HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ BİLGİ NOTU 2-4 ARALIK 2010 ANKARA 1

2 SUNUŞ Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 491 meslek dalında yaklaşık üyesi olan, ülkemizin en geniş örgütlenme ağına sahip, kanunla kurulmuş, yetki ve sorumluluklarının çerçevesi kuruluş kanunuyla çizilmiş, üyeliğin zorunlu olduğu, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşudur. TESK hem üye kitlesini oluşturan esnaf ve sanatkarlarla, hem de ülkenin en ücra köşelerine kadar yayılan teşkilatı ile, büyük ve çeşitli açılardan son derece önemli bir camianın üst kuruluşudur. TESK in görevi yalnızca esnaf ve sanatkarların sicil kayıtlarını tutmak değil, onların sorunlarını çözmek ve işlerini geliştirmeleri ve büyümelerini sağlayacak çalışmaları yapmak ve bu amaçla her platformda girişimlerde bulunmaktır. Bunu yaparken TESK in arkasındaki en önemli güç, bağlı teşkilat birimleridir. Teşkilat birimleri olan oda, birlik ve federasyonların personelinin, yaptıkları işin kapsamı ile ilgili olarak bilgi ve becerilerinin arttırılması ve sürekli olarak güncel tutulması esnafa daha iyi hizmetin ön koşuludur. TESK, hem üyesi olan esnaf ve sanatkarların hem de bağlı teşkilatının her türlü sorunu ile yakından ilgilenmekte ve geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürmektedir sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu, değişik maddelerinde odalarımıza, birliklerimize, federasyonlarımıza ve Konfederasyona esnaf ve sanatkar kesiminin gelişmesini ve ilerlemesini sağlayacak tedbirleri almak, sorunlarını çözmek, teşkilatın işlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmesini sağlamak gibi çok çeşitli görevler vermiştir. Bu da Konfederasyonumuzun ve teşkilatımızın çok geniş bir alanda çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle genel sekreterlerimizin esnaf ve sanatkar kesimi ile bağlantılı mevzuatı yakından bilmesi ve görevlerini hukuki mevzuat içinde yerine getirmesini, bunun yanında yerel ve ulusal gelişmeleri yakından takip ederek esnafa yönelik öneriler geliştirmesini gerektirmektedir. Konfederasyonumuzca TESK e iletilen temel sorunlar çeşitli kaynaklar kullanılarak taranmış, resmi yazılar, bilgi edinme talepleri, hızlı cevap sistemine gelen sorunlar değerlendirilmiş ve teşkilatın genelini ilgilendiren sorunlar derlenerek elinizde bulunan bilgi notu hazırlanmıştır. Bilgi notu bir önceki eğitim seminerinden bu yana geçen yaklaşık 1.5 yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu çalışmanın genel sekreterlerimize yararlı olacağını umuyor ve başarı dileklerimle saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bendevi PALANDÖKEN TESK GENEL BAŞKANI 2

3 İÇİNDEKİLER SAYFA I. MEVZUAT 4 II. KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT 7 III. ODA KAYDI 9 IV. SİCİL KAYDI 10 V. ÜCRET TARİFELERİ 11 VI. GENEL KURULLAR VE ORGAN ÜYELERİ 11 VII. VERGİ UYGULAMALARI 14 VIII. MESLEKİ EĞİTİM 19 IX. VİZE UYGULAMALARI 39 X. PROJE FON KAYNAKLARI 42 XI. GIDA UYGULAMALARI 48 XII. KAPASİTE RAPORU 50 XIII. KREDİ FİNANSMAN UYGULAMALARI 52 XIV. A.TR DOLAŞIM BELGESİ VE MENŞE İSPAT BELGELERİ 54 XV. ON-LİNE UYGULAMALAR 60 XVI. MUHASEBE UYGULAMALARI 63 3

4 I- MEVZUAT 1. Taksi, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarının fiyat tarifelerinin, belediyelerce mi yoksa odalarımızca mı verilmesi gerekmektedir? 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (p) bendi ile; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet, ücret ve tarifelerini belirleme yetkisi belediyelere tanınmıştır. Ancak, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ise; esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinin bağlı bulundukları odalarca hazırlanacağı ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından onaylanmasına müteakip yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır sayılı Kanun özel, Belediye Kanunu ise genel bir Kanun olduğundan hukukun genel ilkesi gereğince özel Kanun olan 5362 sayılı Kanunun uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle; esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinin, bağlı bulundukları odalarca verilmesi gerekmektedir. Bu konuda Türkiye genelinde bazı il ve ilçelerde esnaf teşkilatı tarafından belediyeler aleyhine dava açılmaktadır. 2. Esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi istenir mi? 5362 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde, esnaf ve sanatkarlardan sicile kayıt sırasında ustalık belgesi isteneceğine ilişkin bir düzenleme bulunmasına rağmen, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 102 nci maddesinde ticaret odalarına kayıtlı tacirlerden ticaret siciline kayıt sırasında ustalık belgesi istenmeyeceğine ilişkin hükmün yer alması uygulamada esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olması gereken bir kişinin ustalık belgesine sahip olmaması nedeniyle ticaret odasına kayıt yaptırması sonucunu doğurmaktadır. İki Kanun arasındaki bu çelişkinin giderilmesi için mevzuat değişikliği yapılmalıdır. Ayrıca bu konuda idare mahkemesinde dava da açılmış olup yargılama devam etmektedir. 3. Berberler ve kuaförler pazar günleri iş yerlerini açabilirler mi? 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 4 ve 5 inci maddelerinde sayılan iş yerleri; lokantalar, fotoğrafhaneler, kahvehaneler, fırıncılar, yalnız sebze, yaş meyve ve tütün satanlar, matbaalar, münhasıran yevmi gazete bayileri, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri, kulüpler, piyango bileti satış şubeleri, hanlar, oteller, hamamlar, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve nakliye şirket ve cemiyetleri, yapıcılık, tuğlacılık gibi işlerle, tütün, incir, üzüm, meyan kökü, zeytin, ağaç palamudu, susam, fındık, pancar gibi zirai ve sınai mahsulatın işlenmesi ve manipülasyonu gibi açık havada ve senenin bir kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler, turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler, nalbantlar, alat ve edevatı ziraiye tamircileri.. ruhsat harcı ödemeden iş yerlerini açabilirler. Ancak bu maddelerde sayılmayanlar dışındaki iş yerleri ruhsat harcı ödeyerek iş yerlerini açabilirler. Bu konuda açılan dava da lehimize sonuçlanmıştır. Berberler ve 4

5 kuaförler istisnaya tabi iş yerlerinden olmadığı için iş yerlerini belediyeye ruhsat harcı ödeyerek açabilirler. 4. Gıda üreten iş yerlerinde sorumlu yöneticilik uygulaması devam ediyor mu? 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile mikro işletmeler için sorumlu yönetici çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır. 5. Hurdacılık ve geri dönüşümcülük işi ile uğraşan esnaf ve sanatkarlardan lisans belgesi alabilmeleri için sanayi sicil belgesi ile ticaret odası sicil kaydı talep edilmektedir. Bu haksız uygulamanın giderilmesi için neler yapılmaktadır? Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, esnaf ve sanatkarlarımızdan ambalaj atıklarını toplama, ayırma ve geri dönüşüm lisansı almak üzere Çevre ve Orman İl Müdürlüklerine yaptıkları müracaatlarda ticaret ya da sanayi odasından faaliyet belgesi talep edildiğine ilişkin olarak gelen şikayetler üzerine konu ile ilgili olarak söz konusu Yönetmelik hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile Danıştay da dava açılmıştır. Söz konusu davanın temyiz incelemesi devam etmektedir. 6. Ulusal Süt Konseyinde mandıracılık alanında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızı temsil hakkı Konfederasyonumuza verilmiş midir? Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Konfederasyonumuza mandıracılık alanında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızı Ulusal Süt Konseyinde temsil imkanı verilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu düzenlemenin iptali istemi ile Danıştay da açılan davanın yargılaması devam etmektedir. 7. Tohum, fidan, fide üretici ve tohumluk bayisi belgesi almak isteyen esnaf ve sanatkarlardan ziraat mühendisi çalıştırdıklarına dair belge ve ticaret sicili kaydı istenmektedir. Bu haksız uygulamanın giderilmesi için neler yapılmaktadır? Bu haksız uygulama Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği nde yer alan düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Söz konusu yönetmeliğin esnaf ve sanatkarlarımızı mağdur eden düzenlemelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile Danıştay da açılan davanın yargılaması devam etmektedir. 8. Sigorta acenteliği yapan esnaf ve sanatkarlardan ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olduklarına dair belge istenilmektedir. Bu haksız uygulamanın nedeni nedir? Bu haksız uygulama Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının işleminden kaynaklanmakta olup, söz konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın temyiz aşaması devam etmektedir. 9. Esnaf ve sanatkarlar A-TR belgeleri ve menşe şahadetnamelerini nereden temin etmektedirler? Konfederasyonumuzun, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının esnaf ve sanatkarlar için A-TR belgeleri ile menşe şahadetnamelerinin ticaret ve sanayi odalarınca verilmesine ilişkin işlemine karşı idare mahkemesinde açtığı dava 5

6 lehimize sonuçlanmıştır. Bu nedenle söz konusu belgeler, mahkeme kararı gereğince teşkilatımız tarafından üyelerine verilmektedir. 10. Estetik amaçlı IPL cihazları güzellik uzmanlarınca kullanılabilir mi? Sağlık Bakanlığı nın Estetik Amaçlı IPL Cihazları ve bu cihazların güzellik uzmanlarınca kullanılabileceğine ilişkin Genelgesinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması nedeni ile IPL cihazları güzellik uzmanlarınca kullanılamamaktadır. Ancak yargılama devam etmektedir. 11. Kamu ihalelerine katılan esnaf ve sanatkarlardan ticaret odası kayıt belgesi istenilmektedir. Bu haksız uygulamanın sebebi nedir? Bu haksız uygulama ile ilgili olarak Kamu İhale Mevzuatında sınırlandırıcı bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, uygulamada yapılan ihalelerde ihale şartnamelerine konulan düzenleme ile ihaleye katılan esnaf ve sanatkarlardan da ticaret odası kayıt belgesi istenilmektedir. Bu haksız uygulamanın giderilmesi için konu Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamına alınmış olup, bu haksız uygulamanın ortadan kaldırılarak esnaf ve sanatkarların kamu ihalelerine katılmaları kolaylaştırılacaktır. 12. Elektrik Fen Adamlarının plan, proje çizme, uygulama ve sorumluluk alma konusundaki yetkilerinin kısıtlanmasının nedeni nedir? Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ile bu sektördeki kişilerin yetki sınırları belirlenmiştir. Söz konusu yönetmelik bu anlamda bir yetki yönetmeliğidir. Ancak, elektrik fen adamlarının yetki sınırları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılan başka yönetmeliklerle kısıtlanmaktadır. Buna ilişkin olarak açılan ve devam eden davamız da bulunmaktadır.ayrıca konu Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamına alınmış olup, haksızlığın giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 13. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilmesi için yönetim kurulu toplantılarına çağrının yazılı olarak mı yapılması gerekmektedir? 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 53 üncü maddesine göre, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilmesi için çağrının yazılı olarak yapılması gerekir. 14. Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının kendilerine bağlı ve ihtiyacı olan üyelerine maddi yardımda bulunabilmeleri mümkün müdür? 5362 sayılı Kanuna göre oda, belgelendirmeleri kaydı ile muhtaç durumda olan üyelerine yardım edebilir. 15. Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının gayrimenkul alım ve satımlarında dikkat etmeleri gereken kurallar nelerdir? 5362 sayılı Kanuna göre oda, genel kurul kararı ve bağlı olduğu birliğin muvafakatını almak zorundadır. 6

7 16. Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının feshedilmesi halinde yapılması gerekenler nelerdir? 5362 sayılı Kanununa göre, feshedilen odaların bağlı oldukları birlikçe görevlendirilecek heyet tarafından, borçları kendi varlığından ödenip, alacakları tahsil edildikten sonra ve tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra kalacak meblağ ile ayni haklar, heyet tarafından tutanak ile birliğe devredilir. Fesih olan odaların üye kayıt defterleri birlik tarafından muhafaza edilir. 17. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları siyasi faaliyette bulunabilirler mi? 5362 sayılı Kanunun 52. maddesinde; esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının kuruluş amaçları dışında herhangi bir faaliyette bulunamayacağı düzenlendiğinden esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının meslek kuruluşu olarak herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunması mümkün bulunmamaktadır. II- KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT 1. Oda yönetim kurulunun yıllık aidat belirleme yetkisi var mıdır.? Kayıt ücreti ve yıllık aidat; 5362 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ve Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik te belirtilen oranlar dikkate alınarak, Konfederasyonumuzca belirlenmekte olup, oda yönetim kurullarının yıllık aidat ve kayıt ücretini belirleme veya değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. 2. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve kayıt ücretlerine ilişkin gecikme zamları nasıl hesaplanmaktadır.? 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda, süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağına ilişkin özel bir düzenleme bulunmadığından; söz konusu alacaklara 5362 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanmakta idi. Ancak, Konfederasyonumuza bu konuda farklı görüşlerin iletilmesi üzerine; konu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmiş ve uygulamaya esas görüşleri sorulmuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; 5362 sayılı Kanunda süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma paylarına uygulanacak gecikme zammı ile ilgili bir oran belirlenmediği, ancak, gecikme zammının yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemeyeceği ve 5362 sayılı Kanunun 61 inci maddesi gereğince süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma paylarına uygulanacak gecikme zammı oranlarının belirlenmesinde, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre kanuni faizin uygulanmasının uygun olacağı, ancak, tahsil edilecek gecikme zammının yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçmemesi gerektiği görüşünü bildirmiştir. Bu nedenle; süresinde ödenmeyen yıllık aidat ve kayıt ücretlerine ilişkin gecikme zamları; 5362 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Bakanlık görüşünün Konfederasyonumuza intikal ettiği tarihe (17/07/2007) kadar; 6183 sayılı Kanun hükümlerine, 7

8 (17/07/2007) tarihinden itibaren; 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre hesaplanmaktadır. 3. Esnaf ve sanatkarların, çalışma bölgesi içinde meslekleriyle ilgili yeni bir ihtisas odası kurulması halinde, ihtisas odasına kayıt esnasında, kayıt ücreti tahsil edilir mi? Esnaf ve sanatkarların, çalışma bölgesi içinde meslekleriyle ilgili yeni bir ihtisas odası kurulması halinde, kayıtlı bulundukları odalardaki kayıtlarının yeni kurulmuş olan ihtisas odasına gönderilmesi gerekeceğinden, bu kişilerin ayrıca yeni kurulan ihtisas odasına kayıt ücreti ödemeleri gerekmemektedir. Ayrıca, ihtisas odasına kayıtları devredilen üyeler, eski odalarına o yılın aidatını ödemiş iseler, yeni odaya takip eden yıldan itibaren yıllık aidatı öderler. Şayet, eski odalarına o yılın aidatını ödememiş iseler, yeni odaya devredildikleri tarihten itibaren yıllık aidatın, yılın kalan aylarına isabet eden kısmını devredilen odaya öderler. 4. Yıllık aidatın ilk taksiti ödendikten sonra, asgari ücretin değişmesi durumunda ekim ayında ödenmesi gereken ikinci taksit tutarı, yeni asgari ücrete göre mi belirlenecek.? Üye, yıllık aidatın ilk taksitini Nisan ayında ödemiş ise, Ekim ayı taksiti yılın ikinci yarısında değişen yeni aidatın yarısı olarak tahsil edilecektir. Üye, yıllık aidatı peşin ödemiş ise fark talep edilmeyecektir. 5. Birden fazla meslekten dolayı karma odaya kayıtları yapılan üyelerin, her meslek için kayıt ücreti ve yıllık aidat ödeme zorunluluğu var mıdır.? Birden fazla meslekten dolayı sicile kayıtları yapılan esnaf ve sanatkârların, ilgili ihtisas odalarına ayrı ayrı kayıtları yapılır ve kayıt ücreti de her bir meslek için ayrı ayrı tahsil edilir. Ancak, birden fazla meslekten dolayı aynı odaya (karma oda) kayıt edilen üyeden yalnızca yıllık aidat tutarı daha yüksek olan mesleğin aidatı tahsil edilir 6. Odalarca, kayıt ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınır mı.? Kayıt ücretinin alındığı takvim yılı için üyelerden ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak, oda veya sicil kaydı silinenlerin aynı yıl içinde tekrar kayıt edilmeleri hâlinde kayıt ücreti tahsil edilir. 7. Oda kaydını sildiren üyeye ödediği yıllık aidat iade edilir mi.? Oda kaydını sildiren üyenin aidatı, o yıl için üyeden alınması gereken tutarın 12 aya bölünmesi suretiyle, üye kaydının silindiği aya kadar olan kısım tahsil edilir. Kalan aylara isabet eden tutar iade edilir. Üye, odada 9 ay kayıtlı kaldı ise; 190,00 TL /12ay=15,83.- TL 9 ayx15.83 =142,47.- TL yıllık aidat alınır. 190,00-142,47=47,53.- TL iade edilir. 8

9 8. Kayıt ücreti ve yıllık aidatın kredi kartı ile tahsil edilebilir mi.? Günümüz bankacılık ve ekonomi sisteminde kredi kartları, nakit gibi işlem ve işlev gördüğünden; odaların üyelerden tahsil etmesi gereken kayıt ücreti ve yıllık aidatların, yıl içerisinde belirlenen miktarın net olarak ilgili odanın kayıtlarına geçebilecek şekilde kredi kartlarından tahsilinin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 9. Oda üyesi olan esnaf ve sanatkarın vefatı durumunda mirasçılarının yükümlülükleri nelerdir.? Oda üyesi esnaf ve sanatkarın vefatı durumunda, genel olarak Miras Hukuku hükümleri çerçevesinde ölenin hakları ve yükümlülükleri bütün olarak mirasçılara intikal eder. Ölen üyenin aidat ve buna ilişkin gecikme zammı borçları, ölüm belgesi dikkate alınarak ölüm tarihine kadar hesaplanması gerekmektedir. Mirasçının sorumluluğu üyenin ölüm tarihine kadar olan borçlardan oluşmaktadır. III- ODA KAYITLARI 1. Aynı işyerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar, faaliyetleri ile ilgili tüm odalara kayıt olmak zorunda mıdırlar.? Aynı işyerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olmaları yeterlidir. Ancak üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir. Üye farklı işyerlerinde farklı meslekleri icra ediyorsa, her bir mesleği sicile ayrı ayrı tescil edileceğinden, meslekleri ile ilgili odalara da kayıt olmak ve her bir odada ayrı ayrı yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. 2. Büyükşehire dahil ilçelerde kurulu bulunan veya daha sonra büyükşehir ilçe sınırlarına dahil edilen ilçelerde kurulmuş odalar, yeni üye kaydı yapabilirler mi.? Söz konusu odalar, mevcut üyeliklerini koruyabileceklerdir. Ancak daha sonra yapılacak yeni üye kayıtlarında, odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların isteklerine göre ilçelerinde kurulu bulunan odaya ya da il merkezinde kurulu bulunan ilgili odaya kayıt olmaları gerekmektedir. 3. Oda üyelerinin, meslekleri nedeniyle borsaya tabi bir malın alım satımını yapmaları halinde borsaya kayıt olma zorunlulukları bulunmakta mıdır.? Meslekleri nedeniyle borsaya tabi bir malın alım satımını yapan esnaflar, ayrıca borsaya da kayıt olmaları gerekmektedir. 4. Esnaf ve sanatkar odalarına kayıt olanlar aynı zamanda ticaret ve sanayi odalarına kayıt olabilirler mi.? 5362 sayılı Kanunun 6. maddesine göre ticaret odalarına kayıt olanlar aynı faaliyetten dolayı esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olmamaktadırlar. Ancak üyenin şirket ortaklığı dışında farklı bir işyeri varsa ve bu faaliyetinden dolayı vergi mükellefi olup, esnaf ve sanatkarlık niteliği taşıyorsa ise aynı zamanda esnaf ve sanatkar odasına da kayıt olması mümkündür. 9

10 5. Feshedilen odaların borçları ve alacakları kimler tarafından tahsil edilecek.? 5362/15 maddeye göre; feshedilen odaların bağlı bulundukları Birlik tarafından görevlendirilecek heyet tarafından; borçları odanın kendi varlıklarından ödenip, alacaklarının da tahsil edilmesi gerekmektedir. Odanın kapatılması üyelerin aidat borçlarını tahsil edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Odanın mal varlığı heyet tarafından tutanakla Birliğe devredilir. Eski alacakların takibi ve tahsili heyetin görevidir. Üyeleri devralan odalar yalnızca üyenin kayıt olduğu tarihten sonraki yıllık aidatları tahsil edebilirler. IV- SİCİL KAYITLARI 1. Hangi durumda esnaf ve sanatkar işletmesi şube olarak esnaf ve sanatkar siciline kayıt edilir.? Aynı sicil bölgesinde, aynı odanın çalışma bölgesi içerisinde, aynı meslek dalında ikinci bir işyeri açılması durumunda yeni açılan işyeri esnaf ve sanatkar siciline şube olarak kaydedilir. Farklı bir ilde ikinci bir işyeri açılması sistemimize ve mevzuatımıza göre şube sayılmamaktadır. Üye ikinci ildeki sicile ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadır. 2. Esnaf ve sanatkarların meslek dallarını değiştirmeden, işyerlerini aynı sicil bölgesi içerisinde bir odanın çalışma bölgesinden diğer bir odanın çalışma bölgesine taşımaları durumunda esnaf ve sanatkar sicilinde ne tür bir işlem yapılır.? Bu durumda esnaf ve sanatkar sicilinde tadil işlemi yolu ile ilgilinin hem odası hem de adres bilgileri değiştirilerek işlem yapılır. 3. İcra ettiği mesleki faaliyeti bırakıp başka bir mesleki faaliyete başlayan esnaf ve sanatkar, bu durumunu sicile nasıl tescil ettirir.? Önce ilgilinin yeni başladığı meslek dalından tescil işlemi yapılır, daha sonra da faaliyetine son verdiği meslek dalından meslekten terk işlemi yapılır. 4. Mesleki faaliyetine başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde esnaf ve sanatkar siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen esnaf ve sanatkara nasıl bir müeyyide uygulanır.? Kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen esnaf ve sanatkar, Birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar sicil kaydı yapılana kadar esnaf ve sanatkarın faaliyetini durdurur. 5. Esnaf ve sanatkar siciline kayıt yapılmadan ilgilinin oda kaydı yapılması mümkün müdür.? Esnaf ve sanatkarların, sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kayıtları yapılamaz. Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkarlara ait bilgiler sicil tarafından Bakanlık e- esnaf ve sanatkar veri tabanında elektronik ortamda ilgili odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. 10

11 6. Belediye kararı ile yapılan adres değişikliklerinden tadil ücreti alınacak mıdır.? Belediye kararı ile üyenin sicile bildirdiği adreste değişiklik olması durumunda, üyenin yeni adresi tadil olarak gerçekleştirilecek ve bu işlemden ücret alınmayacaktır. 7. Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına kayıt olabilirler mi.? Aynı faaliyetten (tek bir işyeri) dolayı, esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki, ticaret ve sanayi odasına, odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Ancak farklı mesleklerden dolayı her iki meslek kuruluşuna bağlı odalara kayıt olmaları mümkündür. V- ÜCRET TARİFELERİ 1. Belirlenen ücret tarifelerinin altında mal ve hizmet satışı yapılabilir mi.? Üretilen mal ve hizmetlere ait ücret tarifelerinde yer alan fiyatlar üst sınırları gösterdiğinden, belirlenen fiyatların üstüne çıkmamak koşuluyla, tarifede yer alan fiyatın altında mal ve hizmet satışının yapılabilmesinin her zaman mümkündür. 2. Odalarca hazırlanan ücret tarifeleri, Birlik tarafından değiştirilerek uygulamaya konulabilir mi.? Birlik tarafından ücret tarifelerinin değiştirilerek uygulamaya konulması Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlere Ait Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre mümkün değildir. Birlik yönetim kurulu, fiyat tarifesinin birliğe sunulmasından itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde bu konuda oluşturulacak komisyon veya uzman kişi ve kuruluşların görüşlerini de alarak, inceledikten sonra tarifeyi aynen onaylar ya da gerekçesiyle birlikte reddeder. Birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifelerinin reddedilmesi halinde, oda yönetim kurulu, birliğin red gerekçelerini de dikkate alarak, birlikçe reddedilen tarifeyi aynen sunabileceği gibi yeni fiyat tarifesi de hazırlayabilir. Oda yönetim kurulunda karara bağlanan fiyat tarifesi, birlik yönetim kurulunun onayına tekrar sunulur. 3. Odalar bölgelere göre farklı ücret tarifesi hazırlayabilirler mi.? Odalar, çalışma bölgeleri içerisinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak, farklı tarifeler de hazırlayabilir. VI. GENEL KURULLAR VE ORGAN ÜYELERİ 1. Odaların organlarında görev alacak üye sayılarının belirlenmesinde genel kurul toplantısına katılacaklar listesindeki üye sayısı mı, yoksa e- esnaf ve sanatkar veri tabanında yer alan aktif üye sayısı mı dikkate alınır.? 11

12 Oda organlarında görev alacak üye sayıları ve bu organlarda görev alacaklara verilecek ücret ve huzur haklarının tespitinde Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanında yer alan aktif üye sayıları dikkate alınır. 2. Organ üyeliğine seçilmek için aranan iki yıl şartı nasıl belirlenir.? Oda organ üyeliğine seçilmek için, üyesi olduğu odada geçmiş üyelik süreleri de dahil olmak üzere toplam en az iki yıl süre ile üye olmak zorunludur. Bu şart yeni kurulan odalarda aranmaz. 3. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunda birden fazla görev alınabilir mi.? Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarından herhangi birisinde yönetim, denetim veya disiplin kurulu üyeliği bulunanlar, diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim, denetim veya disiplin kurullarının en fazla ikisinde daha üye olarak yer alabilirler. Bu kişiler uhdelerinde üç görevden ziyade üyelik bulunduramazlar. 4. Aylık ücret ve huzur hakları, kanunda belirlenen oranların altında tespit edilebilir mi.? Genel kurul kararı ile Kanunla öngörülen ücretlerin altında aylık ücret ve huzur hakkı tespit edilebilir. 5. Aylık ücretler ve huzur haklarını belirleme yetkisi genel kurul kararı ile yönetim kuruluna devredilebilir mi.? Aylık ücretler ve huzur haklarının, meslek kuruluşunun genel kurulunca belirlenmesi gerekmekte olup, bu yetki yönetim kuruluna devredilemez. 6. Oda yönetim kurulu başkanı aynı zamanda birlik yönetim kurulu başkanı ise birlikten de aylık ücret alabilir mi.? Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yalnızca yüksek olanı alırlar. 7. Yıllık aidat borcu bulunan üyeler, genel kurullarda oy kullanabilir mi.? Üyenin yıllık aidat borcu ile seçme ve seçilme hakkı ilişkilendirilmemiştir. Bu nedenle, üyenin yıllık aidat borcunun olması, genel kurulda oy kullanmasına veya seçimlerde aday olmasına engel teşkil etmemektedir. 8. Oda yönetim kurulu başkan ve/veya başkanvekilleri birlik/federasyon/konfederasyon yönetim kurulu üyesi ise, bu kuruluşlardan huzur hakkı alabilir mi.? Teşkilat yönetim kurulu başkan ve başkan vekilleri aylık ücret almadığı diğer teşkilat birimlerinden huzur hakkı alabilir. 9. Fesih konusunda karar alınabilmesi için toplantı yeter sayısı nedir.? Fesih konusunda karar alınabilmesi için fesihle ilgili genel kurul gündeminde madde bulunması ve genel kurul üyelerinin üçte ikisinin kararı gerekmektedir. 10. Ana sözleşme değişikliği için toplantı yeter sayısı nedir.? Ana sözleşme değişikliği yapılabilmesi için konunun genel kurul gündeminde yer alması ve genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının kararı zorunludur. 12

13 11. Seçimsiz genel kurullarda toplantıya katılacaklar (hazirun) listesi seçim kurulu başkanlığına sunulur mu.? Seçimsiz genel kurullarda hazirun listesi seçim kurulu başkanlığına sunulmasına gerek bulunmamaktadır. 12. Seçim sonuçlarına ne zaman, nasıl ve nereye itiraz edilebilir.? İtirazlar, seçimlerin yapıldığı tarihi takip eden iki gün içerisinde, ilçe seçim kurulu başkanlığına yazılı olarak itirazlar yapılır. İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanı hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 13. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organ üyelerinin vergi kaydı sona erdiğinde, organ üyeliğin de sona ermesi için 5362 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen altı aylık süre beklenir mi.? Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları organ üyelerinin vergi kaydının sona ermesi halinde altı aylık süre beklenmesi ve bu sürenin sona erdiği tarihte organ üyeliği de sona erdirilmesi gerekmektedir. 14. Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkârlar kayıtlı oldukları odaların hepsinde organ üyeliğine seçilebilir mi.? Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkârlar ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. 15. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakları, yönetim kurulu başkanına verilecek ücretin 1/5 i olmak zorunda mıdır.? Genel kurul kararı ile bu oranın altında huzur hakkı tespit edilebilir. 16. Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden ücret alabilirler mi.? Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden en fazla birinden ücret alabilirler. 17. Oda yönetim kurulu üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi halinde yapılması gereken işlem nedir.? Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde; Birlik tarafından görevlendirilecek üç kişi tarafından üç ay içinde odanın seçimleri yenilenir. 18. Genel sekreterler ticari faaliyette bulunabilir mi.? Genel sekreterin, oda/birlik/federasyon ile aksine bir sözleşmesi yoksa; aynı zamanda esnaf ve sanatkarlık faaliyetinde bulunması mümkündür. 19. Başkan aynı zamanda genel sekreterlik yapabilir mi.? Başkan, seçildiği teşkilat birimi dışında farklı bir teşkilat biriminde genel sekreter olarak çalışabilir. 20. Başkan istifa ettiği takdirde yönetim kurulu üyeliği devam eder mi.? Başkan tek dereceli olarak seçilmekte ve başkanlıktan istifa ettiği takdirde yönetim kurulu üyeliği de sona ermektedir. 13

14 VII. VERGİ UYGULAMALARI 1. Meslek kuruluşları emlak ve çevre temizlik vergisi ödemekle yükümlü müdür? 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65. maddesi, Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. şeklinde düzenlenmiştir. Meslek kuruluşlarının vergi muafiyeti ile ilgili olarak 5362 sayılı Kanunun yukarıda yer alan düzenlemesinde, 507 sayılı Kanundan farklı olarak katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç ifadeleri ilgili maddeye eklenmiştir. Dolayısıyla, 5362 sayılı Kanunun yasalaştığı 2005 yılını takip eden yıldan itibaren, meslek kuruluşlarımız emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Bununla beraber, meslek kuruluşlarımızın hizmet binası olarak kullanmakta oldukları işyerleri için çevre temizlik vergisi ödenmeyecektir. Ancak, Kanunun 65. maddesindeki istisna düzenlemesinde yer alan, meslek kuruluşlarımızın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlara uygun olarak kullanılmak üzere ifadesi nedeniyle kuruluş amaçlarının dışında kullanılan gayrimenkuller için çevre temizlik vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Örnek:.. Esnaf Odasının mülkiyetinde olup, düğün salonu olarak kullanılmakta olan gayrimenkul için çevre temizlik vergisinin ödenmesi gerekmektedir. 2. İşyeri kiralarının bankaya yatırılması zorunlu mudur? Yatırmamanın cezası nedir? İşyeri kiralarının, herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren bankalar aracılığıyla ödenmesi zorunludur. Kira ödemelerini bankaya yatırmaksızın elden ödemenin cezası, hem işyeri sahibi hem de kiracılar için; - Bilanço usulüne göre vergilendirilen esnaf ve sanatkarlar ile serbest meslek sahipleri hakkında TL den, - İşletme defteri tutan esnaf ve sanatkarlarla basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlar hakkında 500 TL den, - Bunların dışında kalanlar hakkında da 250 TL den az olmamak üzere banka, finans kurumu ve postanelerden ödenmeyen her bir kira ödemesi için kira tutarının yüzde 5 idir. 3. Odalarda basit usul muhasebe hizmetleri için bir mali müşavirle anlaşma yapılması zorunlu mudur? Gelir Vergisi Kanununun, basit usulde ticari kazancın tespitinin yer aldığı 46. maddesinin 2. fıkrasında. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda 14

15 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur. ifadesi yer almaktadır. Söz konusu ifadeden de anlaşılacağı üzere, meslek odalarında basit usul muhasebe kayıtlarını, ancak yetki almış mali müşavirler gerçekleştirebilirler. Mali müşavirlik belgesi olmayan genel sekreterlerin muhasebe hizmeti vermeleri mümkün değildir. 4. Basit usulde vergiye tabi üyelerin vergi levhaları odalarca tasdik edilebilir mi? 272 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, serbest muhasebeci mali müşavirler, sözleşme yaparak muhasebe defterlerini tuttukları mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilirler. Vergi levhası tasdik yetkisi, sadece vergi dairelerine ve mali müşavirlere verilmiştir. Odaların, üyelerine ait vergi levhalarını tasdik etmeleri mümkün değildir. 5. Basit usulde vergiye tabi bir esnaf, yanında işçi çalıştırabilir mi? Basit usule tabi olmanın genel şartlarından birisi, kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak tır. Bu konudaki yasal düzenlemenin yer aldığı kanun maddesinde parantez içi hükmü şu şekildedir. İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere, basit usulde vergiye tabi bir esnafın, yanında işçi ve çırak çalıştırmasında yasal bir engel bulunmamaktadır. Basit usule tabi olmayı engelleyecek husus işçi çalıştırmak değil, bilfiil işin başında bulunmamaktadır. Bazı vergi dairelerinin yaptığı uygulamalarda, başka bir işyerinde işçi statüsünde çalıştığı halde kendi ticari faaliyetinden dolayı basit usulde vergiye tabi olduğu tespit edilen esnaf ve sanatkarların gerçek usule alındığı görülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığından alınan bir görüşte, basit usule tabi olduğu halde başka bir işyerinde de SSK lı olarak çalışan bir esnafın gerçek usule alınabilmesi için işyerinde fiili denetim yapılarak işinin başında bilfiil bulunmadığının tespit edilmesi gerekir ifadesi bulunmaktadır. Dolayısıyla, işyerinde fiilen yapılan yoklamalarda, işinin başında bulunmadığı tespit edilen ve aynı zamanda başka bir işyerinde de SSK lı olarak çalıştığı belirlenen esnaf ve sanatkarların gerçek usule geçmeleri gerekmektedir. Ancak, bilfiil işinin başında bulunanların, yanlarında işçi ve çırak çalıştırmalarında hiçbir sorun bulunmamaktadır. 6. Basit usulde vergiye tabi bir esnafın yanında çalışanın vergisi nasıl, nereye ve ne kadar ödenir? Basit usulde vergiye tabi olan esnaf ve sanatkarların yanlarında çalışanlar, Gelir Vergisi Kanununa göre, diğer ücretli sayılmaktadır. Diğer ücretli sayılanların yıllık gelirleri, takvim yılı başındaki asgari ücretin yıllık brüt tutarının dörtte biridir. Örneğin 2010 yılında basit usule tabi bir esnafın yanında çalışan bir işçinin yıllık geliri 729 TL x 12 ay = TL / 4 = TL dir. Yıllık gelir vergisi de yaklaşık 328 TL dir. 15

16 Diğer ücretlilerin, vergi dairelerinden alacakları boş vergi karnesi ni doldurarak her yıl Şubat ayında ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine ibraz etmeleri ve vergilerini tahakkuk ettirmeleri gerekmektedir. Tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 7. Basit usulde vergiye tabi olanlar, yanlarında çalışanların karne almalarından, karnedeki bilgilerin doğruluğundan ve ödenmeyen vergilerinden sorumlu mudurlar? Vergi karnelerine yazdıkları bilgilerin doğruluğundan çalışanlar; işverenler tarafından bu karnelere ilave olunan kayıtlardan da işverenler sorumludur. Basit usule tabi esnaf ve sanatkarlar, yanlarında çalışanların yasal süresi içinde karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini zamanında ödemelerini sağlamaya mecburdurlar. Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan çalışanların vergisi ve cezası işveren tahsil edilir. Karnesini zamanında alarak vergi dairesine veren ancak, vergisini zamanında ödemeyen çalışanın vergisi ve buna ait gecikme zammı da yine işverenden tahsil edilir. 8. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlar POS makinesi kullanabilirler mi? Basit usule tabi esnaf ve sanatkarların POS makine kullanmalarında hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Ancak, POS makinesi kullanmak suretiyle yapılan tahsilatlar, banka hesaplarında kayıt altına alındığından, olası bir vergi incelemesinde ispat olunabilmesi amacıyla, tahsil edilen hizmet bedeliyle aynı tutarda fatura veya fiş kesilmesine dikkat edilmesi gerekir. 9. Oda ve Birliklerin e-beyanname gönderme hizmetindeki sorumluluğu nedir? Gerçek usulde vergiye tabi olan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannameleri ile KDV ve muhtasar beyannamelerini internet üzerinden elektronik ortamda vergi dairelerine göndermek mecburiyetindedirler. Gerçek usulde gelir vergisine tabi olup da bir mali müşavirle anlaşma yapmak zorunda olmayan esnaf ve sanatkarlar, söz konusu beyannamelerini esnaf ve sanatkarlar odaları ve birliklerinden gönderebilirler. Bunun için, herhangi bir oda veya birlikle e-beyanname gönderilmesi konusunda sözleşme yapılması gerekmektedir. Oda ve birlikler, elektronik ortamda göndermekle yükümlü oldukları beyannamelerin içeriğinden sorumlu değildir. Ancak, daha önce esnaf ve sanatkarlar tarafından doldurularak vergi dairesine gönderilmek üzere oda veya birliğe getirilen beyannamelerin, doğru bir şekilde internet ortamına aktarılmasından oda ve birlik yönetimleri sorumludur. Örneğin, beyanname üzerinde TL olarak yazılı bulunan yıllık net gelirin, internet ortamına aktarılırken bir sıfırın unutulması nedeniyle 100 TL olarak yazılması halinde, aradaki 900 TL lik matrah farkının vergisinden ve cezasından oda veya birlik yönetimi sorumludur. 16

17 10. Basit usule tabi olmanın şartları nelerdir? Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları bulunmaktadır. Basit usule tabi olmanın genel şartları şunlardır: 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.) 2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyük şehir belediye sınırları içinde ( tarihinden itibaren) TL. diğer yerlerde ( tarihinden itibaren) TL. yi aşmamak. 3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olmamak. 2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır. Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır: 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının ( tarihinden itibaren) TL. yi veya yıllık satışları tutarının ( tarihinden itibaren) TL. yi aşmaması, 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının ( tarihinden itibaren) TL. yi aşmaması, 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının ( tarihinden itibaren) TL. yi aşmaması. Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır270 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadlerin aşılmaması gerekir. 17

18 Emtianın Cinsi Değerli Kağıt Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde Kalan Yerlerde Yıllık Alım Ölçüsü Yıllık Satış Ölçüsü Yıllık Alım Ölçüsü Yıllık Satış Ölçüsü (TL) (TL) (TL) (TL) Şeker -Çay Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb. İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto- Sigara-Tütün Akaryakıt ( LPG hariç ) Basit usulde vergiye tabi olan esnaf ve sanatkarlar katma değer vergisi ödemekle yükümlü müdürler? Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarların mal ve hizmet teslimleri katma değer vergisinden istisnadır. Ancak, basit usule tabi esnaf ve sanatkarlardan dileyenler KDV mükellefi olabilir ve aylık beyanname verebilirler. Bununla beraber, basit usule tabi esnaf ve sanatkarların mal ve hizmet teslimlerinin KDV den istisna olması, bunların, mal ve hizmet alımlarında KDV ödenmeyecekleri anlamına gelmemektedir. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlar, düzenleyecekleri fatura ve fişlerdeki KDV bölümüne hiçbir şey yazmayacaklar, bir alttaki satıra genel toplamı yazacaklardır. KDV bölümüne yanlışlıkla da olsa KDV Dahildir ibaresi veya KDV tutarının yazılması halinde, faturada yer alan katma değer vergisinin fatura tarihini takip eden ay, beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarların isteğe bağlı olarak katma değer vergisi mükellefi olmaları halinde, mal ve hizmet alımları sırasında ödemiş olduklar katma değer vergisini, mal ve hizmet satışlarından hesapladıkları katma değer vergisinden mahsup edebilirler. 12. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlar, kiraladıkları işyeri için stopaj kesmek ve vergi dairesine ödemek zorunda mıdırlar? Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarların muhtasar beyanname verme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu nedenle, kiraladıkları işyerleri için de bir vergi kesintisi yapmak ve işyeri sahibi adına vergi dairesine beyan etmek zorunda değildirler. Basit usulde vergiye tabi bir esnaf veya sanatkara işyerini kiralayan mülk sahipleri, tıpkı konut kiralamalarında olduğu gibi, elde ettikleri kira gelirini yıllık beyanname vermek suretiyle beyan etmek ve ödemekle yükümlüdürler. 18

19 13. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârların muhasebe işlemlerinin meslek odalarında yapılması zorunlu mudur? Gelir Vergisi Kanununa göre, basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârların muhasebe işlemleri, bağlı oldukları meslek odası bünyesinde oluşturulacak muhasebe bürolarında yapılmaktadır. Ancak, basit usul sisteminde defter tutma yükümlülüğü bulunmadığı için dileyen esnaf ve sanatkarlar, muhasebe işlemlerini kendileri yapabilecekleri gibi herhangi bir mali müşavire de yaptırtabilirler. Bununla beraber, muhasebe işlemlerini kendisi yapan veya bir mali müşavire yaptıran basit usul mükellefleri, hesap dönemi içerisinde, muhasebe işlemlerini bağlı oldukları odalara devredemezler. Odalar, ancak takip eden takvim yılı başından itibaren muhasebe işlemlerini yapmaya başlayabilirler. 14. Bağlı olduğu odaya yıllık aidat borcu olan esnafa basit usul belgeleri verilebilir mi? 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62. maddesinin son fıkrasında Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez. ifadesi yer almaktadır. Ancak, bu hüküm, mesleki hizmetler için geçerli olup, basit usul muhasebe hizmetlerini kapsamamaktadır. Dolayısıyla, üyelerin odalara aidat borcu bulunsa dahi vergilendirme ile ilgili tüm hizmet ve teslimlerin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Konfederasyonumuzun 2006/48 sayılı genelgesinde konu detaylı olarak açıklanmıştır. VIII- MESLEKİ EĞİTİM 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Uygulamaları sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde TOBB a bağlı odaların oda kaydı sırasında ustalık belgesi aramazken, TESK e bağlı odaların aramak zorunda kalmaları sonucu çıkan ustalık belgesi sorununun çözümü ile ilgili neler yapılıyor? Bilindiği üzere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 30. maddesinde; Ustalık belgesine sahip olanlar ya da bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır... hükmü yer almaktadır. Söz konusu madde gereğince ya işyeri açan kişinin bizzat ustalık belgesi sahibi olması ya da ustalık belgesi sahibi bir kişiyi yanında çalıştırması gerekmektedir. Sanayici ve tüccar niteliğine sahip kişiler göz önüne alındığında, bu kişilerin mutlaka kendilerinin ustalık belgesi sahibi olmaları gerekmemekte, işletmelerinde ustalık belgesi sahibi kişileri çalıştırmaları yeterli olmaktadır. Hem mesleki belge sahibi kişilerin işyeri açmalarının sağlanması yoluyla gerçek meslek erbabının korunması, hem de bu kişilerin ürettiği mal ve hizmetten yararlanacak olan tüketicilerin korunması anlamında çok büyük öneme sahip olan bu düzenlemeye, kendileri de zaman zaman sıkıntı yaşamalarına rağmen, 19

20 Konfederasyonumuz ve esnaf-sanatkarlar teşkilatı her zaman destek vermiş ve bu sistemin geliştirilmesi için çaba sarf etmiştir. Ancak, 1 Haziran 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 102. maddesinde yer alan Ticaret siciline kayıtlı olanlardan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi istenmez. hükmü ile, hem ülkemizin mesleki eğitim sistemi ve iş yaşamını olumsuz etkileyen, hem de Avrupa Birliğine girme sürecinde bulunan ülkemizin AB uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan bazı mevzuat çalışmalarını yaralayan bir uygulamanın önü açılmıştır. Bu haksız uygulama nedeniyle, esnaf-sanatkar statüsündeki kişiler ustalık belgesi aranmadığı için TOBB a bağlı odalara üye olarak kaydolmakta, esnaf ve sanatkarlar odaları ise sürekli üye kaybetmektedir. TOBB Kanununun TBMM den geçtiği günden bu yana Konfederasyonumuz, bu yanlış uygulamayı durdurmak amacıyla, konunun doğrudan tarafı olan Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde bir takım girişimlerde bulunmuştur. Son bir yılda bu haksız uygulama Başbakanlık da dahil olmak üzere bir çok kurum ve makam nezdinde gündeme getirilmiş ve haklılığımız bu kurumlarca kabul görmüştür. Ancak bu süreç içinde yine de kayda değer bir gelişme sağlanamamıştır. Son olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinesinde ilgili taraflarla bir dizi toplantı yapılmış olup, odalarımızın üye kaybetmesini engelleyecek bir çözüm üzerinde çalışılmaktadır. Bu sorunun çözümü ile ilgili olarak aşağıda belirtilen öneriler geliştirilmiştir. Bu sorunun en net çözümü 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 102 nci maddesi iptal edilmesi ile olacaktır. Bu maddenin iptali durumunda, yeniden eski uygulamalara dönülecek olup, 3308 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, TOBB a bağlı odalar da 3308 sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunan meslek dallarında işyeri açıp odalarına üye olmak üzere başvuruda bulunanlardan ustalık belgesi aramak zorunda kalacaktır. Ancak TOBB hiçbir şekilde bu öneriye sıcak bakmamakta ve maddenin iptalini istememektedir. TOBB un söz konusu maddeyi iptal etmemesi halinde, 5362 sayılı Kanunun esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtla ilgili 68 inci maddesinin ilk fıkrasının son cümlesi olan 3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunun kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir. ibaresi madde hükmünden çıkarılmalıdır. Konfederasyonumuzun bu tür bir çözüm önerisini çok yanlı olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, zanaatkarlığın beceri gerektirmesi nedeniyle ustalık belgesine gerektirmesi düşüncesinden dolayı bu tür bir düzenlemeye karşı çıkmaktadır. MEB in de bu tür bir düzenlemeye olumsuz görüş vereceği aşikardır. Diğer bir çözüm önerisi 3308 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde geçen Ustalık belgesine sahip olanlar ya da bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler hükmü çerçevesinde, TOBB a bağlı odalara üye olacaklardan ustalık belgesi sahibi bir kişiyi yanlarında çalıştırmalarının talep edilmesidir. Nitekim MEB, 5174 sayılı Kanuna eklenen 102 nci maddeye rağmen, 20

ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 14 Şubat 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26787 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: YÖNETMELİK ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI

TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma İlan-reklam, eğlence vergisi ödeme Çevre temizlik vergisi ödeme Hafta sonu çalışma ruhsatı alma Emlak vergisi ödeme Ö Ğ R E T

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk.

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/11 Ankara,02/01/2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI 02.01.2017/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan had ve tutarlar

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir;

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2013/69 31/12/2013 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2014 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2014 Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2015 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ, VERGİDEN İSTİSNA TUTULACAK BAZI TUTARLAR İLE HADLER VE ORANLARA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 SİRKÜLER İstanbul, 29.12.2015 Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 Konu: 2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 25.12.2015 tarih

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih : 30.12.2016 Sayı : İST.YMM.2016/2678 Sirküler No : İST.YMM.2016/130 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih :25.12.2015 Sayı : İST.YMM.2015/3574 Sirküler No :İST.YMM.2015/82 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 SİRKÜLER İstanbul, 28.12.2016 Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 Konu: 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2013/242-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 25 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2014/079 30.12.2014 Konu: Gelir Vergisi Uygulamasında 2014 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had Ve Tutarlar Gelir vergisi uygulamasında 2014 yılında geçerli olacak bazı had ve tutarları belirleyen 287 no.lu

Detaylı

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4.

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4. Tarih: 01.01.2015 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/55 Konu: 287 No lu Gelir Vergisi Kanunu Tebliği 30.12.2014 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı. Özet: 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 04.01.2016 SAYI 2016/003 KONU 2016 YILINDA DĠKKATE ALINACAK BAZI RAKAMSAL HADLER HAKKINDA SĠRKÜLER 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 290 Sayılı

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017 1 GELİR VERGİSİ KANUNU Mart 2017 2 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE BEYANLARA YANSIYACAK DÜZENLEMELER 3 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 4 YARARLANABİLECEKLER Ticari, zirai veya serbest meslek

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/009 Ref: 4/009. Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/009 Ref: 4/009. Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 0.01.014 Sayı: 014/009 Ref: 4/009 Konu: 014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLANMIŞTIR 30.1.013 tarih ve Mükerrer 8867 Resmi Gazete de yayınlanan 85 Seri No.lı Gelir

Detaylı

SİRKÜLER 2015/01. 1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2015/01. 1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2015/01 01/01/2015 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

NO: 2017/1. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

NO: 2017/1. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 27 Aralık 2016

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 100-1 6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir; Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER. (2017 takvim yılında uygulanmak üzere)

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER. (2017 takvim yılında uygulanmak üzere) (2017 takvim yılında uygulanmak üzere) G.V.K. Madde: 48 (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 296) 1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının. 90.000

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

Sirküler Tarihi : 26.11.2011 Sirküler No : 2011/50 : Gelir Vergisi Kanunundaki Had ve Tutarlar ile Đlgili Değişiklikler

Sirküler Tarihi : 26.11.2011 Sirküler No : 2011/50 : Gelir Vergisi Kanunundaki Had ve Tutarlar ile Đlgili Değişiklikler AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/5 3 /1/2014 İçindekiler: * 2014 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi. 285

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

Page of 6 Ağustos 008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 699 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 76 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ). Giriş Teknoloji

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve. Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve. Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. Numara : 1 Tarih : 1.1.2016 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/1 KONU: Ücretlerin

Detaylı

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST. 09.08.2010 ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

Sayı : 2014 / 284 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 284 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 284 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 144 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-57)

SİRKÜLER RAPOR (2009-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :03.10.2016 Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim 2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

DUYURU: /8

DUYURU: /8 DUYURU: 09.05.2016/8 292 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 29703 sayılı Resmi Gazete de 05.05.2016 Tarihinde Yayımlandı. Yukarıda anılan tebliğ ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10/2/2016 tarihli

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 TARİH : 1.1.2017 NUMARA : 2017/1 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 KONU : 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Detaylı

TL'ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlası %20

TL'ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlası %20 Mali Bülten VERGİ 2016/105 2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Had ve Tutarları Açıklandı 27.12.2016 Özet: Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan ve 2017 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar, 2016 yılı

Detaylı

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife ĠHSAN AKAR YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETĠM VE Y.M.M A.ġ 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı