ÇÖZÜMLÜ TEST. 1. Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili ol duğu savunulamaz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇÖZÜMLÜ TEST. 1. Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili ol duğu savunulamaz?"

Transkript

1 ÇÖZÜMLÜ TEST 1. Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili ol duğu savunulamaz? A) İç Anadolu Bölgesi nde kuzey sektörlü rüzgâr ların sıcaklığı düşürmesi B) Antalya da deniz turizmi mevsiminin Samsun dakinden önce başlaması C) Ege Bölgesi nden İç Anadolu Bölgesi ne doğ ru sıcaklığın düşmesi D) Akdeniz Bölgesi nden Marmara Bölgesi ne doğru maki üst sınırının alçalması E) Yaz mevsiminde, Karadeniz Bölgesi nde gün düz sürelerinin Akdeniz Bölgesi ndekinden uzun olması 4. Aşağıdaki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yakınından geçen boylam gösterilmiştir. Rize Bingöl Haritadaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Rize ve Bingöl de aynıdır? A) Yerel saat B) Bitki örtüsü C) Yıllık sıcaklık ortalaması D) Ekvator a olan uzaklık E) Başlangıç meridyenine olan uzaklık 2. Türkiye nin matematik konumunun sonuçları ile ilgili; I. ılıman kuşakta yer alması, II. III. IV. doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı olması, deniz suyu tuzluluğunun en fazla Akdeniz de olması, Doğu Karadeniz kıyılarında turunçgil ve kivi yetişmesi verilen bilgilerden hangileri doğru değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) I ve III E) III ve IV Doğu I III 45 Doğu II IV 50 Doğu 40 Kuzey 35 Kuzey 30 Kuzey Yukarıda enlem ve boylam dereceleriyle belir lenmiş bölgenin Türkiye ye ait olan kesimi kaç numaralı bölüm ya da bölümler içinde ka lır? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 3. Bir ülkenin; kıtalara, okyanuslara, denizlere, boğazlara, ticaret yollarına göre konumu ile yer şekilleri, yükseltisi, yer altı ve yer üstü kaynakları özel konumunu belirler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin özel konumuyla açıklanamaz? A) Avrupa ile Asya kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumunda olması B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Yükseltisinin batıdan doğuya doğru artması D) Farklı iklim özelliklerinin görülmesi E) Buzulların oluşturduğu kıyı tiplerinin görülmemesi 6. Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran sahip olduğu kendine has özelliklerinin tümüne özel konum denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin özel konumunun sonuçlarından biridir? A) Dağlık ve engebeli bir ülke olması B) Orta kuşakta yer alması C) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması D) Bir cismin gölge boyunun öğle vaktinde hiçbir zaman sıfır olmaması E) En doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının olması

2 7. Türkiye ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi enlemin etkisi ile açıklanamaz? A) Kış aylarında Sinop ta gecelerin Ankara dan daha uzun olması B) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması C) Cisimlerin gölgesinin kuzeye düşmesi D) Akdeniz in Karadeniz den daha tuzlu olması E) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması 11. Ankara ile Muğla illerimizin farklı boylamlarda olduğunu aşağıdakilerden hangisi en iyi kanıtlar? A) İklimlerinin farklılığı B) Yükseltilerinin farklılığı C) Gece - gündüz sürelerinin farklılığı D) Öğle vakitlerinin farklılığı E) Toprak özelliklerinin farklılığı 8. Aynı boylam üzerinde yer alan noktalarda; I. güneş ışınlarının düşme açısı, II. III. IV. yerel saatleri, güneşin doğuş-batış saatleri, gündüz uzunlukları, V. saat dilimleri gibi özelliklerden hangileri yıl boyunca aynıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) III ve IV E) II ve V 12. Aşağıdaki haritada Türkiye de bazı noktalar gösterilmiştir. II III IV I 9. I. Ege Bölgesi nde güneyden kuzeye doğru sıcaklığın azalması II. III. Dağ yamacında yükseldikçe bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi Kıyı Ege ile İç Batı Anadolu da bitki örtüsünün farklılık göstermesi Yukarıda verilenlerden hangilerinde enlem etkisinden söz edilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III Haritada verilen noktalarla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisinin nedeni enlem değildir? A) IV te çizgisel hızın I den fazla olması B) II de ulaşım olanaklarının IV ten iyi olması C) III te meridyenler arası mesafenin II den fazla olması D) 21 Haziran da I de gündüz süresinin III ten fazla olması E) IV e güneş ışınlarının II den daha büyük açıyla düşmesi 10. Türkiye nin güneyi ile kuzeyi arasında 6 lik enlem farkı vardır. Bu farkın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmadığı söylenebilir? A) Güneş ışınlarının düşme açısı B) Sıcaklık dağılışı C) Dağların uzanış doğrultusu D) Yetiştirilen tarım ürünleri E) Doğal bitki örtüsü 13. Ankara 33º Doğu meridyeni ve 40º Kuzey paralelinde yer almaktadır. Aşağıda verilen il ve tarihlerden hangisinde gündüzler Ankara dakinden daha kısadır? A) Çanakkale - 21 Mart B) Sinop - 21 Haziran C) Samsun - 21 Aralık D) Mersin - 21 Aralık E) Hatay - 23 Eylül

3 14. Türkiye de iklim ve bitki örtüsü çeşidinin fazla olması aşağıda verilen durumlardan hangisinin sonucudur? 17. Aşağıdaki Türkiye haritasında İzmir ve Van üzerinden geçen paralel yaklaşık olarak gösterilmiştir. A) Kuzey-güney genişliğinin fazla olmasının B) Akdeniz ikliminin etkisi altında kalmasının C) Doğu yarım kürede yer almasının İzmir Van 39 K D) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesinin E) Kuzey yarım kürede yer almasının 15. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe genelde sıcaklık azalır. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık-enlem ilişkisine ters düşer? A) İzmir de yıllık sıcaklık ortalamasının İstanbul dan fazla olması B) Mersin de tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin İzmir den kısa olması C) Adana daki sıcaklık ortalamalarının Ankara dan fazla olması D) Samsun da yıllık ortalama sıcaklığın Erzurum dan fazla olması E) Antalya da yaz turizmi süresinin İzmir den fazla olması Buna göre aşağıdakilerden hangisinin İzmir ve Van için benzer özellik olduğu söylenebilir? A) Başlangıç meridyenine uzaklıkları B) Çizgisel hızları C) Nem oranları D) Yerel saatleri E) Nüfus dağılımları 18. Türkiye de batıdan doğuya gidildikçe yükselti artışına bağlı olarak sıcaklık azalır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen duruma benzer bir yargıdır? A) Türkiye nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe daimi kar sınırının deniz seviyesine yaklaşması B) Deniz suyu sıcaklığının Akdeniz den Karadeniz e doğru azalması C) Akdeniz deki kalıcı kar alt sınırının Karadeniz dekinden yüksek olması D) Aynı tarım ürününün Çanakkale de Erzurum dan önce olgunlaşması E) Ege Bölgesi nde güneyden kuzeye doğru sıcaklığın azalması Türkiye ye güneş ışınları hiçbir zaman 90 lik açıyla gelmez. Aşağıdakilerden hangisi açıklamada verilen yargıyla aynı nedene bağlı değildir? A) II ve III nolu saat dilimleri arasında yer alması B) Gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması C) Gölge yönünün daima kuzey olması D) Gece-gündüz değişiminin belirgin olması E) Bakı yönünün yıl boyunca güney olması Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik gelmemesi Bakı yönünün yıl boyunca güney olması Gölge yönünün her zaman kuzeyi göstermesi Yukarıda verilen Türkiye ye ait özelliklerin oluşmasında aşağıda verilenlerden hangisinin etkisi en fazladır? A) Kuzey yarım kürede yer alması B) Doğu yarım kürede yer alması C) Yengeç dönencesi kuzeyinde yer alması D) Ortalama yükseltisinin fazla olması E) Orta kuşakta yer alması 1. C 2. C 3. E 4. A 5. A 6. A 7. E 8. E 9. A 10. C 11. D 12. B 13. C 14. D 15. D 16. A 17. B 18. D 19. C

4 ÇÖZÜMLER 1. Ülkemiz kuzey yarım küre de yer aldığından güneyden esen rüzgârlar ısıtıcı, kuzeyden esen rüzgârlar soğutucu etkide bulunur. Antalya da turizm sezonunun erken başlaması enlemin bir etkisidir. Aynı şekilde maki yükselti sınırının Akdeniz den Marmara ya doğru alçalması enlemin etkisini gösterir. Ekvatordan kutuplara gidildikçe gündüz süreleri uzar. Bu durum da matematik konumun yani enlemin bir sonucudur. Ancak Ege den İç Anadolu ya gidildikçe sıcaklıkların düşmesi karasallıkla ilgilidir. 4. Rize Bingöl 2. Türkiye nin ılıman kuşakta yer alması, doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı olması matematik konumun bir sonucudur. Deniz suyu tuzluluğunun en fazla Akdeniz de olması matematik konumunun (Enlem) bir sonucudur. Fakat Karadeniz Bölgesinde turunçgil ve kivinin yetiştirilebilmesi bu alanın özel konumu ve kış aylarının ılık geçmesiyle (Fön rüzgârlarıyla) ilişkilidir. Fön rüzgârı; yamaçlardan aşağıya doğru esen sıcaklığı artırıcı etki yapan rüzgârdır. Mikro klima iklim alanı oluşmasını ve Doğu Karadeniz kıyılarında turunçgil ve kivi yetişmesi sağlar. Haritada aynı boylam üzerinde yer alan Rize ve Bingöl verilmiştir. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda yerel saat aynıdır. Ancak bu iki merkezin bitki örtüsü ve yıllık sıcaklık ortalaması aynı değildir. Çünkü bu iki merkezde farklı iklim özellikleri görülmektedir. Bu iki merkezin Ekvator a olan uzaklıkları aynı değildir. Çünkü bu iki merkez aynı enlem üzerinde yer almamaktadır. Sadece aynı enlem üzerinde yer alan merkezlerin ekvatora olan uzaklıkları aynıdır. Başlangıç meridyenine olan uzaklıkları da aynı değildir. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe iki meridyen arası mesafe daralmaktadır. Cevap A 5. Türkiye Doğu meridyenleri ile Kuzey paraleleri arasında yer almaktadır. Buna göre DM ile KP nin kesişim noktası I no lu bölümde kalır. Cevap A 3. Bir ülkenin; kıtalara, okyanuslara, denizlere, boğazlara, ticaret yollarına göre konumu ile yer şekilleri, yükseltisi, yer altı ve yer üstü kaynakları özel konumunu belirler. Türkiye nin özel konumuyla ilgili bilgiler dikkate alındığında, Avrupa ile Asya kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumunda olması, üç tarafının denizlerle çevrili olması, yükseltisinin batıdan doğuya doğru artması ve farklı iklim özelliklerinin görülmesi Türkiye nin özel konumunun sonuçları içinde yer alır çünkü ülkemizin bu özellikleri enlem veya boylamla ilgili değildir. Ancak buzulların oluşturduğu kıyı tiplerinin görülmemesi ülkemizin enlem değerleri ile ilgilidir. Cevap E 6. Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran sahip olduğu kendine has özelliklerinin tümüne özel konum denir. Türkiye nin orta kuşakta yer alması, dört mevsimin belirgin olarak yaşanması, bir cismin gölge boyunun öğle vaktinde hiçbir zaman sıfır olmaması, en doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının olması matematik konumunun sonuçları arasında yer alır. Ancak dağlık ve engebeli bir ülke olması Türkiye nin özel konumunun sonuçlarından birisidir. Cevap A

5 7. Ekvator dan kutuplara gidildikçe Güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Buna enlem etkisi denir. Türkiye de dört mevsimin belirgin olarak yaşanması, cisimlerin gölgesinin kuzeye düşmesi, Akdeniz in Karadeniz den daha tuzlu olması ve kış aylarında Sinop ta gecelerin Ankara dan daha uzun olması enlemin sonuçları içinde yer alır. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili ve yer şekilleri çeşitli bir ülkedir. Buna bağlı olarak; Aynı anda farklı iklim özellikleri görülür. Yani Doğu Anadolu (Erzurum) soğuk bir gün yaşarken aynı anda Akdeniz (Antalya) kıyılarında çok sıcak bir gün yaşanır. Kısa mesafede iklim değişiklikleri görülür. Kısa mesafede farklı bitki örtüleri görülür. Kısa mesafede tarım ürünleri çeşidi değişir. Mikroklima iklim bölgeleri oluşur. Ülkemizde aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması yer şekillerinin çeşitlilik göstermesiyle (yani özel konumla) ilgilidir. 10. Türkiye nin güneyi ile kuzeyi arasında 6 lik enlem farkı vardır. Buna bağlı olarak güneyden kuzeye doğru gidildikçe; Güneş ışınlarının yere düşme açısı azalır. Sıcaklık azalır. Buharlaşma azalır. Denizlerin tuzluluk oranı azalır. Kalıcı kar başlangıç sınırı (Toktağan kar) deniz seviyesine yaklaşır. Orman üst sınırı deniz seviyesine yaklaşır. Tarım üst sınırı deniz seviyesine yaklaşır. Yerleşme üst sınırı deniz seviyesine yaklaşır. Doğal bitki örtüsü değişir. Yetiştirilen tarım ürünleri değişir. Ancak Türkiye de dağların uzanış doğrultusu özel konumla ilgilir. Cevap E 8. Aynı enlem üzerindeki tüm merkezlerin; Güneş ışınlarının geliş açısı Gölge boyları Çizgisel hızları Grup ve tan vakitleri Gece-gündüz süreleri ve farkları eşittir. Aynı boylam üzerinde yer alan noktalarda; Yerel saatleri, Saat dilimleri Öğle vakitleri yıl boyunca aynıdır. Cevap E 9. Türkiye de ENLEME bağlı olarak güneyden kuzeye doğru gidildikçe; Güneş ışınlarının yere düşme açısı azalır. Sıcaklık azalır. Buharlaşma azalır. Denizlerin tuzluluk oranı azalır. Kalıcı kar başlangıç sınırı (Toktağan kar) deniz seviyesine yaklaşır. Orman üst sınırı deniz seviyesine yaklaşır. Tarım üst sınırı deniz seviyesine yaklaşır. Yerleşme üst sınırı deniz seviyesine yaklaşır. verilenlerden dağ yamacında yükseldikçe bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi, Kıyı Ege ile İç Batı Anadolu da bitki örtüsünün farklılık göstermesi özel konumla ilgilidir. Ancak açıklamalar da dikkate alındığında Ege Bölgesi nde güneyden kuzeye doğru sıcaklığın azalması enlemle ilgilidir. Cevap A 11. Aynı boylam üzerinde yer alan noktalarda; Yerel saatleri, saat dilimleri, öğle vakitleri yıl boyunca aynıdır. Ankara ile Muğla illerimizin farklı boylamlarda olduğuna, bu iki merkezin öğle vakitlerinin farklı olması kesin bir kanıttır. 12. Ulaşım olanakları yer şekilleri ve dağların kıyıya uzanışı ile ilgilidir. II nolu bölge Ege de, IV nolu bölge Akdeniz dedir. Ege de dağların kıyı çizgisine dik uzanması ve yer şekilleri nedeniyle ulaşım olanakları daha iyidir. Enlemin etkisi yoktur. Cevap B 13. Dünyanın eksen eğikliğine bağlı olarak özel tarihlerde gece ve gündüz sürelerinde değişmeler görülür. Türkiye kuzey yarım kürede ve yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığı için; yaz mevsiminde Türkiye nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe gündüz süresi uzarken, kış mevsiminde bu durumun tam tersi güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe gece süresi uzar. Buna göre Ankara dan gündüz süresi daha kısa olan merkez Ankara dan daha kuzeyde yer almalı ve kış mevsimi yaşanmalıdır. Seçenekler incelendiğinde Samsun 21 Aralık bilgisi doğru şıktır.

6 14. Kuzey-güney doğrultusunda geniş yer kaplayan ülkelerde; Enlem farkı, Gece-gündüz süresi farkı, iklim tipleri çeşitliliği, Bitki örtüsü çeşitliliği, Tarım ürünleri çeşitliliği,fazladır. Bir ülkenin iklim ve bitki örtüsü çeşidinin fazla olmasının iki nedeni vardır; bunlardan birincisi kuzey - güney genişliği fazla ise iklim ve bitki örtüsü çeşidi fazladır ama Türkiye kuzey-güney genişliği fazla olmayan bir ülkedir. İkinci durum ise yer şekillerinin çeşitlilik göstermesidir. Bu durum bir ülkede iklim ve bitki örtüsü çeşidinin fazla olmasını sağlayacaktır. Türkiye de yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi iklim ve bitki örtüsü çeşidinin fazla olmasını sağlamıştır. 17. Aynı enlem üzerindeki tüm merkezlerin; Güneş ışınlarının geliş açısı Gölge boyları Çizgisel hızları Grup ve tan vakitleri Gece-gündüz süreleri ve farkları eşittir. Cevap B 15. Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı daralır. Buna bağlı olarak da Türkiye nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe genelde sıcaklık azalır. Türkiye de ; İzmir de yıllık sıcaklık ortalamasının İstanbul dan fazla olması, Mersin de tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin İzmir den kısa olması, Adana daki sıcaklık ortalamalarının Ankara dan fazla olması ve Antalya da yaz turizmi süresinin İzmir den fazla olması gibi durumların ortaya çımasını sağlamıştır. Ancak Samsun da yıllık ortalama sıcaklığın Erzurum dan fazla olması enlemle çelişen bir durumdur. Çünkü Samsun da yıllık ortalama sıcaklığın Erzurum dan fazla olması nemlilik ile ilgili bir durumdur. 16. Türkiye Kuzey Yarım Küre de ve yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alır ve buna bağlı olarak; Kuzeyden esen rüzgârlar soğuk, güneyden esen rüzgârlar sıcak karakterlidir. Güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmez ve gölge boyu sıfır olmaz. Haziran, Temmuz, Ağustos en sıcak aylardır. 21 Haziran da en uzun gündüz yaşanır, güneş ışınları en büyük açıyla gelir ve gölge boyu en kısa konumdadır. 21 Aralık ta bu özelliklerin tersi yaşanır. Güneş ışınları öğlen vakti yıl boyu güneyden gelir, bu durumun sonucunda gölge yönü daima kuzeye düşer. 21 Haziran da kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi artar. 21 Aralık ta kuzeye doğru gidildikçe gece süresi artar, gündüz süresi azalır. gibi özellikler söylenebilir. Ancak II ve III nolu saat dilimleri arasında yer alması boylamla ilgilidir. Cevap A 18. Türkiye de batıdan doğuya gidildikçe yükselti artışına bağlı olarak Yükselti ortalamaları Karasallığın şiddeti Karlı ve donlu gün sayısı Akarsuların hızları Hidroelektirik enerji potansiyeli Gerçek alan ile izdüşüm arasındaki fark, artar. Türkiye de batıdan doğuya gidildikçe yükselti artışına bağlı olarak; Sıcaklık ortalamaları Kış ılıklığı Nüfus miktarı Sanayileşme Tarımda makineleşme Tarım ürünü çeşitliliği azalır. 19. Türkiye ye ait verilen özellikler incelendiğinde, bu özelliklerin matematik ve özel konumunun sonucunda ortaya çıktığı anlaşılacaktır. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler verilen özelliklerin görülmesini sağlamazken C seçeneğinde verilen Yengeç dönencesi kuzeyinde yer alması bilgisi Türkiye de Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik gelmemesi Bakı yönünün yıl boyunca güney olması ve Gölge yönünün her zaman kuzeyi göstermesi özelliklerinin görülmesini sağlar.

7 CEVAPLI TEST 1. Aşağıda gösterilen iller arasındaki sıcaklık ortalamalarının farklı olmasının nedenlerinden hangisi doğru verilmiştir? Çanakkale Ankara Mersin Samsun Erzurum A) Ankara Samsun (Denizellik, Karasallık, Yükselti, Enlem) B) Ankara Erzurum (Karasallık, Enlem, Yükselti) C) Ankara Mersin (Denizellik, Karasallık, Yükselti, Enlem) D) Çanakkale Ankara (Denizellik, Karasallık, Enlem) E) Erzurum Mersin (Denizellik, Karasallık, Boylam) 3. Aşağıdaki haritada 40 D boylamı üzerinde numaralandırılmış yerlerden hangisiyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? 40 D A) 21 Haziran da I. bölgede gündüz süresi daha uzundur. B) 21 Aralık ta V. bölgede gece süresi uzamaya başlar. C) 21 Mart ta tüm noktalarda gece gündüz süresi eşittir. D) 23 Eylül den sonra II. bölgede gece süresi uzamaya başlar. E) 21 Aralık ta III. bölgede, IV. bölgeye göre daha uzun gece yaşanır. I II III IV V 4. Aşağıda verilen hangi tarihler arasında Türkiye de gündüz süresi uzamaya gece süresi kısalmaya başlar? A) 21 Temmuz 23 Eylül B) 21 Haziran 21 Aralık C) 21 Mart 23 Eylül D) 23 Eylül 21 Mart E) 21 Aralık 21 Haziran 2. Aşağıda karşılaştırılan illere baktığımızda parantez içinde verilen nedenle hangi özellik doğru verilmiştir? A) Ankara ile Samsun a güneş ışınlarının geliş açısı farklıdır (Enlem) B) Hatay a göre İzmir de yerçekimi daha azdır (Enlem) C) Muğla da çizgisel hız Iğdır a göre daha azdır (Enlem) D) Bursa ile Sinop un Ekvatora uzaklıkları aynıdır (Enlem) E) Muğla ile İzmir e güneş ışınları geliş açısı aynıdır (Enlem) 5. Aşağıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangisinde en uzun gündüz ile en kısa gündüz arasındaki süre farkı en fazladır? V II IV A) I B) II C) III D) IV E) V III I

8 6. Türkiye de hem özel konumun hem de matematik konumun sıcaklık üzerinde etkileri vardır. 9. Aşağıdakilerden hangisi özel konumun etkilerinden kaynaklanan bir özellik değildir? A) Karadeniz ve karasal iklimlerin görümesi B) Batıdan doğuya doğru sıcaklıkların azalması C) Güneyden kuzeye doğru sıcaklıkların düzenli azalmaması D) Aynı anda dört mevsim özelliğinin yaşanması E) Akdeniz ikliminin görülmesi 7. Türkiye Kuzey Yarım Küre dedir. Çünkü... Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin sonuna getirilemez? I II III Yukarıda numaralandırılmış yerler incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? IV A) 21 Mart ta güneş en geç I de batar. B) 21 Haziran da V te gündüz süresi en uzundur. C) 21 Aralık ta en uzun geceyi II. yaşar. D) 23 Eylül de güneşi ilk gören yer IV. tür. E) 21 Haziran da en uzun gündüzü II. yaşar. V A) Marmara Bölgesi yıl boyunca Ege Bölgesi ne göre güneş ışınlarını daha eğik açıyla alır. B) Kuzeyden gelen rüzgarlar daima sıcaklığı düşürür. C) Dağların güneyindeki yerleşmeler daha yüksek yerlere kadar çıkar. D) Iğdır dan Hakkari ye gidildiğinde (Haziran ayında) gündüz süresi kısalır. E) Türkiye dört mevsimi aynı anda yaşar. 10. İzmir Muğla Kastamonu Hatay Hakkari Yukarıdaki harita incelendiğinde hangi ilde yıl boyunca gece - gündüz süresi arasındaki fark en fazladır? 8. Aşağıdakilerden hangisinde 21 Aralık tarihinde Rize nin gece süresinin Mardin den daha uzun olmasının nedeni doğru olarak verilmiştir? A) Mardin ile Rize nin aynı boylamda yer almaması B) Mardin ile Rize nin yeryüzü şekillerinin farklı olması C) Rize de yerçekiminin Mardin den daha fazla olması D) Rize de yıl boyunca bulutluluk oranının Mardin den fazla olması E) Rize nin bulunduğu enlemin Mardin in bulunduğu enleme göre daha kuzeyde olması A) Hakkari B) İzmir C) Hatay D) Muğla E) Kastamonu 11. Doğu Karadeniz de bulunan dağların kuzey yamaçlarında bulunan orman örtüsünün, güney yamaçlarına göre daha fazla olmasının nedeni nedir? A) Bakı etkisi B) Yüzey şekilleri C) Türkiye nin KYK de yer alması D) Toprak türü E) Denizellik etkisi

9 12. Türkiye de bu tarihten itibaren gündüz süreleri gece sürelerinden daha uzun olmaya başlar. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz en kısa gece süresi yaşanır. Türkiye de bu tarihte bütün illerde yıl içerisindeki en uzun gece süresi yaşanır. Türkiye de bu tarihten itibaren geceler gündüzlerden daha uzun olmaya başlar. Yukarıdaki bilgiler incelendiğinde hangi tarihin özelliği verilmemiştir? A) 21 Mart B) 21 Eylül C) 21 Haziran D) 21 Aralık E) 23 Eylül 15. Aşağıdaki yargılardan hangisi Türkiye nin özel konumunun sonuçlarından değildir? A) Güneyden kuzeye doğru sıcaklığın düzenli olarak azalmaması B) Kıyılarda denizel iklimin görülmesi C) Karadeniz ve karasal iklimlerin görülmesi D) Akdeniz ikliminin görülmesi E) Aynı anda dört mevsim özelliğinin görülmesi 16. Türkiye nin güneyinden kuzeyine gidildikçe aşağıdakilerden hangisi azalmaz? A) Güneş ışınlarının geliş açısı B) Buharlaşma ve güneşlenme süresi C) Meridyen aralıkları D) Orman, yerleşme ve tarım üst sınırı E) Işın tutulması 13. Türkiye de KYK de ve Yengeç Dönencesi nin dışında yer alır. Buna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 17. A) Güneyden kuzeye doğru, çizgisel hız azalır, alacakaranlık süresi artar. B) Güneyden kuzeye doğru, gece - gündüz süre farkı artar (21 M - 23 E hariç) C) Gölge yönü daima kuzeyi gösterir, kuzeye gidildikçe gölge boyu uzar. D) Güneyden kuzeye doğru, meridyen aralıkları daralır. E) Dağların kuzey yamaçları güney yamaçlarına göre daha sıcak olur. A Yukarıdaki haritada gösterilen A ve B şehri için hangisi söylenemez? A) Gece gündüz uzunluğu aynıdır. B) Güneşin doğuşu ve batışı süresi aynıdır. C) Yerçekimi ivmesi aynıdır. D) Çizgisel hızları aynıdır. E) Sıcaklık ortalamaları aynıdır. B 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Orta Kuşakta yer almasının sonucudur? A) Güneş ışınları hiçbir zaman dik düşmez. B) Gölge yönü daima kuzeyi gösterir. C) Dağların güneye bakan yamaçları daha sıcak olur. D) Kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. E) Batı rüzgarlarının etkisi altındadır. 18. Türkiye nin batısından doğusuna gidildikçe aşağıdakilerden hangisi azalır? A) Karasallığın şiddeti B) Akarsuların hızları C) Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark D) Tarım ürünü çeşitliliği E) Tarım ürünleri olgunlaşma süresi 1. C 2. A 3. B 4. E 5. A 6. E 7. E 8. E 9. A 10. E 11. E 12. B 13. E 14. E 15. D 16. E 17. E 18. D

10 ÇIKMIŞ SORULAR 1. Aşağıdakilerden hangisi, Azerbaycan petrolleri ve Türkmenistan doğalgazının Türkiye üzerinden Akdeniz e ulaştırılmasının Türkiye ye sağlaması beklenen yararlardan biri değildir? (2001) A) Jeopolitik öneminin artması B) Enerji açığının kapanmasına katkıda bulunması C) Doğu Akdeniz limanlarının öneminin artması D) Turizm gelirlerinin artması E) Petrole dayalı sanayi kuruluşlarının artması 4. Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki kent arasındaki yerel saat farkı diğerlerinden daha fazladır? (2005) A) Samsun - Adana B) İzmir - Ankara C) Balıkesir - Erzincan D) Muğla - Çanakkale E) İzmit - Kastamonu 2. Aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihlerde, Sinop ta gündüz ve gece süreleri Antalya dakinden daha uzundur? (2002) Gündüz süresi Gece süresi A) 21 Mart 23 Eylül B) 23 Eylül 21 Haziran C) 21 Haziran 21 Aralık D) 21 Aralık 21 Mart E) 21 Ocak 23 Eylül 5. Aşağıdaki haritada Ankara, Iğdır ve Başkale nin coğrafi koordinatları verilmiştir. 3. Türkiye nin en doğu ucu ile en batı ucu arasında 76 dakikalık zaman farkının olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? (2004) A) Asya ve Avrupa kıtalarında topraklarının olmasıyla B) Yüzey şekillerinin engebeli olmasıyla C) Başlangıç meridyeninin doğusunda olmasıyla D) Geçen meridyen sayısıyla E) Kuzey Yarım küre de yer almasıyla Yalnızca haritadaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? (2007) A) 21 Aralık ta Başkale de gündüz süresi Ankara dan uzundur. B) 21 Haziran da Iğdır da Başkale den daha uzun gündüz yaşanır. C) Verilen kentlerin hepsinde 23 Eylül de güneş doğduktan 12 saat sonra batar. D) En uzun günle en kısa gün arasındaki farkın en fazla olduğu yer Başkale dir. E) Iğdır ın yerel saati Ankara nınkinden daha ileridir.

11 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? (2008) A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden güneye doğru akması B) Karadeniz Bölgesi nde, Aralık ayında, gündüz süresinin İç Anadolu Bölgesi nden daha kısa olması C) Marmara Bölgesi nin yıl boyunca güneş ışınlarını Ege Bölgesi nden daha eğik alması D) Toros Dağları nın güneye bakan yamaçlarının kuzey yamaçlarından daha sıcak olması E) Coğrafi bölgelerin tümünde kuzey sektörlü rüzgârların sıcaklığı düşürmesi 9. Türkiye nin orta kuşakta bulunması, aşağıdaki ekonomik özelliklerinden hangisini etkilemiştir? (2010) A) Tarihî eserlerin ve doğal güzelliklerin olması B) Kişi başına düşen ulusal gelirin büyük kentlerde daha yüksek olması C) İşletilen ve işletmeye açılacak çeşitli madenlerin olması D) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi E) Kara yolu ve deniz yolu transit taşımacılığının gelişmiş olması 7. Aşağıdakilerden hangisinin Akdeniz Bölgesi yle Karadeniz Bölgesi arasında farklılık göstermesi enlem etkisine bağlanamaz? (2009) 10. Türkiye nin jeopolitik önemi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? (2012) 8. A) Orman üst sınırı B) Deniz turizmine uygun sürenin uzunluğu C) Yağışın mevsimlere göre dağılışı D) Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi E) Gündüz süresinin uzunluğu A) Eski dünya karaları arasında merkezi bir konuma sahip olmasının B) Ekonomik ve siyasal bir güç merkezi olan Avrupa Birliği ülkelerine komşu olmasının C) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasının ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesinin D) Önemli petrol ve doğal gaz yataklarına sahip ülkelere komşu olmasının E) Uluslararası deniz ulaşımı açısından önemli bir bölgede bulunmasının Sinop Bolu Artvin Antalya Kýrþehir Siirt 11. Bir Türkiye fiziki haritasında, yaklaşık aynı boylam üzerinde olan iki ovanın farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? (2013) 21 Haziran da, haritada gösterilen kentlerin hangisinde, Kırşehir e göre hem gündüz süresi daha kısadır hem de güneş daha erken doğar? (2010) A) Bolu B) Sinop C) Artvin D) Siirt E) Antalya A) Eğim değerlerinin farklı olmasına B) Yüz ölçümlerinin farklı olmasına C) Yüksekliklerinin farklı olmasına D) Enlem derecelerinin farklı olmasına E) Bitki örtülerinin farklı olmasına 1. D 2. C 3. D 4. C 5. D 6. A 7. C 8. D 9. D 10. C 11. C

12 ÇIKMIŞ SORULARIN AÇIKLAMALARI 1. Petrol ve doğalgaz boru hatlarının Türkiye den geçmesi, ülkemizin jeopolitik konumunu artırıp, enerji açığını kapatmaya katkıda bulur. Boru hatlarının turizm gelirlerine etkisi yoktur. 8. Bolu Sinop Artvin 2. Sinop, Antalya ya göre daha kuzeydedir. 21 Haziran da gündüz süresi, 21 Aralık ta gece süresi kuzeye doğru artar. 3. Yerel saat farkı meridyenle ilgilidir. Türkiye nin doğusu ile batısı arasında 19 meridyen, 76 dakika zaman farkı vardır. 4. Yerel saat farkı meridyen farkına bağlıdır. Doğu - batı yönünde uzak olan şehirler arasında yerel saat farkı da fazladır. Buna göre Balıkesir ve Erzincan arasında yerel saat farkı daha fazladır. 5. Türkiye de 21 Aralık ta güneye, 21 Haziran da kuzeye doğru gündüz süresi uzadığı için, A ve B şıklarında verilenler doğrudur. 23 Eylül de gece gündüz süresi her yerde eşit olduğu için C şıkkı da doğrudur. Iğdır, Ankara nın doğusunda olduğu için yerel saati ileridir. E şıkkı da doğrudur. En uzun gün (gündüz) ile en kısa gün (gündüz) arasındaki fark Ekvator dan kutuplara doğru arttığı için Türkiye nin kuzeyine doğru bu farkın artması gerekir. Bu fark Başkale de fazla değil, daha azdır. 6. Akarsuların akış yönü eğim ve yer şekillerine bağlıdır. Bulunduğu yarım küreyle ilgili değildir. Diğer özellikler Türkiye nin Kuzey yarım kürede yani Ekvator un kuzeyinde yer almasıyla ilgilidir. Cevap A 7. Bölgelerin coğrafi konumlarına dikkat edilip, enlemin coğrafi dağılışlar üzerindeki etkisi göz önüne alındığında orman üst sınırı, deniz turizmine uygun sürenin uzunluğu, tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi, gündüz süresinin uzunluğu gibi farklılaşmaların enlemin etkisiyle ortaya çıktığını söyleyebiliriz. C seçeneğinde verilen Yağışın mevsimlere göre dağılışı bilgisi enlem etkisine bağlı olmayıp, iklim koşullarının farklı olmasına bağlıdır. Antalya Kýrþehir Siirt 21 Haziran da, Kırşehir e göre hem gündüz süresinin daha kısa olduğu hem de güneşin daha erken doğduğu bir merkeze gitmek istiyorsak, Kırşehir den güneydoğu yönüne doğru hareket etmemiz gerekmektedir. Buna göre haritada verilen illerin coğrafi konumları dikkate alındığında, Kırşehir e göre hem gündüz süresinin daha kısa olduğu hem de güneşin daha erken doğduğu merkez Siirt ilidir. 9. Türkiye nin orta kuşakta bulunması, tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin olması, kişi başına düşen ulusal gelirin büyük kentlerde daha yüksek olması, işletilen ve işletmeye açılacak çeşitli madenlerin olması, kara yolu ve deniz yolu transit taşımacılığının gelişmiş olması gibi ekonomik özelliklerini etkilemez. Ancak D seçeneğinde verilen, Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi bilgisini doğrudan etkilemektedir. 10. Yer politikası anlamına gelen jeopolitik; coğrafi konum, iktisadi kaynaklar, nüfus ve askeri güç büyüklüğü gibi olanakların bir devletin dış politikası üzerindeki etkilerini ifade eder. Türkiye nin jeopolotik önemi üzerinde seçeneklerde verilen eski dünya karaları arasında (Asya, Avrupa, Afrika) merkezi bir konuma sahip olması (A), ekonomik ve siyasal bir güç merkezi olan Avrupa Birliği ülkelerine komşu olması (B), önemli petrol ve doğal gaz yataklarına sahip ülkelere komşu olması (D), uluslararası deniz ulaşımı açısından önemli bir bölgede bulunması (E) etkili olmaktadır. Ancak dört mevsimin belirgin olarak yaşanması ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesi jeopolitik önemi üzerinde verilenler içerisinde en az etkilidir. 11. Bir Türkiye fiziki haritasında yaklaşık aynı boylam üzerinde olan iki ovanın farklı renklerle gösterilmesi bu ovaların özel konum farklılıklarından kaynaklanır. Fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösterdiğine göre bu ovaların farklı renklerle gösterilmesi yükseltilerinin farklı olması ile ilgilidir.

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2.

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2. Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2. Özel Konum 1. Türkiye nin Matematik (Mutlak) Konumu Türkiye nin Ekvatora ve başlangıç

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

KPSS soruda SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

KPSS soruda SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI KPSS 2019 120 soruda 86 SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Komisyon KPSS LİSANS COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN 978-605-241-277-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI

COĞRAFYA SORU BANKASI ezberbozan kpss serisi 2016 COĞRAFYA SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN 978-605-318-361-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. ÜN KONUSU TÜRKİYE NİN MATEMATİK KONUMU ÖZEL TARİHLER VE TÜRKİYE NİN ÖZEL KONUMU ÜN İÇERİĞİ SAYFA NO Coğrafi Konum 1 Türkiye nin Matematik Konumu ve Sonuçları 3 Günün Sorusu 8 Özel

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki COĞRAFYA Test 1 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- 3. sine ters düşer? durumuna bakıldığında; A) Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması B) Sinop üzerindeki paralel dairesinin

Detaylı

TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU..Türkiye nin Matematik(Mutlak) Konumunun Sonuçları Değerli arkadaşlar, Türkiye 36-42 Kuzey paralelleri, 26-45 Doğu Meridyenleri arasında yer alır. Türkiye; Kuzey yarım Kürenin

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 102 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 2. BÖLÜM DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 1. Dünya'nın Şekli... 38 2. Dünya'nın Hareketleri... 40 3. Mevsimlerle İlgili Önemli Tarihler... 43 4. İklim Kuşakları... 45 5. Eksen

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 1. MATEMATİK KONUM A. Paraleller(Enlemler) 20 Kuzey Paraleli Paralellerin Özellikleri: 90 Ekvator 90 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Ekvator un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere,

Detaylı

YGS COĞRAFYA. Ahmet Burak Kargı. Ahmet Burak Kargı Telefon:

YGS COĞRAFYA. Ahmet Burak Kargı. Ahmet Burak Kargı Telefon: YGS COĞRAFYA Ahmet Burak Kargı Ahmet Burak Kargı ahmetburakkargi@gmail.com Telefon: 0532 162 00 58 PARALEL ve MERİDYENLER Bu konu ile ilgili her yıl ortalama iki soru gelmektedir. 1 MATEMATİK KONUM Bir

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

MEVSİMLER VE OLUŞUMU

MEVSİMLER VE OLUŞUMU MEVSİMLER VE OLUŞUMU Mevsimler Güneş in gün dönümü ve gece gündüz eşitliği noktaları arasından geçişleri arasındaki sürelerdir. Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünya nın Güneş çevresindeki

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

MEVSİMLER VE İKLİM A. MEVSİMLERİN OLUŞUMU

MEVSİMLER VE İKLİM A. MEVSİMLERİN OLUŞUMU MEVSİMLER VE İKLİM Ülkemizde hepimizinde bildiği gibi dört mevsim yaşanmaktadır. Bu mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleridir. Peki ilkokuldan beri özellikleriyle beraber öğrendiğimiz bu mevsimler

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri YGS Coğrafya 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin

Detaylı

Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Etmenler

Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Etmenler İklimin Temel Elemanı: Sıcaklık İklim elemanları içinde en önemlisi sıcaklıktır. Çünkü diğer iklim elemanları sıcaklığın kontrolündedir. Sıcaklık; cisimlerin kütlesi içinde bulunan potansiyel enerjinin

Detaylı

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları Koordinat Sistemi 1 Soru 01 Bir haritanın ölçeğinin küçültülmesi durumunda; I. hata payı, II. ayrıntıyı gösterme gücü, III. gerçek alan ile harita alanı arasındaki

Detaylı

Prof. Dr. Ceyhun GÖL. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ceyhun GÖL. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı Jeoloji Prof. Dr. Ceyhun GÖL Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı Ders Konuları Jeolojinin tanımı ve tarihçesi Mineraller Güneş sistemi Dünyanın şekli ve hareketleri

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ YERKÜRE NİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ da Dünya mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Dünya nın çevresi günümüzden yaklaşık 2.200

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

4) Yükselti ve engebenin kısa mesafelerde farklılık gösterdiği yörelerde iklim çeşitliliği fazladır.

4) Yükselti ve engebenin kısa mesafelerde farklılık gösterdiği yörelerde iklim çeşitliliği fazladır. 1 1) Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünden farklı bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmıştır? A) Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin yağış bırakması B) Aynı enlemde yer alan, farklı yükseltiye

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

COĞRAFYA KONU ANLATIMLI

COĞRAFYA KONU ANLATIMLI KPSS 2019 120 soruda 86 SORU VİDEO DESTEKLİ GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA KONU ANLATIMLI PRATİK BİLGİLER SINAVLARA EN YAKIN ÖZGÜN SORULAR VE AÇIKLAMALARI Önder Cengiz KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı

Detaylı

COĞRAFYA SON TEKRAR AHMET BURAK KARGI 29 NİSAN 2016

COĞRAFYA SON TEKRAR AHMET BURAK KARGI 29 NİSAN 2016 COĞRAFYA SON TEKRAR AHMET BURAK KARGI 29 NİSAN 2016 TÜRKİYE NİN COĞRAFİ KONUMU ÖZEL KONUM MATEMATİK KONUM Yükselti, Karasallık, Denizellik, Dağların uzanış doğrultusu, yer şekilleri, Kıta, Yol gibi ifadeleri

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Ağır Ama Hissedemediğimiz Yük: Basınç

Ağır Ama Hissedemediğimiz Yük: Basınç Ağır Ama Hissedemediğimiz Yük: Basınç Atmosfer çeşitli gazlardan oluşmuştur ve bu gazların belirli bir ağırlığı vardır. Havada bulunan bu gazların ağırlıkları oranında yeryüzüne yaptığı etkiye atmosfer

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay KPSS Türkiye'nin n Çok Satan DRS NOTLARI coğrafya kim korkar dan Önder Cengiz - Mesut Atalay Önder CNGİZ & Mesut ATALAY KPSS Coğrafya DRS NOTLARI ISBN: 978-605-4282-59-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ ÇALIŞMA TESTİ

İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ ÇALIŞMA TESTİ İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ ÇALIŞMA TESTİ A. Aşağıdaki soruları yandaki şekle bakarak cevaplayınız. 1. Yağış rejimi. 2. Burası. Kuşakta bulunur. 3. Yarımküresi 4. Bitki örtüsü. 5. Yaz kuraklığı isteyen

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Danışman Öğretmen:Şule YILDIZ Hazırlayanlar:Çisil ORDU Çağla BOZKURT Can ERGÖNEN Hilmi GÜVEN Ilgın İÇÖZÜ 2001/2002 İZMİR TEŞEKKÜR Okulumuzda gerçekleştirilen

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda 83

COĞRAFYA. kpss SORU. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda 83 Önce biz sorduk kpss 2 0 8 20 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları Çıkmış Sorular ve

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. YERYÜZÜNDE YAŞAM COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1- MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir yerin

Detaylı

B- Türkiye de iklim elemanları

B- Türkiye de iklim elemanları B- Türkiye de iklim elemanları Sıcaklık Basınç ve Rüzgarlar Nem ve Yağış Sıcaklık Türkiye de yıllık ortalama sıcaklıklar 4 ile 20 derece arasında değişmektedir. Güneyden kuzeye gidildikçe enlem, batıdan

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

CO RAFYA SICAKLIK. Kavram Dersaneleri 6. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir.

CO RAFYA SICAKLIK. Kavram Dersaneleri 6. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir. CO RAFYA SICAKLIK ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir. 2500 saat 2250 saat 1750 saat 2000 saat 2500 saat 2750 saat 3000 saat 3250 saat Bu haritadaki

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? BÖLÜM 5 Atmosfer - Sıcaklık 1. Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Neden A) Yer çekimi B) Su buharı Sonuç Atmosferin yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.

Detaylı

coğrafya dan DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde

coğrafya dan DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde PSS 2016 Pegem kademi Sınav omisyonu; 2015 PSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. kim korkar Türkiye'nin en çok satan DES TLI Eğitimde

Detaylı

Coğrafyanın Konusu ve İnsan - Doğa Etkileşimi

Coğrafyanın Konusu ve İnsan - Doğa Etkileşimi Coğrafyanın Konusu ve İnsan - Doğa Etkileşimi Çözüm 1 1. Fiziki Coğrafyanın konusu doğa olaylarıdır. Akarsula, bitki, fay hatları, çöller fiziki coğrafyanın inceleme alanıdır. Tarım ürünleri ekonomik coğrafyanın

Detaylı

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU TEST-1 GENEL KÜLTÜR

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU TEST-1 GENEL KÜLTÜR G KÜTÜ TÜK' COĞF KOUMU TÜK' COĞF KOUMU TST-1 1. şağıdakilerden hangisi Türkiye nin matematik konumun bir sonucudur? ) oğu ve Batı medeniyetlerinin birleşme noktasında yer alması B) lıman iklim özelliklerinin

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE cografya cepte BASINÇ İKLİM BİLGİSİ 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler 14 TON Atmosfer basıncıyla, ortalama fiziğe sahip bir insanın üstüne 14 ton ağırlık yüklenmiş gibidir.

Detaylı

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık Editörler:

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır.

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır. SICAKLIK İklim elemanlarının en önemlisi olan sıcaklık, canlı hayatı, coğrafi olaylar ve diğer iklim elemanları temelden etkilemektedir. Örneğin yağışın oluşabilmesi için yeryüzündeki suların buharlaşıp

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi: İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları, Ege-Kıyı ovaları, Marmara

Detaylı

Bölgesel iklim: Makroklima alanı içerisinde daha küçük alanlarda etkili olan iklimlere bölgesel iklim denir.(marmara iklimi)

Bölgesel iklim: Makroklima alanı içerisinde daha küçük alanlarda etkili olan iklimlere bölgesel iklim denir.(marmara iklimi) YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Matematik ve özel konum özelliklerinin etkisiyle Dünya nın çeşitli alanlarında farklı iklimler ortaya çıkmaktadır. Makroklima: Çok geniş alanlarda etkili olan iklim tiplerine

Detaylı

TÜRKİYE NİN YERŞEKİLLERİ VE İKLİMİ TEST

TÜRKİYE NİN YERŞEKİLLERİ VE İKLİMİ TEST 1.Türkiye, Japonya ile birlikte ortalama yükseltisi fazla olan ülkeler içinde yer alır. Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye nin yükselmesinde etkili değildir? A) Epirojenez B) Orejenez C) Volkanizma

Detaylı

kpss 2014 kim korkar COĞRAFYAdan Özgün Konu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler İstatistiki Bilgiler

kpss 2014 kim korkar COĞRAFYAdan Özgün Konu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler İstatistiki Bilgiler kpss 2014 ders türkiye'nin en notları çok satan kim korkar CYdan ' Özgün onu nlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler statistiki Bilgiler Önder CEGZ & esut TLY PSS

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SNF YGS GRUBU 1 1. Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki etkileşimi incelerken çeşitli ilkelerden yararlanır. Bu ilkelerden biri de nedensel lik (neden-sonuç)

Detaylı

örnektir örnektir Coğrafya TYT-AYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler)

örnektir örnektir Coğrafya TYT-AYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler) TYT-AYT Coğrafya MİKRO KONU TARAMA TEST AYRNTLAR VE ÖRNEKLERİ (-. Testler) Yeni müfredata tam uygun Değerli öğretmenimiz, branşınızla ilgili TYT-AYT konu tarama testlerimizden bazı örnekleri incelemeniz

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

Harita Nedir? Haritaların Sınıflandırılması. Haritayı Oluşturan Unsurlar

Harita Nedir? Haritaların Sınıflandırılması. Haritayı Oluşturan Unsurlar Harita Nedir? Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının kuşbakışı görünüşünün belli bir ölçek dahilinde düzleme aktarılmasıyla oluşan çizimlere denir. Haritacılık bilimine kartografya denir. Bir çizimin harita

Detaylı

Kitap: TYT COĞRAFYA KONU ANLATIM KİTABI Yazar: Ahmet Burak Kargı Tarih: 2019 Telefon: Web:

Kitap: TYT COĞRAFYA KONU ANLATIM KİTABI Yazar: Ahmet Burak Kargı Tarih: 2019 Telefon: Web: Kitap: TYT COĞRAFYA KONU ANLATIM KİTABI Yazar: Ahmet Burak Kargı Tarih: 2019 Telefon: 0532 162 00 58 Web: www.cografyadefterim.com E-posta: ahmetburakkargi@gmail.com Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan kpss 2013 ders notları türkiye'nin en çok satan kim korkar CĞRAFYAdan ' Özgün onu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler statistiki Bilgiler Önder CENGZ & Mesut

Detaylı

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz. A-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız. 1-( ) Ege Bölgesi nde dağlar kıyıya paralel uzanır. 2-( ) Çarşamba ve Bafra Karadeniz kıyısındaki delta ovalarımızdır.

Detaylı

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ SORU BANKASI Tamamı

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ Doruk Aksel Anil YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ

BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler bakımından çevresinden farklı; kendi içinde benzerlik gösteren alanlara bölge denir. Bölgeler, kullanım amaçlarına göre birbirine benzeyen

Detaylı

BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur.

BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur. BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur. Dünya'nın Şekli : Dünya Kutup noktaları'ndan basık.ekvator'da şişkindir.dünyanın kendisine Özgü

Detaylı

Amerikalı Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında 8. Sınıf 1. Üniteden Sorulan Sorular.

Amerikalı Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında 8. Sınıf 1. Üniteden Sorulan Sorular. Amerikalı Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında 8. Sınıf 1. Üniteden Sorulan Sorular. 1- Şekilde Dünya nın uzaydan görünümü gösterilmiştir. Güneş ışınları Dünya bu konumda iken gündüzlerin en uzun olduğu

Detaylı