Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U A R A L I K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 0 0 7 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U A R A L I K 2 0 0 7"

Transkript

1 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U A R A L I K

2 2007 YILI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU I. GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon Misyon : Ülkemizin dünyada hak ettiği yere ulaşımını sağlayacak olan kalkınma hedeflerinin vazgeçilmezi olan mali disiplinin sağlanması ve ülke ekonomisinin toplumsal refahı artırıcı seviyeye getirilmesini sağlamak üzere vergi gelirlerini adalet, eşitlik, tarafsızlık, gerçeklik ilkelerine göre toplamak; mükellefe sunulan hizmet kalitesini artırarak gönüllü ve tam vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak. Vizyon : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı büyük ölçekli mükelleflere hizmet veren bir birim olması gerçeğinden de hareketle Gelir İdaresi Başkanlığının, Türkiye geneli için maket model olduğunun bilinci ile; Mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak. Hizmet kalitesi ve uygulamaları ile öncü ve model olmak. B Yetki Görev ve Sorumluluklar Toplam vergi tahsilatının büyük bir yüzdesini oluşturan, nispeten az sayıdaki mükellef üzerine yoğunlaşarak bu mükellefleri tek merkezden idare etmek, izlemek ve bu yolla denetim faaliyetlerinde etkinliği arttırmak, Büyük mükelleflerin idare ile bağlantı kurmasını beklemeden onlara ulaşmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve ortaya çıkabilecek sorunları belirleyerek önceden önlem almak, Her bir mükellefi yakından izleyerek mükellefleri kanunlar, kurallar ve kanunların yorumlanışı konularında bilgilendirerek gönüllü uyumlarının arttırılması yönünde çalışmalar yapmak ve uyum göstermeyen mükellefleri zamanında tespit ederek gerekli önlemleri hemen almak, Tek merkezden yönetimin sonucu olarak idaredeki zayıflıkları, mükelleflerin karşılaştıkları güçlükleri belirlemek ve temel vergi idaresi fonksiyonlarını mükellefin yükümlülüklerini daha kolay yerine getirebileceği şekilde geliştirmek, Mükelleflerin vergi ile ilgili olarak bütün işlemlerinde veya problemlerinde tek bir nokta ile temasa geçebileceği tam hizmet birimi oluşturmak, 1

3 Büyük mükelleflerin farklı vergi türleri için farklı beyanname verme ve ödeme süreçlerine sahip olması yönetimi karmaşıklaştırmakta ve mükelleflerin uyum maliyetlerini arttırmaktadır. Bu nedenle mükellefe ulaşmaya odaklanma ile basit ve uygun beyanname verme ve ödeme sistemleri oluşturarak mükelleflerin bu konulardaki uyum maliyetlerini azaltmak, Sektörleri ve yapıları itibariyle birbirlerinden ayrı olan mükelleflerin farklı ihtiyaçlarına ve gelir risklerine göre farklı hizmetler sunarak gönüllü uyumlarını arttırmak için farklı uyum stratejileri geliştirmek ve izlemek, Vadesi geçmiş toplam borç stokunun büyük bir yüzdesini oluşturan büyük mükellefler için basit ve uygun beyanname verme ve ödeme süreçleri oluşturarak vergi yükümlülüklerine bağlı kalmalarını ve vergi borçlarını vadesinde ödemelerini sağlamak. Bu şekildeki borçları zamanında tahsil ederek toplam borç stoku içindeki artışlarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, Türkiye de gelir içindeki en büyük pay sadece kendi vergisini ödeyen değil aynı zamanda stopaj sistemi aracılığıyla diğer mükelleflerin de vergisini ödeyen nispeten az sayıdaki mükelleflerden oluşmaktadır. Bu nedenle nispeten az sayıdaki bu mükellef grubunun kontrolü ile vergilerin ana kaynakları üzerinde daha sıkı bir kontrol sağlayarak gelir tahsilatlarında önemli bir artış yaratmak, Yerli veya yabancı sermayenin teşvik edilmesi amacıyla, çoğunlukla büyük yatırımcılarla ilişkilerde ortaya çıkan vergi kanunlarının karmaşık alanlarını ve uygulamalarını basitleştirerek ve kendilerine özel ve kaliteli hizmet sunulacağının, iyi eğitilmiş, hizmete yönelmiş vergi çalışanları ile karşılanacaklarının garantisi verilerek gelişmiş bir yatırım ortamı sağlamak. 2

4 1. Fiziksel Yapı C İdareye İlişkin Bilgiler Başkanlığımız hizmet binası Büyükdere Cad. No:76 Mecidiyeköy Şişli İSTANBUL adresinde,tapunun 58 Pafta,1199 Ada, 230 Parsel nolarında kayıtlı ,90 m 2 arsa ve üzerinde bulunan Tekel A.Ş ye ait eski Likör Fb.binasında faaliyetetine devam etmektedir. 3

5 2. Örgüt Yapısı 2.1.Örgüt Şeması 2.2 Grup Müdürlüklerinin Görevleri Vergilendirme Grup Müdürlüğü: Vergi, resim, harç ile çeşitli kanunlarda belirtilen diğer devlet gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemleri yapmak. Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin işlemlerini izlemek üzere her mükellef için tarh dosyası oluşturmak. Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibe alınmasını sağlamak amacıyla borçlular listesini hazırlamak. Mükellef hesaplarının dökümünü yapmak, mükellef hesapları ile genel hesaplar arasında uyum sağlamak. Tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları (tahakkuksuz veya tahakkuktan fazla tahsilatlar dahil), kanunlar ve yargı kararları gereğince yapılacak terkinleri ve fazla tahsilatların iadesi ile ilgili işlemleri düzeltme fişi kuralına göre yapmak. 4

6 SERVİS sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak teciller dışında diğer kanunlarda öngörülen tecillere ilişkin işlemleri yapmak. Vergilendirmeye ilişkin gerekli kayıt ve defterleri tutmak. Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak. Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. SEKTÖR AKARYAKIT SEKTÖRÜ VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ OTOMOTİV LASTİK VE YAN SANAYİ SEKTÖRÜ MÜKELLEF ADEDİ 2 BANKACILIK VE SİGORTA SEKTÖRÜ BİLGİSAYAR ELEKTRONİK BEYAZ EŞYA VE TELEKOMİNİKASYON SEKTÖRÜ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ELEKTRİK MALZEMESİ SEKTÖRÜ KUYUMCULUK MADENCİLİK SEKTÖRÜ İÇKİ TÜTÜN GIDA (HAYV. DAHİL) VE PARAKENDE, PAZARLAMA SEKTÖRÜ TURİZM HİZMET SEKTÖRÜ İNŞAAT YAPI MALZ. TEKSTİL MOBİLYA(AĞAÇ SEKTÖRÜ DAHİL) SEKTÖRÜ CAM KİMYA TEMİZLİK KOZMETİK GAZETE TV REKLAMCILIK,KAĞIT MATBAA SEKTÖRÜ 7 DEMİR ÇELİK METAL MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜ 42 8 SAĞLIK SEKTÖRÜ 35 TOPLAM MÜKELLEF Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü : Mükellefin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanması, vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması, vergi kanunlarıyla ilgili olarak görüş verilmesi, şikayetlerin değerlendirilmesi ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması, vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim aracını kullanmak suretiyle mükellefe bilgi verilmesi ile oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin yürütülmesi Muhasebe Grup Müdürlüğü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ilişkin yönetmeliklerde belirtilen iş ve işlemlerin yapılması. (Vergilendirme Grup Müdürlüğü bünyesinde Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.) 5

7 Tahsilat Grup Müdürlüğü Takibe alma, teminat, erteleme ve taksitlendirme işlemlerinin, mal bildirimi ve haciz varakaları ile ilgili işlemlerin, icra ve satış işlemlerinin yürütülmesi. (Vergilendirme Grup Müdürlüğü bünyesinde Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.) Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü Mükelleflerce dava konusu yapılan hususlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi. (Vergilendirme Grup Müdürlüğü bünyesinde Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.) Denetim Grup Müdürlüğü Yetki alanları dahilindeki vergi inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri alarak vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi, bilgi toplanması ve tarhiyat öncesi uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi Strateji, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü Başkanlıkta görevli personele ilişkin özlük işlemlerinin takip edilmesi ile Başkanlık için gerekli idari mali işlemlerin yürütülmesi; Gelir İdaresi Başkanlığı nca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmalar ile verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplanması ve araştırma yapılması. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1.İzleme (Monıtoring) Uygulamaları Amaç : Mükellefimiz olan 500 firmalara ait verilerin yapılacak aylık, 3 Aylık ve yıllık planlamalar çerçevesinde periyodik olarak sürekli gözetim altına alınmasıdır. İZLEME (MONITORİNG) Firma Bazında Veri Analizleri ARAÇ:CAP E Audit Programı. Toplu Bilgi Analizleri ARAÇ:Merkezi Server 3.2.CAP İN SAĞLAYACAKLARI : Mükellef Verilerinin Standart ve Periyodik Akışının Sağlanması. Denetimlerin standart hale gelmesi. Belirlenecek analizlerin otomatik olarak yapılması 6

8 3.3.E AUDİT AŞAMALARI : Aylık, 3 Aylık, Yıllık planlar yapılır. (Planlar yapılırken toplu risk analizlerinden yararlanılır ve bu hangi denetim prosedürlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği tespit edilir.) Dönemleri geldiğinde firmalardan veriler temin edilir. (Arzulanan hedef belirlenen verilerin zamanı geldiğinde firmalarca otomatik olarak gönderilmesi.) İlk olarak programa tanımlayabildiğimiz bazı prosedürler program tarafından gerçekleştirilecektir. Sonrasında planlanan prosedürler gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen prosedürler neticesinde mükellefin var olan defter kayıtlarına ilişkin olan cari denetim tamamlanmış olur ki bu izleme programının ilk parçasını oluşturur. 3.4.TOPLU BİLGİ ANALİZLERİ 4 temel kaynak söz konusudur E Beyanname Verileri GİB Veri Ambarı Verileri (Data Warehouse) İzleme Verileri (CAP sonuçları) Medya Takip Sistemi Verileri Toplu Bilgi Analizlerinin Amaçları Sektörel analizler ve sapmaların tespiti Holding içi hareketlerin izlenmesi Haber kaynaklarından alınan ulusal ve uluslararası bilgilerle firmalarımızın izlenmesi Bu kanallarla elde edilen bilgilerden vergisel risk taşıdığı tespit edilenler test edilerek bu aşama tamamlanmış olur ki bu izleme programının ikinci parçasını oluşturur Sonuç Her iki aşamada elde edilen sonuçlar değerlendirilerek Mükelleflerin hatalı uygulamalarına ilişkin gerekli düzeltmeleri tavsiye edilir Uygulamaya devam etmeleri durumunda detaylı incele yapılması sağlanır. 7

9 4. İnsan Kaynakları 4.1.Eğitim Durumuna Göre Dağılım LİSANS % 3% YÜKSEKLİSANS 2 4% LİSE 23 12% ORTAOKUL 7 1% ÖNLİSANS 20 69% İLKOKUL 5 LİSANS YÜKSEKLİSANS LİSE ORTAOKUL ÖNLİSANS İLKOKUL 4.2.Yaş Grubuna Göre Dağılım YAŞ ARASI 18 20% 1% 10% YAŞ ARASI YAŞ ARASI 64 35% YAŞ ARASI 37 34% YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI 8

10 4.3.Görev Yerlerine Göre Dağılım DENETİM GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 7 MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜD 17 STRATEJİ İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZM GRUP MÜD 62 VERGİLENDİRME GRUP MÜD Unvanlar İtibariyle Dağılım GÖREVİ SAYISI BAŞKAN 1 GRUP MÜDÜR V. 7 MÜDÜR 2 V.DENETMENİ 1 MÜDÜR YRD. 7 ŞEF 2 GELİR UZMANI 76 GELİR UZM YRD 13 TEKNİSYEN 2 B.İŞLETMENİ 2 V.H.K.İ. 13 İ.MEMURU 3 Y.MEMURU 6 TAHSİLDAR 1 VEZNEDAR 1 MEMUR 20 ŞOFÖR 10 KORUMA GÜV. GÖR. 6 HİZMETLİ 16 Başkanlığımızda 189 Personel Görev Yapmaktadır 4.5.Cinsiyete Göre Dağılım KADIN 72 ERKEK % 38% KADIN ERKEK 9

11 5. Sunulan Hizmetler 5.1.Mevzuat Çalışmaları Kanun Türü Bazında Sonuçlandırılan Özelge Adedi İLGİLİ KANUN SONUÇLANDIRILAN ÖZELGE ADEDİ Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi 9 Damga Vergisi 18 Emlak Vergisi 2 Gelir Vergisi 24 Harçlar 8 Katma Değer Vergisi 64 Kurmlar Vergisi 36 Özel Tüketim Vergisi 9 Vergi Usul Amme Alacakları Tahsili Usulü Hk Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mec.Hk. İdari Yargılama Usulu Sayılı 2 İşlem Yönergesi 1 TOPLAM ÖZELGE ADEDİ Sonuçlandırılan Özelge Adedi (Toplam 233 Adet) Sonuçlandırma Süresi Sonuçlandırılan Özelge İçindeki Payı Gerçekleşme Hedef (%) (%) İş Günü İş Günü İş Günü İş Günü

12 5.2.Sakatlık İndirimi Talepleri tarih müracaat sayısı dereceye giremeyen 1.dereceye giren 2.dereceye giren 3.dereceye giren müracaatı iptal edilen ssk (emekli) gelen evrak sayısı giden evrak sayısı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Gelir İdaresi Başkanlığına Sunulan Görüş Ve Öneri Raporları Sigorta Aracılarının BSMV Mükellefiyeti ile Aracılık Komisyonlarının BSMV ve KDV karşısındaki durumu 444 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği Taslağı VUK da yapılması gereken değişiklikler. Tarhiyet Öncesi Uzlaşmaların Tutanaktan Sonra, Ancak Vergi İnceleme Raporundan Önce Yapılabilmesine İlişkin. 5.4.Evrak Sistemi GELEN EVRAK GİDEN EVRAK GELEN EVRAK GİDEN EVRAK 11

13 5.5.İnceleme sonuçları VERGİ İNCELEME RAPORU: 27 BASİT RAPOR : 11 TOPLAM : 38 BİTEN TALEP BİTEN KALAN İŞLEM ORANI (%) GENEL İNCELEME KDV DÜZELTME KARŞIT İNCELEME FAZLA VE YERSİZ ÖDEMELER VERGİ, SAKATLIK İNDİRİMİ TOPLAM DİĞER DAİRENİN İŞLEMİ BEKLENDİĞİNDEN BAYER ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. VE MAHKEME KARARI BEKLENDİĞİNDEN COCA COLA ŞİRKETLERİ İLE İLGİLİ İNCELEME TALEBİNE 7 (5+2) Vergi İnceleme Raporu DÜZENLENEN RAPOR SAYISI 27 VERGİ FARKI ,53 VERGİ ZİYAI ,19 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ,72 TECİL İPTALİ ,18 İNŞAAT SEKTÖRÜ İNDİRİMDEN ÇIKARTILAN ,41 GECİKME FAİZİ / GECİKME ZAMMI GENEL TOPLAM ,67 İADE (KKDF) 6.520, Basit Rapor DÜZENLENEN RAPOR SAYISI : 11 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI (YTL) : ,92 İADE (GÜMRÜK KDV) : ,78 12

14 Takdir Komisyoınu İşlemi Sonuçlanmış Olanlar GELEN İŞLEM ADEDİ : 62 İŞLEMİ SONUÇLANMIŞ OLANLAR : Takdir Komisyoınu İşlemi Devam Edenler GELEN İŞLEM ADEDİ : 62 İŞLEMİ SONUÇLANMIŞ OLANLAR : Yol Denetim Tutanakları İşlemi Sonuçlanmış Olanlar GELEN TUTANAK ADEDİ : İŞLEMİ SONUÇLANMIŞ OLANLAR : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI : DÜZENLENEN RAPOR SAYISI : Yol Denetim Tutanakları İşlemi Devam Edenler GELEN TUTANAK ADEDİ : 1109 İŞLEMİ DEVAM EDENLER : Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları UZLAŞMA VAKİ OLAN VERGİ VE CEZADAN UZLAŞMA TALEBİNE KONU OLAN UZLAŞMA OLMAYAN UZLAŞMA ÖNCESİ VAKİ UZLAŞMA SONRASI MÜK. SAYISI 1 VERGİ MİKTARI ,23 CEZA MİKTARI ,23 RAPOR SAYISI 1 VERGİ MİKTARI ,00 CEZA MİKTARI 3.000,00 MÜK. SAYISI 24 VERGİ MİKTARI ,78 CEZA MİKTARI ,66 MÜK. SAYISI 24 VERGİ MİKTARI ,58 CEZA MİKTARI ,77 13

15 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları UZLAŞMA VAKİ OLAN VERGİ VE CEZADAN UZLAŞMA TALEBİNE KONU OLAN RAPOR SAYISI VERGİ MİKTARI CEZA MİKTARI UZLAŞMA OLMAYAN VAKİ RAPOR SAYISI VERGİ MİKTARI CEZA MİKTARI UZLAŞMA ÖNCESİ UZLAŞMA SONRASI RAPOR SAYISI 6 VERGİ MİKTARI CEZA MİKTARI ,00 RAPOR SAYISI 6 VERGİ MİKTARI CEZA MİKTARI ,00 6. Yönetim ve İç Kontrol Başkanlığımızın ihtiyaçlarıyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığından ödenek gönderildikten (Harcama izni alındıktan) sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem sonuçlandırılmaktadır. İşlem sonuçlandıktan sonra Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler ödeme emrine bağlanarak önce gerçekleştirme görevlisi tarafından usulüne uygun olduğu tespit edildikten sonra imzalanmak suretiyle harcama yetkilisinin onayına sunulmakta; harcama yetkilisinin onayına müteakip ödeme yapılmak üzere Şişli Mal Müdürlüğüne ödeme emri belgesi gönderilmektedir. 14

16 II. AMAÇ VE HEDEFLER İdarenin Amaç ve Hedefleri Bütün dünyada kabul görmüş, toplam vergi tahsilatının önemli bir bölümünü oluşturan, ekonomide belli bir ağırlığı ve iş hacmi olan işletmelere sunulacak hizmet kalitesinin diğer mükelleflere sunulan hizmetin üzerinde olması gereğinden yola çıkılarak, 5345 sayılı kanunla yeniden yapılana Gelir İdaresi Başkanlığı kapsamında tarih ve 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile toplam vergi tahsilatının büyük yüzdesini oluşturan az sayıda mükelleflere daha etkin hizmet sunmak, sorunlarını tespit etmek, bu mükellefleri yakından izlemek ve denetlemek, ortaya çıkabilecek ve çıkan sorunları belirleyerek tedbirlerini almak, mükelleflerin kanunlar, kurallar ve kanunların yorumlanması konularındaki tereddütlerini gidererek gönüllü vergi uyumunu sağlamak, bu konulardaki gerekli stratejik planları hazırlamak ve uygulamak amacı ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 15

17 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Hesap Kodu Ekonomik Bütçe Giderinin Türü ÖDENEK HARCAMA 1 3 PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK HARCAMA 16

18 B Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Mükellef Seçimi Başkanlığımız mükellefleri ciro (%35), ödenen toplam vergi (%25), aktif büyüklük (%40) kriterlerine göre belirlenmiştir. Ayrıca bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlar herhangi bir kritere tabi tutulmaksızın bu kapsama alınmıştır Sektörler İtibariyle Dağılım Bankacılık Ve Sigorta : 75 Tütün, Gıda, Hayvancılık ve Perakende Pazarlama : 65 Bilgi İşlem, Elektronik, Beyaz Eşya ve Telekomünikasyon : 48 Demir Çelik, Metal ve Makine İmalat : 42 Tekstil ve Mobilya : 39 Akaryakıt ve Taşımacılık : 20 Otomotiv, Lastik ve Yan Sanayi : 56 Sağlık : 35 Cam, Kimya, Temizlik ve Kozmetik : 35 İnşaat ve Yapı Malzemeleri : 27 Gazete, Televizyon, Reklamcılık, Kağıt ve Matbaa : 25 Elektrik Üretimi ve Elektrik Malzemeleri : 11 Turizm ve Hizmet : 11 Kuyumculuk ve Madencilik : 4 Toplam : Başkanlığımız Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar Personele Yönelik Çalışmalar Tüm personelimize 22 Ocak 23 Mart 2007 tarihleri arasında Minerva Eğitim Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Stratejik Yönetim, Kişisel İmaj, Stres Yönetimi ve Motivasyon, Duygusal Zeka, Takım Çalışması ve Ekip Bilincinin Oluşturulması, Mükellef İlişkileri Yönetimi, Mükellef Memnuniyetinde Karşılaşılan Sorunlar, Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi konularını kapsayan Kişisel Gelişim Eğitimi verilmiştir , , tarihlerinde Müdür ve Grup Müdürleri tarafından diğer personele Bilgi Tazeleme eğitimi verilmiştir. 17

19 Mükelleflerimize Yönelik Çalışmalar Mükelleflerimizle etkin iletişimi sağlamak amacına yönelik olarak elektronik ortamda iletişimi sağlayacağımız elektronik posta adresleri temin edilmiştir. İnternet sitemizde mükelleflerimize Başkanlığımızca verilen özelgelerin birer örneği de yer almaktadır. Mali mevzuattaki güncel değişiklikler internet sitemiz aracılığıyla anında mükelleflerimize duyurulmaktadır. 84 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde belirtilen esaslar dâhilinde düzenlenen KDV Listelerinin istenildiği takdirde CD ortamında verilmesi yerine ilgili vergilendirme bölümü e posta adresine gönderilmesi sağlanmıştır. Başkanlığımız mükelleflerine tüm beyannamelerini internet ortamında vermeleri yükümlülüğü getirilmiştir Mükelleflerimizin mükellefiyete ilişkin yazılı taleplerini elektronik ortamda yapmaları sağlanmış olup, taleplerine ilişkin cevap yazıları ise kendilerine kurye vasıtasıyla intikal ettirilmektedir Denetim Çalışmaları Denetim çalışmalarının bilgi işlem ortamında yapılması için ( CAP) programı alınmıştır. Kullanılacak denetim programına uygun denetim prosedürleri belirlenerek bunlar standart hale getirilmektedir. 800 e yakın muhasebe prosedürü üzerinde tek tek çalışmalar devam etmektedir. Mükelleflerimizin cari dönem hesapları yürürlükteki mevzuat dahilinde kontrol edilmektedir. Yürürlükteki mevzuatta meydana gelen değişikliklerin güncel takibi ve söz konusu değişiklikler dolayısıyla mükellef ile idare arasında ortaya çıkabilecek olası problemlerin engellenmesine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. İş hacmi yüksek, kalifiye elemanlarca profesyonel olarak yönetilen ve denetimi uzmanlık ve yoğun mevzuat araştırmasını gerektiren mükelleflerin vergisel işlemlerinin doğruluğu araştırılmaktadır. Mükelleflerce beyan edilen matrahların dönemler itibariyle güncel takibi yapılmakta olup, mükelleflerin vergi ödeme gücü ve kamu alacağının korunması yönünden takibi sağlanmaktadır. 18

20 Planlanan Uygulamalar Elektronik imza kullanımı Vergi dairesindeki iş süreçlerinin adım adım tanımlanması ve bunların elektronik süreçlere dönüştürülmesi Elektronik iş süreçleri sayesinde personel takibinin yapılması ve performansının ölçülmesi Mükellefin internet hesabından girerek İşlemlerini takip etmesi olanağının sağlanması Kendisine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının topladığı bilgilere ulaşarak kendi otokontrollerini yapmalarının sağlanması Performans Kriterlerimiz Süresinde beyanname vermeyen mükellefler ile iletişim kurulması : 5 gün Vadesinde ödeme yapmayan mükelleflerin tespit edilmesi (vade tarihinden itibaren) : 4 gün Vadesinde ödeme yapmayan mükellefler ile irtibata geçilmesi : 2 gün Mükellefler tarafından bildirilen ve yoklama gerektiren işlemlerin tamamlanması : 2 gün Düzeltme, Red ve İadelere İlişkin İşlemler Mahsuben İadeler Rapora istinaden yapılan iadelerin %90 ının tamamlanması : 10 gün Raporsuz iadelerin %90 ının tamamlanması : 10 gün Nakden İadeler Teminatlı iadelerin %90 ının tamamlanması : 5 gün Teminatların rapor geldikten sonra çözülmesi : 15 gün Teminatsız iade raporlarının geldiği tarihten itibaren iade işlemlerinin tamamlanması : 7 gün Tecil taksitlendirme talebinin değerlendirilmesi : 5 gün Yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması (Yurtdışı çıkış yasağı gerektiren hallerin ortadan kalkması durumunda aynı gün içerisinde) Görüş taleplerinin: Mukteza taleplerinin %50 sinin (5 gün) içinde %40 ının (10 gün) içinde %10 unun (15 gün) içinde cevaplandırılması İhbarların değerlendirilmesi (2 gün) Tam tasdik raporlarının okunup değerlendirilme faaliyetinin Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması Mükelleflerin yılda 4 defa fiili ziyareti 19

21 Uluslararası İlişkiler Hollanda Gelir İdaresiyle Yürütülen Çalışmalar Mayıs ayının ilk haftasında Hollanda Gelir İdaresi temsilcileriyle bir toplantı yapılmıştır. Hollanda Gelir İdaresinin yapısı ile büyük mükelleflere yönelik uygulamalar kısaca açıklanmıştır. Mükellef hizmetlerinin mükemmelleştirilmesi ile mükelleflerin uyumlarının artırılması amacıyla 3 toplantı planlanmıştır. 2. Performans Sonuçları Tabloları (Tutarlar Bin YTL. O larak Kullanılmış tır) 2.1.Başkanlığımızın Yılları Gelir Performansı BRÜT 2.2.Vergi Gelirleri Performansı Vergi Gelirleri Brüt Rakamlar ARTIŞ ARTIŞ VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI , ,53 97,44 98,72 1,29 DİĞER GELİRLER TOPLAMI , ,81 93,24 98,69 5,45 GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI NET , ,06 97,22 98,72 1, ARTIŞ ARTIŞ VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI , ,07 97,22 98,72 1,51 DİĞER GELİRLER TOPLAMI , ,81 93,24 98,69 5,46 GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI TAHAKKUK TAHAKKUK Net: Brüt rakamlardan sadece red ve iadeler düşülmüştür. TAHSİLAT TAHSİLAT THS/THK ORN.% THS/THK ORN.% (BİN YTL) ORAN FARKI (BİN YTL) ORAN FARKI , ,67 96,99 98,72 1,74 TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , ARTIŞ 25,61 23,98 1,29 20

22 Vergi Gelirleri Net Rakamlar TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , ARTIŞ 25,61 23,70 1, Gelir Vergisi Tevkifatı Performansı Gelir Vergisi Tevkifatı Brüt Rakamlar TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , ARTIŞ 50,38 48,91 0, Gelir Vergisi Tevkifat Net Rakamlar TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , ARTIŞ 50,38 48,74 1,07 21

23 2.4.Kurumlar Vergisi Performansı Kurumlar Vergisi Brüt Rakamlar TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , ARTIŞ 55,96 47,62 5, Kurumlar Vergisi Net Rakamlar TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , ARTIŞ 55,96 47,18 5, Katma Değer Vergisi Performansı Katma Değer Vergisi Brüt Rakamlar TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , ARTIŞ 14,00 12,98 0,87 22

24 Katma Değer Vergisi Net Rakamlar TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , ARTIŞ 14,00 11,12 2, Özel Tüketim Vergisi Performansı Özel Tüketim Vergisi Brüt Rakamlar TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , ARTIŞ 11,65 11,53 0, Özel Tüketim Vergisi Net Rakamlar TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , ARTIŞ 11,65 11,53 0,11 23

25 2.7.Özel İletişim Vergisi Performansı Özel İletişim Vergisi Brüt Rakamlar TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , ,00 0 ARTIŞ 41,86 41,86 0, Özel İletişim Vergisi Net Rakamlar TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , ,00 0 ARTIŞ 41,86 41,86 0, Yılı Bakaya Analizi Yılına Ait Brüt Gelirler GELİR ADI TAHAKKUK TAHSİLAT TAHSİLAT ORANI(%) BAKAYA VERGİ GELİRLERİ , ,60 97,44% ,17 VERGİ DIŞI GELİRLER , ,57 93,24% ,59 GENEL TOPLAM , ,16 97,22% ,76 24

26 Yılı Brüt Gelirlerinin Bakaya Analizi TUTAR BAKAYA İÇİNDEKİ PAYI (%) 6183/48 TECİLLERi 3.085,72 0,34 KDV TECİLLERİ ,94 21,99 ÖTV TECİLLERİ ,45 9,78 BMVDB BEKLEYEN MAHSUPLAR ,03 3,17 DİĞER DAİRELERDEN MAHSUPLAR ,56 63,61 GERÇEK BORÇ ,07 1,12 BAKAYA TOPLAMI ,76 100, KDV İade Mahsup Talebi İle Tecil Terkin İşlemleri AÇIKLAMA Dönem Sayısı TOPLAM YAPILAN KALAN Dönem Dönem Tutar Tutar Tutar Sayısı Sayısı NAKİT İADELER TOPLAMI YMM Raporu ile iade % 4 Teminat karşılığı iade % 8 Teminat karşılığı iade % 100 Teminat karşılığı iade Kat Teminat karşılığı iade Teminatsız iade İnceleme sonucu MAHSUBEN İADE TOPLAMI Kendi vergi borcuna Ortakların vergi borcuna Mal yada Hiz. Al. Kalan borçlar SSK Prim borcuna mahsup Gümrük vergisi borcuna mahsup KDV TERKİN ÖTV TERKİN Vergi İnceleme Raporu ile Teminat Çözümü YMM Raporu ile Teminat Çözümü

27 İadelerin Bekleme Nedenleri AÇIKLAMA İADE BEKLEYEN Dönem Sayısı TUTAR MAHSUP BEKLEYEN Dönem Sayısı TUTAR KDV TERKİN BEKLEYEN Dönem Sayısı TUTAR Dönem Sayısı ÖTV TERKİN BEKLEYEN TUTAR Belge Eksikliği Teyit ve Yazışmalar Kısmi Mahsup Nedeniyle Talep İnceleme Sonucu Bekleyen İşlemi Devam Eden Henüz Başlanılmayan TOPLAM

28 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNERİ VE TEDBİRLER Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı; 2006/10788 sayılı Bakanlar kurulu kararıyla tarihinde faaliyete geçmiş olup, toplam vergi tahsilatının büyük bir yüzdesini oluşturan mükellef üzerine yoğunlaşarak bu mükellefleri tek bir merkezden idare etmek, denetlemek, sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm üretmek ve kaliteli hizmet sunarak vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacı ile kurulduğunun bilinci ile faaliyetlerine devam etmektedir. Kaliteli ve etkin hizmet anlayışının devamının sağlanması için, teknoljik gelişmeler de takip edilerek ihtiyaç duyulan projeler üretilecektir. Bu projelere ilişkin faaliyetlerimiz bundan sonraki iş planlarımız içerisinde yerini alacaktır. 27

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

2012Yılı Performans Programı

2012Yılı Performans Programı 2012Yılı Performans Programı BÜİS (Bandrollü Ürün İzleme Sistemi) e-defter DYİAS 2012 Y I L I PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

Türk Hukuku'nda Vergi İncelemesi

Türk Hukuku'nda Vergi İncelemesi 394 Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Türk Hukuku'nda Vergi İncelemesi 1. İncelemenin Amacı, İçeriği ve Hukukî Niteliği İnceleme, VUK'da 1 (md.134, f.l), "ödenmesi gereken vergilerin

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı