İnsan Hakları İhlalleri Devam Ediyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Hakları İhlalleri Devam Ediyor"

Transkript

1 B İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme Projesi Bülten Mart 2008 Sayı: 3 İnsan Hakları İhlalleri Devam Ediyor Avi Haluga İnsan haklarının her koşulda, herkes için geçerli olacağı bir dünya için çalışan binlerce aktiviste karşın hak ihlalleri dünyanın dört bir köşesinde devam ediyor. Bazı ülkeler, yasalarını değiştirerek ihlalleri meşru hale getirirken, diğerleri kanunları yok sayarak keyfi davranmaya devam ediyor. 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ABD yönetimi tarafından teorize edilen terörle savaş pek çok ülke için süregelen hak ihlalleri için gerekçe oldu. Başta ABD olmak üzere her ülke, düşman olarak tanımlayıp terörist olarak adlandırdıkları kişiler için haklar askıda. Bu kişilerce gerçekleşen çatışmalarda ve düzenlenen saldırılarda çevrede yaşayan sivilleri hesaba katmamak son derece normal. İhlaller, Birleşmiş Milletler kurulduğundan beri hiç olmadığı kadar meşru. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri CIA e ait gizli cezaevlerinde işkence yapmakta olduğunu açıkça biliniyor. Ancak işkencenin ne olduğuna dair tartışma tüm hızıyla devam ediyor. Guantanamo da insanlar hukukun olmadığı bir alanda tek başlarına tutuldukları hücrelerde izolasyonun etkilerine maruz kalıyorlar. Sudan, Darfur da yüz binlerce insan ağır koşullar altında, temel ihtiyaçlarından yoksun, sürekli ölüm tehlikesiyle yüz yüze yaşamak zorunda. Rusya ve Çin in de dahil olduğu bazı ülkelerin sattığı silah ve araçlarla saldıran Sudan Hükümeti nin desteğiyle gerçekleşen saldırılar sonucu on binlerce insan ölüyor. Darfur daki durum sadece baskı ve işkence değil aynı zamanda tecavüz. Zorunlu göç olayları yaşanmaya başladığından beri binlerce kadın tecavüze uğruyor. Makedonya daki Romen kadınlara karşı yapılan ayrımcılık, İran da kadın hakları savunucularının uğradığı tacizler devam ediyor. Tunus ta İslami hareketlerin parçası olduğunuza dair bir iddia polis işkencesine yol açabiliyor. Hükümetin politikalarına muhalif olmak, pek çok yerde benzer tehlikeleri içermeye devam ediyor. Bu olayların varlığından haberdar olabilmemiz yine de hayati bir öneme sahip. Uluslararası sözleşmeler insan haklarını güvence altına almak üzere ırk, renk, cinsiyet, dil, din ulusal köken farklılığı gözetilmesinin önündeki en önemli engellerdir. İnsan haklarındaki gelişmeler, yüzyıllara yayılan bir mücadeleler zinciri sonucu elde edilebilmiştir. Önce medeni ve siyasi hakları içeren birinci kuşak haklar tanımlanmış, ancak bu haklar ekonomik ve sosyal haklar denilen ikinci kuşak hakları ortaya çıkarmıştır. İnsan hayatını tehdit eden olaylar ve bu gelişmelere koşut olarak, insan hakları kavramında da yeni anlayışlar doğmuştur. dayanışma hakları olarak adlandırılan, barış hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, gelişme hakkı gibi üçüncü kuşak haklar ortaya çıkmıştır. Bu haklar hiçbir biçimde örselenmemeli ve sınırlandırılmamalıdır. Uluslararası sözleşmelerde bunlar güvence altına alınmış ve uluslar üstü hukukun korumasına girmiştir. Tüm bu gelişmelere karşın dünyada insan hakları ihlal edilmeye devam ediyor. Öte yandan gittikçe büyüyen bir insan hakları hareketinden

2 bahsetmek de mümkün. Savaşın ağır ihlaller getireceğini belki de tarihte ilk kez önceden görerek harekete geçen insanlar onlarca şehirde milyonlarca insanın katıldığı büyük protesto gösterileri düzenlediler. Küresel boyuttaki bir bilinç, dünyanın her noktasında gerçekleşen ihlallerindurması için çeşitli şekillerde, kimi zaman kendi hayatlarını tehlikeye atan bir mücadele veriyor. Sivil toplum çalışanları ve insan hakları aktivistleri tehditlere karşın çalışmaya devam ediyor. Dünyanın büyük bölümü için kamuoyu gücünün hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir çağda evrensel insan haklarının temel mesele olarak kabul ediliyor olması ihlallere karşı en önemli koz haline gelmiş durumda sonrası dünyaya hakim olan güvenlik ruhunun sorgulanmaya başladığı bir dönemin bu kadar hızlı kuvvet kazanması azımsanamayacak bir öneme sahip. Dünyanın Utancı: Çocuk Askerler Dünyada Kaç Çocuk Asker Bulunuyor? Dünyada çocuk asker sayısı net olmamakla birlikte Çocuk Asker Kullanılmasını Durdurma Koalisyonu nun tahminlerine göre çocuk asker bulunmaktadır. En Fazla Nerede Görülüyor? Çocuk asker kullanımı en fazla e varan çocuk asker nüfusu, kimi yerlerde 9 a kadar inen yaş ortalamasıyla Afrika da görülmektedir. Bununla beraber birçok Asya ülkesinde, Latin Amerika nın bir kısmında ve Avrupa ve Ortadoğu da da çocuk askerler kullanılmaktadır. BM raporlarında da adı geçen suçlu ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Myanmar hükümetleriyle, Burundi, Nepal, Filipinler, Somali, Sri Lanka, Sudan ve Uganda daki silahlı siyasi gruplar ya da hükümet destekli milisler. Çocukları Kimler Asker Olarak Kullanmaktadır? Çocuk askerlerin çoğunluğu değişik silahlı politik gruplara dahil edilmektedir. Bunlar, hükümete bağlı paramiliter gruplar ve çatışmaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerdeki kendini koruma birimleridir. Ayrıca hükümet karşıtı, etnik ya da inanç temelli küçük gruplar ya da hükümetle ve birbirleriyle toprakları ve kaynakları savunmak için savaşan gruplar da yine çocukları asker olarak kullanmaktadır. Çocuklar Neden Asker Oluyor? Yapılan birçok gönüllü araştırmaya göre yaş grubundaki çocuk askerlerin silahlı çatışmalara katılmaları için birkaç nedeni var. Bunlar geri de ailesini bırakarak yaşanan silahlı çatışmadan kurtulmak, ekonomik ve sosyal yapıların tahrip olması ya da hükümet güçleri ya da muhalif gruplar tarafından aile bireylerinin işkenceye maruz bırakılması ya da öldürülmesi gibi nedenler yer alıyor. Çocuk yaşta asker olmanın bir diğer nedeni de yoksulluk, yeterli çalışma ve eğitim olanaklarının olmaması gelmektedir. Birçok kız çocuğunun çocuk yaşta asker olmasının sebepleri arasında ise ailevi sorunlar, şiddet ve cinsel istismar bulunuyor. Kız Çocuklarının Diğer Çocuklardan Farklı Olarak Yaşadığı Sorunlar Neler? Kız çocuk askerler, sıklıkla tacize, tecavüze maruz kalmakta casus olarak kullanılmaktadır. Kız çocuklarının yaşadıkları önemli bir sorun eve geri döndüklerinde aileleri tarafından ahlaki olarak kabul edilememekte ve istenmemektedir. Bu nedenle yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalabilmektedirler. Çocuk Asker Kullanımını Engelleyen Sözleşmeler Neler? Tabii ki başta BM Çocuk Hakları Sözleşmesi. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaş altındaki herkesi çocuk olarak kabul ediyor. Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki Seçmeli Ek Protokol ise çocukların silahlı çatışmalarda yer almasını yasaklıyor Ayrıca 5 Şubat 2007 de 58 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Çocuk Askerler Konferansı nın sonunda Paris Prensipleri olarak anılan Silahlı Kuvvetler ve Silahlı Gruplara Katılmış Çocuklara dair Kılavuz ve İlkeler de kabul edilmiş durumda. Çocuk Asker Kullanımının Sona Ermesi İçin Neler Yapılabilir? Silahlı çatışmalarda çocuk asker kullanan tüm tarafların güncellenmiş yıllık bir listesi hazırlanmalı. Bu listenin takibi yapılarak, çocuk asker kullanan tarafların 90 gün gibi bir süre içerisinde, çocukları askere alma ve kullanma uygulamasını sona erdirme konusunda attıkları adımlarla ilgili bilgi vermeleri istenmeli. Çocuk asker kullananlarla iletişimi kurulmalı, bu tür uygulamaları sona erdirmeleri için onlarla birlikte eylem planları hazırlanmalı ve bu eylem planlarını uygulayıp uygulamadıkları kontrol edilmelidir. Çocukları askere alan ve kullananlara özellikle de hafif silah akışı engellenmeli. Bu hükümetlere ya da gruplara askeri yardım sona erdir ilmeli, ilgili taraflara mali kaynak akışı kısıtlanmalıdır. Ordularında çocuk asker kullanan liderlere seyahat kısıtlaması, uluslararası etkinlik ve organizasyonlara katılmalarının yasaklanması uygulamaları hayta geçirilmeli.

3 PROJEDEN Yerel Şubelerle Eğitimler 6 Ayda 7 Eğitim Yerel eğitim etkinlikleri kapsamında İnsan Hakları Derneği ile Ankara da ve Van da İnsan Hakları Araçları konusunda iki eğitim gerçekleştirdik. MAZLUMDER için Diyarbakır da bir eğitim düzenlerken, Uluslar arası Af Örgütü-Türkiye Şubesi ile Eskişehir de bir araya geldik. Her bir toplantıya örgütlerin farklı şubelerinden 25 er kişi katıldı. Bu eğitimler sonucunda toplam 100 kişi; İnsan Haklarına Giriş, Türkiye İnsan Hakları Mevzuatı, Avrupa İnsan Hakları Sistemi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemi, Ayrımcılık Görmeme Hakkı, İfade Özgürlüğü ve İşkence Görmeme Hakkı başlıklarını içeren eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar. İzleme-RaporlamaBelgeleme başlıklı eğitimleri ise yine şubelerimizin bulunduğu farklı illerde gerçekleştirdik. Urfa da ve Ankara da MAZLUMDER ile birlikte, İzmir de ise İHD ile birlikteydik. Bu toplantılara da, örgütlerin değişik şubelerinden 25 er kişi katıldı. Şu ana kadar gerçekleştirilen üç toplantı sonucunda, toplam 75 kişi; İzleme-Raporlama-Belgeleme, İnsan Hakları Konusunda Bilgi Toplama, İnsan Hakları İhlallerini İnceleme, Bilgi Toplamada Zorluklar ve Olası Çözümler, Görüşme Teknikleri, İyi Raporlama Yapma, Eyleme Geçme gibi başlıkları içeren eğitimleri başarıyla tamamladılar. Raporlama grubunun kalan bir yerel eğitim etkinliği ile İç Örgütlenme grubu için öngörülen 4 eğitim etkinliği de önümüzdeki dönemde yapılacak. Neler Dediler? Eğitim... Somut çalışma alanımızda karşımıza çıkan sorunları çözmede pratik yöntemler ve alanların belirlenmesine katkı sağladı Kapıdan içeri girdiğimden çok daha donanımlı çıkacağımı biliyordum. Bunun için teşekkürler. Bu çalışmalar devamlı olmalı ve genişletilerek sürdürülmeli, yaygınlaştırılmalı; şehirler, mahalleler ve hatta köylere kadar Bu eğitimin sık sık tekrarlanması diğer üye arkadaşlarımızı da içine alması çok yararlı olur İnsan hakları örgütlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Raporlama bilgim vardı, ama sahaya çok fazla inme imkanım olmadı. Ayrıca daha sağlıklı bilgi, teknik anlamda eksikliklerin kapatılması noktasında iyi oluyor. En sevdiğim bölümü rollerle, pratiklerle analiz yapmaya çalışmaktı. Eğitim bana birçok birikimli ve anlayışlı çalışma arkadaşları tanıma imkanı verdi. Seviyeli ve konular dağıtılmadan yürütüldü.

4 PROJEDEN

5 ... Konularında Yardımcı Oldu! İnsan haklarındaki genel, hukuki mevzuat ve sözleşmeler İhlallerde başvuru yöntemi ve merciler Gözaltı ve tutuklama sürecinde aktarılan bilgiler İnsan hak ve ihlalleri konusunda daha çok yönlü düşünme AİHM ve BM nin işleyen sistemi Şube çalışmalarımda katkı sağlayacak bilgi ve materyaller Dışarıdan gelen, insan hakları savunucusu olan aktivist arkadaşlarla kaynaşma Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği nin aynı olmadığı Uluslararası mekanizmalar konusunda özel bir öğrenme sürecine ihtiyacım olduğu Haklarımın ihlali konusunda başvurabileceğim merciler ve bu mercilerin sırası Uluslararası insan hakları kurumlarının işleyişi, olası yararlanma yolları ve bir insan hakları aktivisti olarak nasıl yardımcı olunacağı Eğitim... İnsan hakları konusunda çok bilgi edindim. Devamı olması halinde her zaman katılabilirim. Göremediğim, farkına varamadığım ince ayrıntıları gördüm. Konuların teknik olarak anlatılması ve pratik örneklerle zenginleştirilmesi iyi oldu. Bu tür çalışmaların taşra şubelerinde faaliyet gösteren tüm arkadaşlara yöneltilmesinde fayda görüyorum Diyarbakır a teşekkür ediyorum. Hak mücadelesinde bir tecdit ve heyecan ile devam edeceğiz inşallah. İzleme, rapor hazırlama, gelen mağduru karşılama ve yardımcı olma ilkeleri ve yöntemleri konusunda bilgilendim. Teknik anlamda aldığım bilgilerle sahada çok daha verimli olacağımızı düşünüyorum. Neyin ihlal olduğu neyin ihlal olmadığı yapılan pratiklerle zihnimde daha da netleşti. Ayrıca yapılan pratikler sayesinde herkesle tam bir iletişim halinde olmamı sağladı. Hak ve ihlal kavramlarının hayatın içerisinde içselleştirmemiz gereken olmazsa olmaz kavramlar olduklarını anladım. İlk ve muhteşemdi.

6 EĞITIMDEN... Bilgi Toplamanın Amaçları Eğitim programlarında eğitim materyali olarak kullanılan Kitaplardan biri de Raporlama. Kitapta yer alan Bilgi Toplamanın Amaçları ve Biçimleri bölümü aşağıda Mağdurlara Acil Yardım Sağlama: Tutuklanma, gözaltına alınma, kaybolma, işkence ve benzeri durumlarda, mağdurlar ve mağdur yakınları insan hakları aktivistlerinden yardım isteyebilirler. Bu yardım, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişinin güvenliğinden emin olmak için mağdurun polis karakollarında, askeri kamplarda ya da diğer gözaltı merkezlerinde aranması ve yargı önüne çıkarılma talebiyle dilekçe yazılması gibi farklı türlerde hukuki yardım sağlanması olabilir. Bu durumlarda, iddia edilen ihlâli çevreleyen bilgileri bulmak ve doğrulamak, insan hakları kuruluşlarının mağdurlara acil yardım sunabilmesini olanaklı kılmak açısından hayati öneme sahiptir. 2. Mağdurların Kurtarılması ve Rehabilitasyonu: Acil hukuki yardımın yanı sıra, mağdurlar tıbbi yardım, psikososyal terapi, maddi yardım ve diğer başka yardım biçimlerine de ihtiyaç duyabilirler. Bu tür durumlarda, insan hakları kuruluşları tarafından toplanmış olan bilgi, mağdurların kurtarılması ve rehabilitasyonu ile ilgili faaliyet gösteren kuruluşlara yardımcı olacaktır. 5. Kampanya ve Tanıtım: Bilgi toplama, halkın bilinçlendirilmesi ve ihlâlleri durdurmak için değil, ama aynı zamanda gelecekteki ihlâlleri de önlemek için, yetkililer üzerinde baskı oluşturmak üzere harekete geçirilmesini sağlayacak kampanyalar ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi için gerçekleştirilir. Kampanya ve bilgilendirme faaliyetleri, acil yardım sağlanması ve adaletin yerine getirilmesi için belirli mağdurlara da odaklanabilir. 7. Tarihsel Kayıtları Oluşturma: İnsan hakları ihlâllerine ilişkin bilginin dokümantasyonu tarihsel kayıtların oluşturulması amacına hizmet eder. Bu tür tarihsel kayıtların oluşturulması özellikle şiddetli bir baskı döneminden geçen ülkeler açısından önem taşır. Bu tür durumlarda bilgi toplama, sözü edilen dönemde işlenmiş ihlâllerin büyüklüğüne ilişkin gerçeğin açığa çıkarılması yanında kayıp kişiler ve diğerlerine ilişkin kayıtların oluşturulması gibi acil amaçlarla da gerçekleştirilir. Bilgi Toplama Biçimleri Bilgi toplama faaliyetinin yapılma amacı ve bir araştırmanın çerçevesi bilgi toplamanın biçimini de belirleyebilir. Örneğin, bir mağdur ya da tanıkla yapılan bir mülakat bir dava açmak için yeterli bilgiyi sağlayabilir. Öte yandan, yasa dışı infazlarla ilgili bir bilgi toplama çalışması daha karmaşık bir adli soruşturmayı içerebilir. Alıkonulanların haklarına ilişkin bilgi toplama faaliyeti hapishane ziyaretleri ve/veya mahkeme gözlemciliğini gerektirebilir. Ciddi ihlâl iddialarına ilişkin bilgi toplamak için bir bölgeye ya da ülkeye bir heyet göndermek gerekebilir. Benzer bir biçimde, hükümetin uluslararası insan hakları sözleşmeleri çerçevesindeki yükümlülükerini yerine getirip getirmediğini değerlendirmek için bir araştırma çalışması yapmak gerekebilir. 3. Hukuki Eylem: Bilgi toplama, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek hukuki girişimler yoluyla, ihlâlcilerden hesap sorulması ya da hakları ihlâl edilmiş mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi için bilgiye dayalı bir temel oluşturmada önemlidir. Birçok durumda, mağduru savunmak ya da şüpheli ihlâlciye karşı dava açmak için ulusal düzeyde yasal girişimde bulunmak gerekebilir. Benzer bir biçimde, Birleşmiş Milletler tarafından ya da çok taraflı antlaşmalar çatısı altında kurulmuş olan ilgili mekanizmalara şikayet başvurusunda bulunmak yoluyla uluslararası ya da bölgesel düzeyde yasal girişimler gerçekleştirilebilir. 4. Hükümetin İnsan Hakları Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerine Uymasını İzleme: Bilgi Toplama, bir ülkenin kanunlarının ve uygulamalarının uluslararası standartlarla uygunluğunu ve hükümetlerin uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde tarafı oldukları sözleşme/anlaşma yükümlülüklerine uyup uymadığını izlemek ve sağlamak için yapılır. Bir bilgi toplama çalışması aşağıdaki biçimlerde olabilir: 1. Bir kuruluşun personeli de dahil olmak üzere deneyimli bilgi toplayıcıları tarafından sınırlı bir zaman dilimi için alanda araştırma yapılması; 2. Eğitilmiş görevlilerin, ihlâllere ilişkin bilgi toplamak ve dokümante etmek için, daha uzun bir süre çalışmak üzere bir alana yerleştirilmesi; 3. Yerel kişilerden oluşan dikkat çekmeyecek bir bilgi toplama heyeti gönderilmesi; 4. Ülkede iyi tanınan kişilerden oluşan üst düzey bir heyet gönderilmesi;

7 5. Esas olarak yabancı ülke vatandaşlarından oluşan bir uluslararası heyet gönderilmesi; 6. Mahkeme gözlemciliği; 7. Cezaevi ziyaretleri; 8. Seçim gözlemciliği; 9.Hükümet dışı mahkemeler ve soruşturma komisyonlarının kurulması; 10. Adli soruşturma (mezar açma, otopsi); 11. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin veri toplama amacıyla yapılan alan araştırmaları da dahil, araştırma çalışmaları yapılması. İrtibat Kurulan Kişiler ve Maddi Kanıtlar Listesi (Araştırılan ihlâlin niteliğine ve yerel koşullara bağlı olarak düzenlenmelidir). Bireyler ve/ ya da Gruplar Mağdurlar Görgü tanıkları Diğer tanıklar Akrabalar Topluluk liderleri Dini kurumlar Avukatlar Gazeteciler Tıp personeli İnsan hakları yerel aktivistleri Siyasi partilerin, hak temelli çalışan gruplarının, sendikaların, diğer toplumsal grupların vb. üyeleri Polis gücünün üyeleri ve memurları Savcılar Diğer kolluk/adli temsilciler Ordunun üyeleri ve memurları Maddi Kanıtlar Hastane ve/ veya otopsi kayıtları Mahkeme kayıtları Polis kayıtları İddia olunan ihlâllere ilişkin resmi onaylar veya cevaplar Bağımsız araştırma organlarının raporları Olay yerinde terk edilen maddi kanıt oluşturabilecek her şey Mağdur ölmüşse, onun tarafından bırakılan yazılı belgeler Fotoğraflar, videolar vb. Vücuttaki yaralar ve yara izleri Gönüllü Kazanma Gönüllü kazanma süreci aşağıdaki adımlardan oluşur: 1. Araştırma yap 2. Bir gönüllü kazanma planı geliştir 3. Altyapı hazırla 4. İş tanımlarını yaz 5. Pozisyonu duyur 6. Adaylarla mülakat yap ve eleme yap 7. Gönüllüyü görevlendir 8. Gönüllüyü eğit ve yönlendir Gönüllülerle Çalışırken... - Gönüllüyü ciddiye alın. - Değerlendirmeleri içerecek şekilde çalışmaları tartışacağınız düzenli toplantılar organize edin. - Gönüllünün kişisel rehberlik almasını sağlayın. - Gönüllüye çalışmalarına ilişkin bir tepki verin. - Gönüllüye sorumluluklar ve net bir görev verin. - Görevin tatmin edici olmasını sağlayın. - Örgüt hakkında yeterli bilgi verin. - Gönüllüyü politika oluşturma sürecine dahil edin. - Gönüllü tarafından yapılan masrafların geri ödenmesi için iyi bir sistem oluşturun. - İşyerinde iyi bir sağlık ve güvenlik sistemine sahip olun ve gönüllülerin bunu bilmesini sağlayın. - Hasta olan gönüllüye özen gösterin. Yaşgünü, jübile vb şeyler düzenleyin. - Bir gönüllünün sade bir şekilde ayrılmasına izin vermeyin, birşeyler organize edin ve söz konusu kişinin örgütle ilişkisinin sürmesine gayret gösterin. - Bir gönüllünün çalışmalarını takdir etmek için haftalarca ya da aylarca beklemeyin. Bu etkiyi azaltacaktır. - Takdir kişisel olmalı ve kişinin örgütte gönüllü olmasını sağlayan dürtülerle ilişkili olmalıdır. Belli bir kişi için ne tür bir takdirin en anlamlı olacağını belirlemeye gayret edin. Bazıları daha kamusal bir ortamda teşekkür edilmesini tercih ederken, diğerleri daha küçük özel bir takdirden memnun kalacaktır. - Takdir etmeye ilişkin çabalarınızı arkadaşça bir biçimde teşekkür ve takdir etmekten, yemek ve ödül verme gibi daha resmi olanlara kadar çeşitlendirin. - Takdiriniz samimi olsun. Öyle hissetmiyorsanız yapmayın. - Kişiyi takdir edin, işi değil. Ortaya çıkan sonucu değil, kişinin katkısını vurgulayın. Bu büyük bir iş! değil Büyük bir iş yaptın! - Kazanılan başarıya orantılı biçimde yapın. - Takdirinizi belli bir tarzda gösteriyorsanız, bunun daha sonraki yıllarda örgütünüzde tutarlı bir biçimde sürdürülmesini sağlayın.

8 BİR KİTAP İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye İHOP tarafından düzenlenen İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye başlıklı konferansta sunulan bildirilerden oluşan derleme kitap İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Konferans kitabını kitapçılardan ve İHOP tan edinebilirsiniz. Bu kitabı, 19 Ocak 2007 de haince işlenmiş bir cinayet sonucu kaybettiğimiz sevgili Hrant Dink e adıyor, kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz. BİR FİLM Guantanamo Yolunun İzinde... Tür : Dram / Belgesel Gösterim Tarihi : 28 Nisan 2006 Yönetmen : Michael Winterbottom, Mat Whitecross Görüntü Yönetmeni : Marcel Zyskind Müzik : Harry Escott, Molly Nyman Yapım : 2006, İngiltere, 95 dk. Yarışma programında olduğu Berlin Film Festivali ndeki gösterimiyle birlikte, sinema dünyasında övgü dolu yankılar yaratan ve politik sinemanın son yıllardaki en etkileyici birkaç örneğinden biri sayılan, Michael Winterbottom ve Matt Whitecross un yönettiği The Road To Guantanamo, İngiltere de gösterime girdikten çok kısa bir süre sonra, Türkiye deki sinema severlerle de buluştu. Gündeme derin bir parmak izi bırakan ve tarihe mal olması kaçınılmaz olan bu vurucu yapım, Guantanamo da yaşanan insanlık dışı olayları olanca çıplaklığıyla gözler önüne seriyor ve etkisi ister istemez izleyicinin boğazında bir yumruk gibi düğümleniyor. İngiltere de yaşayan Pakistanlı Asıf İkbal, annesinin ona evlenmek üzere bulduğu kızla tanışmak için memleketine döner. Burada eski dostları Ruhel, Şefik ve Münir ile buluşur. Dört arkadaş, bir camide dinledikleri hutbenin etkisiyle Afganistan a gidip küçük bir macera yaşamaya ikna olurlar. Dörtlünün Afganistan a gidişi, ABD nin Taliban ı devirmek üzere yaptığı operasyona denk gelir. Kendilerini bir savaşın ortasında bulan gençler, süratle Pakistan a dönmek üzere kolları sıvarlar. Ne var ki serüvenleri, Amerikan güçlerince yakalanıp terörist oldukları şüphesiyle Küba daki Guantanamo üssüne götürülüne dek bitmeyecektir. Arşiv görüntülerine ek olarak canlandırmalarla da bezenmiş, güçlü bir belgesel...

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin

Detaylı

Uluslararası Af Örgütü nün dünü ve bugünü

Uluslararası Af Örgütü nün dünü ve bugünü ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÜYE VE DESTEKÇİLERİ İÇİN 2012/2 ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ Uluslararası Af Örgütü nün dünü ve bugünü Deniz ölüm gibiydi, Lampedusa ise yaşam Hukuksuzca sınır dışı edilen mülteciler...

Detaylı

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme STK Görüşmeleri Raporu 05.12.2010 Anadolu Kültür Giriş: Türkiye 1980 lerin ilk yarısından itibaren ülkenin sırf doğu ve güneydoğusuyla

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2010 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2010 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2010 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU Bu rapor 2009 yılının Ocak ayından Aralık ayına kadar ki dönemi kapsamaktadır. ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ Uluslararası Af Örgütü, uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2013 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2013 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU 2013 DÜNYADA İNSAN HAKLARININ DURUMU i ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ Uluslararası Af Örgütü, 3 milyondan fazla destekçi, üye ve aktivisti ile uluslararası alanda tanınmış insan haklarına

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Ekonomik ve Sosyal Konsey BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Ekonomik ve Sosyal Konsey Dağıtım GENEL E/CN.4/2005/101/Add.3 18 Ocak 2005 Orijinali: İNGİLİZCE E İNSAN HAKLARI KOMİSYONU 61. Oturum Geçici gündemin 17 (b) gündem maddesi İNSAN HAKLARININ

Detaylı

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Üzerine Eğitici El Kitabı

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Üzerine Eğitici El Kitabı İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Üzerine Eğitici El Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

TEŞEKKÜR MAZLUMDER KADIN ÇALIŞMALARI GRUBU MAZLUMDER KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ KADIN SIĞINMACILAR RAPORU 2

TEŞEKKÜR MAZLUMDER KADIN ÇALIŞMALARI GRUBU MAZLUMDER KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ KADIN SIĞINMACILAR RAPORU 2 TEŞEKKÜR Rapor çalışması sırasında desteklerini esirgemeyen MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk ÜNSAL a, Genel Başkan Yardımcıları Abdulhalim YILMAZ ve Murat ÇİÇEK e, Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Yüksel

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN

AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN DESTEKLENMESİ VE KORUNMASINA DAİR KILAVUZ* * Orijinal adı "Guidelines to Promote and

Detaylı

BİR FIRSAT PENCERESİ: KADINLAR İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ ADALETİ ÇALIŞMALARI Nahla Valji

BİR FIRSAT PENCERESİ: KADINLAR İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ ADALETİ ÇALIŞMALARI Nahla Valji BİR FIRSAT PENCERESİ: KADINLAR İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ ADALETİ ÇALIŞMALARI Nahla Valji Sierra Leone daki halkının yanına geri dönebilmek için geleneksel arınma ayininden geçen, eskiden askerlik yapmış bir kız.

Detaylı

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI 1 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ KADIN DAYANIŞMA VAKFI 1. TOPLUMSAL CĐNSĐYET 1.1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Đşbölümü 1.2. Cinsiyete Dayalı Đş 1.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 1.3.1 Kadınların

Detaylı

TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİ MAĞDURU TESPİT SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİ MAĞDURU TESPİT SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİ MAĞDURU TESPİT SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Murat Sever Doç.Dr. Oğuzhan Ömer Demir Dr. Yavuz Kahya Ekim 2012 IOM Uluslararası Göç Örgütü İçindekiler Giriş...5 Bölüm

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

İnsan Hakları ve Demokrasiye Destek: ABD Kayıtları 2005-2006 Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır

İnsan Hakları ve Demokrasiye Destek: ABD Kayıtları 2005-2006 Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır Önsöz İnsan Hakları ve Demokrasiye Destek: ABD Kayıtları 2005-2006 Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır Günümüzde, dünya çapında giderek daha çok kadın ve erkek haklarına

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PROFİLİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÖNERİLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PROFİLİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÖNERİLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PROFİLİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÖNERİLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI Dr. Reyhan Atasü Topcuoğlu Ekim 2012 IOM Uluslararası Göç Örgütü Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil!

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil! Ekim 2010 Sayı 25 ISSN 1306-5297 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır. Kendine nasıl

Detaylı

GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03

GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03 GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03 Özel Sayı UNHCR 60. Yıl Dönümü Kuruluşunun altmışıncı yılında UNHCR mülteciler için uluslararası korumayı teşvik etmeye devam ediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

TÜRKİYE DE HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

TÜRKİYE DE HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI TÜRKİYE DE HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI Türkiye de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri Sorunlar Ve Çözüm Arayışları İkinci Baskı Hazırlayanlar İrfan Aktan, Serap Öztürk,

Detaylı