BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Müdürlüğümüz, yazılım ve donanım desteğini belediyemiz tüm birimlerine hızlı ve doğru şekilde destek vermektedir. Belediyemiz ve Müdürlüğümüz tarafından 2000 yılında Metropol alan içerisinde bulunan 335 muhtara bilgisayar ve yazıcı dağıtılmış ve muhtarlıklara yazılım ve donanım desteğini sürdürmektedir yılı içinde belediyemiz müdürlüklerine ve muhtarlıkların ihtiyacı olan 106 adet bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı ihtiyacı karşılanmıştır. Belediye birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli inceleme yapılarak Müdürlüğümüzce kendilerine yazılım ve donanım desteği verilmeye devam edilmiştir. Müdürlüğümüz norm kadro çalışmaları kapsamında Daire Başkanlığı kurulması çalışmalarına hız verilmiştir. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz: Donanım gurubu Yazılım gurubu bölümleri şeklinde hizmet vermektedir YILI FAALİYETLERİ DONANIM GRUBU Donanım Grubu olarak belediyemiz iç ve dış birimlerinde teknolojilerinin yetersiz kalan bilgisayarların günümüz teknolojisine uygun hale getirilerek kapasiteleri yükseltilerek birimlerin bilgiye daha hızlı ve doğru şekilde ulaşmaları sağlanmıştır. Binamız içinde bulunan bilgisayar ve yazıcı sayılarının artması sonucu mevcut bulunan kesintisiz güç kaynağının kapasitesi mevcut şekliyle yetersiz kalması sonucu ek olarak kesintisiz güç kaynağı alınarak daha verimli hale getirilmiştir. Belediyemiz birimlerinin UPS ve Data Hatlarının yenilenerek sistemin daha sağlıklı çalışması sağlanmıştır. YAZILIM GRUBU Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinde çalışmakta olan, programlar Oracle Forms (6.0,7.3, 9i) veritabanı altında ve Reports program geliştirme araçları kullanılarak hazırlanmış olan Belediye Otomasyon Yazılım Sistemi, Hal Yazılım Sistemi, Mezarlık Yazılım Sistemi ve Eşrefpaşa Hastanesi Yazılım Sistemleri için, yazılım güncelleme, geliştirme ve eğitim destek hizmeti verilmektedir. Muhtarlık bilgisayarlarının Programları tekrar yazılmış ve muhtarlıklara yüklenmiştir. Belediyemiz birimlerinin hali hazır çalışır durumda olan programlar talepler doğrultusunda ek yazılım modülü, ek raporlama destek hizmeti verilmektedir. GELİR MÜDÜRLÜĞÜ Gelir Müdürlüğü yazılım sistemi tek sicil esasına dayalı olarak çalışmakta olup, yangın sigorta vergi beyannameleri, ilan-reklam vergi beyannameleri, ödenmeyen borçlar, tahsilat işlemi haciz varakası işlemleri bilgisayar ortamında takip edilip bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. Ayrıca yazılım Grubumuz Gelir Müdürlüğüne aşağıda bulunan modülleri hazırlamış ve bu

2 modüllerde bilgilerin tutulması, yazılımın güncellenmesi ve eğitim desteği devam etmektedir. Minibüs Ruhsat Modülü Enfekte Atık Modülü Elektrik Abone Modülü Emlak Vergisi Modülü Kira Modülü Vezne Modülü Posta Çekleri Modülü Banka Dekontları Modülü Tahvil Takip Modülü El Makbuzu ve Teslimatı Modülü Tahsilat Sistemi Hastane Fatura Modülü HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe - Bütçe Sistemi: Muhasebe tarafından yürütülmekte olan gelir fişi, muhasebe fişi, çekilen çekler,çeşitli ödemeler ve iadeler fişi, nakit ve pazarlık evrakları, emanet hesaplarının takibi ve raporlamaları bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Gelir yazılım sistemi ile tam entegrasyon için, düzeltme fişleri, tahvil-bono takibi, hesaplar konusunda ek çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca bütçe modülü ile yeni bütçenin hazırlanması ve ödenek takibi yapılabilmektedir. Yeni Kamu İhale Kanunu ile bütçe ve ödeneklerde takibin daha etkin yapılabilmesi için programda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Muhasebe ve Bütçe yazılım sistemi, Hal Müdürlüğü biriminde mevcut donanım sistemine yüklenerek, gerekli eğitimleri yapılarak çalışır duruma getirilecektir. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Memur Sicil ve Özlük İşleri Programı: Çalışan ve emekli personelin her türlü özlük bilgilerinin bilgisayar ortamında tutulması ve takibinin yapılmasını sağlamaktadır. Aylığa esas ve emekliliğe esas terfileri, kadro nakil işlemleri otomatik olarak yapılmakta ve hizmet belgesine otomatik işlenmektedir. İzin ve rapor bilgileri programa girilerek takibi yapılabilmektedir. İhtiyaç durumunda oluşan yeni raporlar yada düzenlemeler en kısa sürede hazırlacaktır. Memur Maaş ve Kesenek Programı: Memur maaşlarının hesaplanması, bordrolarının ve icmal kapaklarının hazırlanması, fazla mesai ve nöbetlere ilişkin hesaplama, yarım aylık ve tam aylık maaş farkı hesabı ve normal maaş programına entegrasyonu, sendika, eczane ve her türlü kesintinin yapılabilmesi program aracılığı ile yürütülmektedir. Emekli kesenekleri bilgileri otomatik olarak hazırlanmakta bunun üzerinde değişiklik imkanı sunulmaktadır yılları arası Oracle 6.0 veritabanı altında bulunan maaş bilgilerinin, mevcut oracle 9i veritabanına aktarımı ve entegrasyonu yapılacaktır. Eski sistemden veri aktarımından kaynaklanan, memur sicil programı ile olan kadro ve görev kodları değişikliği, düzenlenerek entegre hale getirilmelidir. Maaş ve diğer hesaplamalara ilişkin parametre dışındaki değişiklikler ve kanuni düzenlemeler anında programa yansıtılacaktır. İşçi Sicil ve Özlük İşleri Programı: Çalışan ve emekli personelin, her türlü özlük bilgilerinin bilgisayar ortamında tutulması ve takibinin yapılmasını sağlamaktadır. İzin ve rapor bilgileri programa girilerek takibi yapılabilmektedir. İhtiyaç durumunda oluşan yeni raporlar yada düzenlemeler yazılım grubumuz tarafından en kısa sürede tamamlanacaktır. İşçi Maaş Programı: İşçi Maaşlarına esas olacak normal, fazla, pazar, bayram mesailerine ilişkin bilgilerinin girilmesi ile maaşların hesaplanması, bordro ve icmal kapaklarının hazırlanması işlemleri program tarafından yürütülmektedir. SSK sigorta işlemleri ve sigorta bordrolarının basımı, her türlü ikramiye verilmesi, izin avans ücretlerinin hesaplanması, toplu sözleşmeden doğan farkların hesaplanması ve bunlara ilişkin raporların alınması program ile yapılmaktadır. Maaş ve diğer hesaplamalara ilişkin parametre dışındaki değişiklikler ve kanuni düzenlemeler, programa yansıtılacaktır.

3 HEMŞEHRİ İLETİŞİM MERKEZİ Hemşehri İletişim Merkezi ve Muhtarlar Masası Programı : Halkla İlişkiler birimine, yapılan başvuruların kayıt altına alınarak, ilgili birime gönderilmesi ve başvurular hakkında çok çeşitli istatistiki raporlar ve adres etiket listeleri alınması sağlanmaktadır. İnternet üzerinden başvuru ve yazışmalara cevap sağlayacak program yazılım aşamasındadır. SATINALMA VE İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI Satın Alma Takip Programı: Satın Alma işlemlerinin takibi ve Kamu İhale Kanunu yönetmeliğine göre tüm belge ve şartnamelerin program aracılığı ile hazırlanması amacıyla kullanılmaktadır. Kanundaki yeni mevzuat değişikliklerine göre raporlamalar ve yazılım düzenlenmektedir. Ayniyat Saymanlığı ve Ambarlar Ambar-Ayniyat Programı: Belediye Merkez Ambarı ve bağlı birimlerindeki (Hastane, İtfaiye, Huzurevi, Mezarlıklar, Fen İşleri, Çevre Sağlığı, Park Bahçeler, Hal ) ambarlarda kullanılmaktadır. Ayniyat yönetmeliğine göre giren ve çıkan malların takibi ve raporlaması program aracılığı ile yapılmaktadır. Program ağ bağlantısı bulunmayan dış birimlerde local olarak çalıştığından, belli periyotlarla ana bilgisayara güncellenmesi yazılım grubumuz tarafından yapılmaktadır. Demirbaş Programı: Demirbaş kayıtlarının takibi ve raporlanması amacıyla kullanılmaktadır. Evrak Kayıt ve Arşiv Sistemi: Evrak Kayıt Defterinde bulunan tüm bilgilerin, bilgisayar ortamında tutulmasını ve birimler arasında elektronik ortamda evrak gönderilmesine imkan sağlanmaktadır. Belediye ağına yeni bağlanacak ve halen lokal olarak çalışan birimlerdeki bilgilerin aktarımı ve internet üzerinden evrak takibine imkan sağlayacak (e-evrak) yazılımı hazırlanma aşamasındadır. Protokol Adres-Etiket Programı: Kişi veya kurumların adres ve meslek bilgileri, bir veya birden fazla gruba dahil edilerek bilgisayara girilmektedir. Kişi ve kurumlara ait birden fazla adres bilgisi saklanabilmekte, istenildiğinde etiket yada liste çıkarılabilmektedir. Basın Haber Takip Programı: Basında çıkan haberler, hangi yayın organında yayınlandığı (Gazete, Dergi, TV, radyo v.b.), haberin konusu, haberin hangi birim ile ilgili olduğu, haberin olumlumu yoksa olumsuz bir haber mi olduğu, hangi gazetede hangi yazar tarafından yazıldığı bilgileri günlük olarak girilmekte ve bunlara ilişkin raporlar alınmaktadır. Basın Foto Arşiv Programı: Basın birimi tarafından çekilen fotoğraflar dijital ortamda program aracılığı ile tarih, konu, birim gibi bilgileri alarak saklanmakta ve istenildiğinde kolay bir şekilde erişilmesine imkan sağlamaktadır. Hukuk İcra Takip Programı: Hukuk Müşavirliği İcra Takip birimince kullanılmakta olan program ile Form hazırlanabilmektedir. Gecikme faizleri otomatik olarak hesaplanarak, daha sonra bu ilişkin ödemeler de bilgisayara girilerek borçlu listesi çıkarılabilmektedir. İmar-Nazım Plan Tadilat Programı: İmar Plan bilgilerine ilişkin yapılan tadilat istekleri ve bunların meclis tarafından onaylanıp onaylanmadığı bilgileri, bilgisayar tarafından tutulmaktadır. İmar Planlarında yapılan değişiklikler değişik kriterlere göre raporlanabilmektedir. Bununla beraber Koruma Kurulu tarafından alınan kararların, programa girişine imkan sağlanmıştır. Yemekhane Saymanlığı Gelir-Gider Takip Programı: Yemekhane Saymanlığınca satın alınan mallara ait fatura kayıtları ve bunlara ait ödemelerin takibi yapılmaktadır. Ayrıca saymanlık tarafından yürütülen her türlü gelir, gider ve avans işlemleri program aracılığı ile takip edilebilmektedir. Aykome Programı: Aykome Müdürlüğü tarafından yürütülen kazı ruhsatı harçlarının alınması ve izin belgelerinin düzenlenmesi, gelecek yılda ilçe belediye, bağlı birim ve kamu kurumları tarafından yapılacak kazı işlemlerinin bilgisayara girilerek ortak hareket etmelerini sağlayacak raporların düzenlenmesi işlemleri yürütülmektedir. Program ile Geomedia üzerinde hali hazır haritalar arasında bağlantı kurularak yapılan kazı işlemleri

4 Geomedia üzerinden de takip edilebilmekte ve bunlara ilişkin sorgulama yapılabilmektedir. Bilgilerin daha etkin kullanılabilmesi için ilgili birim tarafından verilen bilgiler doğrultusunda ek raporlar hazırlanacaktır. MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ Mezarlık Otomasyon Sistemi: Mezarlıklar Müdürlüğü biriminde yapılan ölüm, defin, üste gömü, aile kabri ve tahsilat işlemleri program tarafından yürütülmektedir. Aynı şekilde mezar ruhsatı ile ilgili her türlü işlemler program aracılığı ile takip edilmektedir. Vezne modülü ile tahsilatlar bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. İstatistiki açıdan ölüm, yaş, hastalık, semt, ilçe, mezarlık gibi değişik kriterlere göre raporlar alınabilmektedir. Narlıdere ve Soğukkuyu mezarlıklarından modem ile online bağlantı kurularak clientserver yapıyla mezarlık hizmetleri bilgisayar üzerinden ilgili birimlerde verilebilmektedir. HAL MÜDÜRLÜĞÜ Hal Otomasyon Sistemi: Hal Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan tüm faaliyetler aşağıda kısa başlıklar halinde mödül isimleri yazılı hal otomasyon sistemi üzerinden takip edilmekte olan modüller aşağıda belirtilmiştir. Kapı Giriş-Çıkış Modülü, Rusum Tahakkuk Modülü, İşgaliye Tahakkuk Modülü, Zabıta Modülü, Tahsis Modülü, Tahsilat ve Vezne Modülü, İstatistik Modülü, Kantar Modülü, Ambar - Ayniyat Programı Demirbaş Programı Evrak Kayıt ve Arşiv Sistemi Muhasebe Bütçe Sistemi EŞREFPAŞA BELEDİYE HASTANESİ Hastane Otomasyon Sistemi: Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde yapılan sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve hizmetlerin ilgili kurumlara faturalandırılması, aşağıda kısa başlıklar halinde modül isimleri yazılı hastane otomasyon sistemi üzerinden takip edilmektedir. Ambar Modülü İlk Kayıt Modülü. Poliklinik Kayıt Modülü Eczane Modülü Vezne Modülü İstatistik Modülü Yatış - Çıkış Modülü Acil Servis Modülü Labaratuvar Modülü Tahakkuk Modülü Heyet Modülü Ambar - Ayniyat Programı Demirbaş Programı Evrak Kayıt ve Arşiv Sistemi İNTERNET Büyükşehir Belediyesi birimlerindeki bilgisayar kullanıcılarının internet erişimi sağlanıp elektronik ortamda haberleşme için hizmeti verilmiştir. EĞİTİM

5 Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen eğitim programına devam edilmiştir. Hizmet alımı gerçekleştirdiğimiz Unibel A.Ş tarafından belediyemiz personeline ve 1. derece yakınlarına ucretsiz kurslar düzenlenerek Windows-Word-Excel-Outlook eğitimi devam etmektedir. Ayrıca Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafından birimlerdeki personele günlük sorunlarda destek verilmektedir. WEB Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, tanıtımı ve duyurularının yer aldığı adresindeki internet sitesinin yayın devamlılığı, güncellenmesi için her türlü teknik destek devam etmektedir.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2012-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 07.02.2012 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazan: Mehmet POLATTEMUR [BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ] 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ahmet TANBOĞA Bilgi İşlem Müdürü Müdürlüğümüz,

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU MÜDÜR(Memur) 1 MÜHENDİS(Memur) 1 İDARİ PERSONEL(Memur) 2 SÖZLEŞMELİ MEMUR 1 ŞİRKET ELEMANI 22 İŞÇİ 1 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı Projeleri

Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı Projeleri bursa.bel.tr www.bursa.bel.tr Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı Projeleri Sevgili Hemşehrilerim; Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, Bursa da yaşamı kolaylaştırmak ve halkımıza daha hızlı hizmet sunabilmek

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplu İş Sözleşmeleri (Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili sendikalarla yapılan yazışmalar, bir arada

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU AYRINTILI FAALİYET RAPORU BİRİMİN YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aktif olarak

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazı İşleri TEKNİK DONANIM» Network Altyapısının Oluşturulması» Bilgisayar ve Yedek Aksamların Temini» Yedekleme ve Bilgi Güvenliği» Yeni Teknolojilere Adaptasyonun Sağlanması ASKER AİLE YARDIMI KALEMİ

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

OTOMASYON DONANIM. Tüm birimlerimiz (ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde) işlerini büyük kısmını bilgisayar otomasyonu üzerinden yapmaktadır.

OTOMASYON DONANIM. Tüm birimlerimiz (ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde) işlerini büyük kısmını bilgisayar otomasyonu üzerinden yapmaktadır. Faaliyet Raporu 2011 Bilgi İşlem Müdürlüğü DONANIM» Network Altyapısının Oluşturulması» Bilgisayar ve Yedek Aksamların Temini» Yedekleme ve Bilgi Güvenliği» Yeni Teknolojilere Adaptasyonun Sağlanması E-BELEDİYE

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

İdare Faaliyet Raporu

İdare Faaliyet Raporu 201 İdare Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler Müdürlüğü Mart 2012 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler... 7 A- Misyon ve Vizyon... 8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı