit, 128 bit, hatta 80 bitin üstünü kıramıyorlar. Bunun bir nedeni var. Şimdi 2 üzeri 40 çok büyük bir sayı değil. 2 üzeri 30 milyar demek. Yani dolayısıyla 2 üzeri 40 binlerce milyar demek, yani bin milyar filan demek. Trilyon demek. Dolayısıyla trilyon deneme yapmak mümkün. Bu yüzden mesela bir bilgisayarınız varsa bu kadar zaman alır, iki bilgisayarınız varsa şu kadar zaman alır veya bin tane bilgisayarınız varsa şu kadar zaman. Yani insanlar oturup gerçekten bunları deniyorlar bunların güvenlik alt yapısının ne kadar kuvvetli olduğunu anlamak için. Şimdi en çok bizim işimize yarayan şey, imzalama, dijital imzalama. Elektronik ticarette çok önemli bir kavram. Her yerde önemli değil, kredi kartıyla ticarette önemli değil ama onun dışındaki her yerde çok önemli, yani kredi kartının dışındaki her yerde çok önemli. Bu dijital imza konusu da bir çeşit şifreleme metodu. Yapılan şey şu, dijital bir dokümana kendi kimliğinizi gömüyorsunuz. Sizin kimliğinizle o doküman bir arada bulunuyor. Diyelim ki dijital bir çek, sayısal bir çek üretiyorsunuz, çek yazıyorsunuz arkadaşınıza, sana 125 lira ödeyeceğim diye. Elektronik olarak imzalıyorsunuz, bu elektronik i bankamza gönderiyorsunuz. Yolda birisi bunu eline geçiriyor. Onun imza kısmını çekip atabilir ama, o zaman banka geçersiz bir doküman elde eder ve hiçbir işlem yapmaz. Sizin hesabımzdan da bir şey çıkmaz. Ama sizin imzamz bulunan doküman bankanın eline geçmişse sizin hesabımzdan çıkarır. Önemli olan şu, birisinin o saldırıyı yapıp o elektronik imzalı doküman içerisindeki, diyelim ki, çekin yazıldığı şahsın ismini, Ahmet, Mehmet yerine Ali Hasan yapabilir mi? İşte onu yapabilmesi için oturup kırması gerekiyor bu sistemi. O yüzden bizim anahtar uzunluklarıınızia biz onu halletmeye çalışıyoruz. Bir iki şey daha söyleyeyim size. Bütün bunların hikayesi nereden başladı? Şuradan başladı; hatırlıyor musunuz bir zamanlar Akbank bir telefonla benzeyen bir cihaz veriyordu bankacılık yapmak için, uzunluklarını belli 18

20 elektronik bankacılık yapmak için. Alıyordunuz onu eve getiriyordunuz veya iş yerine koyuyordunuz, hala olabilir, ben kurumsal bankacılık yapmadığım için bilmiyorum. Halen böyle cihazlar olabilir. Bu cihaz telefon hattı üzerinden Akbank'ın serverine bağlanıyordu ve sizin firmanızın çeklerini, senetlerini, ödemelerini takip ediyordunuz. Şimdi bu bir çözüm. Bu çözümün adı private network, yani özel network, şimdi niye özel network? Çünkü size özel bir cihaz vermiş, sizin hesabınız yoksa Akbank size o cihazı vermiyor, bir. İkincisi, sizde o cihaz olduğu zaman, o cihaz bir çeşit kişiselleştirilıniş, sizin firmanızın adı falan filan içine konmuş, o cihaz serveri aradığı zaman o cihazın sizin firmanızın cihazı olduğunu biliyor. Dolayısıyla o cihazın sizin tirınanızla ilgili bankacılık işlemlerine izin veriyor. Harika, yani bu iyi bir şey de, şimdi bunun problemi şurada; teknoloji devamlı gelişiyor, size bugün Akbank bir cihaz verdi, siz kullandınız, bir süre sonra Türkiye dijital telefona geçiyor, her yerde DSL var, yeni bir versiyona ihtiyaç oluyor, hızlı versiyona ihtiyaç oluyor. Akbank ne yapacak? Yeni bir tane cihaz ını verecek? Yani şimdi Akbank bir network sağlayıcı ını oldu? teknoloji firmasına ın ı dönüşsün? Yok, o iyi değil. Bütün bu özel networklerini kaldırıp, onun yerine internet networku üzerinden bunları yapalım diye bir fikir oluştu. Bu fikrinoluşma yıllan 1980'ler. Bu yıllarda internet diye bir network popüler oldu. Bu networkun yüzlerce uzınam var. Bu networkü bilen çok. 6-7 tane farklı teknoloji vardı. Hepsi yavaş yavaş kayboldu. ISDN bunlardan bir tanesi. ISDN Amerika'nın internetinin yerine geçecek bir teknoloji diye düşünülüyordu. Ama yani alakası yok. 128 bite sabitlenıniş bir teknoloji. 128 bit/second, yani 128 kilobit hıza sabitlenıniş bir teknoloji, bugün benim evimde bile 4 megabit hız var. 89 liraya alıyorum. Şimdi bunu azıcık düşünürseniz, yapılınası gereken şey interneti kullanmak diye düşünüldü ve gerçekten de doğru bir görüşmüş bu 1987 yılında. 20 sene sonra bunun doğru görüş olduğunu anlıyoruz. Ama şimdi internet nedir? İnternet, özel, o da özel bir network, Amerikan hükümetinin, Amerikalı bilim adamlannın birbirine bağlanmasını sağlamak için para verip kurdurttuğu bir network. İnsanlar dediler ki ben Utah'ta, Santa Barbara' da, Los Angeles'teki hocalada ikide bir bir araya gelmek yerine internet diye bir network kuralım, bir network üzerinden bir araya gelelim. Bu network düzenlendiği zaman, bu network icat edildiği veya koşturulduğu zaman ortaya çıkan şeyin amacı bilim adamlannın birbiriyle konuşmasını sağlamaktı. Bilim adaını bilim adaınına yalan söy leınez, bilim adamı, bilim adaınının bir şeyini çalınaz, bilim adamı, bilim adaınına mail bombası göndermez, virüs göndermez, ne işi var ki yapsın böyle şeyler? Yapmaz. Bu amaçla düzenlenmiş bir network. Bakın bütün network bundan ibaret. Santa Barbara'dasımz, Utah'taki bilgisayara bağlanıp 19

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ YAYIN NO: 2010-28 İstanbul, 2010 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. A. Mustafa AYSAN : Prof. Dr. Sudi APAK OTURUM KONUSU

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODAsı

İSTANBUL SANAYİ ODAsı İSTANBUL SANAYİ ODAsı AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA Panel Notlan Ekim 2005 İstanbul Sanayi Odası Her hakkı saklıdır. Bu kitapta yer alan sunumlar tebliğ sahiplerinin kişisel görüşü olup, İstanbul Sanayi

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

İSTANBUL TİcARET. ODASı KOZMETİK, GÜZELLİK VEITRİYATSEKTÖRÜNÜN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE GELECEGİ. YAYıN NO: 2008-16

İSTANBUL TİcARET. ODASı KOZMETİK, GÜZELLİK VEITRİYATSEKTÖRÜNÜN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE GELECEGİ. YAYıN NO: 2008-16 İSTANBUL TİcARET ODASı KOZMETİK, GÜZELLİK VEITRİYATSEKTÖRÜNÜN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE GELECEGİ YAYıN NO: 2008-16 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann

Detaylı

MARRO.WS TANITIM TOPLANTISI

MARRO.WS TANITIM TOPLANTISI MARRO.WS TANITIM TOPLANTISI Konu: Marro.ws Tanıtım Toplantısı Konuşmacı: Aykut Karaalioğlu Yer: Atılım Üniversitesi Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu Tarih: 19.11.2009 Sayın Aykut Karaalioğlu: Ben

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR

İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR YAYIN NO: 2007-42 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI*

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* SUNUCU- Arkadaşlar, merhaba. Hastane Klimaları Panelimize hoş geldiniz. İstanbul Şube Başkanımız Zeki Arslan ı ilk açılış konuşması için davet ediyorum.

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI. e-ticaret GÜVENLİK REHBERİ. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Çetin Kaya Koç Av. Tuğrul Sevim

ISTANBUL TİCARET ODASI. e-ticaret GÜVENLİK REHBERİ. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Çetin Kaya Koç Av. Tuğrul Sevim ISTANBUL TİCARET ODASI e-ticaret GÜVENLİK REHBERİ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Çetin Kaya Koç Av. Tuğrul Sevim YAYIN NO: 2009-9 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm

Detaylı

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova TEKSTİL İŞVEREN TürkİYe TekSTİl SANAYİİ İşverenleRİ SendikASI aylık dergisi SAYI: 402 HAZİRAN 2014 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi EVTEKS KAPılaRINI 20 NCİ KEZ AÇtı TEKSTİL

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ I PROF.DR. BRICE HARRIS OCCIDENTAL COLLEGE-LOS ANGELES TARİH BÖLÜMÜ. Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ:

YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ I PROF.DR. BRICE HARRIS OCCIDENTAL COLLEGE-LOS ANGELES TARİH BÖLÜMÜ. Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ: YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ I PROF.DR. BRICE HARRIS OCCIDENTAL COLLEGE-LOS ANGELES TARİH BÖLÜMÜ Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ: Sevgili öğretim üyeleri meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler!

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

Sunuş...7. Oğuz Özcan, Değişim Sarmalında Marka...11. Bilal Arıoğlu, Reklam Mecraları ve Gelişimi...9

Sunuş...7. Oğuz Özcan, Değişim Sarmalında Marka...11. Bilal Arıoğlu, Reklam Mecraları ve Gelişimi...9 2 3 4 İÇİNDEKİLER Sunuş...7 Oğuz Özcan, Değişim Sarmalında Marka...11 Bilal Arıoğlu, Reklam Mecraları ve Gelişimi...9 Kemal Kaptaner, Yeni Dönemde Pazarlama İletişimi...13 Pelin Özkan, Yeni Marka Değeri:

Detaylı

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? İşletmelerde Güvenlik Algısı ve Gerçekler 2014 RAPORU Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Çok yakında Deloitte ve Trend Micro işbirliği ile TechInside sayfalarında! İÇİNDEKİLER Alternatif Ödeme

Detaylı

AKADEMĠK VE Ġġ DÜNYASI BAKIġ AÇILARI ĠLE YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ

AKADEMĠK VE Ġġ DÜNYASI BAKIġ AÇILARI ĠLE YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ AKADEMĠK VE Ġġ DÜNYASI BAKIġ AÇILARI ĠLE YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ Konu: Akademik Ve ĠĢ Dünyası BakıĢ Açıları Ġle Yazılım Mühendisliği KonuĢmacı: Dr. Mesut Göktepe Tarih: 25.04.2008 Yer: Atılım Üniversitesi

Detaylı

sunuyorum ve birinci oturumu başlatması için kurucu başkanımız, çalıştay komisyonu başkanımız Sayın Ersin Gökbudak a sözü veriyorum.

sunuyorum ve birinci oturumu başlatması için kurucu başkanımız, çalıştay komisyonu başkanımız Sayın Ersin Gökbudak a sözü veriyorum. 1. Oturum İsmet Mura: Sayın misafirlerimiz, sevgili üye arkadaşlarım, saygıdeğer bayanlar ve baylar 3. Çalıştayımıza gelmekle bizi mutlu ettiniz. Yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ III ALİ ÇINAR İ.Ü. MEZUNLAR DERNEĞİ AMERİKA (İÜMEZUSA) Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ:

YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ III ALİ ÇINAR İ.Ü. MEZUNLAR DERNEĞİ AMERİKA (İÜMEZUSA) Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ: YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ III ALİ ÇINAR İ.Ü. MEZUNLAR DERNEĞİ AMERİKA (İÜMEZUSA) Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ: Yurt dışından gelen misafirlerimizle sohbetler serisi-3 e hoş geldiniz diyorum

Detaylı