6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir."

Transkript

1 6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50 sinin ödenmesi halinde bu cezaların kalan %50 sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesi imkanı getirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden borçların kredi kartıyla ödenmesi kolaylığı sağlanmaktadır. Kanun kapsamında borçların yapılandırılabilmesi için teminat gösterilmesi şartı bulunmamaktadır. Borçlarını yapılandıran mükellefler hakkında yeni cebri icra takibi yapılmayacaktır sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olmayan KDV, ÖTV gibi borçlar da Kanun kapsamında yapılandırılmaktadır. 31/12/20007 tarihi öncesine ait 50 TL ve altındaki borçlar silinmektedir. Sigara kullanımından dolayı kesilenler hariç olmak üzere, 2013 öncesi 120 TL ve altındaki bazı idari para cezaları (trafik para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca kesilen cezalar, köprü ve otoyollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar, askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları ve RTÜK tarafından verilen para cezaları vb) ile 12TL ve altındaki köprü ve otoyollardan ihlali geçiş ücretleri silinmektedir. Vergi dairelerine; HANGİ BORÇLAR İÇİN VERGİ DAİRELERİNE BAŞVURULACAKTIR? Vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı borçları, Bazı idari para cezası borçları, Diğer borçlar, İçin başvurulacaktır. HANGİ VERGİLER KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? Kanun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi ( bu tarih hariç) itibariyle kesinleşmiş olması şartıyla; Beyana dayalı vergilerde 30 Nisan 2014 tarihine kadar beyan edilmesi gereken tüm vergiler,

2 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tüm vergiler, 2014 takvim yılına ilişkin 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi borçlar, Kapsamına giren vergi aslına bağlı vergi cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, Kapsamındaki borçlara bağlı gecikme faizi ve zammı gibi fer i borçlar, Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir yılı için tahakkuk eden MTV ikinci taksiti ile 2014 yılında ödenecek gelir vergisi ikinci taksiti kapsam dışındadır. HANGİ PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? Vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 30 Nisan 2014 tarihinden önce düzenlenen idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan ve Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi ( bu tarih hariç) itibariyle kesinleşen; Askerlik para cezaları, Seçim para cezaları Nüfus para cezaları, Trafik para cezaları Karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen para cezaları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen para cezaları Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir. KANUN KAPSAMINA GİREN DİĞER BORÇLAR NELERDİR? Süresinden ödenmemesi nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlarca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine intikal ettirilen amme alacaklarından; Kanun yayımlandığı, 11 Eylül 2014 tarihinden önce kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar da Kanun kapsamına girmektedir. Tahsil için vergi dairelerine intikal etmiş olan; Ecrimisil,

3 Öğrenim kredisi, katkı kredisi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ( KKDF), Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri, 2548 sayılı kanun kapsamındaki yiyecek bedelleri Gibi borçlar Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir. KDV VE ÖTV BORÇLARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLİR Mİ? 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olmayan KDV, ÖTV gibi borçlar da Kanun kapsamında yapılandırılabilir. BORÇLARIN YAPILANDIRILABİLMESİ İÇİN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ GEREKLİ MİDİR? 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirme yapılabilmesi için aranılan teminat gösterilmesi şartı bu Kanun kapsamında borçların yapılandırılabilmesi için aranılmamaktadır. BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? Kesinleşmiş alacakların anaparalarından (vergi ziyaı cezaları dahil) herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının asıllarının tamamı ile gecikme faizi ve zammı gibi fer i amme alacakları yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) uygulanarak hesaplanan yeni borç tutarının ödenmesi halinde fer i amme alacaklarının tamamı silinecektir. Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50 sinin ödenmesi halinde bu cezaların kalan %50 sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile bu cezalara uygulanmış olan faiz yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yi-ÜFE) esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde bu cezalara uygulanan faizlerin tamamının teshilinden vazgeçilecektir. Örnek: Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle mükellefin, 26 Ocak 2011 vadeli TL gelir (stopaj) vergisi ile TL gecikme zammı olmak üzere toplam TL bulunmaktadır. Mükellefin Kanundan yaralanması halinde, tahsilinden vazgeçilecek tutar ve yapılandırma sonrası borç tutarı aşağıda gösterilmiştir. Yapılandırma Öncesi Borç Tutarı Yapılandırma Sonrası Borç Tutarı

4 Gelir (Stopaj) Vergisi TL Gelir (Stopaj) Vergisi TL Gecikme Zammı 0 TL Gecikme Zammı TL Güncelleme Tutarı (Yİ-ÜFE) 974 TL Önceki Borç Toplamı TL Sonraki Borç Toplamı TL Örnekte kuruş haneleri ihmal edilmiştir. HANGİ BORÇLAR SİLİNECEKTİR? 31 Aralık 2013 tarihinden önce kesilen 120 TL ve altındaki idari para cezaları (sigara kullanımından dolayı kesilenler hariç) ile 12 TL ve altındaki köprü ve otoyol ihlali geçiş ücretleri borçları başvuru beklenilmeden silinecektir. 31/12/2013 tarihi öncesi kesilen 11/09/2014 tarihi itibariyle tebliğ edilmemiş olan ceza aslı 120 TL ve altındaki idari para cezaları tebliğ edilmeyecektir. Vergi dairelerince takip ve tahsil edilmekte olan; vergiler, vergi cezaları, kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları, ecrimisiller, adli para cezaları, idari para cezaları, yiyecek bedelleri gibi amme alacaklarından vadeleri 31 Aralık 2007 tarihinden önce olup, ödenmemiş borçların toplamı 50 TL yi aşmaması halinde (fer i borç tutarına bakılmaksızın), bu borçlar başvuru beklenilmeden silinecektir. Vadesi 31 Aralık 2007 tarihinden önce olan borçların aslı 11 Eylül 2014 tarihinden önce ödenmiş ise bu alacağa ilişkin 100 TL yi aşmayan gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer i borçlarda silinecektir. BAŞVURULAR NASIL, NEREYE VE HANGİ SÜREDE YAPILACAKTIR? Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, 1 Aralık 2014 tarihinde (bu tarih dahil) kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunacaktır. Borçlu olunan her vergi dairesine ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır. Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçları için araç plakasının kayıtlı olduğu ildeki vergi dairesine gitmek zorunlu değildir. Bulunulan il veya ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsil ile görevli vergi dairesine başvuru yapılabilir. Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir.

5 Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular toplam borçları için başvurabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak; motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden internet aracılığıyla, vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Başvuruların; Taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, Adli posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesinin kayıtlarına girdiği tarih, Başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. İnternet üzerinden başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması halinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak başvurmaları şarttır. BORÇLAR HANGİ SÜREDE VE NASIL ÖDENECEKTİR? Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde Gelir İdaresi Başkanlığı nın inter adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla veya vergi dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31 Aralık 2014 tarihine kadar yapılacaktır. Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır. Borçlular hesaplanan tutarları taksitler halinde ödemek isterlerse başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecektir. İlk taksit Aralık 2014 ayında ödenecektir. Sonraki taksit ödemeleri ise Aralık 2014 ayını takip eden ikişer aylık devrelerde yapılacaktır. Taksitle yapılan ödemelerde, taksit süresine bağlı olarak belirli bir katsayı tutarı da tahsil edilecektir. Katsayı tutarları; 6 taksitte yapılacak ödemelerde 1,05 9 taksitte yapılacak ödemelerde 1,07 12 taksitte yapılacak ödemelerde 1,10 18 taksitte yapılacak ödemelerde 1,15 Oranları esas alınarak hesaplanacaktır.

6 Borçların başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla taksitte ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup, bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. Örneğin, başvuru sırasında 6 taksitte ödeme seçeneği tercih edildiğinde daha sonra ödemelerin 9 taksite dönüştürülmesi mümkün değil iken, 9 taksitte ödeme seçeneği tercih edilmişse borcun 6 taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır. BORÇLAR KREDİ KARTIYLA DA ÖDENEBİLİR Mİ? Borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinde yer alan internet vergi dairesinden yapılacaktır. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacaktır. Kredi kartı ile birkaç taksit veya tüm taksitler, taksitli ödeme seçeneği kullanılarak ödenebilir. Bu şekilde ödeme yapıldığında, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya borçlar taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacaktır. Kredi kartı ile yapılan ödemelere ilişkin tutarların, bankaya ödenmesi gereken tarih, daha sonraki bir tarih olmasına rağmen, işlem anında vergi dairesine olan borçlar ödeme tutarı kadar sonlanacaktır. TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR? Taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde borç yapılandırılmasının ihlali söz konusu olmayacaktır. Ancak, bu durumda süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının en geç, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu halde, gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak bir zam da tahsil edilecektir. Ancak, Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, Bir takvim yılında 2 taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, Halinde Kanun hükümlerinden yaralanma hakkı kaybedilecektir. Taksitlerinin tamamını kanunda öngörülen şekilde ödemeyen borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanundan yararlanacaktır. YAPILANDIRMADAN YARARLANMANIN BAŞKA ŞARTLARI VAR MIDIR? Kanun hükümlerinden yararlanmak için önemli iki şart daha vardır: 1- Taksitlendirilen borçlar içinde; Yıllık gelir veya kurumlar vergisi,

7 Gelir veya kurumlar (stopaj) vergisi, Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi, Borcu bulunuyorsa, bu vergilerle ilgili olarak taksit ödeme süresi boyunca beyan edilip tahakkuk edecek tutarların da süresinde ödenmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, taksitler süresinde ödense dahi taksit ödeme süresince bu vergi türlerinden yeni doğacak borçların süresinde ödenmemesi durumunda, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Ancak, yukarıda belirtilen vergilerle ilgili beyan edilip tahakkuk edecek tutarların çok zor durum olmaksızın (çok zor durum hali, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde geçen çok zor durum halini ifade etmektedir) bir takvim yılında iki defadan fazla süresinde ödenmemesi durumunda Kanun hükümleri ihlal edilmiş olacaktır. 2- Yapılandırmadan yararlanan borçluların, yapılandırmaya konu borçlarına ilişkin dava açmamaları ve varsa açtıkları davadan vazgeçmeleri gerekmektedir. Borçlular başvuruları sırasında dava açmayacaklarını, açmış oldukları davalardan vazgeçtiklerini ve diğer kanun yollarına başvurmayacaklarını yazılı olarak beyan edeceklerdir. BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI HALİNDE DAHA ÖNCE TATBİK EDİLMİŞ HACİZLER NE OLUR? Kanun kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarına karşılık ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına daha önce tatbik edilmiş hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların amme alacağını karşılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir. Yapılandırma ihlal edilmediği müddetçe, yapılandırılan borçlarla ilgili yeni CEBRİ İCRA TAKİBİ YAPILMAYACAKTIR. SORU VE CEVAPLAR Soru 1: 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanuna başvuran ancak yapılandırması bozulan borçlular, bu borçları için 6552 sayılı Kanundan yaralanmak üzere başvuruda bulunabilirler mi? 6111 sayılı Kanundan yararlanarak borçlarını yapılandıran, ancak yapılandırması ihlal olan borçlular, bu borçları için 6552 sayılı kanundan yararlanmak üzere borçlu oldukları vergi dairelerine başvuruda bulunabilirler. Soru 2: daha önce taksitlendirilmiş borçlar için kanundan yararlanılabilir mi?

8 Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihinden önce çeşitli yasal düzenlemelere dayanılarak tecil edilen ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan borçların kalan taksit tutarları için kanun hükümlerinden yararlanılabilir. 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 6111 sayılı Kanundan yararlanarak borçlarını yapılandıran ancak yapılandırması ihlal olan borçlular, bu borçlarının tahsil için vergi dairesine intikal etmiş olması koşuluyla, bu Kanundan yararlanabilir. Soru 3: Kanun kapsamına giren amme alacakları dava konusu yapılmış ise Kanun hükümlerinden yararlanabilir mi? Kanun kapsamına kesinleşmiş alacaklar girmektedir. Bu nedenle, alacağın varlığı ile ilgili ihtilaf bulunması halinde bu alacaklar için Kanundan yararlanılamaz. Ancak Kanun kapsamına giren amme alacaklarının tahsil işlemleri ile ilgili ihtilaf varsa (ödeme emrine, hazca karşı açılan davalar gibi) bu ihtilaftan vazgeçilerek kanundan yararlanılabilir. Soru 4: kanun kapsamında pişmanlıkla beyanname verilebilir mi? Kanun kapsamında pişmanlıkla beyanname verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Soru 5: kanun kapsamında yapılandırılmayacak para cezaları hangileridir? Trafik para cezası, karayolu taşıma para cezası, karayolları ihlalli geçiş ücreti cezaları, askerlik para cezası, seçim para cezası, nüfus para cezası ve RTÜK tarafından verilen para cezaları haricinde hiçbir idari ve adli para cezası Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır. Soru 6: Motorlu taşıtlar vergisi borcu için taksit süreleri sona ermeden taşıtların araç muayeneleri yaptırılabilir mi? Kanun kapsamında yapılandırılan motorlu taşıtlar vergisinin ait olduğu taşıtların, kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması şartıyla, taksit ödeme süresi sonuna kadar araç muayenesi yaptırılabilir ve uçuşa elverişli belgesi verilebilir. Ancak, taşıtın satış ve devri halinde taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi zorunludur. Soru 7: İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, kanun kapsamında yapılandırılabilir mi? Kanun yayım tarihinden önce ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, Kanun kapsamında yapılandırılabilir. Ancak, alacağın varlığına ilişkin dava açılmış olması durumunda açılmış davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Soru 8: Belediyelerin hangi alacakları Kanun kapsamındadır? Vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde, 11 Eylül 2014 tarihi ( bu tarih hariç) itibarıyla kesinleşmiş olup ödenmemiş bulunan emlak vergileri, çevre temizlik vergileri ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faiz ve zamları ile emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammından oluşan alacakların Kanun kapsamında yapılandırılması mümkündür. Ayrıca, Belediyelerin vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile fer ileri (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil),

9 Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin ise vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları ile fer ilerş Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir. Bu borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuruların ilgili belediyelere yapılması gerekir. Soru 9: Öğrenim ve katkı kredisi borçları için kanundan yararlanılabilir mi? Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmemesi nedeniyle vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi borçları Kanun kapsamında yapılandırılabilir. Soru 10: 2013 yılında satılan bir gayrimenkulün satış bedelinin düşük gösterilmesi nedeniyle düzenlenen tapu harcı farkı ve cezasına ilişkin ihbarname 2 Eylül 2014 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Bu borçlar için Kanundan yararlanılabilir mi? Kanun 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla kesinleşmiş borçları kapsadığından, 2 Eylül 2014 tarihinde tebliğ edilen ihbarname üzerine dava açma süresi geçmemiş olduğundan, dolayısıyla bu borç kesinleşmediğinden, kanundan yararlanılması mümkün değildir. Soru 11: 10 Haziran 2014 tarihinde kesilen trafik para cezası bu Kanun kapsamında yapılandırılabilir mi? Kanun 30 Nisan 2014 tarihinden önce kesilen trafik para cezalarını kapsadığından, 10 Haziran 2014 tarihinde verilen trafik para cezasının Kanun hükümlerine göre yapılandırılması mümkün değildir.

10

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, 17.11.2014 İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone +90 (212)

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI 6111 SAYILI KANUN SUNUŞ 216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 Ġstanbul, 16 Eylül 2014 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 KONU : 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Dr. Resul KURT SGK E. BAŞMÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ info@resulkurt.com Twitter/resulkurt34 25.09.2014 www.resulkurt.com

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 10 Kasım 2014 69471265-305-10366

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00/ 031-103 Konu :Tecil, taksitlendirme yetkileri ile 03/02/2009 usul ve esasları G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hükümleri

Detaylı

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yükümlülere açılım sağlanması, Devlete olan borçlarını

Detaylı

G E N E L G E 2008-9339393...

G E N E L G E 2008-9339393... T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-744137 13.11.2008 Konu : Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.24.G.6-24.10.2013 Özet Bülten : :Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No 5) İle Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No 1)'de Yapılan Değişiklikler Değerli Müşterimiz; Tahsilat Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENĠDEN YAPILANDIRMA KANUNUNUN GETĠRDĠKLERĠ Dr. M. Emin ZARARSIZ Kurum BaĢkanı 28 ġubat 2011 1 / 51 YENĠDEN YAPILANDIRMA VE SOSYAL GÜVENLĠĞE Kamu oyunda Torba Kanun olarak bilinen

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Tasarının, taşeronun yasaklanarak çalışma yaşamından sökülüp atılması temel taleplerinden çok uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Tasarının, taşeronun yasaklanarak çalışma yaşamından sökülüp atılması temel taleplerinden çok uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: YENİ TORBA YASA TASARISI Yeni torba yasası ile birlikte bir çok alanda değişiklikler söz konusu.merakla beklenen 2014 torba yasasının içinde yer alan bütün maddeler şu şekilde.. Taşeron'da Yeni Düzenleme

Detaylı