KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak"

Transkript

1 KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

2 Öğrenme hedefi KC fokal lezyonlarının MRG ile saptanması, karekterizasyonu ve AT sının ögrenilmesi. Basit Kist Hemanjiom FNH Hepatik adenom Bilier hamartom Bilier kistadenom Enflamatuvar lezyonlar Apse Kist hidatik HSK Kolanjio Ca Met Lenfoma

3 KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG Abdominal MRG önemli bölümü Son yıllarda hızlanan sekanslar nefes tutmalı 3B T1 A sekanslar paralel görüntüleme faz dizilimli yüzey sarmalları doku spesifik MR C maddeleri başarıyı artırmıştır

4 KC MR Protokolü Sekansların hemen tamamı nefes tutmalı Faz dizilimli yüzey sarmallar sarmal pozisyonu kontrol edilmeli Gd C+ maddeler rutin (tercihen en az 20 mg) hızlı infüzyona uygun damar yolu

5 T1 A sekanslar Aynı ve karşı faz 2B GRE T1 A. KC yağlanması. Fokal lez daki yağ. İnsidental adrenal lez karakterizasyonu 3B yb GRE T1 A (VİBE Sie, FAME- GE, THRİVE- Phi) İnce örtüşen kesitlerle izotropik, MPR ve 3B görüntüler C öncesi, C+. ateriyel. portal. geç fazda Paralel gör yönt (İPAT, SENSE, ASSET vb) süreyi KC fazlarının daha net ayarlanmasını, Solunum artefakt sağlar

6 T2 A Sekanslar STIR YB FSE SSFSE / HASTE GRE sekanslar kullanılabilir STIR uzun sürer ve si daha Yb sol tetik FSE paralel gör 2-3 dk Nefes tut GRE / SSFSE inc süresini sol art SSFSE kistik lez çok duyarlı, diğer lez bu başarı (-) aksiyel T2 A FSE ek Kor SSFSE / HASTE + biliyer sistemin daha iyi gör + KC in 2. bir düzlemde değerlendirilmesi

7 KC Benign Lezyonları 1. Basit KC kisti 2. Hemanjiom 3. Fokal nodüler hiperplazi 4. Hepatoselüler adenom 5. Bilier hamartom 6. Bilier kistadenom 7. Fokal inflamatuar lezyonlar 1. Apse (piyojenik / amip) 2. Kist hidatik

8 Basit KC KİSTİ İnce duvarı tek kat ep (bilier endotel) Seröz sıvı Genel popülasyonda % 5-14 KC Benign Lezyonları MRG T1 hipoi T2 hiperi (BOS ile izoi) MRKP SY ile bağlantısı yok Komplike hemorajik kist T1 ve T2 değişken si Sıvı seviyesi (+ / -) olb C (-)

9 Basit KC Kisti Ayırıcı Tanı - kistik met -apse - bilier kistadenom Basit Kist ince duvarı ve - kist hidatik homojen yapısı kolay

10

11 2. HEMANJİOM En sık benign KC tm (% ) ~% 68 multiple (venöz malf = tek katlı endotel çevrili, kanla dolu damar yapıları, ince fib septalarla ayrılır) Asemp ol birlikte çevre organlara bası, kanama, rüptür, tromboz vb komp

12 2. HEMANJİOM Tipik hemanjiom 2-5 cm Küçük hemanjiom < 2 cm (<1,5-3cm) Dev hemanjiom > 6 cm Büyük hemanjiom skar (kanamaların iyileş sek) MRG iyi sınırlı T1 A hipoi T2 A homojen parlak hiperi (BOS benzeri) Dev hem kanama ve skar heterojen olb DAG, ADC Dif kısıtlılığı (-)

13 2. HEMANJİOM Hipervask met da T2 A parlak hiperi olb hem tanısı dinamik C+ inc gerekir Üç tip C+ paterni Tip 1 erken uniform C +, (gn küçük h) geç fazda C+ devamı Tip 2 periferden nodüler tarzda C+, merkeze doğru C doluş, tam C+ tipik h geç fazda C+ devamı Tip 3 Tip 2 + merkezi skar ni C (-) dev h

14 Hemanjiom 3B GRE T1 fse T2 DAG ADC

15 Tipik Hemanjiom 3B GRE dinamik arteriyel faz portal venöz faz geç faz Karakteristik Öz: *Art periferal, devamlılık göstermeyen nodüler C+ *Venöz merkeze doğru doluş, (sadece bu fazda intakt halka, iç kısmı nodüler) *Geç devam eden homojen C+

16 Küçük Hemanjiom 3B GRE dinamik arteriyel faz portal venöz faz geç faz Küçük (<2 cm) hem *art /por faz homojen C+ *geç faz hiperi korurlar MR spes ~%100

17 3. FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ (FNH) 2. en sık benign KC tm Primer KC tm % 8 i Büyük çoğunluğu genç kadın, gn soliter Konj vask malf 2 o gelişen hepatosit cevabı içinde N KC d tüm bileşenleri var Ortalarında damar içeren fibröz skar d var

18 3. FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ (FNH) MRG T1 A izoi / hafif hipoi T2 A izoi / hafif hiperi merkez skar T1 hipoi T2 hiperi Merkezi skar dışında homojen si

19 3. FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ (FNH) T1 A C+ skar dışında homojen C+ 1-2 dak korur Art faz hiperi skar hipoi Portal hiper veya izoi Geç izoi skar d hiperi

20 3. FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ (FNH) Spesifik hepatobilier C SPIO T2 A si (Kupffer hc Fe tut)diğer lez dan bifazik Gd C = Gadobenat dimeglumin (Gd-BOPTA) Parlak homojen C+ Malforme safra kanalcıkları Geç fazda C+ uzar Geç skar d belirgin C+

21 FNH dinamik art faz geç faz AT da Adenom Hemanjiom Fibrolameller HSK

22 FNH skar yok santral hemorajik nekroz

23 4. HEPATOSELLÜLER ADENOM Hepatosit nadir pr KC tm %90 > kadın (< 40 y) % 80 soliter Oral kontraseptif ilişkili Hist hepatosit kümeleri arası sinüzoidler, ince venler Ciddi kanama, rüptür, psödokapsül olb HSK dönüşüm riski (Az)

24 4. HEPATOSELLÜLER ADENOM MRG bulguları değişken ve nonsp (T1 ve T2 A ile KC den ayrımı zor) gn heterojen T1 hafif hipo - hiperi T2 izoi- orta hiperi (nekroz, yağ, hemoraji ve kals)

25 4. HEPATOSELLÜLER ADENOM Gd C+ art heterojen C+ hızlı C yıkanma Geç psödokapsül hiperi Santral skar (-), FNH ye kıyasla daha az C+ SPIO T2 çoğunlukla (-) (Kupffer hc -) Daha az (+) (Kupffer hc +) T2 A si (+) FNH den ayrılamaz, tutulum değişken MR öz ile -Yağ içermeleri, - Nonsp si öz, - Art fazda C+ HSK dan ayırt edilemez

26 H adenom dinamik art faz geç faz

27 Hepatosellüler adenom

28 5. BİLİER HAMARTOM Soliter, / multiple (= Von Meyenburg kompleksi) Hist fib stroma içerisinde küçük, bazen dilate safra y Gn <1 cm, iyi sınırlı MRG Multiple, <1 1.5 cm, bilier sis ilişkisiz ~sıvı i, lez T1 hipoi (kistik ve solid lez) T2 Hiperi (kistik) Ara İ (solid) T1 C+ art ve geç periferal ince halka C (+ / -) kistik metle karışabilir hamatrom küçük ve C+ ince

29 Bilier hamartomatozis geç faz Periferal C+ (+/-)

30 6. BİLİER KİSTADENOM Gn kalın fib septalı kistik alanlar, büyük tm Benign/ malign formu görüntü ile ayırt edilemez benign KA premalign kabul ed MRG T1 hipoi T2 hiperi Multiloküle kistik kitleler Septalarda nodül, kitle içi T1 Hiperi kanama odakları olb MR gör leri piyojenik veya parazitik apselere benzemekle birlikte klinik ol bunlardan kolay ayırt edilebilir

31 7. FOKAL İNFLAMATUVAR LEZYONLAR 7.1. Piyojenik abseler soliter / multiple olb MRG Periferal duvar C+ gös kistik lez Dış sınırı belirsiz, etrafında enflame d C+ göstb Küçük PA birleşme eğilimi göst dantel benzeri C+ duvarları olb Diff kısıtlanması + ( ADC) Amip apseleri gn soliter ve sağ lobta duvarı kalın, ayırt edici MRG öz (-)

32 Art perilezyonal Piyojenik apse Geç kapsüler

33 7. FOKAL İNFLAMATUAR LEZYONLAR Kist Hidatik duvar kalınlığıyla basit kistlerden ayrılır kız veziküller en iyi T2 A gör izlenir iç yapısı en iyi HASTE T2 A ve C+ T1 A iz sıklıkla tüm serilerde heterojen si DAG de basit kistlerden daha ADC değerleri

34 Kist hidatik

35

36 8. HEPATOSELLÜLER KARSİNOM (HSK) En sık pr malign KC tm (% 90) Dünyada 1 milyon/ yıl ölüm Etiyoloji Bütün siroz tipleri Hepatit B, C, Alkole bağlı risk en Karsinojenler: Aflatoksin, siderozis, torotrast, androjenler Alfa -1 antitiripsin eksikliği, hemokromatozis Wilson hast, tirozinozis rol

37 8. HEPATOSELLÜLER KARSİNOM (HSK) Gn soliter ve iyi sınırlı multifokal / diffüz infilt olb Gn Küçük tm iyi dif kötü sınırlı büyük tm az dif Sirotik N ve HSK tanı ve karek MR üstün 2 cm > HSK tanısı MR çok başarılı, < HSK güçlük olb

38 Sirotik nodüller hist yapılarına göre; A. Rejenerasyon N (benign), B. Displastik N (premalign) ve C. HSK(malign) ol sınıflandırılır RN greyd DN greyd DN HSK odağı+ DN Küçük HSK <2cm Büyük HSK >2cm HSK patogenezinde çok aşamalı differ Benign hiperplastik odak HSK RN HSK a dönüşür *Hussain et al.magn Reson Imaging Clin N Am 2002.

39 Prekanseröz ve erken prekanseröz KC lez genetik ve epigenetik değişikliklerin birikimi ile birlikte klonal expansiyon sonucu oluşur. Park YN, Yang CP, Fernandez GJ et al (1998) Neoangiogenesis and sinusoidal capillarization in dysplastic nodules of the liver. Am J Surg Pathol 22:

40 HSK oluşumunda vasküler değişim Efremidis SC et al. Eur Radiol 2007.

41 Hipervasküler HSK Sinusoidal kapillarizasyon Efremidis SC et al. Eur Radiol 2007.

42 Neoanjiogenez ve sinüzoidal kapillarizasyon Sinüzoidal kapillarizasyon Rn< Dn< HCC Eşleşmemiş (nontriadal) arter Rn < Dn < HCC

43 A. Rejenerasyon Nodülü MRG T1 izo veya hiperi T2 izo veya hipoi Fe birikimi varlığı veya yokluğu + Gd N KC ile Aynı C+ + RES veya hepatosit spes C+ tut

44 B. Displastik nodül MRG T1 hiperi (glikojen veya Cu birikimi) T2 izo veya hipoi + Gd N KC ile Aynı C+, art C+ olb + RES veya hepatosit spes C +tut

45 Yb FSE T2 RN ve DN

46 Malign değişim özellikleri Arteriyel kontrastlanma, geç f da C yıkanma T2 A hiperintesite Takip inc boyut artışı ve şeklinde değişme Karakteristik morfoloji (mozaik patern ve kapsül)

47 HSK MRG T1 değişken görünüm (yağ, fib, nekroz) Hiperi / hipoi / izoi olb T2 orta derecede hiperi (% 90-95) Diffüzyon kısıtlanması +Gd C art faz belirgin C+ (en önemli) RN, DN ve fib.ten ayrılır portal faz izo / düşük intensite geç fibröz kapsül C+ büyük HSK öz

48 Hepatoselüler Karsinom +SPIO (T2) tut (-) veya iyi diff ise hafif tut HSK KC den Sİ Tanıda MR duyarlılığını Sirotik KC de küçük HSK tanısını kolaylaştırır +MnDPDP, Gd EOB, Gd BOPTA (T1) iyi diff HSK solid kısmında C+ HSK u non hepatosellüler tm den ayırır

49 T2 izoi arteriyel portal küçük HSK

50 T2 hipo- hiperi Aynı faz GRE T1 karşı faz Büyük HSK Geç faz kaps C+

51 Hipervasküler HSK Geç C yıkanma, kapsüler C+

52 Büyük HSK, satellit nodül, Tm trombus

53 Yağ içerikli HSK aynı faz TR/TE 120/4.2 ms karşı faz (120/2.1 ms) yb T2A ara i

54 HSK SPIO+ (T2)

55 HSK tanısı Perfüzyon anahtar tanı kriteri Güç lezyonlar sıklıkla 10-20mm Bulgular Hipervasküler lezyon ve hızlı C yıkanma Heterojen (Tm içi kanama, nekroz) büyüyen lez T2 A hiperi PV ve HV invazyonu HSK u met dan ayırır PV içi tromb art faz C+ tm trombüsü HSK Ekstrahep yayılımı ileri dönemde En sık met AC ve LN

56 FİBROLAMELLAR HSK Özel bir HSK türü Gn genç yaşta (ort 20 y), Prognozu daha iyi

57 FİBROLAMELLAR HSK Kitle T1 homojen hafif hipoi T2 heterojen hiperi Skar ve septalar T1 ve T2 hipoi T1 A C+ (Gd) Art ve portal Kitle: yoğun heterojen C+ Skar: C (-) Geç Kitle: daha homojen C+ Skar ve septalar: kısmi C+

58 Yb fse T2 Kitle heterojen hiperi Fibrolameller HSK

59 KOLANJİOKARSİNOM Bilier ep gelişen adeno Ca 2. en sık primer malign KC tm Priferik tip küçük interlob safra kanall gelişir Klatskin tm R ve L s kanalı bileşke gelişir striktür yapar Fib stroma hipovasküler tm

60 Kolanjio Ca Merkezi tip Safra Y obst (+) SY dilat en sık bulgu En iyi T1 C+ geç faz izlenir (fib d) Periferik tip Safra Y obst (-) büyük boyut Tipik bulgu Kapsüler retraksiyon T1 merkezi heterojen hipoi T2 periferi hiperi (hücresel tm) merkez hipoi fibrozis hiperi nekroz

61 Periferik tip Kolanjiosellüler Ca Kolanjio Ca Gd C+ Dinamik MRG Art ve portal Minimal/orta periferal C+ Geç Tm İçi fib d mik bağlı ol C+

62 Santral Kolanjio Ca A) kitle oluşturan tip B) Periduktal tip C) İntraduktal büyüyen tip

63 Santral Kitle oluşturan tip Kolanjio Ca. 3B-VIBE Erken art C (-) TM normal KC den az C+ sekonder sol bif (1A),sekonder sağ bif tut + Dilatate SY, Bismuth Corlette tip IV tm sekonder bif tut+ izleniyor.

64 Periduktal infiltran tip kolanjio Ca Bismuth Corlette tip IIIb C+ 3B-VIBE Erken ve geç art AHK duvarı irregüler C+ devam eden ring şek C+ portal sol sekonder bif C+ koronal portal faz Koronal MRKP AHK+sol HK

65 İntraiduktal büyüyen tip papiller kolanjio Ca Bismuth-Corlette tip IIIa. erken ve geç arteriyel hafif C+ intraluminal tm AHK va sağ HK tut denge fazında C+ devam MRKP sağ ve sol HK bif ve obst sağ HK sekonder bif tut

66 Bismuth Corlette sınıflaması Perihiler tm Tip I: tm AHK sınırlı, hilusa 2 cm mesafede obst. Tip II: tm AHK bif her iki ana hep K tut, AHK ile her iki HK arası bağlantı yok. Tip IIIa: bif ve sağ sekonder HK tut, hilus düzeyinde obst sağ HK ile AHK arası bağlantı yok, karşı tarafta duktal obst yok. Tip IIIb: bif ve sol sekonder HK tut, hilus düzeyinde obst sol HK ile AHK arası bağlantı yok, karşı tarafta duktal obst yok. Tip IV: tm her iki lobta sekonder ve tersiyer İHK tut bilateral obt no

67 METASTAZLAR KC primer tm den 20 kat sık MR, BT/ US ile karakterize edilemeyen lez tanısı, sayı ve lokaliz belir yararlı Met gn iyi sınırlı, fokal lez lar Lenfoma / meme Ca met bazen diffüz olb

68 KC Met MRG T1 çoğu orta derece hipoi T2 hiperi kistik Met ampul benzeri parlak Sİ +Gd T1A Hipovasküler periferi halka tarzı C+ merkezi hipoi Hipervasküler Tm; Geç art halka tarzı C+, merkezi hipoi Portal C yıkanma hipoi (hem/ FNH den ayrımı) Hemorajik met ve melanom met kanama olmasa da T1 hiperi olb

69 Hipervasküler met RCC

70 KC Met +SPIO T2 Normal KC: azalmış Sİ (Kupffer hc Fe part fagosite) Met: parlak Sİ (Kupffer hc (-) için)

71 Met Mn DPDP C(+)

72 KC Met KC e en sık met yapan tm Kolon Ca Meme Ca Akc Ca Pank Ca Malign melanom Kalsifiye met Kolon müsinöz adeno Ca Tedavi edilmiş met (meme Ca) Malign melanom En sık hipervask met Koryo Ca Renal hc Ca Tiroid Ca Adacık hc li tm ler Karsinoid tm

73 Lenfoma Evre IV NHL / HD gn KC i tutar Yaygın retroperitoneal ve NHL olgularında mezenterik LAP olb Splenomegali sık Fokal kitle T1 hipoi T2 hipoi - orta derecede hiperi C+ gn periferal Lenfomatöz invazyon vask yapıları saran infiltratif tip olb porta hepatiste kalınlaşmış doku şek gör Primer lenfoma (nadir) segmental atrofi ve persistent diffüz C+ gösterebilir

74 NHL

75 Difüzyon görüntüleme KC kitlelerinde Ort ADC değerleri Lezyon tipi Ort ADC (mm²/s) Basit kist 3.05 ± ³ Hidatik kist 2.99 ± ³ Hemanjiom 2.46 ± ³ Amip apsesi 1.83 ± ³ Piyojenik apse 1.09 ± ³ Met 0.79 ± ³ HSK 0.90 ± ³ Kolanjiosell Ca 0.95 ± 0.13 x 10 ³ Safra Kese tm 0.87 ± ³ Diagn Interv Radiol 2007; 13:81-86

76 Hidatik ve Basit kist DAG (b = 1,000 s/mm2) ile kantitatif Analizi ADC ± ± 0.5 Total 2.9 ± 0.6 < ADC oranı ± ± 0.8 Total 1.5 ± 0.5 < AJR 2007; 189:

77

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü in Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü Ersan LTUN, avut TÜNEY Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji na ilim alı, İstanbul Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) karaciğerin fokal

Detaylı

ABDOMİNAL ÇEKİM PROTOKOLLERİ DR. DENİZ AKATA HACETTEPE RADYOLOJİ

ABDOMİNAL ÇEKİM PROTOKOLLERİ DR. DENİZ AKATA HACETTEPE RADYOLOJİ ABDOMİNAL ÇEKİM PROTOKOLLERİ DR. DENİZ AKATA HACETTEPE RADYOLOJİ ABDOMİNAL ÇKBT UYGULAMALARI VİSERAL ORGANLAR RENOVASKÜLER HİPERTANSIYON AORTAGRAFİ PORTOGRAFİ KOLONOSKOPİ ÜROGRAFİ VİSERAL ORGANLAR ANA

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt KLĐ ĐĞĐMĐZDE TA I ALA GASTROĐ TESTĐ AL VE PA KREATĐK ÖROE DOKRĐ TÜMÖRLERĐ PROG OSTĐK PARAMETRELER

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

Günümüzde karaciğer görüntüleme. Felcin nörolojik olarak görüntülenmesi

Günümüzde karaciğer görüntüleme. Felcin nörolojik olarak görüntülenmesi Nisan 2014 www.siemens.com.tr/inovasyon Günümüzde karaciğer görüntüleme Sayfa 4 Felcin nörolojik olarak görüntülenmesi Sayfa 12 PETRA sekansı kullanılarak merkezi sinir sisteminin sessiz bir şekilde T1-

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Levent ÇELİK, Rahmi ÇUBUK Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 1. Giriş Tanısal amaçlı olarak meme lezyonlarında

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler?

Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler? Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler? Dr Duygu İbrişim Memorial Ataşehir Hastanesi Karaciğer fibrozu =kronik hasara yanıt Nedenden bağımsız olarak hepatik lobullerde

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları Derleme Review 263 Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları The Classification of Diffuse Paranchymal Lung Diseases and Their Clinical Findings Dr. Gülbahar DARILMAZ

Detaylı

Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörü

Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörü İstanbul Tıp Dergi sı 2008:1 ;46-48 Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörü Dr. İmran DEMİRCİ (1), Dr. A. Yüksel BARUT (2), Doç. Dr. Adil ÖZTÜRK (3), Dr. Nilgün KARPUZ (1) ÖZET Tendon kılıfının dev hücre/i

Detaylı

Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu

Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu Dr. Gündeniz Altıay Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Edirne İnterstisiyel tutulum, kollajen doku hastalıklarında (KDH)

Detaylı

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Baş Boyun Lezyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzları İçindekiler: 1- Kapsanan doku ve organlar 2- Temel Kaynak Değerlendirme

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı