TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR"

Transkript

1 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; Beyanname Türü Beyan Tarihi Ödeme Günü Yıllık Gelir Vergisi 25 Mart akşamına kadar (1.Taksit) Mart sonu (2.Taksit) Temmuz sonu Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı 3 aylık Takip Eden ikinci Ayın 14. Günü Akşamına Kadar Geçici Vergi 1. Dönem 14 Mayıs 2015 takip eden ikinci ayın 17. Günü 2. Dönem 14 Ağustos 2015 akşamına kadar 3. Dönem 16 Kasım Dönem 15 Şubat 2016 Aylık Muhtasar Üç Aylık Muhtasar Takip eden ayın 23. Günü akşamına kadar. (Mali Tatil nedeniyle temmuz ayında akşamına kadar. (Sadece Mali Tatil verilmesi gereken beyannameler, mali tatil nedeniyle temmuz ayında ödenmesi süresinin bitiminden 7 gün sonra gereken vergiler beyanname verme verilecektir.) süresinden 3 gün sonra ödenecektir.) Üç ayı takip eden ayın 23. Günü akşamına kadar 24 Nisan Temmuz Ekim Ocak 2016 akşamına kadar. (Sadece Mali Tatil nedeniyle temmuz ayında ödenmesi gereken vergiler, beyanname verme süresinden 3 gün sonra ödenecektir.) KDV Basit Usul Gelir Vergisi Damga Vergisi Vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. Günü akşamına kadar 25 Şubat akşamına Kadar Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Bulunanlar; takip eden ayın 23. Günü akşamına kadar Diğer; Kağıdın düzenlendiği tarihi takip eden 15 GÜN İÇİNDE akşamına kadar. (Sadece Mali Tatil nedeni ile temmuz ayında ödenmesi gereken vergiler beyanname verme süresinden 3 gün sonra ödenecektir.) (1.Taksit) Şubat sonu (2.Taksit) Haziran sonu akşamına kadar. Kağıdın düzenlendiği tarihi takip eden 15 GÜN İÇİNDE

2 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Gerek elden ve gerekse internet aracılığıyla verilen beyannamelerde, bildirim ya da ödeme tarihleri resmi tatil gününe rastlarsa, yükümlülük tarihleri resmi tatil gününü takip eden ilk iş gününün; elden verilen beyanlarda mesai saati bitimine, internetten verilen beyanlarda ise saat 23:59' a kadar uzayacaktır. 1. SGK, Diğer Vergi ve Aidat Ödemeleri ile ilgili süreler aşağıdaki gibidir; Vergi / Aidat ürü Açıklama Ödeme Günü Emlak Vergisi Belediyeye yapılan ilk ya da değişiklik (l.taksit) Mayıs sonu (2.Taksit) bildirimden itibaren her yılbaşında Kasım sonu otomatik tahakkuk eder. Çevre Temizlik Vergisi Sadece işyerleri için, işyeri açılışından (l.taksit) Mayıs sonu (2.Taksit) itibaren her yılbaşında otomatik tahakkuk Kasım sonu eder. Motorlu Taşıtlar Vergisi Her yılbaşında otomatik tahakkuk eder. (1.Taksit) Ocak sonu (2.Taksit) Temmuz sonu Ticaret Odası Aidatları Yıllık Aidat (1.Taksit) Haziran sonu (2.Taksit) Ekim sonu Nispi Aidat (1.Taksit) Haziran sonu (2.Taksit) Ekim sonu Meslek Odası Aidatları SGK (4-a, 4-c) Primleri Yıllık Aidat Nispi Aidat Tamamı Ocak Ayı Sonuna Kadar (l.taksit) Mayıs sonu (2.Taksit) Kasım sonu Takip eden ayın 23. Günü akşamına kadar Takip Eden Ayın Son Günü SGK (4-b) Primleri Son bildirilen rakam üzerinden mevcut ay içinde kurumca resen Takip Eden Ayın Son Günü Yılında Kullanılan Defterlerin 2015 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin Ara Tasdik 02 Şubat 2015 tarihine kadar noterlere yaptırılmalıdır yılı vergi levhaları 01 Mayıs - 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında, vergi şifreleri olan mükellefler maliyenin adresinden kendileri oluşturup yazdıracaklardır. Vergi şifreleri olmayan mükelleflerin vergi levhaları müşavirliğimizce gönderilecektir. Vergi levhalarının işyerlerinde asma zorunluluğu 6111 sayılı yasa ile kaldırılmış olduğundan vergi levhaları yetkililerin talebi halinde gösterilmek üzere saklanacaktır yılı için 2015 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı tarih ve 441 no.lu V.U.K. Genel Tebliği ile %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir yılı için Emlak Vergisi ödemelerinde uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranının yarısı olan %5,055 (beş virgül sıfır elli beş) olarak uygulanacaktır yılı için Motorlu Taşıtlar Vergileri %10,11 oranında artırılarak ödenecektir. I (binek otolar) ve II (ticari otolar) sayılı tarifelerde yazılı vergi tutarları aşağıdaki gibidir:

3 (I) SAYILI TARİFE Motor Silindir Hacmi (cm 3 ) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş yaş 16 ve yukarı yaş 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm 3 ve aşağısı 591,00 412,00 231,00 175,00 63, cm 3 e kadar 945,00 709,00 412,00 291,00 112, cm 3 e kadar 1.667, ,00 768,00 469,00 182, cm 3 e kadar 2.626, , ,00 709,00 280, cm 3 e kadar 3.939, , , ,00 423, cm 3 e kadar 5.491, , , ,00 591, cm 3 e kadar 8.362, , , ,00 831, cm 3 e kadar , , , , , cm 3 ve yukarısı , , , , ,00 2-Motosikletler cm 3 e kadar 112,00 85,00 63,00 40,00 17, cm 3 e kadar 231,00 175,00 112,00 63,00 40, cm 3 e kadar 591,00 352,00 175,00 112,00 63, cm 3 ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00 469,00 231,00 (II) SAYILI TARİFE Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1-6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı yaş 1) Minibüs 709,00 469,00 231,00 2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi) 1900 cm 3 ve aşağısı 945,00 591,00 352, cm3 ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00 3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri) 25 kişiye kadar 1.787, ,00 469, kişiye kadar 2.143, ,00 709, kişiye kadar 2.384, ,00 945,00 46 kişi ve yukarısı 2.860, , ,00

4 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık) kg'a kadar 637,00 423,00 209, kg'a kadar 1.286,00 746,00 423, kg'a kadar 1.930, ,00 637, kg'a kadar 2.143, ,00 855, kg'a kadar 2.574, , , kg ve yukarısı 3.220, , , yılı için;fatura Kullanma Mecburiyetinde Sınır : 880,00 TL, Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklarda Sınır : 880,00 TL olmuştur ve 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanacak olan Gelir Vergisi Tarifeleri şöyledir; a;) 2014 Takvim Yılı için; TL' na kadar % TL' nin TL için TL, fazlası için % TL' nin (ücret gelirlerinde ,00 TL' nın) 27.0 TL için TL, fazlası için % TL' ndan fazlasının TL için TL, (ücret gelirlerinde ,00 TL' ndan fazlasının ,00 TL için % ,00 TL), fazlası b. ) 2015 Takvim Yılı için; TL' na kadar % TL' nin TL için TL, fazlası için % TL' nin (ücret gelirlerinde ,00 TL' nın) TL için TL, fazlası için % TL' ndan fazlasının TL için TL, (ücret gelirlerinde ,00 TL' ndan fazlasının ,00 TL için ,00 TL), fazlası % yılında elde edilecek mesken kira gelirleri için istisna tutarı 3.600,00 TL olarak tespit edilmiştir.

5 12. Çalıştırılan personel ile ilgili olarak Asgari Ücret ve Diğer Tutar değişiklikleri şöyledir; ASGARİ ÜCRET Tüm Çalışanlar İçin 1.201,50 TL 1.273,50 TL SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI TÜM YIL İÇİN 1. Derece 880,00 TL 2. Derece 440,00 TL 3. Derece 200,00 TL Personele Yapılacak Yemek Yardımı İstisna Tutarı Günlük TÜM YIL İÇİN 13,00 TL 13. Çalıştırılan personel ile ilgili olarak Sigorta Pirimi Taban ve Tavan tutarları da şöyledir; S.P.E.K. TUTARLARI S.P.E.K. TABANI 1.201,50 TL 1.273,50 TL S.P.E.K. TAVANI 7.809,90 TL 8.277,90 TL 14. Kıdem Tazminatı Tavanı da 2015 yılı için aşağıdaki gibi değiştirilmiştir KIDEM TAZMİNATI 3.541,37 TL 15. Asgari Geçim İndirimi ödemelerinin hesaplanabilmesi için 2015 yılında uygulanacak yıllık MATRAH ,00 TL' dır. Buna göre 2015 yılı için uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları tablosu aşağıdaki gibi olacaktır:

6 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO (Asgari Ücret; Aylık 1.201,50 TL, Yıllık ,00 TL olarak dikkate alınmıştır.) ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU (1) A.G.İ. ORANI (2) İNDİRİM MATRAHI (Yıllık Brüt Asgari Ücret * A.G.İ. Oran =) (3) YILLIK İNDİRİM TUTARI (3 * %15 =) (4) AYLIK İNDİRİM TUTARI (4 / 12 =) (5) BEKAR 50,00% 7.209, ,35 90,11 EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN 60,00% 8.650, ,62 108,14 EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 1 ÇOCUKLU 67,50% 9.732, ,82 121,65 EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 2 ÇOCUKLU 75,00% , ,03 135,17 EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 3 ÇOCUKLU 80,00% , ,16 144,18 EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 4 ÇOCUKLU 85,00% , ,30 153,19 EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 5 ÇOCUKLU 90,00% , ,43 153,19 EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN 50,00% 7.209, ,35 90,11 EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, 1 ÇOCUKLU 57,50% 8.290, ,55 103,63 EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, 2 ÇOCUKLU 65,00% 9.371, ,76 117,15 EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, 3 ÇOCUKLU 70,00% , ,89 126,16 EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, 4 ÇOCUKLU 75,00% , ,03 135,17 EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, 5 ÇOCUKLU 80,00% , ,16 144,18 *Asgari ücretin 2015 yılı ilk 6 aylık dönemi esas alınarak hesaplanan gelir vergisi tutarı 153,19 TL olduğundan, çalışanlar için asgari geçim indirimi tutarı 153,19 TL' nı aşamayacaktır. 16. İşten çıkartılacak ya da işten ayrılacak personele ait ihbar tazminat ödeme süreleri de şöyledir: a. İlk 2 aylık deneme sürecinde karşılıklı olarak herhangi bir ihbar tazminat ödemesi yapılmasına gerek yoktur. (Sözleşmenin yazılı olarak yapılması, deneme kaydının konulması ve deneme süresinin 2 aydan eksik ya da fazla yazılmaması şarttır). b Aya Kadar : 2 Hafta (14 gün), c. 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar : 4 Hafta (28 gün), d. 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar : 6 Hafta (42 gün), e. 3 Yıldan Sonrası İçin : 8 Hafta (56 gün). İşi bırakma ya da işten çıkartılma, fesih bildiriminin hemen ardından yapılacaksa, yukarıdaki sürelere isabet eden ücret tutarı diğer tarafa ödenir. Yapılmayacaksa bu süreler kadar çalışma veya çalıştırma zorunluluğu vardır.

7 tarihinde yayımlanan 58 no.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile tarihinde yayımlanan 73 no.lu Harçlar Vergisi Genel Tebliği ne istinaden, sürekli kullanım açısından önem arz eden bazı maktu ve nispi vergilerin tarihinden itibaren uygulanacak tutar ve oranları aşağıdaki gibi olmuştur: a. Gayrimenkul alım-satım harcı %2,00 (yüzde iki) oranında uygulanmaya devam edecek olup alıcı ve satıcı tarafından ödenecek olan tapu harcının toplam oranı %4,00 dür. b. Çalışanların brüt ücretlerinden kesilmekte olan damga vergisi oranı, %0,759 (binde yedi virgül elli dokuz) oranında uygulanacaktır. c. Yazılı sözleşmelerde hesaplanacak olan damga vergisi oranı %09,48 (binde dokuz virgül kırk sekiz) olarak uygulanacaktır. d. Kira sözleşmelerinde hesaplanacak olan damga vergisi oranı %01,89 (binde bir virgül seksen dokuz) olarak uygulanacaktır. e. Yıllık beyanname ve dönem içindeki işlemlerde bazı finansal tablolara ait maktu damga vergisi miktarları da şöyledir: Vergiye Tabi Beyannameler Bilanço Gelir Tablosu Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri Kurumlar Vergisi Beyannameleri KDV-Muhtasar SGK-Belediye Damga Vergisi Tutarı 35,00 TL 16,90 TL 45,30 TL 60,50 TL 29,90 TL TL 18. Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak oranlar şöyledir; > İskonto faiz oranı: YILLIK % 9,00 > Avans faiz oranı : YILLIK % 10, Yazılı sözleşmelerde, işin geç yapılması ya da herhangi bir şarta bağlı olarak ceza nedeniyle uygulanacak faiz oranı sözleşmede yazılı olan orandır. Eğer yazılı sözleşmede böyle oran belirtilmemiş ya da yazılı bir sözleşme yok ise 2015 yılında uygulanacak Kanuni ve Temerrüt Faiz Oranları aşağıdaki gibi olacaktır; > Ticari Temerrüt Faiz Oranı: % 10,50 > Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranı: %9 Saygılarımla. ÖMER FARUK DÜLGER

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board Sirküler (2008/065) İstanbul, 31.12.2008 Yeni yılınızı içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. Konu : Aşağıda belirtilen ödemeler asgari ücrete göre belirli oranda hesaplanan

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 VERGI REHBERİ Hazırlayanlar: Sabahattin Benlikol (YMM) İTO Mali Müşaviri Birgül Subaşı (SMMM) İTO Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Vergi Ödevi Anayasa Madde 73:

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. İŞBİRLİĞİYLE GELİR VERGİSİ... 4 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı... 4 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan

Detaylı

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI AMORTİSMAN Amortisman Konusu Amortisman Ayırma Şartları Amortisman Uygulama Süresi Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli Amortisman Oranları Amortisman Oranları Listesi ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ Ayrıntılı Bilgi İçin - Diğer Kazançlar Müdürlüğü (Ücret Kazancı) (0312) 415 32 54-55 numaralı telefonlarına, - Beyanname verme döneminde vergi dairelerinde hizmet veren Danışma

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı