GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz 94. yıl coşkuyla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nın 94. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Atatürk ün armağan ettiği bayramı çocuklar eğlencelerle kutladı. Meclis özel gündemle toplandı. Parti liderleri birer konuşma yaptı. 24 NİSAN 2014 PERŞEMBE FİYATI: 25 Kr. HABERİ 17 DE HABER 11 DE HABERİ 17 DE Kuraklık konusunda 2 bakan çelişkili konuştu...? Hangisine inanalım Enerji Bakanı Taner Yıldız, kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde sorun yaşanabileceğini, yaz döneminde elektrik ithal edebileceklerini açıklarken; Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, "Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'den fazla. İstenildiği kadar enerji üretilebilir" açıklamasını yaparak kafaları karıştırdı. İran, Bulgaristan ve Yunanistan dan aldığımız elektrik miktarı %63 arttı Türkiye'nin yılın ilk 2 ayından İran, Bulgaristan ve Yunanistan'dan aldığı elektrik miktarı, yaklaşık yüzde 63 artarak 1 milyar 398 milyon 571 bin kilovatsaate ulaştı. İthalattaki artışa paralel olarak komşu ülkelere yapılan ödeme aynı dönemde yüzde 62 artarak 110 milyon 498 HABERİ 18 DE 14 YAŞINDA bin 767 dolara çıktı. Haberi15 de Haberi 16 da Haberi 19 da

2 2 SineMagazin HAY WAY ZAMAN belgeselinin Ankara galas yap ld ANKARA - Yönetmen Nezahat Gündo an ve yap mc Kaz m Gündo an n Dersim olaylar n konu alan ve 50. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali nde Ulusal Belgesel Film dal nda Jüri Özel Ödülü kazanan Hay Way Zaman belgesel filminin Ankara galas yap ld. Devlet Tiyatrolar Küçük Tiyatro Sahnesi nde yap lan galaya CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ve efli Selvi K l çdaro lu, HDP Efl Genel Baflkanlar Sebahat Tuncel ve Ertu rul Kürkçü, HAK-PAR Genel Baflkan Kemal Burkay, CHP Grup Baflkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP zmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP stanbul Milletvekili fiafak Pavey ile baz milletvekilleri, yazarlar ve çok say da davetli kat ld. Filmde öyküsü anlat lan 83 yafl ndaki Emofl Gülver, gala öncesi gazetecilerin sorular üzerine, belgesele gösterilen ilgiden duydu u memnuniyeti dile getirdi. Gülver, Katliamda anne babam götürdüler. Ben kaçt m, çal n n alt na sakland m kurtuldum. Bir subay ald beni evlatl k olarak, onlarla yaflad m. Katliamda yan mda a abeyim vard yaral yd, o da düfltü öldü, kimsem kalmad. Bir subay ald beni oradan. O zaman 5 yafl ndayd m, o subay ailesi büyüttü beni diye konufltu. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Filme iliflkin mesaj n n sorulmas üzerine de Gülver, Bir daha böyle bir katliam olaca n tahmin etmiyorum, bunun için bir fley diyemem. nsanlar böyle çoluk çocuk, kad n, gebe, hepsinin katliam n gördüm ifadesini kulland. Yönetmen Nezahat Gündo an, filmin Ankara galas ndan büyük bir heyecan duyduklar n ve filme yo un bir emek verildi ini söyledi. Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Gündo an, E er bu filmi yapmasayd m bir yan m çok eksik kal rd, hatta utanç duyard m. Çünkü duydu um, gördü üm, bildi im bir konuyu bir ürüne dönüfltürmemek ve onu en genifl kesimle paylaflmamak, insanl a mal etmemenin utanc n yaflard m. O yüzden flimdi en az ndan huzurluyum bu boyutuyla diye konufltu. Yap mc Kaz m Gündo an da tarihsel ve toplumsal dertleri sinema filmlerine aktarmaya çal flt klar n belirterek, flunlar kaydetti: Murad m z yaralar kanatmak de il, yeni yaralar açmak hiç de il, murad m z karanl k zihniyetlerin açt ve kapanmam fl yaralar görünür k lmak ve onlar onar c adaletin bilincinde ileri tafl mak ve onarmak. Murad m z bu karanl k zihniyetin yaratt ak l tutulmas ve vicdan körelmesine fl k tutmas, toplumsal belle in oluflmas na katk da bulunmak. Bu filmi yaparak çok üzüldük ve çok ac çektik. Hay Way Zaman belgeseli öncesi Anadolu Quartet Grubu, Dersim a tlar yla bir dinleti sundu. Daha sonra filmin gösterimi yap ld. Gösterimin ard ndan filmde öyküsü anlat lan Emofl Gülver sahneye ç karak izleyicileri selamlad. K l çdaro lu ve eflinin yan s ra di er davetliler, Gülver i ayakta alk fllad. (AA) Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 Ceylan n KIfi UYKUSU Alt n Palmiye için yar flacak PAR S Cannes Film Festivali nde Alt n Palmiye için yar flacak filmler, Paris te düzenlenen bas n toplant s yla kamuoyuna aç kland. Nuri Bilge Ceylan n K fl Uykusu isimli filmiyle yar flaca festivalde, büyük ödül Alt n Palmiye için mücadele edecek di er film ve yönetmenler flunlar : Sils Maria : Olivier Assayas, Saint Laurent : Bertrand Bonello, The Search : Michel Hazanavicius, Adieu au langage : Jean-Luc Godard, Maps to the Stars : David Cronenberg, Deux jours, une nuit : Dardenne kardefller, Mommy : Xavier Dolan, Captive : Atom Egoyan, The Homesman : Tommy Lee Jones, Jimmy s Hall : Ken Loach, Deux fenítres : Naomi Kawase, Mister Turner : Mike Leigh, Relatos Salvajes : Damian Szifron, Leviathan :Andrei Zvyagintsev, Le Meraviglie :Alice Rohrwacher. (AA)

3 24 Nisan 2014 KONYA - Konya'da telefonda kendilerini polis olarak tan t p ev han m ve emekli polisin 33 bin liras n alan 3 kifli, son arad klar difl hekiminin uyan kl sayesinde yakaland. Kendisini polis olarak tan tan doland r c lar, ev han m Saliha Coflar (39) ve emekli polis Cemil Sar 'y (65) telefonla arayarak, kimlik bilgileri, telefon numaras ve banka hesaplar n n terör örgütü taraf ndan ele geçirildi ini ve kullan ld n söyledi. Kendisini emniyet amiri olarak tan tan doland r c lar, çeflitli vaatlerde bulunarak söz konusu kiflilere, istedikleri paray belirledikleri yere b rakmas n istedi. Bu flekilde 33 bin liray doland r c l k yöntemiyle alan kifliler, ayn gün difl hekimi brahim Alada ' arad. Alada ' n, durumu polise bildirmesi ve doland r c lar telefonda oyalamas sayesinde smail A. (21), A.Y. (15) ve mam A. (24), istedikleri paralar almak için geldikleri adreste yakaland. fiüphelilerin, paralar belirlenen yerden almas güvenlik kameralar nca da kaydedildi. - Doland r c lar, 2 milyon 170 bin liray duyunca kendilerinden geçti Doktor brahim Alada (41), gazetecilere yapt aç klamada, kendisini polis olarak tan tan bir kifli aray nca, "Ben doktorum. fiu anda hastam var. Biraz sonra aray n" diyerek, telefonu kapatt n söyledi. Arayan kiflilerin telefon numaras ndan doland r c oldu unu hemen anlad n aktaran Alada, televizyonda ve gazetelerde sürekli bu tür haberler gördü ü için hemen polisi aray p durumu bildirdi ini dile getirdi. Baflka bir numaradan yine arand n ifade eden Alada, "Banka hesaplar m n terör örgütü taraf ndan kullan ld n ve kendilerinin bana yard mc olacaklar n ifade ettiler. Ben de hiç hesab m Yaflam H CR 24 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 11 Nisan 1430 bile olmayan bir bankada 2 milyon 170 bin liram oldu unu söyledim. Tabii onlar bu paray duyunca kendilerinden geçtiler. 320 bin lira istediler. Ö le aras oldu undan bankalar n kapal oldu unu hat rlatt m" dedi. - Bu sefer inand r c olsun diye doktor zaman kazanmaya çal flt Bir süre sonra d flar ya ç k p, bankaya gidiyormufl gibi yapmak için gürültülü ortama girdi ini anlatan Alada, flunlar söyledi: "Mesai bitmeden paray çekmemi istediler. Paray rezerve ettirdi imi, 20 bin liras n yar n vereceklerini söyledim. Zaman kazanmak için de banka görevlilerinin paray akflama do ru haz rlayabileceklerini belirttim. Bazen telefonla görüflmeye ara verdik. Sürekli aray p durdular. Bankaya gidiyormufl gibi yapt m, msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Telefon doland r c lar bu kez sert kayaya çarpt çal flanlara 'lavaboda', 'namaz k l yor' dedirttim. Halbuki hastalar ma bakmaya devam ettim. Art k bana tamamen inanm fllard. Tabii bu s rada sürekli polisle irtibat halindeydim. Doland r c lar, ses olmad için bankada bulunmad m düflününce, 'Ben a r müflteriyim. Müdür, herkesin içinde mi bana paray verecek. fiu an müdürün odas nday m' bile dedim. Ka t dolu çantan n üstüne seri numaralar al nm fl 5 adet 50 liray b rakt m. fiüpheliler, paralar almaya gelince k sk vrak yakaland. Doland r c lar bu sefer ben oyuna getirdim. ki ay önce de aram fllard, nasihat edip, k zarak kapatm flt m. Bu sefer ders vermem gerekti ini düflündüm. Yapacaklar m kurdum ve oynad m. Vatandafll k görevimi yapt ma inan yorum." (AA) "Nasreddin Hoca ve Kelo lan" eflek s rt nda emniyet kemeri takt S VAS - Sivas'ta, emniyet kemeri kullan m n n önemine dikkat çekmek amac yla düzenlenen etkinlikte, Nasreddin Hoca ve Kelo lan' canland ran iki ö renci, eflek s rt nda emniyet kemeri takt. K z l rmak lkokulu'nun 2 B s n f ö rencileri, ö retmenleri eflli inde kent merkezine geldi. Bu s rada iki ö renci efle e ters binen Nasreddin Hoca ve yan nda yürüyen Kelo lan' canland rd. Temsili Nasreddin Hoca, meydandaki süs havuzuna maya çald. Efle e s ras yla binen Nasreddin Hoca ve Kelo lan, temsili olarak emniyet kemeri takt. Nasreddin Hoca ve Kelo lan, emniyet kemeri takman n önemine vurgu yaparak, sürücülerden ve araçta bulunan yolculardan emniyet kemerlerini kullanmalar n istedi. ki ö renci, daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde trafik polislerince durdurulan araçlardaki vatandafllar emniyet kemeri takmalar konusunda uyararak, broflür da tt. S n f ö retmeni Mustafa Timur Öztürk, bas n mensuplar na yapt aç klamada, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayram 'nda emniyet kemeri kullan m na dikkati çekmek için farkl bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kazalar n ço unda emniyet kemeri kullan lmamas sonucu ölümlerin yafland n belirten Öztürk, "Sivas Emniyet Müdürlü ü Trafik ve Tescil Denetleme fiubesi'nce okulumuzda ö retmenlerimize yönelik emniyet kemeri konusunda bilgilendirme toplant s düzenlenmiflti. Buradan yola ç karak farkl bir program düzenledik, etkinli imizin örnek teflkil etmesini diliyorum" dedi. Ö renciler, etkinli in ard ndan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde, unutulmaya yüz tutmufl çocuk oyunlar n n sahnelendi i program izledi. Programa, Vali Yard mc s Ömer Kalayl, Belediye Baflkan Yard mc s Ahmet Özayd n, Mili E itim Müdürü Turan Akp nar ve kentteki ilkokullarda e itim gören ö renciler kat ld. (AA)

4 4 Kültür Sanat Cyrano De Bergerac'a 6 ödül ANKARA - Sanat Kurumunca verilen "Tiyatro Ödülleri"nde, "Cyrano De Bergerac", en iyi yap m dahil 6 dalda ödül ald. Türkiye Barolar Birli i Baflkan Metin Feyzio lu, kurumun toplant salonunda düzenlenen ödül töreninde, "Bizim yeni bir e itim ve sanat hamlesine ihtiyac m z vard r, elbette 21 yüzy l anlay fl yla ama cumhuriyetin kurulufl ilkeleriyle" dedi. "Hukukun bir meslek, avukatl n ise bir sanat oldu unu" belirten Feyzio lu, bu sanat icra ederken ça dafl, ilerici, özgürlükçü yorumlar yapabilmek için yasalar ezbere bilmenin ötesinde gerçek hukukçu ve avukat olabilmek için sanatç lara ihtiyaç duyuldu unu vurgulad. Feyzio lu, "Elimizi tutun ve lütfen hiç b rakmay n. Sanat olmadan bilim, bilim olmadan sanat olmaz ve bu ikisi olmadan toplum kanatlanamaz" diye konufltu. Köy enstitülerinin Anadolu'dan binlerce sanatç ç kard na de inen Feyzio lu, "Öyleyse bizim yeni bir e itim ve sanat hamlesine ihtiyac m z vard r, elbette 21 yüzy l anlay fl yla ama cumhuriyetin kurulufl ilkeleriyle" de erlendirmesinde bulundu. -Ödüller Törene, en iyi yap m, en iyi yönetmen, övgüye de er erkek oyuncu, en iyi sahne tasar m, en iyi fl k tasar m ve en iyi hareket ödüllerini alan "Cryano De Bergerac" oyunu damgas n vurdu. Ödellerin verilmesinin ard ndan Sanat Kurumu Baflkan lker Çetin, Feyzio luna teflekkür plaketi takdim etti. Ödül alan sanatç lar ve jüri üyeleri de bir araya gelerek günün an s na hat ra foto raf çektirdi. Prof. Dr. Ayflegül Yüksel, Atila Sav, Prof. Dr. Deniz Bozer, Gülflen Karakad o lu, Doç. Dr. Filiz Elmas, Türel Ezici, lker Çetin, fienol Tiryaki, Nurkut lhan ve Atila Gürçay'dan oluflan seçiçi kurulun de erlendirmesinin ard ndan verilen ödüller flöyle: En iyi yap m Ankara Devlet Tiyatrosu - "Cyrano De Bergerac" En iyi çeviri "Jerry ve Tom" - Zeynep Nutku En iyi yönetmen "Cyrano De Bergerac" - Ifl l Kasapo lu En iyi kad n oyuncu "Cesaret Ana ve Çocuklar " - Sükun Ifl tan Övgüye de er kad n oyuncu "Troyal Kad nlar"- Özlem Baykara Danac ile "Dolores Claiborne" - Deniz Gökçe Kayhan En iyi erkek oyuncu "33 Varyasyon" - Erdal Küçükkömürcü Övgüye de er erkek oyuncu "Toros Canavar ", "Özgürlü ün Bedeli" - Mert K rlak ile "Cyrano De Bergerac" - smet Numano lu En iyi sahne tasar m "Cyrano De Bergerac"- Hakan Dündar En iyi kostüm tasar m "Hürrem Sultan" - Sevgi Türkay En iyi Müzik "fieyh Bedrettin" ve "Ömer Hayyam" - Nedim Y ld z En iyi hareket "Cyrano De Bergerac" - Burçak Ifl mer En iyi fl k tasar m "Cyrano De Bergerac" - Burçak Ifl mer (AA) Notre Dame de Paris müzikali stanbul da sahnelenecek STANBUL- Frans z yazar Victor Hugo nun Notre Dame n Kamburu adl roman ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali, stanbul da sahnelenecek. Konuya iliflkin yap lan yaz l aç klamaya göre, müzikal 15 ülkedeki gösterimin ard ndan orijinal prodüksiyonuyla ilk kez Türkiye ye geliyor. Çingeneler taraf ndan katedrale b rak lan kambur, çirkin ve sa r Quasimodo nun k z Esmeralda ya olan aflk n anlatan müzikal, 22 Nisan-4 May s tarihlerinde Zorlu Center PSM de sanatseverlerle buluflacak. Eseri, Frans z yazar Luc Plamondon ile ünlü müzisyen ve söz yazar Richard Cocciante sahneye aktard. Paris te Palais des Congres de ilk defa 1998 de sergilenen müzikal, 10 milyonu aflk n CD ve DVD sat fl, 15 y lda 8 milyondan bilet sat fl na ulaflt. Daha ilk y l nda en çok bilet sat fl yapan prodüksiyon olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitab na da giren eser, birçok ülkede En yi Müzikal ödülünün sahibi oldu. Türkçe üst yaz yla sahnelenecek müzikalin gösterimi ile ilgili ayr nt l bilgiye adresinden ulafl labilir. (AA) 24 Nisan 2014 Sanatç Tanülkü den kamera önü oyunculuk dersleri veriyor ESK fieh R - Devlet Tiyatrolar sanatç s Turgay Tanülkü, Eskiflehir de kamera önü oyunculuk dersleri vermeye bafllad. Kentte bir kafeteryada e itime iliflkin düzenlenen toplant da konuflan Tanülkü, Eskiflehir de flehir tiyatrosu olgusu bulundu unu söyledi. Tanülkü, bu flehirde bir dönem yaflad n hat rlatarak, bir oyuncuda fiziksel özelliklerden ziyade yetenek aranmas gerekti ini bildirdi. Drama e itimini herkesin almas gerekti ini savunan Tanülkü, flunlar kaydetti: Bir Avrupa ülkesinde drama dersi almayan, sekreter veya garson olarak bile ifle alm yorlar çünkü drama e itiminde insan iletiflimi ön saftad r. Drama e itimi alan, sahnelere ç kacak, tiyatrolar yapacak, sinemalarda, dizilerde oynayacak diye bir kaide yok. lk önce kiflinin kendini yetifltirmesi anlam nda drama diyoruz. Drama, hayat felsefesi içinde durufl anlam ndad r. Her fley maddiyat, kazanç de ildir. Dünyan n en güzel yat r m, insana olan yat r md r. Daha sonra Tanülkü, e itime kat lan 17 kifliyle foto raf çektirdi. Hoflnudiye Mahallesi smet nönü Caddesi nde özel bir flirkete ait e itim merkezinde verilen derslerin iki ay sürmesi planlan yor. Kay tlar 20 Nisan da sona erecek derslerde ayr ca oyunculukta beden dili konusunu Metin Y ld r m, komedi oyunculu u nu Mehmet Kurt, senaryo yazarl n Cavit Çak r, diksiyon ve haf za teknikleri ni ise Hakan Aysel anlatacak. (AA)

5 24 Nisan 2014 Diyarbak r n tan t m için belgesel çekilecek D YARBAKIR - Diyarbak r n kültürel varl klar, TRT taraf ndan haz rlanacak 2 belgesel film ile yurt içi ve yurt d fl nda tan t lacak. Diyarbak r daki kültürel miraslar n n haz rlanacak belgeselerde yer almas için Diyarbak r Valili i ile TRT Genel Müdürlü ü aras nda protokol imzaland. Vali K raç, yapt konuflmada, Diyarbak r n tarihi varl klar n dünyaya tan tabilmek amac yla TRT ile iflbirli i yapt klar n belirterek, belgesel filmlerin temas n n bar fl olaca n söyledi. Diyarbak r n 12 bin y ll k geçmifliyle 33 ayr uygarl a ev sahipli i yapm fl kadim bir kent oldu unu an msatan K raç, TRT nin haz rlayaca film ile kentin kültürel varl klar n n daha iyi tan t laca n kaydetti. Diyarbak r Ulu Camisi nin dünyan n 5. Harem-i fierif i olarak an ld n dile getiren K raç, flöyle konufltu: Geçmiflte bölgemizde yaflayan insanlar bar fl ve kardefllik içerisinde ne yapm fllar ne söylemifllerse onlar yaz t olarak da o tafllara ifllemifller. Kadim kentimizin tan t m na büyük bir katk s n n olaca n düflündü ümüz 2 ayr belgesel film çekimini gerçeklefltirece iz. Diyarbak r n bütün bu güzelliklerini ortaya ç kar p ülkemize ve dünyaya tan tarak herkesin bilgisine, gözüne, kalbine dokunal m istedik. De iflik dillerde haz rlanacak belgesel, ilimizin bu manadaki kültürel ve inanç zenginli ini dünyaya tan tacakt r. lk belgeselde kültür varl klar, surlar n tarihçesi ve surlar n üzerine dantel gibi ifllenmifl figürlerin yer alaca n vurgulayan K raç, kinci olarak çekilecek belgesel filmi ise ilimizin en önemli manevi de erlerinden addetti imiz peygamber ve sahabe kabirlerinin bulundu u flehrimizin slam dini ile flereflenmesinin anlat ld bir inanç tarihi belgesel filmi olacak ifadelerini kulland. (AA) Kültür Sanat RABAT - slam medeniyetinin estetik tasavvurunun bafll ca tezahürlerinden Hüsn-i hatt, Ma rip'te, bünyesindeki güzelli e, bölgeye mahsus zevk ve tarz n temin etti i zarafeti de ekleyerek hayatiyetini devam ettiriyor. Tarihi seyir boyunca bu sanattaki aray fl ve yarat c l klar n daha çok Kufi hatt n mihver alarak sürdüren Ma ripli hattatlar, günümüzde Türk hattatlarla kurduklar temaslar n, "Ma rip hatt n n kendini yenilemesi ve farkl tecrübelere aç lmas nda belirleyici rol oynad n " ifade ediyor. AA muhabirine konuflan Fasl hattat Muhammed Sabri, slam co rafyas nda "maflr k" ve "ma rib" olarak bafll ca iki çerçevede ele al nan yaz türlerinin ortak kökeninin Nabat alfabesi oldu unu, slamiyetin intiflar etmesiyle baflta, Ma rib bölgesinin yüzy llarca sadakatle ba l kalaca Kufi hatt olmak üzere birçok yaz nevinin ortaya ç kt n belirtti. - "Kayravan Kufisi" Fas, Tunus ve Cezayir'i içeren Ma rib bölgesinin, Arapça hatla, 7'nci yüzy ldaki fetihlerle slamiyetin ilk döneminde tan flt n ifade eden Sabri, dönemin en önemli medeniyet merkezi Kayravan'da özellikle mushaf yaz m nda Kufi hatt n kullan lmaya baflland n ve buradan da di er ülkelere yay ld n anlatt. Sabri, fiarkta hat sanat ndaki çeflitlenmeye ra men Kayravanl hattatlar n, bir ara merhale olarak nitelendirilebilecek "Kayravan Kufisi"ne ba l kald n ve bu tarz korumaya çal flt klar n kaydetti. Hicri 4'üncü as rdan itibaren, bölgede kurulan devletlerin ad yla an lmak suretiyle yerel eda ve zevkin mahsulü, " srarla" Kufi eksenli yeni hat ekollerinin flekillenmeye bafllad n vurgulayan Sabri, bu ekolleri, "Murab ti Kufisi ( ), Muvahhidi Kufisi ( ) ve Merini Kufisi ( )" fleklinde s ralad. - Kaide olmad elefltirileri mesnetsiz Zamanla hatlar yumuflayan ve daha dairevi bir karakter kazanan Ma rib hatt ndaki yal nl k ve esnekli in, fiarktaki emsallerinin aksine bu hatt tanzim eden s k kural ve ölçülerin bulunmamas ndan kaynakland ve bu durumun da yaz mda "keyfili e" yol açt elefltirilerine kat lmad n ifade eden Sabri, bu görüflün sathi bir de erlendirmenin ürünü oldu unu ve tarihi mesnedinin bulunmad n savundu. Sabri, Ma rib hatt n n kaideleri konusunda tarih boyunca eserler yaz ld n, bunlar aras nda Ahmed Rufai el-kastali'nin "Ma rib Kufisi" ve alt türlerinin kaidelerine iliflkin manzum eserinin ilk akla gelen kitap oldu unu kaydetti. - Ma rib hatt n n s rr dairede Hatta iliflkin bir kitab da bulunan Sabri, Ma rib hatt n düzenleyen kurallar n oda nda en mükemmel geometrik form olan dairenin bulundu unu, bütün harflerin bünyesinin sadece noktalarla ölçülmek yerine, daireye nispetleri aç s ndan belirlendi ini söyledi. Türk hattatlar n çal flmalar ndan da övgüyle söz eden Sabri, hayranl k duydu unu dile getirdi i tu ralarla özel olarak ilgilendi ini ve bu alanda eserler haz rlad n ifade etti. - Akademik düzeyde e itim Fas'ta kraliyete ba l olarak çal flmalar n yürüten önde gelen hattatlardan Muhammed el-masluhi de Ma rib hatt n n, Meriniler döneminde büyük at l m yapt n, o güne kadar baflta Mushaf olmak üzere dini eserlerin yaz m na hasredilen hat sanat n n, di er süsleme sanatlar yla Ma rib Hatt' "Türk nefesiyle" yenileniyor cami ve mescitler gibi dini yap larda da kullan lmaya baflland n kaydetti. Masluhi, Fas yönetiminin Hat sanat n n korunmas ve daha genifl kitlelere aktar lmas için 90'l y llardan itibaren yo un çaba sarfetti ini belirterek, bu çerçevede Hatt n akademi müfredat na al nd, sergiler aç ld ve müsabakalar tertip edildi i bilgisini verdi. Masluhi, di er yandan Türkiye'nin, Ma rib hatt n n dünyaya tan t lmas, kendini yenilemesi ve bu vadideki farkl tecrübelere yönelik aç l mlar sa lamas nda belirleyici rol oynad n da vurgulad. Türk hattatlar yeni ufuklar açt stanbul merkezli slam, Tarih, Sanat ve Kültür Araflt rma Merkezi (IRCICA) ile Türk hattatlar n, Fas'taki yenilenme tecrübesine büyük katk sa lad n ve destek verdi ini anlatan Masluhi, bu kapsamda Fasl hattatlara farkl üslup ve tarzlar yak ndan tan ma imkan veren atölye çal flmalar yap ld n kaydetti. Ülkesinden birçok hattan n, baflta Hasan Çelebi olmak üzere bu sanat n Türk hattatlar yan nda talebelik yapt n hat rlatan Masluhi, daha sonra ülkelerine dönen bu ö rencilerin, yeni ufuklar kazanarak Ma rib hatt ndaki "refom sürecinin" öncüleri haline geldi ini ve bu sanata fakl nefes katt klar n dile getirdi. Masluhi, Hasan Çelebi'nin icazet verdi i son talebenin bir Fasl oldu u bilgisini de verdi. (AA)

6 6 SAMSUN - fiehrin do al, kültürel ve turistik özelliklerini tan mak ve tan tmak için Büyükflehir Belediyesi nin davetlisi olarak Samsun'a gelen Suudi Arabistanl ifl adamlar ve gazeteciler, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Heyet Baflkan ifl adam Nejdet Katipzadeler, ziyarette yapt konuflmada, Suudi Arabistanl ifl adamlar ve gazetecilerden oluflan heyetle Samsun u ziyaret ettiklerini, flehrin çok güzel oldu unu ifade etti. Katipzadeler, "Samsun da bize gösterilen misafirperverlikten dolay ve bugün zaman ay r p bizleri kabul ettiklerinden dolay Turizm Suudi Arabistanl turizmciler Samsun'u keflfediyor KEÇ ÖREN BELED YES NE A T GÜÇLÜKAYA MAHALLES MARIN 4889 ADA ÖNÜNDE VE KIZLARPINARI CADDES LE DUMRU SOKA IN KES fit KÖfiEDE BULUNAN 1 ADET BÜFEN N K RAYA VER LMES NE L fik N HALE LANI 1 lçemiz Güçlükaya Mahallesinde imar n 4889 ada önünde ve K zlarp nar Caddesi ile Dumru Soka n kesiflti i köflede bulunan 2.00 m x 2.00 m = 4.00 m2 lik 1 adet Büfe iflletmecili i, 2886 say l Devlet hale Kanununun 45. maddesine göre Aç k Teklif Usulü ile yap lacak ihale neticesinde 3 y l kiraya verilecektir. 2 - hale 08 / 05 / 2014 Günü saat da Belediye Encümen Salonunda yap lacakt r. 3 - Muhammen Bedel : hale konusu kiralama iflinin ayl k muhammen bedeli 550,00 TL/Ay d r. 4 - Geçici Teminat Bedeli : hale konusu kiralama iflinin Geçici teminat bedeli, 3 y ll k muhammen bedelin % 3 ü tutar ndaki 594,00 TL dir. ( 2886 say l D..K.nun 26. maddesine göre Tedavüldeki Türk Paras yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlar n n verecekleri süresiz Teminat Mektuplar cinsinden verilebilir.) 5- steklilerde aran lan flartlar ve belgeler : a - haleye ifltirak Dilekçesi. b - Nüfus Cüzdan fotokopisi c - kametgah Belgesi. d - Yasal tebligat adresini belirten imzal adres beyan. ( haleye vekaleten kat lanlar da yukar daki belgeleri ibraz edeceklerdir.) e - Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendi ine dair makbuz. f - fiartname bedelinin Belediye Veznesine ödendi ine dair makbuz. g - Kirac l k iliflkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolay Belediyemize borcu olmad na dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlü ünden al nacak.) h - Kirac l k iliflkisinden dolay,belediye ile icral k yada mahkemelik bir davan n devam edip etmedi ine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk flleri Müdürlü ünden al nacak.) - Tüzel Kifliler için Noter tasdikli Tescil Belgesi. j - Tüzel Kifliler ad na ihaleye ifltirak eden kiflilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi. k - Tüzel Kifliler ad na ihaleye ifltirak eden kiflilerin Noter tasdikli mza Sirküsü. 6 - haleye Kat lamayacak olanlar : a say l Devlet hale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kifliler, do rudan veya dolayl olarak ihaleye kat lamazlar. b - Belediyemizde kirac iken sözleflmeye ayk r fiillerinden dolay tahliye edilenler ile bunlar n eflleri ya da flirket ortaklar do rudan veya dolayl olarak ihaleye kat lamazlar 7 - Belediye Encümeni ihaleyi yap p yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapal bir zarfa konularak; Encümen Baflkanl na sunulmak üzere, ihale günü saat ye kadar Belediye Yaz flleri Müdürlü üne verilecektir. 9 - hale flartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve stimlak Müdürlü ü hale Servisinden 250 TL flartname bedeli karfl l nda temin edilebilir. (Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydan KEÇ ÖREN / ANKARA) KEÇ ÖREN BELED YE BAfiKANLI I (Bas n ) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Say n Valimize çok teflekkür ediyorum. dedi. Katipzadeler in konuflmas n n ard ndan, Türkiye nin Cidde Büyükelçili i Bas n Ataflesi Bahattin Akyön, heyet üyelerini Vali Aksoy'a tan tarak, Türkiye nin Cidde Baflkonsolosu Fikret Özer taraf ndan kendisine gönderilen mektubu sundu. Vali Hüseyin Aksoy, ziyarette yapt konuflmada Samsun hakk nda bilgi verdi. Samsun'un, nüfus itibariyle Türkiye nin 16. büyük flehri ve birçok sektörlerde önemli potansiyelleri olan bir kent oldu una dikkat çeken Vali Aksoy, "Baflta tar m olmak üzere ticarette, turizmde ve belirli ölçüde geliflmekte olan, sanayide at l mlar yapmakta olan bir kent. Samsun; demiryolu, deniz yolu, kara yolu ve hava yolunun ayn kentte bulufltu u 4 ulafl m aks na sahip nadir illerimizden birisidir. Samsun, co rafi ve ulafl m bak m ndan uluslararas ticarete merkezlik yapacak kavflak noktada olan bir kenttir." dedi. Samsun un, turizm konusunda daha fazla turist almas anlam nda, baflta Büyükflehir Belediyesi olmak üzere, yerel yönetimlerle ve di er kurum ve kurulufllarla iflbirli i içerisinde çal flmalar yürüttüklerini ifade etti. lde tarihi anlamda milattan önceki dönemlere ait kal nt lar oldu unu, bunlar n gezilip görülebilecek flekilde oldu unu belirten Vali Aksoy, "Özellikle do al zenginliklerimiz oldukça fazlad r. Samsun da k fl sporlar yap labilecek Akda Kayak Merkezimiz, termal turizm yap labilecek s cak su kaynaklar m z, uluslararas Ramsar Sözleflmesi ile koruma alt na al nan sulak alanlar m z, Kufl Cennetimiz gibi de erlerimiz var. Kufl Cennetinde 342 kufl türü burada yafl yor ya da göç yolu olarak kullan yor. limizdeki baraj gölleri turizm alan nda çok önemli de erleri ve potansiyelleri bar nd rmaktad r. Bu boyutu ile bakt m zda Samsun; do al güzellikleriyle, tarihi zenginlikleriyle görmeye ve gezilmeye de er bir ildir. Sizlerin de bu program n zda bu güzellikleri ve de erleri görme f rsat n z olacakt r. Buralar görünce buralar hakk nda bir kanaat sahibi olacaks n z." fleklinde konufltu. Samsun'daki tarihi camiler hakk nda da bilgi veren Aksoy, flöyle konufltu: "Samsun bölgemize Müslüman halk n yerleflmeye bafllad ilk y llarda çivisiz camiler yap lmaya bafllanm flt. limiz genelinde yap lan araflt rmada 1200 lü y llardan kalma yaklafl k 800 y ll k geçmifli olan ahflap çivisiz camilerden hala ayakta olanlar var. Farkl tarihlerde yap lm fl olan bu camilerimizin flu an tespit edilenlerinin say s 104 tanedir. Bu camilerden önemli bir k sm nda flu anda ibadet yap lmaktad r. Bir k sm nda da restorasyon çal flmalar m z devam etmektedir. Bölgemizi turizm anlam nda gelifltirmek ad na turizm master plan m z yapt k. limizin turizm anlam nda tan t m için birçok fuarlara kat l yoruz. Ayr ca, bizim de Amasya, Tokat, Çorum ve Samsun illeri oluflturdu umuz Yeflil rmak Havza Birli imizin de ilimizi ve bölgemizi tan tmak amac ile yürüttü ü önemli çal flmalar var. Birli imiz bu hafta içerisinde Brezilya'da düzenlenecek turizm fuar na kat lacak. May s ay n n ilk haftas nda da Dubai'deki turizm fuar na kat lacak. Sizlerin buraya gelerek Samsun ile ilgili kanaat sahibi olman z oldukça önemli. (CHA)

7 24 Nisan 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Çözümlemeli. 2. Binek hayvan. Güzel, hofl, sevimli. 3. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. fiikâr. Karadeniz yelkenlisi. 4. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. 5. Bir renk. Kent serserisi, hayta. Bir nota. 6. Kutsal inanç, itikat. Kar fl kl k, kargaflal k, arabozuculuk. 7. Y k lm fl veya çok harap olmufl yap. 8. Abart l gurur, kuflku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastal Unvan, nam. nsan vücudunun d fl yüzü. Boru sesi. 10. hayvanlar n k fll k yemi. Hangi kifli. 11. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dal. Kiloamperin k saltmas. 12. Radyumun simgesi. Yar memnunluk anlatan bir ünlem. 13. Yas. Kabaca evet. 14. Ata binen kad n. Kimse, kifli. 15. talya da bir kent. Ölüm cezas. 16. Bir devletin temel yasas. Köpek. 17. htar, dikkat çekme, uyar. Baban n k z kardefli. 18. lgeç. Yük gemisi. 19. Adale. Akl n yitirmifl olan, mecnun. 20. Rütbesiz asker. Damarlarda dolaflan hayati s v. Yasaklama, yasak etme. Yukar dan afla ya: 1.Antalya ilinde bir ma ara. Çölde esen rüzgâr. Türk müzi inde bir makam. Bafl çoban. 2. Bir uzunluk ölçüsünün k saltmas. H zl yüzmek için aya a giyilen araç. Anlaml, manal. 3. Sodyumun simgesi. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. Kurutulmufl kaba- n içine çak l tafllar doldurarak yap lan ritim saz. 4. Rus Kazaklarda baflkan. Varsay mlar, hipotezler. 5. Çok Önemli Kifli anlam nda yabanc bir k saltma. Saniyede bir jullük ifl yapan bir motorun güç birimi. Kuzey Atlantik Pakt Örgütünün k saltmas. Gerekenden eksik. Rusçada evet. 6. Parola. Ar t mevi, tasfiyehane. Dost, yak n arkadafl. Sevinçli, nefleli. 7. Büyük bir iflin bir bölümünü yapt rmay, as l müteahhitten kendi üzerine alan ikinci müteahhit. Kötü, fena. ç. 8. Kendisine inan lan kimse. Çal flma, emek. Güney Afrika n n plaka iflareti. Bilgin. 9. Dar, uzun ve hafif bir tür yar fl kay. Ba naz, mutaass p. Gebe. 10. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. Yap m iflleri. Niteli i düflük, eski, elde kalm fl mal. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 Putin, K r m yar madas nda yaflayan halklara haklar n n iadesini öngören kararnameyi imzalad MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek tarafl ayr larak Rusya'ya ba lanan K r m'daki Tatarlar ve di er halklara haklar n n iadesini öngören kararnameyi imzalad. Putin, Kremlin Saray 'nda Rusya Devlet Konseyi'ni toplad. Federasyon Konseyi, Devlet Dumas, Federal Bölge Temsilcileri ile tüm yürütme organ baflkanlar n n kat ld toplant ya sözde K - r m Cumhuriyeti geçici Baflkan Sergey Aksyonov ile Sivastopol fiehir Valisi Sergey Menaylo ilk kez kat ld. Sergey Aksyonov, yar madada altyap sorununun öncelikli oldu unu söyledi. Ulusal projeler ve demografik politikalar n de erlendirildi i toplant - da Putin, "Stalin döneminde siyasi bask lara maruz kalan K r m Tatarlar ve K r m'da yaflayan di- er az nl klar n haklar n n iade edilmesi hakk nda" kararnameyi imzalad n aç klad. K r m' n Rusya'ya ilhak ndan sonra yap lmas gerekenlerin bafl nda ma dur edilmifl halklara haklar n n iadesi oldu unu düflündüklerini aktaran Putin, "Stalin döneminde sürgüne gönderilmifl Tatar, Alman, Ermeni ve Yunan az nl klar n n ma duriyetini tan - m fl oluyoruz" dedi. Putin karar n, K r m yar madas nda bulunan terk edilmifl ve hiçkimse taraf ndan kullan lmayan baz bölgelerde yap lacak sosyal ve ekonomik düzenlemeler içerdi- ini, bu bölgelerin yeniden canlanmas, geliflmesi için devlet deste i sa lanaca n belirtti. (AA) D fl Haberler Almanya'da uyuflturucu madde kullan m na ba l ölümler artt Almanya'da uyuflturucu madde kullan m nedeniyle hayat n kaybedenlerin say s geçen y l, 2012'ye göre yüzde 6 artarak 1002'ye yükseldi. BERL N Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Alman hükümetinin uyuflturucu ile mücadele sorumlusu Marlene Mortler taraf ndan haz rlanan rapora göre, Almanya'da uyuflturucu madde kullan m na ba l ölümler y llar nda düflerken, 2013'te ölümlerin say s bir önceki y la göre yükseldi. Uyuflturucu madde kullan m sonucu 2012 y l nda 944 kifli hayat n kaybederken, bu say 2013 y l nda 1002'ye yükseldi. Böylece uyuflturucu madde kullan m sonucu ölenlerin say s n n 2012 y l - na göre geçen y l yüzde 6 oran nda artm fl oldu. Hayat n kaybedenlerin yüzde 83'ünü erkekler olufltururken, ölenlerin yafl ortalamas n n ise 38 olmas dikkati çekti. Uyuflturucudan kaynaklanan suç oran ise geçen y l, 2012'ye göre yaklafl k yüzde 7 artarak 253 bin 525'e ç kt. Uyuflturucu suçlar n n toplam suçlardaki pay n n yüzde 4 oldu u belirtildi y - l nda ilk kez uyuflturucu madde kullananlar n say - s n n 19 bin 210 oldu ve bu da 2012'ye göre yüzde 2 oran nda düfltü. "Kristal Methamphetamin" adl uyuflturucu kullan m n n yüzde 7 oran nda artt na dikkat çekilirken, bunun büyük bir bölümünün Çek Cumhuriyeti'ndeki laboratuvarlarda yasa d fl bir flekilde üretildi i ve Almanya s - n r na yak n kentlerde sat ld belirtildi. Öte yandan raporda, eroin ve kokain gibi uyuflturucular n ilk kez kullananlar n oran n n da düfltü ü, 2013 y l na ele geçirilen eroin miktar n n 270, kokain miktar n n da bin 314 kilogram oldu u vurguland. Alman hükümetinin uyuflturucu ile mücadele sorumlusu Marlene Mortler ile Federal Kriminal Dairesi (BKA) Baflkan Jörg Ziercke, Federal Bas n Merkezi'nde düzenlenen bas n toplant s nda, 2013 y l için haz rlanan uyuflturucu raporu hakk nda bilgi verildi. Mortler, uzun vadede uyuflturucu kullan m ndan dolay hayat n kaybedenlerin say s nda düflüfl e ilimi görülse de hala uyuflturucudan ölenlerin say - s n n çok yüksek oldu una iflaret etti y l nda uyuflturucu ölümlerinde az da olsa bir art fl görülmesinin uyuflturucuyu önleme ve ba ml lara yard m etme çabalar n n sürdürülmesi gerekti ini ifade eden Mortler, zaman nda yard m etmekle uyuflturucunun afl r dozda kullan m - n n önüne geçilebilece ini kaydetti. 30 yafl n alt nda olan kiflilerin uyuflturucu madde kullan m na ba l olarak ölenlerin say s n n azalmas n olumlu bir geliflme olarak niteleyen Mortler, 2013 y l nda reflit olmayan iki kiflinin uyuflturucu kullan m sebebiyle hayat n kaybetti- ine dikkati çekerek, uyuflturucu ile mücadeleye erken yafllarda bafllanmas gerekti ini vurgulad. Baz uyuflturucu maddelerin sat fl n n serbest b rak lmas n n uyuflturucuyla mücadeleye zarar verdi ini ifade eden Mortler, ''Yasallaflt rmak tehlikesiz göstermek anlam na gelir'' ifadesini kulland. BKA Baflkan Ziercke de ''Crystal meth'' adl uyuflturucu maddenin kullan m n n artmas n n endifle verici oldu unu belirterek, bu maddeyi kullananlar n büyük sa l k sorunlar yla karfl laflt n kaydetti. Ziercke, sadece güvenlik mercileri seviyesinde de il, bilgilendirme ve önleme alan nda her fley yap larak bu geliflenin durdurulmas gerekti ini söyledi. Esrar kullan m n n ise geçen y llardaki seviyede kald n ifade eden Ziercke, esrar ticaretinin uyuflturucu ticaretinin yaklafl k yüzde 60' n kapsad n belirtti. Ziercke, 2013 y l nda esrar konusunda yaklafl k 145 bin suçun polis taraf ndan kayda geçirildi ini, bunun 2008 y l ndan sonra en yüksek seviyeye ulaflt n kaydetti. Afganistan'da uyuflturucu üretimin artt na iflaret eden Ziercke, ''Afganistan da üretilen uyuflturucunun yüzde 70 ila 80'inin Avrupa ya ulaflt - n biliyoruz'' dedi. Avrupa'da eroine büyük talebin oldu unu belirten ifade eden Ziercke, Balkan ülkelerinden kullan - lan güzergahtaki kaçakç - l k faaliyetlerinin bunu destekledi ini, bu güzergahta 2013 y l nda 700 kilogram, bu y l n ocak ay nda da 1,2 ton eroin ele geçirildi ini kaydetti.(aa)

9 24 Nisan 2014 ran Cumhur Baflkan Ruhani: "Kad nlar f rsat, güvenlik ve sosyal alanlarda eflit haklara sahip olmal TAHRAN - ran Cumhurbaflkan Hasan Ruhani, Kad nlar Günü nedeniyle yapt aç klamada "kad nlar n f rsat, güvenlik ve sosyal alanlarda eflit haklara sahip olmalar gerekti i" aç klamas nda bulundu. ran Cumhurbaflkan Hasan Ruhani, Cumhurbaflkanl resmi internet sitesinden yapt - aç klamada, "Sahip olduklar vakar, onur ve iffetli flahsiyetleriyle erkekler kadar toplumun her alan nda var olan ülkemizin kad nlar, f rsat, güvenlik ve sosyal alanlarda da eflit haklara sahip olmal d r" ifadelerine yer verdi. Aç klamada, Hz. Fatma'n n hayat n n sadece kad nlara de il tüm insanlara örnek oldu unu ifade eden Ruhani, Hazreti Fatma'n n do um gününü ve Kad nlar Günü'nü kutlad. slami ölçülere göre erke in kad na, kad n n erke e bir üstünlü ünün bulunmad n belirten Ruhani, "Kad - n n asli vazifesi annelik görevidir ve çocuk e itiminden daha üstün bir görev yoktur. Fakat bu durum kad n n, sosyal, iktisadi ve kültürel alanlarda etkin görevler üstlenmesine engel de ildir" ifadesini kulland. Kad n n sorumluluk alan n n sadece eviyle s n rland r lmamas gerekti ine iflaret eden Ruhani, "Bizim 'Umut ve Sa duyu' hükümet pro ram m z n gerçekleflmesi, ranl kad nlar n, toplumun her alan nda etkin olmas yla mümkün olacakt r. Bu, medeni bir toplum olman n geregidir" görüfllerini paylaflt. Hazreti Fatma'n n do um y l dönümü, her y l ran'da Kad nlar Günü olarak kutlan yor.(aa) D fl Haberler Abluka alt ndaki Yermuk Mülteci Kamp 'na yaklafl k 2 haftad r yard m ulaflm yor Suriye'nin baflkenti fiam'da rejim güçlerinin kuflatmas alt ndaki Yermuk Mülteci Kamp 'na yaklafl k 2 haftad r yard m ulaflt r lamad ve insani durumun tekrar kötüleflmeye bafllad belirtildi. STANBUL - AA'ya konuflan fiam' n güneyinde yer alan kamptaki aktivistlerden Rami es- Seyyid, "Birleflmifl Milletler Filistinli Mültecilere Yard m Kuruluflu'nun (UNRWA) 14 gündür insani yard mlar durdurmas n n ard ndan kamptaki insani durum yeniden kötüleflmeye bafllad. Yard mlar yeterli olmasa da geçici bir süre kampta iyileflme gözlenmiflti. Ancak rejim güçleri, insani kurumlar n görevlerini yapmalar na izin vermedi i için yaklafl k 2 haftad r kamptaki insanlara yard m edilemiyor" dedi. Kamp n mahallelerine yönelik rastgele düzenlenen bombal sald r lar n çok say da kiflinin ölmesine ve yaralanmas na neden oldu unu ifade eden Seyyid, "Hasta ve yaral lar n bir k sm da sa l k ekipmanlar n n yetersizli i ve rejimin kamp d fl ndaki hastanelere nakle izin vermemesi nedeniyle hayat n kaybetti" ifadelerini kulland. Seyyid Yermuk Mülteci Kamp 'ndaki yard m da t m na iliflkin ise flunlar kaydetti: "Uluslararas kurulufllar n bölgedeki krizin etkisini hafifletmek için yapt yard mlar, Esed güçleri ve Filistin Halk Kurtulufl Cephesi (FHKC) Genel Komutanl taraf ndan engelleniyor. Esed güçleri, insanlar n yard m almak için topland Rama caddesindeki da t m noktas n birçok kez hedef ald. Aralar nda çocuk ve kad nlar n da bulundu u yaklafl k 10 kiflinin hayat n kaybetti- i, çok say da kiflinin de yaraland olay bu sald r lar n en kanl lar ndan biri olarak addedebiliriz." Abluka nedeniyle açl ktan ölenlerin say s 144'e ulaflt Yermuk Mülteci Kamp 'nda Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), rejim güçleri ve FHKC-Genel Komutanl milislerinin bölgeye s zma giriflimlerine karfl koymaya çal flt zamanlarda çat flmalar yafland n belirten Seyyid, "Filistin Kurtulufl Örgütü kampa dönmedi ve anlaflmaya ba l kalmad. Rejim güçleri de kamp n tarafs zlaflt r lmas için yap - lan anlaflmaya ba l kalmad. Abluka nedeniyle bölgede açl ktan ölenlerin say s 144'e ulaflt " diye konufltu. Yermuk Mülteci Kamp 'ndaki Nusra Cephesi ile silahl Filistinliler aras nda flubat ay n n ortalar nda anlaflma sa lanm fl, buna göre, Nusra Cephesi'nin Yermuk'tan çekilerek yetkilerini Filistinlilere devredece i ve kamp n Filistinli silahl gruplara b - rak laca aç klanm flt. Silahl gruplar n çekilmesi, Filistinli örgütlerin kamp yönetmesi, yard mlar n ulaflt r lmas ve çat flmalardan uzak tutulmas amac yla yap - lan ateflkesin Esed rejimine ba l güçler taraf ndan ihlal edildi i gerekçesiyle Nusra Cephesi'nin yan s ra di er silahl gruplar da mevzilerine geri dönmüfltü. Suriye nsan Haklar Örgütü'nün (SNHR) raporuna göre, Yermük Mülteci Kamp 'nda, 128 kiflinin açl ktan öldü ü, kamptaki 185 bin ailenin ülke içinde çeflitli bölgelere ve komflu ükelere göç etti- i aç klanm flt. fiam' n merkezine 10 km uzakl ktaki Yermuk Mülteci Kamp 'na yönelik abluka 10 Temmuz 2012'de bafllad, 17 Temmuz 2013 tarihinde ise kamp rejim taraf ndan tamamen abluka alt na al nd. (A.A)

10 10 Ekonomi 24 Nisan 2014 Çiftçi borçlar ertelenecek G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, yaflanan don hadisesi sebebiyle hükümetin özellikle çiftçilerin sigorta yapt ran ve yapt rmayan bütün üreticileri kapsamak üzere 60 ilde ki borçlar n n ertelenmesiyle ilgili bir çal flma bafllatt n aç klad. 'E er kar 25 milyar TL olsayd, cari aç a ciddi katk sa lad söylenebilirdi' HABER MERKEZ - Eker, "fiu anda bu borçlar n ertelenmesiyle ilgili Hazine Müsteflarl - m z gerekli çal flmay yap yor ama siyasi olarak karar, Say n Baflbakan m z taraf ndan talimat verildi ve ilgili departmanlar m z bununla ilgili çal flmakta." dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunun 79. birleflimi, yoklama yap lmaks z n saat 15.00'te aç ld. Birleflimi TBMM Baflkanvekili Sad k Yakut Yakut yönetiyor. Baflkan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem d fl konuflma için söz verdi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, gündem d fl konuflmaya cevap verdi. Geçti imiz mart ay n n son günü ile nisan ay n n ilk üç gününde Türkiye genelinde bir don vuku buldu unu hat rlatan Eker, meyve bahçeleri, yer yer sebze bahçelerinin bundan zarar gördü ünü ifade etti. Yaklafl k 60 vilayetin bir flekilde bundan etkilendi ini anlatan Eker, "Bununla ilgili, tabii, hasar tespit çal flmalar devam ediyor. Ancak, bildi iniz gibi don, sigorta kapsam nda. Özellikle, meyvelerde ve çiçeklenme sürecinde yüzde 66, 67'ye kadar Bakanl k taraf ndan sigorta poliçeleri desteklenmek suretiyle bu konuda çiftçilerimize destek sa lanmaktad r. Gerek don gerek dolu gerek sel gerek yang n gerek f rt na gibi birçok do al afet Bakanl m z, Hükûmetimiz döneminde ç kar lan yasayla ve devlet taraf ndan da yüzde 50'si sübvanse edilmek suretiyle destekleme kapsam na al nm fl durumda. Çünkü, tabiat flartlar na, risklerine son derece de aç k bir sektör olmas hasebiyle mutlak surette bu sigorta imkân ndan çiftçilerimizin istifade etmesini arzu etmekteyiz. Tar m sigortalar kapsam nda meydana gelen don zararl hasar tazminatlar kesin ekspertizlerden sonra en k sa süre içerisinde ödenecektir." diye konufltu. Kurakl kla ilgili olarak, flubat, mart ve nisan ya fllar n n tar msal kurakl k riskini önemli ölçüde azaltt n belirten Eker, nisan sonu ve may s ya fllar n n da bundan sonraki süreçte kuflkusuz belirleyici olaca na dikkat çekti. Hükûmetin özellikle çiftçilerin sigorta yapt ran ve yapt rmayan bütün üreticileri kapsamak üzere 60 ilde ki borçlar n n ertelenmesiyle ilgili de bir çal flma bafllatt - n dile getiren Eker, flöyle devam etti: "fiu anda bu borçlar n ertelenmesiyle ilgili Hazine Müsteflarl m z gerekli çal flmay yap yor ama siyasi olarak karar, Say n Baflbakan m z taraf ndan talimat verildi ve ilgili departmanlar m z bununla ilgili çal flmakta. Bunu da bu vesileyle yüce Meclisin bilgisini sunmak istiyorum. Toplamda 700 bin civar ndaki üreticimize 2013 y l içerisinde 18 milyar liran n üzerinde, 18 milyar 300 milyon lira civar nda kredi kulland r ld n biliyoruz. Tabii bunlar n hepsi ayn flekilde don afetine maruz kalm fl de il, bunlar hesaplan yor ve bunlar n borçlar n n bir y l süreyle ertelenmesi gündemde, bununla ilgili çal flma flu anda yap - l yor. Tar m sektörü, tabiat flartlar na ba ml olmas ve yüksek risk ihtiva etmesine ra men Hükûmetimiz döneminde uygulanan gerek do ru strateji ve uygulanan do ru politikalarla, haz rlanan projelerle Avrupa'ya da, dünyan n birçok ülkesine de nispetle çok yüksek oranda büyüme kaydetmifl durumda. Son 10 y - l n 9'unda Türkiye'de tar m sektörü büyüme kaydetti y ll k ortalama tar msal büyüme sabit fiyatlarla yüzde 2,7 ve ayn dönem Avrupa Birli i 28 üye ülkenin büyüme ortalamas yüzde 0,6. Dolay s yla bizim bu dönemdeki nüfus art fl h - z m z dikkate ald m zda ki, binde 13; aras nda sabit fiyatlarla ortalama y ll k yüzde 2,7'lik bir büyüme önemli bir büyümedir." (CHA) STANBUL- stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas ( SMMMO) Baflkan Yahya Ar kan, ran as ll ifl adam Reza Zarrab (R za Sarraf)' n cari aç a ciddi anlamda katk sa lad n n söylenebilmesi için elde etti i kar n 25 milyar TL olmas gerekti ini kaydetti. 17 Aral k 2013'te rüflvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, daha sonra serbest b rak lan Reza Zarrab (R za Sarraf)' n cari aç k ile ilgili aç klamas n Cihan'a de erlendiren Yahya Ar kan, Zarrab' n 25 milyar TL'lik gelir sa lad m ifadesini, Türkiye'ye 25 milyar TL'lik katma de er yaratt fleklinde alg lamamak gerekti ini ifade ederek, flunlar söyledi: " hraç edilen alt nlar ithal yoluyla sa lanm flt r. Bu ihracat nedeniyle de sadece komisyon geliri elde edilmifltir. Dolay s yla sadece ithalat ve ihracat aras ndaki fark kadar cari aç a katk sa lanm flt r ki; bu da ifade edildi i kadar büyük rakamlar olamaz. Dolay s yla Reza Zerrab' n vergi rekortmeni olmas elde etti i komisyon gelirine ba l d r. Buradaki komisyon oran ve tutar da bilinmedi ine göre elde etti i geliri net olarak hesaplamak mümkün de ildir. Ancak, bunun çok büyük rakamlarda oldu unu zannetmiyorum. E er elde edilen kar 25 milyar TL olsayd, o zaman vergi rekortmeni olabilirdi ve cari aç a ciddi anlamda katk sa lad söylenebilirdi." (CHA)

11 24 Nisan Ankara Çubuk ta kurakl k endiflesi yaflan yor Ankara n n Çubuk ilçesinde kavun üreticileri ya mur ya mamas nedeniyle tarladaki mahsulün kuruyaca ve üretim olmayaca endiflesiyle, ya mur duas na ç kt. Üreticiler çocuklara da fleker da tarak, onlardan dua etmelerini istediler. ANKARA- A lc k Mahallesi nde düzenlenen ya mur duas na Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluflu temsilcileri, mahalle halk n n yan s ra civar köy ve mahalleden gelen vatandafllar kat ld. Sabah n erken saatlerinde ya mur ya mas için adanan kurbanlar kesen mahalle sakinleri, kurban etinden mahalle kona nda bulunan mutfakta yemek piflirdi. Mahallenin en yafll lar ve çocuklar hocalar eflli inde Dede Tepeye tekbir, salavat ve ilahiler eflli inde yürüyerek tepede toplu olarak gün boyunca dua etti. K l nan namazlar n ard ndan vatandafllara kesilen kurbanlar n etlerinden piflirilen homaça yeme- i ve bulgur pilav da t ld. Uzun süren bir kurakl k yafland na dikkat çeken Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan, mahallelerinde üreticilerin kurakl k endiflesiyle s rayla ya mur dualar - na ç k ld n söyledi. Son hafta içerisinde k smen ya mur al nd n hat rlatan Acehan, flunlar söyledi: Bugün 3 mahallemizde ya mur duas var, flükür duas var. Allah m za hamdolsun son hafta içerisinde k smen ya mur ald k. Cenab Allah nezdinde inflallah dualar m z kabul olur. Ama her fleyden önce bu tür etkinlikler ayn zamanda köylümüzü, mahalle halk m z, vatandafllar m z bir araya getiren güzel bir etkinli e dönüflüyor. O nedenle bugün onlarla bir olmak üzere A lc k Mahallemizi ziyaret ettik. Burada ki duaya ve ziyafete kat ld k. KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Mahalle sakinlerinden Nurettin Sipahi (74) de ya mura ihtiyaç duyduklar n belirterek flunlar söyledi: Biz bu gün 3 tane kurban kestik. Kurbanlar m z konakta pifliyor, bütün halk ya mur duas na ve yemek yemeye davet ettik. Yani komflular m z ve yabanc olsun olmas n hepsini buraya davet ediyoruz. Duaya ç kacak çocuklar m - za fleker da t yoruz. Onlar gelmedi i zaman dualar n kabul olmayaca inanc hakimdir. Bu bizim atalar m zdan gelen bir adetimizdir. Çocuklara fleker verince daha gönüllü geliyorlar ve daha fazla dua ediyorlar. Zaten bu dualarda çocuklar m z içindir. (AA) A N A L T K 2 K A T M N K 3 A A V T A K A 4 R A M R A L R 5 A K A P A F A 6 M A N F E S A T 7 N K V R A N E 8 P A R A N O Y A 9 S A N T E N T 10 A L A F R K M 11 M E K A N K K A 12 T R A E H L 13 S M A T E M H A 14 A M A Z O N Z A T 15 B A R D A M 16 A N A Y A S A T 17 K A Z H A L A 18 E D A T L E P 19 K A S D E L O 20 E R K A N M E N

12 12 Ekonomi MOSKOVA- Rusya Baflbakan Dmitri Medvedev 2014 de en az ndan Avrupa Birli i seviyesinde ekonomik büyüme beklediklerini söyledi. Duma da konuflan Medvedev, Makroekonomik göstergelerin ço u dura an ya da pozitif. Bu y l en az ndan AB seviyesinde bir ekonomik büyüme bekliyoruz. dedi. Avrupa Komisyonu fiubat sonunda yapt aç klamada AB nin 2014 sonunda yüzde 1,5 büyüme bekledi- ini belirtti. Euro bölgesi 2013 de yüzde 1,2 büyüme gerçeklefltirmiflti. Rusya Ekonomi Bakanl 2014 de gayri safi milli has lan n CUMBfiK MHF A K LI I 1923-KO -KAR-007 VE 1923-KO -KAR-008 ALBÜM NUMARALI B NALARIN ÇATI, KAPI PENCERE DO RAMALARIN DE fi M LE B NA ÖNÜ ZEM N N YEN LENMES yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K - RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar :Yaln z 1 Kalem KO -KAR-007 ve KO -KAR-008 nu.l binalar n d fl cephe boya ve s va onr.lar, çat ve ya mur inifl borular n n yenilenmesi ile demir do ramalar n n pvc do rama ile de ifltirilmesi iflleri yap lacakt r. 1- NfiAAT MALATI % 100,00 Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Çankaya/ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIfi) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA b) Tarihi ve saati: :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz. yüzde 1,1 büyüyece ini, en az ndan yüzde 0,5 rakam n n yakalanaca n aç klad. Rusya Maliye Bakanl ise yeterince iyimser de il krizi sonras en zor dönemin yafland 2014 de s f r büyüme rakamlar görülebilir. 24 Nisan 2014 Rusya 2014 de AB seviyesinde büyüme bekliyor Rusya Maliye Bakan Anton Siluanov, ülkenin 2014 de yüzde 0,5 ya da s f r büyüme gerçeklefltirebilece ini söylemiflti. Maliye Bakanl - n n geniflletilmifl toplant s nda konuflan Siluanov, krizinden bu yana en zor flartlar alt nda bulunuyoruz. (CHA) CUMBfiK MHF A K LI I 1923-KO -KAR-007 VE 1923-KO -KAR-008 ALBÜM NUMARALI B NALARIN ÇATI, KAPI PENCERE DO RAMALARIN DE fi M LE B NA ÖNÜ ZEM N N YEN LENMES MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say - lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Yap m fllerinde Benzer fl Gruplar Tebli i nde yer alan B-III GRUBU filer BENZER fi OLARAK DE ERLEND R LECEKT R. hale konusu ifle iliflkin ifl deneyim belgeleri sunulabilece i gibi ihale konusu ifli de içeren ifl deneyim belgeleri de sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu ifle ait ifl tutar, ifl deneyim belgesi üzerinden tespit edilebilmelidir. fl deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu ifle ait ifl tutar n n tespit edilebilece i bilgi ve belgelerin teklif kapsam nda sunulmas zorunludur Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: NfiAAT MÜHEND SL VEYA M MARLIK 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDE- RE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ AN- KARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY R- M ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,0 Bas n-5407(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

13 24 Nisan 2014 ASKABAT - Dünyan n enerji kaynaklar n n büyük bir k sm na sahip olan Türkmenistan'da, dev kimyasal gaz kompleksinin temeli at ld. Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov'un kat ld törenle temeli at lan polietilen ve polipropilen üretim tesisinin maliyeti 3,4 milyar dolar bulacak. Söz konusu tesis, Japonya'n n Toyo Engineering ile Güney Kore'nin LG nternational ve Ekonomi Türkmenistan'da 3,4 milyar dolarl k enerji yat r m 13 Hyundai Engineering flirketler konsorsiyumu infla edecek. Do algazdan üretilecek polietilen ve polipropilen ürünleri üretim tesisi, Hazar Denizi'nin k y s ndaki Kiyanli kasabas nda kurulacak. Tesiste, bir y lda 5 milyar metreküp do algaz ifllenecek. Temel atma törenine kat lan Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov, geçen sene Japonya'ya gerçeklefltirdi i resmi ziyaret kapsam nda 20 milyar dolarl k yat r m anlaflmalar na imza at ld n kaydetti. Japonya taraf ndan Türkmenistan' n do algaz ve kimya sanayisine 20 milyar dolar yat r m yap laca n belirten Berdimuhamedov, bu yat - r m anlaflmalar n n ilkinin temelini att klar n söyledi. Tesisin Japon ve Güney Kore flirketleri taraf ndan infla edilece ini söyleyen Türkmen lider, burada bir y lda 386 bin ton polietilen ve 81 bin ton polipropilen üretilece ini belirterek, bunun dünya pazarlar na ihraç edilece ini ifade etti. Türkmenistan' n devasa enerji kaynaklar na sahip oldu unu belirten Berdimuhamedov, enerji kaynaklar n sadece yurt d fl na ihraç etmekle kalmay p, do algaz ve petrolden çeflitli ürünler üreterek, ihraç ürün yelpazesini geniflletmek istediklerini kaydetti. HV.K.K.LI I KH.DES.KT.GRP.K.LI I LOJMANLARINA ISI PAY ÖLÇER TAKILMASI MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I HV.K.K.LI I KH.DES.KT.GRP.K.LI I LOJMANLARINA ISI PAY ÖLÇER TAKILMASI yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K - RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi: ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Yaln z 1 Kalem. Termostatik Vana ve Is Pay Ölçer Tak lmas. 1- MEKAN K MALATI % 99, ELEKTR K MALATI % 0,8283 Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer: Çankaya/ANKARA c) fle bafllama tarihi: Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (YÜZY RM ) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI- I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say - lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Yap m fllerinde Benzer fl Gruplar Tebli i nde yer alan C-II GRUBU filer BENZER fi OLA- RAK DE ERLEND R LECEKT R. hale konusu ifle iliflkin ifl deneyim belgeleri sunulabilece i gibi ihale konusu ifli de içeren ifl deneyim belgeleri de sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu ifle ait ifl tutar, ifl deneyim belgesi üzerinden tespit edilebilmelidir. fl deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu ifle ait ifl tutar n n tespit edilebilece i bilgi ve belgelerin teklif kapsam nda sunulmas zorunludur Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: MAK NE MÜHEND SL 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLI- DERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARAadresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANKARA NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI I K RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ AN- KARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZ- Y RM ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,0 Bas n-5391(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

14 14 Ekonomi Gazprom dan Ankara aç klamas : Güney Ak m da güzergah de iflikli i yok Gazprom Baflkan Yard mc s Aleksandr Medvedev in Türkiye ye gerçeklefltirdi i ziyaretin ard ndan flirketten yap lan aç klamada, Güney Ak m n daha önce belirlenen güzergahta gerçeklefltirilmekte oldu u ifade edildi. MOSKOVA- Gazprom bas n bürosundan yap lan aç klamaya göre, Ankara da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z ile yap lan görüflmelerde Güney Ak m n masaya yat r ld kaydedildi. Gazprom aç klamas nda, Görüflmede Güney Ak m projesi ele al nd. Projenin daha önce belirlenen güzergahta gerçeklefltirilmeye devam edece i vurguland. Hatt n inflaas, Rus do algaz n n Avrupa ya yönelik sevkiyat güvenilirlili ini art racak. bilgisi verildi. Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Y ld z, Moskova n n Güney Ak m n Türkiye nin topraklar ndan geçmesi talebi olursa de erlendirebileceklerini söylemiflti. Ankara ya göre Güney Ak m, tamam ile denizin alt ndan geçerek Bulgaristan a ulaflmak yerine Karadeniz i dikey keserek Türkiye ye oradan da Avrupa ya ulaflt - r labilir. Bu flekilde yeni transit yolunun belirlenmesi ile maliyetlerin üçte bir oran nda düflmesi öngörülüyordu. Ankara temaslar nda do algaz T.C. GÖLBAfiI (ANKARA) CRA DA RES 2013/1469 TLMT. TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI indiriminde de ilerleme sa lanamazken, Mavi Ak m üzerinden al - Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca- na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece- i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. l. hale Tarihi : 13/05/2014 günü, saat 10:15-10:20 aras. 2. haie Tarihi : 28/05/2014 günü, saat 10:15-10:20 aras. hale Yeri : Bahçelievler Mahallesi 162.Cadde No:l fioförler Odas Otopark -Gölbafl /ANKARA No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) De eri TL ,00 1 %18 34 E 4937 Plakal.Chevrolet Marka, Blazer Tipi, 1998 Model, Siyah Renkli, CW Motor ve 1GNDT13WXW2I31780 fiase Seri Numaral, Muhtelif yerlerinde çizik ve çürükler bulunan, Stepme ve Kontak Anahtar mevcut.lastikleri iyi durumda, Otomatik Vitesli, Benzinli- LPG'li Otomobil-Arazi Tafl t Bas n-5392(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar nan do algaz miktar 16 milyar metreküpten 19 milyar metreküpe ç kar lmas konusunda mutabakata var ld. Taraflar kapasite gücünün art r lmas n n Mavi Ak m a yeni ek boru döflenmesinin gerektirmedi i vurguland. ran ve di er al mlarda sorun yafland nda Mavi Ak m pratik bir flekilde art r larak çözüm üretiliyor. Ankara n n do algaz fiyatlar nda 1 Ocak 2015 den itibaren revizyon talep hakk bulunuyor. Türkiye, Gazprom la görüflmelerinde indirim taleplerini gündemde tutarak gelecek y la kadar somut ilerleme sa lamak istiyor. Türkiye, Almanya dan sonra Rusya dan en çok do algaz al m yapan ülke te Türkiye nin al m 26,6 milyar metreküpe ulaflt. Türkiye nin Rusya dan do algaz al mlar n n yüzde 50 den fazlas Mavi Ak m üzerinden, di er k sm da Bat Hatt ndan gerçeklefliyor. (CHA) 'E er kar 25 milyar TL olsayd, cari aç a ciddi katk sa lad söylenebilirdi' STANBUL- stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas ( SMMMO) Baflkan Yahya Ar kan, ran as ll ifl adam Reza Zarrab (R za Sarraf)' n cari aç a ciddi anlamda katk sa lad n n söylenebilmesi için elde etti i kar n 25 milyar TL olmas gerekti ini kaydetti. 17 Aral k 2013'te rüflvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, daha sonra serbest b - rak lan Reza Zarrab (R za Sarraf)' n cari aç k ile ilgili aç klamas n Cihan'a de erlendiren Yahya Ar kan, Zarrab' n 25 milyar TL'lik gelir sa lad m ifadesini, Türkiye'ye 25 milyar TL'lik katma de er yaratt fleklinde alg lamamak gerekti ini ifade ederek, flunlar söyledi: " hraç edilen alt nlar ithal yoluyla sa lanm flt r. Bu ihracat nedeniyle de sadece komisyon geliri elde edilmifltir. Dolay s yla sadece ithalat ve ihracat aras ndaki fark kadar cari aç - a katk sa lanm flt r ki; bu da ifade edildi i kadar büyük rakamlar olamaz. Dolay s yla Reza Zerrab' n vergi rekortmeni olmas elde etti i komisyon gelirine ba l d r. (CHA)

15 24 Nisan 2014 Ankara HABER MERKEZ - Kurtulufl Kapal Spor Salonunda gerçekleflen final gecesi program na; lçe Kaymakam Resul K r, lçe Belediye Baflkan Gazi fiahin, lçe Müftüsü Faruk Turhal, Siyasi parti temsilcileri, Siyer Araflt rmac s ve program n konuflmac s Muhammed Emin Y ld r m, mamlar ve çok say da vatandafl kat ld. lçe Müftülü ünden görevli bir imam n Kuran- Kerim Tilaveti okumas ile bafllayan program, etkinlikler haftas boyunca düzenlenen ezbere hadis-i flerif okuma yar flmalar nda dereceye giren ö rencilerin hadis-i flerif okumalar ile devam etti. Programa konuflmac olarak kat lan, Siyer Araflt rmac s Muhammed Emin Y ld r m, sahabenin hayat n anlatt. Müslümanlar n peygamberi tan - mas n n sadece tarihi malumatlara sahip olmakla olamayaca n n alt n çizen Y ld r m O nu daha iyi tan mak için O nu bize anlatan temel kayna m z Kuran a bakmal y z. Kuran da geçen bütün ayetlerde Peygamber Efendimizin de- er ve k ymetini, görev ve sorumluluklar n bir de yetki ve s n rlar n anlat r. Peygamber, müminlere kendi canlar ndan daha evlad r. Peygambere duyulan sevgi bir müminin sadece vefa üzerinden duyaca bir sevgi de ildir. dedi. Konuflmalar n ard ndan hafta boyunca yap lan yar flmalarda dereceye giren ö renciler için ödül töreni düzenlendi. Liseler, Ortaokullar ve lkokullar aras nda birinci, ikinci ve üçüncüler hediyelerini protokol üyelerinden ald lar. Elmada da Kutlu Do um Haftas n n finali yap ld Elmada lçe Müftülü ü taraf ndan düzenlenen, Kutlu Do um Haftas etkinliklerinin final gecesi yap ld. 200 Alt nda l ö renciden 200 fidan 15 HABER MERKEZ - Çevre konusunda her geçen gün daha bilinçli bir hale gelen Alt nda l çocuklar, sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam etti. Ulubey Gençlik Merkezi ne üye 200 ö renci, do ay korumak için önemli bir projeye imza att. Peçenek Köyü ne 200 fidan diken Alt nda l çocuklar, çevreye verdi i önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Tiryaki Yeflil alanlar bir kentin can damar d r. Yeflil alanlara verdi i önemi her f rsatta dile getiren Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, çocuklar n bu davran fl ndan büyük mutluluk duydu unu belirtti. Tiryaki, yeflil bir Alt nda için yafll s yla genciyle mücadele verdiklerinin alt n çizerek sa l kl ve temiz bir çevre oluflturmak amac yla çal flt klar n vurgulad. Metropollerde nefes alacak alan olmad na dikkat çeken Baflkan Tiryaki Bu durumun önüne geçmek için geride b rakt m z 2 dönemde Alt nda da çok büyük ad mlar att k. lçemize dev parklar kazand rd k. Alt nda daki yeflil alan miktar 1 milyon metrekareyi geçti. lçemize daha çok park yapmak istiyoruz. Çünkü yeflil alanlar bir kentin can damar d r. dedi. Herkesin bir fidan oldu Ulubey Gençlik Merkezi ö rencilerinden Ahsen Nur Do an, yeflil bir çevre için ne gerekiyorsa yapacaklar n kaydederek a açlar n oksijen kayna oldu unu hat rlatt. Betonarme yap larla kapl olan flehirlerde yeflil alanlara ihtiyaç duyuldu unu söyleyen Ahsen, Alt nda da yeflil alanlar n giderek artt n ifade etti. Ahsen, kendilerine sundu u yeflil alanlar ve parklar için Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye teflekkür etti. Bir di er ö renci Halit Esen ise a açlar n insan hayat nda önemli bir yer tuttu unu belirterek sa l kl bir çevrenin ancak a açlarla var olaca n aktard. Gelecek kuflaklara bir orman b - rakmak istiyoruz. Bu nedenle herkesi a aç dikmeye davet ediyorum. Peçenek Köyü nde bugün yüzlerce a aç diktik, hepimizin bir fidan oldu. Bu fidanlar belki bugün de il ama ilerde bir orman oluflmas n sa layacak. dedi.

16 16 Ankara 24 Nisan 2014 Keçiören de Beyaz alt n yetifltiricili i için ilk ad m at ld çerdi i besin maddeleri ve ekonomik getirisiyle beyaz alt n olarak nitelenen kültür mantar elveriflli flartlar tafl yan çiftçiler için önemli bir gelir kap s haline geldi. HABER MERKEZ - Bu gelir kap s - n çiftçilerle tan flt rmak, kad nlar n aile ekonomisine katk sunmas n sa lamak ve Keçiören de kad n çiftçilerin kültür mantar yetifltiricili ine yönlendirilmesini sa lamak amac yla lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü nce bir kad n çiftçinin de iste iyle örnek bir çal flma bafllat ld. Güzelyurt Mahallesi nde yaflayan Zübeyde ÖZTÜRK isimli kad n çiftçiye mantar kompostu ve üst topra temin edilerek, eskiden ah r olarak kulland klar yerden 600 kg. mantar üretimi hedefleniyor. Proje kapsam nda mantar yetifltiricili i hakk nda verilen e itimlerin ard ndan Haymana dan getirilen her biri 13 kg a rl ndaki 100 adet mantar kompostu ve üst topra lçe Müdürlü- ü nde görevli teknik personellerce önceden haz rlanan yerlere sevk edilerek, Nisan ay n n sonunda al nacak ilk ürünler beklenmeye baflland. Konuyla ilgili de erlendirmelerde bulunan l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin TEMEL, içerdi i besin de erleri yönünden önemli bir g da maddesi olan kültür mantar n n yetifltiricili ine önem verdiklerini belirterek, bodrum, eski ah rlar gibi at l durumdaki yap lar n mantar üretimi için kullan - larak ekonomiye kazand r labilece ini söyledi. Tar m sektörüne yön verenlerin kad n çiftçiler oldu una dikkat çeken l Müdürü TEMEL, bu nedenle kad n çiftçilere yönelik projelere daha fazla destek ve teflvik verildi ini söyledi. Mantar üretimine bafllayan çiftçi Zübeyde ÖZTÜRK ise hem üretmenin hem de aile ekonomisine katk sunman n mutlulu unu yaflad n belirterek, projeyi gerçeklefltirenlere teflekkür etti. Sincan, bahar lalelerle karfl lad HABER MERKEZ - Sincan Belediyesi, ilçeyi lalelerle donatt. Vatandafl taraf ndan büyük ilgi ile beklenen laleler, ilçeyi süslemeye bafllad. lçeyi lale bahçesine çeviren 1milyon 250 bin lale, rengarenk görüntüsü ve hofl kokusu ile bahar müjdeliyor. lçeye bahar getiren laleleri gören ö renciler ise tualleri ald, Lale Meydan n n da laleleri resmetti. Sincan, bahar laleler ile karfl l yor. lçeyi lale bahçesine dönüfltürmeyi hedefleyen Sincan Belediyesi, 1 milyon 250 bin lale ile ilçe sakinlerine renk cümbüflü yaflat yor. Bahar rengarenk mis kokulu laleler ile karfl layan ilçe sakinleri, lalelerden de oldukça memnun 34 çeflit lale ile bezenen ilçede adeta renk cümbüflü yaflan yor. lçeyi rengârenk laleler ile donatan Sincan Belediyesi, vatandafl n da büyük takdirini topluyor. Kald r m kenarlar, kavflaklar, park ve meydanlar da laleler, güzel kokusu ve hofl görüntüsüyle adeta bahar müjdeliyor. lçe bahar c v l c v l kufl sesleri aras nda lalenin rengârenk görüntüsü ile kartpostal and r yor. Kültürel de erlere sahip ç kt klar n belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna Bahar n habercisi olan laleler ilçemizi süslemeye bafllad. Sincan m z için sembolik öneme sahip laleyi halk m zla buluflturmaya devam ediyoruz. dedi. Bu y lki dikimle beraber Sincan Belediyesi son 4 y lda vatandafl 3 buçuk milyon lale ile buluflturmufl oldu. lçenin simgesi olmas n n yan s ra görüntüsü ve kokusu ile de be eni toplayan laleler, vatandafl n hoflça vakit geçirmesini ve birbirinden güzel foto raflarla bu an lar kaydetmesini sa l yor. Bahar n müjdecisi laleleri gören ö renciler ise tualleri ald ve Lale Meydan n da laleleri resmetti. lçenin sembolünü tuallere tafl yan ö rencilerin neflesi ve heyecan etraftaki vatandafl da etkiledi. Gerçek ve resim lalelerin güzelliklerinin yar flt etkinlik birbirinden güzel lale resimlerinin tamamlanmas ile son buldu.

17 24 Nisan 2014 LK TÖREN MECL STE - Meclis Baflkan Cemil Çiçek, TBMM Atatürk An t na çelenk koydu. - Birinci Türkiye Büyük Millet Ankara Meclisi nde devlet erkan n n kat l m yla anma töreni düzenlendi. - TBMM Baflkan Çiçek, kutlamalar kabul etti. - Genel Kurul, Cemil Çiçek in baflkanl nda özelgündemle topland. 94. YIL COfiKUYLA KUTLANDI 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n n 94. Y ldönümü coflkuyla kutland. Atatürk ün arma an etti i bayram çocuklar coflkulu e lencelerle kutlad...meclis özel gündemle topland, parti liderleri birer konuflma yapt. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nedeniyle An tkabir de tören düzenlendi.tbmm Baflkan Cemil Çiçek baflkanl ndaki devlet erkan, Aslanl yoldan yürüyerek An tkabir e geldi. Meclis Baflkan Cemil Çiçek, Mustafa Kemal Atatürk ün mozelesine çelenk koydu. Daha sonra Atatürk ün huzurunda sayg duruflunda bulunuldu ve stiklal Marfl okundu. Cemil Çiçek baflkanl ndaki heyet, buradan Misak- Milli Müzesi ne geçti. Çiçek, An tkabir özel defterini imzalad. Törene; Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, CHP Genel Baflkan Kemal K - l çdaro lu, MHP Genel Baflkan Devlet Baflkan ile bakan ve milletvekillerinin aralar nda bulundu u çok say da kifli kat ld. ANKARA - Gazilerin yan s ra sivillerin de yararland Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon ve Bak m Merkezi, kuruluflundan bu yana 212 bin 650 kifliye verdi i hizmetle TSK n n itibar müessesi olmay sürdürüyor. TSK Rehabilitasyon ve Bak m Merkezi Baflkanl n n aç l fl n n 14 üncü y l dönümü düzenlenen törenle kutland. Merkezdeki törende konuflan TSK Rehabilitasyon ve Bak m Merkezi Komutan Tu general Celalettin Bacanl, merkez inflaat n n 1995 teki Haydi Türkiye Mehmetçikle El Ele kampanyas n n ard ndan toplanan ba fllarla bafllad n belirtti de faaliyete bafllayan merkezde gaziler ve di er hastalar n fiziki ve t bbi tedavilerinin yan s - ra hayata haz rlanmalar n n, rehabilitasyonlar n n ve bak mlar n n gerçeklefltirildi ini ifade eden Tu general Bacanl, DEVLET ERKANI ANITKAB R DE tesisin toplam 1 milyon 157 bin metrekare alana kuruldu unu söyledi. Merkezde psikolojik ve sosyal destek birimleri, meslek edindirme kurslar ve spor tak mlar n n yer ald n ifade eden Tu general Bacanl, spor kulüplerinin sadece gazilerin de il di er engellilerin de hayata ba lanmas na önemli katk sa lad n dile getirdi. Spor kulüplerinde 28 i milli olmak üzere 90 lisansl sporcunun oldu unu ifade eden Tu general Bacanl, sporcular n çeflitli branfllardaki baflar lardan örnekler verdi. Merkezin baflta gaziler olmak üzere sivil vatandafllara da hizmet verdi ine - Cumhurbaflkan Gül ün de kat ld oturumda, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli ile BDP ve HDP temsilcileri birer konuflma yapt. - Cumhurbaflkan Gül ve Baflbakan Erdo an, Meclis Baflkan Çiçek in ev sahipli inde, TBMM fieref Salonu nda yap lanresmi kabule kat ld. TSK Rehabilitasyon ve Bak m Merkezi 14 yafl nda dikkati çeken Tu general Bacanl, Merkezimiz bu yönüyle asl nda Türk Silahl Kuvvetlerinin, Türk milleti ve kendi özüyle bütünleflmesinin en somut örne ini teflkil etmektedir diye konufltu y l ndan bu yana 57 bini sivil olmak üzere 212 bin 650 kiflinin merkezin tedavi hizmetlerinden yararland - n kaydeden Bacanl, Merkezimiz her geçen y l teknolojik seviyesini ve hizmet kalitesini art rarak Türk Silahl Kuvvetlerinin bir itibar müessesi oldu unu kan tlam flt r ifadelerini kulland. Tu general Bacanl, TSK Rehabilitasyon ve Bak m Merkezinin t bbi rehabilitasyon alan nda Türkiye nin en iyisi ve öncü kurulufllar ndan biri olarak hizmet vermeye devam etti ini söyledi. Merkezde tedavi gören gazi Yener Taflk n, 2006 da Gabar da may na basarak yaraland n anlatt.(aa)

18 18 Güncel Kurakl k konusunda 2 Bakan çeliflkili konufltu... Hangisine inanal m? Enerji Bakan Taner Y ld z, kurakl k nedeniyle elektrik üretiminde sorun yaflanabilece ini, yaz döneminde elektrik ithal edebileceklerini aç klarken; Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu ise, "Barajlardaki doluluk oran yüzde 50'den fazla. stenildi i kadar enerji üretilebilir" aç klamas yaparak kafalar kar flt rd. Ero lu, Parlamento'da gazetecilerin, "Sapanca Gölü'nde su seviyesinin düfltü üne iliflkin haberleri" an msatmas üzerine, "Sapanca Gölü'nde mevcut su yüksekli i 30 metre 10 santim. Kritik eflik ise 27 metre. Daha 3 metre 10 santim fazla su var flu anda. Ya mur da ya yor. Hiç ya mur ya masa bile, 29.5 metreye iniyor su seviyesi. Sapanca Gölü'nde flu anda hiç bir problem yok" de erlendirmesinde bulundu. "Foto raflara bakt - m zda su seviyesi düflük görünüyor" sözleri üzerine, Ero lu, "Olabilir, foto raflara bakt nda olabilir. Maksimum su seviyesi çekilince Foto raflara bakma sen kota bak " diye konufltu. Ero lu, "Göle gelen su miktar nda azalma olup olmad n n" sorulmas üzerine, "Ya fllarda yüzde 29 nispetinde azalma oldu. Ama bu hafta muhtemelen Allah nasip ederse;, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri ya fl geliyor. Türkiye genelinde nisan ya fllar var. Dolay s yla nisan ya fllar n n büyük faydas olacak. Barajlarda yüzde 50'den fazla suyumuz var, geçen sene ya fl oldu u için " dedi. Çeliflkili aç klama Enerji Bakan Y ld z n kurakl k yüzünden elektrik üretiminin azalaca aç klamas yla ilgili soruya, "Peki o zaman neden elektrik yetmeyecek fleklinde aç klama yap ld?" sorusuna Ero lu, "Onu ben bilemem. Elektrikten sorumlu ben de- ilim, ben barajlardan sorumluyum. stendi i kadar planlanan elektri i üretebilir" yan t n verdi. Veysel Ero lu, baflka bir soru üzerine flöyle konufltu: "Kurakl k flu anda var. Fakat biz geçen sene ve bu sene tedbirimizi ald k. Kurakl kta ne olur? fiehirler susuz kal r. Sapanca'dan bahsedildi. Sapanca'dan su alan Kocaeli ve Sakarya'da su s k nt - s çekilmeyecek. Herhangi bir problem yok. kincisi hidroelektrik üretiminde sorun olabilir. fiu anda enerji barajlar - m zda yüzde 50 nispetinde doluluk oran var, suyumuz var yani. Üçüncüsü sulamada problem olabilir. Sulama barajlar m z yüzde 50 nispetinde dolu. Kald ki biz 'bin günde bin gölet ve baraj' kapsam nda bu sene, bin göleti bitiriyoruz, 400 tanesi bitti. Onun da büyük faydas oldu. Sulamada s - k nt olmayacak flekilde tedbir ald k. Mart ve nisan ay ndaki ya fllar sulama ihtiyac n azalt yor gün sulama ihtiyac kalm yor. Keflke böyle arada ya fl olsa da sulama ihtiyac kalmasa. Sulama barajlar nda da problem olmayacak. May s ay bafl nda tüm birimleri toplayarak toplant yapaca m ve de erlendirme yapaca m. Enerji, sulama ve içme suyu barajlar n n May s, Haziran, Temmuz, A ustos ve Eylül aylar na iliflkin son durumunu ele alaca- z. Bas na çok genifl aç klama yapaca m. ran, Bulgaristan ve Yunanistan dan ald m z elektrik miktar % 63 artt Türkiye nin y l n ilk 2 ay ndan ran, Bulgaristan ve Yunanistan dan ald elektrik miktar, yaklafl k yüzde 63 artarak 1 milyar 398 milyon 571 bin kilovatsaate ulaflt. thalattaki art fla paralel olarak komflu ülkelere yap lan ödeme ayn dönemde yüzde 62 artarak 110 milyon 498 bin 767 dolara ç kt. AA muhabirinin ald bilgiye göre, enerji ihtiyac n karfl lamak için komflular n n kap s n çalan Türkiye nin elektrik ithalat, bu y l n ilk aylar nda geçen y l n ayn dönemine göre önemli oranda artt. Geçen y l n ocak ay nda komflular Yunanistan, Bulgaristan ve ran dan 497 milyon 36 bin kilovatsaat elektrik ithalat eden Türkiye, bu y l n ayn ay nda 595 milyon 247 bin kilovatsaat elektrik ithalat gerçeklefltirdi. Geçen y l n ocak ay nda komflular ndan ald elektri e 38 milyon 841 bin 626 dolar ödeyen Türkiye, bu y l n ayn ay nda 47 milyon 171 bin 872 dolarl k ödemede bulundu. fiubatta elektrik ithalat ise geçen y - l n ayn ay na göre yaklafl k 2 ye katland. Geçen y l n flubat ay nda 362 milyon 960 bin kilovatsaat elektrik ithalat nda bulunan Türkiye, bu y l n ayn ay nda 803 milyon 324 bin kilovatsaat elektrik ithal etti. Türkiye, geçen y l n flubat ay nda elektrik ithalat için 29 milyon 405 bin 91 dolar harcarken, bu y l n ayn ay nda bu rakam 63 milyon 326 bin 895 dolara ulaflt. Türkiye nin y l n ilk 2 ay nda 3 komflusundan ald elektrik miktar geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 62,62 artarak 1 milyar 398 milyon 571 bin kilovatsaate ç kt. thalattaki art fla paralel olarak komflu ülkelere yap lan ödeme ayn dönemde yüzde 61,91 artarak 110 milyon 498 bin 767 dolara ç kt. Söz konusu dönemde en fazla elektrik ran dan ithal edildi. Geçen y l n ilk 2 ay nda ran dan 226 milyon 849 bin kilovatsaat elektrik ithal edilirken, bu y - l n ayn döneminde ithalat miktar 609 milyon 560 bin kilovatsaate yükseldi. Bulgaristan dan geçen y l n ilk 2 ay nda 436 milyon 135 bin kilovatsaat elektrik ithal edilirken, bu y l bu rakam 605 milyon 560 bin dolar olarak gerçekleflti. Türkiye geçen y l 5 ülkeden 4 milyar 650 milyon 370 bin kilovatsaat elektrik ithal etti. D flar dan al nan elektrik için 334 milyon 202 bin 376 dolar harcand. Elektrikteki ithalat ihtiyac n n yar dan fazlas Bulgaristan dan karfl land. Bulgaristan dan geçen y l 2 milyar 554 milyon 776 bin kilovatsaatlik elektrik al nd. Komfluya, bu elektrik tüketimi için 180 milyon 371 bin 697 dolar ödeme yap ld. Geçen y l Yunanistan dan da 1 milyar 229 milyon 686 bin kilovatsaatlik elektrik al nd. Yunanistan a elektrik al flverifli karfl l nda 86 milyon 846 bin 211 dolar ödendi.aa)

19 24 Nisan 2014 Ankara Afyonlulardan, Yaflar a tebrik Büyükçekmece Ayfonkarahisarl lar Kültür ve Dayan flma Derne i üyeleri, yerel seçimlerde rakiplerine aç k ara fark atarak yeniden Yenimahalle Belediye Baflkan seçilen Fethi Yaflar a tebrik ziyaretinde bulundu. HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a stanbul da yaflayan hemflehrileri jest yapt. Ziyarete Büyükçekmece Ayfonkarahisarl lar Kültür ve Dayan flma Derne i Baflkan Hüseyin Ünal, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ünal, Hasan Hüseyin Poyraz ve shak Özdo an kat ld. Yenimahalle nam sald stanbul da yaflayan Afyonlu hemflehrileri taraf ndan desteklendi ini bilmenin kendisini gururland rd n söyleyen Yaflar, Türkiye genelinde verdi imiz hizmetlerle an lmak beni sevindiriyor. Bu durum Yenimahalle Belediyesi nin yurdumuzda nam sald n gösteriyor. Bana zafer kazand ran Yenimahalleli vatandafllar m za ve Ankara d fl ndan destek olan herkese çok teflekkür ediyorum dedi. Yaflar a övgü Baflkan Yaflar la tan flmaktan mutluluk duyduklar dile getiren Dernek Baflkan Hüseyin Ünal, hizmetleriyle ad n duyuran Yaflar çok içten ve s cak bulduklar n, iletiflimi asla koparmayacaklar n ifade etti. Baflkan Duruay, minik misafirlerini a rlad 19 HABER MERKEZ - Gölbafl Sevgi Çiçe i lkokulu 2- E S n f ö rencileri, ö retmenleriyle birlikte Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret etti. Makam nda a rlad miniklerin isteklerini dinleyen Baflkan Fatih Duruay, ö rencilere önceden haz rlatt hediyelerini verdi. Kendisine büyük ilgi gösteren ö rencilerle bol bol foto raf çekilen Baflkan Fatih Duruay, miniklere bir de sürpriz yapt. Baflkan Fatih Duruay n Büyüyünce ne olacaks n z sorusuna hep bir a zdan Belediye baflkan diye cevap veren 8 yafl ndaki minik baflkan adaylar ; Baflkan Fatih Duruay dan park ve spor alanlar, çocuklar için tiyatro ve sinemalar, okullar için kapal spor salonu ve temizlik malzemeleri istedi. Baflkan Fatih Duruay da, miniklerin isteklerinin yap labilir ölçüde olanlar n n hemen yap lmas talimat n verdi. Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan miniklere teflekkür edip bol bol foto raf çekildi. Ö rencilerin her birine hediye veren Fatih Duruay, ö rencilere bir de sürprizinin oldu unu söyleyerek, miniklerin Mogan Gölü üzerinde tekne ile gezi yapabilmelerini sa lad. Baflkan n sürprizi karfl s nda çok sevinen minikler, Baflkan Duruay ziyaret ettikten sonra ö retmenleriyle birlikte Gölbafl Belediyesi ne ait olan gezi teknesine geçti. Tekne ile Mogan Gölü üzerinde gezi yapan ö renciler, sürprizi için Baflkan Fatih Duruay a teflekkür etti.

20 20 Ankara HABER MERKEZ - Alt nda Belediyesi nin 10 y ld r yeniliklere imza att n dile getiren Ergün, 400 dönüm arazi üzerine kurulan Alt n Köy ü çok be endi ini söyledi. Ergün, Alt n Köy ün camisinden ba evlerine, kahvesinden yel ve su de irmenine kadar her fleyin özenle haz rland n ifade etti. Alt n Köy projesini mükemmel olarak yorumlayan Ergün: Baflkan Tiryaki, Ankara ya ve Alt nda l lara yenilikler sunmay seviyor dedi. Ergün, Alt n Köy ün çocuklar için ayr bir önem tafl d - na da de indi. Çocuklar n köy hayat n yak ndan tan mas aç s ndan Alt n Köy ün baflar l bir proje oldu unu sözlerine ekleyen Ergün: Çocuklar burada sütün nas l elde edildi ini, yo urdun, ayran n nas l yap ld n, sebzelerin nas l yetifltirildi ini ö renecek diye konufltu. Alt n Köy k sa zamanda ilgi oda olacak Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ise Alt n Köy projesinin tamamlanmak üzere oldu una dikkat çekerek flu anda bölgede yaflayacak olan köylülerin yerlefltirilmesi aflamas nda olduklar n kaydetti. Bu projeyle köy hayat n flehre tafl may amaçlad klar n kaydeden Tiryaki, Alt n Köy ün çok k sa bir süre sonra 24 Nisan 2014 Nihat Ergün den Alt n Köy ziyareti Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Nihat Ergün ve Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Alt n Köy de incelemelerde bulundu. Ergün ve Baflkan Veysel Tiryaki, köy kahvesinde çay içti. yerli ve yabanc vatandafllar n ilgi oda olaca n vurgulad. Baflkan Tiryaki, bölgede bulunan camiden K z lcahamam da makamlar miniklerin oldu Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ün Türk ve Dünya çocuklar na arma an etti i ve Türk milletinin yeni bir dönem aç ld, Milli hâkimiyetin esaslar n n hâkim k l nd Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n n 94 y l dönümü, öneminin fluuru ve idraki ile ilçemizde kutland. HABER MERKEZ -23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram dolay s K z lcahamam Kaymakam Mustafa Çit mam Hatip Ortaokulu ö rencilerini makam nda kabul etti. Çocuklar n bayram n kutlay p çeflitli hediyeler veren kaymakam Mustafa Ç T e ö renciler de Kuran- Kerim hediye ettiler. lçe Kaymakam m z 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram münasebeti ile makam n ö rencilere devretti. Kaymakaml k koltu una oturan ö renciler K z lcahamam n flirin bir ilçe oldu unu belirten ö renciler k sa bir süreli ine de olsa K z lcahamam da kaymakaml k görevini ifa etmenin onurlu bir görev oldu unu söylediler. Genç kaymakamlar ilçenin kalk nmas n n e itim ve turizmle sa lanabilece ini vurgulad lar. Belediye Baflkanl makam - na temsili Belediye Baflkan ve Meclis üyeli ini ilçemiz Perihan Erdo an lkokulu 4 s n f örgencilerinden Defne E LEN, Ali ATAKUL ve Ayfle Naz BALCI temsil etti. Baflkan Muhittin GÜNEY i makam nda ziyaret eden Perihan Erdo an lkokulundan gelen ö renciler Baflkan Muhittin GÜ- NEY e takdim ettikleri çiçekle hay rl olsun dileklerinde bulundular. Belediye Baflkan Muhittin GÜNEY, Perihan Erdo an lkokulundan kat lan Ö rencilerimizi ve Ö retmenlerimizi makam nda a rlayarak, temsili Belediye Baflkan Defne E LEN e makam n göstererek temsili baflkan Defne E LEN den ilçemizde yapmay düflündü ü projeler hakk nda bilgi ald. Hofl bir sohbetin ard ndan, günün an s na haz rlanan hediyeler, Belediye Baflkan Muhittin GÜNEY taraf ndan örgencilerimize ve ö retmenlerimize takdim edildi. Di er yandan lçe Jandarma Komutanl makam na Cumhuriyet lk okulu ö rencileri oturdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayram etkinlikleri kapsam nda Cumhuriyet lkokulu Ö rencisi Garnizon Komutan Oldu...En Büyük Hayalim Asker Olmak Diyen Ö renci Talha Güvercin Arkadafllar n n da ste i le Makama oturdu.

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı