YAN SANAYi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAN SANAYi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve"

Transkript

1

2

3 YAN SANAYi ÖN SÖZ istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda başarı ile temsil eden ve özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Bugün 300 binin üzerindeki üyesi ve SOO'e yakın personeliyle dünyanın beş büyük Ticaret Odasından biri olan ito; Türkiye'nin kalkınması için ekonomik ve sosyal konular üzerine araştırmalar yapmakta, ihracat olanakları ve gelirlerinin artması, ekonominin dışa bağımlılığının olanaklar ölçüsünde sınırlanması amacıyla, yerli firmaların rekabet güçlerini geliştirmesine büyük önem vermektedir. Üyelerinin yabancı ülkelere de ziyaretlerini organize eden ito, firmalarının fuarlara ve sergilere katılmasını sağlayarak, ihracat olanaklarının artırılmasına çalışmaktadır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yan sanayici firmaların önemli bir ihracat potansiyeli oluşturdukları ve desteklendikleri takdirde yurtdışındaki pazarlarda söz sahibi olabileceklerini 1980'1i yıllarda fark eden ito, 1990 yılında Türk Yan Sanayi Borsasını kurmuştur. Teknik talep eşleştirme konusunda ülkemizde ilk ve tek örnek olan TYSB, 2.500'e yakın yan sanayici üyesine ulusal ve uluslararası düzeyde 20 yıldır hizmet vermektedir. Borsanın çalışmaları arasında önemli bir yer tutan, potansiyel tedarikçilerle yan sanayiciler arasında güçlü bağlar kurmanın en etkili yollarından birini oluşturan "işbirliği Günleri" organizasyonu Ekim 2010 tarihlerinde dokuzuncu kez gerçekleşti ri leeekti r. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve satın alma yöneticilerinin katılacağı bu organizasyona 300'ü aşkın yan sanayicinin iştirak etmesi ve yaklaşık 900 civarında görüşme yapılması öngörülmektedir. "IX. işbirliği Günleri" etkinliğimizin tüm ana ve yan sanayicilerimiz için hayırlı sonuçlar vermesini dilerken organizasyonda emeği geçen KOBi Araştırma ve Geliştirme Şubesi Türk Yan Sanayi Borsası çalışanlarına teşekkür ediyorum. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter -1-

4 SUBCONTRACTING PREFACE The Istanbul Chamber of Commerce (JCOC), is one of Turkey's largest non-govermental organization aiming to promote private sector together with foreign and domestic economic relations and as well as development within the city of Istanbul. Turkish Subcontracting Exchange (TSPX), is an industrial matchmaking organization with app members within the Istanbul Chamber of Commerce since lt was established in cooperation with UN/DO (United Nations Jndustrial Organization) and today operating with 20 years experience both locally and internationally. TSPX provides information from its computerised data bank for buyers and main contractors seeking subcontractors specialising in the metal working, plastic, rubber, electric and electronics sectors and willing to cooperate in all phases of production from engineering to scheduling. TSPX helps its members through various activities, one of which, "Partnership Days", event that is aimed to find new export markets. This year the Partnership Days event wi/1 take off on October 2010 for the nineth time. In this year's event, there wi/1 be 32 national and international main contractors as participants and they wi/1 be represented by executives. More than 300 subcontracting companies in different fields and total of 900 meetings are expected. In conc/usion, 1 extend our heartfelt thanks to everyone who has taken part in this organisation and wish our distinguished guests the best outcome intheir meetings. Dr. Cengiz Ersun Secretary General -2-

5 VAN SANAVi istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANAYi BORSASI (TYSB) 1990 yılında, UNIDO (Birleşmiş M illetler S ınai K alkınma Teşkilatı)'nun teknik desteği ile istanbul Ticaret Odası bünyesinde kurulmuştur. Teknik talep eşleştirme konusunda ilkemizde ilk ve tek örnek olan TYSB, 2.500'e yakın yan sanayici üyesine ulusal ve uluslara r ası düzeyde 20 yıldır hizmet vermektedir. "Yan Sanayi Borsası 20. yılını kutluyor." ÜYE PROFiLi 2.500'e yakın üye % 67'i Marmara Bölgesi'nde, kalan % 331ik kısım Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde % 86'sı KOBi niteliğinde % 80'i ihracat yapmakta % 62'si de kalite belgesine sahip TYSB HiZMETLE Ri a) TALEP E ŞLEŞTiRME Yurtiçi ve yurtdışındaki ana sanayici satın a l macıları ve yan sanayiciler arasında gerçekleşir. Ana sanayici, parça, komponent, montaj ve diğer endüstriyel hizmetlere ihtiyaç duyduğunda, TYSB ile irtibata geçerek talebini iletir. Uzman TYSB kadrosu, talebi değerlendirir, veri tabanındaki uygun yan sanayicilerin seçimini yaparak, kendilerini talep konusunda bilgilendirir. Talebe yönelik o larak verilen fiyat teklifleri ana sanayici satın almacılara iletilir. -3-

6 YAN SANAYi b) i ŞBiRLiGi GÜNLERi Borsanın çalışmaları arasında önemli bir yer tutan 'işbirliği Günleri' organizasyonu, potansiyel tedarikçilerle yan sanayiciler arasında güçlü bağlar kurmanın en etkili yollarından biridir. işbirliği Günleri kapsamında, Borsa'ya iletilen ana sanayici ve satın almacıların talepleri değerlendirilerek, mevcut yan sanayici havuzundan uygun yan sanayiciler seçilmekte ve yüz yüze görüşmeleri sağlanmaktadır. c) YURTDIŞI FUARLARA KATILIM TYSB, yeni talep kaynakları yaratabilmek amacıyla, tüm dünyadaki sanayi ve yan sanayi fuarlarına, üye yan sanayici firmaların milli katılımlarını organize etmekte, fuarlara iştirak etmektedir. TYSB, her yıl organize ettiği HANNOVER Sanayi Fuarı-Almanya ve MIDEST-Fransa fuarlarının yanı sıra AAPEX Show-A.B.D., Subcon-ingiltere, SAE-A.B.D., Autosalon Show-Rusya, Subcontratacion-ispanya, Subfornitura-italya, Swisstech-isviçre, Elmia-isveç, Z-Die-Aimanya ve Euromald-Almanya fuarları organizasyonlarında da zaman zaman yer almaktadır. d) DiGER FAALiYETLER SEMiNERLER ihracat pazarlaması Kümelenme Kalite Maliyet Yöntemleri Şirket yönetimi ve diğer güncel konularda üyelerimizin ihtiyaçlarına ve yan sanayi sektörlerine yönelik seminer, konferans, panel ve forumlar düzenlenmektedir. PERiYODiK YAYlNLAR TYSB Bültenleri (Türkçe ve ingilizce) Sektör Raporları Pazar Araştırmaları Üye Profili Araştırması YAN SANAYiCiLERE YÖNELiK EGiTiMLER Yan sanayici üyelerin pazardaki rekabet gücüü arttırmak amacıyla, örnek uygulamalar, satın alma ve organizasyon ve sürecine yönelik eğitimler düzenlenmektedir. inceleme GEZiLERi Teknolojinin takip edilmesi, pazar şartlarının yakından tanınması ve çeşiti i ü 1 kelerdeki örnek tesisleri n ayrı nt ılı olarak incelenebilmesi amacıyla yan sanayi fuarları na ve önde gelen sanayi kuruluşlarına inceleme gezileri organize edilmektedir. istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANAYi BORSASI Reşadiye Cad Eminönü - istanbul Tel : Faks : E-posta : : -4-

7 SUBCONTRACTING ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE-TURKISH SUBCONTRACTING AND PARTNERSHIP EXCHANGE (TSPX) TSPX is an industrial matchmaking organization with app members within the Istanbul Chamber of Commerce since lt was established in cooperation with UN/DO (United Nations lndustrial Organization) and today operating with 20 years experience both locally and internationally. ır~ TURKISH SUBCO.NTRAGING EXCHANGE "Turkish Subcontracting Exchange celebrates 20th anniversary. MEMBER PROFILE App members as of October % of which from Marmara region, 33 % from allover Turkey. 86% SME's, 80% alreday exporter, 62 % ho/ds some ki nd of quality certificate. TSPX SERVICES a) MATCHMAKING Occurs between the main and the subcontractor. When a main contractor needs a part, component, subassembly or industrial service s, he gets in contact with TSPX The specialized staff of TSPX evaluate the inquiry, select a number of appropriate subcontractors from the database and inform about the request. Finally, the collected respanses are conducted to the main contractors as quickly as possible. -5-

8 SUBCONTRACTING b) PARTNERSHIP DA YS EVENT 'Partnership Days' organization is an effective way of establishing contacts between potential business partners. During this event, the main contractors and buyers have the opportunity to meet with appropriate Turkish subcontractors. All requirements of main contractors or buyers are searched and evaluated, then suitable subcontracting companies are identified through the data-bank. All information and services are free of charge. c) INTERNATIONAL SUBCONTRACTING FAIRS TSPX organizes various national fair attendence in regular basis such as HNNAOVER Subcontracting Fair - Gemany and MIDEST- France. From time to time it alsa attends AAPEX Show-USA, SUBCON-UK, SAE-USA, Autosalon Show-Russia, Subcontratacion- Spain, Subfornitura-ltaly, Swisstech Switzerland, Z-Die-Germany and Euromold-Germany. d) OTHER PROMOTIONAL ACTIVITIES Seminars Export marketing Cluster development Quality Cost management Corporate management and other recent issues Periodicals Members who have decided about potential export destinations are provided with specific seetar researches that are done by /COC research team on their behalf. Training Programmes for Suppliers To enhance suppliers' competetiveness by applying Business and Automotive Exellence standarts (quality standarts in purchasing, process, requirements, capabilities) to their organizations. Study Visits To follow up the recent technology, discover new markets and study the competitor facilities in different countries. ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURKISH SUBCONTRACTING AND PARTNERSHIP EXCHANGE Reşadiye Cad Eminönü-Istanbul Tel : Fax : : tr Web : -6-

9 ır: ~ ır: "' re s V... 8 ır: ır: 2:: ~ ır: ır:. ır:... ır: '}(:. ır: ~ a:: w ır: ır: > <C z ır: ır: <C. ır:... - u - "' <C z c(

10 -, 1 1 1

11 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS 8J Electrolux : A B ELECTROLUX : ilk ER MANGALTEPE : ı\u~o~ı\ ı -:: 1 Konrad G. Schulz GmbH & Co. KG : AURORA ISI :ALPER REiSOGLU : :ALARKO CARRIER : GÖKHAN ALDiNÇ : BUSINESS 5eLUTIONS Firma Ünvan ı : ANU GLOBAL : ANIL UYANlK : AlSlN AlSlN I!UROPE S.A. ZWilONIIHALAUUNO OlftltiUII~H : AlSlN OTOMOTIV : CEMALETTiN SO KE R : -7-

12 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS areelik :ARÇELiK : GÜRHUN ŞENYÜZ : : BFT S.P.A. :VOLKAN DUMAN : www. bft. BOSCH : BOSCH SANA Yi :ALP TEKORAL :www.bosch.com.tr : ÇELiK MOTOR :HALiL KESKiN : ELLA.MP : ELLAMP OTOMOTiV : CAN ÖZDEMiR : -8-

13 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS EMERSON : EMERSON :ismail ÖZDEMiR :www.emerson.com : GEA ISISAN : BURAK SERiM : : GENERAL MOTORS :YUNUS EMRE ÖZDEMiR : : HALLA OTOMOTiV : ADEM KÖSE : : HYDAC INTERNATIONAL : DIETER KOCH : -9-

14 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS HITACHI lnspire the Nex~ : HITACHI EUROPE : TOSHIYUKI TAKAHSHI : HITACHI lnspire the Nex~ :HITACHI PLANT : TOSHIYASU OHNO : : IKEA COMPONENTS : DANIEL CIKOR : :MAN TÜRiYE :ASLAN ÇEP : : MODULAR PANEL : TIMMIE BEIRNE : -10-

15 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS Otokar : OTOKAR OTOMOTiV : BORA ÇELiKOGLU : + [WKl FA6. SCHAEFFLER GRUPPE : SCHAEFFLER TECHNOLOG_ES : MARTIN NIEWERTH : SIEMENS : SIEMENS WIND POWER AlS : MOGENS NYBORG PEDERSEN : : SIST ENÜSTRi : ALPARSLAN SAGLAM : : SOUTHWEST RADIATOR : RON DOWLER : swedmec : SWEDMECAB : FREDRIK AHLSTROM : me c. se -11-

16 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS 7 TIRSAN : TIRSAN : KORHAN DEMiRCi : ~TOYOTETSU : TOYOTETSU :HALUK BAYRAKLI : : TRI (POLAND) SP. : JUN NAKANO : : TUSAŞ TÜRK HAVACillK : BÜLENT DOGRUÖZ : YKK Little Parts. Big Difference. : YKK METAL : ilkersezen : ZODIAC AEROSPACE : ZODIAC AEROSPACE :ERIC ERNOT : -12-

17 ır: ır: ır: ır: ıt: ır: ır:: ır: ır: ır: ır: ır: ır:

18

19 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : A CADEMIC RESEARCH GROUP : 4. LEVENT 1 istanbul :SAVAŞ BARIŞ : : AK plas.tik VE METAL LTD.ŞTi. : ESKIŞEHIR. : ADNAN KESKIN : : AKCAN Di~Li Sf\N.VE TiC.LTD.ŞTi. : BAŞAKŞEHIR 1 ISTANBUL :AYKUT CANKELEŞ. : :AKIM M~TAL SAN.TiC. A. Ş. :TUZLA 1 ISTANBUL :ALi FAZIL BÖYET : : AKKARDAN SAN.. VE TiC. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : MURAT TAŞKIN : : AKPLAS PLASTiK.SAN. VE TiC. A.Ş : GEBZE 1 KOCAELI :AYŞE BÖYET : : AKSAN ÇELiK DÖVME SAN VE Ti C A. Ş. : AKYURT 1 ANKARA : TÜLAY KÖMÜRCÜ : : AKSAN K.AL.I.P ~ANAYi VE TiCARET A.Ş. : BEYLIKDUZU 1 ISTANBUL : ÖZGÜR YILKAN : : A~BAKOM METAL f\.ş. : BUYUKÇEKMECE 1 ISTANBUL : SUNA GUNGOR : : AL-KÇ)R ıyiaj<.!(alip SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. : BEYLIKDUZU 1 ISTANBUL : GÜNGÖR AKSU : -13-

20 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Unv anı : ALPE~ PLASTiK SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. : PENDIK 1 ISTANBUL :ALPER BÜYÜKKESER : :ALTAN 1-!iDROLiK MÜH. SAN. VE TiC. A.Ş. :TUZLA 1 ISTANBUL : ilkut ERKiŞi : :ALTUN DÖKÜM SANAYi A.Ş. : KARATAY/KONYA : A. CEVDET ALTUN : : ANC MAKiNA KA~IP 5AN. VE TiC. LTD.ŞTi. : DARlCA 1 KOCAELI : CEMiL ARSLAN : :AR MAKiNA SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. 1 :SINCAN 1 ANKARA :ÜMiT ARI : 1 : AR~~M KALlP VE FiKSTÜR SAN. A.Ş. : ARIFIYE 1 SAKARYA : LEVENT YAZAR l : : ARGÜ.~SAN OTO. MOB. MET. SAN.TiC.LTD.ŞTi. : INEGOL 1 BURSA,J : E. OSMAN SELÇUK : 1 1 ~ :1 1 1 :ARI ÇELi.K DqVME SAN. TiC. LTD.ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL : A. NESRiN BOZKURT : '1 :ARI METAL DÖVME VE MAK. im.tic. LTD.ŞTi. : SELÇU~.LU 1 KONYA : ONUR OZKASAP : : f\rk;pres EMNiYET KEMERi A.Ş. : IZMIT 1 KOCAEL, : ERHAN METiN : -14- ~ ~

21 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Un vanı : ARMA FiLTRE SiSTEM LERi SAN VE Ti C. A.Ş. : ARiFiYE 1 SAKARYA : ERDOGAN KAYA : : ARMA KALlP VE YED. PARÇA TiC.SAN.LTD.ŞTi. : K.ÇEKMEÇE 1 istanbul : MURAT DIKEL : :ARSLAN MAKiNA DÖK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. : YENiBOSNA 1 istanbul : OGUZHAN ARSLAN. : : ARTAÇ Mf.\DENi.EŞYA SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : HADIMKOYY 1 ISTANBUL :AYHAN ERKAN : : ASAŞ ALU!\IIiNYUM SAN. VE TiC. A.Ş. : BEYKOZ 1 ISTANBUL :VOLKAN AKTOLUG : : ASÇELiK DÖKÜM işleme SAN. TiC. LTD. ŞTi. : SAMSUN : KUNTAY TAŞER : :AT ARD ŞAVUNMA VE HAVACillK A.Ş. : E~!<IŞ~H!.R : GULRIZ UNAL : : AViTAŞ KÇ)MPOZiT PLST. SAN. VE TiC. A.Ş. : PENDIK 1 ISTANBUL : ÖZHAN VARiNLi : :AY DÖKÜM MAKiNA SAN. VE TiC. A.Ş. : SINCAN 1 ANKARA : ismail YÜCE : :AY ~LAS}iK MAKiNA SANAYi TiC. LTD.ŞTi. : ESKIŞEHIR : KAAN AY : -15-

22 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : AYCAN MAK. KAL!P PLAS. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi :BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL : BORA CAN : : AYQIN T:ORNA SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : ESKIŞEHIR :ERCAN AYDINLI : : AYFAR OTOMOTiV SAN. VE TiC. A.Ş. : SiLiVRi 1 istanbul :ARZU BiNiCi PAMUKÇU : : AYYILDIZ MAK. TAH. SAN. VE TiC. : 4. LEVENT 1 istanbul : HiKMET GÜNDOGDU : : AYYILDIZ PLASTiK SANAYi : BEYLiKDÜZÜ 1 istanbul :GÜNGÖR AYYILDIZ : : BALAP PLASTiK A.Ş. : BURSA : ELiF ÖZALKAYA : :BALKAN ÇELiK DQVME_5ANAYi : ÇERKEZKOY 1 TEKIRDAG : FARUK BALKAN : : BANTBORU SAN.. VE TiC. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : R. YAVUZ AFACAN : :BASK! DEYRE SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : PENDIK 1 ISTANBUL : CEM ERGiN : : BAŞOGLU ~BLO VE PROFiL SAN. VE TiC. A.Ş. : DUDULLU 1 ISTANBUL : ilker BURNUKARA : -16-

23 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Un v anı : BiLEN EGZOST SAN VE Ti C A. Ş. : DUDULLU 1 istanbul : ULAŞ ÖZER : : BOLT BAGLANTI ELEMANLARI SAN. VE TiC. A.Ş. : NiLÜFER 1 BURSA :TURAN CEBECi : : BOYPL.ASTBOYA VE PL.AS. MAIL SAN.TiC LTD. ŞTi. : ESKiŞEHiR : METIN SARAÇ : :BURAK A~ÜMi.NYUM SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : HADlMKOY 1 ISTANBUL :ALi KILINÇ : : BURÇELiK BURSA ÇELiK DÖKÜM SAN. A.Ş. : BURSA :YÜCEL KOCAER : : C.A.B. OTOMOTiV YAN SANAYi LTD. ŞTi. : KESTEL 1 BURSA : CELALEDiN SEViM : :CA~ CO~JTA VE HIRDAVAT SAN. LTD. ŞTi. : EŞKIŞEHII3.. : BIRMEN OZUDURU : : CAVO OTOMOTiy TiC. VE SAN. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : DENiZ GÖKER : :CENGiZ MAKiNA.SANAYi VE TiCARET A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : FARUK SUS : : CEYLANLAR FERFpRJE SAC SAN. LTD. ŞTi. : G.QSMANPAŞA 1 ISTANBUL :All RlZA CEYLAN : -17-

24 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ÇEMAŞ_DÖKÜM SANAYii A.Ş. : KIRŞEHIR 1 ANKARA : ERKAN BARIŞIR : Yetkil i : ÇESAN EGZOS OTO. inş. SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. :CEYHAN 1 ADANA : DENiZ KUYUCUOGLU : :ÇETiN CiVAJ"A SANAYi VE TiCARET A.Ş. :ÇATALCA 1 ISTANBUL : DOGAN ARPAÇAY : : ÇINf:\ OTQMOTiV MAK. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : ESKIŞEHIR : ENGIN ÇINA : : ÇINAR~B9RU PROFiL SAN. TiC. LTD. ŞTi. : K.EREGLI 1 ZONGULDAK :AHMET KAHRAMAN : : ÇiMSAJ"AŞ-ÇUKUROVAiNŞ.MAK. SAN.VEliCAŞ. : MERSIN : DOGAN BOZADA : : DEMi~TÜRK KAUÇUK VE PLASTIK SAN.VE TIC. A.Ş. : BURSA : : DENiZAŞIRI ELEK. ~ÜH. OTO. SAN. TiC. LTD. ŞTi. :BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL : CUNEYT TAYLAN : : D_i[{i~L~R qöküm SAN. VE TiC. A. Ş. : ÇIGLI 1 IZMIR : METiN YUSUFOViÇ : : DiRiNLER MAKiNA SAN. VE TiCARET A.Ş. : izmir : KASIM BABACAN : -18-

25 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : DOGA ELEK. OTO. KALIPTUR.iNŞ.SAN. VE TiC. : NiLÜFER 1 BURSA : SARPER AYTANÇ : : DOGANLAR ÇELiK DÖV. SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : KAZAN 1 ANKARA : TOLGA DOGAN : : DÜNYAKAUPMAK. \(EOTO.SAN.VEliCLTD.ŞTi. : DARlCA 1 KOCAELI : VAHiT AYAN. : : E.G.O.ELEKT~iKLi t.letler SANAYi A.Ş. :ÇORLU 1 TE.KIRDAG :SAVAŞ GIRIT : Yetki 1 i : ECEM OTOM. J<A~ÇUK MAK. SAN. TiC. LTD.ŞTi. :BORNOVA 1 IZMIR : HASAN ÇALI K : : EÇS ;LEK. ENJ. VE KABLO SiST. SAN. VE TiC. A.Ş. : NI LUFER 1 BURSA :K. TUGRUL AYKAÇ : : EGEMET EGE MEJAL_DÖV. SAN VE TiC. LTD. ŞTi. : KEMALPAŞA ( IZMIR : SELÇUK DEMIROK : : EJS ~SKiŞEHiR JANT VE MAK. SAN. TiC. A.Ş. : ESKIŞEHIR : CENAP AŞAN : : EKiN~ER ELEKTRONiK SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : MANISA : DEHA BOLU : : EKOEND.KAUPqTM.~LS.SAN.VEDIŞliCLTD.ŞTi. : KE~A~pAŞA 1 IZMIR :ZEKI YONDEM : -19-

26 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ELCAB KABLQ VE ~ROFiL SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : ARNAVUTKOY 1 ISTANBUL : FATiH TAN : : ELEKS DIŞ ~icaret ANONiM ŞiRKETi : MALTEPE 1 ISTANBUL : MAHMUT ÜZÜMCÜ : : ELiMSAN METALURJiVE MAK. SAN. VE TiC. A.Ş. :ADAPAZARI : MUSTAFA ERTÜRK : : ~WZYAPIŞ~U~ANTVEiZO.MAlZSAN.liCLlD.ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL : LEVENT DEMiRTAŞ : : ELKi ELEKTRiK KABLO SAN. A.Ş. :BAYRAMPAŞA/ISTANBUL : BUGRA BAKKAL : : E~!YIA ~V ALETLERi SAN. VE TiC. A.Ş. : ÇIGLI 1 IZMIR ~ : HALUK KEMAHLIOGLU : : ~.LTE PANÇ) ELE~. MAK. MET. SAN. VEliC.LTD.ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL :YUSUF COŞKUN : : EMARC-ÇELiKAUTOMOTIVE COMPONENT A.Ş. : BURSA : GÖKHAN AKBAL : : ~.MEK MAKiNA METAL SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL : NEJDET ÖZÇELiK : : ENDEL ENDÜSTRi ELEK. SAN. VE TiC. A.Ş. : ESKiŞEHiR : SERKAN ATEŞ : -20-

27 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ENDER MÜH. VE.MAK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. : BAYRAM~AŞA /ISTANBUL :YUNUS KOSE : : ENES OTOI\/!AT MAK. SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. : MALTEPE /ISTANBUL : RlDVAN ÇAVDAR : : ~NTES E~EKT~ONiK CiH. im. VE TiC. A.Ş. : UMRANIYE /ISTANBUL : ŞÜKRÜ MAMUŞ : : ENTiL ENDÜSTRi YATIRIMLARI VE TiC. A.Ş. : ESKiŞEHiR : BANU KILIÇ : : EPTA ELEKTRiK END. SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. : E~!<iŞEHiR. ~ : GUVEN TERZIOGLU : :~RA ELE!<TR~NiK SANAYi VE TiCARET A.Ş. : UMRANIYE /ISTANBUL : IŞIN ÇiTÇi : : ERASYA METAL SANAYi TiCARET LTD. ŞTi. : KAZAN 1 ANKARA : KAAN TOLLUOGLU : : ER-AYDiNAMO.KÖMÜRLERiSAN.VEıiC.LTD.ŞTi. : ÇEKMEKQY /ISTANBUL : IKRAM GULYATOV : : E~AY MAKiNA TiCARET VE SANAYi A.Ş. : DORTYOL 1 SAKARYA : MESUT ERCAN : :ERDEM METAL SAN. VE TiCARET KOLL.ŞTi. :CEYHAN 1 ADANA : ÖZER ERDEM : -21 -

28 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS :ERGiN MAK. MODEL VE DÖK.SAN.TiC.LTD.ŞTi. :KAYSERI : A. ÖZGÜR ERGiN : : E~M\.)T BASINÇ~I D_ÖK. SAN. VE TiC. A.Ş. : BUYUKÇE~.M~CE 1 ISTANBUL :TURGUT KUÇUK : : ERSAN K.AUÇUK SANAYi VE TiCARET A.Ş. : TUZLA 1 ISTANBUL : EMRE GÜNATA : :ERTAŞ METAL SANAYi VE TiCARET A.Ş. : BAGOLAR 1 ISTANBUL : HiDAYET DUYDUM : : ERTEKiN.KALIP imalat LiMiTED ŞiRKETi :TUZLA 1 ISTANBUL : ERMAN VARAN : : ESA~BA.METAL SANAYi VE TiCARET A.Ş. : EŞKIŞEHIR :CIHAN CANTAŞ : : Fı:"O_ŞAN MAK. VE TORNA SAN. TiC. LTD. ŞTi. : NILUFER 1 BURSA : ŞENAY ÜLGEN : : FEM META.L SANAYii VE TiCARET A.Ş. : BAŞAKŞEHIR 1 ISTAN~UL : MUSTAFA DANACIOGLU : : FEMSAN ELEKTRiK MOT. SAN. VE TiC. A.Ş. : PENDiK 1 istanbul : ERTUGRUL ÜLKER : : FENiŞ ALUMiNYl:JM SAN. VE TiC. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : SEKAN ŞiMŞEK : -22-

29 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : FERRO DÖKÜM SAN. VE DIŞ TiC. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : CEM inan : :FET AŞ MET. YE YÜZEY işl. SAN.TiC.LTD.ŞTi : DUDULLU 1 ISTANBUL : LEVENT TAŞ : : FiGES FiZi.K VE GEO. BiLG. SiM. HiZ.TiC. A.Ş. :TUZLA 1 ISTANBUL : TARlK ÖGÜT : : ~.LEXKO~ KON.. SiS. MÜH.SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : UMRANIYE 1 ISTANBUL :ALPER UYTUN : : FORMA~ ALÜMiNYUM SAN. VE TiC. A.Ş. :KAYSERI : GÜRKAN HÜRYILMAZ : : FORMAV MAK,iNA.SAN.END. TiC.LTD.ŞTi : KEMA~PAŞA ( IZ.MIR : AYDOGAN DIPÇIN : : GALSAN PLASTi~ VE KALlP SAN. A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : NOYAN ÜNAL : : GAYSAN GA;zll AMOR. SAN. VE TiC. A.Ş : ESENYURT 1 ISTANBUL : VALERY SVIRIDOV : : GEDi~ DqKÜM VE VANA SAN. VE TiC. A.Ş. : PENDIK 1 ISTANBUL : MUSTAFA MURAT KURT : : ~EMAK GIDA END. MAK. VE TiC. LTD. ŞTi. : IVEDIK 1 ANKARA : HANDE ÖZTÜRK : -23-

30 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS. : GENÇSAN Hi_DRQLiK HORTUM LTD. ŞTi. : BORNOVA 1 IZMIR : BARIŞ GENÇ : : GiMSAN BA~LANTI ELEM. SAN. VE TiC. A.Ş. : ESENYURT 1 ISTANBUL : ilknur DÜZ : : GQÇMENLER OTO ÇERÇEVE VE ALM.SAN.A.Ş. : LULEBURGAZ 1 KIRKLARELI :M. HÜMAYUN HAŞiMLER : : GÖZÜKQÇÜK MAKiNE SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : KAYSERI : ENGiN GÖZÜKÜÇÜK : :GÜNGÖR OTOMÇ)BiL YAN SANAYi A.Ş. : GEBZE 1 KOCAELI : SiNEM ÖZEL : : GÜRSAN CAM SANAYi VE TiCARET A.Ş. :ANKARA : irem AKYÜZLÜ AYDIN : : HACiM MAK.!<ALIP MÜH.SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. : HADlMKOY 1 ISTANBUL : ilhan GÖKÇAY : : HAISSAN OTO. MAM. SAN. VE TiC. A.Ş. : NI LUFER 1 BURSA : SAMET GÖZENMAN : : HARPUT PLASTiK/KAZlM GÜZEL : ÜMRANiYE 1 istanbul : GÜLAY GÜZEL : : HAS ViDA SANAYi VE TiCARET LTD.ŞTi. :ÜMRANiYE 1 istanbul : BANU ÇAVUŞ : -24-

31 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS :HAT PANO MÜH. SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : KARAKÖY 1 istanbul : HALiT TORUN : : HATKO TE~NiK DONANI. MÜM. VE TiC.A.Ş. : AVCILAR /ISTANBUL : HÜSEYiN DOGN : : HAZA~ EL.ALETLERi VE METAL SAN. LTD. ŞTi : PENDIK /ISTANBUL : CEMAL UYGUR. : : HEMA ENpÜSTRi A.Ş. _ : ÇERK~ZKOY 1 TEKIRDAG : ERTUGRUL YANlT : : HiSf:\RL~R MAK. SAN. VE TiC. A.Ş. : ESKIŞE_HIR :ZEKERIYA KIYLIK : : HiTEK ELE!\. VE ELEKTRO. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi : KART AL /ISTANBUL : iskender ERBiL : : HÜNER KRiKO VE YED.PAR.SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. : BURSA : iskender ERBiL : : ISE OTOMOTiV GELiŞTiRME SAN. TiC. LTD. ŞTi. :AKSARAY : BAHADIR HAKANAKYÜZ : : ika imalat ~ALIP APARAT SAN. LTD.ŞTi. : SULTANBEYLl/ISTANBUL :ATiLLA DERELi : : i~g.en_vipa SANAYi VE TiC. LTD. ŞTi. : SILIVRI/ISTANBUL : DENiZ BiLMEZ : -25-

32 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ij\/ia ÇELjK EN_D. TESiS. inş. SAN.VE TiC. A.Ş : UMRANIYE 1 ISTANBUL : FATMA ÖZDEMiR : : i~q.rtaş OTO YEDEK PARÇA imalat A.Ş. : NILUFER 1 BURSA : ERCAN ENGiN FiDAN : : i~~l~i P!-ASTiK TEKSTiL OTO. SAN. VE TiC. A.Ş. : ÇIGLI 1 I~MIR. ~ :ALICAN INELLIOGLU : : insel MAKiNA SAN. TiC. LTD. ŞTi. :BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL : MURAT ŞIRIN : : izeltaş izıylir _EL ALET. SAN. VE TiC. A.Ş. : IŞIKKENT /_)ZMIR : TARlK DOGAN : : izmi~ KALlP SANAYi VE TiCARET LTD. ŞTi. : MANISA : ibrahim ÇOBAN : : JANTSA JANT SANAYi VE TiCARET A.Ş. :AYDIN :TAMER ÇERÇiOGLU : : J~F.LE~S plastik KAUÇUK SAN. TiC. A.Ş. : SILIVRI 1 ISTANBUL : FERiT ÖZTiMUR : : KAF~OG~UMETALPLA.MAK.SAN.VETiC.A.Ş. : E~.KIŞEHI~. : BUŞRA DILTEMIZ : :KALiBRE BORU SANAYi VE TiCARET A.Ş. : izmit 1 KOCAELi : BANU ÇETiN : -26-

33 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Fi rma U n v a n ı :KARE METAL FORM SANAYi TiC. LTD. ŞTi. : BEYLiKDÜZÜ 1 istanbul :S. NECAT ÖNEY : :!<f\rtay ryiakina SAN. VE TiC. LTD.ŞTi. : IKITELLI 1 ISTANBUL :HALiL BiNAY : : KAYAHAN HiDR. MAK. END. VE TiC. A.Ş. : KONYA : KAMiL BABACAN : Yetki 1 i : KAYKAÇ MAKiNA SAN. TAAH.TiC.LTD.ŞTi. :ADANA : RAMAZAN KAYKAÇ : : KESTAŞ BJ~OŞ_TIGLARI imalat A.Ş. : HADlMKOY 1 ISTANBUL : ENVER DEMiR : : KETSAN ı:'jiot. ARAÇYED. PARÇA SAN. VE TiC. : OSMANIYE : BERKE KIBRISLIGiL : : KIRPART OTOMOTiV PAR. SAN.i VE TiC. A.Ş. : BURSA :AYŞEGÜL AKTULGA : : KOÇAY ~NDÜSTRiYEL MAKiNA : ~SKIŞEHIR : OZKAN KOÇAY : : KQ~.SANKARDEŞLEROTOMATMAK.SAN.LTD.ŞTi. : NI LUFER 1 BURSA : SERHAN DAMLACIK : : KÖ~LÜC.E MAK. imalat SAN.TiC.LTD. ŞTi. : ESKIŞEHIR. : MURAT SEVGICAN : -27-

34 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : KURŞUNEL KALlP LTD. ŞTi. : KONYA : HASAN KURŞUNEL : nel.co m.t r : KYS KÜRKÇÜOGLU DÖK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. : KARATAY 1 KONYA : EBUBEKiR SELEŞ : Firma Unvan ı : J~F.LE~S plastik KAUÇUK SAN. A.Ş. : SILIVRI 1 ISTANBUL : FERiT ÖZTiMUR : : LASPAR GROUP : NiLÜFER 1 BURSA : ALPARSLAN OGUZ : : LUCAS ELKETRiK SAN. VE TiC. A.Ş. : HANLI 1 SAKARYA :ZEYNEP BAYRAK : : M.F.. K. M.AKiNA FREZE KALlP LTD. ŞTi. : YENI.ŞEHIR 1 B~RSA : METIN MARDIN : : MAKTEL M.AKiNA VE TEL.SAN. A.Ş. : MALTEPE /ISTANBUL : SENEM YENERER : : MATAS~N MAKiNA SAN. VE TiC. A.Ş. : ESKIŞEHIR : RlDVAN TEZCAN : : MAYSAN MAKiNA SANAYi ZEKAi DEMiR : EYÜP 1 istanbul : ZEKAi DEMiR : :!'fi~del ~L~KTRiK ELEKTRONiK SAN. LTD. ŞTi. : IKITELLI 1 ISTANBUL :NiYAZi SARIMADEN : -28-

35 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Fi rma Unvanı : MEGATEK.. ELEKTRQ. ELEL(. SAN. VE TiC. A.Ş. : Ç~RKEZKO Y 1 TE KIRDAG : NIGAR ŞENER : : ME~ANiK_ TEKNOLOJi SANAYi VE TiC. A.Ş. : TEKIRDAG : MYRATCAN MALKOÇ : : MEPAR METAL PARÇA SAN. VE TiC. A.Ş. : ESENYURT /ISTANBUL : CEMALETTiN ÇlRAKMAN : : MESA MAKiNA DÖKÜM GIDA A.Ş. :SELÇUKLU 1!(O_NYA : RAUF TEKELIOGLU : : ıyiesti MÜH~NDiSLiK VE YAZILIM A.Ş. : USKUDAR /ISTANBUL Yetki 1 i : ALi CANTAŞ : : METMAK MAK. KALlP SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : GEBZE 1 KOCAELI :VOLKAN GÖRÜM : : M.~iN KAUPMET.OTO.YANSAN.VETiC. LTD.ŞTi. : NI LUFER 1 BURSA : NiLGÜN ACAR : : MiKROFiL FiL~E QTO. VE inş. SAN. DIŞ. TiC.LTD. : SULTANBEYLl/ISTANBUL : FiRUZE BABA : : MiKROSAY.YAZILIM VE ELEKTRONiK A.Ş. : MALTEPE /ISTANBUL : TÜLiN TERZiOGLU : : MiPAŞAN. MAK. MONTAJ PAZ. LTD. ŞTi. :PENDIK /ISTANBUL : EYÜP GAZiOGLU : -29-

36 VAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : MSK ÇELiK DÖVME YED.PAR.SAN. TiC. LTD. ŞTi. : KARACABEY 1 BURSA : ERDiNÇ MERiÇ : : NBR MAKiNA SANAYi VE TiCARET LTD. ŞTi. : KASTEL 1 BURSA : KEMAL ÇELiK : : NESAN OTOıyiOT_iV SAN. TiC. LTD. ŞTi. : MENDERES 1 IZMIR : CÜNEYT ADAM : :NOVA KALlP VE PLASTTiK SANAYi A.Ş. : ESKIŞEHIR : ERKAN ŞAHLAN : : NURSAN SANAYi VE TiCARET : ÜMRANiYE 1 istanbul : MUSTAFA METiN : : Ç)~SAN.MAKiNA SAN. TiC. LTD. ŞTi. : IKITELLI 1 ISTANBUL : GÖKHAN SERiM : : O?~JM OTOMOTiV LTD. ŞTi. : NILUFER 1 BURSA : NiHAN SEKiRDEN BARAŞ : : OTO ÇIG A.Ş. :YILDIRIM 1 BURSA : A.ŞEKiP ETEL : : ÖGE-PiPSAN PLASTiK SAN.VE TiC.A.Ş. : TAŞDELEN 1 istanbul :All TANMAN : :ÖNDER KABLO SAN. VE TiCARET LTD. ŞTi. : ESENYURT 1 istanbul : MUSTAFA ACAR : -30-

- > "' 2 < 2 < > ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok

- > ' 2 < 2 < > ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok UN~NHi ÖN SÖZ istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda başarı ile temsil eden ve özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren, ülkemizin

Detaylı

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014 1. Uğur COŞKUN BITES SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY TEKN. YAZILIM ELKT. LTD. ŞTI. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. AHMET DEMİR Osman Levent TÜLÜ Uzay YILDIZ Yasemin ŞEREF CIZIOĞLU Onur ÜYE Ezgi TATAR

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi. FİZ 151 - Fizik Laboratuarı I 1 şubesi PROF.DR. MUHAMMED HASAN ASLAN 1 121014029 AVNİ ÖZBEK 2. Tekrar. Devam almış 2 121014043 ALİCAN OKUMUŞ 2. Tekrar. Devam almış 3 131014018 ASLI ÖZGE HAMURABİ 1. Tekrar.

Detaylı

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active Basketti Kaman Final Basket Date: 8/18/2017 12:43:24 PM Tota l bas 174 # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name State 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TR-17-0051035 TURKIYE Ayhan Hacıoglu

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA 2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Başvuru No Ad

Detaylı

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 12434 1272 S.AKKÖY TARIM KREDİ KKOPERATİFİ 26.10.2007 Akköy M.Md. - 8240020741 2 12522 1354 SAYILI NİKFER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 23.07.2008 Tavas V.D. - 9260043301 3 12590 1368 SAYILI KIZILCA TARIM

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. ODA /BORSA ADI TİCARET BORSASI ODA/BORSA'NIN BULUNDUĞU İL BURDUR TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu na Üyelik Başvurusu Oda/Borsa Yönetim Kurulunuz Tarafından Kabul Edilmiş Kişiler Listesi Adı Soyadı Firma

Detaylı

Olimpik Deneme Yarışmaları

Olimpik Deneme Yarışmaları Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İzmir Kategori : Büyük Erkekler Tarih : 29 Haziran 2017 Katılan Sporcu Sayısı : Katılan İl Sayısı : 56 12 Hava Durumu ve Sıcaklığı: GÜNEŞLİ 38

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (UÇAK BAKIM ALANI) 1 201 HARUN ÇALIK ATL - 10. Sınıf / B Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 108 FURKAN DİLLİ 2 120 ABDURRAHİM ACAR 9 YABANCI DİL 3 138 HÜSEYİN ÇETİN 4 142

Detaylı

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

Postcodes Istanbul Town Province Postcode Postcodes Istanbul Town Province Postcode ADALAR ISTANBUL 34970 ADALAR ISTANBUL 34973 ADALAR ISTANBUL 34975 ADALAR ISTANBUL 34977 ADAPAZARI SAKARYA 54100 ADAPAZARI SAKARYA 54290 AKYAZI SAKARYA 54400 AKYAZI

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER TÜRKİYE SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1 MERT URUK KOCAELİ İZMİT ZİHİNSEL ENGELLİLER BECERİ GELİŞTİRME DERNEĞİ MARMARA ERKEK 12 12 YAŞ ALTI DOWN 19.98 1 1 MEHMET CAN TOPAL KOCAELİ YAŞAMA SEVİNCİ ZİH.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK BABA ADI YERİ 1 BERK DÖNMEZ 492 CÜNEYT KADIKÖY 24.01.1995 U.GEMİCİ İSTANBUL

Detaylı

YETKİ BELGESİ SONUÇ LİSTESİ

YETKİ BELGESİ SONUÇ LİSTESİ K1 YETKİ BELGESİ SONUÇ LİSTESİ 04/10/2017 10:26:30 Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası SIRA FIRMA UNET NO BELGE NO DURUM TELEFON SAĞLAMAYAN ŞART TANIMI SON.KONT.TARİHİ MUAF TARİHİ GÜN 1 A.İZZET CEYLAN 209058

Detaylı

09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Asil Talihliler MAHMUT KEÇECİ BURSA ÜMİT ZUNLUOĞLU İSTANBUL MEHMET YİĞİT KOLATAN İZMİR

09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Asil Talihliler MAHMUT KEÇECİ BURSA ÜMİT ZUNLUOĞLU İSTANBUL MEHMET YİĞİT KOLATAN İZMİR 09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Asil Talihliler MAHMUT KEÇECİ ÜMİT ZUNLUOĞLU MEHMET YİĞİT KOLATAN İZMİR 09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Yedek Talihliler İREM İNAL

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm (ANKARA) Grup Yarışmaları

2015-2016 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm (ANKARA) Grup Yarışmaları 2015-2016 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm (ANKARA) Grup Yarışmaları Yarışma Bilgileri 2015-2016 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Yarışma Adı : (ANKARA) Grup Yarışmaları Yarışmanın Yapıldığı

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI Sınavı Kazanan Erkek Adaylar Listesi (Masa Tenisi) 1. 366 65809321206 DENİZ KAŞIK 313,08 322,079 395,486 DİĞER 30 21 9 9,75 17,5 7,5 10,5 45,25 192,29 2. 205 37015455808 KADİR SEVEN 248,438 274,029 301,65

Detaylı

/ Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi

/ Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi 2013-2014 / Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Grup Adı Ödev 1 2070201324 ERDEM GÜNER B1 METALİK MALZEMELERDE

Detaylı

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 13 13 MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 1 3159 4027 RAİF ERYAŞAR MÜESSESESİ TEOMAN ERYAŞAR VE ORTAĞI KOM.ŞTİ. 07.10.1969 Karadeniz V.D. 8390024154 2 3993 4727

Detaylı

Okan M??E OZCAN YAPI URETIM SAN.TIC.AS. ULA?TIRMA?ANT?YE KONYA ERMENEK. filiz tatlilioglu HURYASAR MUHENDISLIK YAPI?ANT?YE?

Okan M??E OZCAN YAPI URETIM SAN.TIC.AS. ULA?TIRMA?ANT?YE KONYA ERMENEK. filiz tatlilioglu HURYASAR MUHENDISLIK YAPI?ANT?YE? Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe Okan M??E OZCAN YAPI URETIM SAN.TIC.AS. ULA?TIRMA?ANT?YE KONYA ERMENEK filiz tatlilioglu HURYASAR MUHENDISLIK YAPI?ANT?YE?STANBUL

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ TESİSİNİN KONUMU 1 Alışan Den Hartogh Kim. Tem. Ve Tic. A.Ş. Gebze / Kocaeli 2 Alışan Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş. - 3 Alışan Lojistik A.Ş. - 4 Basf Türk Kimya Ltd.Şti.

Detaylı

Sıra No Adı Soyadı Program Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 HALİL AKALIN Veteriner Fakültesi

Sıra No Adı Soyadı Program Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 HALİL AKALIN Veteriner Fakültesi Sıra No Adı Soyadı Program Adı 1 HALİL AKALIN 2 AYKUT ÖKSÜZ 4 RIZA ARSLAN ÇOLAKOĞLU 5 AYBERK AKTAŞ 6 AHMET ÇETİN 7 NURETTİN ÇETİN 8 SERENAY GASER 9 AHMET SEÇKİN YAVUZBAŞ 10 MERVE ÜNVER 11 İLKNUR AYDIN

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

Sıra Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe

Sıra Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe Sıra Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe 1 Okan MİŞE ÖZCAN YAPI ÜRT. SAN.TİC.A.Ş. ULAŞTIRMA ŞANTİYE KONYA ERMENEK 2 Filiz TATLILIOĞLU HÜRYAŞAR MÜHENDİSLİK YAPI

Detaylı

Yarış Komiseri : Abdullah ÇALI

Yarış Komiseri : Abdullah ÇALI ELİT ERKEK 1 1 Bayram EROĞLU TUR19900805 Elit Erkek 3 Adana Ferdi 00:58:05 2 21 Agit SALMAN TUR19940413 Elit Erkek 3 Sakarya Üniversitesi S 01:00:09 3 28 Ali ÇAKAS TUR19900101 Elit Erkek 3 Mardin Gençlik

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(UZAKTAN EĞİTİM) BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI 02/07/2016 SABAH OTURUMU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(UZAKTAN EĞİTİM) BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI 02/07/2016 SABAH OTURUMU 1 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE ING 102 YABANCI DİL-II 2 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE TAR-102 ATATÜRK UE BİRİMİ 105/X 1 3 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE BLP-102 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA 4 093002026 MEHMET

Detaylı

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2008-2009 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 2009382 BETÜL KINCIR 2009907 FATİH BAKİ 2009908 ONUR ÇADIRCIBAŞI 2009913 GÖZDE ÖZCAN 2009915 KÜBRA ELİF KARAOĞLU 2009918 SERVET YAPICIOĞLU

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: İSTİKLAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. SEYİT AHMET AĞAOĞLU : Cep Tel: Dahili: 03623121919 (.) e-posta: 1 ONUR

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İLLER ARASI KARATE TURNUVASI 25/01/2014 HENDEK ERKEK Müsabaka Sonuçları

ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İLLER ARASI KARATE TURNUVASI 25/01/2014 HENDEK ERKEK Müsabaka Sonuçları ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İLLER ARASI KARATE TURNUVASI 25/01/2014 HENDEK ERKEK Müsabaka Sonuçları 2004-2005-2006 DOĞ.ERKEK KUMİTE 23 KG 2004-2005-2006 DOĞ.ERKEK KUMİTE 26 KG 1 ABDULLAH HAMZA GÜLMEZ YENİKENT

Detaylı

ÇORLU TİCARET BORSASI. Faal Üye Listesi Tabela Ünvanı. Üye Sicil No Tic.Sicil No. Sayfa 1 / 5

ÇORLU TİCARET BORSASI. Faal Üye Listesi Tabela Ünvanı. Üye Sicil No Tic.Sicil No. Sayfa 1 / 5 1 5 BAŞAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM BAŞAK GIDA SAN.A.Ş. 2 149 270 SAYILI ÇORLU YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 270 SAYILI ÇORLU YAĞLI TOHUMLAR KOOP. 3 222 KURFALILAR AS-UN SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü 2010-2011 FL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) DAL YOK 201112 NALMES YAVUZ 201117 İSMAİL ÜNAL 201119 UĞUR SEZER 201121 AYŞEGÜL TÜTÜNCÜOĞLU 201133 CENGİZHAN AKİL 201152 VOLKAN ÖZEN 201155

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ- MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE 1) NA GÖRE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ- MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE 1) NA GÖRE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ- MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE 1) NA GÖRE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEĞİ BÖLÜME AİT BİLGİLER ADI SOYADI ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BÖLÜM SINIF KAYIT YILI BÖLÜM PUAN TÜRÜ

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

Staj Bitiş Tarihi. Staj Süresi ( İş Günü)

Staj Bitiş Tarihi. Staj Süresi ( İş Günü) S.NO Adı Soyadı Staj Türü Öğrenci Numarası Staja Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi Staj Süresi ( İş Günü) Stajın Yapıldığı Firma Adı ONAY DURUMU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1 YASİN KAYMAZ ÜRETİM 4103130319

Detaylı

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. TSE Aydın Temsilciliğinden: MART 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. TSE Aydın Temsilciliğinden: MART 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR 7 Nisan 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29677 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Türk Standardları Enstitüsü Kırşehir Temsilciliğinden: belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri

Detaylı

Sno Firma Ad İli Ögrenci No Adı Soyadı Sunum Saati 1 PROTON OTOMASYON DENİZLİ 1112706025 MUSTAFA YILMAZ 9.10

Sno Firma Ad İli Ögrenci No Adı Soyadı Sunum Saati 1 PROTON OTOMASYON DENİZLİ 1112706025 MUSTAFA YILMAZ 9.10 FİNAL SINAVI İÇİN ÖĞRENCİ SUNUM SAATLERİ (H.ÇALIŞ ın öğrencileri) PROTON OTOMASYON DENİZLİ 2002 MUSTAFA YILMAZ 9.0 2 SEVAL KABLO A.Ş. DENİZLİ 02200 YÜCEL YÜCEL 9.20 TEDAK ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON

Detaylı

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI Süper Pro Genel Klasman 2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI 1 145 KAMİL KIRBAŞ MSKM SUZUKİ 25 25 25 25 25 25 150 2 23 CANER KİT MERSİN BMW x 16 20 20 13 20 89 3 27 OĞUZ BOR GMK SUZUKİ 20 x

Detaylı

BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜM/PRORGAM ADI : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUÇLARI BORA SARNIK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

Alan İçi. No Ad Soyad Tercih Durumu YANKI YILMAZ 1 ASİL İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL

Alan İçi. No Ad Soyad Tercih Durumu YANKI YILMAZ 1 ASİL İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA 2015 BAŞVURU DEĞERLENDİRME Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği 1. 1236 YANKI YILMAZ 1 ASİL 2. 1911 İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL 3. 1898

Detaylı

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR 2017-2018 GÜZ YARIYILI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (4. Sınıf Öğrencilerine)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ŞUBE, OKUL VE ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU S.NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI-SOYADI

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( )

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( ) GRUP ADI : COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU : CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD. DOÇ. DR. MERVE G. ZEREN AKBULUT : Cep Tel: Dahili: 0362 3121919 (.) e-posta: 1 10006385520

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ GAZETECİLİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN 993 45 2,00 47,42200 3*********4 ABDURRAHMAN ÇELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 485,04600 TS 2,43 47,42200 Kazandı Sayfa / 08.09.205 6:3:39 GAZETECİLİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ARDA KIRKAĞAÇ T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI OSMAN DOĞUHAN ÇİFTÇİ GÖKBERK ÖZSOY HİLAL DEMİR MEHMET YILDIRIM İLAYDA CUMA BUKET KAYA ARZU ALPAN EGE ERDEM ALİ SERHAT

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU NELERİ KURUMU İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği KURTARMA SERVİSİ TAKIM -1 KURTARMA

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 09/09/2013 tarih ve 1683 sayılı karar.

Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 09/09/2013 tarih ve 1683 sayılı karar. Adana Adana ADANA BÖLGE İDARE MAH. (1) Adana Adana 102094 MEHMET EMİN ÇAKALLI İdare Mah. Üyesi 1.İd.Mah.Üye Adana Adana 152908 KERİME ÇAKALLI İdare Mah. Üyesi 2.İd.Mah.Üye Gerektiğinde diğer idare mahkemesi

Detaylı

Türkcell 14 Yaşaltı Türkiye Salon Şampiyonası

Türkcell 14 Yaşaltı Türkiye Salon Şampiyonası Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İSTANBUL Kategori : U14 Erkekler Tarih : Katılan Sporcu Sayısı : 30-31 Ocak 2016 174 Sıra Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma : 60 Metre Engelli

Detaylı

ÇORLU TİCARET BORSASI. Faal Üye Listesi Tabela Ünvanı. Üye Sicil No Tic.Sicil No. Sayfa 1 / 5

ÇORLU TİCARET BORSASI. Faal Üye Listesi Tabela Ünvanı. Üye Sicil No Tic.Sicil No. Sayfa 1 / 5 1 5 BAŞAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM BAŞAK GIDA SAN.A.Ş. 2826511075 2 149 270 SAYILI ÇORLU YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 270 SAYILI ÇORLU YAĞLI 2826511196 TOHUMLAR KOOP. 3 222 KURFALILAR AS-UN

Detaylı

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI Hedef Kitle Çalışmayı Yapacak Ekip 5A M.ÖZGÜR ÇETİNER 5D SONER YÜKSEL 6C YILDIZ ALBAYRAK SARGIN 6D ZAFER ALPARSLAN 6 03.01.2012 10.00-12.00 04.01.2012 7A SERKAN ÇANKAYA 7C M.ÖZGÜR ÇETİNER 8B SONER YÜKSEL

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round 25+ TEK BAYANLAR ANA TABLO Phone 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA 1 ZEREN, BURCU [1] ZEREN, BURCU [1] 3 KARAMAN, MERAL 4 KAYINOGLU, IRMAK 5 ONUR, BILLUR [3] ONUR, BILLUR

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri/ Bilgisayar Programcılığı HARUN ADALI 1.ASİL. Bilgisayar Teknolojileri/ Bilgisayar Programcılığı MELİH KAÇAMAN 2.

Bilgisayar Teknolojileri/ Bilgisayar Programcılığı HARUN ADALI 1.ASİL. Bilgisayar Teknolojileri/ Bilgisayar Programcılığı MELİH KAÇAMAN 2. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI "KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ" HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER Bölüm/Program Adayın Adı Adayın Soyadı Yerleşme Durumu

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu Duyuru 1018126 Ön Tarihi 4.08.201 tu Sonuç (na Katılıp, Katılamayacağı) 1 Yakup ARTUN 81,555 48,933 90,00 36,000 84,933 SINAVA GİRECEK 2 Mahmut ÖZER 81,836 49,102 86,25 34,500 83,602 SINAVA GİRECEK 3 Mehmet

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

VOLEYBOL MASTERGAMES 15 KAZANANLAR KADIN. 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez

VOLEYBOL MASTERGAMES 15 KAZANANLAR KADIN. 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez MASTERGAMES 15 KAZANANLAR VOLEYBOL KADIN 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez 2. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Ceylan Kazancıoğlu Büke Solmaz ERKEK 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30)

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30) LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30) SIRA NO ÖĞRENCİ NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI FAKÜLTE / ENSTİTÜ BÖLÜM / PROGRAM CLASS Z-17 1 1 135206102 55093111454

Detaylı

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 294 İl Sayısı 52 İlçe Sayısı 167 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA SEYHAN FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI ADANA ÇUKUROVA UĞUR OKULLARI

Detaylı

23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:18.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:19.00

23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:18.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:19.00 4. YIL BAHAR ŞENLİKLERİ TURNUVASI MÜSABAKA TARİH VE SAATLERİ FUTBOL 22/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00 BOCCE 22/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:15.00 BADMİNTON 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00

Detaylı

Belge Almaya Hak Kazananın Belgenin Verilişine Belgenin

Belge Almaya Hak Kazananın Belgenin Verilişine Belgenin Sıra No T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ATATÜRK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ İli : İSTANBUL / SARIYER Sınav Dönemi : 2015 EYLÜL Merkezin Adı : ATATÜRK MESLEKİ

Detaylı

SEKTÖR TOPLAM TESİS SAYISI 26. Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi 10. Makine, Metal ve Diğer Üretim Tesisleri 9. Tekstil, Mobilya ve Dekorasyon 5

SEKTÖR TOPLAM TESİS SAYISI 26. Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi 10. Makine, Metal ve Diğer Üretim Tesisleri 9. Tekstil, Mobilya ve Dekorasyon 5 SEKTÖR ÜRETİM DESTEK Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi 10 Makine, Metal ve Diğer Üretim Tesisleri 9 Tekstil, Mobilya ve Dekorasyon 5 Kurum, Sağlık, Turizm, Pazarlama ve Diğer Tesisler 2 TOPLAM TESİS SAYISI

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

ANATOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAZANANLAR LİSTESİ Sıra no Adı Soyadı Akademik Program Başarı puanı 1 AGİT DEMİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,90 2

ANATOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAZANANLAR LİSTESİ Sıra no Adı Soyadı Akademik Program Başarı puanı 1 AGİT DEMİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,90 2 ANATOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAZANANLAR LİSTESİ 1 AGİT DEMİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,90 2 Özlem ÖZGÜR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,30 3 Berkay İYİBİLİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans82,90 4 Alparslan

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Tahir Büyükakın Güvenilir Bir Para Politikası Stratejisinin Kurumsal Çerçevesi Osman Karamustafa, Aykut Karakaya Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kerim

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO ISO 9001 KYS ISO 14001 ÇYS SERTFİKA TESCİL OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISO 22000 GGYS İÇ TETKİKÇİ HELAL GIDA ADI SOYADI DİLİ 0 ABDURRAHMAN ARAS TÜRKÇE AVA/EDU/160000 AVA/EDU/180000 AVA/EDU/190000

Detaylı