MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma"

Transkript

1 ÝZFAÞ ÝZMÝR FUARCILIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT ÝÞLERÝ TÝCARET A.Þ. GÖREV TANIMI ÝZFAÞ, 7 Þubat 1990 tarihinde kurulmuþtur yýllarý arasýnda, mevcut hollerde, daha sonra ise yeni inþa edilen Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný'nda olmak üzere, fuarlar düzenlemiþ ve bu fuar alanýnýn iþletmeciliðini yaparak, misafir fuarlarýn düzenlenmesini saðlayarak fuarcýlýðýn geliþmesine katký koymuþtur. Diðer yandan, Kültürpark dahilinde düzenlenen tüm etkinliklere de ev sahipliði yapmýþ ve bu etkinliklerin gerekli destek hizmetlerini saðlayan bir rol üstlenmiþtir YILI FAALÝYETLERÝ MINEX MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007 Fuar Katýlýmcý Firma Sayýsý Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Fuar m² Alan m² Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý ADAPAZARI, AFYON, ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESÝR, BILECÝK, BURSA, ÇANAKKALE, DENÝZLÝ, ERZURUM, ESKÝÞEHÝR, ISPARTA, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KOCAELÝ, KONYA, KÜTAHYA, MANÝSA, MUÐLA, SÝVAS, TEKÝRDAÐ, UÞAK, ZONGULDAK Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorlu, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskiþehir, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Ýzmit, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muðla, Trabzon, Tokat, Uþak. 1/A ve 2 No.lu Holler Doðal Kaynaklar, Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler, Kimyasal Sanayi Hammaddeleri, Aþýndýrýcý Sanayi Hammaddeleri, Gübre Sanayi Hammaddeleri, Seramik Refrakter Cam Sanayi Hammaddeleri, Çimento Hammaddeleri ve Yapý Malzemeleri, Diðer Endüstri Hammaddeleri, Enerji Hammaddeleri, Kýymetli Taþlar Teknoloji ve Ekipmanlarý, Harita Alma ve Ruhsat, Uydu Haberleþme Sistemleri, Uzaktan Algýlama, Prokspeksiyon 6. Uluslararasý Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu: Fuar ile ayný tarihlerde 1/A salonunda gerçekleþen sempozyumda delegenin katýldýðý 56 bildiri sunulmuþtur. Sempozyum süresince uzmanlar ve araþtýrmacýlarýn katýldýðý bilimsel ve teknik oturumlarýn yaný sýra Madencilik Politikalarý ve Ýhracat Sorunlarý konulu bir de panel düzenlenmiþtir. Sempozyuma 28 i yabancý delege olmak üzere toplam 376 delege katýlmýþtýr. 458

2 Düzenleyen TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Etkinlik Organizasyon TMMOB Maden Mühendisleri Odasý ve ÝZFAÞ Fuar Organizasyon ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Fuarý Destekleyenler TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler Bor Sempozyumu : Kasým 2006 tarihleri arasýnda M.T.A. da düzenlenen 3. Uluslararasý Bor Sempozyumu na standlý katýlýmda bulunularak tanýtýmýmýz yapýldý. Ankara Seyahati : Kasým 2006 tarihlerinde Ankara ya yapýlan seyahat sonucu 18 firma ile görüþülüp fuar tanýtýmý yapýldý. Aydýn Seyahati : Kasým 2006 tarihleri arasýnda Aydýn a yapýlan fuar tanýtým seyahatinde, 5 firma ile görüþme yapýlmýþtýr. Türkiye Enerji Kongresi : Kasým 2006 tarihleri arasýnda Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sarayý nda düzenlenen 10. Türkiye Enerji Kongresi ne standlý tanýtým yapýlmýþtýr. Kýrmataþ Sempozyumu : Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Dedeman Hotel de düzenlenen sempozyuma standlý katýlýmda bulunularak tanýtýmýmýz yapýldý. Doðal Kaynaklar, Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler, Kimyasal Sanayi Hammaddeleri, Aþýndýrýcý Sanayi Hammaddeleri, Gübre Sanayi Hammaddeleri, Seramik Refrakter Cam Sanayi Hammaddeleri, Çimento Hammaddeleri ve Yapý Malzemeleri, Diðer Endüstri Hammaddeleri, Enerji Hammaddeleri, Kýymetli Taþlar Teknoloji ve Ekipmanlarý, Harita Alma ve Ruhsat, Uydu Haberleþme Sistemleri, Uzaktan Algýlama, Prokspeksiyon AYAKKABI / YAZ ÝZMÝR AYAKKABI, ÇANTA VE AKSESUARLARI FUARI ÞUBAT 2007 Ayakkabý, Çanta ve Aksesuarlarý Fuarý Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Fuar Katýlýmcý Firma 228 firma Sayýsý Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Adana, Adapazarý, Ankara, Antakya Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Manisa Adana, Edirne, Mardin, Adýyaman, Elazýð, Mersin, Afyonkarahisar, Erzurum, Muðla, Aðrý, Eskiþehir, Muþ, Aksaray, Gaziantep, Nevþehir, Amasya, Giresun, Ordu, Ankara, Hatay, Osmaniye, Antalya, Isparta, Rize, Aydýn, Ýstanbul, Sakarya, Balýkesir, Ýzmir, Samsun, Batman, Kahramanmaraþ, Siirt, Bilecik, Kastamonu, Sivas, Bingöl, Kayseri, Þanlýurfa, Bolu, Kýrýkkale, Tekirdað, Burdur, Kýrklareli, Tokat, Bursa, Kýrþehir, Trabzon, Çanakkale, Kocaeli, Uþak, Çankýrý, Konya, Van, Çorum, Kütahya, Yalova, Denizli, Malatya, Yozgat, Diyarbakýr, Manisa, Zonguldak Fuar m 2 Alan m 2 / 3 NOLU HOL Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý 1A, 1 B, 2, 3 ve 4 No.lu Holler Fuar kapsamýnda 4 gün boyunca firma defileleri düzenlenmiþ, kokteyl organizasyonu içerisinde ise Dokuz Eylül Üniversitesi Moda ve Tasarým Programý nýn destekleriyle tasarým yarýþmasý ve defilesi düzenlenmiþtir Etkinlik Organizasyon ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Fuar Organizasyon ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) 459

3 Fuarý Destekleyenler Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler Ýzmir Ayakkabýcýlar Odasý, Ege Ayakkabý Sanayicileri Derneði D.E.Ü. G.S.F. Tekstil Bölümü ve Moda Aksesuar Programý AYSAF ve AYMOD Fuarlarý ziyaretleri, Adana, Gaziantep ve Konya þehir ziyaretleri Bayan Ayakkabý, Erkek Ayakkabý, Çocuk Ayakkabý, Genç ve Spor Ayakkabý, Saraciye, Aksesuar, Makina, Yan Sanayi, Yardýmcý Ürünler, Sektörel Dergi, Kurumlar ve Basýn ý, Üniversiteler ve Hizmet Sektörü. IF WEDDING FASHION ÝZMÝR GELÝNLÝK, DAMATLIK VE ABÝYE GÝYÝM FUARI 1 3 MART 2007 GELÝNLÝK, DAMATLIK VE ABÝYE GÝYÝM FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Fuar Katýlýmcý Firma Sayýsý 75 firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Bursa, Eskiþehir, Gaziantep, Ýstanbul, Ýzmir, Aydýn, Kýrýkkale Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Adana, Adýyaman, Afyon, Aðrý, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Ziyaretçilerin Ülkelere Göre Fuar m² Alan m² Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý 1- A ve 2 Nolu Holler Firma defileleri Samsun, Sivas, Þanlýurfa, Tekirdað, Uþak, Uþak, Yozgat Ýngiltere, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbeycan, Çin, Bulgaristan, Danimarka, Filistin, Hindistan, Hollanda, Ýsrail, Ýsviçre, Ýtalya, K.K.T.C., Kýrgýzistan, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mýsýr, Suriye, Türkiye, Umman, Yunanistan Etkinlik Organizasyon Fuar Organizasyon Fuarý Destekleyenler Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler Uðurhan Akdeniz Ajans ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) IF Konseyi Ege Giyim Sanayicileri Derneði IF HAZIR GÝYÝM FUARI: IF Hazýr Giyim Fuarý moda sektörünün öncüsü bir fuar haline gelmiþtir. Hem katýlýmcý anlamýnda hem de ziyaretçi anlamýnda bize yararý olmuþtur. Ege Giyim Sanayicileri Derneði ile birlikte paylaþtýðýmýz standta IF W edding Fashýon Ýzmir Fuarý nýn tanýtýmý yapýlmýþtýr. Gidilen Seyehatler: Balýkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Aydýn, Muðla, Manisa, Afyon, Ankara, Konya, Denizli, Antalya Gelinlik, Damatlýk, Abiye Giyim, Gelinlik Kumaþ, Aksesuar, Çocuk Abiye, Abiye Kumaþ 460

4 MARBLE ULUSLARARI DOÐALTAÞ VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI MART 2007 Fuar Katýlýmcý Firma Sayýsý Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Ziyaretçilerin Ülkelere Göre ULUSLARARASI DOÐALTAÞ VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR firma Adana, Adapazarý, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakýr, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Muðla, Nevþehir, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uþak, Yalova, Zonguldak Adana, Adýyaman, Afyon, Aðrý, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Düzce, Edirne, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iðdýr, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde,Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Þanlýurfa, Þýrnak, Tekirdað, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uþak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak Almanya, Amerika Birleþik Devletleri, Andorra, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeþ, Belarus, Belçika, Birleþik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çad, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fransa, Filistin, Güney Afrika, Güney Kýbrýs, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, Ýngiltere, Ýran, Ýrlanda, Ýspanya, Ýsrail, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, KKTC, Kore, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Libya, Macaristan, Makedonya, Mýsýr, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Senegal, Sýrbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Suriye, Tayvan, Tunus, Türkmenistan, Tuvalu, Ukrayna, Umman, Ürdün, Venezuela, Yemen, Yunanistan Fuar m² Alan Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon 1/A 1/B nolu holler, 3/A-4/A No.lu Hafif Yapý Sistemleri ve sayýsý açýk alan Fuar ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Organizasyon Fuarý Destekleyenler TÜMMER - Türkiye Mermer, Doðaltaþ ve Makinalarý Üreticileri Birliði Ýzmir Mermerciler Derneði Ýzmir Mermerciler Odasý Afyon Ýscehisar Mermerciler Derneði Bilecik Mermer ve Granit Sanayicileri Derneði Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneði Doðu Mermerciler Derneði Sivas Doðaltaþ ve Madenciler Derneði Elazýð Mermerciler ve Madenciler Derneði Muðla Mermerciler Derneði ÝMDER - Ýþ Makinalarý Distribütörleri ve Ýmalatçýlarý Birliði 461

5 Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler Ürün Gruplarý 19 Haziran 2006 tarihinde EBSO da düzenlenen Ýzmir Doðaltaþ Platformu na katýlým saðlanmýþtýr. MARBLE 2007 Fuarý ve yeni alan hakkýnda bilgiler verilmiþtir. Platforma katýlan kiþilerle fuar hakkýnda görüþ ve öneriler tartýþýlmýþtýr. 23 Haziran 2006 tarihinde Afyon Ýscehisar Belediyesi tarafýndan, Afyon da organize edilen MERFES 2006 Mermer, Mozaik ve Mermer Makine Araç ve Ekipmanlarý Festivali ne katýlým saðlanmýþtýr. 8-9 Temmuz 2006 tarihleri arasýnda Finike de Onur Mermer ve TÜMMER iþbirliði ile düzenlenen organizasyona katýlým saðlanmýþtýr. Marble 2007 Fuarý hakkýnda görüþ ve öneriler alýnmýþtýr Aðustos 2006 tarihleri arasýnda düzenlenen Natural Stone 3. Uluslararasý Doðaltaþ ve Mermer Fuarý na ziyarette bulunulmuþtur. 5 8 Ekim 2006 da Verona da düzenlenen MARMOMACC 41. Uluslararasý Mermer, Taþ ve Teknolojileri Fuarý nýn milli katýlým organizatörü olmamýz nedeniyle Uluslararasý Ýliþkiler Müdürlüðü ne fuar yerleþimi aþamasýnda ve fuar süresince destek olunmuþtur. Marble 2007 Fuarý hakkýnda firmalarla görüþülmüþ, talepleri alýnmýþtýr. Ayrýca fuara münferit katýlan yerli firmalar da stantlarýnda ziyaret edilmiþtir. Milli Prodüktivite Merkezi ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan 20 Aralýk 2006 tarihinde Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Salonu nda organize edilen Marmara Bölgesi Doðal Taþ Sanayi;Bölge Kalkýnmasýna Etkileri ve Geliþimi Sorunlarý konulu panele katýlým saðlanmýþtýr Mermer, Granit, Traverten, Granit Katrak Lamalar, Aþýndýrýcýlar, Doðal Dekor Taþlarý, Yapýþtýrýcýlar, Ambalaj Malzemeleri, Mermer makinalarý, Ýþ Makinalarý, Bloklar, Elmas Teller, Yükleyiciler, Fayans, Ocak Makinalarý, Bitmemiþ Mermer Ürünleri, Elmas Testere ve Soket, Plaka, Dekoratif Mermer Ürünleri, Cila Taþlarý, El Aletleri, Hizmet Sektörü, Nakliye Þirketleri ve Sektörel Yayýnlar. GÜZELLÝK DÜNYASI KOZMETÝK, ESTETÝK, KUAFÖR VE GÜZELLÝK EKÝPMANLARI FUARI NÝSAN 2007 Kozmetik, Estetik, Kuaför ve Güzellik Ekipmanlarý Fuarý Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Fuar Katýlýmcý Firma Sayýsý 82 firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Adana, Ankara, Aydýn, Bursa, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Manisa Temsilcilik Kanalýyla Fuara 10 Firma Katýlan Yabancý Katýlýmcý Sayýsý ve Ülkelere Göre (Hollanda, Ýngiltere, Italya, A.B.D., Ýsveç, Almanya, Japonya) Fuar Ziyaretçi Sayýsý (28 Ýl 7 Yabancý Ülke) Ziyaretçilerin Ýllere Göre Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorlu, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskiþehir, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Ýzmit, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muðla, Trabzon, Tokat, Uþak Ziyaretçilerin Ülkelere Göre Bulgaristan, Sýrbistan, Kosova, Makedonya, Birleþik Arap Emirlikleri, Ýngiltere, Almanya Fuar m2 Alan Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon 3 ve 3 - A sayýsý 462

6 Düzenleyen Etkinlik Organizasyon Fuar Organizasyon Fuarý Destekleyenler Etkinlik Sponsorlarý Kuaförlük Çeþitli Branþ Yarýþmalarý, Makyaj Yarýþmasý, Cilt, Vücut Uygulamalarý, El, Ayak Bakým Uygulamalarý, Uluslararasý Kuaförler Saç ve Güzellik Festivali, Þehirlerarasý Saç ve Güzellik Þovlarý, Seminerler, Söyleþiler Ýzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu Ýþletmecileri Odasý ve ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Ýzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu Ýþletmecileri Odasý ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Ýzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu Ýþletmecileri Odasý Eczacýbaþý L oreal Profesyonel Saç Bakým Ürünleri, Kiþisel Bakým Ürünleri, Renkli kozmetik, Parfümeri Üretici ve Ýthalatçýlarý, SPA - Saðlýklý Yaþam Merkezleri, Kuaför güzellik ve ekipmanlarý, Týrnak ve Cilt Bakým Ürünleri, Estetik Cihaz Üreticileri ve Ýthalatçýlarý, Aðda ve Dermatolojik Kiþisel Bakým Üniteleri, Estetik Klinik ve Hastaneleri Sauna Ekipmanlarý, Solaryum Ekipmanlarý, Lazer Cihazlarý ANNE-ÇOCUK ANNE ÇOCUK FUARI NÝSAN 2007 ETKÝNLÝK ADI ANNE-ÇOCUK ANNE ÇOCUK FUARI ANNE ÇOCUK FUARI Tarih Nisan 2007 Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Fuar Katýlýmcý Firma Sayýsý 70 firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Adana, Ankara, Balýkesir, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Mersin, Yozgat Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Adapazarý, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Kütahya, Manisa, Muðla, Samsun, Tekirdað, Uþak Ziyaretçilerin Ülkelere Göre Birleþik Arap Emirlikleri, Ýngiltere, Ukrayna Fuar m2 Alan m 2 Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý 4 no lu hol Fuar Organizasyon ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Anne- Çocuk Hazýr Giyim, Bebek Araç-Gereçleri, Bebek-Çocuk Gýdalarý, Organizasyon Þirketleri, Anaokulu ve Kreþler, Oyuncak ve Spor Malzemeleri, Anne- Çocuk Bakým ve Kozmetik Ürünleri 463

7 VINOLIVE ÞARAP, ZEYTÝN, ZEYTÝNYAÐI VE ALKOLLÜ ÝÇECEKLER FUARI NÝSAN 2007 ÞARAP, ZEYTÝN, ZEYTÝNYAÐI VE ALKOLLÜ ÝÇECEKLER FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Fuar Katýlýmcý Firma Sayýsý 133 firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Manisa, Ýstanbul, Ýzmir, Balýkesir, Kilis, Bursa, Aydýn, Ankara, Denizli, Tekirdað. Temsilcilik Kanalýyla Fuara 10 Firma Katýlan Yabancý Katýlýmcý Sayýsý ve Ülkelere Göre (Hollanda, Ýngiltere, Italya, A.B.D., Ýsveç, Almanya, Japonya) Fuar Ziyaretçi Sayýsý (33 Ýl 9 Yabancý Ülke) Ziyaretçilerin Ýllere Göre Adana, Adýyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakýr, Elazýð, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Osmaniye, Samsun, Tekirdað, Uþak, Yalova Ziyaretçilerin Ülkelere Göre Suriye, Ýtalya, Almanya, Romanya ( Direkt Katýlýmcýlar ), Almanya, Bulgaristan, Fransa ( Temsilcilik ) Fuar m² Alan Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý 3 ve 4 no.lu holler Fuar Organizasyon ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler TEKÝRDAÐ SEYAHATÝ ULUSAL ZEYTÝN VE ZEYTÝNYAÐI SEMPOZYUMU GOURMEX 2006 FUARI AKHÝSAR ZEYTÝNLÝOVA SEYAHATÝ AYVALIK BURHANÝYE EDREMÝT - HAVRAN SEYAHATLERÝ WINE S 2006 FUARI: BURSA GEMLÝK SEYAHATÝ ANKARA SEYAHATÝ AYDIN MUÐLA SEYAHATLERÝ FOOD PRODUCT FUARI ÝSTANBUL SEYAHATÝ li Þaraplar Yabancý Þaraplar Zeytin Zeytinyaðý Alkollü Ýçecekler Fidan Tohum ve Gübre Üreticileri Ekmek Çeþitleri Organik Ürünler Þarap Aksesuarlarý Þiþe, Kasa ve Fýçýlar Mantarlar Ambalaj Malzemeleri Üretim Teknolojileri Saklama Üniteleri Sektörel Yayýnlar Dernek, Vakýf ve Birlikler 464

8 ÝZMÝR MOTORSHOW OTOMOBÝL VE HAFÝF TÝCARÝ ARAÇLAR FUARI MAYIS 2007 OTOMOBÝL VE HAFÝF TÝCARÝ ARAÇLAR FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý 59 firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Ýzmir Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Hatay, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Muðla, Samsun, Þanlýurfa, Þýrnak, Tekirdað, Trabzon, Uþak, Van, Yozgat Fuar m² Alan m² Fuar Ziyaret Saatleri Hafta Ýçi Hafta Sonu Kullanýlan salon sayýsý 2 ve 3 No.lu Holler Fuar Organizasyon ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) Fuarý Destekleyenler OTOMOTÝV DÝSTRÝBÜTÖRLERÝ DERNEÐÝ ( ODD ) Hafif Ticari Araçlar, Binek Otomobil, Jant ve Lastik Üreticileri, Hizmet Sektörü. AYAKKABI / KIÞ ÝZMÝR AYAKKABI, ÇANTA VE AKSESUARLARI FUARI 5-8 TEMMUZ 2007 AYAKKABI, ÇANTA VE AKSESUARLARI FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Fuar Katýlýmcý Firma 192 firma Sayýsý Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Ziyaretçilerin Ülkelere Göre Fuar m² Alan m 2 Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý 2, 3 ve 4 No lu Holler Düzenleyen Fuar Organizasyon Adana, Adapazarý, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Manisa, Trabzon Adana, Adýyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Düzce, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Ýzmit, Kahramanmaraþ, Kastamonu, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrklareli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdað, Trabzon, Tokat, Urfa, Uþak, Van, Zonguldak BULGARÝSTAN, ÝRAN, ÝSPANYA. ÝSRAÝL, POLONYA, ROMANYA, SURÝYE, YUNANÝSTAN Fuar kapsamýnda 4 gün boyunca firma defileleri düzenlenmiþ Uðurhan Akdeniz Ajans ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) 465

9 Fuarý Destekleyenler Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler EGEAYSAD Ege Ayakkabý Sanayicileri Derneði Ýzmir Ayakkabýcýlar Odasý Ayakkabý Fuarý Danýþma Kurulu Ýzmir Ticaret Odasý AYSAF - Ýstanbul: 29 Mart 01 Nisan 2007 tarihleri arasý gerçekleþen fuara ziyaretçi olarak gidilmiþtir AYSAF fuarýnda görüþülen tüm firmalardan hemen hemen ayný tepkiler alýnmýþtýr. Çoðu firma AYSAF fuarýnýn bir öncekine göre, hem katýlýmcý hem de ziyaretçi sayýsýnýn çok az olduðunu söylemiþlerdir. Bunun nedeni fuar tarihlerinin öne çekilmesi olduðunu söylemiþlerdir. AYMOD - Ýstanbul : Mayýs 2007 tarihleri arasý gerçekleþen fuara ziyaretçi olarak gidilmiþtir.toplam 356 firmanýn katýldýðý fuar toplam 5 holde düzenlenmekteydi. Fuarda sektörel gruplama þeklinde yerleþim çalýþmasý yapýlmasý ziyaretçilerin aradýklarý ürünlere daha kolay ulaþmasýný saðlýyordu. Fuar tarihinin çok erken olmasý nedeni ile yanlýþ olduðunu belirten firmalar þikayetçi olduklarýný iletmiþlerdir. Bayan Ayakkabý, Erkek Ayakkabý, Çocuk Ayakkabý, Genç ve Spor Ayakkabý, Saraciye, Aksesuar, Makina, Yan Sanayi, Yardýmcý Ürünler, Sektörel Dergi, Kurumlar ve Basýn ý, Üniversiteler ve Hizmet Sektörü. 76. ÝEF ÝZMÝR ENTERNASYONAL FUARI 31 AÐUSTOS 9 EYLÜL 2007 Genel Ticaret Fuarý Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Ýzmir, Ýstanbul, Ankara, Balýkesir, Antalya, Aksaray, Amasya, Kocaeli, Uþak, Afyon, Aydýn, Bartýn, Ordu, Edirne, Trabzon, Karabük, Karaman, Kastamonu, Manisa, Muðla, Rize, Sinop, Þanlýurfa, Denizli, Van Fuar Ziyaretçi Sayýsý Ziyaretçilerin Ýllere Göre Ýzmir, Ýstanbul, Aydýn, Ankara, Muðla, Nevþehir, Denizli, Antalya, Bursa, Trabzon, Afyon, Bolu, Hatay, Yalova, Çanakkale, Sinop, Samsun, Eskiþehir, Kayseri Fuar m² Alan m² Fuar Ziyaret Saatleri Kapalý Holler Perakende Satýþ Alaný Kullanýlan salon sayýsý 1A 1B nolu holler ve Açýk Alan Fuar Organizasyon Fuarý Destekleyenler ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Avrupa Birliði Koordinasyon Genel Müdürlüðü KOSGEB Ýzmir Ticaret Odasý Ýlgili sektör gruplarýndaki meslek odalarý ve dernekleri Gýda Ürünleri, Gýda Teknolojileri ve Yan Sanayi, Organik Ürünler, Mobilya, Dekorasyon, Binek Otomobil, Ticari Araç, Oto Yan Sanayi, Bisiklet / Motosiklet,Yapý Malzemeleri ve Ýnþaat, Tekne, Yat ve Teknolojileri, Ýklimlendirme (Isýtma - Soðutma) ve Yan Sanayi, Ev Araç ve Gereçleri, Beyaz Eþya, Makina, Finans ve Hizmet Sektörü, Termal Turizm, Saðlýk, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, IT,Telekominikasyon ve Enformasyon, Alternatif Enerji Kaynaklarý, Spor Mal zemeleri 466

10 ETKÝNLÝKLER 2. NOSTALJÝK FUAR GAZÝNOSU ( 1-7 Eylül 2007 ) 1-7 Eylül tarihleri arasýnda Göl Gazinosu'nda 10 YTL ücret karþýlýðýnda 2.Nostaljik Fuar Gazinosu etkinliðinin ikincisi gerçekleþtirilmiþtir. Etkinliðin amacý geçen yýl ilki düzenlenen ve çok beðenilen, özlenen fuar gazino gecelerini yeniden yaþatmaktýr. Etkinlik programý her gece 21:00'de baþlamýþ, 00:30'da sona ermiþtir. Programda Ateþ Böceði Ercan, Ümit Besen, Yeliz, Nurhan Damcýoðlu, Bedia Akartürk ve Muazzez Abacý yer almýþtýr. Sanatçýlarýn programda yer almalarý, ses ve ýþýk sisteminin kurulmasý, Partner Organizasyon tarafýndan saðlanmýþtýr. Sanatçýlar Anemon Fuar Oteli'nde konaklamýþlardýr. 5. DÜNYA MUTFAKLARI FESTÝVALÝ ( 1-10 Eylül 2007 ) 1-10 Eylül tarihleri arasýnda 9 Eylül kapýsý giriþinde, 16:00 00:00 saatleri arasýnda Grand Plaza, Orkide sponsorluðunda gerçekleþtirilmiþtir. Festivalin amacý fuar ziyaretçilerine ve katýlýmcýlarýna farklý tatlarý ayný yerde bulacaklarý bir ortam yaratmak, farklý kültürleri tanýtmaktýr. Alanda Karadeniz, Anadolu, Ege gibi yerel mutfaklar yanýnda; Çin, Japon, Hint, Ukrayna, Ýtalyan, Fransýz, Meksika, Balkan gibi yabancý mutfaklar yer almýþtýr. FUAR KOÞUSU ( 6 Eylül 2007 ) Türkiye Jokey Kulübü tarafýndan Ýzmir Hipodromu'nda düzenlenen gece koþularý kapsamýnda, 6 Eylül 2007 tarihindeki 7. koþu, ÝZFAÞ sponsorluðunda gerçekleþtirilmiþtir. Yarýþý kazanan at sahibine tarafýmýzca Fuar Kupasý ve para ödülü verilmiþtir. 5. KÝÞÝSEL GELÝÞÝM FESTÝVALÝ ( Eylül 2007 ) Eylül tarihleri arasýnda Ýsmet Ýnönü Sanat Merkezi'nde Etkin Ýnsan Kiþisel Geliþim Enstitüsü ve ÝZFAÞ iþbirliði ile düzenlenmiþtir. Festivalin konusu, hayatýn pozitif yönlerine odaklanmak, hayatýn anlamý ve güzellikleri üzerinde pozitif bakýþ açýlarý geliþtirebilmek, kiþinin duygusal saðlýðýný destekleyen nitelikte konularla hayata iliþkin motivasyon saðlamak, bireyin vizyonunda geliþim, deðiþim ve dönüþüm yaratmaktýr. Ýrem Aynral Orhan, Lale Roche, Unesco Uluslar arasý Barýþ Sözcüsü B.K. Javanthi, Necati Gün Akal, Prof.Dr. Nurselen Toygar, Gülgün Sharafat, Nihat Demirkol, Emre Üstünuçar, Deniz Özer Eryýlmaz gibi konularýnda uzman konuklar katýlmýþtýr. Etkinliðin giriþ ücreti 3 YTL olarak belirlenmiþtir. ORKÝDE TÜRKÜ ÞENLÝÐÝ ( 31 Aðustos 04 Eylül 2007 ) 31 Aðustos - 04 Eylül tarihleri arasýnda Atatürk Açýkhava Tiyatrosu'nda Orkide Yaðlarý sponsorluðunda ücretsiz olarak düzenlenmiþtir. Etkinliðin amacý, Türk Halk Müziði"ne gönül vermiþ sanatçýlarýn dilinden, gönüllerde yer etmiþ ve klasikler arasýnda yer alan türkülerin hem genç hem de zamanýn ustalarý tarafýndan kitlelere ulaþtýrýlmasýdýr. Etkinlik kapsamýnda Volkan Konak, Hüseyin Turan, Grup Çýð ve Mustafa Özarslan, Moðollar, Kardeþ Türküler gibi ünlü isimler yer almýþtýr. ÞÝÝRLÝ GECELER ( 1-4 Eylül 2007 ) 1-4 Eylül tarihleri arasýnda Ýzmir Sanat binasý büyük salonda ücretsiz olarak gerçekleþtirilmiþtir. Her gece 21.00'da baþlayan programda 1 Eylül Akif OKTAY / Seyfi DÝNÇ (Þiir ve Seyfi DinçMüzik dinletisi), 2 Eylül Ataol BEHRAMOÐLU, 3 Eylül Refik DURBAÞ konuk olarak þiir dinletilerini gerçekleþtirmiþtir. Dinleti esnasýnda konuklara bir gitarist ve yan flüt sanatçýsý eþlik etmiþtir. Ataol BEHRAMOÐLU, etkinliðin baþlamasýndan 1 saat önce Ýzmir Sanat binasý giriþine hazýrlanan alanda kitaplarýný imzalamýþtýr. 467

11 BURADA : "KOMEDÝ FÝLMLERÝ ÝEF'DE" ( 5-9 Eylül 2007 ) Etkinliðin genel amacý; son dönemde baþarýlý olmuþ, yerli ve yabancý filmler ve sinema alanýndan ünlü isimleri ÝEF kapsamýnda bir araya getiren, panel, söyleþi Gençler için Film Atölyesi etkinlikleri ile Ýzmir'de kendi kitlesine ve fuar ziayretçilerine ücretsiz olarak hizmet veren bir kültür sanat etkinliðidir. Ana temasý "Sinema Tutkusu ÝEF'de" olan festival, Eylül 2007 tarihleri arasýnda, Ýzmir Sanat Binasý'nda, bu yýl yedinci kez gerçekleþtirilmiþtir. Festival'e oyuncu, yönetmen, yapýmcý ve film eleþtirmeleri gibi sinema dünyasýnýn seçkin isimleri katýlmýþtýr. Bu yýl Sinema Burada Festivali'ne, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Telif Haklarý ve Sinema Genel Müdürlüðü'nce, ÝZFAÞ ile imzalanan destek sözleþmesine istinaden, Festivallere Destek Fonu'ndan ödenek ayýrmýþtýr. Festival bu yýl onur konuklarý Gülþen Bubikoðlu, Türker Ýnanoðlu, Müjdat Gezen ve Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Sn. Aziz Kocaoðlu'nun iþtiraklarýyla Ýzmir Sanat Binasý büyük salonda gerçekleþtirilmiþtir. Gençler için Film Atölyesi Etkinlik yaþ arasý 8 gencin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. Bu yýl üçüncü kez düzenlenen Gençler için Film Atölyesi etkinliðinin tanýtýmý basýn bültenleri aracýlýðýyla, baþvurular ise Sn. Oðuz Makal tarafýndan hazýrlanan formlar yardýmýyla ÝZFAÞ danýþmadan yapýlmýþtýr. Yapýlan eleme sonucu kazanan adaylara telefonla ulaþýlmýþtýr. Atölye çalýþmalarý Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Cenker Ekemen ve M. Müslim Yazýcý'nýn yönetmenliðinde gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmalar 27 Aðustos - 7 Eylül tarihleri arasýnda Ýzmir Sanat Binasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Kýsa film çekimleri ise dýþ mekanlarda tamamlanmýþtýr. Eðitim boyunca film yapýmý süreci ile igili teorik bilgi verilmiþtir. Kýsa film gösterimleri yapýlmýþ ve tüm öðrencilerin görev aldýðý bir kýsa film çekilmiþtir. 8 Eylül tarihinde Ýzmir Sanat'ta düzenlenen törenle öðrencilere Gençler için Film Atölyesi özel tasarýmlý sertifika verilmiþ ve çektikleri kýsa filmin gösterimi yapýlmýþtýr. 4. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTÝVALÝ ( 8 Eylül 2007 ) Balçova Belediyesi tarafýndan düzenlenen 4. Uluslararasý Halk Oyunlarý Festivali'ne konuk olan ülkeler fuar kapsamýnda da gösteri sergilemiþlerdir. Katýlan ülkeler, Makedonya, Bulgaristan, KKTC, Mýsýr, Ýtalya ve Türkiye'dir. 3 No.lu Hol önüne 100 m²'lik bir sahne kurulmuþ, Sahne üstünde ÝZFAÞ kýrlangýçlarý ve 76. ÝEF dijitali kullanýlmýþtýr. Gösteriye katýlan gruplar Lozan Meydaný'nda karþýlanmýþ, kortej eþliðinde fuar içinden ana arter üzerinden gösteri alanýna getirilmiþtir. Halk tarafýndan ilgi gören program 21.30'da baþlayýp 23.30'da sona ermiþtir. AÇIKHAVA KONSERLERÝ ( 5-6 ve 9 Eylül 2007 ) BKM Organizasyon tarafýndan, 5 Eylül akþamý "Hisseli Harikalar Kumpanyasý", 6 Eylül akþamý "Anadolu Ateþi" ve 9 Eylül akþamý ise "Cem Yýlmaz" stand-up gösterisi ücretli olarak gerçekleþtirilmiþtir. Lojistik destek saðlanmýþtýr. 468

12 TRAVEL TURKEY ÝZMÝR ÝZMÝR TURÝZM FUARI VE KONFERANSI ARALIK 2007 ÝZMÝR TURÝZM FUARI Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý 203 firma Katýlýmcýlarýn Ýllere Göre Ýzmir, Ýstanbul, Ankara, Balýkesir, Antalya, Aksaray, Amasya, Kocaeli, Uþak, Afyonkarahisar, Aydýn, Bartýn, Ordu, Edirne, Trabzon, Karabük, Karaman, Kastamonu, Manisa, Muðla, Rize, Sinop, Þanlýurfa, Denizli, Van. Fuar Ziyaretçi Sayýsý 6075 Ziyaretçilerin Ýllere Göre Ýzmir, Ýstanbul, Aydýn, Ankara, Muðla, Nevþehir, Denizli, Antalya, Bursa, Trabzon, Afyon, Bolu, Hatay, Yalova, Çanakkale, Sinop, Samsun Fuar m 2 Alan m 2 Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan salon sayýsý 3 ve 4 No lu Holler Fuar Organizasyon Fuarý Destekleyenler Fuar Ziyaretleri ve Seyahatler Kültür Sanat Þefliði bölümünde ayrýntýsý ile görülmektedir. ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) ve Hannover Messe Fuarcýlýk TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði EMITT TARÝH : Mart 2007 YER : TÜYAP / Ýstanbul Fuarda Ýzmir standýnda yer alýnmýþ ve dört gün boyunca firmalarla görüþülerek 2007 içinde yapýlmasý planlanan Turizm fuarý için firmalardan görüþ alýnarak adres portföyü için çalýþmalar gerçekleþtirilmiþtir. Ýþ ve Kongre Turizmi, Saðlýk Termal & SPA Turizmi, Hizmet Sektörü, Oteller, Seyahat Acentalarý, Tur Operatörleri, Turizm Tanýtma Bürolarý, Ýl Kültür Turizm Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Hava Yollarý Firmalarý,RestoranlarKafeler, Araç Kiralama Firmalarý ve Sektörel Yayýnlar. MÝLLÝ KATILIM ORGANÝZASYONLARI XIAMEN 2007 ULUSLARARASI TAÞ FUARI MÝLLÝ KATILIM ORGANÝZASYONU TARÝH : 8 11 Mart 2007 ANA ORGANÝZATÖR : XIAMEN FUAR ÝDARESÝ MÝLLÝ ORGANÝZASYON KATILIMCI SAYISI : 10 MÝLLÝ ORGANÝZASYONTOPLAM TAHSÝS ALANI 2 : 297 m Xiamen 2007 Genel Ýstatistikleri : Toplam Katýlýmcý Firma Sayýsý : 850 Yabancý Katýlýmcý Ülke Sayýsý : 21 Ziyaretçi Sayýsý : Yabancý Ziyaretçi Ülke Sayýsý : 85 Toplam Metraj : m 2 469

13 MARMOMACC VERONA MERMER FUARI MÝLLÝ KATILIM ORGANÝZASYONU TARÝH : 4 7 Ekim 2007 ORGANÝZATÖR : VERONA FIERE MÝLLÝ ORGANÝZASYON KATILIMCI SAYISI : 62 MÝLLÝ ORGANÝZASYON TOPLAM TAHSÝS ALANI : m 2 (1.897 m 2 kapalý alan, 277 m 2 açýk alan) MARMOMACC Genel Ýstatistikleri : Toplam Katýlýmcý Firma Sayýsý : Yabancý Ülke Katýlýmcý Sayýsý : 52 Ziyaretçi Sayýsý : Yabancý Ziyaretçi Ülke Sayýsý : 120 Toplam Metraj : m 2 Ayrýca bu fuarlarda Teknik Servis planlama çalýþmalarý yapýlmýþ, tedarikçilerden alýmý yapýlan hizmetlerin zamanýnda ve istenilen standartta temin edilmesi saðlanmýþtýr. 470

14 2007 yýlýnda; özel fuarcýlýk þirketleri (MARMARA EFOR - BOYUT - TÜYAP -YAÐMUR FORZA TUNAJANS - YEM - GENÇÝZ ORÝON) Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ýzmir Esnaf ve Sanatkar Odalarý Birliði tarafýndan düzenlenen 19 adet fuarda toplam m2 alan tahsisi yapýlmýþtýr. ÝZFAÞ Teknik Servis Müdürlüðü tarafýndan 2007 yýlýnda Kent içerisinde Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan düzenlenen ya da desteklenen ve aþaðýda belirtilen organizasyonlarda; podyum kurulmasý, kulis ve stand hazýrlanmasý, gerekli teknik hizmetlerin verilmesi, tedarikçilerden alýmý yapýlan hizmetlerin de zamanýnda ve istenilen standartta temin edilmesi çalýþmalarý yapýlmýþtýr. TARÝH ORGANÝZASYON DÜZENLEYEN / YER DESTEKLEYEN Yýlbaþý Konseri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Cumhuriyet Meydaný Bahar Þenlikleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Gündoðdu Meydaný Uluslararasý Bilgisayar ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ege Üniversitesi öðretim teknolojileri öðrenci kurultayý Alsancak Þenlikleri Konak Belediyesi Alsancak Gar Gençlik festivali Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ýnciraltý Uluslar arasý Ýzmir Festivali Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Liman Bölgesi Limontepe spor tesisi açýlýþ töreni Konak Belediyesi Limontepe Eylül Þenlikleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Gündoðdu Meydaný Balkan Halk Danslarý Festivali Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Gündoðdu Meydaný Konak Meydaný KÜLTÜRPARK ALANINDA YENÝLEÞTÝRME ÇALIÞMALARI VE TADÝLATLAR MARBLE 2007 fuarý öncesi eski 18 No.lu Pakistan Pavyonu "Daimi Doðaltaþ Sergi Salonu" olarak düzenlenmek üzere tadilata alýnmýþ ve 28 Mart 2007 tarihinde tamamlanarak açýlýþý yapýlmýþtýr. 14 Nisan 2007 günü Aksaray yakýnlarýnda meydana gelen kaza neticesi hayatýný kaybeden Zafer Ýlköðretim Okulu öðrenci, öðretmen ve veliler anýsýna 4 No.lu Hol önünde bulunan yeþil alan aðaçlandýrýlarak anýt park haline getirilmiþtir. Önceki bölümlerde sözü geçen görevleri haricinde özel fuarcýlýk þirketleri tarafýndan düzenlenen fuarlar için ve ayný tarihlerde Kültürpark'ta gerçekleþen her türlü faaliyet için yaptýðý çalýþmalar þöyledir: ÞUBAT 2007 KENT S FUARLARI ETKÝNLÝK ADI KENT S KENT MOBÝLYALARI, PARK VE BAHÇE DÜZENLEME EKÝPMANLARI FUARI KENT MOBÝLYALARI, PARK VE BAHÇE DÜZENLEME EKÝPMAN VE DONANIMLARI Fuar Organizatörü MARMARA TANITIM FUARCILIK KÜLTÜRPARK FUAR MERKEZÝ / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý 28 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 1566 m² Fuar Ziyaret Saatleri

15 Kullanýlan Holler Hall 3 Fuarý Destekleyen KOSGEB, ÝZTO Bahçe aydýnlatmasý Bahçe mobilyalarý ve ekipmanlarý Bitki kasalarý, Saksýlar, Çiçeklikler Çeþmeler Çocuk eðlence parklarý Çöp kutularý Enerji nakil hattý direkleri Havuz suyu temizliði ve kimyasallarý Her türlü bitki ve çiçek, Kesme çiçek, Kýþ bahçeleri, Egzotik aðaçlar Kent aydýnlatma üniteleri Oturma gruplarý, Banklar Para makineleri ve Diðer otomatlar Park, bahçe ve oyun alanlarý için gerekli donanýmlar Parke taþlarý, Bordür malzemeleri, Taþ çalýþmalarý Peyzaj ve bahçe düzenlemesi PVC doðrama imalatý ve montajý Reklam panolarý Sýnýr elemanlarý, Duvar elemanlarý ve aðaç altý elemanlarý Sokak ve cadde düzenlemeleri Sulama sistemleri Tel Örgüler, Çitler Telefon kulübeleri Yüzme havuzlarý ve ekipmanlarý, Süs havuzlarý Yeþillendirme, Peyzaj çalýþmalarý, ETKÝNLÝK ADI KENT S ARITMA SÝSTEMLERÝ VE ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI ARITMA SÝSTEMLERÝ EKÝPMANLARI VE ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ Fuar Organizatörü MARMARA TANITIM FUARCILIK KÜLTÜRPARK FUAR MERKEZÝ / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý 19 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 564 m² Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan Holler Hall 2 Fuarý Destekleyen KOSGEB, ÝZTO SU ARITMA TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI Su arýtma sistemleri Ýçme suyu arýtma sistemleri, ekipmanlarý ve tesisleri Atýk su arýtma sistemleri, ekipmanlarý ve tesisleri Havuz Suyu Arýtým Kimyasallarý ve Ekipmanlarý Evsel ve Endüstriyel Kullaným Suyu Arýtma Teknolojileri Su geri kazaným sistemleri ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI Atýk Arýtma Sistem ve Ekipmanlarý Atýk Biriktirme, iyileþtirme ve imha sistemleri, Atýk Toplama, Taþýma, Boþaltma Araçlarý 472

16 ETKÝNLÝK ADI KENT S BELEDÝYE EKÝPMANLARI VE ÝHTÝYAÇLARI FUARI BELEDÝYE EKÝPMANLARI VE ÝHTÝYAÇLARI FUARI Fuar Organizatörü MARMARA TANITIM FUARCILIK KÜLTÜRPARK FUAR MERKEZÝ / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý 28 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan m² Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan Holler 2 no.lu Hol YEREL YÖNETIMLER SEMPOZYUMU (Fuar ile eþ zamanlý düzenlenen etkinlikler varsa) Fuarý Destekleyen KOSGEB, ÝZTO Aðaç Sökme Dikme araçlarý Ambulans Araç Aksesuarlarý ve Lastikleri Arazöz Hidrolik Kaldýraçlar Asfalt üretim tesisleri, asfalt plentleri Cenaze Araçlarý Çöp Toplama Araçlarý Endüstriyel Temizlik Araçlarý ve Malzemeleri, Ýlaçlama Makineleri, Ýlaçlama Malzemeleri Ýþ ve Ýnþaat makineleri Ýtfaiye Araçlarý Katý atýk temizleme araçlarý Nakil Araçlarý Sývý atýk temizleme araçlarý Yol Çizgi Makineleri Yol Temizleme Araçlarý ULAÞIM Akýllý ulaþým sistemleri Aktarma Sistemleri (Yürüyen Merdiven, Asansör) Deniz yolu toplu taþýma araçlarý Geçiþ sistemleri (bariyer, turnike vs) Ýþaret ve trafik sinyalizasyon sistemleri, Karayollarý Çizimi ve Yönlendirme Levhalarý, Karayolu toplu taþýma araçlarý Otobüs durak ve terminal donanýmlarý, Otopark donanýmlarý, Otopark donanýmlarý, otopark kontrol ve geçiþ sistemleri Raylý Toplu taþýma araçlarý Siren sistemleri ve ekipmanlarý Toplu taþýma akýllý kart ve bilet sistemleri Trafik sinyalizasyon sistemleri ve malzemeleri Yol Çizgi Boyalarý Yol, kavþak, köprü yapýmý malzeme ve ekipmanlarý 473

17 ETKÝNLÝK ADI KENT S EMLAK FUARI GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI, PROJE TANITIM FÝNANS VE ARACILIK HÝZMETLERÝ Fuar Organizatörü MARMARA TANITIM FUARCILIK KÜLTÜRPARK FUAR MERKEZÝ / ÝZMÝR Katýlýmcý Firma Sayýsý 20 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 85 Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan Holler 3 no.lu Hol Fuarý Destekleyen KOSGEB, ÝZTO Gayrimenkul danýþmanlýk Konut, iþyeri, arsa Ýnþaat firmalarý Projeli inþaatlar Gayrimenkul yatýrým ortaklýklarý Bankalar ve finans kurumlarý Aracý kurumlar ETKÝNLÝK ADI KENT S SPOR FUARI SPOR MALZEMELERÝ, SPOR TESÝS EKÝPMAN VE DONANIMLARI Fuar Organizatörü MARMARA TANITIM FUARCILIK Katýlýmcý Firma Sayýsý 21 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 536 Fuar Ziyaret Saatleri Kullanýlan Holler 1 no.lu Hol KÜLTÜRPARK FUAR MERKEZÝ / ÝZMÝR Fuarý Destekleyen KOSGEB, ÝZTO Altyapý ve zemin uygulamalarý için malzeme ve ekipmanlar Spor Tesisleri çevre düzenleme iþleri Elektronik skorbordlar Kapalý ve açýk alan spor tesisleri Kondisyon aletleri Masaj Koltuklarý Oyun bahçeleri Profesyonel aydýnlatma ve seslendirme sistemleri Teknik danýþmanlýk ve anahtar teslim proje firmalarý Özel spor ve dinlenme tesisleri Oyun Makinalarý ve Ekipmanlarý Spor giyim Spor malzemeleri Spor altyapý makine ve ekipmanlarý Sporcu beslenme üniteleri Kamp Malzemeleri ve karavanlar Küçük tekneler Havuzlar (Yüzme havuzlarý, hazýr yüzme havuzlarý, þok havuzlarý) Havuz Ekipmanlarý ve Donanýmlarý Havuz Kimyasallarý Havuzbaþý Mobilya ve ekipmanlarý 474

18 Havuz proje, taahhüt, satýþ ve danýþmanlýk hizmetleri Masaj Havuzlarý, Fýskiyeler ve Aksesuarlarý Saunalar ve Sauna ekipmanlarý Buhar odalarý ve Türk hamamlarý Su oyunlarý ve eðlence üniteleri NÝSAN 2007 MODEKO FUARI MOBÝLYA DEKORASYON EV ve BÜRO MOBÝLYALARI FUARI Fuar Organizatörü EFOR FUARCILIK ORGANÝZASYON ÝZMÝR ULUSLARARASI FUAR ALANLARI KÜLTÜRPARK Katýlýmcý Firma Sayýsý 161 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan Brüt Fuar Ziyaret Saatleri 11:00 21:00 Kullanýlan Holler 1/A 1/B NO LU SERGÝ SALONLARI Fuarý Destekleyen ÝZFAÞ - DTM KOSGEB ÝZMÝR TÝCARET ODASI EBSO ÝZMÝR MOBÝLYACILAR ODASI KISIKKÖY AÐAÇ ÝÞLERÝ KOOP. Modern ve klasik mobilyalar Eskitme ve modüler mobilyalar Masa, Sandalye, kanepe ve koltuklar Bebek ve genç odalarý Yatak ve yatak setleri Ofis mobilyalarý Mutfak mobilyasý Bahçe Mobilyalarý Ev dekorasyonu ve aksesuarlarý Aydýnlatma ekipmanlarý Sektörel yayýnlar MAYIS T FUARI 6.ULUSLARARASI METAL ÝÞLEME, KALIP, OTOMASYON TEKNOLOJÝLERÝ FUARI Fuar Organizatörü YAÐMUR FUARCILIK YAYINCILIK TANITIM HÝZMETLERÝ LTD.ÞTÝ. Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný / Kültürpark Katýlýmcý Firma Sayýsý 320 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 6389 m² Fuar Ziyaret Saatleri / Pazar Günü 11.00/19.00 Kullanýlan Holler 2-3 Fuarý Destekleyen ÝZMÝR TÝCARET ODASI METAL ÝÞLEME MAKÝNELERÝ, KALIP VE KALIP SÝSTEMLERÝ, OTOMASYON VE YAN SANAYÝ ÜRÜNLERÝ 475

19 03 06 MAYIS 2007 YASAF FUARI 2. ÝZMÝR YAN SANAYÝ FUARI Fuar Organizatörü YAÐMUR FUARCILIK YAYINCILIK TANITIM HÝZMETLERÝ LTD.ÞTÝ. Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný / Kültürpark Katýlýmcý Firma Sayýsý 58 Fuar Ziyaretçi Sayýsý 7260 Fuar m² Alan 1268 m² Fuar Ziyaret Saatleri / Pazar Günü 11.00/19.00 Kullanýlan Holler 4 no.lu Hol Fuarý Destekleyen ÝZMÝR TÝCARET ODASI Talaþlý Þekil Verme Ürünleri, Sac Þekillendirme Ürünleri, Metal Presleme Ürünleri, Metal Enjeksiyon Ürünleri, Isil Ýþlem ve Döküm Ürünleri, Toz Metalurjisi Ürünleri, Kaynak ürünleri, Yüzey Ýþlemler, Plastik Þekillendirme Ürünleri, Kalýplar, Kauçuk Þekillendirme Ürünleri, Elektrik Ürün ve Ekipmanlarý, Cam Þekillendirme Ürünleri, Seramik Þekillendirme, Kompresörler, Elektrik Motorlarý, Proses Kontrol Sistemleri, Baðlantý Elemanlarý, Sýzdýrmazlýk Elemanlarý, Elektrik Panolarý, Pompa ve Vanalar, Endüstriyel Hizmetler 31 MAYIS 03 HAZÝRAN 2007 ÝPAF FUARI 10.ULUSLARARASI PLASTÝK & AMBALAJ TEKNOLOJÝLERÝ VE ÜRÜNLERÝ" FUARI Fuar Organizatörü YAÐMUR FUARCILIK YAYINCILIK TANITIM HÝZMETLERÝ LTD.ÞTÝ. Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný / Kültürpark Katýlýmcý Firma Sayýsý 603 Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 8350 m² Fuar Ziyaret Saatleri / Pazar Günü 11.00/19.00 Kullanýlan Holler Fuarý Destekleyen ÝZMÝR TÝCARET ODASI Ambalaj Makineleri, Ambalaj Malzemeleri, Yardýmcý Malzeme Ve Ekipmanlar, Akýllý Ambalajlar, Dolum Makineleri, Konveyör Ve Band Sistemleri, Plastik Hammadde, Plastik Ýþleme Makineleri Ve Ekipmanlarý, Film Makineleri, Kesme Makineleri, Robot Sistemleri, Kalýp Ve Kalýp Sistemleri, Test Ölçüm Cihazlarý 476

20 13 17 HAZÝRAN 2007 MAKRO FUARI Matbaa, Kaðýt, Açýkhava Reklamcýlýðý ve Baský Teknolojileri Fuarý Fuar Organizatörü Tunajans Reklam ve Uluslararasý Fuar Hizmetleri Ltd.Þti Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný Katýlýmcý Firma Sayýsý 173 ( temsilcilikleriyle birlikte 391 ) Fuar Ziyaretçi Sayýsý Fuar m² Alan 6974 Fuar Ziyaret Saatleri 11:00 20:00 ( 17 haziran 11:00 18:00 ) Kullanýlan Holler 2-3 Seminerler, Panel, Kokteyl, Plaket töreni (Fuar ile eþ zamanlý düzenlenen etkinlikler varsa) Fuarý Destekleyen izto, EBSO, KOSGEB, Ýzmir Matbaacýlar Odasý, Ýzmir Reklamcýlar Derneði Matbaacýlýk : Ambalaj baský ve iþlem sistemleri - Artýk kaðýt, kýrpýntý toplama makineleri - Baský ile ilgili kimyasal maddeler (yapýþtýrýcýlar, tutkallar vb.) - Baský makineleri ve aksesuarlarý - Baský malzemeleri ve yardýmcý maddeler - Baský öncesi hazýrlýk sistemleri - Baský sonrasý makineleri ve malzemeleri - Býçaklar, kesiciler, deliciler - Filtreler - Iþýk kaynaklarý - Kilitleme, birleþtirme ve dikme makineleri - Kompresörler - Kurutucular ve katlama makineleri - Matbaalar - Mürekkep besleme ve seviye sistemleri - Numaralandýrma makine ve ekipmanlarý - Posta odasý ekipmanlarý - Renk ölçüm ekipmanlarý - Selefon ve lakçýlýk - Serigrafi - Soðutma ekipmanlarý - Zarf üretme makineleri * Kaðýt : Her türlü kaðýt ve karton ürünler - Kaðýt test aletleri - Kendinden yapýþan ve lamine edilmiþ folyolar. * Masaüstü Yayýncýlýk: Baský kalýplarýný hazýrlama ekipmanlarý - Çevresel koruma amaçlý baský öncesi gerekli banyolama solüsyonlarý, egzost ve diðer atýklarý arýtma üniteleri ve ölçüm cihazlarý - Fotoðraf ve elektronik kopyalama iþlemleri için gerekli makine ve ekipmanlarý, yazýlýmlar, CAD sistemleri - Masaüstü yayýncýlýk ekipmanlarý, malzemeleri ve teknikleri - Metin ve resim iþleme teknolojisi, dizgi, reprodüksiyon, yazýlým, donaným, dizgi makineleri, - Mikrografik ve databank sistemleri - Montaj ekipmanlarý - Renk ayrýmý ve büyütme ekipmanlarý, fontlar - Reprodüksiyon kameralarý, prova baský sistemleri - Stüdyo ve çalýþma yeri mobilya ve aksesuarlarý - Veri taþýyýcýlarý- Yaratýcý grafik çalýþmalarý için gerekli bilgisayar, programlar, bilgisayar grafik sistem ve malzemeleri, yazýcýlar - Yazý, çizim ve boyama için kalem, fýrça, sprey, silgi, cetvel, film, folyo ve yapýþkan malzemeleri * Fotoðraf : Çoðaltma makineleri - Fotoðraf makineleri - Fotoðraf malzemeleri, filmler, fotoðraf kaðýtlarý - Güç kaynaklarý - Karanlýk oda donanýmý - Test cihazlarý Reklam & Outdoor : Baský Uygulamalarý - Dijital Teknoloji - Montaj Ekipman ve Malzemeleri - Outdoor Medya Pazarlama alanlarýndaki tedarikçi ve üreticiler - Reklam Tabelalarý - Reklam Uygulama Ekipmanlarý - Reklam Uygulama Malzemeleri - Serigrafi Teknolojisi - Ses - Iþýk ve Görüntü Sistemleri - Tasarým ve Display Sistemleri - Tasarým ve Grafik Sanatlarý için Ekipman ve Malzemeler - Örümcek Standlar - Dekoratif kapýlar - Octonorm ve Sigma Stand malzemeleri - Stand aydýnlatma ürünleri - Broþürlükler - Dijital Baský Malzemeleri - Plexiglass - Sign up - Stand Aksesuarlarý - Stand Raflarý - Ürün Standý - Stand Döþemeleri - Stand Panolarý - Baskýlý Reklam Malzemeleri - Mesleki yayýnlarla ilgili eðitim kurumlarý çalýþmalarý 477

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. 22 25 Ocak 2014

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. 22 25 Ocak 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 22 25 Ocak 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

İZFAŞ Kültürpark alanında kendisi tarafından direk organizasyonunu yaptığı fuarlarda uluslararası ihtisas fuarları oluşturma hedefini sürdürmüştür.

İZFAŞ Kültürpark alanında kendisi tarafından direk organizasyonunu yaptığı fuarlarda uluslararası ihtisas fuarları oluşturma hedefini sürdürmüştür. GÖREV TANIMI İZFAŞ, 7 Şubat 1990 tarihinde kurulmuştur. 1990 2004 yılları arasında, mevcut hollerde, daha sonra ise yeni inşa edilen Uluslararası İzmir Fuar Alanı nda olmak üzere, fuarlar düzenlemiş ve

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 29 Mayıs 1 Haziran 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

Fuar Tarihi : 04-08 Kasım 2014. İnegöl Belediyesi Fuar Alanı. Sergi Alanı : 28.000 m² İMMO, DTM, KOSGEB ÜRÜN PROFİLİ

Fuar Tarihi : 04-08 Kasım 2014. İnegöl Belediyesi Fuar Alanı. Sergi Alanı : 28.000 m² İMMO, DTM, KOSGEB ÜRÜN PROFİLİ FUAR KÜNYESİ: Fuar Tarihi : 04-08 Kasım 2014 Fuar Açılımı : Yer : Sergi Alanı : 28.000 m² Düzenlenme Sıklığı: Organizatör : Destekleyenler : 32. İnegöl Mobilya Fuarı İnegöl Belediyesi Fuar Alanı Yılda

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler)

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Katılımcı: 87 si yabancı toplam 365 katılımcı Ziyaretçi: 3.465 i yabancı toplam 15.934 ziyaretçi Katılımcı Ülke: 37 Ziyaretçi Ülke: 119 Konuk Ülke: Kosova Fuar

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

FUAR SONUÇ RAPORU NİSAN ekolojizmir.izfas.com.tr

FUAR SONUÇ RAPORU NİSAN ekolojizmir.izfas.com.tr FUAR SONUÇ RAPORU 27-30 NİSAN -2016 ekolojizmir.izfas.com.tr ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIM Orgaik Gıda Organik Kozmetik Üniversite ve Diğer %60 %08 113 KATILIMCI %10 Organik Tekstil Organik Gübre Tarımsal İlaç

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

12 15 Eylül 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

12 15 Eylül 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 15 Eylül 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

İSTANBUL AMBALAJ 2009

İSTANBUL AMBALAJ 2009 İSTANBUL AMBALAJ 2009 15. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı 22-25 Ekim 2009 Fuar Sonuç Raporu TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GİRİŞ 3 1.1.ARAŞTIRMANIN KONUSU

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 14 17 Kasım 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş Fuarın Adı Fuarın Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim, Abiye ve Fuar -

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI KONELEX 2015 İSKON 2015 KONDÖKÜM 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI KONELEX 2015 İSKON 2015 KONDÖKÜM 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 Konya 12. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı Hidrolik Pnömatik Özel Bölümü

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2013 BELEX 2013 BURSA 4. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2013 BORUTEK 2013 İCAT 2013 5 8 Aralık 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET A.Ş.

İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET A.Ş. İZFAŞ İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET A.Ş. İZFAŞ Kültürpark alanında kendisi tarafından direk organizasyonunu yaptığı fuarlarda uluslararası ihtisas fuarları oluşturma hedefini

Detaylı

21. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı

21. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 27 30 Ekim 2011 21. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN

Detaylı

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU İLLER BAZINDA İHRACAT SIRALAMASI ve TÜRKİYE İHRACATI Kayseri ili yılı Ocak -Ekim ayı dönemi( İlk on aylık) ihracat rakamlarında %, küçülme söz konusu olmuştur. yılı Ekim ( İlk

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU 2017 smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN ISAF MARKASI 21. 21.si düzenlenen ISAF; Güvenlik, Bilişim Güvenliği, Akıllı Bina, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yangın,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KONYA TOHUM 2015 4. Tohum Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı KONYA SULAMA TEKNOLOJİLERİ VE BİTKİ BESLEME FUARI 4. Bitki Besleme, Zirai Mücadele, Sulama, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Gübreleme ve Ekipmanları

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 26. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı 16. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı 5 9 Ekim 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI 26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye nin ve bölgenin sektöründeki tek ihtisas fuarı olan

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 22.11.2017 23.11.2017 16.İstanbul Perakende Fuarı Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Lütfi Kırdar Uluslararası

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU(2016)

KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU(2016) KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU() İLLER BAZINDA İHRACAT SIRALAMASI ve TÜRKİYE İHRACATI yılı Kayseri Ocak- Kasım ayları dönemi ihracat rakamlarında % küçülme söz konusu olmuştur. yılı Kasım ( İlk on bir aylık

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. 5 8 Aralık 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. 5 8 Aralık 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 5 8 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 AĞUSTOS

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013 ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece Ġstanbul ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. ARAġTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESĠ 3 1.2. ARAġTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAġTIRMANIN

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2017 İZMİR FUARCILIĞINA GENEL BAKIŞ VE 2016 TÜRKİYE FUAR İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI 2017 İZMİR FUARCILIĞINA GENEL BAKIŞ VE 2016 TÜRKİYE FUAR İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI 2017 İZMİR FUARCILIĞINA GENEL BAKIŞ VE 2016 TÜRKİYE FUAR İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefliği ARALIK 2016 Genel Bilgiler

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 ADANA İNŞAAT 2014 8. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı ADANA IHS 2014 Adana 8. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi,

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

YAPIDA AHŞAP VE AHŞAP ÜRÜNLER FUARI

YAPIDA AHŞAP VE AHŞAP ÜRÜNLER FUARI YAPIDA AHŞAP VE AHŞAP ÜRÜNLER FUARI SONUÇ RAPORU Destekleyen Organizatör YAPIDA AHŞAP VE AHŞAP ÜRÜNLER FUARI FUAR'DA O'NİN ÜZERİNDE ÜRÜN SERGİLENDİ Ulusal Ahşap Birliği, Orman Bakanlığı ve İstanbul Bölge

Detaylı

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi FUAR ÖZET RAPORU Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 4 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 4 2. GENEL FUAR BİLGİLERİ 4 3.

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Fuar Adı Tarih Organizatör Yer Hall Destekleyenler Net Fuar Alanı Telefon Faks Web

Fuar Adı Tarih Organizatör Yer Hall Destekleyenler Net Fuar Alanı Telefon Faks Web Fuar Künyesi Fuar Adı WorldFood İstanbul GIDA Fuarı - 23. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Tarih 3-6 Eylül 2015 Organizatör EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş.; ITE Turkey

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı