DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER"

Transkript

1 OTEKON Otomotiv Teknolojileri Kongresi Mayıs 2014, BURSA DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER Galip Kaltakkıran*, M. Akif Ceviz*, Ferhat Kaya*, Erdoğan Güner*, Şükran Efe**, Halil İbrahim Akolaş*** *Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Müh. Böl., Erzurum **Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Müh. Böl., Bayburt ***Bitlis Eren Üniversitesi, Ahlat Meslek Yüksekokulu, Otomotiv Teknolojileri Programı, Bitlis ÖZET Soğukta ilk hareket, dizel motorlarının en önemli olumsuz özelliklerinden bir tanesidir. Düşük çevre ve motor blok sıcaklıklarında motorun harekete geçişi zorlaşır ve egzoz emisyonları ile ilgili sorunlar ortaya çıkar. Bu çalışmada, dizel motorlarında soğukta ilk hareketi kolaylaştırmak ve egzoz emisyon karakteristiklerini iyileştirmek amacıyla faz değiştiren malzemelerin (FDM) kullanımı önerilmiştir. Isı kaynağı olarak motor soğutma suyu kullanılmıştır. Motorun çalışma sıcaklığına ulaşmasının ardından soğutma suyunda bulunan atık ısı FDM ye aktarılmıştır. FDM de depolanan ısı, bir eşanjör yardımıyla motor emme havasına transfer edilmiştir. Deneyler 6 C çevre sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kullanılan dizel motorun emme manifoldundan önce PCM malzemenin kullanımı, emme havasının sıcaklığının artmasına neden olmuştur, bu durum motorun egzoz emisyon karakteristiklerini iyileştirmiş ve soğukta ilk hareket sürelerini kısaltmıştır. Anahtar kelimeler: Dizel motorlar, Faz değiştiren malzemeler. PHASE CHANGE MATERIALS AS AN AID FOR COLD STARTING DIESEL ENGINES ABSTRACT Cold starting problems are one of the most important negative behavior of diesel engines. Engine starting gets difficult and exhaust emissions problems arise at low ambient air and engine block temperature. In this study, the use of phase change materials (PCM) has been proposed in order to ease the cold starting and to improve the exhaust emission characteristics in diesel engines. Engine cooling fluid was used as heat source. After attaining the engine to the operating temperature, the waste heat from the cooling fluid was transferred to the PCM. The heat stored in the PCM was transferred to the engine intake air by using a heat exchanger. The experiments were carried out at 6 C ambient air temperature. The use of PCM before intake manifold of the experimental diesel engine caused to increase the temperature of intake air, and thus improved the engine exhaust emission characteristics and cold starting durations. Keywords: Diesel engines, Phase change materials. 1. GİRİŞ İçten yanmalı motorların çevre üzerinde oluşturdukları olumsuz etki büyük oranda ilk hareket esnasında ürettikleri emisyonlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca soğuk havalarda çalıştırılan, özellikle soğuk iklimin uzun süre yaşandığı yerlerde içten yanmalı motorlarda soğuk çalıştırma problemiyle karşılaşılır. Bu etki özellikle dizel yakıt kullanan sıkıştırma ateşlemeli motorda ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş teknolojileri, yüksek tork ve motor performans karakteristikleri nedeniyle son yirmi yılda dizel motorların üretimi ve kullanımı önemli ölçüde artmıştır [1]. Dizel motorlar, buji ateşlemeli motorlar ile karşılaştırıldıklarında düşük yakıt tüketimleri sayesinde daha az karbon dioksit (CO 2 ) emisyonu ürettikleri için daha çevreci bir motor olarak nitelendirilirler [2]. Ancak dizel motorların soğuk çalışma durumunda artış gösteren 1

2 emisyon ve yakıt tüketimi özelliklerinin iyileştirilmesi için yeni çözüm yöntemlerinin kullanımını gereklidir. Soğukta ilk hareket, yakıt tüketiminin artmasına, egzoz gazlarındaki CO ve HC konsantrasyonunun artmasına, motorun geç cevap vermesine ve akü üzerinde aşırı yükleme problemleri oluşmasına neden olduğu bilinmektedir [3]. Wentwort [4], Boam [5] ve Gümüş [6] sıcaklığın azalmasının yağlayıcı madde viskozitesini artırdığına ve bu durumun harekete karşı direnci artırarak titreşimlerle birlikte motorda daha fazla gürültü oluşturduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Uğurlu [7] yaptığı çalışmada motorun ilk hareketini izleyen ilk iki dakika içerisinde, oluşan toplam HC emisyonlarının %80 den fazlasının ve CO oranlarının ise %50 den fazlasının salındığı belirtmiştir [8,9]. Motorun günlük olarak çalıştırıldığı düşünüldüğünde, ayrıca her gün artan araç sayısı da dikkate alındığında, soğuk çalıştırma probleminin önemini anlamak daha kolay olmaktadır [10]. Dizel motorların ilk harekete geçiş ve egzoz emisyon karakteristiklerinin iyileştirilmesi için yapılmış literatürde çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalarda kızdırma bujileri ve emme havasının ısıtılması gibi yöntemler kullanılmaktadır. Kızdırma bujileri yanma odasındaki havanın sıcaklığını artırırken, emme havasının ısıtılması elektrik direnci veya ilave yakıcı sistemlerle sağlanmaktadır. Böylece motorun ilk hareketi kolaylaşmakta ve egzoz emisyon karakteristikleri iyileşmektedir. Ancak elektrik ısıtıcıları enerji deposu olarak aküyü kullanmaktadırlar. Özellikle düşük sıcaklıklarda akü performansının düşmesi ve ilk çalıştırma esnasında motor krank milinin tahriki için marş motorunun aküyü oldukça yüksek seviyede yüklemesi bu yöntemin en önemli dezavantajıdır. Emme manifoldunda yanma sistemleri ile giriş havasının ısıtılması yönteminde ise ilave yakıt tüketimi gerçekleştirilmekte ve bu durum hem enerji tasarrufu hem de atmosfer kirliliği açısından ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Diğer taraftan ilk harekete geçişi kolaylaştırmasına rağmen yanma odası içerisinde kızdırma bujileri istenmeyen elemanlardır ve normal çalışma şartlarında yanma prosesini olumsuz yönde etkilemektedirler. Bu çalışmada ise motor bloğunda dolaşan soğutma suyu ısısından faydalanarak, bir eşanjöre yerleştirilmiş olan FDM lere ısı depolanmıştır. Ardından soğumaya bırakılan sistemin, FDM ler sayesinde daha uzun süreler emme havası sıcaklığının çevre havası sıcaklığından daha yüksek değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Bu sayede, artırılan emme havası sıcaklığının egzoz emisyon karakteristiklerine olan etkisi ilk hareketin ardından gözlenmiştir. 2.DENEYSEL ÇALIŞMA Deneylerimizde, hidrolik fren (dinamometre) tezgâhına yerleştirilen, 4-stroklu, su soğutmalı, sıkıştırma ateşlemeli, Superstar marka motor kullanılmıştır. Kullanılan motorun teknik özellikleri Çizelge 1 de ve deney düzeneğinin genel görünümü ve ilgili ekipmanlar Şekil 1. de verilmiştir. Sıcaklık ölçümleri K tipi termo çiftlerle gerçekleştirilmiş ve veri kaydı için VisualBasic programından faydalanılmıştır. Sıcaklık ölçümü yapılan noktalar Şekil 1 de termo çiftlerle gösterilerek Çizelge 2 de ilgili noktaların yerlerinin isimleri verilmiştir. Çizelge 1. Motor özellikleri Motor tipi Super Star 7728 Silindir tipi-sayısı Sıra-2 Zaman sayısı 4-zamanlı Soğutma sistemi Su soğutmalı Supap mekanizması tipi ve OHC-4 Model yılı 1998 Strok, mm 100 Çap, mm 98 Toplam silindir hacmi, cm Soğutma suyu kapasitesi, lt. 6 Sıkıştırma oranı 17 : 1 Enjeksiyon türü Direkt enjeksiyonlu Maksimum moment 2500 d/dak da 8 kgm Maksimum güç 2750 d/dak da 28 HP Rölanti hızı 800±50 d/dak Yakıt Dizel Yapılan tarama sonucunda dizel motorlarının soğukta ilk hareket ve egzoz emisyon karakteristikleri üzerinde çeşitli çalışmalara rastlanmasına rağmen FDM ler kullanılarak içten yanmalı motorlar üzerinde yapılmış sınırlı sayıda çalışma ulaşılabilmiştir. Gümüş [6] yaptığı çalışmada katalitik konvertörün çalışma sıcaklığına ulaşma süresini kısaltmak amacıyla FDM den yararlanmıştır. Vasiliev [11] tarafından yapılan çalışmada ise bir otobüs motorunun ön ısıtması amacıyla FDM kullanılmış ve üretilen matematiksel model ile bu işlem için gerekli süreler hesaplanmıştır. 2

3 Deneylerin tamamında çevre havası sıcaklığı 6 ±1 C seviyesindedir. Aynı koşullarda deney yaparak ilk hareket performansı üzerinde yalnızca üretilen düzenek sayesinde artırılan emme havası sıcaklığının etkisini gözlemlemek amacıyla, FDM ye ısı depolanması prosesi harici bir sistem ile gerçekleştirilmiştir. Bu sistemde FDM eşanjöründe bulunan su hattından, blokta ısınan su değil harici olarak ısıtılan su geçirilmektedir. Bu sayede farklı sıcaklıklarda emme havası şartları elde edilmiş ve her defasında motor bloğu sıcaklığı sabitlenerek anlamlı deneyler yapma imkânı elde edilmiştir. Deneyler ısıtılmamış FDM durumu ve FDM sıcaklığının 20, 40, 50 ve 60 C seviyeleri olmak üzere 5 farklı şartta gerçekleştirilmiştir. Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünüşü 1- Motor 5- Silindir hava girişi 2- Radyatör 6- Veri iletişim kartı 3- Eşanjör 7- Kişisel bilgisayar 4- Egzoz emisyon cihazı 3. ARAŞTIRMA BULGULARI Çizelge 2. Kullanılan termo çiftlerin yerleri ve isimleri T 1 T 2 T 3 T 4 Eşanjöre giren hava sıcaklığı Eşanjörden çıkan hava sıcaklığı FDM'li plaka yüzey sıcaklığı Soğutma suyu çıkış sıcaklığı Motor emme havası sıcaklığını artırmak amacıyla kullanılan eşanjörün katı model görünümleri ise Şekil 2. de verilmiştir. Eşanjör içerisine yerleştirilmiş ve içerisine sıvı fazda FDM doldurulan bakır plakaların üst ve alt tarafından geçen soğutma suyu sayesinde atık ısının bir bölümü çekilmekte ve FDM nin tekrar sıvı faza geçmesi sağlamaktadır. Bu sayede gizli ısı FDM ye depolanmış olmaktadır. Dış ortam havası motorun ilk hareketi ile emme manifolduna doğru akmaya başladığında, doğrudan bu yapı üzerinden geçerek sıcaklığının artması sağlanmakta ve motora daha yüksek sıcaklıklarda hava transfer edilmiş olmaktadır. Şekil 3. FDM nin ısıtılmadığı durumda sıcaklık değişimleri Şekil 4. FDM nin 20 C olması durumda sıcaklık değişimleri Şekil 5. FDM nin 40 C olması durumda sıcaklık değişimleri Şekil 2. Kullanılan eşanjörün katı model görünümü 3

4 azaldığı görülmektedir. FDM sıcaklığı artarken artan emme havası sıcaklığı silindir içi başlangıç yanma karakteristiklerini olumlu yönde etkileyerek eksik yanma ürünü olan CO emisyonunda azalmaya neden olmuştur. 3. SONUÇLAR Şekil 6. FDM nin 50 C olması durumda sıcaklık değişimleri Şekil 7. FDM nin 60 C olması durumda sıcaklık değişimleri Şekil 3 incelendiğinde deneylerin başlangıcında eşanjöre giren hava sıcaklığı, eşanjörden çıkan hava sıcaklığı, FDM'li plaka yüzey sıcaklığı ve soğutma suyu çıkış sıcaklığı yaklaşık 6 ºC civarındadır. Motor çalıştırıldıktan sonra ise soğutma suyu sıcaklığı artarken diğer üç sıcaklık sabit kalmıştır. Oysa Şekil 4-7 arasında gösterildiği üzere FDM li yüzey sıcaklığı 20, 40, 50, 60 C sıcaklığa çıkarılırken emme havası sıcaklığını gösteren eşanjörden çıkan hava sıcaklığı önemli seviyelerde artış göstermiştir. Bu durum hem FDM lere yüklenen gizli ısının hem de soğutma suyu ve eşanjör katı elemanlarına yüklenen duyulur ısının motor çalıştırıldıktan sonra geri kazanıldığını göstermektedir. Deneyler yaklaşık 800 sn sürdürülmüştür ve FDM li yüzey sıcaklığı artarken eşanjörden çıkan havanın sıcaklığının da arttığı görülmüştür. Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar ilgili konuda yapılan başlangıç deneylerine aittir ve aşağıdaki şekilde elde edilen sonuçlar özetlenebilir. 1- FDM ler kullanılarak motor soğutma suyu atık ısısından faydalanıp emme havası sıcaklığı artırılabilir. 2- Bu sayede artırılan hava sıcaklığı motor zararlı egzoz emisyonlarını azaltarak, özellikle ilk harekette ortaya çıkan çevre üzerindeki olumsuz etki azaltılmış olacaktır. 3- Motor çalışma sıcaklığına ulaştığında emme havası deneylerde kullanılan eşanjörden değil açılan ikinci bir kanaldan motora sevk edilmelidir. Çünkü çalışma sıcaklıklarında emme havasının sıcaklığının artması motor volumetrik veriminin azalmasına sebep olacaktır. TEŞEKKÜR Bu çalışma, 2012/109 numaralı proje ile Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi tarafından desteklenmektedir. Bu çalışmada yer alan veriler ön deneylere ait veriler olup, proje çalışmaları devam etmektedir. KAYNAKLAR 1. Çelik, A., Ceviz, M.A., Yılmaz, M., Öner, İ.V., Karagoz, Ş., 2013, Effects of using vortex tubes on events during cold start of a direct injection diesel, Journal of Renewable and Sustainable Energy. 2. Çelik, A., Ceviz, M. A., Yılmaz, M., Çomaklı, K., Dizel motorlarında ilk harekete geçiş süresince silindiriçi değişimler, ULIBTK Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak, Eylül Vasiliev, L.L., Burak, V.S., Kulakov, A.G., Mishkinis, D.A., Bohan, P.V., 2000, Latent heat storage modules for preheating internal combustion engines: application to a bus petrol engine, Applied Thermal Engineering, Vol.20, pp Şekil 8. Farklı FDM sıcaklıkları için CO emisyonu değişimi Şekil 8 incelendiğinde ise FDM sıcaklıkları artarken egzoz emisyonları içerisindeki CO konsantrasyonunun 4. Wentworth, J.T., 1968, Piston ring variables affect exhaust hydrocarbon emissions, in: Proceedings of Conference of Society of Automotive Engineers (SAE), Warrendale, PA, pp

5 5. Boam, D.J., 1986, Energy audit on a two litre saloon car driving an ECE 15 from a cold start, Proc. Inst. Mech Engrs, Part D, J. Automobile Engng, Vol.200, pp Gumus M., 2009, Reducing cold-start emission from internal combustion engines by means of thermal energy storage system, Applied Thermal Engineering, Vol.29, pp Uğurlu A., 2008, Taşıt lpg dönüşüm regülatörlerindeki soğuk çalıştırma probleminin çözümünde faz değiştiren malzemelerin (pcm) uygulanması Y.Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 8. Liu, Z.; Li, L.; Deng, B., 2007, Cold Start Characteristics at Low Temperatures Based on the First Firing Cycle in an LPG Engine, Energy Conversion and Management, Vol. 48, pp Kwak, H., Myung, C.L., Park, S., 2007, Experimental Investigation on the Time Resolved THC Emission Characteristics of Liquid Phase LPG Injection (LPLi) Engine During Cold Start, Fuel, Vol. 86, pp Henein, N.A., Tagomori M.K., 1999, Cold-start hydrocarbon emissions in port-injected gasoline engines, Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 25, pp Vasiliev, L.L., Burak, V:S., Kulakov, A.G., Mishkinis, D.A., Bohan, P.V., 1999, Heat storage device for pre-heating internal combustion engines at start-up, Int. J. Therm. Sci., Vol.38, pp

6 6

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması Nafiz KAHRAMAN, Selahattin Orhan AKANSU Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bilge ALBAYRAK

Detaylı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKİ GAZ MOTORU TAHRİKİ BİR ISI POMPASI SİSTEMİ UYGUAMASI Arif HEPBAŞI, Zafer ERBAY, Filiz İÇİER, Neslihan ÇOAK, Ebru HANCIOĞU GİRİŞ Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli

Detaylı

BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE ENERJ VER ML L N N

BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE ENERJ VER ML L N N VII.Ulusal Temiz Enerji Sempozyomu,UTES 2008 17-19 Aralık VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE

Detaylı

1. BENZİN PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ

1. BENZİN PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ 1. BENZİN PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ Karbüratörün özellikle uçak motorları için uygun olmaması ve bazı sakıncalar yaratması benzinin püskürtme yoluyla havaya karıştırılması fikrini yaratmıştır. 1912 yılında

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Harita Mühendisi Dolunay GÜÇLÜER FBE Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.YELİZ KONUKLU Niğde Üniversitesi. Prof. Dr. HALİME Ö. PAKSOY Çukurova Üniversitesi. III.Enerji Verimliliği Kongresi Nisan 2011-Gebze

Yrd.Doç.Dr.YELİZ KONUKLU Niğde Üniversitesi. Prof. Dr. HALİME Ö. PAKSOY Çukurova Üniversitesi. III.Enerji Verimliliği Kongresi Nisan 2011-Gebze FAZ DEĞİŞTİREN MADDELER İLE BİNA UYGULAMARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL MODELLEME İLE TAHMİN EDİLMESİ Yrd.Doç.Dr.YELİZ KONUKLU Niğde Üniversitesi Prof. Dr. HALİME Ö. PAKSOY Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hüdaverdi BİRCAN * ve Gülseren İSKENDER ** Özet Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (2), 9-28, 2 23 (2), 9-28, 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SÜPER PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN ALÜMİNYUM MALZEME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı