EGM İdari Faaliyet Raporu 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGM İdari Faaliyet Raporu 2006"

Transkript

1 EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0

2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

3 TÜRK POLİSİNE Dün sizin hali tavrınızda mertlik ve erkeklik yürüyüşünüzdeki intizam ve ciddiyet, size olan haklı itimadı kuvvetlendirdi ve herkesi memnun etti. Çünkü herkes biliyor ki ve bilmelidir ki, Polis ve Jandarma kuvvetleri vatandaşlara huzur ve sükun temin eden, Cumhuriyetin kanunlarına ve medeniyet düşmanlarına karşı kullandığı bir kalkandır. Binaenaleyh, Cumhuriyet kanunlarına, memleketin huzur ve asayişine karşı gelebilecek ve vatandaşların hürriyetine tecavüz edecek her şerrin kafası behemehal bu kalkana çarpmalı ve parçalanmalıdır. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

4 BAKAN SUNUŞU Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Cumhuriyetimizi korumayı ve sonsuza kadar yaşatmayı gaye edinen, insan hak ve özgürlüklerini, huzur ve güvenliği korumak amacı ile suçların önlenmesi ve suç işleyenlerin yakalanması başta olmak üzere üstlendiği tüm hizmetleri, yasaların çizdiği çerçevede, evrensel değerlerin ışığı altında yerine getiren Emniyet Teşkilatı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya konulan yeni kamu mali yönetim sisteminin temel bileşenlerinden olan 2006 Mali Yılı Faaliyet Raporunu tamamlamıştır. Emniyet Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ve Mali konuları hakkında bilgi veren bu raporun Emniyet Teşkilatı çalışmalarına, çalışanlarına ve ilgilenen tüm kurum ve vatandaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyor ve raporun hayırlı olmasını diliyorum. Abdülkadir AKSU İçişleri Bakanı EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

5 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Küreselleşme ile birlikte meydana gelen son gelişmeler kurumların artan ve çeşitlenen iş yükü ile talep edilen hizmetleri daha sağlıklı gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu tarihi itibariyle yürürlük kazanmıştır. Çağdaş gerekler doğrultusunda Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi sürecinin en önemli ağırlık noktası klasik bürokratik yönetim anlayışından, vizyona dayalı stratejiler ve politikalar geliştiren, buna uygun amaç ve hedefleri belirleyen ve bu eksen üzerindeki tüm faaliyetlerini, etkin bir planlama ve bütçeleme ilişkisi ile birlikte, verimlilik, saydamlık, katılımcılık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik esaslarına bağlı kaliteli hizmet sunum felsefesine dayandırılmıştır. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarının Performans Esaslı Bütçeleme, Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlaması içinde anılan ilkeleri gerçekleştirmeleri öngörülmüştür. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğünün faaliyet ve mali konuları hakkında bilgi veren 2006 mali yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğümüz başarılı çalışmalarını toplum desteği ile perçinlenmiş olarak dinamik ve daha kaliteli hizmet sunumu yolundaki çalışmalarını inanç ve kararlılıkla sürdürecektir. Belirlenen öncelikli yaklaşımlardan olarak insan odaklı ve profesyonel yaklaşım ilkesi korunarak geliştirilecektir.. Raporumuz ile paylaşılan tanımlanmış amaç ve hedeflerin gerçekleştirilme oranından duyduğum memnuniyetle 2006 faaliyetlerimizi değerli vatandaşlarımızın bilgisine sunarım. Oğuz Kağan KÖKSAL Emniyet Genel Müdürü Vali EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4

6 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 8-38 A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Pol-Net İnternet Personel Bilgi Sistemi MOBESE Trafik Bilgi Sistemi Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi Suç Analiz Merkezi Kayıp Şahıslar Projesi Kimliği Belirsiz Cesetler Projesi Silah Ruhsat Projesi Patlayıcı Madde Depoları Projesi Özel Güvenlik Hizmetleri Projesi Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Projesi İNTERPOL Küresel Haberleşme Sistemi Telefon Santrali IP Haberleşme Sistemi Polis Radyosu Polis Dergisi Polis Bilimleri Dergisi İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler ÖNLEYİCİ ADLİ HİZMETLER Önleyici Hizmetler Toplum Destekli Polislik Hizmetleri Çocuk Polisliği Hizmetleri Özel Güvenlik Hizmetleri Ruhsat İşlemleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri İstihbarat Hizmetleri Terörle Mücadele Hizmetleri Koruma Hizmetleri Kriminal Polis Laboratuarları Hizmetleri İNSAN KAYNAKLARI Personel Hizmetleri EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5

7 Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri DESTEK HİZMETLERİ Strateji Geliştirme Hizmetleri Ana Komuta Kontrol Merkezi Hizmetleri Bilgi İşlem Hizmetleri Haberleşme Hizmetleri İnşaat Emlak Hizmetleri İkmal ve Bakım Hizmetleri İdari ve Mali İşler Hizmetleri Sivil Savunma Hizmetleri Arşiv Hizmetleri ULUSLARARASI İLİŞKİLER Dışilişkiler Hizmetleri İNTERPOL Hizmetleri Yabancılar ve Pasaport Hizmetleri DENETİM VE DANIŞMA HİZMETLERİ Teftiş Kurulu Hizmetleri Hukuk Hizmetleri TRAFİK HİZMETLERİ Trafik Hizmetleri Trafik Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Trafik Uygulama ve Denetleme Hizmetleri Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Hizmetleri Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yönetim İç Denetim İç Kontrol II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları. 69 B- Performans Bilgileri.. 69 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 69 EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6

8 EKLER: 1- Mevzuat Listesi EGM Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisleri İller bazında arsa adetleri ve yüzölçümleri EGM Moral Eğitim Merkezi ile eğitim ve dinlenme tesisleri Yıllar itibarıyla lojmanlaşma oranı EGM birimleri taşıt sayıları EGM Merkez Teşkilatı kuruluş şeması yılı mala ve şahsa karşı işlenen suçlar Çocuk İstatistik Formu Mala karşı işlenen suçlar Çocuk İstatistik Formu Şahsa karşı işlenen suçlar Özel Güvenlik Hizmetleri ile ilgili faaliyetler Ruhsat Faaliyetleri ile ilgili faaliyetler yılı içerisinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yapılan idari işlemlere ilişkin çizelge Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Faaliyetleri Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları Trafik Denetleme Faaliyetleri yılı Trafik kazaları dağılımı ve Kural İhlalleri sonucunda yapılan işlemler yılı organize suç örgütleri ve mali suçlarla mücadele istatistikleri yılı narkotik ve bilişim suçlarıyla mücadele istatistikleri yılı güvenlik hizmetleri faaliyet istatistikleri yılı terörle mücadele hizmetleri Projeler Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçe ve Gerçekleşmesi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2006 Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçe ve Gerçekleşmesi Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 7

9 1 GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 maddesinde Kamu idareleri, misyon ve vizyon alt bölümüne ilk stratejik planlarını hazırladıkları yıldan itibaren yer verirler, hükmü bulunmaktadır. Bu bağlamda, Emniyet Genel Müdürlüğünün Stratejik Plan çalışmaları devam ettiği için misyon ve vizyon bölümleri bu çalışmalar gerçekleştirildikten sonra tamamlanacaktır. B-Yetki, Görev ve Sorumlulukları 1-Emniyet Genel Müdürlüğünün Yetkileri Emniyet Genel Müdürlüğü genel kolluk kuvvetidir. Yetkilerini temel olarak 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundan (PVSK) ve görev veren diğer mevzuattan alır. 2-Emniyet Genel Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iç güvenliği alanında görevlidir. Polis, asayişi amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur, halkın ırzı can ve malını muhafaza, ammenin istirahatını temin eder. Yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan çocuklara, güçsüzlere ve sakatlara yardım eder. (2559 sayılı PVSK madde:1) Polisin adli görevleri suçun işlenmesiyle başlar. Suç delillerini toplar, suç işleyenleri tespit ederek yakalar. Cumhuriyet Savcıları adına ve bilgileri dahilinde gereken soruşturmayı yaparak sanık ve suç delillerini yargı mercilerine teslim eder. Anayasal rejimimizi korumak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek ve bu bütünlüğü bozmak isteyen her türlü bölücü ve bölgeci mihraklara karşı tedbirler almak, suç ve suçlular hakkında yasal işlemler yapmak, devlet büyüklerini, ülkemize gelen yabancı devlet başkanlarını ve misyonları korumak, pasaport, vatandaşlık, iltica ile ilgili işlemleri yürütmek polisin siyasi görevleri çerçevesindedir. Polisin idari görevleri; genel asayişin ve kamu düzenin sağlanması, korunması, muhtaçlara, yaşlılara, sakat ve güçsüzlere, hastalara ve çocuklara yardım edilmesi gibi görevlerdir. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8

10 Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, araçların tescil işlemlerini yapmak, belge ve plakalarını vermek gibi trafikle ilgili işlemler de polisin görevleri arasındadır. Polis Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar denilmektedir. ( 2259 sayılı PVSK Ek madde: 7) Polise yetki veren mevzuat listesi EK-1 de sunulmuştur. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Emniyet Teşkilatı, görev alanına giren faaliyetlerini yürütürken, insan unsurunu ön planda tutan, çağdaş normlara uygun hizmet binaları, lojmanlar ve eğitim kurumları hazırlanması ve planlanması çalışmalarını ön planda tutmaktadır. Bu çalışmalar yatırım programı çerçevesinde her yıl, güvenlik, konut, ulaştırma ve eğitim sektörlerinde yeniden planlanarak devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 2242 adet tahsisli, 565 adet kiralık ve kirasız hizmet binaları, 64 adet Polis Evi ve ek tesisleri, 86 adet diğer sosyal tesisler ve daireli lojman bulunmaktadır. Hizmet binaları ve sosyal tesisleri gösterir tablo EK- 2 de sunulmuştur. İller bazındaki arsa bilgilerini gösterir liste EK-3 de sunulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal tesislerini gösterir tablo EK-4 de sunulmuştur. Yıllar itibariyle lojmanlaşma oranlarını gösterir tablo EK-5 de sunulmuştur. Birimlerin taşıt sayılarını gösterir tablo EK-6 da sunulmuştur. Ayrıca adet Telefon-Fax ve adet telsiz cihazı hizmette kullanılmaktadır. 2- Teşkilat Yapısı Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 1 Genel Müdür, 5 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, 27 Daire Başkanlığı, 3 Koruma Müdürlüğü, Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı bulunmaktadır. Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra birimleri; Polis Akademisi Başkanlığı, 2 Polis Koleji Müdürlüğü, 27 Polis Meslek Yüksek Okulu, 3 Polis Eğitim Merkezi, 10 Polis Meslek Eğitim Merkezi, 6 Polis Moral Eğitim Merkezi, 10 Kriminal Polis Laboratuarı bulunmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı; 81 ilde İl Emniyet Müdürlüğü, 353 ilçede İlçe Emniyet Müdürlüğü, 400 ilçede İlçe Emniyet Amirliğinden oluşmuştur. Ayrıca bu birimlere bağlı 2 Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü,11 Hudut Kapısı Emniyet Amirliği, 7 Hudut Kapısı Emniyet EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 9

11 Komiserliği ile 8 Serbest Bölge Emniyet Amirliği, 4 Serbest Bölge Polis Karakolu, 1 Serbest Bölge Polis Merkezi Amirliği, 915 Polis Merkezi Amirliği, 276 Polis Karakol Amirliği bulunmaktadır sonu itibarıyla, Emniyet Teşkilatımız, polis memuru ve rütbeli personel olmak üzere toplam emniyet hizmetleri sınıfı personel, ayrıca de emniyet hizmetleri sınıfı dışında değişik kadro unvanlarında çalışan olmak üzere toplam personelle, Türkiye nüfusunun %70 ine güvenlik hizmeti sunmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü nün Merkez Teşkilatı ile ilgili şema EK-7 de gösterilmiştir. 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 3-1. Pol-Net Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere, bilişim desteği vererek görevin süratli, etkin ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini ve polisin ihtiyaç duyduğu bilgiye Türkiye nin her yerinden, hızlı ve kesintisiz şekilde erişmesini sağlayan, yeni teknolojilere tamamıyla açık, bilgisayar ve iletişim altyapısı üzerinde, tüm teşkilatın bilgi otomasyonunu ve ortak veritabanı kullanımını içeren bilgi sistemidir. Pol-Net 2006 yılı faaliyetleri; 2006 yılında teşkilat birimlerimizin talepleri doğrultusunda ulusal düzeyde 6 adet programın yazılımı tamamlanarak faaliyete geçirilmiş, bununla birlikte Pol-Net te halen faal uygulamalara 42 adet uygulama/servis eklenerek hizmete sunulmuştur. Ayrıca 12 adet program/modülün tamamlanma çalışmalarına da devam edilmektedir yılında E-devlet uygulamaları kapsamında dış bağlantı yapılan kurum sayısı 10 a ulaşmıştır. 5 kurum ile de halen çalışmalar devam etmektedir. Emniyet Teşkilatına ait 595 birimin alt yapısı bitirilerek Pol-Net bağlantıları sağlanmış, bağlantılı birim sayısı 2106 ya çıkmış ve tüm teşkilatın Pol-Net bağlantısı tamamlanmıştır. Alımı yapılan anti-virüs ve güvenlik yazılımlarının kurulumu ve işletim sistemleri versiyon yükseltilmesi çalışmaları tamamlanmıştır yılı sonu itibariyle Pol- Net kapsamında kullanıcı bilgisayarıyla kullanıcıya hizmet verilmektedir bilgisayar alınarak Pol-Net kullanıcılarına dağıtılmıştır İnternet Temel amacı, Teşkilatımızca verilen hizmetlerin internet yoluyla hızlı ve etkin şekilde vatandaşa ulaşmasını sağlamaktır. E- devlet projesi kapsamında; Online İhbar, Araç Sorgulama, Sürücü Ceza Puanı, Araç Kaza Sorgulama, Kazazede Sorgulama, Sürücü Belgesi İşlemleri, Pasaport İşlemleri, Kayıp Şahıslar, Kimliği Belirsiz Cesetler, Aranan Şahıslar, Çalıntı Oto, Kayıp ve Çalıntı Cep Telefonları, İhale İlanları, Hizmet Satışları, Bilgi Edinme, Basın Bildirileri, Kütüphane gibi konularda vatandaşın etkin biçimde hizmet alması sağlanmaktadır. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10

12 3-3. Personel Bilgi Sistemi E-Devlet yapılanması çalışmalarına paralel olarak, Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen Personel Bilgi Sistemi (PBS) ile, Merkez ve Taşra birimleri ile Personel Dairesi Başkanlığı arasındaki online veri ve dijital evrak akışını sağlayarak, kamu kaynaklarını etkin, verimli kullanmak, maliyetleri en aza indirmek ve Emniyet Teşkilatı personelinin memnuniyetini arttırarak kaliteli bir kamu güvenliği hizmetine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu Projesi (MOBESE ) Asayişi sağlamak, iç güvenliğe yönelik tehditleri engellemek ve denetim görevini daha etkin gerçekleştirmek üzere mevzuata uygun elde edilecek görüntü, ses ve konum verilerinin işlenerek sonuç üretilmesini sağlayan ve Pol-Net uygulamaları ile desteklenen kent güvenlik projesidir. MOBESE ile ; Güvenlik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, Algılanması zor güvenlik tehditlerinin tespiti, Adli soruşturmalarda ihtiyaç duyulacak kanuni delillerin üretilmesi, Kişi hak ve hürriyetlerine dokunulmadan genel asayiş ve huzurun temin edilmesi amaçlanmaktadır. illere dağıtılmıştır. 58 İl Emniyet Müdürlüğü ve 37 İlçe Emniyet Müdürlüğü olmak üzere toplam 95 birimimizde MOBESE çalışmaları devam etmektedir YTL MOBESE kurulumu için projelerini hazırlayan 16 birimimizin valiliğine aktarılmıştır Trafik Bilgi Sistemi (TBS) Mobil trafik ekiplerine GSM operatörleri üzerinden GPRS teknolojisi ile Tablet bilgisayarlar kullanılarak sorgulama yapabilme ve vatandaşların bilgilerine anında ulaşma imkânı sağlamaktadır. Kişilerin trafik uygulamalarındaki zaman kayıpları en aza indirgenmek suretiyle çağdaş bir uygulama gerçekleştirilmektedir. Bilgilerin anında kusursuz alınması trafik denetiminin caydırıcılığını en üst seviyeye getirmekte, kazaların önlenmesinde katkı sağlamaktadır. TBS 2006 yılı faaliyetleri; Araç Sorgu Sayısı : Şahıs Sorgu Sayısı : Sürücü Belgesi Sorgu Sayısı : Araç Adres Sorgu Sayısı : Uygulanan Ceza Sayısı: : Alıkonan Sürücü Belgesi Sayısı : 506 Aranan Araç Sorgu Sayısı : Alıkonan Araç Sayısı : 6392 Ayrıca, 2007 de 1183 adet kullanıcı cihazı (tablet bilgisayar) alımıyla proje genişletilecektir. MOBESE 2006 yılı faaliyetleri; Kent Güvenlik yönetim Sistemi olan MOBESE nin tüm illerimizde uygulanacak tip şartnamesi hazırlanmış ve EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11

13 3-6. Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (AFİS) Dünya polisi teşkilatlarında olduğu gibi, ülkemizde de olayların aydınlatılması, suçluların tespit ve yakalanmasında parmak izi yöntemi yıllardan beri kullanılmaktadır. Her alanda olduğu gibi, polisiye alanda da toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, çok fazla veri içinden kısa sürede sonuca ulaşma amacıyla çeşitli bilgisayar teknolojileri geliştirilmiştir. parmak izi ve fotoğraf gönderilebilmektedir. Afis saniyede izi karşılaştırma özelliğine sahiptir. Faillerin tespit ve teşhis oranı yükselerek, hizmette verimlilik artmıştır. Suçlar ve failleri arasında muhtemel bağlantılar kurularak, ülke düzeyinde merkezi bir koordinasyon sağlanmaktadır. İNTERPOL üyesi ülkelerle teknik uyum sağlanmıştır Suç Analiz Merkezi Bu teknolojilerden biri olan ve tüm gelişmiş ülke polislerinin kullandığı AFIS sistemi, Delilden Sanığa Ulaşma çalışmalarını esas kabul eden polisimize, önemli katkılar sağlamıştır. Bu teknoloji sayesinde, merkezi bilgisayar ağından herhangi bir birimden, parmak izleri dijital veri tabanına aktarılmakta, işlenmekte, aranmakta ve her yeni veri ile tekrar karşılaştırılarak sürekli kullanılmak üzere veri tabanında saklanmaktadır. Sistemin hızı ve arama özelliği sayesinde, parmak izi arşivinde bulunan milyonlarca iz arasından, aranan özellikleri doğru olarak bulması çok kısa bir zaman almaktadır. Böylelikle parmak izi uzmanının olay yerinden bulup aylarca araştırdığı bir parmak izinden, aynı gün içinde kesin sonuç alınması suretiyle zaman ve iş gücünden çok büyük tasarruf sağlamaktadır. Meydana gelen asayiş olaylarının ve olaylara karışan şahıs, silah, araç ve eşya bilgilerinin veri girişlerini yaparak suç analizi gerçekleştirmekte, bölgesel suç haritaları oluşturarak suç ve suçlu profilleri oluşturmakta, suç önleme ve aydınlatma çalışmalarını daha etkin hale getirilmesini sağlamaktadır. Pol-Net üzerinde çalışan bir programdır Kayıp Şahıslar (Yetişkin- Çocuk) Projesi Ülkemizde kayıp olan Türk ve Yabancı uyruklu şahısların bulunmalarına yönelik yapılacak çalışmalarda toplum desteğini almak ve kayıp şahıslara ait bilgilere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılması sağlanmaktadır. Pol-Net ve Internet üzerinden çalışmaktadır Kimliği Belirsiz Cesetler Projesi AFIS Projesinin Avantajları; Ülke genelinde sağlam bir parmak izi arşiv sistemi oluşmuştur. İller arasında on-line olarak Kimliği tespit edilemeyen cesetlerin kimliklerinin ve yakınlarının tespit edilmesi ve kimliği belirsiz cesetlere ait bilgilere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesinin sağlanması ile kimliği belirsiz ceset EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 12

14 kayıtlarının tek bir veri kütüğünde tutulması sağlanmaktadır. Pol-Net ve Internet üzerinden çalışmaktadır. olarak il birimlerinin kullanımına sunularak merkezden takip edilmesini sağlamaktadır. Polnet üzerinde çalışan bir programdır Silah Ruhsat Projesi Silah ruhsatlarıyla ilgili her türlü işlemin yapıldığı ve diğer birimlerin de bu işlemleri görebildiği Pol-Net üzerinde çalışan bir programdır Patlayıcı Madde Depoları Projesi Ülke genelindeki Patlayıcı madde depolarına ait bilgilerin tek bir veri tabanında toplanması ve illerin bu kayıtları toplu olarak görmelerini sağlamaktadır. Pol-Net üzerinde çalışan bir programdır Özel Güvenlik Hizmetleri Projesi Proje ile tüm özel güvenlik şirketleri eğitim kurumları, birimleri, alarm merkezleri ile özel güvenlik görevlilerinin hizmet satışı, eğitimi, kişi koruma ve silah durumları ortak bir veri tabanına alınarak yetkilendirme esaslı Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Projesi (GİYKİMBİL) 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2. maddesinde sayılan tesislerce Kanunun ek-1. maddesi gereği konaklama bilgileri günlük dijital ortamda gönderilmekte, bu bilgilerin sorgulaması neticesi aranan şahısların yakalanması sağlanmakta, ayrıca arşiv kayıtlarımızda 5 yıl süre ile saklanan bilgiler uygulayıcı birimlerin kullanımına sunulmaktadır. Polnet ve internet altyapısını kullanarak çalışan bir programdır İNTERPOL Küresel Haberleşme Sistemi I-24/7 İNTERPOL Genel Sekreterliği nin ülkeler arasındaki bilgi değişimini sağlamak amacıyla kullandığı haberleşme altyapısı, teknolojide meydana gelen değişikler neticesinde internet üzerinden şifreli bilgi değişimini sağlayan bir projedir. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 13

15 Internet Pow er DSL or Leased Line U P S Internet W orkstations IP network device Optional W eb or SM TP server DM Z IGCS-247 V PN Firew all IGCS-247 LAN Electronic key M ail / File server Backup m edia printer scanner National firew all N ation al P olice N etw ork Şema 1 : İNTERPOL Küresel Haberleşme Sistemi I-24/7 Proje ile İNTERPOL Genel Sekreterlik bünyesinde bulunan çeşitli veritabanlarına anında erişim imkan ve kapasitesini geliştirmiştir. I-24/7 sistemi, İNTERPOL Genel Sekreterliği nde bulunan Otomatik Arama Sistemi ASF veritabanındaki Aranan Şahıslar, Çalıntı Oto, Çalıntı Seyahat Belgeleri vb. veritabanlarına erişim sağlanmaktadır Telefon Santrali IP Haberleşme Sistemi İl Emniyet Müdürlükleri haberleşme hizmetlerinde kullanılmakta olan merkez telefon santralleri, yazılım ve donanım olarak update-upgrade edilerek IP tabanlı hale getirilmiştir. Böylelikle iller arası görüşmeler, telefon santrallerinin IP çıkışlarından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla, haberleşmelerdeki güvenlik arttırılmış ve IP teknolojinin içinde barındırdığı birçok lokal abone özellikleri de iller arası haberleşmelere yaygınlaştırılmıştır. Örneğin; iller arası görüşme kanalları 8 IP kanalı arttırılarak aynı anda yapılan görüşmelerde rahatlama sağlanmış, yüksek ses kalitesi ve kesintisiz haberleşme imkanına kavuşturulmuştur Polis Radyosu Polis Radyosu, TRT den sonra ülkemizde yayın yapan en eski radyo istasyonudur yılında Bakanlar Kurulu nun aldığı karara dayanarak ilk kez 1952 yılında yayına başlayan Polis Radyosu Anayasa ve Atatürk İlke ve İnkılapları ile Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda yayın yapmak suretiyle suç ve suçluluğu önlenmesi, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlanması, trafik kaza ve ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olması, Polis hizmetlerini halka daha iyi duyurulması ve Polis-Halk ilişkilerinin en üst düzeye getirilmesine yardımcı olunması amacıyla kurulmuştur. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14

16 Polis Radyosu, Türksat 2A (Euraisasat) uydu sistemi üzerinden ve internet adresinden ülkemiz ve tüm dünyadan dinlenebilmektedir. Ayrıca faaliyet gösteren Polis Radyoları ve kuruluş yılları aşağıda görülmektedir Türkiye Polis Radyosu 1973-Ankara Polis Radyosu 1986-İstanbul Polis Radyosu 1991-Diyarbakır Polis Radyosu 1992-Erzurum Polis Radyosu 1999-Ardahan Polis Radyosu 2002-Sinop, Ağrı, Kırıkkale 2003-Bartın, Aydın, Şırnak (Cizre), Bolu, Elazığ, Iğdır, Malatya, Adıyaman, Gümüşhane, Antalya Polis Radyoları 2004-Konya, Hakkari, Giresun, Isparta, Osmaniye, Mersin, Bitlis (Güroymak), Gaziantep Polis Radyoları 2005-Hatay, Nevşehir (Kaymaklı Bel.), Çankırı, Konya (Cihanbeyli), Balıkesir (Bandırma), Aksaray Polis Radyoları, 2006-Afyon, Uşak, Trabzon, Erzincan, Eskişehir, Niğde ve Sivrihisar, İzmir, Balıkesir (Ayvalık ve Edremit) Polis Radyoları kurulmuştur. Edirne, Samsun, Bayburt, Bursa Polis Radyosunun kurulum çalışmaları da devam etmektedir Polis Dergisi Polis Dergisi ile; mesleki, hukuki, sosyal ve bilimsel alanlarda yayınlanan yazılarla personelimizin hizmet içi eğitimine, diğer polis teşkilatlarındaki gelişmelerin izlenmesine, mevzuattaki değişikliklerin takibine, teşkilatımızı geliştirmeye ve başka teşkilatlara teşkilatımızın tanıtılmasına katkı sağlamak, üretilen hizmetin kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Dergimiz; T.B.M.M, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu geniş bir kitleye gönderilmektedir. Polis Dergisine adresinden de dijital ortamda ulaşılabilmektedir Polis Bilimleri Dergisi Polis Bilimleri Dergisi yılda 4 defa yayınlanan, hakemli, süreli bir dergi olup; TÜBİTAK Sosyal Bilimler Veri Tabanında yer almaktadır. Başlıca amacı: Güvenlik alanında bilimsel içerikli hazırlanan makalelerin yayımını sağlamak ve Emniyet Genel Müdürlüğünü bilimsel gelişmelerin ilerisine taşıyarak, teşkilatımızın yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamaktır. Polis Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı öğretim elemanları ve diğer üniversitelerden güvenlik üzerine çalışmalarda bulunan öğretim elemanlarından oluşmaktadır yılından beri yayın hayatına devam eden Teşkilatımızın tek yayın organı olan ve üç ayda bir çıkan, mesleki fikir, hizmet içi eğitim, haberleşme ve kültür içerikli Polis Dergisi yayın hayatına devam etmektedir. Polis Bilimleri Dergisi yazım kuralları doğrultusunda güvenlik alanında hazırlanmış makaleler, yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra, çeşitli üniversitelerden alanlarına göre hakemler gönderilir. Yayınlanabilir nitelikte görüş bildirilen makaleler editör incelemesinden sonra yayınlanmaktadır. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15

17 4- İnsan Kaynakları Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı tarihi itibariyle; 5 Genel Müdür Yardımcısı, 27 Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Sivil Savunma Uzmanı, Trafik Araştırma Merkezi Müdürü, Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü, Başbakanlık Koruma Müdürlü, TBMM Koruma Müdüründen, Doğrudan Merkeze Bağlı Polis Akademisi Başkanı, 2 Polis Koleji Müdürü, 27 Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, 10 Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, 3 Polis Eğitim Merkezi Müdürü, 6 Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü ve 10 Kriminal Polis Laboratuarları Müdüründen, İl ve İlçe Taşra Teşkilatı ise 81 İl Emniyet Müdürü, 352 İlçe Emniyet Müdürü ile 401 İlçe Emniyet Amirinden oluşmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarının, %0,06 sı Akademik Kadro Hizmetleri, %0,04 ü Eğitim Öğretim Hizmetleri, %1,72 i Genel İdari Hizmetleri, %0,17 si Sağlık Hizmetleri, %0,11 i Teknik Hizmetler Sınıfı, %5,92 u YHS Bekçi ve %91,97 si Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden oluşmaktadır YILI PERSONEL DAĞILIMI Eğitim Öğretim Hizmetleri 0,04% GİH 1,72% Sağlık Hizmetleri 0,17% Teknik Hizmetler Sınıfı 0,11% YHS Bekçi 5,92% Akademik Kadro Hizmetleri 0,06% Emniyet Hizmetleri 91,97% Grafik 1 : 2006 yılı Emniyet Teşkilatı Personeli Hizmet Durumuna Göre Dağılımı EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 16

18 Aşağıdaki tablo Emniyet Hizmetleri Sınıfı 2004, 2005 ve 2006 yılı personel sayısını göstermektedir EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYISINI GÖSTERİR TABLO YILLAR Sınıf Üstü Emn. Md. 1/1.Sınıf Emn. Müd. 1/2.Sınıf Emn. Müd. 2. Sınıf Emn. Müd. 3. Sınıf Emn. Müd. 4. Sınıf Emn. Müd. Emniyet Amiri Başkomiser Komiser Komiser Yrd. Polis Memuru TOPLAM Tablo 1 : Emniyet Teşkilatı 2004, 2005 ve 2006 Yılları Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personel sayısı görülmektedir. Aşağıdaki grafikte 2006 yılı Emniyet Hizmetleri sınıfı personelinin rütbelere göre dağılımı YILI EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN RÜTBELERE GÖRE DAĞILIMI Snf.Üst.Em.Müd. 1/1.Snf Em. Müd. 1/2.Snf Em. Müd. 2. Snf.Em.Müd. 3. Snf.Em.Müd. 4. Snf.Em.Müd. Em. Amiri Başkomiser Komiser Kom. Yrd. Polis Memuru Grafik 2: 2006 Yılı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbelere göre dağılımı EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17

19 görülmektedir. Aşağıdaki grafikte 2006 yılı Emniyet Teşkilatı diğer hizmet sınıflarının personel durumu 2006 YILI EMNİYET TEŞKİLATI DİĞER HİZMET SINIFLARININ PERSONEL DURUMU Akademik Kadro Hizmetleri Eğitim Öğretim Hizmetleri GİH Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Sınıfı YHS Bekçi Grafik 3: 2006 Yılı Emniyet Teşkilatı Diğer Hizmet Sınıflarının Personel Durumu YILI 2005 YILI 2006 YILI Snf.Üst.Em.Müd. 1/1.Snf Em. Müd. 1/2.Snf Em. Müd. 2. Snf.Em.Müd. 3. Snf.Em.Müd. 4. Snf.Em.Müd. Em. A.miri Başkomiser Kom.iser Kom. Yrd. Grafik 4: 2004, 2005 ve 2006 Yılları itibarıyla Emniyet Teşkilatındaki Amir Durumu Yukarıdaki grafikte Emniyet Teşkilatında yıllara göre Amir düzeyinde Başkomiser, Komiser ve Emniyet Amirinde artış meydana gelirken, diğer rütbelerde ise bir azalmanın olduğu göze çarpmaktadır. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK Emniyet Genel Müdür Yardımcısı V. Mülkiye Başmüfettişi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK DİYOR Kİ Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şefkatli olmalıdır. İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk diyor ki... Herkesin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 ATATÜRK DİYOR Kİ Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

(03.05.1935, Havacılık Hakkında Konuşma.)

(03.05.1935, Havacılık Hakkında Konuşma.) Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan oluşmuştur. Hayatın da, esas unsurları, bunlar değil midir? Bu unsurlardan birinin eksikliği, yalnız eksikliği değil, sadece bozukluğu, hayatı

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 I. GENEL BİLGİLER... 10 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 Tarihçe... 4 Fiziksel

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Mayıs 2014 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel sağlık için esaslı olarak uygulanan önlemler kesintisiz tamamlanmalı ve genişletilmelidir. Cömert ve üretken olan Türk Milleti, sağlıkta

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı