2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ"

Transkript

1 2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ 1

2 Hatları birbirini kesmeyecek şekilde bir düzlem üzerine çizilebilen devrelere Planar Devre adı verilir. Hatlarında kesişme olan bazı devreler de (şekil-a) kesişmeleri yok edecek şekilde yeniden çizilebilmeleri durumunda (şekil-b) Planar Devredirler. A nonplanar circuit 2

3 Devre elemanlarının birbirlerine bağlanması ile meydana getirilen elektriksel devreler düğümler, hatlar, yan dallar, döngüler, ve gözler den meydana gelirler. DEVRE TANIMLAMALARINDA KULLANILAN TERİMLER : Adı Tanımı Düğüm - Node İki veya daha fazla devre elemanın birleştiği nokta Esas düğüm Üç veya daha fazla devre elemanın birleştiği düğüm Essential node Şekildeki yeri a b Hat - Path Yan dal - branch esas dal - essential branch Döngü - loop Yan yana devre elemanlarının meydana getirdiği dal iki düğüm arasındaki hat İki esas düğümü, bir esas düğüm noktasından geçmeden birleştiren hat Son düğüm noktası, ayni devre elemanından iki kere geçmemek üzere, başlama düğüm noktası olan hat v1 - R1 - R5 - R6 R1 v1- R1 v1- R1 - R5 - R6 - R4 - v2 Göz- mesh Planar devre Başka döngüyü içine almayan döngü Hatları birbirini kesmeyecek şekilde bir düzlem üzerine çizilebilen devre vı - R1 - R5 - R3 - R2 3

4 Bir devreyi çözümlemek için Kirchhoff Akım Yasasını (KAY) (n e 1) düğüm noktasında ve Kirchhoff Voltaj (Gerilim) Yasasını (KVL) [b e (n e 1)] döngü veya göz için uygulamak gerekir Burda n e devredeki esas düğüm noktası sayısını ve b e devrede, içinden geçen akım bilinmeyen esas dal sayısını göstermektedir. 4

5 Örnek : Örnekteki devrede 4 esas düğüm noktası (n e ) ve içinden geçen akım bilinmeyen 6 esas yan dal (b e ) (i 1 i 6 ), vardır. 4 esas düğüm noktasından n e -1 = 3 üne KAY sını uygularsak : - i 1 + i 2 + i 6 I = 0 ; i 1 i 3 i5 = 0 ; i 3 + i 4 i 2 = 0 Gerekli b e (n e -1) = 3 eşitlik ise KVY sı 3 göz veya döngüde uygulanarak elde edilir. R 1 i 1 + R 5 i 2 + i 3 (R 2 + R 3 ) v 1 = 0 ; - i 3 (R 2 + R 3 ) + i 4 R 6 + i 5 R 4 v 2 = 0, ; - i 2 R 5 + i 6 R 7 - i 4 R 6 = 0 5

6 Bu devreyi çözümlemek için 6 eşitlik gerekirken 1. Düğüm Voltaj metodu (n e 1 = 3) eşitlik yazarak; 2. Döngü/Göz metodu ise [b e - (n e - 1) = 3] eşitlik yazarak devreyi çözümler. 6

7 DÜĞÜM VOLTAJ ANALİZLERİ 3-Ω Direnç üstündeki gerilimi düğüm-voltaj metodu ile bulalım : 1. Devredeki, üzerindeki gerilim bilinmeyen esas düğüm noktası sayısını (n e = 3) tesbit et. 2. Bunlardan en çok giriş çıkış olanını referans düğüm (örneğimizde düğüm r) olarak belirle. Diğer 2 düğüm noktasını harfle işaretle (a,b). 3. (n e -1 = 2) düğüm gerilim eşitliğine gereksinim vardır. 7

8 4. KAY sını her iki düğüm için yazalım : v r = 0 olduğunu kabul edersek, a düğümünde, [v a - (0)] / 2 + (v a v b ) /3 = (ı) b düğümünde, [v b - (0)] / 4 + (v b v a ) /3 = (ii) Burdan, V a = 2.44v ve V b = -8.89v bulunur. 5. V a V b = 2.44 (-8.89) = 11.3V Düğüm analizleri daha çok akım kaynakları olan devreler için geçerli bir metoddur. 8

9 Gerilim kaynaklı bir düğüm analizi : 1. Esas düğüm sayısı n e = 2 adettir. 2. Bunlardan birisi (aşağıdaki) referans olarak seçilir (r). v r = 0 olduğunu varsayalım, 3. b düğümü için KAY yazılırsa, (v b -10)/6 + (v b 0)/5 = 1 V b = 7.27 V 9

10 Bir devrede gerilim kaynakları varsa, düğüm analizlerinde, bunların bir uçlarındaki gerilim diğer uçlarındaki gerilim cinsinden ifade edilebilir. Örneğin : v a = v b + 6 veya v b = v a 6 gibi. Esas düğüm noktalarında KAY yazarken bu dikkate alınarak düğüm analizi yapılır. v c / 5 + [v c - (v a - 6)] / 4 = -7 v a / 3 + [(v a 6) v c ] / 4 = 2 Burdan v a = -2.75V ve v c = -20.4V bulunur. Referans düğüm noktası çoğunlukla topraktır (v r = 0). Toprak, elektrik devrelerinde kalın bir kablo ile nemli toprağa fiziksel olarak bağlanmış noktayı gösterir. 10

11 Örnek : 3 Ω direncin üzerindeki gerilimi bulunuz. 1. Üzerindeki gerilim bilinmeyen esas düğüm sayısı n e = Yazmamız gereken düğüm denklemi sayısı n e 1= 1 dir. 3. En alt düğümü referans düğüm noktası olarak al, v r = 0 varsayalım 4. a noktasında KAY : [v a (6)] /1 + [v a (0)] / (2+3) = 4-5 ; v a = 4.17v 5. v R3 = 4.17 x 3 / (2+3) = 2.50v a r 11

12 ÇEVRE - AKIM ANALİZİ Çevre-akım analizi, düğüm analizi ile benzerdir; değişken olarak gerilim yerine KVY ile beraber akım kullanılır. Bu metodta, 1. [b e (n e 1)] döngü ve/veya göz, 1,2,3.. gibi sayılarla isimlendirilir. 2. i 1, i 2, i 3,... Akımları, seçilen döngü veya gözlerde saat istikametinde tanımlanır 3. Seçilen döngü veya gözlerde KVY, Ohm Yasasını kullanarak akım cinsinden yazılır ve devre çözümlenir. n e = esas düğüm sayısı, b e = içinden geçen akım bilinmeyen esas yan dal sayısı Çevre akım analizi sadece planar devrelere uygulanabilir. 12

13 Örnek : 2-Ω Direncin üzerindeki gerilimi çevre-akım analizi yolu ile bulalım, Çözüm 1 : n e = 2, b e = 3, dolayısı ile gerekli olan döngü veya göz sayısı = 2 Aşağıda gösterildiği gibi seçilen herbir göz için akım cinsinden KVY sını uygula, Göz 1 için; i 1 x 1+ (i 1 -i 2 )x = 0 Göz 2 için; i 2 x 3 + i 2 x 4 + (i 2 -i 1 ) (2) = 0 Burdan i 1 = 0.13 A ve i 2 = A bulunur. 2-Ω Direncin üzerindeki gerilim, + yukarda olursa = (i 1 i 2 )x2 = 0.87 v 13

14 Çözüm 2 : Göz ve döngüleri aşağıdaki gibi seçip KVY sını uygularsak, Küçük göz için; 1 x (i' 1 - i 2 ) + 2 x i' = 0 Büyük döngü için; (3 + 4) x i' x ( i' 2 - i' 1 ) = 0 Burdan i' 1 = A ve i' 2 = A bulunur. 2-Ω Direncin üzerindeki gerilim, + yukarda olursa = i' 1 x2 = 0.87 v 14

15 Çevre - akım yönteminde akım kaynakları varsa : 1. [b e (n e 1)] adet, içinde akım kaynağı olmayan döngü ve/veya göz 1,2,3.. gibi sayılarla isimlendirilir, i 1, i 2, i 3,... akımları seçilen döngü veya gözlerde saat istikametinde tanımlanır. 2. Herbir akım kaynağı için, kendisine bitişik bir göz daha seçilir ve kaynak akımına eşit ve ayni yönde döngü akımı tanımlanır 3. 1 de seçilen döngü ve/veya gözler için KVY sı uygulanır 15

16 Örnek : 8 Ω Dirençten geçen akımı bulalım, Çözüm 1: [b e (n e 1)] = 2 (2-1) = 1 En dış döngü seçilirse Akım kaynağı için ilave edilen göz sağ göz ise seçilen döngü için KVY sını uygulayalım, 5i' (i' 1 +2) -10 = 0 i' 1 = A 8 Ω dan geçen akım = i' = 1.538A 2A 16

17 Çözüm 2 : Akım kaynağı için soldaki bitişik göz alınırsa, Dış çevrim için KVY : 5 x (i'' 1 2) + 8 x i'' 1-10 = 0 i'' 1 = A 8 Ω Dirençten geçen akım = 1.538A 17

18 Örnek : Aşağıdaki devre için çevre- akım denklemlerini yazınız. Çözüm : [b e (n e 1)] = 6 (4-1) = 3 Şekilde gösterildiği gibi 3 gözü alırsak ve akımlarını gösterildiği gibi i 1, i 2, i 3 olarak tanımlarsak, En soldaki birinci göz için KVY : R 1 (i 1 -i 2 ) + R 3 (i 1 -i 3 ) = V Üstteki ikinci göz için KVY: R 1 (i 1 - i 2 ) + R 5 (i 3 - i 2 ) - R 2 (i 2 )= 0 Üçüncü göz için KVY : R 3 (i 1 i 3 ) R 4 (i 3 ) + R 5 (i 2 - i 3 ) = 0 18

19 Örnek 2: Aşağıdaki devreyi çevre-akım metodu ile çözümleyin. Çözüm : [b e (n e 1)] = 3 (3-1) = 1 Akım kaynağı içermeyen döngüyü seçelim ve KVY sını uygulayalım : 2i + 3i x (i + 5 4) = 0 İ = ( ) / ( ) = 5 / 6 A 19

20 Superpozisyon Prensibi Çoklu kaynak içeren bir devrede yaratılan akım veya gerilim, herbir kaynağın, diğeri kapalıyken yarattığı akım veya gerilimlerin ayrı ayrı toplanması ile elde edilir. Kaynakların kapalı olması ile kastedilen akım kaynağının açık devre edilmesi ve voltaj kaynağının kısa devre edilmesidir. 20

21 Süperpozisyon Prensibini şekildeki 3-Ω direncin uçları arasındaki gerilimi bulmak için kullanacağız : 1. 4-A Akım Kaynağını çalıştır, diğer Akım Kaynağını açık devre, voltaj kaynağını kısa devre yap : 21

22 1. Akım bölücü prensibini kullanırsak, i = [4A x 1ΩII(2+3)Ω] /(2+3) = [4 x 5/6] / 5 =2/3 A V 4 = i x 3 Ω = +2 Volt 22

23 2. 5-A Akım Kaynağını çalıştır, diğer akım kaynağını açık devre, gerilim kaynağını kısa devre yap : Akım bölücü prensibini kullanırsak, : i = [5 x 1II(2+3)] /(2+3) = [5 x 5/6] / 5 = 5/6 A V 5 = i x 3 Ω = Volt i 23

24 3. 6-V Voltaj Kaynağını çalıştır, akım kaynaklarını açık devre yap : V 6, voltaj bölücü prensibini uygularak hesaplanır : V 6 = 6 x 3/(1+2+3) = +3v Süperpozisyon Prensibine göre 3-Ω direncin uçları arasındaki voltaj, üç kaynak ile ayrı ayrı hesap edilen değerlerin toplanması ile elde edlir : V 3 = +V 4 V 5 + V 6 = = V 24

25 Kaynakların Dönüşümü Şekil (a) da, a ve b arasına R L direncinin bağlanıldığını düşünelim : i L = v s / (R+R L ) Şekil (a) ve (b) deki iki devre eşdeğer ise, şekil (b) deki devrenin a ve b noktalarına ayni R L direnci bağlandığında ayni i L akımının geçmesi gerekir. Akım bölücü bu devreye (şekil b) uygulanırsa, i L = i s.r EŞD / R L = i s. [RR L / (R+R L )] / R L,= i s. R/ (R+R L )dolayısı ile şayet i s = v s / R ise iki devre eşdeğerdir. Bir direnç (R) ile seri bağlı bir v s gerilim kaynağı, ayni direnç ile paralel bağlı, akım şiddeti i s = v s / R olan bir akım kaynağına eşdeğerdir. 25

26 Örnek : Kaynakların dönüşümünü kullanarak V ab gerilimini bulunuz 10-Ω direnç ile seri bağlı 50-V gerilim kaynağı, 10-Ω direnç ile paralel bağlı 5A akım kaynağına dönüşür. iki akım kaynağı 6.5A lik tek bir akım kaynağı ile gösterilebilir. 26

27 10-Ω direnç ile paralel bağlı 6.5-A kaynak, 10-Ω direnç ile seri bağlı 65-V gerilim kaynağına dönüştürülür. Seri bağlı 65-V ve ters yönlü 10-V luk iki gerilim kaynağı 55-V tek bir gerilim kaynağına dönüştürülür. V ab = 27.5 V bulunur a = 55 V 20 b 27

28 Örnek : Voltaj kaynağını akım kaynağına çevirerek düğüm analizi yapıp v br gerilimini bulunuz. Cevap : 6-Ω direnç ile seri bağlı 10-V kaynak eşdeğer akım kaynağına çevrilir. b noktasında KAY : v br /5 + v br /6 = /6 v br = 7.27V, (v r = 0 olduğu varsayılsa, v b = 7.27V) b Ω Ω r 28

29 lllll THEVENIN EŞDEĞER DEVRESİ Thevenin Teoremini aşağıdaki gibi ifade edebiliriz : kaynak ve dirençlerden meydana gelen herhangi bir devredeki a ve b noktalarından bakıldığında (şekil a), şayet V th iki nokta arasındaki açık devre gerilimi R th a ve b noktalarından bakıldığında ve devredeki tüm kaynaklar kapatıldığında devrenin eşdeğer direnci ise, açık devre yapılan a ve b noktalarından bakıldığında görülen devrenin eşdeğeri şekil (b) de gösterildiği gibi olacaktır. Not : *a ve b noktaları arasında bir direnç olabileceği gibi açık veya kısa devre de olabilir. 29

30 V TH ın hesaplanması : Gerlim bölücü metodunu kullanırsak, V TH = V s.r 2 /(R 1 +R 2 ) R TH ın hesaplanması : R TH = R 1 //R 2 = R 1.R 2 / (R 1 +R 2 ) 30

31 R TH ın deneysel olarak bulunması : a ve b noktalarını kısa devre yapalım. I N Şayet bu durumda a ve b noktaları arasından geçen akım I N ise, V TH /I N = R TH = Thevenin eşdeğer direnci olacaktır. I N akımına Norton Akımı adı verilir. Yani : I N R TH = (a ve b arasındaki açık devre gerilimi )/(a ve b arasındaki kısa devre akımı) 31

32 a ve b arasında R L yük direnci varsa : Açık devre yapılan a ve b noktalarından bakıldığında görülen devrenin eşdeğeri yine şekil (b) de gösterildiği gibi olacaktır. Burda V Th = iki nokta arasındaki açık devre gerilimi = V s.r 2 /(R 1 +R 2 ) ; R th açık devre yapılan a ve b noktalarından bakıldığında ve devredeki tüm kaynaklar kapatıldığında devrenin eşdeğer direnci = R 1.R 2 / (R 1 +R 2 ) olacaktır. 32

33 Thevenin Teoremi ile ilgili iki örnek : 1. Şekil a da a ve b noktalarının arası zaten açık devredir ve biz sarı boyalı kısmın Thevenin Eşdeğerini bulmak istiyoruz ; V Th = V.[(R 2 //R 3 )/(R 1 +R 2 //R 3 )] R Th = R 1 //R 2 //R 3 Sarı boyalı devrenin Thevenin Eşdeğeri (açık devre yapılan a ve b noktalarından bakıldığında görülen devrenin eşdeğeri) aşağıdaki şekil (b) de gösterildiği gibi olacaktır. R 1 a V R 2 R 3 ( a) b 33

34 2. Şekil (a) da, a ve b noktaları arasında R 3 direnci bulunmaktadır ve biz sarı kısmın (açık devre yapılan a ve b noktalarından bakıldığında görülen devrenin) Thevenin Eşdeğerini bulmak istiyoruz ; V Th = V. R 2 /(R 1 +R 2 ) R Th = R 1 //R 2 Sarı boyalı kısmın Thevenin Eşdeğeri sağdaki şekil (b) de görüldüğü gibi olacaktır. R 1 a V R 2 R 3 ( a ) b 34

35 Örnek : a ve b noktalarından bakıldığında aşağıdaki devrenin thevenin eşdeğer devresini bulunuz : Thevenin (açık devre) Voltaj hesabı : V T, R L alındığında a ve b noktaları arasındaki açık devre gerilimidir. Süperpozisyon metodunu kullanarak 20 Ω dirençten geçen akımı ve burdan da açık devre voltajını hesaplarız : a. 50 ve 10 V voltaj kaynakları açık, 1.5-A akım kaynağı kapalı iken 20 Ω dirençten aşağı doğru akan akım İ v = (50-10) / ( ) = 1A dir 35

36 b. Tek başına 1.5-A Akım kaynağı nedeniyle aşağı doğru akan akım i i = 1.5 x [(10+20)II10] x 1/(10+20) = 1.5x(300/40)x1/30 = 0.375A Tüm kaynaklar çalışırken 20 ohm dirençten geçen toplam akım i = i v + i i = A dir. ve v T = açık devre voltajı = A x 20 Ω = 27.5 V olur (+ üstte). 36

37 2. çıkış empedansı R eq, ın hesaplanması Şekilde gösterildiği gibi tüm kaynaklar kapatılıp R eq hesaplanır : R eq = 1O Ω Thevenin eşdeğer devresi şekilde gösterildiği gibi ortaya çıkar V R =[27.5/15]x5 =9.17V 10 Ω a + - V T = 27.5 V + v R R L = 5Ω - b 37

38 Norton Eşdeğer Devresi : Kaynakların dönüşümüne göre, Thevenin eşdeğer devresi eşdeğer bir akım kaynağına aşağıda gösterildiği gibi dönüştürülebilir. Bu yeni eşdeğer devreye Norton eşdeğer devresi adı verilir. R eq a a i L + - V T R L = I N =V T /R eq R eq R L Burda IN = VT / Req b yani a ve b uçları kısa devre edildiğinde geçen akımdır. b Ayrıca REQ = VT / IN. Bu eşitlik, laboratuarda kaynakların empedanslarını bulmak için kullanılabilir. 38

39 Norton Teoremini aşağıdaki gibi ifade edebiliriz : KAYNAK VE DİRENÇLERDEN MEYDANA GELEN HERHANGİ BİR DEVREDEKİ a VE b NOKTALARINDAN BAKILDIĞINDA, ŞAYET I N, İKİ NOKTA ARASINDAKİ KISA DEVRE AKIMI a R eq, a ve b NOKTALARINDAN BAKILDIĞINDA ve DEVREDEKİ TÜM KAYNAKLAR KAPATILDIĞINDA I N R eq R L DEVRENİN EŞDEĞER DİRENCİ İse DEVREMİZ ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DEVREYE EŞDEĞERDİR. (b) b Not : 1. a ve b noktaları arasında yük direnci olabileceği gibi açık devre veya kısa devre de olabilir. 39

40 Örnek : Ayni devrenin Norton eşdeğerini bulunuz Req = 10 Ω Norton akım kaynağının akımını bulmak için yük direnci kısa devre edilir. Böylece 20 - Ω direnç devre dışı kalır. i = 40/20 + (1.5/10) x(10ii10) = = 2.75 A,a dan b ye doğru. Norton eşdeğer devresi şekildeki gibidir. Daha önceki Thevenin eşdeğerinde bulunduğu gibi VR = 2.75 x 10Ω II 5 Ω= 9.17 V a 2.75A 10 Ω v R R L = 5Ω b 40

41 Akım ve gerilim ölçümü : Akım ölçmek için ampermetre kullanılır ve içinden geçen akımın ölçüleceği devre elemanı ile şekildeki gibi seri bağlanır. İdeal bir ampermetrenin eşdeğer direnci 0 Ω olmalıdır. Gerilim ölçmek için voltmetre kullanılır ve üzerindeki gerilimin ölçüleceği devre elemanı ile şekildeki gibi paralel bağlanır. İdeal bir voltmetrenin eşdeğer direnci sonsuz Ω olmalıdır. 41

42 YÜKLEMENİN DEVRELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ : Herhangi bir devreye R L yükü bağlandığında, yüke yapılan güç, gerilim ve akım transferi yükleme miktarına göre değişir. Bu değişimi, R L yükünün bağlandığı a ve b noktaları tarafından bakıldığında görünen, Thevenin eşdeğer devresi ile inceleyebiliriz. Bu iki noktadan bakıldığında : R eq a R eq Thevenin eşdeğer direncini, + i L V T iki nokta arasındaki Thevenin açık - V T R L devre gerilimini, ve I N ise iki nokta arasından geçen Norton + v L - b kısa devre akımını göstermektedir. 42

43 YÜKLEMENİN GERİLİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ : Gerilim bölücü ile R L Yükü üzerindeki gerilim hesaplanırsa, v L = v T x R L / ( R L + R eq ) = v T x 1 / (1 + R eq / R L ) ; R L» R eq ise, V L V T Dolayısı ile yük direnci, Thevenin eşdeğer direcinden büyük ise, R L yükünün bağlandığı iki nokta arasındaki gerilim, yük empedansı ile çok fazla değişmeyecek, yükün bağlandığı iki nokta arasındaki gerilime eşit olacaktıtir. Gerilim ölçerken, voltmetre empedansının, voltmetrenin bağlandığı noktalardan bakarak hesaplanacak Thevenin eşdeğer empedansından mümkün olduğunca yüksek olması gerekir. + - V T R eq a + v L - i L R L b 43

44 ÖRNEK: Şekilde (a) da 500 kω direnç üzerindeki gerilimi ölçmek için bağlanan bir voltmetre görülmektedir. Voltmetrenin direnci 10 mω dur. Şekil (b) deki Thevenin eşdeğer devresinden voltmetrenin üzerinde oluşan v', gerilimini bulalım. VT = Thevenin eşdeğer devresindeki kaynak gerilimi = 10 x 500/( ) = 3,85 v Thevenin çıkış empedansı : 800ll500 = 800x500/1300 = 308 kω v = 3.85 x kω / kω = 3.73v 800kΩ ll 500kΩ = 308 kω a 3.85V v ' 10 MΩ (voltmeter) b 44

45 YÜKLEMENİN AKIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ : R L üzerinden geçen akım : i L = v T / (R eq + R L ) = ( v T / R eq ) [1/ ( 1 + R L / R eq )] = I N x 1/ ( 1 + R L / R eq ) R L «R eq, ise i L I N Dolayısı ile yük direnci, Thevenin eşdeğer direcinden çok küçük ise, R L yükünden geçen akım, yük direnci ile çok fazla değişmeyecek, yükün bağlandığı iki nokta arasındaki kısa devre akımına eşit olacaktır. Akım ölçerken, ampermetre direncinin, ampermetrenin bağlandığı noktalardan bakarak hesaplanacak Thevenin eşdeğer direncinden mümkün olduğunca küçük olması gerekir. R eq a a + i + L + - V T v L v L R L I N R eq R L - - b b 45

46 YÜKLEMENİN GÜÇ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ : Maksimum güç transferi için gerekli R L değerinin hesaplanması : R L de harcanan güç = P(R L ) = i 2 R L =V T2 R L /(R L +R eq ) 2 Türevi alınırsa* d[p(r L )]/dr L = V T2 (R eq R L )/(R L +R eq ) 3, R L = R eq olduğunda türev sıfır olur ve R L max güç çeker. P max = (V T ) 2 / 4R eq R eq a + - V T i L R L b 46

47 ÖRNEK : Bir stereo sistemi 8-Ω luk iki hoparlörlerin herbirine max güç olarak 25 watt verirse, herbir hoparlöre verllen voltaj ne kadardır? Cevap : R eq = 8Ω Stereo sistemin herbir kanalın elektriksel devre şeması yanda gösterildiği gibi olacaktır. v T 8Ω + v sp V T2 / (4x8) = 25 Watt DC - V T = 28.3 v V sp = 28.3 / 2 = 14.1 v Stereo sistemin bir kanalının eşdeğer devresi 47

48 Bir güç sisteminin çıkış direncinin (Thevenin eşdeğer direnci) paralel bağlı yüklerin oluşturduğu toplam yükten herhangi bir anda küçük olması gerekir. Bunun tersi halinde güç sisteminin gerilimi yüke bağlı olarak değişecektir. Statik elektrik oluştuğunda ulaşılan yüksek gerilim seviyelerine (15,000 V) rağmen kaynak direncinin vücut direncimize göre yüksek olması nedeniyle üzerimizden çok küçük bir akım geçecek ve etkili olmayacaktır. 48

49 Örnek 2 (Cog.2.9) : Aşağıdaki devre için: (a) Kutu içindeki devrenin Thevenin Eşdeğerini bulunuz. (b) R L = 3 kω için v ab yi bulunuz. (c) R L in hangi değeri devreden maksimum güç çeker? (d) R L in hangi değeri için 6-kΩ dan geçen akım 0.1 ma olur? 49

50 (a) a-b açık devre olduğunda, gerilim kaynağı kapalı iken : V ab = (5x10-3 )[(12II24)x10 3 ]x6/24 = (5)(12x24/36) x (1/4) = 10v Akım kaynağı kapalı iken : = 20/3v V ba = 40X6/( ) = 40x6/36 V ab = 10 20/3 = 10/3 = 3.33v R eq = 6x(18+12)/( ) = 6x30/36 = 5 kω R eq = 5kΩ (b) V ab = 3.33x3/8 = 1.25 v a (c) R L = 5kΩ (d) 6000x0.1x0.001 = 3.33xR L /(R L +5000) 0.6 x (R L +5000) = 3.33RL DC v T =3,33V 3kΩ b R L 2.73R L = 3000 R L = 1098Ω 50

51 2. THE ANALYSIS OF DC CIRCUITS Question 2 : Find Thevenin s equivalent circuit when viewed from points a and b in below given circuit. (To find the Thevenin s equivalent voltage make nodal analysis at points c and d) What would be the value of the resistor between points a and b which would draw maksimum power? What would be the maximum power? 51

52 2. THE ANALYSIS OF DC CIRCUITS To calculate V th make nodal analysis at points c and d c d 52

53 2. THE ANALYSIS OF DC CIRCUITS To find R th short circuit the 72V power supply : R th = [(20Ω II 5 Ω) + 8 Ω] II 12Ω = [20/5 Ω + 8 Ω] II 12 Ω = 12 Ω II 12 Ω = 6 Ω Resistor R for max. power = R th = 6 Ω Maksimum Power = V th / 4R th = (64.8) 2 /4x6 Watt 53

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları Bölüm Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları. Temel Elektriksel Büyüklükler: Akım, Gerilim, Güç, Enerji. Güç Polaritesi.3 Akım ve Gerilim Kaynakları F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. .. Temel

Detaylı

DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ Elektrik devresi, kaynak ve yük gibi çeşitli devre elemanlarının herhangi bir şekilde bağlantısından meydana gelir. Bu gibi devrelerin çözümünde genellikle, seri-paralel devrelerin

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri 3

Elektrik Devre Temelleri 3 Elektrik Devre Temelleri 3 TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini

Detaylı

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Gerilim Bölücü Bir gerilim kaynağından farklı

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1.

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1. KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I THEENİN ve NORTON TEOREMLERİ Bir veya daha fazla sayıda Elektro Motor Kuvvet kaynağı bulunduran lineer bir devre tek

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ I LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 5 Güç Korunumu

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ I LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 5 Güç Korunumu TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVAR DENEY RAPORU Deney No: 5 Güç Korunumu Yrd. Doç Dr. Canan ORAL Arş. Gör. Ayşe AYDN YURDUSEV Öğrencinin: Adı Soyadı Numarası

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Doğru Akım Devreleri ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için elektromotor kuvvet (emk) adı verilen bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekilde devreye elektromotor

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Şubat 2014 KAYSERİ

Detaylı

Temel Elektronik Basic Electronic Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Node-Voltage Method)

Temel Elektronik Basic Electronic Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Node-Voltage Method) Temel Elektronik Basic Electronic Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Node-Voltage Method) Konular Düğüm Gerilimleri Yöntemi o Temel Kavramlar o Yönteme Giriş o Yöntemin Uygulanışı o Yöntemin Uygulanması o Örnekler

Detaylı

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1 DENEY #4 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ ve MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ Deneyin Amacı : Thevenin teoreminin geçerliliğinin deneysel olarak gözlemlenmesi Kullanılan Alet ve Malzemeler: 1) DC Güç Kaynağı 2) Avometre

Detaylı

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI A. DENEYİN AMACI : Thevenin ve Norton teoreminin daha iyi bir şekilde anlaşılması için deneysel çalışma yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Multimetre 2. DC Güç Kaynağı 3. Değişik değerlerde

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI 2017/2018 GÜZ YARIYILI Uygulamalar için Gerekli Malzemeler 4 adet 100 Ω Direnç 4 adet 1K Direnç 4 adet 2.2K Direnç 4 adet 10K Direnç 4 adet 33K Direnç 4 adet 100K Direnç

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri 3. TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) 1 PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİNİN UYGULANMASI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Sertaç SAVAŞ MART

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUARI. Deney 2. Süperpozisyon, Thevenin,

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUARI. Deney 2. Süperpozisyon, Thevenin, TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUARI Deney 2 Süperpozisyon, Thevenin, Norton Teoremleri Öğrenci Adı & Soyadı: Numarası: 1 DENEY

Detaylı

DENEY 5 SÜPERPOZİSYON VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI

DENEY 5 SÜPERPOZİSYON VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI DENEY 5 SÜPERPOZİSYON VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI 5.1. DENEYİN AMACI Deneyin amacı, Süperposizyon Teoreminin ve Maksimum Güç Transferi için gerekli kuşulların öğrenilmesi ve laboratuvar ortamında test edilerek

Detaylı

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ Deneyin Amacı Bu deneyin amacı, seri, paralel ve seri-paralel bağlı dirençleri tanımak, Kirchhoff Yasalarının uygulamasını yapmak, eşdeğer direnç hesaplamasını

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ÖDEV-2

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ÖDEV-2 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ 06.05.2015 ÖDEV-2 1. Aşağıdaki şekilde verilen devrenin; a) a-b uçlarının solunda kalan kısmının Thevenin eşdeğerini bulunuz. b) Bu eşdeğerden faydalanarak R L =4 luk yük direncinde

Detaylı

Adı Soyadı: Öğrenci No: DENEY 3 ÖN HAZIRLIK SORULARI. 1) Aşağıdaki verilen devrenin A-B uçlarındaki Thevenin eşdeğerini elde ediniz.

Adı Soyadı: Öğrenci No: DENEY 3 ÖN HAZIRLIK SORULARI. 1) Aşağıdaki verilen devrenin A-B uçlarındaki Thevenin eşdeğerini elde ediniz. dı Soyadı: Öğrenci No: DENEY 3 ÖN HZIRLIK SORULRI 1) şağıdaki verilen devrenin - uçlarındaki Thevenin eşdeğerini elde ediniz. 3 10 Ω 16 Ω 10 Ω 24 V 5 Ω 2) şağıda verilen devrenin Norton eşdeğerini bulunuz.

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri 2. TEMEL KANUNLAR Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi Bu bölümde Ohm Kanunu Düğüm, dal, çevre 2.1. Giriş Kirchhoff Kanunları Paralel

Detaylı

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. KANUNLAR : Elektrik ve elektronikle ilgili konuları daha iyi anlayabilmek için, biraz hesap biraz da kanun bilgisine ihtiyaç vardır. Tabii bunlar o kadar zor hasaplar değil, yalnızca Aritmetik düzeyinde

Detaylı

THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ. Bu teoremler en güçlü analiz tekniklerindendir EBE-215, Ö.F.BAY 1

THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ. Bu teoremler en güçlü analiz tekniklerindendir EBE-215, Ö.F.BAY 1 THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ Bu teoremler en güçlü analiz tekniklerindendir EBE-25, Ö.F.BAY THEVENIN EŞDEĞER TEOREMİ DOĞRUSAL DEVRE Bağımsız ve bağımlı kaynaklar içerebilir DEVRE A v O _ a + i Bağımsız

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

EET-102 DENEY KİTAPÇIĞI

EET-102 DENEY KİTAPÇIĞI EET-102 DENEY KİTAPÇIĞI Elektrik Elektronik Mühendisliğinin Temelleri II 24 ŞUBAT 2014 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Arş. Gör. Orhan Atila EET-102 EEM NİN TEMELLERİ II DERSİNİN LABORATUAR

Detaylı

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6 Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6 DENEY 2-3 Süperpozisyon, Thevenin ve Norton Teoremleri DENEYİN AMACI 1. Süperpozisyon teoremini doğrulamak. 2. Thevenin teoremini doğrulamak. 3. Norton teoremini

Detaylı

Düzenlenirse: 9I1 5I2 = 1 108I1 60I2 = 12 7I1 + 12I2 = 4 35I1 60I2 = I1 = 8 I 1

Düzenlenirse: 9I1 5I2 = 1 108I1 60I2 = 12 7I1 + 12I2 = 4 35I1 60I2 = I1 = 8 I 1 ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ Şekiller üzerindeki renkli işaretlemeler soruya değil çözüme aittir: Maviler ilk aşamada asgari bağımsız denklem çözmek için yapılan tanımları,

Detaylı

Introduction to Circuit Analysis Laboratuarı 1.Deney Föyü

Introduction to Circuit Analysis Laboratuarı 1.Deney Föyü 2012 Introduction to Circuit Analysis Laboratuarı 1.Deney Föyü KBÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 26.03.2012 DENEY 1: MULTİMETRE KULLANIMI, KVL, KCL, DÜĞÜM ANALİZİ UYGULAMALARI AMAÇ ve KAPSAM Deneyde

Detaylı

SÜPER POZİSYON TEOREMİ

SÜPER POZİSYON TEOREMİ SÜPER POZİSYON TEOREMİ Süper pozisyon yöntemi birden fazla kaynak içeren devrelerde uygulanır. Herhangi bir elemana ilişkin akım değeri bulunmak istendiğinde, devredeki bir kaynak korunup diğer tüm kaynaklar

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 4 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ Elektrik Mühendisliğinin TemelleriYrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM 1 Thevenin (Gerilim) ve Norton (kım) Eşdeğeri macı : Devreyi

Detaylı

OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI

OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI 2.1 Objectives: Ohm Kanunu: Farklı direnç değerleri için, dirence uygulanan gerilime göre direnç üzerinden akan akımın ölçülmesi. Dirençlerin Seri Bağlanması: Seri bağlı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 6. --Thevenin Eşdeğer Devresi--

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 6. --Thevenin Eşdeğer Devresi-- ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 6 --Thevenin Eşdeğer Devresi-- DENEYİN AMACI Deneyin amacı iki terminal arasındaki gerilim ve akım ölçümlerini yaparak, Thevenin eşdeğer devresini elde etmektir. GEREKLİ

Detaylı

Bölüm 2 DC Devreler. DENEY 2-1 Seri-Paralel Ağ ve Kirchhoff Yasası

Bölüm 2 DC Devreler. DENEY 2-1 Seri-Paralel Ağ ve Kirchhoff Yasası Bölüm 2 DC Devreler DENEY 2-1 Seri-Paralel Ağ ve Kirchhoff Yasası DENEYİN AMACI 1. Seri, paralel ve seri-paralel ağları tanımak. 2. Kirchhoff yasalarının uygulamaları ile ilgili bilgi edinmek. GENEL BİLGİLER

Detaylı

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ GERİLİM KAYNAĞINDAN AKIM KAYNAĞINA DÖNÜŞÜM Gerilim kaynağını akım kaynağına dönüşüm yapılabilir. Bu dönüşüm esnasında kaynağın

Detaylı

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri ULUDAĞ ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM203 Elektrik Devreleri Laboratuarı I 204-205 DENEY Basit Elektrik Devreleri Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı Soyadı : Deney

Detaylı

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ AMAÇLAR 6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ 1. Değeri bilinmeyen dirençleri voltmetreampermetre yöntemi ve Wheatstone Köprüsü yöntemi ile ölçmeyi öğrenmek 2. Hangi yöntemin hangi koşullar

Detaylı

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir. DC AKIM ÖLÇMELERİ Doğru Akım Doğru akım, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir. Kısa gösterimi DA (Doğru Akım) ya da İngilizce haliyle DC (Direct Current) şeklindedir. Doğru akımın yönü değişmese

Detaylı

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-21001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. Devre elemanı üzerinden akım akmasını sağlayan

Detaylı

YAPILACAK DENEYLERİN LİSTESİ

YAPILACAK DENEYLERİN LİSTESİ YPILCK DENEYLERİN LİSTESİ 1. Ohm ve Kirşof Yasalarının Doğrulaması 2. Düğüm Noktası Gerilimleri ve Çevre kımları Yöntemlerinin Doğrulanması 3. Tevenin ve Norton Teoremlerinin Doğrulaması 4. Süperpozisyon

Detaylı

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI (OHM, KİRCHOFF AKIM VE GERİLİM)

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI (OHM, KİRCHOFF AKIM VE GERİLİM) DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI (OHM, KİRCHOFF AKIM VE GERİLİM) A. DENEYİN AMACI : Ohm ve Kirchoff Kanunları nın geçerliliğinin deneysel olarak gözlemlenmesi. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Multimetre

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM309 Elektronik-2 Laboratuarı Deney Föyü Deney#8 I-V ve V-I Dönüştürücüler Doç. Dr. Mutlu AVCI Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU ADANA, 2015 DENEY 8 I-V ve

Detaylı

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Gerilim, Akım ve Direnç Ölçümü 2013 Şubat I. GİRİŞ Bu deneyin amacı multimetre kullanarak gerilim, akım ve direnç ölçümü yapılmasının öğrenilmesi ve bir ölçüm aletinin

Detaylı

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri 7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri Hareketli ölçü aletleri genellikle; 1. Sabit bir bobin 2. Dönebilen çok küçük bir parçadan oluşur. Dönebilen parçanın etkisi statik sürtünme (M ss ) şeklindedir. Bunun

Detaylı

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 DENEY 1-6 AC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. GENEL BİLGİLER AC

Detaylı

Deneyin amacı, Thevenin ve Norton Teoremlerinin öğrenilmesi ve laboratuar ortamında test edilerek sonuçlarının analiz edilmesidir.

Deneyin amacı, Thevenin ve Norton Teoremlerinin öğrenilmesi ve laboratuar ortamında test edilerek sonuçlarının analiz edilmesidir. DENEY 4 THEVENİN VE NORTON TEOREMİ 4.1. DENEYİN AMACI Deneyin amacı, Thevenin ve Norton Teoremlerinin öğrenilmesi ve laboratuar ortamında test edilerek sonuçlarının analiz edilmesidir. 4.2. TEORİK İLGİ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 DİRENÇ DEVRELERİNDE OHM VE KİRSHOFF KANUNLARI Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

DENEY 10: DEVRE ANALİZ METODLARININ UYGULAMALARI VE PSPICE DA BAĞIMLI KAYNAK ANALİZİ

DENEY 10: DEVRE ANALİZ METODLARININ UYGULAMALARI VE PSPICE DA BAĞIMLI KAYNAK ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : - Ele alınan bir devrenin değişik yöntemlerle analizi üzerine deneysel çalışma yapmak. - PSPICE ortamında bağımlı kaynak içeren devrelerin analizini yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER

Detaylı

DENEY-3 AKIM VE GERİLİM BÖLME KIRCHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNLARININ İNCELENMESİ

DENEY-3 AKIM VE GERİLİM BÖLME KIRCHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNLARININ İNCELENMESİ DENEY-3 AKIM VE GERİLİM BÖLME KIRCHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNLARININ İNCELENMESİ Deneyin Amacı: Gerilim ve akım bölmenin anlaşılması, Ohm ve Kirchoff kanunlarının geçerliliğinin deneysel olarak gözlenmesi.

Detaylı

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde, Ohm kanunu işlenecektir. Seri ve paralel devrelere ohm kanunu uygulanıp, teorik sonuçlarla deney sonuçlarını karşılaştıracağız ve doğrulamasını yapacağız.

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 2 Thevenin Eşdeğer Devreleri ve Süperpozisyon İlkesi 1. Hazırlık a. Dersin internet sitesinde yayınlanan Laboratuvar Güvenliği ve cihazlarla ilgili bildirileri

Detaylı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DENEY 1-3 DC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-22001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını

Detaylı

V R. Devre 1 i normal pozisyonuna getirin. Şalter (yukarı) N konumuna alınmış olmalıdır. Böylece devrede herhangi bir hata bulunmayacaktır.

V R. Devre 1 i normal pozisyonuna getirin. Şalter (yukarı) N konumuna alınmış olmalıdır. Böylece devrede herhangi bir hata bulunmayacaktır. Ohm Kanunu Bir devreden geçen akımın şiddeti uygulanan gerilim ile doğru orantılı, devrenin elektrik direnci ile ters orantılıdır. Bunun matematiksel olarak ifadesi şöyledir: I V R Burada V = Gerilim (Birimi

Detaylı

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır. Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır. Uygulama -1: Dirençlerin Seri Bağlanması Uygulama -2: Dirençlerin Paralel Bağlanması Uygulama -3: Dirençlerin Karma Bağlanması Uygulama

Detaylı

DENEY 7 DC DEVRELERDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGULAMALARI

DENEY 7 DC DEVRELERDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGULAMALARI T.C. Maltepe Üniersitesi Mühendislik e Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü EK 01 DEVRE TEORİSİ DERSİ ABORATUVARI DENEY 7 DC DEVREERDE GÜÇ ÖÇÜMÜ VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI UYGUAMAARI

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI SAKAA ÜNİESİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTİK ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİİŞ LABOATUAI DENEİ APTIAN: DENEİN ADI: DENE NO: DENEİ APANIN ADI ve SOADI: SINIFI: OKUL NO:

Detaylı

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. Voltmetre devrenin iki noktası arasındaki potansiyel

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AC AKIM, GERİLİM VE GÜÇ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ : TESLİM

Detaylı

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği ZENER DİYOT VE AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ Küçük sinyal diyotları, delinme gerilimine yakın değerlerde hasar görebileceğinden, bu değerlerde kullanılamazlar. Buna karşılık, Zener diyotlar delinme gerilimi

Detaylı

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi: DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 12 k direnç 1 adet 2. 15 k direnç 1 adet 3. 18 k direnç 1 adet 4. 2.2 k direnç 1 adet 5. 8.2 k direnç 1 adet 6. Breadboard 7. Dijital

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED IEC 60909 A GÖRE HESAPLAMA ESASLARI - 61 KISA-DEVRE AKIMLARININ HESAPLANMASI (14) TEPE KISA-DEVRE AKIMI ip (2) ÜÇ FAZ KISA-DEVRE / Gözlü şebekelerde kısa-devreler(1) H.Cenk BÜYÜKSARAÇ/ Elektrik-Elektronik

Detaylı

Fiz102L TOBB ETÜ. Deney 2. OHM Kanunu, dirençlerin paralel ve seri bağlanması. P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y

Fiz102L TOBB ETÜ. Deney 2. OHM Kanunu, dirençlerin paralel ve seri bağlanması. P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y Fiz102L Deney 2 OHM Kanunu, dirençlerin paralel ve seri bağlanması P r o f. D r. T u r g u t B A Ş T U Ğ P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y Y r d. D o ç. D r. N u r d a n D. S A N K I R D r. A h

Detaylı

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI Wheatstone Köprüsü ile Direnç Ölçümü 12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI Orta değerli dirençlerin (0.1Ω

Detaylı

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI DENEY 5 R DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMAS Amaç: Deneyin amacı yüklenmekte/boşalmakta olan bir kondansatörün ne kadar hızlı (veya ne kadar yavaş) dolmasının/boşalmasının hangi fiziksel büyüklüklere

Detaylı

İç direnç ve emk. Seri bağlı dirençler. BÖLÜM 28 Doğru Akım Devreleri. İç direnç ve emk. ve emk. Elektromotor kuvvet (emk) kaynakları.

İç direnç ve emk. Seri bağlı dirençler. BÖLÜM 28 Doğru Akım Devreleri. İç direnç ve emk. ve emk. Elektromotor kuvvet (emk) kaynakları. BÖLÜM 8 Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti emk iç direnç Seri ve Paralel Bağlı Dirençler Eşdeğer direnç Kirchhoff Kuralları Düğüm kuralı İlmek kuralı Devreleri Kondansatörün yüklenmesi Kondansatörün

Detaylı

11. Sunum: İki Kapılı Devreler. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık

11. Sunum: İki Kapılı Devreler. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık 11. Sunum: İki Kapılı Devreler Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık 1 Giriş İki kapılı devreler giriş akımları ve gerilimleri ve çıkış akımları

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Bu bölüm, çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanmış bataryalar, dirençlerden oluşan bazı basit devrelerin incelenmesi ile ilgilidir. Bu tür

Detaylı

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Doğru Akım Devreleri Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Yasası Elektromotor Kuvvet (EMK) Kirchoff un Akım Kuralı Kirchoff un İlmek Kuralı Seri ve Paralel

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİLİM REGÜLASYONU DENEY 324-05

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİLİM REGÜLASYONU DENEY 324-05 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİİM REGÜASYONU DENEY 4-05. AMAÇ: Rezistif, kapasitif, ve indüktif yüklemenin -faz senkron jeneratörün gerilim

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ EEKTİK DEEEİ-2 ABOATUAI I. DENEY FÖYÜ ATENATİF AKIM ATINDA DEE ANAİİ Amaç: Alternatif akım altında seri devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi Gerekli Ekipmanlar: Güç Kaynağı, Ampermetre, oltmetre,

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 2 Deney Adı: Ohm-Kirchoff Kanunları ve Bobin-Direnç-Kondansatör Malzeme Listesi:

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN2024 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2013-2014 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

2. KİRCHHOFF YASALARI AMAÇLAR

2. KİRCHHOFF YASALARI AMAÇLAR 2. KİRCHHOFF YSLRI MÇLR 1. Kirchhoff yasalarının doğruluğunu deneysel sonuçlarla karşılaştırmak 2. Dirençler ile paralel ve seri bağlı devreler oluşturarak karmaşık devre sistemlerini kurmak. RÇLR DC güç

Detaylı

ELE 201 DEVRE ANALİZİ I ARA SINAV 1 11 Ekim 2011, Salı,

ELE 201 DEVRE ANALİZİ I ARA SINAV 1 11 Ekim 2011, Salı, ELE 201 DEVRE ANALİZİ I ARA SINAV 1 11 Ekim 2011, Salı, 1230-1420 SOYADI: ADI: ÖĞRENCĠ #: ĠMZA: AÇIKLAMALAR Bu sınav toplam 17 sayfadan oluģmaktadır. Lütfen, bütün sayfaların elinizde olduğunu kontrol

Detaylı

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular Kaynak: Fundamentals of Microelectronics, Behzad Razavi, Wiley; 2nd edition (April 8, 2013), Manuel Solutions. Bölüm 5 Seçme Sorular ve Çözümleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT13 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5 THEVENIN VE NORTON TEOREMİ Arş.Gör. M.Enes BAYRAKDAR Arş.Gör. Sümeyye

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 2 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ 1 Akım, Gerilim, Direnç Anahtar Pil (Enerji kaynağı) V (Akımın yönü) R (Ampül) (e hareket yönü) Şekildeki devrede yük

Detaylı

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME Deney No:1 Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar: AC Güç Kaynağı, Osiloskop, 2 tane 1k

Detaylı

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr 3. HAFTA BLM223 Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN hdemirel@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 3. OHM KANUNU, ENEJİ VE GÜÇ 3.1. OHM KANUNU 3.2. ENEJİ VE GÜÇ 3.3.

Detaylı

DEVRE DEĞİŞKENLERİ Bir elektrik devresinde enerji ölçülebilen bir değer değildir fakat ölçülebilen akım ve gerilim değerlerinden hesaplanır.

DEVRE DEĞİŞKENLERİ Bir elektrik devresinde enerji ölçülebilen bir değer değildir fakat ölçülebilen akım ve gerilim değerlerinden hesaplanır. DEVRE DEĞİŞKENLERİ Bir elektrik devresinde enerji ölçülebilen bir değer değildir fakat ölçülebilen akım ve gerilim değerlerinden hesaplanır. Akımın yönü okla gösterilir. Gerilimin akım gibi gösterilen

Detaylı

DENEY 5: ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI (R, L VE C İÇİN)

DENEY 5: ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI (R, L VE C İÇİN) DENEY 5: ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI (R, L VE C İÇİN) A. DENEYİN AMACI : Bu deneyin amacı, pasif elemanların (direnç, bobin ve sığaç) AC tepkilerini incelemek ve pasif elemanlar üzerindeki faz farkını

Detaylı

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT DENEY 2 OHM-KIRCHOFF KANUNLARI VE BOBİN-DİRENÇ-KONDANSATÖR Malzeme Listesi: 1 adet 47Ω, 1 adet 100Ω, 1 adet 1,5KΩ ve 1 adet 6.8KΩ Dirençler 1 adet 100mH Bobin 1 adet 220nF Kondansatör Deneyde Kullanılacak

Detaylı

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir.

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. Küçük Sinyal Analizi Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. 1. Karma (hibrid) model 2. r e model Üretici firmalar bilgi sayfalarında belirli bir çalışma

Detaylı

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ KONULAR 1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 2. AKIM BİRİMİ, ASKATLARI VE KATLARI 3. GERİLİM BİRİMİ ASKATLARI VE KATLARI 4. DİRENÇ BİRİMİ VE KATLARI 7.1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

Detaylı

DENEY 7: GÖZ ANALİZİ METODU UYGULAMALARI

DENEY 7: GÖZ ANALİZİ METODU UYGULAMALARI A. DENEYİN AMACI : Devre analizinin önemli metodlarından biri olan göz akımları metodu nun daha iyi bir şekilde anlaşılması için metodun deneysel olarak uygulanması. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER

Detaylı

DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ

DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ ÖĞRENME HEDEFLERİ DOĞRUSALLIK SUPERPOZİSYON KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ ENFAZLA GÜÇ AKTARIMI EBE-215, Ö.F.BAY 1 BAZI EŞDEĞER DEVRELER EBE-215, Ö.F.BAY 2 DOĞRUSALLIK

Detaylı

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 6 Çözümler

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 6 Çözümler Adam S. Bolton bolton@mit.edu MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 6 Çözümler 5 Nisan 2002 Problem 6.1 Dönen Bobin.(Giancoli 29-62) Bobin, yüzü manyetik alana dik olarak başlar (daha bilimsel konuşmak gerekirse,

Detaylı

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri ULUDAĞ ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM203 Elektrik Devreleri Laboratuarı I 205-206 DENEY Basit Elektrik Devreleri Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı Soyadı : Deney

Detaylı

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 9. --İşlemsel Yükselteçler

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 9. --İşlemsel Yükselteçler Masa No: No. Ad Soyad: No. Ad Soyad: ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 9 --İşlemsel Yükselteçler 2013, Mayıs 15 İşlemsel Yükselteçler (OPerantional AMPlifiers : OP-AMPs) 1. Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM212 Elektronik-1 Laboratuvarı Deney Föyü Deney#9 Alan Etkili Transistörlü Kuvvetlendiriciler Doç. Dr. Mutlu AVCI Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU ADANA, 2015

Detaylı

Ders 3- Direnç Devreleri I

Ders 3- Direnç Devreleri I Ders 3- Direnç Devreleri I Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net İçerik 2. Direnç Devreleri Ohm kanunu Güç tüketimi Kirchoff Kanunları Seri ve paralel dirençler Elektriksel

Detaylı

KIRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERĠLĠMLER YASASININ DENEYSEL SAĞLANMASI

KIRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERĠLĠMLER YASASININ DENEYSEL SAĞLANMASI K.T.Ü ElektrikElektronik Müh.Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I KICHOFF'UN KIML E GEĠLĠMLE YSSININ DENEYSEL SĞLNMSI KICHOFF'UN KIML YSSI: Bir elektrik devresinde, bir düğümde bulunan kollara ilişkin akımların

Detaylı

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER Alternatif akım devrelerinde akımın geçişine karşı üç çeşit direnç (zorluk) gösterilir. Devre elamanları dediğimiz bu dirençler: () R omik

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI. DENEY 3 ve 4 SERİ, PARALEL VE KARIŞIK BAĞLI DİRENÇ DEVRELERİ

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI. DENEY 3 ve 4 SERİ, PARALEL VE KARIŞIK BAĞLI DİRENÇ DEVRELERİ DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 3 ve 4 SERİ, PARALEL VE KARIŞIK BAĞLI DİRENÇ DEVRELERİ DENEY 3: SERİ VE PARALEL BAĞLI DİRENÇLİ DEVRELER 1. Açıklama Bu deneyin amacı; seri, paralel bağlı dirençlerin etkisini

Detaylı

EET-201DEVRE ANALİZİ-1 DENEY FÖYÜ

EET-201DEVRE ANALİZİ-1 DENEY FÖYÜ EET-201DEVRE ANALİZİ-1 DENEY FÖYÜ DENEYLER DENEY 1:PROTEUS ISIS PROGRAMININ ÖĞRENİLMESİ DENEY 2: ÇEVRE (GÖZ) AKIMLARI YÖNTEMİ DENEY 3: DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ DENEY 4: SÜPERPOZİSYON (TOPLAMSALLIK) TEOREMİ

Detaylı