2. Duyuru.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info"

Transkript

1 2. Duyuru

2

3 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yarým asýrdýr, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý alanýnda katkýlarýný sürdüren derneðimiz kuruluþunun 50. yýlýnda Türkiye Milli Pediatri Kongresi ni Kasým 2008 tarihlerinde Antalya da Belek Susesi De Luxe Resort ve SPA Hotel de düzenleyecektir. Kongremiz, alanýnda yetkin konuþmacýlarýn konferanslarý, uydu sempozyumlarý ve güncel konularýn tartýþýlacaðý oturumlarýn yaný sýra bildiri ve poster sunumlarý, kurslarý ile oldukça zengin bir program içermektedir. Katýlýmýnýzýn kongremize büyük katký saðlayacaðý inancý ile Antalya nýn büyüleyici ortamýnda güzel bir kongre geçirmenizi dileriz. Saygýlarýmýzla, Prof. Dr. Enver Hasanoðlu Prof. Dr. Ruhan Düþünsel Türkiye Milli Pediatri Derneði Türkiye Milli Pediatri Derneði Genel Sekreteri Baþkaný 1

4 TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN Ruhan Düþünsel BAÞKAN YARDIMCISI Tezer Kutluk GENEL SEKRETER Enver Hasanoðlu SAYMAN Peyami Cinaz ÜYELER Akif Yeþilipek Alpay Çeliker Aysun Bideci Bülent Þekerel Feyza Darendeliler Murat Yurdakök Necmi Aksaray Oðuz Söylemezoðlu Saadet Arsan Yýldýz Camcýoðlu ORGANÝZASYON KOMÝTESÝ Adem Aydýn Alev Hasanoðlu Ateþ Kara Aysun Bideci Enver Hasanoðlu Feyza Darendeliler Murat Yurdakök Ruhan Düþünsel Saadet Arsan Tezer Kutluk 2

5 TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ ÞUBE BAÞKANLARI ADANA Dr.Seval Güneþer Kendirli Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi KAYSERÝ Dr. Selim Kurtoðlu Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi ANTALYA Dr.Ayfer Gür Güven Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi KIRIKKALE Dr. Didem Aliefendioðlu Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi AYDIN Dr.Ferah Sönmez Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi KOCAELÝ Dr. Engin Arýsoy Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi BURSA Dr. Ömer Tarým Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi KONYA Dr. Rahmi Örs Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi DÝYARBAKIR Dr. Mehmet Ali Taþ Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi MALATYA Dr. Ayþehan Akýncý Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi DÜZCE Dr. Kenan Kocabay Ýzzet Baysal Üniversitesi Týp Fakültesi MANÝSA Dr. Ali Onað Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi EDÝRNE Dr. Filiz Tütüncüler Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi MERSÝN Dr. Esat Yýlgör Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi ELAZIÐ Dr. Denizmen Aygün Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi SAMSUN Dr. Kemal Baysal 19 Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi ERZURUM Dr. Handan Alp Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi SÝVAS Dr. Dilara Ýçaðasýoðlu Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi ESKÝÞEHÝR Dr. Zübeyir Kýlýç Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi ÞANLIURFA Dr. Ahmet Koç Harran Üniversitesi Týp Fakültesi GAZÝANTEP Dr. Yavuz Coþkun Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi TRABZON Dr. Yakup Aslan Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklar Anabilim Dalý ÝSTANBUL Dr. Meral Özmen Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi VAN Dr. Ercan Kýrými Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi ÝZMÝR Dr. Adem Aydýn Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi 3

6 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 12 Kasým 2008 Çarþamba 12:00-18:00 KAYIT 18:00-19:30 AÇILIÞ > Enver Hasanoðlu Türkiye Milli Pediatri Derneði Genel Sekreteri > Ruhan Düþünsel Türkiye Milli Pediatri Derneði Baþkaný > Jane Schaller Uluslararasý Pediatri Derneði Genel Sekreteri > Chock Wan Chan Uluslararasý Pediatri Derneði Baþkaný > Ýhsan Doðramacý Hocamýzýn Mesajý > Gülsin Onay Piyano Resitali 19:45-21:00 KOKTEYL 4

7 13 Kasým 2008 Perþembe 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 09:00-10:00 Baþkanlar: Enver Hasanoðlu (Gazi Üniversitesi) Murat Yurdakök (Hacettepe Üniversitesi) > Children and War Luay Al-Nouri (Iraq) 10:00-10:30 10:30-12:00 OTURUM - NEFROLOJÝ Baþkanlar: Ayfer Gür Güven (Akdeniz Üniversitesi) Sevgi Mir (Ege Üniversitesi) > Ýdrar Yolu Enfeksiyonlarý Mesiha Ekim (Ankara Üniversitesi) > Alt Üriner Sistem Anomalileri Zübeyde Gündüz (Erciyes Üniversitesi) > Hipertansiyon Ali Anarat (Çukurova Üniversitesi) 10:30-12:00 OTURUM - PSÝKÝYATRÝ Baþkanlar: Ali Onað (Celal Bayar Üniversitesi) Adem Aydýn (Dokuz Eylül Üniversitesi) > Uyku Bozukluklarý Fatih Ünal (Hacettepe Üniversitesi) > Dikkat Eksikliði Nahit Motavallý (Ýstanbul Üniversitesi) > Otizim Runa Uslu (Ankara Üniversitesi) 10:30-12:00 OTURUM - YENÝDOÐAN Baþkanlar: Yýldýz Atalay (Gazi Üniversitesi) Saadet Arsan (Ankara Üniversitesi) Çok Düþük Doðum Aðýrlýklý Bebeklerin Ýzlemi; > Genel Ýzlem Ýlkeleri Ayþe Korkmaz (Hacettepe Üniversitesi) > Kronik Akciðer Hastalýðý Didem Aliefendioðlu (Kýrýkkale Üniversitesi) > Nörogeliþimsel Sorunlar Abdullah Kumral (Dokuz Eylül Üniversitesi) 10:30-12:00 OTURUM - NÖROLOJÝ Baþkanlar: Kalbiye Yalaz (Ankara) Meral Özmen (Ýstanbul Üniversitesi) > Febril Konvülziyonlar Sabiha Aysun (Hacettepe Üniversitesi) > Serebral Palsi Kürþat Aydýn (Selçuk Üniversitesi) > Baþaðrýsý Serap Uysal (Ýstanbul Üniversitesi) SALON C SALON D 5

8 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 13 Kasým 2008 Perþembe 12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline Tarafýndan Toplum Saðlýðý Ýçin Geliþtirilen Yenilikçi Aþýlar 13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUMU GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline Tarafýndan Toplum Saðlýðý Ýçin Geliþtirilen Yenilikçi Aþýlar 13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUMU SÜTAÞ Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi ve Geliþim Üzerine Etkileri 12:00-14:00 ÖÐLE YEMEÐÝ PAKETÝ 14:00-15:00 SERBEST BÝLDÝRÝLER Baþkanlar: Kenan Kocabay (Ýzzet Baysal Üniversitesi) Mehmet Ali Taþ (Dicle Üniversitesi) 14:00-15:00 Baþkanlar: 14:00-15:00 Baþkanlar: 14:00-15:00 Baþkanlar: SERBEST BÝLDÝRÝLER Handan Alp (Atatürk Üniversitesi) Filiz Tütüncüler (Trakya Üniversitesi) SERBEST BÝLDÝRÝLER Engin Arýsoy (Kocaeli Üniversitesi) Yakup Aslan (Karadeniz Teknik Üniversitesi) SERBEST BÝLDÝRÝLER Ahmet Koç (Harran Üniversitesi) Aysun Bideci (Gazi Üniversitesi) SALON C SALON D 6

9 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 13 Kasým 2008 Perþembe 15:00-15:30 Baþkan: Gülsev Kale (Hacettepe Üniversitesi) > Çevrenin Genetiðe Etkisi Ergül Tunçbilek (Ankara) 15:00-15:30 15:00-15:30 Baþkan: Ruhan Düþünsel (Erciyes Üniversitesi) > Çocuk Hekiminin Yasal Sorumluluklarý Ali Rýza Tümer (Hacettepe Üniversitesi) 15:00-15:30 Baþkan: Ufuk Beyazova (Gazi Üniversitesi) > Koruyucu Hekimlikte Demir Zümrüt Uysal (Ankara Üniversitesi) Baþkan: Yýldýz Camcýoðlu (Ýstanbul Üniversitesi) > Ne Zaman Ýmmun Yetmezlik Düþünmeliyiz? Aydan Ýkincioðullarý (Ankara Üniversitesi) 15:30-16:00 16:00-16:30 Baþkan: Seval Güneþer Kendirli (Çukurova Üniversitesi) > Aðýz Saðlýðý Tezer Ulusu (Gazi Üniversitesi) 16:00-16:30 Baþkan: Murat Yurdakök (Hacettepe Üniversitesi) > Türk Dünyasý Ülkelerinde Çocuk Saðlýðý Nasip Guliyev (Azerbaycan) 16:00-16:30 Baþkan: Bülent Zülfikar (Ýstanbul Üniversitesi) > Çocuklarda Kanama Akif Yeþilipek (Akdeniz Üniversitesi) 16:00-16:30 UZMANINA DANIÞALIM Baþkan: Alev Hasanoðlu (Gazi Üniversitesi) > Hiperkolesterolemili Çocuk Leyla Tümer (Gazi Üniversitesi) SALON C SALON D SALON C SALON D 7

10 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 13 Kasým 2008 Perþembe 16:30-18:00 POSTER TARTIÞMALARI Baþkanlar: > Saadet Arsan (Ankara Üniversitesi) > Adem Aydýn (Dokuz Eylül Üniversitesi) > Didem Aliefendioðlu (Kýrýkkale Üniversitesi) > Kürþat Aydýn (Selçuk Üniversitesi) > Ayþe Korkmaz (Hacettepe Üniversitesi) > Mehmet Boþnak (Dicle Üniversitesi > Kemal Baysal (Ondokuz Mayýs Üniversitesi) > Leyla Tümer (Gazi Üniversitesi) E-POSTER ALANI 8

11 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 14 Kasým 2008 Cuma 08:30-09:00 Baþkanlar: Münevver Bertan (ICC) Tomris Türmen (ICC) > Pediatricians,Maternal and Child Health, and the Millennium Development Goals Jane Schaller (IPA) (Canada) 09:00-10:00 PANEL Baþkan: Tezer Kutluk (Hacettepe Üniversitesi) Çocuk Saðlýðý ve Tütün Kontrolü > Çocuk Saðlýðý ve Sigara Tezer Kutluk (Hacettepe Üniversitesi) > Dünyada ve Türkiye de Tütün Kontrolü Çalýþmalarý Nazmi Bilir (Hacettepe Üniversitesi) > Türkiye de 4207 Sayýlý Yasa Uygulamalarý Kazým Çalýþkan (Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü Ýçecekler Piyasasý Düzenleme Kurulu) 10:00-10:30 10:30-12:00 OTURUM - BESLENME Baþkanlar: Alev Hasanoðlu (Gazi Üniversitesi) Fügen Çullu Çokuðraþ (Ýstanbul Üniversitesi) > Prematüre Bebekte Beslenme Betül Acunaþ (Trakya Üniversitesi) > Total Parenteral Nutrisyon Fügen Çullu Çokuðraþ (Ýstanbul Üniversitesi) 10:30-12:00 OTURUM - ENFEKSÝYON Baþkanlar: Necmi Aksaray (Çukurova Üniversitesi) Mehmet Ceyhan (Hacettepe Üniversitesi) > S. Pneumonia ve Pnömokokal Enfeksiyonlar Mehmet Ceyhan (Hacettepe Üniversitesi) > Toplum Kaynaklý Pnömoni Ergin Çiftçi (Ankara Üniversitesi) > Pnömokok Aþýlarýnýn Etkinlikleri ve Yeni Pnömokok Aþýlarý Zafer Kurugöl (Ege Üniversitesi) 10:30-12:00 Baþkanlar: Kadriye Yurdakök (Hacettepe Üniversitesi) Leyla Tümer (Gazi Üniversitesi) > Taramalar Tanju Altýnsu (Saðlýk Bakanlýðý) OTURUM - SOSYAL PEDÝATRÝ > Trafikte Çocuk Güvenliði Betül Ulukol (Ankara Üniversitesi) > Saðlýklý Çocuk Ýzleminde Oyun, Oyuncak ve Kitabýn Yeri Ufuk Beyazova (Gazi Üniversitesi) SALON C 9

12 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU NESTLE Sezaryen Doðumlarý ve Baðýrsak Florasýnýn Geliþimine Olan Etkileri 14 Kasým 2008 Cuma 13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUMU BÝLÝM ÝLAÇ Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarýnda Yeni Bir Tedavi Seçeneði - Sefdinir 13:00-14:00 UYDU SEMPOZYUMU INNODERM Bebek Bakým Ürünlerinde (Saç ve Vücut Ürünleri) Organik ve Doðal Ýçeriðin Önemi 12:00-14:00 ÖÐLE YEMEÐÝ PAKETÝ 14:00-15:00 SERBEST BÝLDÝRÝLER Baþkanlar: Ýffet Bircan (Akdeniz Üniversitesi) Yýldýz Dallar (Saðlýk Bakanlýðý Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi) 14:00-15:00 Baþkanlar: 14:00-15:00 Baþkanlar: SERBEST BÝLDÝRÝLER Denizmen Aygün (Fýrat Üniversitesi) Rahmi Örs (Selçuk Üniversitesi) SERBEST BÝLDÝRÝLER Ferah Sönmez (Adnan Menderes Üniversitesi) Dilara Ýçaðasýoðlu (Cumhuriyet Üniversitesi) SALON C 10

13 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 14 Kasým 2008 Cuma 15:00-15:30 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Haluk Çokuðraþ (Ýstanbul Üniversitesi) > Olgularla Kronik Öksürük Uður Özçelik (Hacettepe Üniversitesi) 15:00-15:30 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Ýbrahim Ildýrým (Bursa) > Lenfadenopatili Çocuk Erol Kýsmet (GATA) 15:00-15:30 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Turgay Çoþkun (Hacettepe Üniversitesi) > Ýþtah Bozukluðu Olan Çocuk Raþit Vural Yaðcý (Ege Üniversitesi) 15:30-16:00 16:00-16:30 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Gülten Seçmeer (Hacettepe Üniversitesi) > Olgularla Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hasan Tezer (Saðlýk Bakanlýðý Ankara Dýþkapý Eðitim ve Araþtýrma Çocuk Hastanesi) 16:00-16:30 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Ömer Tarým (Uludað Üniversitesi) > Genital Sorunlar Sema Akçurin (Akdeniz Üniversitesi) 16:00-16:30 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Yavuz Coþkun (Gaziantep Üniversitesi) > Olgularla Karaciðer Enzimlerinde Yükseklik Figen Özçay (Baþkent Üniversitesi) 16:30-18:00 POSTER TARTIÞMALARI Baþkanlar: > Uður Özçelik (Hacettepe Üniversitesi) > Betül Acunaþ (Trakya Üniversitesi) > Ferah Sönmez (Adnan Menderes Üniversitesi) > Alpay Çeliker (Hacettepe Üniversitesi) > Aysun Bideci (Gazi Üniversitesi) > Betül Ulukol (Ankara Üniversitesi) > Mustafa Hacýmustafaoðlu (Uludað Üniversitesi) > Erol Kýsmet (GATA) SALON C SALON C E-POSTER ALANI 11

14 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 15 Kasým 2008 Cumartesi 08:30-10:00 PANEL Baþkan: Haluk Özsarý (Türkiye Sigorta ve Rasürans Þirketleri Birliði Danýþmaný) 10:30-12:00 OTURUM - ENDOKRÝNOLOJÝ Baþkanlar: Selim Kurtoðlu (Erciyes Üniversitesi) Feyza Darendeliler (Ýstanbul Üniversitesi) > Geçici Tiroid Fonksiyon Bozukluklarý Abdullah Bereket (Marmara Üniversitesi) > Çocukluk Çaðýnda Hipoglisemi Bilgin Yüksel (Çukurova Üniversitesi) > Adrenal Yetmezlik Behzat Özkan (Atatürk Üniversitesi) 10:30-12:00 OTURUM - ÝLAÇ KULLANIMI Baþkan: Zafer Kurugöl (Ege Üniversitesi) > Çocukta Ýlaç Kullaným Ýlkeleri Sevcan Bakkaloðlu Ezgü (Gazi Üniversitesi) > Ne Zaman Vitamin-Mineral? Erhun Kasýrga (Celal Bayar Üniversitesi) > Hangi Antibiyotik? Mustafa Bakýr (Marmara Üniversitesi) 10:30-12:00 OTURUM - HASTANE ENFEKSÝYONLARI Baþkanlar: Peyami Cinaz (Gazi Üniversitesi) Yýldýz Camcýoðlu (Ýstanbul Üniversitesi) > Yönetici Yönünden Mustafa N. Ýlhan (Gazi Üniversitesi) > Çocuk Hekimi Yönünden Deðerlendirme ve Taný Ayper Somer (Ýstanbul Üniversitesi) Tedavi Mustafa Hacýmustafaoðlu (Uludað Üniversitesi) > Genel Saðlýk Sigortasý Ne Getiriyor? Sami Türkoðlu (Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Genel Saðlýk Sigortasý Genel Müdürü) Mehmet Demir (Saðlýk Bakanlýðý Bakan Müþaviri) Osman Öztürk (Türk Tabipleri Birliði Temsilcisi) 10:00-10:30 SALON C 12:00-14:00 ÖÐLE YEMEÐÝ 12

15 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 15 Kasým 2008 Cumartesi 14:00-15:00 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Þenay Haspolat (Akdeniz Üniversitesi) > Hangisi Epilepsi? Ayþe Serdaroðlu (Gazi Üniversitesi) 14:00-15:00 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Ayfer Tuncer (Hacettepe Üniversitesi) > Astým Bülent Þekerel (Hacettepe Üniversitesi) 14:00-15:00 ÝNTERAKTÝF OTURUM Baþkan: Alpay Çeliker (Hacettepe Üniversitesi) > Olgularla Üfürümden Ekokardiyografiye Figen Akalýn (Marmara Üniversitesi) 15:00-15:30 Baþkan: Turgay Coþkun (Hacettepe Üniversitesi) > Breastfeeding of Turkish Mothers in Western Turkey and in Germany Michael Krawinkel (Germany) 15:00-15:30 Baþkan: Oðuz Söylemezoðlu (Gazi Üniversitesi) > Romatolojide Yenilikler Özgür Kasapçopur (Ýstanbul Üniversitesi) 15:00-15:30 Baþkan: Zübeyir Kýlýç (Osmangazi Üniversitesi) > Kawasaki Hastalýðý Kemal Baysal (Ondokuz Mayýs Üniversitesi) 15:30-16:00 SALON C SALON C 13

16 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program 15 Kasým 2008 Cumartesi 16:00-16:30 UZMANINA DANIÞALIM Baþkan: Esat Yýlgör (Mersin Üniversitesi) > Üst Solunum Yolu Olan Çocuk Ateþ Kara (Hacettepe Üniversitesi) 16:00-16:30 UZMANINA DANIÞALIM Baþkan: Ayþe Serdaroðlu (Gazi Üniversitesi) > Öðrenme Güçlüðü Olan Çocuk Ýlgi Ertem (Ankara Üniversitesi) 16:00-16:30 Baþkan: Ercan Kýrými (Yüzüncü Yýl Üniversitesi) > Doðumsal Kalça Çýkýðý Necdet Altun (Gazi Üniversitesi) 16:30-18:00 POSTER TARTIÞMALARI Baþkanlar: > Filiz Tütüncüler (Trakya Üniversitesi) > Ercan Kýrými (Yüzüncü Yýl Üniversitesi) > Dilara Ýçaðasýoðlu (Cumhuriyet Üniversitesi) > Engin Arýsoy (Kocaeli Üniversitesi) > Sevcan Bakkaloðlu Ezgü (Gazi Üniversitesi) > Rahmi Örs (Selçuk Üniversitesi) > Ateþ Kara (Hacettepe Üniversitesi) > Behzat Özkan (Atatürk Üniversitesi) 20:00 GALA YEMEÐÝ SALON C E-POSTER ALANI 14

17 15 Kasým Kasým Türkiye Milli Pediatri Kongresi Kurs Programý YOÐUN BAKIM KURSU SALON D Kurs Baþkanlarý: Metin Karaböcüoðlu (Ýstanbul Üniversitesi) Dinçer Yýldýzdaþ (Çukurova Üniversitesi) 08:30-09:15 Kritik Hastanýn Deðerlendirilmesi ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonlarý Metin Karaböcüoðlu (Ýstanbul Üniversitesi) 09:15-10:00 Mekanik Ventilatördeki Hastanýn Ýzlenmesi ve Ayrýlmasý Bülent Karapýnar (Ege Üniversitesi) 10:00-10:30 Kahve Arasý 10:30-11:00 Hipoksik Solunum Yetmezliðinde Mekanik Ventilasyon Tolga Köroðlu (Dokuz Eylül Üniversitesi) 11:00-11:30 Mekanik Ventilasyon Sýrasýnda Sedasyon Analjezi Dinçer Yýldýzdaþ (Çukurova Üniversitesi) 11:30-12:00 Yoðun Bakým Hastalarýnda Monitorizasyon Benan Bayrakçý (Hacettepe Üniversitesi) 12:00-13:00 Öðle Yemeði 13:00-13:45 Ventilatör Ýliþkili Pnömoni ve Tedavisi Ali Bülent Cengiz (Hacettepe Üniversitesi) 13:45-14:30 Çocuk Yoðun Bakýmda Metabolik Sorunlar Mehmet Boþnak (Dicle Üniversitesi) 14:30-15:00 Kahve Arasý 15:00-15:45 Yoðun Bakýmda Kalp Yetersizliði Kürþat Toker (Baþkent Üniversitesi) 15:45-16:30 Yoðun Bakým Hastalarýnda Sývý-Elektrolit Asit Baz Tedavisi Ahmet Nayýr (Ýstanbul Üniversitesi) RADYOLOJÝ KURSU SALON D Kurs Baþkanlarý: Mithat Haliloðlu (Hacettepe Üniversitesi) Süreyya Soyupak (Çukurova Üniversitesi) 08:30-09:30 Pediatrik Abdominal Aciller Öznur Boyunaða (Gazi Üniversitesi) 09:30-10:00 Üriner Sistem Enfeksiyonlarýnda Radyolojik Algoritma Süreyya Soyupak (Çukurova Üniversitesi) 10:00-10:30 Kahve Arasý 10:30-11:15 Normal Akciðer Grafisi ve Deðerlendirmede Tuzaklar Mithat Haliloðlu (Hacettepe Üniversitesi) 11:15-12:00 Akciðer Grafisinde Patolojiler Mithat Haliloðlu (Hacettepe Üniversitesi) 12:00-14:00 Öðle Yemeði 14:00-15:00 Nöroradyoloji Uygulamalarý Kader Karlý Oðuz (Hacettepe Üniversitesi) 15:00-15:30 Kahve Arasý 15:30-16:30 Kas-Ýskelet Sistemi Radyolojisi Murat Koçoðlu (GATA) 15

18 OTURUM / Nöroloji ÖÐLE YEMEÐÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER Ne Zaman Ýmmun Yetmezliði Düþünmeliyiz? UZMANINA DANIÞALIM Hiperkolesterolemili Çocuk YOÐUN BAKIM KURSU SALON C SALON D BÝR BAKIÞTA KONGRE 12 KASIM 2008 ÇARÞAMBA 13 KASIM 2008 PERÞEMBE OTURUM / Psikiyatri OTURUM / Yenidoðan UYDU SEMPOZYUM SÜTAÞ ÖÐLE YEMEÐÝ ÖÐLE YEMEÐÝ PAKETÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER Koruyucu Hekimlikte Demir ÖÐLE YEMEÐÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER Çocuk Hekiminin Yasal Sorumluluklarý Türk Dünyasý Ülkelerinde Çocuk Saðlýðý Çocuklarda Kanama POSTER TARTIÞMALARI / E-POSTER ALANI 14 KASIM 2008 CUMA OTURUM / Enfeksiyon OTURUM / Sosyal Pediatri AÇILIÞ KOKTEYL Children and War OTURUM / Nefroloji UYDU SEMPOZYUM GSK UYDU SEMPOZYUM GSK ÖÐLE YEMEÐÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER Çevrenin Genetiðe Etkisi Aðýz Saðlýðý Pediatricians, Maternal and Child Health, and The Millennium Development Goals PANEL / ÇOCUK SAÐLIÐI VE TÜTÜN KONTROLÜ OTURUM / Beslenme 18:00-19:30 19:45-21:00 09:00-10:00 10:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 12:00-14:00 14:00-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-18:00 08:30-09:00 09:00-10:00 10:00-10:30 10:30-12:00

19 14 KASIM 2008 CUMA SALON C SALON D 12:00-13:00 13:00-14:00 12:00-14:00 14:00-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 UYDU SEMPOZYUMU NESTLE UYDU SEMPOZYUMU BÝLÝM ÖÐLE YEMEÐÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER ÝNTERAKTÝF OTURUM Olgularla Kronik Öksürük ÝNTERAKTÝF OTURUM Olgularla Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi UYDU SEMPOZYUMU INNODERM ÖÐLE ÖÐLE YEMEÐÝ YEMEÐÝ PAKETÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER ÝNTERAKTÝF OTURUM Lenfadenopatili Olan Çocuk ÝNTERAKTÝF OTURUM Genital Sorunlar ÖÐLE YEMEÐÝ SERBEST BÝLDÝRÝLER ÝNTERAKTÝF OTURUM Ýþtah Bozukluðu Olan Çocuk ÝNTERAKTÝF OTURUM Olgularla Karaciðer Enzimlerinde Yükseklik YOÐUN BAKIM KURSU 16:30-18:00 POSTER TARTIÞMALARI / E-POSTER ALANI 15 KASIM 2008 CUMARTESÝ 08:30-10:00 10:00-10:30 10:30-12:00 12:00-14:00 14:00-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 PANEL GENEL SAÐLIK SÝGORTASI NE GETÝRÝYOR? OTURUM Endokrinoloji ÖÐLE YEMEÐÝ ÝNTERAKTÝF OTURUM Hangisi Epilepsi? Breastfeeding of Turkish Mothers in Western Turkey and in Germany UZMANINA DANIÞALIM Üst Solunum Yolu Olan Çocuk OTURUM Ýlaç Kullanýmý ÖÐLE YEMEÐÝ ÖÐLE YEMEÐÝ ÝNTERAKTÝF OTURUM Astým Romatolojide Yenilikler UZMANINA DANIÞALIM Öðrenme Güçlüðü Olan Çocuk OTURUM Hastane Enfeksiyonlarý ÖÐLE YEMEÐÝ ÝNTERAKTÝF OTURUM Olgularla Üfürümden Ekokardiyografiye Kawasaki Hastalýðý Doðumsal Kalça Çýkýðý RADYOLOJÝ KURSU 16:30-18:00 20:00 POSTER TARTIÞMALARI / E-POSTER ALANI GALA YEMEÐÝ

20 KAYIT & OTEL REZERVASYON FORMU Adý,Soyadý : Ünvaný : Uzmanlýk Alaný : Ýþ Adresi : Posta Kodu : Þehir : Tel : Fax : Mobil : Refakatçi Adý, Soyadý : KONGRE KAYIT ERKEN KAYIT (9 Temmuz 2008 den önce) GEÇ KAYIT (9 Temmuz 2008 den sonra) UZMAN 150 UZMAN 200 DERNEK ÜYESÝ 125 DERNEK ÜYESÝ 175 ASÝSTAN 100 ASÝSTAN 150 REFAKATÇÝ 100 REFAKATÇÝ 125 HEMÞÝRE 75 HEMÞÝRE 100 FÝRMA YETKÝLÝSÝ 100 FÝRMA YETKÝLÝSÝ 100 KAYIT ÜCRETÝNE DAHÝL OLAN HÝZMETLER * Açýlýþ kokteyli * Gala yemeði * Kongre çantasý * Kongre cep program kitapçýðý * Firmalarýn düzenlediði sergi ve stand alanlarýný izleme ve aktivitelere katýlým * Uydu sempozyumlarýna katýlým * Bilimsel program aralarýndaki ikramlara katýlým Konge kayýt fiyatlarýna KDV ilave edilecektir. KURS KAYIT KURS KAYIT RADYOLOJÝ KURSU 100 YOÐUN BAKIM KURSU 100 * Tüm kurslara ayrý kayýt ücreti uygulanmaktadýr. * Katýlmak istediðiniz kurs ismini belirtmenizi rica ederiz. Kurs kayýt fiyatlarýna KDV ilave edilecektir. 18

21 KONAKLAMA OTEL ADI SUSESÝ HOTEL KATEGORÝ KONAKLAMA TEK KÝÞÝLÝK ODA FÝYATI ÝKÝ KÝÞÝLÝK ODADA KÝÞÝ BAÞI FÝYAT 5 HERÞEY DAHÝL MAGIC LIFE WATERWORLD 5 HERÞEY DAHÝL ELA QUALITY RESORT HOTEL 5 HERÞEY DAHÝL KONAKLAMA FÝYATINA DAHÝL OLAN HÝZMETLER * Otele giriþ 12 Kasým 2008 saat 14:00 olup, ayrýlýþ 16 Kasým 2008 saat 12:00 dýr. * Konaklama 4 gece, herþey dahil konsept bazýnda olup daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktýr. * 15 Aðustos 2008 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren fiyatlara %15 eklenecektir. * 2 kiþilik odada, tek kiþi fiyatý 2 ile çarpýlýr. (454 x 2 = 908 ) * Kongre üyeleri ve refakatçileri sabah kahvaltýlarýný, öðle ve akþam yemeklerini konaklama yaptýklarý otelde alacaklardýr. * Kongre merkezi ile yan konaklama otelleri arasýnda bilimsel programa baðlý olarak ulaþým servisi yapýlacaktýr. * Symcon Turizm aracýlýðýyla rezervasyon yaptýrmayan delegelerimizden kongre merkezine günlük giriþ ücreti olarak Susesi De Luxe Resort & SPA Hotel 48 (KDV dahil) talep etmektedir. MAGIC LIFE 1,5 km 2 dk ELA QUALITY 0,5 km 1 dk SUSESÝ HOTEL KONAKLAMA / KAYIT ÜCRETÝ HESAP NO SÝMKON TURÝZM ÝNÞ. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. FÝNANSBANK 1056 CAPÝTOL ALTUNÝZADE ÞUBESÝ YTL Hesap No : AVRO Hesap No : * Kongre otelinde (Susesi Otel) konaklama yapmayan delegelerimiz, öðle yemeðini kongre merkezinde lunch box olarak alabileceklerdir. Kendi otellerinde ise açýk büfe öðle yemeði alma imkanlarý mümkündür. Bu saatlere uygun araç servis hizmeti SymCon Turizm tarafýndan verilecektir. KONGRE DÜZENLEME KURULU TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ Cinnah Cad. No: 35/6 Çankaya - ANKARA Tel : (pbx) Faks : Web : KONGRE BÝLÝMSEL SEKRETERYASI Prof. Dr. Aysun Bideci Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý A.D. Tel : Gsm : Faks : E-posta : KONGRE ORGANÝZATÖRÜ ÝSTANBUL Atatürk Mah. Girne Caddesi Þengül Sokak Keskin Ýþ Merkezi No: Ataþehir / Kadýköy - ÝSTANBUL Tel : + 90 (216) pbx Faks : + 90 (216) Web : ANKARA Cinnah Cad. Farabi Sok. No:39/ Çankaya - ANKARA ÝZMÝR Ali Çetinkaya Bulvarý No:9 D: Alsancak - ÝZMÝR 19

22 GENEL BÝLGÝLER KONGRE BÝLDÝRÝ ÖDÜLLERÝ - PROJE ÖDÜLÜ Kongrede sözlü sunuma kabul edilmiþ üç sözel bildiri ile bir poster sunumuna ve 2008 yýlý için önerilecek araþtýrma projelerinden bilimsel jüri tarafýndan birinci seçilene Hero Baby nin sponsorluðunda ödüller verilecektir. Tüm ödüller 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi nde ilan edilecektir. Proje baþvurularýnýn 01 Ekim 2008 tarihine kadar Milli Pediatri Derneði genel merkezine üç nüsha olarak gönderilmesi gerekmektedir. BÝLDÝRÝ ÖZETLERÝ Bildiri özetleri yalnýzca web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya fax ile gönderilen bildiriler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Son bildiri gönderim tarihi 15 Eylül 2008 dir. YETERLÝK SINAVI 13 Kasým 2008 tarihinde Türk Pediatri Yeterlik Kurulu Dördüncü Yeterlik (Board) sýnavý yapýlacaktýr. Sýnav ile ilgili ayrýntýlý bilgiler kongre web sitesinde yer alacaktýr. STAND ALANLARI Kongreye stand ve sergi ile katýlmak isteyen kuruluþlar 01 Ekim 2008 tarihine kadar SymCon Turizm e baþvurmalýdýr. UYDU SEMPOZYUM Düzenleme kurulunun onaylayacaðý konularda ilaç endüstrisi desteði ile Uydu Sempozyumu gerçekleþecektir. YAKA KARTI Tüm katýlýmcý ve refakatçilerin kongre merkezine giriþte, bilimsel oturumlar esnasýnda, sergi alanlarýnda ve diðer sosyal programlarda yaka kartý takmasý zorunludur. DAVET MEKTUBU Kurumlarýnca davet mektubu istenen hekimlerimizin, istemeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Davet mektubunun hiç bir þekilde kayýt ücretini veya diðer harcamalarýný kapsamayacaðý bilinmelidir. KREDÝLENDÝRME Kongre Türk Tabipleri Birliði (TTB) tarafýndan kredilendirilecektir. ULAÞIM Antalya Havaalaný veya Antalya Otogarý na varýþ programýnýzý önceden Symcon Turizm e bildiriniz. Konaklama otellerine ulaþým için bilgi alýnýz. ÝKLÝM Kasým ayýnda Antalya da ortalama hava sýcaklýðý gündüz 17 0 C, gece 8 0 C dir. Katýlýmcýlarýn zor durumda kalmamalarý için beraberlerinde yaðmurluk getirmeleri önerilir. KURSLAR Tüm kurslara ayrý kayýt ücreti uygulanmaktadýr. Katýlmak istediðiniz kurs ismini belirtmenizi rica ederiz Kasým 2008 Yoðun Bakým Kursu - 15 Kasým 2008 Radyoloji Kursu 20

23

24

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

Kurslar Son Duyuru 14-18 Eylül 2011 Önsöz Deðerli Meslektaþlarým, Uluslararasý katýlýmlý 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, meslektaþlarýmýz arasýnda yaptýðýmýz anketler doðrultusunda 14-18 Eylül

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

4 Kasım 2015 - Çarşamba

4 Kasım 2015 - Çarşamba 13:30-18:30 KURSLAR YENİDOĞAN MEKANİK VENTILASYON KURSU ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KURSU 4 Kasım 2015 - Çarşamba 09:00 ÇOCUKLARDA - 10:00 BESLENME KURSU GELİŞİMİ İZLEME VE DESTEKLEME REHBERİ (GİDR) UYGULAYICI

Detaylı

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız,

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız, Önsöz Değerli Meslektaşlarımız, Bildiğiniz gibi, akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye de en çok ölüme neden olan kanserdir. Mezotelyoma ise, Türkiye de dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla görülen

Detaylı

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

TANI VE TEDAVÝ REHBERLERÝ 1. Basým Ocak 2002 2. Basým Temmuz Bu kitabýn tüm haklarý Saðlýk Bakanlýðý Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý Hýfzýssýhha Mektebi Müdürlüðüne aittir. Bu kitabýn tamamen

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013 6. Tip2 DM Tedavisi 2013 Kursu Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu 2013 Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu 2013 Geriatri Hemşireliği Kursu 2013 Sheraton

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

www.beton2011.com HAZIR & 20-22 EKÝM 2011, ÝSTANBUL, AGREGA, ÝNÞAAT TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI FUARI 20-23 EKÝM 2011, ÝSTANBUL SUNUÞ HAZIR SUNUÞ Beton, üretim ve kullaným kolaylýðý, ekonomik oluþu, istenen

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Berak Kandili nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. dedi. * HABERÝ 6 DA Cumhurbaþkanlýðý anketinden çýkan sonuç Alperenler Bayrak için yürüdü Alperen

Detaylı

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

DAVET. Değerli meslektaşımız,

DAVET. Değerli meslektaşımız, DAVET Değerli meslektaşımız, 16. Pratisyen Hekimlik Kongresinin hazırlıkları sürüyor. Bu yıl 20-23 Ekim 2011 tarihinde Zeynep Resort Otel Belek/Antalya da yapılacak kongremizi duyurmak ve sizlerin de kongreyle

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı