GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE"

Transkript

1 GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Vergi İnceleme İş Emirlerinin Vergi Denetmenleri Bürosuna Gönderilmesi 2 İnceleme Raplarının Gönderilmesi Vergi incelemesine tabi tutulacak mükellefler ile incelenecek dönemlerin tespitinden sonra incelemeye sevk Vergi denetmeneleri ve vergi denetmen yardımcıları tarafından tamamlanan incelemeler dolayısıyla düzenlenen inceleme raplarının işlem yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilmesi 213 sayılı VUK'nun maddeleri 213 sayılı VUK'nun maddeleri Kamu Kurumları, Savcılıklar, Emniyet Mahkemeler, Vergi Dairesi Kamu Kurumları, Savcılıklar, Emniyet Mahkemeler, Vergi Dairesi, VDB (-) (-) (-) (-) 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Vergi Denetmenleri Bürosu, Diğer Başkanlıkları, lar 3 Gün Kamu Kurumları, Savcılıklar, Emniyet Mahkemeler, Mükellefler, İhbarcılar vb 3 Gün 3 Bilgi İsteme Yazıları Vergi denetmeneleri ve vergi denetmen yardımcıları tarafından incelemelerde 213 sayılı VUK'nun mük. 355.maddesi yararlanılmak üzere istenilen bilgilerin bilgi istenilen merciye gönderilmesi Vergi Denetmenleri ve Vergi Denetmen Yardımcıları Bilgi İsteme Yazısı 1-Memur- Uzmanı, Başkanlıkları, lar, Kamu Kurumları, Savcılıklar, Emniyet Mahkemeler, Mükellefler, İhbarcılar vb 3 Gün 4 Bilgi Verme Yazıları İlgili kurum ve kuruluşlardan istenilen bilgilerin ve belgelerin yazı ile sunulması. 213 sayılı VUK'nun 5.maddesi Kamu Kurumları, Savcılıklar, Emniyet Mahkemeler, Vergi Dairesi İhbarcılar vb Bilgi İsteme Yazısı 1-Memur- Uzmanı, Başkanlıkları, lar, Kamu Kurumları, Savcılıklar, Emniyet Mahkemeler, Mükellefler, İhbarcılar vb 7 Gün 5 İstatistik İşlemleri Denetim, inceleme, tahsilat, perfmans, personel sayıları uzlaşma vb. konulara ilişkin istatistiklerin hazırlanması, raplanması vb. işlemler 5345 sayılı Kanun İdaresi Başkanlığı VDB,Defter darlık (-) (-) 1-Memur- Uzmanı, İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi 7 Gün 6 Yapılan Tebliğ İşlemleri İncelenecek mükelleflere gönderilen yazıların tebliğ işlemleri. 213 Sayılı VUK'nun , maddeleri Vergi Denetmenleri Tebliğ Alındısı 1-Memur- Uzmanı, Vergi Dairesi Müdürlükleri 10 Gün 1

2 7 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma İşlemlerinin Yürütülmesi 8 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma İşlemlerinin Yürütülmesi İncelemesi sonuçlanan mükellefler adına düzenlenen vergi inceleme raplarından tarhiyat öncesi uzlaşma talepli olanların uzlaşma olurunun alınması, uzlaşma tutanaklarının hazırlanması ile uzlaşma erteleme işlemleri Adlarına, ihbarname düzenlenen mükelleflerin tarhiyat yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde bir dilekçe ile uzlaşmak üzere Defterdarlığımız Uzlaşma Komisyonuna müracaatı ve uzlaşma tutanaklarının ilgi daireye gönderilmesi Mükellefler, 213 sayılı VUK'nun Ek maddeleri, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği 213 sayılı VUK'nun Ek maddeleri, Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Yönetmeliği Mükellefler, 1.Uzlaşma Talep Dilekçesi veya Mükellefin Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebini İçeren İnceleme Tutanağı 2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde) 3-Kimlik Belgesi 1-Dilekçe 2-Vergi ve/veya Ceza İhbarnamesi 3-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde) 4-Kimlik Belgesi 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Malmüdürlüğü, Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı Mükellefler 60 Gün 60 Gün 9 Takdir Komisyonu İşlemleri 10 Takdir Komisyonları Faaliyet Çizelgesi İstatistiği Takdire sevk fişlerinin deftere kaydı,gündem oluşturulması,ko misyon toplantısından sonra kararların yazılarak,vergi dairelerine gönderilmesi, oturum ücretlerinin hazırlanması Takdir Komisyonlarından alınan aylık faaliyet çizelgelerinin üst makama sunulmak üzere toplanması 213 Sayılı VUK nun 30 maddesi Sevk fişi, yoklama fişi, tutanak,beyannam e örneği, (-) (-) 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Takdire Done olmak üzere, Resmi kurumlarla ve odalarla yapılan yazışmalar 7 Gün 2

3 11 Anlaşmalı Matbaa İşlemleri (İlk Kez Anlaşma Yapma) 213 sayılı VUK' a tabi belgelerin basılabilmesi için başvuru taleplerinin alınması, anlaşma yapılması Anlaşmalı Matbaalar 213 sayılı VUK Uyanırca Vergi Mükellefleri Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Yönetmelik ve Genel Tebliğler 1- Dilekçe 2- Nüfus Cüzdanı Örneği 3- İkametgâh Belgesi 4- Adlı Sicil Belgesi 5- Makine Donanımına İlişkin Fatura Örneği 6- Tüzel Kişi Mükellefler İçin Şirketi Temsile Yetkili Olanları Gösterir En Son Tarihli Ticaret Sicil Gazetesi 7- İmza Sirküleri 8-Teminata İlişkin Belgeler 9- Bilgisayar Donanımı ve İnternet Giriş Faturası 1-Memur- Uzmanı, Muhasebe Bankalar ne teminat yatırma yazıları, İlgili birimlere yapılan anlaşmaların duyurulması 30 Gün 12 Anlaşmalı Matbaa İşlemleri (Feshetme) 214 sayılı VUK' a tabi belgelerin basılabilmesi için 5346 sayılı Anlaşmalı Matbaalar yapılan anlaşmaların 213 sayılı VUK feshi gibi işlemlerin yapılması Uyanırca Vergi Mükellefleri Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Yönetmelik ve Genel Tebliğler 1- Dilekçe, 2- Anlaşma Levhası 3- Anlaşma Nüshası 4- Numaratör Defteri. 1-Memur- Uzmanı, Muhasebe Bankalar ne teminat yatırma yazıları, İlgili birimlere yapılan anlaşmaların duyurulması 3 Gün 13 Anlaşmalı Matbaa İşlemleri (Anlaşma Yenileme) 5347 sayılı Anlaşmalı Matbaalar 213 sayılı VUK Uyanırca Vergi Mükellefleri Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Yönetmelik ve Genel Tebliğler 1- Dilekçe 2- Tablosu/İşletme Hesap Özeti 3- Adli Sicil Belgesi 4- Anlaşma Levhası 5- Anlaşma Nüshası 1-Memur- Uzmanı, Muhasebe Bankalar ne teminat yatırma yazıları, İlgili birimlere yapılan anlaşmaların duyurulması 10 Gün 3

4 14 İl Dışında Belge Basımına İzin Verme Mevzuatta belirtilen şartlara haiz vergi mükellefleri tarafından bulundukları il dışında belge bastırmak isteyenlere izin yazısı verilmesi işlemidir. Vergi Mükellefleri Vergi Mükellefleri Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Yönetmeliğin 13/d maddesi 1. Dilekçe 2. Başkanlığınca Verilen İzin Yazısı 3-Yetki Belgesi 4-Kimlik Belgesi 5-Vergi Levhası 6-Son Döneme Ait KDV Tahakkuk Fişi r 1-Memur- Uzmanı, Verilen izne ilişkin Mükellefler ilgili Deft., İle yapılan yazışmalar 10 gün 15 İl Dışından Başvuran Mükelleflerin Belge Basımı 16 Basılı fmların Temin ve Dağıtımı 17 Özelge Taleplerinin Cevaplanması 18 Sakatlık İndirimi İşlemleri Maliye Bakanlığı İdaresi Başkanlığı'ndan temin edilen basılı fmların vergi daireleri ve malmüdürlüklerine dağıtımı 5346 sayılı Vergi Mükellefleri Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı İdaresi Başkanlığının Yıllık basılı fm ihtiyacı ile ilgili genel yazıları Vergi Mükellefleri, vergi daireleri müdürlüğü Tüm vergi kanunlarıyla ilgili olarak vergi dairesi müdürlüklerinin, kamu kurumlarının, mükelleflerin sularını cevaplandırmak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 413 Mükellefler, taşra teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşları Sakatlık indiriminden faydalanmak için başvuranların sakatlık derecelerinin tespiti ve işyerlerine bildirilmesi 193 Sayılı Kanun Mad.31 ve 89/3 Sakatlık İndirimi için başvuran ücretliler 1- Dilekçe 2- İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterd arlıkça Verilen İzin Yazısı Basılı Fm İhtiyaç Yazısı Özelge talep fmu 1- Dilekçe 2- Nüfus Cüzdanı Örneği 3-3 Adet Fotoğraf 4- Hizmet Erbabı İse Çalıştığına Dair Yazı 5- Özürlü Kişiye Bakmakla Yükümlü Olduğunu Gösterir Belge Örneği 6- Vergi Kimlik Numarasını Gösteren Belge (Serbest Meslek Erbabı Basit Usul) 7- Özürlü Sağlık Kurulu Rapu 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Verilen izne ilişkin Mükellefler ilgili Deft., İle yapılan yazışmalar Müdürlüklerinin Basılı fm ihtiyaçları ile ilgili yazışmalar ve 'e bildirilmesi İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Müdürlükleri İlgili Mal İdaresi Başkanlığı ilgili kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Kurumları, Mükellefler, 5 gün 45Gün 90 gün 4

5 19 İhbar ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi. Vergi kanunları Kamu Kurumu ve çerçevesinde yapılan Vatandaşlar şikayetlerin değerlendirilmesi, dağıtımı ve sonuçlarından bilgi alınarak ihbarcıya bilgi verilmesi Geçici Madde-5 Tüm vergi Kanunları, Dilekçe Kanunu,1905 sayılı Menkul ve Gayri Menkul Emval ile bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine verilecek İkramiye Kanun, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun. 1-İhbar Dilekçesi 2-İhbara Dayanak Teşkil Eden Her Türlü Belge., sözlü başvurularda Alo Maliye 189 acil denetim servisi 1-Memur- Uzmanı,, İdaresi Başkanlığı İhbarın konusunu teşkil eden diğer kamu kurumları. 30 Gün 15 Gün 20 Vergi Davaları ile İlgili Muvafakat Vermek 21 Vergi Suçları İçin Mütalaa Verilmesi 22 Malvarlığı Araştırması İşlemi 23 Yetkisinde Bulunan Tecil/Taksitlendirme Vergi kanunları ile ilgili olarak vergi dairelerince Danıştay'da temyiz edilecek idari davalar konusunda, temyiz edilip edilmeyeceğine karar vermek, gerektiğinde savunma hazırlanmasına yardımcı olmak Vergi suçu işleyen şahıslar hakkında 213 S.K. gereğince Adli makamlar nezdinde dava açılabilmesi için mütalaa hazırlanması Malvarlığı araştırmasına başlanılması, durdurulması, bildirilmesi ve kapatılması işlemleri 6183 S.K'un 48. maddesi gereğince yapılan teciltaksitlendirme işlemleri 24 Hacizli Menkul ve Gayrimenkullerin Haczedilen veya teminat olarak Değer Tespiti ve Satış gösterilen menkul ve İşlemleri gayrimenkulun değer tespiti veya haczedilen gayrimenkulun satışı 213 sayılı Kanunun 377. maddesi Müdürlükleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359,360 ve 367 inci maddeleri gereğinnce 6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği 6183 sayılı A.A.T.U.H Kanun 48.maddesi gereği Seri A 1sıra nolu tahsilat iç genelgesi 6183 sayılı A.A.T.U.H Kanunun 5, 90, 91, 94 ve müteakip maddeleri Vergi daireleri diğer illerin VDB ve ları Mükellefler Vergi daireleri - malmüdürlükleri - diğer illerin VDB ve ları, Muhakemat müdürlüğü Limite göre Vergi Dairesi veya Dava dosyasını oluşturan evraklar Dava şartı olan Mütalaa ekinde vergi suçu rapu ve vergi tekniği rapu ile delil niteliğindeki suça konu defter ve belge asılları, VUK Md 367 Talep yazıları ve ekli listeler 1.Tecil Taksitlendirme Talep Fmu 2. Teminat evrakı İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay, İYUK İlgili Birimlerce gönderilen yazı ve ekindeki Tapu Kayıtları 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Dava konusu iş veya işlem hakkında vergi dairesi müdürlüklerinden gerekli bilgi ve belgelerin istenmesi Gerektiğinde; 1- Vergi Daireleri 2-Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı Vergi daireleri, VDB ve ları Limite göre Merkez Birmleri İlçe veya İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, Adli Makamlar 30 Gün 15 Gün 15 gün 7 Gün 7 Gün Belediye,Tapu sicil md.bayındırlık,tarım İl Md.,Mimarlar Odası,Ticaret Odası 4 Ay 5

6 25 Para Cezaları İşlemi Para cezaları Geçici Madde-5 /6183 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6183 sayılı Kanuna atıfta bulunulan ve para cezalarını hüküm altına alan diğer Kanunlar Kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlar Resmi yazı, idari para cezası tutanağı ve tebliğ alındısı (6183 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6183 sayılı Kanuna atıfta bulunulan ve para cezalarını hüküm altına alan diğer Kanunlar) 1-Memur- Uzmanı, Vergi daireleri Kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlar 90 gün 26 BİMER Taleplerinin Değerlendirilmesi BİMER 4982 Bilgi Edinme Kanunu 3071 Sayılı Dilekçe ve 2006/3 sayılı genelge Vatandaş, Özel Sektör 27 Bilgi edinme 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Vatandaş ve Özel Sektör Dilekçe Konunun özelliğine göre başvuru sahibinden bilgi ve evrak istenmektedir. Vedop sgulaması ve başvuru dilekçasi eklenmektedir BİLGİ EDİNME K maddeler VE 3071 SAYILI DİLEKÇE KANUNU Başbakanlık Bilgi Edinme Birimi Bilgi Edinme Birimi (Mük. Hak. İletişim Müd. - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Vergi Daireleri ve diğer birimlere yapılan başvurular ise Bilgi Edinme Biriminde toplanır.) 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Başvuru uyarınca ilişkili mevzuatla ilgilenen birim Başvuru uyarınca ilişkili mevzuatla ilgilenen birim 15 Gün 15 Gün 15 Gün 15 Gün Adlarına ihbarname düzenlenen mükelleflerin tarhiyat yapıldıktan sonra Sayılı V.U.K. gün içerisinde bir 2004/1 Sayılı İç dilekçe ile uzlaşmak Genelge üzere Defterdarlığımız Uzlaşma Komisyonu'na müracaatı ve uzlaşma tutanaklarının ilgili daireye gönderilmesi Kamu Kurum ve Kuruluşları(İicra Müd.,Savcılıklar,SSK, Odalar v.b) Sadece başvuru dilekçesi aranmaktadır. V.U.K. 2004/1 Sayılı İç Genelge 1-Memur- Uzmanı, Başvuru uyarınca ilişkili mevzuatla ilgilenen birim 15 Gün 15 Gün 29 Plaka Harf Grubu 81 ilden gelen araç Rehberi Güncellemesi plakalarıyla ilgili araç sayısı artışına paralel olarak güncelleme ve yeni tahsislerin hangi vergi dairelerine yapıldığını belirten değişiklik İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri, (-) (-) 1-Memur- Uzmanı, İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Müdürlükleri 6

7 30 Denetim İşlemlerinin Yürütülmesi Türkiye'de vergi Kamu Kurumları İncelemeri ve yaygın yoğun denetim işlerininin kodinasyonu 213 Sayılı V.U.K maddelerarası VUK maddeler arası 1-Memur- Uzmanı, 2- Şef, 3-Müdür, 4- Defterdar Yrd Ödeme Emri - Haciz Varakası Ödeme emirleri veya haciz varakalarının gönderilmesi işlemi Vergi daireleri 6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği Sevk pusulası / resmi yazı ekinde ödeme emri - haciz varakası (6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği) 1-Memur- Uzmanı, Vergi daireleri 1-7 Gün 32 Basın Açıklaması Basın açıklaması 33 Harçsız Pasapt Alınmasına İlişkin İşlemler Yurtdışında okuyan öğrencilere pasapt harçından muaf olunduğuna dair yazı 492 Harçlar verilmesi Kanununun 85. Maddesi Genel Yurtdışında Okuyan Öğrenciler (-) (-) 1 Gün 1- Dilekçe 2- Öğrenim Belgesi Aslı 3- Öğrenci Kimlik Belgesi 4- Nüfus Cüzdanı Örneği 1-Memur- Uzmanı, 1 Gün 34 VEDOS İşlemleri Vergi Denetmenleri Otomasyon Sistemi (VEDOS) servisince görevlendirmeler, bilgisayar zimmetleme ve zimmetten düşme zimmet kapatma ve görev sonlandırma işlemleri Vergi Denetmeni ve vergi denetmen Vergi Denetmenleri Bürosu 1-Memur- Uzmanı, İdaresi Başkanlığı Aynı Gün 35 Teftiş Raplarının Cevaplandırılması İşlemi 36 İl Brifingi Bilgilerinin Hazırlanması. 37 Yıllık Faaliyet Rapunun Hazırlanması 38 Arsa ve Arazilere Ait Emlak Vergisi Asgari m² Birim Değer Tespiti Cevaplı raplara 1. ve 2. derece amirler adına cevap hazırlanması İl Brifingi ve İl Sunusunun hazırlanması amacyla valiliikten istenilen bilgilerin düzenlenerek gönderilmesi. Vergi Daireleri İşlem Yönergesi Vergi dairesi yıllık 5346 sayılı faaliyetlerine ilişkin bilgilerin toplanarak Faaliyet Rapunun oluşturulması ve sunulması. Arsa ve arazilere ait Emlak Vergisi asgari m² birim değer tespiti 213 Sayılı VUK'nun mad. Valilik, İlgili kamu kurum ve kuruluşları, 7 Resmi yazı, cevaplı rap Valiliğin yazı ile istemesi üzerine gerekli bilgiler gönderilmektedir. yazısı 1-Memur- Uzmanı, Yapılacak Yazışmalardaki Paraflar 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Vergi daireleri Birimleri Yıllık faaliyet rapunun hazırlanması amacıyla ve merkez müdürlüklerle yapılan yazışmalar Belediyeler, VD Müd., Valilik 30 gün Valilik 7gün 2 Ay 6Ay

8 39 Mükelleflerin Vergi Tarhına Esas Olan Beyanları, Kesinleşen Vergi ve Cezaları ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Ceza Miktarının Açıklanmasına Yönelik Çalışmalar Açıklama kapsamına alınan mükellefler ve bç miktarlarının vergi dairelerinden alınarak raplanması ve üst makama sunulması Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 19 Maddesi, Defterdarlığı Defterdarlığ ı (-) (-) 1-Memur- Uzmanı, Vergi Daireleri 1 Ay 40 Sendikal Yazışmalar 4688 sayılı Sendika Kanunu 41 İhtiyati Tahakkuk İşlemi İleride tahakkuk edecek olan amme alacağının daha önceden tahsil güvenliğini sağlamak için alınan ihtiyati tahakkuk onayı 42 İhtiyati Haciz İşlemi Amme alacağının güvence altına alınması için ihtiyati haciz onayı 43 Bazı Kaybolan Belgelerin (Özel Bazı kaybolan belgelerin (özel lama Yetki Belgesi yoklama yetki vb.) Birimlere Dağıtımı belgesi vb.) ve lara Bildirilmesi birimlerimize dağıtımı ve defterdarlıklara bildirilmesi 4688 Sayılı Kanun 6183 sayılı Kanunun 17inci maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği tarih ve 2000/8 sayılı Vergi Denetimi ve Kod. İç Genel. 44 Mutemetlik İşlemleri Personelinin harcırah bildirimleri, aile yardım bildirimleri, fazla mesai bdrolarının vb. işlem yapılmak üzere gönderilmesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu 45 Kırtasiye, Demirbaş İhtiyaç İşlemleri 46 İzin İşlemleri 657 S.K kapsamında her türlü izin işlemleri Personelin kullanacağı kırtasiye, demirbaş eşya vb. ihtiyaçların bildirilmesi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Personeli Vergi daireleri - malmüdürlükleri Vergi daireleri - malmüdürlükleri İlgili personel İlgili personel İlgili personel Defterdarlığ ı Defterdarlığ ı Defterdarlığ ı Üyelik fmu,çekilme fmu,dilekçe 1-Memur- Uzmanı, Resmi Yazı ( Vergi Müd. Daireleri İşlem 1-Memur- Uzmanı, Yönergesi ) Resmi yazı, ihtiyati haciz varakası ( Vergi Daireleri İşlem Yönergesi ) Verilen Bildirimler Vergi daireleri Müd. 1- Vergi daireleri Memur- Uzmanı, 2- Şef, 3-Müdür, 4- Defterdar Yrd. 5-1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 30 Gün 1 Gün Vergi daireleri diğer illerin VDB ve ları Müdürlükleri GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 3 Gün 3 Gün 1-2 Gün 1 Gün 1 Gün 5 Gün 5 Gün Aynı Gün Aynı Gün 8

9 47 Yoğun ve Yaygın Vergi Denetimi Tutanaklarının İlgili Yerlere Gönderilmesi İlimiz vergi daireleri malmüdürlüklerinde n,vdb ve defterdarlıklardan alınan yoğun ve yaygın vergi denetimi tutanaklarının ilgili yerlere gönderilmesi 213 Sayılı VUK maddeler arası Vergi daireleri, malmüd., VDB, lar Resmi yazı, tutanak 1-Memur- Uzmanı,, VDB, lar 2 Gün 48 Ödenek Takibi ve Harcamalar 49 Taşınır Malların Yönetimi 50 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal, Gayrı Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri İle İlgili İşlemler. 51 Vergi Haftası Etkinlikleri 52 'nün Resmi Mühür Kayıt ve Yenileme İşlemleri 53 İdari Davalar ile İlgili İşlemler 54 ne Ait Arşiv"in Oluşturulması ve Muhafazası Ödenek takibi ve harcamalar Taşınır malların kayıt altına alınması ve yönetimi nde ve müdürlük personeli tarafından kullanılmak üzere satın alınacak olan kırtasiye,temizlik malzemesi, akaryakıt alımı, taşıt bakım onarım, yedek parça alımı va demirbaş ihtiyaçlarının teminine ilişkin işlemler. Vergi Haftası boyunca yapılan etkinliklere ilişkin Başkanlıkla yapılan yazışmalar Ödenek temini, harcamanın gerçekleştirilmesi, Harcama Belgeleri Yönetlmeliği 5018 s. Kanun, Taşınır Mal Yönetmeliği 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu Geçici Madde-5 Birimleri ve Personeli ve Personeli. 'nün resmi mühür kayıt ve yenileme işlemleri karar sayılı Resmi Mühür Yönetmeliği 6183 Sayılı Kanun, Kurumlar Vergisi, Vergisi vb. vergi kanunları 6183 Sayılı Kanun, uygulamaları 5326 Sayılı Kanun hakkındaki ihtilaflara ile 5345 Sayılı cevap verilmesi ve Kanunnun 24. Md diğer işlemlerin yapılması, 5345 sayılı yasanın ne ait 22. maddesi arşivin oluşturulması ve muhafazası 5018 s.kanun ve bağlı yönetmelikler, 4734 S. Kanun ve yönetmelikleri, Bütçe Kanunu, Muhasebe Yönetmeliği 5018 s.kanun ve bağlı yönetmelikler (-) (-) Dava Dosyası / 6183 SK, 5326 SK, İYUK MD 3 Müd. İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay, İYUK 1-Memur- Uzmanı, Taşınır kayıt ve gerçekleştirme görevlisi Ödenek Talep ve dağıtım yazıları 1-Memur- Uzmanı, 2- Ödenek Temini için Şef, 3-Müdür, 4- Defterdar ile yapılan Yrd. 5- yazışmalar. 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, İlgili İdaresi Başkanlığı İdaresi Başkanlığı Makamı 1-Memur- Uzmanı, 2- DEFTERDARLIK Şef, 3-Müdür, 4- Defterdar İLGİLİ Yrd. 5-, KAMU KURUMLARI İYUK, 5345 Sayılı Kanunu Md Gün Gün 20 Gün (-) (-) 9

10 55 AB Çerçeve Anlaşmaları ile İlgili Yazışmalar 56 İşletme ve Arama Ruhsat Harçları ile İlgili Yazışmalar Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'na ilişkin işlemler Maden ruhsatı, avcılık belgesi,karayolları izin belgesi, finansal faliyet izin belgesi, yargı harçları tahsiline ilişkin belgelerin işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairesi ve malmüdürlüklerine gönderilmesi 5303 sayılı Kanun 492 sayılı harçlar kanunu madd 2 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, vergi daireleri ve malmüdürlükleri ve 1-2 Gün 1-2 Gün 57 Harç Tahsil Müzekkereleri ile İlgili Yazışmalar 58 Başkanlıkları, lar ve Nüfus Müdürlüklerinden Gelen Ölüm Mirasçı Bildirimlerine İşlem Yapılması 59 Otomasyon Yerleşme Planlarının Hazırlanması ve Denetim İşlemleri 60 Bey'iye Aidatı Ödeneği ile İlgili İşlemler. Diğer illerden ve birimlerimizden gelen harç tahsil müzekkerelerinin ilgili birimlere gönderilmesi. VDB, defterdarlıklar ve nüfus müdürlüklerinden gelen ölüm mirasçı bildirimlerine işlem yapılması Bilgisayar talebi, zimmetleme, görevlendirme, şifre talepleri, görev sonlandırma vb. işlemler 4 aylık dönemler itibarıyla hazırlanan Bey'iye Aidatı ödeneği ile ilgili işlemler. 492 sayılı harçlar kanunu Yargı Harçları madde sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Geçici Madde-5 Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Personeli ve ilgili personel. Birimleri 61 Belge İptal İşlemleri Vergi mükellefleri tarafından anlaşmalı matbaalara bastırılan ancak süresi içinde teslim Vergi Mükellefleri alınmayan belgelerin Kullanılan Belgelerin "Mükellefler Basım ve Dağıtımı Kullanılan Belgelerin Yönetmelik Basımı ve Dağıtımı Yönetmelik" hükümlerine uygun şekilde tutanakla iptal edilmesi 7338 Sayılı Veraset ve İntilkal Vergisi Kanunu ve Tebliğleri ile İç İşleri Bak. Nüf ve Vat İş Gen Müd tarih ve 2003/22 sayılı Genelge Dilekçe 7338 Sayılı Veraset ve İntilkal Vergisi Kanunu ve Tebliğleri ile İç İşleri Bak. Nüf ve Vat İş Gen Müd tarih ve 2003/22 sayılı Genelge Memur- Uzmanı, Şef, Müdür, Defterdar Yardımcısı Memur, şef, müdür yard., vergi denetmeni, müdür,deft.yrd. 1-Memur- Uzmanı, Memur, Uzmanı,Müdür Yard.Müdür, Defterdar Yardımcısı 1-Memur- Uzmanı, Diğer iller ve vergi dairesi ve malmüdürlükleri 1-2 Gün 5 Gün Aynı Gün 7 Gün 7 Gün Aynı Gün 10

11 62 Diğer İllerdeki Hacizli Diğer illerdeki hacizli Vergi daireleri - Araçların Satışı İşlemi araçların satışının yaptırılması malmüdürlükleri - diğer illerin VDB ve 6183 sayılı Kanunun ları 5 inci maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği 63 Muhasebe İşlem Fişi n yürütmekle görevli olduğu vergilere ilişkin yapılan iade işlemlerine ait muhasebe işlem fişlerinin onaylanması 64 Tebeddülat Cetvelleri İlimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen işe başlayan ve işi bırakan işçilerle ilgili cetvellerin muhtasar beyannamede kotrollerinin yapılması için birimlerimize gönderilmesi 2006/7 Uygulama İç Genelgesi 193 sayılı G.V.K., Vergi Dairesi Resmi yazı - haciz varakası (6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği) (-) Resmi yazı ve eki liste Evrak Servisi 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Vergi daireleri - malmüdürlükleri - diğer illerin VDB ve ları 7 Gün 3 Gün SGK 2 gün 65 Alıkonulan Belgeler Denetimlerde alıkonulan belgelerin Defterdarlığımız 'nde 213 sayılı V.U.K., muhafazası 385 sıra nolu V.U.K. Genel Tebliği Sayılı Gümrük Kanunu'nun Muafiyet Maddeleri ile İlgiliTalepleri Cevaplandırmak Sayılı Kanun Eki TGTC'nin Kombine Nomenklatüre Uyumlu 3- Tarife Cetveli Değişikliklerini Takip Etmek 4- KDV 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ilgili maddeleri, 474 sayılı kanunun 2.maddesi, 2976 sayılı kanun, 3283 sayılı kanunlar Kamu kurum ve kuruluşları ile Başkanlığımız merkez birimleri İdaresi Başkanlığı Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Gümrük Vergisi Resmi yazı, V.U.K.'Na göre düzenlenmesi gereken belgeler Evrak Servisi Memur/ Uzmanı, Müdür, Defterdar Yardımcısı, Defterdar (İmza) 1-Memur- Uzmanı, 1- Bir (1) hafta 2- İki (2) ay 3- İki (2) ay 4- Bir (1) hafta 5- İki (2) hafta 6- İki (2) hafta Say.VUK'nun 115.mad ve 6183 Say.Kanunun 105.mad.Göre Vergi ve Cezaların Terki Tabii afetler nedeniyle terkin Geçici Madde-5 VD Memur, Şef, Müdür Yrd. Malmüdür,Müdür, Defterdar Yrd., lükleri Defterdar Vergi Dairesi, İl İdare Kurului, 10 gün 68 Asgari Geçim İndirimi ile İlgili Yazışmaların Yapılması Asgari geçim indirimi kapsamında yer alan mükellefler ile ilgili işlemler 193 sayılı Vergisi Kanunu Mad Memur- Uzmanı, 2- Mükellefin Bağlı Şef, 3-Müdür, 4- Defterdar Bulunduğu Vergi Yrd. 5- Dairesi İlgili Kurum ve Kuruluşlar 30 Gün 20 Gün 11

12 69 Hizmet İçi Eğitim Hizmetiçi eğitim çalışmaları 70 Hesap Açtırma - Kapatma İşlemi Amme alacaklarını tahsil etme yetkisi verilen bankalarda hesap açtırılması - kapattırılması Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği Personeli Vergi daireleri - malmüdürlüklerinin gelir birimleri 6183 sayılı Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği (-) (-) Resmi Yazı 1-Memur- Uzmanı, 2- ve Şef, 3-Müdür, 4- Defterdar malmüdürlükleri Yrd. 5-1-Memur- Uzmanı, Vergi daireleri - malmüdürlükleri - Değişken gerekliyse ilgili banka şubesi ile yazışma yapılması 10 gün 71 İdaresi 6183 sayılı Yasa Başkanlığına Bağlı 81 gereğince İlde Faaliyet Gösteren lardan ve ve nden Gelen Sahte Belge İşlemleri Başkanlıkları, Deferdarlıklar (-) 1-Memur- Uzmanı, Bir (1) ay 72 Emsal Bedel Başvurularının İlgili Aracılığı İle Takdirinin Yapılması 73 İkametgahı Belli Olmayan Murislere İlişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerin Yetkili ne Gönderilmesi VUK İkametgahı belli olmayan murislere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi beyannamelerinin yetkili vergi dairesine gönderilmesi ile ilgili işlemler 5346 sayılı Başkanlıkları, Deferdarlıklar Mükellefler 1- Mükellef Dilekçesi 2- İlgili Mala Ait Dokümanlar 1- Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi 2- Emlak Vergisi Bildirimi 3- Tapu Fotokopisi 4- Veraset İlamı 5- Banka veya Benzeri Kurum Yazısı 6- Ölen Kişiye İlişkin İkametgâh Tezkeresi 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 90 Gün 3 Gün 74 Özelge Dışında Kalan Vergi Kanunları İle İlgili Sunların Cevaplanması 75 Mükelleflere Özel Hesap Dönemi Verilmesine İlişkin Taleplerin Alınması Özelge dışında kalan vergi kanunları ile ilgili sunların cevaplanmasına ilişkin işlemler Mükelleflere özel hesap dönemi verilmesine ilişkin taleplerin alınması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi 5346 sayılı Mükelefler Mükelefler Dilekçe veya Yazı 1-Dilekçe 2-Ticaret Sicil Gazetesi 3-İmza Sirküleri (-) 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 30 Gün 1Gün 12

13 76 Serbest Muhasebeci, Serbest muhasebeci, SMMY ve YMM ile İlgili serbest muhasebeci İşlemler mali müşavir ve yeminli mali müşavirler hakkında yapılan yazışmalar 3568 Sayılı Kanun Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve yeminli Mali Müşavir ler, birimleri (-) 1-Memur- Uzmanı, 13

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALİYE BAKANLIĞININ EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARA TANINAN HAKLAR İLE BAŞVURUDA

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜNCE DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ Strateji ve İstatistik Müdürlüğü 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR I - AMAÇ Bu Yönergenin amacı; 1.5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilen görevlerin, ilgililer tarafından Vali

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

Genelge No: 1723 2012/1

Genelge No: 1723 2012/1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No: 1723 2012/1 ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev

Detaylı

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ ÖDEME EMRİ BELGESİ Ödeme belgesi : İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM A) AMAÇ...2 B) KAPSAM...2 C) HUKUKİ DAYANAK...2 D) TANIMLAR...3 E) YETKİLİLER...3 F) İLKELER...3 G)SORUMLULUK...5 II.BÖLÜM İMZA VE ONAYA YETKİLİ MAKAM VE MERCİLER...5 A) VALİ TARAFINDAN

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Urla Belediye Başkanlığı

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı