12 Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015"

Transkript

1 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak dikkate alınmıştır. Bu takvim tarihi itibariyle günceldir. Değişiklikleri Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinde (http://www.gib.gov.tr) yer alan Aylık Vergi Takviminden kontrol edebilirsiniz.

2 12 Ocak Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce 15 Ocak 2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Aralık 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Aralık 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Aralık 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Aralık 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Aralık 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 20 Ocak 2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Aralık 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Aralık 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Aralık 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Aralık 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Aralık 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Ocak 2015 Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Aralık 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 26 Ocak 2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Aralık 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce

3 2 Şubat Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Yıllık Harçların Aralık 2014 Dönemine Ait Haberleşme 2014 Yılında Kullanılan Defterlerin 2015 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet uyarınca ödenmesi gereken 1. taksit ödemesi 10 Şubat Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce 16 Şubat IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım- Aralık) Ait Gelir Geçici 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım- Aralık) Ait Kurum Geçici Ocak 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Ocak 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Ocak 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Ocak 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Ocak 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Ocak 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 17 Şubat IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım- Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım- Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin 20 Şubat 2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Ocak 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Ocak 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Ocak 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Ocak 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Ocak 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Şubat 2015 Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 24 Şubat 2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce 25 Şubat 2015 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2014 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı 1-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve 26 Şubat 2015 Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin

4 2 Mart 2015 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit nin Başlangıcı (1 Mart 31 Mayıs Tarihleri Arasında) 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit nin Başlangıcı (1 Mart 31 Mayıs Tarihleri Arasında) Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Ocak 2015 Dönemine Ait Haberleşme uyarınca ödenmesi gereken 2. Taksit ödemesi 10 Mart Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce 16 Mart 2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Şubat 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Şubat 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Şubat 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Şubat 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Şubat 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 20 Mart 2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Şubat 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Şubat 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Şubat 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Şubat 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Şubat 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Mart 2015 Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 24 Mart 2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce 25 Mart Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve 26 Mart 2015 Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 31 Mart Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit 2014 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Şubat 2015 Dönemine Ait Haberleşme

5 1 Nisan Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında) 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında) 9 Nisan Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce 10 Nisan Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve 15 Nisan 2015 Mart 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Mart 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Mart 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Mart 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Mart 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Mart 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 20 Nisan 2015 Mart 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Mart 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Mart 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Mart 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Mart 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Mart 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 24 Nisan 2015 Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 27 Nisan Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi 30 Nisan Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Mart 2015 Dönemine Ait Haberleşme uyarınca ödenmesi gereken 3. Taksit ödemesi

6 4 Mayıs Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında) 11 Mayıs Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve 12 Mayıs Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce 14 Mayıs I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Gelir Geçici 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Kurum Geçici 15 Mayıs 2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Nisan 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Nisan 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Nisan 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Nisan 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Nisan 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 18 Mayıs I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin 20 Mayıs 2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Nisan 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Nisan 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Nisan 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Nisan 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Nisan 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 25 Mayıs 2015 Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer 26 Mayıs 2015 Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 27 Mayıs Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce

7 1 Haziran Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Nisan 2015 Dönemine Ait Haberleşme Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç 2015 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç 9 Haziran Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce 10 Haziran Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve 15 Haziran 2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Mayıs 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Mayıs 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Mayıs 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Mayıs 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Mayıs 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri 22 Haziran 2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Mayıs 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Mayıs 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Mayıs 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Mayıs 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Mayıs 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Haziran 2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 24 Haziran 2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce 25 Haziran Haziran 2015 Dönemine Ait Petrol ve 26 Haziran 2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 30 Haziran 2015 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Mayıs 2015 Dönemine Ait Haberleşme uyarınca ödenmesi gereken 4. Taksit ödemesi

8 (5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir) (Mali Tatil 1 20 Temmuz) 9 Temmuz Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce 15 Temmuz 2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 20 Temmuz 2015 Haziran 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Haziran 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence ve ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Haziran 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 27 Temmuz Haziran 2015 Dönemine İlişkin Petrol ve Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce 30 Temmuz Haziran 2015 Dönemine İlişkin Petrol ve Vergisinin Ödenmesi Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödenmesi 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Tevkifatların (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin 31 Temmuz Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Haziran 2015 Dönemine Ait Haberleşme Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet

9 10 Ağustos Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve 11 Ağustos Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce 14 Ağustos II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Gelir Geçici 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Kurum Geçici 17 Ağustos II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Temmuz 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Temmuz 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Temmuz 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Temmuz 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Temmuz 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Temmuz 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 20 Ağustos 2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Temmuz 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Temmuz 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Temmuz 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence ve ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Temmuz 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Temmuz 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 24 Ağustos 2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga 25 Ağustos Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve 1-15 Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce 26 Ağustos 2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Vergisinin 31 Ağustos 2015 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Temmuz 2015 Dönemine Ait Haberleşme uyarınca ödenmesi gereken 5. Taksit ödemesi

10 9 Eylül Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce 10 Eylül Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve 15 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Ağustos 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Ağustos 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Ağustos 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Ağustos 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Ağustos 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 21 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Ağustos 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Ağustos 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Ağustos 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence ve ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ağustos 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Ağustos 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga 28 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Ağustos 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Ağustos 2015 Dönemine Ait Haberleşme

11 9 Ekim Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce 12 Ekim Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve 15 Ekim 2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Eylül 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Eylül 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Eylül 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Eylül 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Eylül 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 20 Ekim 2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Eylül 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Eylül 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Eylül 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Eylül 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Eylül 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Ekim 2015 Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 26 Ekim 2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Vergisi Beyanı ve Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Tevkifatların (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce

12 2 Kasım 2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Haberleşme Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet uyarınca ödenmesi gereken 6. Taksit ödemesi 10 Kasım Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce 16 Kasım III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı Ekim 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Ekim 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Ekim 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Ekim 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Ekim 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Ekim 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri 17 Kasım III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin 20 Kasım 2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Ekim 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Ekim 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Ekim 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Ekim 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Ekim 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Kasım 2015 Ekim 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Ekim 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz 24 Kasım 2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Kasım 2015 Dönemine ait Noterlerce 25 Kasım Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve 26 Kasım 2015 Ekim 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Ekim 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ekim 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 30 Kasım 2015 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit 2015 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ekim 2015 Dönemine Ait Haberleşme Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet

13 9 Aralık Kasım 2015 Dönemine Ait Noterlerce 10 Aralık Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve 15 Aralık 2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, İlişkin Özel Tüketim ve Kasım 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim Kasım 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Kasım 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Kasım 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Kasım 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını 21 Aralık 2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Kasım 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı İlgili Veraset ve İntikal ve Kasım 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Kasım 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Kasım 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim ve Kasım 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası 23 Aralık 2015 Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 24 Aralık 2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce 25 Aralık Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve 28 Aralık 2015 Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile Tevkifatların Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Vergisinin 31 Aralık 2015 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit 2016 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Kasım 2015 Dönemine Ait Haberleşme uyarınca ödenmesi gereken 7. Taksit ödemesi

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ 1. YILLIK GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ A. Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından 25 nci günü akşamına kadar

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez. 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez. 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Gelir Vergisi'nin yapısından dolayı çalışanların maaşlarındaki artışa göre yer aldıkları gelir vergisi

Detaylı

Vergimi Kolayca Nasıl Öderim?

Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? 2007 Gelir İdaresi Başkanlığı Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? VERGİMİ KOLAYCA NASIL ÖDERİM? 2007 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI

I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatilde İşlemeyen (Duran) Süreler Mali Tatil Kapsamında Olmayan İş ve İşlemler Mali Tatil Kapsamında Olan

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA)

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) www.asmmmo.org.tr Değerli Üyemiz, takvim yılında uygulanacak asgari ücret tarifesi, 31.12.2014 tarih

Detaylı

YENİ VERGİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ SİRKÜLERİ (XXXIII)

YENİ VERGİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ SİRKÜLERİ (XXXIII) 1 SİRKÜLER - XXXIII Sirküler Tarihi: 02.05.2012 Sirküler No : XXXIII Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel:

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ MALİ VERİLER(BİLANÇO VE GELİR TABLOSU) DENETİM RAPORU

ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ MALİ VERİLER(BİLANÇO VE GELİR TABLOSU) DENETİM RAPORU ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ MALİ VERİLER(BİLANÇO VE GELİR TABLOSU) DENETİM RAPORU NAMIK KEMAL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 İSTANBUL 22.05.2013 İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN Adı

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Şubat 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, 17.11.2014 İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı