YAN SANAYi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAN SANAYi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve"

Transkript

1

2

3 YAN SANAYi ÖN SÖZ istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda başarı ile temsil eden ve özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Bugün 300 binin üzerindeki üyesi ve SOO'e yakın personeliyle dünyanın beş büyük Ticaret Odasından biri olan ito; Türkiye'nin kalkınması için ekonomik ve sosyal konular üzerine araştırmalar yapmakta, ihracat olanakları ve gelirlerinin artması, ekonominin dışa bağımlılığının olanaklar ölçüsünde sınırlanması amacıyla, yerli firmaların rekabet güçlerini geliştirmesine büyük önem vermektedir. Üyelerinin yabancı ülkelere de ziyaretlerini organize eden ito, firmalarının fuarlara ve sergilere katılmasını sağlayarak, ihracat olanaklarının artırılmasına çalışmaktadır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yan sanayici firmaların önemli bir ihracat potansiyeli oluşturdukları ve desteklendikleri takdirde yurtdışındaki pazarlarda söz sahibi olabileceklerini 1980'1i yıllarda fark eden ito, 1990 yılında Türk Yan Sanayi Borsasını kurmuştur. Teknik talep eşleştirme konusunda ülkemizde ilk ve tek örnek olan TYSB, 2.500'e yakın yan sanayici üyesine ulusal ve uluslararası düzeyde 20 yıldır hizmet vermektedir. Borsanın çalışmaları arasında önemli bir yer tutan, potansiyel tedarikçilerle yan sanayiciler arasında güçlü bağlar kurmanın en etkili yollarından birini oluşturan "işbirliği Günleri" organizasyonu Ekim 2010 tarihlerinde dokuzuncu kez gerçekleşti ri leeekti r. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve satın alma yöneticilerinin katılacağı bu organizasyona 300'ü aşkın yan sanayicinin iştirak etmesi ve yaklaşık 900 civarında görüşme yapılması öngörülmektedir. "IX. işbirliği Günleri" etkinliğimizin tüm ana ve yan sanayicilerimiz için hayırlı sonuçlar vermesini dilerken organizasyonda emeği geçen KOBi Araştırma ve Geliştirme Şubesi Türk Yan Sanayi Borsası çalışanlarına teşekkür ediyorum. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter -1-

4 SUBCONTRACTING PREFACE The Istanbul Chamber of Commerce (JCOC), is one of Turkey's largest non-govermental organization aiming to promote private sector together with foreign and domestic economic relations and as well as development within the city of Istanbul. Turkish Subcontracting Exchange (TSPX), is an industrial matchmaking organization with app members within the Istanbul Chamber of Commerce since lt was established in cooperation with UN/DO (United Nations Jndustrial Organization) and today operating with 20 years experience both locally and internationally. TSPX provides information from its computerised data bank for buyers and main contractors seeking subcontractors specialising in the metal working, plastic, rubber, electric and electronics sectors and willing to cooperate in all phases of production from engineering to scheduling. TSPX helps its members through various activities, one of which, "Partnership Days", event that is aimed to find new export markets. This year the Partnership Days event wi/1 take off on October 2010 for the nineth time. In this year's event, there wi/1 be 32 national and international main contractors as participants and they wi/1 be represented by executives. More than 300 subcontracting companies in different fields and total of 900 meetings are expected. In conc/usion, 1 extend our heartfelt thanks to everyone who has taken part in this organisation and wish our distinguished guests the best outcome intheir meetings. Dr. Cengiz Ersun Secretary General -2-

5 VAN SANAVi istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANAYi BORSASI (TYSB) 1990 yılında, UNIDO (Birleşmiş M illetler S ınai K alkınma Teşkilatı)'nun teknik desteği ile istanbul Ticaret Odası bünyesinde kurulmuştur. Teknik talep eşleştirme konusunda ilkemizde ilk ve tek örnek olan TYSB, 2.500'e yakın yan sanayici üyesine ulusal ve uluslara r ası düzeyde 20 yıldır hizmet vermektedir. "Yan Sanayi Borsası 20. yılını kutluyor." ÜYE PROFiLi 2.500'e yakın üye % 67'i Marmara Bölgesi'nde, kalan % 331ik kısım Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde % 86'sı KOBi niteliğinde % 80'i ihracat yapmakta % 62'si de kalite belgesine sahip TYSB HiZMETLE Ri a) TALEP E ŞLEŞTiRME Yurtiçi ve yurtdışındaki ana sanayici satın a l macıları ve yan sanayiciler arasında gerçekleşir. Ana sanayici, parça, komponent, montaj ve diğer endüstriyel hizmetlere ihtiyaç duyduğunda, TYSB ile irtibata geçerek talebini iletir. Uzman TYSB kadrosu, talebi değerlendirir, veri tabanındaki uygun yan sanayicilerin seçimini yaparak, kendilerini talep konusunda bilgilendirir. Talebe yönelik o larak verilen fiyat teklifleri ana sanayici satın almacılara iletilir. -3-

6 YAN SANAYi b) i ŞBiRLiGi GÜNLERi Borsanın çalışmaları arasında önemli bir yer tutan 'işbirliği Günleri' organizasyonu, potansiyel tedarikçilerle yan sanayiciler arasında güçlü bağlar kurmanın en etkili yollarından biridir. işbirliği Günleri kapsamında, Borsa'ya iletilen ana sanayici ve satın almacıların talepleri değerlendirilerek, mevcut yan sanayici havuzundan uygun yan sanayiciler seçilmekte ve yüz yüze görüşmeleri sağlanmaktadır. c) YURTDIŞI FUARLARA KATILIM TYSB, yeni talep kaynakları yaratabilmek amacıyla, tüm dünyadaki sanayi ve yan sanayi fuarlarına, üye yan sanayici firmaların milli katılımlarını organize etmekte, fuarlara iştirak etmektedir. TYSB, her yıl organize ettiği HANNOVER Sanayi Fuarı-Almanya ve MIDEST-Fransa fuarlarının yanı sıra AAPEX Show-A.B.D., Subcon-ingiltere, SAE-A.B.D., Autosalon Show-Rusya, Subcontratacion-ispanya, Subfornitura-italya, Swisstech-isviçre, Elmia-isveç, Z-Die-Aimanya ve Euromald-Almanya fuarları organizasyonlarında da zaman zaman yer almaktadır. d) DiGER FAALiYETLER SEMiNERLER ihracat pazarlaması Kümelenme Kalite Maliyet Yöntemleri Şirket yönetimi ve diğer güncel konularda üyelerimizin ihtiyaçlarına ve yan sanayi sektörlerine yönelik seminer, konferans, panel ve forumlar düzenlenmektedir. PERiYODiK YAYlNLAR TYSB Bültenleri (Türkçe ve ingilizce) Sektör Raporları Pazar Araştırmaları Üye Profili Araştırması YAN SANAYiCiLERE YÖNELiK EGiTiMLER Yan sanayici üyelerin pazardaki rekabet gücüü arttırmak amacıyla, örnek uygulamalar, satın alma ve organizasyon ve sürecine yönelik eğitimler düzenlenmektedir. inceleme GEZiLERi Teknolojinin takip edilmesi, pazar şartlarının yakından tanınması ve çeşiti i ü 1 kelerdeki örnek tesisleri n ayrı nt ılı olarak incelenebilmesi amacıyla yan sanayi fuarları na ve önde gelen sanayi kuruluşlarına inceleme gezileri organize edilmektedir. istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANAYi BORSASI Reşadiye Cad Eminönü - istanbul Tel : Faks : E-posta : : -4-

7 SUBCONTRACTING ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE-TURKISH SUBCONTRACTING AND PARTNERSHIP EXCHANGE (TSPX) TSPX is an industrial matchmaking organization with app members within the Istanbul Chamber of Commerce since lt was established in cooperation with UN/DO (United Nations lndustrial Organization) and today operating with 20 years experience both locally and internationally. ır~ TURKISH SUBCO.NTRAGING EXCHANGE "Turkish Subcontracting Exchange celebrates 20th anniversary. MEMBER PROFILE App members as of October % of which from Marmara region, 33 % from allover Turkey. 86% SME's, 80% alreday exporter, 62 % ho/ds some ki nd of quality certificate. TSPX SERVICES a) MATCHMAKING Occurs between the main and the subcontractor. When a main contractor needs a part, component, subassembly or industrial service s, he gets in contact with TSPX The specialized staff of TSPX evaluate the inquiry, select a number of appropriate subcontractors from the database and inform about the request. Finally, the collected respanses are conducted to the main contractors as quickly as possible. -5-

8 SUBCONTRACTING b) PARTNERSHIP DA YS EVENT 'Partnership Days' organization is an effective way of establishing contacts between potential business partners. During this event, the main contractors and buyers have the opportunity to meet with appropriate Turkish subcontractors. All requirements of main contractors or buyers are searched and evaluated, then suitable subcontracting companies are identified through the data-bank. All information and services are free of charge. c) INTERNATIONAL SUBCONTRACTING FAIRS TSPX organizes various national fair attendence in regular basis such as HNNAOVER Subcontracting Fair - Gemany and MIDEST- France. From time to time it alsa attends AAPEX Show-USA, SUBCON-UK, SAE-USA, Autosalon Show-Russia, Subcontratacion- Spain, Subfornitura-ltaly, Swisstech Switzerland, Z-Die-Germany and Euromold-Germany. d) OTHER PROMOTIONAL ACTIVITIES Seminars Export marketing Cluster development Quality Cost management Corporate management and other recent issues Periodicals Members who have decided about potential export destinations are provided with specific seetar researches that are done by /COC research team on their behalf. Training Programmes for Suppliers To enhance suppliers' competetiveness by applying Business and Automotive Exellence standarts (quality standarts in purchasing, process, requirements, capabilities) to their organizations. Study Visits To follow up the recent technology, discover new markets and study the competitor facilities in different countries. ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURKISH SUBCONTRACTING AND PARTNERSHIP EXCHANGE Reşadiye Cad Eminönü-Istanbul Tel : Fax : : tr Web : -6-

9 ır: ~ ır: "' re s V... 8 ır: ır: 2:: ~ ır: ır:. ır:... ır: '}(:. ır: ~ a:: w ır: ır: > <C z ır: ır: <C. ır:... - u - "' <C z c(

10 -, 1 1 1

11 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS 8J Electrolux : A B ELECTROLUX : ilk ER MANGALTEPE : ı\u~o~ı\ ı -:: 1 Konrad G. Schulz GmbH & Co. KG : AURORA ISI :ALPER REiSOGLU : :ALARKO CARRIER : GÖKHAN ALDiNÇ : BUSINESS 5eLUTIONS Firma Ünvan ı : ANU GLOBAL : ANIL UYANlK : AlSlN AlSlN I!UROPE S.A. ZWilONIIHALAUUNO OlftltiUII~H : AlSlN OTOMOTIV : CEMALETTiN SO KE R : -7-

12 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS areelik :ARÇELiK : GÜRHUN ŞENYÜZ : : BFT S.P.A. :VOLKAN DUMAN : www. bft. BOSCH : BOSCH SANA Yi :ALP TEKORAL :www.bosch.com.tr : ÇELiK MOTOR :HALiL KESKiN : ELLA.MP : ELLAMP OTOMOTiV : CAN ÖZDEMiR : -8-

13 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS EMERSON : EMERSON :ismail ÖZDEMiR :www.emerson.com : GEA ISISAN : BURAK SERiM : : GENERAL MOTORS :YUNUS EMRE ÖZDEMiR : : HALLA OTOMOTiV : ADEM KÖSE : : HYDAC INTERNATIONAL : DIETER KOCH : -9-

14 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS HITACHI lnspire the Nex~ : HITACHI EUROPE : TOSHIYUKI TAKAHSHI : HITACHI lnspire the Nex~ :HITACHI PLANT : TOSHIYASU OHNO : : IKEA COMPONENTS : DANIEL CIKOR : :MAN TÜRiYE :ASLAN ÇEP : : MODULAR PANEL : TIMMIE BEIRNE : -10-

15 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS Otokar : OTOKAR OTOMOTiV : BORA ÇELiKOGLU : + [WKl FA6. SCHAEFFLER GRUPPE : SCHAEFFLER TECHNOLOG_ES : MARTIN NIEWERTH : SIEMENS : SIEMENS WIND POWER AlS : MOGENS NYBORG PEDERSEN : : SIST ENÜSTRi : ALPARSLAN SAGLAM : : SOUTHWEST RADIATOR : RON DOWLER : swedmec : SWEDMECAB : FREDRIK AHLSTROM : me c. se -11-

16 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS 7 TIRSAN : TIRSAN : KORHAN DEMiRCi : ~TOYOTETSU : TOYOTETSU :HALUK BAYRAKLI : : TRI (POLAND) SP. : JUN NAKANO : : TUSAŞ TÜRK HAVACillK : BÜLENT DOGRUÖZ : YKK Little Parts. Big Difference. : YKK METAL : ilkersezen : ZODIAC AEROSPACE : ZODIAC AEROSPACE :ERIC ERNOT : -12-

17 ır: ır: ır: ır: ıt: ır: ır:: ır: ır: ır: ır: ır: ır:

18

19 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : A CADEMIC RESEARCH GROUP : 4. LEVENT 1 istanbul :SAVAŞ BARIŞ : : AK plas.tik VE METAL LTD.ŞTi. : ESKIŞEHIR. : ADNAN KESKIN : : AKCAN Di~Li Sf\N.VE TiC.LTD.ŞTi. : BAŞAKŞEHIR 1 ISTANBUL :AYKUT CANKELEŞ. : :AKIM M~TAL SAN.TiC. A. Ş. :TUZLA 1 ISTANBUL :ALi FAZIL BÖYET : : AKKARDAN SAN.. VE TiC. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : MURAT TAŞKIN : : AKPLAS PLASTiK.SAN. VE TiC. A.Ş : GEBZE 1 KOCAELI :AYŞE BÖYET : : AKSAN ÇELiK DÖVME SAN VE Ti C A. Ş. : AKYURT 1 ANKARA : TÜLAY KÖMÜRCÜ : : AKSAN K.AL.I.P ~ANAYi VE TiCARET A.Ş. : BEYLIKDUZU 1 ISTANBUL : ÖZGÜR YILKAN : : A~BAKOM METAL f\.ş. : BUYUKÇEKMECE 1 ISTANBUL : SUNA GUNGOR : : AL-KÇ)R ıyiaj<.!(alip SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. : BEYLIKDUZU 1 ISTANBUL : GÜNGÖR AKSU : -13-

20 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Unv anı : ALPE~ PLASTiK SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. : PENDIK 1 ISTANBUL :ALPER BÜYÜKKESER : :ALTAN 1-!iDROLiK MÜH. SAN. VE TiC. A.Ş. :TUZLA 1 ISTANBUL : ilkut ERKiŞi : :ALTUN DÖKÜM SANAYi A.Ş. : KARATAY/KONYA : A. CEVDET ALTUN : : ANC MAKiNA KA~IP 5AN. VE TiC. LTD.ŞTi. : DARlCA 1 KOCAELI : CEMiL ARSLAN : :AR MAKiNA SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. 1 :SINCAN 1 ANKARA :ÜMiT ARI : 1 : AR~~M KALlP VE FiKSTÜR SAN. A.Ş. : ARIFIYE 1 SAKARYA : LEVENT YAZAR l : : ARGÜ.~SAN OTO. MOB. MET. SAN.TiC.LTD.ŞTi. : INEGOL 1 BURSA,J : E. OSMAN SELÇUK : 1 1 ~ :1 1 1 :ARI ÇELi.K DqVME SAN. TiC. LTD.ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL : A. NESRiN BOZKURT : '1 :ARI METAL DÖVME VE MAK. im.tic. LTD.ŞTi. : SELÇU~.LU 1 KONYA : ONUR OZKASAP : : f\rk;pres EMNiYET KEMERi A.Ş. : IZMIT 1 KOCAEL, : ERHAN METiN : -14- ~ ~

21 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Un vanı : ARMA FiLTRE SiSTEM LERi SAN VE Ti C. A.Ş. : ARiFiYE 1 SAKARYA : ERDOGAN KAYA : : ARMA KALlP VE YED. PARÇA TiC.SAN.LTD.ŞTi. : K.ÇEKMEÇE 1 istanbul : MURAT DIKEL : :ARSLAN MAKiNA DÖK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. : YENiBOSNA 1 istanbul : OGUZHAN ARSLAN. : : ARTAÇ Mf.\DENi.EŞYA SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : HADIMKOYY 1 ISTANBUL :AYHAN ERKAN : : ASAŞ ALU!\IIiNYUM SAN. VE TiC. A.Ş. : BEYKOZ 1 ISTANBUL :VOLKAN AKTOLUG : : ASÇELiK DÖKÜM işleme SAN. TiC. LTD. ŞTi. : SAMSUN : KUNTAY TAŞER : :AT ARD ŞAVUNMA VE HAVACillK A.Ş. : E~!<IŞ~H!.R : GULRIZ UNAL : : AViTAŞ KÇ)MPOZiT PLST. SAN. VE TiC. A.Ş. : PENDIK 1 ISTANBUL : ÖZHAN VARiNLi : :AY DÖKÜM MAKiNA SAN. VE TiC. A.Ş. : SINCAN 1 ANKARA : ismail YÜCE : :AY ~LAS}iK MAKiNA SANAYi TiC. LTD.ŞTi. : ESKIŞEHIR : KAAN AY : -15-

22 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : AYCAN MAK. KAL!P PLAS. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi :BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL : BORA CAN : : AYQIN T:ORNA SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : ESKIŞEHIR :ERCAN AYDINLI : : AYFAR OTOMOTiV SAN. VE TiC. A.Ş. : SiLiVRi 1 istanbul :ARZU BiNiCi PAMUKÇU : : AYYILDIZ MAK. TAH. SAN. VE TiC. : 4. LEVENT 1 istanbul : HiKMET GÜNDOGDU : : AYYILDIZ PLASTiK SANAYi : BEYLiKDÜZÜ 1 istanbul :GÜNGÖR AYYILDIZ : : BALAP PLASTiK A.Ş. : BURSA : ELiF ÖZALKAYA : :BALKAN ÇELiK DQVME_5ANAYi : ÇERKEZKOY 1 TEKIRDAG : FARUK BALKAN : : BANTBORU SAN.. VE TiC. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : R. YAVUZ AFACAN : :BASK! DEYRE SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : PENDIK 1 ISTANBUL : CEM ERGiN : : BAŞOGLU ~BLO VE PROFiL SAN. VE TiC. A.Ş. : DUDULLU 1 ISTANBUL : ilker BURNUKARA : -16-

23 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Un v anı : BiLEN EGZOST SAN VE Ti C A. Ş. : DUDULLU 1 istanbul : ULAŞ ÖZER : : BOLT BAGLANTI ELEMANLARI SAN. VE TiC. A.Ş. : NiLÜFER 1 BURSA :TURAN CEBECi : : BOYPL.ASTBOYA VE PL.AS. MAIL SAN.TiC LTD. ŞTi. : ESKiŞEHiR : METIN SARAÇ : :BURAK A~ÜMi.NYUM SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : HADlMKOY 1 ISTANBUL :ALi KILINÇ : : BURÇELiK BURSA ÇELiK DÖKÜM SAN. A.Ş. : BURSA :YÜCEL KOCAER : : C.A.B. OTOMOTiV YAN SANAYi LTD. ŞTi. : KESTEL 1 BURSA : CELALEDiN SEViM : :CA~ CO~JTA VE HIRDAVAT SAN. LTD. ŞTi. : EŞKIŞEHII3.. : BIRMEN OZUDURU : : CAVO OTOMOTiy TiC. VE SAN. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : DENiZ GÖKER : :CENGiZ MAKiNA.SANAYi VE TiCARET A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : FARUK SUS : : CEYLANLAR FERFpRJE SAC SAN. LTD. ŞTi. : G.QSMANPAŞA 1 ISTANBUL :All RlZA CEYLAN : -17-

24 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ÇEMAŞ_DÖKÜM SANAYii A.Ş. : KIRŞEHIR 1 ANKARA : ERKAN BARIŞIR : Yetkil i : ÇESAN EGZOS OTO. inş. SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. :CEYHAN 1 ADANA : DENiZ KUYUCUOGLU : :ÇETiN CiVAJ"A SANAYi VE TiCARET A.Ş. :ÇATALCA 1 ISTANBUL : DOGAN ARPAÇAY : : ÇINf:\ OTQMOTiV MAK. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : ESKIŞEHIR : ENGIN ÇINA : : ÇINAR~B9RU PROFiL SAN. TiC. LTD. ŞTi. : K.EREGLI 1 ZONGULDAK :AHMET KAHRAMAN : : ÇiMSAJ"AŞ-ÇUKUROVAiNŞ.MAK. SAN.VEliCAŞ. : MERSIN : DOGAN BOZADA : : DEMi~TÜRK KAUÇUK VE PLASTIK SAN.VE TIC. A.Ş. : BURSA : : DENiZAŞIRI ELEK. ~ÜH. OTO. SAN. TiC. LTD. ŞTi. :BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL : CUNEYT TAYLAN : : D_i[{i~L~R qöküm SAN. VE TiC. A. Ş. : ÇIGLI 1 IZMIR : METiN YUSUFOViÇ : : DiRiNLER MAKiNA SAN. VE TiCARET A.Ş. : izmir : KASIM BABACAN : -18-

25 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : DOGA ELEK. OTO. KALIPTUR.iNŞ.SAN. VE TiC. : NiLÜFER 1 BURSA : SARPER AYTANÇ : : DOGANLAR ÇELiK DÖV. SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : KAZAN 1 ANKARA : TOLGA DOGAN : : DÜNYAKAUPMAK. \(EOTO.SAN.VEliCLTD.ŞTi. : DARlCA 1 KOCAELI : VAHiT AYAN. : : E.G.O.ELEKT~iKLi t.letler SANAYi A.Ş. :ÇORLU 1 TE.KIRDAG :SAVAŞ GIRIT : Yetki 1 i : ECEM OTOM. J<A~ÇUK MAK. SAN. TiC. LTD.ŞTi. :BORNOVA 1 IZMIR : HASAN ÇALI K : : EÇS ;LEK. ENJ. VE KABLO SiST. SAN. VE TiC. A.Ş. : NI LUFER 1 BURSA :K. TUGRUL AYKAÇ : : EGEMET EGE MEJAL_DÖV. SAN VE TiC. LTD. ŞTi. : KEMALPAŞA ( IZMIR : SELÇUK DEMIROK : : EJS ~SKiŞEHiR JANT VE MAK. SAN. TiC. A.Ş. : ESKIŞEHIR : CENAP AŞAN : : EKiN~ER ELEKTRONiK SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : MANISA : DEHA BOLU : : EKOEND.KAUPqTM.~LS.SAN.VEDIŞliCLTD.ŞTi. : KE~A~pAŞA 1 IZMIR :ZEKI YONDEM : -19-

26 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ELCAB KABLQ VE ~ROFiL SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : ARNAVUTKOY 1 ISTANBUL : FATiH TAN : : ELEKS DIŞ ~icaret ANONiM ŞiRKETi : MALTEPE 1 ISTANBUL : MAHMUT ÜZÜMCÜ : : ELiMSAN METALURJiVE MAK. SAN. VE TiC. A.Ş. :ADAPAZARI : MUSTAFA ERTÜRK : : ~WZYAPIŞ~U~ANTVEiZO.MAlZSAN.liCLlD.ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL : LEVENT DEMiRTAŞ : : ELKi ELEKTRiK KABLO SAN. A.Ş. :BAYRAMPAŞA/ISTANBUL : BUGRA BAKKAL : : E~!YIA ~V ALETLERi SAN. VE TiC. A.Ş. : ÇIGLI 1 IZMIR ~ : HALUK KEMAHLIOGLU : : ~.LTE PANÇ) ELE~. MAK. MET. SAN. VEliC.LTD.ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL :YUSUF COŞKUN : : EMARC-ÇELiKAUTOMOTIVE COMPONENT A.Ş. : BURSA : GÖKHAN AKBAL : : ~.MEK MAKiNA METAL SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL : NEJDET ÖZÇELiK : : ENDEL ENDÜSTRi ELEK. SAN. VE TiC. A.Ş. : ESKiŞEHiR : SERKAN ATEŞ : -20-

27 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ENDER MÜH. VE.MAK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. : BAYRAM~AŞA /ISTANBUL :YUNUS KOSE : : ENES OTOI\/!AT MAK. SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. : MALTEPE /ISTANBUL : RlDVAN ÇAVDAR : : ~NTES E~EKT~ONiK CiH. im. VE TiC. A.Ş. : UMRANIYE /ISTANBUL : ŞÜKRÜ MAMUŞ : : ENTiL ENDÜSTRi YATIRIMLARI VE TiC. A.Ş. : ESKiŞEHiR : BANU KILIÇ : : EPTA ELEKTRiK END. SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. : E~!<iŞEHiR. ~ : GUVEN TERZIOGLU : :~RA ELE!<TR~NiK SANAYi VE TiCARET A.Ş. : UMRANIYE /ISTANBUL : IŞIN ÇiTÇi : : ERASYA METAL SANAYi TiCARET LTD. ŞTi. : KAZAN 1 ANKARA : KAAN TOLLUOGLU : : ER-AYDiNAMO.KÖMÜRLERiSAN.VEıiC.LTD.ŞTi. : ÇEKMEKQY /ISTANBUL : IKRAM GULYATOV : : E~AY MAKiNA TiCARET VE SANAYi A.Ş. : DORTYOL 1 SAKARYA : MESUT ERCAN : :ERDEM METAL SAN. VE TiCARET KOLL.ŞTi. :CEYHAN 1 ADANA : ÖZER ERDEM : -21 -

28 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS :ERGiN MAK. MODEL VE DÖK.SAN.TiC.LTD.ŞTi. :KAYSERI : A. ÖZGÜR ERGiN : : E~M\.)T BASINÇ~I D_ÖK. SAN. VE TiC. A.Ş. : BUYUKÇE~.M~CE 1 ISTANBUL :TURGUT KUÇUK : : ERSAN K.AUÇUK SANAYi VE TiCARET A.Ş. : TUZLA 1 ISTANBUL : EMRE GÜNATA : :ERTAŞ METAL SANAYi VE TiCARET A.Ş. : BAGOLAR 1 ISTANBUL : HiDAYET DUYDUM : : ERTEKiN.KALIP imalat LiMiTED ŞiRKETi :TUZLA 1 ISTANBUL : ERMAN VARAN : : ESA~BA.METAL SANAYi VE TiCARET A.Ş. : EŞKIŞEHIR :CIHAN CANTAŞ : : Fı:"O_ŞAN MAK. VE TORNA SAN. TiC. LTD. ŞTi. : NILUFER 1 BURSA : ŞENAY ÜLGEN : : FEM META.L SANAYii VE TiCARET A.Ş. : BAŞAKŞEHIR 1 ISTAN~UL : MUSTAFA DANACIOGLU : : FEMSAN ELEKTRiK MOT. SAN. VE TiC. A.Ş. : PENDiK 1 istanbul : ERTUGRUL ÜLKER : : FENiŞ ALUMiNYl:JM SAN. VE TiC. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : SEKAN ŞiMŞEK : -22-

29 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : FERRO DÖKÜM SAN. VE DIŞ TiC. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : CEM inan : :FET AŞ MET. YE YÜZEY işl. SAN.TiC.LTD.ŞTi : DUDULLU 1 ISTANBUL : LEVENT TAŞ : : FiGES FiZi.K VE GEO. BiLG. SiM. HiZ.TiC. A.Ş. :TUZLA 1 ISTANBUL : TARlK ÖGÜT : : ~.LEXKO~ KON.. SiS. MÜH.SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL :ALPER UYTUN : : FORMA~ ALÜMiNYUM SAN. VE TiC. A.Ş. :KAYSERI : GÜRKAN HÜRYILMAZ : : FORMAV MAK,iNA.SAN.END. TiC.LTD.ŞTi : KEMA~PAŞA ( IZ.MIR : AYDOGAN DIPÇIN : : GALSAN PLASTi~ VE KALlP SAN. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : NOYAN ÜNAL : : GAYSAN GA;zll AMOR. SAN. VE TiC. A.Ş : ESENYURT 1 ISTANBUL : VALERY SVIRIDOV : : GEDi~ DqKÜM VE VANA SAN. VE TiC. A.Ş. : PENDIK 1 ISTANBUL : MUSTAFA MURAT KURT : : ~EMAK GIDA END. MAK. VE TiC. LTD. ŞTi. : IVEDIK 1 ANKARA : HANDE ÖZTÜRK : -23-

30 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS. : GENÇSAN Hi_DRQLiK HORTUM LTD. ŞTi. : BORNOVA 1 IZMIR : BARIŞ GENÇ : : GiMSAN BA~LANTI ELEM. SAN. VE TiC. A.Ş. : ESENYURT 1 ISTANBUL : ilknur DÜZ : : GQÇMENLER OTO ÇERÇEVE VE ALM.SAN.A.Ş. : LULEBURGAZ 1 KIRKLARELI :M. HÜMAYUN HAŞiMLER : : GÖZÜKQÇÜK MAKiNE SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : KAYSERI : ENGiN GÖZÜKÜÇÜK : :GÜNGÖR OTOMÇ)BiL YAN SANAYi A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : SiNEM ÖZEL : : GÜRSAN CAM SANAYi VE TiCARET A.Ş. :ANKARA : irem AKYÜZLÜ AYDIN : : HACiM MAK.!<ALIP MÜH.SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. : HADlMKOY 1 ISTANBUL : ilhan GÖKÇAY : : HAISSAN OTO. MAM. SAN. VE TiC. A.Ş. : NI LUFER 1 BURSA : SAMET GÖZENMAN : : HARPUT PLASTiK/KAZlM GÜZEL : ÜMRANiYE 1 istanbul : GÜLAY GÜZEL : : HAS ViDA SANAYi VE TiCARET LTD.ŞTi. :ÜMRANiYE 1 istanbul : BANU ÇAVUŞ : -24-

31 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS :HAT PANO MÜH. SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : KARAKÖY 1 istanbul : HALiT TORUN : : HATKO TE~NiK DONANI. MÜM. VE TiC.A.Ş. : AVCILAR /ISTANBUL : HÜSEYiN DOGN : : HAZA~ EL.ALETLERi VE METAL SAN. LTD. ŞTi : PENDIK /ISTANBUL : CEMAL UYGUR. : : HEMA ENpÜSTRi A.Ş. _ : ÇERK~ZKOY 1 TEKIRDAG : ERTUGRUL YANlT : : HiSf:\RL~R MAK. SAN. VE TiC. A.Ş. : ESKIŞE_HIR :ZEKERIYA KIYLIK : : HiTEK ELE!\. VE ELEKTRO. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi : KART AL /ISTANBUL : iskender ERBiL : : HÜNER KRiKO VE YED.PAR.SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. : BURSA : iskender ERBiL : : ISE OTOMOTiV GELiŞTiRME SAN. TiC. LTD. ŞTi. :AKSARAY : BAHADIR HAKANAKYÜZ : : ika imalat ~ALIP APARAT SAN. LTD.ŞTi. : SULTANBEYLl/ISTANBUL :ATiLLA DERELi : : i~g.en_vipa SANAYi VE TiC. LTD. ŞTi. : SILIVRI/ISTANBUL : DENiZ BiLMEZ : -25-

32 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ij\/ia ÇELjK EN_D. TESiS. inş. SAN.VE TiC. A.Ş : UMRANIYE 1 ISTANBUL : FATMA ÖZDEMiR : : i~q.rtaş OTO YEDEK PARÇA imalat A.Ş. : NILUFER 1 BURSA : ERCAN ENGiN FiDAN : : i~~l~i P!-ASTiK TEKSTiL OTO. SAN. VE TiC. A.Ş. : ÇIGLI 1 I~MIR. ~ :ALICAN INELLIOGLU : : insel MAKiNA SAN. TiC. LTD. ŞTi. :BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL : MURAT ŞIRIN : : izeltaş izıylir _EL ALET. SAN. VE TiC. A.Ş. : IŞIKKENT /_)ZMIR : TARlK DOGAN : : izmi~ KALlP SANAYi VE TiCARET LTD. ŞTi. : MANISA : ibrahim ÇOBAN : : JANTSA JANT SANAYi VE TiCARET A.Ş. :AYDIN :TAMER ÇERÇiOGLU : : J~F.LE~S plastik KAUÇUK SAN. TiC. A.Ş. : SILIVRI 1 ISTANBUL : FERiT ÖZTiMUR : : KAF~OG~UMETALPLA.MAK.SAN.VETiC.A.Ş. : E~.KIŞEHI~. : BUŞRA DILTEMIZ : :KALiBRE BORU SANAYi VE TiCARET A.Ş. : izmit 1 KOCAELi : BANU ÇETiN : -26-

33 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Fi rma U n v a n ı :KARE METAL FORM SANAYi TiC. LTD. ŞTi. : BEYLiKDÜZÜ 1 istanbul :S. NECAT ÖNEY : :!<f\rtay ryiakina SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : IKITELLI 1 ISTANBUL :HALiL BiNAY : : KAYAHAN HiDR. MAK. END. VE TiC. A.Ş. : KONYA : KAMiL BABACAN : Yetki 1 i : KAYKAÇ MAKiNA SAN. TAAH.TiC.LTD.ŞTi. :ADANA : RAMAZAN KAYKAÇ : : KESTAŞ BJ~OŞ_TIGLARI imalat A.Ş. : HADlMKOY 1 ISTANBUL : ENVER DEMiR : : KETSAN ı:'jiot. ARAÇYED. PARÇA SAN. VE TiC. : OSMANIYE : BERKE KIBRISLIGiL : : KIRPART OTOMOTiV PAR. SAN.i VE TiC. A.Ş. : BURSA :AYŞEGÜL AKTULGA : : KOÇAY ~NDÜSTRiYEL MAKiNA : ~SKIŞEHIR : OZKAN KOÇAY : : KQ~.SANKARDEŞLEROTOMATMAK.SAN.LTD.ŞTi. : NI LUFER 1 BURSA : SERHAN DAMLACIK : : KÖ~LÜC.E MAK. imalat SAN.TiC.LTD. ŞTi. : ESKIŞEHIR. : MURAT SEVGICAN : -27-

34 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : KURŞUNEL KALlP LTD. ŞTi. : KONYA : HASAN KURŞUNEL : nel.co m.t r : KYS KÜRKÇÜOGLU DÖK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. : KARATAY 1 KONYA : EBUBEKiR SELEŞ : Firma Unvan ı : J~F.LE~S plastik KAUÇUK SAN. A.Ş. : SILIVRI 1 ISTANBUL : FERiT ÖZTiMUR : : LASPAR GROUP : NiLÜFER 1 BURSA : ALPARSLAN OGUZ : : LUCAS ELKETRiK SAN. VE TiC. A.Ş. : HANLI 1 SAKARYA :ZEYNEP BAYRAK : : M.F.. K. M.AKiNA FREZE KALlP LTD. ŞTi. : YENI.ŞEHIR 1 B~RSA : METIN MARDIN : : MAKTEL M.AKiNA VE TEL.SAN. A.Ş. : MALTEPE /ISTANBUL : SENEM YENERER : : MATAS~N MAKiNA SAN. VE TiC. A.Ş. : ESKIŞEHIR : RlDVAN TEZCAN : : MAYSAN MAKiNA SANAYi ZEKAi DEMiR : EYÜP 1 istanbul : ZEKAi DEMiR : :!'fi~del ~L~KTRiK ELEKTRONiK SAN. LTD. ŞTi. : IKITELLI 1 ISTANBUL :NiYAZi SARIMADEN : -28-

35 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Fi rma Unvanı : MEGATEK.. ELEKTRQ. ELEL(. SAN. VE TiC. A.Ş. : Ç~RKEZKO Y 1 TE KIRDAG : NIGAR ŞENER : : ME~ANiK_ TEKNOLOJi SANAYi VE TiC. A.Ş. : TEKIRDAG : MYRATCAN MALKOÇ : : MEPAR METAL PARÇA SAN. VE TiC. A.Ş. : ESENYURT /ISTANBUL : CEMALETTiN ÇlRAKMAN : : MESA MAKiNA DÖKÜM GIDA A.Ş. :SELÇUKLU 1!(O_NYA : RAUF TEKELIOGLU : : ıyiesti MÜH~NDiSLiK VE YAZILIM A.Ş. : USKUDAR /ISTANBUL Yetki 1 i : ALi CANTAŞ : : METMAK MAK. KALlP SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : GEBZE 1 KOCAELI :VOLKAN GÖRÜM : : M.~iN KAUPMET.OTO.YANSAN.VETiC. LTD.ŞTi. : NI LUFER 1 BURSA : NiLGÜN ACAR : : MiKROFiL FiL~E QTO. VE inş. SAN. DIŞ. TiC.LTD. : SULTANBEYLl/ISTANBUL : FiRUZE BABA : : MiKROSAY.YAZILIM VE ELEKTRONiK A.Ş. : MALTEPE /ISTANBUL : TÜLiN TERZiOGLU : : MiPAŞAN. MAK. MONTAJ PAZ. LTD. ŞTi. :PENDIK /ISTANBUL : EYÜP GAZiOGLU : -29-

36 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : MSK ÇELiK DÖVME YED.PAR.SAN. TiC. LTD. ŞTi. : KARACABEY 1 BURSA : ERDiNÇ MERiÇ : : NBR MAKiNA SANAYi VE TiCARET LTD. ŞTi. : KASTEL 1 BURSA : KEMAL ÇELiK : : NESAN OTOıyiOT_iV SAN. TiC. LTD. ŞTi. : MENDERES 1 IZMIR : CÜNEYT ADAM : :NOVA KALlP VE PLASTTiK SANAYi A.Ş. : ESKIŞEHIR : ERKAN ŞAHLAN : : NURSAN SANAYi VE TiCARET : ÜMRANiYE 1 istanbul : MUSTAFA METiN : : Ç)~SAN.MAKiNA SAN. TiC. LTD. ŞTi. : IKITELLI 1 ISTANBUL : GÖKHAN SERiM : : O?~JM OTOMOTiV LTD. ŞTi. : NILUFER 1 BURSA : NiHAN SEKiRDEN BARAŞ : : OTO ÇIG A.Ş. :YILDIRIM 1 BURSA : A.ŞEKiP ETEL : : ÖGE-PiPSAN PLASTiK SAN.VE TiC.A.Ş. : TAŞDELEN 1 istanbul :All TANMAN : :ÖNDER KABLO SAN. VE TiCARET LTD. ŞTi. : ESENYURT 1 istanbul : MUSTAFA ACAR : -30-

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Eylül 2014 - Sayı:8 Mart 2015 - Sayı:9 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derneği nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz. Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Eğitim Yılı : 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Bölüm Adı : Endüstri Mühendisliği Bölümü S. No : Okul Numarası Adı Soyadı Staj Başlangıcı

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI TÜRK YAN SANAYİ BORSASI Bu sayımızda; Yan Sanayi Fuarları BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsası ndan Nisan 2014, Sayı:82 *Avrupa nın En Büyük Sanayi Fuarı nda Firmanızı Tanıtın; Hannover Sanayi Fuarı Mutlaka

Detaylı

boş Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın... Organize fairs and exhibitions in this city...

boş Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın... Organize fairs and exhibitions in this city... boş Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın... Organize fairs and exhibitions in this city... İzmir 1. İktisat Kongresi, 1923 The 1 st İzmir Congress of Economy 3 INELEX 2012 de buluşmak üzere See You

Detaylı

TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS

TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS 2010 Üyesi / Member of Türk Müşavir Mühendisler Ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Published by: Association

Detaylı

17. EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER

17. EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER 7. EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER. 7.. En Çok Vergi Ödeyen Gelir Vergisi Mükellefleri 00 Yılı Vergilendirme Döneminde Türkiye Genelinde En Çok Gelir Vergisi Ödeyen Mükellefler Listesi (İlk 00) (TL) TALİP

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nun 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

AKİNA MÜHENDİSLERİ ODA

AKİNA MÜHENDİSLERİ ODA TMMOB TMMOB ESKİŞEHİR ŞUBESİ 202-20 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 20 yılının üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikleşen, insanca, TMMOB hakça bir yaşam ve barışın egemen olduğu Türkiye ümidimizin

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Adı Soyadı Mezun Olduğu Bölüm Çalışmakta Olduğu Kurum-Pozisyonu Gökhan Akgül Bilgisayar Müh. Adalet Bakanlığı - Bilgi İşlem Uzmanı Zehra Akın Bilgisayar Müh. Meteksan Sistem - Yazılım

Detaylı

TEKZEN TİCARET VE YATIRIM A.Ş İSTANBUL BÜYÜKÇEKMEC E TEKZEN TİCARET VE YATIRIM A.Ş MUĞLA MERKEZ TEKZEN TİCARET VE YATIRIM A.

TEKZEN TİCARET VE YATIRIM A.Ş İSTANBUL BÜYÜKÇEKMEC E TEKZEN TİCARET VE YATIRIM A.Ş MUĞLA MERKEZ TEKZEN TİCARET VE YATIRIM A. İşyeri Adı Şehir İlçe TÜRK DEMIRDÖKÜM FABRIKALARı A.Ş İSTANBUL ÜSKÜDAR VAILLANT ISI SANAYİ VE TİCAET LTD ŞTİ İSTANBUL ÜSKÜDAR AVRASYA ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT SAN VE TİC LTD İSTANBUL ÜMRANİYE REKOR ISI MÜHENDİSLİK

Detaylı

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI 2.1 ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI Üye İlişkileri Birimi çalışmaları kapsamında büro personelinin yürütmesi gereken temel işler

Detaylı

2 nd Aluminium Technology, Machinery and Products Trade Fair

2 nd Aluminium Technology, Machinery and Products Trade Fair 2 nd Aluminium Technology, Machinery and Products Trade Fair 5. Alüminyum Sempozyum Sponsorları 5 th Aluminium Symposium Sponsors Sempozyum Sponsorları - Platin / Sponsor - Platinum Sempozyum Sponsorları

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS içindekiler contents 28 38 56 84 95 103 98 06 08 12 14 38 42 SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS TÜRKİYE

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Sektörel : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ THE ASSOCIATION OF TURKISH MACHINE MANUFACTURERS. www.mib.org.tr

MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ THE ASSOCIATION OF TURKISH MACHINE MANUFACTURERS. www.mib.org.tr MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ THE ASSOCIATION OF TURKISH MACHINE MANUFACTURERS 2015 www.mib.org.tr 2 3 MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ The Associaton of Turkish Machine Manufacturers And Sokak 8/ 9 Çankaya,

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2010 Say : 276

fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2010 Say : 276 fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2010 Say : 276 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Konut içi Medline Acil Hizmeti Çünkü Tek bir sigorta poliçesi

Detaylı

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 24 Nisan 2004-8 Nisan 2006 Ankara TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Yazışma Adresi Ihlamur Sokak No: 10/1Kızılay-Ankara

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Amagram. Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş. Haziran 09. Nov/Dec 07 HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ

Amagram. Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş. Haziran 09. Nov/Dec 07 HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Amagram THE MAGAZINE FOR THE AMWAY IBO AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Haziran 09 Nov/Dec 07 Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY TÜRKİYE AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM

Detaylı