GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz 94. yıl coşkuyla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nın 94. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Atatürk ün armağan ettiği bayramı çocuklar eğlencelerle kutladı. Meclis özel gündemle toplandı. Parti liderleri birer konuşma yaptı. 24 NİSAN 2014 PERŞEMBE FİYATI: 25 Kr. HABERİ 17 DE HABER 11 DE HABERİ 17 DE Kuraklık konusunda 2 bakan çelişkili konuştu...? Hangisine inanalım Enerji Bakanı Taner Yıldız, kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde sorun yaşanabileceğini, yaz döneminde elektrik ithal edebileceklerini açıklarken; Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, "Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'den fazla. İstenildiği kadar enerji üretilebilir" açıklamasını yaparak kafaları karıştırdı. İran, Bulgaristan ve Yunanistan dan aldığımız elektrik miktarı %63 arttı Türkiye'nin yılın ilk 2 ayından İran, Bulgaristan ve Yunanistan'dan aldığı elektrik miktarı, yaklaşık yüzde 63 artarak 1 milyar 398 milyon 571 bin kilovatsaate ulaştı. İthalattaki artışa paralel olarak komşu ülkelere yapılan ödeme aynı dönemde yüzde 62 artarak 110 milyon 498 HABERİ 18 DE 14 YAŞINDA bin 767 dolara çıktı. Haberi15 de Haberi 16 da Haberi 19 da

2 2 SineMagazin HAY WAY ZAMAN belgeselinin Ankara galas yap ld ANKARA - Yönetmen Nezahat Gündo an ve yap mc Kaz m Gündo an n Dersim olaylar n konu alan ve 50. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali nde Ulusal Belgesel Film dal nda Jüri Özel Ödülü kazanan Hay Way Zaman belgesel filminin Ankara galas yap ld. Devlet Tiyatrolar Küçük Tiyatro Sahnesi nde yap lan galaya CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ve efli Selvi K l çdaro lu, HDP Efl Genel Baflkanlar Sebahat Tuncel ve Ertu rul Kürkçü, HAK-PAR Genel Baflkan Kemal Burkay, CHP Grup Baflkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP zmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP stanbul Milletvekili fiafak Pavey ile baz milletvekilleri, yazarlar ve çok say da davetli kat ld. Filmde öyküsü anlat lan 83 yafl ndaki Emofl Gülver, gala öncesi gazetecilerin sorular üzerine, belgesele gösterilen ilgiden duydu u memnuniyeti dile getirdi. Gülver, Katliamda anne babam götürdüler. Ben kaçt m, çal n n alt na sakland m kurtuldum. Bir subay ald beni evlatl k olarak, onlarla yaflad m. Katliamda yan mda a abeyim vard yaral yd, o da düfltü öldü, kimsem kalmad. Bir subay ald beni oradan. O zaman 5 yafl ndayd m, o subay ailesi büyüttü beni diye konufltu. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Filme iliflkin mesaj n n sorulmas üzerine de Gülver, Bir daha böyle bir katliam olaca n tahmin etmiyorum, bunun için bir fley diyemem. nsanlar böyle çoluk çocuk, kad n, gebe, hepsinin katliam n gördüm ifadesini kulland. Yönetmen Nezahat Gündo an, filmin Ankara galas ndan büyük bir heyecan duyduklar n ve filme yo un bir emek verildi ini söyledi. Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Gündo an, E er bu filmi yapmasayd m bir yan m çok eksik kal rd, hatta utanç duyard m. Çünkü duydu um, gördü üm, bildi im bir konuyu bir ürüne dönüfltürmemek ve onu en genifl kesimle paylaflmamak, insanl a mal etmemenin utanc n yaflard m. O yüzden flimdi en az ndan huzurluyum bu boyutuyla diye konufltu. Yap mc Kaz m Gündo an da tarihsel ve toplumsal dertleri sinema filmlerine aktarmaya çal flt klar n belirterek, flunlar kaydetti: Murad m z yaralar kanatmak de il, yeni yaralar açmak hiç de il, murad m z karanl k zihniyetlerin açt ve kapanmam fl yaralar görünür k lmak ve onlar onar c adaletin bilincinde ileri tafl mak ve onarmak. Murad m z bu karanl k zihniyetin yaratt ak l tutulmas ve vicdan körelmesine fl k tutmas, toplumsal belle in oluflmas na katk da bulunmak. Bu filmi yaparak çok üzüldük ve çok ac çektik. Hay Way Zaman belgeseli öncesi Anadolu Quartet Grubu, Dersim a tlar yla bir dinleti sundu. Daha sonra filmin gösterimi yap ld. Gösterimin ard ndan filmde öyküsü anlat lan Emofl Gülver sahneye ç karak izleyicileri selamlad. K l çdaro lu ve eflinin yan s ra di er davetliler, Gülver i ayakta alk fllad. (AA) Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 Ceylan n KIfi UYKUSU Alt n Palmiye için yar flacak PAR S Cannes Film Festivali nde Alt n Palmiye için yar flacak filmler, Paris te düzenlenen bas n toplant s yla kamuoyuna aç kland. Nuri Bilge Ceylan n K fl Uykusu isimli filmiyle yar flaca festivalde, büyük ödül Alt n Palmiye için mücadele edecek di er film ve yönetmenler flunlar : Sils Maria : Olivier Assayas, Saint Laurent : Bertrand Bonello, The Search : Michel Hazanavicius, Adieu au langage : Jean-Luc Godard, Maps to the Stars : David Cronenberg, Deux jours, une nuit : Dardenne kardefller, Mommy : Xavier Dolan, Captive : Atom Egoyan, The Homesman : Tommy Lee Jones, Jimmy s Hall : Ken Loach, Deux fenítres : Naomi Kawase, Mister Turner : Mike Leigh, Relatos Salvajes : Damian Szifron, Leviathan :Andrei Zvyagintsev, Le Meraviglie :Alice Rohrwacher. (AA)

3 24 Nisan 2014 KONYA - Konya'da telefonda kendilerini polis olarak tan t p ev han m ve emekli polisin 33 bin liras n alan 3 kifli, son arad klar difl hekiminin uyan kl sayesinde yakaland. Kendisini polis olarak tan tan doland r c lar, ev han m Saliha Coflar (39) ve emekli polis Cemil Sar 'y (65) telefonla arayarak, kimlik bilgileri, telefon numaras ve banka hesaplar n n terör örgütü taraf ndan ele geçirildi ini ve kullan ld n söyledi. Kendisini emniyet amiri olarak tan tan doland r c lar, çeflitli vaatlerde bulunarak söz konusu kiflilere, istedikleri paray belirledikleri yere b rakmas n istedi. Bu flekilde 33 bin liray doland r c l k yöntemiyle alan kifliler, ayn gün difl hekimi brahim Alada ' arad. Alada ' n, durumu polise bildirmesi ve doland r c lar telefonda oyalamas sayesinde smail A. (21), A.Y. (15) ve mam A. (24), istedikleri paralar almak için geldikleri adreste yakaland. fiüphelilerin, paralar belirlenen yerden almas güvenlik kameralar nca da kaydedildi. - Doland r c lar, 2 milyon 170 bin liray duyunca kendilerinden geçti Doktor brahim Alada (41), gazetecilere yapt aç klamada, kendisini polis olarak tan tan bir kifli aray nca, "Ben doktorum. fiu anda hastam var. Biraz sonra aray n" diyerek, telefonu kapatt n söyledi. Arayan kiflilerin telefon numaras ndan doland r c oldu unu hemen anlad n aktaran Alada, televizyonda ve gazetelerde sürekli bu tür haberler gördü ü için hemen polisi aray p durumu bildirdi ini dile getirdi. Baflka bir numaradan yine arand n ifade eden Alada, "Banka hesaplar m n terör örgütü taraf ndan kullan ld n ve kendilerinin bana yard mc olacaklar n ifade ettiler. Ben de hiç hesab m Yaflam H CR 24 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 11 Nisan 1430 bile olmayan bir bankada 2 milyon 170 bin liram oldu unu söyledim. Tabii onlar bu paray duyunca kendilerinden geçtiler. 320 bin lira istediler. Ö le aras oldu undan bankalar n kapal oldu unu hat rlatt m" dedi. - Bu sefer inand r c olsun diye doktor zaman kazanmaya çal flt Bir süre sonra d flar ya ç k p, bankaya gidiyormufl gibi yapmak için gürültülü ortama girdi ini anlatan Alada, flunlar söyledi: "Mesai bitmeden paray çekmemi istediler. Paray rezerve ettirdi imi, 20 bin liras n yar n vereceklerini söyledim. Zaman kazanmak için de banka görevlilerinin paray akflama do ru haz rlayabileceklerini belirttim. Bazen telefonla görüflmeye ara verdik. Sürekli aray p durdular. Bankaya gidiyormufl gibi yapt m, msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Telefon doland r c lar bu kez sert kayaya çarpt çal flanlara 'lavaboda', 'namaz k l yor' dedirttim. Halbuki hastalar ma bakmaya devam ettim. Art k bana tamamen inanm fllard. Tabii bu s rada sürekli polisle irtibat halindeydim. Doland r c lar, ses olmad için bankada bulunmad m düflününce, 'Ben a r müflteriyim. Müdür, herkesin içinde mi bana paray verecek. fiu an müdürün odas nday m' bile dedim. Ka t dolu çantan n üstüne seri numaralar al nm fl 5 adet 50 liray b rakt m. fiüpheliler, paralar almaya gelince k sk vrak yakaland. Doland r c lar bu sefer ben oyuna getirdim. ki ay önce de aram fllard, nasihat edip, k zarak kapatm flt m. Bu sefer ders vermem gerekti ini düflündüm. Yapacaklar m kurdum ve oynad m. Vatandafll k görevimi yapt ma inan yorum." (AA) "Nasreddin Hoca ve Kelo lan" eflek s rt nda emniyet kemeri takt S VAS - Sivas'ta, emniyet kemeri kullan m n n önemine dikkat çekmek amac yla düzenlenen etkinlikte, Nasreddin Hoca ve Kelo lan' canland ran iki ö renci, eflek s rt nda emniyet kemeri takt. K z l rmak lkokulu'nun 2 B s n f ö rencileri, ö retmenleri eflli inde kent merkezine geldi. Bu s rada iki ö renci efle e ters binen Nasreddin Hoca ve yan nda yürüyen Kelo lan' canland rd. Temsili Nasreddin Hoca, meydandaki süs havuzuna maya çald. Efle e s ras yla binen Nasreddin Hoca ve Kelo lan, temsili olarak emniyet kemeri takt. Nasreddin Hoca ve Kelo lan, emniyet kemeri takman n önemine vurgu yaparak, sürücülerden ve araçta bulunan yolculardan emniyet kemerlerini kullanmalar n istedi. ki ö renci, daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde trafik polislerince durdurulan araçlardaki vatandafllar emniyet kemeri takmalar konusunda uyararak, broflür da tt. S n f ö retmeni Mustafa Timur Öztürk, bas n mensuplar na yapt aç klamada, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayram 'nda emniyet kemeri kullan m na dikkati çekmek için farkl bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kazalar n ço unda emniyet kemeri kullan lmamas sonucu ölümlerin yafland n belirten Öztürk, "Sivas Emniyet Müdürlü ü Trafik ve Tescil Denetleme fiubesi'nce okulumuzda ö retmenlerimize yönelik emniyet kemeri konusunda bilgilendirme toplant s düzenlenmiflti. Buradan yola ç karak farkl bir program düzenledik, etkinli imizin örnek teflkil etmesini diliyorum" dedi. Ö renciler, etkinli in ard ndan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde, unutulmaya yüz tutmufl çocuk oyunlar n n sahnelendi i program izledi. Programa, Vali Yard mc s Ömer Kalayl, Belediye Baflkan Yard mc s Ahmet Özayd n, Mili E itim Müdürü Turan Akp nar ve kentteki ilkokullarda e itim gören ö renciler kat ld. (AA)

4 4 Kültür Sanat Cyrano De Bergerac'a 6 ödül ANKARA - Sanat Kurumunca verilen "Tiyatro Ödülleri"nde, "Cyrano De Bergerac", en iyi yap m dahil 6 dalda ödül ald. Türkiye Barolar Birli i Baflkan Metin Feyzio lu, kurumun toplant salonunda düzenlenen ödül töreninde, "Bizim yeni bir e itim ve sanat hamlesine ihtiyac m z vard r, elbette 21 yüzy l anlay fl yla ama cumhuriyetin kurulufl ilkeleriyle" dedi. "Hukukun bir meslek, avukatl n ise bir sanat oldu unu" belirten Feyzio lu, bu sanat icra ederken ça dafl, ilerici, özgürlükçü yorumlar yapabilmek için yasalar ezbere bilmenin ötesinde gerçek hukukçu ve avukat olabilmek için sanatç lara ihtiyaç duyuldu unu vurgulad. Feyzio lu, "Elimizi tutun ve lütfen hiç b rakmay n. Sanat olmadan bilim, bilim olmadan sanat olmaz ve bu ikisi olmadan toplum kanatlanamaz" diye konufltu. Köy enstitülerinin Anadolu'dan binlerce sanatç ç kard na de inen Feyzio lu, "Öyleyse bizim yeni bir e itim ve sanat hamlesine ihtiyac m z vard r, elbette 21 yüzy l anlay fl yla ama cumhuriyetin kurulufl ilkeleriyle" de erlendirmesinde bulundu. -Ödüller Törene, en iyi yap m, en iyi yönetmen, övgüye de er erkek oyuncu, en iyi sahne tasar m, en iyi fl k tasar m ve en iyi hareket ödüllerini alan "Cryano De Bergerac" oyunu damgas n vurdu. Ödellerin verilmesinin ard ndan Sanat Kurumu Baflkan lker Çetin, Feyzio luna teflekkür plaketi takdim etti. Ödül alan sanatç lar ve jüri üyeleri de bir araya gelerek günün an s na hat ra foto raf çektirdi. Prof. Dr. Ayflegül Yüksel, Atila Sav, Prof. Dr. Deniz Bozer, Gülflen Karakad o lu, Doç. Dr. Filiz Elmas, Türel Ezici, lker Çetin, fienol Tiryaki, Nurkut lhan ve Atila Gürçay'dan oluflan seçiçi kurulun de erlendirmesinin ard ndan verilen ödüller flöyle: En iyi yap m Ankara Devlet Tiyatrosu - "Cyrano De Bergerac" En iyi çeviri "Jerry ve Tom" - Zeynep Nutku En iyi yönetmen "Cyrano De Bergerac" - Ifl l Kasapo lu En iyi kad n oyuncu "Cesaret Ana ve Çocuklar " - Sükun Ifl tan Övgüye de er kad n oyuncu "Troyal Kad nlar"- Özlem Baykara Danac ile "Dolores Claiborne" - Deniz Gökçe Kayhan En iyi erkek oyuncu "33 Varyasyon" - Erdal Küçükkömürcü Övgüye de er erkek oyuncu "Toros Canavar ", "Özgürlü ün Bedeli" - Mert K rlak ile "Cyrano De Bergerac" - smet Numano lu En iyi sahne tasar m "Cyrano De Bergerac"- Hakan Dündar En iyi kostüm tasar m "Hürrem Sultan" - Sevgi Türkay En iyi Müzik "fieyh Bedrettin" ve "Ömer Hayyam" - Nedim Y ld z En iyi hareket "Cyrano De Bergerac" - Burçak Ifl mer En iyi fl k tasar m "Cyrano De Bergerac" - Burçak Ifl mer (AA) Notre Dame de Paris müzikali stanbul da sahnelenecek STANBUL- Frans z yazar Victor Hugo nun Notre Dame n Kamburu adl roman ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali, stanbul da sahnelenecek. Konuya iliflkin yap lan yaz l aç klamaya göre, müzikal 15 ülkedeki gösterimin ard ndan orijinal prodüksiyonuyla ilk kez Türkiye ye geliyor. Çingeneler taraf ndan katedrale b rak lan kambur, çirkin ve sa r Quasimodo nun k z Esmeralda ya olan aflk n anlatan müzikal, 22 Nisan-4 May s tarihlerinde Zorlu Center PSM de sanatseverlerle buluflacak. Eseri, Frans z yazar Luc Plamondon ile ünlü müzisyen ve söz yazar Richard Cocciante sahneye aktard. Paris te Palais des Congres de ilk defa 1998 de sergilenen müzikal, 10 milyonu aflk n CD ve DVD sat fl, 15 y lda 8 milyondan bilet sat fl na ulaflt. Daha ilk y l nda en çok bilet sat fl yapan prodüksiyon olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitab na da giren eser, birçok ülkede En yi Müzikal ödülünün sahibi oldu. Türkçe üst yaz yla sahnelenecek müzikalin gösterimi ile ilgili ayr nt l bilgiye adresinden ulafl labilir. (AA) 24 Nisan 2014 Sanatç Tanülkü den kamera önü oyunculuk dersleri veriyor ESK fieh R - Devlet Tiyatrolar sanatç s Turgay Tanülkü, Eskiflehir de kamera önü oyunculuk dersleri vermeye bafllad. Kentte bir kafeteryada e itime iliflkin düzenlenen toplant da konuflan Tanülkü, Eskiflehir de flehir tiyatrosu olgusu bulundu unu söyledi. Tanülkü, bu flehirde bir dönem yaflad n hat rlatarak, bir oyuncuda fiziksel özelliklerden ziyade yetenek aranmas gerekti ini bildirdi. Drama e itimini herkesin almas gerekti ini savunan Tanülkü, flunlar kaydetti: Bir Avrupa ülkesinde drama dersi almayan, sekreter veya garson olarak bile ifle alm yorlar çünkü drama e itiminde insan iletiflimi ön saftad r. Drama e itimi alan, sahnelere ç kacak, tiyatrolar yapacak, sinemalarda, dizilerde oynayacak diye bir kaide yok. lk önce kiflinin kendini yetifltirmesi anlam nda drama diyoruz. Drama, hayat felsefesi içinde durufl anlam ndad r. Her fley maddiyat, kazanç de ildir. Dünyan n en güzel yat r m, insana olan yat r md r. Daha sonra Tanülkü, e itime kat lan 17 kifliyle foto raf çektirdi. Hoflnudiye Mahallesi smet nönü Caddesi nde özel bir flirkete ait e itim merkezinde verilen derslerin iki ay sürmesi planlan yor. Kay tlar 20 Nisan da sona erecek derslerde ayr ca oyunculukta beden dili konusunu Metin Y ld r m, komedi oyunculu u nu Mehmet Kurt, senaryo yazarl n Cavit Çak r, diksiyon ve haf za teknikleri ni ise Hakan Aysel anlatacak. (AA)

5 24 Nisan 2014 Diyarbak r n tan t m için belgesel çekilecek D YARBAKIR - Diyarbak r n kültürel varl klar, TRT taraf ndan haz rlanacak 2 belgesel film ile yurt içi ve yurt d fl nda tan t lacak. Diyarbak r daki kültürel miraslar n n haz rlanacak belgeselerde yer almas için Diyarbak r Valili i ile TRT Genel Müdürlü ü aras nda protokol imzaland. Vali K raç, yapt konuflmada, Diyarbak r n tarihi varl klar n dünyaya tan tabilmek amac yla TRT ile iflbirli i yapt klar n belirterek, belgesel filmlerin temas n n bar fl olaca n söyledi. Diyarbak r n 12 bin y ll k geçmifliyle 33 ayr uygarl a ev sahipli i yapm fl kadim bir kent oldu unu an msatan K raç, TRT nin haz rlayaca film ile kentin kültürel varl klar n n daha iyi tan t laca n kaydetti. Diyarbak r Ulu Camisi nin dünyan n 5. Harem-i fierif i olarak an ld n dile getiren K raç, flöyle konufltu: Geçmiflte bölgemizde yaflayan insanlar bar fl ve kardefllik içerisinde ne yapm fllar ne söylemifllerse onlar yaz t olarak da o tafllara ifllemifller. Kadim kentimizin tan t m na büyük bir katk s n n olaca n düflündü ümüz 2 ayr belgesel film çekimini gerçeklefltirece iz. Diyarbak r n bütün bu güzelliklerini ortaya ç kar p ülkemize ve dünyaya tan tarak herkesin bilgisine, gözüne, kalbine dokunal m istedik. De iflik dillerde haz rlanacak belgesel, ilimizin bu manadaki kültürel ve inanç zenginli ini dünyaya tan tacakt r. lk belgeselde kültür varl klar, surlar n tarihçesi ve surlar n üzerine dantel gibi ifllenmifl figürlerin yer alaca n vurgulayan K raç, kinci olarak çekilecek belgesel filmi ise ilimizin en önemli manevi de erlerinden addetti imiz peygamber ve sahabe kabirlerinin bulundu u flehrimizin slam dini ile flereflenmesinin anlat ld bir inanç tarihi belgesel filmi olacak ifadelerini kulland. (AA) Kültür Sanat RABAT - slam medeniyetinin estetik tasavvurunun bafll ca tezahürlerinden Hüsn-i hatt, Ma rip'te, bünyesindeki güzelli e, bölgeye mahsus zevk ve tarz n temin etti i zarafeti de ekleyerek hayatiyetini devam ettiriyor. Tarihi seyir boyunca bu sanattaki aray fl ve yarat c l klar n daha çok Kufi hatt n mihver alarak sürdüren Ma ripli hattatlar, günümüzde Türk hattatlarla kurduklar temaslar n, "Ma rip hatt n n kendini yenilemesi ve farkl tecrübelere aç lmas nda belirleyici rol oynad n " ifade ediyor. AA muhabirine konuflan Fasl hattat Muhammed Sabri, slam co rafyas nda "maflr k" ve "ma rib" olarak bafll ca iki çerçevede ele al nan yaz türlerinin ortak kökeninin Nabat alfabesi oldu unu, slamiyetin intiflar etmesiyle baflta, Ma rib bölgesinin yüzy llarca sadakatle ba l kalaca Kufi hatt olmak üzere birçok yaz nevinin ortaya ç kt n belirtti. - "Kayravan Kufisi" Fas, Tunus ve Cezayir'i içeren Ma rib bölgesinin, Arapça hatla, 7'nci yüzy ldaki fetihlerle slamiyetin ilk döneminde tan flt n ifade eden Sabri, dönemin en önemli medeniyet merkezi Kayravan'da özellikle mushaf yaz m nda Kufi hatt n kullan lmaya baflland n ve buradan da di er ülkelere yay ld n anlatt. Sabri, fiarkta hat sanat ndaki çeflitlenmeye ra men Kayravanl hattatlar n, bir ara merhale olarak nitelendirilebilecek "Kayravan Kufisi"ne ba l kald n ve bu tarz korumaya çal flt klar n kaydetti. Hicri 4'üncü as rdan itibaren, bölgede kurulan devletlerin ad yla an lmak suretiyle yerel eda ve zevkin mahsulü, " srarla" Kufi eksenli yeni hat ekollerinin flekillenmeye bafllad n vurgulayan Sabri, bu ekolleri, "Murab ti Kufisi ( ), Muvahhidi Kufisi ( ) ve Merini Kufisi ( )" fleklinde s ralad. - Kaide olmad elefltirileri mesnetsiz Zamanla hatlar yumuflayan ve daha dairevi bir karakter kazanan Ma rib hatt ndaki yal nl k ve esnekli in, fiarktaki emsallerinin aksine bu hatt tanzim eden s k kural ve ölçülerin bulunmamas ndan kaynakland ve bu durumun da yaz mda "keyfili e" yol açt elefltirilerine kat lmad n ifade eden Sabri, bu görüflün sathi bir de erlendirmenin ürünü oldu unu ve tarihi mesnedinin bulunmad n savundu. Sabri, Ma rib hatt n n kaideleri konusunda tarih boyunca eserler yaz ld n, bunlar aras nda Ahmed Rufai el-kastali'nin "Ma rib Kufisi" ve alt türlerinin kaidelerine iliflkin manzum eserinin ilk akla gelen kitap oldu unu kaydetti. - Ma rib hatt n n s rr dairede Hatta iliflkin bir kitab da bulunan Sabri, Ma rib hatt n düzenleyen kurallar n oda nda en mükemmel geometrik form olan dairenin bulundu unu, bütün harflerin bünyesinin sadece noktalarla ölçülmek yerine, daireye nispetleri aç s ndan belirlendi ini söyledi. Türk hattatlar n çal flmalar ndan da övgüyle söz eden Sabri, hayranl k duydu unu dile getirdi i tu ralarla özel olarak ilgilendi ini ve bu alanda eserler haz rlad n ifade etti. - Akademik düzeyde e itim Fas'ta kraliyete ba l olarak çal flmalar n yürüten önde gelen hattatlardan Muhammed el-masluhi de Ma rib hatt n n, Meriniler döneminde büyük at l m yapt n, o güne kadar baflta Mushaf olmak üzere dini eserlerin yaz m na hasredilen hat sanat n n, di er süsleme sanatlar yla Ma rib Hatt' "Türk nefesiyle" yenileniyor cami ve mescitler gibi dini yap larda da kullan lmaya baflland n kaydetti. Masluhi, Fas yönetiminin Hat sanat n n korunmas ve daha genifl kitlelere aktar lmas için 90'l y llardan itibaren yo un çaba sarfetti ini belirterek, bu çerçevede Hatt n akademi müfredat na al nd, sergiler aç ld ve müsabakalar tertip edildi i bilgisini verdi. Masluhi, di er yandan Türkiye'nin, Ma rib hatt n n dünyaya tan t lmas, kendini yenilemesi ve bu vadideki farkl tecrübelere yönelik aç l mlar sa lamas nda belirleyici rol oynad n da vurgulad. Türk hattatlar yeni ufuklar açt stanbul merkezli slam, Tarih, Sanat ve Kültür Araflt rma Merkezi (IRCICA) ile Türk hattatlar n, Fas'taki yenilenme tecrübesine büyük katk sa lad n ve destek verdi ini anlatan Masluhi, bu kapsamda Fasl hattatlara farkl üslup ve tarzlar yak ndan tan ma imkan veren atölye çal flmalar yap ld n kaydetti. Ülkesinden birçok hattan n, baflta Hasan Çelebi olmak üzere bu sanat n Türk hattatlar yan nda talebelik yapt n hat rlatan Masluhi, daha sonra ülkelerine dönen bu ö rencilerin, yeni ufuklar kazanarak Ma rib hatt ndaki "refom sürecinin" öncüleri haline geldi ini ve bu sanata fakl nefes katt klar n dile getirdi. Masluhi, Hasan Çelebi'nin icazet verdi i son talebenin bir Fasl oldu u bilgisini de verdi. (AA)

6 6 SAMSUN - fiehrin do al, kültürel ve turistik özelliklerini tan mak ve tan tmak için Büyükflehir Belediyesi nin davetlisi olarak Samsun'a gelen Suudi Arabistanl ifl adamlar ve gazeteciler, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Heyet Baflkan ifl adam Nejdet Katipzadeler, ziyarette yapt konuflmada, Suudi Arabistanl ifl adamlar ve gazetecilerden oluflan heyetle Samsun u ziyaret ettiklerini, flehrin çok güzel oldu unu ifade etti. Katipzadeler, "Samsun da bize gösterilen misafirperverlikten dolay ve bugün zaman ay r p bizleri kabul ettiklerinden dolay Turizm Suudi Arabistanl turizmciler Samsun'u keflfediyor KEÇ ÖREN BELED YES NE A T GÜÇLÜKAYA MAHALLES MARIN 4889 ADA ÖNÜNDE VE KIZLARPINARI CADDES LE DUMRU SOKA IN KES fit KÖfiEDE BULUNAN 1 ADET BÜFEN N K RAYA VER LMES NE L fik N HALE LANI 1 lçemiz Güçlükaya Mahallesinde imar n 4889 ada önünde ve K zlarp nar Caddesi ile Dumru Soka n kesiflti i köflede bulunan 2.00 m x 2.00 m = 4.00 m2 lik 1 adet Büfe iflletmecili i, 2886 say l Devlet hale Kanununun 45. maddesine göre Aç k Teklif Usulü ile yap lacak ihale neticesinde 3 y l kiraya verilecektir. 2 - hale 08 / 05 / 2014 Günü saat da Belediye Encümen Salonunda yap lacakt r. 3 - Muhammen Bedel : hale konusu kiralama iflinin ayl k muhammen bedeli 550,00 TL/Ay d r. 4 - Geçici Teminat Bedeli : hale konusu kiralama iflinin Geçici teminat bedeli, 3 y ll k muhammen bedelin % 3 ü tutar ndaki 594,00 TL dir. ( 2886 say l D..K.nun 26. maddesine göre Tedavüldeki Türk Paras yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlar n n verecekleri süresiz Teminat Mektuplar cinsinden verilebilir.) 5- steklilerde aran lan flartlar ve belgeler : a - haleye ifltirak Dilekçesi. b - Nüfus Cüzdan fotokopisi c - kametgah Belgesi. d - Yasal tebligat adresini belirten imzal adres beyan. ( haleye vekaleten kat lanlar da yukar daki belgeleri ibraz edeceklerdir.) e - Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendi ine dair makbuz. f - fiartname bedelinin Belediye Veznesine ödendi ine dair makbuz. g - Kirac l k iliflkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolay Belediyemize borcu olmad na dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlü ünden al nacak.) h - Kirac l k iliflkisinden dolay,belediye ile icral k yada mahkemelik bir davan n devam edip etmedi ine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk flleri Müdürlü ünden al nacak.) - Tüzel Kifliler için Noter tasdikli Tescil Belgesi. j - Tüzel Kifliler ad na ihaleye ifltirak eden kiflilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi. k - Tüzel Kifliler ad na ihaleye ifltirak eden kiflilerin Noter tasdikli mza Sirküsü. 6 - haleye Kat lamayacak olanlar : a say l Devlet hale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kifliler, do rudan veya dolayl olarak ihaleye kat lamazlar. b - Belediyemizde kirac iken sözleflmeye ayk r fiillerinden dolay tahliye edilenler ile bunlar n eflleri ya da flirket ortaklar do rudan veya dolayl olarak ihaleye kat lamazlar 7 - Belediye Encümeni ihaleyi yap p yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapal bir zarfa konularak; Encümen Baflkanl na sunulmak üzere, ihale günü saat ye kadar Belediye Yaz flleri Müdürlü üne verilecektir. 9 - hale flartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve stimlak Müdürlü ü hale Servisinden 250 TL flartname bedeli karfl l nda temin edilebilir. (Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydan KEÇ ÖREN / ANKARA) KEÇ ÖREN BELED YE BAfiKANLI I (Bas n ) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Say n Valimize çok teflekkür ediyorum. dedi. Katipzadeler in konuflmas n n ard ndan, Türkiye nin Cidde Büyükelçili i Bas n Ataflesi Bahattin Akyön, heyet üyelerini Vali Aksoy'a tan tarak, Türkiye nin Cidde Baflkonsolosu Fikret Özer taraf ndan kendisine gönderilen mektubu sundu. Vali Hüseyin Aksoy, ziyarette yapt konuflmada Samsun hakk nda bilgi verdi. Samsun'un, nüfus itibariyle Türkiye nin 16. büyük flehri ve birçok sektörlerde önemli potansiyelleri olan bir kent oldu una dikkat çeken Vali Aksoy, "Baflta tar m olmak üzere ticarette, turizmde ve belirli ölçüde geliflmekte olan, sanayide at l mlar yapmakta olan bir kent. Samsun; demiryolu, deniz yolu, kara yolu ve hava yolunun ayn kentte bulufltu u 4 ulafl m aks na sahip nadir illerimizden birisidir. Samsun, co rafi ve ulafl m bak m ndan uluslararas ticarete merkezlik yapacak kavflak noktada olan bir kenttir." dedi. Samsun un, turizm konusunda daha fazla turist almas anlam nda, baflta Büyükflehir Belediyesi olmak üzere, yerel yönetimlerle ve di er kurum ve kurulufllarla iflbirli i içerisinde çal flmalar yürüttüklerini ifade etti. lde tarihi anlamda milattan önceki dönemlere ait kal nt lar oldu unu, bunlar n gezilip görülebilecek flekilde oldu unu belirten Vali Aksoy, "Özellikle do al zenginliklerimiz oldukça fazlad r. Samsun da k fl sporlar yap labilecek Akda Kayak Merkezimiz, termal turizm yap labilecek s cak su kaynaklar m z, uluslararas Ramsar Sözleflmesi ile koruma alt na al nan sulak alanlar m z, Kufl Cennetimiz gibi de erlerimiz var. Kufl Cennetinde 342 kufl türü burada yafl yor ya da göç yolu olarak kullan yor. limizdeki baraj gölleri turizm alan nda çok önemli de erleri ve potansiyelleri bar nd rmaktad r. Bu boyutu ile bakt m zda Samsun; do al güzellikleriyle, tarihi zenginlikleriyle görmeye ve gezilmeye de er bir ildir. Sizlerin de bu program n zda bu güzellikleri ve de erleri görme f rsat n z olacakt r. Buralar görünce buralar hakk nda bir kanaat sahibi olacaks n z." fleklinde konufltu. Samsun'daki tarihi camiler hakk nda da bilgi veren Aksoy, flöyle konufltu: "Samsun bölgemize Müslüman halk n yerleflmeye bafllad ilk y llarda çivisiz camiler yap lmaya bafllanm flt. limiz genelinde yap lan araflt rmada 1200 lü y llardan kalma yaklafl k 800 y ll k geçmifli olan ahflap çivisiz camilerden hala ayakta olanlar var. Farkl tarihlerde yap lm fl olan bu camilerimizin flu an tespit edilenlerinin say s 104 tanedir. Bu camilerden önemli bir k sm nda flu anda ibadet yap lmaktad r. Bir k sm nda da restorasyon çal flmalar m z devam etmektedir. Bölgemizi turizm anlam nda gelifltirmek ad na turizm master plan m z yapt k. limizin turizm anlam nda tan t m için birçok fuarlara kat l yoruz. Ayr ca, bizim de Amasya, Tokat, Çorum ve Samsun illeri oluflturdu umuz Yeflil rmak Havza Birli imizin de ilimizi ve bölgemizi tan tmak amac ile yürüttü ü önemli çal flmalar var. Birli imiz bu hafta içerisinde Brezilya'da düzenlenecek turizm fuar na kat lacak. May s ay n n ilk haftas nda da Dubai'deki turizm fuar na kat lacak. Sizlerin buraya gelerek Samsun ile ilgili kanaat sahibi olman z oldukça önemli. (CHA)

7 24 Nisan 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Çözümlemeli. 2. Binek hayvan. Güzel, hofl, sevimli. 3. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. fiikâr. Karadeniz yelkenlisi. 4. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. 5. Bir renk. Kent serserisi, hayta. Bir nota. 6. Kutsal inanç, itikat. Kar fl kl k, kargaflal k, arabozuculuk. 7. Y k lm fl veya çok harap olmufl yap. 8. Abart l gurur, kuflku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastal Unvan, nam. nsan vücudunun d fl yüzü. Boru sesi. 10. hayvanlar n k fll k yemi. Hangi kifli. 11. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dal. Kiloamperin k saltmas. 12. Radyumun simgesi. Yar memnunluk anlatan bir ünlem. 13. Yas. Kabaca evet. 14. Ata binen kad n. Kimse, kifli. 15. talya da bir kent. Ölüm cezas. 16. Bir devletin temel yasas. Köpek. 17. htar, dikkat çekme, uyar. Baban n k z kardefli. 18. lgeç. Yük gemisi. 19. Adale. Akl n yitirmifl olan, mecnun. 20. Rütbesiz asker. Damarlarda dolaflan hayati s v. Yasaklama, yasak etme. Yukar dan afla ya: 1.Antalya ilinde bir ma ara. Çölde esen rüzgâr. Türk müzi inde bir makam. Bafl çoban. 2. Bir uzunluk ölçüsünün k saltmas. H zl yüzmek için aya a giyilen araç. Anlaml, manal. 3. Sodyumun simgesi. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. Kurutulmufl kaba- n içine çak l tafllar doldurarak yap lan ritim saz. 4. Rus Kazaklarda baflkan. Varsay mlar, hipotezler. 5. Çok Önemli Kifli anlam nda yabanc bir k saltma. Saniyede bir jullük ifl yapan bir motorun güç birimi. Kuzey Atlantik Pakt Örgütünün k saltmas. Gerekenden eksik. Rusçada evet. 6. Parola. Ar t mevi, tasfiyehane. Dost, yak n arkadafl. Sevinçli, nefleli. 7. Büyük bir iflin bir bölümünü yapt rmay, as l müteahhitten kendi üzerine alan ikinci müteahhit. Kötü, fena. ç. 8. Kendisine inan lan kimse. Çal flma, emek. Güney Afrika n n plaka iflareti. Bilgin. 9. Dar, uzun ve hafif bir tür yar fl kay. Ba naz, mutaass p. Gebe. 10. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. Yap m iflleri. Niteli i düflük, eski, elde kalm fl mal. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? 21 Haziran 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr HABER 7. SAYFADA Fiyat 25 Kr Kanla beslenen flsizlik çift hane s n r nda Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı