DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI"

Transkript

1 T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 21 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI Hazırlayanlar: B. Demir Öner Saime Akdemir Erdoğan Aydın 214

2 DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI 1. AMAÇ 2. KURAM Osiloskop kullanımını kavramak Osiloskop kullanarak genlik, frekans ve faz açısı ölçümlerini gerçekleştirmek Osiloskop, elektriksel işaretlerin gerilim değişmelerini ekran üzerine çizen bir elektronik aygıttır. Osiloskopun ön paneli dikey (vertical), yatay (horizontal) ve tetikleme (trigger) olmak üzere üç ana bölüme bölünmüştür. Osiloskopun giriş bağlantıları (ya da giriş kanalları), ölçüm uçlarının (probların) bağlanabileceği BNC (Bayonet Nut Connector) bağlantı noktalarıdır. Çoğu osiloskop CH1 ve CH2 olmak üzere en az iki giriş kanalına sahiptir ve her bir kanal kendilerine uygulanan giriş sinyallerinin dalga şeklini ekran üzerinde gösterebilir. Çoklu kanallar dalga şekillerini karşılaştırmak için kullanılabilir. Analog osiloskobun blok diyagramı Ek A da verilmiştir. 2.1 Osiloskop Ayarları Osiloskobun güç anahtarı açılmadan önce osiloskop üzerindeki anahtar ve düğmelerin konumları Çizelge 1 de gösterilen başlangıç konumlarına getirilir. Bu çizelgedeki anahtar ve düğme numaraları ön ve arka yüz görünümleri sırasıyla, Şekil 2.1 ve 2.2 de gösterilen Instek marka 2 MHz lik GOS-62 model çift izli (dual trace) analog osiloskopa aittir. Çizelge 1: Osiloskop üzerindeki anahtar ve düğmelerin başlangıç konumları Anahtar/Düğme No. Başlangıç Konumu POWER (güç) 6 OFF INTENSITY (yeğinlik, şiddet) 2 Orta konumda FOCUS (odak) 3 Orta konumda VERT MODE (dikey mod) 14 CH 1 ALT/CHOP (dönüşümlü/kıyılmış) 12 ALT (basılı değil) CH 2 INV (CH 2 deki işareti ters çevir) 16 Basılı değil POSITION (dikey konum ayarı) 11,19 Orta konumda VOLTS/DIV (bölme başına düşen volt) 7,22,5 V/DIV VARIABLE (değişken) 9,21 CAL konumunda (saat yönünde tam çevrili) AC-GND-DC 1,18 GND SOURCE (tetikleyici kaynak) 23 CH 1 SLOPE (eğim) 26 + (basılı değil) TRIG.ALT (dönüşümlü tetikleme) 27 Basılı değil TRIGGER MODE (tetikleme modu) 25 AUTO TIME/DIV (bölme başına düşen süre) 29,5 ms/div SWP.VER (sweep time vernier: Tarama süresi ayarı) 3 CAL konumunda (saat yönünde tam çevrili) POSITION (yatay konum ayarı) 32 Orta konumda x1 MAG (yatayda 1 kat büyütme) 31 Basılı değil Yukarıda belirtilen ayarlar kontrol edildikten sonra, POWER (güç) anahtarı açılır. Gerekiyorsa INTENSITY (şiddet) anahtarı ile ekranda görülen izin yeğinliği ve FOCUS (odaklama) anahtarı ile ekrandaki izin netliği ayarlanır. Güç anahtarı açıkken osiloskop kullanılamıyorsa, INTENSITY anahtarı saat yönünün ters yönünde çevrilerek yeğinliği azaltmak gerekir. Ekranda uzun süre aynı noktaların yüksek yeğinlikte kalması, CRT (Cathode Ray Tube) türü ekranlarda ekranın o noktalardaki ışıma özelliğini bozabilir. Ekranda görülen iz yatay eksene paralel değilse, TRACE ROTATION (4) düğmesi ile ayar yapılarak yatay duruma getirilir. Sayfa 2/17

3 Şekil 2.1 INSTEK GOS-62 osiloskobunun ön yüzü Sayfa 3/17

4 Şekil 2.2 INSTEK GOS-62 osiloskobunun arka yüzü Sayfa 4/17

5 2.2 Prob Kalibrasyonu Osiloskopların giriş empedansları oldukça yüksektir; genellikle, 1 MΩ luk direnç ve 2 pf'lık kapasitanstan oluşan bir giriş empedansına sahiptirler. Şekil 2.3 de osiloskobun prob (probe) adı verilen ölçüm ucu gösterilmiştir. Osiloskop probunda x1 ve x1 seçenekleri olan bir anahtar bulunur. Anahtarın x1 konumu DC gerilim ya da düşük frekanslı işaretlerin gerilim ölçümlerinde kullanılır. Bu konumda ölçüm yapıldığında, ölçülen elektriksel işaret zayıflamaya uğratılmadan osiloskop girişine uygulanmış olur. Ölçülen gerilimin değeri, ekrandaki bölme (division) sayısı ile VOLT/DIV anahtarının gösterdiği sayının çarpımına eşittir. Prob anahtarı x1 konumunda iken, Şekil 2.4 de gösterildiği gibi, paralel bir R 1 C 1 devresi prob kablosu ile seri olarak devreye girer. Bu durumda, R 1 =9 MΩ ve R 2 =1 MΩ olduğundan, giriş gerilimi 1 kat zayıflatılarak osiloskop girişine uygulanmış olur. Bu konumda ölçüm yapıldığında, ölçülen gerilimin değeri ekrandaki bölme (division) sayısı ile VOLT/DIV anahtarının gösterdiği sayının çarpımının 1 katına eşittir. Prob anahtarı x1 konumunda iken, probun R 1 C 1 devresi osiloskop girişindeki C 2 ile gösterilen kapasitif etkinin yüksek frekanslarda yarattığı zayıflatmayı telafi eder. Başka bir ifadeyle, R 2 C 2 empedansının alçak geçiren süzgeç gibi davranarak yüksek frekanslarda yarattığı olumsuz etki yüksek geçiren filtre özelliği gösteren R 1 C 1 devresi ile telafi edilmiş olur. Burada R 1 C 1 devresine telafi edilmiş zayıflatıcı (compansated attenuator) da denir. Yüksek frekanslardaki bu zayıflatmayı telafi etmek için koşulunun sağlanması gerekir. R 1 C 1 =R 2 C 2 (2.1) Ayar tornavidası İşaret halkası Geri çekilebilir kanca uç İşaret halkası Koruyucu uç BNC konektörü Aligatör klip (Toprak ucu) Şekil 2.3 Osiloskop probunun parçaları Ölçüm uçları Giriş (input) Toprak (Ground) Prob kablosu (probe cable) 1 C 1 R 1 Osiloskop 1 R 2 C 2 Şekil 2.4 Osiloskobun giriş empedansı ve probun RC devresi Sayfa 5/17

6 C 2 değeri tam olarak bilinmediğinden eşitliği sağlamak için C 1 i ayarlamak gereklidir. Her osiloskop için ve bu osiloskoba bağlı her bir prob için bu ayarlama mutlaka yapılmalıdır. C 1 i ayarlamak için osiloskop çalıştırıldıktan sonra, probun BNC konektörü osiloskobun CH 1 girişine takılır, probun kancalı ucu ise osiloskop üzerindeki CAL ucuna (1 no.lu uç) bağlanır. CAL ucu tepeden-tepeye genliği 2 volt ve frekansı 1 khz olan bir kare dalga üretir. Prob anahtarı x1 konumuna getirilir ve prob üzerinde bulunan bir vida ile ayar yapılır. Ekrandaki kare dalga Şekil 2.5 (c) deki düzgün kare dalga biçiminde elde edildiğinde kullanılan osiloskop ve kullanılan prob için prob kalibrasyonu yapılmış olur. Not: Telafi (compansation) yalnızca prob anahtarının x1 konumunda yapılır. Bu nedenle yüksek frekanslı işaretler yalnızca telafili x1 probu kullanılarak yapılabilir. (a) Aşırı telafi (b) Yetersiz telafi (c) Doğru telafi (over compansation) (under compansation) (correct compansation) C 1 R 1 > C 2 R 2 C 1 R 1 < C 2 R 2 C 1 R 1 = C 2 R 2 Şekil 2.5 Prob kalibrasyonunda yanlış ve doğru ayar durumları 2.3 Ölçüm İşlemleri Ölçüm için aşağıdaki adımlar uygulanır: Ekranda en iyi görünümü elde edecek şekilde INTESITY (yeğinlik) ve odak (focus) ayarları yapılır. Dalga şekillerini mümkün olabilecek en büyük şekilde gözlemlemeliyiz. Ölçümlere başlamadan önce prob kalibrasyonunu gerçekleştirmeliyiz DC Gerilim Ölçümü AC-GND-DC anahtarı önce GND konumuna getirilir ve ekrandaki yatay bir çizgi olan izin konumu, dikey konum ayar düğmesi ( POSITION) yardımıyla uygun bir konum olan sıfır seviyesine ayarlanır. Bu konumun ekranın merkezinde olması gerekli değildir. Sonra AC-GND- DC anahtarı DC konumuna ve VOLT/DIV anahtarı uygun bir konuma getirilir. Bu durumda yatay izin seviyesi, ölçülen gerilimin DC seviyesiyle doğru orantılı olarak değişir. DC gerilimin değeri, çizginin seviye değiştirdiği bölme sayısıyla VOLT/DIV değerinin çarpımına eşittir. Örneğin, Şekil 2.6 da gösterildiği DC gerilim ölçümü için, eğer VOLT/DIV anahtarı 5mv/DIV konumunda ise, ölçülen DC gerilim değeri (V DC ), 1 probu için: V DC = (4.2 DIV)(5 mv/div) = 21 mv =.21V; 1 probu için: V DC = (1)(4.2 DIV)(5 mv/div) = 21 mv = 2.1V dur. Sayfa 6/17

7 DC gerilim seviyesi (ekrandaki izin AC-GND-DC anahtarı DC konumuna getirildikten sonraki konumu) DC gerilim uygulamadan önceki sıfır seviyesi (AC-GND-DC anahtarı GND konumunda iken) 4.2 DIV (yer değiştirme bölme sayısı) Şekil 2.6 DC gerilim ölçümü AC Gerilim Ölçümü AC-GND-DC anahtarı önce GND konumuna getirilir ve ekrandaki yatay bir çizgi olan izin konumu, dikey konum ayar düğmesi ( POSITION) yardımıyla uygun bir konum olan sıfır seviyesine ayarlanır. Bu konumun ekranın merkezinde olması gerekli değildir. Yüksek frekanslı işaretleri gözlemek için ya da ölçülecek işaretin sadece AC bileşenini gözlemek için AC-GND- DC anahtarı AC konumuna getirilir. Anahtarın bu konumunda, işaretin DC bileşeni osiloskop girişinde seri olarak devreye giren bir DC tıkama kapasitörü ( blocking capacitor) tarafından engellenir. Bu durumda, osiloskop ekranında Şekil 2.7(a) da gösterilen ve ortalaması sıfır olan dalga şekli (AC bileşeni) elde edilir. Eğer osiloskobun VOLT/DIV anahtarı 1V/DIV konumunda ise, ölçülen gerilimin AC bileşeninin tepeden-tepeye değeri aşağıdaki gibi hesaplanır: 1 probu için: V pp = (5 DIV)(1V/DIV) = 5 V, 1 probu için: V pp = (1)(5 DIV)(1V/DIV) = 5 V Eğer küçük genlikli bir AC işaret ile büyük genlikli bir DC işareti toplanmış ise, bu işaretin AC bileşeni AC-GND-DC anahtarı AC konumuna getirerek gözlenebilir. AC ve DC bileşenlerini aynı anda gözleyebilmek için AC-GND-DC anahtarı DC konumuna getirilir. Bu durumda, işaretin AC bileşeninin genliği yukarıda açıklanan şekilde ölçülebilir; işaretin DC seviyesini ölçmek için, AC- GND-DC anahtarı sırayla AC ve DC konumlarına getirilerek işaretin dikey eksen üzerinde kaç bölme yer değiştirdiği gözlenir. Prob anahtarı konumunun ( 1 ya da 1) ve VOLT/DIV anahtarı konumunun gösterdiği değerler bölme (DIV) sayısıyla çarpılarak işaretin DC bileşeninin değeri hesaplanır. Örneğin, Şekil 2.7(b) deki sinüzoidal işaretin AC seviyesi yukarıda gösterildiği gibi, DC seviyesi ise aşağıda gösterilen şekilde hesaplanır: 1 probu için: V dc = (1,5 DIV)(1V/ DIV) = 1,5 V, 1 probu için: V dc = (1)(1,5 DIV)(1V/ DIV) = 15 V dur. V pp = 5 DIV V pp = 5 DIV V dc = 1,5 DIV Seçilen sıfır seviyesi (GND) (a) AC-GND-DC anahtarı AC konumunda Seçilen sıfır seviyesi (GND) (b) AC-GND-DC anahtarı DC konumunda Şekil 2.7 v(t)=(v pp /2) sin wt + V dc işaretinin osiloskop ekranındaki görünümü Sayfa 7/17

8 Şekil 2.8 de gösterilen işaretin aşağıdaki gerilim değerlerini osiloskop ile ölçmek mümkündür: 1. Anlık değer (instantaneous value), v(t)=(v pp /2) sin wt + V dc 2. Pozitif ve negatif tepe değerleri (positive and negative peak values), V p+, V p- 3. Tepeden tepeye değer (peak-to-peak value), V pp 4. Ortalama veya DC değer (mean value or DC value), V ort veya V DC v(t) (volt) T V p+ V pp V ort V p- Zaman (s) Frekans Ölçümü Şekil 2.8 Sinüsoidal bir işaret için çeşitli gerilim değerleri Peryodik bir işaretin frekansını ölçmek için peryodun tersi hesaplanır. Örneğin, Time/DIV anahtarı 1 ms/div konumunda ise, Şekil 2.9 daki sinusoidal işaretin peryodu (6 Div)(1 ms/div) = 6 ms olarak hesaplanır. Buradan, frekans 1/6x1-3 = Hz olarak bulunur. Eğer x1 MAG kullanılırsa, zaman 1 a bölünmelidir. Bu durumda, peryod.6 ms ve frekans Hz dir. 6 Div Faz Ölçümü Şekil 2.9 Frekans Ölçümü Faz ölçümü iki ayrı yoldan yapılabilir: Zaman Farkı Yöntemi Eğer osiloskop çift iz özelliğine sahipse, CH1/CH2/DUAL/ADD anahtarı DUAL konumunda iken, iki gerilim eşzamanlı olarak ekranda görüntülenebilir ve dalga şekillerinin aynı iki noktası arasındaki zaman farkı (t d ) bölme (DIV) sayısı türünden ölçülebilir. Faz farkı derece türünden Eşitlik ( 2.2) de gösterilen ifadeden elde edilir. Faz farkının kuramsal yoldan hesaplanması Ek B de açıklanmıştır. Ф = (36 o /T)t d (2.2) Sayfa 8/17

9 Burada T işaretin periyodunu göstermektedir. Örneğin, Şekil 2.1 da v 1 (t) ve v 2 (t) arasındaki faz farkı Ф = (36 o /6)(1.5) = 9 o olarak hesaplanır. Burada, v 1 (t), v 2 (t) yi 9 o farkla izler. T= 6 Div v 1 (t) v 2 (t) Lissajous Yöntemi t d = 1.5 Div Şekil 2.1 Faz Ölçümü Eğer işaretlerden biri dikey giriş olan CH1 girişine uygulanırken diğeri CH2 girişine uygulanırsa (TIME/DIV anahtarı X-Y konumunda iken CH2 girişi yatay plakalara uygulanan giriş olur), Şekil 2.11 de görüldüğü gibi ekranda elips şeklinde bir görüntü elde edilir. Faz farkı bu görüntü kullanılarak şu şekilde hesaplanabilir: Ф = sin -1 (Y 1 /Y max ) = sin -1 (X 1 /X max ) (2.3) Y-girişi (CH1) t 1 Y Y1 Y max t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 Time X X max 1 X t = Ф/w Y 1 = Y max sinф X 1 = X max sinф Ф = sin -1 (Y 1 /Y max ) = sin -1 (X 1 /X max ) Ф =wt t = Ф/w Not: Lissajous eğrisinin elde edebilmesi için X-Y konumunun seçilmesi gerekir t t 1 1 t 2 t 3 7 t 8 3 t 4 t 5 t 6 t X-girişi (CH2) Time Şekil 2.11 Faz farkı ölçümü için Lissajous Yöntemi Sayfa 9/17

10 3. ÖN ÇALIŞMA 3.1 Şekil 3.1 de bir osiloskobun ekranında 1 probu kullanılarak elde edilen kare dalga gösteriliyor. VOLT/DIV anahtarı 5 mv konumunda, TIME/DIV anahtarı 2 ms konumunda ve AC-GND-DC anahtarı DC konumunda ise, kare dalganın a) Tepeden-tepeye gerilim değerlerini (V pp ), b) Frekansını (f) ve c) DC gerilim seviyesini (V DC ) bulunuz. 3.2 Bir osiloskobun CH 1 ve CH 2 girişlerine frekansları aynı olan iki sinüzoidal işaret uygulanıyor. VOLT/DIV anahtarı 2 mv konumunda, TIME/DIV anahtarı 5 ms konumunda ve AC-GND-DC anahtarı AC konumunda ise, Şekil 3.2 de osiloskop ekranında gösterilen bu işaretlerin, a) Tepe gerilim değerlerini (peak voltage values), b) Frekanslarını (frequency) bulunuz. c) Bu iki sinüzoidal işaret arasındaki faz farkını (phase difference) derece türünden bulunuz. [Φ=(36 o /T)t d ] 3.3 TIME/DIV anahtarı X-Y konumunda olan (ya da X-Y butonu basılı konumda olan) bir osiloskobun CH 1 girişine frekansı 3 khz olan bir sinüzoidal işaret, CH 2 girişine ise frekansı bilinmeyen bir sinüzoidal işaret uygulanıyor (Bu durumda, CH 1 girişi Y-girişi, CH 2 girişi ise X-girişi olur). Osiloskop ekranında elde edilen Lissajous örüntüsü (Lissajous pattern) Şekil 3.3 de gösteriliyor. CH 2 ye uygulanan sinüzoidal işaretin frekansını hesaplayınız (f y /f x = t x /t y ilişkisinde, f x ve f y ilgili girişlere uygulanan sinüzoidallerin frekanslarını, t x ve t y ilgili eksenlere çizilen paralel doğruların örüntü ile yaptığı teğet sayılarını gösterir). 3.4 TIME/DIV anahtarı X-Y konumunda olan (ya da X-Y butonu basılı konumda olan) bir osiloskobun CH 1 ve CH 2 girişlerine frekansları aynı olan iki sinüzoidal işaret uygulanıyor (Bu durumda, CH 1 girişi Y -girişi, CH 2 girişi ise X-girişi olur). Osiloskop ekranında elde edilen Lissajous örüntüsü (Lissajous pattern) Şekil 3.4 de gösteriliyor. a) Bu iki sinüzoidal işaret arasındaki faz farkını (phase difference) derece türünden bulunuz [Φ = sin -1 (Y 1 /Y max )]. b) TIME/DIV anahtarı X-Y konumunda iken, Y-girişinin genliğini kontrol eden VOLT/DIV-1 anahtarı 2 V konumunda, X-girişinin genliğini kontrol eden VOLT/DIV-2 anahtarı (X-girişi için),5 V konumunda ve prob anahtarı x1 konumunda ise, CH 1 ve CH 2 ye uygulanan sinüzoidal işaretlerin tepe gerilim değerlerini (peak voltage values) bulunuz. 1 Div. CH 1 CH 2 1 Div. 1 Div. 1 Div. 4. KULLANILACAK CİHAZLAR VE MALZEMELER KL-211 elektrik devreleri laboratuvarı deney seti ana birimi Osiloskop (INSTEK GOS-62) Sayısal multimetre (digital multimeter) Delikli deney tahtası (breadboard) 39Ω luk direnç, 1 nf lık kapasitör 1 Division Şekil Division Şekil Division Şekil Division Şekil 3.4 Sayfa 1/17

11 5. DENEY 5.1 Osiloskobu güç anahtarını açmadan önce, Paragraf 2.1 de açıklanan osiloskop ayarlamalarını ve kontrollerini yapınız. 5.2 Paragraf 2.2 de açıklandığı şekilde prob kalibrasyonunu gerçekleştiriniz: Osiloskobun CAL çıkışına x1 prob bağlantısını yapın. TIME/DIV ve VOLT/DIV anahtarlarını ekranda uygun bir kare dalga elde edecek biçimde ayarlayın. Daha sonra, tornavida kullanarak telafi kapasitörünü ayarlayarak ideal bir kare dalga elde etmeyi deneyiniz. 5.3 KL-211 deney seti ana birimi üzerindeki sabit 5 V luk DC güç kaynağı çıkışını sayısal multimetre ile ölçünüz ve kaydediniz. (1) 5.4 Osiloskopta AC-GND-DC anahtarını GND konumuna getiriniz ve ekranda görülen izin sıfır seviyesini x-ekseni üzerine gelecek şekilde ayarlayınız. Probu x1 konumunda kullanarak, güç kaynağının 5V DC çıkışını osiloskobun CH1 girişine uygulayınız. AC- GND-DC anahtarını DC konumuna getiriniz. Ekrandaki izin önceki konumuna göre kaç bölme yer değiştirdiğini ve VOLTS/DIV anahtarının konumunu kaydediniz. (2) DC gerilimin değerini hesaplayınız ve kaydediniz. (3) 5.5 Osiloskobun CH1 girişine, x1 probunu kullanarak, deney seti ana ünitesi üzerindeki fonksiyon üretecinden aldığınız 1kHz lik sinüs dalgasını uygulayınız. Yaklaşık bir tam periyot elde edebilmek için TIME/DIV anahtarını ayarlayınız, ekranda tepeden tepeye 5V genlik elde edecek şekilde CH1 kanalının VOLT/DIV ve TIME/DIV anahtarlarını aşağıdaki konumlara ayarlayınız: 5 VOLT/DIV ve.5 ms/div konumları için işaretin tepeden-tepeye genlik bölme sayısını ve genlik değerini kaydediniz. (4) Sinüzoidal işaretin periyot bölme sayısını, periyodunu ve frekansını kaydediniz. (5) 2 VOLT/DIV ve.2 ms/div konumları için sinüzoidal işaretin tepeden-tepeye genlik bölme sayısını ve genlik değerini kaydediniz. (6) İşaretin periyot bölme sayısını, periyodunu ve frekansını kaydediniz. (7) 1 VOLT/DIV ve.2 ms/div konumları için sinüzoidal işaretin tepeden-tepeye genlik bölme sayısını ve genlik değerini kaydediniz. (8) İşaretin periyot bölme sayısını, periyodunu ve frekansını kaydediniz. (9) 5.6 Digital multimetre kullanarak (DC/AC anahtarı AC konumunda iken) fonksiyon üreteci çıkışının RMS değerini ölçünüz. (1) Tepeden tepeye genlik (V pp ) değerini hesaplayınız ve kaydediniz. (11). V 2 2 V pp rms B R A Osiloskop Fonksiyon üreteci ~ m A GND C CH1 GND CH2 Şekil Şekil 5.1 de gösterilen devreyi, R=39Ω and C=1nF kullanarak, deney tahtası üzerine kurunuz. Deney seti ana birimi üzerindeki fonksiyon üreteci çıkış uçlarından AMPLITUDE ve FREQUENCY ayar düğmelerini ayarlayarak elde edeceğiniz V pp = 5 V ve f = 1 khz lik sinüzoidal işareti devrenin B-GND uçlarına uygulayınız. Problar x1 konumunda iken, A düğümünü CH1 girişine ve B düğümünü CH2 girişine bağlayınız. Her iki girişi de ekranda aynı anda izleyebilmek için CH1/CH2/DUAL/ADD anahtarını DUAL konumuna getiriniz. CH1 ve CH2 kanallarının VOLT/DIV anahtarlarını ve TIME/DIV anahtarını ekranda uygun görüntü elde edecek şekilde ayarlayınız. Dalga şekillerinin tepe noktaları arasındaki (ya da sıfır geçiş noktaları arasındaki) zaman farkını bölme sayısı (DIV) türünden ölçünüz ve faz farkını, (a) f=1 khz (12) ve (b) f=5 khz (13) değerleri için hesaplayınız ve kaydediniz. Sayfa 11/17

12 5.8 TIME/DIV anahtarını en soldaki durum olan X-Y konumuna getiriniz ve VOLT/DIV anahtarlarını uygun konumlara getirerek, Lissajous görüntüsünü elde ediniz. Eşitlik 2.3 ü kullanarak faz farkını (a) f=1 khz (14) ve (b) f=5 khz (15) için ölçünüz ve kaydediniz 6. ELDE EDİLEN SONUÇLAR Ölçülen/Hesaplanan Nicelik Ölçüm/Hesaplama Sonucu ve Birimi DC Gerilim Ölçümü 1 Multimetre ile ölçülen DC gerilimi 2 Osiloskop Ölçülen DC gerilimi bölme sayısı, VOLTS/DIV konumu 3 Ölçümü Ölçülen DC gerilimi AC Gerilim Ölçümü 5VOLT/DIV ve.5 ms/div konumları için 4 V pp nin bölme sayısı ve değeri 5 Periyot bölme sayısı ve değeri; frekansı (hesaplanan) 2VOLT/DIV ve.2 ms/div konumları için 6 V pp nin bölme sayısı ve değeri 7 Periyot bölme sayısı ve değeri; frekansı (hesaplanan) 1VOLT/DIV.2 ms/div konumları için 8 V pp nin bölme sayısı ve değeri 9 Periyot bölme sayısı ve değeri; frekansı (hesaplanan) 1 Multimetre V rms 11 Ölçümü V pp Zaman Farkı Yöntemi ile Faz Farkı Ölçümü: [Φ = (36 o /T)t d ] 12 f=1 khz için faz farkı (ölçülen) 13 f=5 khz faz farkı (ölçülen) Lissajous Yöntemi ile Faz Farkı Ölçümü: [Φ = sin -1 (Y 1 /Y max )] 14 f=1 khz için faz farkı (ölçülen) 15 f=5 khz için faz farkı (ölçülen) 7. SONUÇLARIN İRDELENMESİ 7.1 (5.3) ve (5.4) de elde ettiğiniz sonuçları karşılaştırınız. Uyuşmazlık varsa nedenlerini belirtiniz. 7.2 (5.5) ve (5.6) da elde ettiğiniz sonuçları karşılaştırınız. Uyuşmazlık varsa nedenlerini belirtiniz. 7.3 (5.7) ve (5.8) de elde ettiğiniz s onuçları karşılaştırınız. Uyuşmazlık varsa nedenlerini belirtiniz. Sayfa 12/17

13 Ek A Analog osiloskop blok diyagramı Tetikleme düzeyi (trigger level) Giriş işareti (input signal) Tetikleme darbeler (trigger pulses) Yokuş zaman referansı (ramp time base) Düşey Sistem (vertical system) Düşey yükselteç (vertical amplifier) Zayıflatıcı (attenuator) Giriş (input) Toprak (ground) Ölçüm uçları Yükseltilmiş giriş işareti (amplified input signal) Isıtılmış katot (heated cathode) Yatay tarama işareti (horizontal sweep signal) Katot ışını tüpü (CRT: Cathode Ray Tube) Elektron hüzmesi (electron beam) Tetikleme Sistemi (trigger system) Yatay Sistem (horizontal system) Tarama üreteci (sweep generator) t Yatay yükselteç (horizontal amplifier) Ekran (screen) Tetikleme darbeleri (trigger pulses) t Yokuş zaman referansı (ramp time base) Sayfa 13/17

14 Ek B Paragraf 5.7 de Ölçülen Faz Farklarının Kuramsal Yoldan Hesaplanması Şekil 5.1, kolaylık amacıyla Şekil B.1 olarak tekrar çizilmiştir. V B =1 volt varsayalım. V A nın genliğini ve faz açısını elde etmek için Şekil B.1 deki devrede gerilim bölücü yöntemini uygulayalım: 1 jwc V V V 1 R 1 jwc jwc 1() wrc tan wrc 1() wrc V A nın genliği: VA VB 2 1(2) frc B B B 1 VA () VB tan wrc V A ve V B gerilimleri arasındaki faz farkı (V A fazörü V B den geride): B R A A + V B ~ 1/jwC m A Şekil B.1 V A 1 1 (tan)(tan wrc2) frc f = 1 Hz için V A VB VB,97 V (2) frc1( ) B tan( ) tan, ,3 f = 5 Hz için V A VB VB,63V (2) frc1( ) B tan( ) tan 1, , 42 Şekil B.2 de V A ve V B fazörlerinin 1 Hz ve 5 Hz frekans değerleri için fazör diyagramı gösterilmiştir. Sanal eksen V B = 1 volt V A =,97 15,3 volt f = 1 Hz için V A =,63 56,42 volt f = 5 Hz için Gerçel eksen Şekil B.2 V A ve V B gerilimlerinin f=1 khz ve 5 khz için fazör diyagramı Sayfa 14/17

15 Şekil B.3 ve B.4 de, sırasıyla, 1 Hz ve 5 Hz frekans değerleri için V A ve V B fazörlerinin saatin ters yönünde dönerken gerçel eksen üzerindeki izdüşümlerine karşı gelen osiloskop ekranı görüntüleri gösterilmiştir ve iki gerilim fazörü arasındaki faz farkı belirtilmiştir. Sanal eksen Fazör diyagramı V B V 1 B 15,3 Gerçel eksen V A V A =,97 15,3 V v B (t): CH 1 (ileride) v A (t): CH 2 (geride) Gerilim,17 DIV,17 DIV 1 DIV Zaman (36 /)(36 T t / 4)(,17) DIV 15,3 DIV d Şekil B.3 f=1 khz için V B ve V A gerilimleri arasındaki faz farkının osiloskop ekranındaki görüntüsü ( V 1 V için) B Sayfa 15/17

16 Sanal eksen Fazör diyagramı 56,42 V V B B 1 Gerçel eksen V A V A =,63 56,42 V v B (t): CH 1 (ileride) v A (t): CH 2 (geride) Gerilim,63 DIV,63 DIV 1 DIV DIV Zaman (36 /)(36 T t / 4)(, 6269) DIV 56, 42 DIV d Şekil B.4 f=5 khz için V B ve V A gerilimleri arasındaki faz farkının osiloskop ekranındaki görüntüsü ( V 1 V için) B Sayfa 16/17

17 DENEY SONUÇLARI ÇİZELGESİ (Deney bitiminde bu çizelgeyi laboratuvar sorumlusuna onaylatılıp teslim ediniz) Lab. Grup No.: Hazırlayanlar : ; : Çizelge 1: Ölçüm ve hesaplama sonuçları Ölçülen/Hesaplanan Nicelik Ölçüm/Hesaplama Sonucu ve Birimi DC Gerilim Ölçümü 1 Multimetre ile ölçülen DC gerilimi 2 Osiloskop Ölçülen DC gerilimi bölme sayısı, VOLTS/DIV konumu 3 Ölçümü Ölçülen DC gerilimi AC Gerilim Ölçümü 5VOLT/DIV ve,5 ms/div konumları için 4 V pp nin bölme sayısı ve değeri 5 Periyot bölme sayısı ve değeri; frekansı (hesaplanan) 2VOLT/DIV ve =,2 ms/div konumları için 6 V pp nin bölme sayısı ve değeri 7 Periyot bölme sayısı ve değeri; frekansı (hesaplanan) 1VOLT/DIV,2 ms/div konumları için 8 V pp nin bölme sayısı ve değeri 9 Periyot bölme sayısı ve değeri; frekansı (hesaplanan) 1 Multimetre V rms 11 Ölçümü V pp Zaman Farkı Yöntemi ile Faz Farkı Ölçümü: [Φ = (36 o /T)t d ] 12 f=1 khz için faz farkı (ölçülen) 13 f=5 khz faz farkı (ölçülen) Lissajous Yöntemi ile Faz Farkı Ölçümü: [Φ = sin -1 (Y 1 /Y max )] 14 f=1 khz için faz farkı (ölçülen) 15 f=5 khz için faz farkı (ölçülen) Laboratuvar Sorumlusu Onayı: Sayfa 17/17

DENEY 5: OSİLOSKOP UYGULAMALARI

DENEY 5: OSİLOSKOP UYGULAMALARI DENEY 5: OSİLOSKOP UYGULAMALARI 1. AMAÇ Osiloskop kullanımını kavramak Osiloskop kullanarak genlik, frekans ve faz açısı ölçümlerini gerçekleştirmek 2. KURAM Osiloskop, elektriksel işaretlerin gerilim

Detaylı

BMM205 Elektrik Devreleri Laboratuvarı

BMM205 Elektrik Devreleri Laboratuvarı 1 1. DENEYİN AMACI DENEY NO 8: SİNYAL GENERATÖRÜ ve OSİLOSKOP KULLANIMI Osiloskop ve sinyal generatörünü tanımak, nasıl çalıştıklarını anlamaktır. 2. DENEYİN TEORİSİ 2.1. Sinyal Generatörünün Kullanılması

Detaylı

OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI

OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI Osiloskop elektriksel işaretlerin ölçülmesinde ve görüntülenmesinde kullanılan temel bir ölçüm aletidir. İşaretin dalga şeklinin görüntülenmesini, frekans ve genliğinin kolayca

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRONİK DEVRE LABORATUVARI AC DEVRELER, FREKANS, OSİLOSKOP KAVRAMLARI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Canset KOÇER MAYIS

Detaylı

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME Deney No:1 Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar: AC Güç Kaynağı, Osiloskop, 2 tane 1k

Detaylı

6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı

6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı 6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı Deneyin Amacı: Osiloskop kullanarak alternatif gerilimlerin incelenmesi Deney Malzemeleri: Osiloskop Alternatif Akım Kaynağı Uyarı:

Detaylı

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop Deneyin Amacı: DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop Osiloskop kullanarak alternatif gerilimlerin incelenmesi Deney Malzemeleri: 5 Adet 1kΩ, 5 adet 10kΩ, 5 Adet 2k2Ω, 1 Adet potansiyometre(1kω), 4

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM-201 DEVRE TEORİSİ-1 LAB. DENEY-1 SİNYAL ÜRETECİ ve OSİLOSKOP AMAÇ Bu deneyde iki yeni cihazla tanışacaksınız: Sinyal (işaret) üreteci ve

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme

kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik, periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar:

Detaylı

DENEY-1 OSİLOSKOP KULLANIMI

DENEY-1 OSİLOSKOP KULLANIMI DENEY-1 OSİLOSKOP KULLANIMI 1. DENEYİN AMACI Bu deneyde amaç, Elektrik-Elektronik Mühendisliği nde en çok kullanılan ölçü aygıtlarından birisi olan Osiloskop un tanıtılması, osiloskop kullanarak çeşitli

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI:

Detaylı

Deney 4: Osiloskop ve Sinyal Jeneratörü. Amaç: Araç ve Malzeme: Teori: Osiloskop ve Sinyal Jeneratörünü kullanabilmek. Sinyal Jeneratörü Osiloskop

Deney 4: Osiloskop ve Sinyal Jeneratörü. Amaç: Araç ve Malzeme: Teori: Osiloskop ve Sinyal Jeneratörünü kullanabilmek. Sinyal Jeneratörü Osiloskop Deney 4: Osiloskop ve Sinyal Jeneratörü Amaç: Osiloskop ve Sinyal Jeneratörünü kullanabilmek Araç ve Malzeme: Teori: Sinyal Jeneratörü Osiloskop A. Teori - OSİLOSKOBUN KULLANILMASI Osiloskobun temel

Detaylı

DENEY 5 GÖZ AKIMI YÖNTEMİ UYGULAMASI

DENEY 5 GÖZ AKIMI YÖNTEMİ UYGULAMASI T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 5 GÖZ AKIMI YÖNTEMİ UYGULAMASI Hazırlayanlar: B.

Detaylı

8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ

8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ 8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ Osiloskobun DC ve AC seçici anahtarları kullanılarak yapılır. Böyle bir gerilime örnek olarak DC gerilim kaynaklarının çıkışında görülen

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM 108 Elektrik Devreleri I Laboratuarı Deneyin Adı: Osiloskop Kullanımı Deneyin No: 2 Raporu Hazırlayan Öğrencinin: Adı

Detaylı

DENEY NO 6: OSİLOSKOP KULLANARAK GENLİK VE SIKLIK ÖLÇÜMÜ

DENEY NO 6: OSİLOSKOP KULLANARAK GENLİK VE SIKLIK ÖLÇÜMÜ DENEY NO 6: OSİLOSKOP KULLANARAK GENLİK VE SIKLIK ÖLÇÜMÜ Amaç: Bu deneyde amaç, Elektrik-Elektronik Mühendisliği nde en çok kullanılan ölçü aygıtlarından birisi olan Osiloskop un tanıtılması, osiloskop

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYİN ADI : DENEY TARİHİ : DENEYİ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME Deney No:1 Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar: AC Güç Kaynağı, Osiloskop, 2 tane 1k

Detaylı

Öğr. Gör. Mustafa Şakar

Öğr. Gör. Mustafa Şakar OSİLOSKOP Öğr. Gör. Mustafa Şakar 1 Osiloskop Osiloskop, gerilim uygulayarak çalışan bir cihazdır. Işık izinin sapma miktarı saptırıcı levhalara uygulanan gerilimle doğru orantılıdır. Eğer osc nin sapma

Detaylı

1 - AC ve DC gerilimler, 2 - AC ve DC akımın dolaylı ölçümü, 3 - Periyot, frekans, ve faz ölçümü, 4- Yükselme zamanı ve düşme zamanı ölçme,

1 - AC ve DC gerilimler, 2 - AC ve DC akımın dolaylı ölçümü, 3 - Periyot, frekans, ve faz ölçümü, 4- Yükselme zamanı ve düşme zamanı ölçme, Osiloskop Kullanımı Deneyin Amacı: 1. Bir osiloskobun ön panelinde yer alan düğme ve tuşların görevlerini bilmek ve kullanımını öğrenmek. 2. AC bir dalga şeklini ekranda gözlemleyebilmek için gerekli düzeneği

Detaylı

Osilaskobun yapısı ve çalıştırılması.(başlangıç seviyesi temel kavramlar) OSİLASKOP Osilaskobun tanıtılması Elektriksel değerleri (gerilim, frekans, akım, faz farkı) ışıklı çizgiler şeklinde gösteren aygıta

Detaylı

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI OSİLOSKOP KULLANIMI Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. Sümeyye BAYRAKDAR

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI CİHAZLARIN TANITIMI ve SİNYALLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör.

Detaylı

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA

Detaylı

Resim 7.1: Çift ışınlı osilâskobun ön panelinin görünümü. elektron merceği. hızlandırıcı elektrot. katot. elektron. merceği. hızlandırıcı elektrot

Resim 7.1: Çift ışınlı osilâskobun ön panelinin görünümü. elektron merceği. hızlandırıcı elektrot. katot. elektron. merceği. hızlandırıcı elektrot Bölüm 7: Osilâskop Resim 7.1: Çift ışınlı osilâskobun ön panelinin görünümü A. OsiIâskobun tanıtılması Elektriksel değerleri (gerilim, frekans, akım, faz farkı) ışıklı çizgiler şeklinde gösteren aygıta

Detaylı

Deneyin amacı: Osiloskobu tanımak ve osiloskop yardımıyla bir elektriksel işaretin genlik, periyot ve frekansını ölçmesini öğrenmektir.

Deneyin amacı: Osiloskobu tanımak ve osiloskop yardımıyla bir elektriksel işaretin genlik, periyot ve frekansını ölçmesini öğrenmektir. DENEY NO:6 24 YTÜ-EHM OSİLOSKOP KULLANIMI Deneyin amacı: Osiloskobu tanımak ve osiloskop yardımıyla bir elektriksel işaretin genlik, periyot ve frekansını ölçmesini öğrenmektir. Genel Bilgiler: Osiloskop,

Detaylı

DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ. Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi.

DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ. Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi. DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ 1. DENEYİN AMACI Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi. Kullanılan Alet ve Malzemeler: 1. Osiloskop 2. Sinyal jeneratörü 3. Çeşitli

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM 108 Elektrik Devreleri I Laboratuarı Deneyin Adı: Kullanımı Deneyin No: 2 Raporu Hazırlayan Öğrencinin: Adı ve Soyadı

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 1 Temel Elektronik Ölçümler İMZA KAĞIDI (Bu sayfa laboratuvarın sonunda asistanlara teslim edilmelidir) Ön-Çalışma Lab Saatin Başında Teslim Edildi BU HAFTA İÇİN

Detaylı

DENEY 14: SİNYAL ÜRETECİ VE OSİLOSKOP

DENEY 14: SİNYAL ÜRETECİ VE OSİLOSKOP A. DENEYİN AMACI : AC devre laboratuarında kullanılacak olan sinyal üreteci ve osiloskop hakkında genel bilgi edinmek. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal üreteci (Fonksiyon Jeneratörü), 2.

Detaylı

KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELETRONİK LABORATUVARI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI

KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELETRONİK LABORATUVARI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELETRONİK LABORATUVARI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI Deneyin Amaçları Osiloskop kullanımını öğrenmek, Osiloskop grafiklerini

Detaylı

AC DEVRELERDE BOBİNLER

AC DEVRELERDE BOBİNLER AC DEVRELERDE BOBİNLER 4.1 Amaçlar Sabit Frekanslı AC Devrelerde Bobin Bobinin voltaj ve akımının ölçülmesi Voltaj ve akım arasındaki faz farkının bulunması Gücün hesaplanması Voltaj, akım ve güç eğrilerinin

Detaylı

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri 1. Seri RC Devresinde Akım ve Gerilim Ölçme 1.1. Deneyin Amacı: a.) Seri RC devresinin özelliklerinin incelenmesi b.) AC devre ölçümlerinin ve hesaplamalarının yapılması 1.2. Teorik Bilgi: Kondansatörler

Detaylı

Deney 32 de osiloskop AC ve DC gerilimleri ölçmek için kullanıldı. Osiloskop ayni zamanda dolaylı olarak frekansı ölçmek içinde kullanılabilir.

Deney 32 de osiloskop AC ve DC gerilimleri ölçmek için kullanıldı. Osiloskop ayni zamanda dolaylı olarak frekansı ölçmek içinde kullanılabilir. DENEY 35: FREKANS VE FAZ ÖLÇÜMÜ DENEYĐN AMACI: 1. Osiloskop kullanarak AC dalga formunun seklini belirlemek. 2. Çift taramalı osiloskop ile bir endüktanstın akım-gerilim arasındaki faz açısını ölmek. TEMEL

Detaylı

DENEYLERDE KULLANILACAK LABORATUVAR EKİPMANLARI

DENEYLERDE KULLANILACAK LABORATUVAR EKİPMANLARI DENEYLERDE KULLANILACAK LABORATUVAR EKİPMANLARI Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Devre ve Elektronik Laboratuvarında yer alan her bir masada aşağıda isim ve özellikleri

Detaylı

OSİLOSKOP Genel Kavramlar

OSİLOSKOP Genel Kavramlar 1 OSİLOSKOP Osiloskop veya diğer adıyla salınımölçer, elektriksel ölçü ve gözlem aracıdır. Gerilim ve akım değerlerinin değişimleri ile genliğini zamana bağlı olarak grafik halinde gösterir. Bu grafiklerden

Detaylı

AC Devrelerde Ölçme OSİLOSKOP Elektriksel gerilimlerin zamana ve birbirlerine göre değişimlerini grafik olarak gösteren cihaza osiloskop denilmektedir. Osiloskopta tek gerilim şekli

Detaylı

OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ

OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ DENEY NO : 6 OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ Bu deneyde laboratuar cihazlarından osiloskop ve sinyal jenaratörü tanıtılmıştır. Osiloskopta doğru bir ölçüm yapabilmek

Detaylı

DENEY 1: AC de Akım ve Gerilim Ölçme

DENEY 1: AC de Akım ve Gerilim Ölçme 1. AC DE AKIM VE GERİLİM ÖLÇME 1.1. Deneyin Amacı: a.) Ampermetre, voltmetre ve osiloskop kullanımını öğrenmek, bu aletler ile alternatif akımda akım ve gerilim ölçmek. 1.2.Teorik Bilgi: Alternatif akımı

Detaylı

OSİLOSKOP Genel Kavramlar

OSİLOSKOP Genel Kavramlar 1 OSİLOSKOP Osiloskop veya diğer adıyla salınımölçer, elektriksel ölçü ve gözlem aracıdır. Gerilim ve akım değerlerinin değişimleri ile genliğini zamana bağlı olarak grafik halinde gösterir. Bu grafiklerden

Detaylı

OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL BİLGİLER

OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL BİLGİLER OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL BİLGİLER Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan aletler içinde en geniş ölçüm olanaklarına sahip olan osiloskop, işaretin dalga şeklinin, frekansının

Detaylı

DENEY NO:30 OSİLOSKOP KULLANIMI

DENEY NO:30 OSİLOSKOP KULLANIMI DENEY NO:30 OSİLOSKOP KULLANIMI (KENWOOD CS-5200 SERİSİ OSİLOSKOP KULLANIM KILAVUZU) AMAÇ 1. Bir osiloskobun ön panelinde yer alan düğme ve tuşların görevlerini bilmek ve kullanımını öğrenmek. 2. AC bir

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I DENEY -1- ELEKTRONİK ELEMANLARIN TANITIMI ve AKIM, GERİLİM ÖLÇÜMÜ HAZIRLIK SORULARI:

Detaylı

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : Seri ve paralel RC devrelerinin ac analizini yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal Üreteci, 2. Osiloskop, 3. Değişik değerlerde direnç ve kondansatörler. C. DENEY İLE

Detaylı

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR 1.1 Amaçlar AC nin Elde Edilmesi: Farklı ve değişken DC gerilimlerin anahtar ve potansiyometreler kullanılarak elde edilmesi. Kare dalga

Detaylı

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7 FONKSİYON ÜRETECİ KULLANIM KILAVUZU (FUNCTION GENERATOR) İçindekiler Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7 Şekil Listesi Şekil 1 Fonksiyon üreteci... 2 Şekil 2 Fonksiyon

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

OSİLOSKOBUN TANITILMASI VE BİR ALTERNATİF GERİLİM ŞEKLİNİN OSİLOSKOBDA İNCELENMESİ

OSİLOSKOBUN TANITILMASI VE BİR ALTERNATİF GERİLİM ŞEKLİNİN OSİLOSKOBDA İNCELENMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM NİN TEMELLERİ-2 DENEY NO:2 OSİLOSKOBUN TANITILMASI VE BİR ALTERNATİF GERİLİM ŞEKLİNİN OSİLOSKOBDA İNCELENMESİ 1. Katot

Detaylı

DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB DENEY-6 FÖYÜ

DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB DENEY-6 FÖYÜ DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB DENEY-6 FÖYÜ Deneyin Amacı: Osiloskop ve AC güç kaynağını kullanabilmek. Hazırlık Çalışmaları: Deneydeki teorileri gelmeden önce kesinlikle okuyunuz. Deney6 Teori: 1)AC Güç Kaynağı:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 DİRENÇ DEVRELERİNDE OHM VE KİRSHOFF KANUNLARI Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

DENEY 1 Osiloskop, Fonksiyon Jenartörü ve DC Güç Kaynağının Ġncelenmesi OSĠLOSKOP

DENEY 1 Osiloskop, Fonksiyon Jenartörü ve DC Güç Kaynağının Ġncelenmesi OSĠLOSKOP DENEY 1 Osiloskop, Fonksiyon Jenartörü ve DC Güç Kaynağının Ġncelenmesi OSĠLOSKOP Osiloskobun Tanımı : Elektriksel sinyalleri gösteren ve genlik, frekans ve faz farkının, ekran üzerindeki görüntüler dikkate

Detaylı

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ Amaç: İşlemsel yükselteç uygulamaları Kullanılan Cihazlar ve Devre Elemanları: 1. Dirençler: 1k, 10k, 100k 2. 1 adet osiloskop 3. 1 adet 15V luk simetrik

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre MULTİMETRE Multimetre üzerinde dc voltmetre, ac voltmetre,diyot testi,ampermetre,transistör testi, direnç ölçümü bazı modellerde bulunan sıcaklık ölçümü ve frekans ölçümü gibi bir çok ölçümü yapabilen

Detaylı

DENEY 7 DC DEVRELERDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGULAMALARI

DENEY 7 DC DEVRELERDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGULAMALARI T.C. Maltepe Üniersitesi Mühendislik e Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü EK 01 DEVRE TEORİSİ DERSİ ABORATUVARI DENEY 7 DC DEVREERDE GÜÇ ÖÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGUAMAARI

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları DENEY 12-1 Aktif Yüksek Geçiren Filtre DENEYİN AMACI 1. Aktif yüksek geçiren filtrenin çalışma prensibini anlamak. 2. Aktif yüksek geçiren filtrenin frekans tepkesini

Detaylı

DENEY 5: RC DEVRESİNİN OSİLOSKOPLA GEÇİCİ REJİM ANALİZİ

DENEY 5: RC DEVRESİNİN OSİLOSKOPLA GEÇİCİ REJİM ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : Seri RC devresinin geçici rejim davranışını osiloskop ile analiz etmek. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal Üreteci, 2. Osiloskop, 3. Değişik değerlerde direnç ve kondansatörler.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ Amaç: Bu deneyde, diyotların sıkça kullanıldıkları diyotlu gerilim kaydırıcı, gerilim katlayıcı

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ 1. Amaç: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ Bu deneyde, diyotların sıkça kullanıldıkları diyotlu gerilim kaydırıcı, gerilim katlayıcı

Detaylı

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. Bölüm 3 AC Devreler DENEY 3-1 AC RC Devresi DENEYİN AMACI 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. GENEL BİLGİLER Saf

Detaylı

Şekil-1 Katot ışınları tüpü düzeneği

Şekil-1 Katot ışınları tüpü düzeneği DENEY 1- OSİLOSKOP Amaç: 1. Bir osiloskobun yapısını, bileşenlerini ve temel çalışma prensibini anlamak, 2. Bir sinyal jeneratöründe üretilen gerilim sinyalinin frekansı ve genliğinin nasıl değiştiğini

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ EEKTİK DEEEİ-2 ABOATUAI I. DENEY FÖYÜ ATENATİF AKIM ATINDA DEE ANAİİ Amaç: Alternatif akım altında seri devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi Gerekli Ekipmanlar: Güç Kaynağı, Ampermetre, oltmetre,

Detaylı

Şekil 1. Bir güç kaynağının blok diyagramı

Şekil 1. Bir güç kaynağının blok diyagramı DİYOUN DOĞRULUCU OLARAK KULLANIMI Bu çalışmada, diyotların doğrultucu olarak kullanımı incelenecektir. Doğrultucular, alternatif gerilim (Alternating Current - AC) kaynağından, doğru gerilim (Direct Current

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ Hazırlayan Arş. Gör. Rafet Can ÜMÜTLÜ Arş. Gör. Özlem POLAT Denetleyen Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ ELEKTİK DEELEİ-2 LABOATUAI I. DENEY FÖYÜ ALTENATİF AKIM DEESİNDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ Amaç: Alternatif akım devresinde harcanan gücün analizi ve ölçülmesi. Gerekli Ekipmanlar: AA Güç Kaynağı, 1kΩ Direnç, 0.5H Bobin,

Detaylı

DENEY 4: ALTERNATİF AKIM VE OSİLOSKOP

DENEY 4: ALTERNATİF AKIM VE OSİLOSKOP DENEY 4: ALTERNATİF AKIM VE OSİLOSKOP A. DENEYİN AMACI : Bu deneyde, osiloskopun çalışma prensibinin, tetikleme ve senkronizasyonun nasıl yapıldığının ve osiloskop yardımıyla çeşitli büyüklüklerin (genlik,

Detaylı

Teknoloji Fakültesi El. El. Ölçme Laboratuvarı Deney Föyleri

Teknoloji Fakültesi El. El. Ölçme Laboratuvarı Deney Föyleri Deney 5 Grup 1 15.5.2019 15:20 Grup 5 16.5.2019 20:40 Grup 2 15.5.2019 16:10 Grup 6 16.5.2019 21:30 Deney 5 Grup 3 22.5.2019 15:20 Grup 7 23.5.2019 21:30 Grup 4 22.5.2019 16:10 Grup 8 23.5.2019 20:40 DENEY

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ. Amaç:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ. Amaç: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ Amaç: Bu laboratuvarda, yüksek giriş direnci, düşük çıkış direnci ve yüksek kazanç özellikleriyle

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ 1. Amaç: Bu deney, diyotların gerilim-akım eğrisinin elde edilmesi, diyotların temel kullanım

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 2008 DEVRELER II LABORATUARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 2008 DEVRELER II LABORATUARI DİRENÇ-ENDÜKTANS VE DİRENÇ KAPASİTANS FİLTRE DEVRELERİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Alçak geçiren filtre devrelerinin çalışmasını anlatınız. 2. Yüksek geçiren filtre devrelerinin çalışmasını anlatınız. 3. R-L

Detaylı

SAYISAL İŞARET VE GEÇİŞ SÜRELERİNİN ÖLÇÜLMESİ

SAYISAL İŞARET VE GEÇİŞ SÜRELERİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEY 1 SAYISAL İŞARET VE GEÇİŞ SÜRELERİNİN ÖLÇÜLMESİ KAYNAKLAR Analysis and Design of Digital Integrated Circuits, Hodges and Jackson, sayfa 6-7 Experiments in Microprocessors and Digital Systems, Douglas

Detaylı

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER) EEM 0 DENEY 9 Ad&oyad: R DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANTA R DEVRELERİ (FİLTRELER) 9. Amaçlar Değişken frekansta R devreleri: Kazanç ve faz karakteristikleri Alçak-Geçiren filtre Yüksek-Geçiren filtre

Detaylı

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer A. DENEYİN AMACI : Ortalama ve etkin değer kavramlarının tam olarak anlaşılmasını sağlamak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal üreteci 2. Osiloskop 3. 741 entegresi, değişik değerlerde dirençler

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ 1 ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ Ani ve Maksimum Değerler Alternatif akımın elde edilişi incelendiğinde iletkenin 90 ve 270 lik dönme hareketinin sonunda maksimum emk nın indüklendiği görülür. Alternatif akımın

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ Elektrik enerjisi, alternatif akım ve doğru akım olarak

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ Amaç: Bu deney, diyotların gerilim-akım eğrisinin elde edilmesi, diyotların temel kullanım

Detaylı

EEM 202 DENEY 10. Tablo 10.1 Deney 10 da kullanılan devre elemanları ve malzeme listesi

EEM 202 DENEY 10. Tablo 10.1 Deney 10 da kullanılan devre elemanları ve malzeme listesi EEM 0 DENEY 0 SABİT FEKANSTA DEVEEİ 0. Amaçlar Sabit frekansta devrelerinin incelenmesi. Seri devresi Paralel devresi 0. Devre Elemanları Ve Kullanılan Malzemeler Bu deneyde kullanılan devre elemanları

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ II LABORATUVARI Deney Adı: Osiloskop Kullanımı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ II LABORATUVARI Deney Adı: Osiloskop Kullanımı Deneyin Amacı *Osiloskop yapısının ve kullanımının öğrenilmesi A.Önbilgi Deney 1: Osiloskop Kullanımı Bir elektrik devresindeki temel büyüklükler devre elemanları üzerindeki akım ve gerilim değerleridir.

Detaylı

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri 14.1 DENEYİN AMACI (1) Temel OPAMP karakteristiklerini anlamak. (2) OPAMP ın ofset gerilimini ayarlama yöntemini anlamak. 14.2 GENEL BİLGİLER 14.2.1 Yeni

Detaylı

Deney 3 5 Üç-Fazlı Tam Dalga Tam-Kontrollü Doğrultucu

Deney 3 5 Üç-Fazlı Tam Dalga Tam-Kontrollü Doğrultucu Deney 3 5 Üç-Fazlı Tam Dalga Tam-Kontrollü Doğrultucu DENEYİN AMACI 1. Üç-fazlı tam dalga tam-kontrollü doğrultucunun çalışma prensibini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Üç-fazlı tam dalga tam-kontrollü

Detaylı

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP Amaç: Bu deneyin amacı, öğrencilerin alternatif akım ve gerilim hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Deney sonunda öğrencilerin, periyot, frekans, genlik,

Detaylı

EEM 202 DENEY 8 RC DEVRELERİ-I SABİT BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ

EEM 202 DENEY 8 RC DEVRELERİ-I SABİT BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ Ad&oyad: DEELEİ- ABİT Bİ FEKANTA DEELEİ 8. Amaçlar abit Frekanslı seri devrelerinde empedans, akım ve güç bağıntıları abit Frekanslı paralel devrelerinde admitans, akım ve güç bağıntıları. 8.4 Devre Elemanları

Detaylı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-II RL, RC ve RLC DEVRELERİNİN AC ANALİZİ Puanlandırma Sistemi: Hazırlık Soruları:

Detaylı

DENEY 1: DĠRENÇLERĠN SERĠ/PARALEL/KARIġIK BAĞLANMASI VE AKIM, GERĠLĠM ÖLÇÜLMESĠ

DENEY 1: DĠRENÇLERĠN SERĠ/PARALEL/KARIġIK BAĞLANMASI VE AKIM, GERĠLĠM ÖLÇÜLMESĠ Numara : Adı Soyadı : Grup Numarası : DENEY 1: DĠRENÇLERĠN SERĠ/PARALEL/KARIġIK BAĞLANMASI VE AKIM, GERĠLĠM ÖLÇÜLMESĠ Amaç: Teorik Bilgi: Ġstenenler: Aşağıda şemaları verilmiş olan 3 farklı devreyi kurarak,

Detaylı

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI Amaç 1. Deneylerin kurulumunda kullanılacak temel yardımcı elemanları öğrenmek 2. Ölçü aletini tanımak ve akım-gerilim ölçümlerinde

Detaylı

DENEY 5: ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI (R, L VE C İÇİN)

DENEY 5: ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI (R, L VE C İÇİN) DENEY 5: ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI (R, L VE C İÇİN) A. DENEYİN AMACI : Bu deneyin amacı, pasif elemanların (direnç, bobin ve sığaç) AC tepkilerini incelemek ve pasif elemanlar üzerindeki faz farkını

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır. Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır. Uygulama -1: Dirençlerin Seri Bağlanması Uygulama -2: Dirençlerin Paralel Bağlanması Uygulama -3: Dirençlerin Karma Bağlanması Uygulama

Detaylı

DENEY 3: ALTERNATİF AKIMDA SERİ RL, RC ve RLC DEVRELERİNİN İNCELENMESİ 3.1 SERİ RL DEVRESİ

DENEY 3: ALTERNATİF AKIMDA SERİ RL, RC ve RLC DEVRELERİNİN İNCELENMESİ 3.1 SERİ RL DEVRESİ DENEY 3: ALTERNATİF AKIMDA SERİ RL, RC ve RLC DEVRELERİNİN İNCELENMESİ 3.1 SERİ RL DEVRESİ Gerekli Malzemeler 1- Fonksiyon jeneratörü 4- AC ampermetre 2- Osiloskop (iki kanallı) 5- Y-0016/01AC modülü 3-

Detaylı

DENEY-2 ANİ DEĞER, ORTALAMA DEĞER VE ETKİN DEĞER

DENEY-2 ANİ DEĞER, ORTALAMA DEĞER VE ETKİN DEĞER DENEY-2 ANİ DEĞER, ORTALAMA DEĞER VE ETKİN DEĞER TEORİK BİLGİ Alternatıf akımın elde edilmesi Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. Alternatif

Detaylı

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ Kullanma Kılavuzu 01 Kasım 2010 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir yazılım

Detaylı

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü EEME0 ELEKRONİK LABORAUARI DENEY 3: DİYOUN DOĞRULUCU OLARAK KULLANILMASI 04-05 BAHAR Grup Kodu: Deney arihi: Raporu Hazırlayan

Detaylı

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. GENEL BİLGİLER AC voltmetre, ac gerilimleri ölçmek için kullanılan

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ ORTAK EMETÖRLÜ YÜKSELTEÇ DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ ORTAK EMETÖRLÜ YÜKSELTEÇ DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ ORTAK EMETÖRLÜ YÜKSELTEÇ DENEYİ Amaç: Bu deneyde, uygulamada kullanılan yükselteçlerin %90 ı olan ortak emetörlü yükselteç

Detaylı

Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri

Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri DENEY 10-1 Fark Yükselteci DENEYİN AMACI 1. Transistörlü fark yükseltecinin çalışma prensibini anlamak. 2. Fark yükseltecinin giriş ve çıkış dalga şekillerini

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ 2013-2014 EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL

Detaylı