T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI GİRİŞ KILAVUZU ESKİŞEHİR-2012

2 ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ Ön Kayıt 06 Ağustos - 10 Ağustos 2012 Özel Yetenek Sınavı 13 Ağustos -17 Ağustos 2012 Sınav Sonuçlarının İlanı 23 Ağustos 2012 Saat: Asil Adayların Kesin Kayıtları 03 Eylül-04 Eylül 2012 Yedek Adayların Kesin Kayıtları İlan Tarihi Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri I.Yedek Liste 04 Eylül 2012 (18.30) 06 Eylül 2012 II. Yedek Liste 06 Eylül 2012 (18.30) 07 Eylül 2012 III. Yedek Liste 07 Eylül 2012 (18.30) 10 Eylül 2012 IV. Yedek Liste 10 Eylül 2012 (18.30) 12 Eylül 2012 V. Yedek Liste 12 Eylül 2012 (18.30) 14 Eylül 2012 Yedek Adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde mesai saatleri ( ) içerisinde yapılacaktır.yedek adaylarla ilgili ilanlar web sitemizde aynı zamanda yüksekokulumuz duyuru panosunda yapılacaktır. Bu nedenle yedek adayların kesin kayıtlarını belirtilen belgeler ile birlikte belirtilen tarihlerde mesai saatleri içerisinde ( ) şahsen yaptırmaları gerekmektedir. Sonuçlar hakkında adaylara Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu idaresi tarafından posta veya telefon ile haber verilmeyecektir. KONTENJAN Özel yetenek sınavları sonunda sınavı kazanan, Antrenörlük Eğitimi Bölümü : 40 ( 12 bayan, 28 erkek) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü : 40 (16 bayan, 24 erkek) Öğrenci kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne bayan öğrenci aday kontenjanlarının açık kalması halinde erkek öğrenci adayları yerleştirme puan sıralamasına göre kayıt hakkı kazanacaktır. Antrenörlük Eğitimi bölümüne branşlara yönelik bayan kontenjanlarının açık kalması halinde, erkek öğrenci adayları yerleştirme puan sıralamasına göre boş bulunan bayan branş kontenjanlarına kayıt hakkı kazanacaktır. ÖZEL YETENEK SINAVI Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü : Beceri ve Koordinasyon Sınavı Antrenörlük Eğitimi Bölümü : Beceri ve Koordinasyon Sınavı Branş Sınavı 1

3 DEĞERLENDİRME Ön kayıt yaptıran tüm adaylar Beceri ve Koordinasyon Sınavına katılmak zorundadır. Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih eden adayların ayrıca branş sınavına da girmesi gerekmektedir. Sınav sonuç sıralaması için yapılacak olan Beceri ve Koordinasyon Sınavında 30 puanın altında kalan veya ön kayıt yaptırıp Beceri ve Koordinasyon Sınavına girmeyen adaylar genel değerlendirmeye dahil edilmeyecekler ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü branş sınavına alınmayacaklardır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü branş sınavında 50 puanın altında kalan adaylar ise Antrenörlük Eğitimi Bölümü sınav sonuç değerlendirmesine dahil edilmeyeceklerdir. *Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrenci alımı ile ilgili branş dağılımları aşağıda belirtilmiştir. Atletizm; en fazla 6 erkek 4 bayan, Badminton; en fazla 4 erkek 4 bayan, Basketbol; en fazla 6 erkek 4 bayan, Cimnastik; (Artistik ve Ritmik toplam) en fazla 4 erkek 4 bayan, Futbol; en fazla 7 erkek 4 bayan, Hentbol; en fazla 6 erkek 4 bayan, Masa Tenisi; en fazla 4 erkek 4 bayan, Tenis; en fazla 4 erkek 4 bayan, Voleybol; en fazla 6 erkek 4 bayan, Yüzme; en fazla 6 erkek 4 bayan olmak üzere toplam 40 öğrenciden ÖN KAYIT Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın başvuru süresi içerisinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı, Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin en az birinden (ağırlıklı orta öğretim başarı puanı eklenmeden) ve daha fazla puan almış olan adaylar ön kayıt yaptırabilirler. Ayrıca merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu programlara başvurabilirler. 2

4 BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden (ağırlıklı orta öğretim başarı puanı eklenmeden) ve daha fazla puan almış olanlar başvurabilirler. 2. Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu başvuru sırasında verilecektir). 3. Ön kayıt işlemleri adayın kendisi tarafından yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir Ön kayıt sırasında adaylardan parmak izleri alınarak fotoğrafları çekilecektir. Adayların özel yetenek sınavı sırasında parmak izleri tekrar alınarak kontrol edilecektir YGS Sonuç Belgesi (ÖSYM den Yüksekokul tarafından alınacaktır. ) 5. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği (Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.) 6. Adayların Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına girmesinde ve öğrenim görmesinde sakınca yoktur ibareli hastaneden alacakları heyet raporunun aslı. 7. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle okulla ilişiği kesilmiş olanlar ön kayıt yaptıramazlar ÖSYS de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açıköğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açıköğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2011-ÖSYS de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 9. Adayların orta öğretim başarı puanları Yüksekokulumuz tarafından kayıt esnasında ÖSYM'den temin edilecektir (Orta öğretim başarı puanı diploma notu değildir) 10. Başvurular sırasında adaya fotoğraflı giriş belgesi verilecektir. Adaylar sınav giriş belgesi, kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport.) ve göğüs numarasını sınavlar boyunca yanlarında taşımak ve istenildiğinde göstermek zorundadır. Belgeleri eksik olan adaylar sınava alınmayacaklardır. 3

5 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER Beceri ve Koordinasyon Sınavı toplam 100 puan üzerinden Beceri ve Koordinasyon Sınav Puanlama Cetveli nde belirtilen şekilde değerlendirilecektir. Beceri ve Koordinasyon Sınavında 30 puanın altında kalan adaylar sınavdan elenerek, sıralama için değerlendirmeye dâhil edilmeyeceklerdir. Özel yetenek sınavı sırasında parmak izi tutmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Adayların sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararını takiben 23 Ağustos 2012 tarihinde saat de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda ve web sayfamızda ilan edilecektir. (http://besyosinav.anadolu.edu.tr/) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine yerleştirmede esas alınacak puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan türü belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) b) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA puan türlerinin en yükseği) c) 2012-YGS Puanlarının en büyüğü (YGS-P) Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP'lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Adayın ÖYSP ÖYSP Puan Dağılımının ÖYSP Standart Puanı Ortalaması +50 Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10'dur. Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı=yp) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için aday Spor Lisesinden geliyorsa) YP = (1,17x ÖYSP-SP) + (0,11xAOBP) + (0,22xYGS-P)+ (0,03x AOBP) b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa) YP = (1,17x ÖYSP-SP) + (0,11xAOBP) + (0,22xYGS-P) Değerlendirmeye giren adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 4

6 SINAVLARLA İLGİLİ UYARILAR 1- Adaylar sınav kılavuzunda belirtilen sınav kurallarına uymak zorundadırlar. Adayların ön kayıt sırasında kendilerine bildirilen sınav saatlerinden en az iki saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 2- Adayların kendilerine bildirilen saatlerdeki sınavlarda teknik sorunlar nedeniyle gecikme yaşanması halinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü sınav takvimi içerisinde değişik bir saat belirlemekle yetkilidir. 3- Sınavın genel düzenini bozucu hareketleri ve olumsuz davranışları olan adayların sınavları, sınav komisyonu tarafından tutanak tutularak geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 4- Kapalı devre sınav yayını yapılacak olup, yayın adaylar ve yakınları tarafından izlenecektir. 5- Yüksekokulumuz Özel Yetenek Sınavı tarihleri içersinde genel düzeni bozucu hareketleri ve olumsuz davranışları olan aday yakınları yüksekokul binasına alınmayacaklardır. 6- Adaylar uygulama sınavlarında spor giysisi (tişört, şort) ve spor ayakkabısı giymek zorundadır (Eşofman giyilmesi önerilmemektedir). Ayrıca fotosel sisteminde sorun teşkil etmesi sebebiyle, parlak ve fosforlu spor giysilerinin tercih edilmemesi önerilmektedir. 7- Sınavların gün, saat ve uygulama şeklinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde adaylara gerekli duyuru yapılacak ve adaylar bu değişikliğe göre sınavlara girecektir. 8- Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında YGS sınav puanının yüksekliği esas alınacaktır. 9- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne bayan kontenjanlarının açık kalması halinde yerleştirme puan sıralamasına göre erkek öğrenciler kayıt hakkı kazanacaktır. 10- Antrenörlük Eğitimi bölümüne branş bayan kontenjanlarının açık kalması halinde yerleştirme puan sıralamasına göre erkek öğrenciler, boş bulunan bayan branş kontenjanlarından kayıt hakkı kazanacaktır. 11- Sınava girecek adayların sınav sırasında yanlarında bulunması gereken belgeler ve malzemeler aşağıda sıralanmıştır; Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) Sınav giriş belgesi (Kayıtlarda öğrencilere verilecektir) Spor giysisi (tişört, şort ve spor ayakkabısı ) Göğüs Numarası (Adaylara sınava giriş sırasında verilecek göğüs numaraları tüm sınavlar boyunca adayların göğsünde bulunacaktır) 5

7 BECERİ KOORDİNASYON SINAVI (100 puan) Tarih : / Saat : Yer : Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampusü BESYO Adaylar Beceri ve Koordinasyon Sınavına ön kayıt esnasında belirtilen tarih, saat ve yerde gireceklerdir. Adaylara bildirilen tarih ve saatte hangi nedenle olursa olsun sınava gelmeyen adaylar girmedi olarak değerlendirilecek ve hiçbir suretle sınava alınmayacaklardır. Ön kayıt yaptıran tüm adaylar bu şartları kabul etmiş olarak değerlendirilecektir. Sınav Merkezi: Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampusü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BECERİ VE KOORDİNASYON PARKURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR: 1) Her adayın beceri ve koordinasyon sınavına iki kez katılma hakkı (birlikte gireceği grupta) vardır. İlk denemesinde tam puan alan adaya 2. deneme hakkı verilmeyecektir. 2) Parkur içerisinde hangi istasyonda olursa olsun adayın istasyon materyallerini devirmesi halinde parkur bıraktırılacaktır. 3) Parkur sırasında sistemden kaynaklanan aksamalarda (kronometrenin durmaması, elektriklerin kesilmesi v.b.) adaya takip eden bir saat içerisinde kullanmak üzere bir hak daha verilecektir. 4) Parkur içerisinde puan alma süresini aşan (erkeklerde sn., bayanlarda sn) aday uyarılarak parkur bıraktırılacaktır. 6

8 KOORDİNASYON PARKURUNU OLUŞTURAN İSTASYONLAR VE ÖZELLİKLERİ: 1) Çıkış: Başlangıç fotoselinin 1 metre gerisindeki çizgiye bir ayakla basılı haldeyken aday arkadaki ayakla koşuya başlayacaktır. 2) Kayma Adımı: Başlangıç çizgisinden sonraki istasyondur. İki daire arasında bir gidiş bir geliş olmak üzere kayma adımı yapılacaktır. İstediği daireden başlamak kaydıyla dairelerden çıkış yönüne göre soldakine sol ayak sağdakine sağ ayakla basılacaktır. İstasyona başladığı daireye 2. kez aynı ayakla basmak koşuluyla takip eden istasyona geçilecektir. Kayma adımı sırasında ayak içleri birbirine paralel olmak kaydıyla kayma yönünde yana adım alacak ve diğer ayak onu takip edecektir. Kayma yönüne göre arkadan gelen ayak önden giden ayağı geçemez. Bu durumda hata verilecektir ve aday hata yaptığı yerden önceki daireye geri dönecek ve kayma adımına kaldığı yerden devam edecektir. 3) Denge Tahtası: Kayma adımından sonraki istasyondur. Aday denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlayacaktır. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. Aday denge tahtasından düştüğü takdirde hata verilecektir. Bu durumda denge tahtasının başlangıç noktasına geri dönecek ve bu istasyona baştan başlayacaktır. 4) Öne Takla: Denge tahtasından sonraki istasyondur. Aday öne takla atıp bir sonraki istasyona devam edecektir. Öne takla esnasında teknik önemli değildir. 5) Topları Sepete Koyma: Öne takla istasyonundan sonraki istasyondur. Aday farklı renkte olan topları tek tek alarak aynı renkte olan sepetin içerisine bırakacaktır. Adaylar, sepet içerisindeki istediği renkteki topla istasyona başlayacaktır. Ancak topları sepete bıraktıktan sonra hangi gerekçe ile olursa olsun top sepetin dışına çıktığı takdirde tekrar aynı sepetin içine bırakılacaktır. Aksi takdirde hata verilecek ve toplar sepetlerine konulduktan sonra diğer istasyona geçilecektir. 6) Engel Sıçraması: Topları sepete koyma istasyonundan sonraki istasyondur. Aday 5 adet sıçrama engeli üzerinden sıçrama yapacaktır. İlk ve son engelde serbest, aradaki 3 engelde tek zamanlı sıçramalar yapılacaktır. Yapılmadığı takdirde hata verilir. Sıçrama hatası verilirse sıçrama istasyonuna baştan başlanacaktır. 7

9 7) Çemberden Top Geçirme: Engel sıçraması istasyonundan sonraki istasyondur. Kasa içerisinde 4 top bulunacaktır. Aday bu topları kasanın arkasından tek tek alıp atarak 2 tanesini dik pozisyondaki çemberin içinden geçirmek zorundadır. Adaylar 4 toptan 2 tanesini geçiremediği takdirde parkur bıraktırılacaktır. 8) Sıranın Sağ ve Sol Yanına Sıçrama: Çemberden top geçirme istasyonundan sonraki istasyondur. Aday bankın üzerinden yanlara, bankı tutmadan ve ellerden destek almadan 4 kez sıçrama yapacaktır. Adaylar bankın istenilen yönünden sıçramaya başlayacaktır. İlk ve son sıçrama serbest, aradaki sıçramalar tek zamanlı yapılacaktır. Yapılmadığı takdirde o sıçrama doğru yapılıncaya kadar tekrar edilecektir. Sıçrama ellerle destek alınarak yapıldığı takdirde aynı sıçrama elle desteksiz yapılıncaya kadar sıçrama tekrar edilecektir. 9) Yüksek Engelden Top Aşırtma: Sıranın sağ ve sol yanına sıçrama istasyonundan sonraki istasyondur. Aday sepetteki topu alıp belli bir yükseklikte bulunan engelin üstünden farklı yönlerde olmak üzere 2 kez aşırtarak topun tamamı ile karşıya geçirecek ve tekrar sepete koyacaktır. Sepete koyulduktan sonra hangi gerekçe ile olursa olsun top sepetin dışına çıktığı takdirde tekrar aynı sepetin içine konulacaktır. Yüksek engelden top aşırtma istasyonunda topun düşürülmesi, engelin üstünden aşırtılamaması, sepetin içine konulamaması gibi durumlarda istenilen hareket yapılana kadar tekrarlanacaktır. Aday topu engelin üstünden topu aşırtma esnasında tek veya çift elini kullanabilir. 10) Modifiye Mekik Koşusu: Yüksek engelden top geçirme istasyonundan sonraki istasyondur. Aday kulvarlar içerisinden gidiş, geliş ve gidiş olmak üzere istasyonu tamamlayacaktır. 11) Bitiş: Aday modifiye mekik koşusundan sonra başlangıç fotoselinin aynı hizasındaki bitiş fotoselinin önünden geçerek parkuru tamamlayacaktır. 8

10 9

11 BECERİ KOORDİNASYON SINAVI PUANLAMA CETVELİ ERKEKLER PUAN BAYANLAR

12 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULANIŞI VE TARİHİ Önceden Beceri ve Koordinasyon sınavına girip 30 puanın üstünde puan alan ön kayıtta Antrenörlük Eğitimi bölümünü tercih eden adayların branş sınavları, Ağustos 2012 tarihlerinde adaylara bildirilen saatlerde yapılacaktır. BRANŞ SINAVI 100 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR *Beceri ve Koordinasyon sınavında alınan puanın %30 u, branş sınavın da alınan puanın %70 i alınarak değerlendirmede esas puan bulunacaktır. *Antrenörlük Eğitimi Bölümü branş sınavında 50 puanın altında kalan adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümü değerlendirmesine dahil edilmeyeceklerdir. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıda üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) c) 2012-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği) Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Adayın ÖYSP ÖYSP Puan Dağılımının ÖYSP Standart Puanı Ortalaması +50 Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10 dur. Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı=yp) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için aday Spor Lisesinden geliyorsa) YP = (1,17x ÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22x YGS-P)+(0,03xOBP) b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa) YP = (1,17x ÖYSP-SP) + (0,11 xobp) + (0,22xYGS-P) Değerlendirmeye giren adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne branş tercihi ön kayıt başvuru formuna işaretlenecektir. BRANŞLAR Antrenörlük Eğitimi Bölümüne branş tercihi ön kayıt başvuru formuna işaretlenecektir. Sınava girecek aday aşağıda belirtilen spor branşlarından sadece bir tanesini seçmek zorundadır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, Lisans öğrenimi süresince uzmanlık derslerini seçtikleri branştan almak zorundadır. 1) ARTİSTİKCİMNASTİK 5) FUTBOL 9) TENİS 2) ATLETİZM 6) HENTBOL 10)VOLEYBOL 3) BADMİNTON 7) MASA TENİSİ 11) YÜZME 4) BASKETBOL 8) RİTMİK CİMNASTİK 11

13 1) ARTİSTİK CİMNASTİK BRANŞ SINAVI (100 puan) Artistik Cimnastik branşını seçen adaylar aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde sınava gireceklerdir. Tarih: Perşembe Saat : Yer : Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampusü BESYO Artistik Cimnastik Salonu. 12

14 2) ATLETİZM BRANŞ SINAVI (100 puan) Atletizm branşını seçen adaylar aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde sınava gireceklerdir. Tarih : Perşembe Saat : Yer : Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampusü BESYO Atletizm Pisti. Atletizm branşını seçen adaylar atletizm puanlama cetvelinde belirtilen dallardan bir tanesini seçmek zorundadırlar. Sınavda atletizm müsabaka kuralları uygulanacaktır. ATLETİZM BAYANLAR PUANLAMA CETVELİ PUAN 100m (sn) 200m (sn) 400m (dak) 800m (dak) 1500m (dak) 3000m (dak) 100m Engel (sn) Yüksek A. (m) Uzun A. (m) Sırıkla Y.A. (m) Gülle (m) Disk (m) Cirit (m) Çekiç (m) ,60 28,50 1,04,00 2,23,00 5,10,00 11,00 18,50 1,55 5,00 2,80 9,50 30,00 33,00 30, ,62 28,54 1,04,10 2,23,25 5,10,40 11,02 18,54 4,98 9,46 29,90 32,90 29, ,64 28,58 1,04,20 2,23,50 5,11,20 11,03 18,58 1,54 4,96 9,42 29,80 32,80 29, ,66 28,62 1,04,30 2,23,75 5,12,00 11,05 18,62 4,94 9,38 29,70 32,70 29, ,68 28,66 1,04,40 2,24,00 5,12,40 11,06 18,66 1,53 4,92 9,34 29,60 32,60 29, ,70 28,70 1,04,50 2,24,25 5,13,20 11,08 18,70 4,90 2,75 9,30 29,50 32,50 29, ,72 28,74 1,04,60 2,24,50 5,14,00 11,09 18,74 1,52 4,88 9,26 29,40 32,40 29, ,74 28,78 1,04,70 2,24,75 5,14,40 11,11 18,78 4,86 9,22 29,30 32,30 29, ,76 28,82 1,04,80 2,25,00 5,15,20 11,12 18,82 1,51 4,84 9,18 29,20 32,20 29, ,78 28,86 1,04,90 2,25,25 5,16,00 11,14 18,86 4,82 9,14 29,10 32,10 29, ,80 28,90 1,05,00 2,25,50 5,16,40 11,15 18,90 1,50 4,80 2,70 9,10 29,00 32,00 29, ,82 28,94 1,05,10 2,25,75 5,17,20 11,17 18,94 4,78 9,06 28,90 31,90 28, ,84 28,98 1,05,20 2,26,00 5,18,00 11,18 18,98 1,49 4,76 9,02 28,80 31,80 28, ,86 29,02 1,05,30 2,26,25 5,18,40 11,20 19,02 4,74 8,98 28,70 31,70 28, ,88 29,06 1,05,40 2,26,50 5,19,20 11,21 19,06 1,48 4,72 8,94 28,60 31,60 28, ,90 29,10 1,05,50 2,26,75 5,20,00 11,23 19,10 4,70 2,65 8,90 28,50 31,50 28, ,92 29,14 1,05,60 2,27,00 5,20,40 11,24 19,14 1,47 4,68 8,86 28,40 31,40 28, ,94 29,18 1,05,70 2,27,25 5,21,20 11,26 19,18 4,66 8,82 28,30 31,30 28, ,96 29,22 1,05,80 2,27,50 5,22,00 11,27 19,22 1,46 4,64 8,78 28,20 31,20 28, ,98 29,26 1,05,90 2,27,75 5,22,40 11,29 19,26 4,62 8,74 28,10 31,10 28, ,00 29,30 1,06,00 2,28,00 5,23,20 11,30 19,30 1,45 4,60 2,60 8,70 28,00 31,00 28, ,02 29,34 1,06,10 2,28,25 5,24,00 11,32 19,34 4,58 8,66 27,90 30,90 27, ,04 29,38 1,06,20 2,28,50 5,24,40 11,33 19,38 1,44 4,56 8,62 27,80 30,80 27, ,06 29,42 1,06,30 2,28,75 5,25,20 11,35 19,42 4,54 8,58 27,70 30,70 27, ,08 29,46 1,06,40 2,29,00 5,26,00 11,36 19,46 1,43 4,52 8,54 27,60 30,60 27, ,10 29,50 1,06,50 2,29,25 5,26,40 11,38 19,50 4,50 2,55 8,50 27,50 30,50 27, ,12 29,54 1,06,60 2,29,50 5,27,20 11,39 19,54 1,42 4,48 8,46 27,40 30,40 27, ,14 29,58 1,06,70 2,29,75 5,28,00 11,41 19,58 4,46 8,42 27,30 30,30 27, ,16 29,62 1,06,80 2,30,00 5,28,40 11,42 19,62 1,41 4,44 8,38 27,20 30,20 27, ,18 29,66 1,06,90 2,30,25 5,29,20 11,44 19,66 4,42 8,34 27,10 30,10 27, ,20 29,70 1,07,00 2,30,50 5,30,00 11,45 19,70 1,40 4,40 2,50 8,30 27,00 30,00 27, ,22 29,74 1,07,10 2,30,75 5,30,40 11,47 19,74 4,38 8,26 26,90 29,90 26, ,24 29,78 1,07,20 2,31,00 5,31,20 11,48 19,78 1,39 4,36 8,22 26,80 29,80 26, ,26 29,82 1,07,30 2,31,25 5,32,00 11,50 19,82 4,34 8,18 26,70 29,70 26, ,28 29,86 1,07,40 2,31,50 5,32,40 11,51 19,86 1,38 4,32 8,14 26,60 29,60 26, ,30 29,90 1,07,50 2,31,75 5,33,20 11,53 19,90 4,30 2,45 8,10 26,50 29,50 26, ,32 29,94 1,07,60 2,32,00 5,34,00 11,54 19,94 1,37 4,28 8,06 26,40 29,40 26, ,34 29,98 1,07,70 2,32,25 5,34,40 11,56 19,98 4,26 8,02 26,30 29,30 26, ,36 30,02 1,07,80 2,32,50 5,35,20 11,57 20,02 1,36 4,24 7,98 26,20 29,20 26, ,38 30,06 1,07,90 2,32,75 5,36,00 11,59 20,06 4,22 7,94 26,10 29,10 26, ,40 30,10 1,08,00 2,33,00 5,36,40 12,00 20,10 1,35 4,20 2,40 7,90 26,00 29,00 26, ,42 30,14 1,08,10 2,33,25 5,37,20 12,02 20,14 4,18 7,86 25,90 28,90 25, ,44 30,18 1,08,20 2,33,50 5,38,00 12,03 20,18 1,34 4,16 7,82 25,80 28,80 25, ,46 30,22 1,08,30 2,33,75 5,38,40 12,05 20,22 4,14 7,78 25,70 28,70 25, ,48 30,26 1,08,40 2,34,00 5,39,20 12,06 20,26 1,33 4,12 7,74 25,60 28,60 25, ,50 30,30 1,08,50 2,34,25 5,40,00 12,08 20,30 4,10 2,35 7,70 25,50 28,50 25, ,52 30,34 1,08,60 2,34,50 5,40,40 12,09 20,34 1,32 4,08 7,66 25,40 28,40 25, ,54 30,38 1,08,70 2,34,75 5,41,20 12,11 20,38 4,06 7,62 25,30 28,30 25, ,56 30,42 1,08,80 2,35,00 5,42,00 12,12 20,42 1,31 4,04 7,58 25,20 28,20 25, ,58 30,46 1,08,90 2,35,25 5,42,40 12,14 20,46 4,02 7,54 25,10 28,10 25, ,60 30,50 1,09,00 2,35,50 5,43,20 12,15 20,50 1,30 4,00 2,30 7,50 25,00 28,00 25,00 13

15 ATLETİZM ERKEKLER PUANLAMA CETVELİ PUAN 100m (sn) 200m (sn) 400m (sn) 800m (dak) 1500m (dak) 5000m (dak) 110 m Eng. (sn) Yüksek A. (m) Uzun A. (m) Sırıkla Y.A. (m) ,50 23,50 53,50 2,04,00 4,12,0 16,30 17,50 1,85 6,30 3,30 35,00 45,00 12,50 36, ,52 23,54 53,58 2,04,25 4,12,5 16,31 17,54 6,28 34,90 44,85 12,46 35, ,54 23,58 53,66 2,04,50 4,13,0 16,32 17,58 1,84 6,26 34,80 44,70 12,42 35, ,56 23,62 53,74 2,04,75 4,13,5 16,33 17,62 6,24 34,70 44,55 12,38 35, ,58 32,66 53,82 2,05,00 4,14,0 16,34 17,66 1,83 6,22 3,25 34,60 44,40 12,34 35, ,60 23,70 53,90 2,05,25 4,14,5 16,35 17,70 6,20 34,50 44,25 12,30 35, ,62 23,74 53,98 2,05,50 4,15,0 16,36 17,74 1,82 6,18 34,40 44,10 12,26 35, ,64 23,78 54,06 2,05,75 4,15,5 16,37 17,78 6,16 34,30 43,95 12,22 35, ,66 23,82 54,14 2,06,00 4,16,0 16,38 17,82 1,81 6,14 3,20 34,20 43,80 12,18 35, ,68 23,86 54,22 2,06,25 4,16,5 16,39 17,86 6,12 34,10 43,65 12,14 35, ,70 23,90 54,30 2,06,50 4,17,0 16,40 17,90 1,80 6,10 34,00 43,50 12,10 35, ,72 23,94 54,38 2,06,75 4,17,5 16,41 17,94 6,08 33,90 43,35 12,06 34, ,74 23,98 54,46 2,07,00 4,18,0 16,42 17,98 1,79 6,06 3,15 33,80 43,20 12,02 34, ,76 24,02 54,54 2,07,25 4,18,5 16,43 18,02 6,04 33,70 43,05 11,98 34, ,78 24,06 54,62 2,07,50 4,19,0 16,44 18,06 1,78 6,02 33,60 42,90 11,94 34, ,80 24,10 54,70 2,07,75 4,19,5 16,45 18,10 6,00 33,50 42,75 11,90 34, ,82 24,14 54,78 2,08,00 4,20,0 16,46 18,14 1,77 5,98 3,10 33,40 42,60 11,86 34, ,84 24,18 54,86 2,08,25 4,20,5 16,47 18,18 5,96 33,30 42,45 11,82 34, ,86 24,22 54,94 2,08,50 4,21,0 16,48 18,22 1,76 5,94 33,20 42,30 11,78 34, ,88 24,26 55,02 2,08,75 4,21,5 16,49 18,26 5,92 33,10 42,15 11,74 34, ,90 24,30 55,10 2,09,00 4,22,0 16,50 18,30 1,75 5,90 3,05 33,00 42,00 11,70 34, ,92 24,34 55,18 2,09,25 4,22,5 16,51 18,34 5,88 32,90 41,85 11,66 33, ,94 24,38 55,26 2,09,50 4,23,0 16,52 18,38 1,74 5,86 32,80 41,70 11,62 33, ,96 24,42 55,34 2,09,75 4,23,5 16,53 18,42 5,84 32,70 41,55 11,58 33, ,98 24,46 55,42 2,10,00 4,24,0 16,54 18,46 1,73 5,82 3,00 32,60 41,40 11,54 33, ,00 24,50 55,50 2,10,25 4,24,5 16,55 18,50 5,80 32,50 41,25 11,50 33, ,02 24,54 55,58 2,10,50 4,25,0 16,56 18,54 1,72 5,78 32,40 41,10 11,46 33, ,04 24,58 55,66 2,10,75 4,25,5 16,57 18,58 5,76 32,30 40,95 11,42 33, ,06 24,62 55,74 2,11,00 4,26,0 16,58 18,62 1,71 5,74 2,95 32,20 40,80 11,38 33, ,08 24,66 55,82 2,11,25 4,26,5 16,59 18,66 5,72 32,10 40,65 11,34 33, ,70 55,90 2,11,50 4,27,0 17,00 18,70 1,70 5,70 32,00 40,50 11,30 33, ,12 24,74 55,98 2,11,75 4,27,5 17,01 18,74 5,68 31,90 40,35 11,26 32, ,14 24,78 56,06 2,12,00 4,28,0 17,02 18,78 1,69 5,66 2,90 31,80 40,20 11,22 32, ,16 24,82 56,14 2,12,25 4,28,5 17,03 18,82 5,64 31,70 40,05 11,18 32, ,18 24,86 56,22 2,12,50 4,29,0 17,04 18,86 1,68 5,62 31,60 39,90 11,14 32, ,20 24,90 56,30 2,12,75 4,29,5 17,05 18,90 5,60 31,50 39,75 11,10 32, ,22 24,94 56,38 2,13,00 4,30,0 17,06 18,94 1,67 5,58 2,85 31,40 39,60 11,06 32, ,24 24,98 56,46 2,13,25 4,30,5 17,07 18,98 5,56 31,30 39,45 11,02 32, ,26 25,02 56,54 2,13,50 4,31,0 17,08 19,02 1,66 5,54 31,20 39,30 10,98 32, ,28 25,06 56,62 2,13,75 4,31,5 17,09 19,06 5,52 31,10 39,15 10,94 32, ,30 25,10 56,70 2,14,00 4,32,0 17,10 19,10 1,65 5,50 2,80 31,00 39,00 10,90 32, ,32 25,14 56,78 2,14,25 4,32,5 17,11 19,14 5,48 30,90 38,85 10,86 31, ,34 25,18 56,86 2,14,50 4,33,0 17,12 19,18 1,64 5,46 30,80 38,70 10,82 31, ,36 25,22 56,94 2,14,75 4,33,5 17,13 19,22 5,44 30,70 38,55 10,78 31, ,38 25,26 57,02 2,15,00 4,34,0 17,14 19,26 1,63 5,42 2,75 30,60 38,40 10,74 31, ,40 25,30 57,10 2,15,25 4,34,5 17,15 19,30 5,40 30,50 38,25 10,70 31, ,42 25,34 57,18 2,15,50 4,35,0 17,16 19,34 1,62 5,38 30,40 38,10 10,66 31, ,44 25,38 57,26 2,15,75 4,35,5 17,17 19,38 5,36 30,30 37,95 10,62 31, ,46 25,42 57,34 2,16,00 4,36,0 17,18 19,42 1,61 5,34 2,70 30,20 37,80 10,58 31, ,48 25,46 57,42 2,16,25 4,36,5 17,19 19,46 5,32 30,10 37,65 10,54 31, ,50 25,50 57,50 2,16,50 4,37,0 17,20 19,50 1,60 5,30 30,00 37,50 10,50 31,00 Disk (m) Cirit (m) Gülle (m) Çekiç (m) 14

16 3) BADMİNTON BRANŞ SINAVI (100 puan) Badminton branşını seçen adaylar aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde sınava gireceklerdir. Tarih: Cuma Saat : Yer : Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampusü BESYO Badminton Salonu. UYGULANACAK TESTLER 1. Servis İsabet Testi (50 puan) Aday 5 atış sağ bölgeden ve 5 atış sol bölgeden forehand yüksek servis atışı yapar. Karşı alanda bulunan puan bölgelerine atılan toplar, düştüğü bölgenin puanını alır. Her adayın 10 atış sonunda alabileceği en yüksek puan 20 dir. Adayların forehand yüksek servis tekniği 5 puan üzerinden değerlendirilir. Servis atış kurallarına uymayan servis atışları geçersiz sayılır. TEKLER SAHASI Aday 5 atış sağ bölgeden ve 5 atış sol bölgeden backhand kısa servis atışı yapar. Karşı alanda bulunan puan bölgelerine atılan toplar, düştüğü bölgenin puanını alır. Her adayın 10 atış sonunda alabileceği en yüksek puan 20 dir. Adayların backhand kısa servis tekniği 5 puan üzerinden değerlendirilir. Servis atış kurallarına uymayan servis atışları geçersiz sayılır. ÇİFTLER SAHASI 15

17 2. Clear İsabet Testi (25 puan) Aday arka kortta kendisine atılan topa karşı alana clear vuruş yapar. 10 atış sonunda topun düştüğü bölgelere göre puan alır. Her adayın 10 atış sonunda alabileceği en yüksek puan 20 dir. Adayların clear vuruş tekniği 5 puan üzerinden değerlendirilir. TEKLER SAHASI 3. Smaç İsabet Testi (25 puan) Aday yarı alanın merkez noktasında kendisine atılan topa karşı alana smaç vuruş yapar. 10 atış sonunda topun düştüğü bölgelere göre puan alır. Her adayın 10 atış sonunda alabileceği en yüksek puan 20 dir. Adayların smaç vuruş tekniği 5 puan üzerinden değerlendirilir. TEKLER SAHASI 16

18 4) BASKETBOL BRANŞ SINAVI (100 puan) Basketbol branşını seçen adaylar aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde sınava gireceklerdir. Tarih : Cuma Saat : Yer : Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampusü BESYO Çok Amaçlı Spor Salonu. Açıklamalar Aday basketbol dip çizgisinin gerisinden, sahaya girerek süreyi başlatır. 1. Pota altında yerde duran topu alarak 2 adet (sağdan ve soldan) Mikan drill atışı gerçekleştirir. 2. Pota altından 2 adet (sağdan ve soldan) atış gerçekleştirilir. 3. Aday belirlenmiş kukalar önünde 2 adet (sağ elle ve sol elle) bacak arası el yön değiştirme gerçekleştirir. 4. Aday belirlenmiş kukalar önünde 2 adet (sağ elle ve sol elle) arkadan el yön değiştirme gerçekleştirir. 5. Aday belirlenmiş kukalar önünde 2 adet (sağ elle ve sol elle) reverse yapar ve reverse sonrasında 2 adet (sağ ve sol) panyalı ters turnike gerçekleştirir. 6. Aday topu panyaya attıktan sonra 3 adet tip yapar. 7. Aday belirlenen cimnastik kasasının arkasından duvara 3 adet sektirme pas (bauns) yapar. 8. Aday belirlenen kukalar arasında topsuz temel duruş (stance) pozisyonunda kayma adımı yapar ve düz koşu ile, Basketbol dip çizgisinden çıkarak parkuru bitirir. 9. Parkur bitiminden sonra, aday, belirlenmiş sandalyelerin üzerindeki topları kendisi alarak potaya şut atar (5 bölge). Uyarılar Gerçekleştirilecek olan Mikandrill ve pota altı çalışmalarında, aday atışların hepsini sayı yapmak zorundadır. Başarılı olmayan atışlar, başarılı olana dek tekrar edilir. Mikandrill de atışlar soldan sol elle, sağdan sağ elle tek ayak üzerinde sıçrayarak gerçekleştirilecektir. Pota altında gerçekleştirilecek atışlar, çift ayakla sıçrayarak soldan sol elle, sağdan sağ elle gerçekleştirilecektir. Kukalar önünde gerçekleştirilecek el yön değiştirmelerde (bacak arası ve arkadan almalar), her ne sebepten dolayı olursa olsun topun kontrolünün kaybedilmesi durumunda aday o bölgedeki yön değiştirmeyi tekrar yapmak zorundadır. Reverse hareketinden sonra gerçekleştirilecek olan panyalı ters turnikeler, sayı olmak zorundadır. Herhangi bir nedenle başarılı olmayan atışlar o bölgedeki reverse hareketi ile birlikte basket oluncaya dek tekrar edilecektir. Aday panyada tip hareketi yaparken, her ne sebepten olursa olsun topu kaçırır ise, topu yakalayıp kaldığı sayıdan devam etmek zorundadır. Her bir tipin geçerli sayılabilmesi için topun havada yakalanıp, havadayken elden çıkması gerekmektedir. Duvara karşı yapılacak olan sektirmeli (bauns) paslar, stop yapıldıktan sonra ve cimnastik kasanın arkasından gerçekleştirilecektir. Belirlenen kukalar arasında gerçekleştirilecek olan kayma adımlarında, ayaklar belirlenmiş çizgilere değmek zorundadır. Kayma hareketi esnasında ayaklar birbirine çapraz, sıçrama ve koşu şeklinde olmayacaktır. Beş bölgeden gerçekleştirilecek atışlar, belirlenen sıra ile gerçekleştirilir. Bu atışlar, topların üzerinde durduğu sandalyelerin gerisinden alınıp yapılacaktır. Panyaya ya da çembere değmeyen toplar atış hakkı kullanılmış kabul edilir. 17

19 Puan Dağılımı Süreli Teknik Parkur : 90 puan 5 Noktadan Şut : 10 puan (Basket olan her şut 2 puan değerindedir) BASKETBOL SINAVI PUANLAMA CETVELİ ERKEKLER PUAN BAYANLAR

20 5) FUTBOL BRANŞ SINAVI (100 puan) Futbol branşını seçen adaylar aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde sınava gireceklerdir. Tarih: Cuma Saat : Yer : Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampusü BESYO Çim Futbol Sahası. Açıklamalar 1. Daire içindeki topu daire dışına çıkmadan yerden ayakla belli yüksekliğe kaldırdıktan sonra bir kez diz kontrolü, aynı topla slaloma giriş 2. Trafik işaretleri arasından slalom şeklinde top sürme 3. Slalom bittikten sonra karşısındaki trafik işaretine kadar top ile dripling ve topu trafik işaretini geçecek şekilde kontrol ederek bırakma 4. Trafik işaretinin arkasından döndükten sonra koşarak ceza alanının dışında bulunan trafik işaretinin arkasından (topsuz) dönerek ceza alanı üzerinde bulunan üç adet topa sırayla kaleye (kalecisiz) isabetli bir şekilde engelin üzerinden şut atma ( 3 top kaleye isabet edinceye kadar devam edilecektir) 5. Trafik işaretinden döndükten hemen sonra çift ayakla engelin üzerinden sıçrayarak önündeki çemberin içine çift ayak düşme, soldaki ve sağdaki çemberin içine tek ayakla sıçrama, tekrar çift ayakla sıçrayarak önündeki çemberin içine çift ayak düşme, sağdaki ve soldaki çemberin içine tek ayakla sıçrama, çift ayakla engelin üzerinden sıçrayarak atlama trafik işaretinin yanındaki duran topa doğru düz koşma, 6. Topu karşıdaki minyatür kaleye bir kez isabetli vuruş (isabet sağlanıncaya kadar vuruş devam edecektir) ve bitiriş çizgisine topsuz bir şekilde koşma (kalenin sağından veya solundan topsuz koşma) 19

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU I. KONTENJAN ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2015 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için ön kayıt ve özel

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) 1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANLARI Bölümler BESÖ-SYP-AEP-REK (1. ÖĞRETİM) SYP-REK AEP (2.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Samsun Ondokuz

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI 2015/2016 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SAMSUN - 2015

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015/2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 / 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK

Detaylı

20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ [(29.6.1998 - R.G.70 - EK III A.E. 344 Sayılı Tüzüğün), (29.12.1999 - R.G. 180 - EK III A.E. 844, 30.6.2000 -R.G.81 EK III A.E.

Detaylı

MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI

MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI 2012 2013 SEZONU İÇİNDEKİLER MİNİ-BASKET OYUNUNUN FELSEFESİ... 3 OYUN 4 1. MİNİ-BASKET TANIM... 4 BOYUTLAR VE DONANIM 4 2. SAHA BOYUTLARI... 4 3. ÇİZGİLER... 4 4. DONANIM...

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER Başarı genel not ortalaması ile yapılan kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerde; 1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde,

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

VOLEYBOL OYUN KURALLARI

VOLEYBOL OYUN KURALLARI VOLEYBOL OYUN KURALLARI 2009 2012 2009 2012 VOLEYBOL OYUN KURALLARI 1 FIVB TARAFINDAN ONAYLANAN ULUSLARARASI VOLEYBOL OYUN KURALLARI İÇİNDEKİLER OYUNUN ÖZELLİKLERİ FASIL I KURALLARIN VE HAKEMLİĞİN FELSEFESİ

Detaylı

GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY PLAJ TENİSİ

GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY PLAJ TENİSİ GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY PLAJ TENİSİ EĞLENCE ŞİMDİ BAŞLIYOR TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 1 KUMDA MÜCADELEYE HAZIRMISIN? TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ,

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Detaylı

HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2014

HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2014 HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2014 HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI - 2014 FIVB Resmi Voleybol Kuralları 2013-2016'yı takiben SUNUŞ Hakemlik Rehberi ve Talimatları, tüm uluslararası ve ulusal müsabakalar

Detaylı

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU F 2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2322, 2325) (Başvuru

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı