T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Aralık 1988 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Karar Sayısı : 88/13230 Bakanlar Kurulu Kararları 30/12/1980 tarihli ve 8/2137 sayılı Kararnamenin ekidir. İngiltere'de Ak International Limited unvanıyla kurulan şirket sermayesinin (Onmilyon)'dan (Yirmimilyon)'a yükseltilmesi, 30/12/1980 tarihli ve 8/2137 sayılı Kararnameye ek olarak çıkarılan 20/2/1984 tarihli ve 84/7762 sayılı Kararnamenin eki şartların saklı kalması kaydıyla, (Onmilyon)'un sermaye olarak Akbank T.A.Ş. nin kendi döviz pozisyonundan transferi; 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/8/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T OZAL Başbakan I K ERDEM Devlet Bak Başbakan Yrd K OKSAY A TENEKECİ K İNAN A BOZER Y B OZAL A KAHVECİ M YAZAR C ÇİÇEK M TOPAÇ Adalet Bakanı E VURALHAN Milli Savunma Bakanı M KALEMLİ İçişleri Bakanı A M YILMAZ Dışişleri Bakanı A K ALPTEMOÇIN Maliye ve Gümrük Bakanı H C GÜZEL Milli Eğt Genç ve Spor Bak I S GİRAY Bayındırlık ve Iskan Bak N KİTAPÇI Sağ ve Sos Yard Bak E PAKDEMIRLI Ulaştırma Bakanı K OKSAY Tarım Orman ve Koyışlen Bak V I AYKUT Çalışma ve Sos Güvenlik Bak Ş YURUR Sanayi ve Ticaret Bakanı F KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak I S GİRAY Kultur ve Turizm Bakanı V Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1 Resmi Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 64 Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 1988 Sayı : Karar Sayısı : 88/13560 Merkezi Paris'te bulunan Banque Internationale de Commerce'nin sermayesinin FF dan FF 'na yükseltilmesi nedeniyle, İktisat Bankası'nın % 60 sermaye payı oranında hissesine isabet eden FF 'nın ekteki şartlarla adıgeçen Bankanın kendi döviz pozisyonundan transferine izin verilmesi; Devlet Bakanlığı'nın 30/11/1988 tarihli ve / sayılı yazısı üzerine, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı Kararın 13 üncü maddesine gore, Bakanlar Kurulu'nca 7/12/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. T OZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I K ERDEM devlet Bak Başbakan Yrd K OKSAY A TENEKECİ K İNAN A BOZER A KAHVECİ V A KAHVECİ M YAZAR C ÇİÇEK M TOPAÇ Adalet Bakanı E VURALHAN Milli Savunma Bakanı M KALEMLI İçişleri Bakanı H O GÜZEL Dışişleri Bakanı V N KİTAPÇI Sağ ve Sos Yard Bak Ş YURUR Sanayi ve Ticaret Bakanı A K ALPTEMOÇIN Maliye ve Gümrük Bakanı E PAKDEMIRLI Ulaştırma Bakanı F H C GÜZEL Milli Eğt Genç ve Spor Bak H H DOĞAN Tarım Orman ve Koyışlerı Bak KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak I S GİRAY Bayındırlık ve Iskan Bak I AYKUT Çalışma ve Sos Güvenlik Bak I S GİRAY Kultur ve Turizm Bakanı V 7/12/1988 Tarih ve 88/13560 Sayılı Kararname Ekidir Merkezi Paris'de bulunan Banque Internationale de Commerce'nin sermayesinin arttırılması konusunda uygulanacak şartlar : 1 Banque Internationale de Commerce'nin sermayesi FF , dan FF , 'na yükseltilecektir. Sermaye artışından dolayı iktisat Bankasının % 60 sermaye payı oranında hissesine isabet eden FF , ı Bankanın kendi döviz pozisyonundan karşılanacaktır. 2 Sermaye artışı ile ilgili işlemler en geç bir yıl içinde tamamlanacak ve buna ilişkin belgeler, bu işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilecektir. 3 Bankanın bilanço, kâr/zarar cetvelleri her yıl düzenli olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilecektir. 4 Bankanın ileride tasfiyesi, satışı veya devri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından önceden izin alınmak suretiyle yapılacaktır. Bu işlemlerin sonuçlandırılmasını müteakip, satış veya devir bedeli karşılığı döviz ise en geç 3 ay içerisinde yurda getirilecektir. 5 Bankanın elde edeceği kâr döviz olarak yurda getirilecektir. Ancak elde edilecek kârın otofinansmanda kullanılması Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının iznine tabidir. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 2

3 28 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Karar Sayısı : 88/13571 Ekli listede adları yazılı illerde orman işletme müdürlüklerinin kurulması; Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtının görüşlerine dayanan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın 12/12/1988 tarihli ve 486 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre Bakanlar Kurulu'nca 12/12/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı ı K ERDEM Başbakan V l K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd K OKSAY A TENEKECİ K İNAN M YAZAR V Y B ÖZAL A KAHVECİ M YAZAR c ÇIÇEK A M YILMAZ Dışişleri Bakanı M TOPAÇ Adalet Bakanı A K ALPTEMOÇIN Maliye ve Gümrük Bakanı E VURALHAN Milli Savunma Bakanı H C GÜZEL Mılli Eğt Genç ve Spor Bak M KALEMLİ İçişleri Bakanı I S GİRAY Bayındırlık ve İskân Bak N KITAPÇı Sag ve Sos Yard Dak E PAKDEMIRLI Ulaştırma Bakanı H H DOĞAN I AYKUT Tarım Orman ve Köyışlerı Bak Çalışma ve Sos Güvenlik Bak. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı F KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M T TİTİZ Küttür ve Turizm Bakanı 12/12/1988 Tarihli ve 88/13571 Sayılı Kararnamenin Eki L İ S T E Orman İşletme Müdürlüklerinin Kurulduğu İller Kayseri Nevşehir Niğde Sivas Yozgat Kırşehir Malatya Van Ağrı Kars Edirne Tekirdağ Gaziantep Şanlıurfa Mardin Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 1988 Sayı : Karar Sayısı : 88/ sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre aylık almakta olanlar ile daha sonra aylık bağlanacakların aylıklarından 1989 yılı içinde % 8 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/12/1988 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanuna 5/11/1985 tarihli ve 3235 sayılı Kanunla eklenen Geçici 7 nci maddeye göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/12/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. I K ERDEM Başbakan V i K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd A BOZER C ÇİÇEK A M YILMAZ Dışişleri Bakanı N KİTAPÇI Sag ve Sos Yard Bak K OKSAY Y B OZAL M TOPAÇ Adalet Bakanı A K ALPTEMOÇIN Maliye ve Gumruk Bakanı E PAKDEMIRLI Ulaştırma Bakanı A TENEKECİ A KAHVECİ Devlet Bakan, E VURALHAN Milli Savunma Bakanı H C GÜZEL Milli Egt Genç ve Spor Bak Kenan EVREN Cumhurbaşkanı K İNAN M YAZAR M TOPAÇ İçişleri Bakanı V I S GİRAY Bayındırlık ve Iskan BAK H H DOĞAN I AYKUT Tarım Orman ve Köyışlerı Bak Çalışma ve Sos Güvenlik Bak Ş YURUR Sanayi ve Ticaret Bakanı F KURT Enerjı ve Tabu Kaynaklar Bakanı M T TİTİZ Kultur ve Turizm Bakanı Karar Sayısı : 88/13608 Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetinin ekli Kararda belirtildiği şekilde tesbiti; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 6/12/1988 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 6802 sayılı Kanunun 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesine gore, Bakanlar Kurulu'nca 6/12/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. T ÖZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd A BOZER C ÇıÇEK A M YILMAZ Dışişleri Bakanı N KİTAPÇI Sağ ve Sos Yard Bak Ş YURUR Sanayi ve Ticaret Bakanı K OKSAY A KAHVECİ V M TOPAÇ Adalet Bakanı A K ALPTEMOÇIN Maliye ve Gumruk Bakanı E PAKDEMIRLI Ulaştırma Bakanı A TENEKECİ A KAHVECİ E VURALHAN Milli Savunma Bakanı H C GÜZEL Milli Eğt Genç ve Spor Bak H H DOĞAN Tarım Orman ve Koyışlen Bak F KURT Enerji ve Tabu Kaynaklar Bak K İNAN M YAZAR M KALEMLİ İçişleri Bakanı I S GİRAY Bayındırlık ve Iskan Bak I AYKUT Çalışma ve Sos Güvenlik Bak I S GİRAY Kultur ve Turizm Bakanı V 6/12/1988 Tarih ve 88/13608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ekidir Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar. Madde 1 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti, 1/1/1989 tarihinden itibaren % 5'tir. Bu nispet, bankalar arası mevduat muamelelerinde % 1, kambiyo muamelelerinde ise matrahın binde biridir. Madde 2 Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 4

5 28 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Yönetmelikler Karar Sayısı : 88/ Ekli "Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; 2 30/4/1953 tarihli ve 4/685, 4/5/1959 tarihli ve 4/11588 sayılı Kararnamelerin yürürlükten kaldırılması. İçişleri Bakanlığı'nın 7/6/1988 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 16/10/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I. K. ERDEM Devlet Bak.-Başbakan Yrd. K. OKSAY A. TENEKECİ K. İNAN A. BOZER Y. B ÖZAL A. KAHVECİ M.YAZAR C ÇİÇEK M TOPAÇ Adalet Bakanı E VURALHAN Milli Savunma Bakanı M. KALEMLİ İçişleri Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı A. K. ALPTEMOÇIN H C GÜZEL Malıya ve Gümrük Bakanı Milli EĞT. Genç. ve Spor Bak I S GİRAY Bayındırlık ve Iskan Bak. N. KİTAPÇI Sağ ve Sos. Yard. Bak. E. PAKDEMIRLI Ulaştırma Bakanı K. OKSAY I AYKUT Tarım Orman ve Köyışleri Bak V Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. Ş. YURUR Sanayi va Ticaret Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. M T. TİTİZ Kültür ve Turizm Bakanı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Milli ekonomiye, Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan, kısmen veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici bir süre için dahi olsa çalışmadan alıkonmaları, ülke güvenliği ve ekonomisi ile toplum hayatı bakımından olumsuz etkiler yaratacak harp silah ve vasıtalarını, sınai., ticari ve zirai kurum ve kuruluşları, bunlara ait fabrika, atölye ve işyerleri, baraj, enerji santralı, enerji nakil hatları, rafineri, petrol ve gaz boru hatları, terminal, pompa istasyonu, kömür, petrol ve maden işletmeleri, nakil - depolama-yükleme tesisleri sağlık hizmetlerine katkısı bulunan tesisler ile tarihi ve milli eserler, radyo, televizyon, telsiz verici istasyonları, her nev'i ulaştırma ve habetleşme yapı ve tesisleri ile eğilim ve öğretim yapıları, ören yerleri, sitler, müzeler, kütüphaneler ve turistik tesislerle Yürütme ve idare Bolumu Sayfa. 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 1988 Sayı : benzeri kuruluşları ve bu kuruluşlara ait personel, tesis, araç, gereç, malzeme ve dökümanı ve inşaatı devam eden önemli tesisleri vb. barışta, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş ve savaş sonrası hallerde içeriden ve dışarıdan yapılabilecek her türlü sabotaja karşı koruma konusunda alınması gereken tedbirler ile bu tedbirlerin uygulama şekillerini göstermekledir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik Bakanlıklar ve birinci maddede belirlenen özellikleri taşıyan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını kapsar. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Bakanlık : Başbakanlık ve diğer Bakanlıkları, b) Kamu Kuruluşu : Kamu yararına faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları, c) Özel Kuruluş : özel Sektör ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri tarafından kurularak işletilen kuruluşları, d) Tüzel Kişilik : Türk Medeni Kanununun 45, 46, 53, 54 ve 55. maddelerine göre şahsiyet kazanan kuruluşları, e) Sabotaj : Harp Sanayiinin, sınai, ticari, zirai üretim araçlarının ve ürünlerinin, enerji üretim ve ulaşımına ait tesislerin, her türlü ulaşım ve muhabere sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre ve sağlık hizmetlerine katkısı bulunan sair tesislerin, harp silah ve vasıtalarının, personelin ve idari yapının tamamen veya geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacıyla tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şeklini, f) Sabotör : Barışta, olağanüstü hallerde ve savaşta teşkilatlı ve teşkilatsız iç ve dış tehdit unsurlarınca muhtelif yollardan temin edilen ve tahripkar faaliyetlere yöneltilen yerli ve yabancı elemanlar, g) Sabotaja Karşı Koyma : Kuruluş ve tesisleri sabotajlara karşı korumak için gerekli tedbirleri almak, sabotaj faaliyetlerinde bulunan veya bulunabilecek olan kişileri ve grupları ortaya çıkarmak, etkisiz hale getirmek suretiyle sabotaj faaliyetlerini ortadan kaldırma amacı güden önlemleri, ifade eder. Dayanak Madde 4 Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulunun 30/4/1953 tarih ve 4/685 karar sayılı "Sabotajlara Karşı Korunma ve Sabotajları önleme Hakkında Talimat'ın yenilenmesi amacıyla ve 2495 Sayılı Kanundaki "Sabotaj" konusuna açıklık kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 6

7 28 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Tesislerin Tesbiti ve Komisyonların Kurulması Madde 5 Bakanlık ana hizmet binalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve bu hükümlere göre koruma planı hazırlanır. Bu Yönetmelik kapsamına girecek diğer kuruluşların tesbiti ise aşağıda sayılan komisyonlarca yapılır. Bu komisyonlar; a) Bakanlıkların ayrı bina işgal eden merkez teşkilatı birimleriyle bağlı ve ilgili kuruluşlarının tesbiti için, Bakanlık Müsteşarının veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; personel, idari ve teknik işlerden sorumlu daire amirleri ile Hukuk Müşavirinden ve Savunma Sekreterinden oluşur. Komisyonun çalışmalarında sekreterya hizmeti, Savunma Sekreterliği tarafından yürütülür. b) Daha alt düzeydeki diğer kuruluşların tesbiti amacıyla, illerde Vali veya görevlendireceği Vali Muavininin başkanlığında; il Garnizon Komutanlığı temsilcisi, İl Cumhuriyet Savcısı, İl Jandarma Alay Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Sivil Savunma Müdürü ve varsa MİT temsilcisinden teşekkül eder. Komisyonun çalışmalarında sekreterya hizmeti, İl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yürütülür. c) Bu komisyonlara gerektiğinde konuyla ilgili diğer birim yöneticileri de çağırılabilir. Sabotajlara Karşı Koruma Planı Madde 6 Sabotajlara karşı koyma ve önleme tedbirlerini almakla yükümlü Bakanlık ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğe ve kendi özelliklerine göre sabotajlara karşı "Koruma Planı" yaparlar. Hazırlanacak planda yer alacak bilgiler ile plan örneği ektedir Sayılı Kanuna tabi olan veya uygulamalarını bu Yönetmeliğe göre yürütecek kurum ve kuruluşlar tek bir koruma planı yaparlar. Ayrı Bakanlık ve kuruluşlara ait komşu tesislerle ilgili koruma planları, bu tesislerin Koruma ve Güvenlik Amirleri tarafından birbirleriyle koordine edilmek suretiyle ayrı ayrı hazırlanır. Ayrı Bakanlık ve kuruluşlara ait birimlerin ortaklaşa kullandığı binalarda koruma planının yapılması ve uygulanması hizmetleri, Mahalli Mülki Amirin, bu binadaki Kuruluş amirleri arasından görevlendireceği birim başkanının sorumluluğu altında ve bir protokola bağlanacak esaslar dahilinde mevcut birimler tarafından müştereken yürütülür. Aynı Bakanlık veya kuruluşa ait olan, bir sile halinde ve yakın konumda gruplaşmış binalar için koruma planı müşterek olarak yapılabilir. Planların hazırlanmasında ve uygulanmasında doğabilecek uyuşmazlıklar, Mahalli Mülki Amirliklerce çözümlenir. Koruma planları ve bunlara ait yazılar "GİZLİ" gizlilik derecesi taşırlar. Koruma Planının Onaylanması ve Dağıtımı Madde 7 Bu Yönetmelik esaslarına göre; a) Bakanlıkların ve ayrı bina işgal eden Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin hazırlayacakları "Koruma Planları" Bakanlık Müsteşarı tarafından onaylanır. Onaylanmış planın bir örneği İçişleri Bakanlığına, bir örneği Ankara Valiliğine (veya bölgedeki Valiliğe) gönderilir. Bir örneği de ilgili Bakanlıkta uygulanmak üzere muhafaza edilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

8 Sayla : 8 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 1988 Sayı : b) Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarınca hazırlanacak olan planlar o kuruluşun en üst yetkilisi tarafından onaylanır. Planların bir örneği bağlı bulunduğu Bakanlığı, iki örneği de İl Jandarma Alay Komutanlığına ve il Emniyet Müdürlüğüne verilmek üzere, ilgili Valiliğe gönderilir. Bir örneği ise uygulanmak üzere kuruluşun kendisinde muhafaza edilir. c) İl ve İlçelerde diğer kamu ve özel kuruluşlarca hazırlanan planlar, 5. madde b fıkrasında belirtilen il komisyonunca incelenerek uygun görülmesi halinde Valiliğin onayı ile yürürlüğe konur. Bu planların birer örneği İl Jandarma Alay Komutanlığına, il Emniyet Müdürlüğüne (ilçelerde ayrıca İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına ve Emniyet Amirliği veya Komiserliğine) ve ilgili Bakanlığa gönderilir. Bir örneği ise kuruluşun kendisinde muhafaza edilir. Valilik ve Kaymakamlık binaları için yapılan koruma planlarının bir örneği, ayrıca İl Sivil Savunma Müdürlüğü ve İlçe Sivil Savunma Müdürlük veya Memurluklarında muhafaza edilir. Planların hazırlanması, çoğaltılması ve onaylanması ile ilgili sekreterya görevleri kuruluş veya tesisin bölgesinde bulunduğu il Jandarma Alay Komutanlığı veya il Emniyet Müdürlüğünce yapılır. Koruma Planının Yenilenmesi Madde 8 Bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak koruma planları yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncelleştirilir. Kuruluşta değişiklikler olması veya yeni ilave tedbirlere gerek görülmesi hallerinde bu süre beklenmeksizin plan güncelleştirilir veya yeniden hazırlanır. Yapılacak ilaveler veya hazırlanacak yeni planlar 7. maddede yazılı makamlara gönderilir. Yeni plan yapılması halinde eski plan, planın ait bulunduğu birimce, o birim amirinin ve diğer iki sorumlunun imzalarını taşıyan bir tutanakla imha edilir. Sabotaj Şekilleri Madde 9 Sabotajlar genel olarak yapılış tarzına ve kullanılan malzemelere göre ikiye ayrılır; a) Aktif Sabotajlar; (1) Yangınla sabotaj, (2) Patlayıcı maddelerle sabotaj, (3) Mekanik sabotaj, (4) Bakteriyolojik ve Kimyasal sabotaj. b) Pasif Sabotajlar; (1) Fikri sabotaj, (2) Psikolojik sabotaj. Sabotaj Yapabilecek Kişiler Madde 10 Sabotaj yapabilecek kişiler (Sabotörler) aşağıdaki şekilde sınıflandırılır; a) Özel yetiştirilmiş kişiler, (Ajanlar) b) Bir ideolojiye bağlı kişiler, c) Başka milletler hesabına çalışan kişiler, d) Doğrudan doğruya bu amaçla yetiştirilmiş askeri personel, e) Dışarıdan sızacak elemanların içerden bulacakları suç ortakları. Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri Madde 11 Sabotajlara karşı korunma aktif ve pasif tedbirlerle sağlanır. Bu amaçla; a) Bakanlık ve kuruluşun etrafına tel örgü, parmaklık veya duvar çekilmesi, b) İç ve dış çevrenin aydınlatılması, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 8

9 28 Aralık 198S Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 c) Bekçi, nöbetçi veya devriye bulundurulması, d) özel yetiştirilmiş köpekler kullanılması, e) Elektronik veya uygun görülecek diğer alarm sistemlerinin kullanılması, 0 Nöbetçi kulübe veya kulelerinin yapılması, g) Telli-Telsiz muhabere sistemi kurulması, h) Gereken yerlere ikaz levhalarının konulması, i) Giriş-çıkış kapılarının sınırlandırılması ve bu kapıların kontrol altında bulundurulması, j) Malzeme yükleme ve boşaltmalarında ve özellikle sabotaja elverişli olmaları nedeniyle parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde nakliyatında özel tedbirler alınması, k) Yangınlara karşı ikaz, ihbar ve söndürme sisteminin kurulması, 1) Zeminde ve düşük seviyede olan veya dışarıdan tesisin içine bir sabotaj maddesi atma imkanı veren pencerelerin; panjur, demir parmaklık veya kalın kafes tellerle kapatılması ve içeriden çengellenmesi, m) Tesisin ana faaliyetlerinin ve tesiste çalışan personelin daima kontrol altında tutulması, n) Yapılacak eğitim, konferans, film gösterisi ve tatbikatlarla personelin, sabotajlara karşı korunma konularında bilinçlendirilmesi, sağlanır ve Bakanlık ve kuruluşun özelliğine göre gerekli görülecek diğer tedbirler alınır. Bu tedbirlerin uygulanmasında korunacak mahaldeki ünitelerin önem derecelerine göre öncelikleri dikkate alınır. Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hallerinde Sabotajlara Karşı Alınacak Tedbirler Madde 12 Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hallerinin ilanında emniyet tedbirleri artırılır ve ilan edilen hale göre verilen emir ve direktiflere uygun olarak hareket edilir. Teşkilat ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teşkilat-Görev ve Sorumluluk Madde 13 Bakanlık ve kuruluşlarda koruma hizmetleri mevcut personelden yeterli miktarda seçilecek fiziki koruma grubu ve teknik koruma grubu ile sağlanır. Bu gruplar bulundukları Bakanlık ve kuruluşun önemine, üretimine ve kapladığı alanın genişliğine göre ayrı ayrı veya birleşik olarak faaliyet gösterebilirler. Gruplarda görev alacak personel miktarının tesbitinde korunacak yer adedi, korunacak yerin önemi ve mevcut eleman sayısı göz önünde bulundurulur. Fiziki koruma grubunun teşkilinde, bekçi ve muhafız gibi esas görevi koruma olan personelden ayrı olarak ve bu personeli takviye amacıyla diğer personelden de ikiz görevli olarak yararlanılır. özel güvenlik teşkilatı oluşturulan kuruluşlarda fiziki koruma ile ilgili hizmetler bu teşkilat tarafından yürütülür, ayrıca fiziki koruma grubu teşkil edilmez. Fiziki koruma grubu personeli saldırılara gerektiğinde yakın mücadele usulleriyle karşı koyabilecek tarzda teşkilatlandırılır ve silah, cop, düdük, el feneri, ses çıkarmayan ayakkabı, ikaz araçları, özel yetiştirilmiş köpekler gibi uygun görülecek teçhizat ve vasıtalarla donatılır. Teknik koruma gruplarında görev alacak olanlar, Bakanlık ve kuruluşun teknik özelliklerini bilen uygun kademedeki teknik personel arasından ve sabotajlar sonucu meydana gelecek arızaların acil onarımı amacıyla, ihtiyaç dikkate alınarak görevlendirilir. Bu görevler için Yürütme ve idare Bölümü Sayfa. 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 1988 Sayı : bu personel; elektrik kaçaklarını, gaz ve her türlü akar ve uçar madde kaçaklarını ayırt etmeye yarayan cihazlar, yangın söndürücüler, tahrip vasıtalarını etkisiz kılmaya yarayan malzeme, mayın arama cihaz ve vasıtaları, her türlü kimyasal ve mekanik veya elektriki sabotaj madde ve vasıtalarını meydana çıkaracak teknik malzeme gibi araç ve gereçlerle donatılır. Yangın söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri, teknik koruma grubu bünyesi içerisinde teşkil edilir. Ayrıca yangın, ilk yardım, kurtarma ve teknik onarım konularında mevcut sivil savunma servislerinden de yararlanılır. Fiziki koruma grubu personeli (24) saat çalışma yapacak şekilde tertipler alınarak görevlendirilir. Teknik koruma grubu personeli de gerekti görüldüğü hallerde (24) saat hizmet esasına göre görevlendirilebilir. Bekçi ve muhafızlar haricindeki koruma grupları personeli, koruma görevleri dışında asli görevlerine devam ederler. Koruma grupları, korunacak mahallin fiziki ve teknik özelliklerine göre ve hizmetteki ağırlık merkezi dikkate alınarak, koruma için en uygun biçimde kurulur ve görevlendirilir. Bakanlık ve kuruluşlarda ilgili birimler tarafından yürütülecek koruyucu güvenlik hizmetleri koruma gruplarının yapacağı koruma hizmetleri ile bütünlük sağlayacak şekilde ve kendi mevzuatına göre ayrıca uygulanmaya devam olunur. Koruma ve Güvenlik Amiri Madde 14 Bakanlık ve kuruluşlarda koruma hizmetlerinin yürütülmesi için bir Koruma ve Güvenlik Amiri görevlendirilir. Hizmetin özelliğine göre ve gerekiyorsa Koruma ve Güvenlik Amirine yeteri kadar yardımcı verilir. Koruma ve Güvenlik Amirliği, hizmetin kapsamı dikkate alınarak uygun görülecek bir personele ek görev olarak ta verilebilir. Koruma ve Güvenlik Amiri Bakanlık ve kuruluşların özelliklerini bilen, karar verme yetki ve yeteneğine sahip olmalıdır. Koruma ve Güvenlik Amirinin Görevleri Madde 15 Koruma ve Güvenlik Amiri, sabotajlara ve saldırılara karşı koruma ve güvenliğin sağlanması için yapılan Koruma planının uygulanması ve bu amaçla koruma personelinin göreve hazır bulundurulması, sevk ve idare edilmesi, varsa nöbetçi ve devriyelerin çalışma usul ve esaslarının tesbit ve kontrolü, genel kolluk kuvvetleri ve seferberlik ve savaş hallerinde avcı teşkilleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve eğitimlerinde sürekliliğin sağlanması ile görevlidir. Sorumluluk Madde 16 Bir tesisin koruma sorumluluğu; bu tesis devlete ait ise en büyük amirine, özel şahıslara ait ise sahibine, tüzelkişilere ait ise idare amirine aittir. Koruma ve Güvenlik Amirleri Bakanlık ve kuruluşların en büyük amirine veya onun yetkili kıldığı makam sahibine karşı sorumludur. Sorumluluğunu yerine getirmeyen görevliler hakkında 657 ve 2495 Sayılı Kanunlarla T.C.K. nun ilgili hükümleri uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Koordinasyon ve İşbirliği Mahalli Mülki İdare Amirleriyle Koordinasyon ve İşbirliği Madde 17 Koruma hizmetlerinden sorumlu yöneticiler veya bunların yetkili kıldığı görevliler bu hizmetlerle ilgili olarak mahalli mülki idare amirleriyle koordinasyon ve işbirliği içerisinde bulunurlar. Yürütme ve İdare Bölümü.Sayla. 10

11 28 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Kolluk Kuvvetleri ile Koordinasyon ve İşbirliği Madde 18 Fiziki güvenliğin sağlanması korusunda mevcut koruma grupları ile genel kolluk kuvvetleri arasında işbirliği ve yardımlaşma sağlanır. Bir tehlike anında koruma gruplarının yeterli olamaması hallerinde genel kolluk kuvvetlerinden sağlanacak bu yardımlaşmanın usul ve esasları önceden belirlenir ve koruma planlarında gösterilir. Koruması Bakanlıklararası prötokollarla ve genel kolluk kuvvetlerinden özel birlik tahsisi suretiyle sağlanan tesis ve kuruluşlarda koruma planları, o tesis veya kuruluşun koruma yetkilisi ile korumaya tahsis edilen Kolluk Kuvveti amiri arasında koordinasyon yapılarak hazırlanır. Yakın Kuruluş ve Mahalli Teşkillerle Yardımlaşma Madde 19 Bakanlıklarda ve kuruluşlarda fiziki güvenlik konularında ve yangınlara karşı alınan önlemlerin yeterli olamayacağının anlaşılması halinde yakın Bakanlık ve kuruluşlarla veya ilgili mahalli teşkillerle karşılıklı olarak yardımlaşma sağlanır. Savunma veya Sivil Savunma Elemanlarıyla Koordinasyon Madde 20 Koruma hizmetleri, üst düzey yöneticinin emirleri doğrultusunda savunma veya sivil savunma elemanlarıyla koordine edilerek yürütülür. Savunma veya sivil savunma elemanı bulunmayan yerlerde hizmetler için üst düzey yönetici ile veya bu yöneticinin tayin edeceği görevli personel ile koordine sağlanır. Koruma planları da bu personelle koordine edilmek suretiyle hazırlanır. Koruma ve Güvenlik Amirleri koruma hizmetlerini, çalışma saatlerinde aynı personelle koordine içerisinde yürütürler. Çalışma saatleri dışında bu koordinasyon, nöbetçi memurları ile sağlanır. Nöbetçi memurluğunun kurulmamış olması halinde çalışma saatleri dışındaki koordine usulleri Bakanlık ve kuruluşlarca hazırlanacak yönerge ile düzenlenir. Sivil Savunma Servisleri ve Avcı Teşkilleri ile Koordinasyon ve işbirliği Madde 21 Yangın, ilk yardım, kurtarma ve teknik onarım konularında, teşkilatı bulunan yerlerde Sivil Savunma servisleri ile karşılıklı yardım ve işbirliği usulleri, hazırlanacak yönerge ve koruma planlarında gösterilir. Seferberlik ve savaş hallerinde avcı teşkilleriyle korunması planlanan kuruluşlarda, bu teşkillerle yapılacak koordinasyon ve işbirliği usulleri de barıştan itibaren o kuruluşun koruma planlarına dahil edilir. Eğitim BEŞİNCİ BÖI.UM Eğilim, Denetim ve Donatım Madde 22 Sabotajlara karşı koruma gruplarının eğitimleri aşağıdaki şekilde yaptırılır a) Fiziki koruma grubuna mensup bekçi ve muhafız gibi silahlı personelin eğitimi; Valiliğin bilgisi dahilinde mahalli genel kolluk kuvvetleri tarafından silah bilgisi, silah kullanma yetkisi, atış eğitimi, patlayıcı maddelerin tanıtılması ve güvenlik hizmetlerinin yapılması konularında, genel kolluk kuvvetlerince uygun görülecek mahallerde, b) Fiziki koruma grubunun diğer personeli ile teknik koruma grubunun eğitimleri Koruma ve Güvenlik Amirleri tarafından kuruluşlarında, yaptırılır. Bu eğitimlerin programı; personel, zamanlama ve süre faktörü de dikkate alınarak, mahalli kolluk kuvvetleri amiri, savunma ve sivil savunma elemanları ile koordine edilmek suretiyle, Koruma ve Güvenlik amiri tarafından hazırlanır. Bakanlık ve kuruluşlarda sabotaj ve saldırılara karşı korunma eğiliminin denenmesi amacıyla Koruma ve Güvenlik Amirinin uygun göreceği zamanlarda, ayrıca tatbikatlar yaptırılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayla 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 19S8 Sayı : c) Kurum içi koruyucu güvenlik eğitimlerinde diğer personele ilgililer tarafından uygun görülecek zamanlarda koruma planı ve uygulaması hakkında bilgi verilir. Sabotaj ve güvenlikle ilgili filmler gösterilmek suretiyle personelin aydınlatılması, bilgilerinin tazelenmesi ve yetiştirilmesi sağlanır. Denelim Madde 23 Bu Yönetmeliğe göre hazırlanan koruma planları ve eğitim programları ile uygulamaları, ilgili Bakanlıkların uzmanları veya illerde Vali veya görevlendireceği yardımcısının emri üzerine sorumluluk bölgelerine göre i! Jandarma Alay Komutanlığı veya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılda en a bir defa denetlenir. Bakanlıklar, kamu kuruluşu amirleri ve ö/el kuruluş sahipleri de yılda en az bir defa koruma planının kendi ünitelerindeki uygulamalarını denetlerler. Bu denetlemeler, 2495 Sayılı Kanuna ait Yönetmeliğin 50. maddesinde gösterilen "Denetimde Gözönunde Tutulacak Hususlar" dikkate alınarak yapılır. Diğer kanunlarla ilgili makamlara tanınan denetleme hakkı saklıdır. Donatım Madde 24 Koruma gruplarında bulunan personel, bu Yönetmelikte yazılı görevlerini yapabilecek şekilde donatılır. Bekçi ve muhafız o'arak görevlendirilenler dışında fiziki koruma grubu personeline koruma görevleri için ayrı bir kıyafet verilmez. Teknik koruma grubu personeli için gereken hallerde kullanılmak üzere iş elbisesi temin olunur. Koruma personelinin koruma görevleri için ihtiyaç duyacakları elbise, malzeme, araç, gereç, vb. nin gerektireceği masraflar, Bakanlık ve kuruluşlarca karşılanır. ALTINCI BÖLÜM Diğer Tedbirler Personelle İlgili Olarak Alınacak Tedbirler Madde 25 Personelle ilgili olarak aşağıdaki tedbirler alınır; a) Bu Yönetmeliğin "Amaç" maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlardan özel sektöre ait bulunanlara alınarak hassas ve gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılacak personel için mahallin Mülki İdare Amiri kanaliyle arşiv araştırması yaptırılması islenir. b) Bakanlık ve kuruluşlarda çalışan bütün personeie daimi giriş kartları verilir. Bu kartlar çalışma sırasında personel üzerinde devamlı olarak takılı bulundurulur ve mesai bitiminde binadan ayrılırken çıkarılır. c) Personelin ve görevli veya iş takibi için gelenlerle ziyaretçilerin kontrolü amacıyla Bakanlık ve kuruluşlarda mevcut personel arasından ihtiyaca göre oluşturulacak sayıda yeminli gözcülerden ikiz görevli olarak yararlanılır. Bu personelin isimleri saklı tutulur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 12

13 28 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 d) Bakanlık ve kuruluşlarda, elektrik, su, havagazı ve kalorifer onarımı, badana vb. gibi amaçlarla gelen yabancıların tamir takımlarını taşıdıkları çanta ve torbalarıyla arac-gereçleri giriş sırasında kontrol edilir. Onarım süresince gerekli kontroller için yanına bir refakatçi personel verilir. Bu gibi personele işin bitimi tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici giriş kartları verilir ve işin biliminde geri alınır. e) Bakanlık ve kurulularda görev veya iş yönünden ilgisi bulunmayan kişilerin ziyaretçi olarak bina ve tesis içine girmelerine izin verme yetkisi devlete ait kurum ve kuruluşlarda en büyük amire veya onun görevli veya yetkili kılacağı kişiye, özel ya da tüzel kişilere ait kuruluşlarda ise kuruluşun sahibine veya idare amirine aittir. Bu ziyarelçilerden hangilerinin misafir kabul odasında ve hangilerinin bürolarda kabul edileceği, Bakanlık ve kuruluşlar tarafından yapılacak özel yönergelerde belirtilir. f) Genel olarak tatil günlerinde ziyaretçi kabulü yapılmaz. Zorunlu hallerde yapılacak ziyaretçi kabulüne dair esaslar, hazırlanacak o/ei yönergelerde gösterilir. g) Resmi görev, iş takibi, toplantı veya ziyaret gibi nedenlerle gelen kişeler için alınacak önlemler, Bakanlık ve kuruluşun yapacağı özel düzenlemelerle beliılenir. Bu düzenlemeler, kamu kurum ve kuruluşlarında koruyucu güvenlik özel talimatlarında, özel sektör kuruluşlarında ise ayrıca yapılacak talimatlarda gösterilir h) Gerek ziyaretçi olarak ve gerekse görev veya iş takibi için gelen kişiler, bina içerisinde uygun görülecek bir yerde kurulacak müracaat bürosunda bir deftere kaydedilmek suretiyle ve ziyaret için gelenlere ziyaretçi kattı, görevle veya iş takibi için gelenlere ise geçici giriş kartı verilerek kurum ve kuruluş içerisine girmelerine izin verilir. Bu kartların şekilleri zaman zaman veya gerek i görüldükçe değiştirilir. i) Ziyaret, görev ve iş takibi için gelenlerin kaydedildiği defterler, en az iki yıl süre ile muhafaza edilir. j) Giriş ve çıkışların giriş kartı verilmek sureliyle kontrol altında bulundurulması mümkün olamıyacak derecede fazla görevli ve ziyaretçi girişinin yapıldığı kurum ve kuruluşlarda, uygun görülecek başka tedbirler alınır. k) Bakanlık ve kuruluşlara dışından gelen bu tür yabancıların ilgisiz yerlere girmelerini önlemek üzere gerekli tedbirler alınır. Bu amaçla ayrın hassas mahallere GİZLÎDİR veya GİRİLMEZ gibi levhalar konulur. 1) Her ne suretle olursa olsun durumundan şüphe edilen kişiler, Koruma ve Güvenlik Amirleri tarafından yetkili ve sorumlu amire bildirilir ve durum hakkında mahalli genel kolluk kuvvetlerine bilgi verilir. m) Mevcut yabancı uzman personel, birlikte çalışmak üzere yanlarına verilecek güvenilir yerli uzmanlar veya personel tarafından devamlı kontrol allında bulundurulur ve yabancı personelin diğer personelle temasları sınırlandırılır, mahallin özelliğine göre ayrıca uygun görülecek başka önlemler alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayla 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 1988 Sayı : n) Olumsuz yönde iç ve dış kaynaklı herhangi bir propaganda veya faaliyetle ilgili bilgi edinmiş olan personel, sıralı amirler vasıtasiyle durumu en büyük amire bildirmek zorundadır. o) Hiç bir personel, bu Yönetmelik gereğince alınmış koruma tedbirleri hakkında ilgisiz ve yetkisiz kişilere bilgi açıklayamaz. p) Çalışan bütün personelin adı, soyadı, el yazısı, imza örneği, fotoğrafı ve parmak izi alınarak personel birimlerinde muhafaza edilir. r) Herhangi bir amaçla gelecek yabancı araçlara Karşı alınacak önlemler, kamu kurum ve kuruluşlarında koruyucu güvenlik özel talimatlarıyla belirlenir. Özel sektör kuruluşla rında ise bu hususta uygulanacak esaslar bir talimatta gösterilir. Bu amaçla; (1) Yabancı araçlar zorunlu olmadıkça Bakanlık ve kuruluş alanına sokulmaz. Zorunlu hallerde ise araçlar kontrol edilerek emniyetli bir bölgede ayrılmış park yerlerine çektirilir. (2) Eşya yükleme ve indirme faaliyetleri kontrol altında bulundurulur ve bu faaliyetlerin yapıldığı bölgeye işi olmayan kimselerin yaklaşmasına izin verilmez. (3) Bakanlık ve kuruluş içine girecek araçlar giriş kapısında kontrole tabi tutulur. s) Bakanlık ve kuruluşlara ait Lojmanların güvenliğine ve bu lojmanlara dışarıdan misafir kabulüne ait usul ve esaslar, ilgili ve sorumlu görevliler tarafından tesbit olunur. Yönerge Madde 26 Bakanlık ve kurutuşlarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması husununda gerekli görülecek hizmetler için Koruma ve Güvenlik Amirleri tarafından, Bakanlık ve.kuruluşun özellikleri dikkate alınarak özel yönergeler hazırlanır. YEDİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ MADDE 1 Bu Yönetmelik yayımlandıktan sonra altı ay içerisinde, Bakanlık ve kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerine göre Koruma Planlarını yeniden hazırlarlar. GEÇİCİ MADDE 2 Onaylanmış Koruma Planlarının ilgili mercie verilmesini müteakip eski planlar Yönetmelik esaslarına göre imha edilir. Yürürlük Madde 27 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 28 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bolümü Sayla 14

15 28 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 SABOTAJLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER EK 1 1 Genel Bilgiler : Sabotaj, sosyal toplulukların teşekkülünden bu tarafa olan tarihi gelişim içinde daima görülmüş olan bir olgudur. İnsanlar arasında kin ve nefret duygularıyla ortaya çıkan zarar vermek arzularından, belirli politik, ideolojik, etnik ve dini zıt grupların amaçlarını gerçekleştirme isteklerine ve devletler arası savaşlarda en az insan aracılığıyla düşmanın savaş gücünü ve cesaretini zayıflatma arzusuna kadar çok geniş bir alanda uygulanmış, uygulanan ve uygulanacak olan bir mücadele tarzıdır. Teknik ve elektroniğin günümüzde ulaştığı büyük gelişme ve ilerleme; sabotaj riskleri azaltılmış fakat tahrip etkisi çok büyük ölçüde artırılmış, yıkıcı bir tehdit haline getirmiştir. Önceden haber alınması çok güç olan sabotajlara karşı en etkili çare, "Koruyucu ve Caydırıcı Tedbirleri En İsabetli Şekilde Almak, Yetenekli ve Tecrübeli Personelin İdaresine Verebilmek ve Personeli Sürekli ve Disiplinli Bir Uyanıklılıkla Daima Hazır Tutabilmektir." 2 Sabotaj Hedefleri : Günümüzde devlete, özel ve tüzel kişilere ait bulunan, milli savunmada, kamu ihtiyaçlarında, iş ve çalışma hayatında etkili yeri olan her tesis, bina, malzeme, araç, gereç ve doküman sabotaja maruz kalabilir. 3 Ülkemizle İlgili Tipik Sabotaj Örnekleri: Ülkemizde tipik sabotaj olaylarından bazılaıı; a. Yük ve yolcu gemilerinde çıkarılan angınlar, b. Pamuk, tütun, tekstil depolarında çıkarılan yangınlar, c. İşhanlarında çıkarılan yangınlar, d. Fabrika yangınları, e. Ülkemizin muhtelif yerlerindeki ormanlarda çıkarılan yangınlar, f. İş makinelerinin tahrip ve yakılmaları, g. Zirai mahsullerin yakılması, h. Petrol ve boru hatlarına yapılan sabotajlar, şeklinde özetlenebilir. Bunlar dışında hayati önemdeki muhtelif tesislerin de değişik yöntemlerle sabotaja maruz kalması mümkündür. EK 1 4 Sabatoj Şekilleri : a. Yangınla Sabotaj : Sabotaj Şekilleri içerisinde en fazla kullanılan bir sabotaj türüdür. Bu sabotajlara kundakçılık adı da verilir. Bu tip sabotajlarda sabotörün tesbiti zordur. Maddi hasar büyük olur. Bu itibarla yangınların önlenmesi amacıyla mevcut mevzuattaki hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesi gerekir. b. Patlayıcı Maddelerle Sabotaj : Sabotörler tarafından sıkça kullanılan ve hem tahrip, hem yangın çıkarma ve hem de personele zayiat verdirmek için patlayıcı maddeler kullanılmak suretiyle yapılan bir sabotaj şeklidir. c. Mekanik Sabotaj : Makinaların tahribi amacıyla kırma, çarpma, bozma, kirletme, ters montaj, eksik bırakma veya kasıtlı ihmal ve aşındırıcı maddeler kullanılması suretiyle yapılan bir sabotaj şeklidir. d. Bakteriyolojik ve Kimyasal Sabotaj: Hastalık ve zehirleme yapan muhtelif kimyasal madde ve mikropların herhangi bir müessese, şehir, tesis ve benzerlerinde kullanılması suretiyle bilhassa insanların etkisiz hale getirilmesidir. Bu sabotaj maddeleri havadan çeşitli vasıtalarla atılacağı gibi karadan da sabotörler vasıtasıyla kullanılabilir. Şehir ve kasaba içme suyu kaynak ve depoları, her türlü yiyecek maddeleri bu tür sabotaj maddeleri ile bulaşlırılabilir, geniş bir alanı etkisi allına alabilir, havalandırma ve ısıtma sistemleri ile de tesislere kolayca sokulabilir. Yürütme ve İdare Bolümü Sayla. 16

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 1988 Sayı : e. Fikri ve Psikolojik Sabotaj : Bu tür sabotajlar; yalan yanlış haberlerle aslı olmayan dedikodulara dayanan ve kişiyi yönetim, düzen ve çalışma disiplini aleyhine davranışlarda bulunmaya sevk eden panik yaratmayı hedefleyen, iç bütünlüğü ve birlik duygusunu sarsan, çalışma randımanını düşüren ve sonuçta toplumun düşüncesini yanlış yönlere sevk etmek suretiyle moralman çökmesini amaçlayan olaylar, telkinler ve davranışlar şeklinde ifade edilebilir. 5 Sabotaj Yapabilecek Kişiler : Sabotajlar; a. Ülkemiz içerisinde ve ülke dışında illegal faaliyet gösteren bölücü ve yıkıcı örgütlere mensup kişiler tarafından yapılabilir. b. Devlet kurum ve kuruluşlarına ve çeşitli sınai tesislere sızmış olan bölücü ve yıkıcı örgüt mensupları veya sempatizanları tarafından yapılabilir. c. Hasım ülkelerin ülkemize yerleştirmiş oldukları ve zamanı gelince faaliyete geçecek olan ajan ve sabolörleri tarafından yapılabilir. d. Uluslararası terör örgütlerine, hasım ülkeler tarafından yaptırılabilir. e. Bilhassa savaş zamanında hasım devletler tarafından kara, hava ve deniz yoluyla ülkemize sızdırılan komando ve özet yetiştirilmiş birlik ve ajanlar tarafından yapılabilir. f. Büyük paralar karşılığı memleket içinden ve özellikle tesis içinden elde edilen kimseler tarafından yapılabilir. g. Milli hisleri zayıf ve özellikle bir ideolojiye bağlı kimseler tarafından yapılabilir. h. İllegal olarak çalışan kuruluşların özel olarak yetiştirilmiş sabotaj hücreleri tarafından yapılabilir. i. Memleket içinde yerleşmiş yabancı tebaalı olanlar tarafından yapılabilir. j. Memleket içindeki yerli yabancılar (Türk tebaalı) ve yabancı ırktan olanlar tarafından yapılabilir. k. Yabancı memleketlerden göçmen kisvesi altında ülkemize gelen ve kendisine mülteci süsü vererek sığınan yabancılar tarafından yapılabilir, 1. Dışarıdan girecek- veya içeride yer değiştirecek unsurların yerli kişilerle müşterek hareket etmeleri ile yapılabilir. 6 Sabotajlara Karşı Korunma ve Önlemede Alınacak Tedbirler: Vuku bulan veya daha önce yapılmış olan sabotaj olaylarının oluşunu ve teknik mahiyetini meydana çıkarmak, müteakip olayları önlemenin en esaslı yardımcısıdır. a. Genel esaslarda belirtilen müessese ve tesislerde ve bu tesislerin önlemleriyle orantılı olacak şekilde patlamalara, yangınlara, nükleer, biyolojik ve kimyasal etkilere ve elektromanyetik tesir ve tehditlere karşı önleyici ve koruyucu tedbirler alınır. b. Bu gibi müessese ve tesislerin yeni yapılış ve kuruluşları sırasında veyahut mevcut olanların korunmasında; yangın, tahrip ve benzeri saldırıların etki ve zararlarının sınırlandırılmasını ve belirli bir yerde izole edilmesini sağlamak amacıyla bölmeler veya uzmanlarınca takdir edilecek diğer izolasyon tertip ve tesisleri inşa olunur. c. Sabit müessese ve tesislerle mobil (hareket eden) tesislere ve araçlara, dışarıdan yöneltilebilecek her türlü saldırılara karşıda önleyici tedbirler alınmalıdır. Aynı sebeplerle, temin ve tedariki güç veya fazla zaman alıcı yedek malzemenin, ihtiyaç yerleri civarında depolanması ve muhafazası ite sık sık kontrol edilmesi sağlanır. d. Düşman saldırılarına hedef teşkil edecek nitelik ve önemdeki teçhizat, malzeme, akaryakıt, yiyecek ve giyecek depolarıyla, bunlara benzer nitelik ve önemdeki diğer tesislerin bir arada bulunduğu müesseselerde, bunların bir plan dahilinde birbirinden ayrılması ve dağıtılması sağlanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 16

17 28 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 e. Alınan önleyici tedbir ve tertiplerle ilgili olarak zaman zaman denemeler yapılmalı ve böylece, personelin görevin Özelliklerine ve gereklerine alışması ve uyması ile, yetersiz ve hatalı tedbirler varsa bunların ortaya çıkması sağlanmalıdır. f. Yangın söndürme, hasar önleme, eşya ve malzeme kurtarma gibi ekip çalışmasını gerektiren hizmetler için gerekli ekipler önceden teşkil edilmeli ve bunların devamlılıkları sağlanmalı, göreve yatkın olarak disiplin ve intizam içinde çalışma alışkanlıkları geliştirilmelidir. g. Sabotajlara karşı alınan tedbirlerden, herkes tarafından kolayca görülüp tanınabilecek olanların dışında göze görülmeyenlerin gizliliği korunmalı ve ilgisiz kişilerce bilinmesini veya Öğrenilmesini önleyici her türlü tedbir alınmalıdır. h. Yanma, patlama ve parçalanma yönünden hassas maddelerin bir yerden başka yere taşınması gerektiğinde, bunların üretim ve depolanmasında ve ambalajlanmasında mutlaka yetkili teknik elemanlara başvurulmalıdır. i. Patlayıcı ve yanıcı maddeler üreten veya depo eden müesseseler; açık bir arazide de olsalar mahalli idare amirlerinin yardımıyla sağlanacak teknik eleman ve uzmanlara danışarak, müessese etrafında yeterli bir güvenlik sahası oluşturmak ve bu sahayı kontrol ve koruma altında tutmakla yükümlüdürler. Müessese ve tesis civarında askeri birlikler varsa birlik komutanıyla ve ayrıca mahalli jandarma veya polisle ilişkiler devam ettirilerek müessese veya tesisin kendi imkan ve kabiliyetleriyle önlenmesi mümkün olmayacak olaylar ve durumlar karşısında onların yardımları temin edilmelidir. Müesseseler ile en yakın polis karakolları arasındaki ikaz ve alarm sistemleri belirli periyotlarla (en az ayda bir defa) önceden haber verilmek suretiyle denenmelidir. Bu maksatla; (1) Koruma işlerinden sorumlu idare amirinin bilgisi altında bölge güvenlik kuvvetlerinin bu konularla ilgili yöneticileriyle tanışılır. (2) Koruma ve Güvenlik Amirleri, mahiyeti meçhul, durumları kuşkulu kişilerin müessese ile ilgilendiklerini gördüklerinde, durumu önce kendi tesis üst amirine daha sonra alacağı talimat üzerine güvenlik kuvvetlerine bildirirler. Yetkili, yapacağı araştırma sonucundan Koruma ve Güvenlik Amirine bilgi verir ve gerekiyorsa tavsiye ve telkinlerde bulunur. (3) Müessese içinde görevli ve durumu kuşkulu kişiler hakkında da güvenlik yetkililerine bilgi verilip, kuşku nedenleri anlatılarak, gerekiyorsa bunları müessese dışındaki temas ve davranışlarının takip ve kontrolü sağlanır. (4) Müessese Müdürünün bilgisi altında Koruma ve Güvenlik Amiri ile güvenlik yetkilisi arasında kurulacak temas ve ilişkilerin mahiyeti mutlaka gizli tutulmalıdır. (5) Müessese ve tesise yabancı devletlerce veya terörist ve gizli örgütlerce dışarıdan veya içeriden gelebilecek tehlikelerin ciddiyet arzetmesi halinde, durum hakkında müessese müdürü tarafından mahalli güvenlik teşkilatına ve en yakın MİT temsilciliğine bilgi verilmelidir. (6) Müessese veya tesisin yakınında, yol üzerinde, sokak veya arazide terkedilmiş kamyon, otomobil ve benzeri araçların, sandık, çuval, paket, bidon, varil gibi eşyanın; şüpheli kabul edilerek, polis teknik bölümlerine haber verilmesinde mutlaka fayda vardır. (7) Müessese ve tesislere ait yakıt maddelerinin alınış yerindeki yüklenmesinden başlanarak, nakli ve boşaltılması sırasında da gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. (8) Müessese ve tesislere girecek kara taşıt araçları, dekovil ve benzerleri, giriş kapısında görevli personel tarafından durdurularak kontrol edilmesi, yüklü ise yükün ne olduğu, müessese ilgililerinin bilgisi bulunup bulunmadığı kontrol ve şoförün hüviyeti tetkik edilmelidir. Şüpheli bir durum sezilirse, durumdan müessese amiri haberdar edilerek talimatı istenmelidir. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 1988 Sayı : (9) Hayati ve çok hassas noktalardaki görevlilerin gerekiyorsa, işe başlamak üzere o noktaya giriş sırasında üzerleri ve eşyaları aranmalı: bu aramanın, yanlış bir davranış olarak görülmemesi için de inandırıcı bir şekilde anlatılmalıdır. Buralardan mazeretsiz ayrılmalara karşı uyanık bulunulmalıdır. (10) Sabotajlara karşı korumada özel ve gizli görev almış personelin hüviyetleri mutlaka gizli tutulmalıdır. EK 2 KORUMA PLANININ İHTİVA EDECEĞİ HUSUSLAR Koruma ve Önleme Tedbirleri : 1 Hazırlık Bakımından; a. Sabotaj yapmaya elverişli yerler ve bu yerlerde alınan tedbirler, b. Girilmesi yasak yerlere, yasağı bildiren levhaların ilk bakışta görülebilir biçimde konulması, bu gibi yerlerin dış ve iç kapı, merdiven ve pencerelerinde alınan emniyet tedbirleri ve bu tedbirlerin nasıl kontrol edildiği, c. Müessese ve tesiste özellikle hassas yerlerde çalışan personelin özel ve genel durumunun sürekli şekilde nasıl tetkik ve kontrol edildiği, d. Durumları kuşku verici kimseler varsa, bunla- hakkında müessese ve tesis tarafından alınan tedbirler ve bu konuda güvenlik örgütleriyle yapılan temaslar. e. Personelin kontrolü için alınmış daha başka ve özel tedbirler varsa, neler olduğu, (Yeminli gözcü teşkilatının kurulup kurulmadığı) f. Yabancı uzmanların ad ve soyadları, uyrukları ve ne şekilde kontrol edildikleri, g. Sağlanması guç ve geç olacak yedek malzeme depolan ile diğer depoların, ihtiyaç yerleri yakınında kurulup kurulmadıkları ve bu depoların nasıl korundukları, h. Bir hedef sahasında toplu halde bulunan araç, gereç, akaryakıt, yiyecek ve giyecek depoları ile önemli tesislerin planlı olarak güvenli bölgelere dağıtılması için alınan tedbir ve tertipler, i. Özel tedbir ve sınırlamalar alınması gereken müesseselerde ve zamanlarda müessese personeline işyerleri için fotoğraflı giriş karıları verilip verilmediği ve işçilerin kendi işyerlerinde başka yerlere girmemelerinin nasıl kontrol edildiği, (değişik işyerlerinin herbirinde personele değişik renkle giriş kartı verilmesi gibi) j. Komşu binalardan veya bu binaların damlarından ya da herhangi bir yerinden müessese ve tesise girmek mümkün ise, bu gibi yerlerin nasıl korunduğu, k. Müessese ve tesisin özelliklerine göre alınmış diğer tedbir ve tertiplerin neler olduğu, 2 Teknik Bakımdan; a. Sabotajlara elverişli hassas yerlerde teknik bakımı an alınan zorunlu tedbirler, b. Teknik koruma grubu teşkilatının kaç kişiden oluştuğu ve bu teşkilatın yapacağı işlere dair bilgiler, c. Müessese ve tesiste meydana gelecek herhangi bir teknik arızanın en kısa zamanda giderilebilmesi için alınan tedbirler, d. Patlayıcı maddelere karşı alınan tedbirler, e. Parlayıcı ve yanıcı maddelere karşı alınan tedbirler, f. Yangınlara karşı alınan tedbirler, g. Elektro-manyetik, nükleer, biyolojik, kimyasal ve buna benzer etkilere karşı alınan tedbirler, h. Müessese ve tesisin özelliklerine göre alınması gereken diğer tedbir ve tertipler, Yürütme ve idare Bolümü Sayla 18

19 28 Aralık 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 3 Koruma Bakımından; a. Koruma personelinin kaç kişi olduğu ve nerelerde görevlendirildikleri, (Yerleri bir krokide gösterilir) b. Koruma personeli ile ilgili güvenlik araştırmalarının yapılıp yapılmadığı, c. Nöbet ve devriye hizmetlerinin (24) saat süreklilik esasına göre ne şekilde tertiplendiği, (Yerleri krokide gösterilir) d. Nöbetçilerin ve devriyelerin nasıl kontrol edildikleri, (Nöbet yerlerine ait özel talimat hazırlanır) e. Koruma personelinin bir saldırıyı karşılamak üzere ne şekilde donatıldığı, nerede ve nasıl eğitim gördüğü, f. Müessese ve tesisin genel giriş kapılarının sayısı ve bu kapılarda alınan koruma tedbirleri, (Kapıların yerleri krokide gösterilir) g) İşçilerin, idari ve teknik diğer personelin giriş çıkışlarına ayrılan kapılarda alınacak tedbirler, aramaların hangi yerlerde ve nasıl yapılacağı, (Krokide işaretlenir) h. Müessese ve tesisin etrafında tel Örgü, parmaklık veya duvar gibi engellerden hangilerinin bulunduğu, bunların genişlik ve yükseklikleri, (Krokide gösterilir) i. Müessese ve tesisin etrafında ve özellikle önemli olan yerlerde iç ve dış aydınlatmanın yeterli derecede yapılıp yapılmadığı, (Krokide yerleri işaretlenir) j. Tesisin Önemi, kapladığı alanın genişliği ve bulunduğu yerin topoğrafik yapısı dikkate alınarak çevresinde nöbetçi kule veya kulübelerin yapılıp yapılmadığı, gerekli muhabere irtibatlarının bulunup bulunmadığı, (Yerleri krokide gösterilir) k. Bir tehlike anında kullanılmak üzere ikaz ve alarm sisteminin kurulup kurulmadığı, (Krokide gösterilir.) I. Müessese ve tesisin özelliklerine göre alınması yararlı görülen diğer tedbir ve tertipler, 4 Ziyaretçilerle, Taşıt Araçlarının Kontrolü; a. Ziyaretçilerin hangi günlerde, hangi kapıdan girebilecekleri, nerede ziyarette bulunabilecekleri, hüviyetlerinin ve ziyaret sebeplerinin kaydedileceği bir defterin bulunup bulunmadığı, bu defterin bitiminden itibaren iki yıl süre ile saklanıp saklanmadığı ve ziyaretçilerin ne şekilde kontrol altında tutulduğu, b. Özel misafirhane ve lojmanları olan müessese ve tesislere gelecek ziyaretçiler veya misafirlerin hüviyetlerinin nasıl tesbit ve muhafaza edildiği, c. Müessese veya tesise girecek veya çıkacak her türlü araç, gereç ve eşyanın özellikle parlayıcı, patlayıcı, yakıcı ve yanıcı maddelerin yükleme ve boşaltılmasında alınan emniyet tedbirlerinin neler olduğu, d. Sabotaj olayından sonra fiziki ve teknik koruma gruplarının yapacağı işler. 5 Sabotajların İhbarı ve Yapılacak İşlem : a. Yapılacağı haber alınan veya aniden meydana gelen sabotajların, müessese ve tesis dahilindeki ilgililere ve üst kademedeki yetkili personele ne şekilde duyurulacağı, b. Zora başvurularak girişilen sabotajlarda alarm şekil ve araçları ile alınacak karşı koyma tedbirleri, c. Sabotajların en kısa zamanda nasıl ve kimler tarafından kolluk kuvvetlerine bildirileceği, d. Sabotaj olayından sonra fiziki ve teknik koruma gruplarının yapacağı işler, Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa; 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 1988 Sayı : Mahalli Genel Kolluk Kuvvetleri ile İşbirliği; a. Bu planın müessese veya tesis içinde genel kolluğu ilgilendiren hususlarıyla bunların dışında takip ve gözetlemeyi gerektiren haller için mahalli genel kolluk kuvvetleri ile ne şekilde temas ve işbirliği yapılacağı, b. Personelin fotoğraf; parmak izi, el yazıları ve ımza örneklerinin personel birimlerinde muhafaza edilip edilmediği, 7 Diğer Tedbirler : a. Bütün koruma ve korunma tedbirlerinin, denemeler yapılmak sureliyle daima işler halde tutulup tutulmadığı, b. Görevlilerin, plan kapsamındaki konularla ilgili eğitimler için yapman işler, alınan tedbirler ile uzman kuruluşlardan istenebilecek eğitim, deiıek ve yardımların neler olduğu, GİZLİ (örnek) KORUMA PLANI EK 3 Müessesenin adı ve yeri Müessesenin bağlı olduğu kurum ve kuruluş Planın yapılış tarihi 1 KORUNACAK YER HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER. a. Müessesenin üretim cinsi ve kapasitesi : b. Yerleşme durumu : (ayrıca kroki de ek lenecektir.) c. Personel miktarı : (memur, işçi, kadu. 2 KORUMA GRUPLARI VE GÖREVLERİ ; a. Koruma ve Güvenlik Amirinin adı ve soyadı : b. Fiziki Koruma Grubu : erkek vs.) Adı ve Soyadı Görevi (D (2) (3) : c. Teknik Koruma Grubu : (!) (2) (3) Adı ve Soyadı Görevi Yürütme ve idare Bölümü sayfa 20

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Tarihi:16.10.1988 Sayısı:88/13543 R.G. Tarihi:28.12.1988 R.G. Sayısı:20033 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No :

Detaylı

GİZLİ HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

GİZLİ HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI Müessesenin Adı ve Yeri : Müessesenin Bağlı Olduğu Kurum ve Kuruluş : Planın Yapılış Tarihi :.../.../2010 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER a) Müessesenin

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5202 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/7/2004 Sayı :25511 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk.

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk. Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1989 Sayı : 20096 Madde 38 Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Madde 39 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kapadokya Meslek Yüksekokulu mensuplarının çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 Mayıs 1966 Sayı : 12306. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 Mayıs 1966 Sayı : 12306. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 Mayıs 1966 Sayı : 12306 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç : MADDE 1 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ile buna

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Sığınak Yönetmeliği 1.Bölüm: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2.

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ 19.11.2009 tarih ve 2009/221 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak: Madde 1: Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personelinin yararlanması

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ MEMURLUĞU ÖZEL YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ MEMURLUĞU ÖZEL YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ MEMURLUĞU ÖZEL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yetkili merciler

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

İl Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İllerdeki Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İllerdeki Müdürlüğünü, KENEVİR EKİMİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/10/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20672 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. Bu yönergenin amacı, Ajansa ait taşınır malların

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAK YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit,

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı