SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER..."

Transkript

1 0

2 İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER Misyon (Özgörev); Vizyon (Özgörüş);... 4 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki Görev ve Sorumluluk... 4 B. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi C. Diğer Hususlar II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç ve Hedefler B. Temel Politika ve Öncelikler C. Diğer Hususlar III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU

3 SUNUŞ HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Faaliyetlerine 2009 yılında başlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-UZEM), çağdaş bilgi iletişim teknolojilerinin yardımıyla verimli ve etkin bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturarak çalışma hayatına aktif katılan kişilerin günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmış programlarla eğiterek meslek hayatlarındaki etkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. OMÜ-UZEM öğrenci-öğrenme merkezli eğitim felsefesini benimseyerek, aktif ve katılımcı eğitim sürecini paydaşlarının geri bildirimlerine göre kendini yenileyerek sürdürmektedir. OMÜ-UZEM aynı zamanda bilimsel ve teknolojik araştırmalar yaparak ilgili bölümlere akademik destek sağlama ve uluslararası düzeyde üniversiteler arasında henüz istenen düzeye ulaşmamış olan işbirliğini artırma konularında çaba sarf etmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim sistemini yürütülen UZEM; Ebelik Lisans Tamamlama Programını Döneminde başlatmış ve 8225 öğrenciyi mezun etmiştir. Programda 640 öğrenci eğitimine devam etmektedir Döneminde başlayan Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması Tezsiz Yüksek Lisans Programından 102 öğrenci mezun olmuş 85 öğrenci ise eğitimini sürdürmektedir. Merkezimiz aynı dönemde İlahiyat Lisans Tamamlama Programını başlatmış, 128 öğrenciyi mezun etmiş; Programda 736 öğrenci eğitimine devam etmektedir Döneminde eğitim-öğretime başlayan Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans, Evde Bakım Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları Bahar Döneminde ilk mezunlarını vermiş olacaklardır Döneminde Posta Hizmetleri Ön Lisans Programı 120 öğrenci ile başlatılmıştır. Diğer taraftan Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Acil Tıp Hemşireliği, Fen Bilgileri Eğitimi, Sosyal Bilgileri Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programları açılmış olup, yeterli talep olması durumunda öğrenci alımı yapılacaktır. Bunun yanında açılması düşünülen Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı, Medya ve İletişim Önlisans Programı, Çocuk Gelişimi Önlisans Programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Yerel Yönetimler Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının hazırlıkları devam etmektedir. 2

4 Merkezimiz tarafından 18 Mayıs 2013 tarihinde; Almanya(6 merkez),avusturya, Azerbaycan, Belçika, Etiyopya, Fransa, G.Afrika, İran, İsviçre, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Malawi, Nijerya, S.Arabistan(2 merkez), Tacikistan ve Türkiye(4 merkez) de olmak üzere 3 kıtada 17 ülkede eş zamanlı olarak toplam 2899 öğrenciye başarıyla Uluslararası Öğrenci Sınavı düzenlemiştir. Ayrıca Merkezimiz, Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararıyla 5/İ derslerini ve sınavlarını Uzaktan Eğitim sistemi ile yapmakta olup, Döneminde 4590; Döneminde 5183 öğrenciye hizmet sunmuştur öğretim yılı 1.döneminde ise öğrenci 5/İ derslerini UZEM aracılığıyla almıştır. Merkezimiz diğer üniversitelere hizmet karşılığı verilen ortak dersler ve protokolü yapılan sertifika programları ile yakın gelecekte farklı programlarda Ön Lisans ve Lisansüstü düzeyde diploma; sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği alanında lisans tamamlama ve sağlık alanında sertifika programlarını hayata geçirmeyi planlamaktadır. Bilgi-iletişim, eğitim teknolojileri ve ölçme-değerlendirme alanlarında uzman 4 akademik personel, tecrübeli 3 idari personel, sistemin sunmuş olduğu faaliyetler konusunda uzmanlaşmış 14 teknik personel ve eğitim teknolojileri ve bilgisayar konusunda yardımcı 8 kısmi zamanlı öğrenciyle faaliyetlerine devam eden Merkezimiz, sorgulayan, araştıran, bilgi iletişim teknolojilerini kullanma konusunda becerileri gelişmiş, kendine güvenen, akılcı, toplumun değer yargılarına saygılı kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yrd.Doç.Dr. Sönmez PAMUK Müdür 3

5 I- GENEL BİLGİLER Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev); Bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak, sorgulayan ve çözümleyen gençlik yetiştirmek amacıyla gelişen teknolojileri kullanarak evrensel etik değerlere bağlı, öncü, yenilikçi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına bilim, eğitim ve sağlık hizmeti sunmaktır. 2. Vizyon (Özgörüş); Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir üniversite olmaktır. 1.Yetki A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Birimin Kuruluş Mevzuatı YÖK Yürütme Kurulu 22/02/ sayılı Kararı gereğince istenilen OMÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmasına ilişkin yönetmelik taslağı, Üniversitemiz Senatosunca alınan tarih ve 2009/131 sayılı Kararı ile Rektörlüğümüzün tarih ve B.30.2.ODM / sayılı yazısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 22/07/2009 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, uygun görülmüştür. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ- UZEM) 23 Ağustos 2009 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile yürürlüğe girmiştir. 2.Görev ve Sorumluluk Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, Üniversite senatosu kararları çerçevesinde ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek, Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları ve basım, ses (audio), görüntü (video), bilgisayar (elektronik ortam) ve teknolojinin sunduğu gereçleri kullanmak ve bununla ilgili program ve yazılımlar geliştirmek, 4

6 Kursları, seminerleri, konferansları ve benzerlerini, dersleri ve programları belirlemek, kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek, Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak, Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Uygun ve etkin uzaktan eğitim teknolojileri, sunum teknikleri, istemde alım teknikleri konusunda planlama ve uygulamalar yapmak, Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak, Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akredidasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin bilgi iletişim teknolojileri vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek, Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim kurulunca kararlaştırılan digger faaliyetleri gerçekleştirmek. 5

7 B. Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1. Taşınmazlar Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı I.C Kapalı Alan (m²) Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²) Eğitim Alanları Eğitim Alanı Sayıları Eğitim Alanı Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Üzeri I.C Toplam Amfi 0 Sınıf 0 Atölye 0 Diğer (Stüdyo) 3 3 Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları 0 Sağlık Laboratuvarları 0 Araştırma Laboratuvarları 0 Diğer ( ) 0 TOPLAM

8 Eğitim Alanlarının Dağılımı I.C Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Toplam Eğitim Alanı Üzeri (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) Amfi 0 Sınıf 0 Atölye 0 Diğer (Stüdyo) Eğitim Laboratuvarları 0 Laboratuvarlar Sağlık Laboratuvarları 0 Araştırma Laboratuvarları 0 Diğer (..) 0 TOPLAM İyileştirme Yapılan Eğitim Alanları Amfi Sınıf Atölye Eğitim Alanı Diğer (..) Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları Sağlık Laboratuvarları Araştırma Laboratuvarları Diğer (..) 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Eğitim Alanı (Adet) 2013 Yılında İlave Yapılan Eğitim Alanı (Adet) TOPLAM 0 0 I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 7

9 Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kladırım ve Girişleri Uygun Yüksekliklerde Kontol Düğmeleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Ranpa Merdivenlerde Trabzan Tekerlekli İskembe Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Engellilere Uygun Otopark Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Merdiven. Rampa Sesli Uyarı Sistemi Engelli Öğrenciler İçin Yapılan Düzenlemeler I.C Yılında Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı Eğitim-Öğretim Materyalleri Otopark Açıklama Sayısı TOPLAM Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar I.C Düzenlemenin Bulunduğu Yer Adı TOPLAM

10 1.3. Sosyal Alanlar Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Toplam Adet m² Adet m² (Adet) (m²) Üzeri Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı TOPLAM I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 1.4. Hizmet Alanları Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı TOPLAM I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 1.5. Ambar ve Arşiv Alanları Ambar ve Arşiv Alanları Adet Alan (m²) I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Ambar Alanları Arşiv Alanları 1 40 Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri TOPLAM

11 2. Teşkilat Şeması UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ YÖNETİCİLERİ Yrd. Doç. Dr. Sönmez PAMUK MERKEZ MÜDÜRÜ Yrd. Doç. Dr.H.Bayram YILMAZ MÜDÜR YRD. Yrd. Doç. Dr. Polat ŞENDURUR MÜDÜR YRD. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Yrd. Doç. Dr. Sönmez PAMUK BAŞKAN Prof.Dr.Şenol EREN YÖNETİM K.ÜYESİ Prof.Dr.Hüsrev MENNAN YÖNETİM K.ÜYESİ Prof.Dr.Bünyamin KARABULUT YÖNETİM K.ÜYESİ Yrd. Doç. Dr. H.Bayram YILMAZ YÖNETİM K.ÜYESİ Yrd. Doç. Dr. Polat ŞENDURUR YÖNETİM K.ÜYESİ Yrd. Doç. Dr. Nurettin ŞENYER YÖNETİM K.ÜYESİ Yrd. Doç. Dr. Yakup GÖNEN YÖNETİM K.ÜYESİ 10

12 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynağın Toplam Maliyeti Bütçe Kaynağı* I.C Yılı Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) Sunucular 10 Yazılımlar Masaüstü Bilgisayar 24 Dizüstü Bilgisayar ,18 özel bütçe 12 Tablet Bilgisayar ,81 özel bütçe 5 Cep Bilgisayar Projeksiyon 3 Slayt Makinesi Tepegöz 1 Episkop Barkot Okuyucu 1 Yazıcı 11 Baskı Makinesi 2 Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar 3 Televizyonlar 6 Tarayıcılar 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Akıllı Tahta Parmak İzi Sistemi 1 TOPLAM ,

13 Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Okutman Uzman Eğit.Öğr.Pl. Genel Toplam 4. İnsan Kaynakları Personel Sınıfı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Akademik Personel % Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel % Sözleşmeli İdari Personel İşçi 1 TOPLAM % 4.1. Akademik Personel Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı I.C Yılının Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı (%) I.C BİRİMİ Birimde Mevcut Kadrosu Bulunan 0 Birimde Fiilen Çalışan Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş Yaş Yaş Yaş 61- Üzeri Yaş Kişi Sayısı 1 3 Yüzde 25% 75% 12

14 Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman Eğit.Öğr.Pl Genel Toplam Yıllara Göre Akademik Personel Sayısı I.C UNVAN YILLAR Yılına Göre 2013 Yılındaki Değişim (%) 33% Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı I.C UNVAN Personel Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı Toplam 0 13

15 4.2. İdari Personel İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı Fiilen Çalışan Personel Sayısı I.C K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sınıfı 0 0 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 0 0 TOPLAM İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı Unvan Dağılımı Mevcut Kadrolar Dolu Kadrolar Veznedar 1 Bilgisayar İşletmeni 2 işçi 1 I.C Fiilen Görev Yapanlar TOPLAM

16 İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Kişi Sayısı 2 2 I.C Y.L. ve Dokt. Yüzde 50% 50% İdari Personelin Hizmet Süresi Kişi Sayısı 1 Yıldan Az 1 5 Yıl 6 10 Yıl Yıl Yıl Üzeri Yüzde 25% 50% 25% Yıl I.C Yıl ve Üzeri İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş altı Yaş Yaş Yaş Yaş 60- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 25% 50% 25% Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları I.C Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi 4/B li Sözleşmeli 4/C li Sözleşmeli Hizmet Alımı 14 15

17 5. Sunulan Hizmetler 5.1. Eğitim Hizmetleri Eğitim-Öğretim Verilen Programlar I.C Birim Adı: Sıra No Program Adı 1 Posta Hizmetleri Ön Lisans Tamamlama(U.Ö) 2 Ebelik Lisans Tamamlama(U.Ö) 3 İlahiyat Lisans Tamamlama(U.Ö) 4 Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması Tezsiz Yüksek Lisans(U.Ö) 5 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans(U.Ö) 6 Evde Bakım Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans(U.Ö) 7 Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans(U.Ö) Eğitim-Öğretim Birimi Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam I.C K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam Sınıflara Göre Öğrenci Dağılımı I.C Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam I.C K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam

18 Mezun Olan Öğrenciler ve Yeni Kayıtlar I.C Mevcut Öğrenci Mezun Öğrenci Yeni Kayıt K E Toplam K E Toplam K E Toplam Lisans ve Önlisans Programlarında Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları I.C I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Birim Düzeyinde) Kendi İsteği ile Ayrılan Öğr. Ücr. ve Katkı Payı Yatırmayanlar Başarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğr. Çıkarma I.C Yatay Geçiş Diğer Toplam

19 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 5.2. İdari Hizmetler Yapılan İhaleler I.C İhale Usülleri İhale Türü (Bütçe Kodu) Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Doğrudan Temin 4734/22-d Pazarlık Usulü 4734/21-f Mal Alımı ( ) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi ( ) 0,00 0,00 0,00 32, ,31 1, ,03 1,00 0, ,03 6, ,87 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 1,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0, ,03 38, ,18 0,00 0,00 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yılı İç Denetim Faaliyetleri I.C DENETLENEN BİRİM DENETİM TÜRÜ DENETİM ALANLARI 18

20 Yılı Dış Denetim Verileri I.C DENETİM TÜRÜ DENETİM ALANLARI SORGU MADDESİ SAYIŞTAY İLAMLI MADDE SAYISI (Tablo, Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim kapsamında değerlendirilecektir.) C. Diğer Hususlar II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri 1. Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler II.A yılında UZEM tarafından yürütülmekte olan programlarında yeni tür programlar ile farklı kesimlerdeki öğrenci gruplarına ulaşmak, hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde, değişik sertifika programları ile mesleki gelişimi sağlamaya yönelik öğretim programları geliştirmek. İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, döneminde farklı alanlarda (sağlık, eğitim, iş ve meslek programları vb) alanlarda çalışan insanların güncel mesleki konularda gelişimlerine yönelik sertifika programları açmak, Merkezlerin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, 2. Rekabet şartlarını da dikkate alarak, OMÜ UZEM'in ülkemizde tanınırlığını artırmak, uzaktan eğitim politikalarında söz sahibi olmasını ve elde ettiği bilgi ve tecrübeyi diğer yükseköğretim kurumları ile paylaşımını sağlamak amacıyla bir takım akademik ve tanıtım çalışmaları (panel, seminer, konferans, toplantı vb) yapmak, OMÜ içerisinde işbirliklerini geliştirmek ve hemen hemen her fakülte ve enstitü ile en az bir uzaktan eğitim faaliyeti gerçekleştirmek ve uzaktan eğitimin ve merkezimin tanınırlığını artırma ve uzaktan eğitim ile birimlerin elde edebileceği potansiyel faydaların keşfedilmesine öncülük etme, Merkez faaliyetlerine lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımını sağlamak,

21 3. OMÜ stratejilerine paralel olarak uluslararası işbirliğini sağlamak ve artırmak amacıyla çevre ülkelerle başta olmak üzere farklı ülkeler ile UZEM bünyesinde programlar ve projeler yürütmek, En az bir alanda uluslararası bir programı açmak ve yürütmek Uzaktan eğitim konusunda en bir tane ulusal toplantıyı organize etmek, paydaşlar ile bir araya gelerek güncel meselelere çözümler üretebilmek, Üniversitemiz I. Stratejik Planında Biriminizin Sorumlu Tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedefler yazılacaktır. Merkezimizin Amacı Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dahil bütün eğitim öğretim programları ve leri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek, Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak, Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız bütün ilgililere ulaştırmak, Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim öğretimin başarısını artırmak E - öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek, Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek, Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve yardımlaşmaya katkı sağlamak, Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve yayınlamak. Merkezin Hedefi Merkezimiz; bulunduğu çağın sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değerlendirmesi yapıldığında, bu alanda kaliteli, hızlı, etkili ve verimli bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesini hedeflemektedir. 20

22 B. Temel Politika ve Öncelikler Ondokuzmayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi sahip olduğu teknoloji yapısıyla 24 saat erişilebilir, hızlı ve güçlü bir eğitim platformuna sahiptir. Bu platformda öğrenciler, diledikleri her an derslere katılabilmekte ve bu sayede zamandan ve mekandan bağımsız olarak eğitim alma imkanına sahip olabilmektedir. Merkezimiz canlı dersler ve UZEM forumları aracılığıyla öğrenci - öğretim elemanı ve öğrenci - öğrenci etkileşimi sorununa çözüm getirmiştir. Eğitim yönetim sisteminde oluşturulan teknik destek forumu ve sanal öğ- renci işleri ofisi ile öğrencilerin yaşadığı problemlere en kısa zamanda çözüm getirilmektedir. UZEM tarafından görevlendirilen destek elemanları bu forumları sürekli takip etmekte ve öğrencilerle iletişime geçmektedir. Eğitim yönetim sistemi üzerinde asenkron ders materyalleri sunan UZEM, aynı zamanda canlı dersler ile öğrenci ve öğretim elemanlarını yüz yüze buluşturmaktadır. Yapılan tüm canlı dersler UZEM teknik destek elemanları tarafından izlenmekte ve herhangi bir sorun oluştuğunda anında müdahale edilmektedir. UZEM ölçme-değerlendirme birimi, öğrencilerin başarısını yürütülen programın doğasına ve öğretim ta- sarımına özgü farklı metotlarla belirlemektedir. UZEM hem internet hem de yüz yüze yaptığı sınavlar ile birlikte ödevler, projeler, forumlara katılım durumu, ders takip yüzdesi gibi ölçütleri de dikkate almaktadır. Merkezimiz 5000 civarında bir öğrenciye aynı anda çevrimiçi sınav yapabilen sayılı kurumlardan biridir. Ondokuzmayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, çevrimiçi sınav sisteminin yanı sıra Türkiye çapında yapılan yüz yüze sınav organizasyonlarını da gerçekleştirmektir. Sınavın yapılacağı okulların belirlenmesi, sınavda görev alacak personelin atanması, öğrencilerin yerleştirilmesi, soru kitapçıklarının basılması ve Türkiye geneline dağıtılması, sonuçların değerlendirilip duyurulması merkezimiz tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Merkezimiz 2013 yılında aynı anda 17 değişik ülkede 26 merkezde eş zamanlı olarak Uluslararası Öğrenci sınavı yapabilen ender kurumlardan bir olmayı başarmış, 2014 yılında ise 34 ülke 51 merkezde sınav yapmayı planlamaktadır. Merkezimiz birçok üniversitenin uzaktan eğitim merkezleri ile işbirliği yaparak uzaktan eğitim sisteminin kalitesini arttırmaktadır. Bu paralelde uzaktan eğitim çalıştayı düzenleyen merkezimiz, Türkiye de uzaktan eğitim alanında uzman olan akademisyenleri bir araya getirmiş, hem teknik hem de mevzuat konusunda karşılıklı fikir alış verişi yapılmasını sağlayarak Türkiye de uzaktan eğitimin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Türkiye de uzaktan eğitim veren merkezler arasında mezuniyet töreni düzenleyen ve uzaktan eğitim öğ- rencilerine mezuniyet töreni coşkusu yaşatan ilk uzaktan eğitim merkezi Ondokuzmayıs Üniversitesi Uzaktan Eği- tim Merkezi olan UZEM çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencileri ile sık sık bir araya gelmektedir. C. Diğer Hususlar OMÜ-UZEM Birimleri Öğretim Yönetim Sistemi Birimi Akademik İçerik Geliştirme Birimi Grafik Animasyon Birimi Ölçme-Değerlendirme Birimi olmak üzere dört alt birimden oluşmaktadır. 21

23 Öğretim Modeli Ders Programlarında uygulanan model asenkron+senkron iletişim üzerine geliştirilmiş bir model olup, ders materyalleri ve öğrenci-öğretim elemanı etkileşimini araçlar ve yöntemler ile gerçekleştirilmektedir. Öğretim Modeli ve Ders Bileşenleri Ders Materyalleri: Derslerde amacına uygun olarak önceden hazırlanmış yayın yönetmeliği çerçevesin- de akademik olarak değerlendirilmiş ve zenginleştirme ve etkileşimi 22

24 artırma işlemlerine tabi tutulmuş dersler materyalleri(video, PDF, MP3, Word, Powerpoint sunusu vb.) öğrencilere sunulmuştur. Ders Materyalleri Video PDF Word PowerPoint MP3 Teknik Altyapı Programının yürütülmesinde oluşturulan teknik altyapı ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki gibidir Donanım Türk Telekom a bağlı veri merkezinde barındırılan 6 adet sunucudan oluşan sanallaştırılmış hesap bulutu sistemi (ölçeklendirilebilir) 100 MB bant genişliği (arttırılabilir) Senkron/asenkron sunumu destekleyen çoklu ortam altyapısı HD kameralardan alınan görüntüleri işleyebilen çok amaçlı kontrol ve yayın ünitesi Öğretim Araçları (dijital kalem, touch pad, kayıt cihazları) Yazılım Öğretim yönetim sistemi Öğretim yönetim sistemi 150 ülke, 70 dil desteği, 2 milyon eğitmen kullanıcısı Uluslararası ders materyallerinin paketlenmesi ve paylaşım standartları desteği (SCORM, IMS, vb.) Tartışma forumu Ö l ç m e v e U y g u l a m a Yüzyüze Sınav Baskı ve Optik Okuma Çevrimiçi sınav sistemi UZEM yazılım ekibi tarafından geliştirilen online sınav sistemi ile aynı anda eşzamanlı olarak öğrencinin sınavı gerçekleştirilmiş, sonuçlar bu sistem aracılığıyla öğrencilere duyurulmuştur. Sınav yönetim sistemi on-line sınav tanımlama, soruları ve cevaplarını yükleme, öğrenci notlarını otomatik olarak hesaplama ve olası hatalı soruların sınav sonrası iptali ve öğrencilerin notlarının bu değişikliğe göre hesaplanması gibi fonksiyonları ile etkin bir şekilde kullanılmıştır. 23

25 Finans Tipi Ekonomik Sınıflandırma III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1-1 Kurumsal Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma 2013 Yılı I II III IV I II III IV I I II Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi , , ,80 0,20 100% , , , ,15 29% , , , ,61 10% , , , ,24 60% , , , ,54 40% TOPLAM ,00 0,00 0, , , ,74 61% 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler Yolluklara İlişkin Veriler Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.)

26 Yurtdışı Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden YÖK Kapsamında (2547/39 Md.) AB, Santez, BAP Proje Kapsamında Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler III.A TELEFON GİDERİ (TL) m3 ISINMA GİDERİ Doğalgaz Kömür Fuil-Oil Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) ELEKTRİK GİDERİ Kw/Saat Tüketim Bedeli (TL) m3 SU GİDERİ Tüketim Bedeli (TL) ,87 3. Mali Denetim Sonuçları 4. Diğer Hususlar 25

27 ORTAK PROJELER ÖZEL SINAVLAR YÖS SINAVI KAMPÜS İÇİ DERSLER SERTİFİKA PROGRAML ARI PROGRAMLAR ÖNLİSANS PROGRAML ARI LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI B. Performans Bilgileri UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI FAALİYETLERİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NİN SON BİR YILDA GERÇEKLEŞTİRDĞİ FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖZLÜ BİLGİLER PROGRAMLAR EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ VE PLANLAMASI TEZSİZ YÜKSEK LİSANSI TAŞINMAZ DEĞERLEME VE GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANSI FİZİK TEZSİZ YÜKSEK LİSANSI KİMYA TEZSİZ YÜKSEK LİSANSI BİYOLOJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANSI MATEMATİKTEZSİZ YÜKSEK LİSANSI EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANSI SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANSI EBELİK LİSANS TAMAMLAMA İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI PROGRAMI MESLEK ELEMANI SERTİFİKASI PROGRAMI 5İ ORTAK DERSLER YABANCI DİL LER DERSİ FAALİYETLER E-materyaller (mp3, pdf, ppt, video) hazırlanmış olup, canlı derslerle birlikte verilmiştir. Arasınavlar online, dönem sonu ve bütünleme sınavları OMÜ merkez kampüsünde merkezi olarak yüzyüze gerçekleştirilmiştir. E-materyaller (mp3, pdf, ppt, video) hazırlanmış olup, canlı derslerle birlikte verilmiştir. Arasınavlar online, dönem sonu ve bütünleme sınavları OMÜ merkez kampüsünde merkezi olarak yüzyüze gerçekleştirilmiştir. YÖK'ten onay geldi, talep toplanıyor YÖK'ten onay geldi, talep toplanıyor YÖK'ten onay geldi, talep toplanıyor YÖK'ten onay geldi, talep toplanıyor E-materyaller (mp3, pdf, ppt, video) hazırlanmış olup, canlı derslerle birlikte verilmiştir. Arasınavlar online, dönem sonu ve bütünleme sınavları OMÜ merkez kampüsünde merkezi olarak yüzyüze gerçekleştirilmiştir. E-materyaller (mp3, pdf, ppt, video) hazırlanmış olup, canlı derslerle birlikte verilmiştir. Arasınavlar online, dönem sonu ve bütünleme sınavları OMÜ merkez kampüsünde merkezi olarak yüzyüze gerçekleştirilmiştir. E-materyaller (mp3, pdf, ppt, video) hazırlanmış olup, canlı derslerle birlikte verilmiştir. Arasınavlar online, dönem sonu ve bütünleme sınavları OMÜ merkez kampüsünde merkezi olarak yüzyüze gerçekleştirilmiştir. E-materyaller (mp3, pdf, ppt, video) hazırlanmış olup, canlı derslerle birlikte verilmiştir. Arasınavlar online, dönem sonu ve bütünleme sınavları OMÜ merkez kampüsünde merkezi olarak yüzyüze gerçekleştirilmiştir. E-materyaller (mp3, pdf, ppt, video) hazırlanmış olup, canlı derslerle birlikte verilmiştir. Arasınavlar online, dönem sonu ve bütünleme sınavları OMÜ merkez kampüsünde merkezi olarak yüzyüze gerçekleştirilmiştir. E-materyaller (mp3, pdf, ppt, video) kullanılarak dersler öğrencilere ulaştırılmıştır E-materyaller (mp3, pdf, ppt, video) kullanılarak dersler öğrencilere ulaştırılmıştır. OMÜ meslek yüksekokullarında E-materyaller (mp3, pdf, ppt, video) kullanılarak dersler öğrencilere ulaştırıldı. Sınavlar merkezi olarak yüzyüze gerçekleştirildi. OMÜ meslek yüksekokullarında E-materyaller (mp3, pdf, ppt, video) kullanılarak dersler öğrencilere ulaştırıldı. Sınavlar merkezi olarak yüzyüze gerçekleştirildi. YURTDIŞI ÖĞRENCİ SINAVI DİŞ TEKNİKERLİĞİ YETKİLENDİRME SINAVI PSİKOLOJİ YETKİLENDİRME SINAVI ECZANE DESTEK PERSONELİ YETKİLENDİRME PROGRAMI MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi ile birlikte 17 ülkede 22 yurtdışı merkezde ve Türkiye'de 4 merkezde eş-zamanlı olarak yabancı uyruklu öğrenci seçme sınavı yapıldı. Sağlık Bakanlığı'yla yapılan protokol çerçevesinde 15 il merkezinde yapıldı. Sağlık Bakanlığı'yla yapılan protokol çerçevesinde 15 il merkezinde yapıldı. 11 Kasım 2013 günü başlayıp 15 Şubat 2014 tamamlanacak olaneğitim teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Türk Dili ve İnkilap Tarihi dersleri video, mp3,pdf ve sunum olarak dersler on-line sunuldu. Altyapı hizmeti, içerik hizmeti ve sınavları yapıldı. Türk Dili ve İnkilap Tarihi dersleri video, mp3,pdf ve sunum olarak dersler on-line sunuldu. Altyapı hizmeti ve içerik hizmeti verildi. Türk Dili ve İnkilap Tarihi dersleri video, mp3,pdf ve sunum olarak dersler on-line sunuldu. Altyapı hizmeti, içerik hizmeti ve sınavları yapıldı. 26

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

SUNUŞ. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı

SUNUŞ. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde internet hizmeti verilmektedir. Bunun yanında ağ cihazlarının bakımı, internet alt yapısı, sunucu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI [FAALİYET RAPORU-2008 ] SUNUŞ Başkanlığımızın 2008 yılı Faaliyet Raporunu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 2011 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 0 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 l Genel Bilgiler 4 A Misyon-Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5 C İdareye

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı