HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU"

Transkript

1 HATAY'IN ÇEVRE HATAY Mayıs 2015 Editörler Yrd.Doç.Dr. Mustafa YİPEL Doç.Dr. Alpaslan KAYA Arş.Gör. İbrahim Ozan TEKELİ ISBN : Basım Yeri ARI Baskı Merkezi-Antakya Tel:

2 Şeref Kurulu Ercan TOPACA (Hatay Valisi) Prof. Dr. Hasan KAYA (Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü) Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ (Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Mustafa YİPEL Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Alpaslan KAYA Doç. Dr. Selin SAYIN Sekretarya Araş. Gör. İbrahim Ozan TEKELİ YL. Öğr. Halil İbrahim KAYA YL. Öğr. Musa TÜRKMEN Uzm. Gamze Özge ÖZMEN Refika Dilara KAYACI Melek Lora SAKARLI Düzenleme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Nafiz ÇELİKTAŞ Doç. Dr. Nazan SAVAŞ Yrd. Doç. Dr. Fulya ALTINOK YİPEL Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATMACA Ahmet DOLGUN Orman Yük. Müh. Şevket ÖZTÜRK Züber İNALÖZ Mahir ÇİÇEK Zir. Müh. Uluğ AKGÖL Y. Zir. Müh. Burçak ÇELİKTAŞ Y. Zir. Müh. Kürşat KAHRAMAN Y. Zir. Müh. Nidal ÖZDEMİR Uzm. Seher MISIRLIOGLU Bilim Kurulu Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYŞ Prof. Dr. Ender YARSAN Prof. Dr. Halis OĞUZ Prof. Dr. Nafiz ÇELİKTAŞ Prof. Dr. Oya IŞIK Prof. Dr. Yakup BULUT Doç. Dr. Beyza ERSOY Doç. Dr. Kemal DOGAN Doç. Dr. Nazan SAVAŞ Doç. Dr. Şafak KAYPAK Yrd. Doç. Dr. Fulya ALTINOK YİPEL Yrd. Doç. Dr. Murat TİRYAKİOĞLU Yrd. Doç. Dr. Mustafa YİPEL Yrd. Doç. Dr. Selahattin KOCAMAN Dr. Murat METLİ Prof. Dr. Ahmet ATEŞŞAHİN Prof. Dr. M. Enes ALTUĞ Prof. Dr. Kadir SERVİ Prof. Dr. Olcayto KESKİNKAN Prof. Dr. Veysel EREN Doç. Dr. Alpaslan KAYA Doç. Dr. Fatih SAKİN Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN Doç. Dr. Selin SAYIN Doç. Dr. Yaşar ERGÜN Yrd. Doç. Dr. Ömer EREN Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATMACA Yrd. Doç. Dr. Müge KAMİLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Şenol ADIGÜZEL

3 Önsöz Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevreyi yaşanabilir ideal sınırlar içerisinde tutarak, kaliteli ve sağlıklı yaşam ortamı sağlamak toplumsal hedeflerin başında gelmektedir. Buna karşın her geçen gün artan çevre sorunları ekosistem ve canlılar üzerindeki olumsuz etkileri dolayısıyla toplumsal bir endişeyi de beraberinde getirmektedir. Koruma politikalarına rağmen nüfus ve sanayileşme başta olmak üzere çeşitli sebeplerle meydana gelen çevre tahribatı hızlı bir şekilde artmaktadır. Hatay, coğrafi ve kültürel konumu nedeniyle sınır tanımayan çevre sorunlarına yüksek oranda maruz kalmakta, dolayısıyla neden, boyut ve çözüm önerilerinin farklı değişkenler üzerinden ortaya konulması gereken hassas ve özel bir konuma sahiptir. Bu gereklilikle genel ve yerel yönetimlerin görev alanları çerçevesinde üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber nedenleri, boyutları ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bölgesel bir eylem planı oluşturmaları orta ve uzun vadeli olumlu bir gelişme olacaktır. Bu hedefle Mayıs tarihlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle Hatay ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu nun ilkini düzenleyecek olmanın heyecan ve onurunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da periyodik olarak düzenlenmesi planlanan bu sempozyum bilimsel niteliği yanında Hatay ilinin çevre sorunlarını değişik boyutları ile ilgilenen bilim insanlarını, ilgili tüm sektörleri, karar verme ve denetim alanlarında çalışan kişileri, öğrencileri ve çevreye duyarlı diğer bireyleri bir araya getirmek, çevre sorunlarını birlikte tartışarak en iyi çözüm yollarını bulmak üzere daha fazla irtibat ve koordinasyon için ortak bir platform oluşturmak amacıyla da önem arz etmektedir. Sempozyum a birkaç ay içerisinde gelen 100 e yakın bildirinin değerlendirmesiyle, biri açılış olmak üzere toplam 9 oturum ve kapanış panelinde 125 bilim insanının isminin bulunması, sempozyumun ne kadar önemsendiğini ve katkı sağladığını göstermiştir. Bu durum sempozyumun sonraki yıllarda da düzenlenmesi adına heyecan, mutluluk ve onur vericidir. Başta sempozyuma ev sahipliği yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi ve hiçbir konuda desteğini esirgemeyen Mustafa Kemal Üniversitesi yanında sempozyuma bildirileri ile katılan bilim insanları, ilgili kurum ve sektör çalışanları, sivil toplum kuruluşu üyeleriyle beraber sempozyumun gerçekleştirilmesinde öz veriyle çalışan düzenleme ve bilim kurulu üyeleri ve katkıları ile destek olan diğer kurum, kuruluş ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Zengin kültür ve medeniyetlerin buluşma noktası olan "Kırk Asırlık Türk Yurdu" Hatay da çevre sorunlarının çözümleriyle ortaya konularak amacına ulaşmış keyifli bir sempozyum geçirmenizi diliyoruz. Saygılarımızla Düzenleme Kurulu Başkanları Doç. Dr. Alpaslan KAYA Yrd. Doç. Dr. Mustafa YİPEL Doç. Dr. Selin SAYIN

4 İçindekiler Sayfa No Önsöz... Sözlü Bildiriler... S1 Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Güneş Enerjisi... 1 S2 Antakya Kent Merkezi ve Çevresinin Korunan Alanları... 2 S3 Ası Irmağı İle Belediye Atık/Arıtılmış Su Örneklerinde Enterobacteriacea ların Varlığı ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi... 3 S4 Asi de Bir Yabancı İstilacı, Eichhornia Crassipes (Martius) Solms (Su Sümbülü)... 4 S5 Biyoçeşitliliğin Etnobotaniğe Katkısı ve Güncel Çevre Sorunlarının Oluşturduğu Tehdit... 5 S6 Büyükşehir Sisteminde Hatay ın Mekânsal Planlama Sürecindeki Riskler... 6 S7 Çevre Sorunlarına Duyarlılık Açısından Hatay da Bir Uygulama... 7 S8 Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarının Değerlendirmediği Çevre: İnsan Sağlığı... 8 S9 Çevre Kirleteni ve Gıda Bulaşanı Olarak Pestisitler... 9 S10 Çevresel Faktörlerin Sucul Ekosistemler Üzerindeki Etkilerinin Modellenmesi S11 Çevresel Risk Değerlendirme ve Yönetimi S12 Dikey Yeşil Sistemler S13 Ekolojik Kirliliğin Canlılar Üzerindeki Genotoksik Etkileri S14 Ekolojik Yaklaşımla Kentleri Tasarlamak S15 Ekonomik Büyüme ve Çevreye Olumsuz Etkilerinin Önlenmesinde Kullanılan Çözüm Yolları S16 Güvenliğin Değişen Anlamı; Çevresel Güvenlik (Hatay Örneğinde) S17 Hatay İlinde Tarımsal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri S18 Hatay İlinin Çevre Sorunlarına Kentleşme ve Mimari Bağlamda Çözüm Önerileri S19 Hatay daki Hava Kirliliğinin İncelenmesi S20 Hatay daki Taş Ocaklarının Çevreye, Tarıma ve Tarihi Eserlere Zararları S21 Hatay'da Değişen Çevre Şartlarında Çizgili Anadolu Sırtlanı (Hyaena Hyaena) ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları S22 Hatay da İdari Ve Toplumsal Açıdan Su Sorunları S23 Hatay da Restore Edilen Yapılar Üzerinde Çevrenin Etkisi S24 Hatay da Toprak Kirliliğinin Boyutları S25 Hatay-Dörtyol İçme Suyu Kalitesinin Sürdürülebilirliği S26 Orman Yangınlarının Çevreye Etkileri ve Hatay Orman Yangınları S27 İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi S28 İskenderun Körfezi Çevre Sorunları S29 Kentsel Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Su Yüzeylerinin Katkısı: Asi Nehri Örneği S30 Milleyha Sulak Alanında (Samandağ) Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri S31 Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi S32 Samandağ Kıyı Kirliliğinin Nedenleri Ve Çözüm Önerileri S33 Samandağ Kumsalı nda Kıyı Çizgisi Değişimlerinin İncelenmesi S34 Samandağ Ovası nın Doğal Çevre Sorunları S35 Seralarda Meyve Tutumunda Kullanılan Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin (Hormonlar) İnsan ve Çevreye Etkileri İle Meyve Tutumunda Alternatif Yöntemler S36 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Hatay İlindeki Potansiyeli ve Kullanım Durumu S37 Yeşil Alan Mutlu Yaşam S38 Amik Ovasının Su Problemleri ve Çözüm Önerileri İ

5 Poster Bildiriler... P1 Anız Yakmanın ve Yanlış Tarımsal Uygulamaların Toprak Ekolojisine ve Kalitesine Etkileri P2 Antakya - Cilvegözü Karayolu Etrafındaki Tarım Arazilerinin Ağır Metal Kirliliği Yönünden İncelenmesi P3 Antakya ve Çevresi nin Biyolojik Zenginliği P4 Asi Nehri nde İstilacı Bir Su Bitkisi: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (Su Sümbülü) P5 Büyükşehir Yapılanma Sonrasında Çevre Düzenlemeleri (Hatay Büyükşehir Belediyesi Örneği) P6 Çevre Eğitimi P7 Çevre ve NIMBY Sendromu P8 Farklı Derinliklerde Zemin ve Habitatların Balıkçı Ağlarından Arındırılması P9 Geçmişten Günümüze Hatay ın Limnofauna (Pisces, Mollusca, Chironomidae ve Crustacea) Biblografyasına Bakış P10 Gıda Kontaminantları ve Gıda Güvenliği P11 Güncel Endişe Su Ürünlerinde Kirlilik P12 Güneş Işınım Ekserjisi ve Hatay İlindeki Değişimi P13 Hatay Havaalanı Çevresindeki Tarım Arazilerinin Ağır Metal Kirliliği Yönünden İncelenmesi P14 Hatay da Sürdürülebilir Turizm Stratejilerinin Geliştirilmesi P15 Hatay da Yenilenebilir Enerjinin Çevreyle Etkileşimi ve Potansiyeli İncelemesi P16 Hatay daki Belirgin Çevre Sorunları P17 Hatay ın Çevre Kirliliğine Genel Bir Bakış: Nedenleri ve Boyutları Üzerine Bir Derleme P18 Hatay-Dörtyol İçme Suyu Kaynaklarında Dezenfeksiyon Yan Ürünü Oluşturma Potansiyelinin Belirlenmesi P19 Hatay İli Biyoçeşitliliği Üzerine İnsan Kaynaklı Olumsuz Etkiler P20 Hatay İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli: Botanik Turizmi P21 Hatay İli Yarseli Baraj Gölü, Crucian carp (Carassius carassius, L. 1758) Örneklerinde Bakır ve Kurşun Düzeyleri P22 İskenderun Körfezi nde Ötrofikasyon İzleme ve Değerlendirme P23 İskenderun Körfezi ndeki Ağır Metal Birikim Çalışmaları P24 Katı Atık Yönetiminde Geri Dönüşümün Önemi: Hatay da Bir Uygulama P25 Katı Atık Yönetiminde Güncel Konular; Hatay ın Durum Analizi P26 Kirlilik İndikatörü Olarak İskenderun Körfezi Makroalglerinin Dağılımları ve Önemi P27 Organik Hayvansal Üretim Ekoloji P28 Rüzgar Enerji Santralleri İçin Rüzgar Hızının Ve Üretim Kapasitesinin Yüksek Çözünürlüklü Atmosferik Modelle Tahmini P29 Rüzgar Enerjisinin Dünya ve Türkiye Perspektifinde Potansiyeli P30 Samandağ Kıyı Kumullarında Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri P31 Sebzelerde Fazla Gübre Kullanımının Nitrat Birikimine Etkileri P32 Su Ürünleri Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar ve Çevre İlişkileri P33 Türkiye de Biyokütle Enerjisinin Kullanımı ve Çevresel Etkileri P34 Yakacık Çayı nın (Hatay) Balık Faunası ve Korunmasına Yönelik Öneriler P35 Yavaş Şehir Modeli ve Kentlerin Çevresel Problemlerine Getirdiği Çözümler 73 P36 Yerelde Kadınomik (Womenomics) ve Değer Zinciri: Defne Belediyesi İpek Evi P37 Yolcuların Yeşil (Çevreci) Havayolu İşletmelerinin Hizmetlerine Yönelik Tutumlarının Araştırılması P38 Alabalıklarda Hasat Öncesi ve Hasat Dönemi Yenilebilir Doku Örneklerinde Florokinolon Grubu Antibiyotiklerden Enrofloksasin Kalıntılarının Araştırılması P39 Çevresel Kirliliğin İzlenmesinde Biyoindikatör Canlılar İİ

6 Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Güneş Enerjisi İlker Mert 1 Cuma Karakuş 2 Ali Galip Mumcu 2 1 İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu, HATAY 2 İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, HATAY Üretimin en önemli girdilerden biri olan enerji hem sosyal refahın önemli bir belirleyicisi hem de dışa bağımlılık noktasında ülkeler açısından stratejik bir göstergedir. Dünya ekonomi çevrelerinde bir yandan enerji talebi karşılanmasına yönelik araştırmalar artarken yanı sıra artan enerji tüketimine ise uygun maliyetli çözümler aranmaktadır. Türkiye sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça şanslı bir ülke ancak ülkenin tüm enerjisini karşılayacak kadar yenilenebilir kaynağı bulunmadığı bilinmektedir. Bununla beraber yenilenebilir enerjiye beklenilenin çok üstünde bir yatırımcı ilgisi olması sayesinde gerek karbon emisyonlarının azaltılması gerekse dışa bağımlılığın azalması konusunda ülkemiz açısından önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Mevcut petrol rezervlerindeki yetersizlikler nedeniyle Türkiye de enerji ithalatına olan bağımlılığın azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmektedir. Türkiye hem enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması, hem de uluslararası düzeyde iklim değişikliği açısından öngörülen hedefleri gerçekleştirebilmek için son yıllarda güneş enerjisine verdiği önemi hızla artırmaktadır. Bu çalışmada ülkemizin enerji hareketliliği irdelenirken yanı sıra temiz, yenilenebilir ve sınırsız bir kaynak olması itibariyle güneş enerjisi potansiyeline bir bakış sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi; Fosil Kaynaklar; Yenilenebilir Enerji; Karbon Emisyonu 1

7 Antakya Kent Merkezi ve Çevresinin Korunan Alanları Aysel Gürkan Aylin Salıcı Mustafa Atmaca Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, HATAY Korunan alanlar, doğanın ve ilişkili ekosistem servisleri / hizmetleri ve kültürel değerlerin uzun vadeli korunması amacıyla açıkça tanımlanmış coğrafi sınırları olan, tanınmış, adanmışlık içeren ve yasal veya diğer etkin yöntemlerle yönetilen alanlardır. Türkiye nin korunan alanlar sistemi içinde yer alan mevcut korunan alanlar; estetik, bilim, doğa koruma ve doğal güzellikler açısından sınırlı belirlenmiş önemli alanları içermektedir. Ülkemizde korunan alanlar 6831 sayılı orman kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Araştırma alanı olan Antakya kentinin, Amanos Dağları eteklerinde konumlanmış olması alanın biyolojik çeşitliliğinin zengin olmasına sebebiyet vermektedir. Bunun dışında, Roma döneminde dünyanın üçüncü büyük şehri olması nedeniyle de tarihi açıdan da büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla hem biyolojik hem de tarihi açıdan zengin bir alanda yer alan Antakya kent merkezinin korunan alan potansiyeli de oldukça yüksektir. Yaban hayatı geliştirme sahası, tabiatı koruma alanı, doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanları, araştırma alanında var olan korunan alanlardır. Bu bağlamda bu çalışmada, Antakya kent merkezi ve yakın çevresindeki korunan alanların irdelenmesi amaçlanmıştır. Korunan alan miktarının artması ekolojik dengenin devamlılığı, sürdürülebilir kaynak yönetiminin sağlanması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve toplumun bu kaynaklardan beklentilerinin karşılanmasında olumlu katkılar sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Antakya; Korunan Alan; Biyolojik Zenginlik; Tarihi Zenginlik 2

8 Asi Irmağı İle Belediye Atık/Arıtılmış Su Örneklerinde Enterobacteriacea ların Varlığı ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Cemil Kürekçi 1 Mustafa Yipel 2 Aycan Gündoğdu 3 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Dalı, HATAY 2 Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, HATAY 3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Su kaynaklarında patojen mikroorganizmaların varlığı ve düzeyinin ortaya konulması halk sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle patojenlerle kontamine olmuş temiz su kaynakları ciddi enfeksiyonların ortaya çıkma ve geniş ölçekte salgınlara sebep olma ihtimalini de beraberinde getirmektedir. Şimdiye kadar bakteri profili ya da patojen prevelansı belirlemeye yönelik herhangi bir çalışma yapılmamış olan Asi Irmağı bu araştırma projesinin ana konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışma ile Asi Irmağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi atık su arıtma tesisinden alınan su örneklerinde Enterobacteriacea varlığı ve bunların antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma için 2014 yıl boyunca Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında her ay bir kez olmak üzere, arıtma sistemi giriş, arıtma sistemi çıkış, Asi Irmağı Antakya merkez ve Asi Irmağı çevre yolu olmak üzere dört farklı noktadan atık ve temiz su örnekleri toplanmıştır. Enterobacteriacea izolasyonunda Membrane Faecal Coliform (mfc) agar kullanılmıştır. İzole edilen tüm Enterobacteriacea suşlarının tiplendirilmesi ve antimikrobiyal direnç profilleri Phoenix sistemi üzerinden yapılmıştır. Su örneklerinden toplamda 119 adet Enterobacteriacea ailesine ait mikroorganizma izole edilmiştir. Bunlar arasında Escherichia coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Citrobacter spp, Kluyvera spp, Aeromanas spp, Morganella spp, ve Pseudomanas spp. türleri yer almaktadır. İzole edilen suşların, ampsilin-sulbaktam (% 67.2), sefazolin (% 77.3), ceftriaxone (% 58.8), levofloksasin (% 36.1) ve trimethoprim-sulfamethoxazole (% 42.9) karşı dirençli olduğu bulunmuştur. Fakat hiç bir suşda imipenem, meropenem veya amikasin direncine rastlanmamıştır. Bu çalışma ile direk çevre sularına verilen arıtma sularının ve Asi Irmağı nın, değişik sınıftan antibiyotiklere dirençli Enterobacteriacea lar için potansiyel bir rezervuar olabileceği ve bu durumun halk sağlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğu ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Asi Irmağı, Enterobacteriacea, Antimikrobiyal Direnç 3

9 Asi de Bir Yabancı İstilacı, Eichhornia Crassipes (Martius) Solms (Su Sümbülü) İlhan Üremiş 1 Soner Soylu 1 Erdal Sertkaya 1 Ahmet Uludağ 2 1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Hatay 2 Düzce Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri, Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Düzce Su sümbülü olarak bilinen Eichhornia crassipes (Martius) Solms; Pontederiaceae familyasından, sucul, çok yıllık, tohumla ve vegetatif olarak çoğalan, otsu, istilacı bir bitkidir. Tatlı su alanlarında şartların uygun olması halinde her 1-2 haftada populasyonu ikiye katlanmaktadır. Su sümbülleri; su taşımacılığını, balıkçılığı, bitkisel üretimi ve biyoçeşitliliği dolayısı ile çevreyi etkiler. Ayrıca, hidroelektrik santraller, göçmen kuşlar, insan sağlığı ve turizm için de önemli tehdittir. Bazı faydalarına rağmen, neden olduğu ekolojik ve sosyo ekonomik zararlara göre su sümbülü, dünyadaki en önemli istilacı yabancı otlar arasındadır. EPPO (European Mediterranean Plant Protection Organization) tarafından istilâcı yabancı tür olarak kabul edilmiş ve üye ülkelere karantina listelerine konulması önerilmiştir. Su sümbülü ülkemizde ilk kez 2010 yılında sınır bölgemiz olan Hatay ili Hacıpaşa bölgesinde Asi nehri nde tespit edilmiş olup, günümüzde Asi nehri nin Akdeniz e döküldüğü yere kadar ulaşmıştır. Ülkemizin sahip olduğu iklim ve ekolojik koşulları dikkate alındığında, başta Akdeniz bölgesindeki akarsular olmak üzere ülkemizin birçok bölgesine rahatlıkla ulaşabileceği, şartlara bağlı olarak hızla yayılabileceği ve bu alanlarda hem biyoçeşitlilik hem de ekonomi açısından çok ciddi tehdit unsuru olabileceği düşünülmektedir. Bu bildiride su sümbülünün Asi nehri ndeki mevcut durumu ile ülkemizin diğer kısımlarına bulaşmaması ve sorunun çözümüne yönelik neler yapılabileceği ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Su sümbülü; Asi nehri; Hatay; İstilacı bitki 4

10 Biyoçeşitliliğin Etnobotaniğe Katkısı ve Güncel Çevre Sorunlarının Oluşturduğu Tehdit Yelda Güzel Mehmet Güzelşemme Mehmet Kocaman Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 31040, Antakya, Hatay yılları arasında Antakya da yürüttüğümüz etnobotanik çalışmaları esnasında, halk arasında tıbbi bitki, gıda bitkisi ya da müzik aleti olarak kullanılan doğal yayılışlı bitkilerin envanterini çıkarmayı amaçladık. Antakya nın bütün köylerini ve beldelerini gezip, yerli halk ile birebir görüşmeler yaparak iki ayrı yüksek lisans tezi kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde; 31 yerli çalgı yapımcısı ya da müzik icracısı ile görüşerek 37 çalgı bitkisi, 182 kişi ile görüşerek 201 tıbbi amaçlı kullanılan bitki ile 131 yabani gıda bitkisi derledik. Dikkate değer bir çeşitlilik barındırdığını söyleyebileceğimiz bu sonuç, bölgemiz florasının zenginliği, diğer bir deyişle biyoçeşitliliği ile doğrudan ilgilidir. Dahası, etnobotanik kullanımlarda, Antakya nın zengin tarihi geçmişinin ve kozmopolit yapısının etkileri de görülmektedir. Latin dillerinin konuşulduğu Kuzey Batı Akdeniz ülkeleri ile Arapça konuşulan Doğu Akdeniz ülkelerindeki etnobotanik kullanımlara bölgemizde karma halde rastlamak mümkündür. Hatta İtalya, Yunanistan ya da Fars kökenli tarihi etnik tıp metinlerinde anılan bazı bitki kullanımları bölgemizde halen mevcuttur. Bu zengin bilgi birikiminin özneleri olan bitkiler, başta kentleşme olmak üzere güncel çevre sorunlarının tehdidi altındadırlar. Kayıt altına alarak unutulmamalarını sağladığımızı düşündüğümüz bu bitkilerin korunması gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzdur. Anahtar Kelimeler: Etnobotanik; Halk Tıbbı; Yabani Gıda Bitkileri; Çalgı Bitkileri; Biyoçeşitlilik; Kültürel Çeşitlilik 5

11 Büyükşehir Sisteminde Hatay ın Mekânsal Planlama Sürecindeki Riskler Zehra Güngördü Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, HATAY 1982 Anayasası ile Büyükşehir kavramı hayatımıza ve literatürümüze girmiş, zaman içerisinde, ülkemizde özellikle yerleşmeler arası boşlukların hızlı kentleşme süreciyle birlikte yapılaşarak dolduğu kentsel alanlarda, büyükşehir süreci yerel yönetim yapılanmasına taşımıştır. Birbirleriyle bütünleşmiş ve birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan bu yerleşmeler için koordinasyon sağlanabilmesi, kentsel hizmetlerin kesintisiz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, tüm bunları sağlarken maliyetlerin minimuma indirgenmesi büyükşehir modelinin metropoliten alanlar için zorunlu hale getirmiştir. Yerleşmeler arası boşlukların olmadığı dokularda büyükşehir modeli etkin bir yönetim modeli olarak değerlendirilebilirken; aynı modeli 2012 Kasım ayında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile 14 ilde kurulan büyükşehir belediyeleri için etkin bir yönetim modeli olarak değerlendirmek kentsel morfoloji açısından mümkün değildir. Hatay ın ilçe yerleşim sınırları birbirine bitişik olmamakla birlikte dağınık yerleşmelerde oluşan bir morfolojik yapı söz konusudur. Yerleşmeler arası boşluklar 1. Derece tarım alanlarını üzerinde bulunduran Amik Ovası ve Nur Dağları ndan oluşmaktadır. Tarihsel süreçte zaten tarım alanları üzerinde plansız bir şekilde tahrip edici yapılaşma kararları verilmiştir. Bu çalışma; 6360 sayılı kanunla büyükşehir statüsüne geçen Hatay ilini, yeni statüsüyle bazı kentsel ve kırsal risklerini değerlendirmek ve bu risklerin planlamayla nasıl aşılacağına dair önerileri ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Büyükşehir; Kırsal Alan; Planlama; Kentsel Morfoloji. 6

12 Çevre Sorunlarına Duyarlılık Açısından Hatay da Bir Uygulama Yakup Bulut 1 Mehmet Kara 2 1 Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı, HATAY 2 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, HATAY Çevre kirliliğine neden olan etkenler arasında insan tutum ve davranışları ilk sıralarda yer almaktadır. İnsanın çevreyi koruması veya zarar vermemesi ancak kişinin çevre kirliliği konusunda bilinç düzeyine bağlıdır. Başka bir deyişle çevresel konuları nasıl algıladığına bağlıdır. Bu da kişinin aile, eğitim vb. özellikleriyle ve toplumun bu konuya nasıl yaklaştığı ve genel hareket tarzıyla çok yakından ilişkilidir. Çevresel konulara toplumsal duyarlılığın yüksek olduğu bir toplum içerisindeki bir kişi ile duyarlılığın gelişmediği bir toplum içerisinde bireyin çevreye karşı hareket tarzı birbirinden çok farklı olacaktır. Bu bağlamda bir yerdeki çevre kirliliğinin nedenlerini bulabilmek için o toplumda nelerin çevre kirliliği olarak görüldüğü, çevre kirliliğinin insanlar nezdinde ne kadar önemli olduğu ve çevrenin korunması için bireysel olarak neler yapıldığı, yerel düzeyde bir duyarlılığın olup olmadığı gibi sorulara odaklanmak gerekmektedir. İşte Hatay ölçeğinde yapılan bu çalışmayla çevresel konulara karşı bireysel ve toplumsal duyarlılık veya toplumun bakış açısı ölçülmeye çalışılacaktır. Bu amaçla uygulanan anket şehrin değişik mahallelerinde tesadüfi olarak belirlenecek belli sayıda kişilere uygulanacak ve elde edilen veriler analiz edilecektir. Anahtar Kelimeler: Çevre; Çevre Sorunları; Çevresel Kirlilik; Toplumsal Duyarlılık 7

13 Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarının Değerlendirmediği Çevre: İnsan Sağlığı Umur Gürsoy Toplum Sağlığı Merkezi. OSMANİYE Araştırmada İskenderun Körfezi havzasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu OLUMLU bulunan ve kurulu güçleri toplamı 6593 MW olup aynı zamanda birinci sınıf gayrı sıhhi müessese (GSM) olan altı termik enerji santralından (TES) birisinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu incelenerek; ÇED raporlarının Yer Seçim İzni (YSİ) ve Sağlık Koruma Bandı Mesafesi (SKBM) yerine geçmesinin halk sağlığı sakıncalarını göstermek amaçlanmıştır. Araştırma, TES ın elektronik ortamdaki ÇED raporunun okunması yoluyla yapılmıştır. ÇED raporunda ilin veya yakın köylerin hastalıklılık ve ölümlülük verileri yoktur. Santralın yapılacağı bölgede (Hatay-Erzin-Dörtyol) resmi hava kirliliği ölçümü yoktur. Baca yüksekliği 150 metre, tesis etki alanı bir kenar uzunluğu 15 km olan kare olarak beyan edilen ÇED raporunda SKBM bir yönde 100, bir yönde ise 50 metredir tarihli nihai ÇED raporundaki hava kalitesi ölçümleri yılına ait olup Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği geçiş dönemi 2014 yılında sona erdiği için geçersizdir. Birinci sınıf GSM ye YSİ ve SKBM yerine geçen bir değerlendirme yaparken havzadaki yerleşim yerlerinin en çok görülen, sakat bırakan ve öldüren hastalıklarını; sağlığı ilgilendiren kişisel ve toplumsal risk faktörlerini oranını, kümülatif kirliliği ve toplumsal yaşamın zamansal özelliklerini (time-activity profile) vb. bilmek gerekir. Anahtar sözcükler: Gayri Sıhhi Müessese; Sağlık Koruma Bandı Mesafesi; Kümülatif Kirlilik; Toplumsal Yaşamın Zamansal Özellikleri; Time-Activity Profile 8

14 Çevre Kirleteni ve Gıda Bulaşanı Olarak Pestisitler Murat Metli Hatay Gıda Kontrol Laboratuvarı, HATAY Hızla artan dünya nüfusu, plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve deterjan gibi kimyasal maddeler giderek çevreyi kirletmeye başlamış, bunun sonucu olarak büyük oranda kirlenen gıda kaynakları canlılar için zararlı olabilecek boyutlara ulaşmıştır. Hatay, önemli oranda tarım ve sanayi bölgelerini içermesi bakımından özellikle toprak ve su kirliliğine maruz kalabilmektedir. Gıdalardaki kalıntı analizleri insan sağlığına olan etkilerini ortaya koyduğu gibi çevre kirliliği hakkında da araştırmacılara bir fikir verebilir. Hatay da, LC-MS/MS ve GC/MS kullanılarak meyve ve sebzelerde yapılan pestisit analizlerinde; 2011 yılında numunelerin %24,61 inde; 2012 yılında %; 23,71 inde; 2013 yılında %14,24 ünde ve 2014 yılında % 19,40 ında pestisit tespit edilmiştir. Bu pestisitlerin başlıcası; carbendazim, acetamiprid, metalaxyl, imazalil, ıprodion, thiabendazol ve chlorpyrifos tur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, analiz sonuçlarına göre uyguladığı yasal yaptırımlar neticesinde yıllara göre tespit edilebilen pestisit miktarında bir düşüş olduğu gözlenmiştir. Birim alandan ve hayvandan daha yüksek verim alabilmek için modern tarım uygulamalarında kimyasal ajan kullanımı kaçınılmazdır. Ancak tarımsal faaliyetlerde hızlı metabolize olabilen, kalıntı bırakmayan kimyasal bileşiklerin kullanımı, üreticilerin tarımsal veya veteriner ilaçları kullanımında bilinçlendirilmeleri ve yasal yaptırımların artan kararlılıkta uygulanmaya devam edilmesi zorunludur. Anahtar Kelimeler: Çevre kirliliği; Pestisit; Hatay; LC-MS/MS 9

15 Çevresel Faktörlerin Sucul Ekosistemler Üzerindeki Etkilerinin Modellenmesi Abdulla Skallı Nebil Yücel Tahir Özcan İskenderun Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Kaynakları Yönetimi ve Organizasyonu Ana Bilim Dalı, HATAY Atmosfer ile direk etkileşim içinde olan okyanuslar yüksek ısı ve nem tutma özelliklerinden dolayı iklim değişikliğinde önemli rol almaktadır. Atmosferdeki karbondioksit (CO 2 ), metan (CH 4 ), azot (N x O y ) ve sülfür bileşenleri (SO x ) gibi sera etkisi yapan gazların hızlı artışı ortam ısısını arttırdığından sucul ekosistemlerdeki biyokimyasal döngüleri etkilemektedir. Sanayi devriminden (1860) günümüze kadar atmosferdeki sera gazlarının hızlı artışı, okyanuslarla birlikte iç suların da sıcaklığını ve ph değerini arttırmaktadır. Bu değişkenler sucul ortamdaki biyoçeşitliliği etkilemekte ve Akdeniz de doğal yayılış göstermeyen bakteri, alg, omurgasız ve balık türlerinin bölgeye göçüne neden olmaktadır. Yabancı türlerin bölgede baskın duruma geçmesi, bölgedeki ekonomik değeri yüksek olan türlerin yoğunluğu için tehdit oluşturarak, bölge ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Meydana gelebilecek etkilerin azaltılması, adaptasyon ve iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesinde, antropojenik kirliliğe maruz kalan bölgelerde bu yöndeki çalışmalar çok büyük önem arz etmektedirler. Çalışmamızda İskenderun Körfezi ndeki antropojen kaynaklı kirliliğin, sucul ekosistemler ve atmosfer arasındaki etkileşime olan etkilerinin modellenmesi hususunda CESM (Community Earth System Model) modeli kullanılmaktadır. Antropojenik etkilerin 2100 yılına kadar olan değişkenliğinin modellenmesi amacıyla, IPCC nin (Intergovernmental Panel on Climate Change) 5. raporlarında öngörülen RCP (Representative Concentration Pathways) senaryoları ele alınmıştır. Yapılan çalışmada 2100 yılına kadar körfezdeki suyun sıcaklığı ortalama 2-5 ºC artış gösterip, suyun ph değeri ortalama değerinde düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sera Gazları; Modelleme; IPCC; Atmosfer; Sucul Ekosistemler, İklim değişikliği 10

16 Çevresel Risk Değerlendirme ve Yönetimi Bahar Tokdemir Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, HATAY Değişen dünya koşulları içerisinde; ekonomik, sosyal, ekolojik ve siyasal düzen değişmekte ve bu değişim çevresel risk oranını arttırmaktadır. Bu değişen dünya düzeni içerisinde Hatay da oluşan veya oluşması muhtemel olan çevresel riskler; deprem, sel/su baskını, aşırı sıcaklık (kuraklık), hava kirliliği, salgın hastalık vb. konular hakkında çalışma yapılmıştır. Bu konuların yanında Suriye de kaynaklanan iç savaş neticesinde Hatay a göç eden Suriyeli mültecilerin sosyal, ekonomik, psikolojik ve sağlık açısından Hatay da meydana getirmiş olduğu olumsuz etkiler ve bu etkilerin gelecekte ne gibi çevresel risk oluşturacağı konusu üzerinde durulmuştur. Çevresel risk değerlendirmesi olayın bilimsel yanıdır, yani riskin durumunu veri olarak analiz etme veya meydana gelmesi muhtemel riskleri belirleme sürecidir. Çevresel risk yönetimi ise, ne yapabilire karar verme sürecidir. Bu çalışmada, oluşan veyahut oluşma olasılığı muhtemel olan çevresel riskleri belirleme, ortadan kaldırma ve oluşacak riskleri en aza indirgeme, gerekli faaliyetleri zamanında tanımlanması, izlenmesi ve gözden geçirilmesi, mutlaka yapılması gereken süreçlerin neler olduğu konusunda çalışma yapılmıştır. Anahtar Kelime: Salgın Hastalık; Suriyeli Mülteci; Ekoloji; Göç 11

17 Dikey Yeşil Sistemler Yonca Ray 1 Serpil Önder 2 1 Yonca Ray, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, KONYA, 2 Serpil Önder, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, KONYA, Yakın geçmişten bu yana kırsal kesimden kentlere olan göçler; beraberinde çevresel sorunları da getirmiştir. Kentlerde yoğun nüfusun oluşturduğu çevresel sorunlara yönelik ekolojik anlamda dikey yeşil sistemler gibi çözüm önerileri sunulmuş ve geliştirilmiştir. Bu sistemler kentlere uyarlanacak duruma getirilmiştir. Sistem kentlerde meydana gelen tahrip edici etkileri azaltır ve daha kaliteli yaşam ortamı sağlar. Yeşil duvarlar, yaşayan duvarlar, yeşil cepheler, dikey bahçeler ve daha farklı şekilde adlandırmalar yaptığımız bu sistemler ortamlara uyarlanacağı zaman, iklim faktörleri, nüfus yoğunluğu vb. etkenler göz önünde bulundurularak yapım teknikleri uygulanır. Sistemler amaca en uygun biçimde kentlere uyarlanarak geliştirilmiş yöntemlere sahiplerdir. Yaşayan duvarlar metal çit, modüler ve panel bitkilendirme sistemleri şeklinde farklı yapım tekniklerine sahiplerdir. Sistemlerde ortama ve yapım tekniğine uygun bitki türü, yapı malzemesi, toprak yapısı seçimi yapılarak uygulanır. Gerek özel alanlarda içerde ve ya dışarda gerekse ortak kentsel kullanım alanlarında yapılan uygulamalardır. Kentlilerin aradığı huzurlu çevre, özlenen yeşil örtü ve onun estetik güzelliği ile buluşturur. En çok ihtiyacımız olan su ve enerji tüketiminde sistem tasarruf sağlar bunu minimize eder. Yoğun nüfuslanmanın oluşturduğu gürültüye perdeleme oluşturarak, soluduğumuz havayı sterilize ederek, estetik anlayışa uymayan görüntüleri kamufle ederek yaşam alanlarımıza katkı sağlayan bu sistemler aynı zamanda zihinsel sağlık ve sıhhat sağlar. Dünya da ve Türkiye de ki çalışmalar öncülüğünde yapılan bu araştırmada Hatay da çevre sorunlarımızı bu sistem çerçevesinde inceleyip bu sistemi empoze etmeye çalışarak sorunların üstesinden bir ölçüde gelinebilir. Anahtar Kelimeler: Düşey Yeşil Sistemler; Yaşayan Duvarlar; Yeşil Cepheler; Estetik Görünüm; Kaliteli Hava 12

18 Ekolojik Kirliliğin Canlılar Üzerindeki Genotoksik Etkileri Şükran Çakır Arıca 1 F. Azize Budak Yıldıran 2 Selda Öz 3 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Kaynakları Yönetimi ve Organizasyonu Ana Bilim Dalı, İskenderun, HATAY 2 Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Yahşihan, KIRIKKALE 3 Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yahşihan, KIRIKKALE Kentsel, endüstriyel ve tarımsal olmak üzere antropojenik faaliyetlerde kullanılmakta olan kimyasallar her geçen gün artarak çeşitlenmektedir. Bu durum günümüzde ekolojik kirliliği küresel sorun haline getirmiştir. Bu kirlilik ekosistemde insan dahil canlıların yapı ve fonksiyonlarını olumsuz etkilerken, hava, su ve toprak gibi cansız öğelere bulaşarak niteliklerini bozmaktadır. Kimyasallar canlılarda metabolizmal, sitotoksik ve genotoksik hasar yaparlar. Genotoksisite kimyasal veya fiziksel ajanın kromozom ve DNA yapısında meydana getirdiği mutajenik hasarları kapsayan bir terimdir. Kimyasalların mutajenik ve karsinojenik aktiviteleri arasında ilişki vardır. Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkemizde kalp hastalıklarından sonra en sık ölüm sebebi kanserdir. Bu nedenle, özellikle yakın çevremizdeki kimyasal ve fiziksel kirletici faktörlerin potansiyel riskleri ve olumsuz etkilerini değerlendiren genotoksisite çalışmaları giderek önem kazanmaktadır. Günlük hayatta sıklıkla maruz kaldığımız her türlü kimyasal maddenin genotoksik etkisini sitolojik ve moleküler temelli ölçen ve hücrelerdeki genetik hasarın göstergesi olarak değerlendirilen birçok genotoksisite testi geliştirilmiştir. Bu çalışmada Hatay İli nde maruz kaldığımız genotoksisite ile ilgili bazı araştırmalar ve çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Genotoksisite; Ekolojik Kirlilik; Genetik Hasar, Pestisit, Karsinojenite 13

19 Ekolojik Yaklaşımla Kentleri Tasarlamak Hakan Serdar Kılıçoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, HATAY 1970 lerden beri tartışılan sürdürülebilirlik kavramı birçok alanda tartışılmakta ve sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı konusu cevabı aranan bir soru olma özelliğini hala korumaktadır. Sürdürülebilirlik tartışmalarının en önemli odak noktası olan kentlerde de tartışmalara paralel olarak model arayışları söz konusu olmuştur. Bu modellerin ortak noktaları ise doğaya olan ekolojik ayak izini azaltmak ve sürdürülebilirliği bu yolla sağlamaktır. Ekolojik sorunlara çözüm bulmak için kent plancılarının geliştirdiği bu modellerin en çok bilinenleri; ekolojik kentler, eko-tek kentler, yeşil kentler, yavaş kentler, yürüyen kentler, arabasız kentler, akıllı kentler, kompakt kentler ve sağlıklı kentler gibi modellerdir. Ekolojik planlama yaklaşımı, mekansal organizasyonu sağlamak üzere ekolojik tasarımı karşımıza çıkararak, bu tasarımı benimseyen kentsel yerleşimlerde, kent insanını daha iyi koşullarda, doğanın tüketimini minimize ederek yaşamaya ve yaşatmaya yönlendiren, daha az motorlu araç kullanımı, çevreye duyarlı taşıma sistemi, daha çok kamu mekanı ve açık yeşil alan sağlanması gibi tasarım ilkeleri benimsemiştir. Planlamanın tasarımla bütünleşmesinin gerekliliği, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik kavramlarını gündeme getiren gelişim ve değişimler, ekolojik tasarımın çıkış noktası olmuştur. Bu çalışmanın amacı; Hatay ın mekansal planlamasının ekolojik yaklaşımla nasıl tasarlanabileceğini uygulanmış örneklerle ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Ekolojik Planlama; Ekolojik Tasarım; Hatay; Permakültür 14

20 Ekonomik Büyüme ve Çevreye Olumsuz Etkilerinin Önlenmesinde Kullanılan Çözüm Yolları Oğuz Parlakay 1 Alpagut Yavuz 2 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, HATAY 2 Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, HATAY Sanayileşme ülke ekonomisinin büyümesine olumlu katkıda bulunurken, önlem alınmadığı takdirde üretim esnasında kullanılan kimyasallar ve üretim sonucu ortaya çıkan atıklar çevre sorunlarına yol açmaktadır. Üretimin çevreyi olumsuz etkilememesi, etkilemişse zararın tazmin edilebilmesi veya en aza indirilebilmesi için gerek üretim öncesi, gerekse üretim sürecinde gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Çevre ekonomisinin çalışma alanına giren bu konu literatürde negatif dışsallıklar olarak yer almaktadır. Bu durumdan başka işletmeler ve canlılar etkilendiği için, bu etkinin önlenmesi, ortadan kaldırılması veya tazmin edilmesi gerekmektedir. Bu duruma çözüm getirebilmek için piyasa mekanizması ve kamu ekonomisi uygulamaları kullanılmaktadır. Bu çalışma ile üretimin çevre üzerine olumsuz etkilerinin önlenmesi, ortadan kaldırılması veya ortaya çıkan zararın tazmin edilebilmesine yönelik uygulanan yöntemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal olarak konu ile ilgili yapılan tezler, makaleler, hazırlanan raporlar ve istatistiksel veriler kullanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda; Coase, Kaldor-Hicks ve Scitovsky yaklaşımları piyasa ekonomisi yaklaşımları olarak yer alırken; vergiler, sübvansiyonlar, harçlar, kirlilik izinleri, doğrudan kontroller kamu ekonomisi yaklaşımları olarak yer aldığı belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçların, karar vericilere, politika yapıcılara, alacakları kararlar ve uygulayacakları politikalar konusunda yardımcı olabilecek nitelikte olması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme; Sanayi; Çevre; Piyasa Ekonomisi; Kamu Ekonomisi 15

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME H. Hayrettin TIRAŞ ÖZET İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmüş, onu hor kullanmış, kirletmiş ve çevre sorunlarının ortaya

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı