GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE"

Transkript

1 GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Vergi İnceleme İş Emirlerinin Vergi Denetmenleri Bürosuna Gönderilmesi 2 İnceleme Raplarının Gönderilmesi Vergi incelemesine tabi tutulacak mükellefler ile incelenecek dönemlerin tespitinden sonra incelemeye sevk Vergi denetmeneleri ve vergi denetmen yardımcıları tarafından tamamlanan incelemeler dolayısıyla düzenlenen inceleme raplarının işlem yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilmesi 213 sayılı VUK'nun maddeleri 213 sayılı VUK'nun maddeleri Kamu Kurumları, Savcılıklar, Emniyet Mahkemeler, Vergi Dairesi Kamu Kurumları, Savcılıklar, Emniyet Mahkemeler, Vergi Dairesi, VDB (-) (-) (-) (-) 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Vergi Denetmenleri Bürosu, Diğer Başkanlıkları, lar 3 Gün Kamu Kurumları, Savcılıklar, Emniyet Mahkemeler, Mükellefler, İhbarcılar vb 3 Gün 3 Bilgi İsteme Yazıları Vergi denetmeneleri ve vergi denetmen yardımcıları tarafından incelemelerde 213 sayılı VUK'nun mük. 355.maddesi yararlanılmak üzere istenilen bilgilerin bilgi istenilen merciye gönderilmesi Vergi Denetmenleri ve Vergi Denetmen Yardımcıları Bilgi İsteme Yazısı 1-Memur- Uzmanı, Başkanlıkları, lar, Kamu Kurumları, Savcılıklar, Emniyet Mahkemeler, Mükellefler, İhbarcılar vb 3 Gün 4 Bilgi Verme Yazıları İlgili kurum ve kuruluşlardan istenilen bilgilerin ve belgelerin yazı ile sunulması. 213 sayılı VUK'nun 5.maddesi Kamu Kurumları, Savcılıklar, Emniyet Mahkemeler, Vergi Dairesi İhbarcılar vb Bilgi İsteme Yazısı 1-Memur- Uzmanı, Başkanlıkları, lar, Kamu Kurumları, Savcılıklar, Emniyet Mahkemeler, Mükellefler, İhbarcılar vb 7 Gün 5 İstatistik İşlemleri Denetim, inceleme, tahsilat, perfmans, personel sayıları uzlaşma vb. konulara ilişkin istatistiklerin hazırlanması, raplanması vb. işlemler 5345 sayılı Kanun İdaresi Başkanlığı VDB,Defter darlık (-) (-) 1-Memur- Uzmanı, İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi 7 Gün 6 Yapılan Tebliğ İşlemleri İncelenecek mükelleflere gönderilen yazıların tebliğ işlemleri. 213 Sayılı VUK'nun , maddeleri Vergi Denetmenleri Tebliğ Alındısı 1-Memur- Uzmanı, Vergi Dairesi Müdürlükleri 10 Gün 1

2 7 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma İşlemlerinin Yürütülmesi 8 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma İşlemlerinin Yürütülmesi İncelemesi sonuçlanan mükellefler adına düzenlenen vergi inceleme raplarından tarhiyat öncesi uzlaşma talepli olanların uzlaşma olurunun alınması, uzlaşma tutanaklarının hazırlanması ile uzlaşma erteleme işlemleri Adlarına, ihbarname düzenlenen mükelleflerin tarhiyat yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde bir dilekçe ile uzlaşmak üzere Defterdarlığımız Uzlaşma Komisyonuna müracaatı ve uzlaşma tutanaklarının ilgi daireye gönderilmesi Mükellefler, 213 sayılı VUK'nun Ek maddeleri, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği 213 sayılı VUK'nun Ek maddeleri, Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Yönetmeliği Mükellefler, 1.Uzlaşma Talep Dilekçesi veya Mükellefin Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebini İçeren İnceleme Tutanağı 2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde) 3-Kimlik Belgesi 1-Dilekçe 2-Vergi ve/veya Ceza İhbarnamesi 3-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde) 4-Kimlik Belgesi 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Malmüdürlüğü, Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı Mükellefler 60 Gün 60 Gün 9 Takdir Komisyonu İşlemleri 10 Takdir Komisyonları Faaliyet Çizelgesi İstatistiği Takdire sevk fişlerinin deftere kaydı,gündem oluşturulması,ko misyon toplantısından sonra kararların yazılarak,vergi dairelerine gönderilmesi, oturum ücretlerinin hazırlanması Takdir Komisyonlarından alınan aylık faaliyet çizelgelerinin üst makama sunulmak üzere toplanması 213 Sayılı VUK nun 30 maddesi Sevk fişi, yoklama fişi, tutanak,beyannam e örneği, (-) (-) 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Takdire Done olmak üzere, Resmi kurumlarla ve odalarla yapılan yazışmalar 7 Gün 2

3 11 Anlaşmalı Matbaa İşlemleri (İlk Kez Anlaşma Yapma) 213 sayılı VUK' a tabi belgelerin basılabilmesi için başvuru taleplerinin alınması, anlaşma yapılması Anlaşmalı Matbaalar 213 sayılı VUK Uyanırca Vergi Mükellefleri Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Yönetmelik ve Genel Tebliğler 1- Dilekçe 2- Nüfus Cüzdanı Örneği 3- İkametgâh Belgesi 4- Adlı Sicil Belgesi 5- Makine Donanımına İlişkin Fatura Örneği 6- Tüzel Kişi Mükellefler İçin Şirketi Temsile Yetkili Olanları Gösterir En Son Tarihli Ticaret Sicil Gazetesi 7- İmza Sirküleri 8-Teminata İlişkin Belgeler 9- Bilgisayar Donanımı ve İnternet Giriş Faturası 1-Memur- Uzmanı, Muhasebe Bankalar ne teminat yatırma yazıları, İlgili birimlere yapılan anlaşmaların duyurulması 30 Gün 12 Anlaşmalı Matbaa İşlemleri (Feshetme) 214 sayılı VUK' a tabi belgelerin basılabilmesi için 5346 sayılı Anlaşmalı Matbaalar yapılan anlaşmaların 213 sayılı VUK feshi gibi işlemlerin yapılması Uyanırca Vergi Mükellefleri Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Yönetmelik ve Genel Tebliğler 1- Dilekçe, 2- Anlaşma Levhası 3- Anlaşma Nüshası 4- Numaratör Defteri. 1-Memur- Uzmanı, Muhasebe Bankalar ne teminat yatırma yazıları, İlgili birimlere yapılan anlaşmaların duyurulması 3 Gün 13 Anlaşmalı Matbaa İşlemleri (Anlaşma Yenileme) 5347 sayılı Anlaşmalı Matbaalar 213 sayılı VUK Uyanırca Vergi Mükellefleri Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Yönetmelik ve Genel Tebliğler 1- Dilekçe 2- Tablosu/İşletme Hesap Özeti 3- Adli Sicil Belgesi 4- Anlaşma Levhası 5- Anlaşma Nüshası 1-Memur- Uzmanı, Muhasebe Bankalar ne teminat yatırma yazıları, İlgili birimlere yapılan anlaşmaların duyurulması 10 Gün 3

4 14 İl Dışında Belge Basımına İzin Verme Mevzuatta belirtilen şartlara haiz vergi mükellefleri tarafından bulundukları il dışında belge bastırmak isteyenlere izin yazısı verilmesi işlemidir. Vergi Mükellefleri Vergi Mükellefleri Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Yönetmeliğin 13/d maddesi 1. Dilekçe 2. Başkanlığınca Verilen İzin Yazısı 3-Yetki Belgesi 4-Kimlik Belgesi 5-Vergi Levhası 6-Son Döneme Ait KDV Tahakkuk Fişi r 1-Memur- Uzmanı, Verilen izne ilişkin Mükellefler ilgili Deft., İle yapılan yazışmalar 10 gün 15 İl Dışından Başvuran Mükelleflerin Belge Basımı 16 Basılı fmların Temin ve Dağıtımı 17 Özelge Taleplerinin Cevaplanması 18 Sakatlık İndirimi İşlemleri Maliye Bakanlığı İdaresi Başkanlığı'ndan temin edilen basılı fmların vergi daireleri ve malmüdürlüklerine dağıtımı 5346 sayılı Vergi Mükellefleri Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı İdaresi Başkanlığının Yıllık basılı fm ihtiyacı ile ilgili genel yazıları Vergi Mükellefleri, vergi daireleri müdürlüğü Tüm vergi kanunlarıyla ilgili olarak vergi dairesi müdürlüklerinin, kamu kurumlarının, mükelleflerin sularını cevaplandırmak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 413 Mükellefler, taşra teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşları Sakatlık indiriminden faydalanmak için başvuranların sakatlık derecelerinin tespiti ve işyerlerine bildirilmesi 193 Sayılı Kanun Mad.31 ve 89/3 Sakatlık İndirimi için başvuran ücretliler 1- Dilekçe 2- İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterd arlıkça Verilen İzin Yazısı Basılı Fm İhtiyaç Yazısı Özelge talep fmu 1- Dilekçe 2- Nüfus Cüzdanı Örneği 3-3 Adet Fotoğraf 4- Hizmet Erbabı İse Çalıştığına Dair Yazı 5- Özürlü Kişiye Bakmakla Yükümlü Olduğunu Gösterir Belge Örneği 6- Vergi Kimlik Numarasını Gösteren Belge (Serbest Meslek Erbabı Basit Usul) 7- Özürlü Sağlık Kurulu Rapu 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Verilen izne ilişkin Mükellefler ilgili Deft., İle yapılan yazışmalar Müdürlüklerinin Basılı fm ihtiyaçları ile ilgili yazışmalar ve 'e bildirilmesi İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Müdürlükleri İlgili Mal İdaresi Başkanlığı ilgili kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Kurumları, Mükellefler, 5 gün 45Gün 90 gün 4

5 19 İhbar ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi. Vergi kanunları Kamu Kurumu ve çerçevesinde yapılan Vatandaşlar şikayetlerin değerlendirilmesi, dağıtımı ve sonuçlarından bilgi alınarak ihbarcıya bilgi verilmesi Geçici Madde-5 Tüm vergi Kanunları, Dilekçe Kanunu,1905 sayılı Menkul ve Gayri Menkul Emval ile bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine verilecek İkramiye Kanun, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun. 1-İhbar Dilekçesi 2-İhbara Dayanak Teşkil Eden Her Türlü Belge., sözlü başvurularda Alo Maliye 189 acil denetim servisi 1-Memur- Uzmanı,, İdaresi Başkanlığı İhbarın konusunu teşkil eden diğer kamu kurumları. 30 Gün 15 Gün 20 Vergi Davaları ile İlgili Muvafakat Vermek 21 Vergi Suçları İçin Mütalaa Verilmesi 22 Malvarlığı Araştırması İşlemi 23 Yetkisinde Bulunan Tecil/Taksitlendirme Vergi kanunları ile ilgili olarak vergi dairelerince Danıştay'da temyiz edilecek idari davalar konusunda, temyiz edilip edilmeyeceğine karar vermek, gerektiğinde savunma hazırlanmasına yardımcı olmak Vergi suçu işleyen şahıslar hakkında 213 S.K. gereğince Adli makamlar nezdinde dava açılabilmesi için mütalaa hazırlanması Malvarlığı araştırmasına başlanılması, durdurulması, bildirilmesi ve kapatılması işlemleri 6183 S.K'un 48. maddesi gereğince yapılan teciltaksitlendirme işlemleri 24 Hacizli Menkul ve Gayrimenkullerin Haczedilen veya teminat olarak Değer Tespiti ve Satış gösterilen menkul ve İşlemleri gayrimenkulun değer tespiti veya haczedilen gayrimenkulun satışı 213 sayılı Kanunun 377. maddesi Müdürlükleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359,360 ve 367 inci maddeleri gereğinnce 6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği 6183 sayılı A.A.T.U.H Kanun 48.maddesi gereği Seri A 1sıra nolu tahsilat iç genelgesi 6183 sayılı A.A.T.U.H Kanunun 5, 90, 91, 94 ve müteakip maddeleri Vergi daireleri diğer illerin VDB ve ları Mükellefler Vergi daireleri - malmüdürlükleri - diğer illerin VDB ve ları, Muhakemat müdürlüğü Limite göre Vergi Dairesi veya Dava dosyasını oluşturan evraklar Dava şartı olan Mütalaa ekinde vergi suçu rapu ve vergi tekniği rapu ile delil niteliğindeki suça konu defter ve belge asılları, VUK Md 367 Talep yazıları ve ekli listeler 1.Tecil Taksitlendirme Talep Fmu 2. Teminat evrakı İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay, İYUK İlgili Birimlerce gönderilen yazı ve ekindeki Tapu Kayıtları 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Dava konusu iş veya işlem hakkında vergi dairesi müdürlüklerinden gerekli bilgi ve belgelerin istenmesi Gerektiğinde; 1- Vergi Daireleri 2-Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı Vergi daireleri, VDB ve ları Limite göre Merkez Birmleri İlçe veya İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, Adli Makamlar 30 Gün 15 Gün 15 gün 7 Gün 7 Gün Belediye,Tapu sicil md.bayındırlık,tarım İl Md.,Mimarlar Odası,Ticaret Odası 4 Ay 5

6 25 Para Cezaları İşlemi Para cezaları Geçici Madde-5 /6183 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6183 sayılı Kanuna atıfta bulunulan ve para cezalarını hüküm altına alan diğer Kanunlar Kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlar Resmi yazı, idari para cezası tutanağı ve tebliğ alındısı (6183 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6183 sayılı Kanuna atıfta bulunulan ve para cezalarını hüküm altına alan diğer Kanunlar) 1-Memur- Uzmanı, Vergi daireleri Kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlar 90 gün 26 BİMER Taleplerinin Değerlendirilmesi BİMER 4982 Bilgi Edinme Kanunu 3071 Sayılı Dilekçe ve 2006/3 sayılı genelge Vatandaş, Özel Sektör 27 Bilgi edinme 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Vatandaş ve Özel Sektör Dilekçe Konunun özelliğine göre başvuru sahibinden bilgi ve evrak istenmektedir. Vedop sgulaması ve başvuru dilekçasi eklenmektedir BİLGİ EDİNME K maddeler VE 3071 SAYILI DİLEKÇE KANUNU Başbakanlık Bilgi Edinme Birimi Bilgi Edinme Birimi (Mük. Hak. İletişim Müd. - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Vergi Daireleri ve diğer birimlere yapılan başvurular ise Bilgi Edinme Biriminde toplanır.) 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Başvuru uyarınca ilişkili mevzuatla ilgilenen birim Başvuru uyarınca ilişkili mevzuatla ilgilenen birim 15 Gün 15 Gün 15 Gün 15 Gün Adlarına ihbarname düzenlenen mükelleflerin tarhiyat yapıldıktan sonra Sayılı V.U.K. gün içerisinde bir 2004/1 Sayılı İç dilekçe ile uzlaşmak Genelge üzere Defterdarlığımız Uzlaşma Komisyonu'na müracaatı ve uzlaşma tutanaklarının ilgili daireye gönderilmesi Kamu Kurum ve Kuruluşları(İicra Müd.,Savcılıklar,SSK, Odalar v.b) Sadece başvuru dilekçesi aranmaktadır. V.U.K. 2004/1 Sayılı İç Genelge 1-Memur- Uzmanı, Başvuru uyarınca ilişkili mevzuatla ilgilenen birim 15 Gün 15 Gün 29 Plaka Harf Grubu 81 ilden gelen araç Rehberi Güncellemesi plakalarıyla ilgili araç sayısı artışına paralel olarak güncelleme ve yeni tahsislerin hangi vergi dairelerine yapıldığını belirten değişiklik İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri, (-) (-) 1-Memur- Uzmanı, İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Müdürlükleri 6

7 30 Denetim İşlemlerinin Yürütülmesi Türkiye'de vergi Kamu Kurumları İncelemeri ve yaygın yoğun denetim işlerininin kodinasyonu 213 Sayılı V.U.K maddelerarası VUK maddeler arası 1-Memur- Uzmanı, 2- Şef, 3-Müdür, 4- Defterdar Yrd Ödeme Emri - Haciz Varakası Ödeme emirleri veya haciz varakalarının gönderilmesi işlemi Vergi daireleri 6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği Sevk pusulası / resmi yazı ekinde ödeme emri - haciz varakası (6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği) 1-Memur- Uzmanı, Vergi daireleri 1-7 Gün 32 Basın Açıklaması Basın açıklaması 33 Harçsız Pasapt Alınmasına İlişkin İşlemler Yurtdışında okuyan öğrencilere pasapt harçından muaf olunduğuna dair yazı 492 Harçlar verilmesi Kanununun 85. Maddesi Genel Yurtdışında Okuyan Öğrenciler (-) (-) 1 Gün 1- Dilekçe 2- Öğrenim Belgesi Aslı 3- Öğrenci Kimlik Belgesi 4- Nüfus Cüzdanı Örneği 1-Memur- Uzmanı, 1 Gün 34 VEDOS İşlemleri Vergi Denetmenleri Otomasyon Sistemi (VEDOS) servisince görevlendirmeler, bilgisayar zimmetleme ve zimmetten düşme zimmet kapatma ve görev sonlandırma işlemleri Vergi Denetmeni ve vergi denetmen Vergi Denetmenleri Bürosu 1-Memur- Uzmanı, İdaresi Başkanlığı Aynı Gün 35 Teftiş Raplarının Cevaplandırılması İşlemi 36 İl Brifingi Bilgilerinin Hazırlanması. 37 Yıllık Faaliyet Rapunun Hazırlanması 38 Arsa ve Arazilere Ait Emlak Vergisi Asgari m² Birim Değer Tespiti Cevaplı raplara 1. ve 2. derece amirler adına cevap hazırlanması İl Brifingi ve İl Sunusunun hazırlanması amacyla valiliikten istenilen bilgilerin düzenlenerek gönderilmesi. Vergi Daireleri İşlem Yönergesi Vergi dairesi yıllık 5346 sayılı faaliyetlerine ilişkin bilgilerin toplanarak Faaliyet Rapunun oluşturulması ve sunulması. Arsa ve arazilere ait Emlak Vergisi asgari m² birim değer tespiti 213 Sayılı VUK'nun mad. Valilik, İlgili kamu kurum ve kuruluşları, 7 Resmi yazı, cevaplı rap Valiliğin yazı ile istemesi üzerine gerekli bilgiler gönderilmektedir. yazısı 1-Memur- Uzmanı, Yapılacak Yazışmalardaki Paraflar 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Vergi daireleri Birimleri Yıllık faaliyet rapunun hazırlanması amacıyla ve merkez müdürlüklerle yapılan yazışmalar Belediyeler, VD Müd., Valilik 30 gün Valilik 7gün 2 Ay 6Ay

8 39 Mükelleflerin Vergi Tarhına Esas Olan Beyanları, Kesinleşen Vergi ve Cezaları ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Ceza Miktarının Açıklanmasına Yönelik Çalışmalar Açıklama kapsamına alınan mükellefler ve bç miktarlarının vergi dairelerinden alınarak raplanması ve üst makama sunulması Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 19 Maddesi, Defterdarlığı Defterdarlığ ı (-) (-) 1-Memur- Uzmanı, Vergi Daireleri 1 Ay 40 Sendikal Yazışmalar 4688 sayılı Sendika Kanunu 41 İhtiyati Tahakkuk İşlemi İleride tahakkuk edecek olan amme alacağının daha önceden tahsil güvenliğini sağlamak için alınan ihtiyati tahakkuk onayı 42 İhtiyati Haciz İşlemi Amme alacağının güvence altına alınması için ihtiyati haciz onayı 43 Bazı Kaybolan Belgelerin (Özel Bazı kaybolan belgelerin (özel lama Yetki Belgesi yoklama yetki vb.) Birimlere Dağıtımı belgesi vb.) ve lara Bildirilmesi birimlerimize dağıtımı ve defterdarlıklara bildirilmesi 4688 Sayılı Kanun 6183 sayılı Kanunun 17inci maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği tarih ve 2000/8 sayılı Vergi Denetimi ve Kod. İç Genel. 44 Mutemetlik İşlemleri Personelinin harcırah bildirimleri, aile yardım bildirimleri, fazla mesai bdrolarının vb. işlem yapılmak üzere gönderilmesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu 45 Kırtasiye, Demirbaş İhtiyaç İşlemleri 46 İzin İşlemleri 657 S.K kapsamında her türlü izin işlemleri Personelin kullanacağı kırtasiye, demirbaş eşya vb. ihtiyaçların bildirilmesi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Personeli Vergi daireleri - malmüdürlükleri Vergi daireleri - malmüdürlükleri İlgili personel İlgili personel İlgili personel Defterdarlığ ı Defterdarlığ ı Defterdarlığ ı Üyelik fmu,çekilme fmu,dilekçe 1-Memur- Uzmanı, Resmi Yazı ( Vergi Müd. Daireleri İşlem 1-Memur- Uzmanı, Yönergesi ) Resmi yazı, ihtiyati haciz varakası ( Vergi Daireleri İşlem Yönergesi ) Verilen Bildirimler Vergi daireleri Müd. 1- Vergi daireleri Memur- Uzmanı, 2- Şef, 3-Müdür, 4- Defterdar Yrd. 5-1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 30 Gün 1 Gün Vergi daireleri diğer illerin VDB ve ları Müdürlükleri GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 3 Gün 3 Gün 1-2 Gün 1 Gün 1 Gün 5 Gün 5 Gün Aynı Gün Aynı Gün 8

9 47 Yoğun ve Yaygın Vergi Denetimi Tutanaklarının İlgili Yerlere Gönderilmesi İlimiz vergi daireleri malmüdürlüklerinde n,vdb ve defterdarlıklardan alınan yoğun ve yaygın vergi denetimi tutanaklarının ilgili yerlere gönderilmesi 213 Sayılı VUK maddeler arası Vergi daireleri, malmüd., VDB, lar Resmi yazı, tutanak 1-Memur- Uzmanı,, VDB, lar 2 Gün 48 Ödenek Takibi ve Harcamalar 49 Taşınır Malların Yönetimi 50 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal, Gayrı Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri İle İlgili İşlemler. 51 Vergi Haftası Etkinlikleri 52 'nün Resmi Mühür Kayıt ve Yenileme İşlemleri 53 İdari Davalar ile İlgili İşlemler 54 ne Ait Arşiv"in Oluşturulması ve Muhafazası Ödenek takibi ve harcamalar Taşınır malların kayıt altına alınması ve yönetimi nde ve müdürlük personeli tarafından kullanılmak üzere satın alınacak olan kırtasiye,temizlik malzemesi, akaryakıt alımı, taşıt bakım onarım, yedek parça alımı va demirbaş ihtiyaçlarının teminine ilişkin işlemler. Vergi Haftası boyunca yapılan etkinliklere ilişkin Başkanlıkla yapılan yazışmalar Ödenek temini, harcamanın gerçekleştirilmesi, Harcama Belgeleri Yönetlmeliği 5018 s. Kanun, Taşınır Mal Yönetmeliği 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu Geçici Madde-5 Birimleri ve Personeli ve Personeli. 'nün resmi mühür kayıt ve yenileme işlemleri karar sayılı Resmi Mühür Yönetmeliği 6183 Sayılı Kanun, Kurumlar Vergisi, Vergisi vb. vergi kanunları 6183 Sayılı Kanun, uygulamaları 5326 Sayılı Kanun hakkındaki ihtilaflara ile 5345 Sayılı cevap verilmesi ve Kanunnun 24. Md diğer işlemlerin yapılması, 5345 sayılı yasanın ne ait 22. maddesi arşivin oluşturulması ve muhafazası 5018 s.kanun ve bağlı yönetmelikler, 4734 S. Kanun ve yönetmelikleri, Bütçe Kanunu, Muhasebe Yönetmeliği 5018 s.kanun ve bağlı yönetmelikler (-) (-) Dava Dosyası / 6183 SK, 5326 SK, İYUK MD 3 Müd. İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay, İYUK 1-Memur- Uzmanı, Taşınır kayıt ve gerçekleştirme görevlisi Ödenek Talep ve dağıtım yazıları 1-Memur- Uzmanı, 2- Ödenek Temini için Şef, 3-Müdür, 4- Defterdar ile yapılan Yrd. 5- yazışmalar. 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, İlgili İdaresi Başkanlığı İdaresi Başkanlığı Makamı 1-Memur- Uzmanı, 2- DEFTERDARLIK Şef, 3-Müdür, 4- Defterdar İLGİLİ Yrd. 5-, KAMU KURUMLARI İYUK, 5345 Sayılı Kanunu Md Gün Gün 20 Gün (-) (-) 9

10 55 AB Çerçeve Anlaşmaları ile İlgili Yazışmalar 56 İşletme ve Arama Ruhsat Harçları ile İlgili Yazışmalar Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'na ilişkin işlemler Maden ruhsatı, avcılık belgesi,karayolları izin belgesi, finansal faliyet izin belgesi, yargı harçları tahsiline ilişkin belgelerin işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairesi ve malmüdürlüklerine gönderilmesi 5303 sayılı Kanun 492 sayılı harçlar kanunu madd 2 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, vergi daireleri ve malmüdürlükleri ve 1-2 Gün 1-2 Gün 57 Harç Tahsil Müzekkereleri ile İlgili Yazışmalar 58 Başkanlıkları, lar ve Nüfus Müdürlüklerinden Gelen Ölüm Mirasçı Bildirimlerine İşlem Yapılması 59 Otomasyon Yerleşme Planlarının Hazırlanması ve Denetim İşlemleri 60 Bey'iye Aidatı Ödeneği ile İlgili İşlemler. Diğer illerden ve birimlerimizden gelen harç tahsil müzekkerelerinin ilgili birimlere gönderilmesi. VDB, defterdarlıklar ve nüfus müdürlüklerinden gelen ölüm mirasçı bildirimlerine işlem yapılması Bilgisayar talebi, zimmetleme, görevlendirme, şifre talepleri, görev sonlandırma vb. işlemler 4 aylık dönemler itibarıyla hazırlanan Bey'iye Aidatı ödeneği ile ilgili işlemler. 492 sayılı harçlar kanunu Yargı Harçları madde sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Geçici Madde-5 Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Personeli ve ilgili personel. Birimleri 61 Belge İptal İşlemleri Vergi mükellefleri tarafından anlaşmalı matbaalara bastırılan ancak süresi içinde teslim Vergi Mükellefleri alınmayan belgelerin Kullanılan Belgelerin "Mükellefler Basım ve Dağıtımı Kullanılan Belgelerin Yönetmelik Basımı ve Dağıtımı Yönetmelik" hükümlerine uygun şekilde tutanakla iptal edilmesi 7338 Sayılı Veraset ve İntilkal Vergisi Kanunu ve Tebliğleri ile İç İşleri Bak. Nüf ve Vat İş Gen Müd tarih ve 2003/22 sayılı Genelge Dilekçe 7338 Sayılı Veraset ve İntilkal Vergisi Kanunu ve Tebliğleri ile İç İşleri Bak. Nüf ve Vat İş Gen Müd tarih ve 2003/22 sayılı Genelge Memur- Uzmanı, Şef, Müdür, Defterdar Yardımcısı Memur, şef, müdür yard., vergi denetmeni, müdür,deft.yrd. 1-Memur- Uzmanı, Memur, Uzmanı,Müdür Yard.Müdür, Defterdar Yardımcısı 1-Memur- Uzmanı, Diğer iller ve vergi dairesi ve malmüdürlükleri 1-2 Gün 5 Gün Aynı Gün 7 Gün 7 Gün Aynı Gün 10

11 62 Diğer İllerdeki Hacizli Diğer illerdeki hacizli Vergi daireleri - Araçların Satışı İşlemi araçların satışının yaptırılması malmüdürlükleri - diğer illerin VDB ve 6183 sayılı Kanunun ları 5 inci maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği 63 Muhasebe İşlem Fişi n yürütmekle görevli olduğu vergilere ilişkin yapılan iade işlemlerine ait muhasebe işlem fişlerinin onaylanması 64 Tebeddülat Cetvelleri İlimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen işe başlayan ve işi bırakan işçilerle ilgili cetvellerin muhtasar beyannamede kotrollerinin yapılması için birimlerimize gönderilmesi 2006/7 Uygulama İç Genelgesi 193 sayılı G.V.K., Vergi Dairesi Resmi yazı - haciz varakası (6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği) (-) Resmi yazı ve eki liste Evrak Servisi 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, Vergi daireleri - malmüdürlükleri - diğer illerin VDB ve ları 7 Gün 3 Gün SGK 2 gün 65 Alıkonulan Belgeler Denetimlerde alıkonulan belgelerin Defterdarlığımız 'nde 213 sayılı V.U.K., muhafazası 385 sıra nolu V.U.K. Genel Tebliği Sayılı Gümrük Kanunu'nun Muafiyet Maddeleri ile İlgiliTalepleri Cevaplandırmak Sayılı Kanun Eki TGTC'nin Kombine Nomenklatüre Uyumlu 3- Tarife Cetveli Değişikliklerini Takip Etmek 4- KDV 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ilgili maddeleri, 474 sayılı kanunun 2.maddesi, 2976 sayılı kanun, 3283 sayılı kanunlar Kamu kurum ve kuruluşları ile Başkanlığımız merkez birimleri İdaresi Başkanlığı Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Gümrük Vergisi Resmi yazı, V.U.K.'Na göre düzenlenmesi gereken belgeler Evrak Servisi Memur/ Uzmanı, Müdür, Defterdar Yardımcısı, Defterdar (İmza) 1-Memur- Uzmanı, 1- Bir (1) hafta 2- İki (2) ay 3- İki (2) ay 4- Bir (1) hafta 5- İki (2) hafta 6- İki (2) hafta Say.VUK'nun 115.mad ve 6183 Say.Kanunun 105.mad.Göre Vergi ve Cezaların Terki Tabii afetler nedeniyle terkin Geçici Madde-5 VD Memur, Şef, Müdür Yrd. Malmüdür,Müdür, Defterdar Yrd., lükleri Defterdar Vergi Dairesi, İl İdare Kurului, 10 gün 68 Asgari Geçim İndirimi ile İlgili Yazışmaların Yapılması Asgari geçim indirimi kapsamında yer alan mükellefler ile ilgili işlemler 193 sayılı Vergisi Kanunu Mad Memur- Uzmanı, 2- Mükellefin Bağlı Şef, 3-Müdür, 4- Defterdar Bulunduğu Vergi Yrd. 5- Dairesi İlgili Kurum ve Kuruluşlar 30 Gün 20 Gün 11

12 69 Hizmet İçi Eğitim Hizmetiçi eğitim çalışmaları 70 Hesap Açtırma - Kapatma İşlemi Amme alacaklarını tahsil etme yetkisi verilen bankalarda hesap açtırılması - kapattırılması Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği Personeli Vergi daireleri - malmüdürlüklerinin gelir birimleri 6183 sayılı Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği (-) (-) Resmi Yazı 1-Memur- Uzmanı, 2- ve Şef, 3-Müdür, 4- Defterdar malmüdürlükleri Yrd. 5-1-Memur- Uzmanı, Vergi daireleri - malmüdürlükleri - Değişken gerekliyse ilgili banka şubesi ile yazışma yapılması 10 gün 71 İdaresi 6183 sayılı Yasa Başkanlığına Bağlı 81 gereğince İlde Faaliyet Gösteren lardan ve ve nden Gelen Sahte Belge İşlemleri Başkanlıkları, Deferdarlıklar (-) 1-Memur- Uzmanı, Bir (1) ay 72 Emsal Bedel Başvurularının İlgili Aracılığı İle Takdirinin Yapılması 73 İkametgahı Belli Olmayan Murislere İlişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerin Yetkili ne Gönderilmesi VUK İkametgahı belli olmayan murislere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi beyannamelerinin yetkili vergi dairesine gönderilmesi ile ilgili işlemler 5346 sayılı Başkanlıkları, Deferdarlıklar Mükellefler 1- Mükellef Dilekçesi 2- İlgili Mala Ait Dokümanlar 1- Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi 2- Emlak Vergisi Bildirimi 3- Tapu Fotokopisi 4- Veraset İlamı 5- Banka veya Benzeri Kurum Yazısı 6- Ölen Kişiye İlişkin İkametgâh Tezkeresi 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 90 Gün 3 Gün 74 Özelge Dışında Kalan Vergi Kanunları İle İlgili Sunların Cevaplanması 75 Mükelleflere Özel Hesap Dönemi Verilmesine İlişkin Taleplerin Alınması Özelge dışında kalan vergi kanunları ile ilgili sunların cevaplanmasına ilişkin işlemler Mükelleflere özel hesap dönemi verilmesine ilişkin taleplerin alınması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi 5346 sayılı Mükelefler Mükelefler Dilekçe veya Yazı 1-Dilekçe 2-Ticaret Sicil Gazetesi 3-İmza Sirküleri (-) 1-Memur- Uzmanı, 1-Memur- Uzmanı, 30 Gün 1Gün 12

13 76 Serbest Muhasebeci, Serbest muhasebeci, SMMY ve YMM ile İlgili serbest muhasebeci İşlemler mali müşavir ve yeminli mali müşavirler hakkında yapılan yazışmalar 3568 Sayılı Kanun Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve yeminli Mali Müşavir ler, birimleri (-) 1-Memur- Uzmanı, 13

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI 1 Vergi İnceleme İş Emirlerinin Vergi Denetmenleri Bürosuna Gönderilmesi Vergi incelemesine tabi tutulacak mükellefler ile incelenecek dönemlerin tespitinden sonra incelemeye sevk MEVZUATIN VE 213 sayılı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

BİTLİS DEFTERDARLIĞI HİZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MUHASEBE BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

BİTLİS DEFTERDARLIĞI HİZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MUHASEBE BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI BİTLİS DEFTERDARLIĞI HİZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER 1 Yaşlılık Aylığı MUHASEBE BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI 1-2022 Sayılı Kanuna göre Yaşlılık

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇAMELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması 4 Kesin Teminat İadesi 5 Geçici Teminat İadesi Konusuna Göre:

Detaylı

BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER. Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi

BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER. Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi TAV ANLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (Ek 2) SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Mükelleflerin nakit iade talep dilekçelerine

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE Ek-1 No DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT DEVRİNİN DAYANAĞI DEVRİNDE NİN KONUSU Tarafından Yapılan Yetki Devirleri 1 liği İmza Yetkileri Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, bir direktif veya uygulama talimatını

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2004 I T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Organizasyon Metod Şubesi Müdürlüğü Ankara www.gelirler.gov.tr Ankara 2004 Teknik Hazırlık/Baskı

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI Rapor Tespit Tablosu 31.10.2013

BATMAN DEFTERDARLIĞI Rapor Tespit Tablosu 31.10.2013 BATMAN DEFTERDARLIĞI Rapor Tespit Tablosu 31.10.2013 BATMAN DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU Daire Adı: Personel Rapor Adı Amacı Tarihi ve/veya Personel Hareketleri İstatistik Cetvelleri Personelin atama,ayrılma,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek 1: Hizmet Envanteri Tablosu HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA

Detaylı

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ VE/VEYA SIKLIĞI. Yılda bir kez 3 Aylık İstatistik 6 Aylık İstatistik Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Bakanlığımız ve diğer genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler adına yürütülen hukuk hizmetlerine ilişkin

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BİRİMİ: SIRA NO ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI 1 MÜKELLEFİYET TESİSİ (TÜZEL KİŞİ) 2 MÜKELLEFİYET

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

ATKARACALAR MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ATKARACALAR MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İdari Para Cezaları 2 3 4 Geçici Teminat Alınması (nakit) Geçici Teminat İadesi (nakit, aynı gün alınan geçici teminat iadesi) Nakit Dışı Geçici Teminat Alınması (banka teminat mektubu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAKLARI

VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAKLARI VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAKLARI Nevzat PAMUKÇU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir TESMER İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı İstanbul, 06 Ekim 2015 12 Ekim 2015 1 1. Vergi Ödevi : T.C. Anayasası nın

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International İstanbul, 18.04.2007 Bazı beyannamelerin verilme sürelerini yeniden belirleyen 5615 Sayılı Kanun un bu hükümleri hakkında ve diğer bazı konularda açıklamalar içeren 371 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

DÜZCE DEFTERDARLIĞI DÜZCE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

DÜZCE DEFTERDARLIĞI DÜZCE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI DÜZCE DEFTERDARLIĞI DÜZCE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

YOZGAT DEFTERDARLIĞI İŞBÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ C) YETKİ DEVRİNDEKİ İLKE VE ESASLAR İLE ORTAK HÜKÜMLER :

YOZGAT DEFTERDARLIĞI İŞBÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ C) YETKİ DEVRİNDEKİ İLKE VE ESASLAR İLE ORTAK HÜKÜMLER : YOZGAT DEFTERDARLIĞI İŞBÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ A) AMAÇ : Bu yönerge ile; Yozgat Defterdarlığına çeşitli Kanunlarla verilen görevlerin Defterdar ve Defterdar Adına belirli bir iş bölümü halinde

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır.

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. Yeni İşyeri Açmak Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-45

SİRKÜLER RAPOR 2005-45 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-45

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 1 Akademik Personelin 3-7 Güne Kadar Bölüm Başkanı ve Müdür Onaylı Öğretim Elemanı Görev Görevlendirilmesi Belgesi,15 Güne Kadar Bölüm Başkanı, Müdür ve Rektör Onaylı

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE ELEKTRONİK 1 Satınalma Talep ve Değerlendirme in ihtiyaç duydukları mal ve

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKURT MALMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKURT MALMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 1-2 HİZMETİN ADI Kamu Taşınmazlarının Yatırımcılara Tahsisi, Đrtifak Hakkı veya Kullanma Đzni Đşlemleri Belediyeler ve Đl Özel Đdarelerine terk işlemi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKURT MALMÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

I AMAÇ: Bu Yönergenin amacı,

I AMAÇ: Bu Yönergenin amacı, I AMAÇ: Bu Yönergenin amacı, a) Sinop Defterdarlığında görevli Defterdar, Defterdar Yardımcı ve Birim Amirleri arasındaki görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek, b) Yetkileri belirli bir ilkeye bağlamak,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi. Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu

Cumhuriyet Üniversitesi. Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu Şarkışla Aşık Veysel Meslek u Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Öğrenci Kontenjanları 15 Dakika 2 Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.04.2012/77-1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 2012/1 No lu Genelgede, ticaret

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ 1 2 2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN Ek 1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER 2911 SAYILI KANUNA GÖRE

Detaylı

BAKLAN MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ

BAKLAN MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HIZMETIN ADI BAŞVURUDA ISTENEN BELGELER HIZMETIN TAMAMLANMA SÜRESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HIZMETIN ADI BAŞVURUDA ISTENEN BELGELER HIZMETIN TAMAMLANMA SÜRESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HIZMETIN ADI BAŞVURUDA ISTENEN BELGELER HIZMETIN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 2 3 Memur ve Sözlemeli Personel Alımı TC Kimlik No (Istenilen

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı