Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SİRKÜLER 2009 YILINDA UYGULANACAK YENİ HAD VE ORANLAR Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 271 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ne göre 2009 yılında ücretlerde ve 2009 yılı gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki şekildedir ,00 TL ye kadar % TL nın TL için TL, fazlası % TL nın TL için TL, fazlası % TL dan fazlasının TL için TL, fazlası %35 Yeni Asgari Ücret Tutarı tarihli Resmi Gazete yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre 2009 yılında uygulanacak yeni asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir. 16 Yaşını Doldurmuş İşçiler Günlük (Brüt) Aylık (Brüt) ( ) 22,20 TL 666,00 TL ( ) 23,10 TL 693,00 TL 16 Yaşını Doldurmamış İşçiler ( ) 18,90 TL 567,00 TL ( ) 19,65 TL 589,50 TL SGK Primine Esas Kazançlara İlişkin Alt-Üst Sınırlar 2009 yılında uygulanacak alt ve üst kazanç sınırları aşağıdaki gibidir. Günlük Aylık Alt Sınır Üst Sınır Alt Sınır Üst Sınır ( ) 22,20 TL 144,30 TL 666,00 TL 4.329,00 TL ( ) 23,10 TL 150,15 TL 693,00 TL 4.504,50 TL Fatura Kesme Haddi tarihinde yayınlanan 388 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğine göre tarihinden itibaren 670,00 TL ve üzeri satışlarda yazar kasa fişi veya perakende satış fişi düzenlemez. Bunların yerine fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Demirbaş Yazma Haddi tarihinde yayınlanan 388 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğine göre tarihinden itibaren 670,00 TL altındaki demirbaşlar doğrudan gider yazılabilecektir. SGK ya göre Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Zammı İstisnası SGK dan İstisna Günlük Yemek Parası (Günlük Asgari Ücretin %6 sı) 1,33 TL 1,39 TL SGK dan İstisna Aylık Çocuk Zammı (Aylık Asgari Ücretin %2 si) 13,32 TL 13,86 TL SGK dan İstisna Aylık Aile Zammı (Aylık Asgari Ücretin %10 u) 66,60 TL 69,30 TL

2 Damga Vergisi Oranları ve Tutarları tarihinde yayınlanan 51 nolu Damga Vergisi Genel Tebliğine göre 2009 yılında uygulanacak bazı damga vergisi oranları ve tutarları aşağıdaki gibidir. Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 7,5 Kira mukavelenameleri Binde 1,5 Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 7,5 Konşimentolar 5,40 TL Ordinolar 0,50 TL İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 7,5 Bilançolar 19,60 TL Gelir Tabloları 9,60 TL İşletme hesabı özetleri 9,60 TL Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler Binde 7,5 Ücretler Binde 6 Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 6 Yıllık gelir vergisi beyannameleri 25,40 TL Kurumlar vergisi beyannameleri 33,90 TL Katma değer vergisi beyannameleri 16,90 TL Muhtasar beyannameler 16,90 TL Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 16,90 TL Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 12,50 TL Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır tarihinden itibaren ,10 TL olmuştur. Emlak Vergisine Esas Bina, Arsa ve Arazi Değerleri tarihinde yayınlanan 54 nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğine göre mükelleflerin 2009 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri, 2008 yılı vergi değerlerinin % 6 (altı) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. Emlak Vergisinden İstisna Tutulan Kişiler tarih ve 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile -Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlere, -Emeklilere, -Gazilere, -Özürlülere, -Şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m 2 yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde, söz konusu meskene ait bina vergisi oranı, 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir. İndirimli Orana Tabi Satışlardan Kaynaklanan İşlemlerde İade Alt Sınırı 111 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre KDV Kanununun 29.maddesine istinaden indirimli orana tabi işlemlerde iade istenebilecek alt sınır 2009 yılı için TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar 2008 yılı için ,00 TL dır. Gayrimenkul Kira Geliri İstisnası 270 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre Konut olarak kiraya verilen gayrimenkuller için 2008 yılında elde edilen kira gelirlerinin 2.400,00 TL, 2009 yılında elde edilen kira gelirlerinin ise 2.600,00 TL lık kısmı istisnadır. Bu tutarın altındaki kira gelirleri için beyanname verilmeyecektir. Gelir Vergisine göre Yemek Parası İstisnası 270 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin gelir vergisi istisna tutarı, 2009 yılı için 10,00 TL olarak uygulanacaktır. Ancak bu istisna ücretlinin kendisine değil yemek yediği yere ödenmesi halinde uygulanacaktır.

3 Sakatlık İndirimi 270 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre Sakatlık derecesini gösterir belgeyi çalıştığı yere veren ücretlilerin aylık gelir vergisi matrahlarından 2009 yılı için aşağıdaki tutarların indirilmesinden sonra gelir vergisi hesaplanır. 1. Derece Sakatlar İçin 670,00 TL 2. Derece Sakatlar İçin 330,00 TL 3. Derece Sakatlar İçin 160,00 TL Menkul Kıymet Sermaye İratlarında Uygulanacak İndirim Oranı 270 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve hazine bonolarından 2008 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranı %64,9 olarak belirlenmiştir. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır. Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. Yine Alacak faizleri için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. Değer Artış Kazançlarına ilişkin İstisna 270 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine gore Gelir Vergisi Kanununu Mükerrer 80.maddesi kapsamında elde edilen - Menkul kıymetlerin elde çıkarılmasından sağlanan kazançlardan - Telif haklarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan - Ortaklık haklarının ve hisselerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan - Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan - Gayrimenkullarin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan 2009 yılında TL lık kısmı gelir vergisinden istisnadır yılı için bu istisna 6.800,00 TL olarak uygulanacaktır. Arızi Kazançlarda Uygulanacak İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununu 82.maddesi kapsamında elde edilen kazançlardan 2009 yılı için ,00 TL nın altındaki kazançlar için beyanname verilmeyecektir yılı için bu istisna ,00 TL olarak uygulanacaktır. Tevkifata Tabi Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Kira Geliri 270 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine gore Gelir Vergisi Kanununu 86.maddesi kapsamında elde edilen kazançlardan 2009 yılı içinde elde edilen ve toplamı TL yi (2008 yılı için 960 TL) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmez. Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlarına Yükseltme Süreleri Anonim şirketlerin asgari sermayeleri ,00 TL sına, Limited şirketlerin ise asgari sermayeleri 5.000,00 TL sına yükseltilmiştir tarihinde yayınlanan 2008/2 sayılı İç Ticaret tebliğine göre sermayesi bu tutarların altındaki limited ve anonim şirketler sermayelerini tarihine kadar bu tutarlara arttırmak zorundadırlar. Sermaye arttırımına ilişkin tescil işlemleri ise tarihine kadar sonuçlandırılmalıdır.

4 2009 Yılında Değerli Kağıtlar için alınacak tutarlar tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2008/1 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğine gore tarihinden itibaren geçerli olacak bazı değerli kağıtların tutarları aşağıdaki şekildedir. Protesto, vekaletname, re sen senet 6,50 TL Pasaport 90,00 TL Nüfüz Cüzdanı 3,00 TL Aile Cüzdanı 30,00 TL Banka Çeki 2,00 TL Sürücü Belgesi 40,00 TL Reeskont Faiz Oranı ve Avanslara Uygulanacak Faiz Oranı tarihli Resmi Gazetede yayınlanan TCMB Genel Tebliğine göre, vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllı %25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %27 olarak tespit edilmiştir. Araç Muayene Ücretleri tarihli Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlara ilişkin 8 nolu sirkülere göre tarihinden itibaren yaptırılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Muayene Harç tutarları aşağıdaki gibidir. a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 165,20 TL b- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 123,90 TL c- Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için 63,70 TL Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları yılından itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları 31 nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) Motor Silindir Hacmi (cm 3 ) 1 3 yaş 4 6 yaş 7 11 yaş yaş 16 ve yukarı yaş 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm 3 ve aşağısı 393,00 274,00 155,00 117,00 44, cm 3 e kadar 628,00 471,00 274,00 194,00 76, cm 3 e kadar 1.104,00 865,00 510,00 312,00 123, cm 3 e kadar 1.736, ,00 788,00 471,00 188, cm 3 e kadar 2.605, , ,00 708,00 282, cm 3 e kadar 3.631, , , ,00 393, cm 3 e kadar 5.529, , , ,00 552, cm 3 e kadar 8.690, , , ,00 788, cm 3 ve yukarısı , , , , ,00 2-Motosikletler cm 3 e kadar 76,00 60,00 44,00 29,00 13, cm 3 e kadar 155,00 117,00 76,00 44,00 29, cm 3 e kadar 393,00 235,00 117,00 76,00 44, cm 3 ve yukarısı 946,00 628,00 393,00 312,00 155,00 Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) Azami Toplam Ağırlık 1 6 yaş 7 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1) Minibüs 471,00 312,00 155,00 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm 3 ve aşağısı 628,00 393,00 235, cm 3 ve yukarısı 946,00 628,00 393,00

5 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kişiye kadar 1.182,00 708,00 312, kişiye kadar 1.420, ,00 471, kişiye kadar 1.578, ,00 628,00 46 kişi ve yukarısı 1.893, ,00 946,00 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) kg. a kadar 424,00 282,00 140, kg a kadar 851,00 495,00 282, kg a kadar 1.277, ,00 424, kg a kadar 1.420, ,00 567, kg a kadar 1.703, ,00 851, kg ve yukarısı 2.130, ,00 992,00 Motorlu Taşıtlar Vergisi ile kasko değerinin %5 i aşması halinde aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır. Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır. Cep Telefonu Aboneliğinde Alınacak Özel İletişim Vergisi Tutarı tarihinde yayınlanan 4 nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğine göre tarihinden itibaren mobil telefon aboneliklerinde 31,10 TL özel iletişim vergisi alınacaktır. Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar ve Vergi Oranları tarihli 40 nolu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğine göre 2009 yılındaki a) İstisna tutarlar aşağıdaki gibidir. - Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde TL), İvazsız suretle meydana gelen intikallerde TL, Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde TL olarak dikkate alınacaktır. b) Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ise aşağıdaki gibidir. Matrah Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı % İvazsız İntikallerde Vergi Oranı % İlk TL için 1 10 Sonra Gelen TL için 3 15 Sonra Gelen TL için 5 20 Sonra Gelen TL için 7 25 Matrahın Bölümü İçin TL yi aşan bölümü için Çevre Temizlik Vergileri tarihinde yayınlanan 35 nolu Belediye Gelirleri Kanunu Tebliğine göre çevre temizlik vergileri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Konutlarda Büyükşehir Belediyelerinde Diğer Belediyelerde Tüketilen her m 3 su başına 0,20 TL Tüketilen her m 3 su başına 0,16 TL Büyükşehir Belediyesi Bulunan İllerdeki İşyerlerinde Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup

6 Büyükşehir Belediyesi Olmayan İllerdeki İşyerlerinde Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Nüfusu 5000 in altında kalan ve kalkınmada öncelikli olan yörelerde bu oranlar % 50 indirimli olarak uygulanacaktır. Ticaret Sicil Harçları tarihinde yayınlanan 58 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre 2009 yılında uygulanacak bazı ticaret sicil harçları aşağıdaki gibidir. Ticari İşletmenin Ve Unvanının Tescil ve İlanı - Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 115,00 TL - Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 329,60 TL - Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 742,50 TL Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için) - Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 57,10 TL - Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 81,80 TL - Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 180,80 TL Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde - Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 57,10 TL - Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 81,80 TL - Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 180,80 TL Kayıt Silinmesinde - Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 22,40 TL - Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 32,30 TL - Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 57,10 TL Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri tarihinde yayınlanan 388 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğine göre 2008 yılında a) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alım tutarı ,00 TL nı veya satış tutarı ,00 TL nı aşanlar b) Yukarıdaki işler dışındaki işlerle uğraşıp da yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı ,00 TL nı aşanlar c) İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı TL sını aşan gelir vergisi mükellefleri bilanço esasına göre defter tutmak zorunadır. Vergi Kanunlarımıza Göre Uygulanacak Bazı Ceza Tutarları tarihinde yayınlanan 388 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğine göre tarihinden itibaren vergi dairelerince düzenlenecek en az ceza tutarı damga vergileri için 7,60 TL, diğer vergiler için ise 16,00 TL dır. 1.Derece Usulsuzlük cezaları sermaye şirketleri için 89,00 TL, gerçek kişiler için ise 56,00 TL dır. 2.Derece Usulsuzlük cezaları sermaye şirketleri için 50,00 TL, gerçek kişiler için ise 28,00 TL dır. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, yazar kasa fişi, perakende satışı fişi, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi vb. verilmemesi veya alınmaması halinde

7 düzenlenmesi gereken belgenin %10 u tutarında ceza uygulanır. Uygulanacak ceza 160,00 TL dan az olamaz. Vergi levhası asılmamasının cezası 160,00 TL dır. Muhasebe standartlarına, tekdüzen hesap planına, mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmamasının cezası 3.500,00 TL dır. BA ve BS formlarının internet ortamından gönderilmemesi veya vergi dairelerince istenen bilgilerin süresinde verilmemesinin cezası birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 1.600,00 TL dır. SGK ye Göre Uygulanacak Bazı Para Cezaları Bilanço Esasında Defter Tutanlar Bilanço Esası Dışında Defter Tutanlar Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlar İşyeri bildirgesinin süresinde verilmemesi 1.998, ,00 666,00 İşe Giriş Bildirgesinin süresinde verilmemesi 666,00 666,00 666,00 Asıl Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin süresinde 133,20 133,20 133,20 verilmemesi Kayıtlı sigortalı başına (Bu tutar 1.998,00 TL yi geçemez) Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin süresinde 83,25 83,25 83,25 verilmemesi Kayıtlı sigortalı başına (Bu tutar 1.998,00 TL yi geçemez) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İşyerine Asılmaması 1.332, , ,00 Bu cezaların SGK tarafından itiraz ve idari yollara başvurmadan bildirilen süre içinde ödenmesi halinde %25 indirim yapılır. Basit Usule Tabi Olmanın Genel ve Özel Şartları 270 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre Basit usule tabi olabilmek için mükellef kendi işinde bilfiil çalışmalıdır. İşyerinin kira bedeli Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yıllık 4.300,00 TL, diğer yerlerde ise TL olarak uygulanacaktır. Basit usule tabi olmanın genel şartlarını taşımakla birlikte tarihi itibari ile aşağıdaki özel şartların birisine dahil olan mükellefler vergilendirme açısından basit usule tabi olabilirler. a) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının, ,00 TL nı veya ,00 TL nı aşmaması, b) Yukarıdaki işler dışında işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının ,00 TL nı aşmaması, c) Yukarıdaki işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının ,00TL nı aşmaması. Yukarıdaki tutarlar aşağıdaki tabloda yer alan faaliyetleri yapanlar için aşağıdaki şekilde dikkate alınır. Emtianın Cinsi Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Yıllık Alım Ölçüsü (TL.) Yıllık Satış Ölçüsü (TL.) Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde Yıllık Alım Ölçüsü (TL.) Yıllık Satış Ölçüsü (TL.) Değerli Kağıt Şeker Çay Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto Sigara Tütün Akaryakıt ( LPG hariç ) Basit usule tabi mükelleflerin gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulama tarihine kadar uzatılmıştır.

8 Amortisman Oranlarına İlişkin Değişiklik tarihinde yayınlanan 389 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğine göre bazı iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından amortisman oranları belirlenmiştir. İktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları 339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listenin ilgili bölümlerine yerleştirilmek üzere 389 nolu tebliğ ekinde liste olarak yayımlanmıştır. Menkul Kıymet Sermaye İratlarında Uygulanacak İndirim Oranı 270 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve hazine bonolarından 2008 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranı %64,9 olarak belirlenmiştir. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır. Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. Yine Alacak faizleri için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. Tevkifata Tabi Gayrimenkul Kira Geliri İstisnası 2008 yılı içinde elde edilen ve toplamı TL nı (2007 yılı için TL) aşmayan, tevkifata tabi gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmez.

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board Sirküler (2008/065) İstanbul, 31.12.2008 Yeni yılınızı içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. Konu : Aşağıda belirtilen ödemeler asgari ücrete göre belirli oranda hesaplanan

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. İŞBİRLİĞİYLE GELİR VERGİSİ... 4 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı... 4 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI AMORTİSMAN Amortisman Konusu Amortisman Ayırma Şartları Amortisman Uygulama Süresi Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli Amortisman Oranları Amortisman Oranları Listesi ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 VERGI REHBERİ Hazırlayanlar: Sabahattin Benlikol (YMM) İTO Mali Müşaviri Birgül Subaşı (SMMM) İTO Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Vergi Ödevi Anayasa Madde 73:

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA MUHASEBE Kadir DODİ Ankara

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı