İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Madde 1) Taraflar: 1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki (Belediye olarak anılacaktır) İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ( olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...oğlu...doğumlu...("hak Sahibi" olarak anılacaktır) arasında... üye numarasıyla aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir Hak Sahibi bu sözleşme ile yüklendiği edimlerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Toplu Konut hizmetlerini deruhte eden iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ne karşı ifa edecek ve üyelikle ilgili tüm işlemlerini nezdinde yürütecektir. Madde 2) Kanuni İkametgah ve Tebligat: 2.1.: Eski Edirne Asfaltı Metris Cezaevi Karşısı Küçükköy / İSTANBUL Tel: hat faks: Hak Sahibi : Hak Sahibi nin Kanuni İkametgahı, Hak Sahibi nin, sözleşmenin 2. Maddesinde belirttiği yasal adrestir. tarafından bu adrese yapılacak tebligatlar kanuni ikametgahına yapılmış sayılır. Hak Sahibi adres değişikliğini noter kanalıyla a bildirmediği takdirde tarafından sözleşmede belirtilen adrese yapılacak tebligatları kabullenmiş sayılır. Madde 3) Sözleşme Konusu: tarafından İKİTELLE BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM TOPLU KONUT Bölgesinde yaptırılacak olan ÇİĞDEM blok tipi, bir adet... kat, 115 m² konutun Hak Sahibine satışının vaadi, bu sözleşmenin konusudur. Madde 4) Konut Bedeli, Taksitlendirilmesi, Erken Ödeme : 4.1. Satışı vaad edilen konutun; Peşin satış fiyatı, taksitli toplam satış fiyatı, faiz miktarı ve faiz oranı, gecikme faiz oranı, ön ödeme (peşinat) tutarı, ek Ödeme Planı nda gösterildiği gibidir. Fiyatlara KDV dahildir. KDV yürürlükteki mevzuat gereği net alanı 150 m2 den düşük konutlarda % 1 olarak hesaplanmıştır. Konutların teslimi sırasında Yasal mevzuat gereği KDV oranında herhangi bir artış olması halinde artan KDV bedellerin ödenmesinden Hak Sahibi ayrıca sorumludur Hak sahibi; Ekli Ödeme planına göre kalan borcunu erken ödemek isterse, satış vaadi sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edilecektir. Hak Sahibi taksit ödeme dönemlerine ilişkin bir borcunun bulunmaması kaydı ile erken ödeme tarihindeki taksit ile birlikte ödeme planında bulunan Borç Kapama Bakiyesi stünunda erken ödeme tarihi itibariyle bulunan miktarı ödemek suretiyle borcunu kapatmış olacaktır s.lı. kanun gereği, erken ödeme halinde yapılması gereken indirimler tarafından yapılacaktır. 1/8

2 Madde 5) Taksitlerin Ödenme Biçimi ve Temerrüdün Hukuki Sonuçları: 5.1. Hak sahibi tarafından ödenmesi gereken taksit ve diğer ödemeler, senetsiz taksit sistemiyle, ilk taksit.../.../... tarihinde ödenmek üzere, her ayın... nci günü mesai saati bitimine kadar, Hak Sahibi adına... şubesi nezdinde açılacak olan özel bir hesaba nakden ödenecektir. Hak Sahibi, bu özel banka hesabını sadece taksitlerini yatırma gayesiyle kullanabilecektir Bir önceki aya ilişkin taksit ödenmeksizin, bir sonraki ayın taksiti ödenemez Hak sahibi birbirini takip eden en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit miktarının, toplam satış bedelinin en az onda biri olması halinde ödeme planına göre bakiye alacakların tamamı muaccel hale gelecektir. muaccel hale gelen alacağını talep etme hak ve yetkisine sahiptir. Hak Sahibine 1 hafta süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulur. Muaccel hale gelmiş alacağın ödenmemesi tarafından tek taraflı fesih sebebi sayılacaktır Hak Sahibi; Taksitini üç ay üst üste veya bir yıl içersinde üç taksitini ödememesi veya eksik ödemesi halinde hiç bir ihtar veya tebligata lüzum olmaksızın sözleşme, tarafından tek taraflı olarak bildirimsiz ve ihtarsız feshedilebilecektir. Fesih kararı ilgiliye tebliğ edilir. Fesih halinde 16. Madde hükümleri uygulanır Hak Sahibi nin yasal mevzuat ve sözleşme gereği üstlendiği mali yükümlükleri zamanında yerine getirmemesi durumunda, sözleşmede yer alan temerrüt faizi oranında gecikme faizi tarafından tahakkuk ettirilecektir. Hak Sahibi buna itiraz edemez Hak Sahibi ödemelerde temerrüde düşmüş ise iş bu sözleşme hükümlerine göre uygulanacak temerrüt faizi üzerinden hesaplanacak faize ait KDV de ayrıca tahsil edilir. Madde 6) Konutların Teslim Süresi, Tarzı ve Kullanım Şekli: 6.1. Konutun Hak Sahibine teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 24 aydır. Bu süre tarafından 6 ay daha resen uzatılabilir. Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler bu sürelere ayrıca ilave edilir Hak Sahibi, objektif bakımdan oturmaya engel olmayacak nitelikte eksik ve kusurların varlığını ileri sürerek konutu teslim almaktan imtina edemez. Bu eksik ve kusurlar teslim sırasında müşterek bir tutanakla tespit edilir. Tutanakla sabit eksik ve kusurlar ca bedelsiz giderilir Hak sahibi teslim aldığı konuttaki ayıpları, teslim tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde a bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde konutu 4077 sayılı Tüketici nin Korunması Hakkında Kanun gereği konutu eksiksiz ve kusursuz olarak teslim edildiği kabul edilecek ve Hak Sahibi eksik ve kusur iddiasında bulunamayacaktır. Süresinde bildirilmeyen ayıplardan sorumlu olmayacaktır Konutların teslim yeri inşaat mahallidir. Konutları teslim alma yükümlülüğü Hak sahibine aittir. Hak sahibi, konutunu süresinde teslim almak için a müracaat edecektir. Konutu teslim almak için başvuru yapmayan hak sahibi; temerrüt, geç teslim v.b iddialarda bulunamayacak ve tazminat talep edemeyecektir. İhtilaf halinde, aynı bölgede ilk teslim edilen konutun teslim tarihi ın konutları teslime hazır hale getirdiği tarih olarak kabul edilecektir. Hak sahibi teslim tarihinden itibaren bir ay içerisinde konutunu teslim almak için a müracaat etmezse, temerrüde düşmüş sayılacağını ve bu takdirde ın 2/8

3 ihbarsız ve bildirimsiz olarak sözleşmeyi feshetme hakkını kabul ettiğini, konutunu teslim almasa bile Site Yönetimi tarafından tahakkuk ettirilecek ortak giderlere katılacağını kabul ve taahhüt eder. Zamanında teslim alınmayan konutların elektrik, su, doğalgaz v.b. abonelik işlemlerinden kaynaklanan problemler ve masraflardan sorumlu olmayacaktır Konutların teslimi ile birlikte B.K. anlamında hasar ve yarar Hak Sahibine geçer. Konutların teslime hazır hale getirilmesinden itibaren bir ay içerisinde Hak Sahibi a müracaat ederek konutunu teslim almasa bile hasar ve yararın kendisine geçtiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder Hak Sahibi zilyetliğinde bulunan konutta, tapuda kendi üzerine tescil ettirilinceye kadar tarafından onaylanmış ve uygulanmış projeye aykırı hiçbir tadilat, eklenti, değişiklik vs. yaptıramaz. İhtilaf halinde ın uygulamış olduğu mimari, uygulama ve asbuilt projeleri esas kabul edilecektir. Aksi fesih sebebi sayılacaktır Konutun tesliminden itibaren çevre temizlik v.b kullanıma yönelik harç ve masraflar ile emlak vergisi v.b. bağlı olarak tahakkuk ettirilen tüm vergi, harç ve masrafların ilgili kurum ve kuruluşa ödenmesinden hak sahibi sorumludur Hak Sahibi, zilyetliğinde bulunan konutu Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan hükümlere aykırı olarak mesken dışında bir amaçla kullanamaz veya üçüncü kişilere mesken dışında kullandıramaz. Aksi sözleşmenin fesih sebebi sayılacaktır Konutun Teslimine müteakip; Yasal mevzuat gereği ile inşaatın yüklenici firması ortak, konutun tamamına şamil olmak üzere kendi ortaklık pay oranlarında ayrı ayrı fatura düzenleyeceklerdir. Hak sahibi konutun tamamına şamil olmak üzere düzenlenen iş bu faturalara itiraz etmeyeceğini, ayrı fatura düzenlenmiş olsa da ortaklık anlaşması gereği sözleşmedeki tüm edimlerin yerine getirilmesi şartıyla tapu devir borcu talebini a karşı ileri süreceğini, kabul ve taahhüt eder. Madde 7) Kura Çekilişi ve Şerefiye: 7.1. Hak sahibine isabet eden konut, normal katlar kendi aralarında zemin katlar kendi aralarında olmak üzere, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecektir Kuraların çekiliş günü Hak Sahibine, posta marifeti, gazete ilanı, internet, v.b. iletişim araçlarından biri ile duyurulacaktır. Konut çekiliş gününde hazır bulunmayan Hak sahipleri adına kura çekişini noter yapacaktır. Kura çekiliş neticesi, Hak Sahipleri tarafından veya Noterden öğrenilebilecektir Hak sahibi Noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişine itiraz etmemeyi ve kura çekişilişi neticesinde kendisine isabet edecek konutu kabullenmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder Kura çekilişinden önce Kendi Komşunu kendin seç uygulaması neticesinde Hak Sahiplerine zemin kat dahil olmak üzere bloktaki daire sayısı kadar bir grup oluşturma şartıyla Blok Kurası çekme imkanı tanınabilir. Bu takdirde blok kuraları öncelikli olarak çekilecektir Konutlara Kura çekilişinden önce şerefiyelendirme yapılacaktır. Şerefiye hesaplamaları (+ artı) veya (- eksi) olmak üzere tarafından belirlenecektir. Artı ve Eksi şerefiye bedelleri ekli ödeme planındaki peşin fiyatının % 10 unu geçmemek üzere hesaplanacaktır. Artı şerefiyenin ödenmesinden Hak Sahibi ayrıca sorumlu olacaktır. 3/8

4 7.6. Artı şerefiye bedellerinin ödenme vadeleri ve taksit miktarı tarafından resen tespit edilerek hak sahibine bildirilecektir Eksi şerefiye bedelleri Hak Sahibinin vadesi geçmiş borçları varsa (kredi borcu dahil) borçlarından, yoksa ilk taksitlerinden mahsup edilme şeklinde ödenecektir. Konutu peşin almış veya borcu bitmiş Hak Sahibine ise iade tarihi tarafından Hak Sahibine bildirilecektir. Madde 8) Sigorta: 8.1. Hak Sahibi; Teslim aldığı konutun, tapusunu kendi üzerine alana kadar Doğal Afet Sigortası DASK deprem sigortası, sözleşme süresi boyunca yasal mevzuat gereği istenecek benzer nitelikteki sigortalar veya tarafından istenebilecek bina (yangın, terör, deprem ek teminat v.b.) sigortaların yaptırılması ve prim- ücret ödenmesinden sorumludur isterse doğrudan veya site yönetimleri vasıtasıyla; 8.1. yazılı sigortaların tamamını veya bir kısmını teminat ve şartlarını belirleme ve sigortalarını yaptırma hak ve yetkisine sahiptir. Bu takdirde sigorta primlerin ödenmesinden Hak Sahibi sorumlu olacaktır. Sigorta prim- ücret borçlarının Hak Sahibinin cari ekstresine (ödeme planı) borç kaydedilmesi konusunda yetkili olacaktır. Sigorta prim ücretlerin vadesinde ödenmemesi durumunda sözleşmede yer alan temerrüt faizi oranında gecikme faizi tahakkuk ettirilecektir. Madde 9) Tapu, İskan, Vergi ve Diğer Masraflar: 9.1. Konutun inşaat ve iskan ruhsatları alınacak ve tapuların kat irtifaklı veya kat mülkiyetli olarak Hak Sahiplerine verilme tarihleri tarafından belirlenecektir. Hak Sahibi bu hususu baştan kabul etmiş olup buna itiraz edemez ve sözleşme edimlerinin tamamını yerine getirmiş olsa bile ı tescile zorlayamaz Hak sahibi, yürürlükteki mevzuat gereği tahakkuk eden veya sözleşmenin imzalanmasından sonraki dönemlerde yasal mevzuat gereği tahakkuk edecek olan sözleşme konusuyla ilgili vergi, resim, harç, sigorta, tapu ve iskan raporu masrafları vb. bilumum yükümlükler ile sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerden ayrıca sorumludur Konutların teslim edilmesinden sonra, konutların emlak vergi bedellerinden Hak Sahibi sorumlu olacaktır. mülkiyetin kendisine ait olması nedeniyle emlak vergilerini ödemiş olsa dahi iş bu emlak vergisini rücu ederek, bu bedelleri Hak Sahibinin cari hesap ekstresine borç kaydederek tahsil etme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Vadelerinde ödenmeyen emlak vergi borcuna sözleşmede yer alan temerrüt faizi oranında gecikme faizi uygulanacaktır Konut; Yasal mevzuat ve sözleşme gereği ödemelerin tümü yerine getirilerek, a, Site Yönetimine hiçbir borcu kalmadıktan ve hak sahibi tarafından KDV, damga vergisi, emlak vergisi, dahil bilumum vergi, tapu, iskan raporu, resim, harç, site aidatı, sigorta prim borçları ve sair tüm masraf ve harçların ödenmesinden ve istenen belgelerin a verilmesi sonucu hak sahibi adına tapuda tescil edilir Hak Sahibi, yasal mevzuat ve sözleşme gereği üstlenmiş olduğu borçlarının tamamını ödeyip yükümlülüklerini yerine getirmediği müddetçe konutun tapuda kendi uhdesine tescil edilmesini talep edemez. 4/8

5 9.6. Tapu ve ruhsat işlemleri için ödenmesi gereken giderler Hak Sahibine bildirilir. Hak Sahibi bildirilen süre içerisinde masrafları ödeyerek konutu tapuda kendi adına tescil ettirmesi gerekir. Aksi fesih sebebi sayılır Tapu için gerekli evrakları istenilen zamanda göndermeyerek tapu devrinin gecikmesine neden olan Hak Sahipleri; tarafından ödenmek zorunda kalınan tüm masraf ve harçları, sözleşmede yer alan temerrüt faiziyle birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder Sözleşmenin imzalanması nedeniyle her türlü sözleşme giderleri, resim, harç ve damga vergisi, sözleşmenin imzalanması aşamasında hak sahibi tarafından peşin olarak a ödenecektir. Madde 10) Elektrik, Su, Doğalgaz, ve Telefon Abone Giderleri: Elektrik, su, doğalgaz ve Telefon v.b. konutun kullanımına yönelik abone işlemleri ile bu işlemlere ait giderler, katılım payları, abonelik bedelleri, harçlar, proje onayı, ve sair masraflar Hak Sahibine aittir. İlgili kuruluşlarda yapılacak işlemler nedeniyle geçen süre ve doğacak problemler ile satıştan sonraki mevzuat değişikliklerinden sorumlu değildir Elektrik kesintilerinde binaların (Ortak mahal) elektrik ihtiyaçları binaların yanına kurulacak jenaratörden ve ilgili elektrik kurumunun alçak gerilim hatları üzerinden karşılanacaktır. Bu nedenle Hak Sahibi, konutların teslimi sırasında ilgili elektrik idaresine verilmek üzere a; Jenaratör kullanımı esnasında elektrik sayacından geçen bedel ve bu konuya ilişkin hiçbir ad altında ilgili elektrik idaresinden başkaca bir talepte bulunmayacağına yönelik Taahhütname vermek zorundadır. Madde 11) ın Nihai Projeyi Belirleme ve Değişiklik Yapma Hakkı: İkitelli Başakşehir 5.Etap 1. Kısım Toplu Konutların tanıtımı amacıyla kullanılan tanıtım broşürleri, vaziyet planları, reklamlar, el ilanları v.b. tanıtıcı nitelikteki basılı, görsel, dijital materyallerin tamamı görsel ve bilgi niteliğinde olup taahhüt niteliğinde değildir. Tanıtım ve reklamlarda yer alan hususular Hak Sahibine herhangi bir talep hakkı vermez ; İkitelli Başakşehir 5.Etap 1. Kısım Toplu Konut Projesinin, Hak sahibine satılan konutun kat planı hariç olmak üzere teknik zorunluluk, yeni imar durumu, betonarme hesapları, uygulama ve pazarlamadan doğan ihtiyaç v.b. nedenlerle imar planı ve mevzuatına uygun olarak toplu konut projesinde, vaziyet planında, mimari projelerde, blok ve konut sayıları ile yerleri ve yönlerinde, konut-blok tip ve alanlarında, kat planlarında, blok ve konut içlerinde, imalat cinslerinde v.s değişiklik yapmaya, nihai projeyi belirlemeye, aynı şekilde ticaret merkezi, sosyal ve kültürel tesisler, spor alanları, yeşil alan, çocuk parkları ve benzeri Toplu Konutları Projesi kapsamında yapılacak olan tüm inşaatları belirleme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Madde 12) Mahal Listesi: Satışı vaad edilen konut; ekli "Mahal Listesi nde yer alan özellik ve nitelikte olacaktır Konutun, mahal listesinde yer alan özellik ve niteliklerden daha düşük kalitede yapılması halinde bu imalatı düzeltmeyi ve mahal listesine uydurmayı taahhüt eder Bu sözleşmenin yapılmasından sonra tarafından; mahal listesinde, ortak mekanlarda veya konut projelerinde, iyileştirici veya teknik zorunluluklar nedeniyle değişiklik veya ilaveler yapılabilir. Konutlar için yapılan bu değişiklik veya ilavelerin gerekli kıldığı ziyade harcamalar Hak Sahiplerinden ayrıca tahsil edilir. 5/8

6 Madde 13) Site Yönetim ve İşletme Giderleri ile Husumet İtirazı; Konutların tesliminden itibaren, Kat Mülkiyeti Kanunu na göre gerekli yönetim organları oluşuncaya kadar konutların yönetim ve işletmesi tarafından yürütülecektir. Hak Sahibi buna itiraz etmeyeceğini, Kat Mülkiyetine geçilmemiş olsa bile Kat Mülkiyeti Kanunu nun tüm hükümlerine riayet edeceğini, konutların iskana açılması ile işletme projesinin uygulamaya konulması arasında geçecek süre içerisinde kullanılmak üzere belirlenecek ortak gider avansını ödeyeceğini, onaylanmış işletme projesine uyacağını, belirlenecek aidat ödemelerini düzenli ve zamanında yapacağını, işbu sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihinden bir ay sonra kendi ihmali neticesinde konutunu teslim almamış olsa bile bu maddede belirtilen ortak giderlere iştirak edeceğini, zamanında ödenmeyen aidatlar için aylık % 5 gecikme cezası ödeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder sahip olduğu yönetim ve işletme yetkisini bizzat kullanabileceği gibi bir veya birkaç gerçek veya tüzel kişiye de devredebilir. sahip olduğu bu yönetim ve işletme yetkisini birkaç gerçek veya tüzel kişiye de devretmesi halinde Hak Sahibi; Site Yönetim Hizmetlerinin bu şahıslar ve/veya tüzel kişiler tarafından deruhte edilmesine, aidatların toplanmasına karşı husumet itirazında bulunamayacaklardır. Aidatlarını zamanında ödemeyen kişilere karşı açılacak icra takibi ve/veya site yönetim hizmetlerinden dolayı davalar, doğrudan Site Yönetim Hizmetlerini deruhte eden şahıslar ve/veya tüzel kişilerin yetkilendirecekleri bir vekil vasıtasıyla açılacaktır. Hak sahibi bunlara karşı husumet itirazında bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Madde 14) Hak Sahipliği Statüsünün Devri, Hak Sahipliği Statüsünden Ferağ: Hak sahibi, bu sözleşme ile sahip olduğu haklarını devretmek istediğinde, bunu ancak ın muvafakatiyle ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren 6 ay sonra yapabilecektir. tarafından yapılacak bu muvafakat için ayrıca; Devir anında, ilk başvuru esnasında aranan şartlara, devralanın haiz olması, Devir işlemi için müracaat tarihine kadar ki taksit / ödemeler ile site aidat ve giderlerinin, sigorta bedelleri v.b. diğer bütün borçların ödenmiş olması, Devir esnasında konutun borcu devam ediyor ise rayiç bedelin en fazla % 2 + KDV üzerinden, devam etmiyor ise tarafından belirlenen matbu ücretin devir komisyon ücreti olarak a ödenmesi gerekir. Devir tarihindeki rayiç bedel ve devir komisyon ücreti tarafından resen belirlenir. Hak sahibi iş bu devir komisyon bedeline itiraz etmemeyi kabul ve taahhüt eder Hak sahipliği statüsünün devri, satışı vaad edilen konutun tapuda kendi adına tescil işleminin başlangıcı anına kadar mümkündür Devir alan, devir eden tarafından kabul edilen satış şartlarını, Satış Vaadi Sözleşmesi ile eklerinde verilen taahhütleri, ödeme planını aynen kabul etmiş sayılır Kişi, hak sahipliği statüsünden konutun kendisine teslim edilinceye kadar ki süre içinde vazgeçebilir, bu durumda, hak sahibinin talebi üzerine ödemiş olduğu bedeller yasal vergi ve harçlar hariç Türk Lirası olarak iade edilir Kişi, konutun teslim edildikten sonra Hak Sahipliği statüsünden vazgeçmek isterse bu talebi kabul edip etmemekte muhayyerdir. ın talebi kabul etmesi durumunda; Konutun teslim tarihinden iade edilen tarihe kadar geçen süre için iş bu sözleşmenin maddesine göre hesaplanan kira-ecrimisil bedeli mahsup edildikten sonra bakiye kalan bedel hak sahibi ne iade edilecektir. 6/8

7 Madde 15) Sözleşmenin Ekleri: Hak Sahibi tarafından imzalanacak olan "Ödeme Planı", Mahal Listesi, Genel- Özel Kampanya Şartları, Taahhütname, Ek Protokol ve bu sözleşme imzalanmadan önce veya sonra konutlarla ilgili olarak taraflar arasında imzalanan taahhütname, protokol, tutanak ve sair tüm evraklar bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşme ile ekleri, tanıtıcı broşürler, ilanlar, reklamlar, kampanyada kullanılan sair tüm evraklar arasında çelişki olması halinde öncelikle işbu sözleşme hükümleri geçerli kabul edilecektir. Madde 16) Sözleşmenin Feshi: Hak Sahibinin; Sözleşme yürürlükte olduğu süre içinde, imzalamış olduğu evrakların herhangi birinde yer alan beyanlarının doğru olmadığının tespit edilmesi, taksit ödemelerinde temerrüde düşülmesi, konutun teslim alınmaması, tapu tescil işlemlerinden önce uygulama yapılan projeye aykırı tadilat-eklentiler yapılması, konutun mesken dışında kullanılması ve/veya kullandırılması, sözleşme gereği ödenmesi gereken bedellerin ödenmemesi, tapu, iskan, harç, vergi, sigorta ve masrafların ödenmemesi, aidatların zamanında ödenmemesi, sözleşme süresi boyunca Hak Sahibince imzalanan ek Genel - Özel Kampanyadaki satış şartları ile aykırı bir durumun tarafından saptanması, v.b. sözleşme gereği üstlenilen yükümlülüklerden her hangi birini yerine getirilmemesi ve/veya sözleşmeye aykırılık teşkil eden diğer tüm hallerde ; iş bu sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Sözleşmenin feshi halinde hak sahibinin adresine fesih bildirimi yapılır. Fesih halinde; Konut kişiye teslim edilmemiş ise; Hak Sahibine ödemiş olduğu bedellerin % 10 u cezai şart olarak mahsup edildikten sonra kalan bakiye faizsiz ve Türk lirası olarak 6 ay içerisinde iade edilir Fesih tarihinde konut kişiye teslim edilmiş ise cezai şartla birlikte ayrıca; Konutun teslim tarihi ile a iade edileceği (tahliye) edildiği tarihe kadar geçen süre için aylık TL ( 1050 YTL ) kira ecrimisil bedeli ile yine varsa tarafından takdir edilecek kırılma, bozulma, tahrip etme v.b. nedenlerle malzemelerin bozulmuş olmasının karşılığı olarak yıpranma bedeli olarak belirlenen bedel, mahsup edildikten sonra bakiye kalan bedel faizsiz olarak ve 6 ay içerisinde konutu tahliye etmek şartıyla hak sahibi ne iade edilecektir. Hak sahibi iş bu bedeli a müracaat ederek talep etmek zorundadır. Hak sahibi konutu tahliye etmediği sürece iş bu bedeller ın hesabında tutulur Sözleşmenin feshinden sonra, hak sahibi tarafından ın hesaplarına para yatırılması sözleşmenin feshinden dönüldüğü anlamına gelmez Sözleşmenin feshi sebebiyle ın başkaca uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyanı tazmin ile talep ve dava etme hakları saklıdır İş bu sözleşmenin diğer maddelerindeki sözleşmenin feshine ilişkin hükümler saklı olup sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde iş bu 16. Madde hükümleri uygulanacaktır. 7/8

8 Madde 17) ın Yetkisi: İşbu sözleşme bünyesinde Belediye ye terettüp eden yetkiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki, -İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi () tarafından kullanılacak, Belediye nin üstlendiği edimlerde tarafından ifa edilecektir. İş bu sözleşme ile Hak Sahibi tarafından üstlenilen yükümlülüklerde a karşı ifa edilecektir. Bu sözleşme kapsamında Hak Sahibine terettüp eden yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde yargı yoluna başvurulması gereği hasıl olursa; dava doğrudan tarafından açılacaktır. Hak Sahibi, Belediye ile arasındaki alacak-borç devrini kabul ettiğini ve tarafından yargı yoluna başvurulması halinde, buna husumet yönünden itiraz etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Madde 18) Diğer Hükümler: ile Hak Sahibi arasında vuku bulacak ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir Hak Sahibi; sözleşme konusu borç ve ödemeye ilişkin her türlü hesap ve anlaşmazlıklarda defter ve kayıtlarının yegane delil olacağını kayıtsız şartsız kabul eder Bu sözleşmede yer almayan hususlar genel hukuk hükümleri veya objektif iyi niyet kuralları çerçevesinde karşılıklı olarak çözümlenecektir Hak sahibi, bu sözleşmede öngörülen satış koşullarını incelediğini sözleşme hükümlerini özenle okuduğunu ve anladığını, sözleşmenin bir suretinin kendisine verildiğini kabul ve taahhüt eder Bu sözleşme, taraflar arasında.../.../...tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 8/8

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kira süresi 5 (beş) yıl olup tarafların karşılıklı anlaşması halinde kira sözleşme süresi 5 (beş)yıl daha uzayacaktır. Kira başlangıç tarihi sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen tarihtir. Kira bedeli

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ISPARTA GELENDOST 2. ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Isparta

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Çorum Kargı Toplu

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beyşehir Şubesi nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir.

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beyşehir Şubesi nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir. T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı KONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR 2. ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca,

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı KARAMAN DOĞUKIŞLA VADİSİ 1.ETAP PROJESİ SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman Doğukışla Vadisi 1.Etap Projesi

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

VESTEL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NE Elektrik enerjisi tedariki için, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

KİRA GARANTİLİ 1nci Sınıf Tatil Köyündeki Mülkünüz

KİRA GARANTİLİ 1nci Sınıf Tatil Köyündeki Mülkünüz EOS PARK EVLERİ KİRA GARANTİLİ 1nci Sınıf Tatil Köyündeki Mülkünüz GİRNE / KIBRIS Yurtdışındaki Eviniz ve Yazlığınız Devam eden barış görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan harita. Google Haritalar Üzerindeki

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı. SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI. Bulundurulacak Personel. Denetçi Mühendis

EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı. SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI. Bulundurulacak Personel. Denetçi Mühendis EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI Sıra No Birimi Bulundurulacak Personel 1 Sorumlu Müdür Denetim Sorumlusu 2 İnşaat Grubu 3 Kalite Kontrol ve Laboratuvar

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

... TOPLU KONUT PROJESĐ (... tipi konut) GAYRĐMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESĐ

... TOPLU KONUT PROJESĐ (... tipi konut) GAYRĐMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESĐ ... TOPLU KONUT PROJESĐ (... tipi konut) GAYRĐMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESĐ Toplu Konut Đdaresi Başkanlığı (Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara) (web sayfası: www.toki.gov.tr) (Sözleşmede ĐDARE

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AYAZMA EMLAK KONUTLARI KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU 1) Satıcı: Adres: Atatürk Mah Çitlenbik Cad. No:4 Ataşehir / İSTANBUL İletişim: Tel:02165791515 Faks

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

POLSAN ORTAKLARINA ÖZEL KONUT KAMPANYASI

POLSAN ORTAKLARINA ÖZEL KONUT KAMPANYASI 2013/1. Konut Kampanyası Hakkında POLSAN ORTAKLARINA ÖZEL KONUT KAMPANYASI Kampanya No Kampanya Başvuru Tarihi 2013/1 (1.Konut Kampanyası) 30.10.2013 (Çarşamba) Kampanya Başvuru Saati 10:00 Kampanya Başvuru

Detaylı

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU Satıcı tarafından, projesi, tapu kaydı ve nitelikleri kapak sayfasında belirtilen bağımsız bölümün, ALICI ya satışı, teslimi,

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin mevcut kurumsal/bireysel (Abone) internet hizmeti abonelerinin ( Abone ) peşin,12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca

Detaylı

TESİS İŞLETME KARŞILIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ

TESİS İŞLETME KARŞILIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ TESİS İŞLETME KARŞILIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: İşbu sözleşmeye; bir taraftan Atatürk Mah. 603.Sk.13/B Ayışığı Sitesi Esenyurt-İstanbul adresinde bulunan Ayışığı Sitesi Yönetimi

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ

ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR: Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi ile katılımcı arasında aşağıdaki koşullarda bu ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ düzenlenmiştir. Bu sözleşmede yer alan; Bakanlık : Bilim,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: Ankara-Beypazarı (240) Toplu Konut Projesi kapsamında

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.) ALT GELİR GRUBU (2+1) BAŞVURU ŞARTLARI Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Projeye başvuru yapabilmek için,

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 )

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) Taraflar MADDE 1- (1) İşbu anlaşma, bir tarafta Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (bundan sonra GENEL MÜDÜRLÜK olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... 2

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KİRA GARANTİLİ 1nci Sınıf Tatil Köyündeki Mülkünüz

KİRA GARANTİLİ 1nci Sınıf Tatil Köyündeki Mülkünüz EOS PARK EVLERİ KİRA GARANTİLİ 1nci Sınıf Tatil Köyündeki Mülkünüz GİRNE / KIBRIS Yurtdışındaki Eviniz ve Yazlığınız Devam eden barış görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan harita. VAZİYET PLANI Google Haritalar

Detaylı

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile 2008/071 27.05.2008 Konu: Sigorta Prim Affı Yasalaştı! Kamuoyunda prim affı olarak gündeme gelen sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırması düzenlemesi yasalaştı. Söz konusu düzenleme Sosyal

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı