YAN SANAYi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAN SANAYi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve"

Transkript

1

2

3 YAN SANAYi ÖN SÖZ istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda başarı ile temsil eden ve özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Bugün 300 binin üzerindeki üyesi ve SOO'e yakın personeliyle dünyanın beş büyük Ticaret Odasından biri olan ito; Türkiye'nin kalkınması için ekonomik ve sosyal konular üzerine araştırmalar yapmakta, ihracat olanakları ve gelirlerinin artması, ekonominin dışa bağımlılığının olanaklar ölçüsünde sınırlanması amacıyla, yerli firmaların rekabet güçlerini geliştirmesine büyük önem vermektedir. Üyelerinin yabancı ülkelere de ziyaretlerini organize eden ito, firmalarının fuarlara ve sergilere katılmasını sağlayarak, ihracat olanaklarının artırılmasına çalışmaktadır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yan sanayici firmaların önemli bir ihracat potansiyeli oluşturdukları ve desteklendikleri takdirde yurtdışındaki pazarlarda söz sahibi olabileceklerini 1980'1i yıllarda fark eden ito, 1990 yılında Türk Yan Sanayi Borsasını kurmuştur. Teknik talep eşleştirme konusunda ülkemizde ilk ve tek örnek olan TYSB, 2.500'e yakın yan sanayici üyesine ulusal ve uluslararası düzeyde 20 yıldır hizmet vermektedir. Borsanın çalışmaları arasında önemli bir yer tutan, potansiyel tedarikçilerle yan sanayiciler arasında güçlü bağlar kurmanın en etkili yollarından birini oluşturan "işbirliği Günleri" organizasyonu Ekim 2010 tarihlerinde dokuzuncu kez gerçekleşti ri leeekti r. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve satın alma yöneticilerinin katılacağı bu organizasyona 300'ü aşkın yan sanayicinin iştirak etmesi ve yaklaşık 900 civarında görüşme yapılması öngörülmektedir. "IX. işbirliği Günleri" etkinliğimizin tüm ana ve yan sanayicilerimiz için hayırlı sonuçlar vermesini dilerken organizasyonda emeği geçen KOBi Araştırma ve Geliştirme Şubesi Türk Yan Sanayi Borsası çalışanlarına teşekkür ediyorum. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter -1-

4 SUBCONTRACTING PREFACE The Istanbul Chamber of Commerce (JCOC), is one of Turkey's largest non-govermental organization aiming to promote private sector together with foreign and domestic economic relations and as well as development within the city of Istanbul. Turkish Subcontracting Exchange (TSPX), is an industrial matchmaking organization with app members within the Istanbul Chamber of Commerce since lt was established in cooperation with UN/DO (United Nations Jndustrial Organization) and today operating with 20 years experience both locally and internationally. TSPX provides information from its computerised data bank for buyers and main contractors seeking subcontractors specialising in the metal working, plastic, rubber, electric and electronics sectors and willing to cooperate in all phases of production from engineering to scheduling. TSPX helps its members through various activities, one of which, "Partnership Days", event that is aimed to find new export markets. This year the Partnership Days event wi/1 take off on October 2010 for the nineth time. In this year's event, there wi/1 be 32 national and international main contractors as participants and they wi/1 be represented by executives. More than 300 subcontracting companies in different fields and total of 900 meetings are expected. In conc/usion, 1 extend our heartfelt thanks to everyone who has taken part in this organisation and wish our distinguished guests the best outcome intheir meetings. Dr. Cengiz Ersun Secretary General -2-

5 VAN SANAVi istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANAYi BORSASI (TYSB) 1990 yılında, UNIDO (Birleşmiş M illetler S ınai K alkınma Teşkilatı)'nun teknik desteği ile istanbul Ticaret Odası bünyesinde kurulmuştur. Teknik talep eşleştirme konusunda ilkemizde ilk ve tek örnek olan TYSB, 2.500'e yakın yan sanayici üyesine ulusal ve uluslara r ası düzeyde 20 yıldır hizmet vermektedir. "Yan Sanayi Borsası 20. yılını kutluyor." ÜYE PROFiLi 2.500'e yakın üye % 67'i Marmara Bölgesi'nde, kalan % 331ik kısım Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde % 86'sı KOBi niteliğinde % 80'i ihracat yapmakta % 62'si de kalite belgesine sahip TYSB HiZMETLE Ri a) TALEP E ŞLEŞTiRME Yurtiçi ve yurtdışındaki ana sanayici satın a l macıları ve yan sanayiciler arasında gerçekleşir. Ana sanayici, parça, komponent, montaj ve diğer endüstriyel hizmetlere ihtiyaç duyduğunda, TYSB ile irtibata geçerek talebini iletir. Uzman TYSB kadrosu, talebi değerlendirir, veri tabanındaki uygun yan sanayicilerin seçimini yaparak, kendilerini talep konusunda bilgilendirir. Talebe yönelik o larak verilen fiyat teklifleri ana sanayici satın almacılara iletilir. -3-

6 YAN SANAYi b) i ŞBiRLiGi GÜNLERi Borsanın çalışmaları arasında önemli bir yer tutan 'işbirliği Günleri' organizasyonu, potansiyel tedarikçilerle yan sanayiciler arasında güçlü bağlar kurmanın en etkili yollarından biridir. işbirliği Günleri kapsamında, Borsa'ya iletilen ana sanayici ve satın almacıların talepleri değerlendirilerek, mevcut yan sanayici havuzundan uygun yan sanayiciler seçilmekte ve yüz yüze görüşmeleri sağlanmaktadır. c) YURTDIŞI FUARLARA KATILIM TYSB, yeni talep kaynakları yaratabilmek amacıyla, tüm dünyadaki sanayi ve yan sanayi fuarlarına, üye yan sanayici firmaların milli katılımlarını organize etmekte, fuarlara iştirak etmektedir. TYSB, her yıl organize ettiği HANNOVER Sanayi Fuarı-Almanya ve MIDEST-Fransa fuarlarının yanı sıra AAPEX Show-A.B.D., Subcon-ingiltere, SAE-A.B.D., Autosalon Show-Rusya, Subcontratacion-ispanya, Subfornitura-italya, Swisstech-isviçre, Elmia-isveç, Z-Die-Aimanya ve Euromald-Almanya fuarları organizasyonlarında da zaman zaman yer almaktadır. d) DiGER FAALiYETLER SEMiNERLER ihracat pazarlaması Kümelenme Kalite Maliyet Yöntemleri Şirket yönetimi ve diğer güncel konularda üyelerimizin ihtiyaçlarına ve yan sanayi sektörlerine yönelik seminer, konferans, panel ve forumlar düzenlenmektedir. PERiYODiK YAYlNLAR TYSB Bültenleri (Türkçe ve ingilizce) Sektör Raporları Pazar Araştırmaları Üye Profili Araştırması YAN SANAYiCiLERE YÖNELiK EGiTiMLER Yan sanayici üyelerin pazardaki rekabet gücüü arttırmak amacıyla, örnek uygulamalar, satın alma ve organizasyon ve sürecine yönelik eğitimler düzenlenmektedir. inceleme GEZiLERi Teknolojinin takip edilmesi, pazar şartlarının yakından tanınması ve çeşiti i ü 1 kelerdeki örnek tesisleri n ayrı nt ılı olarak incelenebilmesi amacıyla yan sanayi fuarları na ve önde gelen sanayi kuruluşlarına inceleme gezileri organize edilmektedir. istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANAYi BORSASI Reşadiye Cad Eminönü - istanbul Tel : Faks : E-posta : : -4-

7 SUBCONTRACTING ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE-TURKISH SUBCONTRACTING AND PARTNERSHIP EXCHANGE (TSPX) TSPX is an industrial matchmaking organization with app members within the Istanbul Chamber of Commerce since lt was established in cooperation with UN/DO (United Nations lndustrial Organization) and today operating with 20 years experience both locally and internationally. ır~ TURKISH SUBCO.NTRAGING EXCHANGE "Turkish Subcontracting Exchange celebrates 20th anniversary. MEMBER PROFILE App members as of October % of which from Marmara region, 33 % from allover Turkey. 86% SME's, 80% alreday exporter, 62 % ho/ds some ki nd of quality certificate. TSPX SERVICES a) MATCHMAKING Occurs between the main and the subcontractor. When a main contractor needs a part, component, subassembly or industrial service s, he gets in contact with TSPX The specialized staff of TSPX evaluate the inquiry, select a number of appropriate subcontractors from the database and inform about the request. Finally, the collected respanses are conducted to the main contractors as quickly as possible. -5-

8 SUBCONTRACTING b) PARTNERSHIP DA YS EVENT 'Partnership Days' organization is an effective way of establishing contacts between potential business partners. During this event, the main contractors and buyers have the opportunity to meet with appropriate Turkish subcontractors. All requirements of main contractors or buyers are searched and evaluated, then suitable subcontracting companies are identified through the data-bank. All information and services are free of charge. c) INTERNATIONAL SUBCONTRACTING FAIRS TSPX organizes various national fair attendence in regular basis such as HNNAOVER Subcontracting Fair - Gemany and MIDEST- France. From time to time it alsa attends AAPEX Show-USA, SUBCON-UK, SAE-USA, Autosalon Show-Russia, Subcontratacion- Spain, Subfornitura-ltaly, Swisstech Switzerland, Z-Die-Germany and Euromold-Germany. d) OTHER PROMOTIONAL ACTIVITIES Seminars Export marketing Cluster development Quality Cost management Corporate management and other recent issues Periodicals Members who have decided about potential export destinations are provided with specific seetar researches that are done by /COC research team on their behalf. Training Programmes for Suppliers To enhance suppliers' competetiveness by applying Business and Automotive Exellence standarts (quality standarts in purchasing, process, requirements, capabilities) to their organizations. Study Visits To follow up the recent technology, discover new markets and study the competitor facilities in different countries. ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURKISH SUBCONTRACTING AND PARTNERSHIP EXCHANGE Reşadiye Cad Eminönü-Istanbul Tel : Fax : : tr Web : -6-

9 ır: ~ ır: "' re s V... 8 ır: ır: 2:: ~ ır: ır:. ır:... ır: '}(:. ır: ~ a:: w ır: ır: > <C z ır: ır: <C. ır:... - u - "' <C z c(

10 -, 1 1 1

11 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS 8J Electrolux : A B ELECTROLUX : ilk ER MANGALTEPE : ı\u~o~ı\ ı -:: 1 Konrad G. Schulz GmbH & Co. KG : AURORA ISI :ALPER REiSOGLU : :ALARKO CARRIER : GÖKHAN ALDiNÇ : BUSINESS 5eLUTIONS Firma Ünvan ı : ANU GLOBAL : ANIL UYANlK : AlSlN AlSlN I!UROPE S.A. ZWilONIIHALAUUNO OlftltiUII~H : AlSlN OTOMOTIV : CEMALETTiN SO KE R : -7-

12 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS areelik :ARÇELiK : GÜRHUN ŞENYÜZ : : BFT S.P.A. :VOLKAN DUMAN : www. bft. BOSCH : BOSCH SANA Yi :ALP TEKORAL :www.bosch.com.tr : ÇELiK MOTOR :HALiL KESKiN : ELLA.MP : ELLAMP OTOMOTiV : CAN ÖZDEMiR : -8-

13 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS EMERSON : EMERSON :ismail ÖZDEMiR :www.emerson.com : GEA ISISAN : BURAK SERiM : : GENERAL MOTORS :YUNUS EMRE ÖZDEMiR : : HALLA OTOMOTiV : ADEM KÖSE : : HYDAC INTERNATIONAL : DIETER KOCH : -9-

14 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS HITACHI lnspire the Nex~ : HITACHI EUROPE : TOSHIYUKI TAKAHSHI : HITACHI lnspire the Nex~ :HITACHI PLANT : TOSHIYASU OHNO : : IKEA COMPONENTS : DANIEL CIKOR : :MAN TÜRiYE :ASLAN ÇEP : : MODULAR PANEL : TIMMIE BEIRNE : -10-

15 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS Otokar : OTOKAR OTOMOTiV : BORA ÇELiKOGLU : + [WKl FA6. SCHAEFFLER GRUPPE : SCHAEFFLER TECHNOLOG_ES : MARTIN NIEWERTH : SIEMENS : SIEMENS WIND POWER AlS : MOGENS NYBORG PEDERSEN : : SIST ENÜSTRi : ALPARSLAN SAGLAM : : SOUTHWEST RADIATOR : RON DOWLER : swedmec : SWEDMECAB : FREDRIK AHLSTROM : me c. se -11-

16 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS 7 TIRSAN : TIRSAN : KORHAN DEMiRCi : ~TOYOTETSU : TOYOTETSU :HALUK BAYRAKLI : : TRI (POLAND) SP. : JUN NAKANO : : TUSAŞ TÜRK HAVACillK : BÜLENT DOGRUÖZ : YKK Little Parts. Big Difference. : YKK METAL : ilkersezen : ZODIAC AEROSPACE : ZODIAC AEROSPACE :ERIC ERNOT : -12-

17 ır: ır: ır: ır: ıt: ır: ır:: ır: ır: ır: ır: ır: ır:

18

19 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : A CADEMIC RESEARCH GROUP : 4. LEVENT 1 istanbul :SAVAŞ BARIŞ : : AK plas.tik VE METAL LTD.ŞTi. : ESKIŞEHIR. : ADNAN KESKIN : : AKCAN Di~Li Sf\N.VE TiC.LTD.ŞTi. : BAŞAKŞEHIR 1 ISTANBUL :AYKUT CANKELEŞ. : :AKIM M~TAL SAN.TiC. A. Ş. :TUZLA 1 ISTANBUL :ALi FAZIL BÖYET : : AKKARDAN SAN.. VE TiC. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : MURAT TAŞKIN : : AKPLAS PLASTiK.SAN. VE TiC. A.Ş : GEBZE 1 KOCAELI :AYŞE BÖYET : : AKSAN ÇELiK DÖVME SAN VE Ti C A. Ş. : AKYURT 1 ANKARA : TÜLAY KÖMÜRCÜ : : AKSAN K.AL.I.P ~ANAYi VE TiCARET A.Ş. : BEYLIKDUZU 1 ISTANBUL : ÖZGÜR YILKAN : : A~BAKOM METAL f\.ş. : BUYUKÇEKMECE 1 ISTANBUL : SUNA GUNGOR : : AL-KÇ)R ıyiaj<.!(alip SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. : BEYLIKDUZU 1 ISTANBUL : GÜNGÖR AKSU : -13-

20 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Unv anı : ALPE~ PLASTiK SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. : PENDIK 1 ISTANBUL :ALPER BÜYÜKKESER : :ALTAN 1-!iDROLiK MÜH. SAN. VE TiC. A.Ş. :TUZLA 1 ISTANBUL : ilkut ERKiŞi : :ALTUN DÖKÜM SANAYi A.Ş. : KARATAY/KONYA : A. CEVDET ALTUN : : ANC MAKiNA KA~IP 5AN. VE TiC. LTD.ŞTi. : DARlCA 1 KOCAELI : CEMiL ARSLAN : :AR MAKiNA SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. 1 :SINCAN 1 ANKARA :ÜMiT ARI : 1 : AR~~M KALlP VE FiKSTÜR SAN. A.Ş. : ARIFIYE 1 SAKARYA : LEVENT YAZAR l : : ARGÜ.~SAN OTO. MOB. MET. SAN.TiC.LTD.ŞTi. : INEGOL 1 BURSA,J : E. OSMAN SELÇUK : 1 1 ~ :1 1 1 :ARI ÇELi.K DqVME SAN. TiC. LTD.ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL : A. NESRiN BOZKURT : '1 :ARI METAL DÖVME VE MAK. im.tic. LTD.ŞTi. : SELÇU~.LU 1 KONYA : ONUR OZKASAP : : f\rk;pres EMNiYET KEMERi A.Ş. : IZMIT 1 KOCAEL, : ERHAN METiN : -14- ~ ~

21 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Un vanı : ARMA FiLTRE SiSTEM LERi SAN VE Ti C. A.Ş. : ARiFiYE 1 SAKARYA : ERDOGAN KAYA : : ARMA KALlP VE YED. PARÇA TiC.SAN.LTD.ŞTi. : K.ÇEKMEÇE 1 istanbul : MURAT DIKEL : :ARSLAN MAKiNA DÖK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. : YENiBOSNA 1 istanbul : OGUZHAN ARSLAN. : : ARTAÇ Mf.\DENi.EŞYA SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : HADIMKOYY 1 ISTANBUL :AYHAN ERKAN : : ASAŞ ALU!\IIiNYUM SAN. VE TiC. A.Ş. : BEYKOZ 1 ISTANBUL :VOLKAN AKTOLUG : : ASÇELiK DÖKÜM işleme SAN. TiC. LTD. ŞTi. : SAMSUN : KUNTAY TAŞER : :AT ARD ŞAVUNMA VE HAVACillK A.Ş. : E~!<IŞ~H!.R : GULRIZ UNAL : : AViTAŞ KÇ)MPOZiT PLST. SAN. VE TiC. A.Ş. : PENDIK 1 ISTANBUL : ÖZHAN VARiNLi : :AY DÖKÜM MAKiNA SAN. VE TiC. A.Ş. : SINCAN 1 ANKARA : ismail YÜCE : :AY ~LAS}iK MAKiNA SANAYi TiC. LTD.ŞTi. : ESKIŞEHIR : KAAN AY : -15-

22 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : AYCAN MAK. KAL!P PLAS. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi :BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL : BORA CAN : : AYQIN T:ORNA SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : ESKIŞEHIR :ERCAN AYDINLI : : AYFAR OTOMOTiV SAN. VE TiC. A.Ş. : SiLiVRi 1 istanbul :ARZU BiNiCi PAMUKÇU : : AYYILDIZ MAK. TAH. SAN. VE TiC. : 4. LEVENT 1 istanbul : HiKMET GÜNDOGDU : : AYYILDIZ PLASTiK SANAYi : BEYLiKDÜZÜ 1 istanbul :GÜNGÖR AYYILDIZ : : BALAP PLASTiK A.Ş. : BURSA : ELiF ÖZALKAYA : :BALKAN ÇELiK DQVME_5ANAYi : ÇERKEZKOY 1 TEKIRDAG : FARUK BALKAN : : BANTBORU SAN.. VE TiC. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : R. YAVUZ AFACAN : :BASK! DEYRE SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : PENDIK 1 ISTANBUL : CEM ERGiN : : BAŞOGLU ~BLO VE PROFiL SAN. VE TiC. A.Ş. : DUDULLU 1 ISTANBUL : ilker BURNUKARA : -16-

23 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Un v anı : BiLEN EGZOST SAN VE Ti C A. Ş. : DUDULLU 1 istanbul : ULAŞ ÖZER : : BOLT BAGLANTI ELEMANLARI SAN. VE TiC. A.Ş. : NiLÜFER 1 BURSA :TURAN CEBECi : : BOYPL.ASTBOYA VE PL.AS. MAIL SAN.TiC LTD. ŞTi. : ESKiŞEHiR : METIN SARAÇ : :BURAK A~ÜMi.NYUM SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : HADlMKOY 1 ISTANBUL :ALi KILINÇ : : BURÇELiK BURSA ÇELiK DÖKÜM SAN. A.Ş. : BURSA :YÜCEL KOCAER : : C.A.B. OTOMOTiV YAN SANAYi LTD. ŞTi. : KESTEL 1 BURSA : CELALEDiN SEViM : :CA~ CO~JTA VE HIRDAVAT SAN. LTD. ŞTi. : EŞKIŞEHII3.. : BIRMEN OZUDURU : : CAVO OTOMOTiy TiC. VE SAN. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : DENiZ GÖKER : :CENGiZ MAKiNA.SANAYi VE TiCARET A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : FARUK SUS : : CEYLANLAR FERFpRJE SAC SAN. LTD. ŞTi. : G.QSMANPAŞA 1 ISTANBUL :All RlZA CEYLAN : -17-

24 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ÇEMAŞ_DÖKÜM SANAYii A.Ş. : KIRŞEHIR 1 ANKARA : ERKAN BARIŞIR : Yetkil i : ÇESAN EGZOS OTO. inş. SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. :CEYHAN 1 ADANA : DENiZ KUYUCUOGLU : :ÇETiN CiVAJ"A SANAYi VE TiCARET A.Ş. :ÇATALCA 1 ISTANBUL : DOGAN ARPAÇAY : : ÇINf:\ OTQMOTiV MAK. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : ESKIŞEHIR : ENGIN ÇINA : : ÇINAR~B9RU PROFiL SAN. TiC. LTD. ŞTi. : K.EREGLI 1 ZONGULDAK :AHMET KAHRAMAN : : ÇiMSAJ"AŞ-ÇUKUROVAiNŞ.MAK. SAN.VEliCAŞ. : MERSIN : DOGAN BOZADA : : DEMi~TÜRK KAUÇUK VE PLASTIK SAN.VE TIC. A.Ş. : BURSA : : DENiZAŞIRI ELEK. ~ÜH. OTO. SAN. TiC. LTD. ŞTi. :BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL : CUNEYT TAYLAN : : D_i[{i~L~R qöküm SAN. VE TiC. A. Ş. : ÇIGLI 1 IZMIR : METiN YUSUFOViÇ : : DiRiNLER MAKiNA SAN. VE TiCARET A.Ş. : izmir : KASIM BABACAN : -18-

25 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : DOGA ELEK. OTO. KALIPTUR.iNŞ.SAN. VE TiC. : NiLÜFER 1 BURSA : SARPER AYTANÇ : : DOGANLAR ÇELiK DÖV. SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : KAZAN 1 ANKARA : TOLGA DOGAN : : DÜNYAKAUPMAK. \(EOTO.SAN.VEliCLTD.ŞTi. : DARlCA 1 KOCAELI : VAHiT AYAN. : : E.G.O.ELEKT~iKLi t.letler SANAYi A.Ş. :ÇORLU 1 TE.KIRDAG :SAVAŞ GIRIT : Yetki 1 i : ECEM OTOM. J<A~ÇUK MAK. SAN. TiC. LTD.ŞTi. :BORNOVA 1 IZMIR : HASAN ÇALI K : : EÇS ;LEK. ENJ. VE KABLO SiST. SAN. VE TiC. A.Ş. : NI LUFER 1 BURSA :K. TUGRUL AYKAÇ : : EGEMET EGE MEJAL_DÖV. SAN VE TiC. LTD. ŞTi. : KEMALPAŞA ( IZMIR : SELÇUK DEMIROK : : EJS ~SKiŞEHiR JANT VE MAK. SAN. TiC. A.Ş. : ESKIŞEHIR : CENAP AŞAN : : EKiN~ER ELEKTRONiK SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : MANISA : DEHA BOLU : : EKOEND.KAUPqTM.~LS.SAN.VEDIŞliCLTD.ŞTi. : KE~A~pAŞA 1 IZMIR :ZEKI YONDEM : -19-

26 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ELCAB KABLQ VE ~ROFiL SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : ARNAVUTKOY 1 ISTANBUL : FATiH TAN : : ELEKS DIŞ ~icaret ANONiM ŞiRKETi : MALTEPE 1 ISTANBUL : MAHMUT ÜZÜMCÜ : : ELiMSAN METALURJiVE MAK. SAN. VE TiC. A.Ş. :ADAPAZARI : MUSTAFA ERTÜRK : : ~WZYAPIŞ~U~ANTVEiZO.MAlZSAN.liCLlD.ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL : LEVENT DEMiRTAŞ : : ELKi ELEKTRiK KABLO SAN. A.Ş. :BAYRAMPAŞA/ISTANBUL : BUGRA BAKKAL : : E~!YIA ~V ALETLERi SAN. VE TiC. A.Ş. : ÇIGLI 1 IZMIR ~ : HALUK KEMAHLIOGLU : : ~.LTE PANÇ) ELE~. MAK. MET. SAN. VEliC.LTD.ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL :YUSUF COŞKUN : : EMARC-ÇELiKAUTOMOTIVE COMPONENT A.Ş. : BURSA : GÖKHAN AKBAL : : ~.MEK MAKiNA METAL SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL : NEJDET ÖZÇELiK : : ENDEL ENDÜSTRi ELEK. SAN. VE TiC. A.Ş. : ESKiŞEHiR : SERKAN ATEŞ : -20-

27 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ENDER MÜH. VE.MAK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. : BAYRAM~AŞA /ISTANBUL :YUNUS KOSE : : ENES OTOI\/!AT MAK. SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. : MALTEPE /ISTANBUL : RlDVAN ÇAVDAR : : ~NTES E~EKT~ONiK CiH. im. VE TiC. A.Ş. : UMRANIYE /ISTANBUL : ŞÜKRÜ MAMUŞ : : ENTiL ENDÜSTRi YATIRIMLARI VE TiC. A.Ş. : ESKiŞEHiR : BANU KILIÇ : : EPTA ELEKTRiK END. SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. : E~!<iŞEHiR. ~ : GUVEN TERZIOGLU : :~RA ELE!<TR~NiK SANAYi VE TiCARET A.Ş. : UMRANIYE /ISTANBUL : IŞIN ÇiTÇi : : ERASYA METAL SANAYi TiCARET LTD. ŞTi. : KAZAN 1 ANKARA : KAAN TOLLUOGLU : : ER-AYDiNAMO.KÖMÜRLERiSAN.VEıiC.LTD.ŞTi. : ÇEKMEKQY /ISTANBUL : IKRAM GULYATOV : : E~AY MAKiNA TiCARET VE SANAYi A.Ş. : DORTYOL 1 SAKARYA : MESUT ERCAN : :ERDEM METAL SAN. VE TiCARET KOLL.ŞTi. :CEYHAN 1 ADANA : ÖZER ERDEM : -21 -

28 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS :ERGiN MAK. MODEL VE DÖK.SAN.TiC.LTD.ŞTi. :KAYSERI : A. ÖZGÜR ERGiN : : E~M\.)T BASINÇ~I D_ÖK. SAN. VE TiC. A.Ş. : BUYUKÇE~.M~CE 1 ISTANBUL :TURGUT KUÇUK : : ERSAN K.AUÇUK SANAYi VE TiCARET A.Ş. : TUZLA 1 ISTANBUL : EMRE GÜNATA : :ERTAŞ METAL SANAYi VE TiCARET A.Ş. : BAGOLAR 1 ISTANBUL : HiDAYET DUYDUM : : ERTEKiN.KALIP imalat LiMiTED ŞiRKETi :TUZLA 1 ISTANBUL : ERMAN VARAN : : ESA~BA.METAL SANAYi VE TiCARET A.Ş. : EŞKIŞEHIR :CIHAN CANTAŞ : : Fı:"O_ŞAN MAK. VE TORNA SAN. TiC. LTD. ŞTi. : NILUFER 1 BURSA : ŞENAY ÜLGEN : : FEM META.L SANAYii VE TiCARET A.Ş. : BAŞAKŞEHIR 1 ISTAN~UL : MUSTAFA DANACIOGLU : : FEMSAN ELEKTRiK MOT. SAN. VE TiC. A.Ş. : PENDiK 1 istanbul : ERTUGRUL ÜLKER : : FENiŞ ALUMiNYl:JM SAN. VE TiC. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : SEKAN ŞiMŞEK : -22-

29 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : FERRO DÖKÜM SAN. VE DIŞ TiC. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : CEM inan : :FET AŞ MET. YE YÜZEY işl. SAN.TiC.LTD.ŞTi : DUDULLU 1 ISTANBUL : LEVENT TAŞ : : FiGES FiZi.K VE GEO. BiLG. SiM. HiZ.TiC. A.Ş. :TUZLA 1 ISTANBUL : TARlK ÖGÜT : : ~.LEXKO~ KON.. SiS. MÜH.SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL :ALPER UYTUN : : FORMA~ ALÜMiNYUM SAN. VE TiC. A.Ş. :KAYSERI : GÜRKAN HÜRYILMAZ : : FORMAV MAK,iNA.SAN.END. TiC.LTD.ŞTi : KEMA~PAŞA ( IZ.MIR : AYDOGAN DIPÇIN : : GALSAN PLASTi~ VE KALlP SAN. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : NOYAN ÜNAL : : GAYSAN GA;zll AMOR. SAN. VE TiC. A.Ş : ESENYURT 1 ISTANBUL : VALERY SVIRIDOV : : GEDi~ DqKÜM VE VANA SAN. VE TiC. A.Ş. : PENDIK 1 ISTANBUL : MUSTAFA MURAT KURT : : ~EMAK GIDA END. MAK. VE TiC. LTD. ŞTi. : IVEDIK 1 ANKARA : HANDE ÖZTÜRK : -23-

30 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS. : GENÇSAN Hi_DRQLiK HORTUM LTD. ŞTi. : BORNOVA 1 IZMIR : BARIŞ GENÇ : : GiMSAN BA~LANTI ELEM. SAN. VE TiC. A.Ş. : ESENYURT 1 ISTANBUL : ilknur DÜZ : : GQÇMENLER OTO ÇERÇEVE VE ALM.SAN.A.Ş. : LULEBURGAZ 1 KIRKLARELI :M. HÜMAYUN HAŞiMLER : : GÖZÜKQÇÜK MAKiNE SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : KAYSERI : ENGiN GÖZÜKÜÇÜK : :GÜNGÖR OTOMÇ)BiL YAN SANAYi A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : SiNEM ÖZEL : : GÜRSAN CAM SANAYi VE TiCARET A.Ş. :ANKARA : irem AKYÜZLÜ AYDIN : : HACiM MAK.!<ALIP MÜH.SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. : HADlMKOY 1 ISTANBUL : ilhan GÖKÇAY : : HAISSAN OTO. MAM. SAN. VE TiC. A.Ş. : NI LUFER 1 BURSA : SAMET GÖZENMAN : : HARPUT PLASTiK/KAZlM GÜZEL : ÜMRANiYE 1 istanbul : GÜLAY GÜZEL : : HAS ViDA SANAYi VE TiCARET LTD.ŞTi. :ÜMRANiYE 1 istanbul : BANU ÇAVUŞ : -24-

31 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS :HAT PANO MÜH. SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : KARAKÖY 1 istanbul : HALiT TORUN : : HATKO TE~NiK DONANI. MÜM. VE TiC.A.Ş. : AVCILAR /ISTANBUL : HÜSEYiN DOGN : : HAZA~ EL.ALETLERi VE METAL SAN. LTD. ŞTi : PENDIK /ISTANBUL : CEMAL UYGUR. : : HEMA ENpÜSTRi A.Ş. _ : ÇERK~ZKOY 1 TEKIRDAG : ERTUGRUL YANlT : : HiSf:\RL~R MAK. SAN. VE TiC. A.Ş. : ESKIŞE_HIR :ZEKERIYA KIYLIK : : HiTEK ELE!\. VE ELEKTRO. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi : KART AL /ISTANBUL : iskender ERBiL : : HÜNER KRiKO VE YED.PAR.SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. : BURSA : iskender ERBiL : : ISE OTOMOTiV GELiŞTiRME SAN. TiC. LTD. ŞTi. :AKSARAY : BAHADIR HAKANAKYÜZ : : ika imalat ~ALIP APARAT SAN. LTD.ŞTi. : SULTANBEYLl/ISTANBUL :ATiLLA DERELi : : i~g.en_vipa SANAYi VE TiC. LTD. ŞTi. : SILIVRI/ISTANBUL : DENiZ BiLMEZ : -25-

32 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ij\/ia ÇELjK EN_D. TESiS. inş. SAN.VE TiC. A.Ş : UMRANIYE 1 ISTANBUL : FATMA ÖZDEMiR : : i~q.rtaş OTO YEDEK PARÇA imalat A.Ş. : NILUFER 1 BURSA : ERCAN ENGiN FiDAN : : i~~l~i P!-ASTiK TEKSTiL OTO. SAN. VE TiC. A.Ş. : ÇIGLI 1 I~MIR. ~ :ALICAN INELLIOGLU : : insel MAKiNA SAN. TiC. LTD. ŞTi. :BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL : MURAT ŞIRIN : : izeltaş izıylir _EL ALET. SAN. VE TiC. A.Ş. : IŞIKKENT /_)ZMIR : TARlK DOGAN : : izmi~ KALlP SANAYi VE TiCARET LTD. ŞTi. : MANISA : ibrahim ÇOBAN : : JANTSA JANT SANAYi VE TiCARET A.Ş. :AYDIN :TAMER ÇERÇiOGLU : : J~F.LE~S plastik KAUÇUK SAN. TiC. A.Ş. : SILIVRI 1 ISTANBUL : FERiT ÖZTiMUR : : KAF~OG~UMETALPLA.MAK.SAN.VETiC.A.Ş. : E~.KIŞEHI~. : BUŞRA DILTEMIZ : :KALiBRE BORU SANAYi VE TiCARET A.Ş. : izmit 1 KOCAELi : BANU ÇETiN : -26-

33 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Fi rma U n v a n ı :KARE METAL FORM SANAYi TiC. LTD. ŞTi. : BEYLiKDÜZÜ 1 istanbul :S. NECAT ÖNEY : :!<f\rtay ryiakina SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : IKITELLI 1 ISTANBUL :HALiL BiNAY : : KAYAHAN HiDR. MAK. END. VE TiC. A.Ş. : KONYA : KAMiL BABACAN : Yetki 1 i : KAYKAÇ MAKiNA SAN. TAAH.TiC.LTD.ŞTi. :ADANA : RAMAZAN KAYKAÇ : : KESTAŞ BJ~OŞ_TIGLARI imalat A.Ş. : HADlMKOY 1 ISTANBUL : ENVER DEMiR : : KETSAN ı:'jiot. ARAÇYED. PARÇA SAN. VE TiC. : OSMANIYE : BERKE KIBRISLIGiL : : KIRPART OTOMOTiV PAR. SAN.i VE TiC. A.Ş. : BURSA :AYŞEGÜL AKTULGA : : KOÇAY ~NDÜSTRiYEL MAKiNA : ~SKIŞEHIR : OZKAN KOÇAY : : KQ~.SANKARDEŞLEROTOMATMAK.SAN.LTD.ŞTi. : NI LUFER 1 BURSA : SERHAN DAMLACIK : : KÖ~LÜC.E MAK. imalat SAN.TiC.LTD. ŞTi. : ESKIŞEHIR. : MURAT SEVGICAN : -27-

34 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : KURŞUNEL KALlP LTD. ŞTi. : KONYA : HASAN KURŞUNEL : nel.co m.t r : KYS KÜRKÇÜOGLU DÖK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. : KARATAY 1 KONYA : EBUBEKiR SELEŞ : Firma Unvan ı : J~F.LE~S plastik KAUÇUK SAN. A.Ş. : SILIVRI 1 ISTANBUL : FERiT ÖZTiMUR : : LASPAR GROUP : NiLÜFER 1 BURSA : ALPARSLAN OGUZ : : LUCAS ELKETRiK SAN. VE TiC. A.Ş. : HANLI 1 SAKARYA :ZEYNEP BAYRAK : : M.F.. K. M.AKiNA FREZE KALlP LTD. ŞTi. : YENI.ŞEHIR 1 B~RSA : METIN MARDIN : : MAKTEL M.AKiNA VE TEL.SAN. A.Ş. : MALTEPE /ISTANBUL : SENEM YENERER : : MATAS~N MAKiNA SAN. VE TiC. A.Ş. : ESKIŞEHIR : RlDVAN TEZCAN : : MAYSAN MAKiNA SANAYi ZEKAi DEMiR : EYÜP 1 istanbul : ZEKAi DEMiR : :!'fi~del ~L~KTRiK ELEKTRONiK SAN. LTD. ŞTi. : IKITELLI 1 ISTANBUL :NiYAZi SARIMADEN : -28-

35 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Fi rma Unvanı : MEGATEK.. ELEKTRQ. ELEL(. SAN. VE TiC. A.Ş. : Ç~RKEZKO Y 1 TE KIRDAG : NIGAR ŞENER : : ME~ANiK_ TEKNOLOJi SANAYi VE TiC. A.Ş. : TEKIRDAG : MYRATCAN MALKOÇ : : MEPAR METAL PARÇA SAN. VE TiC. A.Ş. : ESENYURT /ISTANBUL : CEMALETTiN ÇlRAKMAN : : MESA MAKiNA DÖKÜM GIDA A.Ş. :SELÇUKLU 1!(O_NYA : RAUF TEKELIOGLU : : ıyiesti MÜH~NDiSLiK VE YAZILIM A.Ş. : USKUDAR /ISTANBUL Yetki 1 i : ALi CANTAŞ : : METMAK MAK. KALlP SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : GEBZE 1 KOCAELI :VOLKAN GÖRÜM : : M.~iN KAUPMET.OTO.YANSAN.VETiC. LTD.ŞTi. : NI LUFER 1 BURSA : NiLGÜN ACAR : : MiKROFiL FiL~E QTO. VE inş. SAN. DIŞ. TiC.LTD. : SULTANBEYLl/ISTANBUL : FiRUZE BABA : : MiKROSAY.YAZILIM VE ELEKTRONiK A.Ş. : MALTEPE /ISTANBUL : TÜLiN TERZiOGLU : : MiPAŞAN. MAK. MONTAJ PAZ. LTD. ŞTi. :PENDIK /ISTANBUL : EYÜP GAZiOGLU : -29-

36 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : MSK ÇELiK DÖVME YED.PAR.SAN. TiC. LTD. ŞTi. : KARACABEY 1 BURSA : ERDiNÇ MERiÇ : : NBR MAKiNA SANAYi VE TiCARET LTD. ŞTi. : KASTEL 1 BURSA : KEMAL ÇELiK : : NESAN OTOıyiOT_iV SAN. TiC. LTD. ŞTi. : MENDERES 1 IZMIR : CÜNEYT ADAM : :NOVA KALlP VE PLASTTiK SANAYi A.Ş. : ESKIŞEHIR : ERKAN ŞAHLAN : : NURSAN SANAYi VE TiCARET : ÜMRANiYE 1 istanbul : MUSTAFA METiN : : Ç)~SAN.MAKiNA SAN. TiC. LTD. ŞTi. : IKITELLI 1 ISTANBUL : GÖKHAN SERiM : : O?~JM OTOMOTiV LTD. ŞTi. : NILUFER 1 BURSA : NiHAN SEKiRDEN BARAŞ : : OTO ÇIG A.Ş. :YILDIRIM 1 BURSA : A.ŞEKiP ETEL : : ÖGE-PiPSAN PLASTiK SAN.VE TiC.A.Ş. : TAŞDELEN 1 istanbul :All TANMAN : :ÖNDER KABLO SAN. VE TiCARET LTD. ŞTi. : ESENYURT 1 istanbul : MUSTAFA ACAR : -30-

- > "' 2 < 2 < > ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok

- > ' 2 < 2 < > ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok UN~NHi ÖN SÖZ istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda başarı ile temsil eden ve özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren, ülkemizin

Detaylı

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014 1. Uğur COŞKUN BITES SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY TEKN. YAZILIM ELKT. LTD. ŞTI. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. AHMET DEMİR Osman Levent TÜLÜ Uzay YILDIZ Yasemin ŞEREF CIZIOĞLU Onur ÜYE Ezgi TATAR

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 12434 1272 S.AKKÖY TARIM KREDİ KKOPERATİFİ 26.10.2007 Akköy M.Md. - 8240020741 2 12522 1354 SAYILI NİKFER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 23.07.2008 Tavas V.D. - 9260043301 3 12590 1368 SAYILI KIZILCA TARIM

Detaylı

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. ODA /BORSA ADI TİCARET BORSASI ODA/BORSA'NIN BULUNDUĞU İL BURDUR TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu na Üyelik Başvurusu Oda/Borsa Yönetim Kurulunuz Tarafından Kabul Edilmiş Kişiler Listesi Adı Soyadı Firma

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER TÜRKİYE SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1 MERT URUK KOCAELİ İZMİT ZİHİNSEL ENGELLİLER BECERİ GELİŞTİRME DERNEĞİ MARMARA ERKEK 12 12 YAŞ ALTI DOWN 19.98 1 1 MEHMET CAN TOPAL KOCAELİ YAŞAMA SEVİNCİ ZİH.

Detaylı

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

Postcodes Istanbul Town Province Postcode Postcodes Istanbul Town Province Postcode ADALAR ISTANBUL 34970 ADALAR ISTANBUL 34973 ADALAR ISTANBUL 34975 ADALAR ISTANBUL 34977 ADAPAZARI SAKARYA 54100 ADAPAZARI SAKARYA 54290 AKYAZI SAKARYA 54400 AKYAZI

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK BABA ADI YERİ 1 BERK DÖNMEZ 492 CÜNEYT KADIKÖY 24.01.1995 U.GEMİCİ İSTANBUL

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Asil Talihliler MAHMUT KEÇECİ BURSA ÜMİT ZUNLUOĞLU İSTANBUL MEHMET YİĞİT KOLATAN İZMİR

09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Asil Talihliler MAHMUT KEÇECİ BURSA ÜMİT ZUNLUOĞLU İSTANBUL MEHMET YİĞİT KOLATAN İZMİR 09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Asil Talihliler MAHMUT KEÇECİ ÜMİT ZUNLUOĞLU MEHMET YİĞİT KOLATAN İZMİR 09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Yedek Talihliler İREM İNAL

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm (ANKARA) Grup Yarışmaları

2015-2016 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm (ANKARA) Grup Yarışmaları 2015-2016 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm (ANKARA) Grup Yarışmaları Yarışma Bilgileri 2015-2016 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Yarışma Adı : (ANKARA) Grup Yarışmaları Yarışmanın Yapıldığı

Detaylı

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 13 13 MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 1 3159 4027 RAİF ERYAŞAR MÜESSESESİ TEOMAN ERYAŞAR VE ORTAĞI KOM.ŞTİ. 07.10.1969 Karadeniz V.D. 8390024154 2 3993 4727

Detaylı

Okan M??E OZCAN YAPI URETIM SAN.TIC.AS. ULA?TIRMA?ANT?YE KONYA ERMENEK. filiz tatlilioglu HURYASAR MUHENDISLIK YAPI?ANT?YE?

Okan M??E OZCAN YAPI URETIM SAN.TIC.AS. ULA?TIRMA?ANT?YE KONYA ERMENEK. filiz tatlilioglu HURYASAR MUHENDISLIK YAPI?ANT?YE? Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe Okan M??E OZCAN YAPI URETIM SAN.TIC.AS. ULA?TIRMA?ANT?YE KONYA ERMENEK filiz tatlilioglu HURYASAR MUHENDISLIK YAPI?ANT?YE?STANBUL

Detaylı

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2008-2009 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 2009382 BETÜL KINCIR 2009907 FATİH BAKİ 2009908 ONUR ÇADIRCIBAŞI 2009913 GÖZDE ÖZCAN 2009915 KÜBRA ELİF KARAOĞLU 2009918 SERVET YAPICIOĞLU

Detaylı

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ TESİSİNİN KONUMU 1 Alışan Den Hartogh Kim. Tem. Ve Tic. A.Ş. Gebze / Kocaeli 2 Alışan Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş. - 3 Alışan Lojistik A.Ş. - 4 Basf Türk Kimya Ltd.Şti.

Detaylı

Yarış Komiseri : Abdullah ÇALI

Yarış Komiseri : Abdullah ÇALI ELİT ERKEK 1 1 Bayram EROĞLU TUR19900805 Elit Erkek 3 Adana Ferdi 00:58:05 2 21 Agit SALMAN TUR19940413 Elit Erkek 3 Sakarya Üniversitesi S 01:00:09 3 28 Ali ÇAKAS TUR19900101 Elit Erkek 3 Mardin Gençlik

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

Sıra No Adı Soyadı Program Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 HALİL AKALIN Veteriner Fakültesi

Sıra No Adı Soyadı Program Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 HALİL AKALIN Veteriner Fakültesi Sıra No Adı Soyadı Program Adı 1 HALİL AKALIN 2 AYKUT ÖKSÜZ 4 RIZA ARSLAN ÇOLAKOĞLU 5 AYBERK AKTAŞ 6 AHMET ÇETİN 7 NURETTİN ÇETİN 8 SERENAY GASER 9 AHMET SEÇKİN YAVUZBAŞ 10 MERVE ÜNVER 11 İLKNUR AYDIN

Detaylı

Sıra Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe

Sıra Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe Sıra Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe 1 Okan MİŞE ÖZCAN YAPI ÜRT. SAN.TİC.A.Ş. ULAŞTIRMA ŞANTİYE KONYA ERMENEK 2 Filiz TATLILIOĞLU HÜRYAŞAR MÜHENDİSLİK YAPI

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İLLER ARASI KARATE TURNUVASI 25/01/2014 HENDEK ERKEK Müsabaka Sonuçları

ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İLLER ARASI KARATE TURNUVASI 25/01/2014 HENDEK ERKEK Müsabaka Sonuçları ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İLLER ARASI KARATE TURNUVASI 25/01/2014 HENDEK ERKEK Müsabaka Sonuçları 2004-2005-2006 DOĞ.ERKEK KUMİTE 23 KG 2004-2005-2006 DOĞ.ERKEK KUMİTE 26 KG 1 ABDULLAH HAMZA GÜLMEZ YENİKENT

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü 2010-2011 FL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) DAL YOK 201112 NALMES YAVUZ 201117 İSMAİL ÜNAL 201119 UĞUR SEZER 201121 AYŞEGÜL TÜTÜNCÜOĞLU 201133 CENGİZHAN AKİL 201152 VOLKAN ÖZEN 201155

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:18.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:19.00

23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:18.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:19.00 4. YIL BAHAR ŞENLİKLERİ TURNUVASI MÜSABAKA TARİH VE SAATLERİ FUTBOL 22/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00 BOCCE 22/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:15.00 BADMİNTON 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00

Detaylı

Sno Firma Ad İli Ögrenci No Adı Soyadı Sunum Saati 1 PROTON OTOMASYON DENİZLİ 1112706025 MUSTAFA YILMAZ 9.10

Sno Firma Ad İli Ögrenci No Adı Soyadı Sunum Saati 1 PROTON OTOMASYON DENİZLİ 1112706025 MUSTAFA YILMAZ 9.10 FİNAL SINAVI İÇİN ÖĞRENCİ SUNUM SAATLERİ (H.ÇALIŞ ın öğrencileri) PROTON OTOMASYON DENİZLİ 2002 MUSTAFA YILMAZ 9.0 2 SEVAL KABLO A.Ş. DENİZLİ 02200 YÜCEL YÜCEL 9.20 TEDAK ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON

Detaylı

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI Süper Pro Genel Klasman 2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI 1 145 KAMİL KIRBAŞ MSKM SUZUKİ 25 25 25 25 25 25 150 2 23 CANER KİT MERSİN BMW x 16 20 20 13 20 89 3 27 OĞUZ BOR GMK SUZUKİ 20 x

Detaylı

BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUÇLARI BORA SARNIK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU NELERİ KURUMU İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği KURTARMA SERVİSİ TAKIM -1 KURTARMA

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI Hedef Kitle Çalışmayı Yapacak Ekip 5A M.ÖZGÜR ÇETİNER 5D SONER YÜKSEL 6C YILDIZ ALBAYRAK SARGIN 6D ZAFER ALPARSLAN 6 03.01.2012 10.00-12.00 04.01.2012 7A SERKAN ÇANKAYA 7C M.ÖZGÜR ÇETİNER 8B SONER YÜKSEL

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 09/09/2013 tarih ve 1683 sayılı karar.

Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 09/09/2013 tarih ve 1683 sayılı karar. Adana Adana ADANA BÖLGE İDARE MAH. (1) Adana Adana 102094 MEHMET EMİN ÇAKALLI İdare Mah. Üyesi 1.İd.Mah.Üye Adana Adana 152908 KERİME ÇAKALLI İdare Mah. Üyesi 2.İd.Mah.Üye Gerektiğinde diğer idare mahkemesi

Detaylı

Türkcell 14 Yaşaltı Türkiye Salon Şampiyonası

Türkcell 14 Yaşaltı Türkiye Salon Şampiyonası Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İSTANBUL Kategori : U14 Erkekler Tarih : Katılan Sporcu Sayısı : 30-31 Ocak 2016 174 Sıra Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma : 60 Metre Engelli

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO ISO 9001 KYS ISO 14001 ÇYS SERTFİKA TESCİL OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISO 22000 GGYS İÇ TETKİKÇİ HELAL GIDA ADI SOYADI DİLİ 0 ABDURRAHMAN ARAS TÜRKÇE AVA/EDU/160000 AVA/EDU/180000 AVA/EDU/190000

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

VOLEYBOL MASTERGAMES 15 KAZANANLAR KADIN. 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez

VOLEYBOL MASTERGAMES 15 KAZANANLAR KADIN. 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez MASTERGAMES 15 KAZANANLAR VOLEYBOL KADIN 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez 2. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Ceylan Kazancıoğlu Büke Solmaz ERKEK 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Belge Almaya Hak Kazananın Belgenin Verilişine Belgenin

Belge Almaya Hak Kazananın Belgenin Verilişine Belgenin Sıra No T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ATATÜRK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ İli : İSTANBUL / SARIYER Sınav Dönemi : 2015 EYLÜL Merkezin Adı : ATATÜRK MESLEKİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ GAZETECİLİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN 993 45 2,00 47,42200 3*********4 ABDURRAHMAN ÇELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 485,04600 TS 2,43 47,42200 Kazandı Sayfa / 08.09.205 6:3:39 GAZETECİLİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

SEKTÖR TOPLAM TESİS SAYISI 26. Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi 10. Makine, Metal ve Diğer Üretim Tesisleri 9. Tekstil, Mobilya ve Dekorasyon 5

SEKTÖR TOPLAM TESİS SAYISI 26. Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi 10. Makine, Metal ve Diğer Üretim Tesisleri 9. Tekstil, Mobilya ve Dekorasyon 5 SEKTÖR ÜRETİM DESTEK Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi 10 Makine, Metal ve Diğer Üretim Tesisleri 9 Tekstil, Mobilya ve Dekorasyon 5 Kurum, Sağlık, Turizm, Pazarlama ve Diğer Tesisler 2 TOPLAM TESİS SAYISI

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. TSE Aydın Temsilciliğinden: MART 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. TSE Aydın Temsilciliğinden: MART 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR 7 Nisan 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29677 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Türk Standardları Enstitüsü Kırşehir Temsilciliğinden: belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin;

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; 2015-2016 Kurumlar arası (Yurtiçi) ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı 3. Sınıf 2. Sınıf BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR BELGE NO FİRMA ADI ADRESİ ATIK KODU GEÇERLİLİK SÜRESİ 020104, 020107, 070213, 170201, 170202, 170203, 191201, 191204, 191205, 191207, 191208, 191212, 200139 2011-1 KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31/08/2015 TARİHİ İTİBARİYLE 2015 AĞUSTOS AYI NAKİL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR

ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31/08/2015 TARİHİ İTİBARİYLE 2015 AĞUSTOS AYI NAKİL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31/08/2015 TARİHİ İTİBARİYLE 2015 AĞUSTOS AYI NAKİL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR Öğrenciler sınıf ve puanlarına göre sıralanmıştır. Kırmızı ile gösterilen

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 Salahattin KİRİŞ ASİL 2 Sinan TOMBALAK ASİL 3 Alev ANBAR ASİL 4 Mehmet Şafii KARABULUT ASİL 1 Burak YILDIRIM ASİL TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI 1 Yusuf

Detaylı

1-15 Haziran 2014 Pazar 15.6.2014

1-15 Haziran 2014 Pazar 15.6.2014 1-15 Haziran 2014 Pazar 15.6.2014 Event 1 Bayanlar, 50m Kelebek/Fly 22 yaş ve büyükler Seri 1 of 2 3 Selen Özata 24 Yapi Kredi NT 4 Gaye Coskundeniz 32 Tofas 1:05.00 5 Derin Aras 26 Amerikan Hastanesi

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 26 Ocak 2016 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 26 Ocak 2016 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 26 Ocak 2016 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1081 Malzeme Adı : İVECO MİDİBÜS (1993 MODEL) Teklif Yok Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1086 Malzeme

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ 23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TÜKETİCİ ŞİKAYET EDİLEN ŞİKAYETİN KONUSU SONUÇ KARAR NO SEVİNÇ EBRU

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAZİRUN CETVELİ Tarih :24/ 04/ 2013 Sıra No Vergi No Üyenin Unvanı Temsilcinin Adı Soyadı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAZİRUN CETVELİ Tarih :24/ 04/ 2013 Sıra No Vergi No Üyenin Unvanı Temsilcinin Adı Soyadı 1 12095458802 ERIS MUCEVHERAT TICARET TURIZM INSAAT SAN.LTD.STI. ABİDİN LEVENT ERİŞ 2 41938781562 EFEMONTÜR KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADNAN CAN 3 30476339724 AKGUN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

İmza 1 7700040112 SIMTAS MERMER VE GRANIT SANAYI TICARET A.S. AHMET KELEŞ 2 7080013433 ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş.

İmza 1 7700040112 SIMTAS MERMER VE GRANIT SANAYI TICARET A.S. AHMET KELEŞ 2 7080013433 ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş. 1 7700040112 SIMTAS MERMER VE GRANIT SANAYI TICARET A.S. AHMET KELEŞ 2 7080013433 ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş. AHMET CİHAN 3 4050018272 GOKSUTAS MERMER SAN.VE TIC.A.S. AHMET ÖMER KELEŞ 4 1640025726

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi )

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) DOÇ. DR. Emrullah DEMİRCİ (Temel İş Güvenliği Ön 312016 Mustafa GÜRELİ A 310106 Yeliz KORKMAZ A 326167 Bahadır Can GENÇER A 312016 Mustafa GÜRELİ A 328067 Furkan MELEMEN

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi 16-17 Ekim 2015 - Çankaya Çalışma Grubu: Dil Öğretiminde Kalite ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Grup Başkanı: Tijen Akşit Raportör: Mehmet Atasagun 1 Ahmet Selçuk Akdemir Ağrı İbrahim Çeçen 2

Detaylı

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Sıra No Adı Soyadı TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Anadolu Üniversitesi Hukuk Taban Puanı Öğrencinin

Detaylı

A1/20 MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE LAB MAINCOURSE. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 3.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 2.Ders. 6.

A1/20 MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE LAB MAINCOURSE. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 3.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 2.Ders. 6. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Yabancı Diller Yüksekokulu DERSLİK 107 A1/20 ÜMMET AYDAN ÜMMET AYDAN TUBA AYDAN TUBA AYDAN 114 FIRAT LULACI / TUĞBA AKBAŞ ÜLKÜ ÖZDEMİR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 5972 134 ABKA İLETİŞİM DANIŞMANLIK TEKNİK HİZMETLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 06.11.2007 Armutlu M.Md. - 0020524931 2 4054 341 AKDOĞA ÇİÇEKÇİLİK TARIMSAL ÜRETİM NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE 02.05.2000

Detaylı

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL KOCAELİ HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL HAKAN RAMAZAN TEPE FURKAN ÇAKIR HİKMET ONUR YÜCER TOKAT YUNUS ERDOĞAN VAN YASİN KARAÇAM HARUN AYYILDIZ ENES KAYAALP ERZURUM FERHAT AKYÜREK METEHAN AYAZ

Detaylı

ARKUR ELEKTRONİK OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ARKUR ELEKTRONİK OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Değerli müşterimiz... Firmamızın felsefesi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak analiz ederek, isteğinden fazlasını sağlayabilecek proje çalışmalarını yapmak ve uygulamaktır. Proje çalışmaları sırasında

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ YEDEK LİSTE ** ASIL LİSTEDE İSMİ BULUNANLARDAN KESİN KAYITLARINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI KADAR AŞAĞIDAKİ YEDEK LİSTEDEN GNO SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR. ** YÖK KARARINA GÖRE TOPLAM

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı