2. Duyuru.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info"

Transkript

1 2. Duyuru

2

3 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yarým asýrdýr, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý alanýnda katkýlarýný sürdüren derneðimiz kuruluþunun 50. yýlýnda Türkiye Milli Pediatri Kongresi ni Kasým 2008 tarihlerinde Antalya da Belek Susesi De Luxe Resort ve SPA Hotel de düzenleyecektir. Kongremiz, alanýnda yetkin konuþmacýlarýn konferanslarý, uydu sempozyumlarý ve güncel konularýn tartýþýlacaðý oturumlarýn yaný sýra bildiri ve poster sunumlarý, kurslarý ile oldukça zengin bir program içermektedir. Katýlýmýnýzýn kongremize büyük katký saðlayacaðý inancý ile Antalya nýn büyüleyici ortamýnda güzel bir kongre geçirmenizi dileriz. Saygýlarýmýzla, Prof. Dr. Enver Hasanoðlu Prof. Dr. Ruhan Düþünsel Türkiye Milli Pediatri Derneði Türkiye Milli Pediatri Derneði Genel Sekreteri Baþkaný 1

4 TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN Ruhan Düþünsel BAÞKAN YARDIMCISI Tezer Kutluk GENEL SEKRETER Enver Hasanoðlu SAYMAN Peyami Cinaz ÜYELER Akif Yeþilipek Alpay Çeliker Aysun Bideci Bülent Þekerel Feyza Darendeliler Murat Yurdakök Necmi Aksaray Oðuz Söylemezoðlu Saadet Arsan Yýldýz Camcýoðlu ORGANÝZASYON KOMÝTESÝ Adem Aydýn Alev Hasanoðlu Ateþ Kara Aysun Bideci Enver Hasanoðlu Feyza Darendeliler Murat Yurdakök Ruhan Düþünsel Saadet Arsan Tezer Kutluk 2

5 TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ ÞUBE BAÞKANLARI ADANA Dr.Seval Güneþer Kendirli Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi KAYSERÝ Dr. Selim Kurtoðlu Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi ANTALYA Dr.Ayfer Gür Güven Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi KIRIKKALE Dr. Didem Aliefendioðlu Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi AYDIN Dr.Ferah Sönmez Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi KOCAELÝ Dr. Engin Arýsoy Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi BURSA Dr. Ömer Tarým Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi KONYA Dr. Rahmi Örs Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi DÝYARBAKIR Dr. Mehmet Ali Taþ Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi MALATYA Dr. Ayþehan Akýncý Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi DÜZCE Dr. Kenan Kocabay Ýzzet Baysal Üniversitesi Týp Fakültesi MANÝSA Dr. Ali Onað Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi EDÝRNE Dr. Filiz Tütüncüler Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi MERSÝN Dr. Esat Yýlgör Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi ELAZIÐ Dr. Denizmen Aygün Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi SAMSUN Dr. Kemal Baysal 19 Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi ERZURUM Dr. Handan Alp Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi SÝVAS Dr. Dilara Ýçaðasýoðlu Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi ESKÝÞEHÝR Dr. Zübeyir Kýlýç Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi ÞANLIURFA Dr. Ahmet Koç Harran Üniversitesi Týp Fakültesi GAZÝANTEP Dr. Yavuz Coþkun Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi TRABZON Dr. Yakup Aslan Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklar Anabilim Dalý ÝSTANBUL Dr. Meral Özmen Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi VAN Dr. Ercan Kýrými Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi ÝZMÝR Dr. Adem Aydýn Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi 3

6 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 12 Kasým 2008 Çarþamba 12:00-18:00 KAYIT 18:00-19:30 AÇILIÞ > Enver Hasanoðlu Türkiye Milli Pediatri Derneði Genel Sekreteri > Ruhan Düþünsel Türkiye Milli Pediatri Derneði Baþkaný > Jane Schaller Uluslararasý Pediatri Derneði Genel Sekreteri > Chock Wan Chan Uluslararasý Pediatri Derneði Baþkaný > Ýhsan Doðramacý Hocamýzýn Mesajý > Gülsin Onay Piyano Resitali 19:45-21:00 KOKTEYL 4

7 13 Kasým 2008 Perþembe 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 09:00-10:00 Baþkanlar: Enver Hasanoðlu (Gazi Üniversitesi) Murat Yurdakök (Hacettepe Üniversitesi) > Children and War Luay Al-Nouri (Iraq) 10:00-10:30 10:30-12:00 OTURUM - NEFROLOJÝ Baþkanlar: Ayfer Gür Güven (Akdeniz Üniversitesi) Sevgi Mir (Ege Üniversitesi) > Ýdrar Yolu Enfeksiyonlarý Mesiha Ekim (Ankara Üniversitesi) > Alt Üriner Sistem Anomalileri Zübeyde Gündüz (Erciyes Üniversitesi) > Hipertansiyon Ali Anarat (Çukurova Üniversitesi) 10:30-12:00 OTURUM - PSÝKÝYATRÝ Baþkanlar: Ali Onað (Celal Bayar Üniversitesi) Adem Aydýn (Dokuz Eylül Üniversitesi) > Uyku Bozukluklarý Fatih Ünal (Hacettepe Üniversitesi) > Dikkat Eksikliði Nahit Motavallý (Ýstanbul Üniversitesi) > Otizim Runa Uslu (Ankara Üniversitesi) 10:30-12:00 OTURUM - YENÝDOÐAN Baþkanlar: Yýldýz Atalay (Gazi Üniversitesi) Saadet Arsan (Ankara Üniversitesi) Çok Düþük Doðum Aðýrlýklý Bebeklerin Ýzlemi; > Genel Ýzlem Ýlkeleri Ayþe Korkmaz (Hacettepe Üniversitesi) > Kronik Akciðer Hastalýðý Didem Aliefendioðlu (Kýrýkkale Üniversitesi) > Nörogeliþimsel Sorunlar Abdullah Kumral (Dokuz Eylül Üniversitesi) 10:30-12:00 OTURUM - NÖROLOJÝ Baþkanlar: Kalbiye Yalaz (Ankara) Meral Özmen (Ýstanbul Üniversitesi) > Febril Konvülziyonlar Sabiha Aysun (Hacettepe Üniversitesi) > Serebral Palsi Kürþat Aydýn (Selçuk Üniversitesi) > Baþaðrýsý Serap Uysal (Ýstanbul Üniversitesi) SALON C SALON D 5

8 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 13 Kasým 2008 Perþembe 12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline Tarafýndan Toplum Saðlýðý Ýçin Geliþtirilen Yenilikçi Aþýlar 13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUMU GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline Tarafýndan Toplum Saðlýðý Ýçin Geliþtirilen Yenilikçi Aþýlar 13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUMU SÜTAÞ Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi ve Geliþim Üzerine Etkileri 12:00-14:00 ÖÐLE YEMEÐÝ PAKETÝ 14:00-15:00 SERBEST BÝLDÝRÝLER Baþkanlar: Kenan Kocabay (Ýzzet Baysal Üniversitesi) Mehmet Ali Taþ (Dicle Üniversitesi) 14:00-15:00 Baþkanlar: 14:00-15:00 Baþkanlar: 14:00-15:00 Baþkanlar: SERBEST BÝLDÝRÝLER Handan Alp (Atatürk Üniversitesi) Filiz Tütüncüler (Trakya Üniversitesi) SERBEST BÝLDÝRÝLER Engin Arýsoy (Kocaeli Üniversitesi) Yakup Aslan (Karadeniz Teknik Üniversitesi) SERBEST BÝLDÝRÝLER Ahmet Koç (Harran Üniversitesi) Aysun Bideci (Gazi Üniversitesi) SALON C SALON D 6

9 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 13 Kasým 2008 Perþembe 15:00-15:30 Baþkan: Gülsev Kale (Hacettepe Üniversitesi) > Çevrenin Genetiðe Etkisi Ergül Tunçbilek (Ankara) 15:00-15:30 15:00-15:30 Baþkan: Ruhan Düþünsel (Erciyes Üniversitesi) > Çocuk Hekiminin Yasal Sorumluluklarý Ali Rýza Tümer (Hacettepe Üniversitesi) 15:00-15:30 Baþkan: Ufuk Beyazova (Gazi Üniversitesi) > Koruyucu Hekimlikte Demir Zümrüt Uysal (Ankara Üniversitesi) Baþkan: Yýldýz Camcýoðlu (Ýstanbul Üniversitesi) > Ne Zaman Ýmmun Yetmezlik Düþünmeliyiz? Aydan Ýkincioðullarý (Ankara Üniversitesi) 15:30-16:00 16:00-16:30 Baþkan: Seval Güneþer Kendirli (Çukurova Üniversitesi) > Aðýz Saðlýðý Tezer Ulusu (Gazi Üniversitesi) 16:00-16:30 Baþkan: Murat Yurdakök (Hacettepe Üniversitesi) > Türk Dünyasý Ülkelerinde Çocuk Saðlýðý Nasip Guliyev (Azerbaycan) 16:00-16:30 Baþkan: Bülent Zülfikar (Ýstanbul Üniversitesi) > Çocuklarda Kanama Akif Yeþilipek (Akdeniz Üniversitesi) 16:00-16:30 UZMANINA DANIÞALIM Baþkan: Alev Hasanoðlu (Gazi Üniversitesi) > Hiperkolesterolemili Çocuk Leyla Tümer (Gazi Üniversitesi) SALON C SALON D SALON C SALON D 7

10 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 13 Kasým 2008 Perþembe 16:30-18:00 POSTER TARTIÞMALARI Baþkanlar: > Saadet Arsan (Ankara Üniversitesi) > Adem Aydýn (Dokuz Eylül Üniversitesi) > Didem Aliefendioðlu (Kýrýkkale Üniversitesi) > Kürþat Aydýn (Selçuk Üniversitesi) > Ayþe Korkmaz (Hacettepe Üniversitesi) > Mehmet Boþnak (Dicle Üniversitesi > Kemal Baysal (Ondokuz Mayýs Üniversitesi) > Leyla Tümer (Gazi Üniversitesi) E-POSTER ALANI 8

11 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 14 Kasým 2008 Cuma 08:30-09:00 Baþkanlar: Münevver Bertan (ICC) Tomris Türmen (ICC) > Pediatricians,Maternal and Child Health, and the Millennium Development Goals Jane Schaller (IPA) (Canada) 09:00-10:00 PANEL Baþkan: Tezer Kutluk (Hacettepe Üniversitesi) Çocuk Saðlýðý ve Tütün Kontrolü > Çocuk Saðlýðý ve Sigara Tezer Kutluk (Hacettepe Üniversitesi) > Dünyada ve Türkiye de Tütün Kontrolü Çalýþmalarý Nazmi Bilir (Hacettepe Üniversitesi) > Türkiye de 4207 Sayýlý Yasa Uygulamalarý Kazým Çalýþkan (Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü Ýçecekler Piyasasý Düzenleme Kurulu) 10:00-10:30 10:30-12:00 OTURUM - BESLENME Baþkanlar: Alev Hasanoðlu (Gazi Üniversitesi) Fügen Çullu Çokuðraþ (Ýstanbul Üniversitesi) > Prematüre Bebekte Beslenme Betül Acunaþ (Trakya Üniversitesi) > Total Parenteral Nutrisyon Fügen Çullu Çokuðraþ (Ýstanbul Üniversitesi) 10:30-12:00 OTURUM - ENFEKSÝYON Baþkanlar: Necmi Aksaray (Çukurova Üniversitesi) Mehmet Ceyhan (Hacettepe Üniversitesi) > S. Pneumonia ve Pnömokokal Enfeksiyonlar Mehmet Ceyhan (Hacettepe Üniversitesi) > Toplum Kaynaklý Pnömoni Ergin Çiftçi (Ankara Üniversitesi) > Pnömokok Aþýlarýnýn Etkinlikleri ve Yeni Pnömokok Aþýlarý Zafer Kurugöl (Ege Üniversitesi) 10:30-12:00 Baþkanlar: Kadriye Yurdakök (Hacettepe Üniversitesi) Leyla Tümer (Gazi Üniversitesi) > Taramalar Tanju Altýnsu (Saðlýk Bakanlýðý) OTURUM - SOSYAL PEDÝATRÝ > Trafikte Çocuk Güvenliði Betül Ulukol (Ankara Üniversitesi) > Saðlýklý Çocuk Ýzleminde Oyun, Oyuncak ve Kitabýn Yeri Ufuk Beyazova (Gazi Üniversitesi) SALON C 9

12 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU NESTLE Sezaryen Doðumlarý ve Baðýrsak Florasýnýn Geliþimine Olan Etkileri 14 Kasým 2008 Cuma 13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUMU BÝLÝM ÝLAÇ Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarýnda Yeni Bir Tedavi Seçeneði - Sefdinir 13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUMU INNODERM Bebek Bakým Ürünlerinde (Saç ve Vücut Ürünleri) Organik ve Doðal Ýçeriðin Önemi 12:00-14:00 ÖÐLE YEMEÐÝ PAKETÝ 14:00-15:00 SERBEST BÝLDÝRÝLER Baþkanlar: Ýffet Bircan (Akdeniz Üniversitesi) Yýldýz Dallar (Saðlýk Bakanlýðý Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi) 14:00-15:00 Baþkanlar: 14:00-15:00 Baþkanlar: SERBEST BÝLDÝRÝLER Denizmen Aygün (Fýrat Üniversitesi) Rahmi Örs (Selçuk Üniversitesi) SERBEST BÝLDÝRÝLER Ferah Sönmez (Adnan Menderes Üniversitesi) Dilara Ýçaðasýoðlu (Cumhuriyet Üniversitesi) SALON C 10

13 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 14 Kasým 2008 Cuma 15:00-15:30 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Haluk Çokuðraþ (Ýstanbul Üniversitesi) > Olgularla Kronik Öksürük Uður Özçelik (Hacettepe Üniversitesi) 15:00-15:30 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Ýbrahim Ildýrým (Bursa) > Lenfadenopatili Çocuk Erol Kýsmet (GATA) 15:00-15:30 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Turgay Çoþkun (Hacettepe Üniversitesi) > Ýþtah Bozukluðu Olan Çocuk Raþit Vural Yaðcý (Ege Üniversitesi) 15:30-16:00 16:00-16:30 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Gülten Seçmeer (Hacettepe Üniversitesi) > Olgularla Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hasan Tezer (Saðlýk Bakanlýðý Ankara Dýþkapý Eðitim ve Araþtýrma Çocuk Hastanesi) 16:00-16:30 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Ömer Tarým (Uludað Üniversitesi) > Genital Sorunlar Sema Akçurin (Akdeniz Üniversitesi) 16:00-16:30 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Yavuz Coþkun (Gaziantep Üniversitesi) > Olgularla Karaciðer Enzimlerinde Yükseklik Figen Özçay (Baþkent Üniversitesi) 16:30-18:00 POSTER TARTIÞMALARI Baþkanlar: > Uður Özçelik (Hacettepe Üniversitesi) > Betül Acunaþ (Trakya Üniversitesi) > Ferah Sönmez (Adnan Menderes Üniversitesi) > Alpay Çeliker (Hacettepe Üniversitesi) > Aysun Bideci (Gazi Üniversitesi) > Betül Ulukol (Ankara Üniversitesi) > Mustafa Hacýmustafaoðlu (Uludað Üniversitesi) > Erol Kýsmet (GATA) SALON C SALON C E-POSTER ALANI 11

14 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 15 Kasým 2008 Cumartesi 08:30-10:00 PANEL Baþkan: Haluk Özsarý (Türkiye Sigorta ve Rasürans Þirketleri Birliði Danýþmaný) 10:30-12:00 OTURUM - ENDOKRÝNOLOJÝ Baþkanlar: Selim Kurtoðlu (Erciyes Üniversitesi) Feyza Darendeliler (Ýstanbul Üniversitesi) > Geçici Tiroid Fonksiyon Bozukluklarý Abdullah Bereket (Marmara Üniversitesi) > Çocukluk Çaðýnda Hipoglisemi Bilgin Yüksel (Çukurova Üniversitesi) > Adrenal Yetmezlik Behzat Özkan (Atatürk Üniversitesi) 10:30-12:00 OTURUM - ÝLAÇ KULLANIMI Baþkan: Zafer Kurugöl (Ege Üniversitesi) > Çocukta Ýlaç Kullaným Ýlkeleri Sevcan Bakkaloðlu Ezgü (Gazi Üniversitesi) > Ne Zaman Vitamin-Mineral? Erhun Kasýrga (Celal Bayar Üniversitesi) > Hangi Antibiyotik? Mustafa Bakýr (Marmara Üniversitesi) 10:30-12:00 OTURUM - HASTANE ENFEKSÝYONLARI Baþkanlar: Peyami Cinaz (Gazi Üniversitesi) Yýldýz Camcýoðlu (Ýstanbul Üniversitesi) > Yönetici Yönünden Mustafa N. Ýlhan (Gazi Üniversitesi) > Çocuk Hekimi Yönünden Deðerlendirme ve Taný Ayper Somer (Ýstanbul Üniversitesi) Tedavi Mustafa Hacýmustafaoðlu (Uludað Üniversitesi) > Genel Saðlýk Sigortasý Ne Getiriyor? Sami Türkoðlu (Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürü) Mehmet Demir (Saðlýk Bakanlýðý Bakan Müþaviri) Osman Öztürk (Türk Tabipleri Birliði Temsilcisi) 10:00-10:30 SALON C 12:00-14:00 ÖÐLE YEMEÐÝ 12

15 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 15 Kasým 2008 Cumartesi 14:00-15:00 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Þenay Haspolat (Akdeniz Üniversitesi) > Hangisi Epilepsi? Ayþe Serdaroðlu (Gazi Üniversitesi) 14:00-15:00 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Ayfer Tuncer (Hacettepe Üniversitesi) > Astým Bülent Þekerel (Hacettepe Üniversitesi) 14:00-15:00 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Alpay Çeliker (Hacettepe Üniversitesi) > Olgularla Üfürümden Ekokardiyografiye Figen Akalýn (Marmara Üniversitesi) 15:00-15:30 Baþkan: Turgay Coþkun (Hacettepe Üniversitesi) > Breastfeeding of Turkish Mothers in Western Turkey and in Germany Michael Krawinkel (Germany) 15:00-15:30 Baþkan: Oðuz Söylemezoðlu (Gazi Üniversitesi) > Romatolojide Yenilikler Özgür Kasapçopur (Ýstanbul Üniversitesi) 15:00-15:30 Baþkan: Zübeyir Kýlýç (Osmangazi Üniversitesi) > Kawasaki Hastalýðý Kemal Baysal (Ondokuz Mayýs Üniversitesi) 15:30-16:00 SALON C SALON C 13

16 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 15 Kasým 2008 Cumartesi 16:00-16:30 UZMANINA DANIÞALIM Baþkan: Esat Yýlgör (Mersin Üniversitesi) > Üst Solunum Yolu Olan Çocuk Ateþ Kara (Hacettepe Üniversitesi) 16:00-16:30 UZMANINA DANIÞALIM Baþkan: Ayþe Serdaroðlu (Gazi Üniversitesi) > Öðrenme Güçlüðü Olan Çocuk Ýlgi Ertem (Ankara Üniversitesi) 16:00-16:30 Baþkan: Ercan Kýrými (Yüzüncü Yýl Üniversitesi) > Doðumsal Kalça Çýkýðý Necdet Altun (Gazi Üniversitesi) 16:30-18:00 POSTER TARTIÞMALARI Baþkanlar: > Filiz Tütüncüler (Trakya Üniversitesi) > Ercan Kýrými (Yüzüncü Yýl Üniversitesi) > Dilara Ýçaðasýoðlu (Cumhuriyet Üniversitesi) > Engin Arýsoy (Kocaeli Üniversitesi) > Sevcan Bakkaloðlu Ezgü (Gazi Üniversitesi) > Rahmi Örs (Selçuk Üniversitesi) > Ateþ Kara (Hacettepe Üniversitesi) > Behzat Özkan (Atatürk Üniversitesi) 20:00 GALA YEMEÐÝ SALON C E-POSTER ALANI 14

17 15 Kasým Kasým Türkiye Milli Pediatri Kongresi Kurs Programý YOÐUN BAKIM KURSU SALON D Kurs Baþkanlarý: Metin Karaböcüoðlu (Ýstanbul Üniversitesi) Dinçer Yýldýzdaþ (Çukurova Üniversitesi) 08:30-09:15 Kritik Hastanýn Deðerlendirilmesi ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonlarý Metin Karaböcüoðlu (Ýstanbul Üniversitesi) 09:15-10:00 Mekanik Ventilatördeki Hastanýn Ýzlenmesi ve Ayrýlmasý Bülent Karapýnar (Ege Üniversitesi) 10:00-10:30 Kahve Arasý 10:30-11:00 Hipoksik Solunum Yetmezliðinde Mekanik Ventilasyon Tolga Köroðlu (Dokuz Eylül Üniversitesi) 11:00-11:30 Mekanik Ventilasyon Sýrasýnda Sedasyon Analjezi Dinçer Yýldýzdaþ (Çukurova Üniversitesi) 11:30-12:00 Yoðun Bakým Hastalarýnda Monitorizasyon Benan Bayrakçý (Hacettepe Üniversitesi) 12:00-13:00 Öðle Yemeði 13:00-13:45 Ventilatör Ýliþkili Pnömoni ve Tedavisi Ali Bülent Cengiz (Hacettepe Üniversitesi) 13:45-14:30 Çocuk Yoðun Bakýmda Metabolik Sorunlar Mehmet Boþnak (Dicle Üniversitesi) 14:30-15:00 Kahve Arasý 15:00-15:45 Yoðun Bakýmda Kalp Yetersizliði Kürþat Toker (Baþkent Üniversitesi) 15:45-16:30 Yoðun Bakým Hastalarýnda Sývý-Elektrolit Asit Baz Tedavisi Ahmet Nayýr (Ýstanbul Üniversitesi) RADYOLOJÝ KURSU SALON D Kurs Baþkanlarý: Mithat Haliloðlu (Hacettepe Üniversitesi) Süreyya Soyupak (Çukurova Üniversitesi) 08:30-09:30 Pediatrik Abdominal Aciller Öznur Boyunaða (Gazi Üniversitesi) 09:30-10:00 Üriner Sistem Enfeksiyonlarýnda Radyolojik Algoritma Süreyya Soyupak (Çukurova Üniversitesi) 10:00-10:30 Kahve Arasý 10:30-11:15 Normal Akciðer Grafisi ve Deðerlendirmede Tuzaklar Mithat Haliloðlu (Hacettepe Üniversitesi) 11:15-12:00 Akciðer Grafisinde Patolojiler Mithat Haliloðlu (Hacettepe Üniversitesi) 12:00-14:00 Öðle Yemeði 14:00-15:00 Nöroradyoloji Uygulamalarý Kader Karlý Oðuz (Hacettepe Üniversitesi) 15:00-15:30 Kahve Arasý 15:30-16:30 Kas-Ýskelet Sistemi Radyolojisi Murat Koçoðlu (GATA) 15

18 OTURUM / Nöroloji ÖÐLE YEMEÐÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER Ne Zaman Ýmmun Yetmezliði Düþünmeliyiz? UZMANINA DANIÞALIM Hiperkolesterolemili Çocuk YOÐUN BAKIM KURSU SALON C SALON D BÝR BAKIÞTA KONGRE 12 KASIM 2008 ÇARÞAMBA 13 KASIM 2008 PERÞEMBE OTURUM / Psikiyatri OTURUM / Yenidoðan UYDU SEMPOZYUM SÜTAÞ ÖÐLE YEMEÐÝ ÖÐLE YEMEÐÝ PAKETÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER Koruyucu Hekimlikte Demir ÖÐLE YEMEÐÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER Çocuk Hekiminin Yasal Sorumluluklarý Türk Dünyasý Ülkelerinde Çocuk Saðlýðý Çocuklarda Kanama POSTER TARTIÞMALARI / E-POSTER ALANI 14 KASIM 2008 CUMA OTURUM / Enfeksiyon OTURUM / Sosyal Pediatri AÇILIÞ KOKTEYL Children and War OTURUM / Nefroloji UYDU SEMPOZYUM GSK UYDU SEMPOZYUM GSK ÖÐLE YEMEÐÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER Çevrenin Genetiðe Etkisi Aðýz Saðlýðý Pediatricians, Maternal and Child Health, and The Millennium Development Goals PANEL / ÇOCUK SAÐLIÐI VE TÜTÜN KONTROLÜ OTURUM / Beslenme 18:00-19:30 19:45-21:00 09:00-10:00 10:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 12:00-14:00 14:00-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-18:00 08:30-09:00 09:00-10:00 10:00-10:30 10:30-12:00

19 14 KASIM 2008 CUMA SALON C SALON D 12:00-13:00 13:00-14:00 12:00-14:00 14:00-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 UYDU SEMPOZYUMU NESTLE UYDU SEMPOZYUMU BÝLÝM ÖÐLE YEMEÐÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER ÝNTERAKTÝF OTURUM Olgularla Kronik Öksürük ÝNTERAKTÝF OTURUM Olgularla Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi UYDU SEMPOZYUMU INNODERM ÖÐLE ÖÐLE YEMEÐÝ YEMEÐÝ PAKETÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER ÝNTERAKTÝF OTURUM Lenfadenopatili Olan Çocuk ÝNTERAKTÝF OTURUM Genital Sorunlar ÖÐLE YEMEÐÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER ÝNTERAKTÝF OTURUM Ýþtah Bozukluðu Olan Çocuk ÝNTERAKTÝF OTURUM Olgularla Karaciðer Enzimlerinde Yükseklik YOÐUN BAKIM KURSU 16:30-18:00 POSTER TARTIÞMALARI / E-POSTER ALANI 15 KASIM 2008 CUMARTESÝ 08:30-10:00 10:00-10:30 10:30-12:00 12:00-14:00 14:00-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 PANEL GENEL SAÐLIK SÝGORTASI NE GETÝRÝYOR? OTURUM Endokrinoloji ÖÐLE YEMEÐÝ ÝNTERAKTÝF OTURUM Hangisi Epilepsi? Breastfeeding of Turkish Mothers in Western Turkey and in Germany UZMANINA DANIÞALIM Üst Solunum Yolu Olan Çocuk OTURUM Ýlaç Kullanýmý ÖÐLE YEMEÐÝ ÖÐLE YEMEÐÝ ÝNTERAKTÝF OTURUM Astým Romatolojide Yenilikler UZMANINA DANIÞALIM Öðrenme Güçlüðü Olan Çocuk OTURUM Hastane Enfeksiyonlarý ÖÐLE YEMEÐÝ ÝNTERAKTÝF OTURUM Olgularla Üfürümden Ekokardiyografiye Kawasaki Hastalýðý Doðumsal Kalça Çýkýðý RADYOLOJÝ KURSU 16:30-18:00 20:00 POSTER TARTIÞMALARI / E-POSTER ALANI GALA YEMEÐÝ

20 KAYIT & OTEL REZERVASYON FORMU Adý,Soyadý : Ünvaný : Uzmanlýk Alaný : Ýþ Adresi : Posta Kodu : Þehir : Tel : Fax : Mobil : Refakatçi Adý, Soyadý : KONGRE KAYIT ERKEN KAYIT (9 Temmuz 2008 den önce) GEÇ KAYIT (9 Temmuz 2008 den sonra) UZMAN 150 UZMAN 200 DERNEK ÜYESÝ 125 DERNEK ÜYESÝ 175 ASÝSTAN 100 ASÝSTAN 150 REFAKATÇÝ 100 REFAKATÇÝ 125 HEMÞÝRE 75 HEMÞÝRE 100 FÝRMA YETKÝLÝSÝ 100 FÝRMA YETKÝLÝSÝ 100 KAYIT ÜCRETÝNE DAHÝL OLAN HÝZMETLER * Açýlýþ kokteyli * Gala yemeði * Kongre çantasý * Kongre cep program kitapçýðý * Firmalarýn düzenlediði sergi ve stand alanlarýný izleme ve aktivitelere katýlým * Uydu sempozyumlarýna katýlým * Bilimsel program aralarýndaki ikramlara katýlým Konge kayýt fiyatlarýna KDV ilave edilecektir. KURS KAYIT KURS KAYIT RADYOLOJÝ KURSU 100 YOÐUN BAKIM KURSU 100 * Tüm kurslara ayrý kayýt ücreti uygulanmaktadýr. * Katýlmak istediðiniz kurs ismini belirtmenizi rica ederiz. Kurs kayýt fiyatlarýna KDV ilave edilecektir. 18

21 KONAKLAMA OTEL ADI SUSESÝ HOTEL KATEGORÝ KONAKLAMA TEK KÝÞÝLÝK ODA FÝYATI ÝKÝ KÝÞÝLÝK ODADA KÝÞÝ BAÞI FÝYAT 5 HERÞEY DAHÝL MAGIC LIFE WATERWORLD 5 HERÞEY DAHÝL ELA QUALITY RESORT HOTEL 5 HERÞEY DAHÝL KONAKLAMA FÝYATINA DAHÝL OLAN HÝZMETLER * Otele giriþ 12 Kasým 2008 saat 14:00 olup, ayrýlýþ 16 Kasým 2008 saat 12:00 dýr. * Konaklama 4 gece, herþey dahil konsept bazýnda olup daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktýr. * 15 Aðustos 2008 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren fiyatlara %15 eklenecektir. * 2 kiþilik odada, tek kiþi fiyatý 2 ile çarpýlýr. (454 x 2 = 908 ) * Kongre üyeleri ve refakatçileri sabah kahvaltýlarýný, öðle ve akþam yemeklerini konaklama yaptýklarý otelde alacaklardýr. * Kongre merkezi ile yan konaklama otelleri arasýnda bilimsel programa baðlý olarak ulaþým servisi yapýlacaktýr. * Symcon Turizm aracýlýðýyla rezervasyon yaptýrmayan delegelerimizden kongre merkezine günlük giriþ ücreti olarak Susesi De Luxe Resort & SPA Hotel 48 (KDV dahil) talep etmektedir. MAGIC LIFE 1,5 km 2 dk ELA QUALITY 0,5 km 1 dk SUSESÝ HOTEL KONAKLAMA / KAYIT ÜCRETÝ HESAP NO SÝMKON TURÝZM ÝNÞ. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. FÝNANSBANK 1056 CAPÝTOL ALTUNÝZADE ÞUBESÝ YTL Hesap No : AVRO Hesap No : * Kongre otelinde (Susesi Otel) konaklama yapmayan delegelerimiz, öðle yemeðini kongre merkezinde lunch box olarak alabileceklerdir. Kendi otellerinde ise açýk büfe öðle yemeði alma imkanlarý mümkündür. Bu saatlere uygun araç servis hizmeti SymCon Turizm tarafýndan verilecektir. KONGRE DÜZENLEME KURULU TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ Cinnah Cad. No: 35/6 Çankaya - ANKARA Tel : (pbx) Faks : Web : KONGRE BÝLÝMSEL SEKRETERYASI Prof. Dr. Aysun Bideci Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý A.D. Tel : Gsm : Faks : E-posta : KONGRE ORGANÝZATÖRÜ ÝSTANBUL Atatürk Mah. Girne Caddesi Þengül Sokak Keskin Ýþ Merkezi No: Ataþehir / Kadýköy - ÝSTANBUL Tel : + 90 (216) pbx Faks : + 90 (216) Web : ANKARA Cinnah Cad. Farabi Sok. No:39/ Çankaya - ANKARA ÝZMÝR Ali Çetinkaya Bulvarý No:9 D: Alsancak - ÝZMÝR 19

22 GENEL BÝLGÝLER KONGRE BÝLDÝRÝ ÖDÜLLERÝ - PROJE ÖDÜLÜ Kongrede sözlü sunuma kabul edilmiþ üç sözel bildiri ile bir poster sunumuna ve 2008 yýlý için önerilecek araþtýrma projelerinden bilimsel jüri tarafýndan birinci seçilene Hero Baby nin sponsorluðunda ödüller verilecektir. Tüm ödüller 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi nde ilan edilecektir. Proje baþvurularýnýn 01 Ekim 2008 tarihine kadar Milli Pediatri Derneði genel merkezine üç nüsha olarak gönderilmesi gerekmektedir. BÝLDÝRÝ ÖZETLERÝ Bildiri özetleri yalnýzca web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya fax ile gönderilen bildiriler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Son bildiri gönderim tarihi 15 Eylül 2008 dir. YETERLÝK SINAVI 13 Kasým 2008 tarihinde Türk Pediatri Yeterlik Kurulu Dördüncü Yeterlik (Board) sýnavý yapýlacaktýr. Sýnav ile ilgili ayrýntýlý bilgiler kongre web sitesinde yer alacaktýr. STAND ALANLARI Kongreye stand ve sergi ile katýlmak isteyen kuruluþlar 01 Ekim 2008 tarihine kadar SymCon Turizm e baþvurmalýdýr. UYDU SEMPOZYUM Düzenleme kurulunun onaylayacaðý konularda ilaç endüstrisi desteði ile Uydu Sempozyumu gerçekleþecektir. YAKA KARTI Tüm katýlýmcý ve refakatçilerin kongre merkezine giriþte, bilimsel oturumlar esnasýnda, sergi alanlarýnda ve diðer sosyal programlarda yaka kartý takmasý zorunludur. DAVET MEKTUBU Kurumlarýnca davet mektubu istenen hekimlerimizin, istemeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Davet mektubunun hiç bir þekilde kayýt ücretini veya diðer harcamalarýný kapsamayacaðý bilinmelidir. KREDÝLENDÝRME Kongre Türk Tabipleri Birliði (TTB) tarafýndan kredilendirilecektir. ULAÞIM Antalya Havaalaný veya Antalya Otogarý na varýþ programýnýzý önceden Symcon Turizm e bildiriniz. Konaklama otellerine ulaþým için bilgi alýnýz. ÝKLÝM Kasým ayýnda Antalya da ortalama hava sýcaklýðý gündüz 17 0 C, gece 8 0 C dir. Katýlýmcýlarýn zor durumda kalmamalarý için beraberlerinde yaðmurluk getirmeleri önerilir. KURSLAR Tüm kurslara ayrý kayýt ücreti uygulanmaktadýr. Katýlmak istediðiniz kurs ismini belirtmenizi rica ederiz Kasým 2008 Yoðun Bakým Kursu - 15 Kasým 2008 Radyoloji Kursu 20

23

24

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 09-10 Nisan 2010 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

51. TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ KONGRESÝ

51. TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ KONGRESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, 07 11 Kasým 2007 tarihleri arasýnda Kýbrýs ta Acapulco Beach Club & Resort Hotel de düzenlenecek olan 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

Dr. Benan Bayrakcý Kongre Baþkaný. Deðerli Meslektaþlarým,

Dr. Benan Bayrakcý Kongre Baþkaný. Deðerli Meslektaþlarým, Deðerli Meslektaþlarým, Köklü Pediatri ailesinin en genç üyeleri sayýlabilecek Çocuk Yoðun Bakým ve Çocuk Acil Bilim Dallarýnýn dördüncü büyük kongresinin adresini Hacettepe olarak duyurmaktan mutluluk

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım, 1. DUYURU ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi nin altıncısını 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek, Antalya da gerçekleştireceğiz. Kongremizde

Detaylı

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır.

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır. Değerli Meslektaşlarım, Önümüzdeki yıl Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, 1. DUYURU DAVET Değerli Meslektaşlarımız, 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 18-21 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir'de Çeşme Sheraton Hotelde düzenlenecek r. 12.Ulusal

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Bu yýl 21 25 Ekim 2009 tarihleri arasýnda Marmaris te gerçekleþtirmeyi planladýðýmýz 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ne sizleri davet etmekten mutluluk duymaktayýz. Kongrede

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 DAVET YAZISI Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kistik Fibrozis

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

2013-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () YERLEŞEN BOŞ 100311014 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ 1 1 0 63,01326 63,01326 100311023 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

Çocuk Enfeksiyon Hastaliklari Derneği nin Dönemsel Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Çocuk Enfeksiyon Hastaliklari Derneği nin Dönemsel Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri TARİHÇE Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, ve Prof. Dr. Necmi Aksaray ın girişimleriyle 30 Temmuz 1998 de Bursa da kuruldu. Derneğin kurucu başkanlığını üstlendi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Detaylı

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 100111043 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 2 2 0 63,83396 65,51024 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () YERLEŞEN BOŞ 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 64,45240 64,45240 102911074 ÇUKUROVA

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

TurkMSIC 60.NİSAN GENEL KURULU TÜZÜK DENETLEME KURULU AÇILIŞ RAPORU

TurkMSIC 60.NİSAN GENEL KURULU TÜZÜK DENETLEME KURULU AÇILIŞ RAPORU TurkMSIC 60.NİSAN GENEL KURULU TÜZÜK DENETLEME KURULU AÇILIŞ RAPORU TARİH: 21-23 Nisan 2012 YER: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İSTANBUL TÜZÜK DENETLEME KURULU ÜYELERİ: Doğukan ARI Selin UYSAL Ruken

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ www.millipediatri2015.kongresi.info Değerli Meslektaşlarımız Bu yıl 04-08 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya, Sueno Otel Deluxe Belek

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 62,91719 62,91719 102911074 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ Değerli Meslektaşlarımız Bu yıl 04-08 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya, Sueno Otel Deluxe Belek de gerçekleştirmeyi planladığımız

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111043 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 4 - - 100111088 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 100111061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 1 1 0 65,00000 65,00000 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Mersin Pediatri Günlerinin 18.si 29-30 Mart 2013 tarihleri arasında Üniversitemiz

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Program Kodu Eğitim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Diş Hekimliği Üniversite D/Ö P. Türü Olasılık 12_Puan YEDİTEPE Üniv. (T.B.) Özel MF-3 1.Olasılık 509,314 35 35 37.5 35 50 16 30 21 26 YEDİTEPE Üniv. (T.B.) Özel MF-3 2.Olasılık 509,314 35 35 37.5 35 50

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU 29-31 MAYIS 2015 Sempozyum Başkanı Doç.Dr. Selahattin Kıyan ATOK Başkanı KUŞADASI ANADOLU TURİZM VE UYGULAMA OTELİ CORAL HILL www..com SEMPOZYUM BAŞKANI Doç. Dr. Selahattin Kıyan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl TÜRK TORAKS DERNEÐÝ 15. YILLIK KONGRE Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði'nin 11-15 Nisan 2012 tarihleri arasýnda Antalya Side Starlight Otel Kongre Merkezi'nde

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Afyon Kocatepe Üniversitesi 100411058 Çocuk Cerrahisi 5 K 1 - - Ahi Evran Üniversitesi 100611038 Acil Tıp 4 K 1 - - 100611047 Genel Cerrahi

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

DİLKO. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)

DİLKO. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 102210056 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 202510679 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 200511117 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 108410054 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 206110062 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet,

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, 6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21 22 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Green Park

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI 100311129 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 1 1 0 84,06250 84,06250 100311138 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı