Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) E-posta: Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA EĞİTİM Lisans: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi: Behçet Necatigil in Şiirlerinde Aile, Danışman: Dr.Nevin Önberk. Doktora: Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi: Tanzimat Edebiyatında Gelenekten Gelen Unsurlar (Sözlü Kültür Etkileri Doğrultusunda XIX. Yüzyıl Anlatılarında Yapı: Konu, Kurgu, Öykü, Kişi), Danışman: Prof.Dr.Bilge Ercilasun. İŞ DENEYİMİ TED Ankara Koleji Lisesi Vakfı Özel Lisesi Lise Kısmı Edebiyat Öğretmeni Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi 2001 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi 2014 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi İDARİ GÖREVLER Hacettepe Haber Yayın Kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Haberleşme ve Tanıtım Komitesi Üyesi 2006 ( ) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgilendirme ve Yönlendirme Komisyonu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı 2012 ( ) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu doçent üyesi 2013 ( ) Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, yönetim kurulu üyesi 2013 ( ) Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

2 YURT DIŞI ÇALIŞMALARI Temmuz 1993 Oxford Üniversitesi, International Literature Summer School, Oxford-İngiltere. Ekim 2008 Ocak 2009 Uppsala Üniversitesi, Department of Linguistics and Philology, Uppsala- İsveç (konuk öğretim üyesi). Temmuz 2010 Viyana Üniversitesi, Doğubilimleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü, Viyana-Avusturya, (konuk araştırmacı). Viyana Üniversitesi, Oryantalistik Enstitüsü Türkoloji Bölümü, Viyana/AVUSTURYA, Temmuz 2014, konuk araştırmacı. YABANCI DİL İngilizce YAYINLAR Kitaplar Metinlerarası İlişkiler ve Gılgamış Destanının Çağdaş Yorumları, Multilingual, İstanbul, Tercüme-i Telemak, Yusuf Kâmil Paşa, (Hazırlayan: G.Gonca Gökalp Alpaslan), Öncü Yayınları, Ankara, XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Makaleler Uluslararası Taramalı ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şiirle Tarihin Kesişim Noktasında Gülten Akın ın Celâliler Destanı, HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, XXXI, I, Haziran 2014: Türk Romanının Doğuşunda Leyla ile Mecnun Hikâyesinin İzleri, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2014/2: Çengi de Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçiş Sürecinin İzleri, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2013/2: Cengiz Aytmatov un Dişi Kurdun Rüyaları Romanında Doğal Denge ve Hayvan Zihni, HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, XXX, II, Aralık 2013: Çöken Boğaziçi Yazı Dizisinde Günlük Yaşam Kültürünün Yazınsal Yansıması, Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2013/25: Sonrası Toplumcu Türk Şiirinde Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal İmgesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, XIX, 62, Yaz 2012: "Modernism and Cultural Change in the Writings of Turkish Women: Three Authors, Three Works", International Journal of Central Asian Studies: Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof.Dr. Talat Tekin s Birth, XIII, (Ed. E.Yılmaz- N.Demir- S.Eker), Seoul-Korea, 2009: "Metinlerarası İlişkiler Işığında Cemal Süreya Şiirinin Bileşenleri", Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, IV/1-I, Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı I, Kış 2009: "İlk Türkçe Oyunlardan Vakayi-i Acibe ve Havadis-i Garibe-i Kefşger Ahmed Üzerine Bir İnceleme", Bilig, 41, 2007: "Coğrafyanın ve Arkeolojinin Işığında Nabizade Nazım ın Karabibik Romanı", Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2007/13, "Traditional Discourse: Individual and Society in the Early XIXth Century Pre-Ottoman Turkish Novels", International Journal of Central Asian Studies, X, 1, 2005:

3 "Türk Edebiyatında Somut (Görsel) Şiir", Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2005/10, Güz: "Çağdaş Türk Şiirinde Lale İmgesi", Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, 2005/9, Bahar: "Bir Göçmen Kuştu O İkilemesinde Kadınlar", Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2003/6, Ekim: "Behçet Necatigil in Şiirlerinde Mekânın Poetikası", Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, 2003/ 5, Nisan: "Derslikten Günlük Yaşama Edebiyat Eğitimi", Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2000/1: "Masaldan Romana Uzanan Çizgi: Masal ile Roman Arasındaki Ortaklıklar Üzerine Kuramsal Bir Deneme", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, XIV, 1-2, 1997: "Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ve Behçet Necatigil", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, X, 1, Temmuz 1993: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Yaşamöyküsü ve Özyaşamöyküsü Türlerinin Yeri/The Place of Biography and Autobiography Text Types in Modern Turkish Literature Studies, Discussions on Turkology: Ouestions and Developments of Modern Turkology Studies/Türkoloji Tartışmaları: Başarı ve Zaaflarıyla Çağdaş Türkoloji (Ed. Ö. Emiroğlu, M.Godzinska, F.Majkowski), Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türkoloji ve Orta Asya Halkları Bölümü, Varşova, 2014: İlhan Berk in Şiirlerinde Tarihsel Bir İmge Olarak İstanbul, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (5-10 Ekim 2009): Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, Bildiriler III: Edebiyat ve Folklorda İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Konya, 2012: Türkiyat Araştırmalarında Yeni Bir Alan: Çevreci Eleştiri, Ufuk Özdağ ve Gonca Gökalp Alpaslan, 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu (26-29 Mayıs 2010) Bildiriler Kitabı II, (Ed. Ü. Çelik Şavk), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, 2011: Modern Türk Şiirinde Halk Hikâyelerinin İzleri, CAFT: International Congress of Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language (29 Nisan-1 Mayıs 2009), Congress Proceedings, Ankara, 2009, Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Behçet Necatigil i Ziya Osman Saba nın Işığında Okumak, AÜDTCF Türkoloji Dergisi, XVIII, 1: 2011: "Ölümsüzlük Arayışının Çağdaş Bir Yorumu: Hayat Bir Kere", Arayışlar: İnsan Bilimleri Araştırmaları, VI, 12, 2004: "XIX. Yüzyıl Türk Romanında Açık Deniz Yolculukları, Ada İmgesi ve Akdeniz", Zarf: KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, 2001, 1: "Osmanlı-Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Osmanlı nın 700. Yılı Özel Sayısı, Ekim 1999: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 1980 Sonrası Türk Romanında Yeraltından Yükselen Sesler, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu (27-28 Mart 2008) Bildiriler, (Ed. H. Argunşah, A. Demir), Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2009, "Modern Türk Tiyatrosunda Gölge Oyunları", Nevin Önberk Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu (12 Mart 2007) Bildirileri I: Tiyatro, Ankara, 2008:

4 "Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine Genel Bir Bakış", Hacettepe Üniversitesi 1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri: Mayıs 2006, (Ed. Yunus Koç, Serdar Sağlam, Cahit Gelekçi), Ankara, 2006: "Modernleşmenin Eşiğinde Kültürel Değişmenin Kadın Bakış Açısından Sorgulanması" Kültür ve Modernite, (Ed. G. Pultar- E. İncirlioğlu- B. Akşit), İstanbul, 2003: "Çağdaş Türk Şiirinde Gazeli Yeniden Yaratanlar", 21. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları: Alışkanlıklar, Yenilikler, Aykırılıklar, Sapmalar- 1. Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, (Ed. Ü. Özünlü-M.A. Gülel), Denizli, 2001: "Okuma Eğitimi ve Etkin Okur Kimliği", AÜ TÖMER Gaziantep Şubesi-Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, Gaziantep, 1998: Diğer Yazılar Suat Derviş in Çöken Boğaziçi Yazı Dizisinde 1930 ların İstanbul u, Varlık, 1279, Nisan 2014: Sonrası Türk Romancıları Seçkisi ABD de Yayınlandı, Kanat: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi Haber Bülteni, 44, Kış 2014: 5-6. Şerif Bey İçin, Kurgan, 14, Temmuz-Ağustos 2013: 73. Sonra İşte Yaşlandım: Gülten Akın ın İzinden Yaşlılığa Dair, HÜ GEBAM Bülteni, 2011: 6. "Gülmecenin Dilleri"(Kitap tanıtımı), Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2001/2: "Şiir + Öykü + Tiyatro ya da İstanbul un Gözleri Mahmur", Edebiyat ve Eleştiri, III, 18, Mart- Nisan 1995: "Şiirde Görsellik ve Türk Şiirinde Görsel Öğeler", Sombahar, V, 29, Mayıs-Haziran 1995: "Efsanelerle Yaşamın İç İçe Olduğu Ülke", Şeker Sanat, 6, Eylül-Ekim 1995: "Değerlendirme Yerine", Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni, 3, Ağustos 1995: 7-8. Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler Konferanslar "From Oral Culture to Written Culture: A Point of View on the XIXth Century Turkish Novel", Uppsala Üniversitesi, Uppsala-İsveç, 19 Kasım "Behçet Necatigil", KASÇETVAK (Kastomonu Kalkınma, Sağlık, Çevre, Eğitim ve Turizm Vakfı), Ankara, 10 Mart "Resim ile Şiirin Kesişme Noktası: Somut Şiir", Sanat Eğitimcileri Derneği, Ankara, 25 Ocak "Çağdaş Türk Romanı ve Öyküsünde Masal Kurgusundan Yararlanma", HÜ Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Salı Konuşmaları, Ankara, 18 Haziran Sempozyumlar 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Özyaşamöyküsü Türünün Yeri Üzerine Bir Değerlendirme, The Third International Congress of Turkology: 600 Years of Polish-Turkish Relations- Research on Turkology Yesterday, Today and Tomorrow, Varşova Üniversitesi, Haziran 2014, Varşova/ POLONYA. Gerçekten Kurmacaya Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı nın 100. Yılı Dolayısıyla Edebiyatta Savaşın Yansımaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Edebiyatı ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 26 Mart 2014, Ankara. Cengiz Aytmatov un Eserlerinde Hayvan Zihni, Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Aralık 2013, Eskişehir. The Effects of Oral Culture in the XIXth Century Turkish Written Narratives, International Symposium: Beyond the New Paradigm in the Middle East, Korean Association of the Middle East Studies, Ekim 2013, Seul/Kore.

5 Modern Türk Romanının Doğuşunda Leyla ile Mecnun Hikâyesinden İzler, Uluslararası Türk- Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Ürdün Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü, Mayıs 2013, Amman/Ürdün. Yaşamöyküsü Yazarı Olarak Abdülhak Şinasi Hisar, Doğumunun 125. Ölümünün 50. Yıldönümünde Abdülhak Şinasi Hisar ı Anma Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, 12 Nisan 2013, Ankara. Çöken Boğaziçi Yazı Dizisinde Günlük Yaşam Kültürünün Yazınsal Yansıması, 3. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Suat Derviş Edebiyatı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 4-5 Nisan 2013, İstanbul. Sözlü Kültür-Yazılı Kültür İlişkileri Işığında Ahmet Mithat Efendi nin Romanları, Ölümünün 100. Yılında Ahmet Mithat Efendi Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 20 Aralık 2012, Manisa. Tevfik Fikret in Şiirlerine Dair Görsel Bir Okuma, Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları: Prof.Dr.Filiz Yenişehirlioğlu Onuruna Sempozyum, Hacettepe Üniversitesi, Kasım 2012, Ankara. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Yaşamöyküsü ve Özyaşamöyküsü Türlerinin Yeri, II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu: Başarı ve Zaaflarıyla Çağdaş Türkoloji, Varşova Üniversitesi, Eylül 2012, Varşova-Polonya. Çevreci Eleştiri Bağlamında Kıyamat/Kader Ağı/Dişi Kurdun Rüyaları, Uluslararası Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi, Mayıs 2012, Bişkek-Kırgızistan. Türk Edebiyatında Özyaşamöyküsü Türü Eserler Bağlamında Zaman da Eskir, 1. Çağdaş Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mayıs 2011, İstanbul. Türkiyat Araştırmalarında Yeni Bir Alan: Çevreci (Ekolojik) Eleştiri, Ufuk Özdağ ve Gonca Gökalp Alpaslan, 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Mayıs 2010, Ankara. Perception of Nature in Modern Turkish Literature, The Future of Ecocriticism: New Horizons, 4-6 Kasım 2009, Antalya. İlhan Berk in Şiirlerinde Tarihsel Bir İmge Olarak İstanbul, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, 5-10 Ekim 2009, Ankara. "Modern Türk Şiirinde Halk Hikâyelerinin İzleri", CAFT Congress: International Congress of Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language (A Comparative Analysis of Folk Tales: A Multicultural Perspectives), Ankara, 29 Nisan-1 Mayıs "1980 Sonrası Türk Romanında Yeraltından Yükselen Sesler", 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Mart 2008, Kayseri, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. "Modern Türk Tiyatrosunda Gölge Oyunları", Nevin Önberk Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 12 Mart "Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine Genel Bir Bakış", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Mayıs "Ölümsüzlük Arayışının Çağdaş Bir Yorumu: Hayat Bir Kere", KIBATEK (Kıbrıs, Balkanlar ve Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) Sempozyumu, Ankara, 5-6 Nisan "Türk Edebiyatında Somut (Görsel) Şiir", 1. Ankara Uluslararası Şiir Buluşması, Ankara, Mart "Çağdaş Türk Edebiyatında Balkan İmgesi", KIBATEK (Kıbrıs, Balkanlar ve Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) Öykü Sempozyumu, Ankara, 26 Kasım "Modernliğin Eşiğinde Kültürel Değişmenin Yazınsal Sorgulaması: Üç Eser", Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu- Kültür ve Modernite Sempozyumu, Antalya, Ekim "Çağdaş Türk Şiirinde Divan Şiirini Yeniden Yaratanlar", 1. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu,Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 5-7 Nisan 2001.

6 "Traditional Discourse: Individual and Society in the Early XIXth Century Pre-Ottoman-Turkish Novels", European Science Foundation-Individual and Society in the Islamic- Mediterranean World, İstanbul, 3-5 Temmuz "Okuma Eğitimi ve Etkin Okur Kimliği", Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi TÖMER Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 5-6 Haziran "Modern Anlatı ve Geleneksel Anlatı Kavramları Çerçevesinde Kuramsal Bir Karşılaştırma Çalışması", II. Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale,16-18 Mayıs "Maria Konopnicka nın İki Şiiri ve Türkiye-Polonya Edebiyat İlişkileri", XIII. Uluslararası Maria Konopnicka Şiir Festivali, Polonya, Mayıs "XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Romanına Yansıyan Kadın İmajı", XIII. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri, İstanbul, 9-13 Mayıs Paneller Mor Salkımlı Ev de Yazarın Bilinci, Doğumunun 130., Ölümünün 50. Yıldönümünde Halide Edip Adıvar ı Anma Paneli, Başkent Üniversitesi, 3 Aralık 2014, Ankara. İstiklal Marşı na Deyişbilimsel Bir Bakış, İstiklal Marşı nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 12 Mart Behçet Necatigil i Ziya Osman Saba nın Işığında Okumak, Doğumunun 100. Yılında Ziya Osman Saba yı Anma Toplantısı (Hacettepe Üniversitesi ve Atatürk Kültür Merkezi), Ankara, 30 Mart "Çağdaş Türk Edebiyatında Kadın İmgesi", Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Etkinlikleri, Ankara, 9 Kasım "Derslikten Günlük Yaşama Edebiyat Eğitimi", Milli Eğitim Bakanlığı Sanat Eğitimi Paneli, Ankara, 2 Nisan Ansiklopedi Bölümleri "Modern Edebiyatta Sözlü Kültür Etkileri", Türk Edebiyatı Tarihi III, (Ed. T.S. Halman, O.Horata ve diğerleri), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2006: "Leyla Erbil", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi III, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2003: 356. "Şükrü Erbaş", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi III, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2003: 356. Kitap Bölümleri Uluslararası Kitap Bölümleri Perceptions of Nature in Turkish Poetry: A Historical Perspective, The Future of Ecocriticism: New Horizons, Ed. S.Oppermann, U.Özdağ, N.Özkan, S.Slovic, Cambridge Scholars Publishing, UK (İngiltere), 2011: "From Tale to the Novel: A Theoretical Study on the Common Features of Tale and Novel", Turcology in Turkey: Selected Papers (Studio uralo-altaica), (Ed. A. Róna Tas-A.Berta), Szeged (Macaristan), 2006:

7 Ulusal Kitap Bölümleri Türk Şiirinde Doğa Algısına Dair Betimleyici Bir Bakış, Kültür Ötesi Bir Gezgin/A Transcultural Wanderer: Gönül Pultar a Armağan Kitabı/ A Festschrift for Gönül Putlar, (Ed. Mustaf Pultar), Tetragon İletişim Hizmetleri, İstanbul, 2014: İstiklal Marşı mızın İlk İki Dörtlüğünde Anlamı Tamamlayan Bir Yapı Birimi Olarak Yinelemeler, Türk Edebiyatına Açılan Pencere: İnci Enginün Armağanı, (Ed. Hülya Argunşah), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2014: Zaman da Eskir in İlksöz ünde Yazarın Bilinci, Bengü Bitig: Dursun Yıldırım Armağanı, (Ed. B.Gül-F.Ağca-F.Gökçe), Öncü Kitap, Ankara, 2013: Kerem Gibi Şiirine Deyişbilimsel Bir Bakış, Şerif Aktaş a Armağan, (Ed. Yakup Çelik), Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2012: Hangi Çılgın Bana Zincir Vuracakmış, Şaşarım: Deyişbilimsel Bir Bakış Denemesi, İstiklal Marşı İstikbal Marşı 41 Dize 41 Yorum, (Ed. H. Akay-M.F. Andı), Hat Yayınevi, İstanbul, 2010: Modern Türk Edebiyatında Kadın İmgesi ve Kadın Yazarlar Hakkında Kısa Bir Değerlendirme, Prof.Dr. Bilge Ercilasun Armağanı, (Ed. D.Yalçın Çelik), Pegem Akademi, Ankara, 2010: Şiir, Tiyatro, Yaşamöyküsü, Özyaşamöyküsü, Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Ed. N.Demir-E.Yılmaz), Nobel Yayınları, Ankara, 2009: , , , "1970 Sonrası Türk Edebiyatında Şiir", Çağdaş Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2007: "Murathan Mungan la Yeniden Can Bulan Âşık Hikâyeleri", Scholarly Depth and Accuracy: A Festschrift to Lars Johanson / Lars Johanson Armağanı, (Ed. N. Demir- F. Turan), Ankara, 2002: "Göstergebilim Açısından Bir Şiir Değerlendirmesi: Bir Sözlükte Kitap Adları", Prof.Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, (Ed. Ö.Çobanoğlu-M.Özarslan), Ankara, 1998: "XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Romanına Yansıyan Kadın İmajı", Evrenselliğe Yolculuk- Prof.Dr. Emel Doğramacı Armağanı, Ankara, 1998: "Türkiye de Şiir Kuramı Üzerine Kuramsal Bir Kaynakça Denemesi", Prof.Dr. Umay Günay Armağanı (Ed. Ö.Çobanoğlu-M.Özarslan), Ankara, 1996: AKADEMİK ÇALIŞMALAR Yönetilen Tezler Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri Özge Aksoy, Oktay Rifat ın Şiirlerinde Doğa Farkındalığı: Çevreci Eleştiri Işığında Bir Okuma, Hacettepe Üniversitesi, Hande Karapınar, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat ve Sanat Dergilerinde Şiir Kuramı ve Şiir Eleştirisi: , Hacettepe Üniversitesi, Sıla Ozan, Bedri Rahmi Eyuboğlu nun Şiirlerinde Görsellik, Hacettepe Üniversitesi, Gülşah Akbulut, Modern Türk Şiirinde Mizahi Söylem, Hacettepe Üniversitesi, Sevda Aslan, Türk Edebiyatında Radyo Oyunları, Hacettepe Üniversitesi, Hafize Şahin, Necdet Evliyagil: Hayatı, Gazeteciliği, Sanatı ve Eserleri, Hacettepe Üniversitesi, Aysun Aktaş, Ümit Yaşar Oğuzcan: Hayatı, Sanatı, Eserleri, Hacettepe Üniversitesi, Gül Soydan Koç, Attila İlhan ın Şiirlerinde Mekân, Hacettepe Üniversitesi, Rahmetullah Koç, Melih Cevdet Anday ın Şiirlerinde Zaman Kavramı, Hacettepe Üniversitesi, Bilge Yüksel, Yedi Meşale Topluluğu ve Türk Edebiyatındaki Yeri, Hacettepe Üniversitesi, Nesrin Yüceel, Yaşar Nabi Nayır: Hayatı, Sanatı, Eserleri, Hacettepe Üniversitesi, 2004.

8 Devam Eden Tezler Yüksek Lisans Derya Şahiner, Gülten Akın ın Şiirine Deyişbilimsel Bir Bakış Denemesi Ayşegül Yiğit, Türk Tiyatrosunda Hukuk Sorunları Özge Aksoy, Çevreci Eleştiri Bağlamında Oktay Rifat ın Şiiri Tuğçe Aktarı, Modern Türk Tiyatrosunda Kadın Yazarlar Doktora Şenay Taş, 19. Yüzyılda Mizah Gazete ve Dergileri Esra Karlıdağ, Türk Romanında Gülmece: 1950 den Günümüze Nuray Asan, 19. Yüzyıl Türk Edebiyatında Letaifnameler Sezgi Balcı Kanbur, 19. Yüzyıl Türk Romanında Gündelik Yaşam Kültürü Aydan Ener, Yılları Arası Mizah Gazete ve Dergilerinin İncelenmesi Verilen Dersler Lisans ( ) TDE 325 Genel Dilbilim I TDE 326 Genel Dilbilim II TDE 419 Yeni Türk Edebiyatı V (Çağdaş Türk Tiyatrosu) TDE 420 Yeni Türk Edebiyatı VI (Çağdaş Türk Tiyatrosu) TDE 437 Yaratıcı Yazarlık I TDE 438 Yaratıcı Yazarlık I-II TDE 461 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tarihi I TDE 461 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tarihi II TDE 491 Bitirme Tezi I TDE 492 Bitirme Tezi II TDE 351 Yazınbilim I TDE 352 Yazınbilim II TDE 353 Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları I TDE 354 Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları II Yüksek Lisans TDE 665 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I TDE 666 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II TDE 697 Türk Dili ve Edebiyatı Semineri TAE 606 Türkiyat Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Semineri TDE 641 XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar TDE 642 XX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar EDEB 505 Türk Edebiyatı I (Bilkent Üniversitesi) EDEB 510 Türk Edebiyatı II (Bilkent Üniversitesi) EDEB 524 Türk Romanı (Bilkent Üniversitesi) EDEB 403 Edebiyat Kuramları (Bilkent Üniversitesi) Doktora TDE 743 Geleneksel Anlatı Türleri ve Yeni Türk Edebiyatı TDE 749 Yeni Türk Edebiyatında Yaşamöyküsü ve Özyaşamöyküsü TDE 750 Yeni Türk Edebiyatında Anı, Günce ve Mektup TDE 761 Karşılaştırmalı Türk Şiiri I TDE 762 Karşılaştırmalı Türk Şiiri II

9 PROJELER Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları Bibliyografyası ve TDE Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları I-II Derslerinde Yapılan Çalışmaların Arşivlenmesi, proje yürütücüsü, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen eğitim teknolojisi geliştirme projesi, "Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi", Yardımcı Araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, SERTİFİKALAR Oxford University for International Literature Summer School, "Early Twentieth-Century Poetry", Oxford-İngiltere, Hacettepe Üniversitesi, Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü Programı, TÜSSİDE, Gebze, Kasım BURSLAR Türk-Amerikan İlmî Araştırmalar Derneği, Doktora sonrası araştırma bursu, Türk-Amerikan İlmî Araştırmalar Derneği, Doktora bursu, BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER VEKAM Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu üyesi, Türkbilig Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yayın kurulu üyesi Türkbilig Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi eş editörü, Bilig Dergisi yayın kurulu üyesi, Hacettepe Haber Yayın Kurulu üyesi, HAKEMLİKLER Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bilig Bilgi Dünyası Erdem Gazi Türkiyat: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Türkbilig Turkish Studies Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

10 DİĞER Radyo ve Televizyon Programları 19. Yüzyıl Türk Romanında Ada, Denizin Ortasında, TRT 1, 7 Mayıs Erişim: 5bce769f6c53.mp3 Yaratıcı Yazarlık Eğitimi Üzerine, Dil Yarası, Kanal B, 10 Mayıs Erişim: 11dilyarasi

Doç.Dr. G.Gonca GÖKALP ALPASLAN

Doç.Dr. G.Gonca GÖKALP ALPASLAN Doç.Dr. G.Gonca GÖKALP ALPASLAN Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 14.9.1968 Doğum Yeri: Eskişehir İletişim Bilgileri Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 06800 Beytepe-Ankara

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. SINIF Zorunlu Dersler Listesi (TDE Kod: 349) Dersin Sorumlusu Gün Saat Derslik T P K

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL:

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL: ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Mustafa DURMUŞ ÜNVANI: Doç. Dr. DOĞUM TARİHİ: 10.08.1975 DOĞUM YERİ: İstanbul YABANCI DİLİ: İngilizce MEDENİ HÂLİ: Evli İŞ ADRESİ: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Detaylı

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi Ö Z G E Ç M İ Ş Dr. Mikail CENGİZ Adı Soyadı: Mikail CENGİZ Unvanı: Araştırma Görevlisi Dr. Yabancı Diller: İngilizce, Rusça E-posta: mikail@hacettepe.edu.tr Telefon: +90 312 780 71 49 ÖĞRENİM DURUMU:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ( )

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ( ) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erol GÖKŞEN Doğum Tarihi: 25.02.1985 Unvanı: Okutman EĞİTİM DURUMU Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2004-2008) Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sema ÖZHER KOÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Yumurtalık, 15.10.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türk Dili ve Edebiyatı Fırat Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

Doktora Tezi ve Tez Danışman(lar)ı : Abdulvehhâb bin Yusuf un Müntahab-ı Fi t Tıbbı (Dil İncelemesi-Metin Dizin) Prof DR. H.

Doktora Tezi ve Tez Danışman(lar)ı : Abdulvehhâb bin Yusuf un Müntahab-ı Fi t Tıbbı (Dil İncelemesi-Metin Dizin) Prof DR. H. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Meriç GÜVEN Doğum Tarihi: 29.12.1958 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Atatürk Üniversitesi 1977-1981 Y. Lisans Halk Edebiyatı

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI

EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Özlem Nemutlu. Adı Soyadı. Unvanı. Yrd. Doç. Dr. Doğum Tarihi veyeri. İzmir-Bayındır Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Özlem Nemutlu. Adı Soyadı. Unvanı. Yrd. Doç. Dr. Doğum Tarihi veyeri. İzmir-Bayındır Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Doğum Tarihi veyeri Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Özlem Nemutlu Yrd. Doç. Dr. İzmir-Bayındır- 16. 07. 1971 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ Ekim 014 1. Adı Soyadı: Muharrem Kaya. Doğum Tarihi: 01.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Bilimsel Kuruluşlara Üyelik: Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan DEMİR 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora. Tezler. 5.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan DEMİR 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora. Tezler. 5. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Erkan DEMİR. Doğum Tarihi: 05.0.980. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans

Detaylı

Sağlık sosyolojisi, suç, sapma, toplumsal cinsiyet,, sosyal bilimlerde istatistik, sosyoloji teorileri

Sağlık sosyolojisi, suç, sapma, toplumsal cinsiyet,, sosyal bilimlerde istatistik, sosyoloji teorileri Yrd. Doç. Dr. AYÇA GELGEÇ BAKACAK Ödül: İletişim bilgileri: Yazışma adresi: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 06800, Beytepe,Ankara, Türkiye Telefon: (0312) 297 84 85 E-posta: abakacak@hacettepe.edu.tr

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 BURDUR T: 24222744003306 F: sevkiyenas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 1. Yarıyıl Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 2 2 3 3 TDE111 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Z 3 0 3 4 TDE113 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Z 2 0 2 3 TDE115

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

Doç.Dr. CANER IŞIK. Eğitim Bilgileri

Doç.Dr. CANER IŞIK. Eğitim Bilgileri Doç.Dr. CANER IŞIK Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Ege Üniversitesi 1999-2002 Yüksek LisansEge Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEL5BEH3M* Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :70677404/105.04/E.80966 13/09/2017 Konu :2017-2018 Güz Dönemi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Zeki Akçam 2. DoğumTarihi :14.07.1979 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora (Devam ediyor) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Doğu Akdeniz

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

İletişim Elmek : İş Tel : / Dahili : 3097

İletişim Elmek :  İş Tel : / Dahili : 3097 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Mitat DURMUŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri 30.10.1971 / Çıldır 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Yrd. Doç. Dr. Doktora İletişim Elmek : mithat.durmus@gmail.com mdurmus@kafkas.edu.tr İş Tel :

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

6. Tez Çalışmaları : Derece Bölüm/Program Yıl Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin

6. Tez Çalışmaları : Derece Bölüm/Program Yıl Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Tuba ŞENGÜL BİRCAN 2.Doğum Tarihi : 1979 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Tarih Eğitimi Gazi Üniversitesi 2013 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4. Yarıyıl Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi TDE790 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Z 0 4 2 30 Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30 Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA

Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI OSMANBEY KAMPÜSÜ-ŞANLIURFA CİHAN TABAK YARDIMCI DOÇENT DOKTOR E-Posta Adresi : cihantabak@harran.edu.tr Telefon (İş) : 0 414 318 3000-1401 Telefon (Cep) : Faks : Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

Detaylı

Sevcan Tiftik. İstanbul/Türkiye E-posta adresi:

Sevcan Tiftik. İstanbul/Türkiye E-posta adresi: 1 Sevcan Tiftik İstanbul/Türkiye E-posta adresi: sevcantiftik@bilkent.edu.tr Curriculum Vitae (Aralık 2017) Doğum tarihi ve yeri: 06.02.1989, Eflani/Karabük Vatandaşlık: T.C. Öğrenim Doktora: Mimar Sinan

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 DÖRTYOL T: 32233860842443 3223387528 F: ecetin@cu.edu.tr

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Bingöl Masalları (İnceleme-Metin), (Danışman Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK)

ÖZ GEÇMİŞ. Bingöl Masalları (İnceleme-Metin), (Danışman Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK) ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Okan ALAY Doğum Tarihi: 10.11.1975 Unvanı: Öğretim Görevlisi Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 19 Mayıs Üniversitesi 1996 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Cüneyt AKIN Doğum Tarihi: 10.03.1982 Öğrenim Durumu: Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe 1998-2002 Üniversitesi

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. Sınıf Zorunlu Dersler Dersin Sorumlusu Gün Saat Derslik T P K AKTS TDE 112-01 TÜRKİYE

Detaylı

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci bireyler NEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ? TEL: 0 212 359 66 56 E-posta: tkl@boun.edu.tr Web: www.turkishliterature.boun.edu.tr

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı