12 Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015"

Transkript

1 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak dikkate alınmıştır. Bu takvim tarihi itibariyle günceldir. Değişiklikleri Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinde ( yer alan Aylık Vergi Takviminden kontrol edebilirsiniz.

2 12 Ocak Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce 15 Ocak 2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Aralık 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Aralık 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Aralık 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Aralık 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Aralık 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 20 Ocak 2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Aralık 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Aralık 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Aralık 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Aralık 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Aralık 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Ocak 2015 Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Aralık 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 26 Ocak 2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Aralık 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce

3 2 Şubat Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Yıllık Harçların Aralık 2014 Dönemine Ait Haberleşme 2014 Yılında Kullanılan Defterlerin 2015 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet uyarınca ödenmesi gereken 1. taksit ödemesi 10 Şubat Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce 16 Şubat IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım- Aralık) Ait Gelir Geçici 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım- Aralık) Ait Kurum Geçici Ocak 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Ocak 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Ocak 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Ocak 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Ocak 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Ocak 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 17 Şubat IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım- Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım- Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin 20 Şubat 2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Ocak 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Ocak 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Ocak 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Ocak 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Ocak 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Şubat 2015 Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 24 Şubat 2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce 25 Şubat 2015 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2014 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı 1-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve 26 Şubat 2015 Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin

4 2 Mart 2015 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit nin Başlangıcı (1 Mart 31 Mayıs Tarihleri Arasında) 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit nin Başlangıcı (1 Mart 31 Mayıs Tarihleri Arasında) Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Ocak 2015 Dönemine Ait Haberleşme uyarınca ödenmesi gereken 2. Taksit ödemesi 10 Mart Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce 16 Mart 2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Şubat 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Şubat 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Şubat 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Şubat 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Şubat 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 20 Mart 2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Şubat 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Şubat 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Şubat 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Şubat 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Şubat 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Mart 2015 Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 24 Mart 2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce 25 Mart Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve 26 Mart 2015 Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 31 Mart Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit 2014 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Şubat 2015 Dönemine Ait Haberleşme

5 1 Nisan Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında) 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında) 9 Nisan Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce 10 Nisan Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve 15 Nisan 2015 Mart 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Mart 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Mart 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Mart 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Mart 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Mart 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 20 Nisan 2015 Mart 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Mart 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Mart 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Mart 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Mart 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Mart 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 24 Nisan 2015 Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 27 Nisan Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi 30 Nisan Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Mart 2015 Dönemine Ait Haberleşme uyarınca ödenmesi gereken 3. Taksit ödemesi

6 4 Mayıs Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında) 11 Mayıs Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve 12 Mayıs Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce 14 Mayıs I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Gelir Geçici 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Kurum Geçici 15 Mayıs 2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Nisan 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Nisan 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Nisan 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Nisan 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Nisan 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 18 Mayıs I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin 20 Mayıs 2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Nisan 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Nisan 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Nisan 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Nisan 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Nisan 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 25 Mayıs 2015 Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer 26 Mayıs 2015 Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 27 Mayıs Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce

7 1 Haziran Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Nisan 2015 Dönemine Ait Haberleşme Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç 2015 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç 9 Haziran Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce 10 Haziran Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve 15 Haziran 2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Mayıs 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Mayıs 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Mayıs 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Mayıs 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Mayıs 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri 22 Haziran 2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Mayıs 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Mayıs 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Mayıs 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Mayıs 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Mayıs 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Haziran 2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 24 Haziran 2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce 25 Haziran Haziran 2015 Dönemine Ait Petrol ve 26 Haziran 2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 30 Haziran 2015 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Mayıs 2015 Dönemine Ait Haberleşme uyarınca ödenmesi gereken 4. Taksit ödemesi

8 (5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir) (Mali Tatil 1 20 Temmuz) 9 Temmuz Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce 15 Temmuz 2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 20 Temmuz 2015 Haziran 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Haziran 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence ve ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Haziran 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 27 Temmuz Haziran 2015 Dönemine İlişkin Petrol ve Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce 30 Temmuz Haziran 2015 Dönemine İlişkin Petrol ve Vergisinin Ödenmesi Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödenmesi 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Tevkifatların (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin 31 Temmuz Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Haziran 2015 Dönemine Ait Haberleşme Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet

9 10 Ağustos Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve 11 Ağustos Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce 14 Ağustos II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Gelir Geçici 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Kurum Geçici 17 Ağustos II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Temmuz 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Temmuz 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Temmuz 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Temmuz 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Temmuz 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Temmuz 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 20 Ağustos 2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Temmuz 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Temmuz 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Temmuz 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence ve ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Temmuz 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Temmuz 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 24 Ağustos 2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga 25 Ağustos Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve 1-15 Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce 26 Ağustos 2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Vergisinin 31 Ağustos 2015 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Temmuz 2015 Dönemine Ait Haberleşme uyarınca ödenmesi gereken 5. Taksit ödemesi

10 9 Eylül Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce 10 Eylül Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve 15 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Ağustos 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Ağustos 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Ağustos 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Ağustos 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Ağustos 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 21 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Ağustos 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Ağustos 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Ağustos 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence ve ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ağustos 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Ağustos 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga 28 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Ağustos 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Ağustos 2015 Dönemine Ait Haberleşme

11 9 Ekim Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce 12 Ekim Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve 15 Ekim 2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Eylül 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Eylül 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Eylül 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Eylül 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Eylül 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 20 Ekim 2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Eylül 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Eylül 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Eylül 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Eylül 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Eylül 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Ekim 2015 Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 26 Ekim 2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Vergisi Beyanı ve Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Tevkifatların (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce

12 2 Kasım 2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Haberleşme Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet uyarınca ödenmesi gereken 6. Taksit ödemesi 10 Kasım Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce 16 Kasım III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı Ekim 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Ekim 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Ekim 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Ekim 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Ekim 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Ekim 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri 17 Kasım III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin 20 Kasım 2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Ekim 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Ekim 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Ekim 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Ekim 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Ekim 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Kasım 2015 Ekim 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Ekim 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz 24 Kasım 2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Kasım 2015 Dönemine ait Noterlerce 25 Kasım Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve 26 Kasım 2015 Ekim 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Ekim 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ekim 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 30 Kasım 2015 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit 2015 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ekim 2015 Dönemine Ait Haberleşme Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet

13 9 Aralık Kasım 2015 Dönemine Ait Noterlerce 10 Aralık Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve 15 Aralık 2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Kasım 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Kasım 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Kasım 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Kasım 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Kasım 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 21 Aralık 2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Kasım 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Kasım 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Kasım 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Kasım 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Kasım 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Aralık 2015 Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 24 Aralık 2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce 25 Aralık Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve 28 Aralık 2015 Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 31 Aralık 2015 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit 2016 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Kasım 2015 Dönemine Ait Haberleşme uyarınca ödenmesi gereken 7. Taksit ödemesi

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ www.gib.gov.tr Ücretsiz dir VERGİ TAKVİMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 154 Aralık 2012 2013 VERGI TAKVIMI Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi

Detaylı

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014 2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 15

Detaylı

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı 16-31 Aralık 2014 Dönemine

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir.

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir. ocak 01 2016 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü

Detaylı

Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin. 20 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin. 20 Ocak 2014 10 Ocak 2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce 15 Ocak 2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü

Detaylı

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Vergi Takvimi www.denetimvergi.com www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014

Detaylı

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ 01/01/2016 11/01/2016 01/01/2016 12/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA 2016 VERGİ TAKVİMİ Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı Ocak 2016 2016 Yılı Vergi Takvimi 01/01/2016 11/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 01/01/2016 12/01/2016 16-31

Detaylı

ARALIK KASIM OCAK EKİM ŞUBAT VERGİ EYLÜL TAKVİMİ MART NİSAN AĞUSTOS TEMMUZ MAYIS HAZİRAN. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

ARALIK KASIM OCAK EKİM ŞUBAT VERGİ EYLÜL TAKVİMİ MART NİSAN AĞUSTOS TEMMUZ MAYIS HAZİRAN. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR KASIM ARALIK OCAK EYLÜL EKİM VERGİ TAKVİMİ ŞUBAT MART AĞUSTOS NİSAN TEMMUZ HAZİRAN MAYIS www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 172 Aralık 2013

Detaylı

2014 YILI VERGİ TAKVİMİ

2014 YILI VERGİ TAKVİMİ 2014 YILI VERGİ TAKVİMİ OCAK Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sitesi Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, surelerin son gününün resmi tatile rastladığı

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2014 YILI VERGİ

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. 11 Ocak Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2016 VERGİ TAKVİMİ. 11 Ocak Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 2016 OCAK AYI VERGİ TAKVİMİ 2016 VERGİ TAKVİMİ 11 Ocak 2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 12 OCAK 2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 135 Aralık 2011 Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son

Detaylı

www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ana Sayfa Mevzuat e-işlemler İletişim www.gib.gov.tr Vergilerinizle Büyüyen Türkiye Sade, hızlı ve kullanımı kolay www.gib.gov.tr sitemiz yenilenmiştir ÜCRETSİZDİR Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri

Detaylı

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ 2009 YILI VERGİ TAKVİMİ Bu takvim 31.12.2008 tarihi itabariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) adresinde yer alan

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Bu takvim 31.12.2009 tarihi

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 52 Aralık

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

2016 Yılı Mali Yükümlülükler Takvimi

2016 Yılı Mali Yükümlülükler Takvimi 2016 Yılı Mali Yükümlülükler Takvimi Ocak 2016 Şubat 2016 Mart 2016 Nisan 2016 Mayıs 2016 Haziran 2016 Temmuz 2016 Ağustos 2016 Eylül 2016 Ekim 2016 Kasım 2016 Aralık 2016 Ocak 2016 11/01/2016 16-31 Aralık

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 06.01.2009 2009 Yılı Vergi Takvimi Hakkında DUYURU NO:2009/06 01.01.2009 31.12.2009 döneminde beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergiler ile bildirimlere

Detaylı

DUYURU DUYURU: /26. Mayıs 2016 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

DUYURU DUYURU: /26. Mayıs 2016 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu 1 DUYURU: 04.05.2016/26 2016 Vergi Takvimi DUYURU 2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form

Detaylı

DUYURU DUYURU: /2. Ocak 2017 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

DUYURU DUYURU: /2. Ocak 2017 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu 1 DUYURU: 02.01.2017/2 2017 Vergi Takvimi DUYURU Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit 2017 Yılında Kullanılacak

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 2010 OCAK AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 5 Ocak 2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 11 Ocak

Detaylı

www.muhasebetr.com 2010 VERGĐ TAKVĐMĐ

www.muhasebetr.com 2010 VERGĐ TAKVĐMĐ 2010 VERGĐ TAKVĐMĐ Ay Đlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 05/12/2009 05/01/2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) 05/12/2009 05/01/2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve

Detaylı

2015 YILI MÜKELLEF TAKVİMİ

2015 YILI MÜKELLEF TAKVİMİ Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015

Detaylı

Konu: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nca 2016 Yılı Vergi Takvimi hazırlanmıştır.

Konu: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nca 2016 Yılı Vergi Takvimi hazırlanmıştır. No: 2016/13 Tarih: 01.01.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 64 İST. 28/06/2012 1-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında uygulanacak Mali Tatil uygulamasının vergi beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme sürelerine ilişkin olarak aşağıda bazı

Detaylı

Ankara, 03,07,2008. Sayı : 2008/6343 Konu : Mali Tatil Nedeniyle Beyan ve Ödeme Süreleri YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA

Ankara, 03,07,2008. Sayı : 2008/6343 Konu : Mali Tatil Nedeniyle Beyan ve Ödeme Süreleri YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA Ankara, 03,07,2008 Sayı : 2008/6343 Konu : Mali Tatil Nedeniyle Beyan ve Ödeme Süreleri YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA Bilindiği üzere 1 20 Temmuz 2008 tarihleri arasında Mali Tatil uygulanacak olup,

Detaylı

TARİH : NUMARA : 2017/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/82. : 2017 Yılı Mali tatil Uygulaması Hakkında

TARİH : NUMARA : 2017/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/82. : 2017 Yılı Mali tatil Uygulaması Hakkında TARİH : 30.06.2017 NUMARA : 2017/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/82 Konu : 2017 Yılı Mali tatil Uygulaması Hakkında Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı

Detaylı

İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş D:

İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş D: İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

DENET DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. 2012 YILI MALİ TATİLİ BAŞLADI. Duyuru Tarihi : 02.07.2012 Duyuru No : 2012/054

DENET DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. 2012 YILI MALİ TATİLİ BAŞLADI. Duyuru Tarihi : 02.07.2012 Duyuru No : 2012/054 Duyuru Tarihi : 02.07.2012 Duyuru No : 2012/054 2012 YILI MALİ TATİLİ BAŞLADI Bilindiği gibi, 5604 sayılı Kanun la her yılın Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) olan süre mali tatil

Detaylı

HAZİRAN - 2011 DÖNEMİ MALİ TAKVİM ;

HAZİRAN - 2011 DÖNEMİ MALİ TAKVİM ; HAZİRAN - 2011 DÖNEMİ MALİ TAKVİM ; İlk - 01.06.2011-10.06.2011 16-31 Mayıs 2011 Dönemine Ait Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine Ġlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı Ve Ödemesi Mayıs / 2011 Dönemine Ait Özel

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME. İzleyen yılın Mart ayının başından son günü akşamına kadar verilir.

BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME. İzleyen yılın Mart ayının başından son günü akşamına kadar verilir. BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME Yıllık Gelir Vergisi Münferit İzleyen yılın Mart ayının başından son kadar Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

e-beyanname UYGULAMASI

e-beyanname UYGULAMASI e-beyanname UYGULAMASI (Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması, tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır.) E-BEYANNAME VERMEK ZORUNDA OLANLAR VERİLMESİ

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME I-MADDE METNİ: Verginin Ödeneceği Daire: Madde 110-Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/62

Mali Bülten No: 2015/62 ` Mali Bülten No: 2015/62 Vergi/ 0 Haziran 2015 2015 Yılı Mali Tatili 1 Temmuz da Başlıyor kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 28.0.2007 tarih ve 26476 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604

Detaylı

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015 1 AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015 Dr. Mustafa Bulut, YMM İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı 26.05.2015 İzmir. 2 I. GENEL BİLGİ Aylık olarak hazırlanan ve kamu maliyesi ve vergi mevzuatı alanında

Detaylı

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU. Mart 2015

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU. Mart 2015 1 AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU Mart 2015 Dr. Mustafa Bulut, YMM İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı 24.03.2015 İzmir. 2 I. VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1. Özel Tüketim Vergisinde petrol ürünleri ile ilgili

Detaylı

VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET 1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VAR VAR VAR VAR YOK D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) VAR VAR VAR YOK YOK

VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET 1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VAR VAR VAR VAR YOK D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) VAR VAR VAR YOK YOK VERGİ KODU VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET ALO GARANTİ CEP ŞUBE PARAMATİK 1 YILLIK GELİR VERGİSİ 2 3 7 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ S. ( D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) 10 KURUMLAR VERGİSİ

Detaylı

Tapu harçları için taksitlendirmeden yararlanılabilir. 03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Tapu harçları için taksitlendirmeden yararlanılabilir. 03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Tapu harçları için taksitlendirmeden yararlanılabilir 03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Tahsilat Genel Tebliği uyarınca tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları

Detaylı

VERGİ GÜNLÜĞÜ Mart-2013 Sayı: 11

VERGİ GÜNLÜĞÜ Mart-2013 Sayı: 11 PARETO DENETİM ve SMMM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İsmetkaptan Mah. 1368 Sokak İkbal 1 İş Merkezi N:1 K:3 D:309 Basmane/İZMİR Tel: 0 (232) 445 22 74 Faks: 0 (232) 445 22 68 Bilgi: info@paretodenetim.com Kuruluş

Detaylı

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Aralýk Ekim 2009 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Veraset ve Ýntikal Vergisi 2. Taksit 2009 Yýlý Çevre

Detaylı

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ 1. YILLIK GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ A. Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından 25 nci günü akşamına kadar

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014

SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014 SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014 Konu:2014 Yılı Mali Tatil Uygulamaları hakkında Sayın Mükellefimiz, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1. maddesi gereği 2014 yılında 01.07.2014

Detaylı

Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008

Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008 Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008 Taþpýnar Muhasebe Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Eylül Temmuz 2008 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Diðer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit

Detaylı

Not: bu özet bölümü kurum yöneticileri için hazırlanmıştır. Mali tatil uygulaması ile ilgili açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

Not: bu özet bölümü kurum yöneticileri için hazırlanmıştır. Mali tatil uygulaması ile ilgili açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır: Sayı: 2017 073 İstanbul, 2017 Konu: : 2017 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 29 İstanbul,11.04.2016 KONU : Mali Tatil kapsamında ve Mali Tatilde yer alan sürelerde değişiklikler yapılmıştır. 10/04/2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete de; Mali Tatil Uygulaması

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018/72

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018/72 3 Temmuz 2018/Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2018/72 KONU: 2018 YILI MALİ TATİLİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28 Mart 2007 tarihli

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 Sayfa 1 / 5 HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1) 2013 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 1,2 Milyar TL Olan Bütçe Açığı, 2014 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 11,3

Detaylı

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.( 5604 S.K. Md.

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.( 5604 S.K. Md. 1 İstanbul, 02/07/2014 KONU: 2014 Yılı Mali Tatil Uygulaması I- GİRİŞ: 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil

Detaylı

Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez. 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez. 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Gelir Vergisi'nin yapısından dolayı çalışanların maaşlarındaki artışa göre yer aldıkları gelir vergisi

Detaylı

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014 Sayfa 1 / 8 MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER: TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

Gayrisafi irat tutarı ( YTL) Vergiden istisna tutar (2.400 YTL) = Kalan miktar: YTL

Gayrisafi irat tutarı ( YTL) Vergiden istisna tutar (2.400 YTL) = Kalan miktar: YTL Kira gelirleri nasıl vergilendirilir 08.10.2008 /Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Bir iş merkezinde sahibi bulunduğum bağımsız bölümü 240.000 YTL yıllık olarak kiraya verdim. Aynı zamanda yine sahibi bulunduğum

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 19 Aralık 2015

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 19 Aralık 2015 Sayfa 1 / 5 MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 19 Aralık 2015 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1. 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ: Bütçe 2014 Yılını 22.6 Milyar TL açıkla kapattı. Maliye

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK

1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VERGİ KODU VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET ALO GARANTİ CEP ŞUBE PARAMATİK 1 YILLIK GELİR 2 ZIRAİ KAZANÇ GELİR 3 7 GELİR S. (MUHTASAR) D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) 10 KURUMLAR 11 KURUMLAR STOPAJI (KVKM24)

Detaylı

1020 FON PAYI 1030 PİŞMANLIK ZAMMI 1042 E.KATKI PAYI 1043 ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 1047 DAMGA VERGİSİ SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ 1050 VERGİ

1020 FON PAYI 1030 PİŞMANLIK ZAMMI 1042 E.KATKI PAYI 1043 ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 1047 DAMGA VERGİSİ SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ 1050 VERGİ Vergi Kodu Vergi Adı 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI 0006 GELİR GÖTÜRÜ

Detaylı

Konu: 2016 yılına ilişkin mali tatil, 1 Temmuz Temmuz 2016 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Konu: 2016 yılına ilişkin mali tatil, 1 Temmuz Temmuz 2016 tarihleri arasında uygulanacaktır. No: 2016/47 Tarih: 02.07.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

Sirküler No: 060 İstanbul, 1 Temmuz 2014

Sirküler No: 060 İstanbul, 1 Temmuz 2014 Sirküler No: 060 İstanbul, 1 Temmuz 2014 Konu: 2014 yılında mali tatil, 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. Özet: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi kapsamında

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 02

SİRKÜLER NO: 2016 / 02 01.01. SİRKÜLER NO: / 02 OCAK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ 7 Ocak Perşembe 11 Ocak Değerli Kağıt Bankalarca Aralık 2015 döneminde satılan çeklere ait değerli kağıt bedeli bildirimi ve 16 31 Aralık 2015 dönemine

Detaylı

Sirküler No: 056 İstanbul, 30 Haziran 2015

Sirküler No: 056 İstanbul, 30 Haziran 2015 Sirküler No: 056 İstanbul, 30 Haziran 2015 Konu: 2015 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. Özet: 2015 yılında mali tatil 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve 20 Temmuz 2015

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/52 12/Nisan/2016 İçindekiler: * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 27 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2012/25

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2012/25 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 02/07/2012 ALFA GENELGE 2012/25 Konu : Mali Tatil.

Detaylı

Sirküler no: 104 İstanbul, 1 Temmuz 2013

Sirküler no: 104 İstanbul, 1 Temmuz 2013 Sirküler no: 104 İstanbul, 1 Temmuz 2013 Konu: 2013 yılında mali tatil 2 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. Özet: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi kapsamında

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-020 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE (SIRA NO: 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) OLUŞTURMAKTADIR. 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı

Detaylı

VERGİ TÜRÜ KODLARI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ

VERGİ TÜRÜ KODLARI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİ TÜRÜ KODLARI Vergi Kodu Vergi Adı 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

Başka ükeden gelen personele ödenen prim gider yazılabilir. 03.09.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Başka ükeden gelen personele ödenen prim gider yazılabilir. 03.09.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Başka ükeden gelen personele ödenen prim gider yazılabilir 03.09.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Şirketimiz çokuluslu bir kuruluştur. Türkiye'ye zaman zaman diğer ülkelerde mukim üye şirketlerden personel

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri

Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri Vergi Kodu Vergi Adı 1 YILLIK GELİR VERGİSİ 2 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 3 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 4 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 5 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

2012 YILINDA MALİ TATİL 3-20 TEMMUZ 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK

2012 YILINDA MALİ TATİL 3-20 TEMMUZ 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK Sirküler Rapor 29.06.2012/122-1 2012 YILINDA MALİ TATİL 3-20 TEMMUZ 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

Birleşen KOBİ'lerin öz sermaye tutarını geçmeyen zararları vergi indiriminden faydalanabilir

Birleşen KOBİ'lerin öz sermaye tutarını geçmeyen zararları vergi indiriminden faydalanabilir Birleşen KOBİ'lerin öz sermaye tutarını geçmeyen zararları vergi indiriminden faydalanabilir 01.07.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Kurumlar Vergisi Yasası'na eklenen geçici 5. madde hükmü gereği birleşen

Detaylı

MALİ TATİL (VERGİ HUKUKU) UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA VE TEMMUZ / 2007 MALİ TAKVİMİ

MALİ TATİL (VERGİ HUKUKU) UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA VE TEMMUZ / 2007 MALİ TAKVİMİ MALİ TATİL (VERGİ HUKUKU) UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA VE TEMMUZ / 2007 MALİ TAKVİMİ Değerli üyemiz, İst. 02/07/2007 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

7143 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI KANUNU MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

7143 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI KANUNU MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 7143 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI KANUNU MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Ataşehir Bulvarı Ata 2-3 Plaza Kat 10 No: 88 Ataşehir-İSTANBUL Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU. Nisan 2015

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU. Nisan 2015 1 AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU Nisan 2015 Dr. Mustafa Bulut, YMM İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı 21.04.2015 İzmir. 2 I. GENEL BİLGİ Aylık olarak hazırlanan ve kamu maliyesi ve vergi mevzuatı alanında

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

Sirküler No: 082 İstanbul, 2 Temmuz 2018

Sirküler No: 082 İstanbul, 2 Temmuz 2018 Sirküler No: 082 İstanbul, 2 Temmuz 2018 Konu: 2018 yılında mali tatil 3-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. Özet: Mali tatil uygulaması ile ilgili açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

OCAK AYINDA STOPAJ TE

OCAK AYINDA STOPAJ TE Yabancı ulaştırma şirketlerinin yurtdışı hasılat nasıl hesaplanır 01.04.2009 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Alınacak bilet bedellerine ek gider karşılıkları hasılata eklenerek bulunacak miktara uygulanacak

Detaylı

Kanunun 1. maddesinde belirtildiği üzere, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil olarak kabul edilmiştir.

Kanunun 1. maddesinde belirtildiği üzere, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil olarak kabul edilmiştir. Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 90 (212) 310 14 00 Telefax: + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı.

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,12/04/2016 Sayı:2016/22

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı