1 Ocak 1955 yılında İsveç ve Finlandiya ile birlikte Kurucu Antlaşması nda yapılan değişiklikle Avrupa Birliği ne girmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Ocak 1955 yılında İsveç ve Finlandiya ile birlikte Kurucu Antlaşması nda yapılan değişiklikle Avrupa Birliği ne girmiştir."

Transkript

1 1 I. BÖLÜM GENEL OLARAK AVUSTURYA 1 Ocak 1955 yılında İsveç ve Finlandiya ile birlikte Kurucu Antlaşması nda yapılan değişiklikle Avrupa Birliği ne girmiştir. Avusturya nın nüfusu şu anda 8,1 milyon civarındadır. Kişi başına düşen Gayri safi Yurt Hasıla miktarı Euro dur.bu miktar Euro olan AB ortalamasının biraz yukarısında yer almaktadır. Avusturya da vergi yükü kavramına bir göz atacak olursak bu oranın %43,7 olduğunu görürüz. Bu oran AB nin son gelişmesinden önceki oranın 2 puan üstünde olduğunu belirtmek gerekir. AVUSTURYA VERGİLERİ a) Gelir Vergisi:Artan oranlı bir tarife mevcuttur.3640 Euro ya kadar % 0 vergi alınırken ; bundan sonraki her 3630 Euro için %21, sonraki Euro için %31, sonraki Euro için %41 ve daha sonrası için ise %50 uygulanmaktadır. Gelir türleri tarım ve ormancılık ; serbest meslek kazancı,ticari kazanç, ücret,yatırımdan sağlanan kazanç,kira, leasing ve ihtira-telif benzeri haklardan elde edilen gelir ve diğer olmak üzere 7 çeşittir. Genel olarak vergi dönemi bir vergi yılıdır fakat gelir vergisi mükellefleri idare tarafından onaylanması durumunda bir ticari işten doğan gelirler için takvim yılından başka bir vergi ödeme planı çıkarılabilir. Düzenlemelere göre temsilcileri olmayan şirketler vergi yılının bitiminden itibaren 31 Mart a kadar beyannameyi vergi dairesine vermek zorundadır.fakat bir vergi danışmanı aracılığı ile vergi mükellefi vergi beyan tarihini 1 sene sonraya aktarabilir.eğer bu beyan çok gecikirse en fazla %10 oranında bir ceza vermek vergi idaresinin inisiyatifindedir. Kurum Gelir Vergisinde peşin ödeme tarihleri 15 Şubat,15 Mayıs, 15 Ağustos ve 15 Kasım dır.her ödeme şirketin bir önceki vergi tahakkukuna bakılmak sureti ile ödenir. Eğer tarh işlemi sadece 1 yıl önceki işlem için yapılmışsa %5' lik bir oran eklenir. İki yıl yapılan tarhiyatta %9, üç yıl içinse %14 tür. Bu konuda herhangi bir farklılık olması durumunda verginin tahakkuk ettirilmesinden itibaren 30 gün içinde vergi idaresine bildirilmesi gerekmektedir. b) VAT (Katma Değer Vergisi ) : Avusturya bu vergide AB ile uyumlu hareket etmektedir. Standart oran %20, %10 düşürülmüş oran ve %0 olmak üzere üç tane oran uygulanmaktadır. Veraset ve İntikal Vergisi bizdeki gibi uygulanmaktadır. Buna göre alınan vergi miktarı nakleden kişiye, nakledilen kişiye ve miktara göre değişmektedir.

2 2 Şahsın borçlarının olması durumunda ve cenaze masrafları indirilebilir. Gelir vergisi mükelleflerinin teminatları ve faiz gelirleri ( bankalardan elde edilen ) bu vergiden istisna edilmiştir fakat bu istisna ancak naklin ölümden doğması halinde geçerlidir. e) Damga Vergisi : Sözleşmelerin yapılmasından dolayı % 0,8 ile %1,5 arasında değişen bir vergi alınır. f) Gayrimenkul Transfer Vergisi : Oranı %3,5 tur. Eğer transfer aralarında yakın bir ilişki bulunan kişiler arasında olursa oran %2 ye düşer. Bundan başka sigorta vergisi, belediye vergisi (işverenlerin ödeyeceği) ve Aile Yükünü Dengeleme Fonu na yine işverenler tarafından ödenen %4,5 oranında bir vergi mevcuttur. İşverenlerin ödeyeceği bu vergiler işçilere ödenen ücretlerin brüt tutarı üzerinden ödenecektir. AVUSTURYA KURUMLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Avusturya da hükmi şahıslar ( şirketler, dernekler, kooperatifler ) gelir vergisi ödememekte fakat kurumlar vergisi mükellefi olmaktadır. Gelir vergisinin aksine kurumlar vergisi tek oranlı bir vergi olup oranı %34 olan bu vergi 2005 yılı için %25 e düşürülmüştür. Oranın bu şekilde düşürülmesi ile AB nin belirlediği oranın (%30 ) altına çekilmiş oldu.avusturya vergi idaresinin bu şekilde hareket etmesinin nedeni vergisel rekabet ve şirket yatırımının kötüye gitmeye başlamış olan ekonomiye bir canlandırma getireceğine inanılmasıdır. Avusturya da yaygın olan şirket türleri ; sınırlı sorumlu şirket (GESMBH),Anonim Şirket (AG), joint stock company (esas sermaye şirketi ). Bir Anonim Şirket (AG) için gerekli en az sermaye miktarı euro dur ve Limited Şirketi için bu miktar Euro dur.anonim Şirketlerde en az iki ortak gerekirken Limited Şirketler de 1 ortak yeterlidir.ortaklık için herhangi bir millet ve ikamet zorunluluğu yoktur. Avusturya da şirketin kuruluş yerine göre ödeyeceği miktar değişiklik göstermektedir. Eğer bir şirket Avusturya dan mukim ise bu durumda tüm dünya çapında elde edilen gelirler üzerinden vergi ödeyecektir

3 3 Bir şirketin, Avusturya şirketi sayılabilmesi için işlerinin yönetim yeri veya kurulma yeri Avusturya da olmalıdır. Mukim yani Avusturya şirketleri için, bu şirketlerin dünya çapında elde edeceği gelirleri alacaklandırma imkanı vergi idaresine yetki yoluyla verilmiştir.bu düzenleme dışında, vergi anlaşmaları ile çifte vergilendirme önlemeye çalışılın maktadır. Avusturya şirketi sayılmayan şirketler ise yalnızca Avusturya da elde ettikleri gelirleri üzerinden vergi öderler.bu şirketlere daimi kuruluş olarak iş konularına özgüledikleri mal varlıklarından da vergisel açıdan sorumludurlar. Verginin Hesaplanması: Vergilendirilebilir gelir finans dönemi (mali yıl) başındaki net aktif değerleri ile sonundaki değerlerinin farkından bulunur.bu hesaplama yapılmadan önce ileriye yönelik zararlar indirilir ve kar payları ödenir. Kar dağıtımı bir yavru Avusturya şirketinden diğer bir Avusturya şirketine yapılmış ise ortaklık payı önemsenmeden vergiden muaf tutulur.eğer ana şirket bir konsolide bilanço hazırlarsa bu durumda ana şirketin geliri vergilendirilir. İki yıldan fazla bir süre için eğer yabancını bir şirket önemli bir faiz ödemesi yaparsa, ana şirketin bu durumda vergi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.(en az öz varlığının %25 oranında bir faiz ödemesi gerekmektedir.) Zararların indirilmesi, için bazı düzenlemeler öngörülmüştür.bunlar hem şirketler hem de gelir vergisi mükellefleri için aynısıdır.buna göre sadece ticari işlemlerden doğan zarar ileriye yönelik nakledilebilir.bu ileriye nakil için mevcut bir zaman sınırlanması yoktur.

4 4 Sermaye Kazançları Aktif değerlerin veya hisselerin satışı olağan ticari gelir olarak değerlendirilir.hisse ve diğer menkuller aktif değerlerin içinde kayıtlıdır ve bunları ücret ödenmeden veya nominal değerin altında transferi durumunda nominal değer ticari gelir olarak kabul edilir. İndirilemeyen Harcamalar ve Diğer Harcamaların Sınırlandırılması İndirilemeyen harcamalar genel olarak müşterilerin seyahat ve konaklama giderleri(normal şartlar altında %50 kadar indirilebilir) hediyeler, bağışlar (bazı istisnalar mevcut) Euro yu aşan araba alımları... Zaman açısından amortisman uygulamasından farklılıklar vardır.taşıtların amortismanı ve personel artışı buna örnek gösterilebilir. Verginin Oranı Avusturya Kurumlarında bu oran %25 olarak uygulanır ve karın dağıtılıp dağıtılmamasına göre herhangi bir değişiklik göstermez.limitet ve Anonim şirketleri ilk yılları için en az 1090 Euro ödemek mecburiyetindedirler.ikinci yıldan itibaren.limitet şirket için 1750 Euro ve Anonim şirketi için de 3500 Euro sınırı konmuştur. Kar Payları İtibari sermaye kazançları için %25 lik bir oran öngörülmüştür.bu oran sonucu ödenecek vergi kaynaktan kesinti yolu ile tahsil edilir.mukim şirket için bu vergi alacaklandırılırken mukim olmayan şirket için bu son ödemedir ve geri ödenmez. Kar paylarını yabancı kaynaklı bir kaynaklı şirketten Yabancı ana şirkete havalesi vergiden muaf tutulmuştur.bunun için ön şart en az iki yıllık %25 oranında bir faiz ödenmesidir. Beyan ve Ödeme Gelir vergisi düzenlenmesi ile aynıdır.ayrıca tüm şirketler en az 3 yılda bir mali denetim altına alınırlar. Stopaj Yolu ile Vergi Alınması (Kaynaktan kesinti) Telif kaynaklı (ihtiras vs.) ücretle için mukim şirket bu vergiyi ödememektedir. Bir Avusturya şirketinin diğerine patent ücreti ödemesi katma değer vergisinin (VAT) düşük oranına tabi olacaktır.

5 5 Lisans sözleşmelerinde yabancı şirkete satış durumunda eğer arada bir vergi anlaşması yoksa %20 oranında stopaj uygulanacaktır.mukim olmayan şirkete ödenen faizler stopaja konu olmayacaktır.eğer faiz Avusturya daki bir gayri menkulle güvence altına alınmışsa vergiye tabi olacak ve bu vergide gelir vergisi matrahına uygun olarak takdir edilecek. Yürürlükteki vergi anlaşması alıcı yabancı şirket kendisine daha düşük bir oran uygulanmasını vergi idaresinden talep etme hakkına sahiptir.bir çok vergi doğuran olayda dar mükellef kapsamı içinde yer alan vergi borçlusu kaynakta kesintinin i özel bir şekline tabi olmaktadır.bunlara örnek olarak mimar,sanatçı,yazar vb. sporcuların gelirlerini gösterebiliriz. Son olarak bu konuyla alakalı bir düzenleme hakkında bilgi verecek olarsak; devamlı suretle zarar eden ve kurumlar vergisini en az miktardan ödeyen sınırlı sorumlu bir şirket örneğin İtalya daki gayrimenkulunu satıp orada vergisini öderse bu vergiyi Avusturya da ödemesi gereken Kurumlar vergisinden belirli koşullar altında düşebilmektedir. II. Bölüm ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA AT DÜZENLEMELERİ VE AVRUPA ŞİRKETİ KAVRAMI Bu konudaki düzenlemeler 2157 sayı, tarihli Konsey Tüzüğü ve 2001/86/CE sayı tarihli Konsey direktifidir. Tüzükte Avrupa Şirketinin kuruluşu, işleyişi, örgütlenişi ve tasfiyesiyle ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Tüzüğün ilk maddesinde Avrupa şirketinin sermayesinin paylara bölünmüş olduğu ve her ortağın şirkete koyduğu sermayesi oranında pay sahibi olacağı belirtilmektedir. Aynı maddede Avrupa şirketinin tüzel kişiliğe sahip olduğu belirtildikten sonra çalışanlarla ilgili düzenlemelerin tüzüğün tamamlayıcısı olan yönerge hükümlerinden yapılacağı belirtilir. Avrupa şirketi monist veya dualist yapılardan birisinde kurulabileceği yine söz konusu tüzükte yer alır.buna göre monist yapıda hissedarlardan oluşan bir genel kurul ile şirketi idare eden bir yönetim kurulundan ibaret iken, ikincisinde bunlara ek olarak bir de denetleme kurulu bulunur. Bu tüzükte ayrıca bir ek bulunmaktadır. Bu ekte üye devletlerin Avrupa şirketinin kuruluşuna temel olabilecek şirket tipleri listesi vardır. Aynı tarihli direktifte ise, kuruluş usullerine göre çalışanların Avrupa şirketinde ne şekilde yer alacakları, işveren ve çalışanlar arasında öngörülen müzakere usulleri bulunmaktadır. Avrupa şirketinin temel özellikleri genel olarak Avrupa hukuku düzenlemeleri olan tüzük ve yönergeyle belirlenmiştir. Bunlar : a) SE ( Societas Europeae) ifadesini yer alması b) Şirket esas sözleşmesinde bulunması gerekli sermaye miktarı c) Avrupa şirketi türünün bir anonim şirket olması

6 6 d) Şirket merkezinin yönetim merkezi ile aynı yerde bulunması gerektiği. Avrupa Topluluğu tarafından getirilmiş bu kural rekabetin önlenmesini amaçlamıştır. e) Şirketin asıl olarak Topluluk hukukuna ve uluslar arası özel hukuka tabi olması. Şirketin kuruluşundan itibaren çıkabilecek uyuşmazlıklar Tüzüğün 9. maddesine göre belirlenir. Buna göre en üstte tüzük bulunur. Sonraki norm tüzüğün izin verdiği sürece şirket esas sözleşmesinin hükümleridir. Üye devletlerin yapmış oldukları Avrupa şirketine dair düzenlemeler bundan sonra yer alır. AVRUPA ŞİRKETİNİN VERGİSEL BOYUTU 2157/2001 sayılı Tüzüğün 2. maddesine göre Avrupa şirketinin kuruluşu dört şekilde olabilir. Birleşme, holding, yavru şirket şeklinde kuruluş ve ulusal hukuka tabi bir anonim şirketin nevi değiştirmesi yoluyla gerçekleştirilen kuruluş. 90/434 sayılı Konsey direktifi, nevi değiştirme hariç kuruluş usullerinin hepsine uygulanabilecektir. Bu durum da dikkate alındığında kuruluş şekillerinin her birinde ortaya çıkabilecek vergisel sorunların ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Düzenlemeler sonucu ortaya çıkan ana sonuçlardan birisi Avrupa şirketinin merkezini seçerken merkezin bulunacağı üye devletin vergi düzenlemelerine göre hareket etmesi gerektiğidir. Örneğin Belçika ve İngiltere de farklı üye devletlerde bulunan şirketlerin birleşme, bölünme ve hisse devri ile ilgili olan Avrupa Birliği direktifiyle benzeşen düzenlemeler sağlanmadığı için şirketler açısından vergisel bir olumsuzluk mevcuttur. 90/434 sayılı direktifin 8. maddesi 2.fıkrasında devir alınan şirketin hisselerinden doğan vergilerin Avrupa şirketine yansıtılarak mahsup edilmesine imkan verilmektedir. Ayrıca Avrupa şirketinin merkezi haricindeki üye devletlerdeki daimi müesseselerde elde edilen vergiden muaf rezervlerin aktarılmasında Belçika ve İspanya hariç diğer ülkelerde bir kısıtlama getirilmemiştir. Herhangi bir yabancı devletteki (AB dışında) aktiflerin Avrupa şirketine transferi dolayısıyla doğabilecek kazançlarda istisna metodunu uygulayan Belçika, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, İspanya gibi ülkelerde ilave bir vergi yükü doğurmamaktadır. Avrupa şirketinin faaliyete geçmesiyle zaten karışık bir düzene sahip olan vergi sistemi başka sorunlarla da karşılaşılacaktır. Şu an itibariyle dolaysız vergiler açısından yapısal farklılıklar ve değişen oranlar uyumu zorlaştırmaktadır. Avrupa şirketi merkezinin bulunduğu üye devlette ikametgah ilkesi gereği tüm geliri üzerinden vergi ödeyecektir. Bunun dışında diğer ülkelerde elde ettiği gelirlerde kaynak ülkesi prensibi doğrultusunda vergilendirilecektir. Üye devletler biraz önce bahsedilen direktifle gelirin elde edildiği kaynak ülkelerinde temettü, faiz ve royalty üzerinden alınan vergilerin ortaya çıkardığı sorunları çözmeye çalışmışlardır.

7 7 KAYNAKÇA Bilici Nurettin, Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004 Keskin Ali Cenk, Şirketler Hukuku Alanında Avrupa topluluğu Düzenlemeleri Ve Avrupa Şirketi, Beta Yayınevi 2004 Taxes of Europe, Euroaudit Delmas, Brüksel 2004 İNTERNET KAYNAKLARI http//:europe.eu.int

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE DEKİ İŞTİRAK HİSSELERİNİ ELDEN ÇIKARMASI HALİNDE VERGİLEME Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın

Detaylı

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 NEXIA TÜRKİYE denetim danışmanlık vergi www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 Yayınlayan : Nexia Türkiye / As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Yazan : Cem Tezelman Kapak Tasarım : Biz Reklam ve Halkla İlişkiler

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Bu rapor Türkiye de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması projesi kapsamında

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi 1 BÖLÜM I. Şirketler Hukuku 1.GİRİŞ... 12 2. HUKUKİ YAPI ŞİRKET TÜRLERİ, ORTAKLIKLAR VE ÖZELLİK ARZEDEN DİĞER KONULAR... 12 2.1 Temsilci Ofisler (Representative Office)...

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER 1. ÖLENLE İLGİLİ OLUP MİRASÇILAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN NORMAL VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER Bu bölümde, mirası reddetmemiş

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003 senesinden beri üzerinde çalışılan fakat bir türlü tamamlanamayan

Detaylı

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap 1 - Rusya Federasyonu nda Yabancı Sermayenin Hukuki Yapısı - Şirket Kuruluşları - Şirketlerin Özellikleri - Rus Sermaye Grupları İle Yapılan Ortaklıklar - Yabancı

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Tasarı Üzerine Genel Düşünceler-1 Gelir üzerinden alınan veriler olan gelir ve kurumlar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI NDA YER ALAN MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLER.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI NDA YER ALAN MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLER. T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI NDA YER ALAN MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLER Şeref DİL YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

VERGİLENDİRME T A X A T I O N

VERGİLENDİRME T A X A T I O N VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ 2012/2 G E L İ R İ D A R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I A v r u p a B i r l i ğ i M ü d ü r l ü ğ ü 2 SUNUŞ Ocak ayında ilk sayısını çıkardığımız Vergilendirme / Taxation

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı