DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI"

Transkript

1 T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 21 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI Hazırlayanlar: B. Demir Öner Saime Akdemir Erdoğan Aydın 214

2 DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI 1. AMAÇ 2. KURAM Osiloskop kullanımını kavramak Osiloskop kullanarak genlik, frekans ve faz açısı ölçümlerini gerçekleştirmek Osiloskop, elektriksel işaretlerin gerilim değişmelerini ekran üzerine çizen bir elektronik aygıttır. Osiloskopun ön paneli dikey (vertical), yatay (horizontal) ve tetikleme (trigger) olmak üzere üç ana bölüme bölünmüştür. Osiloskopun giriş bağlantıları (ya da giriş kanalları), ölçüm uçlarının (probların) bağlanabileceği BNC (Bayonet Nut Connector) bağlantı noktalarıdır. Çoğu osiloskop CH1 ve CH2 olmak üzere en az iki giriş kanalına sahiptir ve her bir kanal kendilerine uygulanan giriş sinyallerinin dalga şeklini ekran üzerinde gösterebilir. Çoklu kanallar dalga şekillerini karşılaştırmak için kullanılabilir. Analog osiloskobun blok diyagramı Ek A da verilmiştir. 2.1 Osiloskop Ayarları Osiloskobun güç anahtarı açılmadan önce osiloskop üzerindeki anahtar ve düğmelerin konumları Çizelge 1 de gösterilen başlangıç konumlarına getirilir. Bu çizelgedeki anahtar ve düğme numaraları ön ve arka yüz görünümleri sırasıyla, Şekil 2.1 ve 2.2 de gösterilen Instek marka 2 MHz lik GOS-62 model çift izli (dual trace) analog osiloskopa aittir. Çizelge 1: Osiloskop üzerindeki anahtar ve düğmelerin başlangıç konumları Anahtar/Düğme No. Başlangıç Konumu POWER (güç) 6 OFF INTENSITY (yeğinlik, şiddet) 2 Orta konumda FOCUS (odak) 3 Orta konumda VERT MODE (dikey mod) 14 CH 1 ALT/CHOP (dönüşümlü/kıyılmış) 12 ALT (basılı değil) CH 2 INV (CH 2 deki işareti ters çevir) 16 Basılı değil POSITION (dikey konum ayarı) 11,19 Orta konumda VOLTS/DIV (bölme başına düşen volt) 7,22,5 V/DIV VARIABLE (değişken) 9,21 CAL konumunda (saat yönünde tam çevrili) AC-GND-DC 1,18 GND SOURCE (tetikleyici kaynak) 23 CH 1 SLOPE (eğim) 26 + (basılı değil) TRIG.ALT (dönüşümlü tetikleme) 27 Basılı değil TRIGGER MODE (tetikleme modu) 25 AUTO TIME/DIV (bölme başına düşen süre) 29,5 ms/div SWP.VER (sweep time vernier: Tarama süresi ayarı) 3 CAL konumunda (saat yönünde tam çevrili) POSITION (yatay konum ayarı) 32 Orta konumda x1 MAG (yatayda 1 kat büyütme) 31 Basılı değil Yukarıda belirtilen ayarlar kontrol edildikten sonra, POWER (güç) anahtarı açılır. Gerekiyorsa INTENSITY (şiddet) anahtarı ile ekranda görülen izin yeğinliği ve FOCUS (odaklama) anahtarı ile ekrandaki izin netliği ayarlanır. Güç anahtarı açıkken osiloskop kullanılamıyorsa, INTENSITY anahtarı saat yönünün ters yönünde çevrilerek yeğinliği azaltmak gerekir. Ekranda uzun süre aynı noktaların yüksek yeğinlikte kalması, CRT (Cathode Ray Tube) türü ekranlarda ekranın o noktalardaki ışıma özelliğini bozabilir. Ekranda görülen iz yatay eksene paralel değilse, TRACE ROTATION (4) düğmesi ile ayar yapılarak yatay duruma getirilir. Sayfa 2/17

3 Şekil 2.1 INSTEK GOS-62 osiloskobunun ön yüzü Sayfa 3/17

4 Şekil 2.2 INSTEK GOS-62 osiloskobunun arka yüzü Sayfa 4/17

5 2.2 Prob Kalibrasyonu Osiloskopların giriş empedansları oldukça yüksektir; genellikle, 1 MΩ luk direnç ve 2 pf'lık kapasitanstan oluşan bir giriş empedansına sahiptirler. Şekil 2.3 de osiloskobun prob (probe) adı verilen ölçüm ucu gösterilmiştir. Osiloskop probunda x1 ve x1 seçenekleri olan bir anahtar bulunur. Anahtarın x1 konumu DC gerilim ya da düşük frekanslı işaretlerin gerilim ölçümlerinde kullanılır. Bu konumda ölçüm yapıldığında, ölçülen elektriksel işaret zayıflamaya uğratılmadan osiloskop girişine uygulanmış olur. Ölçülen gerilimin değeri, ekrandaki bölme (division) sayısı ile VOLT/DIV anahtarının gösterdiği sayının çarpımına eşittir. Prob anahtarı x1 konumunda iken, Şekil 2.4 de gösterildiği gibi, paralel bir R 1 C 1 devresi prob kablosu ile seri olarak devreye girer. Bu durumda, R 1 =9 MΩ ve R 2 =1 MΩ olduğundan, giriş gerilimi 1 kat zayıflatılarak osiloskop girişine uygulanmış olur. Bu konumda ölçüm yapıldığında, ölçülen gerilimin değeri ekrandaki bölme (division) sayısı ile VOLT/DIV anahtarının gösterdiği sayının çarpımının 1 katına eşittir. Prob anahtarı x1 konumunda iken, probun R 1 C 1 devresi osiloskop girişindeki C 2 ile gösterilen kapasitif etkinin yüksek frekanslarda yarattığı zayıflatmayı telafi eder. Başka bir ifadeyle, R 2 C 2 empedansının alçak geçiren süzgeç gibi davranarak yüksek frekanslarda yarattığı olumsuz etki yüksek geçiren filtre özelliği gösteren R 1 C 1 devresi ile telafi edilmiş olur. Burada R 1 C 1 devresine telafi edilmiş zayıflatıcı (compansated attenuator) da denir. Yüksek frekanslardaki bu zayıflatmayı telafi etmek için koşulunun sağlanması gerekir. R 1 C 1 =R 2 C 2 (2.1) Ayar tornavidası İşaret halkası Geri çekilebilir kanca uç İşaret halkası Koruyucu uç BNC konektörü Aligatör klip (Toprak ucu) Şekil 2.3 Osiloskop probunun parçaları Ölçüm uçları Giriş (input) Toprak (Ground) Prob kablosu (probe cable) 1 C 1 R 1 Osiloskop 1 R 2 C 2 Şekil 2.4 Osiloskobun giriş empedansı ve probun RC devresi Sayfa 5/17

6 C 2 değeri tam olarak bilinmediğinden eşitliği sağlamak için C 1 i ayarlamak gereklidir. Her osiloskop için ve bu osiloskoba bağlı her bir prob için bu ayarlama mutlaka yapılmalıdır. C 1 i ayarlamak için osiloskop çalıştırıldıktan sonra, probun BNC konektörü osiloskobun CH 1 girişine takılır, probun kancalı ucu ise osiloskop üzerindeki CAL ucuna (1 no.lu uç) bağlanır. CAL ucu tepeden-tepeye genliği 2 volt ve frekansı 1 khz olan bir kare dalga üretir. Prob anahtarı x1 konumuna getirilir ve prob üzerinde bulunan bir vida ile ayar yapılır. Ekrandaki kare dalga Şekil 2.5 (c) deki düzgün kare dalga biçiminde elde edildiğinde kullanılan osiloskop ve kullanılan prob için prob kalibrasyonu yapılmış olur. Not: Telafi (compansation) yalnızca prob anahtarının x1 konumunda yapılır. Bu nedenle yüksek frekanslı işaretler yalnızca telafili x1 probu kullanılarak yapılabilir. (a) Aşırı telafi (b) Yetersiz telafi (c) Doğru telafi (over compansation) (under compansation) (correct compansation) C 1 R 1 > C 2 R 2 C 1 R 1 < C 2 R 2 C 1 R 1 = C 2 R 2 Şekil 2.5 Prob kalibrasyonunda yanlış ve doğru ayar durumları 2.3 Ölçüm İşlemleri Ölçüm için aşağıdaki adımlar uygulanır: Ekranda en iyi görünümü elde edecek şekilde INTESITY (yeğinlik) ve odak (focus) ayarları yapılır. Dalga şekillerini mümkün olabilecek en büyük şekilde gözlemlemeliyiz. Ölçümlere başlamadan önce prob kalibrasyonunu gerçekleştirmeliyiz DC Gerilim Ölçümü AC-GND-DC anahtarı önce GND konumuna getirilir ve ekrandaki yatay bir çizgi olan izin konumu, dikey konum ayar düğmesi ( POSITION) yardımıyla uygun bir konum olan sıfır seviyesine ayarlanır. Bu konumun ekranın merkezinde olması gerekli değildir. Sonra AC-GND- DC anahtarı DC konumuna ve VOLT/DIV anahtarı uygun bir konuma getirilir. Bu durumda yatay izin seviyesi, ölçülen gerilimin DC seviyesiyle doğru orantılı olarak değişir. DC gerilimin değeri, çizginin seviye değiştirdiği bölme sayısıyla VOLT/DIV değerinin çarpımına eşittir. Örneğin, Şekil 2.6 da gösterildiği DC gerilim ölçümü için, eğer VOLT/DIV anahtarı 5mv/DIV konumunda ise, ölçülen DC gerilim değeri (V DC ), 1 probu için: V DC = (4.2 DIV)(5 mv/div) = 21 mv =.21V; 1 probu için: V DC = (1)(4.2 DIV)(5 mv/div) = 21 mv = 2.1V dur. Sayfa 6/17

7 DC gerilim seviyesi (ekrandaki izin AC-GND-DC anahtarı DC konumuna getirildikten sonraki konumu) DC gerilim uygulamadan önceki sıfır seviyesi (AC-GND-DC anahtarı GND konumunda iken) 4.2 DIV (yer değiştirme bölme sayısı) Şekil 2.6 DC gerilim ölçümü AC Gerilim Ölçümü AC-GND-DC anahtarı önce GND konumuna getirilir ve ekrandaki yatay bir çizgi olan izin konumu, dikey konum ayar düğmesi ( POSITION) yardımıyla uygun bir konum olan sıfır seviyesine ayarlanır. Bu konumun ekranın merkezinde olması gerekli değildir. Yüksek frekanslı işaretleri gözlemek için ya da ölçülecek işaretin sadece AC bileşenini gözlemek için AC-GND- DC anahtarı AC konumuna getirilir. Anahtarın bu konumunda, işaretin DC bileşeni osiloskop girişinde seri olarak devreye giren bir DC tıkama kapasitörü ( blocking capacitor) tarafından engellenir. Bu durumda, osiloskop ekranında Şekil 2.7(a) da gösterilen ve ortalaması sıfır olan dalga şekli (AC bileşeni) elde edilir. Eğer osiloskobun VOLT/DIV anahtarı 1V/DIV konumunda ise, ölçülen gerilimin AC bileşeninin tepeden-tepeye değeri aşağıdaki gibi hesaplanır: 1 probu için: V pp = (5 DIV)(1V/DIV) = 5 V, 1 probu için: V pp = (1)(5 DIV)(1V/DIV) = 5 V Eğer küçük genlikli bir AC işaret ile büyük genlikli bir DC işareti toplanmış ise, bu işaretin AC bileşeni AC-GND-DC anahtarı AC konumuna getirerek gözlenebilir. AC ve DC bileşenlerini aynı anda gözleyebilmek için AC-GND-DC anahtarı DC konumuna getirilir. Bu durumda, işaretin AC bileşeninin genliği yukarıda açıklanan şekilde ölçülebilir; işaretin DC seviyesini ölçmek için, AC- GND-DC anahtarı sırayla AC ve DC konumlarına getirilerek işaretin dikey eksen üzerinde kaç bölme yer değiştirdiği gözlenir. Prob anahtarı konumunun ( 1 ya da 1) ve VOLT/DIV anahtarı konumunun gösterdiği değerler bölme (DIV) sayısıyla çarpılarak işaretin DC bileşeninin değeri hesaplanır. Örneğin, Şekil 2.7(b) deki sinüzoidal işaretin AC seviyesi yukarıda gösterildiği gibi, DC seviyesi ise aşağıda gösterilen şekilde hesaplanır: 1 probu için: V dc = (1,5 DIV)(1V/ DIV) = 1,5 V, 1 probu için: V dc = (1)(1,5 DIV)(1V/ DIV) = 15 V dur. V pp = 5 DIV V pp = 5 DIV V dc = 1,5 DIV Seçilen sıfır seviyesi (GND) (a) AC-GND-DC anahtarı AC konumunda Seçilen sıfır seviyesi (GND) (b) AC-GND-DC anahtarı DC konumunda Şekil 2.7 v(t)=(v pp /2) sin wt + V dc işaretinin osiloskop ekranındaki görünümü Sayfa 7/17

8 Şekil 2.8 de gösterilen işaretin aşağıdaki gerilim değerlerini osiloskop ile ölçmek mümkündür: 1. Anlık değer (instantaneous value), v(t)=(v pp /2) sin wt + V dc 2. Pozitif ve negatif tepe değerleri (positive and negative peak values), V p+, V p- 3. Tepeden tepeye değer (peak-to-peak value), V pp 4. Ortalama veya DC değer (mean value or DC value), V ort veya V DC v(t) (volt) T V p+ V pp V ort V p- Zaman (s) Frekans Ölçümü Şekil 2.8 Sinüsoidal bir işaret için çeşitli gerilim değerleri Peryodik bir işaretin frekansını ölçmek için peryodun tersi hesaplanır. Örneğin, Time/DIV anahtarı 1 ms/div konumunda ise, Şekil 2.9 daki sinusoidal işaretin peryodu (6 Div)(1 ms/div) = 6 ms olarak hesaplanır. Buradan, frekans 1/6x1-3 = Hz olarak bulunur. Eğer x1 MAG kullanılırsa, zaman 1 a bölünmelidir. Bu durumda, peryod.6 ms ve frekans Hz dir. 6 Div Faz Ölçümü Şekil 2.9 Frekans Ölçümü Faz ölçümü iki ayrı yoldan yapılabilir: Zaman Farkı Yöntemi Eğer osiloskop çift iz özelliğine sahipse, CH1/CH2/DUAL/ADD anahtarı DUAL konumunda iken, iki gerilim eşzamanlı olarak ekranda görüntülenebilir ve dalga şekillerinin aynı iki noktası arasındaki zaman farkı (t d ) bölme (DIV) sayısı türünden ölçülebilir. Faz farkı derece türünden Eşitlik ( 2.2) de gösterilen ifadeden elde edilir. Faz farkının kuramsal yoldan hesaplanması Ek B de açıklanmıştır. Ф = (36 o /T)t d (2.2) Sayfa 8/17

9 Burada T işaretin periyodunu göstermektedir. Örneğin, Şekil 2.1 da v 1 (t) ve v 2 (t) arasındaki faz farkı Ф = (36 o /6)(1.5) = 9 o olarak hesaplanır. Burada, v 1 (t), v 2 (t) yi 9 o farkla izler. T= 6 Div v 1 (t) v 2 (t) Lissajous Yöntemi t d = 1.5 Div Şekil 2.1 Faz Ölçümü Eğer işaretlerden biri dikey giriş olan CH1 girişine uygulanırken diğeri CH2 girişine uygulanırsa (TIME/DIV anahtarı X-Y konumunda iken CH2 girişi yatay plakalara uygulanan giriş olur), Şekil 2.11 de görüldüğü gibi ekranda elips şeklinde bir görüntü elde edilir. Faz farkı bu görüntü kullanılarak şu şekilde hesaplanabilir: Ф = sin -1 (Y 1 /Y max ) = sin -1 (X 1 /X max ) (2.3) Y-girişi (CH1) t 1 Y Y1 Y max t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 Time X X max 1 X t = Ф/w Y 1 = Y max sinф X 1 = X max sinф Ф = sin -1 (Y 1 /Y max ) = sin -1 (X 1 /X max ) Ф =wt t = Ф/w Not: Lissajous eğrisinin elde edebilmesi için X-Y konumunun seçilmesi gerekir t t 1 1 t 2 t 3 7 t 8 3 t 4 t 5 t 6 t X-girişi (CH2) Time Şekil 2.11 Faz farkı ölçümü için Lissajous Yöntemi Sayfa 9/17

10 3. ÖN ÇALIŞMA 3.1 Şekil 3.1 de bir osiloskobun ekranında 1 probu kullanılarak elde edilen kare dalga gösteriliyor. VOLT/DIV anahtarı 5 mv konumunda, TIME/DIV anahtarı 2 ms konumunda ve AC-GND-DC anahtarı DC konumunda ise, kare dalganın a) Tepeden-tepeye gerilim değerlerini (V pp ), b) Frekansını (f) ve c) DC gerilim seviyesini (V DC ) bulunuz. 3.2 Bir osiloskobun CH 1 ve CH 2 girişlerine frekansları aynı olan iki sinüzoidal işaret uygulanıyor. VOLT/DIV anahtarı 2 mv konumunda, TIME/DIV anahtarı 5 ms konumunda ve AC-GND-DC anahtarı AC konumunda ise, Şekil 3.2 de osiloskop ekranında gösterilen bu işaretlerin, a) Tepe gerilim değerlerini (peak voltage values), b) Frekanslarını (frequency) bulunuz. c) Bu iki sinüzoidal işaret arasındaki faz farkını (phase difference) derece türünden bulunuz. [Φ=(36 o /T)t d ] 3.3 TIME/DIV anahtarı X-Y konumunda olan (ya da X-Y butonu basılı konumda olan) bir osiloskobun CH 1 girişine frekansı 3 khz olan bir sinüzoidal işaret, CH 2 girişine ise frekansı bilinmeyen bir sinüzoidal işaret uygulanıyor (Bu durumda, CH 1 girişi Y-girişi, CH 2 girişi ise X-girişi olur). Osiloskop ekranında elde edilen Lissajous örüntüsü (Lissajous pattern) Şekil 3.3 de gösteriliyor. CH 2 ye uygulanan sinüzoidal işaretin frekansını hesaplayınız (f y /f x = t x /t y ilişkisinde, f x ve f y ilgili girişlere uygulanan sinüzoidallerin frekanslarını, t x ve t y ilgili eksenlere çizilen paralel doğruların örüntü ile yaptığı teğet sayılarını gösterir). 3.4 TIME/DIV anahtarı X-Y konumunda olan (ya da X-Y butonu basılı konumda olan) bir osiloskobun CH 1 ve CH 2 girişlerine frekansları aynı olan iki sinüzoidal işaret uygulanıyor (Bu durumda, CH 1 girişi Y -girişi, CH 2 girişi ise X-girişi olur). Osiloskop ekranında elde edilen Lissajous örüntüsü (Lissajous pattern) Şekil 3.4 de gösteriliyor. a) Bu iki sinüzoidal işaret arasındaki faz farkını (phase difference) derece türünden bulunuz [Φ = sin -1 (Y 1 /Y max )]. b) TIME/DIV anahtarı X-Y konumunda iken, Y-girişinin genliğini kontrol eden VOLT/DIV-1 anahtarı 2 V konumunda, X-girişinin genliğini kontrol eden VOLT/DIV-2 anahtarı (X-girişi için),5 V konumunda ve prob anahtarı x1 konumunda ise, CH 1 ve CH 2 ye uygulanan sinüzoidal işaretlerin tepe gerilim değerlerini (peak voltage values) bulunuz. 1 Div. CH 1 CH 2 1 Div. 1 Div. 1 Div. 4. KULLANILACAK CİHAZLAR VE MALZEMELER KL-211 elektrik devreleri laboratuvarı deney seti ana birimi Osiloskop (INSTEK GOS-62) Sayısal multimetre (digital multimeter) Delikli deney tahtası (breadboard) 39Ω luk direnç, 1 nf lık kapasitör 1 Division Şekil Division Şekil Division Şekil Division Şekil 3.4 Sayfa 1/17

11 5. DENEY 5.1 Osiloskobu güç anahtarını açmadan önce, Paragraf 2.1 de açıklanan osiloskop ayarlamalarını ve kontrollerini yapınız. 5.2 Paragraf 2.2 de açıklandığı şekilde prob kalibrasyonunu gerçekleştiriniz: Osiloskobun CAL çıkışına x1 prob bağlantısını yapın. TIME/DIV ve VOLT/DIV anahtarlarını ekranda uygun bir kare dalga elde edecek biçimde ayarlayın. Daha sonra, tornavida kullanarak telafi kapasitörünü ayarlayarak ideal bir kare dalga elde etmeyi deneyiniz. 5.3 KL-211 deney seti ana birimi üzerindeki sabit 5 V luk DC güç kaynağı çıkışını sayısal multimetre ile ölçünüz ve kaydediniz. (1) 5.4 Osiloskopta AC-GND-DC anahtarını GND konumuna getiriniz ve ekranda görülen izin sıfır seviyesini x-ekseni üzerine gelecek şekilde ayarlayınız. Probu x1 konumunda kullanarak, güç kaynağının 5V DC çıkışını osiloskobun CH1 girişine uygulayınız. AC- GND-DC anahtarını DC konumuna getiriniz. Ekrandaki izin önceki konumuna göre kaç bölme yer değiştirdiğini ve VOLTS/DIV anahtarının konumunu kaydediniz. (2) DC gerilimin değerini hesaplayınız ve kaydediniz. (3) 5.5 Osiloskobun CH1 girişine, x1 probunu kullanarak, deney seti ana ünitesi üzerindeki fonksiyon üretecinden aldığınız 1kHz lik sinüs dalgasını uygulayınız. Yaklaşık bir tam periyot elde edebilmek için TIME/DIV anahtarını ayarlayınız, ekranda tepeden tepeye 5V genlik elde edecek şekilde CH1 kanalının VOLT/DIV ve TIME/DIV anahtarlarını aşağıdaki konumlara ayarlayınız: 5 VOLT/DIV ve.5 ms/div konumları için işaretin tepeden-tepeye genlik bölme sayısını ve genlik değerini kaydediniz. (4) Sinüzoidal işaretin periyot bölme sayısını, periyodunu ve frekansını kaydediniz. (5) 2 VOLT/DIV ve.2 ms/div konumları için sinüzoidal işaretin tepeden-tepeye genlik bölme sayısını ve genlik değerini kaydediniz. (6) İşaretin periyot bölme sayısını, periyodunu ve frekansını kaydediniz. (7) 1 VOLT/DIV ve.2 ms/div konumları için sinüzoidal işaretin tepeden-tepeye genlik bölme sayısını ve genlik değerini kaydediniz. (8) İşaretin periyot bölme sayısını, periyodunu ve frekansını kaydediniz. (9) 5.6 Digital multimetre kullanarak (DC/AC anahtarı AC konumunda iken) fonksiyon üreteci çıkışının RMS değerini ölçünüz. (1) Tepeden tepeye genlik (V pp ) değerini hesaplayınız ve kaydediniz. (11). V 2 2 V pp rms B R A Osiloskop Fonksiyon üreteci ~ m A GND C CH1 GND CH2 Şekil Şekil 5.1 de gösterilen devreyi, R=39Ω and C=1nF kullanarak, deney tahtası üzerine kurunuz. Deney seti ana birimi üzerindeki fonksiyon üreteci çıkış uçlarından AMPLITUDE ve FREQUENCY ayar düğmelerini ayarlayarak elde edeceğiniz V pp = 5 V ve f = 1 khz lik sinüzoidal işareti devrenin B-GND uçlarına uygulayınız. Problar x1 konumunda iken, A düğümünü CH1 girişine ve B düğümünü CH2 girişine bağlayınız. Her iki girişi de ekranda aynı anda izleyebilmek için CH1/CH2/DUAL/ADD anahtarını DUAL konumuna getiriniz. CH1 ve CH2 kanallarının VOLT/DIV anahtarlarını ve TIME/DIV anahtarını ekranda uygun görüntü elde edecek şekilde ayarlayınız. Dalga şekillerinin tepe noktaları arasındaki (ya da sıfır geçiş noktaları arasındaki) zaman farkını bölme sayısı (DIV) türünden ölçünüz ve faz farkını, (a) f=1 khz (12) ve (b) f=5 khz (13) değerleri için hesaplayınız ve kaydediniz. Sayfa 11/17

12 5.8 TIME/DIV anahtarını en soldaki durum olan X-Y konumuna getiriniz ve VOLT/DIV anahtarlarını uygun konumlara getirerek, Lissajous görüntüsünü elde ediniz. Eşitlik 2.3 ü kullanarak faz farkını (a) f=1 khz (14) ve (b) f=5 khz (15) için ölçünüz ve kaydediniz 6. ELDE EDİLEN SONUÇLAR Ölçülen/Hesaplanan Nicelik Ölçüm/Hesaplama Sonucu ve Birimi DC Gerilim Ölçümü 1 Multimetre ile ölçülen DC gerilimi 2 Osiloskop Ölçülen DC gerilimi bölme sayısı, VOLTS/DIV konumu 3 Ölçümü Ölçülen DC gerilimi AC Gerilim Ölçümü 5VOLT/DIV ve.5 ms/div konumları için 4 V pp nin bölme sayısı ve değeri 5 Periyot bölme sayısı ve değeri; frekansı (hesaplanan) 2VOLT/DIV ve.2 ms/div konumları için 6 V pp nin bölme sayısı ve değeri 7 Periyot bölme sayısı ve değeri; frekansı (hesaplanan) 1VOLT/DIV.2 ms/div konumları için 8 V pp nin bölme sayısı ve değeri 9 Periyot bölme sayısı ve değeri; frekansı (hesaplanan) 1 Multimetre V rms 11 Ölçümü V pp Zaman Farkı Yöntemi ile Faz Farkı Ölçümü: [Φ = (36 o /T)t d ] 12 f=1 khz için faz farkı (ölçülen) 13 f=5 khz faz farkı (ölçülen) Lissajous Yöntemi ile Faz Farkı Ölçümü: [Φ = sin -1 (Y 1 /Y max )] 14 f=1 khz için faz farkı (ölçülen) 15 f=5 khz için faz farkı (ölçülen) 7. SONUÇLARIN İRDELENMESİ 7.1 (5.3) ve (5.4) de elde ettiğiniz sonuçları karşılaştırınız. Uyuşmazlık varsa nedenlerini belirtiniz. 7.2 (5.5) ve (5.6) da elde ettiğiniz sonuçları karşılaştırınız. Uyuşmazlık varsa nedenlerini belirtiniz. 7.3 (5.7) ve (5.8) de elde ettiğiniz s onuçları karşılaştırınız. Uyuşmazlık varsa nedenlerini belirtiniz. Sayfa 12/17

13 Ek A Analog osiloskop blok diyagramı Tetikleme düzeyi (trigger level) Giriş işareti (input signal) Tetikleme darbeler (trigger pulses) Yokuş zaman referansı (ramp time base) Düşey Sistem (vertical system) Düşey yükselteç (vertical amplifier) Zayıflatıcı (attenuator) Giriş (input) Toprak (ground) Ölçüm uçları Yükseltilmiş giriş işareti (amplified input signal) Isıtılmış katot (heated cathode) Yatay tarama işareti (horizontal sweep signal) Katot ışını tüpü (CRT: Cathode Ray Tube) Elektron hüzmesi (electron beam) Tetikleme Sistemi (trigger system) Yatay Sistem (horizontal system) Tarama üreteci (sweep generator) t Yatay yükselteç (horizontal amplifier) Ekran (screen) Tetikleme darbeleri (trigger pulses) t Yokuş zaman referansı (ramp time base) Sayfa 13/17

14 Ek B Paragraf 5.7 de Ölçülen Faz Farklarının Kuramsal Yoldan Hesaplanması Şekil 5.1, kolaylık amacıyla Şekil B.1 olarak tekrar çizilmiştir. V B =1 volt varsayalım. V A nın genliğini ve faz açısını elde etmek için Şekil B.1 deki devrede gerilim bölücü yöntemini uygulayalım: 1 jwc V V V 1 R 1 jwc jwc 1() wrc tan wrc 1() wrc V A nın genliği: VA VB 2 1(2) frc B B B 1 VA () VB tan wrc V A ve V B gerilimleri arasındaki faz farkı (V A fazörü V B den geride): B R A A + V B ~ 1/jwC m A Şekil B.1 V A 1 1 (tan)(tan wrc2) frc f = 1 Hz için V A VB VB,97 V (2) frc1( ) B tan( ) tan, ,3 f = 5 Hz için V A VB VB,63V (2) frc1( ) B tan( ) tan 1, , 42 Şekil B.2 de V A ve V B fazörlerinin 1 Hz ve 5 Hz frekans değerleri için fazör diyagramı gösterilmiştir. Sanal eksen V B = 1 volt V A =,97 15,3 volt f = 1 Hz için V A =,63 56,42 volt f = 5 Hz için Gerçel eksen Şekil B.2 V A ve V B gerilimlerinin f=1 khz ve 5 khz için fazör diyagramı Sayfa 14/17

15 Şekil B.3 ve B.4 de, sırasıyla, 1 Hz ve 5 Hz frekans değerleri için V A ve V B fazörlerinin saatin ters yönünde dönerken gerçel eksen üzerindeki izdüşümlerine karşı gelen osiloskop ekranı görüntüleri gösterilmiştir ve iki gerilim fazörü arasındaki faz farkı belirtilmiştir. Sanal eksen Fazör diyagramı V B V 1 B 15,3 Gerçel eksen V A V A =,97 15,3 V v B (t): CH 1 (ileride) v A (t): CH 2 (geride) Gerilim,17 DIV,17 DIV 1 DIV Zaman (36 /)(36 T t / 4)(,17) DIV 15,3 DIV d Şekil B.3 f=1 khz için V B ve V A gerilimleri arasındaki faz farkının osiloskop ekranındaki görüntüsü ( V 1 V için) B Sayfa 15/17

16 Sanal eksen Fazör diyagramı 56,42 V V B B 1 Gerçel eksen V A V A =,63 56,42 V v B (t): CH 1 (ileride) v A (t): CH 2 (geride) Gerilim,63 DIV,63 DIV 1 DIV DIV Zaman (36 /)(36 T t / 4)(, 6269) DIV 56, 42 DIV d Şekil B.4 f=5 khz için V B ve V A gerilimleri arasındaki faz farkının osiloskop ekranındaki görüntüsü ( V 1 V için) B Sayfa 16/17

17 DENEY SONUÇLARI ÇİZELGESİ (Deney bitiminde bu çizelgeyi laboratuvar sorumlusuna onaylatılıp teslim ediniz) Lab. Grup No.: Hazırlayanlar : ; : Çizelge 1: Ölçüm ve hesaplama sonuçları Ölçülen/Hesaplanan Nicelik Ölçüm/Hesaplama Sonucu ve Birimi DC Gerilim Ölçümü 1 Multimetre ile ölçülen DC gerilimi 2 Osiloskop Ölçülen DC gerilimi bölme sayısı, VOLTS/DIV konumu 3 Ölçümü Ölçülen DC gerilimi AC Gerilim Ölçümü 5VOLT/DIV ve,5 ms/div konumları için 4 V pp nin bölme sayısı ve değeri 5 Periyot bölme sayısı ve değeri; frekansı (hesaplanan) 2VOLT/DIV ve =,2 ms/div konumları için 6 V pp nin bölme sayısı ve değeri 7 Periyot bölme sayısı ve değeri; frekansı (hesaplanan) 1VOLT/DIV,2 ms/div konumları için 8 V pp nin bölme sayısı ve değeri 9 Periyot bölme sayısı ve değeri; frekansı (hesaplanan) 1 Multimetre V rms 11 Ölçümü V pp Zaman Farkı Yöntemi ile Faz Farkı Ölçümü: [Φ = (36 o /T)t d ] 12 f=1 khz için faz farkı (ölçülen) 13 f=5 khz faz farkı (ölçülen) Lissajous Yöntemi ile Faz Farkı Ölçümü: [Φ = sin -1 (Y 1 /Y max )] 14 f=1 khz için faz farkı (ölçülen) 15 f=5 khz için faz farkı (ölçülen) Laboratuvar Sorumlusu Onayı: Sayfa 17/17

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : Seri ve paralel RC devrelerinin ac analizini yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal Üreteci, 2. Osiloskop, 3. Değişik değerlerde direnç ve kondansatörler. C. DENEY İLE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

DENEY 6 OSİLOSKOP. Düşey saptırma. Şekil 1. Katot ışınlı tüp

DENEY 6 OSİLOSKOP. Düşey saptırma. Şekil 1. Katot ışınlı tüp DENEY 6 OSİLOSKOP 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, osiloskopun çalışma prensibinin, eikleme ve senkronizasyonun nasıl yapıldığının ve osiloskop yardımıyla çeşili büyüklüklerin (genlik, faz farkı ve frekans

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TUNER-ARA FREKANS KATI 523EO0099 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No :7-9 Başakşehir/ İSTANBUL

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Değerli Müşterimiz. Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek performanslı profesyonel metal dedektörü uzun

Değerli Müşterimiz. Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek performanslı profesyonel metal dedektörü uzun Değerli Müşterimiz. Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek performanslı profesyonel metal dedektörü uzun süre sorunsuz kullanabilmek için, kullanım talimatlarını

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektrnik Mühendisliği Bölümü EEM 36 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜATÖRÜ 6. AMAÇAR. Faz kilitli çevrimin (P) prensibinin çalışılması. P M565 in karakteristiğinin anlaşılması

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı