T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI"

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/ T.C ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMINDA (UOLP) DERSE GİRECEK ÖĞRETİM ELEMENLARINA ÖDENECEK DERS ÜCRETİ Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Uluslararası Ortak Lisans Programında (UOLP) derse girecek öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretinin örgün öğretim ders ücretinin 3.2 katı olarak ödenmesi hakkındaki tarih ve sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Uluslararası Ortak Lisans Programında (UOLP) derse girecek öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretinin, örgün öğretim ders ücretinin 3.2 katı olarak ödenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2 2.2. ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YILLARINA AİT BÜTÇE GELİR VE GİDER TASLAĞI VE 2013 KESİN HESAP CETVELİ Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi yıllarına ait Bütçe Gelir ve Gider taslakları ile 2013 Yılı Kesin Hesap Cetveli konulu tarih ve sayılı Müdürlük yazısı ve ekleri görüşüldü: Bütçenin Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 4. ve 5. Maddesi, Kesin Hesap Cetvellerinin 7. Madde doğrultusunda Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi yıllarına ait Bütçe Gelir ve Gider taslakları ile 2013 Yılı Kesin Hesap Cetvelinin geldiği şekli ile aynen kabulünün uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

3 2.3. ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ NİN 08 KODLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 BÜTÇESİNDEN AKTARMA YAPILMASI TALEBİ Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü nün, bütçe aktarma konulu tarih ve sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 08 kodlu Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2014 bütçesinden aktarma yapılması talebinin geldiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4 2.4. ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ NİN BÜTÇE KALEMLERİ ARASI AKTARMA YETKİSİ Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü nün, bütçe kalemleri arası aktarma yetkisi konulu tarih ve sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü: 2014 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesi nin, Yıl Sonu itibariyle Bütçe kalemlerinin tertipleri arası ödenek aktarılmasına ilişkin İşletme birimlerinden gelen talepleri inceleyerek ödenek aktarılmasını yapmak üzere İşletme Müdürlüğüne ve Saymanlık Müdürlüğü ne yetki verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi

5 2.5. ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ NİN 13 KODLU DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ (FÜDAM) 2014 BÜTÇESİNDEN AKTARMA YAPILMASI TALEBİ Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü nün ödenek aktarma konulu tarih ve sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 13 kodlu Deneysel Araştırmalar Müdürlüğü (FÜDAM) 2014 bütçesinden aktarma yapılması talebinin geldiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6 SAYILI KANUN UN 34. MADDESİ İLE 2914 SAYILI KANUN UN 16. MADDESİ UYARINCA DR. RİTA İSMAİLOVA NIN SÖZLEŞMELİ YABANCI UYRUKLU PERSONEL OLARAK ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NDE ÇALIŞTIRILMASI Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü nde ders verecek yeterli sayıda öğretim elemanı olmadığından Dr. Rita İSMAİLOVA nın, 2547 Sayılı Kanun un 34. maddesi ile 2914 Sayılı Kanun un 16. maddesi uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu personel olarak çalıştırılmasına ilişkin tarih ve sayılı Dekanlık yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü nde ders verecek yeterli sayıda öğretim elemanı olmadığından Dr. Rita İSMAİLOVA nın, 2547 Sayılı Kanun un 34. maddesi ile 2914 Sayılı Kanun un 16. maddesi uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu personel olarak çalıştırılmasının uygun olduğuna, aylık brüt sözleşme ücretinin TL. olarak tespit edilmesine, Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi.

7 2.7. DR. NEVAL DİLDEŞ İN ÜNİVERSİTEMİZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMASI Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Yardımcı Doçent Kadrosuna müracaat eden Dr. Neval DİLDEŞ in, atanmasına ilişkin dosya görüşüldü: Dr. Neval DİLDEŞ in, 2547 Sayılı Kanun un Değişik 23. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma önetmeliği nin 8. Maddesi uyarınca, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süre ile atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

8 2.8. ÜNİVERSİTEMİZ ENFORMATİK BÖLÜMÜ OKUTMANI SEDA ARSLAN TUNCER İN, GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ Üniversitemiz Enformatik Bölümü Okutmanı Seda ARSLAN TUNCER in, tarihleri arasında bildiri sunmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine göre Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi nde görevlendirilmesine ilişkin tarih ve yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Enformatik Bölümü Okutmanı Seda ARSLAN TUNCER in, tarihleri arasında bildiri sunmak üzere 2547 Sayılı Kanun un 39. Maddesi uyarınca Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi nde görevlendirilmesinin ve yolculuğunu uçakla yapmasının, yurtiçi ve yurtdışı gidiş-dönüş ulaşım ücretleri ile yurtdışı kongre katılım ücretinin 500 $ a kadar olan kısmının Rektörlük Bütçesinin ilgili faslından karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

9 2.9. ÜNİVERSİTEMİZ ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SEDA ÖNAL IN, LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ (YÜKSEK LİSANS) YAPMAK ÜZERE KADROSUNUN GEÇİCİ OLARAK ANKARA ÜNİVERSİTESİ NE TAHSİSİ Üniversitemiz Elazığ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü ÖYP Araştırma Görevlisi Seda ÖNAL ın, Lisansüstü Eğitimi (Yüksek Lisans) yapmak üzere kadrosunun geçici olarak Ankara Üniversitesi ne tahsisine ilişkin tarih ve sayılı Müdürlük yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Elazığ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü ÖYP Araştırma Görevlisi Seda ÖNAL ın, Lisansüstü Eğitimi (Yüksek Lisans) yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Ankara Üniversitesi ne tahsisinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

10 2.10 SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. NİHAT ERTAŞ IN, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VETERİNER PROGRAMI ANATOMİ ANABİLİM DALINDA GÖREVLENDİRİLMESİ Sivrice Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat ERTAŞ ın, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Programı Anatomi Anabilim Dalı nda görevlendirilmesi hakkındaki tarih ve sayılı Müdürlük yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Sivrice Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat ERTAŞ ın, lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devamının sağlanması amacıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısına istinaden Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Programı Anatomi Anabilim Dalı nda görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

11 2.11. ÜNİVERSİTEMİZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MADEN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNDA OLUP 2547 SAYILI KANUN UN 13B-4 MADDESİ UYARINCA GENEL SEKRETERLİK EMRİNDE GÖREV YAPAN YRD. DOÇ. DR. HALUK EREN İN, 4-7 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA VİYANA DA GÖREVLENDİRİLMESİ Üniversitemiz Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanun un 13b-4 Maddesi uyarınca Genel Sekreterlik emrinde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Haluk EREN in, 4-7 Kasım 2014 tarihleri arasında görevlendirilmesi hakkındaki tarih ve sayılı yazısı ve eki görüşüldü: Üniversitemiz Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanun un 13b-4 Maddesi uyarınca Genel Sekreterlik emrinde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Haluk EREN in, International IEEE Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE 2014) isimli, akıllı Birleşik Taşıtlar alanında dünyada en saygın bilimsel etkinliklerin başında gelen 3-7 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası ve hakemli konferansa katılım yaparak kabul edilen yayını ORAL oturumda sunmak üzere 4-7 Kasım 2014 tarihleri arasında Viyana da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapmasını, yurtiçi ve yurtdışı gidiş-dönüş yol masrafları ile yurtdışı uluslararası konferansa katılım ücretinin karşılanması için Bütçemizin ilgili faslından 2500 TL nin avans olarak ödenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

12 2.12. ÜNİVERSİTEMİZ ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AYSEL ÖZDEMİR İN, LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ (YÜKSEK LİSANS) YAPMAK ÜZERE KADROSUNUN GEÇİCİ OLARAK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ NE TAHSİSİ Üniversitemiz Elazığ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ÖYP Araştırma Görevlisi Aysel ÖZDEMİR in, Lisansüstü Eğitimi (Yüksek Lisans) yapmak üzere kadrosunun geçici olarak İnönü Üniversitesi ne tahsisine ilişkin tarih ve sayılı Müdürlük yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Elazığ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ÖYP Araştırma Görevlisi Aysel ÖZDEMİR in, Lisansüstü Eğitimi (Yüksek Lisans) yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak İnönü Üniversitesi ne tahsisinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

13 2.13. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BATUHAN KILIÇ IN ANABİLİM DALI DEĞİŞİKLİK TALEBİ Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ÖYP Araştırma Görevlisi Batuhan KILIÇ ın, Anabilim Dalı değişiklik isteği hakkındaki tarih ve sayılı Dekanlık yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ÖYP Araştırma Görevlisi Batuhan KILIÇ ın, Uzaktan Algılama ve CBS Anabilim Dalı na geçiş yapma isteğinin uygun olduğuna; Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi

14 2.14. ÜNİVERSİTEMİZ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ NDE YABANCI UYRUKLU PERSONEL STATÜSÜNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREV YAPAN GEORGİANA KARİNA LUMM UN GÖREV SÜRESİNİN 1 (BİR) YIL SÜRE İLE UZATILMASI Üniversitemiz Dış İlişkiler Birimi nde Yabancı Uyruklu Personel statüsünde sözleşmeli olarak görev yapan Romanya uyruklu Georgiana Karina LUMM un, sözleşme süresinin tarihi itibariyle dolması nedeniyle sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin tarih ve sayılı Koordinatörlük yazısı görüşüldü: Üniversitemiz Dış İlişkiler Birimi nde Yabancı Uyruklu Personel statüsünde sözleşmeli olarak görev yapan Georgiana Karina LUMM un, 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu nun 16. maddesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırma Esasları uyarınca, görev süresinin tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasına, Georgiana Karina LUMM un, aylık brüt sözleşme ücretinin TL olarak tespit edilmesine, Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi.

15 2.15. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. KÜRŞAT ESAT ALYAMAÇ IN, 15 NİSAN NİSAN 2016 TARİHLERİ ARASINDA ABD/PURDUE ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kürşat Esat ALYAMAÇ ın, 15 Nisan Nisan 2016 tarihleri arasında ABD/Purdue Üniversitesinde görevlendirilmesi hakkındaki tarih ve sayılı yazısı ve eki görüşüldü: Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kürşat Esat ALYAMAÇ ın, doktora sonrası bilimsel araştırma ve çalışmalarını yapmak üzere 15 Nisan Nisan 2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanun un 39. Maddesi uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile ABD/Purdue Üniversitesi nde yolluksuz-yevmiyesiz ve aylıklı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

16 2.16. ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. YILDIZ GÜNEY İN, GÖREV SÜRESİNİN 1 YIL SÜREYLE UZATILMASI Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız GÜNEY in, görev süresinin 1 (Bir) yıl süre ile uzatılması hakkındaki tarih ve sayılı Dekanlık yazısı ve ekleri görüşüldü: 2547 Sayılı Kanun un 38. Maddesi uyarınca Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde görevlendirilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız GÜNEY in, görevlendirme süresinin tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

17 2.17. ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK OKUTMANI ADEM DOĞAN IN , UZMAN HALUK DİLMEN İN VE UZMAN ABDULLAH GÖÇEBE NİN TARİHİ İTİBARİYLE TERFİLERİNİN YAPILMASI Üniversitemiz Rektörlük Okutmanı Adem DOĞAN ın, , Uzman Haluk DİLMEN in, ve Uzman Abdullah GÖÇEBE nin tarihi itibariyle terfilerinin yapılması konusu görüşüldü: Okutman Adem DOĞAN ın , Uzman Haluk DİLMEN in Uzman Abdullah GÖÇEBE nin tarihlerinden itibaren 2914 Sayılı Kanunun 7., 8., ve 9. maddelerine göre terfilerinin yapılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

18 2.18. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. AHMET BAYLAR IN GÖREV SÜRESİNİN 1 (BİR) YIL SÜRE İLE UZATILMASI 2547 Sayılı Kanun un 40/b Maddesi uyarınca Zirve Üniversitesi nde görevlendirilen Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet BAYLAR ın görev süresinin 1 (Bir) yıl süre ile uzatılması hakkındaki tarih ve sayılı Dekanlık yazısı ve ekleri görüşüldü: 2547 Sayılı Kanun un 40/b Maddesi uyarınca Zirve Üniversitesi nde görevlendirilen Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet BAYLAR ın görevlendirme süresinin Eğtim-Öğretim yılı süresince 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

19 2.19. ÜNİVERSİTEMİZ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ NDE KIRGIZİSTAN UYRUKLU AİDAY KASMALİENA NIN, ÇALIŞTIRILMASI Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisinde görevlendirilmek üzere Kırgızistan uyruklu Aiday KASMALİENA nın, 2547 Sayılı Kanun un 34. maddesi ile 2914 Sayılı Kanun un 16. maddesi uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu personel olarak çalıştırılmasına ilişkin tarihli dilekçesi görüşüldü: Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisinde görevlendirilmek üzere Kırgızistan uyruklu Aiday KASMALİENA nın, 2547 Sayılı Kanun un 34. maddesi ile 2914 Sayılı Kanun un 16. maddesi uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu personel olarak çalıştırılmasının uygun olduğuna, aylık brüt sözleşme ücretinin TL. olarak tespit edilmesine, Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi.

20 2.20. ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KAPSAMINDA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN KADRO ATAMA İZİN TALEBİ Öğretim Üyesi Yetiştirme programı (ÖYP) kapsamında araştırma görevlileri için kadro atama izin talebi konusu görüşüldü: Öğretim Üyesi Yetiştirme programı (ÖYP) kapsamında araştırma görevlileri için kadro atama izin talebinin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI : 1. Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalına 2. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Biyoistatistik Eğitimi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 3. Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalına 4. Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler anabilim dalına 5. Mühendislik Fakültesi Elektrik Tesisleri anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri anabilim dalına 6. Fen Fakültesi Zooloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 7. Mühendislik Fakültesi Mineroloji ve Petrografi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Elektronik Anabilim Dalına 8. Fen Fakültesi Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, aynı fakültenin Aktüerya Bilimleri bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 9. Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Elazığ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümüne

21 10. Mühendislik Fakültesi Devreler ve Sistemler anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Elazığ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 11. Mühendislik Fakültesi Elektrik Tesisleri anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Elazığ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 12. Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Elazığ Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümüne 13. Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 14. İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 15. Fen Fakültesi Anorganik Kimya anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 16. Teknik Eğitim Fakültesi Talaşlı Üretim Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalına Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına, Oybirliği ile karar verildi.

22 2.21. KADRO TAHSİSİ 2547 Sayılı Kanun a eklenen Geçici 63. Maddesi uyarınca (Af Kapsamında) Üniversitemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı na başvuran Dr. Servet METİN için 4. Derece araştırma görevlisi kadro tahsisi konusu görüşüldü: -Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı nda serbest bulunan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmak üzere izin verilmesine, Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi.

23 2.22. DOÇENT ATAMASI Personel Dairesi Başkanlığı nın, doçent ataması hakkındaki yazısı görüşüldü: Atamanın aşağıdaki şekilde yapılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. DOÇ. DR. ZEHRA PINAR KOÇ UN KADROSUNA ATANMASI TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI DOÇENT Üniversitemiz Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç. Dr. Zehra Pınar KOÇ un dosyası görüşüldü: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 16. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 24. ve 25. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri uyarınca Doç. Dr. Zehra Pınar KOÇ un Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.

24 2.23. ÜNİVERSİTEMİZ DİŞ HEKİMLİĞİ YARDIMCI DOÇENTLİK YABANCI DİL SINAVI JÜRİ ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı jüri üyelerinin belirlenmesi konusu görüşüldü: Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların yabancı dil (İngilizce) sınavını tarihinde yapmak üzere aşağıda unvan, ad ve soyadları yazılı öğretim üyelerinden müteşekkil jürilerin kurulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. İNGİLİZCE: Prof. Dr. Murat ATMACA Prof. Dr. İhsan DAĞTEKİN Yrd. Doç. Dr. Seda ARIKAN

25 2.24. KADRO AKTARILMASI VE ATAMA İZİN TALEBİ Üniversitemiz Birimlerinin akademik kadro ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Birimlerde boş bulunan Doçent kadrolarının aşağıda belirtilen birimlere aktarma yapılmasının ve atama yapılmak üzere izin verilmesinin uygun olduğuna; Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi. DOÇENT KADROLARI : 1. Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosuna atama yapılmak üzere izin verilmesi, 2. Fen Fakültesi Nükleer Fizik anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Katıhal Fiziği anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 3. Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 4. Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Sosyal Bilgiler Eğitimi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 5. Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Sınıf Eğitimi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 6. Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalına 7. Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Ulaştırma anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 8. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 9. İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Mekatronik anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 10. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bölgesel Coğrafya anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümüne

26 11. Teknoloji Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Bilgisayar Sistemleri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 12. Teknoloji Fakültesi Termodinamik ve Isı Tekniği anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Elektrik Makinaları anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 13. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümünde serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosuna atama yapılmak üzere izin verilmesi, 14. Teknoloji Fakültesi Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Elektronik Sistemleri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Yönetim ve Organizasyon anabilim dalına 16. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 17. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 18. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kurumlar Sosyolojisi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Sosyometri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 19. Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Cerrahi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 20. Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları anabilim dalına 21. Fen Fakültesi Anorganik Kimya anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Elazığ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 22. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programına 23. Teknik Bilimer Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı Meslek Yüksekokulun Otomotiv Teknolojisi programına 24. Fen Fakültesi Atom ve Molekül Fiziği anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Keban Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi programına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 25. Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Balıkçılık Temel Bilimleri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 26. Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosuna atama yapılmak üzere izin verilmesi,

27 2.25. KADRO AKTARILMASI VE ATAMA İZİN TALEBİ Üniversitemiz Birimlerinin akademik kadro ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Birimlerde boş bulunan Yardımcı Doçent kadrolarının aşağıda belirtilen birimlere aktarma yapılmasının ve atama yapılmak üzere izin verilmesinin uygun olduğuna; Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi. YARDIMCI DOÇENT KADROLARI : 1. Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 2. Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, aynı fakültenin Çevre Teknolojisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 3. Teknoloji Fakültesi Üretim Metalurjisi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 3. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programına 4. Teknoloji Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat anabilim dalında serbest bulunan bir adet 3. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programına 5. Mühendislik Fakültesi Ulaştırma anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 6. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik bölümüne 7. Mühendislik Fakültesi Termodinamik anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik bölümüne 8. Mühendislik Fakültesi Maden Yatakları ve Jeokimya anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde-Motor bölümüne 9. Mühendislik Fakültesi Mekatronik anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Sivil Havacılık Yüksekokulu Hava Trafik Kontrol bölümüne aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 10. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi bölümünde serbest bulunan bir adet 2. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi anabilim dalına

28 Kurul Üyeleri: Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ Prof. Dr. Hasan ALLİ Prof. Dr. Sadettin TANYILDIZI Prof. Dr. Yaşar DOĞAN Prof. Dr. Rifat ÇOLAK Prof. Dr. Fikret KARATAŞ Prof. Dr. Enver ÇAKAR Prof. Dr. Gıyasettin ARSLAN Prof. Dr. Ömer Osman UMAR Prof. Dr. Saadettin TONBUL Prof. Dr. Ubeyde İPEK Prof. Dr. Ahmet ÖZER Prof. Dr. Cengiz ARSLAN Prof. Dr. Dursun ŞEN Prof. Dr. Z. Hakan AKPOLAT Prof. Dr. Hanifi GÜLDEMİR Prof. Dr. İrfan ORHAN Prof. Dr. Kadir SERVİ Prof. Dr. Fetih Serhat EROL Prof. Dr. Mustafa POYRAZ E-İmzalıdır Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ Rektör Prof.Dr. Zühtü Hakan AKPOLAT Doç.Dr. Bahar DEMİREL Prof.Dr. İrfan ORHAN Prof.Dr. Pınar TATLI SEVEN Prof.Dr. Fatih Serhat EROL Prof.Dr. Mustafa POYRAZ Prof.Dr. Rifat ÇOLAK Prof.Dr. Fikret KARATAŞ Prof.Dr. Enver ÇAKAR Yrd.Doç.Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Tamer KAVURAN Prof.Dr. Saadettin TONBUL Prof.Dr. Ubeyde İPEK Prof.Dr. Ahmet ÖZER Doç.Dr. Yüksel SAVUCU Prof.Dr. Dursun ŞEN

29

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/02/ : /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/02/ : /9 Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2015-86281 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 03/02/2015 tarihinde saat 14:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 9.1. ÜNİVERSİTEMİZ SOSYAL TESİS İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN 2014 MALİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/01/2016 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 10.1. ÜNİVERSİTEMİZ FEN FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE KURULAN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI NA KADRO AKTARILMASI

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 08/01/2014-19948 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/11/2013 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 23/01/ : /8

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 23/01/ : /8 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 23/01/2015 tarihinde saat 16:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 17/06/ : /14

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 17/06/ : /14 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2014-67631 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 17/06/2014 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 11/04/2014 10:00 2013-2014/11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 11/04/2014 10:00 2013-2014/11 Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2014-64564 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 11/04/2014 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 24/10/2014-60477 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 08/11/2013 tarihinde saat 16:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /11 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.05.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 15/12/ : /2015 Yönetim 5

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 15/12/ : /2015 Yönetim 5 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 15/12/2014 tarihinde saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 5.1.ÜNİVERSİTEMİZ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN BÖLÜM VE ANABİLİM DALLARININ DAĞILIMI Üniversitemiz

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/12/ : /6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/12/ : /6 Evrak Tarih ve Sayısı: 2/02/2016-133076 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/12/2015 tarihinde saat 1:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /21

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /21 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 01.07.2013 tarih ve 2012-2013/13.10 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 01.07.2013 Pazartesi Günü saat 11.00 da Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları Evrak Tarih ve Sayısı: 22/07/2014-47672 T.C. Oturum Tarihi Oturum Sayısı 17/07/2014 2013-2014/16 Üniversitemiz 01.07.2014 tarih ve 2013-2014/15.9 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun

Detaylı

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ Üniversitemiz Yönetim Kurulu 31/03/2017 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/12/ : / 4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/12/ : / 4 4.1. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. HASAN KÜRÜM ÜN, FIRAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 29/11/ /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 29/11/ /9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 29/11/2011 Salı Günü saat 15.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/09/2014 15:30 2014-2015/1

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/09/2014 15:30 2014-2015/1 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2014-67632 T.C.. 1.1. ÜNİVERSİTEMİZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ NDE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA UZAKTAN ÖĞRETİM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI NDA OKUTULACAK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 2.1.ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (İ.Ö.) ÖĞRENCİLERİNDEN 130902071

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 14/03/2014 14:30 Yönetim Kurulu 2013-2014/10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 14/03/2014 14:30 Yönetim Kurulu 2013-2014/10 Evrak Tarih ve Sayısı: 20/11/2014-64069 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 14/03/2014 tarihinde saat 14:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 13.01.2017 Saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06.11.2015 2015-2016/3

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06.11.2015 2015-2016/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 06.11.2015 Cuma Günü saat 15.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 3.1.ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ II. ÖĞRETİM PROGRAMI 1. SINIF 11532430 NUMARALI

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25/12/2013 tarihinde saat 13:15 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.03.2013 Perşembe Günü saat 11.00 de Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 07.08.2015 2014-2015/18

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 07.08.2015 2014-2015/18 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 24/10/2014-60503 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 01/07/2014 tarihinde saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /2

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /2 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 21.09.2017 Saat 11:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/03/2015 14:30 2014-2015/11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/03/2015 14:30 2014-2015/11 11.1. ÜNİVERSİTEMİZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. MUZAFFER ÖZLİ NİN ANNE ÜNİVERSİTESİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı nın, Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Muzaffer

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 05.02.2013 2012-2013/7

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 05.02.2013 2012-2013/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 05.02.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6 Üniversitemiz Senatosu 29.01.2016 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 9.1. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ Üniversitemiz Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın, Fırat Üniversitesi 2014-2015

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24/04/2015 2014-2015/12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24/04/2015 2014-2015/12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/04/2015 Cuma Günü saat 14.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 26.06.2015 2014-2015/15

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 26.06.2015 2014-2015/15 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 26.06.2015 Cuma Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29.12.2015 2015-2016/4

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29.12.2015 2015-2016/4 Üniversitemiz Senatosu 29.12.2015 tarihinde saat 13.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 21.03.2017 Saat 14.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 24/02/2015 15:00 2014-2015 Yönetim Kurulu 10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 24/02/2015 15:00 2014-2015 Yönetim Kurulu 10 Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2015-86275 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 24/02/2015 tarihinde saat 15:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 10.1.ÜNİVERSİTEMİZ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.DR. NAİM

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 21.12.2012 Cuma Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/12/ /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/12/ /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 12/12/2011 Pazartesi Günü saat 14.30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/09/ /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/09/ /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28/09/2011 Çarşamba Günü saat 16.00 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Üniversitemiz Yönetim Kurulu 30/12/2014 tarihinde saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28.12.2016 Saat 10:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları Evrak Tarih ve Sayısı: 20/08/2014-49930 T.C. Oturum Tarihi Oturum Sayısı 18/08/2014 2013-2014 Yönetim Kurulu Kararları/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 2013-2014/15.9 tarih ve 01.07.2014 sayılı kararı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 19/04/ /23

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 19/04/ /23 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/04/2012 Perşembe Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

Yönetim Kurulu Kararları

Yönetim Kurulu Kararları Evrak Tarih ve Sayısı: 04/08/2014-48295 T.C. Üniversitemiz 01.07.2014 tarih ve 2013-2014/15.9 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 18/01/ /14

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 18/01/ /14 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 18/01/2012 Çarşamba Günü saat 15.30 da Rektör Vekili Prof.Dr. Orhan KILIÇ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.02.2017 Saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 14/10/2011 2011-2012/6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 14/10/2011 2011-2012/6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 14/10/2011 Cuma Günü Saat 17:30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 1.1.ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI NIN, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NÜN 2011-2012 ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 09/09/ : /22

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 09/09/ : /22 Evrak Tarih ve Sayısı: 03/11/2014-61402 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 09/09/2014 tarihinde saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 22.1. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 10.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ NİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE YÖNERGEYE MADDE

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 22/09/2011 2011-2012/2

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 22/09/2011 2011-2012/2 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 22/09/2011 Perşembe Günü saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /18

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /18 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28.06.2016 tarihinde saat 10.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 6.1.ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME KILAVUZU TABLO 3B.2 DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE MTOK KONTENJANINDAN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 10.09.2013 2012-2013/19

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 10.09.2013 2012-2013/19 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 01.07.2013 tarih ve 2012-2013/13.10 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI. Oturum Saati 10:00

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI. Oturum Saati 10:00 Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /1

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 26.09.2016 Saat 14:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 23.10.2015 2015-2016/2

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 23.10.2015 2015-2016/2 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 23.10.2015 Cuma Günü saat 14.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıda belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları 11.1. ÜNİVERSİTEMİZ ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /10

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /10 Üniversitemiz Senatosu 02.06.2017 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 12.06.2013 Çarşamba Günü saat 17.00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 03.03.2016 Saat 14.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 16/11/ /2

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 16/11/ /2 Üniversitemiz Senatosu 16/11/2012 Cuma Günü saat 17.00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 27/04/ /24

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 27/04/ /24 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 27/04/2012 Cuma Günü saat 15.30 da Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/06/ /10

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/06/ /10 Üniversitemiz Senatosu 28.06.2016 tarihinde saat 10.00 de Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /3

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 31.10.2016 Saat 15:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 27.11.2015 Cuma Günü saat 15.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI / Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 14:00 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/12/ /4

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/12/ /4 Üniversitemiz Senatosu 28.12.2016 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 13/01/ /5

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 13/01/ /5 Üniversitemiz Senatosu 13.01.2017 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLAR /5

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLAR /5 Üniversitemiz Senatosu 22.02.2018 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /5

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /5 Üniversitemiz Senatosu 07.03.2013 Perşembe Günü saat 10.00 da Rektör Prof.Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI /14

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI /14 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 03.08.2006 2006/14 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 03.08.2006 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/ /13

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/ /13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 06/01/2012 Cuma Günü saat 15.30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/04/ /8

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/04/ /8 Üniversitemiz Senatosu 28.04.2016 tarihinde saat 14.00 de Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI /5

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI /5 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 30.03.2006 2006/5 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 30.03.2006 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki 9.1. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 8.1. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NÜN 1. SINIF MÜFREDATINDA YER ALAN FİZ-112 FİZİK-II

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI / Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 15:30 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /22

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /22 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 04.09.2015 Cuma Günü saat 09.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 7.1. ÜNİVERSİTEMİZ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜNÜN AÇILMASI VE 40 ÖĞRENCİ ALINMASI Üniversitemiz

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıda belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI / Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Vekili Prof.Dr. Vedat CEYHAN başkanlığında saat 16:30 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /73-88

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /73-88 Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 16:30 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI / Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Vekili Prof.Dr. Mehmet Ali CENGİZ başkanlığında saat 14:00 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /18-41

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /18-41 Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 16:00 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 14/10/ /4

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 14/10/ /4 Üniversitemiz Senatosu 14/10/2011 Cuma Günü saat 16.00 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 02/08/ /31

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 02/08/ /31 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 02/08/2012 Perşembe Günü saat 15.00 de Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıda belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI / 2018 225 Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Başkanlığında saat 14:30 da Senato Salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine

Detaylı