İnsan Hakları İhlalleri Devam Ediyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Hakları İhlalleri Devam Ediyor"

Transkript

1 B İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme Projesi Bülten Mart 2008 Sayı: 3 İnsan Hakları İhlalleri Devam Ediyor Avi Haluga İnsan haklarının her koşulda, herkes için geçerli olacağı bir dünya için çalışan binlerce aktiviste karşın hak ihlalleri dünyanın dört bir köşesinde devam ediyor. Bazı ülkeler, yasalarını değiştirerek ihlalleri meşru hale getirirken, diğerleri kanunları yok sayarak keyfi davranmaya devam ediyor. 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ABD yönetimi tarafından teorize edilen terörle savaş pek çok ülke için süregelen hak ihlalleri için gerekçe oldu. Başta ABD olmak üzere her ülke, düşman olarak tanımlayıp terörist olarak adlandırdıkları kişiler için haklar askıda. Bu kişilerce gerçekleşen çatışmalarda ve düzenlenen saldırılarda çevrede yaşayan sivilleri hesaba katmamak son derece normal. İhlaller, Birleşmiş Milletler kurulduğundan beri hiç olmadığı kadar meşru. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri CIA e ait gizli cezaevlerinde işkence yapmakta olduğunu açıkça biliniyor. Ancak işkencenin ne olduğuna dair tartışma tüm hızıyla devam ediyor. Guantanamo da insanlar hukukun olmadığı bir alanda tek başlarına tutuldukları hücrelerde izolasyonun etkilerine maruz kalıyorlar. Sudan, Darfur da yüz binlerce insan ağır koşullar altında, temel ihtiyaçlarından yoksun, sürekli ölüm tehlikesiyle yüz yüze yaşamak zorunda. Rusya ve Çin in de dahil olduğu bazı ülkelerin sattığı silah ve araçlarla saldıran Sudan Hükümeti nin desteğiyle gerçekleşen saldırılar sonucu on binlerce insan ölüyor. Darfur daki durum sadece baskı ve işkence değil aynı zamanda tecavüz. Zorunlu göç olayları yaşanmaya başladığından beri binlerce kadın tecavüze uğruyor. Makedonya daki Romen kadınlara karşı yapılan ayrımcılık, İran da kadın hakları savunucularının uğradığı tacizler devam ediyor. Tunus ta İslami hareketlerin parçası olduğunuza dair bir iddia polis işkencesine yol açabiliyor. Hükümetin politikalarına muhalif olmak, pek çok yerde benzer tehlikeleri içermeye devam ediyor. Bu olayların varlığından haberdar olabilmemiz yine de hayati bir öneme sahip. Uluslararası sözleşmeler insan haklarını güvence altına almak üzere ırk, renk, cinsiyet, dil, din ulusal köken farklılığı gözetilmesinin önündeki en önemli engellerdir. İnsan haklarındaki gelişmeler, yüzyıllara yayılan bir mücadeleler zinciri sonucu elde edilebilmiştir. Önce medeni ve siyasi hakları içeren birinci kuşak haklar tanımlanmış, ancak bu haklar ekonomik ve sosyal haklar denilen ikinci kuşak hakları ortaya çıkarmıştır. İnsan hayatını tehdit eden olaylar ve bu gelişmelere koşut olarak, insan hakları kavramında da yeni anlayışlar doğmuştur. dayanışma hakları olarak adlandırılan, barış hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, gelişme hakkı gibi üçüncü kuşak haklar ortaya çıkmıştır. Bu haklar hiçbir biçimde örselenmemeli ve sınırlandırılmamalıdır. Uluslararası sözleşmelerde bunlar güvence altına alınmış ve uluslar üstü hukukun korumasına girmiştir. Tüm bu gelişmelere karşın dünyada insan hakları ihlal edilmeye devam ediyor. Öte yandan gittikçe büyüyen bir insan hakları hareketinden

2 bahsetmek de mümkün. Savaşın ağır ihlaller getireceğini belki de tarihte ilk kez önceden görerek harekete geçen insanlar onlarca şehirde milyonlarca insanın katıldığı büyük protesto gösterileri düzenlediler. Küresel boyuttaki bir bilinç, dünyanın her noktasında gerçekleşen ihlallerindurması için çeşitli şekillerde, kimi zaman kendi hayatlarını tehlikeye atan bir mücadele veriyor. Sivil toplum çalışanları ve insan hakları aktivistleri tehditlere karşın çalışmaya devam ediyor. Dünyanın büyük bölümü için kamuoyu gücünün hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir çağda evrensel insan haklarının temel mesele olarak kabul ediliyor olması ihlallere karşı en önemli koz haline gelmiş durumda sonrası dünyaya hakim olan güvenlik ruhunun sorgulanmaya başladığı bir dönemin bu kadar hızlı kuvvet kazanması azımsanamayacak bir öneme sahip. Dünyanın Utancı: Çocuk Askerler Dünyada Kaç Çocuk Asker Bulunuyor? Dünyada çocuk asker sayısı net olmamakla birlikte Çocuk Asker Kullanılmasını Durdurma Koalisyonu nun tahminlerine göre çocuk asker bulunmaktadır. En Fazla Nerede Görülüyor? Çocuk asker kullanımı en fazla e varan çocuk asker nüfusu, kimi yerlerde 9 a kadar inen yaş ortalamasıyla Afrika da görülmektedir. Bununla beraber birçok Asya ülkesinde, Latin Amerika nın bir kısmında ve Avrupa ve Ortadoğu da da çocuk askerler kullanılmaktadır. BM raporlarında da adı geçen suçlu ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Myanmar hükümetleriyle, Burundi, Nepal, Filipinler, Somali, Sri Lanka, Sudan ve Uganda daki silahlı siyasi gruplar ya da hükümet destekli milisler. Çocukları Kimler Asker Olarak Kullanmaktadır? Çocuk askerlerin çoğunluğu değişik silahlı politik gruplara dahil edilmektedir. Bunlar, hükümete bağlı paramiliter gruplar ve çatışmaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerdeki kendini koruma birimleridir. Ayrıca hükümet karşıtı, etnik ya da inanç temelli küçük gruplar ya da hükümetle ve birbirleriyle toprakları ve kaynakları savunmak için savaşan gruplar da yine çocukları asker olarak kullanmaktadır. Çocuklar Neden Asker Oluyor? Yapılan birçok gönüllü araştırmaya göre yaş grubundaki çocuk askerlerin silahlı çatışmalara katılmaları için birkaç nedeni var. Bunlar geri de ailesini bırakarak yaşanan silahlı çatışmadan kurtulmak, ekonomik ve sosyal yapıların tahrip olması ya da hükümet güçleri ya da muhalif gruplar tarafından aile bireylerinin işkenceye maruz bırakılması ya da öldürülmesi gibi nedenler yer alıyor. Çocuk yaşta asker olmanın bir diğer nedeni de yoksulluk, yeterli çalışma ve eğitim olanaklarının olmaması gelmektedir. Birçok kız çocuğunun çocuk yaşta asker olmasının sebepleri arasında ise ailevi sorunlar, şiddet ve cinsel istismar bulunuyor. Kız Çocuklarının Diğer Çocuklardan Farklı Olarak Yaşadığı Sorunlar Neler? Kız çocuk askerler, sıklıkla tacize, tecavüze maruz kalmakta casus olarak kullanılmaktadır. Kız çocuklarının yaşadıkları önemli bir sorun eve geri döndüklerinde aileleri tarafından ahlaki olarak kabul edilememekte ve istenmemektedir. Bu nedenle yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalabilmektedirler. Çocuk Asker Kullanımını Engelleyen Sözleşmeler Neler? Tabii ki başta BM Çocuk Hakları Sözleşmesi. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaş altındaki herkesi çocuk olarak kabul ediyor. Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki Seçmeli Ek Protokol ise çocukların silahlı çatışmalarda yer almasını yasaklıyor Ayrıca 5 Şubat 2007 de 58 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Çocuk Askerler Konferansı nın sonunda Paris Prensipleri olarak anılan Silahlı Kuvvetler ve Silahlı Gruplara Katılmış Çocuklara dair Kılavuz ve İlkeler de kabul edilmiş durumda. Çocuk Asker Kullanımının Sona Ermesi İçin Neler Yapılabilir? Silahlı çatışmalarda çocuk asker kullanan tüm tarafların güncellenmiş yıllık bir listesi hazırlanmalı. Bu listenin takibi yapılarak, çocuk asker kullanan tarafların 90 gün gibi bir süre içerisinde, çocukları askere alma ve kullanma uygulamasını sona erdirme konusunda attıkları adımlarla ilgili bilgi vermeleri istenmeli. Çocuk asker kullananlarla iletişimi kurulmalı, bu tür uygulamaları sona erdirmeleri için onlarla birlikte eylem planları hazırlanmalı ve bu eylem planlarını uygulayıp uygulamadıkları kontrol edilmelidir. Çocukları askere alan ve kullananlara özellikle de hafif silah akışı engellenmeli. Bu hükümetlere ya da gruplara askeri yardım sona erdir ilmeli, ilgili taraflara mali kaynak akışı kısıtlanmalıdır. Ordularında çocuk asker kullanan liderlere seyahat kısıtlaması, uluslararası etkinlik ve organizasyonlara katılmalarının yasaklanması uygulamaları hayta geçirilmeli.

3 PROJEDEN Yerel Şubelerle Eğitimler 6 Ayda 7 Eğitim Yerel eğitim etkinlikleri kapsamında İnsan Hakları Derneği ile Ankara da ve Van da İnsan Hakları Araçları konusunda iki eğitim gerçekleştirdik. MAZLUMDER için Diyarbakır da bir eğitim düzenlerken, Uluslar arası Af Örgütü-Türkiye Şubesi ile Eskişehir de bir araya geldik. Her bir toplantıya örgütlerin farklı şubelerinden 25 er kişi katıldı. Bu eğitimler sonucunda toplam 100 kişi; İnsan Haklarına Giriş, Türkiye İnsan Hakları Mevzuatı, Avrupa İnsan Hakları Sistemi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemi, Ayrımcılık Görmeme Hakkı, İfade Özgürlüğü ve İşkence Görmeme Hakkı başlıklarını içeren eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar. İzleme-RaporlamaBelgeleme başlıklı eğitimleri ise yine şubelerimizin bulunduğu farklı illerde gerçekleştirdik. Urfa da ve Ankara da MAZLUMDER ile birlikte, İzmir de ise İHD ile birlikteydik. Bu toplantılara da, örgütlerin değişik şubelerinden 25 er kişi katıldı. Şu ana kadar gerçekleştirilen üç toplantı sonucunda, toplam 75 kişi; İzleme-Raporlama-Belgeleme, İnsan Hakları Konusunda Bilgi Toplama, İnsan Hakları İhlallerini İnceleme, Bilgi Toplamada Zorluklar ve Olası Çözümler, Görüşme Teknikleri, İyi Raporlama Yapma, Eyleme Geçme gibi başlıkları içeren eğitimleri başarıyla tamamladılar. Raporlama grubunun kalan bir yerel eğitim etkinliği ile İç Örgütlenme grubu için öngörülen 4 eğitim etkinliği de önümüzdeki dönemde yapılacak. Neler Dediler? Eğitim... Somut çalışma alanımızda karşımıza çıkan sorunları çözmede pratik yöntemler ve alanların belirlenmesine katkı sağladı Kapıdan içeri girdiğimden çok daha donanımlı çıkacağımı biliyordum. Bunun için teşekkürler. Bu çalışmalar devamlı olmalı ve genişletilerek sürdürülmeli, yaygınlaştırılmalı; şehirler, mahalleler ve hatta köylere kadar Bu eğitimin sık sık tekrarlanması diğer üye arkadaşlarımızı da içine alması çok yararlı olur İnsan hakları örgütlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Raporlama bilgim vardı, ama sahaya çok fazla inme imkanım olmadı. Ayrıca daha sağlıklı bilgi, teknik anlamda eksikliklerin kapatılması noktasında iyi oluyor. En sevdiğim bölümü rollerle, pratiklerle analiz yapmaya çalışmaktı. Eğitim bana birçok birikimli ve anlayışlı çalışma arkadaşları tanıma imkanı verdi. Seviyeli ve konular dağıtılmadan yürütüldü.

4 PROJEDEN

5 ... Konularında Yardımcı Oldu! İnsan haklarındaki genel, hukuki mevzuat ve sözleşmeler İhlallerde başvuru yöntemi ve merciler Gözaltı ve tutuklama sürecinde aktarılan bilgiler İnsan hak ve ihlalleri konusunda daha çok yönlü düşünme AİHM ve BM nin işleyen sistemi Şube çalışmalarımda katkı sağlayacak bilgi ve materyaller Dışarıdan gelen, insan hakları savunucusu olan aktivist arkadaşlarla kaynaşma Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği nin aynı olmadığı Uluslararası mekanizmalar konusunda özel bir öğrenme sürecine ihtiyacım olduğu Haklarımın ihlali konusunda başvurabileceğim merciler ve bu mercilerin sırası Uluslararası insan hakları kurumlarının işleyişi, olası yararlanma yolları ve bir insan hakları aktivisti olarak nasıl yardımcı olunacağı Eğitim... İnsan hakları konusunda çok bilgi edindim. Devamı olması halinde her zaman katılabilirim. Göremediğim, farkına varamadığım ince ayrıntıları gördüm. Konuların teknik olarak anlatılması ve pratik örneklerle zenginleştirilmesi iyi oldu. Bu tür çalışmaların taşra şubelerinde faaliyet gösteren tüm arkadaşlara yöneltilmesinde fayda görüyorum Diyarbakır a teşekkür ediyorum. Hak mücadelesinde bir tecdit ve heyecan ile devam edeceğiz inşallah. İzleme, rapor hazırlama, gelen mağduru karşılama ve yardımcı olma ilkeleri ve yöntemleri konusunda bilgilendim. Teknik anlamda aldığım bilgilerle sahada çok daha verimli olacağımızı düşünüyorum. Neyin ihlal olduğu neyin ihlal olmadığı yapılan pratiklerle zihnimde daha da netleşti. Ayrıca yapılan pratikler sayesinde herkesle tam bir iletişim halinde olmamı sağladı. Hak ve ihlal kavramlarının hayatın içerisinde içselleştirmemiz gereken olmazsa olmaz kavramlar olduklarını anladım. İlk ve muhteşemdi.

6 EĞITIMDEN... Bilgi Toplamanın Amaçları Eğitim programlarında eğitim materyali olarak kullanılan Kitaplardan biri de Raporlama. Kitapta yer alan Bilgi Toplamanın Amaçları ve Biçimleri bölümü aşağıda Mağdurlara Acil Yardım Sağlama: Tutuklanma, gözaltına alınma, kaybolma, işkence ve benzeri durumlarda, mağdurlar ve mağdur yakınları insan hakları aktivistlerinden yardım isteyebilirler. Bu yardım, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişinin güvenliğinden emin olmak için mağdurun polis karakollarında, askeri kamplarda ya da diğer gözaltı merkezlerinde aranması ve yargı önüne çıkarılma talebiyle dilekçe yazılması gibi farklı türlerde hukuki yardım sağlanması olabilir. Bu durumlarda, iddia edilen ihlâli çevreleyen bilgileri bulmak ve doğrulamak, insan hakları kuruluşlarının mağdurlara acil yardım sunabilmesini olanaklı kılmak açısından hayati öneme sahiptir. 2. Mağdurların Kurtarılması ve Rehabilitasyonu: Acil hukuki yardımın yanı sıra, mağdurlar tıbbi yardım, psikososyal terapi, maddi yardım ve diğer başka yardım biçimlerine de ihtiyaç duyabilirler. Bu tür durumlarda, insan hakları kuruluşları tarafından toplanmış olan bilgi, mağdurların kurtarılması ve rehabilitasyonu ile ilgili faaliyet gösteren kuruluşlara yardımcı olacaktır. 5. Kampanya ve Tanıtım: Bilgi toplama, halkın bilinçlendirilmesi ve ihlâlleri durdurmak için değil, ama aynı zamanda gelecekteki ihlâlleri de önlemek için, yetkililer üzerinde baskı oluşturmak üzere harekete geçirilmesini sağlayacak kampanyalar ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi için gerçekleştirilir. Kampanya ve bilgilendirme faaliyetleri, acil yardım sağlanması ve adaletin yerine getirilmesi için belirli mağdurlara da odaklanabilir. 7. Tarihsel Kayıtları Oluşturma: İnsan hakları ihlâllerine ilişkin bilginin dokümantasyonu tarihsel kayıtların oluşturulması amacına hizmet eder. Bu tür tarihsel kayıtların oluşturulması özellikle şiddetli bir baskı döneminden geçen ülkeler açısından önem taşır. Bu tür durumlarda bilgi toplama, sözü edilen dönemde işlenmiş ihlâllerin büyüklüğüne ilişkin gerçeğin açığa çıkarılması yanında kayıp kişiler ve diğerlerine ilişkin kayıtların oluşturulması gibi acil amaçlarla da gerçekleştirilir. Bilgi Toplama Biçimleri Bilgi toplama faaliyetinin yapılma amacı ve bir araştırmanın çerçevesi bilgi toplamanın biçimini de belirleyebilir. Örneğin, bir mağdur ya da tanıkla yapılan bir mülakat bir dava açmak için yeterli bilgiyi sağlayabilir. Öte yandan, yasa dışı infazlarla ilgili bir bilgi toplama çalışması daha karmaşık bir adli soruşturmayı içerebilir. Alıkonulanların haklarına ilişkin bilgi toplama faaliyeti hapishane ziyaretleri ve/veya mahkeme gözlemciliğini gerektirebilir. Ciddi ihlâl iddialarına ilişkin bilgi toplamak için bir bölgeye ya da ülkeye bir heyet göndermek gerekebilir. Benzer bir biçimde, hükümetin uluslararası insan hakları sözleşmeleri çerçevesindeki yükümlülükerini yerine getirip getirmediğini değerlendirmek için bir araştırma çalışması yapmak gerekebilir. 3. Hukuki Eylem: Bilgi toplama, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek hukuki girişimler yoluyla, ihlâlcilerden hesap sorulması ya da hakları ihlâl edilmiş mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi için bilgiye dayalı bir temel oluşturmada önemlidir. Birçok durumda, mağduru savunmak ya da şüpheli ihlâlciye karşı dava açmak için ulusal düzeyde yasal girişimde bulunmak gerekebilir. Benzer bir biçimde, Birleşmiş Milletler tarafından ya da çok taraflı antlaşmalar çatısı altında kurulmuş olan ilgili mekanizmalara şikayet başvurusunda bulunmak yoluyla uluslararası ya da bölgesel düzeyde yasal girişimler gerçekleştirilebilir. 4. Hükümetin İnsan Hakları Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerine Uymasını İzleme: Bilgi Toplama, bir ülkenin kanunlarının ve uygulamalarının uluslararası standartlarla uygunluğunu ve hükümetlerin uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde tarafı oldukları sözleşme/anlaşma yükümlülüklerine uyup uymadığını izlemek ve sağlamak için yapılır. Bir bilgi toplama çalışması aşağıdaki biçimlerde olabilir: 1. Bir kuruluşun personeli de dahil olmak üzere deneyimli bilgi toplayıcıları tarafından sınırlı bir zaman dilimi için alanda araştırma yapılması; 2. Eğitilmiş görevlilerin, ihlâllere ilişkin bilgi toplamak ve dokümante etmek için, daha uzun bir süre çalışmak üzere bir alana yerleştirilmesi; 3. Yerel kişilerden oluşan dikkat çekmeyecek bir bilgi toplama heyeti gönderilmesi; 4. Ülkede iyi tanınan kişilerden oluşan üst düzey bir heyet gönderilmesi;

7 5. Esas olarak yabancı ülke vatandaşlarından oluşan bir uluslararası heyet gönderilmesi; 6. Mahkeme gözlemciliği; 7. Cezaevi ziyaretleri; 8. Seçim gözlemciliği; 9.Hükümet dışı mahkemeler ve soruşturma komisyonlarının kurulması; 10. Adli soruşturma (mezar açma, otopsi); 11. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin veri toplama amacıyla yapılan alan araştırmaları da dahil, araştırma çalışmaları yapılması. İrtibat Kurulan Kişiler ve Maddi Kanıtlar Listesi (Araştırılan ihlâlin niteliğine ve yerel koşullara bağlı olarak düzenlenmelidir). Bireyler ve/ ya da Gruplar Mağdurlar Görgü tanıkları Diğer tanıklar Akrabalar Topluluk liderleri Dini kurumlar Avukatlar Gazeteciler Tıp personeli İnsan hakları yerel aktivistleri Siyasi partilerin, hak temelli çalışan gruplarının, sendikaların, diğer toplumsal grupların vb. üyeleri Polis gücünün üyeleri ve memurları Savcılar Diğer kolluk/adli temsilciler Ordunun üyeleri ve memurları Maddi Kanıtlar Hastane ve/ veya otopsi kayıtları Mahkeme kayıtları Polis kayıtları İddia olunan ihlâllere ilişkin resmi onaylar veya cevaplar Bağımsız araştırma organlarının raporları Olay yerinde terk edilen maddi kanıt oluşturabilecek her şey Mağdur ölmüşse, onun tarafından bırakılan yazılı belgeler Fotoğraflar, videolar vb. Vücuttaki yaralar ve yara izleri Gönüllü Kazanma Gönüllü kazanma süreci aşağıdaki adımlardan oluşur: 1. Araştırma yap 2. Bir gönüllü kazanma planı geliştir 3. Altyapı hazırla 4. İş tanımlarını yaz 5. Pozisyonu duyur 6. Adaylarla mülakat yap ve eleme yap 7. Gönüllüyü görevlendir 8. Gönüllüyü eğit ve yönlendir Gönüllülerle Çalışırken... - Gönüllüyü ciddiye alın. - Değerlendirmeleri içerecek şekilde çalışmaları tartışacağınız düzenli toplantılar organize edin. - Gönüllünün kişisel rehberlik almasını sağlayın. - Gönüllüye çalışmalarına ilişkin bir tepki verin. - Gönüllüye sorumluluklar ve net bir görev verin. - Görevin tatmin edici olmasını sağlayın. - Örgüt hakkında yeterli bilgi verin. - Gönüllüyü politika oluşturma sürecine dahil edin. - Gönüllü tarafından yapılan masrafların geri ödenmesi için iyi bir sistem oluşturun. - İşyerinde iyi bir sağlık ve güvenlik sistemine sahip olun ve gönüllülerin bunu bilmesini sağlayın. - Hasta olan gönüllüye özen gösterin. Yaşgünü, jübile vb şeyler düzenleyin. - Bir gönüllünün sade bir şekilde ayrılmasına izin vermeyin, birşeyler organize edin ve söz konusu kişinin örgütle ilişkisinin sürmesine gayret gösterin. - Bir gönüllünün çalışmalarını takdir etmek için haftalarca ya da aylarca beklemeyin. Bu etkiyi azaltacaktır. - Takdir kişisel olmalı ve kişinin örgütte gönüllü olmasını sağlayan dürtülerle ilişkili olmalıdır. Belli bir kişi için ne tür bir takdirin en anlamlı olacağını belirlemeye gayret edin. Bazıları daha kamusal bir ortamda teşekkür edilmesini tercih ederken, diğerleri daha küçük özel bir takdirden memnun kalacaktır. - Takdir etmeye ilişkin çabalarınızı arkadaşça bir biçimde teşekkür ve takdir etmekten, yemek ve ödül verme gibi daha resmi olanlara kadar çeşitlendirin. - Takdiriniz samimi olsun. Öyle hissetmiyorsanız yapmayın. - Kişiyi takdir edin, işi değil. Ortaya çıkan sonucu değil, kişinin katkısını vurgulayın. Bu büyük bir iş! değil Büyük bir iş yaptın! - Kazanılan başarıya orantılı biçimde yapın. - Takdirinizi belli bir tarzda gösteriyorsanız, bunun daha sonraki yıllarda örgütünüzde tutarlı bir biçimde sürdürülmesini sağlayın.

8 BİR KİTAP İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye İHOP tarafından düzenlenen İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye başlıklı konferansta sunulan bildirilerden oluşan derleme kitap İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Konferans kitabını kitapçılardan ve İHOP tan edinebilirsiniz. Bu kitabı, 19 Ocak 2007 de haince işlenmiş bir cinayet sonucu kaybettiğimiz sevgili Hrant Dink e adıyor, kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz. BİR FİLM Guantanamo Yolunun İzinde... Tür : Dram / Belgesel Gösterim Tarihi : 28 Nisan 2006 Yönetmen : Michael Winterbottom, Mat Whitecross Görüntü Yönetmeni : Marcel Zyskind Müzik : Harry Escott, Molly Nyman Yapım : 2006, İngiltere, 95 dk. Yarışma programında olduğu Berlin Film Festivali ndeki gösterimiyle birlikte, sinema dünyasında övgü dolu yankılar yaratan ve politik sinemanın son yıllardaki en etkileyici birkaç örneğinden biri sayılan, Michael Winterbottom ve Matt Whitecross un yönettiği The Road To Guantanamo, İngiltere de gösterime girdikten çok kısa bir süre sonra, Türkiye deki sinema severlerle de buluştu. Gündeme derin bir parmak izi bırakan ve tarihe mal olması kaçınılmaz olan bu vurucu yapım, Guantanamo da yaşanan insanlık dışı olayları olanca çıplaklığıyla gözler önüne seriyor ve etkisi ister istemez izleyicinin boğazında bir yumruk gibi düğümleniyor. İngiltere de yaşayan Pakistanlı Asıf İkbal, annesinin ona evlenmek üzere bulduğu kızla tanışmak için memleketine döner. Burada eski dostları Ruhel, Şefik ve Münir ile buluşur. Dört arkadaş, bir camide dinledikleri hutbenin etkisiyle Afganistan a gidip küçük bir macera yaşamaya ikna olurlar. Dörtlünün Afganistan a gidişi, ABD nin Taliban ı devirmek üzere yaptığı operasyona denk gelir. Kendilerini bir savaşın ortasında bulan gençler, süratle Pakistan a dönmek üzere kolları sıvarlar. Ne var ki serüvenleri, Amerikan güçlerince yakalanıp terörist oldukları şüphesiyle Küba daki Guantanamo üssüne götürülüne dek bitmeyecektir. Arşiv görüntülerine ek olarak canlandırmalarla da bezenmiş, güçlü bir belgesel...

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

Trans Olmak Suç Değildir!

Trans Olmak Suç Değildir! Trans Olmak Suç Değildir! Anayasa ya göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Yargısız Đnfazlar 44 914 Toplumsal Gösterilere Müdahalede Aşırı Güç Kullanımı 12 869 Dur ihtarı na Uymama ve Silah Kullanma Yetkisinin

Detaylı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2016 2017 Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2017 2015 Gösterge temelli izleme ve raporlama eğitimleri, toplantılar, yayınlar... I1. Genel Kurul, 8 Mayıs, Ankara Çalışma grupları

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi Temmuz Ayı Tekstil Gündemi 05.08.2016 Temmuz Ayı Tekstil Gündemi «Bangladeş de 5 yeni denim firması kuruluyor» «Etiyopya devasa endüstriyel tekstil parkı açacak» «Hindistan, İran tekstil pazarını keşfediyor»

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar 1 2 3 4 5 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTIRILEN ETKINLIKLER ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER PANELİ

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ Özel Sayı: Bağımsız Seçim Gözlemi Temmuz 2011 1 2 46 sivil toplum örgütünden oluşan Bağımsız Seçim İzleme Platformu Türkiye de ilk kez, uluslararası standartlar çerçevesinde,

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Türkiye de 2008-2009 yılında desteklenen projeler:

Türkiye de 2008-2009 yılında desteklenen projeler: Türkiye de 2008-2009 yılında desteklenen projeler: Alevi Kültür Dernekleri Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik için Seferberlik Süre: 18 ay/ Başlangıç: 1 Mart 2009 Hibe Tutarı: 110,444.54 Bu proje Türkiye

Detaylı

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 1.3.9. KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. BAŞLANGIÇ Genel Kurul, Eşitlik, güvenlik, özgürlük, bütün

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ SİSTEM SORULARI 1. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya... denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline denir. Cümleyi

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

Mayın İzleme 2012. Büyük Bulgular Ve Türkiye

Mayın İzleme 2012. Büyük Bulgular Ve Türkiye Mayın İzleme 2012 Büyük Bulgular Ve Türkiye Sözleşme nin evrenselleştirilmesi 2012 de, iki ülke, Finlandiya - Ocak 2012 Somali -Nisan 2012 Mayın Yasaklama Anlaşması na katıldı. Mayın Kullanımı 1 ülkede,

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 307 Savcıların Rolüne Dair İlkeler SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Küba'nın Havana şehrinde yapılan 8. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçluların Islahı

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01. Günlük Haber Bülteni 26.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 241 yurttaşımız şehit oldu, 2bin 194 yurttaşımız yaralandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Ağustos 2016 tarihinde hükümetin

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ 1 ETİK NEDİR? ETİK NEDİR? Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Değerler felsefesinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu Sayın Başkan, Değerli Meclis Başkanları, Değerli Katılımcılar, Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nu sunmak

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

Sanık olarak tutuklandınız ve (polis) büro(sun)(y)a veya başka bir sorgulama yerine götürüldünüz. Haklarınız nelerdir?

Sanık olarak tutuklandınız ve (polis) büro(sun)(y)a veya başka bir sorgulama yerine götürüldünüz. Haklarınız nelerdir? Sanık olarak tutuklandınız ve (polis) büro(sun)(y)a veya başka bir sorgulama yerine götürüldünüz. Haklarınız nelerdir? Bir suçtan dolayı sanık olarak görülmektesiniz ve polis, Kraliyet Askeri Polisi veya

Detaylı

HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI

HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI OMBUDSPERSON HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI Hayat insanların ortak seyahatidir. Bu seyahatin mümkün olduğu kadar güzel olması için, birbirimizin haklarına saygı duymalıyız. Bunu hem büyükler, hem

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde.

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Yaşadıkları toplumlardaki birbirinden çok farklı politik, ekonomik,

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

Genel Eşit Muamele Yasası

Genel Eşit Muamele Yasası Genel Eşit Muamele Yasası Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 soru 10 cevap Türkisch 1 AGG nin amacı nedir? AGG nin amacı, aşağıdaki sebeplerden dolayı mağduriyet oluşumunu engellemek ve mevcut

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Kadınlar kimsenin namusu değildir

Kadınlar kimsenin namusu değildir Kadınlar kimsenin namusu değildir Son dönemlerde medyada namus cinayetlerine sıkça rastlanmaya başlandı. Kadınlarımız vahşice öldürüldü. Bu tür insan hakları ihlallerinin yapıldığı olaylar karşısında sessiz

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!!

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden,temel bir insan hakkı ihlali olan şiddete DUR DE! KADINA KARŞI ŞİDDETE HAYIR! VE KONUK EVİ Şiddet Sadece

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ -2015 VİZE SORULARI

SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ -2015 VİZE SORULARI SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ -2015 VİZE SORULARI 1- I-Koruyucu aile kavramı, 2828 sayılı SHÇEK Kanunu nun Koruyucu Aile Yönetmeliği nin 4.maddesinde tanımlanmıştır. II-Koruyucu aile olmak isteyen bir kişinin

Detaylı

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 9TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 11111 260 01 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 11111 262 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Normlar, Standartlar, Göstergeler. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Normlar, Standartlar, Göstergeler. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Normlar, Standartlar, Göstergeler İzleme değerlendirme neden önemlidir? Kazanımlarımızın kurumlar içinde anlamından boşalmış bürokratik yapılara dönüşmesine

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı