BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN BELGELER BARTIN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 01. Valilik Makamına Dilekçe. 02. Sağlık Raporu. (Bayilik ruhsat türlerine göre silah ve patlayıcı madde bulundurmasında ve satmasında akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.) 03. Kira Kontratı. (İşyerinin mülkiyeti başkasına ait ise mülk sahibi ile en az üç yıl süreli yapılan kira kontratı. Ayrıca kiralanan işyerinin tapusunda birden çok hissedar var ise diğer hissedarların ya kira kontratında imzası olacak ya da kiraya veren kişi lehine muvafakatları bulunacak. Kira kontratında kiralanan yerin niçin kullanılacağı bölümde işletme izin belgesi talep edilen işyerinin türü belirtilecek.) 04. Tapu Senedi. (İşyerine ait tapu, tapu senedi bulunmuyorsa işyeri için Belediye veya Valilikten alınacak yapı kullanma izin belgesi) 05. Vergi Levhası Fotokopisi. 06. Sigortası Poliçesi. (Av bayii adresi tam ve açık olarak yazılı olduğu Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Poliçesinin sigortacıdan fotokopisi.) 07. Son bir yıl içinde çekilmiş 6 Adet renkli vesikalık fotoğraf. 08. Taahhütname. 09. Ticaret sicil gazetesi. 10. Şirket İmza Sirkisü 11. Yarım Kapaklı Karton Dosya. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN 2 PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN 1) Valilik Makamına Dilekçe 2) Depolama İzin Belgesi (Patlayıcı maddelerin muhafaza edileceği deponun depolama izin belgesi.) 3) Depo Tespit Tutanağı (Depodaki patlayıcı madde miktarının belirtildiği ve tutanağı yazan kolluk BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN

2 BELGESİ kuvvetinden en az iki görevlinin ve depo sorumlusunun imzası olduğu tutanak.) 4) Depo uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu. 5) İhtiyaç Raporu (Bünyesinde maden mühendisi bulunan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişilerin kendileri, bu olanağa sahip olmayan kamu kuruluşları ile özel kuruluş ve kişiler için il Valiliğince görevlendirilecek maden mühendisleri veya bünyesinde maden mühendisi bulunduran bir kamu kuruluşunca ihtiyaç duyulan patlayıcı madde miktarını gösterir rapor.) 6) Taahhütname. 7) Ateşçi Yeterlilik Belgesi Aslı ve Fotokopisi 8) İşe Dair Belge.(Yapılmak istenen işle ilgili istenen İhale Yazısı, Süre Uzatım Yazısı, Maden ruhsatı, Sözleşme vb.) 9) Depo Muvafakatnamesi.(Depo Başkasına ait ise o depo sahibi tarafından ruhsat talebinde bulunan müracaatçının ihtiyaç duyduğu patlayıcı maddeleri deposunda muhafaza edeceğine dair muvafakat.) 10) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Resmi Kurumlardan özel bütçeli ise istenir.) 11) Nakilciler için Vekâletname.( Resmi kurumlardan görevlendirme yazısı istenir) 12) Eski İzin Belgesi Aslı (İzin belgesi yenilemelerinde) 13) Beyanname ( İl Emniyet Müdürlüğünde boş örneği bulunmaktadır) 14) Ticaret Sicil Gazetesi 15) Şirket İmza Sirküsü. 16) Vergi Levha Fotokopisi. 17) 17)Yarım Kapaklı Karton Dosya. BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN 3 PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN ŞİRKET YETKİLİSİ VE NAKİLCİ TAHKİKATLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER 1) Sağlık Raporu. (Patlayıcı madde işinde çalışmasında, akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.) 2) Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi olmayan nakilciler için son bir yıl içinde çekilmiş 2 Adet renkli vesikalık fotoğraf. NOT : a) Süresi sonunda ruhsatını yenilemek isteyen şahıslar aynı evrakları hazırlayacaktır. b) Evrakların geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı ay geçerlidir. c) Kamu kurumlarından 8, 14, 15, 16 da belirtilen belgeler istenmez. d) Genel ve Katma Bütçeli Kamu Kurumlarından 10 da belirtilen belge istenmez. 1) Valilik Makamına Dilekçe 2) Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Talep Formu.(Müdürlüğümüzden temin edilecek.) 3) Öğrenim Durumu Belgesi.(Aslı ve Fotokopisi.) 4) Sağlık Raporu. (Patlayıcı madde ateşlemesi işinde çalışmasında, akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve 3 Gün

3 İSTENEN BELGELER fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.) Son bir yıl içinde çekilmiş 6 Adet renkli vesikalık fotoğraf. 4 SÜREKLİ YERÜSTÜ PATLAYICI MADDE DEPOSU YAPIMI İÇİN İSTENEN BELGELER 1. İşyerinin Kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 Ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı 2. İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı 3. 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi 4. İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sürte ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları vaziyet planı ve detay resimleri 5. İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi 6. Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge 7. Yapılacak yerüstü depolarının Ek 1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanının, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir belge. 8. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi 9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kumru izni Sayılı İmar Kanunun 21. maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı 11. Patlayıcı Madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu. BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN 5 GEZİCİ PATLAYICI MADDE DEPOSU YAPIMI VE DEPOLAMA İZİN BELGESİ İÇİN (EN Not : Yukarıdaki maddelerden deki belgeler hazırlanarak Valiliğe Patlayıcı Madde Depo yapım izni için müracaatta bulunulacak, Valilikçe hazırlanan belgelerin uygun olduğu tespit edildikten sonra depo yapım izni verilecek, depo yapılıp tamamlandıktan sonra deki belgeler ile birlikte tekrar Valiliğe müracaatta edilerek, Depolama izni talebinde bulunulacak deponun Tüzük hükümlerine uygun yapıldığının anlaşılması halinde depolama izni verilecektir. DEPO YAPIM İZNİ BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ A. İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış, iki tonluk gezici depolar için Ek 4/A, 10 tonluk gezici VE TAHKİKATIN depolar için ise Ek 4/B çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi, Projeler üzerinde depo BİTMESİNDEN sahibinin adı veya unvanı ile birlikte deponun yapılacağı yere (il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) ait bilgilerin SONRA 3 GÜN

4 ÇOK 2-TON A KADAR) İSTENEN BELGELER olması gerekmektedir. Bu özelliklerden birine haiz olmayan projeler geçersiz sayılacaktır. Deponun sütreli olarak yapılması isteniyorsa, Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen sütreye ilişkin Ek 5 sayılı çizelgeye göre sütrelerin proje üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. B. Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatının alındığını gösterir belge, Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinin (D) bendinde gösterilen uzaklıklar içinde kalan alanın mülkiyetine ilişkin belge (tapu, taş ocağı veya maden sahası ruhsatı vb.) ibraz edilmelidir. Deponun yerleştirileceği yere ilişkin bilgilerin projede belirtilen yer (il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) bilgilerine uyması gerekmektedir. Ayrıca, bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde alana ilişkin bu belgelerle birlikte kira veya muvafakat belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir. C. Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel güvenlik (Emniyet veya Jandarma) makamlarınca düzenlenecek rapor. Bu belgelerin uygunluğunun anlaşılması ve başvuranların durumlarının uygun görülmesi halinde, Valilikçe deponun yapımına izin verildiği (belge düzenlenmeksizin) ve deponun inşasına başlanabileceği Valilikçe yazılı olarak talep sahibine bildirilir. Güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilen gezici depoların çevresine taş veya beton duvar çekilmesi zorunluluğu bulunmamakta, depodan 20 metre uzaklığa geçişi engelleyecek tarzda dikenli tel çekilmesi yeterli olmaktadır. Ancak, sismik petrol aramalarında kullanılacak gezici depolarda (Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ait 10 tonluk gezici depolarda) arama süresince güvenlik uzaklıklarına uyulması ve diğer çevre güvenlik önlemlerinin alınması (bekçi bulundurulması, kuru otların temizlenmesi vs.) şartıyla dikenli tel çekme şartı da aranmaz. Gezici depoların çevresine -tercihe göre- sütre yapılmak istenmesi halinde; bu sütrenin Tüzüğün 102 nci maddesi (E) bendinde belirtilen esaslara ve Ek 5 sayılı çizelgedeki sütre özelliklerine uygun olması gerekmektedir. DEPOLAMA İZNİ Depo Yapım İznini müteakip, Depolama İzninin alınabilmesi için Valiliğe sunulan plan ve projelere göre

5 depo inşaatının tamamlanarak, aşağıdaki belgelerle birlikte tekrar Valiliğe başvurulması gerekmektedir: A. Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor, B. Depo sütreli ise, sütrenin Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen Ek 5 sayılı çizelge ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına ilişkin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu, Deponun, Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinde belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik uzaklıklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki. Deponun nakledileceği yer aynı il hudutları dahilinde ise; 6 GEZİCİ DEPOLARIN (2 TON) NAKİL İZİNLERİ 1. Deponun nakledilirken boş olarak taşınması gerektiği göz önünde bulundurularak, depoda patlayıcı madde bulunup bulunmadığını gösterir yerel güvenlik kuvvetlerince düzenlemiş depo tespit tutanağı, 2. Deponun yerleştirileceği alanın mülkiyetine ilişkin belge(maden ruhsatı, tapu gibi), 3. Bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alana deponun yerleştirilmesine ilişkin kira veya muvafakat, 4. İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün deponun yerleştirileceği alana ilişkin (güvenlik uzaklıkları açısından) vereceği uygunluk yazısı. Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, deponun yerleştirilmesi esnasında Ek 1 sayılı çizelgede belirtilen çevreye ve birbirlerine olan güvenlik uzaklıklarına uyulması şartıyla Valilikçe nakil izni verilir. Deponun nakledileceği yer başka bir il hudutları dahilinde ise; 1. Deponun nakledilirken boş olarak taşınması gerektiği göz önünde bulundurularak, depoda patlayıcı madde bulunup bulunmadığını gösterir yerel güvenlik kuvvetlerince düzenlemiş depo tespit tutanağı, 2. Deponun yerleştirileceği alanın mülkiyetine ilişkin belge (maden ruhsatı, tapu gibi),bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alana deponun yerleştirilmesine ilişkin kira veya muvafakat, 3. Deponun nakledileceği İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün deponun yerleştirileceği alana ilişkin (güvenlik uzaklıkları açısından) vereceği uygunluk yazısı. Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, deponun boş olarak taşınması ve yerleştirilmesi esnasında Ek 1 sayılı çizelgede belirtilen çevreye ve birbirlerine olan güvenlik uzaklıklarına uyulması şartıyla Valilikçe nakil izni verilir. Gezici depoların patlayıcı madde taşınmasında kullanılması kesinlikle yasaktır. 3 Gün

6 7 PATLAYICI MADDE DEPOLARININ DEVİR İŞLEMLERİ 1. Önceden depolama izni verilmiş olan depoların başka bir gerçek veya tüzel kişiye bütün hak ve vecibeleriyle devir edilebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Valilik Makamına Dilekçe. 2. Patlayıcı madde deposunun bulunduğu İl Valiliğine, depoyu devir etmek isteyen depo sahibi ile devir almak isteyen gerçek veya tüzel kişinin birlikte imza altına aldıkları devir sözleşmesi, 3. Devir etmek isteyene önceden verilen patlayıcı madde depolama izin belgesinin aslı. Valilik başvuru eki belgelerin ve depoyu devir alacak olanın durumunun uygunluğunun anlaşılması halinde, devir iznini verecektir. 3 Gün Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddelerin üretimi ve işlenmesi için işyeri kurmak isteyenlerin, aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruluş Ön İzin Belgesi almak üzere işyerinin kurulacağı İl Valiliğine dilekçe ile başvurmaları gerekir: 8 PATLAYICI MADDELERİN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ İÇİN KURULUŞ ÖN İZNİ Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini, işletmenin yıllık kapasitesini ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren dilekçe, Genelkurmay Kuruluş Ön İzin Belgesi talebine ilişkin belgeler incelenip bir sakıncasının olmadığının anlaşılması Başkanlığından halinde, işyerinin kuruluş yerinin uygunluğu bakımından Genelkurmay Başkanlığından görüş alınır. Görüşün Görüşün Gelmesine olumlu olması halinde, talep sahibine Tüzüğün 4 üncü maddesine göre Kuruluş Ön İzni verildiği yazılı olarak Müteakip 3 Gün bildirilir. Verilen bu Kuruluş Ön İzni ile kuruluş izni (işyerinin inşa izni) verilmiş olmadığından, üretim tesisi kurulmaya başlanamaz, üretim yapılamaz. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir. İlgilinin, bu izin belgesinin alınmasından sonra Tüzüğün 5 inci maddesine göre Kuruluş İzin Belgesi alması gerekmektedir. 9 PATLAYICI MADDELERİN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ İÇİN KURULUŞ İZNİ Kuruluş İzin Belgesi almak isteyenlerin, Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak işyerinin kurulacağı Valiliğe başvurması gereklidir. Bu belgeler şunlardır: BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ A. İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli hâlihazır haritası üzerine çizilmiş ve VE TAHKİKATIN Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı: BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN Bu planın; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından

7 onanmış olması gereklidir. Bu plana ilişkin olarak, mevzi imar planı onay yazısının ibraz edilebilmesi halinde; dosyasında muhafaza edilmek üzere bir sureti alınarak plan ve projelerin tamamı iade edilecektir. Ancak, mevzi imar planının ilgili Bakanlıkça onaylı olduğu plan ve projelerden anlaşıldığı halde, plan onay yazısının ibraz edilememesi halinde plan ve projelerin yalnızca bir takımı dosyasında muhafaza edilmek üzere alınarak, kalan diğer plan ve projeler iade edilecektir. B. İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı: Bu plan üzerinde işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi belirtilmiş ve uygunluğu İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır. Bu plan üzerinde ayrıca, duvar ve/veya dikenli telin işyeri ve depoya olan uzaklıklarının da belirtilmesi gerekmektedir. C. 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi: İşyerinin Tüzüğün Binalar ve Tesisatta Alınacak Güvenlik Önlemleri başlıklı bölümünde belirtilen özelliklere uygun olarak, işyerine ait deponun ise ilgisine göre aynı Tüzük ekindeki örneklere uygun olarak projelendirilmesi gerekmektedir. Projelerde, işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi, deponun tipi belirtilmiş ve uygunlukları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır. D. İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri: Bu plan ve projelerde, işyeri ve depo çevresindeki duvar ve/veya dikenli telin kesit detay resimleri, denetime tabi ana giriş kapısı ile varsa diğer kapıların detay resimleri, varsa işyeri ve depo çevresindeki sütrenin detay resimleri gösterilmelidir. Projelerde, işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi, deponun tipi belirtilmiş ve uygunlukları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır. İşyerinin güvenlik uzaklıklarının Tüzüğün 9 uncu maddesi gereği, Ek 1 sayılı çizelgede belirtilen en az güvenlik uzaklıklarına göre belirlenmesi (bu mesafe 100 metre olarak değerlendirilecektir.) ve işyerinin çevresine bu uzaklıklardan geçen 2 metre yüksekliğinde tel örgü veya duvar çekilmesi gerekmektedir. Örneğin, 50 ton kapasiteli üretim tesisin güvenlik uzaklığı Ek 1 sayılı çizelgeye göre en az 100 metre olmalı ve bu mesafeye çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgü çekilmesi

8 gerekmektedir. İşyerine ait depoların çevresine ise hem duvar hem de dikenli tel çekilmesi gerekmekte olup, duvar ve dikenli tel mesafesi Tüzüğün 102 nci maddesi (F) bendine göre belirlenecektir. Buna göre, 5 tona kadar olan patlayıcı madde depolarının en az 30 metre uzağına, 5 tondan fazla kapasitede olanlarının ise en az 60 metre uzağına bir metre yüksekliğinde taş veya beton duvar yapılarak, üzerine de geçişleri engelleyecek tarzda bir metre yüksekliğinde dikenli tel çekilmesi gereklidir. Ayrıca, işyeri ve/veya depoların çevresine -tercihe göre- sütre yapılmak istenmesi halinde; bu sütrenin Tüzüğün 102.nci maddesi (E) bendinde belirtilen esaslara ve Ek 5 sayılı çizelgedeki sütre özelliklerine uygun olması gerekmektedir. E Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı: Yapı ruhsatlarının; 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca belediye ve mücavir alanı içerisinde ise Belediye Başkanlığınca, dışında ise Valiliklerce (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) onanmış olması gereklidir. F. İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi: İnşa edilecek işyeri ve patlayıcı madde deposunun yer ve kapasitesine göre güvenlik uzaklıklarına uygun olup olmadığının tespiti amacıyla, Valilikçe Emniyet Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Başkanlığında görevli teknik personelden oluşturulacak bir komisyon tarafından teknik rapor ve kroki düzenlenecektir. İşyerlerinin güvenlik uzaklığının Tüzüğün 9 uncu maddesine göre belirlenmesi gerekmekte olup, bu mesafe en az 100 metredir. İşyerine ait patlayıcı madde deposunun güvenlik uzaklığı ise kapasitesine ve tipine göre; Ek 1 veya Ek 6 sayılı çizelgeden bulunacaktır. Örneğin, 50 tonluk sütreli sürekli yerüstü patlayıcı madde deposunun Ek 1 sayılı çizelgeye göre, demiryoluna 460 metre, köy yoluna 173 metre, meskûn mahalle 564 metre, üretim tesisine ise 63 metre mesafede olması gerekmektedir. G. Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge:

9 İşyerleri için; en az 100 metre yarıçapındaki alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğu, kiralandığı ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığına dair belgelerin ibrazı gerekmektedir. İşyerine ait patlayıcı madde deposu için ise; deponun tipine göre sürekli yerüstü depoları için Ek 1 sayılı çizelgenin Not bölümü (D) bendindeki, sürekli yeraltı depoları için de ek 6 sayılı çizelgenin (D) bendinde belirtilen alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğu, kiralandığı ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığına dair belgelerin ibrazı gerekmektedir. Bu konuya ilişkin örnekler gün ve 0205 sayılı Uygulama Talimatımızda daha geniş şekilde açıklanmıştır H. Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge: İşyeri sahibi tarafından beyan edilecektir. İ. İşyerinde üretilecek her madde için ayrı ayrı yıllık üretim kapasitesini belirten belge: İşyeri sahibi tarafından beyan edilecektir. K. İşyerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki: Vaziyet planı üzerinde gösterilebileceği gibi ayrı bir proje halinde de düzenlenebilir. Ayrı hazırlanması halinde İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış olması gerekmektedir. L. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi: 26 Eylül 1995 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin, 23 Ağustos 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile değişik hali doğrultusunda; işyeri ve işyerine ait patlayıcı madde deposu için yetkili makamdan alınmış olan Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzninin getirilmesi gerekmektedir. Açılma İzni (GSM Belgesi); kuruluşun tamamlanmasından sonra verildiği için, işyeri ve deponun işletme izninin verilmesi aşamasında istenecektir. M. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni:

10 İşyeri ve patlayıcı madde deposu kuracaklarda, 1475 Sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca Kurma İzni ve İşletme Belgesi alınması zorunludur. Kuruluş izni aşamasında sadece Kurma İzninin getirilmesi gerekmektedir. İşletme İzni, kuruluşun tamamlanmasından sonra verildiği için, işyeri ve deponun işletme izninin verilmesi aşamasında istenecektir. N. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak imalat belgesi: İmalat Belgesi, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmalat Sanayi Yönetmeliğine göre verilmekteydi. Ancak, söz konusu uygulamaya tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile son verildiğinden, Sanayi Sicil Belgesi istenecektir. O. Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge: Bu belge, girişimcinin depolayacağı patlayıcının içerdiği etken madde yoğunluğuna göre yapılacak hesaplama ile görev alanına giriyorsa Çevre ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı (taşra teşkilatı olmayan yerlerde valiliğin bu konuda görevlendirdiği il müdürlüğü) tarafından, yetkisini aşıyorsa Bakanlık tarafından düzenlenir. P. İşyeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışacak aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca, kameralarla bir merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge: Bu belgenin geçerli sayılabilmesi için, sistemi kuran firma tarafından teknik rapor düzenlenmesi ve sistemin yukarıda belirtildiği şekilde çalıştığını test eden kolluğun sistemin takıldığına ve aktif durumda olduğuna dair tutanak düzenlemesi gerekmektedir. Yapılan inceleme sonunda, yukarıda belirtilen belgelerin tamamlandığı anlaşılarak, işyeri ve işyerine ait patlayıcı madde deposunun kurulması (inşa edilmesi) uygun görülürse, talep sahibine Tüzüğün 5 inci maddesine göre Kuruluş İzni verildiği (belge düzenlenmeksizin), başvuru tarihinden başlayarak bir ay içinde Valilikçe yazılı olarak bildirilir. Kuruluş İzni iki yıl süreyle geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilemezse, bu süre Valilikçe uzatılabilir. Kuruluş izninin alımından ve işyeriyle patlayıcı madde

11 deposunun projelerine uygun olarak hazırlanmasından sonra, işyerinin üretime açılabilmesi için ilgilinin, İşletme İzni alması gerekmektedir. İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi veya kapasite artırılması için de yukarıda ön görülen usul ve esaslara göre yeniden izin alınması zorunludur. 10 PATLAYICI MADDELERİN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ İÇİN İŞLETME (İMALAT) İZNİ İşletme İzni almak isteyenlerin, Tüzüğün 7 nci maddesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak işyerinin kurulacağı Valiliğe başvurması gereklidir. Bu belgeler şunlardır: A. İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor, B. Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni, C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi, D. Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak, işyerinde arıtma tesis veya sistemleri kurulduğuna ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge, E. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni), F. Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu, G. İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair noter onaylı taahhütname, H. Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği vekaletname, İ. İşyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin patlayıcı maddeleri Tüzük hükümlerine göre üreteceğini, patlayıcı maddelerin imalinden fabrika çıkışına kadar gerekli emniyet tedbirlerini aldıracağına dair taahhütname, J. Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin diploması. K. İşyeri sahibince hazırlanan ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce onaylanmış İşletme Ve Çalışma Yönergesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce onaylanmış teknik güvenlik yönergesi. Kurulan işyeri ve patlayıcı madde deposunun, plan ve projeleri ile Tüzük hükümlerine uygunluğunun belirlenmesi halinde Valilikçe ÖRNEK 1 e göre İşletme (İmalat) İzin Belgesi düzenlenir. Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin üretimi için verilen izin üç yıl, bunların dışında kalan patlayıcı maddelerin üretimi için izin ise beş yıl sürelidir. İşletme izin belgesi almak için başvuranın, kuruluş izin belgesi verilenden başka bir kişi olması halinde, başvuranın durumunun ayrıca genel güvenlik yönünden uygun görülmesi gerekmektedir. BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN 11 İŞLETME İZİN Süresi biten İşletme İzin Belgelerinin yenilenebilmesi için, aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile 3 Gün

12 BELGELERİNİN YENİLENMESİ Valiliğe başvurulması gerekmektedir. Bu belgeler şunlardır: A. Yenilenmesi talep edilen izin belgesinin aslı, B. İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygunluğuna dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor, C. Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu, D. İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair taahhütname, E. Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği vekaletname, F. İşyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin patlayıcı maddeleri Tüzük hükümlerine göre üreteceğini, patlayıcı maddelerin imalinden fabrika çıkışına kadar gerekli emniyet tedbirlerini aldıracağına dair taahhütname, G. Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin diploması Belirtilen belgelerin tamamladığının ve talep dosyası içerisinde taahhütnamesi bulunanlar ile vekaletname verenlerin durumlarının güvenlik yönünden uygun olduğunun anlaşılması halinde izin belgesi Valilikçe yenilenir. 12 PATLAYICI MADDE NAKİLCİLİĞİ İÇİN GÜVENLİK BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER 1-Valilik Makamına Dilekçe 2-Sağlık Raporu. (Patlayıcı madde işinde çalışmasında, akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.) 3-Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi olmayan nakilciler için Son bir yıl içinde çekilmiş 2 Adet renkli vesikalık fotoğraf. NOT : a) Süresi sona eren ruhsatını yeniletmek isteyen şahıslar aynı evrakları hazırlayacaktır. b) Evrakların geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı ay geçerlidir. 3 Gün 13 PATLAYICI MADDE TAŞIMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER 1-Valilik Makamına Dilekçe 2-Depo Tespit Tutanağı. 3-Tehlikeli Maddeler zorunlu Sorumluluk sigorta Poliçesi 4- Bir (1) TL. Oranında Vergi makbuzu. (Bu makbuz 2009 yılı oranını yansıtmakta olup her yıl 5 10 Dakika değişebilmektedir) 5-Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi 6-Patlayıcı Madde Satın alma Ve Kullanma İzin Belgesi.

13 1-Valilik Makamına Dilekçe 2-Sağlık Raporu. (Patlayıcı madde işinde çalışmasında, akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.) 3-Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi olmayan nakilciler için Son bir yıl içinde çekilmiş 2 Adet renkli vesikalık fotoğraf. NOT : a) Süresi sona eren ruhsatını yeniletmek isteyen şahıslar aynı evrakları hazırlayacaktır. b) Evrakların geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı ay geçerlidir. 14 GEÇİCİ İŞLERDE PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA Valilikçe, geçici bir iş için patlayıcı madde satın almak ve kullanmak isteyenlere, ihtiyaç miktarının yerinde yapılacak inceleme ile saptanması ve durumlarının güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi koşuluyla yalnız bu iş için her defasında beş kilogramı, toplam olarak elli kilogramı geçmemek üzere satın alma ve 3 Gün kullanma izin belgesi verilir. Bilimsel ve tıbbi amaçlar için kullanılacak, yarımşar kilograma kadar muhafazalı şişeler içinde ambalajlanmış ve özel dolap veya sandıklarda saklanmak koşuluyla iki buçuk kilograma kadar olan patlayıcı maddelerin satın alınması, saklanması ve kullanılması yerel mülki amirlerinin iznine bağlıdır. Bu izin her yıl yenilenir. 15 HAVAİ FİŞEKLERİN (PİROTEKNİK MADDELER) KULLANILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER Ancak, işi gereği kullanılmak üzere, uzman doktorlar, eczaneler ve kimya laboratuar, laboratuarları olmak koşuluyla üniversiteler, yüksek okullar, enstitüler ve diğer okulların yetkili öğretim görevlileri yerel mülki amirinin iznine gerek kalmaksızın, iki yüz elli grama kadar patlayıcı madde üretebilir ve deneylerde kullanabilir. Bu üretim ve deneylerden artan patlayıcı maddeler, bekletilmeksizin, aynı gün ilgili yönetmelik hükümlerine göre yok edilir. Yok edilmeden sonra bu durum belgelendirilerek, yetkililerin kontrolüne sunulmak üzere saklanır. 1- Valilik Makamına Dilekçe 2- Taahhütname 3- Tehlikeli Maddeler zorunlu Sorumluluk sigorta Poliçesi 4- A sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi 3 Gün 5- Brüt ağırlığı beş (5) Kilogramdan çok havai fişek kullanımlarında Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi 6-Patlayıcı Madde Satın alma Ve Kullanma İzin Belgesi.

14 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ YİVSİZ AV TÜFEĞİ DEVİR İŞLEMLERİ ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER Valiliğe Dilekçe, Sağlık Raporu, Yarım Kapak Dosya, 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık ) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harç Makbuzu NOT: Yenilemelerde eski ruhsat ile ruhsata kayıtlı tüfekler tespit için şubeye gelecek. Valiliğe Dilekçe, 2 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık ) Devir edecek ve devir alacak olanların karşılıklı verecekleri dilekçe, Ruhsatname asılları, devir işlemine esas olan tüfekler, 1 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık ) 3 İş Günü Not: Devir Ve Yenileme İşlemlerinde Ruhsat Dosyasının Müdürlüğümüz Dışında Olması Halinde İlave 15 Gün 3 İş Günü 30 Dakika Not: Devre Konu Silahın Ruhsat Dosyasının Müdürlüğümüz Dışında Olması Halinde İlave 15 Gün. Madde 17- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdaki belgeler eklenir. a) Diploma fotokopisi, b) Dört adet vesikalık fotoğraf, İl Merkezi için 3 gün, c) Sağlık raporu, d) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası. İlçelerimiz için 5 e) Vergi Dairesinden Özel Güvenlik Harç Makbuzu gün a- Özel güvenlik izni için başvuran kamu kurum ve kuruluşlarından istenen belgeler: 20 ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER -Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca) -Bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün görüş yazısı, Üniversiteler için, YÖK ün görüş yazısı, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının görüş yazısı, b- Özel güvenlik izni için başvuran özel kuruluşve özel bankalar için istenen belgeler: -Kuruluşun talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca) 3 Gün

15 -Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar, -Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise -Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri, c-özel güvenlik uygulamasını sona erdirmek için istenilecek belgeler: -Talep yazısı, -Kamu kurum ve kuruluşlarında Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı, -Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortaklarının almış olduğu karar, d- Personel ve silah kadrolarının indirimi, artırımı ve yeniden belirlenmesi halinde istenilecek belgeler: -Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca) -Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı. e- Unvan değişikliği durumunda istenilecek belgeler: -Talep yazısı, -Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER SİLAH BULUNDURMA RUHSATI a) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği, b) Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi, c) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge), d) Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname. Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır. Soruşturma sonuçlarının olumlu olması halinde, Ek-5 de örneği belirlenen Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi düzenlenir. Valiliğe Dilekçe, Sağlık Raporu(Heyet), Yarım Kapak Dosya, 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi 3 Gün olmayacak, son 1 yıllık ) Not: Yenileme ve - Yenilemelerde eski ruhsat ile ruhsata kayıtlı tabanca tespit için şubeye gelecek. devir işlemlerinde - Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır ruhsat dosyasının 3 Gün

16 CAN GÜVENLİĞİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI 9.MADDE SİLAH TAŞIMA RUHSATI - İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile müdürlüğümüz ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat dışında olması halinde ilave 15 gün 3 Gün Valiliğe Dilekçe, Sağlık Raporu(Heyet), Yarım Kapak Dosya, 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi Not: yenileme ve olmayacak, son 1 yıllık ) devir işlemlerinde ruhsat dosyasının NOT: Yenilemelerde eski ruhsat ile ruhsata kayıtlı tabanca tespit için şubeye gelecek. müdürlüğümüz -Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır dışında olması halinde ilave 15 gün Valiliğe Dilekçe, Sağlık Raporu(Heyet), Yarım Kapak Dosya, 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık ), Görev durumuna ilişkin mühürlü belge (Kurumca düzenlenen, belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.) - 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 8.maddesinin (a) bendi ile (e) bendinin 1,2,3,4,5,10, 11. bentlerinde sayılanlardan Sağlık raporu ve sabıka belgesi istenmemektedir. -Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır Valiliğe Dilekçe, Sağlık Raporu(Heyet), Yarım Kapak Dosya, 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık ), Emeklilik onayı, ilişik kesme yazısı (Kurumundan), Not: 6136 Sayılı Kanunun 7.Maddesinin 4 fıkrasının A ve B bendinde sayılan emekli kamu görevlilerinin emeklilik tarihinden itibaren 6 3 Gün Not: Yenileme ve devir işlemlerinde ruhsat dosyasının müdürlüğümüz dışında olması halinde ilave 15 gün 3 Gün Not: yenileme ve devir işlemlerinde aylık süre geçmemiş ise Sağlık raporu ve sabıka belgesi istenmemektedir. 6 aylık süre geçmiş ise tüm belgeler Ruhsat dosyasının istenmektedir - Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek müdürlüğümüz onaylanacaktır. dışında olması halinde ilave 15 gün Valiliğe Dilekçe, Sağlık Raporu(Heyet), Yarım Kapak Dosya, 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık ) TAHKİKAT BİTİMİ -Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır NOT: Yenilemelerde eski ruhsat ile ruhsata kayıtlı tabanca tespit için şubeye gelecek. 3 Gün Yukarıdaki Belgelere ilave olarak silah taşıma ruhsatına gerekçe olarak gösterilen iş ile ilgili; Not: yenileme ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının: devir işlemlerinde b- Fahri temsilciler: Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı, Ruhsat dosyasının c- Basın Mensupları:Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı müdürlüğümüz fotokopisi dışında olması d- Kuyumcu ve sarraflar:-yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı-oda halinde ilave 15 gün kayıt belgesi, işyeri ruhsat fotokopisi-ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil

17 gazetesi veya fotokopisi-sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı, e- Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri:-talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi-yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı, Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden:-iş sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler-sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, güvenlik belgesi fotokopisi, f- Banka Müdürleri: Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.), g- Pilotlar: Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi, h- Yıllık satış tutarı (ciro):-mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı-kar zarar cetveli ve bilanço-ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi-ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi, ı- Arazi sahipleri:-yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı-ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi, i- Sürü sahipleri:-yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi-hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı j- Müteahhitler:-İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi-yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi-sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, k- Akaryakıt istasyonu sahipleri:-kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi-sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, l- Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar:-iş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı-kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi-yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, m- Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar: İş sahiplerinden -Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı-ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi-sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden-iş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı-

18 Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı, n- Poligon sahipleri:-iş sahiplerinden;-işletme ruhsatı fotokopisi-yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi-yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden-iş sahiplerinden istenen belgeler-işverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı-sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, o- Müze ve anıtları koruyan bekçiler:-kişi/kurumun yazılı müracaatı-eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri-bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısıö- Arıcılık yapanlar:-ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi-kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı-2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek)-arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı, p- Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler:-vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-oda kayıt belgesi-iş sahibinin yazılı müracaatı-depo izin belgesi fotokopisi-sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, r- Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar:-ayrılış şeklini belirten kurum yazısı, s- Dövize ilişkin işlem yapanlar: Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi-oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi ş- Avukatlardan: Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı, avukatlık ruhsatı fotokopisi-vergi dairesi yazısı, Noterlerden: Noterlik belgesi fotokopisi-vergi dairesi yazısı t- Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri:- Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı-görevle ilgili seçim tutanağı, u- En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar: Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi-il/ilçe seçim kurulu yazısı ü- En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar: Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi-il/ilçe seçim kurulu yazısı Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır MERMİ SATIN ALMA Valiliğe dilekçe, ruhsat fotokopisi 3 Gün BELGESİ 3 Gün SİLAH NAKİL Valiliğe dilekçe, ruhsat fotokopisi, 2 adet fotoğraf BELGESİ

19 PASAPORT İŞLEMLERİ İÇİN Pasaport Müracaatında Gerekli Belgeler UMUMİ PASAPORT TEMDİT İŞLERİ İÇİN -Vergi dairesine pasaport harcı 29 PASAPORT TANZİM ETME -4 adet fotoğraf -Müracaat formu 30 Dakika -Müracaat şahsen yapılır -Müracaat esnasında nüfus cüzdanı ibraz edilecek YENİ TİP ÇİPLİ UMUMİ PASAPORTLAR İÇİN 3 İle 7 Gün -Vergi dairesine pasaport harcı -T.C. Ziraat Bankasına pasaport defter bedeli -2 adet Biyometrik fotoğraf -Müracaat şahsen yapılır

20 -Müracaat esnasında nüfus cüzdanı ibraz edilecek -Müracaatlar İl Emniyet Müdürlüğünce alınıp alınan müracaatlar elektronik ortamda Ankara İlindeki Pasaport Tanzim Merkezine gönderilip orada tanzim edildikten sonra şahısların müracaat esnasında belirtmiş oldukları adrese PTT kargo tarafından teslim edilmektedir. HUSUSİ (YEŞİL)PASAPORT TEMDİT -Pasaport almayı hak eden kişinin çalış olduğu kurumdan doldurularak yetkili amir tarafından onaylanmış form. -Kadro derecesini gösterir belge -4 adet fotoğraf -Müracaatlar şahsen yapılır 30 DAKİKA -Müracaat esnasında nüfus cüzdanı ibraz edilecek -Emekli olan hak sahibinin pasaportunun temdit edilmesi için emekli olduğu kurumdan emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge -Emeklilerin müracaat formu İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek YENİ TİP ÇİPLİ HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORTLAR İÇİN 3 İle 7 Gün -Pasaport almayı hak eden kişinin çalış olduğu kurumdan doldurularak yetkili amir tarafından onaylanmış form. -T.C. Ziraat Bankasına pasaport defter bedeli -Kadro derecesini gösterir belge

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU)

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU) SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU) 1- ARMAĞAN SİLAH VE MERMİ MENŞEİ BELGESİ VERİLMESİ 2- MERMİ SATIN ALMA BELGESİ VERİLMESİ 3- SİLAH DEVİR İZNİ VERİLMESİ 4- SİLAH

Detaylı

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 SUNULAN Silah Bulundurma İşlemleri 1-Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe, 2- Nüfus cüzdan fotokopisi Dilekçelerinde vatandaşlık numarasını beyan edenlerden

Detaylı

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Av Barutu ve Av Malzemeleri, Mermi Satış,

Detaylı

HATAY VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HATAY VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI HATAY VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. SUNULAN Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf, Bunlara ilave

Detaylı

EK-2 GÜMÜŞHANE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 GÜMÜŞHANE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER EK-2 GÜMÜŞHANE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ(EN GEÇ) 1 2 3 PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ

Detaylı

İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları

İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ELMADAĞ KAYMAKAMLIĞI ELMADAĞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ELMADAĞ KAYMAKAMLIĞI ELMADAĞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI SIRA ADI İSTENEN BELGELER SÜRESİ (EN 1-) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 2-) Yeni çekilmiş 2 adet 5X6 Biometrik vesikalık fotoğraf 3-) Süresine uygun miktarda harç ödendi makbuzu ve defter bedeli

Detaylı

DALAMAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DALAMAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER DALAMAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; a) Dilekçe, b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, c) Silah ruhsatı istek formu, d) Silah

Detaylı

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S.NU. HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1. Dilekçe, 2. Sağlık raporu,

Detaylı

Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (91/1779 sayılı Yönetmeliğin 7 nci maddesi) Ortak olarak istenecek belgeler;

Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (91/1779 sayılı Yönetmeliğin 7 nci maddesi) Ortak olarak istenecek belgeler; İstenecek Belgelere İlişkin Hususlar; Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (91/1779 sayılı Yönetmeliğin 7 nci maddesi) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ 1 2 Mermi Satın Alma Belgesi

Detaylı

BİRECİK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

BİRECİK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU BİRECİK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S. NU. HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU ( İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU ( İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU ( İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1. Dilekçe, 2. Sağlık raporu, 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İL JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İL JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAM HİZMET STADARTLARI TESPİT TABLOS (İL JADARMA KOMTALIĞI) S Özel Güvenlik İzin Belgesi JKlığı/ İl Emniyet Mdlüğü Kurum kuruluş bilgi formu ile krokisi, 2Ticaret sicil kaydı, 3Yönetim kurulu kararı, 4Yönetim

Detaylı

1. Dilekçe, 2. Ruhsat fotokopisi, 3. Son 6 ay içinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf. Komutanlığı

1. Dilekçe, 2. Ruhsat fotokopisi, 3. Son 6 ay içinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf. Komutanlığı 1 İzmit İlçe Belirtilen Nakil Belgesi ve Bulundurma Hakkı Sahibi Olan İçin Nakil Belgesi Hazırlama 1. Dilekçe, 2. Ruhsat fotokopisi, 3. Son ay içinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf. 2 15 7 İş Günü

Detaylı

HİZMETE ÖZEL İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN ADI

HİZMETE ÖZEL İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN ADI Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1.Dilekçe, 2.Sağlık raporu, 3.T.C. kimlik numarası, 4.Adli sicil beyanı, 5.Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf, Bunlara ilave olarak; Can Güvenliği

Detaylı

ERENLER İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ERENLER İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERENLER İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NU. HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Verilen Silah Taşıma Ruhsatları Tüm Vatandaşlar İçin Ortak

Detaylı

Belge istenmemektedir. Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM) ne Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması.

Belge istenmemektedir. Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM) ne Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması. ADI Belge istenmemektedir. Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM) ne Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması. Müracaatta: 1. Adı Soyadı ve İmzası, 2. İş ve ikamet

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TOBLOSU

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TOBLOSU T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TOBLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Armağan silah ve mermi menşei belgesi verilmesi 2 Mermi satın alma

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Silah

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (Şirketler İçin) (İL JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (Şirketler İçin) (İL JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (Şirketler İçin) (İL JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. 1 Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi 2. Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesi, 3.

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1 MERMİ SATIN ALMA BELGESİ 2 SİLAH BULUNDURMA RUHSATI 3 SİLAH TAŞIMA RUHSATI 4 RUHSATLI SİLAHIN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) İSTENİLEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) İSTENİLEN BELGELER TASNİF PİSİ 6136 Sayılı Verilen Silah Taşıma Ruhsatları Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1. Pilekçe, 2. Sağlık raporu, 3. T.C. Kimlik Numarası, 4. Adli sicil beyanı, 5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4)

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ S.N. 1 2 3 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Armağan silah ve mermi menşei belgesi. Mermi satın alma belgesi. Silah bulundurma ruhsatı. 4 Silah taşıma ruhsatı. 5 Ruhsatlı silahın hibesi. 6 Silah nakil belgesi.

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) S.NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Armağan silah ve mermi menşei belgesi Mermi satın alma belgesi 3 Silah devir

Detaylı

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1. Bilgi Edinme Başvuruları

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Umuma Mahsus Pasaport Tanzimi 1-T.C.Kimlik Numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 2-(2) Adet Biometrik fotoğraf 3-Daha

Detaylı

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe 2- Fatura, 3- Silah

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe 2- Fatura, 3- Silah SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ses ve gaz fişeği atabilen silahlara bildirim belgesi düzenlenmesi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ADI A- TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı veya noter tasdikli sureti 2- Nüfus Cüzdanı. 01 Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı 3- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 4-Sağlık Kurulu raporu 5- İki

Detaylı

KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Umuma Mahsus Pasaport Tanzimi 1-T.C.Kimlik Numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 2-(2) Adet Biometrik fotoğraf 3-Daha önce

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 ŞİRKETİ FAALİYET İZNİ VE SONA ERDİRİLMESİ EĞİTİM KURUMU EĞİTİMİ VE İZNİ ALARM MERKEZİ

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S. NU. HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER Özel Güvenlik İzni İçin Başvuran Kamu Kurum ve Kuruluşlarından; HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI RADYO VE TELEVİZYON İLE SÜRELİ YAYINLARIN ( DERGİ GAZETE VB ) SOSYAL ETKİNLİK TALEPLERİ 2 AFİŞ PANKART İZİN MÜRACAATI 3 2559 SAYILI KANUNUA GÖRE DÜZENLENEN AÇIK

Detaylı

MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ

MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı ve fotokopisi. 2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 3- Dört (4) adet biyometrik (zemin ve

Detaylı

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 (POMEM) POLİS MESLEK

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA-KULLANMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ UYGULAMA TALİMATI

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA-KULLANMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ UYGULAMA TALİMATI PATLAYICI MADDE SATIN ALMA-KULLANMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ UYGULAMA TALİMATI 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 113 üncü maddesine göre Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgelerinin verilmesi ile 118

Detaylı

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Tamamlanma Süresi 1. Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERBAA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERBAA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Ruhsatnamesi Silah Bulundurma Ruhsatı Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı Silah Taşıma Ruhsatı - Sağlık Raporu - Sabıka Kaydına İlişkin Yazılı Beyan - Adet Fotoğraf - T.C. Kimlik Numarası Beyanı -Harç

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.NO SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Ses ve gaz fişeği atabilen silahlara bildirim belg. düzenlenmesi

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali

Detaylı

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi ve Ruhsatnamesi

Detaylı

SİVRİHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SİVRİHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI SİVRİHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvuruları 1.Dilekçe 15 İş günü 1-

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER. 1. Dilekçe,

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER. 1. Dilekçe, 2521 Sayılı Kanun Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 2. Sağlık raporu, 4. Adli sicil beyanı, 5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf, İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (Devir alacaklar

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

T.C. OTLUKBELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği. Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları

T.C. OTLUKBELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği. Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ 1- lık Makamı'na dilekçe 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ ( İlk müracaat ) 2- İki adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 Açık Hava Toplantısı, Gösteri Yürüyüşü, Kapalı Yer Toplantısı Bildirimi

Detaylı

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ( T.C.Kimlik Numaralı),

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

Ehliyet Sınav Sonuçları

Ehliyet Sınav Sonuçları Sürücü Belgesi Bilgileri ve Ehliyet Sınav Sonuçları Sorgulama hakkında bilgilerin bulunan sayfamızda; belge alacaklarda aranan şartlar, müracat esnasında istenen belgeler, ehliyet sınıfları hakkında detaylara

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Eczane Nakil 2 Eczane Açılış HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Matbu Form. 2-Diploma örneği: 3-Göz raporu:

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) O 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe, a)şirket

Detaylı

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU ADI SIRA ADI ĠSTENEN BELGELER 1-) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 2-) Yeni çekilmiģ 3 adet vesikalık fotoğraf 1. UMUMA MAHSUS PASAPORT 3-) Süresine uygun miktarda harç ödendi makbuzu ve defter bedeli

Detaylı

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 11/07/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24812 İçişleri Bakanlığından : BİRİNCİ

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE 1 Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

T.C. OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 Açık Hava Toplantısı, Gösteri Yürüyüşü, Kapalı Yer Toplantısı Bildirimi

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

KEMAH KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ

KEMAH KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ KEMAH KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 2 YİVSİZ

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (AYDIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (AYDIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (AYDIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞAVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ, EN

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

İSTENİLEN BELGELER. ADRES :Kaymakamlık TEL :0252 261 70 44 TEL :0252 262 40 03 FAKS :0252 261 70 44 FAKS :0252 262 12 17

İSTENİLEN BELGELER. ADRES :Kaymakamlık TEL :0252 261 70 44 TEL :0252 262 40 03 FAKS :0252 261 70 44 FAKS :0252 262 12 17 HİZMETİN TAMAMLAMA 2.Sağlık Raporu, ) Yivli Av Tüfeği Ruhsatı 3.T.C.Kimlik Numarası, 4.Adli Sicil Beyanı, 5.Son 6 Ay İçinde Çekilmiş 4 (adet) Fotoğraf, 6.Avcılık Belgesi, Devir alacaklar için, dosya İl

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İlk defa Cüzdanı/Gemia damı Cüzdanı/ 1- Dilekçe(TC Kimlik

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme,

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

T.C. REFAHİYE KAYMAKALIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ

T.C. REFAHİYE KAYMAKALIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ T.C. REFAHİYE KAYMAKALIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ 1 YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ 2 YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIN ALMA BELGESİ 3 YİVSİZ AV TÜFEĞİ DEVİR İŞLEMLERİ 5 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA

Detaylı

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme Ek - 2 AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ,

Detaylı