GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur."

Transkript

1 GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur.

2 GPS Hata Kaynakları Gürültü hatası, PRN kod gürültüsü (yaklaşık 1m kadar) ve alıcı gürültüsünün (yaklaşık 1m kadar) birleşimi olan bir etkidir. Sapma hataları, Seçimli Doğruluk Erişimi (SA) ve diğer etkenlerden ortaya çıkar Km 200 Km Iyonosfer 50 Km Troposfer

3 GPS Hata Kaynakları

4 GPS Hata Kaynakları Diğer sapma hatası kaynakları; Ana kontrol merkezince düzeltilemeyen uydu saat hataları 1m civarında konum hatası verir. Efemeris veri hatası verir. 1m civarında konum hatası Troposferik gecikme 1m civarında konum hatası verir. Troposfer tabakası yerden 8-13 km kalınlığında, hava değişimiyle birlikte su buharı, sıcaklık ve basınçtaki değişimlerin yaşandığı atmosfer tabakası. Troposferik gecikmenin karışık modelleri bu parametrelerin tahmini veya ölçülmesini gerektirir.

5 GPS Hata Kaynakları Diğer sapma hatası kaynakları; Modellenemeyen iyonosferik gecikme 1om civarında konum hatası verir. İyonosfer atmosfer içinde 50 ile 500 km arasında iyonize olmuş katmandır. Navigasyon mesajı ile iletilen iyonosferik model katsayıları ile oluşturulan model, modellenmeyen 10 m lik hatadan kalan geçikmenin tahmini 70 ns nin yarısını elimine edebilir. Sinyal yansıma hatası (Mutlipath) 0.5m civarında konum hatası verir. GPS sinyalleri, sinyal yolu boyunca bir doğru şeklinde alıcıya gelmesi gerekirken alıcının yakın çevresinden yansıyan sinyallerin sebep olduğu bir hatadır. Bu hatayı tespit etmek ve bazen sakınmak zordur.

6 GPS Hata Kaynakları Kaba hatalar yüzlerce kilometrelik bir dere ulaşabilir. GPS kontrol bölümü bilgisayar veya insan kaynaklı hata nedeniyle bir ile yüzlerce kilometrelik hata yapabilir. Yanlış jeodezik datum seçimi gibi kullanıcı hataları, bir ile yüzlerce kilometrelik hatalar sebebiyet verebilir. Yazılım ve donanım hatalarından kaynaklanan alıcı hataları kaba hataya sebebiyet verebilir. Gürültü ve sapma hatalarının bileşkesi konum çözümünde kullanılan her bir uydu için genelde 15 metre civarında hataya sebep olur.

7 Uydudan Kaynaklanan Hatalar Uydu yörünge y hatası Uydu saat hatası Seçimli doğruluk erişimi imi (Selective( Availability,, SA) Alıcıdan Kaynaklanan Hatalar Alıcı saat hatası Anten faz merkezi değişimi imi Alıcı frekans gürültg ltüsü Sinyal Yayılımına Bağlı Hatalar İyonosfer ve Troposfer Etkileri Sinyal yansımalar maları (multipath) Faz sıçramalars ramaları (cycle slip)

8 Uydu Yörünge Y Hatası Uydu yörünge y bilgisi izleme istasyonlarınca nca toplanan izleme verilerinden üretilir. Ana kontrol istasyonu izleme verisini işler ve diğer üç izleme istasyonuna göndererek g navigasyon mesajının n her bir uyduya yüklenmesini y bu üç istasyon aracılığı ığıyla sağlar. Aslında tam olarak uydu yörüngesini y modellemek imkansızd zdır. Bu nedenle ana kontrol istasyonunca hesaplanan uydu yörünge y bilgisi uydunun gerçek ek konumundan farklıdır. r. İşte bu ayrılığ ığa a uydu yörünge y hatası denir. Uydu yörüngesinde y meydana gelen sapmalar üç bileşene ene sahiptir: 1. Radyal bileşen en 2. Yörünge boyu bileşeni eni 3. Yörüngeye dik bileşen en

9 Uydu Yörünge Y Hatası Yörünge hatasının n noktasal konum belirlemedeki etkisi ise: (YH: yörünge y hatası) Nokta Konum Hatası = PDOP x YH Yörünge hatasının n bağı ğıl l konum belirlemedeki etkisi ise: (d: baz uzunluğu) u) Baz hatası = d / x YH, Baz uzunluğu arttıkça yörünge hatasının etkisi de oransal olarak artacaktır. Yayın efemerisi (broadcast ephemeris) yerine IGS den elde edilen hassas GPS yörüngeleri (precise ephemeris, sp3 uzantılı dosya) kullanılarak uydu yörünge hatası azaltılabilir.

10 Uydu Saat Hatası Uydu saat hatası uydu saat zamanı ile GPS zamanı arasındaki farktır. r. Her uydu saatinin davranışı ışının izlenmesinde en iyi çaba gösterilse g bile dünyand nyanın n manyetik alanı,, yerin ve ayın çekim etkisi, radyasyon vb sebeplerden dolayı saatlerin davranışı duyarlı bir şekilde modellenememektedir. Uydu saat hatası eş zamanlı olarak aynı uyduları izleyen iki alıcı için in aynı olacağı prensibinden yararlanarak bağı ğıl l konum belirlemede uydu saat hatası iki alıcıdan elde edilen ölçülerin farkları alınarak (double( differences) ) elimine edilir.

11 Seçimli Doğruluk Erişimi imi (SA, Selective Availability) SA etkisi, zaman değişkenli bir sapma aracılığıyla SPS (Standart Positioning Service) sinyallerinin maksatlı bozulmasıdır. Uydu konum bilgilerinin ve/veya uydu saatlerinin kasıtlı olarak bozulmaları biçiminde, epsilon ve dither teknikleri uygulanması şeklinde tanımlanır. USA savunma bakanlığınca askeri ve belirli sivil kullanıcılar için doğruluğu sınırlanarak kontrol edilir. C/A kodun olası doğruluğu 30 m civarında iken SA etkisi ile birlikte C/A kodun doğruluğu 100 metreye iner (standart sapmanın iki katı büyüklüğünde).

12 Seçimli Doğruluk Erişimi (SA, Selective Availability) SA sapması her uydu sinyalinde farklıdır. Bu nedenle sonuç konum çözümü navigasyon çözümünde kullanılan her bir uydunun SA sapmasının bileşke fonksiyonudur. SA birkaç saatten ziyade düşük frekanslı süreyle değişen sapma olduğu için birkaç saatden daha kısa zaman aralıklarında konum çözümleri veya bireysel uydu sahte mesafeleri fiilen ortalama bir sonuç olamaz. Fark alma düzeltmeleri (Differential corrections) SA nin (veya diğer sapma hatalarının) korelasyon süresinden daha az bir sürede yenilenmelidir (güncellenmelidir.) Bu hatanın tamamına yakını DGPS (Differential Global Positioning System) yöntemi ile giderilmesinden dolayı 1 Mayıs 2000 de kaldırıldı.

13 Alıcı Saat Hatası Alıcı saat hatası alıcı saat zamanı ile gerçek ek GPS zamanı arasındaki farktır. r. GPS alıcılar ları uyduların n saatlerine göre g çok daha ucuz saatler ile donatıld ldığından uydu saat hatasına kıyasla alıcı saat hatası çok daha büyüktb ktür. Alıcı saat hatası eş zamanlı olarak aynı alıcıda yapılan tüm t ölçüler için i in aynı olacağı prensibinden yararlanarak bağı ğıl l konum belirlemede alıcı saat hatası aynı alıcıdan elde edilen ölçülerin farkları alınarak elimine edilir, yani ikili fark (double( difference) ölçüleri hesaplanarak uydu-al alıcı saat hataları elimine edilir.

14 Anten Faz Merkezi Değişimi imi GPS ile konum belirlemede, GPS alıcılarıyla alınan ölçülerin uydu ileticisinin elektriksel merkezi ile alıcı antenin elektriksel merkezi arasındaki uzaklık olduğundan söz edilebilir. Elektriksel merkezi ile fiziksel merkezi arasındaki farka faz merkezi değişimi denir. Elektriksel merkez gelen sinyalin gücünü ve yönünü değiştirmeye çalışır. Bununla birlikte, L1 ve L2 taşıyıcıları için faz merkezi değişimleri farklı özelliklere sahiptir. Pek çok anten tipi için anten faz merkezi değişimi üreticiler tarafından ayarlanır. Çeşitli antenler için anten faz merkezi modelleri NGS de (National Geodetic Survey) elde edilebilir. Bu merkez tarafından geliştirilmiş anten dosyaları mevcuttur. Bu modeller anten faz değişimlerini azaltmak için uygulanabilir (http://www.ngs.noaa.gov/antcal/). Yüksek duyarlıklı uygulamalarda farklı anten tipleri kullanılmaması veya ölçü anında istasyonlar ile alıcılar arasında antenlerin karşılıklı değişimi yapmak gerekir

15 Örnek anten faz merkezi bilgiler,

16 Faz merkezi değişimi imi ve anten testi

17 Alıcı Frekans GürültG ltüsü Alıcı gürültüsünün büyüklüğü sinyal gürültü oranı (signal to noise ratio; SNR) ve izleme bant genişliğine bağlıdır. Klasik alıcılarda esas kurala göre ölçme gürültüsü sinyal dalga boyunun yaklaşık %1 olmalıdır. Bu nedenle kod uzunluk ölçmelerinde C/A kod için gürültü seviyesi 3 metre (~300 m dalga boyu), P-kod için 0.3 metre (~30 m dalga boyu) kadardır. Buna karşılık taşıyıcı faz gürültü seviyesi L1 (~19 cm dalga boyu) ve L2 (~24 cm dalga boyu) için birkaç milimetredir. Modern alıcı teknolojisi iç faz gürültüsünü 1 mm aşağısına getirmeye ve C/A kod gürültüsünü desimetre seviyesine indirmeye çalışmaktadır

18 İyonosfer Etkisi İyonosfer tabakası yer yüzeyinden itibaren atmosferin 50.km den km sine kadar olan tabakadır. Bu tabakadaki serbest elektronlar yüzünden GPS sinyalleri bu bölgeyi tam ışık hızında geçemez. Sonuçta ölçülen kod uzunluk ölçüsü olması gerekenden daha uzun buna karşılık ölçülen faz ölçüsü olması gerekenden daha kısadır. İyonosferdeki gecikme sinyal yolu boyunca iyonosferdeki toplam elektron miktarına (Total Electron Content, TEC) bağlı olup metreküpteki elektron sayısının fonksiyonu olarak hesaplanır. TEC zamana, sezona, enleme ve büyük ölçüde güneş hareketlerine ve manyetik alan bağlı olarak hızlı bir değişim gösterir. Bu etkinin aşırı olduğu durumlarda alıcının başucu doğrultusunda gelen sinyal 50 m kadar, alıcının yatayında gelen sinyal ise 150 m kadar bir gecikmeye sebep olur (Satirapod, 2002). Bu etki dikkate alınmazsa hesaplanan baz uzunlukları gerçek değerinden kısa olacaktır.

19 Güneş leke hareketleri grafiği

20 İyonosfer Etkisi İyonosfer etkisinin giderilme yolları 1. Navigasyon mesajı ile iletilen temel yayın efemerisi iyonosfer modeli genellikle tek frekanslı alıcılarda oluşan etkiyi azaltmak için kullanılır. Bu katsayılarla oluşturulan modellere göre orta enlem kuşaklarındaki iyonosferik etkinin yaklaşık %50 si giderilebilmektedir. 2. Farklı frekanstaki dalgaların farklı dirençle karşılaşacağı gerçeğinden hareket ederek iyonosferik gecikmeler modellendirilir. Uzun bazların hesabında bahsedilen modelleme için çift frekanslı alıcı kullanılmalıdır. Bu modelleme için veri işleme aşamasında iyonosferden bağımsız (ionosphere-free) kombinasyon (L3) oluşturulur ve kullanılır. 3. Küresel ve bölgesel (Global ve regional) iyonosferik modeller kullanılır. Ör: gps haftası 0. gün için iyonosferik model ftp://ftp.unibe.ch/aiub/code/2010/cod15760.ion.z

21 Troposfer Etkisi Troposfer tabakası yer yüzeyinden itibaren atmosferin 50.km ye kadar olan tabakadır. Bu tabaka radyo frekanslarını dağıtıcı bir özelliğe sahip değildir. Bu nedenle troposfer tabakasında radyo dalgalarının yayılması frekans bağımlı olmayıp faz ve kod uzunluk ölçülerine etkisi aynıdır. Troposferik gecikme alıcının rakımı ve uydu yükseklik açısının bir fonksiyonudur. Bu gecikme atmosferik basınç, sıcaklık ve su buharı oranına bağlıdır. Troposferik gecikme alıcının başucu doğrultusunda gelen sinyallerde yaklaşık 2m kadar, alıcının 10 derecelik yükseklik engel açısında gelen sinyal ise 20 m kadar bir gecikmeye sebep olur.

22 Troposfer Etkisi Troposferden dolayı sinyal kırılmasının iki bileşeni vardır. Biri kuru bileşen diğeri de ıslak bileşendir. Islak bileşendeki yüksek değişimden dolayı bu bileşeni modellemek zordur. Standart modeller toplam gecikmenin %90 nını hesaplayabilir. İyonosferik gecikmeye benzer şekilde kısa bazlarda iki alıcı ile yapılan ölçüler arasında fark modellendirilerek büyük ölçüde elenebilir. Yüksek duyarlı statik uygulamalarda, ölçülerdeki troposferik gecikme hatası baz işleme aşamasında ilave bilinmeyen parametre olarak alınabilir.

23 Troposfer Etkisi Troposferik Etkiyi azaltmak için 1. Troposferik gecikmeyi tahmin etmek amacıyla pek çok standart troposfer model (tropospheric mapping functions) kullanılabilir (Hopfiled, Saastamoinen, Black, Neil vb.). Troposferik modellerin kullanılmasıyla elde edilen troposferik gecikme değerleri ölçülere düzeltme olarak getirilmektedir. Burada amaçlanan, üretilen ve veri işlemede kullanılan modellerin gerçekçi gecikme değerleri üretebilmesidir. Ancak, uygulamada bu durum geçerli olamayabilmektedir. Bu konudaki temel sorun troposferin ya da bütün olarak atmosferin doğasının tam olarak anlaşılamamış olmasıdır. 2. Troposferin ufka doğru kırıcı etkisi ve uydu sinyalini geciktirmesi arttığından yükseklik açısı üzerinde uydulara gözlem yapılmalıdır.

24 Sinyal Yansıma Hatası (Multipath) Sinyal yansımaları (multipath) yakındaki yansıtıcı yüzeylerin sebep olduğu bir hatadır. GPS ölçüsü sırasında doğrudan uydudan gelen sinyallerin alıcıya ulaşması istenir fakat yakın çevredeki ağaçlar, binalar, yer, su yüzeyleri, araçlar gibi yansıtıcı yüzeylerden alıcıya gelen dolaylı sinyaller bozucu etki yaparlar. Teorikte kod uzunluk ölçüsünde maksimum yansıma hatası yaklaşık kodun bir yonga (chip) uzunluğundadır (ki bu da C/A kodu için 300 m, P-kodu için yaklaşık 30 m dir ). Buna karşılık taşyıcı faz ölçüsünde maksimum yansıma hatası dalga boyunun çeyreği kadardır (ki buda L1 taşıyıcı faz ölçüsü için 5 cm, L2 taşıyıcı faz ölçüsü için 6 cm kadardır).

25 Sinyal Yansıma Hatası (Multipath) Yansıma etkisinin giderilmesi, her noktada farklı geometri ve çevre şartları söz konusu olacağından her zaman mümkün değildir. Fark alma yöntemleri kullanarak bu etki giderilemez. Etkinin giderilebilmesi için 1. En kolay ve etkin yol, alıcının çok yakınında yansıtıcı yüzeylerin olmamasına dikkat etmek ve çok uzun süreli ölçü yapmaktır. 2. Bir başka yol ise yansıma sonucu sinyal dağılım etkisini içinde sayısal olarak filtreleme yapan alıcı kullanmak ve yansıyan dalgayı emen özel anten tipleri ground planes, chokering anten kullanmaktır. 3. Uydulara belirli bir yükseklik açısının üzerinde (en az ) gözlem yapmak yansıma etkisini azaltır

26 Faz SıçramasS raması Faz sıçramaları (cycle slip) uydu sinyalinin izlediği yol ile alet arasında bir engel bulunduğunda sinyal alete ulaşmaz böylece kesinti boyunca yapılan faz ölçüleri de doğru olmayan tesadüfi değerler olur. Uydunun hareketinden dolayı. nokta-uydu arasındaki görüş tekrar sağlanır veya sinyalin alete ulaşmasını engelleyen faktör ortadan kalkar ise ölçme işlemi tekrar normal hale dönüşür. Bununla birlikte, engel öncesi ölçülerdeki tam dalga sayısı ile engelin kalkması sonucu yapılan ölçülerdeki tam dalga sayısı birbirleriyle uyuşmazlar. Her iki konumdaki tam dalga sayıları arasındaki farka faz sıçramaları adı verilir. Faz sıçramalarının belirlenme stratejisi, giderilmesi GPS ölçüleri veri işleme programlarının en önemli kısımlarından birini oluşturur. Faz sıçramaları, yansıma etkisi ve alet hatasından kaynaklanabilir Faz sıçramalarının giderilmesi bilimsel amaçlı uzun bazlara ait GPS ölçülerinin değerlendirilmesinde çok yoğun çaba, ayrıntılı bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Ancak pratik amaçlı konumlama için (20km yi geçmeyen kısa bazlarda) bu sorun mevcut yazılımlarda tamamen otomatik olarak kullanıcıya yük getirmeksizin çözülmüştür

27 Faz SıçramasS raması Te,, sinyalin kesildiği i an Uydu ve alıcı saat hataları elimine edildiğinde inde faz sıçramass ramasını düzletmek kolaydır. Çift frekanslı datada faz sıçramasını düzeltmek tek frekanslı datadan daha kolaydır. Statik ölçümde faz sıçramass ramasını düzeltmek kinematik ölçüye göre g daha kolaydır. Anlık k (real( real-time) ölçünü hesabında faz sıçramass raması düzeltmek sonradan bilgisayar ortamında hesap yaparken düzeltmeden daha zordur.

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ Çetin MEKİK* ÖZET Atmosferden geçen GPS'in mikrodalga sinyalleri, elekromagnetik dalgaların yayınımı ilkelerine tabidir. Atmosfer GPS'in her iki sinyalini de, Ll ve L2, etkilemekte

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI Engin Gülal 1, N.Onur Aykut

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ Ġlke Aktuğ BUZKAN, Rifat Mert GÜLMEZ, Duygu KARACAN, Ezgi SÜMER, Mustafa TAġDEMĠR DanıĢman: Kumru Didem ATALAY ÖZET Araştırmalar, doğadaki

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ Tolga KAMACI

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

lazer özellikleriyle üretkenliği en üst düzeye çıkarma

lazer özellikleriyle üretkenliği en üst düzeye çıkarma Teknik rapor Akıllı CO ² lazer özellikleriyle üretkenliği en üst düzeye çıkarma Uygulamanın gereklerini tam karşılayacak optimum lazer markalama kılavuzu Lazer markalama sistemleri, pek çok orta ve büyük

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

LLAZERİİN YAPPIISII VE İİŞLLEVLLERİİ Tek renkli, oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde genliği yüksek güçlü bir ışık demeti üreten alet. Laser İngilizce; Light Amplification by Stimulated

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı