Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) E-posta: Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA EĞİTİM Lisans: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi: Behçet Necatigil in Şiirlerinde Aile, Danışman: Dr.Nevin Önberk. Doktora: Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi: Tanzimat Edebiyatında Gelenekten Gelen Unsurlar (Sözlü Kültür Etkileri Doğrultusunda XIX. Yüzyıl Anlatılarında Yapı: Konu, Kurgu, Öykü, Kişi), Danışman: Prof.Dr.Bilge Ercilasun. İŞ DENEYİMİ TED Ankara Koleji Lisesi Vakfı Özel Lisesi Lise Kısmı Edebiyat Öğretmeni Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi 2001 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi 2014 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi İDARİ GÖREVLER Hacettepe Haber Yayın Kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Haberleşme ve Tanıtım Komitesi Üyesi 2006 ( ) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgilendirme ve Yönlendirme Komisyonu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı 2012 ( ) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu doçent üyesi 2013 ( ) Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, yönetim kurulu üyesi 2013 ( ) Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

2 YURT DIŞI ÇALIŞMALARI Temmuz 1993 Oxford Üniversitesi, International Literature Summer School, Oxford-İngiltere. Ekim 2008 Ocak 2009 Uppsala Üniversitesi, Department of Linguistics and Philology, Uppsala- İsveç (konuk öğretim üyesi). Temmuz 2010 Viyana Üniversitesi, Doğubilimleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü, Viyana-Avusturya, (konuk araştırmacı). Viyana Üniversitesi, Oryantalistik Enstitüsü Türkoloji Bölümü, Viyana/AVUSTURYA, Temmuz 2014, konuk araştırmacı. YABANCI DİL İngilizce YAYINLAR Kitaplar Metinlerarası İlişkiler ve Gılgamış Destanının Çağdaş Yorumları, Multilingual, İstanbul, Tercüme-i Telemak, Yusuf Kâmil Paşa, (Hazırlayan: G.Gonca Gökalp Alpaslan), Öncü Yayınları, Ankara, XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Makaleler Uluslararası Taramalı ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şiirle Tarihin Kesişim Noktasında Gülten Akın ın Celâliler Destanı, HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, XXXI, I, Haziran 2014: Türk Romanının Doğuşunda Leyla ile Mecnun Hikâyesinin İzleri, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2014/2: Çengi de Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçiş Sürecinin İzleri, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2013/2: Cengiz Aytmatov un Dişi Kurdun Rüyaları Romanında Doğal Denge ve Hayvan Zihni, HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, XXX, II, Aralık 2013: Çöken Boğaziçi Yazı Dizisinde Günlük Yaşam Kültürünün Yazınsal Yansıması, Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2013/25: Sonrası Toplumcu Türk Şiirinde Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal İmgesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, XIX, 62, Yaz 2012: "Modernism and Cultural Change in the Writings of Turkish Women: Three Authors, Three Works", International Journal of Central Asian Studies: Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof.Dr. Talat Tekin s Birth, XIII, (Ed. E.Yılmaz- N.Demir- S.Eker), Seoul-Korea, 2009: "Metinlerarası İlişkiler Işığında Cemal Süreya Şiirinin Bileşenleri", Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, IV/1-I, Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı I, Kış 2009: "İlk Türkçe Oyunlardan Vakayi-i Acibe ve Havadis-i Garibe-i Kefşger Ahmed Üzerine Bir İnceleme", Bilig, 41, 2007: "Coğrafyanın ve Arkeolojinin Işığında Nabizade Nazım ın Karabibik Romanı", Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2007/13, "Traditional Discourse: Individual and Society in the Early XIXth Century Pre-Ottoman Turkish Novels", International Journal of Central Asian Studies, X, 1, 2005:

3 "Türk Edebiyatında Somut (Görsel) Şiir", Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2005/10, Güz: "Çağdaş Türk Şiirinde Lale İmgesi", Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, 2005/9, Bahar: "Bir Göçmen Kuştu O İkilemesinde Kadınlar", Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2003/6, Ekim: "Behçet Necatigil in Şiirlerinde Mekânın Poetikası", Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, 2003/ 5, Nisan: "Derslikten Günlük Yaşama Edebiyat Eğitimi", Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2000/1: "Masaldan Romana Uzanan Çizgi: Masal ile Roman Arasındaki Ortaklıklar Üzerine Kuramsal Bir Deneme", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, XIV, 1-2, 1997: "Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ve Behçet Necatigil", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, X, 1, Temmuz 1993: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Yaşamöyküsü ve Özyaşamöyküsü Türlerinin Yeri/The Place of Biography and Autobiography Text Types in Modern Turkish Literature Studies, Discussions on Turkology: Ouestions and Developments of Modern Turkology Studies/Türkoloji Tartışmaları: Başarı ve Zaaflarıyla Çağdaş Türkoloji (Ed. Ö. Emiroğlu, M.Godzinska, F.Majkowski), Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türkoloji ve Orta Asya Halkları Bölümü, Varşova, 2014: İlhan Berk in Şiirlerinde Tarihsel Bir İmge Olarak İstanbul, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (5-10 Ekim 2009): Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, Bildiriler III: Edebiyat ve Folklorda İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Konya, 2012: Türkiyat Araştırmalarında Yeni Bir Alan: Çevreci Eleştiri, Ufuk Özdağ ve Gonca Gökalp Alpaslan, 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu (26-29 Mayıs 2010) Bildiriler Kitabı II, (Ed. Ü. Çelik Şavk), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, 2011: Modern Türk Şiirinde Halk Hikâyelerinin İzleri, CAFT: International Congress of Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language (29 Nisan-1 Mayıs 2009), Congress Proceedings, Ankara, 2009, Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Behçet Necatigil i Ziya Osman Saba nın Işığında Okumak, AÜDTCF Türkoloji Dergisi, XVIII, 1: 2011: "Ölümsüzlük Arayışının Çağdaş Bir Yorumu: Hayat Bir Kere", Arayışlar: İnsan Bilimleri Araştırmaları, VI, 12, 2004: "XIX. Yüzyıl Türk Romanında Açık Deniz Yolculukları, Ada İmgesi ve Akdeniz", Zarf: KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, 2001, 1: "Osmanlı-Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Osmanlı nın 700. Yılı Özel Sayısı, Ekim 1999: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 1980 Sonrası Türk Romanında Yeraltından Yükselen Sesler, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu (27-28 Mart 2008) Bildiriler, (Ed. H. Argunşah, A. Demir), Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2009, "Modern Türk Tiyatrosunda Gölge Oyunları", Nevin Önberk Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu (12 Mart 2007) Bildirileri I: Tiyatro, Ankara, 2008:

4 "Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine Genel Bir Bakış", Hacettepe Üniversitesi 1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri: Mayıs 2006, (Ed. Yunus Koç, Serdar Sağlam, Cahit Gelekçi), Ankara, 2006: "Modernleşmenin Eşiğinde Kültürel Değişmenin Kadın Bakış Açısından Sorgulanması" Kültür ve Modernite, (Ed. G. Pultar- E. İncirlioğlu- B. Akşit), İstanbul, 2003: "Çağdaş Türk Şiirinde Gazeli Yeniden Yaratanlar", 21. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları: Alışkanlıklar, Yenilikler, Aykırılıklar, Sapmalar- 1. Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, (Ed. Ü. Özünlü-M.A. Gülel), Denizli, 2001: "Okuma Eğitimi ve Etkin Okur Kimliği", AÜ TÖMER Gaziantep Şubesi-Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, Gaziantep, 1998: Diğer Yazılar Suat Derviş in Çöken Boğaziçi Yazı Dizisinde 1930 ların İstanbul u, Varlık, 1279, Nisan 2014: Sonrası Türk Romancıları Seçkisi ABD de Yayınlandı, Kanat: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi Haber Bülteni, 44, Kış 2014: 5-6. Şerif Bey İçin, Kurgan, 14, Temmuz-Ağustos 2013: 73. Sonra İşte Yaşlandım: Gülten Akın ın İzinden Yaşlılığa Dair, HÜ GEBAM Bülteni, 2011: 6. "Gülmecenin Dilleri"(Kitap tanıtımı), Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2001/2: "Şiir + Öykü + Tiyatro ya da İstanbul un Gözleri Mahmur", Edebiyat ve Eleştiri, III, 18, Mart- Nisan 1995: "Şiirde Görsellik ve Türk Şiirinde Görsel Öğeler", Sombahar, V, 29, Mayıs-Haziran 1995: "Efsanelerle Yaşamın İç İçe Olduğu Ülke", Şeker Sanat, 6, Eylül-Ekim 1995: "Değerlendirme Yerine", Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni, 3, Ağustos 1995: 7-8. Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler Konferanslar "From Oral Culture to Written Culture: A Point of View on the XIXth Century Turkish Novel", Uppsala Üniversitesi, Uppsala-İsveç, 19 Kasım "Behçet Necatigil", KASÇETVAK (Kastomonu Kalkınma, Sağlık, Çevre, Eğitim ve Turizm Vakfı), Ankara, 10 Mart "Resim ile Şiirin Kesişme Noktası: Somut Şiir", Sanat Eğitimcileri Derneği, Ankara, 25 Ocak "Çağdaş Türk Romanı ve Öyküsünde Masal Kurgusundan Yararlanma", HÜ Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Salı Konuşmaları, Ankara, 18 Haziran Sempozyumlar 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Özyaşamöyküsü Türünün Yeri Üzerine Bir Değerlendirme, The Third International Congress of Turkology: 600 Years of Polish-Turkish Relations- Research on Turkology Yesterday, Today and Tomorrow, Varşova Üniversitesi, Haziran 2014, Varşova/ POLONYA. Gerçekten Kurmacaya Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı nın 100. Yılı Dolayısıyla Edebiyatta Savaşın Yansımaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Edebiyatı ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 26 Mart 2014, Ankara. Cengiz Aytmatov un Eserlerinde Hayvan Zihni, Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Aralık 2013, Eskişehir. The Effects of Oral Culture in the XIXth Century Turkish Written Narratives, International Symposium: Beyond the New Paradigm in the Middle East, Korean Association of the Middle East Studies, Ekim 2013, Seul/Kore.

5 Modern Türk Romanının Doğuşunda Leyla ile Mecnun Hikâyesinden İzler, Uluslararası Türk- Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Ürdün Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü, Mayıs 2013, Amman/Ürdün. Yaşamöyküsü Yazarı Olarak Abdülhak Şinasi Hisar, Doğumunun 125. Ölümünün 50. Yıldönümünde Abdülhak Şinasi Hisar ı Anma Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, 12 Nisan 2013, Ankara. Çöken Boğaziçi Yazı Dizisinde Günlük Yaşam Kültürünün Yazınsal Yansıması, 3. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Suat Derviş Edebiyatı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 4-5 Nisan 2013, İstanbul. Sözlü Kültür-Yazılı Kültür İlişkileri Işığında Ahmet Mithat Efendi nin Romanları, Ölümünün 100. Yılında Ahmet Mithat Efendi Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 20 Aralık 2012, Manisa. Tevfik Fikret in Şiirlerine Dair Görsel Bir Okuma, Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları: Prof.Dr.Filiz Yenişehirlioğlu Onuruna Sempozyum, Hacettepe Üniversitesi, Kasım 2012, Ankara. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Yaşamöyküsü ve Özyaşamöyküsü Türlerinin Yeri, II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu: Başarı ve Zaaflarıyla Çağdaş Türkoloji, Varşova Üniversitesi, Eylül 2012, Varşova-Polonya. Çevreci Eleştiri Bağlamında Kıyamat/Kader Ağı/Dişi Kurdun Rüyaları, Uluslararası Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi, Mayıs 2012, Bişkek-Kırgızistan. Türk Edebiyatında Özyaşamöyküsü Türü Eserler Bağlamında Zaman da Eskir, 1. Çağdaş Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mayıs 2011, İstanbul. Türkiyat Araştırmalarında Yeni Bir Alan: Çevreci (Ekolojik) Eleştiri, Ufuk Özdağ ve Gonca Gökalp Alpaslan, 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Mayıs 2010, Ankara. Perception of Nature in Modern Turkish Literature, The Future of Ecocriticism: New Horizons, 4-6 Kasım 2009, Antalya. İlhan Berk in Şiirlerinde Tarihsel Bir İmge Olarak İstanbul, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, 5-10 Ekim 2009, Ankara. "Modern Türk Şiirinde Halk Hikâyelerinin İzleri", CAFT Congress: International Congress of Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language (A Comparative Analysis of Folk Tales: A Multicultural Perspectives), Ankara, 29 Nisan-1 Mayıs "1980 Sonrası Türk Romanında Yeraltından Yükselen Sesler", 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Mart 2008, Kayseri, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. "Modern Türk Tiyatrosunda Gölge Oyunları", Nevin Önberk Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 12 Mart "Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine Genel Bir Bakış", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Mayıs "Ölümsüzlük Arayışının Çağdaş Bir Yorumu: Hayat Bir Kere", KIBATEK (Kıbrıs, Balkanlar ve Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) Sempozyumu, Ankara, 5-6 Nisan "Türk Edebiyatında Somut (Görsel) Şiir", 1. Ankara Uluslararası Şiir Buluşması, Ankara, Mart "Çağdaş Türk Edebiyatında Balkan İmgesi", KIBATEK (Kıbrıs, Balkanlar ve Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) Öykü Sempozyumu, Ankara, 26 Kasım "Modernliğin Eşiğinde Kültürel Değişmenin Yazınsal Sorgulaması: Üç Eser", Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu- Kültür ve Modernite Sempozyumu, Antalya, Ekim "Çağdaş Türk Şiirinde Divan Şiirini Yeniden Yaratanlar", 1. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu,Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 5-7 Nisan 2001.

6 "Traditional Discourse: Individual and Society in the Early XIXth Century Pre-Ottoman-Turkish Novels", European Science Foundation-Individual and Society in the Islamic- Mediterranean World, İstanbul, 3-5 Temmuz "Okuma Eğitimi ve Etkin Okur Kimliği", Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi TÖMER Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 5-6 Haziran "Modern Anlatı ve Geleneksel Anlatı Kavramları Çerçevesinde Kuramsal Bir Karşılaştırma Çalışması", II. Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale,16-18 Mayıs "Maria Konopnicka nın İki Şiiri ve Türkiye-Polonya Edebiyat İlişkileri", XIII. Uluslararası Maria Konopnicka Şiir Festivali, Polonya, Mayıs "XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Romanına Yansıyan Kadın İmajı", XIII. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri, İstanbul, 9-13 Mayıs Paneller Mor Salkımlı Ev de Yazarın Bilinci, Doğumunun 130., Ölümünün 50. Yıldönümünde Halide Edip Adıvar ı Anma Paneli, Başkent Üniversitesi, 3 Aralık 2014, Ankara. İstiklal Marşı na Deyişbilimsel Bir Bakış, İstiklal Marşı nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 12 Mart Behçet Necatigil i Ziya Osman Saba nın Işığında Okumak, Doğumunun 100. Yılında Ziya Osman Saba yı Anma Toplantısı (Hacettepe Üniversitesi ve Atatürk Kültür Merkezi), Ankara, 30 Mart "Çağdaş Türk Edebiyatında Kadın İmgesi", Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Etkinlikleri, Ankara, 9 Kasım "Derslikten Günlük Yaşama Edebiyat Eğitimi", Milli Eğitim Bakanlığı Sanat Eğitimi Paneli, Ankara, 2 Nisan Ansiklopedi Bölümleri "Modern Edebiyatta Sözlü Kültür Etkileri", Türk Edebiyatı Tarihi III, (Ed. T.S. Halman, O.Horata ve diğerleri), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2006: "Leyla Erbil", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi III, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2003: 356. "Şükrü Erbaş", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi III, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2003: 356. Kitap Bölümleri Uluslararası Kitap Bölümleri Perceptions of Nature in Turkish Poetry: A Historical Perspective, The Future of Ecocriticism: New Horizons, Ed. S.Oppermann, U.Özdağ, N.Özkan, S.Slovic, Cambridge Scholars Publishing, UK (İngiltere), 2011: "From Tale to the Novel: A Theoretical Study on the Common Features of Tale and Novel", Turcology in Turkey: Selected Papers (Studio uralo-altaica), (Ed. A. Róna Tas-A.Berta), Szeged (Macaristan), 2006:

7 Ulusal Kitap Bölümleri Türk Şiirinde Doğa Algısına Dair Betimleyici Bir Bakış, Kültür Ötesi Bir Gezgin/A Transcultural Wanderer: Gönül Pultar a Armağan Kitabı/ A Festschrift for Gönül Putlar, (Ed. Mustaf Pultar), Tetragon İletişim Hizmetleri, İstanbul, 2014: İstiklal Marşı mızın İlk İki Dörtlüğünde Anlamı Tamamlayan Bir Yapı Birimi Olarak Yinelemeler, Türk Edebiyatına Açılan Pencere: İnci Enginün Armağanı, (Ed. Hülya Argunşah), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2014: Zaman da Eskir in İlksöz ünde Yazarın Bilinci, Bengü Bitig: Dursun Yıldırım Armağanı, (Ed. B.Gül-F.Ağca-F.Gökçe), Öncü Kitap, Ankara, 2013: Kerem Gibi Şiirine Deyişbilimsel Bir Bakış, Şerif Aktaş a Armağan, (Ed. Yakup Çelik), Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2012: Hangi Çılgın Bana Zincir Vuracakmış, Şaşarım: Deyişbilimsel Bir Bakış Denemesi, İstiklal Marşı İstikbal Marşı 41 Dize 41 Yorum, (Ed. H. Akay-M.F. Andı), Hat Yayınevi, İstanbul, 2010: Modern Türk Edebiyatında Kadın İmgesi ve Kadın Yazarlar Hakkında Kısa Bir Değerlendirme, Prof.Dr. Bilge Ercilasun Armağanı, (Ed. D.Yalçın Çelik), Pegem Akademi, Ankara, 2010: Şiir, Tiyatro, Yaşamöyküsü, Özyaşamöyküsü, Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Ed. N.Demir-E.Yılmaz), Nobel Yayınları, Ankara, 2009: , , , "1970 Sonrası Türk Edebiyatında Şiir", Çağdaş Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2007: "Murathan Mungan la Yeniden Can Bulan Âşık Hikâyeleri", Scholarly Depth and Accuracy: A Festschrift to Lars Johanson / Lars Johanson Armağanı, (Ed. N. Demir- F. Turan), Ankara, 2002: "Göstergebilim Açısından Bir Şiir Değerlendirmesi: Bir Sözlükte Kitap Adları", Prof.Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, (Ed. Ö.Çobanoğlu-M.Özarslan), Ankara, 1998: "XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Romanına Yansıyan Kadın İmajı", Evrenselliğe Yolculuk- Prof.Dr. Emel Doğramacı Armağanı, Ankara, 1998: "Türkiye de Şiir Kuramı Üzerine Kuramsal Bir Kaynakça Denemesi", Prof.Dr. Umay Günay Armağanı (Ed. Ö.Çobanoğlu-M.Özarslan), Ankara, 1996: AKADEMİK ÇALIŞMALAR Yönetilen Tezler Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri Özge Aksoy, Oktay Rifat ın Şiirlerinde Doğa Farkındalığı: Çevreci Eleştiri Işığında Bir Okuma, Hacettepe Üniversitesi, Hande Karapınar, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat ve Sanat Dergilerinde Şiir Kuramı ve Şiir Eleştirisi: , Hacettepe Üniversitesi, Sıla Ozan, Bedri Rahmi Eyuboğlu nun Şiirlerinde Görsellik, Hacettepe Üniversitesi, Gülşah Akbulut, Modern Türk Şiirinde Mizahi Söylem, Hacettepe Üniversitesi, Sevda Aslan, Türk Edebiyatında Radyo Oyunları, Hacettepe Üniversitesi, Hafize Şahin, Necdet Evliyagil: Hayatı, Gazeteciliği, Sanatı ve Eserleri, Hacettepe Üniversitesi, Aysun Aktaş, Ümit Yaşar Oğuzcan: Hayatı, Sanatı, Eserleri, Hacettepe Üniversitesi, Gül Soydan Koç, Attila İlhan ın Şiirlerinde Mekân, Hacettepe Üniversitesi, Rahmetullah Koç, Melih Cevdet Anday ın Şiirlerinde Zaman Kavramı, Hacettepe Üniversitesi, Bilge Yüksel, Yedi Meşale Topluluğu ve Türk Edebiyatındaki Yeri, Hacettepe Üniversitesi, Nesrin Yüceel, Yaşar Nabi Nayır: Hayatı, Sanatı, Eserleri, Hacettepe Üniversitesi, 2004.

8 Devam Eden Tezler Yüksek Lisans Derya Şahiner, Gülten Akın ın Şiirine Deyişbilimsel Bir Bakış Denemesi Ayşegül Yiğit, Türk Tiyatrosunda Hukuk Sorunları Özge Aksoy, Çevreci Eleştiri Bağlamında Oktay Rifat ın Şiiri Tuğçe Aktarı, Modern Türk Tiyatrosunda Kadın Yazarlar Doktora Şenay Taş, 19. Yüzyılda Mizah Gazete ve Dergileri Esra Karlıdağ, Türk Romanında Gülmece: 1950 den Günümüze Nuray Asan, 19. Yüzyıl Türk Edebiyatında Letaifnameler Sezgi Balcı Kanbur, 19. Yüzyıl Türk Romanında Gündelik Yaşam Kültürü Aydan Ener, Yılları Arası Mizah Gazete ve Dergilerinin İncelenmesi Verilen Dersler Lisans ( ) TDE 325 Genel Dilbilim I TDE 326 Genel Dilbilim II TDE 419 Yeni Türk Edebiyatı V (Çağdaş Türk Tiyatrosu) TDE 420 Yeni Türk Edebiyatı VI (Çağdaş Türk Tiyatrosu) TDE 437 Yaratıcı Yazarlık I TDE 438 Yaratıcı Yazarlık I-II TDE 461 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tarihi I TDE 461 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tarihi II TDE 491 Bitirme Tezi I TDE 492 Bitirme Tezi II TDE 351 Yazınbilim I TDE 352 Yazınbilim II TDE 353 Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları I TDE 354 Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları II Yüksek Lisans TDE 665 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I TDE 666 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II TDE 697 Türk Dili ve Edebiyatı Semineri TAE 606 Türkiyat Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Semineri TDE 641 XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar TDE 642 XX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar EDEB 505 Türk Edebiyatı I (Bilkent Üniversitesi) EDEB 510 Türk Edebiyatı II (Bilkent Üniversitesi) EDEB 524 Türk Romanı (Bilkent Üniversitesi) EDEB 403 Edebiyat Kuramları (Bilkent Üniversitesi) Doktora TDE 743 Geleneksel Anlatı Türleri ve Yeni Türk Edebiyatı TDE 749 Yeni Türk Edebiyatında Yaşamöyküsü ve Özyaşamöyküsü TDE 750 Yeni Türk Edebiyatında Anı, Günce ve Mektup TDE 761 Karşılaştırmalı Türk Şiiri I TDE 762 Karşılaştırmalı Türk Şiiri II

9 PROJELER Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları Bibliyografyası ve TDE Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları I-II Derslerinde Yapılan Çalışmaların Arşivlenmesi, proje yürütücüsü, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen eğitim teknolojisi geliştirme projesi, "Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi", Yardımcı Araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, SERTİFİKALAR Oxford University for International Literature Summer School, "Early Twentieth-Century Poetry", Oxford-İngiltere, Hacettepe Üniversitesi, Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü Programı, TÜSSİDE, Gebze, Kasım BURSLAR Türk-Amerikan İlmî Araştırmalar Derneği, Doktora sonrası araştırma bursu, Türk-Amerikan İlmî Araştırmalar Derneği, Doktora bursu, BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER VEKAM Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu üyesi, Türkbilig Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yayın kurulu üyesi Türkbilig Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi eş editörü, Bilig Dergisi yayın kurulu üyesi, Hacettepe Haber Yayın Kurulu üyesi, HAKEMLİKLER Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bilig Bilgi Dünyası Erdem Gazi Türkiyat: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Türkbilig Turkish Studies Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

10 DİĞER Radyo ve Televizyon Programları 19. Yüzyıl Türk Romanında Ada, Denizin Ortasında, TRT 1, 7 Mayıs Erişim: 5bce769f6c53.mp3 Yaratıcı Yazarlık Eğitimi Üzerine, Dil Yarası, Kanal B, 10 Mayıs Erişim: 11dilyarasi

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Prof. Dr. Fikret Turan

Prof. Dr. Fikret Turan Prof. Dr. Fikret Turan ÖZGEÇMİŞ E-mail adresi: fikretturan@hotmail.com Eğitim Harvard Üniversitesi, Doktora, 1996. Orta Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü New York Üniversitesi, Yüksek Lisans, 1991 Orta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr

ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr EĞİTİM Doçentlik Tezi: Sâlih Çelebi ve Kıssa-i pür-gussa-i Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi, İnceleme ve Tenkitli Metin, İstanbul 1999. Doktora: İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 549-582, ANKARA-TURKEY YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * Ali DONBAY **

Detaylı

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Işın Öner 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çevibilim Bölümü iboner@29mayis.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 1990 Doktora. İngiliz Dilbilimi. Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları.

Detaylı

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Ferhat KARABULUT Doğum tarihi ve yeri: 1971 Sivas-Şarkışla Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Uğurcan 2. SOYADI: Akyüz 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 10.05.1961 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurucu

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü 1 Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü Türkiye deki mevcut eğitim ve kültür politikaları üniversitelerdeki

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır İçindekiler... editörden Onur İNAL... 2 Kültür Araştırmaları Derneği (KAD) Kuruldu... 3 Kimlik ve Kültür Sempozyumu-Son Gelişmeler... 4 Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı... 19 Eğitim,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN 1 YAYINLAR, EDİTÖRLÜK VE ÇEVİRİ 1.1 ULUSLARARASI 1.1.1 DERGİ MAKALELERİ 1.1.1.0.1

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

ÖNSÖZ DİLKO / 2015 YABANCI DİL ALANI MESLEKLER REHBERİ ÖNSÖZ

ÖNSÖZ DİLKO / 2015 YABANCI DİL ALANI MESLEKLER REHBERİ ÖNSÖZ ÖNSÖZ Geleceğimizi sağlam temeller üzerine oturtmak hepimizin en büyük amacı. Küçüklüğümüzden itibaren gerek toplumsal çevremizden, gerekse ailemizden gelen baskılarla, toplumca daha saygın kabul edilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi : 12.03.1984 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lise İletişim Meslek Tuncay Azaphan Anadolu İletişim 2002 Ön

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Levent Bayraktar (Doç.Dr.) Doktora:

Detaylı