İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Madde 1) Taraflar: 1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki (Belediye olarak anılacaktır) İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ( olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...oğlu...doğumlu...("hak Sahibi" olarak anılacaktır) arasında... üye numarasıyla aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir Hak Sahibi bu sözleşme ile yüklendiği edimlerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Toplu Konut hizmetlerini deruhte eden iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ne karşı ifa edecek ve üyelikle ilgili tüm işlemlerini nezdinde yürütecektir. Madde 2) Kanuni İkametgah ve Tebligat: 2.1.: Eski Edirne Asfaltı Metris Cezaevi Karşısı Küçükköy / İSTANBUL Tel: hat faks: Hak Sahibi : Hak Sahibi nin Kanuni İkametgahı, Hak Sahibi nin, sözleşmenin 2. Maddesinde belirttiği yasal adrestir. tarafından bu adrese yapılacak tebligatlar kanuni ikametgahına yapılmış sayılır. Hak Sahibi adres değişikliğini noter kanalıyla a bildirmediği takdirde tarafından sözleşmede belirtilen adrese yapılacak tebligatları kabullenmiş sayılır. Madde 3) Sözleşme Konusu: tarafından İKİTELLE BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM TOPLU KONUT Bölgesinde yaptırılacak olan ÇİĞDEM blok tipi, bir adet... kat, 115 m² konutun Hak Sahibine satışının vaadi, bu sözleşmenin konusudur. Madde 4) Konut Bedeli, Taksitlendirilmesi, Erken Ödeme : 4.1. Satışı vaad edilen konutun; Peşin satış fiyatı, taksitli toplam satış fiyatı, faiz miktarı ve faiz oranı, gecikme faiz oranı, ön ödeme (peşinat) tutarı, ek Ödeme Planı nda gösterildiği gibidir. Fiyatlara KDV dahildir. KDV yürürlükteki mevzuat gereği net alanı 150 m2 den düşük konutlarda % 1 olarak hesaplanmıştır. Konutların teslimi sırasında Yasal mevzuat gereği KDV oranında herhangi bir artış olması halinde artan KDV bedellerin ödenmesinden Hak Sahibi ayrıca sorumludur Hak sahibi; Ekli Ödeme planına göre kalan borcunu erken ödemek isterse, satış vaadi sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edilecektir. Hak Sahibi taksit ödeme dönemlerine ilişkin bir borcunun bulunmaması kaydı ile erken ödeme tarihindeki taksit ile birlikte ödeme planında bulunan Borç Kapama Bakiyesi stünunda erken ödeme tarihi itibariyle bulunan miktarı ödemek suretiyle borcunu kapatmış olacaktır s.lı. kanun gereği, erken ödeme halinde yapılması gereken indirimler tarafından yapılacaktır. 1/8

2 Madde 5) Taksitlerin Ödenme Biçimi ve Temerrüdün Hukuki Sonuçları: 5.1. Hak sahibi tarafından ödenmesi gereken taksit ve diğer ödemeler, senetsiz taksit sistemiyle, ilk taksit.../.../... tarihinde ödenmek üzere, her ayın... nci günü mesai saati bitimine kadar, Hak Sahibi adına... şubesi nezdinde açılacak olan özel bir hesaba nakden ödenecektir. Hak Sahibi, bu özel banka hesabını sadece taksitlerini yatırma gayesiyle kullanabilecektir Bir önceki aya ilişkin taksit ödenmeksizin, bir sonraki ayın taksiti ödenemez Hak sahibi birbirini takip eden en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit miktarının, toplam satış bedelinin en az onda biri olması halinde ödeme planına göre bakiye alacakların tamamı muaccel hale gelecektir. muaccel hale gelen alacağını talep etme hak ve yetkisine sahiptir. Hak Sahibine 1 hafta süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulur. Muaccel hale gelmiş alacağın ödenmemesi tarafından tek taraflı fesih sebebi sayılacaktır Hak Sahibi; Taksitini üç ay üst üste veya bir yıl içersinde üç taksitini ödememesi veya eksik ödemesi halinde hiç bir ihtar veya tebligata lüzum olmaksızın sözleşme, tarafından tek taraflı olarak bildirimsiz ve ihtarsız feshedilebilecektir. Fesih kararı ilgiliye tebliğ edilir. Fesih halinde 16. Madde hükümleri uygulanır Hak Sahibi nin yasal mevzuat ve sözleşme gereği üstlendiği mali yükümlükleri zamanında yerine getirmemesi durumunda, sözleşmede yer alan temerrüt faizi oranında gecikme faizi tarafından tahakkuk ettirilecektir. Hak Sahibi buna itiraz edemez Hak Sahibi ödemelerde temerrüde düşmüş ise iş bu sözleşme hükümlerine göre uygulanacak temerrüt faizi üzerinden hesaplanacak faize ait KDV de ayrıca tahsil edilir. Madde 6) Konutların Teslim Süresi, Tarzı ve Kullanım Şekli: 6.1. Konutun Hak Sahibine teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 24 aydır. Bu süre tarafından 6 ay daha resen uzatılabilir. Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler bu sürelere ayrıca ilave edilir Hak Sahibi, objektif bakımdan oturmaya engel olmayacak nitelikte eksik ve kusurların varlığını ileri sürerek konutu teslim almaktan imtina edemez. Bu eksik ve kusurlar teslim sırasında müşterek bir tutanakla tespit edilir. Tutanakla sabit eksik ve kusurlar ca bedelsiz giderilir Hak sahibi teslim aldığı konuttaki ayıpları, teslim tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde a bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde konutu 4077 sayılı Tüketici nin Korunması Hakkında Kanun gereği konutu eksiksiz ve kusursuz olarak teslim edildiği kabul edilecek ve Hak Sahibi eksik ve kusur iddiasında bulunamayacaktır. Süresinde bildirilmeyen ayıplardan sorumlu olmayacaktır Konutların teslim yeri inşaat mahallidir. Konutları teslim alma yükümlülüğü Hak sahibine aittir. Hak sahibi, konutunu süresinde teslim almak için a müracaat edecektir. Konutu teslim almak için başvuru yapmayan hak sahibi; temerrüt, geç teslim v.b iddialarda bulunamayacak ve tazminat talep edemeyecektir. İhtilaf halinde, aynı bölgede ilk teslim edilen konutun teslim tarihi ın konutları teslime hazır hale getirdiği tarih olarak kabul edilecektir. Hak sahibi teslim tarihinden itibaren bir ay içerisinde konutunu teslim almak için a müracaat etmezse, temerrüde düşmüş sayılacağını ve bu takdirde ın 2/8

3 ihbarsız ve bildirimsiz olarak sözleşmeyi feshetme hakkını kabul ettiğini, konutunu teslim almasa bile Site Yönetimi tarafından tahakkuk ettirilecek ortak giderlere katılacağını kabul ve taahhüt eder. Zamanında teslim alınmayan konutların elektrik, su, doğalgaz v.b. abonelik işlemlerinden kaynaklanan problemler ve masraflardan sorumlu olmayacaktır Konutların teslimi ile birlikte B.K. anlamında hasar ve yarar Hak Sahibine geçer. Konutların teslime hazır hale getirilmesinden itibaren bir ay içerisinde Hak Sahibi a müracaat ederek konutunu teslim almasa bile hasar ve yararın kendisine geçtiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder Hak Sahibi zilyetliğinde bulunan konutta, tapuda kendi üzerine tescil ettirilinceye kadar tarafından onaylanmış ve uygulanmış projeye aykırı hiçbir tadilat, eklenti, değişiklik vs. yaptıramaz. İhtilaf halinde ın uygulamış olduğu mimari, uygulama ve asbuilt projeleri esas kabul edilecektir. Aksi fesih sebebi sayılacaktır Konutun tesliminden itibaren çevre temizlik v.b kullanıma yönelik harç ve masraflar ile emlak vergisi v.b. bağlı olarak tahakkuk ettirilen tüm vergi, harç ve masrafların ilgili kurum ve kuruluşa ödenmesinden hak sahibi sorumludur Hak Sahibi, zilyetliğinde bulunan konutu Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan hükümlere aykırı olarak mesken dışında bir amaçla kullanamaz veya üçüncü kişilere mesken dışında kullandıramaz. Aksi sözleşmenin fesih sebebi sayılacaktır Konutun Teslimine müteakip; Yasal mevzuat gereği ile inşaatın yüklenici firması ortak, konutun tamamına şamil olmak üzere kendi ortaklık pay oranlarında ayrı ayrı fatura düzenleyeceklerdir. Hak sahibi konutun tamamına şamil olmak üzere düzenlenen iş bu faturalara itiraz etmeyeceğini, ayrı fatura düzenlenmiş olsa da ortaklık anlaşması gereği sözleşmedeki tüm edimlerin yerine getirilmesi şartıyla tapu devir borcu talebini a karşı ileri süreceğini, kabul ve taahhüt eder. Madde 7) Kura Çekilişi ve Şerefiye: 7.1. Hak sahibine isabet eden konut, normal katlar kendi aralarında zemin katlar kendi aralarında olmak üzere, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecektir Kuraların çekiliş günü Hak Sahibine, posta marifeti, gazete ilanı, internet, v.b. iletişim araçlarından biri ile duyurulacaktır. Konut çekiliş gününde hazır bulunmayan Hak sahipleri adına kura çekişini noter yapacaktır. Kura çekiliş neticesi, Hak Sahipleri tarafından veya Noterden öğrenilebilecektir Hak sahibi Noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişine itiraz etmemeyi ve kura çekişilişi neticesinde kendisine isabet edecek konutu kabullenmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder Kura çekilişinden önce Kendi Komşunu kendin seç uygulaması neticesinde Hak Sahiplerine zemin kat dahil olmak üzere bloktaki daire sayısı kadar bir grup oluşturma şartıyla Blok Kurası çekme imkanı tanınabilir. Bu takdirde blok kuraları öncelikli olarak çekilecektir Konutlara Kura çekilişinden önce şerefiyelendirme yapılacaktır. Şerefiye hesaplamaları (+ artı) veya (- eksi) olmak üzere tarafından belirlenecektir. Artı ve Eksi şerefiye bedelleri ekli ödeme planındaki peşin fiyatının % 10 unu geçmemek üzere hesaplanacaktır. Artı şerefiyenin ödenmesinden Hak Sahibi ayrıca sorumlu olacaktır. 3/8

4 7.6. Artı şerefiye bedellerinin ödenme vadeleri ve taksit miktarı tarafından resen tespit edilerek hak sahibine bildirilecektir Eksi şerefiye bedelleri Hak Sahibinin vadesi geçmiş borçları varsa (kredi borcu dahil) borçlarından, yoksa ilk taksitlerinden mahsup edilme şeklinde ödenecektir. Konutu peşin almış veya borcu bitmiş Hak Sahibine ise iade tarihi tarafından Hak Sahibine bildirilecektir. Madde 8) Sigorta: 8.1. Hak Sahibi; Teslim aldığı konutun, tapusunu kendi üzerine alana kadar Doğal Afet Sigortası DASK deprem sigortası, sözleşme süresi boyunca yasal mevzuat gereği istenecek benzer nitelikteki sigortalar veya tarafından istenebilecek bina (yangın, terör, deprem ek teminat v.b.) sigortaların yaptırılması ve prim- ücret ödenmesinden sorumludur isterse doğrudan veya site yönetimleri vasıtasıyla; 8.1. yazılı sigortaların tamamını veya bir kısmını teminat ve şartlarını belirleme ve sigortalarını yaptırma hak ve yetkisine sahiptir. Bu takdirde sigorta primlerin ödenmesinden Hak Sahibi sorumlu olacaktır. Sigorta prim- ücret borçlarının Hak Sahibinin cari ekstresine (ödeme planı) borç kaydedilmesi konusunda yetkili olacaktır. Sigorta prim ücretlerin vadesinde ödenmemesi durumunda sözleşmede yer alan temerrüt faizi oranında gecikme faizi tahakkuk ettirilecektir. Madde 9) Tapu, İskan, Vergi ve Diğer Masraflar: 9.1. Konutun inşaat ve iskan ruhsatları alınacak ve tapuların kat irtifaklı veya kat mülkiyetli olarak Hak Sahiplerine verilme tarihleri tarafından belirlenecektir. Hak Sahibi bu hususu baştan kabul etmiş olup buna itiraz edemez ve sözleşme edimlerinin tamamını yerine getirmiş olsa bile ı tescile zorlayamaz Hak sahibi, yürürlükteki mevzuat gereği tahakkuk eden veya sözleşmenin imzalanmasından sonraki dönemlerde yasal mevzuat gereği tahakkuk edecek olan sözleşme konusuyla ilgili vergi, resim, harç, sigorta, tapu ve iskan raporu masrafları vb. bilumum yükümlükler ile sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerden ayrıca sorumludur Konutların teslim edilmesinden sonra, konutların emlak vergi bedellerinden Hak Sahibi sorumlu olacaktır. mülkiyetin kendisine ait olması nedeniyle emlak vergilerini ödemiş olsa dahi iş bu emlak vergisini rücu ederek, bu bedelleri Hak Sahibinin cari hesap ekstresine borç kaydederek tahsil etme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Vadelerinde ödenmeyen emlak vergi borcuna sözleşmede yer alan temerrüt faizi oranında gecikme faizi uygulanacaktır Konut; Yasal mevzuat ve sözleşme gereği ödemelerin tümü yerine getirilerek, a, Site Yönetimine hiçbir borcu kalmadıktan ve hak sahibi tarafından KDV, damga vergisi, emlak vergisi, dahil bilumum vergi, tapu, iskan raporu, resim, harç, site aidatı, sigorta prim borçları ve sair tüm masraf ve harçların ödenmesinden ve istenen belgelerin a verilmesi sonucu hak sahibi adına tapuda tescil edilir Hak Sahibi, yasal mevzuat ve sözleşme gereği üstlenmiş olduğu borçlarının tamamını ödeyip yükümlülüklerini yerine getirmediği müddetçe konutun tapuda kendi uhdesine tescil edilmesini talep edemez. 4/8

5 9.6. Tapu ve ruhsat işlemleri için ödenmesi gereken giderler Hak Sahibine bildirilir. Hak Sahibi bildirilen süre içerisinde masrafları ödeyerek konutu tapuda kendi adına tescil ettirmesi gerekir. Aksi fesih sebebi sayılır Tapu için gerekli evrakları istenilen zamanda göndermeyerek tapu devrinin gecikmesine neden olan Hak Sahipleri; tarafından ödenmek zorunda kalınan tüm masraf ve harçları, sözleşmede yer alan temerrüt faiziyle birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder Sözleşmenin imzalanması nedeniyle her türlü sözleşme giderleri, resim, harç ve damga vergisi, sözleşmenin imzalanması aşamasında hak sahibi tarafından peşin olarak a ödenecektir. Madde 10) Elektrik, Su, Doğalgaz, ve Telefon Abone Giderleri: Elektrik, su, doğalgaz ve Telefon v.b. konutun kullanımına yönelik abone işlemleri ile bu işlemlere ait giderler, katılım payları, abonelik bedelleri, harçlar, proje onayı, ve sair masraflar Hak Sahibine aittir. İlgili kuruluşlarda yapılacak işlemler nedeniyle geçen süre ve doğacak problemler ile satıştan sonraki mevzuat değişikliklerinden sorumlu değildir Elektrik kesintilerinde binaların (Ortak mahal) elektrik ihtiyaçları binaların yanına kurulacak jenaratörden ve ilgili elektrik kurumunun alçak gerilim hatları üzerinden karşılanacaktır. Bu nedenle Hak Sahibi, konutların teslimi sırasında ilgili elektrik idaresine verilmek üzere a; Jenaratör kullanımı esnasında elektrik sayacından geçen bedel ve bu konuya ilişkin hiçbir ad altında ilgili elektrik idaresinden başkaca bir talepte bulunmayacağına yönelik Taahhütname vermek zorundadır. Madde 11) ın Nihai Projeyi Belirleme ve Değişiklik Yapma Hakkı: İkitelli Başakşehir 5.Etap 1. Kısım Toplu Konutların tanıtımı amacıyla kullanılan tanıtım broşürleri, vaziyet planları, reklamlar, el ilanları v.b. tanıtıcı nitelikteki basılı, görsel, dijital materyallerin tamamı görsel ve bilgi niteliğinde olup taahhüt niteliğinde değildir. Tanıtım ve reklamlarda yer alan hususular Hak Sahibine herhangi bir talep hakkı vermez ; İkitelli Başakşehir 5.Etap 1. Kısım Toplu Konut Projesinin, Hak sahibine satılan konutun kat planı hariç olmak üzere teknik zorunluluk, yeni imar durumu, betonarme hesapları, uygulama ve pazarlamadan doğan ihtiyaç v.b. nedenlerle imar planı ve mevzuatına uygun olarak toplu konut projesinde, vaziyet planında, mimari projelerde, blok ve konut sayıları ile yerleri ve yönlerinde, konut-blok tip ve alanlarında, kat planlarında, blok ve konut içlerinde, imalat cinslerinde v.s değişiklik yapmaya, nihai projeyi belirlemeye, aynı şekilde ticaret merkezi, sosyal ve kültürel tesisler, spor alanları, yeşil alan, çocuk parkları ve benzeri Toplu Konutları Projesi kapsamında yapılacak olan tüm inşaatları belirleme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Madde 12) Mahal Listesi: Satışı vaad edilen konut; ekli "Mahal Listesi nde yer alan özellik ve nitelikte olacaktır Konutun, mahal listesinde yer alan özellik ve niteliklerden daha düşük kalitede yapılması halinde bu imalatı düzeltmeyi ve mahal listesine uydurmayı taahhüt eder Bu sözleşmenin yapılmasından sonra tarafından; mahal listesinde, ortak mekanlarda veya konut projelerinde, iyileştirici veya teknik zorunluluklar nedeniyle değişiklik veya ilaveler yapılabilir. Konutlar için yapılan bu değişiklik veya ilavelerin gerekli kıldığı ziyade harcamalar Hak Sahiplerinden ayrıca tahsil edilir. 5/8

6 Madde 13) Site Yönetim ve İşletme Giderleri ile Husumet İtirazı; Konutların tesliminden itibaren, Kat Mülkiyeti Kanunu na göre gerekli yönetim organları oluşuncaya kadar konutların yönetim ve işletmesi tarafından yürütülecektir. Hak Sahibi buna itiraz etmeyeceğini, Kat Mülkiyetine geçilmemiş olsa bile Kat Mülkiyeti Kanunu nun tüm hükümlerine riayet edeceğini, konutların iskana açılması ile işletme projesinin uygulamaya konulması arasında geçecek süre içerisinde kullanılmak üzere belirlenecek ortak gider avansını ödeyeceğini, onaylanmış işletme projesine uyacağını, belirlenecek aidat ödemelerini düzenli ve zamanında yapacağını, işbu sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihinden bir ay sonra kendi ihmali neticesinde konutunu teslim almamış olsa bile bu maddede belirtilen ortak giderlere iştirak edeceğini, zamanında ödenmeyen aidatlar için aylık % 5 gecikme cezası ödeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder sahip olduğu yönetim ve işletme yetkisini bizzat kullanabileceği gibi bir veya birkaç gerçek veya tüzel kişiye de devredebilir. sahip olduğu bu yönetim ve işletme yetkisini birkaç gerçek veya tüzel kişiye de devretmesi halinde Hak Sahibi; Site Yönetim Hizmetlerinin bu şahıslar ve/veya tüzel kişiler tarafından deruhte edilmesine, aidatların toplanmasına karşı husumet itirazında bulunamayacaklardır. Aidatlarını zamanında ödemeyen kişilere karşı açılacak icra takibi ve/veya site yönetim hizmetlerinden dolayı davalar, doğrudan Site Yönetim Hizmetlerini deruhte eden şahıslar ve/veya tüzel kişilerin yetkilendirecekleri bir vekil vasıtasıyla açılacaktır. Hak sahibi bunlara karşı husumet itirazında bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Madde 14) Hak Sahipliği Statüsünün Devri, Hak Sahipliği Statüsünden Ferağ: Hak sahibi, bu sözleşme ile sahip olduğu haklarını devretmek istediğinde, bunu ancak ın muvafakatiyle ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren 6 ay sonra yapabilecektir. tarafından yapılacak bu muvafakat için ayrıca; Devir anında, ilk başvuru esnasında aranan şartlara, devralanın haiz olması, Devir işlemi için müracaat tarihine kadar ki taksit / ödemeler ile site aidat ve giderlerinin, sigorta bedelleri v.b. diğer bütün borçların ödenmiş olması, Devir esnasında konutun borcu devam ediyor ise rayiç bedelin en fazla % 2 + KDV üzerinden, devam etmiyor ise tarafından belirlenen matbu ücretin devir komisyon ücreti olarak a ödenmesi gerekir. Devir tarihindeki rayiç bedel ve devir komisyon ücreti tarafından resen belirlenir. Hak sahibi iş bu devir komisyon bedeline itiraz etmemeyi kabul ve taahhüt eder Hak sahipliği statüsünün devri, satışı vaad edilen konutun tapuda kendi adına tescil işleminin başlangıcı anına kadar mümkündür Devir alan, devir eden tarafından kabul edilen satış şartlarını, Satış Vaadi Sözleşmesi ile eklerinde verilen taahhütleri, ödeme planını aynen kabul etmiş sayılır Kişi, hak sahipliği statüsünden konutun kendisine teslim edilinceye kadar ki süre içinde vazgeçebilir, bu durumda, hak sahibinin talebi üzerine ödemiş olduğu bedeller yasal vergi ve harçlar hariç Türk Lirası olarak iade edilir Kişi, konutun teslim edildikten sonra Hak Sahipliği statüsünden vazgeçmek isterse bu talebi kabul edip etmemekte muhayyerdir. ın talebi kabul etmesi durumunda; Konutun teslim tarihinden iade edilen tarihe kadar geçen süre için iş bu sözleşmenin maddesine göre hesaplanan kira-ecrimisil bedeli mahsup edildikten sonra bakiye kalan bedel hak sahibi ne iade edilecektir. 6/8

7 Madde 15) Sözleşmenin Ekleri: Hak Sahibi tarafından imzalanacak olan "Ödeme Planı", Mahal Listesi, Genel- Özel Kampanya Şartları, Taahhütname, Ek Protokol ve bu sözleşme imzalanmadan önce veya sonra konutlarla ilgili olarak taraflar arasında imzalanan taahhütname, protokol, tutanak ve sair tüm evraklar bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşme ile ekleri, tanıtıcı broşürler, ilanlar, reklamlar, kampanyada kullanılan sair tüm evraklar arasında çelişki olması halinde öncelikle işbu sözleşme hükümleri geçerli kabul edilecektir. Madde 16) Sözleşmenin Feshi: Hak Sahibinin; Sözleşme yürürlükte olduğu süre içinde, imzalamış olduğu evrakların herhangi birinde yer alan beyanlarının doğru olmadığının tespit edilmesi, taksit ödemelerinde temerrüde düşülmesi, konutun teslim alınmaması, tapu tescil işlemlerinden önce uygulama yapılan projeye aykırı tadilat-eklentiler yapılması, konutun mesken dışında kullanılması ve/veya kullandırılması, sözleşme gereği ödenmesi gereken bedellerin ödenmemesi, tapu, iskan, harç, vergi, sigorta ve masrafların ödenmemesi, aidatların zamanında ödenmemesi, sözleşme süresi boyunca Hak Sahibince imzalanan ek Genel - Özel Kampanyadaki satış şartları ile aykırı bir durumun tarafından saptanması, v.b. sözleşme gereği üstlenilen yükümlülüklerden her hangi birini yerine getirilmemesi ve/veya sözleşmeye aykırılık teşkil eden diğer tüm hallerde ; iş bu sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Sözleşmenin feshi halinde hak sahibinin adresine fesih bildirimi yapılır. Fesih halinde; Konut kişiye teslim edilmemiş ise; Hak Sahibine ödemiş olduğu bedellerin % 10 u cezai şart olarak mahsup edildikten sonra kalan bakiye faizsiz ve Türk lirası olarak 6 ay içerisinde iade edilir Fesih tarihinde konut kişiye teslim edilmiş ise cezai şartla birlikte ayrıca; Konutun teslim tarihi ile a iade edileceği (tahliye) edildiği tarihe kadar geçen süre için aylık TL ( 1050 YTL ) kira ecrimisil bedeli ile yine varsa tarafından takdir edilecek kırılma, bozulma, tahrip etme v.b. nedenlerle malzemelerin bozulmuş olmasının karşılığı olarak yıpranma bedeli olarak belirlenen bedel, mahsup edildikten sonra bakiye kalan bedel faizsiz olarak ve 6 ay içerisinde konutu tahliye etmek şartıyla hak sahibi ne iade edilecektir. Hak sahibi iş bu bedeli a müracaat ederek talep etmek zorundadır. Hak sahibi konutu tahliye etmediği sürece iş bu bedeller ın hesabında tutulur Sözleşmenin feshinden sonra, hak sahibi tarafından ın hesaplarına para yatırılması sözleşmenin feshinden dönüldüğü anlamına gelmez Sözleşmenin feshi sebebiyle ın başkaca uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyanı tazmin ile talep ve dava etme hakları saklıdır İş bu sözleşmenin diğer maddelerindeki sözleşmenin feshine ilişkin hükümler saklı olup sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde iş bu 16. Madde hükümleri uygulanacaktır. 7/8

8 Madde 17) ın Yetkisi: İşbu sözleşme bünyesinde Belediye ye terettüp eden yetkiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki, -İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi () tarafından kullanılacak, Belediye nin üstlendiği edimlerde tarafından ifa edilecektir. İş bu sözleşme ile Hak Sahibi tarafından üstlenilen yükümlülüklerde a karşı ifa edilecektir. Bu sözleşme kapsamında Hak Sahibine terettüp eden yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde yargı yoluna başvurulması gereği hasıl olursa; dava doğrudan tarafından açılacaktır. Hak Sahibi, Belediye ile arasındaki alacak-borç devrini kabul ettiğini ve tarafından yargı yoluna başvurulması halinde, buna husumet yönünden itiraz etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Madde 18) Diğer Hükümler: ile Hak Sahibi arasında vuku bulacak ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir Hak Sahibi; sözleşme konusu borç ve ödemeye ilişkin her türlü hesap ve anlaşmazlıklarda defter ve kayıtlarının yegane delil olacağını kayıtsız şartsız kabul eder Bu sözleşmede yer almayan hususlar genel hukuk hükümleri veya objektif iyi niyet kuralları çerçevesinde karşılıklı olarak çözümlenecektir Hak sahibi, bu sözleşmede öngörülen satış koşullarını incelediğini sözleşme hükümlerini özenle okuduğunu ve anladığını, sözleşmenin bir suretinin kendisine verildiğini kabul ve taahhüt eder Bu sözleşme, taraflar arasında.../.../...tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 8/8

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği ( Sözleşme metninde KİRALAYANLAR olarak anılacak veya OMO ve TOD kısaltmaları ile ifade edilecek) ile

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of 21 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi:

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı