MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma"

Transkript

1 ÝZFAÞ ÝZMÝR FUARCILIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT ÝÞLERÝ TÝCARET A.Þ. GÖREV TANIMI ÝZFAÞ, 7 Þubat 1990 tarihinde kurulmuþtur yýllarý arasýnda, mevcut hollerde, daha sonra ise yeni inþa edilen Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný'nda olmak üzere, fuarlar düzenlemiþ ve bu fuar alanýnýn iþletmeciliðini yaparak, misafir fuarlarýn düzenlenmesini saðlayarak fuarcýlýðýn geliþmesine katký koymuþtur. Diðer yandan, Kültürpark dahilinde düzenlenen tüm etkinliklere de ev sahipliði yapmýþ ve bu etkinliklerin gerekli destek hizmetlerini saðlayan bir rol üstlenmiþtir YILI FAALÝYETLERÝ MINEX MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007 Fuar Katýlýmcý Firma Sayýsý Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Fuar m² Alan m² Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý ADAPAZARI, AFYON, ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESÝR, BILECÝK, BURSA, ÇANAKKALE, DENÝZLÝ, ERZURUM, ESKÝÞEHÝR, ISPARTA, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KOCAELÝ, KONYA, KÜTAHYA, MANÝSA, MUÐLA, SÝVAS, TEKÝRDAÐ, UÞAK, ZONGULDAK Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorlu, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskiþehir, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Ýzmit, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muðla, Trabzon, Tokat, Uþak. 1/A ve 2 No.lu Holler Doðal Kaynaklar, Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler, Kimyasal Sanayi Hammaddeleri, Aþýndýrýcý Sanayi Hammaddeleri, Gübre Sanayi Hammaddeleri, Seramik Refrakter Cam Sanayi Hammaddeleri, Çimento Hammaddeleri ve Yapý Malzemeleri, Diðer Endüstri Hammaddeleri, Enerji Hammaddeleri, Kýymetli Taþlar Teknoloji ve Ekipmanlarý, Harita Alma ve Ruhsat, Uydu Haberleþme Sistemleri, Uzaktan Algýlama, Prokspeksiyon 6. Uluslararasý Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu: Fuar ile ayný tarihlerde 1/A salonunda gerçekleþen sempozyumda delegenin katýldýðý 56 bildiri sunulmuþtur. Sempozyum süresince uzmanlar ve araþtýrmacýlarýn katýldýðý bilimsel ve teknik oturumlarýn yaný sýra Madencilik Politikalarý ve Ýhracat Sorunlarý konulu bir de panel düzenlenmiþtir. Sempozyuma 28 i yabancý delege olmak üzere toplam 376 delege katýlmýþtýr. 458

2 Düzenleyen TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Etkinlik Organizasyon TMMOB Maden Mühendisleri Odasý ve ÝZFAÞ Fuar Organizasyon ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Fuarý Destekleyenler TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler Bor Sempozyumu : Kasým 2006 tarihleri arasýnda M.T.A. da düzenlenen 3. Uluslararasý Bor Sempozyumu na standlý katýlýmda bulunularak tanýtýmýmýz yapýldý. Ankara Seyahati : Kasým 2006 tarihlerinde Ankara ya yapýlan seyahat sonucu 18 firma ile görüþülüp fuar tanýtýmý yapýldý. Aydýn Seyahati : Kasým 2006 tarihleri arasýnda Aydýn a yapýlan fuar tanýtým seyahatinde, 5 firma ile görüþme yapýlmýþtýr. Türkiye Enerji Kongresi : Kasým 2006 tarihleri arasýnda Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sarayý nda düzenlenen 10. Türkiye Enerji Kongresi ne standlý tanýtým yapýlmýþtýr. Kýrmataþ Sempozyumu : Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Dedeman Hotel de düzenlenen sempozyuma standlý katýlýmda bulunularak tanýtýmýmýz yapýldý. Doðal Kaynaklar, Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler, Kimyasal Sanayi Hammaddeleri, Aþýndýrýcý Sanayi Hammaddeleri, Gübre Sanayi Hammaddeleri, Seramik Refrakter Cam Sanayi Hammaddeleri, Çimento Hammaddeleri ve Yapý Malzemeleri, Diðer Endüstri Hammaddeleri, Enerji Hammaddeleri, Kýymetli Taþlar Teknoloji ve Ekipmanlarý, Harita Alma ve Ruhsat, Uydu Haberleþme Sistemleri, Uzaktan Algýlama, Prokspeksiyon AYAKKABI / YAZ ÝZMÝR AYAKKABI, ÇANTA VE AKSESUARLARI FUARI ÞUBAT 2007 Ayakkabý, Çanta ve Aksesuarlarý Fuarý Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Fuar Katýlýmcý Firma 228 firma Sayýsý Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Adana, Adapazarý, Ankara, Antakya Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Manisa Adana, Edirne, Mardin, Adýyaman, Elazýð, Mersin, Afyonkarahisar, Erzurum, Muðla, Aðrý, Eskiþehir, Muþ, Aksaray, Gaziantep, Nevþehir, Amasya, Giresun, Ordu, Ankara, Hatay, Osmaniye, Antalya, Isparta, Rize, Aydýn, Ýstanbul, Sakarya, Balýkesir, Ýzmir, Samsun, Batman, Kahramanmaraþ, Siirt, Bilecik, Kastamonu, Sivas, Bingöl, Kayseri, Þanlýurfa, Bolu, Kýrýkkale, Tekirdað, Burdur, Kýrklareli, Tokat, Bursa, Kýrþehir, Trabzon, Çanakkale, Kocaeli, Uþak, Çankýrý, Konya, Van, Çorum, Kütahya, Yalova, Denizli, Malatya, Yozgat, Diyarbakýr, Manisa, Zonguldak Fuar m 2 Alan m 2 / 3 NOLU HOL Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý 1A, 1 B, 2, 3 ve 4 No.lu Holler Fuar kapsamýnda 4 gün boyunca firma defileleri düzenlenmiþ, kokteyl organizasyonu içerisinde ise Dokuz Eylül Üniversitesi Moda ve Tasarým Programý nýn destekleriyle tasarým yarýþmasý ve defilesi düzenlenmiþtir Etkinlik Organizasyon ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Fuar Organizasyon ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) 459

3 Fuarý Destekleyenler Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler Ýzmir Ayakkabýcýlar Odasý, Ege Ayakkabý Sanayicileri Derneði D.E.Ü. G.S.F. Tekstil Bölümü ve Moda Aksesuar Programý AYSAF ve AYMOD Fuarlarý ziyaretleri, Adana, Gaziantep ve Konya þehir ziyaretleri Bayan Ayakkabý, Erkek Ayakkabý, Çocuk Ayakkabý, Genç ve Spor Ayakkabý, Saraciye, Aksesuar, Makina, Yan Sanayi, Yardýmcý Ürünler, Sektörel Dergi, Kurumlar ve Basýn ý, Üniversiteler ve Hizmet Sektörü. IF WEDDING FASHION ÝZMÝR GELÝNLÝK, DAMATLIK VE ABÝYE GÝYÝM FUARI 1 3 MART 2007 GELÝNLÝK, DAMATLIK VE ABÝYE GÝYÝM FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Fuar Katýlýmcý Firma Sayýsý 75 firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Bursa, Eskiþehir, Gaziantep, Ýstanbul, Ýzmir, Aydýn, Kýrýkkale Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Adana, Adýyaman, Afyon, Aðrý, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Ziyaretçilerin Ülkelere Göre Fuar m² Alan m² Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý 1- A ve 2 Nolu Holler Firma defileleri Samsun, Sivas, Þanlýurfa, Tekirdað, Uþak, Uþak, Yozgat Ýngiltere, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbeycan, Çin, Bulgaristan, Danimarka, Filistin, Hindistan, Hollanda, Ýsrail, Ýsviçre, Ýtalya, K.K.T.C., Kýrgýzistan, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mýsýr, Suriye, Türkiye, Umman, Yunanistan Etkinlik Organizasyon Fuar Organizasyon Fuarý Destekleyenler Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler Uðurhan Akdeniz Ajans ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) IF Konseyi Ege Giyim Sanayicileri Derneði IF HAZIR GÝYÝM FUARI: IF Hazýr Giyim Fuarý moda sektörünün öncüsü bir fuar haline gelmiþtir. Hem katýlýmcý anlamýnda hem de ziyaretçi anlamýnda bize yararý olmuþtur. Ege Giyim Sanayicileri Derneði ile birlikte paylaþtýðýmýz standta IF W edding Fashýon Ýzmir Fuarý nýn tanýtýmý yapýlmýþtýr. Gidilen Seyehatler: Balýkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Aydýn, Muðla, Manisa, Afyon, Ankara, Konya, Denizli, Antalya Gelinlik, Damatlýk, Abiye Giyim, Gelinlik Kumaþ, Aksesuar, Çocuk Abiye, Abiye Kumaþ 460

4 MARBLE ULUSLARARI DOÐALTAÞ VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI MART 2007 Fuar Katýlýmcý Firma Sayýsý Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Ziyaretçilerin Ülkelere Göre ULUSLARARASI DOÐALTAÞ VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR firma Adana, Adapazarý, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakýr, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Muðla, Nevþehir, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uþak, Yalova, Zonguldak Adana, Adýyaman, Afyon, Aðrý, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Düzce, Edirne, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iðdýr, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde,Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Þanlýurfa, Þýrnak, Tekirdað, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uþak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak Almanya, Amerika Birleþik Devletleri, Andorra, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeþ, Belarus, Belçika, Birleþik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çad, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fransa, Filistin, Güney Afrika, Güney Kýbrýs, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, Ýngiltere, Ýran, Ýrlanda, Ýspanya, Ýsrail, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, KKTC, Kore, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Libya, Macaristan, Makedonya, Mýsýr, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Senegal, Sýrbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Suriye, Tayvan, Tunus, Türkmenistan, Tuvalu, Ukrayna, Umman, Ürdün, Venezuela, Yemen, Yunanistan Fuar m² Alan Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon 1/A 1/B nolu holler, 3/A-4/A No.lu Hafif Yapý Sistemleri ve sayýsý açýk alan Fuar ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Organizasyon Fuarý Destekleyenler TÜMMER - Türkiye Mermer, Doðaltaþ ve Makinalarý Üreticileri Birliði Ýzmir Mermerciler Derneði Ýzmir Mermerciler Odasý Afyon Ýscehisar Mermerciler Derneði Bilecik Mermer ve Granit Sanayicileri Derneði Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneði Doðu Mermerciler Derneði Sivas Doðaltaþ ve Madenciler Derneði Elazýð Mermerciler ve Madenciler Derneði Muðla Mermerciler Derneði ÝMDER - Ýþ Makinalarý Distribütörleri ve Ýmalatçýlarý Birliði 461

5 Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler Ürün Gruplarý 19 Haziran 2006 tarihinde EBSO da düzenlenen Ýzmir Doðaltaþ Platformu na katýlým saðlanmýþtýr. MARBLE 2007 Fuarý ve yeni alan hakkýnda bilgiler verilmiþtir. Platforma katýlan kiþilerle fuar hakkýnda görüþ ve öneriler tartýþýlmýþtýr. 23 Haziran 2006 tarihinde Afyon Ýscehisar Belediyesi tarafýndan, Afyon da organize edilen MERFES 2006 Mermer, Mozaik ve Mermer Makine Araç ve Ekipmanlarý Festivali ne katýlým saðlanmýþtýr. 8-9 Temmuz 2006 tarihleri arasýnda Finike de Onur Mermer ve TÜMMER iþbirliði ile düzenlenen organizasyona katýlým saðlanmýþtýr. Marble 2007 Fuarý hakkýnda görüþ ve öneriler alýnmýþtýr Aðustos 2006 tarihleri arasýnda düzenlenen Natural Stone 3. Uluslararasý Doðaltaþ ve Mermer Fuarý na ziyarette bulunulmuþtur. 5 8 Ekim 2006 da Verona da düzenlenen MARMOMACC 41. Uluslararasý Mermer, Taþ ve Teknolojileri Fuarý nýn milli katýlým organizatörü olmamýz nedeniyle Uluslararasý Ýliþkiler Müdürlüðü ne fuar yerleþimi aþamasýnda ve fuar süresince destek olunmuþtur. Marble 2007 Fuarý hakkýnda firmalarla görüþülmüþ, talepleri alýnmýþtýr. Ayrýca fuara münferit katýlan yerli firmalar da stantlarýnda ziyaret edilmiþtir. Milli Prodüktivite Merkezi ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan 20 Aralýk 2006 tarihinde Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Salonu nda organize edilen Marmara Bölgesi Doðal Taþ Sanayi;Bölge Kalkýnmasýna Etkileri ve Geliþimi Sorunlarý konulu panele katýlým saðlanmýþtýr Mermer, Granit, Traverten, Granit Katrak Lamalar, Aþýndýrýcýlar, Doðal Dekor Taþlarý, Yapýþtýrýcýlar, Ambalaj Malzemeleri, Mermer makinalarý, Ýþ Makinalarý, Bloklar, Elmas Teller, Yükleyiciler, Fayans, Ocak Makinalarý, Bitmemiþ Mermer Ürünleri, Elmas Testere ve Soket, Plaka, Dekoratif Mermer Ürünleri, Cila Taþlarý, El Aletleri, Hizmet Sektörü, Nakliye Þirketleri ve Sektörel Yayýnlar. GÜZELLÝK DÜNYASI KOZMETÝK, ESTETÝK, KUAFÖR VE GÜZELLÝK EKÝPMANLARI FUARI NÝSAN 2007 Kozmetik, Estetik, Kuaför ve Güzellik Ekipmanlarý Fuarý Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Fuar Katýlýmcý Firma Sayýsý 82 firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Adana, Ankara, Aydýn, Bursa, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Manisa Temsilcilik Kanalýyla Fuara 10 Firma Katýlan Yabancý Katýlýmcý Sayýsý ve Ülkelere Göre (Hollanda, Ýngiltere, Italya, A.B.D., Ýsveç, Almanya, Japonya) Fuar Ziyaretçi Sayýsý (28 Ýl 7 Yabancý Ülke) Ziyaretçilerin Ýllere Göre Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorlu, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskiþehir, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Ýzmit, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muðla, Trabzon, Tokat, Uþak Ziyaretçilerin Ülkelere Göre Bulgaristan, Sýrbistan, Kosova, Makedonya, Birleþik Arap Emirlikleri, Ýngiltere, Almanya Fuar m2 Alan Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon 3 ve 3 - A sayýsý 462

6 Düzenleyen Etkinlik Organizasyon Fuar Organizasyon Fuarý Destekleyenler Etkinlik Sponsorlarý Kuaförlük Çeþitli Branþ Yarýþmalarý, Makyaj Yarýþmasý, Cilt, Vücut Uygulamalarý, El, Ayak Bakým Uygulamalarý, Uluslararasý Kuaförler Saç ve Güzellik Festivali, Þehirlerarasý Saç ve Güzellik Þovlarý, Seminerler, Söyleþiler Ýzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu Ýþletmecileri Odasý ve ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Ýzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu Ýþletmecileri Odasý ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Ýzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu Ýþletmecileri Odasý Eczacýbaþý L oreal Profesyonel Saç Bakým Ürünleri, Kiþisel Bakým Ürünleri, Renkli kozmetik, Parfümeri Üretici ve Ýthalatçýlarý, SPA - Saðlýklý Yaþam Merkezleri, Kuaför güzellik ve ekipmanlarý, Týrnak ve Cilt Bakým Ürünleri, Estetik Cihaz Üreticileri ve Ýthalatçýlarý, Aðda ve Dermatolojik Kiþisel Bakým Üniteleri, Estetik Klinik ve Hastaneleri Sauna Ekipmanlarý, Solaryum Ekipmanlarý, Lazer Cihazlarý ANNE-ÇOCUK ANNE ÇOCUK FUARI NÝSAN 2007 ETKÝNLÝK ADI ANNE-ÇOCUK ANNE ÇOCUK FUARI ANNE ÇOCUK FUARI Tarih Nisan 2007 Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Fuar Katýlýmcý Firma Sayýsý 70 firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Adana, Ankara, Balýkesir, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Mersin, Yozgat Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Adapazarý, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Kütahya, Manisa, Muðla, Samsun, Tekirdað, Uþak Ziyaretçilerin Ülkelere Göre Birleþik Arap Emirlikleri, Ýngiltere, Ukrayna Fuar m2 Alan m 2 Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý 4 no lu hol Fuar Organizasyon ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Anne- Çocuk Hazýr Giyim, Bebek Araç-Gereçleri, Bebek-Çocuk Gýdalarý, Organizasyon Þirketleri, Anaokulu ve Kreþler, Oyuncak ve Spor Malzemeleri, Anne- Çocuk Bakým ve Kozmetik Ürünleri 463

7 VINOLIVE ÞARAP, ZEYTÝN, ZEYTÝNYAÐI VE ALKOLLÜ ÝÇECEKLER FUARI NÝSAN 2007 ÞARAP, ZEYTÝN, ZEYTÝNYAÐI VE ALKOLLÜ ÝÇECEKLER FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Fuar Katýlýmcý Firma Sayýsý 133 firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Manisa, Ýstanbul, Ýzmir, Balýkesir, Kilis, Bursa, Aydýn, Ankara, Denizli, Tekirdað. Temsilcilik Kanalýyla Fuara 10 Firma Katýlan Yabancý Katýlýmcý Sayýsý ve Ülkelere Göre (Hollanda, Ýngiltere, Italya, A.B.D., Ýsveç, Almanya, Japonya) Fuar Ziyaretçi Sayýsý (33 Ýl 9 Yabancý Ülke) Ziyaretçilerin Ýllere Göre Adana, Adýyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakýr, Elazýð, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Osmaniye, Samsun, Tekirdað, Uþak, Yalova Ziyaretçilerin Ülkelere Göre Suriye, Ýtalya, Almanya, Romanya ( Direkt Katýlýmcýlar ), Almanya, Bulgaristan, Fransa ( Temsilcilik ) Fuar m² Alan Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý 3 ve 4 no.lu holler Fuar Organizasyon ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler TEKÝRDAÐ SEYAHATÝ ULUSAL ZEYTÝN VE ZEYTÝNYAÐI SEMPOZYUMU GOURMEX 2006 FUARI AKHÝSAR ZEYTÝNLÝOVA SEYAHATÝ AYVALIK BURHANÝYE EDREMÝT - HAVRAN SEYAHATLERÝ WINE S 2006 FUARI: BURSA GEMLÝK SEYAHATÝ ANKARA SEYAHATÝ AYDIN MUÐLA SEYAHATLERÝ FOOD PRODUCT FUARI ÝSTANBUL SEYAHATÝ li Þaraplar Yabancý Þaraplar Zeytin Zeytinyaðý Alkollü Ýçecekler Fidan Tohum ve Gübre Üreticileri Ekmek Çeþitleri Organik Ürünler Þarap Aksesuarlarý Þiþe, Kasa ve Fýçýlar Mantarlar Ambalaj Malzemeleri Üretim Teknolojileri Saklama Üniteleri Sektörel Yayýnlar Dernek, Vakýf ve Birlikler 464

8 ÝZMÝR MOTORSHOW OTOMOBÝL VE HAFÝF TÝCARÝ ARAÇLAR FUARI MAYIS 2007 OTOMOBÝL VE HAFÝF TÝCARÝ ARAÇLAR FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý 59 firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Ýzmir Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Hatay, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Muðla, Samsun, Þanlýurfa, Þýrnak, Tekirdað, Trabzon, Uþak, Van, Yozgat Fuar m² Alan m² Fuar Ziyaret Saatleri Hafta Ýçi Hafta Sonu Kullanýlan salon sayýsý 2 ve 3 No.lu Holler Fuar Organizasyon ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Fuarý Destekleyenler OTOMOTÝV DÝSTRÝBÜTÖRLERÝ DERNEÐÝ ( ODD ) Hafif Ticari Araçlar, Binek Otomobil, Jant ve Lastik Üreticileri, Hizmet Sektörü. AYAKKABI / KIÞ ÝZMÝR AYAKKABI, ÇANTA VE AKSESUARLARI FUARI 5-8 TEMMUZ 2007 AYAKKABI, ÇANTA VE AKSESUARLARI FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Fuar Katýlýmcý Firma 192 firma Sayýsý Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Ziyaretçilerin Ülkelere Göre Fuar m² Alan m 2 Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý 2, 3 ve 4 No lu Holler Düzenleyen Fuar Organizasyon Adana, Adapazarý, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Manisa, Trabzon Adana, Adýyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Düzce, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Ýzmit, Kahramanmaraþ, Kastamonu, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrklareli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdað, Trabzon, Tokat, Urfa, Uþak, Van, Zonguldak BULGARÝSTAN, ÝRAN, ÝSPANYA. ÝSRAÝL, POLONYA, ROMANYA, SURÝYE, YUNANÝSTAN Fuar kapsamýnda 4 gün boyunca firma defileleri düzenlenmiþ Uðurhan Akdeniz Ajans ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) 465

9 Fuarý Destekleyenler Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler EGEAYSAD Ege Ayakkabý Sanayicileri Derneði Ýzmir Ayakkabýcýlar Odasý Ayakkabý Fuarý Danýþma Kurulu Ýzmir Ticaret Odasý AYSAF - Ýstanbul: 29 Mart 01 Nisan 2007 tarihleri arasý gerçekleþen fuara ziyaretçi olarak gidilmiþtir AYSAF fuarýnda görüþülen tüm firmalardan hemen hemen ayný tepkiler alýnmýþtýr. Çoðu firma AYSAF fuarýnýn bir öncekine göre, hem katýlýmcý hem de ziyaretçi sayýsýnýn çok az olduðunu söylemiþlerdir. Bunun nedeni fuar tarihlerinin öne çekilmesi olduðunu söylemiþlerdir. AYMOD - Ýstanbul : Mayýs 2007 tarihleri arasý gerçekleþen fuara ziyaretçi olarak gidilmiþtir.toplam 356 firmanýn katýldýðý fuar toplam 5 holde düzenlenmekteydi. Fuarda sektörel gruplama þeklinde yerleþim çalýþmasý yapýlmasý ziyaretçilerin aradýklarý ürünlere daha kolay ulaþmasýný saðlýyordu. Fuar tarihinin çok erken olmasý nedeni ile yanlýþ olduðunu belirten firmalar þikayetçi olduklarýný iletmiþlerdir. Bayan Ayakkabý, Erkek Ayakkabý, Çocuk Ayakkabý, Genç ve Spor Ayakkabý, Saraciye, Aksesuar, Makina, Yan Sanayi, Yardýmcý Ürünler, Sektörel Dergi, Kurumlar ve Basýn ý, Üniversiteler ve Hizmet Sektörü. 76. ÝEF ÝZMÝR ENTERNASYONAL FUARI 31 AÐUSTOS 9 EYLÜL 2007 Genel Ticaret Fuarý Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Ýzmir, Ýstanbul, Ankara, Balýkesir, Antalya, Aksaray, Amasya, Kocaeli, Uþak, Afyon, Aydýn, Bartýn, Ordu, Edirne, Trabzon, Karabük, Karaman, Kastamonu, Manisa, Muðla, Rize, Sinop, Þanlýurfa, Denizli, Van Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Ýzmir, Ýstanbul, Aydýn, Ankara, Muðla, Nevþehir, Denizli, Antalya, Bursa, Trabzon, Afyon, Bolu, Hatay, Yalova, Çanakkale, Sinop, Samsun, Eskiþehir, Kayseri Fuar m² Alan m² Fuar Ziyaret Saatleri Kapalý Holler Perakende Satýþ Alaný Kullanýlan salon sayýsý 1A 1B nolu holler ve Açýk Alan Fuar Organizasyon Fuarý Destekleyenler ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Avrupa Birliði Koordinasyon Genel Müdürlüðü KOSGEB Ýzmir Ticaret Odasý Ýlgili sektör gruplarýndaki meslek odalarý ve dernekleri Gýda Ürünleri, Gýda Teknolojileri ve Yan Sanayi, Organik Ürünler, Mobilya, Dekorasyon, Binek Otomobil, Ticari Araç, Oto Yan Sanayi, Bisiklet / Motosiklet,Yapý Malzemeleri ve Ýnþaat, Tekne, Yat ve Teknolojileri, Ýklimlendirme (Isýtma - Soðutma) ve Yan Sanayi, Ev Araç ve Gereçleri, Beyaz Eþya, Makina, Finans ve Hizmet Sektörü, Termal Turizm, Saðlýk, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, IT,Telekominikasyon ve Enformasyon, Alternatif Enerji Kaynaklarý, Spor Mal zemeleri 466

10 ETKÝNLÝKLER 2. NOSTALJÝK FUAR GAZÝNOSU ( 1-7 Eylül 2007 ) 1-7 Eylül tarihleri arasýnda Göl Gazinosu'nda 10 YTL ücret karþýlýðýnda 2.Nostaljik Fuar Gazinosu etkinliðinin ikincisi gerçekleþtirilmiþtir. Etkinliðin amacý geçen yýl ilki düzenlenen ve çok beðenilen, özlenen fuar gazino gecelerini yeniden yaþatmaktýr. Etkinlik programý her gece 21:00'de baþlamýþ, 00:30'da sona ermiþtir. Programda Ateþ Böceði Ercan, Ümit Besen, Yeliz, Nurhan Damcýoðlu, Bedia Akartürk ve Muazzez Abacý yer almýþtýr. Sanatçýlarýn programda yer almalarý, ses ve ýþýk sisteminin kurulmasý, Partner Organizasyon tarafýndan saðlanmýþtýr. Sanatçýlar Anemon Fuar Oteli'nde konaklamýþlardýr. 5. DÜNYA MUTFAKLARI FESTÝVALÝ ( 1-10 Eylül 2007 ) 1-10 Eylül tarihleri arasýnda 9 Eylül kapýsý giriþinde, 16:00 00:00 saatleri arasýnda Grand Plaza, Orkide sponsorluðunda gerçekleþtirilmiþtir. Festivalin amacý fuar ziyaretçilerine ve katýlýmcýlarýna farklý tatlarý ayný yerde bulacaklarý bir ortam yaratmak, farklý kültürleri tanýtmaktýr. Alanda Karadeniz, Anadolu, Ege gibi yerel mutfaklar yanýnda; Çin, Japon, Hint, Ukrayna, Ýtalyan, Fransýz, Meksika, Balkan gibi yabancý mutfaklar yer almýþtýr. FUAR KOÞUSU ( 6 Eylül 2007 ) Türkiye Jokey Kulübü tarafýndan Ýzmir Hipodromu'nda düzenlenen gece koþularý kapsamýnda, 6 Eylül 2007 tarihindeki 7. koþu, ÝZFAÞ sponsorluðunda gerçekleþtirilmiþtir. Yarýþý kazanan at sahibine tarafýmýzca Fuar Kupasý ve para ödülü verilmiþtir. 5. KÝÞÝSEL GELÝÞÝM FESTÝVALÝ ( Eylül 2007 ) Eylül tarihleri arasýnda Ýsmet Ýnönü Sanat Merkezi'nde Etkin Ýnsan Kiþisel Geliþim Enstitüsü ve ÝZFAÞ iþbirliði ile düzenlenmiþtir. Festivalin konusu, hayatýn pozitif yönlerine odaklanmak, hayatýn anlamý ve güzellikleri üzerinde pozitif bakýþ açýlarý geliþtirebilmek, kiþinin duygusal saðlýðýný destekleyen nitelikte konularla hayata iliþkin motivasyon saðlamak, bireyin vizyonunda geliþim, deðiþim ve dönüþüm yaratmaktýr. Ýrem Aynral Orhan, Lale Roche, Unesco Uluslar arasý Barýþ Sözcüsü B.K. Javanthi, Necati Gün Akal, Prof.Dr. Nurselen Toygar, Gülgün Sharafat, Nihat Demirkol, Emre Üstünuçar, Deniz Özer Eryýlmaz gibi konularýnda uzman konuklar katýlmýþtýr. Etkinliðin giriþ ücreti 3 YTL olarak belirlenmiþtir. ORKÝDE TÜRKÜ ÞENLÝÐÝ ( 31 Aðustos 04 Eylül 2007 ) 31 Aðustos - 04 Eylül tarihleri arasýnda Atatürk Açýkhava Tiyatrosu'nda Orkide Yaðlarý sponsorluðunda ücretsiz olarak düzenlenmiþtir. Etkinliðin amacý, Türk Halk Müziði"ne gönül vermiþ sanatçýlarýn dilinden, gönüllerde yer etmiþ ve klasikler arasýnda yer alan türkülerin hem genç hem de zamanýn ustalarý tarafýndan kitlelere ulaþtýrýlmasýdýr. Etkinlik kapsamýnda Volkan Konak, Hüseyin Turan, Grup Çýð ve Mustafa Özarslan, Moðollar, Kardeþ Türküler gibi ünlü isimler yer almýþtýr. ÞÝÝRLÝ GECELER ( 1-4 Eylül 2007 ) 1-4 Eylül tarihleri arasýnda Ýzmir Sanat binasý büyük salonda ücretsiz olarak gerçekleþtirilmiþtir. Her gece 21.00'da baþlayan programda 1 Eylül Akif OKTAY / Seyfi DÝNÇ (Þiir ve Seyfi DinçMüzik dinletisi), 2 Eylül Ataol BEHRAMOÐLU, 3 Eylül Refik DURBAÞ konuk olarak þiir dinletilerini gerçekleþtirmiþtir. Dinleti esnasýnda konuklara bir gitarist ve yan flüt sanatçýsý eþlik etmiþtir. Ataol BEHRAMOÐLU, etkinliðin baþlamasýndan 1 saat önce Ýzmir Sanat binasý giriþine hazýrlanan alanda kitaplarýný imzalamýþtýr. 467

11 BURADA : "KOMEDÝ FÝLMLERÝ ÝEF'DE" ( 5-9 Eylül 2007 ) Etkinliðin genel amacý; son dönemde baþarýlý olmuþ, yerli ve yabancý filmler ve sinema alanýndan ünlü isimleri ÝEF kapsamýnda bir araya getiren, panel, söyleþi Gençler için Film Atölyesi etkinlikleri ile Ýzmir'de kendi kitlesine ve fuar ziayretçilerine ücretsiz olarak hizmet veren bir kültür sanat etkinliðidir. Ana temasý "Sinema Tutkusu ÝEF'de" olan festival, Eylül 2007 tarihleri arasýnda, Ýzmir Sanat Binasý'nda, bu yýl yedinci kez gerçekleþtirilmiþtir. Festival'e oyuncu, yönetmen, yapýmcý ve film eleþtirmeleri gibi sinema dünyasýnýn seçkin isimleri katýlmýþtýr. Bu yýl Sinema Burada Festivali'ne, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Telif Haklarý ve Sinema Genel Müdürlüðü'nce, ÝZFAÞ ile imzalanan destek sözleþmesine istinaden, Festivallere Destek Fonu'ndan ödenek ayýrmýþtýr. Festival bu yýl onur konuklarý Gülþen Bubikoðlu, Türker Ýnanoðlu, Müjdat Gezen ve Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Sn. Aziz Kocaoðlu'nun iþtiraklarýyla Ýzmir Sanat Binasý büyük salonda gerçekleþtirilmiþtir. Gençler için Film Atölyesi Etkinlik yaþ arasý 8 gencin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. Bu yýl üçüncü kez düzenlenen Gençler için Film Atölyesi etkinliðinin tanýtýmý basýn bültenleri aracýlýðýyla, baþvurular ise Sn. Oðuz Makal tarafýndan hazýrlanan formlar yardýmýyla ÝZFAÞ danýþmadan yapýlmýþtýr. Yapýlan eleme sonucu kazanan adaylara telefonla ulaþýlmýþtýr. Atölye çalýþmalarý Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Cenker Ekemen ve M. Müslim Yazýcý'nýn yönetmenliðinde gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmalar 27 Aðustos - 7 Eylül tarihleri arasýnda Ýzmir Sanat Binasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Kýsa film çekimleri ise dýþ mekanlarda tamamlanmýþtýr. Eðitim boyunca film yapýmý süreci ile igili teorik bilgi verilmiþtir. Kýsa film gösterimleri yapýlmýþ ve tüm öðrencilerin görev aldýðý bir kýsa film çekilmiþtir. 8 Eylül tarihinde Ýzmir Sanat'ta düzenlenen törenle öðrencilere Gençler için Film Atölyesi özel tasarýmlý sertifika verilmiþ ve çektikleri kýsa filmin gösterimi yapýlmýþtýr. 4. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTÝVALÝ ( 8 Eylül 2007 ) Balçova Belediyesi tarafýndan düzenlenen 4. Uluslararasý Halk Oyunlarý Festivali'ne konuk olan ülkeler fuar kapsamýnda da gösteri sergilemiþlerdir. Katýlan ülkeler, Makedonya, Bulgaristan, KKTC, Mýsýr, Ýtalya ve Türkiye'dir. 3 No.lu Hol önüne 100 m²'lik bir sahne kurulmuþ, Sahne üstünde ÝZFAÞ kýrlangýçlarý ve 76. ÝEF dijitali kullanýlmýþtýr. Gösteriye katýlan gruplar Lozan Meydaný'nda karþýlanmýþ, kortej eþliðinde fuar içinden ana arter üzerinden gösteri alanýna getirilmiþtir. Halk tarafýndan ilgi gören program 21.30'da baþlayýp 23.30'da sona ermiþtir. AÇIKHAVA KONSERLERÝ ( 5-6 ve 9 Eylül 2007 ) BKM Organizasyon tarafýndan, 5 Eylül akþamý "Hisseli Harikalar Kumpanyasý", 6 Eylül akþamý "Anadolu Ateþi" ve 9 Eylül akþamý ise "Cem Yýlmaz" stand-up gösterisi ücretli olarak gerçekleþtirilmiþtir. Lojistik destek saðlanmýþtýr. 468

12 TRAVEL TURKEY ÝZMÝR ÝZMÝR TURÝZM FUARI VE KONFERANSI ARALIK 2007 ÝZMÝR TURÝZM FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý 203 firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Ýzmir, Ýstanbul, Ankara, Balýkesir, Antalya, Aksaray, Amasya, Kocaeli, Uþak, Afyonkarahisar, Aydýn, Bartýn, Ordu, Edirne, Trabzon, Karabük, Karaman, Kastamonu, Manisa, Muðla, Rize, Sinop, Þanlýurfa, Denizli, Van. Fuar Ziyaretçi Sayýsý 6075 Ziyaretçilerin Ýllere Göre Ýzmir, Ýstanbul, Aydýn, Ankara, Muðla, Nevþehir, Denizli, Antalya, Bursa, Trabzon, Afyon, Bolu, Hatay, Yalova, Çanakkale, Sinop, Samsun Fuar m 2 Alan m 2 Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý 3 ve 4 No lu Holler Fuar Organizasyon Fuarý Destekleyenler Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler Kültür Sanat Þefliði bölümünde ayrýntýsý ile görülmektedir. ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) ve Hannover Messe Fuarcýlýk TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði EMITT TARÝH : Mart 2007 YER : TÜYAP / Ýstanbul Fuarda Ýzmir standýnda yer alýnmýþ ve dört gün boyunca firmalarla görüþülerek 2007 içinde yapýlmasý planlanan Turizm fuarý için firmalardan görüþ alýnarak adres portföyü için çalýþmalar gerçekleþtirilmiþtir. Ýþ ve Kongre Turizmi, Saðlýk Termal & SPA Turizmi, Hizmet Sektörü, Oteller, Seyahat Acentalarý, Tur Operatörleri, Turizm Tanýtma Bürolarý, Ýl Kültür Turizm Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Hava Yollarý Firmalarý,RestoranlarKafeler, Araç Kiralama Firmalarý ve Sektörel Yayýnlar. MÝLLÝ KATILIM ORGANÝZASYONLARI XIAMEN 2007 ULUSLARARASI TAÞ FUARI MÝLLÝ KATILIM ORGANÝZASYONU TARÝH : 8 11 Mart 2007 ANA ORGANÝZATÖR : XIAMEN FUAR ÝDARESÝ MÝLLÝ ORGANÝZASYON KATILIMCI SAYISI : 10 MÝLLÝ ORGANÝZASYONTOPLAM TAHSÝS ALANI 2 : 297 m Xiamen 2007 Genel Ýstatistikleri : Toplam Katýlýmcý Firma Sayýsý : 850 Yabancý Katýlýmcý Ülke Sayýsý : 21 Ziyaretçi Sayýsý : Yabancý Ziyaretçi Ülke Sayýsý : 85 Toplam Metraj : m 2 469

13 MARMOMACC VERONA MERMER FUARI MÝLLÝ KATILIM ORGANÝZASYONU TARÝH : 4 7 Ekim 2007 ORGANÝZATÖR : VERONA FIERE MÝLLÝ ORGANÝZASYON KATILIMCI SAYISI : 62 MÝLLÝ ORGANÝZASYON TOPLAM TAHSÝS ALANI : m 2 (1.897 m 2 kapalý alan, 277 m 2 açýk alan) MARMOMACC Genel Ýstatistikleri : Toplam Katýlýmcý Firma Sayýsý : Yabancý Ülke Katýlýmcý Sayýsý : 52 Ziyaretçi Sayýsý : Yabancý Ziyaretçi Ülke Sayýsý : 120 Toplam Metraj : m 2 Ayrýca bu fuarlarda Teknik Servis planlama çalýþmalarý yapýlmýþ, tedarikçilerden alýmý yapýlan hizmetlerin zamanýnda ve istenilen standartta temin edilmesi saðlanmýþtýr. 470

14 2007 yýlýnda; özel fuarcýlýk þirketleri (MARMARA EFOR - BOYUT - TÜYAP -YAÐMUR FORZA TUNAJANS - YEM - GENÇÝZ ORÝON) Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ýzmir Esnaf ve Sanatkar Odalarý Birliði tarafýndan düzenlenen 19 adet fuarda toplam m2 alan tahsisi yapýlmýþtýr. ÝZFAÞ Teknik Servis Müdürlüðü tarafýndan 2007 yýlýnda Kent içerisinde Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan düzenlenen ya da desteklenen ve aþaðýda belirtilen organizasyonlarda; podyum kurulmasý, kulis ve stand hazýrlanmasý, gerekli teknik hizmetlerin verilmesi, tedarikçilerden alýmý yapýlan hizmetlerin de zamanýnda ve istenilen standartta temin edilmesi çalýþmalarý yapýlmýþtýr. TARÝH ORGANÝZASYON DÜZENLEYEN / YER DESTEKLEYEN Yýlbaþý Konseri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Cumhuriyet Meydaný Bahar Þenlikleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Gündoðdu Meydaný Uluslararasý Bilgisayar ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ege Üniversitesi öðretim teknolojileri öðrenci kurultayý Alsancak Þenlikleri Konak Belediyesi Alsancak Gar Gençlik festivali Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ýnciraltý Uluslar arasý Ýzmir Festivali Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Liman Bölgesi Limontepe spor tesisi açýlýþ töreni Konak Belediyesi Limontepe Eylül Þenlikleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Gündoðdu Meydaný Balkan Halk Danslarý Festivali Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Gündoðdu Meydaný Konak Meydaný KÜLTÜRPARK ALANINDA YENÝLEÞTÝRME ÇALIÞMALARI VE TADÝLATLAR MARBLE 2007 fuarý öncesi eski 18 No.lu Pakistan Pavyonu "Daimi Doðaltaþ Sergi Salonu" olarak düzenlenmek üzere tadilata alýnmýþ ve 28 Mart 2007 tarihinde tamamlanarak açýlýþý yapýlmýþtýr. 14 Nisan 2007 günü Aksaray yakýnlarýnda meydana gelen kaza neticesi hayatýný kaybeden Zafer Ýlköðretim Okulu öðrenci, öðretmen ve veliler anýsýna 4 No.lu Hol önünde bulunan yeþil alan aðaçlandýrýlarak anýt park haline getirilmiþtir. Önceki bölümlerde sözü geçen görevleri haricinde özel fuarcýlýk þirketleri tarafýndan düzenlenen fuarlar için ve ayný tarihlerde Kültürpark'ta gerçekleþen her türlü faaliyet için yaptýðý çalýþmalar þöyledir: ÞUBAT 2007 KENT S FUARLARI ETKÝNLÝK ADI KENT S KENT MOBÝLYALARI, PARK VE BAHÇE DÜZENLEME EKÝPMANLARI FUARI KENT MOBÝLYALARI, PARK VE BAHÇE DÜZENLEME EKÝPMAN VE DONANIMLARI Fuar Organizatörü MARMARA TANITIM FUARCILIK KÜLTÜRPARK FUAR MERKEZÝ / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý 28 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 1566 m² Fuar Ziyaret Saatleri

15 Kullanýlan Holler Hall 3 Fuarý Destekleyen KOSGEB, ÝZTO Bahçe aydýnlatmasý Bahçe mobilyalarý ve ekipmanlarý Bitki kasalarý, Saksýlar, Çiçeklikler Çeþmeler Çocuk eðlence parklarý Çöp kutularý Enerji nakil hattý direkleri Havuz suyu temizliði ve kimyasallarý Her türlü bitki ve çiçek, Kesme çiçek, Kýþ bahçeleri, Egzotik aðaçlar Kent aydýnlatma üniteleri Oturma gruplarý, Banklar Para makineleri ve Diðer otomatlar Park, bahçe ve oyun alanlarý için gerekli donanýmlar Parke taþlarý, Bordür malzemeleri, Taþ çalýþmalarý Peyzaj ve bahçe düzenlemesi PVC doðrama imalatý ve montajý Reklam panolarý Sýnýr elemanlarý, Duvar elemanlarý ve aðaç altý elemanlarý Sokak ve cadde düzenlemeleri Sulama sistemleri Tel Örgüler, Çitler Telefon kulübeleri Yüzme havuzlarý ve ekipmanlarý, Süs havuzlarý Yeþillendirme, Peyzaj çalýþmalarý, ETKÝNLÝK ADI KENT S ARITMA SÝSTEMLERÝ VE ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI ARITMA SÝSTEMLERÝ EKÝPMANLARI VE ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ Fuar Organizatörü MARMARA TANITIM FUARCILIK KÜLTÜRPARK FUAR MERKEZÝ / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý 19 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 564 m² Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan Holler Hall 2 Fuarý Destekleyen KOSGEB, ÝZTO SU ARITMA TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI Su arýtma sistemleri Ýçme suyu arýtma sistemleri, ekipmanlarý ve tesisleri Atýk su arýtma sistemleri, ekipmanlarý ve tesisleri Havuz Suyu Arýtým Kimyasallarý ve Ekipmanlarý Evsel ve Endüstriyel Kullaným Suyu Arýtma Teknolojileri Su geri kazaným sistemleri ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI Atýk Arýtma Sistem ve Ekipmanlarý Atýk Biriktirme, iyileþtirme ve imha sistemleri, Atýk Toplama, Taþýma, Boþaltma Araçlarý 472

16 ETKÝNLÝK ADI KENT S BELEDÝYE EKÝPMANLARI VE ÝHTÝYAÇLARI FUARI BELEDÝYE EKÝPMANLARI VE ÝHTÝYAÇLARI FUARI Fuar Organizatörü MARMARA TANITIM FUARCILIK KÜLTÜRPARK FUAR MERKEZÝ / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý 28 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan m² Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan Holler 2 no.lu Hol YEREL YÖNETIMLER SEMPOZYUMU (Fuar ile eþ zamanlý düzenlenen etkinlikler varsa) Fuarý Destekleyen KOSGEB, ÝZTO Aðaç Sökme Dikme araçlarý Ambulans Araç Aksesuarlarý ve Lastikleri Arazöz Hidrolik Kaldýraçlar Asfalt üretim tesisleri, asfalt plentleri Cenaze Araçlarý Çöp Toplama Araçlarý Endüstriyel Temizlik Araçlarý ve Malzemeleri, Ýlaçlama Makineleri, Ýlaçlama Malzemeleri Ýþ ve Ýnþaat makineleri Ýtfaiye Araçlarý Katý atýk temizleme araçlarý Nakil Araçlarý Sývý atýk temizleme araçlarý Yol Çizgi Makineleri Yol Temizleme Araçlarý ULAÞIM Akýllý ulaþým sistemleri Aktarma Sistemleri (Yürüyen Merdiven, Asansör) Deniz yolu toplu taþýma araçlarý Geçiþ sistemleri (bariyer, turnike vs) Ýþaret ve trafik sinyalizasyon sistemleri, Karayollarý Çizimi ve Yönlendirme Levhalarý, Karayolu toplu taþýma araçlarý Otobüs durak ve terminal donanýmlarý, Otopark donanýmlarý, Otopark donanýmlarý, otopark kontrol ve geçiþ sistemleri Raylý Toplu taþýma araçlarý Siren sistemleri ve ekipmanlarý Toplu taþýma akýllý kart ve bilet sistemleri Trafik sinyalizasyon sistemleri ve malzemeleri Yol Çizgi Boyalarý Yol, kavþak, köprü yapýmý malzeme ve ekipmanlarý 473

17 ETKÝNLÝK ADI KENT S EMLAK FUARI GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI, PROJE TANITIM FÝNANS VE ARACILIK HÝZMETLERÝ Fuar Organizatörü MARMARA TANITIM FUARCILIK KÜLTÜRPARK FUAR MERKEZÝ / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý 20 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 85 Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan Holler 3 no.lu Hol Fuarý Destekleyen KOSGEB, ÝZTO Gayrimenkul danýþmanlýk Konut, iþyeri, arsa Ýnþaat firmalarý Projeli inþaatlar Gayrimenkul yatýrým ortaklýklarý Bankalar ve finans kurumlarý Aracý kurumlar ETKÝNLÝK ADI KENT S SPOR FUARI SPOR MALZEMELERÝ, SPOR TESÝS EKÝPMAN VE DONANIMLARI Fuar Organizatörü MARMARA TANITIM FUARCILIK Katýlýmcý Firma Sayýsý 21 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 536 Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan Holler 1 no.lu Hol KÜLTÜRPARK FUAR MERKEZÝ / ÝZMÝR Fuarý Destekleyen KOSGEB, ÝZTO Altyapý ve zemin uygulamalarý için malzeme ve ekipmanlar Spor Tesisleri çevre düzenleme iþleri Elektronik skorbordlar Kapalý ve açýk alan spor tesisleri Kondisyon aletleri Masaj Koltuklarý Oyun bahçeleri Profesyonel aydýnlatma ve seslendirme sistemleri Teknik danýþmanlýk ve anahtar teslim proje firmalarý Özel spor ve dinlenme tesisleri Oyun Makinalarý ve Ekipmanlarý Spor giyim Spor malzemeleri Spor altyapý makine ve ekipmanlarý Sporcu beslenme üniteleri Kamp Malzemeleri ve karavanlar Küçük tekneler Havuzlar (Yüzme havuzlarý, hazýr yüzme havuzlarý, þok havuzlarý) Havuz Ekipmanlarý ve Donanýmlarý Havuz Kimyasallarý Havuzbaþý Mobilya ve ekipmanlarý 474

18 Havuz proje, taahhüt, satýþ ve danýþmanlýk hizmetleri Masaj Havuzlarý, Fýskiyeler ve Aksesuarlarý Saunalar ve Sauna ekipmanlarý Buhar odalarý ve Türk hamamlarý Su oyunlarý ve eðlence üniteleri NÝSAN 2007 MODEKO FUARI MOBÝLYA DEKORASYON EV ve BÜRO MOBÝLYALARI FUARI Fuar Organizatörü EFOR FUARCILIK ORGANÝZASYON ÝZMÝR ULUSLARARASI FUAR ALANLARI KÜLTÜRPARK Katýlýmcý Firma Sayýsý 161 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan Brüt Fuar Ziyaret Saatleri 11:00 21:00 Kullanýlan Holler 1/A 1/B NO LU SERGÝ SALONLARI Fuarý Destekleyen ÝZFAÞ - DTM KOSGEB ÝZMÝR TÝCARET ODASI EBSO ÝZMÝR MOBÝLYACILAR ODASI KISIKKÖY AÐAÇ ÝÞLERÝ KOOP. Modern ve klasik mobilyalar Eskitme ve modüler mobilyalar Masa, Sandalye, kanepe ve koltuklar Bebek ve genç odalarý Yatak ve yatak setleri Ofis mobilyalarý Mutfak mobilyasý Bahçe Mobilyalarý Ev dekorasyonu ve aksesuarlarý Aydýnlatma ekipmanlarý Sektörel yayýnlar MAYIS T FUARI 6.ULUSLARARASI METAL ÝÞLEME, KALIP, OTOMASYON TEKNOLOJÝLERÝ FUARI Fuar Organizatörü YAÐMUR FUARCILIK YAYINCILIK TANITIM HÝZMETLERÝ LTD.ÞTÝ. Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný / Kültürpark Katýlýmcý Firma Sayýsý 320 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 6389 m² Fuar Ziyaret Saatleri / Pazar Günü 11.00/19.00 Kullanýlan Holler 2-3 Fuarý Destekleyen ÝZMÝR TÝCARET ODASI METAL ÝÞLEME MAKÝNELERÝ, KALIP VE KALIP SÝSTEMLERÝ, OTOMASYON VE YAN SANAYÝ ÜRÜNLERÝ 475

19 03 06 MAYIS 2007 YASAF FUARI 2. ÝZMÝR YAN SANAYÝ FUARI Fuar Organizatörü YAÐMUR FUARCILIK YAYINCILIK TANITIM HÝZMETLERÝ LTD.ÞTÝ. Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný / Kültürpark Katýlýmcý Firma Sayýsý 58 Fuar Ziyaretçi Sayýsý 7260 Fuar m² Alan 1268 m² Fuar Ziyaret Saatleri / Pazar Günü 11.00/19.00 Kullanýlan Holler 4 no.lu Hol Fuarý Destekleyen ÝZMÝR TÝCARET ODASI Talaþlý Þekil Verme Ürünleri, Sac Þekillendirme Ürünleri, Metal Presleme Ürünleri, Metal Enjeksiyon Ürünleri, Isil Ýþlem ve Döküm Ürünleri, Toz Metalurjisi Ürünleri, Kaynak ürünleri, Yüzey Ýþlemler, Plastik Þekillendirme Ürünleri, Kalýplar, Kauçuk Þekillendirme Ürünleri, Elektrik Ürün ve Ekipmanlarý, Cam Þekillendirme Ürünleri, Seramik Þekillendirme, Kompresörler, Elektrik Motorlarý, Proses Kontrol Sistemleri, Baðlantý Elemanlarý, Sýzdýrmazlýk Elemanlarý, Elektrik Panolarý, Pompa ve Vanalar, Endüstriyel Hizmetler 31 MAYIS 03 HAZÝRAN 2007 ÝPAF FUARI 10.ULUSLARARASI PLASTÝK & AMBALAJ TEKNOLOJÝLERÝ VE ÜRÜNLERÝ" FUARI Fuar Organizatörü YAÐMUR FUARCILIK YAYINCILIK TANITIM HÝZMETLERÝ LTD.ÞTÝ. Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný / Kültürpark Katýlýmcý Firma Sayýsý 603 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 8350 m² Fuar Ziyaret Saatleri / Pazar Günü 11.00/19.00 Kullanýlan Holler Fuarý Destekleyen ÝZMÝR TÝCARET ODASI Ambalaj Makineleri, Ambalaj Malzemeleri, Yardýmcý Malzeme Ve Ekipmanlar, Akýllý Ambalajlar, Dolum Makineleri, Konveyör Ve Band Sistemleri, Plastik Hammadde, Plastik Ýþleme Makineleri Ve Ekipmanlarý, Film Makineleri, Kesme Makineleri, Robot Sistemleri, Kalýp Ve Kalýp Sistemleri, Test Ölçüm Cihazlarý 476

20 13 17 HAZÝRAN 2007 MAKRO FUARI Matbaa, Kaðýt, Açýkhava Reklamcýlýðý ve Baský Teknolojileri Fuarý Fuar Organizatörü Tunajans Reklam ve Uluslararasý Fuar Hizmetleri Ltd.Þti Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný Katýlýmcý Firma Sayýsý 173 ( temsilcilikleriyle birlikte 391 ) Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 6974 Fuar Ziyaret Saatleri 11:00 20:00 ( 17 haziran 11:00 18:00 ) Kullanýlan Holler 2-3 Seminerler, Panel, Kokteyl, Plaket töreni (Fuar ile eþ zamanlý düzenlenen etkinlikler varsa) Fuarý Destekleyen izto, EBSO, KOSGEB, Ýzmir Matbaacýlar Odasý, Ýzmir Reklamcýlar Derneði Matbaacýlýk : Ambalaj baský ve iþlem sistemleri - Artýk kaðýt, kýrpýntý toplama makineleri - Baský ile ilgili kimyasal maddeler (yapýþtýrýcýlar, tutkallar vb.) - Baský makineleri ve aksesuarlarý - Baský malzemeleri ve yardýmcý maddeler - Baský öncesi hazýrlýk sistemleri - Baský sonrasý makineleri ve malzemeleri - Býçaklar, kesiciler, deliciler - Filtreler - Iþýk kaynaklarý - Kilitleme, birleþtirme ve dikme makineleri - Kompresörler - Kurutucular ve katlama makineleri - Matbaalar - Mürekkep besleme ve seviye sistemleri - Numaralandýrma makine ve ekipmanlarý - Posta odasý ekipmanlarý - Renk ölçüm ekipmanlarý - Selefon ve lakçýlýk - Serigrafi - Soðutma ekipmanlarý - Zarf üretme makineleri * Kaðýt : Her türlü kaðýt ve karton ürünler - Kaðýt test aletleri - Kendinden yapýþan ve lamine edilmiþ folyolar. * Masaüstü Yayýncýlýk: Baský kalýplarýný hazýrlama ekipmanlarý - Çevresel koruma amaçlý baský öncesi gerekli banyolama solüsyonlarý, egzost ve diðer atýklarý arýtma üniteleri ve ölçüm cihazlarý - Fotoðraf ve elektronik kopyalama iþlemleri için gerekli makine ve ekipmanlarý, yazýlýmlar, CAD sistemleri - Masaüstü yayýncýlýk ekipmanlarý, malzemeleri ve teknikleri - Metin ve resim iþleme teknolojisi, dizgi, reprodüksiyon, yazýlým, donaným, dizgi makineleri, - Mikrografik ve databank sistemleri - Montaj ekipmanlarý - Renk ayrýmý ve büyütme ekipmanlarý, fontlar - Reprodüksiyon kameralarý, prova baský sistemleri - Stüdyo ve çalýþma yeri mobilya ve aksesuarlarý - Veri taþýyýcýlarý- Yaratýcý grafik çalýþmalarý için gerekli bilgisayar, programlar, bilgisayar grafik sistem ve malzemeleri, yazýcýlar - Yazý, çizim ve boyama için kalem, fýrça, sprey, silgi, cetvel, film, folyo ve yapýþkan malzemeleri * Fotoðraf : Çoðaltma makineleri - Fotoðraf makineleri - Fotoðraf malzemeleri, filmler, fotoðraf kaðýtlarý - Güç kaynaklarý - Karanlýk oda donanýmý - Test cihazlarý Reklam & Outdoor : Baský Uygulamalarý - Dijital Teknoloji - Montaj Ekipman ve Malzemeleri - Outdoor Medya Pazarlama alanlarýndaki tedarikçi ve üreticiler - Reklam Tabelalarý - Reklam Uygulama Ekipmanlarý - Reklam Uygulama Malzemeleri - Serigrafi Teknolojisi - Ses - Iþýk ve Görüntü Sistemleri - Tasarým ve Display Sistemleri - Tasarým ve Grafik Sanatlarý için Ekipman ve Malzemeler - Örümcek Standlar - Dekoratif kapýlar - Octonorm ve Sigma Stand malzemeleri - Stand aydýnlatma ürünleri - Broþürlükler - Dijital Baský Malzemeleri - Plexiglass - Sign up - Stand Aksesuarlarý - Stand Raflarý - Ürün Standý - Stand Döþemeleri - Stand Panolarý - Baskýlý Reklam Malzemeleri - Mesleki yayýnlarla ilgili eðitim kurumlarý çalýþmalarý 477

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

1994 yýlýndan itibaren baþarýyla düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaþýk 1600 yerli ve yabancý katýlýmcý tarafýndan düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansý'nýn 14.'sü

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

7.Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs - 2008 Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi / Ýzmir 55 bin firmaya ulaþýyor Metal iþleme sektörünün

Detaylı

2003 yılının ilk altı aylık döneminde şirket çalışanlarının aldığı eğitimlerin listesi aşağıdaki gibidir :

2003 yılının ilk altı aylık döneminde şirket çalışanlarının aldığı eğitimlerin listesi aşağıdaki gibidir : İZFAŞ İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİC. A.Ş. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ 2003 YILI FAALİYETLERİ 2003 yılı içerisinde sürekli iyileştirme kapsamında şirketimizde re-organizasyon çalışması

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

2009 FUAR TAKVİMİ. Seramik Ve Banyo

2009 FUAR TAKVİMİ. Seramik Ve Banyo 2009 FUAR TAKVİMİ BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 1 Nisan 09 5 Nisan 09 1 Nisan 09 5 Nisan 09 UNICERA 21. ı Seramik ve Banyo MUTFAK 2009 8.ı Mutfak

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 3 YILI FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 3 YILI FUAR TAKVİMİ 1 9 Ocak 12 Ocak 2 9 Ocak 12 Ocak 3 9 Ocak 12 Ocak 4 10 Ocak 11 Ocak Avrasya Tarım 20 7. Tarım ve Tarımsal Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Mekanizasyon Avrasya Hayvancılık 20 Hayvancılık, Tavukçuluk ve

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı