TEST 01 TEMEL KAVRAMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST 01 TEMEL KAVRAMLAR"

Transkript

1 M UHASEB E

2 TEST 01 TEMEL KAVRAMLAR 1. Bir üretim işletmesinde mamullerin satılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Maliyet B) Harcama C) Ödeme D) Gider E) Zarar Satılan Mamul Maliyeti XXX 152 Mamuller Hesabı XXX Yukarıdaki yevmiye kaydını aşağıdaki maliyet muhasebesi temel kavramlarından hangisi ile açıklanabilir? A) Harcama B) Maliyet C) Zarar D) Gider E) Gelir 3. İşletme, ilk madde ve malzeme ambarında 500 TL tutarlı malzemeyi mamul üretiminde kullanılmak üzere üretim hattına göndermiştir. Bu işlem aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Zarar B) Maliyet gideri C) Harcama D) Hasılat E) Gider 4. Stoklar, özel maliyetler, peşin ödenen kira giderleri hangi maliyet türüne örnek olarak verilebilir? A) Sistematik maliyet B) Tükenmemiş maliyet C) Sabit maliyet D) Tükenmiş maliyet E) Değişken maliyet 5. Dönem içinde tüketilmeyen ve bir varlık hesabında muhasebeleştirilen maliyetlere ne ad verilir? A) Üretim Maliyeti B) Dönem Gideri C) Varlık Azalışı D) Aktifleştirilmiş Maliyet E) Dönem zararı 6. Aşağıdakilerden hangisi tükenmiş maliyetleri ifade eder? A) Üretim aşamasındaki her türlü harcamalar B) Varlık niteliğini kaybetmiş, kar veya zarar hesabında dönem gelirlerinden mahsup edilen giderler C) Herhangi bir amaçla yapılan ödemeler D) Üretime harcanan girdilerin maliyeti E) Aktifleştirilmiş giderler Direkt İlk Md. Malz. Gid. XXX 150 İlk Madde ve Malzeme XXX Yukarıdaki yevmiye kaydını aşağıdaki maliyet muhasebesi temel kavramlarından hangisi ile açıklanabilir? A) Harcama B) Maliyet C) Zarar D) Gider E) Gelir 150 İlk Madde ve Malzeme XXX 100 Kasa Hesabı XXX Yukarıdaki yevmiye kaydını aşağıdaki maliyet muhasebesi temel kavramlarından hangisi ile açıklanabilir? A) Harcama B) Maliyet C) Zarar D) Gider E) Gelir 9. Belirli bir dönemde bir işletmenin öz sermayesinde, giderler ve işletmeden çekilen değerler hariç olağandışı faaliyetler veya arızi yapılan işlemler ve olaylar sonucu meydana gelen azalışlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Brüt zarar B) Gider C) Brüt kar D) Gelir tablosu yaklaşımında zarar E) Bilanço yaklaşımında zarar 1

3 TEST 01 TEMEL KAVRAMLAR 10. Belirli bir dönemde işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bir gelir elde edilmesi dışında, arızi iş ve olaylardan dolayı kullanılan veya tüketilen varlıkların hasılattan düşülen, yararı tükenmiş maliyetlerine ne ad verilir? A) Sürekli zarar B) Bilanço yaklaşımında zarar C) Arızi zarar D) Gelir yaklaşımında zarar E) Brüt zarar 14. Bir karar işlemi esnasında yöneticilerin alacakları kararları etkilemeyen maliyetlere ne ad verilir? A) Asal Maliyet B) Fırsat Maliyeti C) Geçerli Maliyet D) Ek Maliyet E) Batık Maliyet 11. Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim maliyetlerinin hesaplanmasına olanak sağlar C) Sadece dışı bilgi kullanıcıları için bilgi üretir D) Bütçelerin hazırlanmasına yardımcı olur. E) Yöneticilere alacakları kararlarda yardımcı olmak için güvenilir bilgiler üretir 15. Üretimin başlangıcında ya da üretim esnasında ilk madde ve malzemenin bünyesinde döküntü, kırpıntı gibi nedenlerle meydana gelen üretim kayıplarına ne ad verilir? A) Fire B) Kusurlu Mamul C) Artık D) Bozuk Mamul E) Zarar 12. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesi nin amaçlarından biri değildir? A) Üretilen mamul ve hizmetlerin toplam ve birim maliyetlerini hesaplamak B) Bütçelerin ve geleceğe yönelik planların hazırlanmasına yardım etmek C) Kalite standartlarını korumak koşulu ile gider kontrolü ve maliyet azaltışına olanak sağlamak D) İşletmenin vergi yükünü belirlemek E) En uygun kararın alınabilmesi amacıyla yöneticilere maliyetler ile ilgili bilgi sunmak 13. Karar seçenekleri arasından birinin tercih edilmesi nedeniyle kaçırılan net kazanç tutarına ne ad verilir? A) Standart Maliyet B) Tahmini Maliyet C) Ek Maliyet D) Fırsat Maliyeti E) Parça Maliyet 2

4 TEST 02 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER 1. F işletmesi değişken maliyet yöntemine göre maliyetlerini 36 TL, tam maliyet yöntemine göre ise 50 TL olarak hesaplamıştır. İşletmenin Ocak ayı üretim miktarı 1000 birim olduğuna göre Sabit GÜG nin tutarı kaç TL dir? A) B) C) D) E) Üretim kapasitesi birim olan bir işletme dönemde birim üretim yapmış ve çeşitli maliyet sistemlerine göre maliyetler aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: Tam maliyet sistemine göre TL Değişken maliyet sistemine göre TL Normal maliyet sistemine göre TL Asal maliyet sistemine göre TL Bu bilgilere göre işletmede sabit genel üretim maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) T İşletmesinin Asal maliyet yöntemine göre birim maliyetleri 2,5 TL, Tam maliyet yöntemine göre ise 5 TL dir. İşletmede Temmuz ayında adet üretim yapılmış, Değişken GÜG ise TL olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanım oranı %90 olan bu işletmenin Sabit GÜG tutarı kaç TL dir? A) B) C) D) E) DİMM TL DİG TL Tam Maliyet TL Normal Maliyet TL Değişken Maliyet TL ZTE İşletmenin Ocak ayı kapasite kullanım oranı %70 ise bu işletmeye ait kapasite sapması kaç TL dir? A) 600 B) 2000 C) 1400 D) 3000 E) A mamulünün dönüştürme maliyeti TL, asal maliyeti TL, değişken maliyeti TL, direkt ilk madde ve malzeme gideri TL ise sabit genel üretim giderleri tutarı kaç TL dir? A) B) C) D) E) Kapasite sapması aşağıdaki giderlerden hangisi ile ilgilidir? A) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri B) Direkt işçilik giderleri C) Değişken genel üretim giderleri D) Sabit genel üretim giderleri E) Genel yönetim gideri 3

5 TEST 02 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER 7. H üretim işletmesinin yıllık üretim miktarı 200 adettir. İşletmenin maliyet yöntemlerine göre gerçekleşen üretim maliyeti bilgileri aşağıdaki gibidir: - Değişken maliyet : Tam maliyet : Normal maliyet : Bu bilgilere göre işletmenin üretim kapasitesi kaç birimdir? A) 400 B) 200 C) 600 D) 700 E) X Üretim işletmesinin 2012 Temmuz ayı üretim giderleri aşağıdaki gibidir: Direkt ilk madde malzeme Gid TL Direkt işçilik Gid TL Sabit Genel Üretim Gid TL Değişken Genel Üretim Gid TL İşletmenin maliyetlerini belirlerken değişken maliyet yöntemini kullandığı ve Temmuz ayı içinde 500 adet mamul ürettiği bilinmektedir. Bu bilgilere göre işletmenin ürettiği mamulün birim maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Değişken giderlerin tamamının, sabit giderlerin ise kapasite kullanım oranına göre maliyetlere yüklenmesi esasına dayanan maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tam maliyet yöntemi B) Değişken maliyet yöntemi C) Sabit maliyet yöntemi D) Yarı değişken maliyet yöntemi E) Normal maliyet yöntemi 9. Bir endüstri işletmesi %75 kapasite ile çalışmaktadır. Mamulün üretim maliyeti bilgileri aşağıdaki gibidir: Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti TL, mamulün tam üretim maliyeti TL, değişken üretim maliyeti TL ve asal (direkt) üretim maliyeti TL dir. Buna göre, mamulün normal üretim maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Y üretim işletmesinin dönem içinde gerçekleşen üretim maliyeti aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: Direkt ilk madde malzeme Gid. Direkt işçilik Gid. Sabit Genel Üretim Gid. Değişken Genel Üretim Gid. Toplam Üretim Maliyeti TL TL TL TL TL İşletmenin yıllık üretim kapasitesi adet, yıllık kapasite kullanım oranı ise %75 dir. Bu bilgilere ve normal maliyet yöntemine göre işletmenin birim üretim maliyeti kaç TL dir. A) 4,13 B) 4,00 C) 3,60 D) 3,10 E) 3,00 4

6 TEST 02 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER 12. Maliyetlerini Tam Maliyet yöntemine göre tespit eden A üretim işletmesinde toplam maliyet TL birim maliyet ise 2 TL dir. Değişken maliyet yöntemine göre yapılan hesaplamada toplam maliyet TL olarak tespit edilmiştir. İşletmenin yıllık üretim kapasitesi toplam adet olduğuna göre Normal maliyet yöntemine göre toplam maliyet aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) X üretim işletmesinin 2014 Temmuz ayı toplam üretim giderleri aşağıdaki gibidir. D. İlk Md. Mlz TL ARGE TL D. İşç. Gid. (Tamamı değ.) TL Paz. Sat. Dağ. Gid TL Genel Üretim Gid TL - Sabit Değişken İşletmenin aylık kapasitesi 500 adet Y mamulüdür ve Temmuz 2014 döneminde 300 adet üretilmiştir. Normal maliyet yöntemine göre işletmenin birim üretim maliyeti kaç TL dir? A) 600 B) C) D) E) İşletmenin dönem üretim kapasitesi adettir. Döneme ilişkin kapasite kullanım oranı ise %75 tir. Dönem içinde gerçekleşen üretim maliyeti aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: Direkt İlk Madde Ve Mlz Giderleri TL Direkt İşçilik Giderleri TL Değişen Genel Üretim Giderleri TL Sabit Genel Üretim Giderleri TL Bu maliyet verilerine göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tam Maliyet Yöntemi ne göre toplam maliyet TL dir. B) Değişken Maliyet Yöntemi ne göre toplam maliyet TL dir. C) Normal Maliyet Yöntemi ne göre toplam maliyet TL dir. D) Asal Maliyet Yöntemi ne göre toplam maliyet TL dir. E) Normal Maliyet Yöntemi ne göre birim maliyet 4 TL dir. 15. İşletme, mamullerini maliyetleme de tam maliyet yöntemini kullanmaktadır. Döneme ait bilgiler şöyledir: Direkt İlk Madde Mlz Giderleri TL Direkt İşçilik Giderleri TL Genel Üretim Giderleri TL Değişken TL Sabit TL Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid TL Genel Yönetim Giderleri TL İşletme bu dönem %80 kapasite ile çalışmış ve birim mamul üretmiştir. Buna göre, mamullerin birim üretim maliyeti kaç TL dir? A) 18 B) 23 C) 25 D) 27 E) 30 5

7 TEST 02 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER 16. X üretim işletmesinin üretim maliyetlerine ilişkin verileri aşağıdaki gibidir: Direkt ilk madde ve malzeme Sabit direkt işçilik maliyetleri Değişken d. işçilik maliyetleri Genel üretim maliyeti Değişken GÜG Sabit GÜG Genel yönetim giderleri Ar-ge giderleri Bu bilgilere ve değişken maliyet yöntemine göre işletmenin toplam üretim maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) birim mamul üretip satan MT Üretim işletmesine ait maliyet verileri şu şekildedir: Direkt ilk Madde ve Mlz Maliyeti 40 TL/birim Direkt işçilik Maliyeti 30 TL/birim Değişken Genel Üretim Maliyeti 20 TL/birim Sabit Genel Üretim Maliyeti TL İşletme bu dönem TL kâr elde ettiğine göre, birim satış fiyatı kaç TL dir? A) 90 B) 115 C) 130 D) 140 E) Y üretim işletmesinin 2013 Haziran ayı toplam üretim giderleri aşağıdaki gibidir. Direkt İlk Madde Ve Mlz Gideri TL Ar-Ge Gideri TL D. İşçilik Gid (Tamamı Değişken) TL Pazarlama Satış Dağıtım Gideri TL Genel Üretim Gideri TL - Sabit GÜG TL - Değişken GÜG TL İşletmenin aylık kapasitesi 500 adet X mamulü olup, Haziran döneminde 300 birim üretilmiştir. Normal maliyet yöntemine göre işletmenin birim üretim maliyeti kaç TL dir? A) 600 B) C) D) E) Maliyetlerini normal maliyet yöntemine göre izleyen ZTE işletmesinin Mayıs ayına ilişkin kapasite kullanım oranı %80 olarak hesaplanmış olup, üretim maliyetleri aşağıdaki gibidir: D. İlk Md. Mlz. Gideri : TL D. İşçilik Gideri : TL Genel Üretim Gideri : TL (%60 Değişken, %40 Sabit) İşletme Normal Maliyet Yöntemi ne göre yaptığı hesaplamada birim maliyetlerini 5 TL olarak tespit etmiştir. Bu bilgilere göre işletmenin Mayıs ayı üretim miktarı kaç adettir? A) adet B) adet C) adet D) adet E) adet 6

8 TEST 02 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER 20. ABC üretim işletmesinin 2009 Temmuz ayı toplam üretim giderleri aşağıdaki gibidir. Direkt İlk Md Ve Mlz Giderleri : TL D. İşçilik Gid. (Tamamı Değişken) : TL Genel Üretim Giderleri : TL Sabit GÜG : TL Değişken GÜG : TL İşletmenin aylık kapasitesi 500 adet X mamulüdür ve Temmuz 2009 döneminde 500 adet X mamulü üretilmiştir. Asal maliyet (direkt maliyet) yöntemine göre işletmenin üretim maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Üretim Maliyetleri Tutar D. İlk Md. Mlz Giderleri TL D. İşçilik Giderleri TL Değişken Genel Üretim Gideri TL Sabit Genel Üretim Giderleri TL Tam kapasitesi birim/yıl olan bir işletmede fiili kapasite % 70 olarak gerçekleşmiştir. Üretilen mamullerin tamamı, tam maliyet üzerinden % 20 kârla satılmıştır. Dönemin üretim maliyetleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, bu işletmenin Normal Maliyet yöntemine göre, hesaplanacak brüt satış kârı kaç TL dir? A) B) C) D) E) İşletmenin üretim dönemine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Aylık kapasite birim ve üretim miktarı birimdir. Direkt İlk Md. ve Mlz. Gid Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri GÜG Değişken GÜG Sabit Yukarıdaki bilgilere ve Asal Maliyet Yöntemi ne göre, üretim dönemine ilişkin birim üretim maliyeti kaç dir? A) 40 B) 100 C) 300 D) 350 E) Brüt satışları TL, satış iskontoları TL, üretim kapasitesi 200 birim olan bir işletme, dönemde 120 birim üretim yapmış, değişken maliyet sistemine göre üretim maliyeti TL, tam maliyet sistemine göre üretim maliyeti TL olarak hesaplanmıştır. İşletmenin normal maliyet sistemini uyguladığı varsayıldığında, brüt satış kârı kaç TL dir? A) B) C) D) E)

9 TEST 02 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER 24. H işletmesine ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Net Satışlar : Dönemin Değişken Üretim Gideri : Dönemin Sabit Üretim Gideri : Dönem Başı Stok : Birim Üretim Kapasitesi : Birim Üretim Miktarı : Birim Dönem Sonu Stok : Birim Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin Tam maliyet yöntemine göre brüt satış karı / zararı kaç TL dir? A) kar B) kar C) kar D) zarar E) zarar 25. Brüt satışları TL, satış iskontoları 500 TL, üretim kapasitesi birim olan bir işletme dönemde 300 birim üretim yapmış, değişken maliyet yöntemine göre üretim maliyeti TL, tam maliyet sistemine göre üretim maliyeti TL olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre ve işletme Normal Maliyet Yöntemi uyguladığı varsayıldığında, brüt satış karı kaç TL dir? A) B) C) D) 500 E) Sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın ilgili genel üretim giderlerinin üretilen mamullerin maliyetine yüklenmediği maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tam Maliyet Sistemi B) Normal Maliyet Sistemi C) Direkt (Asal) Maliyet Sistemi D) Fiili Maliyet Sistemi E) Değişken Maliyet Sistemi 27. Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde, birim mamul maliyetinin hesaplanmasında, genel üretim giderleri dikkate alınmaz? A) Tam maliyet sistemi B) Normal maliyet sistemi C) Değişken maliyet sistemi D) Standart maliyet sistemi E) Asal maliyet sistemi 28. Sabit giderlerin tamamını dönem gideri içerisinde yer veren ve değişken üretim giderini üretim maliyetine yükleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortalama maliyet B) Tam maliyet C) Asal maliyet D) Değişken maliyet E) Direkt maliyet 29. Değişken maliyet yöntemini kullanan bir işletmenin ilgili döneme ait toplam maliyetleri aşağıda verilmiştir: Direkt ilk madde ve malzeme : Direkt işçilik maliyeti : Genel üretim maliyeti : (%60 sabit, %40 değişken) Dönemde 2000 birim mamul üretilmiş ve bunun 1600 birimi satılmıştır. Mamulün satış fiyatı ise 70 TL dir. Bu verilere göre ilgili dönemde gerçekleşen birim başına katkı payı kaç TL dir? A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 8

10 30. Maliyetlerini değişken maliyet sistemine göre raporlayan bir üretim işletmesinde dönem başı yarı mamul stoku yoktur. Dönemde birim Y mamulü üretilerek 800 birim mamul 100 TL birim fiyatla satılmıştır. Dönemin maliyet bilgileri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Değişken Sabit Maliyetler Maliyetler Üretim TL/birim Maliyetleri TL/dönem Değişken maliyet yöntemine göre, hesaplanan net katkı payı tutarı kaç TL dir? A) B) C) D) E) TEST 02 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER 31. Değişken maliyet sistemini uygulayan A İşletmesi nin maliyetlerine ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Direkt İlk Madde Ve Mlz Gid TL Direkt İşçilik Giderleri TL Değişken Genel Üretim Giderleri TL Sabit Genel Üretim Giderleri TL Genel Yönetim Gid. (Tamamı Sabit) TL Paz, Sat Dağ Gid. (Tamamı Değişken) TL Bu dönemde üretilen adet mamulün 600 adedi 250 TL birim fiyatla satılmıştır. Bu bilgilere göre, A İşletmesi nin düzenleyeceği katkı tipi gelir tablosunda raporlanacak net katkı payı kaç TL dir? A) B) C) D) E)

11 TEST 03 SAFHA MALİYETİ SİSTEMİ 1. Üretimi safhalar halinde gerçekleştiren ZTE işletmesinin döneme ait üretim miktarları aşağıdaki gibidir: DBYM 900 br DSYM 600 br D.içi üretimine başlanan 1100 br Üretimi Tamamlanan 1400 br DİMM DİG GÜG DBYM Tam. Der. %80 %70 %50 DSYM Tam. Der. %60 %40 %40 Bu bilgilere göre FİFO (İlk giren İlk Çıkar) yöntemine göre Direkt İşçilik Gideri eşdeğer birim sayısı kaç adettir? A) 1040 B) 1010 C) 1190 D) 1640 E) İşletme, A mamulünün üretimini tek safhada gerçekleştirmektedir. Dönem başında, direkt ilk madde ve malzeme giderleri açısından %80; direkt işçilik ve genel üretim giderleri açısından %60 tamamlanmış birim yarı mamul stoku bulunmaktadır. Dönemde birimin üretimine başlanmıştır. İşletmenin dönem sonu itibariyle direkt ilk madde ve malzeme giderleri açısından %80; direkt işçilik ve genel üretim giderleri açısından %90 tamamlanmış birim yarı mamul stoku bulunmaktadır. İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) yöntemine göre, direkt ilk madde ve malzemenin eşdeğer mamul birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) TZE işletmesi safhalar halinde üretim gerçekleştirmek olup, birinci safhada tamamlanıp devredilen ürün sayısı adettir. İşletme aynı dönemde adet dönem sonu, adet ise dönem başı stoğuna sahiptir. Dönem sonu ve dönem başı stokların tüm üretim aşamaları için tamamlanma yüzdesi %80 dir. Bu bilgilere göre FİFO (İlk Giren İlk Çıkar) yöntemine göre DİMM eşdeğer birim sayısı kaç adettir? A) B) C) D) E) Dönem başında, direkt ilk madde ve malzeme giderleri açısından %75, direkt işçilik ve genel üretim giderleri açısından %50 oranında tamamlanmış birim yarı mamul stoku bulunan bir işletmede, dönemde birimin üretimine başlanmıştır. İşletmenin dönem sonu itibariyle direkt ilk madde ve malzeme giderleri açısından %80 ve direkt işçilik ve genel üretim giderleri açısından %90 oranında tamamlanmış birim yarı mamul stoku bulunmaktadır. İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi ne göre, direkt ilk madde ve malzemenin eşdeğer mamul miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E)

12 TEST 03 SAFHA MALİYETİ SİSTEMİ 5. Bir üretim işletmesi üretmekte olduğu bir mamul için maliyetlerini evre (safha) maliyet sisteminde, ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ile belirlemektedir. İlk evreye ilişkin üretim miktarı bilgileri şöyledir: Dönem Sonu Yarı Mamul birim Üretimine Başlanan Mamul birim Üretimi Tamamlanan birim Dönem Başı Yarı Mamul birim Direkt ilk madde ve malzeme açısından dönem başı yarı mamul stoklarının tamamlanma derecesi %10 ve dönem sonu yarı mamul stoklarının tamamlanma derecesi %30 dur. Bu bilgilere göre, direkt ilk madde ve malzeme açısından eşdeğer birim sayısı kaçtır? A) B) C) D) E) Maliyet hesaplamalarında safha (evre) maliyet yöntemini uygulayan bir üretim işletmesinde, ilk safhanın miktar hareketleri ve yarı mamul stoklarının tamamlanma derecelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Miktar DİMM Şekillendirme Hareketleri DB Yarı Mamul %100 %60 Üretime Başlanan Tamamlanan DS Yarı Mamul %80 %50 İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) yöntemine göre, safhanın direkt ilk madde ve malzeme açısından toplam eşdeğer mamul miktarı kaç birimdir? A) B) C) D) E) Safha maliyeti sistemini İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) yöntemiyle birlikte uygulayan bir üretim işletmesinde, miktar hareketlerine ve yarı mamul stoklarının tamamlanma derecelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Tamamlanma Derecesi Miktar DİMM Şekillendirme Hareketleri DB Yarı ad %100 %60 Mamul Üretimine ad Başlanan Üretimi ad Tamamlanan DS Yarı ad %100 %40 Mamul Bu bilgilere göre işletmenin şekillendirme açısından toplam eşdeğer ürün miktarı kaçtır? A) B) C) D) E) ETZ işletmesi üretimini tek bir safhada gerçekleştirmekte olup, ortalama maliyet yöntemini kullanmaktadır. İşletmenin dönem içinde tamamlanan mamul miktarı 6000 adettir. DİMM ŞEKİLLENDİRME DB yarı mamul ad ad eşdeğer birim miktarı DS yarı mamul ad ad eşdeğer birim miktarı DBYM Tam Derecesi %100 %50 DSYM Tam Derecesi %75 %50 Bu bilgilere göre işletmenin üretime giren birim sayısı kaç adettir? A) B) C) D) E)

13 TEST 03 SAFHA MALİYETİ SİSTEMİ 9. DİMM DİG GÜG Dönemin 36000TL 23000TL 44000TL Maliyetleri Eşdeğer Birim 3 TL 2 TL 4 TL Maliyetler DSYM Tam %60 %50 %40 Derecesi Safha maliyeti sisteminde ortalama maliyet yöntemini uygulayan TZE A.Ş. nin dönem sonu yarı mamul stoğu adettir. Yukarıdaki bilgilere göre tamamlanan mamul miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 9000 E) T işletmesinin Ocak 2016 döneminde 5000 birim dönem başı yarı mamul stoğu bulunmaktadır. İşletme dönem içinde birim mamulün üretimine başlamış ve 2000 birim mamulün üretimi tamamlayamamıştır. İşletmenin dönem başı ve dönem sonu yarı mamul tamamlama dereceleri tüm üretim süreçleri açısından %60 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama Maliyet Yöntemi ne göre işletmenin D.İlk Madde ve Malzeme giderleri açısından eşdeğer birim sayısı kaç adettir? A) B) C) D) E) ETZ işletmesi Ekim 2015 döneminde 8000 birim mamulün üretimine başlamış ve 6000 birimin üretiminin tamamlamıştır. İşletmenin aynı dönemde dönem başı stoğu olarak 1000 birim mamulü bulunmaktadır. Yarı mamullere ait tamamlanma yüzdeleri aşağıdaki gibidir: DBYM DSYM Direkt İlk Md. ve Mlz. Gideri : %80 %70 Direkt İşçilik Gideri : %60 %75 Genel Üretim Gideri : %50 %60 İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi ne göre işletmenin Genel üretim giderleri açısından eşdeğer birim sayısı kaç adettir? A) 7300 B) 7650 C) 7800 D) 8100 E) ZET işletmesi dönem içinde adet mamul üretimi tamamlamış olup, dönem sonu itibariyle henüz birimin üretimini tamamlayamamıştır. İşletmede ortalama maliyet yöntemine göre yapılan hesaplamada eşdeğer mamul miktarları DİMM, DİG ve GÜG açısından sırasıyla , ve adettir. Bu bilgilere göre dönem sonu yarı mamullerin GÜG açısından tamamlanma yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? A) %80 B) %74 C) %75 D) %20 E) %25 12

14 TEST 03 SAFHA MALİYETİ SİSTEMİ 13. X Üretim işletmesi safha maliyetleme sisteminin kullanmaktadır. İşletmenin Mayıs dönemine ait bazı bilgiler şu şekildedir: Dönem Başı Yarı Mamul (1 Mayıs) br Üretime Başlanan br Üretimi Tamamlanan br Dönem Sonu Yarı Mamul (31 Mayıs) br Tamamlanma Dereceleri DİMM Dönem Başı Yarı Mamul? Dönem Sonu Yarı Mamul %80 Üretim sürecinde herhangi bir miktar kaybı söz konusu değil ise, ilk giren ilk çıkar maliyet yöntemine göre direkt ilk madde ve malzeme açısından eşdeğer birimin olması için Dönembaşı yarı mamul stoklarının tamamlanma derecesi aşağıdakilerden hangisidir? A) %40 B) %50 C) %60 D) %70 E) % UT Üretim İşletmesi ilk giren ilk çıkar yöntemi ile safha maliyetleme sistemini kullanmaktadır. Ocak dönemine ait işletme ile ilgili veriler şu şekildedir: Miktar Hareketleri: Dönem Başı Yarı Mamul (1 Ocak) 400 birim Üretime Başlanan birim Tamamlanan birim Dönem Sonu Yarı Mamul (31 Ocak) 400 birim Tamamlanma Dereceleri DİMM Şekillendirme DB Yarı Mamul %75 %40 DS Yarı Mamul %75 %60 Maliyetler DB Yarı Mamul Maliyeti TL TL Dönemin Giderleri TL TL Üretim sürecinde herhangi bir miktar kaybı söz konusu değil ise, ilk giren ilk çıkar maliyet yöntemine göre direkt ilk madde ve malzeme açısından bu safhada ortaya çıkan birim üretim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A) 60 /br B) 70 /br C) 80 /br D) 90 /br E) 100 /br 14. Evre maliyet yöntemini uygulayan bir işletmeden alınan maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönem direkt işçilik giderleri : TL Dönem başı direkt işçilik giderleri : TL Dönemde tamamlananlar : Br. Dönem sonu yarı mamuller : Br. Ortalama maliyet yönteminin kullanılmasıyla eşdeğer ürün birim direkt işçilik gideri 10 TL/birim olarak hesaplandığına göre; dönem sonu yarı mamullerin direkt işçilik giderleri açısından tamamlanma yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) Üretim tek bir safhada gerçekleştiren TEZ işletmesi, dönem içinde adet mamulün üretimine başlamıştır. DB yarı mamul stoğu bulunmayan işletmenin DS yarı mamul stoğu adettir. İşletmede yarı mamul tamamlanma dereceleri DİMM, DİG ve GÜG açısından sırasıyla %100, %80 ve %70 oranında gerçekleşmiştir. İşletmenin dönem içinde katlandığı üretim maliyetleri aşağıdaki gibidir: D. İlk Md. Mlz Gideri : TL D. İşçilik Gideri : TL G. Üretim Gideri : TL Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin ortalama maliyet varsayımıyla direkt işçilik gideri açısından eşdeğer birim maliyeti kaç TL dir? A) 15,00 TL B) 11,00 TL C) 6,00 TL D) 5,00 TL E) 4,00 TL 13

15 TEST 03 SAFHA MALİYETİ SİSTEMİ 17. UT Üretim İşletmesi İlk Giren İlk Çıkar yöntemi ile safha(evre) maliyetleme sistemini kullanmaktadır. İşletmede Haziran dönemine ait veriler şu şekildedir: Miktar Hareketleri DB Yarı Mamul (1 Haziran) 200 birim Üretime Başlanan birim Tamamlanan birim DS Yarı Mamul (30 Haziran) 400 birim DİMM DİG GÜG DB Yarı Mamul %60 %40 %40 DS Yarı Mamul %75 %60 %60 Maliyetler DB Yarı Mamul Maliyeti TL TL TL Dönemin Giderleri TL TL TL İlk Giren İlk Çıkar yöntemine göre, bu dönem üretimi tamamlanan bir birim mamulün direkt ilk madde ve malzeme maliyeti kaç TL dir? A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) Üretimi tek safhada gerçekleştiren TEZ üretim işletmesi Temmuz döneminde 8000 adet mamulün üretimini tamamlamış olup, DİMM, DİG ve GÜG açısından sırasıyla %100, %50 ve %25 lik tamamlanma derecesine sahip 4000 adet dönem sonu stoğu bulunmaktadır. İşletmenin mamullere ilişkin eşdeğer birim maliyetleri ise sırasıyla 2 TL, 3 TL ve 4 TL dir. Bu bilgilere göre işletmenin katlandığı toplam maliyet kaç TL dir? A) B) C) D) E) Safha maliyet sisteminde, dönem başı yarı mamul stoklarının, içinde bulunulan dönemde üretimine başlanıp bitirildiğini varsayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) İlk giren ilk çıkar yöntemi B) Son giren ilk çıkar yöntemi C) Ortalama maliyet yöntemi D) Standart maliyet yöntemi E) Fiili maliyet yöntemi 20. Safha maliyet sisteminde, ortalama maliyet yöntemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Eşdeğer mamul miktarı hesaplanırken, dönem başı yarı mamul stokları üzerinde bir önceki dönemde yapılan işlemler cari dönemde yapılmış gibi kabul edilir. B) Dönem başı yarı mamul stoklarının üretimine bir önceki dönemde başlandığı kabul edilmez. C) Dönem başı yarı mamul stoklarına ilişkin bir önceki dönemde yapılmış giderler cari döneme eklenir. D) Dönem başı yarı mamul stokları mamul haline getirilmeden yeni birimlerin üretimine başlanmaz. E) Dönem başı yarı mamul stoklarına ait önceki dönemde yapılmış maliyetler, cari dönemin maliyetlerine eklenerek birim eşdeğer mamul maliyeti hesaplanır. 14

16 TEST 04 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 1. Üretilen mamul maliyetinin hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) Dönem başı mamul stok maliyeti B) Direkt işçilik giderleri C) Genel üretim giderleri D) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri E) Dönem başı yarı mamul stok maliyeti 2. X İşletmesinin Ekim 2014 dönemine ilişkin maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: DB Yarı Mamuller TL Direkt İlk Md. ve Malz Gid TL Direkt İşçilik Gid TL Genel Üretim Gid TL Finansman Gid TL Genel Yönetim Giderleri TL Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid TL Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin döneme ilişkin üretim maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Petpak Üretim İşletmesinin Ocak 2015 dönemine ait maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönem başı Mamul Stokları 500 TL Dönem sonu Mamul Stokları 700 TL Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 500 TL Direkt İşçilik Giderleri 600 TL Genel Üretim Giderleri 500 TL Genel Yönetim Giderleri 400 TL Finansman Giderleri 300 TL Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 200 TL Bu bilgilere göre, Petpak Üretim İşletmesinin Ocak 2005 dönemine ait üretim maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Bir üretim işletmesinde dönem içinde direkt ilk madde ve malzeme gideri olarak TL, direkt işçilik gideri olarak TL ve genel üretim gideri olarak TL ortaya çıkmıştır. Ayrıca işletmede dönem başı mamul stoklarının maliyetinin TL ve dönem sonu mamul stoklarının maliyetinin TL olduğu belirlenmiştir. İşletmede dönem başında ve dönem sonunda yarı mamul stoku bulunmamaktadır. Bu bilgilere göre, üretilen mamullerin maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Üretilen Mamul Maliyeti : TL Dönem başı Mamul Maliyeti : TL Dönem sonu Mamul Maliyeti : TL Genel Yönetim Giderleri : TL Araş. ve Geliş. Giderleri : TL Bu bilgilere göre işletmenin satılan mamul maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) A Üretim İşletmesi nin Ekim 2014 dönemine ilişkin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir: Ekimde üretime yüklenen maliyetler Donem başı yarı mamullerin maliyeti Donem başı mamullerin maliyeti Donem sonu yarı mamullerin maliyeti Donem sonu mamullerin maliyeti A üretim işletmesinde döneme ilişkin satılan mamullerin maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E)

17 TEST 04 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 7. Eser Üretim İşletmesi nin Ocak 2015 dönemine ilişkin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir: Ocak ayında üretime yüklenen maliyetler 800 Dönem başı yarı mamullerin maliyeti 400 Dönem başı mamullerin maliyeti 700 Dönem sonu yarı mamullerin maliyeti 500 Dönem sonu mamullerin maliyeti 200 Dönem başı ilk madde ve malzeme maliyeti 300 Eser Üretim İşletmesinde döneme ait satılan mamullerin maliyeti kaç TL dir? A) 500 B) 800 C) D) E) Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Üretilen mamul maliyeti : TL Dönem başı mamul maliyeti : TL Dönem sonu mamul maliyeti : TL Araştırma ve geliştirme giderleri : TL Paz. Sat. Dağ. Gid. : TL Genel yönetim giderleri : TL Finansman giderleri : TL Bu bilgilere göre işletmede satılan mamulün maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Üretilen mamul maliyeti : 500 TL Dönem sonu mamul maliyeti : 50 TL Araştırma ve geliştirme gid : 10 TL Paz. satış ve dağıtım gid. : 15 TL Genel yönetim giderleri : 20 TL Finansman giderleri : 5 TL Bu bilgilere göre işletmenin satılan mamul maliyeti kaç TL dir? A) 450 TL B) 500 TL C) 550 TL D) 595 TL E) 600 TL 11. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Üretilen mamul maliyeti TL Dönem sonu mamul maliyeti 650 TL Dönem başı mamul maliyeti TL Dönem içi ticari mal alışları TL Bu bilgilere göre işletmenin satılan mamullerinin maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Direkt İlk Md. Mlz. Gid TL Direkt İşçilik Gid TL Genel Üretim Giderleri TL Dönem Başı Mamuller TL Dönem Sonu Mamul Maliyeti TL Genel Yönetim Giderleri TL Araş. ve Geliştirme Giderleri TL Bu bilgilere göre işletmede Satılan Mamulün Maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Bir işletmenin üretilen mamul maliyeti TL, dönem başı mamul maliyeti TL ve satılan mamul maliyeti TL dir. Bu bilgilere göre işletmenin dönem sonu mamul maliyeti kaç TL dır? A) 500 B) C) D) E)

18 TEST 04 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 13. A üretim işletmesinde döneme ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Dönem başı mamul stokları : TL Dönem sonu mamul stokları : TL Dönem başı yarı mamul stokları : TL Üretilen mamullerin maliyeti : TL Bu bilgilere göre işletmenin satılan mamullerinin maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Bir işletmenin stoklarına ilişkin bilgiler şu şekildedir: Dön. Başı Dön. Sonu Yarı Mamuller Mamuller Dönemin direkt ilk madde ve malzeme gideri TL, direkt işçilik gideri TL, genel üretim gideri TL dir. Dönemde 1000 birim mamul üretildiğine göre satılan mamullerin toplam maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Stokların Mevcutları 1 Nisan 30 Nisan Direkt İlk Md. Mlz Yarı Mamul Stokları Mamul Stokları End.İlk Md Malz Dönem İçi Faaliyetleri Direkt İlk Md/Malzeme Alımları Direkt İşçilik Maliyetleri Endirekt İşçilik Maliyetleri Endirekt İlk Mad./Malz. Maliyetleri Bu bilgilere göre işletmede satılan mamullerin maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: D. ilk Md. Mlz. Stokları Yarı mamul stokları Mamul stokları D. İçinde Alınan Direkt İlk Md. Mlz Direkt işçilik ücretleri Makine amortismanı Endirekt ilk madde ve malzeme Ustabaşı ücretleri Genel yönetim giderleri Pazarlama satış ve dağ. giderleri Satışlar Bu bilgilere göre işletmenin satılan mamullerinin maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Üretime Yüklenen Maliyet TL (Dönemin Üretim maliyeti) DB Yarı Mamul Stok Maliyeti TL DS Yarı Mamul Stok Maliyeti TL DB Mamul Stok Maliyeti (100 adet TL mamul) X Üretim işletmesinin ürettiği Y mamulüne ait Aralık dönemine ilişkin veriler yukarıdaki tabloda verilmiştir. İşletme bu dönem 500 adet mamulün üretimini tamamlamış ve 300 adet mamulü satmıştır. Buna göre, İlk Giren İlk Çıkar yöntemine göre, hesaplanan Satılan mamuller maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E)

19 TEST 04 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 18. T İşletmesi nin üretim dönemine ilişkin verileri aşağıda verilmiştir: D. İşçilik Giderleri TL DB Yarı Mamul Stoku TL Amortisman Gid. (Üretim) TL D. İlk Md. ve Mlz. Gid TL Amortisman Gid. (Arge) TL Endirekt İşçilik Gid TL Paz. Sat ve Dağ. Gid TL Fabrika Binası Sigorta Gid TL Endirekt Malzeme Gid TL Üretimi Tamamlanan Mamul TL Maliyeti Bu verilere göre, dönem sonunda stoklarda kalan yarı mamullerin maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) PETPAK üretim işletmesi Mayıs 2015 döneminde 600 adet M türü mamulün üretimini tamamlamıştır. İşletmenin dönem başı ve dönem sonu mamul stokları mevcut değildir. 600 adet M türü mamule ilişkin maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir. D İlk Md. Mlz. Gid TL D İşçilik Gid TL G.Ü.G TL Finansman Gid TL Genel Yönetim Gid TL Paz.Sat.ve Dağ. Gid TL İlk Md. Malz. Stokları TL İşletme dönemde ürettiği bu mamullerin 400 adedini, tanesi 180 TL den satmıştır. Bu bilgilere göre işletmenin döneme ilişkin brüt satış kârı veya zararı kaç TL dir? A) zarar B) zarar C) zarar D) kâr E) kâr 19. İşletmenin ürettiği A mamulüne ait ilgili dönem verileri şu şekildedir: Dönemin Üretim Maliyeti TL (Üretime Yüklenen Maliyet) Pazarlama, Satış ve Dağ. Gideri 300 TL Dönem Başı Yarı Mamul 150 TL Dönem Sonu Yarı Mamul 200 TL Genel Yönetim Gideri 250 TL Dönem başında işletmenin elinde, bir önceki dönemde tamamlanan ve birim maliyeti 5 olan 50 birim A mamulü bulunmaktadır. İşletme bu dönem 150 birim mamulün üretimini tamamlamış ve 170 birim mamulü satmıştır. İşletme ortalama maliyet yöntemini kullandığına göre, bu dönemsonu stoklarda kalan mamullerin maliyeti kaç dir? A) 250 B) 300 C) 500 D) 900 E) ABC üretim işletmesinin Ekim 2014 dönemine ait bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönembaşı mamul stokları TL Dönemsonu mamul stokları TL DB İlk Md. Mlz. Stokları TL D. İlk Md. Mlz. Gid TL Direkt işçilik giderleri TL Genel üretim giderleri TL Finansman giderleri TL Genel yönetim giderleri TL Paz. Sat. Dağ. Gid TL İşletme dönem içinde sattığı ürünlerden TL hâsılat elde etmiştir. Bu bilgilere göre işletmenin döneme ait brüt satış kâr veya zararı kaç TL dir? A) zarar B) zarar C) zarar D) kâr E) kâr 18

20 TEST 04 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 22. Üretim İşletmesi nin Mart 2014 dönemine ait bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönem Sonu Mamul Stokları TL Direkt İlk Md. Mlz. Gid TL Direkt İşçilik Giderleri TL Genel Üretim Gideri TL Finansman Giderleri TL Genel Yönetim Giderleri TL Paz. Sat. Dağ. Gid TL İşletme dönem içinde sattığı ürünlerden TL hâsılat elde etmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin döneme ait Brüt Satış Karı (Zararı) kaç TL dir? A) zarar B) zarar C) zarar D) kâr E) kâr 23. Emre Üretim İşletmesi nin 2014 Ocak dönemine ait bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönembaşı mamul stokları Dönemsonu mamul stokları DB ilk madde ve malzeme stokları Direkt ilk madde ve malzeme alımları Direkt işçilik giderleri Genel üretim giderleri Finansman giderleri DS ilk madde ve malzeme stokları Genel yönetim giderleri Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri Dönembaşı yarı mamul stokları Donem sonu yarı mamul stokları İşletme dönem içinde sattığı ürünlerden TL hâsılat elde etmiştir. Bu bilgilere göre işletmenin döneme ait Satılan Mamullerin Maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) ABC Üretim İşletmesinin Mart 2016 dönemine ait stok ve faaliyetleri ile ilgili verileri aşağıdaki gibidir: Direkt ilk Md. Mlz. Maliyeti Direkt işçilik maliyeti Genel üretim maliyeti DB Yarı Mamul stokları DS Yarı Mamul stokları Donem başı mamul stokları Donem sonu mamul stokları Satışlar Bu bilgilere göre işletmenin faaliyet karı veya zararı kaç TL dir? A) B) C) D) E) C Üretim İşletmesi Kasım 2014 döneminde 800 adet M turu mamulün üretimini tamamlamış ve işletmenin dönem başı ve dönem sonu mamul stokları mevcut değildir. Doneme ait maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: Direkt ilk Md. Mlz. Gid TL Direkt işçilik giderleri TL Genel üretim giderleri TL Genel yönetim giderleri TL Paz. Sat. Dağ. Gid TL İlk madde ve malzeme stokları TL Finansman giderleri TL İşletme dönemde ürettiği 800 birim mamulün 400 birimini tanesi TL den satmıştır. Bu bilgilere göre işletmenin döneme ait faaliyet karı (zararı) kaç TL dir? A) TL zarar B) TL zarar C) TL zarar D) kar E) kar 26. Aşağıdakilerden hangisi satılan mamul maliyeti tablosunda yer almaz? A) Dönem başı direkt ilk madde ve malzeme maliyeti B) Dönem başı yarı mamul stok maliyeti C) Genel üretim gideri D) Satış iskontoları E) Dönem sonu mamul maliyeti 19

21 TEST 05 ORTAK ÜRÜNLER 1. Birden fazla mamulün kaçınılmaz olarak birlikte üretildiği üretim süreçlerinde ayrım noktasına kadar oluşan toplam maliyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Birleşik(ortak) maliyet B) Karma maliyet C) Direkt maliyet D) Endirekt maliyet E) Standart maliyet 2. İşletmede üretim dönemine ilişkin bilgiler şu şekildedir: ÜRÜNLER MİKTAR SATIŞ FİYATI X 1500 ad Y 4500 ad Birleşik Maliyet Toplamı TL dir. Yukarıdaki bilgilere ve Fiziksel Ölçüler Yöntemi ne göre, (X) mamulüne birleşik maliyetten düşen pay kaç TL dir? A) B) C) D) E) F işletmesi birlikte üretim sürecine tabi tuttuğu ürünleri için ayrım noktasına kadar TL birleşik maliyete katlanmıştır. İşletmede üretilen mamullere ilişkin üretim miktarı ve satış bilgileri aşağıdaki gibidir: Mamuller Miktar (kg) Katsayı Satış Fiyatı (TL) X Y Z Birleşik maliyetlerin mamullere dağıtımında Katsayılı Fiziksel Ölçüler yöntemini kullanan işletmenin Y mamulüne ait toplam maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) ÜRÜNLER MİKTAR (kg) SATIŞ FİYATI X Y Z Yukarıdaki bilgilere ve satış değeri yöntemine göre, TL birleşik maliyetten Y mamulüne kg başına düşen pay kaç TL dir? A) 60 TL/kg B) 80 TL/kg C) 100 TL/kg D) 120 TL/kg E) 140 TL/kg 5. H üretim işletmesine ait bilgiler şöyledir: ÜRÜNLER MİKTAR SATIŞ FİYATI A 200 kg 18 TL/kg B 300 kg 8 TL/kg C 400 kg 10 TL/kg TOPLAM 900 kg Üç ürün üreten işletmede bu üretimi gerçekleştirmek için gerekli birleşik maliyet TL dir. Yukarıdaki bilgilere ve satış değeri yöntemine göre A mamulüne birleşik maliyet dağıtıldıktan sonra kg başına maliyeti kaç TL dir? A) 5 TL/kg B) 6 TL/kg C) 7 TL/kg D) 8 TL/kg E) 9 TL/kg 20

22 TEST 05 ORTAK ÜRÜNLER 6. PR İşletmesi, ortak üretim sürecinde elde ettiği üç mamulün her birini ayrılma noktasında ya da ek üretim sonrasında satabilmektedir. Ayrılma noktası itibarıyla toplam ortak maliyetler dir. Ayrılma noktasında ortak maliyetler satış değerleri noktasına göre yüklenmekte olup, ilgili ayın verileri aşağıdaki gibidir: Mamul Ayrılma Noktasında Satış Değeri (TL) Ayrılma Noktasından Sonra Ek Maliyetler (TL) A B C B mamulünün, Ek Maliyetler dâhil toplam maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Tek bir üretim sürecinde üç mamulün birlikte üretimini gerçekleştiren KLM işletmesinde ayrım noktasına kadar ortaya çıkan üretim maliyeti TL dir. Ürünlere ilişkin üretim miktarları, satış değerleri ve ek maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: Mamul Üretim Satış Ek Miktarı Değeri Maliyet K mamulü 1500 kg TL 1000 TL L mamulü 2000 kg TL 500 TL M mamulü 2500 kg TL 1500 TL Ortak maliyetlerin dağıtımında Satış Değeri yöntemini uygulayan işletmede K mamulünün ek gider sonrası toplam maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) P işletmesi üreticiden KDV hariç TL ye satın aldığı 10 ton buğdayı öğütme işlemine tabi tutarak ekmeklik beyaz un ve kepekli un elde etmiştir. İşletme ürünler için harmanlama ve paketleme masraflarına katlanmış olup, mamullere ilişkin üretim ve satış bilgileri aşağıdaki gibidir: Ek Satış ÜRÜN Miktar Maliyet Fiyatı Beyaz Un 7 ton TL TL Kepekli Un 3 ton TL TL Ortak maliyetlerin dağıtımından Satış değeri yöntemini kullanmaktadır. Bu bilgilere göre Kepekli Un ürünün ortak maliyetten alacağı pay kaç TL dir? A) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 9. İşletme, bir hammaddeden zorunlu olarak A, B ve C mamullerini üretmektedir. Söz konusu mamullerin üretimi için katlanılan maliyetler ve bu mamullerin üretim ve satış fiyatına ilişkin bilgiler şöyledir: Direkt İlk Madde Malzeme Maliyeti TL Direkt İşçilik Maliyeti TL Genel Üretim Maliyeti TL Toplam TL Mamuller Üretim Satış Satış Fiyatı A 1000 br 1000 br 50 TL/br B 5000 br 4000 br 15 TL/br C 3000 br 2000 br 25 TL/br İşletme, ortak maliyetlerin dağıtımında piyasa değeri yöntemini kullandığına göre, C mamulünün ortak maliyetten alacağı pay kaç TL dir? A) B) C) D) E)

23 TEST 05 ORTAK ÜRÜNLER 10. Yel Değirmencilik A.Ş. Eylül 2017 döneminde hasat sonrasında üreticiden Ton buğday satın almış ve öğütme işlemine tabi tutmuştur. Bu işlemler için toplam TL ortak maliyete katlanan işletme, öğütme işleminin ardından 800 ton beyaz un, 150 ton kepekli un ve yem fabrikalarına satılmak üzere 50 ton kepek elde etmiştir. Beyaz un ile kepekli un ana mamul olup, kepek ise yan mamuldür. Ürünlerin piyasadaki satış değerleri aşağıdaki gibidir: ÜRÜN SATIŞ FİYATI Beyaz Un TL Kepekli Un TL Kepek (Yem) TL Yan mamullere maliyet hesaplamayan işletmede yan mamul satışından elde edilen hasılatın ortak maliyetten düşülmesi benimsendiğine göre, Satış Değeri yöntemine göre ortak maliyetlerden Kepekli una düşen payı kaç TL dir? A) B) C) D) E) L işletmesi birleşik imalat sonucunda üretmiş olduğu ürünlerini ayrım noktasından sonra ya da ek işleme tabi tutarak satışa sunmaktadır. İşletmenin ayrım noktasına kadar katlandığı maliyet TL olup, ayrım noktasından sonra yapılan ek maliyetler ve satış tutarları aşağıdaki gibidir: Satış Ek Ek İşlem Sonrası Mamuller Değeri Maliyet Satış Değeri K L M İşletme ortak maliyetlerin dağıtımında Satış Değeri yöntemini kullanması durumunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) K mamulüne ait ortak maliyet tutarı TL dir. B) L mamulü ek işlem sonrası satıldığında TL lik ek kar elde edecektir. C) M mamulünün ek işlem dâhil toplam maliyeti TL dir. D) K mamulü ek işlem sonrası satıldığında satış karı TL artar. E) L mamulüne ortak maliyetten TL lik pay düşer. 12. K işletmesi tek bir üretim süreci sonunda üç adet mamul üretimi gerçekleştirmektedir. İşletmede üretim için katlanılan ortak maliyet tutarı TL olarak gerçekleşmiştir. Üretilen mamullere ilişkin satış fiyatı ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: Satış Fiyatı Ek Maliyet Ek Maliyet Sonrası Satış Fiyatı K mamulü TL 2000 TL TL L mamulü TL 1000 TL TL M mamulü TL 2000 TL TL Yukarıdaki bilgilere göre Satış Değeri yöntemini baz alan işletme hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A) K mamulünün ortak maliyetten aldığı pay TL dir. B) M mamulü ek işlem öncesi satılması durumunda toplam maliyeti 5000 TL olarak gerçekleşmektedir. C) L mamulü ek işlem sonrası satıldığında ortaya çıkan maliyet tutarı TL olacaktır. D) M mamulü ek işlem sonrası satıldığında, ek işlem öncesine göre daha yüksek kar marjı sağlamaktadır. E) K mamulünün ek işlem sonrası satılması durumundan 3000 TL ek satış geliri sağlaması beklenmektedir. 22

24 TEST 06 İŞÇİLİK MALİYETLERİ 1. Mamul veya hizmet üretiminde kullanılan, mamulün temel öğesini oluşturan ve mamullere doğrudan yüklenebilen işçilikler aşağıdakilerden hangisidir? A) Direkt işçilik B) Endirekt işçilik C) Yardımcı işçilik D) Yönetici işçilik E) Üretken olmayan işçilik 2. Direkt işçilik maliyetlerini endirekt işçilik maliyetlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) İşçilerin sürekli olarak çalışması veya çalışmaması B) İşçilerin zaman esasına göre çalışması C) Ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ücret sisteminin farklı olması D) İşçinin sahip olduğu sosyal haklar E) Mamullere doğrudan doğruya yüklenebilme olanağının olması 5. Aşağıdakilerden hangisi endirekt olarak değerlendirilemez? A) Kesme departmanı ustabaşına ödenen ücretler B) Üretim makineleri bakım işinde çalışanlara ödenen ücretler C) Üretim bölümünde çalışan işçilere ödenen yıllık ikramiyeler D) İdari binalar temizlik işinde çalışan işçilere ödenen ücretler E) Konfeksiyon atölyesinde kesim makinesinde çalışan işçilere dönen ücretler 6. Bir üretim işletmesinde çalışan bir işçinin ne kadar yakacak yardımı aldığı aşağıdaki belgelerden hangisinde yer alır? A) Sipariş Takip Formu B) İşçi Ücret Bordrosu C) İmza Defteri D) İşçilik Puantaj Kartı E) İşçi Çalışma Kartı 3. Direkt işçilik niteliğinde iş yapan bir işçinin yıllık izin ücretleri ve ikramiyeleri aşağıdakilerden hangisi içinde izlenmektedir? A) Yönetici işçilik B) Endirekt işçilik C) Boş işçilik D) Genel yönetim gideri E) Direkt işçilik 4. Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik kapsamında ele alınmaz? A) Ustabaşına ödenen ücretler B) Kaynak departmanında çalışan işçiye ödenen ikramiyeler C) Kaynak departmanında çalışan işçiye yaptığı kaynak işi karşılığında ödenen ücretler D) Kaynak departmanında çalışan işçiye makine başında geçirdiği boş zamanlar için ödenen ücretler E) Bakım - onarım işçilerinin ücretleri 7. L işletmesi üretimde kullandığı ve öngörülebilir nitelikte olan bazı gider kalemlerini bütçe dönemi başlangıcında tahmin ederek, üretim maliyetlerine aylık periyotlarla yüklemektedir. Bu bilgilere göre işletmenin aylık olarak düzenlediği yevmiye kaydında alacaklandırılması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir? A) Genel Üretim Giderleri B) Borç ve Gider Karşılıkları C) Gider Tahakkukları D) Maliyet Gider Karşılığı E) Genel Yönetim Giderleri 8. Belirli bir siparişin yetiştirilmesi için yapılan fazla çalışma ödemesi aşağıdakilerden hangisinde yer alır? A) Genel üretim giderinde B) Endirekt işçilik giderinde C) Genel yönetim giderinde D) Direkt işçilik giderinde E) Çalışmayan kısım gider ve zararlarda 23

MUHASEBE TARAMA SORULARI

MUHASEBE TARAMA SORULARI MUHASEBE TARAMA SORULARI TARAMA 01 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER 1. İşletmenin üretim dönemine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Aylık kapasite 6.000 birim ve üretim miktarı 4.000 birimdir. Direkt İlk Md.

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

SMMM YETERLİLİK MALİYET MUHASEBESİ

SMMM YETERLİLİK MALİYET MUHASEBESİ SMMM YETERLİLİK MALİYET MUHASEBESİ Maliyet Muhasebesi -01- Kapsamına Göre Maliyetler Kapsamına Göre Maliyetler a. Asal Maliyet Yöntemi b. Değişken Maliyet Yöntemi c. Normal Maliyet Yöntemi d. Tam Maliyet

Detaylı

KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER

KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER BÖLÜM-01 KAPSAMINA GÖRE MALİYETLER Kapsamına Göre Maliyetler a. Asal Maliyet Yöntemi b. Değişken Maliyet Yöntemi c. Normal Maliyet Yöntemi d. Tam Maliyet yöntemi Üretilen mamullerin maliyeti üç ana unsurdan

Detaylı

KAPSAMINA GÖRE MALİYET SİSTEMLERİ

KAPSAMINA GÖRE MALİYET SİSTEMLERİ SMMM YETERLİLİK / KAPSAMINA GÖRE LEME KAPSAMINA GÖRE SİSTEMLERİ Üretilen mamullerin maliyeti üç ana unsurdan oluşmaktadır 1. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 2. Direkt İşçilik Giderleri 3. Genel Üretim

Detaylı

SATILAN MAMUL MALİYETİ TABLOSU

SATILAN MAMUL MALİYETİ TABLOSU BÖLÜM-03 SATILAN MAMUL MALİYETİ TABLOSU SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU İşletmeler ürettikleri ürünleri satış yoluyla kazanca dönüştürmeyi amaç edinmiş kuruluşlardır. Bu açıdan bakıldığında satış fiyatının

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 18 Mart 2012-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 18 Mart 2012-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 18 Mart 2012-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1:. X hammaddesi kullanarak üretim yapan bir işletmenin 2012 yılı Mart ayı hammadde

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ ÇIKMIŞ SORULAR ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR 02.11.2013

MALİYET MUHASEBESİ ÇIKMIŞ SORULAR ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR 02.11.2013 MALİYET MUHASEBESİ ÇIKMIŞ SORULAR ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR 02.11.2013 16. ECE İşletmesi nin Mart ayına ilişkin bazı finansal bilgileri şöyledir: Türk Lirası Dönembaşı Yarı Mamul Maliyeti : 42.000 Dönembaşı Mamul

Detaylı

20 TEMMUZ /2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ /2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Bir üretim işletmesinde belirli bir maliyet dönemin de yapılan işlemlere ait açıklamalar

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 13 Mart 2011-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 13 Mart 2011-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 13 Mart 2011Pazar 16:0017:30 SORULAR SORU 1: Zirve A.Ş. plastik ev ve sanayi malzemeleri üreten bir işletmedir. Üretim A ve

Detaylı

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI ŞUBAT-2010 M.Bahadır r ALTAŞ Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Farklar Finansal Muhasebe Đç ve dışd gruplara bilgi verir Tutarlar

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar

MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar SORU 1: Tek tip bir mamul üreten AKSÜT işletmesi, standart maliyet yöntemini kullanmaktadır. İşletme çalışma ölçüsü olarak direkt işçilik saati kullanmakta

Detaylı

2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30

2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30 2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: (30 P.) XYZ üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. - Arge Giderleri - Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Faaliyet Giderleri Dönem Giderleri

MALİYET MUHASEBESİ. - Arge Giderleri - Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Faaliyet Giderleri Dönem Giderleri Üretilen Mamulün Maliyeti; MALİYET MUHASEBESİ Üretim işletmelerinde mamül maliyetini oluşturan 3 tane maliyet kalemi vardır. A) Direk ilk madde ve malzeme maliyeti B) Direk işçilik maliyeti C) Genel üretim

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ. Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG x Kapasite kullanım oranı)

MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ. Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG x Kapasite kullanım oranı) 1 MALİYET MUHASEBESİ TÜM FORMÜLLER MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ Tam Maliyet Sistemi: (DİMMG+DİG+DEĞİŞKEN GÜG+SABİT GÜG) Değişken Maliyet Sistemi: (DİMMG+DİG+DEĞİŞKEN GÜG) Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU 1 AB mobilya üretim işletmesi maliyetlerini normal maliyet, fiili maliyet ve sipariş maliyeti yöntemlerinden oluşan maliyet sistemini kullanarak hesaplamaktadır. İşletme 01.12.2012 de SAT11 nolu sipariş

Detaylı

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI MALİYET MUHASEBESİ 4 Temmuz 2010-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI MALİYET MUHASEBESİ 4 Temmuz 2010-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI MALİYET MUHASEBESİ 4 Temmuz 2010-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: AYSAN tek mamul üretimini iki aşamada (X ve Y bölümlerinde) gerçekleştiren

Detaylı

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 SORU 1. (50 PUAN) A üretim işletmesinin ve 01.03.2013'te faaliyete başlayan

Detaylı

Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar Dağıtım tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar Dağıtım tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu EK MALİ TABLOLAR Ek mali tablolar genel olarak bilanço ve gelir tablosundan yararlanılarak hazırlanan ve onları tamamlayan, işletme analizine yardımcı olan tablolardır. Satışların Maliyeti Tablosu Fon

Detaylı

Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar Dağıtım tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar Dağıtım tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu EK MALİ TABLOLAR Ek mali tablolar genel olarak bilanço ve gelir tablosundan yararlanılarak hazırlanan ve onları tamamlayan, işletme analizine yardımcı olan tablolardır. Satışların Maliyeti Tablosu Fon

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR Bölüm01- Temel Kavramlar I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR Maliyet Muhasebesi : Bir işletmede üretilen mal ve hizmet birimlerinin elde edilmesi ve bunların alıcılara ulaştırılıp paraya çevrilmesi için, işletmenin

Detaylı

BÖLÜM-05 STANDART MALİYET VE SAPMA ANALİZİ

BÖLÜM-05 STANDART MALİYET VE SAPMA ANALİZİ BÖLÜM-05 STANDART MALİYET VE SAPMA ANALİZİ 1. Maliyeti hesaplamalarında Maliyet Yöntemini uygulayan bir işletme; tek bir üretim bölümünde, tekbir mamul üretmektedir. İşletmenin standart maliyet kartından

Detaylı

2010/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI MALİYET MUHASEBESİ 18 Temmuz 2010-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2010/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI MALİYET MUHASEBESİ 18 Temmuz 2010-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2010/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI MALİYET MUHASEBESİ 18 Temmuz 2010-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: A İşletmesinin 2009 yılı faaliyet sonuçlarına ait

Detaylı

BÖLÜM-04 ORTAK ÜRÜNLER

BÖLÜM-04 ORTAK ÜRÜNLER BÖLÜM-04 ORTAK ÜRÜNLER Muhasebesi -04- Ürünler (Birleşik ) Birden çok mamulün bir arada üretildiği üretim sürecidir. Petrol, havagazı, madencilik, yağ, süt ve et mamulleri gibi bazı üretim dallarında,

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ KAVRAMI VE AMAÇLARI

MALİYET MUHASEBESİ KAVRAMI VE AMAÇLARI MALİYET MUHASEBESİ KAVRAMI VE AMAÇLARI Muhasebe, bir işletmenin ekonomik faaliyetlerine ilişkin finansal bilgileri ölçmek ve çeşitli kullanıcılara bu finansal bilgileri raporlamak amacıyla kullanılan bir

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: XYZ üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan, gelir tablosu

Detaylı

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ. 6 Aralık 2009-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ. 6 Aralık 2009-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 6 Aralık 2009-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: FERAY İşletmesi tek aşamada tek bir mamulün üretimini yapmaktadır. İşletme hammaddenin

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 2 CEVAP 1: 1) Standart birim maliyetler = 100+ 250 +250 = 600TL/birim Toplam Maliyet = 600TL/birim x 9.000 birim= 5.400.000 TL Fiili maliyete göre birim maliyetlerin hesaplanması; Direkt İlk Madde ve

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. Prof. Dr. Kadir Gürdal AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi e-posta:

MALİYET MUHASEBESİ. Prof. Dr. Kadir Gürdal AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi e-posta: MALİYET MUHASEBESİ Prof. Dr. Kadir Gürdal AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi e-posta: kadirgurdal@ankara.edu.tr Örnek: 7/A Seçeneği - DİMMG İşletmenin dönem başı ilk madde ve malzeme stoku 27 000 TL. tutarındadır.

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 24 Temmuz 2010-Cumartesi 10:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 24 Temmuz 2010-Cumartesi 10:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 24 Temmuz 2010-Cumartesi 10:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki kavramları tanımlayınız. a. Esnek Bütçe ve Statik Bütçe

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 22 Mart 2015-Pazar 16:00-17:30

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 22 Mart 2015-Pazar 16:00-17:30 2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 22 Mart 2015-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: Modern Mobilya üretim ve satış işletmesi Ocak 2015 ayında 550 kodlu genç odası

Detaylı

SMMM YETERLİLİK MALİYET / SAPMA ANALİZİ

SMMM YETERLİLİK MALİYET / SAPMA ANALİZİ 1. Maliyeti hesaplamalarında Standart Maliyet Yöntemini uygulayan bir işletme; tek bir üretim bölümünde, tekbir mamul üretmektedir. İşletmenin standart maliyet kartından aşağıdaki bilgiler tespit edilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ I. MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN ANA KAVRAMLAR... 3 1.1. Gider Kavramı... 3 1.2. Harcama Kavramı... 3 1.3. Maliyet

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI Maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içindeki

Detaylı

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3 İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyet Dağıtımı Birinci Aşaması ÜNİTE:5 Genel Üretim Maliyetleri

Detaylı

2015 /2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI. 26 Temmuz 2015 - Pazar 16.00-17.30

2015 /2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI. 26 Temmuz 2015 - Pazar 16.00-17.30 2015 /2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 16.00-17.30 SORU 1: Kuzey" Paslanmaz Çelik Üretim ve Satış A.Ş. de, üretim Toplama ve Hazırlama.

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 22 Mart 2015- Pazar 16.00 17.30

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 22 Mart 2015- Pazar 16.00 17.30 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 22 Mart 2015- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: Modern Mobilya üretim ve satış işletmesi Ocak 2015 ayında 550 kodlu genç

Detaylı

değişime açik olun 1 SMMM YETERLİLİK MALİYET / ORTAK ÜRÜNLER

değişime açik olun 1 SMMM YETERLİLİK MALİYET / ORTAK ÜRÜNLER 1. X işletmesi Temmuz 2012 döneminde üreticiden 8.000 TL ye satın aldığı 10.000 kg sütün kremasını çekmek için 1.000 TL gider yapmış ve sonuçta 9.600 kg kremasız (az yağlı) süt ile 400 kg krema elde etmiştir.

Detaylı

SAFHA MALİYET SİSTEMİ

SAFHA MALİYET SİSTEMİ SAFHA MALİYET SİSTEMİ 1. Tek bir mamul üreten ve hammaddenin tümünü üretimin başlangıcında kullanan A Üretim bölümünün Nisan ayı maliyetlerinin hesaplanması için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir. 1

Detaylı

2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 1 Aralık 2013-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 1 Aralık 2013-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 1 Aralık 2013-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: Tek tip bir mamül üreten AKSÜT işletmesi,standart maliyet yöntemini kullanmaktadır.işletme

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 29 Haziran 2014- Pazar 16.00 17.

www.aktifonline.net 2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 29 Haziran 2014- Pazar 16.00 17. 2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 29 Haziran 2014- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: Yel değirmencilik işletmesi üreticilerinden %8 KDV dahil toplamda 21.600

Detaylı

3) I- Yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine

3) I- Yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine 1) Bir inşaat taahhüt işletmesi, taahhüt etmiş olduğu bina inşaatında çalıştırdığı iş makineleri için aldığı yakıtlara 500TL+KDV tutarında ödemede bulunmuştur. Ödemede yakıt bedeli 7/A sisteminde, hangi

Detaylı

2018/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 30 Mart 2018 Cuma (Sınav Süresi 2 Saat)

2018/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 30 Mart 2018 Cuma (Sınav Süresi 2 Saat) Soru 1- Aşağıdaki kavramları açıklayınız: a) Sözleşme yükümlülüğü (5 puan) b) Yatırım işletmesi (5 puan) c) Kontrol gücü olmayan paylar (5 puan) d) Aktif piyasa (5 puan) 2018/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI Maliyet Muhasebesi Finansal Muhasebe Mamul Kavramı 152 Mamuller Hs. 620 Satılan Mamul Maliyeti İç Bilgi Kullanıcılarına yönelik veri üretir Yöneticiler, Ortaklar, Personel Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 2 Aralık 2012-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 2 Aralık 2012-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 2 Aralık 2012-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: AB mobilya üretim işletmesi maliyetlerini, normal maliyet, fiili maliyet ve

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ BURSA SMMMO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK EĞİTİMLERİ. DOÇ DR. SAİT Y. KAYGUSUZ www.saitkaygusuz.com

YÖNETİM MUHASEBESİ BURSA SMMMO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK EĞİTİMLERİ. DOÇ DR. SAİT Y. KAYGUSUZ www.saitkaygusuz.com YÖNETİM MUHASEBESİ BURSA SMMMO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK EĞİTİMLERİ DOÇ DR. SAİT Y. KAYGUSUZ www.saitkaygusuz.com ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR

Detaylı

I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR BÖLÜM 01 TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR Maliyet Muhasebesi : Bir işletmede üretilen mal ve hizmet birimlerinin elde edilmesi ve bunların alıcılara ulaştırılıp paraya çevrilmesi

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Yönetim Muhasebesi 5 Eylül 2016 Pazartesi Sınav Süresi: 2,5 Saat

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Yönetim Muhasebesi 5 Eylül 2016 Pazartesi Sınav Süresi: 2,5 Saat S-1. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız. (30p) a- Harcama b- Maliyet c- Gider d- Zarar 2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Yönetim Muhasebesi 5 Eylül 2016 Pazartesi 18.00 Sınav Süresi: 2,5 Saat

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

GİDERLERİN HİZMET MALİYETİNE YÜKLENMESİ

GİDERLERİN HİZMET MALİYETİNE YÜKLENMESİ ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN HİZMET İNE YÜKLENMESİ 13. HAFTA DERS İÇERİĞİ Giderlerin Hizmet Maliyetlerine Yüklenmesi (3. Dağıtım) Maliyetlendirme Yöntemleri Maliyetin Kapsamına Göre Maliyetlendirme

Detaylı

1. Toprağa bağlılığına göre inşaat sınıflandırmasında, baraj inşaatı aşağıdaki inşaat türlerinden hangisi kapsamındadır?

1. Toprağa bağlılığına göre inşaat sınıflandırmasında, baraj inşaatı aşağıdaki inşaat türlerinden hangisi kapsamındadır? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 20182. Dönem Deneme Sınavı -1-1. Toprağa bağlılığına göre inşaat sınıflandırmasında, baraj inşaatı aşağıdaki inşaat türlerinden hangisi kapsamındadır? A) Konutlar B) Sosyal

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

(FİİLİ STANDART) X FİİLİ / STANDART İçeride para var mı? Var Yok

(FİİLİ STANDART) X FİİLİ / STANDART İçeride para var mı? Var Yok (FİİLİ STANDART) X FİİLİ / STANDART İçeride para var mı? Var Yok Zaten belli ne kadar kullanacağımız Sonuçta yıllardır aynı işi yapıyoruz. Artık STANDARDA bağladık. Süleyman bir hata Olmasın. Niye farklı

Detaylı

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir?

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir? 1) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonlarından biri değildir? A) Kaydetme B) Sınıflandırma C) Özetleme D) Kontrol E) Yorumlama 2) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu düzenlemesi ile ilgili

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR BÖLÜM 01 TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR I. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR Maliyet Muhasebesi : Bir işletmede üretilen mal ve hizmet birimlerinin elde edilmesi ve bunların alıcılara ulaştırılıp paraya çevrilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ Muhasebe Döngüsünü Hatırlayalım... 2 Maliyet Muhasebesi ve Üretim İşletmeleri... 5 Üretim İşletmelerinin İki Ana Grubu... 6 Mamül ve Hizmet Üretiminin

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

BÖLÜM-06 GİDERLERİN DAĞITIMI

BÖLÜM-06 GİDERLERİN DAĞITIMI BÖLÜM-06 GİDERLERİN DAĞITIMI Mamul maliyetlerini oluşturan direkt ilk madde ve malzeme giderleriyle, direkt işçilik giderleri dışında kalan, üretimle ilgili diğer giderlere; genel üretim giderleri diyoruz.

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI

ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI Kimya San. Üretim İşletmesinde Ocak 2009 Dönemine Ait Maliyetle İlgili İşlemler şöyle Gerçekleşmiştir: İşletmenin geçen dönemden devreden 1.000.000 TL lık yarı mamülü,

Detaylı

Muhasebe ve Finansal Raporlama Dönem Deneme Sınavı

Muhasebe ve Finansal Raporlama Dönem Deneme Sınavı 1. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz? A. Maliyet esası B. Sosyal sorumluluk C. Raporlama D. Hesap verebilirlik E. Tam açıklama 2. Hesapların çalışma kuralları ile

Detaylı

HİZMET ÜRETİMİNDE YARI VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

HİZMET ÜRETİMİNDE YARI VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ HİZMET ÜRETİMİNDE YARI VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ GİRİŞ Bilançoda, aktif tabloda, stoklar ana başlığının altında yarı mamuller stok kalemi bulunmaktadır.

Detaylı

KAPSAMLARINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ SAĞLIK YÖNETİMİ. HAZIRLAYAN Meltem TAŞLI

KAPSAMLARINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ SAĞLIK YÖNETİMİ. HAZIRLAYAN Meltem TAŞLI KAPSAMLARINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ SAĞLIK YÖNETİMİ HAZIRLAYAN Meltem TAŞLI İÇERİK Kapsamlarına Göre Yöntemleri Tam Yöntemi Değişken Yöntemi Normal Yöntemi Asal (Direkt) Yöntemi Örnek 1 Örnek 2 2 Kapsamına

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 30 HAZİRAN 2013 Soru 1) Maliyetlerini aylık olarak belirleyen bir işletmenin Temmuz ayına, ilişkin üretim maliyetleri

Detaylı

KATKI PAYI BBN MİKTAR = TOPLAM SABİT MALİYETLER BBN TUTAR = TOPLAM SABİT MALİYETLER

KATKI PAYI BBN MİKTAR = TOPLAM SABİT MALİYETLER BBN TUTAR = TOPLAM SABİT MALİYETLER = DEĞİŞKEN MALİYETLER SATIŞ FİYATI 1. Birim satış fiyatı 20 000TL olan "Y" mamulünden dönemde 450 birim üretileceği öngörülmektedir. Üretilmesi öngörülen bu ürünler için birim başına 11 000TL değişken

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru 1: Venüs1 üretim işletmesinde 10 ve 20 no lu Esas Üretim Gider Yerleri (EÜGY) ile 80 ve

Detaylı

Maliyet Muhasebesi ANKARA

Maliyet Muhasebesi ANKARA Maliyet Muhasebesi ANKARA Kavramlar Harcama: nakit veya benzeri araçlarla ödemede bulunma veya ödeme vaadinde bulunma şeklinde tanımlanabilir. Maliyet: Genel anlamıyla maliyet, hedeflenen bir sonuca ulaşmak

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI

MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI Maliyet muhasebesi, üretilen mal (mamul) veya hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluştuğu yerler ve ilgili oldukları

Detaylı

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi Dönem Deneme Sınavı I A) 500 TL B) TL C) TL D) TL E) TL

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi Dönem Deneme Sınavı I A) 500 TL B) TL C) TL D) TL E) TL 1) Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir yıllara yaygın inşaat taahhüt işidir? A) Milli Eğitim Bakanlığı için temizlik hizmeti verilmesi B) Karayolları genel müdürlüğü için köprü inşaatı C) SP. Kurulunun

Detaylı

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler İÇİNDEKİLER I. YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ... 2 1. YÖNETİM MUHASEBESİNİN TANIMI VE KAPSAMI... 2 2. YÖNETİM MUHASEBESİNİN AMAÇLARI... 4 3. YÖNETİM MUHASEBESİ, MALİYET MUHASEBESİ VE FİNANSAL MUHASEBE ARASINDAKİ

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. Prof. Dr. Kadir Gürdal AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi e-posta:

MALİYET MUHASEBESİ. Prof. Dr. Kadir Gürdal AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi e-posta: MALİYET MUHASEBESİ Prof. Dr. Kadir Gürdal AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi e-posta: kadirgurdal@ankara.edu.tr İMMG-Stok Değerleme Stok Değerleme Yöntemleri: - Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi - İlk Gelecek Olan

Detaylı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı 1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı mamul, mamul ve hurda gibi varlıklar ile kendi ürettiği

Detaylı

Yüklenilen Katma Değer Vergisi ve Maliyet İlişkisi. Platform 7/Kasım/2018 Çalışması YMM Adem ÖZZAİM

Yüklenilen Katma Değer Vergisi ve Maliyet İlişkisi. Platform 7/Kasım/2018 Çalışması YMM Adem ÖZZAİM Yüklenilen Katma Değer Vergisi ve Maliyet İlişkisi Platform 7/Kasım/2018 Çalışması YMM Adem ÖZZAİM İstisna teslimler ile indirimli orana tabi işlemlere ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen

Detaylı

2015/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 3 Ağustos 2015-Pazartesi 18:00

2015/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 3 Ağustos 2015-Pazartesi 18:00 2015/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 3 Ağustos 2015-Pazartesi 18:00 SORULAR SORU 1: Tek mamul üretip satan bir firma 2013 yılında hem farklılaşma (üstün kalite) hem de maliyet

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

BİRİNCİ DAĞITIM: İKİNCİ DAĞITIM:

BİRİNCİ DAĞITIM: İKİNCİ DAĞITIM: GİDER DAĞITIMI Gider dağıtımı üç başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar: BİRİNCİ DAĞITIM: Giderlerin ilgili tüm gider yerlerine dağıtımı. İKİNCİ DAĞITIM: Yardımcı üretim ve yardımcı hizmet gider yerleri

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 2 Kasım 2014- Pazar 16.00 17.30. Gid.Yeri

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 2 Kasım 2014- Pazar 16.00 17.30. Gid.Yeri 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 2 Kasım 2014- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: Hayal üretim iģletmesinde 10 ve 20 nolu esas üretim giderleri ile X ve Z

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 16 Mart 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 16 Mart 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 16 Mart 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılı Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİNİN TANIMI VE AMAÇLARI

MALİYET MUHASEBESİNİN TANIMI VE AMAÇLARI MALİYET MUHASEBESİNİN TANIMI VE AMAÇLARI DR. MURAT DEMET Maliyet muhasebesi, üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluş yerleri ve ilgili oldukları mamul ya da hizmet

Detaylı

MALĐYET SĐSTEMLERĐ (SAFHA MALĐYET SĐSTEMĐ)

MALĐYET SĐSTEMLERĐ (SAFHA MALĐYET SĐSTEMĐ) Đstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 2009 2010 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı TEK485 MALİYET MUHASEBESİ BÖLÜM 8 MALĐYET SĐSTEMLERĐ (SAFHA MALĐYET SĐSTEMĐ) ĐTÜ Tekstil Müh.

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 30 Mart 2015-Pazartesi 18:00

2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 30 Mart 2015-Pazartesi 18:00 2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 30 Mart 2015Pazartesi 18:00 SORULAR SORU 1 (25 Puan) : Tek bir mamul üretip satan ve normal kapasitesi 10.000 birim olan bir imalat işletmesinde

Detaylı

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 08 STOKLAR

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 08 STOKLAR STOKLAR 150. İlk madde ve malzeme 151. Yarı mamuller Üretim 152. Mamuller 153. Ticari Mallar 157. Diğer Stoklar 158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 159. Verilen Sipariş Avansları Dönem sonu envanter

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GELİR TABLOSU 14. Hafta Ders İçeriği Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir Hesapları Gider Hesapları Gelir Tablosu nun Kar/Zarar İle İlgili Hesapları Gelir Tablosu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. KISALTMALAR... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. İÇİNDEKİLER... II

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. KISALTMALAR... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. İÇİNDEKİLER... II Metin AYTULUN Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi TMS ve VUK Kapsamında STOKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

(TMS/TFRS İLE UYUMLU)

(TMS/TFRS İLE UYUMLU) MALİYET MUHASEBESİ (TMS/TFRS İLE UYUMLU) Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ Güncelleştirilmiş 2. Baskı İstanbul - 2016 ii Maliyet Muhasebesi Yayın No : 3437 Muhasebe Dizisi : 8 2. Baskı Kasım 2016 İSTANBUL ISBN

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

Finans Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Tasarımı

Finans Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Tasarımı Finans Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Tasarımı Finans ve Muhasebe Kavramları Finans, kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleriyle

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 27 Ekim 2014-Pazartesi 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 27 Ekim 2014-Pazartesi 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI YÖNETİM MUHASEBESİ 27 Ekim 2014-Pazartesi 18:00 SORULAR SORU 1: a) Mamul Yaşam Süresi Maliyetleri (Life Cycling Costs) ne demektir? b) Mamul Yaşam Süresi

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER 20.01 Monografi-1 ABC Ticaret İşletmesi nin dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: Aktif ABC İşletmesi nin 01.01.2018 Tarihli Bilançosu Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 178.000 A. Hazır

Detaylı