EGM İdari Faaliyet Raporu 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGM İdari Faaliyet Raporu 2006"

Transkript

1 EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0

2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

3 TÜRK POLİSİNE Dün sizin hali tavrınızda mertlik ve erkeklik yürüyüşünüzdeki intizam ve ciddiyet, size olan haklı itimadı kuvvetlendirdi ve herkesi memnun etti. Çünkü herkes biliyor ki ve bilmelidir ki, Polis ve Jandarma kuvvetleri vatandaşlara huzur ve sükun temin eden, Cumhuriyetin kanunlarına ve medeniyet düşmanlarına karşı kullandığı bir kalkandır. Binaenaleyh, Cumhuriyet kanunlarına, memleketin huzur ve asayişine karşı gelebilecek ve vatandaşların hürriyetine tecavüz edecek her şerrin kafası behemehal bu kalkana çarpmalı ve parçalanmalıdır. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

4 BAKAN SUNUŞU Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Cumhuriyetimizi korumayı ve sonsuza kadar yaşatmayı gaye edinen, insan hak ve özgürlüklerini, huzur ve güvenliği korumak amacı ile suçların önlenmesi ve suç işleyenlerin yakalanması başta olmak üzere üstlendiği tüm hizmetleri, yasaların çizdiği çerçevede, evrensel değerlerin ışığı altında yerine getiren Emniyet Teşkilatı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya konulan yeni kamu mali yönetim sisteminin temel bileşenlerinden olan 2006 Mali Yılı Faaliyet Raporunu tamamlamıştır. Emniyet Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ve Mali konuları hakkında bilgi veren bu raporun Emniyet Teşkilatı çalışmalarına, çalışanlarına ve ilgilenen tüm kurum ve vatandaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyor ve raporun hayırlı olmasını diliyorum. Abdülkadir AKSU İçişleri Bakanı EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

5 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Küreselleşme ile birlikte meydana gelen son gelişmeler kurumların artan ve çeşitlenen iş yükü ile talep edilen hizmetleri daha sağlıklı gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu tarihi itibariyle yürürlük kazanmıştır. Çağdaş gerekler doğrultusunda Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi sürecinin en önemli ağırlık noktası klasik bürokratik yönetim anlayışından, vizyona dayalı stratejiler ve politikalar geliştiren, buna uygun amaç ve hedefleri belirleyen ve bu eksen üzerindeki tüm faaliyetlerini, etkin bir planlama ve bütçeleme ilişkisi ile birlikte, verimlilik, saydamlık, katılımcılık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik esaslarına bağlı kaliteli hizmet sunum felsefesine dayandırılmıştır. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarının Performans Esaslı Bütçeleme, Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlaması içinde anılan ilkeleri gerçekleştirmeleri öngörülmüştür. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğünün faaliyet ve mali konuları hakkında bilgi veren 2006 mali yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğümüz başarılı çalışmalarını toplum desteği ile perçinlenmiş olarak dinamik ve daha kaliteli hizmet sunumu yolundaki çalışmalarını inanç ve kararlılıkla sürdürecektir. Belirlenen öncelikli yaklaşımlardan olarak insan odaklı ve profesyonel yaklaşım ilkesi korunarak geliştirilecektir.. Raporumuz ile paylaşılan tanımlanmış amaç ve hedeflerin gerçekleştirilme oranından duyduğum memnuniyetle 2006 faaliyetlerimizi değerli vatandaşlarımızın bilgisine sunarım. Oğuz Kağan KÖKSAL Emniyet Genel Müdürü Vali EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4

6 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 8-38 A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Pol-Net İnternet Personel Bilgi Sistemi MOBESE Trafik Bilgi Sistemi Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi Suç Analiz Merkezi Kayıp Şahıslar Projesi Kimliği Belirsiz Cesetler Projesi Silah Ruhsat Projesi Patlayıcı Madde Depoları Projesi Özel Güvenlik Hizmetleri Projesi Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Projesi İNTERPOL Küresel Haberleşme Sistemi Telefon Santrali IP Haberleşme Sistemi Polis Radyosu Polis Dergisi Polis Bilimleri Dergisi İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler ÖNLEYİCİ ADLİ HİZMETLER Önleyici Hizmetler Toplum Destekli Polislik Hizmetleri Çocuk Polisliği Hizmetleri Özel Güvenlik Hizmetleri Ruhsat İşlemleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri İstihbarat Hizmetleri Terörle Mücadele Hizmetleri Koruma Hizmetleri Kriminal Polis Laboratuarları Hizmetleri İNSAN KAYNAKLARI Personel Hizmetleri EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5

7 Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri DESTEK HİZMETLERİ Strateji Geliştirme Hizmetleri Ana Komuta Kontrol Merkezi Hizmetleri Bilgi İşlem Hizmetleri Haberleşme Hizmetleri İnşaat Emlak Hizmetleri İkmal ve Bakım Hizmetleri İdari ve Mali İşler Hizmetleri Sivil Savunma Hizmetleri Arşiv Hizmetleri ULUSLARARASI İLİŞKİLER Dışilişkiler Hizmetleri İNTERPOL Hizmetleri Yabancılar ve Pasaport Hizmetleri DENETİM VE DANIŞMA HİZMETLERİ Teftiş Kurulu Hizmetleri Hukuk Hizmetleri TRAFİK HİZMETLERİ Trafik Hizmetleri Trafik Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Trafik Uygulama ve Denetleme Hizmetleri Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Hizmetleri Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yönetim İç Denetim İç Kontrol II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları. 69 B- Performans Bilgileri.. 69 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 69 EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6

8 EKLER: 1- Mevzuat Listesi EGM Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisleri İller bazında arsa adetleri ve yüzölçümleri EGM Moral Eğitim Merkezi ile eğitim ve dinlenme tesisleri Yıllar itibarıyla lojmanlaşma oranı EGM birimleri taşıt sayıları EGM Merkez Teşkilatı kuruluş şeması yılı mala ve şahsa karşı işlenen suçlar Çocuk İstatistik Formu Mala karşı işlenen suçlar Çocuk İstatistik Formu Şahsa karşı işlenen suçlar Özel Güvenlik Hizmetleri ile ilgili faaliyetler Ruhsat Faaliyetleri ile ilgili faaliyetler yılı içerisinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yapılan idari işlemlere ilişkin çizelge Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Faaliyetleri Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları Trafik Denetleme Faaliyetleri yılı Trafik kazaları dağılımı ve Kural İhlalleri sonucunda yapılan işlemler yılı organize suç örgütleri ve mali suçlarla mücadele istatistikleri yılı narkotik ve bilişim suçlarıyla mücadele istatistikleri yılı güvenlik hizmetleri faaliyet istatistikleri yılı terörle mücadele hizmetleri Projeler Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçe ve Gerçekleşmesi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2006 Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçe ve Gerçekleşmesi Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 7

9 1 GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 maddesinde Kamu idareleri, misyon ve vizyon alt bölümüne ilk stratejik planlarını hazırladıkları yıldan itibaren yer verirler, hükmü bulunmaktadır. Bu bağlamda, Emniyet Genel Müdürlüğünün Stratejik Plan çalışmaları devam ettiği için misyon ve vizyon bölümleri bu çalışmalar gerçekleştirildikten sonra tamamlanacaktır. B-Yetki, Görev ve Sorumlulukları 1-Emniyet Genel Müdürlüğünün Yetkileri Emniyet Genel Müdürlüğü genel kolluk kuvvetidir. Yetkilerini temel olarak 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundan (PVSK) ve görev veren diğer mevzuattan alır. 2-Emniyet Genel Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iç güvenliği alanında görevlidir. Polis, asayişi amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur, halkın ırzı can ve malını muhafaza, ammenin istirahatını temin eder. Yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan çocuklara, güçsüzlere ve sakatlara yardım eder. (2559 sayılı PVSK madde:1) Polisin adli görevleri suçun işlenmesiyle başlar. Suç delillerini toplar, suç işleyenleri tespit ederek yakalar. Cumhuriyet Savcıları adına ve bilgileri dahilinde gereken soruşturmayı yaparak sanık ve suç delillerini yargı mercilerine teslim eder. Anayasal rejimimizi korumak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek ve bu bütünlüğü bozmak isteyen her türlü bölücü ve bölgeci mihraklara karşı tedbirler almak, suç ve suçlular hakkında yasal işlemler yapmak, devlet büyüklerini, ülkemize gelen yabancı devlet başkanlarını ve misyonları korumak, pasaport, vatandaşlık, iltica ile ilgili işlemleri yürütmek polisin siyasi görevleri çerçevesindedir. Polisin idari görevleri; genel asayişin ve kamu düzenin sağlanması, korunması, muhtaçlara, yaşlılara, sakat ve güçsüzlere, hastalara ve çocuklara yardım edilmesi gibi görevlerdir. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8

10 Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, araçların tescil işlemlerini yapmak, belge ve plakalarını vermek gibi trafikle ilgili işlemler de polisin görevleri arasındadır. Polis Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar denilmektedir. ( 2259 sayılı PVSK Ek madde: 7) Polise yetki veren mevzuat listesi EK-1 de sunulmuştur. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Emniyet Teşkilatı, görev alanına giren faaliyetlerini yürütürken, insan unsurunu ön planda tutan, çağdaş normlara uygun hizmet binaları, lojmanlar ve eğitim kurumları hazırlanması ve planlanması çalışmalarını ön planda tutmaktadır. Bu çalışmalar yatırım programı çerçevesinde her yıl, güvenlik, konut, ulaştırma ve eğitim sektörlerinde yeniden planlanarak devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 2242 adet tahsisli, 565 adet kiralık ve kirasız hizmet binaları, 64 adet Polis Evi ve ek tesisleri, 86 adet diğer sosyal tesisler ve daireli lojman bulunmaktadır. Hizmet binaları ve sosyal tesisleri gösterir tablo EK- 2 de sunulmuştur. İller bazındaki arsa bilgilerini gösterir liste EK-3 de sunulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal tesislerini gösterir tablo EK-4 de sunulmuştur. Yıllar itibariyle lojmanlaşma oranlarını gösterir tablo EK-5 de sunulmuştur. Birimlerin taşıt sayılarını gösterir tablo EK-6 da sunulmuştur. Ayrıca adet Telefon-Fax ve adet telsiz cihazı hizmette kullanılmaktadır. 2- Teşkilat Yapısı Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 1 Genel Müdür, 5 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, 27 Daire Başkanlığı, 3 Koruma Müdürlüğü, Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı bulunmaktadır. Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra birimleri; Polis Akademisi Başkanlığı, 2 Polis Koleji Müdürlüğü, 27 Polis Meslek Yüksek Okulu, 3 Polis Eğitim Merkezi, 10 Polis Meslek Eğitim Merkezi, 6 Polis Moral Eğitim Merkezi, 10 Kriminal Polis Laboratuarı bulunmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı; 81 ilde İl Emniyet Müdürlüğü, 353 ilçede İlçe Emniyet Müdürlüğü, 400 ilçede İlçe Emniyet Amirliğinden oluşmuştur. Ayrıca bu birimlere bağlı 2 Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü,11 Hudut Kapısı Emniyet Amirliği, 7 Hudut Kapısı Emniyet EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 9

11 Komiserliği ile 8 Serbest Bölge Emniyet Amirliği, 4 Serbest Bölge Polis Karakolu, 1 Serbest Bölge Polis Merkezi Amirliği, 915 Polis Merkezi Amirliği, 276 Polis Karakol Amirliği bulunmaktadır sonu itibarıyla, Emniyet Teşkilatımız, polis memuru ve rütbeli personel olmak üzere toplam emniyet hizmetleri sınıfı personel, ayrıca de emniyet hizmetleri sınıfı dışında değişik kadro unvanlarında çalışan olmak üzere toplam personelle, Türkiye nüfusunun %70 ine güvenlik hizmeti sunmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü nün Merkez Teşkilatı ile ilgili şema EK-7 de gösterilmiştir. 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 3-1. Pol-Net Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere, bilişim desteği vererek görevin süratli, etkin ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini ve polisin ihtiyaç duyduğu bilgiye Türkiye nin her yerinden, hızlı ve kesintisiz şekilde erişmesini sağlayan, yeni teknolojilere tamamıyla açık, bilgisayar ve iletişim altyapısı üzerinde, tüm teşkilatın bilgi otomasyonunu ve ortak veritabanı kullanımını içeren bilgi sistemidir. Pol-Net 2006 yılı faaliyetleri; 2006 yılında teşkilat birimlerimizin talepleri doğrultusunda ulusal düzeyde 6 adet programın yazılımı tamamlanarak faaliyete geçirilmiş, bununla birlikte Pol-Net te halen faal uygulamalara 42 adet uygulama/servis eklenerek hizmete sunulmuştur. Ayrıca 12 adet program/modülün tamamlanma çalışmalarına da devam edilmektedir yılında E-devlet uygulamaları kapsamında dış bağlantı yapılan kurum sayısı 10 a ulaşmıştır. 5 kurum ile de halen çalışmalar devam etmektedir. Emniyet Teşkilatına ait 595 birimin alt yapısı bitirilerek Pol-Net bağlantıları sağlanmış, bağlantılı birim sayısı 2106 ya çıkmış ve tüm teşkilatın Pol-Net bağlantısı tamamlanmıştır. Alımı yapılan anti-virüs ve güvenlik yazılımlarının kurulumu ve işletim sistemleri versiyon yükseltilmesi çalışmaları tamamlanmıştır yılı sonu itibariyle Pol- Net kapsamında kullanıcı bilgisayarıyla kullanıcıya hizmet verilmektedir bilgisayar alınarak Pol-Net kullanıcılarına dağıtılmıştır İnternet Temel amacı, Teşkilatımızca verilen hizmetlerin internet yoluyla hızlı ve etkin şekilde vatandaşa ulaşmasını sağlamaktır. E- devlet projesi kapsamında; Online İhbar, Araç Sorgulama, Sürücü Ceza Puanı, Araç Kaza Sorgulama, Kazazede Sorgulama, Sürücü Belgesi İşlemleri, Pasaport İşlemleri, Kayıp Şahıslar, Kimliği Belirsiz Cesetler, Aranan Şahıslar, Çalıntı Oto, Kayıp ve Çalıntı Cep Telefonları, İhale İlanları, Hizmet Satışları, Bilgi Edinme, Basın Bildirileri, Kütüphane gibi konularda vatandaşın etkin biçimde hizmet alması sağlanmaktadır. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10

12 3-3. Personel Bilgi Sistemi E-Devlet yapılanması çalışmalarına paralel olarak, Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen Personel Bilgi Sistemi (PBS) ile, Merkez ve Taşra birimleri ile Personel Dairesi Başkanlığı arasındaki online veri ve dijital evrak akışını sağlayarak, kamu kaynaklarını etkin, verimli kullanmak, maliyetleri en aza indirmek ve Emniyet Teşkilatı personelinin memnuniyetini arttırarak kaliteli bir kamu güvenliği hizmetine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu Projesi (MOBESE ) Asayişi sağlamak, iç güvenliğe yönelik tehditleri engellemek ve denetim görevini daha etkin gerçekleştirmek üzere mevzuata uygun elde edilecek görüntü, ses ve konum verilerinin işlenerek sonuç üretilmesini sağlayan ve Pol-Net uygulamaları ile desteklenen kent güvenlik projesidir. MOBESE ile ; Güvenlik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, Algılanması zor güvenlik tehditlerinin tespiti, Adli soruşturmalarda ihtiyaç duyulacak kanuni delillerin üretilmesi, Kişi hak ve hürriyetlerine dokunulmadan genel asayiş ve huzurun temin edilmesi amaçlanmaktadır. illere dağıtılmıştır. 58 İl Emniyet Müdürlüğü ve 37 İlçe Emniyet Müdürlüğü olmak üzere toplam 95 birimimizde MOBESE çalışmaları devam etmektedir YTL MOBESE kurulumu için projelerini hazırlayan 16 birimimizin valiliğine aktarılmıştır Trafik Bilgi Sistemi (TBS) Mobil trafik ekiplerine GSM operatörleri üzerinden GPRS teknolojisi ile Tablet bilgisayarlar kullanılarak sorgulama yapabilme ve vatandaşların bilgilerine anında ulaşma imkânı sağlamaktadır. Kişilerin trafik uygulamalarındaki zaman kayıpları en aza indirgenmek suretiyle çağdaş bir uygulama gerçekleştirilmektedir. Bilgilerin anında kusursuz alınması trafik denetiminin caydırıcılığını en üst seviyeye getirmekte, kazaların önlenmesinde katkı sağlamaktadır. TBS 2006 yılı faaliyetleri; Araç Sorgu Sayısı : Şahıs Sorgu Sayısı : Sürücü Belgesi Sorgu Sayısı : Araç Adres Sorgu Sayısı : Uygulanan Ceza Sayısı: : Alıkonan Sürücü Belgesi Sayısı : 506 Aranan Araç Sorgu Sayısı : Alıkonan Araç Sayısı : 6392 Ayrıca, 2007 de 1183 adet kullanıcı cihazı (tablet bilgisayar) alımıyla proje genişletilecektir. MOBESE 2006 yılı faaliyetleri; Kent Güvenlik yönetim Sistemi olan MOBESE nin tüm illerimizde uygulanacak tip şartnamesi hazırlanmış ve EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11

13 3-6. Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (AFİS) Dünya polisi teşkilatlarında olduğu gibi, ülkemizde de olayların aydınlatılması, suçluların tespit ve yakalanmasında parmak izi yöntemi yıllardan beri kullanılmaktadır. Her alanda olduğu gibi, polisiye alanda da toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, çok fazla veri içinden kısa sürede sonuca ulaşma amacıyla çeşitli bilgisayar teknolojileri geliştirilmiştir. parmak izi ve fotoğraf gönderilebilmektedir. Afis saniyede izi karşılaştırma özelliğine sahiptir. Faillerin tespit ve teşhis oranı yükselerek, hizmette verimlilik artmıştır. Suçlar ve failleri arasında muhtemel bağlantılar kurularak, ülke düzeyinde merkezi bir koordinasyon sağlanmaktadır. İNTERPOL üyesi ülkelerle teknik uyum sağlanmıştır Suç Analiz Merkezi Bu teknolojilerden biri olan ve tüm gelişmiş ülke polislerinin kullandığı AFIS sistemi, Delilden Sanığa Ulaşma çalışmalarını esas kabul eden polisimize, önemli katkılar sağlamıştır. Bu teknoloji sayesinde, merkezi bilgisayar ağından herhangi bir birimden, parmak izleri dijital veri tabanına aktarılmakta, işlenmekte, aranmakta ve her yeni veri ile tekrar karşılaştırılarak sürekli kullanılmak üzere veri tabanında saklanmaktadır. Sistemin hızı ve arama özelliği sayesinde, parmak izi arşivinde bulunan milyonlarca iz arasından, aranan özellikleri doğru olarak bulması çok kısa bir zaman almaktadır. Böylelikle parmak izi uzmanının olay yerinden bulup aylarca araştırdığı bir parmak izinden, aynı gün içinde kesin sonuç alınması suretiyle zaman ve iş gücünden çok büyük tasarruf sağlamaktadır. Meydana gelen asayiş olaylarının ve olaylara karışan şahıs, silah, araç ve eşya bilgilerinin veri girişlerini yaparak suç analizi gerçekleştirmekte, bölgesel suç haritaları oluşturarak suç ve suçlu profilleri oluşturmakta, suç önleme ve aydınlatma çalışmalarını daha etkin hale getirilmesini sağlamaktadır. Pol-Net üzerinde çalışan bir programdır Kayıp Şahıslar (Yetişkin- Çocuk) Projesi Ülkemizde kayıp olan Türk ve Yabancı uyruklu şahısların bulunmalarına yönelik yapılacak çalışmalarda toplum desteğini almak ve kayıp şahıslara ait bilgilere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılması sağlanmaktadır. Pol-Net ve Internet üzerinden çalışmaktadır Kimliği Belirsiz Cesetler Projesi AFIS Projesinin Avantajları; Ülke genelinde sağlam bir parmak izi arşiv sistemi oluşmuştur. İller arasında on-line olarak Kimliği tespit edilemeyen cesetlerin kimliklerinin ve yakınlarının tespit edilmesi ve kimliği belirsiz cesetlere ait bilgilere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesinin sağlanması ile kimliği belirsiz ceset EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 12

14 kayıtlarının tek bir veri kütüğünde tutulması sağlanmaktadır. Pol-Net ve Internet üzerinden çalışmaktadır. olarak il birimlerinin kullanımına sunularak merkezden takip edilmesini sağlamaktadır. Polnet üzerinde çalışan bir programdır Silah Ruhsat Projesi Silah ruhsatlarıyla ilgili her türlü işlemin yapıldığı ve diğer birimlerin de bu işlemleri görebildiği Pol-Net üzerinde çalışan bir programdır Patlayıcı Madde Depoları Projesi Ülke genelindeki Patlayıcı madde depolarına ait bilgilerin tek bir veri tabanında toplanması ve illerin bu kayıtları toplu olarak görmelerini sağlamaktadır. Pol-Net üzerinde çalışan bir programdır Özel Güvenlik Hizmetleri Projesi Proje ile tüm özel güvenlik şirketleri eğitim kurumları, birimleri, alarm merkezleri ile özel güvenlik görevlilerinin hizmet satışı, eğitimi, kişi koruma ve silah durumları ortak bir veri tabanına alınarak yetkilendirme esaslı Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Projesi (GİYKİMBİL) 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2. maddesinde sayılan tesislerce Kanunun ek-1. maddesi gereği konaklama bilgileri günlük dijital ortamda gönderilmekte, bu bilgilerin sorgulaması neticesi aranan şahısların yakalanması sağlanmakta, ayrıca arşiv kayıtlarımızda 5 yıl süre ile saklanan bilgiler uygulayıcı birimlerin kullanımına sunulmaktadır. Polnet ve internet altyapısını kullanarak çalışan bir programdır İNTERPOL Küresel Haberleşme Sistemi I-24/7 İNTERPOL Genel Sekreterliği nin ülkeler arasındaki bilgi değişimini sağlamak amacıyla kullandığı haberleşme altyapısı, teknolojide meydana gelen değişikler neticesinde internet üzerinden şifreli bilgi değişimini sağlayan bir projedir. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 13

15 Internet Pow er DSL or Leased Line U P S Internet W orkstations IP network device Optional W eb or SM TP server DM Z IGCS-247 V PN Firew all IGCS-247 LAN Electronic key M ail / File server Backup m edia printer scanner National firew all N ation al P olice N etw ork Şema 1 : İNTERPOL Küresel Haberleşme Sistemi I-24/7 Proje ile İNTERPOL Genel Sekreterlik bünyesinde bulunan çeşitli veritabanlarına anında erişim imkan ve kapasitesini geliştirmiştir. I-24/7 sistemi, İNTERPOL Genel Sekreterliği nde bulunan Otomatik Arama Sistemi ASF veritabanındaki Aranan Şahıslar, Çalıntı Oto, Çalıntı Seyahat Belgeleri vb. veritabanlarına erişim sağlanmaktadır Telefon Santrali IP Haberleşme Sistemi İl Emniyet Müdürlükleri haberleşme hizmetlerinde kullanılmakta olan merkez telefon santralleri, yazılım ve donanım olarak update-upgrade edilerek IP tabanlı hale getirilmiştir. Böylelikle iller arası görüşmeler, telefon santrallerinin IP çıkışlarından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla, haberleşmelerdeki güvenlik arttırılmış ve IP teknolojinin içinde barındırdığı birçok lokal abone özellikleri de iller arası haberleşmelere yaygınlaştırılmıştır. Örneğin; iller arası görüşme kanalları 8 IP kanalı arttırılarak aynı anda yapılan görüşmelerde rahatlama sağlanmış, yüksek ses kalitesi ve kesintisiz haberleşme imkanına kavuşturulmuştur Polis Radyosu Polis Radyosu, TRT den sonra ülkemizde yayın yapan en eski radyo istasyonudur yılında Bakanlar Kurulu nun aldığı karara dayanarak ilk kez 1952 yılında yayına başlayan Polis Radyosu Anayasa ve Atatürk İlke ve İnkılapları ile Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda yayın yapmak suretiyle suç ve suçluluğu önlenmesi, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlanması, trafik kaza ve ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olması, Polis hizmetlerini halka daha iyi duyurulması ve Polis-Halk ilişkilerinin en üst düzeye getirilmesine yardımcı olunması amacıyla kurulmuştur. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14

16 Polis Radyosu, Türksat 2A (Euraisasat) uydu sistemi üzerinden ve internet adresinden ülkemiz ve tüm dünyadan dinlenebilmektedir. Ayrıca faaliyet gösteren Polis Radyoları ve kuruluş yılları aşağıda görülmektedir Türkiye Polis Radyosu 1973-Ankara Polis Radyosu 1986-İstanbul Polis Radyosu 1991-Diyarbakır Polis Radyosu 1992-Erzurum Polis Radyosu 1999-Ardahan Polis Radyosu 2002-Sinop, Ağrı, Kırıkkale 2003-Bartın, Aydın, Şırnak (Cizre), Bolu, Elazığ, Iğdır, Malatya, Adıyaman, Gümüşhane, Antalya Polis Radyoları 2004-Konya, Hakkari, Giresun, Isparta, Osmaniye, Mersin, Bitlis (Güroymak), Gaziantep Polis Radyoları 2005-Hatay, Nevşehir (Kaymaklı Bel.), Çankırı, Konya (Cihanbeyli), Balıkesir (Bandırma), Aksaray Polis Radyoları, 2006-Afyon, Uşak, Trabzon, Erzincan, Eskişehir, Niğde ve Sivrihisar, İzmir, Balıkesir (Ayvalık ve Edremit) Polis Radyoları kurulmuştur. Edirne, Samsun, Bayburt, Bursa Polis Radyosunun kurulum çalışmaları da devam etmektedir Polis Dergisi Polis Dergisi ile; mesleki, hukuki, sosyal ve bilimsel alanlarda yayınlanan yazılarla personelimizin hizmet içi eğitimine, diğer polis teşkilatlarındaki gelişmelerin izlenmesine, mevzuattaki değişikliklerin takibine, teşkilatımızı geliştirmeye ve başka teşkilatlara teşkilatımızın tanıtılmasına katkı sağlamak, üretilen hizmetin kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Dergimiz; T.B.M.M, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu geniş bir kitleye gönderilmektedir. Polis Dergisine adresinden de dijital ortamda ulaşılabilmektedir Polis Bilimleri Dergisi Polis Bilimleri Dergisi yılda 4 defa yayınlanan, hakemli, süreli bir dergi olup; TÜBİTAK Sosyal Bilimler Veri Tabanında yer almaktadır. Başlıca amacı: Güvenlik alanında bilimsel içerikli hazırlanan makalelerin yayımını sağlamak ve Emniyet Genel Müdürlüğünü bilimsel gelişmelerin ilerisine taşıyarak, teşkilatımızın yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamaktır. Polis Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı öğretim elemanları ve diğer üniversitelerden güvenlik üzerine çalışmalarda bulunan öğretim elemanlarından oluşmaktadır yılından beri yayın hayatına devam eden Teşkilatımızın tek yayın organı olan ve üç ayda bir çıkan, mesleki fikir, hizmet içi eğitim, haberleşme ve kültür içerikli Polis Dergisi yayın hayatına devam etmektedir. Polis Bilimleri Dergisi yazım kuralları doğrultusunda güvenlik alanında hazırlanmış makaleler, yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra, çeşitli üniversitelerden alanlarına göre hakemler gönderilir. Yayınlanabilir nitelikte görüş bildirilen makaleler editör incelemesinden sonra yayınlanmaktadır. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15

17 4- İnsan Kaynakları Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı tarihi itibariyle; 5 Genel Müdür Yardımcısı, 27 Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Sivil Savunma Uzmanı, Trafik Araştırma Merkezi Müdürü, Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü, Başbakanlık Koruma Müdürlü, TBMM Koruma Müdüründen, Doğrudan Merkeze Bağlı Polis Akademisi Başkanı, 2 Polis Koleji Müdürü, 27 Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, 10 Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, 3 Polis Eğitim Merkezi Müdürü, 6 Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü ve 10 Kriminal Polis Laboratuarları Müdüründen, İl ve İlçe Taşra Teşkilatı ise 81 İl Emniyet Müdürü, 352 İlçe Emniyet Müdürü ile 401 İlçe Emniyet Amirinden oluşmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarının, %0,06 sı Akademik Kadro Hizmetleri, %0,04 ü Eğitim Öğretim Hizmetleri, %1,72 i Genel İdari Hizmetleri, %0,17 si Sağlık Hizmetleri, %0,11 i Teknik Hizmetler Sınıfı, %5,92 u YHS Bekçi ve %91,97 si Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden oluşmaktadır YILI PERSONEL DAĞILIMI Eğitim Öğretim Hizmetleri 0,04% GİH 1,72% Sağlık Hizmetleri 0,17% Teknik Hizmetler Sınıfı 0,11% YHS Bekçi 5,92% Akademik Kadro Hizmetleri 0,06% Emniyet Hizmetleri 91,97% Grafik 1 : 2006 yılı Emniyet Teşkilatı Personeli Hizmet Durumuna Göre Dağılımı EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 16

18 Aşağıdaki tablo Emniyet Hizmetleri Sınıfı 2004, 2005 ve 2006 yılı personel sayısını göstermektedir EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYISINI GÖSTERİR TABLO YILLAR Sınıf Üstü Emn. Md. 1/1.Sınıf Emn. Müd. 1/2.Sınıf Emn. Müd. 2. Sınıf Emn. Müd. 3. Sınıf Emn. Müd. 4. Sınıf Emn. Müd. Emniyet Amiri Başkomiser Komiser Komiser Yrd. Polis Memuru TOPLAM Tablo 1 : Emniyet Teşkilatı 2004, 2005 ve 2006 Yılları Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personel sayısı görülmektedir. Aşağıdaki grafikte 2006 yılı Emniyet Hizmetleri sınıfı personelinin rütbelere göre dağılımı YILI EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN RÜTBELERE GÖRE DAĞILIMI Snf.Üst.Em.Müd. 1/1.Snf Em. Müd. 1/2.Snf Em. Müd. 2. Snf.Em.Müd. 3. Snf.Em.Müd. 4. Snf.Em.Müd. Em. Amiri Başkomiser Komiser Kom. Yrd. Polis Memuru Grafik 2: 2006 Yılı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbelere göre dağılımı EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17

19 görülmektedir. Aşağıdaki grafikte 2006 yılı Emniyet Teşkilatı diğer hizmet sınıflarının personel durumu 2006 YILI EMNİYET TEŞKİLATI DİĞER HİZMET SINIFLARININ PERSONEL DURUMU Akademik Kadro Hizmetleri Eğitim Öğretim Hizmetleri GİH Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Sınıfı YHS Bekçi Grafik 3: 2006 Yılı Emniyet Teşkilatı Diğer Hizmet Sınıflarının Personel Durumu YILI 2005 YILI 2006 YILI Snf.Üst.Em.Müd. 1/1.Snf Em. Müd. 1/2.Snf Em. Müd. 2. Snf.Em.Müd. 3. Snf.Em.Müd. 4. Snf.Em.Müd. Em. A.miri Başkomiser Kom.iser Kom. Yrd. Grafik 4: 2004, 2005 ve 2006 Yılları itibarıyla Emniyet Teşkilatındaki Amir Durumu Yukarıdaki grafikte Emniyet Teşkilatında yıllara göre Amir düzeyinde Başkomiser, Komiser ve Emniyet Amirinde artış meydana gelirken, diğer rütbelerde ise bir azalmanın olduğu göze çarpmaktadır. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18

20 2006 YILI EMNİYET TEŞKİLATI SİVİL PERSONEL DURUMU Hizmet Sınıfının Adı Sayı Akademik Kadro 122 Eğitim Öğretim Hizmetleri 88 Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri 330 Teknik Hizmetler 224 Yardımcı Hizmetler Toplam Tablo 2 : 2006 Yılı Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sayısı YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMUNU GÖSTERİR GRAFİK TOPLAM YILI 2005 YILI 2006 YILI Grafik 5 : Yıllar İtibarıyla Çalışan Personelin Durumu Grafik-5 de Emniyet Genel Müdürlüğünün yıllar itibarıyla personel durumunda bir artış meydana gelmiştir. Ancak bu artış hedeflenen oranların altında kalmış ve polis bölgelerinde artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap verebilecek ideal polis sayısına ulaşılamamıştır. EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 19

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Basın ve Halkla İlişkiler Büro

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA 213 YILINDA MEYDANA GELEN AİLE İÇİ ŞİDDET, KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÇOCUK SUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞI AİLE İÇİ ŞİDDETLE

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı