II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi"

Transkript

1 AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel final program ve bildiri özetleri w w w. a k a d. o r g. t r

2 De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde son otuz y ld r akci er kanserleri konusunda multidisipliner yaklafl m gelifltirme çabalar m z n sonunda kurdu umuz Akci er Kanserleri Derne i nin düzenledi i II. Ulusal ni Haziran 2006 tarihlerinde Sheraton Çeflme Oteli nde gerçeklefltirmekten çok mutluyuz. Akci er, mediasten ve plevra tümörlerinin tan ve tedavisi ile ilgili problemleri ülkemiz çap nda sahiplenme ve çözümüne katk da bulunma çal flmalar m z; araflt rma projeleri, bilimsel toplant lar, uluslararas iliflkileri art rma çabalar, halka yönelik bilgilendirme toplant lar, yard mc sa l k personelinin e itimi fleklinde devam etmektedir. Gö üs Hastal klar, Gö üs Cerrahisi, Medikal, Radyasyon si, Radyoloji, Patoloji, Nükleer T p Bilim Dallar doktor ve yard mc sa l k personellerini ilgilendiren bilimsel konular n irdelendi i, uygulamal kurslar ile zenginlefltirilen kongremizin en son geliflmelerin tart fl ld üst düzeyde bir bilimsel toplant oldu u Türk Tabibleri Birli i Sürekli T p E itimi Kredi Komisyonu taraf ndan 22.5 TTB-STE kredi puan ile kredilendirilerek tescil edilmifltir. Akci er, mediasten ve plevra tümörleri ile ilgili konularda ulaslararas bilim adamlar n n da katk da bulundu u kongrenin, bilgi ve becerilerimizi güncellemek üzere doyurucu olmas dileklerimizle, hofl geldiniz... Sevgi ve sayg lar m zla, AKAD Yönetim Kurulu

3 K O N G R E D Ü Z E N L E M E K U R U L U Kongre Başkanı Erkan Topuz Bilimsel Komite Başkanı Mustafa Yaman Bilimsel Komite Bülent Arman Adnan Aydıner Fazilet Öner Dinçbaş T u r h a n E c e Atadan Tunacı Dilek Yılmazbayhan Kongre Sekreteri Esra Kaytan Sağlam ONURSAL KURUL Osman Aldemir Bülent Berkarda Nijad Bilge Adnan Ekmekçioğlu Ahmet Refik Erem Ahmet Karadeniz Mustafa Öz Kemal Sözer Reha Uzel Y Ö N E T M K U R U L U B a ş k a n Erkan Topuz I I. B a ş k a n Bülent Arman Genel Sekreter T u r h a n E c e Muhasip Üye Ahmet Kizir Ü y e l e r Sedat Altın Gökhan Demir Erhan Ekinci Melek Köksal Erkişi A y ş e E r s e v Semih Halezeroğlu Sedat Sadık Koca Atadan Tunacı Sosyal İlişkiler Günay Aydın Dış İlişkiler Semih Halezeroğlu Mali İlişkiler Ahmet Kizir Bilimsel Kurul Adnan Aydıner Yeşim Eralp F a r u k T a ş Mustafa Yaman Denetleme Kurulu Günay Aydın Sadettin Çıkrıkçıoğlu Levent Elbeyli Atilla Gürses Taflan Salepçi 01

4 YURTDIŞI DAVETLİ KONUŞMACILAR Dirk van Raemdonck Göğüs Cerrahisi Profesörü, Leuven Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Departmanı, Leuven, Belçika. Avrupa Göğüs Cerrahları Derneği Genel Sekreteri. Tomasz Grodzki Göğüs Cerrahisi Direktörü, Akciğer Hastalıkları Bölge Hastanesi, Szczecin, Polonya. Polonya Göğüs Cerrahisi Kulüp Başkanı, Avrupa Göğüs Cerrahları Derneği Eski Başkanı ( ). Detlev Branscheid Göğüs Cerrahisi Direktörü, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Großhansdorf, Almanya. Almanya Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı. Gaetano Rocco Göğüs Cerrahisi Direktörü, Ulusal Kanser Enstitüsü, Napoli, İtalya. Avrupa Göğüs Cerrahları Derneği Üst Yönetim Kurulu Üyesi. 02

5 PROGRAMA GENEL BAKIŞ 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00 22 Haziran Haziran Haziran Haziran 2006 Perşembe Cuma Cumartesi Pazar KAYIT Vienna AÇILIfi PANEL AÇILIfi KOKTEYL Havuzbafl Giriflimsel Bronkoskopi Kursu: Prague Akci er Kanserinde Görüntüleme Kursu: Budapest AKfiAM YEME Manzara Restaurant Vienna Vienna KONFERANS 1 PANEL 1 KAHVE MOLASI Vienna YUVARLAK MASA 1 Ö LE YEME Manzara Restaurant Vienna PANEL 2 KAHVE MOLASI Vienna Vienna Vienna KONFERANS 2 NTERAKT F VAKA SUNUMU SÖZEL B LD R LER A B AKfiAM YEME Manzara Restaurant Budapest Vienna Vienna KONFERANS 3 PANEL 3 KAHVE MOLASI Vienna Vienna YUVARLAK MASA 2 PANEL 4 KAHVE MOLASI Vienna Vienna Ö LE YEME Manzara Restaurant KONFERANS 4 KONFERANS 5 GALA GECES Copacabana Vienna TARTIfiMALI POSTER SUNUMU Prague PANEL 5 HALKA AÇIK SEM NERLER Çeflme Çakabey Kültür Merkezi Ö LE YEME Manzara Restaurant 03

6 22 HAZİRAN 2006 PERŞEMBE 10:00-18:00 Kayıt 13:00-17:30 Girişimsel Bronkoskopi Kursu PRAGUE Kurs Sorumluları Mustafa Yaman Turhan Ece Sedat Altın 13:00-13:20 Bronkoskopinin tanı ve tedavideki yeri Mustafa Yaman 13:20-13:40 Paratrakeal - peribronşiyal oluşum görüntüleme ve örnekleme yöntemleri Erdoğan Çetinkaya 13:40-14:00 Endolüminal tedavi ( Argon plazma, Elektrokoter, Lazer ) Serdar Erturan 14:00-14:15 Tartışma 14:15-14:30 Kahve Molası 14:30-14:50 Endolüminal tedavi ( Kriyoterapi, Brakiterapi, Fotodinamik tedavi ) Sedat Altın 14:50-15:10 Trakeobronşiyal stent endikasyonları ve uygulama yöntemleri Turhan Ece 15:10-15:20 Tartışma 15:20-15:30 Kahve Molası 15:30-17:30 Pratik uygulamalar Masa 1: Kriyoterapi Sedat Altın Mustafa Erelel Masa 2: Transtrakeal - Bronşiyal iğne aspirasyonu Semra Bilaçeroğlu Erdoğan Çetinkaya Masa 3: Elektrokoter - Argon plazma Celal Karlıkaya Serdar Erturan Masa 4: Lazer Masa 5: Stent Ahmet Ilgazlı Reha Baran Alper Toker 04

7 22 HAZİRAN 2006 PERŞEMBE 13:00-17:30 Akciğer Kanserinde Görüntüleme Kursu BUDAPEST Kurs Sorumluları Atadan Tunacı Canan Akman 13:00-13:40 Akciğer kanserinde tarama Uğur Topal 13:40-14:20 Tek akciğer nodülü Recep Savaş 14:20-14:30 Kahve Molası 14:30-15:10 Akciğer kanserinde evreleme Canan Akman 15:10-15:50 Akciğer kanserinde PET - CT Cüneyt Türkmen 15:50-16:00 Kahve Molası 16:00-16:40 Akciğer kanserinde girişimsel radyoloji Nihat Kodallı 16:40-17:30 Akciğer kanseri tanısında yenilikler Atadan Tunacı 18:00-19:00 Açılış Paneli VIENNA Türkiye de akciğer kanseri politikaları Oturum Başkanı Erkan Topuz Konuşmacılar Mustafa Yaman İbrahim Güllü Rauf Saygın, N. Göksel Kalaycı, Hadi Akay ve Neslihan Özaydın anısına... 19:30-20:30 Açılış Kokteyli HAVUZBAŞI 20:30-22:30 Akşam Yemeği MANZARA RESTAURANT 05

8 23 HAZİRAN 2006 CUMA VIENNA 08:30-09:30 Konferans I Malign mediastinal tümörlere yaklaşım Oturum Başkanı Semih Halezeroğlu Konuşmacı Dirk van Raemdonck 09:30-11:00 Panel I Akciğer kanseri tanısında güncel yaklaşımlar Oturum Başkanları Günay Aydın Turhan Ece Konuşmacılar Radyolojik yaklaşım Atadan Tunacı Bronkoskopik yaklaşım Levent Tabak Nükleer tıp yaklaşımı Kerim Sönmezoğlu Cerrahi yaklaşım Levent Elbeyli 11:00-11:15 Kahve Arası 11:15-12:45 Yuvarlak Masa I Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde N2 li hastaya yaklaşım Oturum Başkanı Sedat Koca Konuşmacılar Adnan Aydıner Şükrü Dilege Ethem Nezih Oral 12:45-14:00 Öğle Yemeği 14:00-15:30 Panel II Mediastinal tümörlere yaklaşım Oturum Başkanları Ahmet Kizir Hüseyin Halil Çolar Konuşmacılar Klinik yaklaşım Ali Fidan Radyoterapi Esra Kaytan Sağlam Kemoterapi Andaç Argon Cerrahi Adem Güngör 15:30-15:45 Kahve Arası 15:45-16:45 Konferans II Soliter pulmoner nodül: tanı ve tedavi zorluğu Oturum Başkanı Meltem Tor Konuşmacı Gaetano Rocco 16:45-17:45 İnteraktif Vaka Sunumu Oturum Başkanı Konuşmacı 17:45-19:00 Sözel Bildiriler Oturum Başkanları Salon A: Vienna Salon B: Budapest Erkan Topuz Sezer Sağlam Kamil Kaynak Ziya Gülbaran İdris Yücel 19:30-21:30 Akşam Yemeği 06

9 24 HAZİRAN 2006 CUMARTESİ VIENNA 08:30-09:30 Konferans III Cerrahi eğitim ve deneyim akciğer kanserli hastaların operasyon sonuçlarını etkiler Oturum Başkanı İlker Ökten Konuşmacı Tomasz Grodzki 09:30-11:00 Panel III Akciğer kanseri tedavisinde yenilikler Oturum Başkanları Ahmet Demirkazık Mehmet Ali Bedirhan Konuşmacılar Adjuvan tedavi Gökhan Demir RT yenilikler Zümre Arıcan Alıcıkuş Göğüs cerrahisinde yenilikler Alper Toker Hedefe yönelik tedaviler Gül Başaran Endobronşiyal tedaviler Sedat Altın 11:00-11:15 Kahve Arası 11:15-12:45 Yuvarlak Masa II Malign plevral effüzyonlar ve mezotelyomaya yaklaşım Oturum Başkanı Sadettin Çıkrıkçıoğlu Konuşmacılar Bülent Arman Fulden Yumuk Filiz Koşar 12:45-14:00 Öğle Yemeği 14:00-15:30 Panel IV Küçük hücreli ve nöroendokrin tümörler Oturum Başkanları Çiğdem Papilla Dilek Yılmazbayhan Konuşmacılar Patoloji Büge Öz Radyasyon si Fazilet Öner Dinçbaş Medikal Faruk Taş Cerrahi Akif Turna 15:30-15:45 Kahve Arası 15:45-16:45 Konferans IV Primer tümöre göre pulmoner metastazektomi sonrası sağkalım oranları ve prognostik faktörler Oturum Başkanı Ilgaz Doğusoy Konuşmacı Detlev Branscheid 16:45-17:45 Konferans V Tamamlayıcı tıp Oturum Başkanı Mustafa Yaman Konuşmacı Erkan Topuz 20:00-24:00 Gala Yemeği COPACABANA 07

10 25 HAZİRAN 2006 PAZAR 09:00-10:30 Panel V VIENNA Akciğer kanserinde destek tedavi Oturum Başkanları Melek Erkişi Atilla Saygı Konuşmacılar Enfeksiyonlar Murat Kıyık Beslenme ve destek tedavi Taflan Salepçi Ağrı palyasyonu Ferit Peker Palyatif RT Adnan Yöney 10:30-12:00 Tartışmalı Poster Sunumu PRAGUE Oturum Başkanları Mecit Süerdem Abit Demircan 10:30-12:00 Halka Açık Seminerler ÇEŞME ÇAKABEY KÜLTÜR MERKEZİ Oturum Başkanı Bülent Arman Konuşmacılar Göğüs cerrahisi Bülent Arman Göğüs hastalıkları Günay Aydın Medikal onkoloji Pınar Saip Radyasyon onkolojisi Ahmet Kizir 12:15-13:30 Öğle Yemeği 08

11 KONGRE MEKANI: SHERATON ÇEŞME HOTEL Ege Denizi kıyısında; termali, denizi ve doğal güzellikleriyle ünlü Ilıca da yer alan, 5 yıldızlı Sheraton Çeşme Hotel, Haziran 2006 tarihleri arasında II. Ulusal ne ev sahipliği yapacaktır. İzmir Adnan Menderes Havaalanı na 90 km, Çeşme ye 6 km uzaklıktadır. Sheraton Çeşme Hotel odalarında; direkt telefon, banyo, saç kurutma makinesi, yangın alarmı, mini bar, balkon, 24 saat oda servisi, tv, uydu tv, pay tv, merkezi klima, elektronik kişisel kasa bulunmaktadır. Açık ve kapalı yüzme havuzu - termal havuz, Türk hamamı, sauna, masaj, jakuzi, fitness merkezi, sağlık merkezi, kuaför, güzellik salonu, jimnastik salonu, çocuklar için oyun alanı, disko giriş, sinema, 2400 metre karelik SPA ve Thalassoterapi Merkezi, sağlık odası, doktor, isteğe bağlı çocuk bakımı, engelli servisi, iş merkezi, internet, market, kuru temizleme, çamaşır, ütü jenaratör, alışveriş alanı, sinema klubü, mini club, açık ve kapalı otopark Sheraton Çeşme Hotel in hizmetleri ve rekreasyon alanlarıdır. KONGRE HAKKINDA GENEL BİLGİLER Kayıt ve Danışma Masası Ana Toplantı Salonu Sunum Kontrol Girişimsel Bronkoskopi Kursu Akciğer Kanserinde Görüntüleme Kursu Kongre Sekreterliği Organizasyon Ofis Stant Alanı AKAD Masası Poster Sergisi Salon A ( S1-A...S10-A ) Salon B ( S1-B...S10-B ) Internet Cafe Resim Sergisi Ana Restaurant (3 sabah - 3 öğle - 2 akşam) Açılış Kokteyli Gala Yemeği LOBBY VIENNA MADRID PRAGUE BUDAPEST PARİS LONDON VIENNA FUAYE VIENNA FUAYE PRAGUE VIENNA BUDAPEST BERLIN VIENNA KORİDOR MANZARA HAVUZBAŞI COPACABANA TTB-STE KREDİSİ Kongremiz Türk Tabibleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredi Komisyonu tarafından 22,5 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. Kongre çantalarında bulunan formların katılımcılar tarafından doldurularak kayıt masasına teslim edilmesini rica ederiz. 09

12 KAYIT ve DANIŞMA MASASI Kayıt ve Danışma Masası otelin girişinde hizmet verecektir. KONGRE ÇANTASI Tüm katılımcılara kongre çantası Kayıt Masasından verilecektir. Çantaların içinde Kongre Final Programı ve Bildiri Özetleri Kitabı, TTB-STE Kredilendirme Formu, not defteri ve kalem bulunmaktadır. YAKA KARTI Yaka kartları kayıt masasından dağıtılacaktır. Yaka kartları kongre süresince bilimsel oturumlara ve sosyal programlara girişler sırasında kontrol edilecektir. Yaka kartlarınızı konferans süresince taşımanızı önemle rica ederiz. Kongre programı yaka kartlarının arkasında da bulunmaktadır. Kaybolan yaka kartları için 10.-EURO karşılığında kayıt masasından temin edilir. İSİM DEĞİŞİKLİĞİ Önceden kayıt yaptırmış katılımcı yerine başka bir katılımcının gelmesi durumunda yeni Yaka Kartları için yeni kayıt formu doldurulması gerekmektedir. Yeni kartlar 10.-EURO ve kayıtlı katılımcının / sponsor firmanın yazılı bilgi verilmesi koşulu ile kayıt masasınadan temin edilebilecektir. SUNUM KONTROL ODASI Kongre süresince Madrid Salonunda Sunum Kontrol Odası olarak hizmet verilecektir. Konuşmacıların sunumlarını otele giriş yaptıktan sonra Sunum Kontrol Odasındaki bilgisayara yüklemeleri önemle rica olunur. Konuşmacılarımız burada sunumlarını kontrol edebilir, gereken değişiklileri yapabilirler. TRANSFER BİLGİLERİ tarihlerinde gerçekleşecek kongremize katılacak katılımcıların transfer taleplerini OCT Turizm gerçekleştirecektir. OCT Turizm e bildirilmiş tüm transferler; gidiş-dönüş ( havaalanı-otel-havaalanı ) 60 EURO ( KDV dahil ) karşılığında yapılacaktır. Uçuş değişikliklerinizi yazılı olarak en az 2 gün önce bildirmeniz durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır. Özel transferler için OCT Turizm ile bağlantıya geçmenizi rica ederiz. 10

13 AKAD ÜYE KAYDI Kongre katılımcılarının Akciğer Kanserleri Derneği ne üye olmalarını özellikle rica ediyoruz. AKAD sekreteri kaydınızı yapmak üzere kongre boyunca Vienna fuayede sizi bekleyecektir. KONAKLAMASIZ KATILIMCI Konaklamasız katılımcılar sadece öğle yemeklerini Manzara Restaurant ta alabilirler. TOPLANTI DİLİ Toplantı dili Türkçe dir. OTURUMLAR 20 sözlü ve 28 poster sunum yapılacaktır. Program detayı sayfa de özetlenmiştir. Posterler Prague toplantı salonunda sergilenecektir. Posterlerin asılması için gerekli malzeme (çift taraflı bant/raptiye) kayıt ve danışma masasından temin edilir. Sözlü bildiriler A (Vienna salonu) ve B (Budapest salonu) olarak ayrılmıştır. BİLDİRİ ÖDÜLLERİ Bildiri ödülleri Gala Yemeğinde verilecektir. En İyi Bildiri Ödülü 1.000,00 YTL En İyi Poster Ödülü 1.000,00 YTL INTERNET CAFE Tüm katılımcıların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri internet cafe kongre alanında yer alan Berlin salonunda kongre süresince hizmet verecektir. Katılımcılar bu salonda günlük gazeteleri de takip edebilecekler. KONGRE KATILIM SERTİFİKASI Kongre katılım sertifikaları, 25 Haziran 2006 Pazar günü 10:30 12:30 saatleri arasında kayıt masasında dağıtılacaktır. Belirtilen tarihten önce kongreden ayrılacak olan katılımcıların isim ve adres bilgilerini sertifikaların kendilerine ulaştırılabilmesi için kayıt masasındaki görevliye bildirmeleri gerekmektedir. KURS SERTİFİKASI Girişimsel Bronkoskopi Kursu ve Akciğer Kanserinde Görüntüleme Kursu na katılanlara sertifika verilecektir. İlgililerin katıldıkları kurs adını ve isimlerini Budapest ve Prague salonlarının girişinde bulunan görevliye bildirmeleri gerekmektedir. 11

14 AÇILIŞ KOKTEYLİ 22 Haziran 2006, Perşembe 19:30 20:30 Tüm katılımcılarımızı saat 19:30 20:30 arasında Sheraton Çeşme Hotel Havuzbaşı nda, müzik eşliğinde limitsiz yerli içkili kokteyle bekliyoruz. Kokteylden sonra Manzara Restaurant a akşam yemeğine geçilecektir. RESİM SERGİSİ Haziran 2006 Lale Belkıs ın resimlerini kongre süresince Vienna giriş koridorunda izleyebilir, sanatçı ile sohbet edebilirsiniz. GALA YEMEĞİ 24 Haziran 2006, Cumartesi 20:00 24:00 Yoğun tempolu günlerin ardından tüm katılımcıların Sheraton Çeşme Hotel sahilinde özel olarak hazırlanan Copacabana da yorgunluklarını atacağını umuyoruz. Gala Yemeğimizin özel menüsü, orkestrası ve sürpriz sanatçıları sizleri bekliyor olacak. Gala da ayrıca En İyi Bildiri ve En İyi Poster Ödülleri verilecektir. SHERATON ÇEŞME ÜCRETLİ ve ÜCRETSİZ AKTİVİTELERİ Bowling ( kişi başı ) 7.- YTL Bilardo ( saat ) 7.- YTL Dart ( Jeton ) 3.- YTL Langırt ( Jeton ) 3.- YTL Tenis Kortu otel misafirlerine ücretsiz Işıklandırma ( saat başı ) 10.- YTL Tenis Topu ve Raket 20.- YTL 3 Top Kiralık 15.- YTL 3 Top Satış 30.- YTL Health Club 15.- YTL Türk Hamamı + Sauna + Buhar Saunası: Fin Hamamı Fitness Center otel misafirlerine ücretsiz Kapalı-Açık Yüzme Havuzu otel misafirlerine ücretsiz Sinema otel misafirlerine ücretsiz Masa Tenisi otel misafirlerine giriş ücretsiz Mini Club otel misafirlerine ücretsiz Disco otel misafirlerine giriş ücretsiz 12

15 STAND ALANI Sponsor firmalara ait standlar Kongre Ana Toplantı Salonu olan Vienna Fuayede yer alacaktır. Kahve servisinin de yapılacağı bu alan kongre süresince aşağıda belirtilen saatlerde açık olacaktır. 22 Haziran 2006, Perşembe 10:00 12:00 Hazırlık 23 Haziran 2006, Cuma 10:00 18:00 24 Haziran 2006, Cumartesi 10:00 18:00 25 Haziran 2006, Pazar 10:00 13:00 / 13:00 19:00 Toplanma 13

16 FİRMA BİLGİLERİ Stand No : 9 Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Adres : Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7 İstanbul İlgili : Deniz Özgür Yiğit Tel : Fax : Web : Stand No : 5 Lilly İlaç Ticaret Ltd. Şti. Adres : Kısıklı Caddesi Kuşbakışı Sokak No:6 Kat: 3 Altunizade İstanbul İlgili : Erdal Bozdoğan Tel : Fax : Web : Stand No: 1 Novartis Sağlık Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Adres : Barbaros bulvarı No : 83 Beşiktaş İstanbul İlgili : Tuba Albayrak Tel : / Fax : Web : Stand No : 2 Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. Adres : Mecidiyeköy Yolu No:102 İstanbul İlgili : Ergün Kızılocak Tel : Fax : Web : Stand No: 3-4 Sanofi Aventis Adres : Büyükdere Caddesi No:209 Kat:13 4. Levent İstanbul İlgili : Murat Nalcı Tel : Fax : Web : sanofi-avantis.com Stand No : 8 Bristol-Myers Squibb İlaçları Adres : Plaza Spring-Giz Kat:8 Meydan Sokak Maslak İstanbul İlgili : Emine Pandir Tel : Fax : Web : 14 Stand No : 6 Pierre Fabre İlaç A.Ş Adres : Abbasağa Mah. Yıldız Ihlamur Cad. Keşşaf Sok. Şatıroğlu İş Mz. No: 4 D:10 Beşiktaş İstanbul İlgili : Funda Yüksel Tel : Fax : Web :

17 AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel sözlü ve poster bildiriler

18 SÖZLÜ BİLDİRİLER VIENNA Bildiri No: S1-A MEDYASTİNOSKOPİ İLE DONMUŞ KESİTİN MEDYASTİNAL KİTLE VE LENF BEZLERİNDE DOĞRULUK ORANLARI Maruf Şanlı 1, A.Feridun Işık 1, Bülent Tunçözgür 1, Erkan Akar 1, Fatih Meteroğlu 1, Kemal Bakır 2, Levent Elbeyli 1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Göğüs Cerrahisi AD, 2 Patoloji AD Amaç: Akciğeri ve medyasteni tutan benign ve malign hastalıklarda kimi zaman tanı koymadaki güçlükler nedeniyle medyastinoskopi uygulama zorunluluğu doğmaktadır. Aynı zamanda, akciğer kanserlerinin evrelendirilmesinde neredeyse altın standart haline gelmiştir. Özellikle N2 hastalık şüphesinde ameliyattan hemen önce yapılan ve donmuş kesit incelemesi ile desteklenen medyastinoskopinin doğruluk oranlarını saptamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Hasta ve Yöntem: Kliniğimizde yılları arasında, malign ve benign hastalık nedeniyle medyastinoskopi uygulanan 148 olgudan dosya bilgilerine sağlıklı ulaşılan 136 olgu çalışmaya alındı. Tüm olgularımızda akciğer grafisi, bilgisayarlı toraks tomografisi, tam kan ve biyokimyasal incelemeler yapıldı. Bilgisayarlı tomografi, hem lenfadenopati boyutunu saptamak, hem de lokalizasyon belirlemek için kullanıldı. Medyastinoskopi ile varsa kitleden veya sağ ve sol paratrakeal, subkarinal ve trakeobronşial lenf nodlarından biyopsiler alınarak patoloji laboratuvarına gönderildi. Akciğer kanserli olgularda bilgisayarlı tomografide cm. sınırında veya daha büyük medyastinal lenf nodlarının olduğu olgulara medyastinoskopi yaptık. Evreleme amaçlı bu olgularda, her iki paratrakeal ve subkarinal bölgelerden biyopsiler alınmaya çalışıldı. Donmuş kesit inceleme sonucu malignite yönünden negatif olarak bildirilen akciğer kanserli olgularda, torakotomiye geçilerek rezeksiyon yapılırken, N2 hastalık saptanan olgularda rezeksiyondan vazgeçildi. Tanısal amaçlı medyastinoskopik donmuş kesit çalışılmasında ise, medyastinal kitleden veya lenfadenopatilerden yeterli miktarda biyopsiler alınarak tanısal yeterliliğe karar verildi. Elde edilen veriler, duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim değerleri açısından hesaplandı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 136 olguda duyarlılık % 94,44; özgüllük % 97,83; pozitif kestirim değeri % 98,84 ve negatif kestirim değeri % 90 olarak bulunmuştur. Akciğer kanserlerinde evreleme ve ameliyat amaçlı kullanımda bu değerler sırasıyla; % 93,22; % 97,83; % 98,21 ve % 91,84 şeklinde ortaya çıkmıştır. Sonuç: Medyastinoskopide düşük komplikasyon oranı vardır. Ciddi kanama insidansı % dir. Rekürren sinir yaralanması en sık oluşan komplikasyondur (%0.9) [1]. Specht tarafından yayınlanan medyastinoskopi serisinde mortalite %0.15 saptanmıştır [2]. Serimizde 2 olguda gelişen hemoraji dışında morbidite ve mortalite saptanmadı. Sonuç olarak, medyastinoskopi, düşük morbidite ve sıfıra yaklaşan mortalite ile kullanılmaktadır. Bu işlem sırasında yapılan donmuş kesit inceleme, kesin tanı için yeterli doku örneği olup olmadığını saptar. Donmuş kesit inceleme yüksek duyarlılık ve özgüllük oranları ile de akciğer kanserli olguların medyasten tutulumuna göre aynı aşamada rezeksiyonuna doğru biçimde karar verilmesine olanak sağlar. Medyastinoskopi ile birlikte donmuş kesit incelemenin gerek malign gerekse benign hastalıkların tanı ve tedavi planlanmasında önemli yeri olduğunu ortaya koymuştur. 16 Kaynaklar 1- Hoffmann H. Invasive staging of lung cancer by mediastinoscopy and video-assisted thoracoscopy. Lung Cancer 2001; 34 Suppl 3:S Ponn RB. Invasive diagnostic procedures. In: Shields TW, Locicero III J, Ponn RB, Rusch VW eds. General Thoracic Surgery. 6th ed. Philedelphia; Lippincott Williams and Wilkins, 2005:

19 SÖZLÜ BİLDİRİLER VIENNA Bildiri No: S2-A TORASİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ ÖNCESİNDE TANI VE EVRELEMEDE MEDİASTİNOSKOPİNİN ROLÜ M. Hakan İlter, Gökhan Güneren, Hatice Demirbağ, Mehmet Yıldırım, Bülent Aydemİr, Oya İmamoğlu, Ilgaz Doğusoy Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul Amaç : Eylül 2001 İle mayıs 2006 tarihleri arasında, hastanemizde mediastinoskopi yapılan 171 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi ve mediastinoskopinin torasik onkoloji cerrahisi yapilan kliniklerde akciğer kanseri evrelemesinde kullanılabileceği gibi, sarkoidoz, lenfoma, mediastinal tümör gibi intratorasik lezyonların tanısında da kullanılabilecek altın standart minimal invaziv cerrahi bir prosedür olduğunu göstermektir. Materyal ve Metod : Eylül 2001 ile mayıs 2006 tarihleri arasında mediastinoskopi yapılan 171 olgunun 95 İ (%55) evreleme amaçlı, 76 si (%45) tanı amaçlı yapılmıştır. Evreleme amaçlı yapılan 95 olguda 59 (%62) hasta sağ akciğer tm tanısıyla, 36 (%38) hasta sol akciğer tm tanısıyla evreleme amacıyla opere edilmiştir. Bulgular : Tanı amaçlı mediastinoskopi yapılan 76 olgunun 22 sinde (%29) kronik granülomatöz reaksiyon, 15 inde (%20) sarkoidoz, 3 ünde (%4) kistik materyal, 3 ünde (%4) tiroid dokusu, 13 ünde (%17) diğer mediastinal tümör tanısı konulmuş, 18 inde (%23) reaktif hiperplazi, 2 sinde (%3) lenfoma tanısı konulmuştur. Akcİğer kanserğ olan 95 olgunun mediastinoskopi ile alınan lenf nodu biyopsilerinde 52 (%54) hasta N0, 35 (%36) hasta N2, 8 (%10) hasta N3 olarak evrelenmiştir. N0 tanısı alan 52 hastaya torakotomi yapılmıştır. Bu hastaların sistemik mediastinal diseksiyonu sonrasındaki patolojik evrelemesinde 12 olgu N1 (%23), 7 olgu N2 (%13), 33 olgu N0 (%64) olarak patolojik tanı almıştır. Sonuç : Mediastinoskopi, torasik onkoloji cerrahisi öncesinde evrelemede altın bir standarttır. 17

20 SÖZLÜ BİLDİRİLER VIENNA Bildiri No: S3-A MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA KOMBİNE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ : 11 OLGUNUN ANALİZİ Recep Demirhan 1, Alper Özkan 2, Alpaslan Mayadağlı 2, Bülent Arman 1 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Göğüs Cerrahisi, 2 Kliniği, İstanbul Amaç: Malign plevral mezotelyoma tedavisinde cerrahi, kemoradyoterapi ve kemoterapinin kombine kullanımı ile daha uzun süreli sağ kalım elde edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Hastanemize 2001 ila 2005 yılları arasında başvuran, 11 malign plevral mezotelyoma olgusuna cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiden oluşan 3 lü kombine tedavi uygulanmıştır. Olguların özellikleri: E/K oranı 6/5, median yaş 47 ( 34-70), 10 u epitelyal tip, bir olgu bifazik mezotelyoma olup, sadece 2 olguda asbestoz hikayesi vardı. Olgular öncelikle göğüs cerrahi kliniğince değerlendirilmiş ve 11 olgunun 8 in de cerrahi tedavi uygulanmıştır. Olguların 3 üne extra plevral pnomenektomi, 5 olguya plörektomi uygulandı. Cerrahi tedavi uygulanan 8 olgunun 7 sinde cerrahi sınır pozitif idi. 3 olguya ise cerrahi tedavi uygulanmamıştır. Bu 3 olgudan birine massif efüzyon nedeniyle tüp torakostomi ve kimyasal plöredezis yapılmıştır. Cerrahi sonrası tüm olgulara 6600 / 33 fr. da radyoterapi uygulanmıştır. Radyoterapi süresince hastalara UFT tb. 200mg/gün ve İnterferon alfa 2a 9 mü x 3 / hafta verilmiştir. Cerrahi sınırı negatif olan bir olgu ve kemoterapiyi reddeden bir olgu dışında, diğer olgulara ve cerrahi uygulanmayan 2 olguya (11/9) 6 kür kemoterapi uygulanmıştır. 6 olguya; Gemcitabine 1,2 gr /m2 1 ve 8. gün + CDDP 75 mg/m2 1.gün 21 günde bir, 2 vakaya CDDP 75 mg/m2 1.gün + VP16120 mg/m2 1-3 gün 21 günde bir ve bir olguya ise ADR 60 mg/m2 1. gün+ CDDP 75 mg/m2 1.gün 21 günde birden oluşan kemoterapi rejimleri uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç:Tüm hastalar tedaviyi iyi tolere etmiş olup, ciddi bir yan etki gözlenmemiştir. Minimum izlem süresi 8 ay olup ( 8-60 ay), 2 yıllık sağ kalım %71 dir. 3 olgu kaybedilmiş olup, halen 8 hasta hayattadır. 2 olgu 18. ayda, bir olgu ise 60.ayda kaybedilmiştir. Radyokemoterapi uygulanan 9 hastanın 2 sinde insizyon hattında nüks tespit edilmiş olup, birine 2.seri radyoterapi, diğerine ise cerrahi eksizyon uygulanmıştır. Sonuç olarak malign plevral mezotelyomalı olgularda kombine tedavinin sağ kalımı artırdığını düşünmekteyiz. 18

21 SÖZLÜ BİLDİRİLER VIENNA Bildiri No: S4-A İKİ YILLIK SÜREDE TANI KOYDUĞUMUZ MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMALAR ve CERRAHİ YAKLAŞIMLARIMIZ Gökhan Ergene, Gökçen Sevilgen, Haluk Bükesoy, Mertol Gökçe, Volkan Baysungur, Erdal Okur, Semih Halezeroğlu S.B. İstanbul Süreyyapaşa Hastanesi Göğüs ve Kalp-Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İstanbul Amaç: Malign plevral mezotelyomalarda (MPM) en iyi tedavi yönteminin ne olduğu halen tartışmalıdır..kliniğimizde son 2 yıl içinde MPM tanısı ile cerrahi uygulanan 24 hasta ile ilgili veriler sunulmaktadır. Metod: MPM tanısı açık biyopsi, videotorakoskopi veya subkütan nodül eksizyonu ile konuldu. Histopatolojik tip tayini yapılıp erken evre, epitelyal veya mikst tipte olup kardiyorespiratuvar kapasitesi yeterli olanlara plöropnömonektomi (PP) endikasyonu kondu. Diğer hastalara palyatif tedaviler planlandı. PP planlanan hastalar toraks ve üst batın MRI ve ekokardiografi ile değerlendirildi ve PP öncesi mediastinoskopi de yapıldı. Sonuçlar: Toplam 24 hastanın 16 sı erkek, 8 i bayandı. Yaşları arasında, ortalama 53,5 idi. Hastalarımızın 7 si (%29) 45 yaş altında idi. On iki hastaya videotorakoskopi, 11 hastaya açık biyopsi ve l hastaya da subkütan nodül eksizyonu ile tanı konuldu. Hastaların 3 ü bifazik, 21 i epitelyal tipte hastalığa sahipti. PP operasyonu planlanan 9 hastadan birinde mediastinoskopi N2 tespit edildiğinden PP uygulanamadı. Opere edilemeyen 7 hastaya tüp torakostomi sonrası kimyasal plörödez uygulandı. PP yapılabilen 8 hastanın halen 7 si hayatta olup, 1 hastada da geç dönem onkolojik tedaviye bağlı bronkoplevral fistül ile diğer bir hastada yara yerinde seroma gelişti. Tüm olgular kemoradyoterapi programına alındı. Tartışma: Hastalarımız arasında MPM insidansında artış görülmektedir. Hastalık daha genç yaşlarda da görülebilmektedir. Seçilmiş olgularda PP kabul edilebilir morbidite ve mortalite oranları ile iyi bir tedavi seçeneğidir. 19

22 SÖZLÜ BİLDİRİLER VIENNA Bildiri No: S5-A İN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ: HETEROJEN BİR GRUPTA SAĞKALIMLAR Akif Turna 1, Atilla Pekçolaklar 1, Adalet Demir 2, Hüseyin Melek 2, Nur Büyükpınarbaşılı 3, Adnan Sayar 1, İbrahim Dinçer 2, Atilla Gürses 1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 1. Cerrahi Kliniği, 1 2. Cerrahi Kliniği, 3 Patoloji Bölümü, İstanbul Giriş: Akciğerin nöroendokrin diferansiyasyon gösteren tümörleri genel olarak 3 ayrı alt grupta değerlendirilir ve her alt grubun kendine ait patolojik ve klinik özellikleri bulunmaktadır. Karsinoid tümörlere, genelde erken evrede tanı koyulup cerrahi olarak çıkarılabilir durumda ortaya çıkarılmaktadır. Bununla birlikte, nöroendokrin diferansiyasyonlu büyük hücreli tümörler ile küçük hücreli akciğer tümörlerinin rezeksiyonu ve rezeksiyon sonrası sağkalım beklentisi tam olarak belirli değildir. Metodlar ve Hastalar: Hastanemiz göğüs cerrahisi kliniklerinde opere edilen ve son tanı olarak nöroendokrin diferansiyasyon bulunduran akciğer tümörü tanısı alan 57 si erkek, 22 si kadın 79 olgu irdelendi. Ortalama yaş 50.3 idi (18 ila 82 arası). Olgularımızın 29 unda tipik karsinoid saptanırken, 6 olguda tanı atipik karsinoid idi. Küçük hücreli akciğer kanserli olguların sayısı 6 idi. Toplam nöroendokrin diferansiyasyonu saptanan 38 akciğer kanserli olgunun 33 ü büyük hücreli iken, 2, 1, 1 ve 1 olgu da, sırası ile skuamöz hücreli, adenokarsinom, pleomorfik karsinom ve nöroendokrin tümör olarak raporlandı. Bulgular: Nöroendokrin diferansiyasyonlu tüm tümörler içinde en sık lenf nodu metastazı olarak 11 No lu istasyonun tutulumu %17.7 (n=14), 12 no lu istasyonun tutulumu ise, %15.2 oranında (n=12) saptandı. Evrelerine göre olgular 17, 24,1, 18,15 ve 4 olgu sırası ile IA, IB, IIA, IIB, IIIA ve IIIB olarak saptandı. Olgulardan 28 ine (%35.4) pnömonektomi, 28 ine (%35.4) lobektomi, 10 una (%12.7) bilobektomi, 6 sına (%7.6) bronkoplasti, 3 üne (%3.8) segmentektomi, 1 ine (%1.3) karinoplasti, 1 ine (%1.3) trakea rezeksiyonu ve 1 ine de (%1.3) wedge rezeksiyonu yapılırken 1 olguda yapılan mediastinoskopi ile N2 bulunduğundan rezeksiyon cerrahisi uygulanmadı. Tipik ve atipik karsinoid tümörlü hastalar hariç nöroendokrin diferansiyasyonlu akciğer tümörlü hastaların 5 yıllık sağkalımı %40, ortanca sağkalımı 30.0 ay ± 6.4 ay (%95 Güvenilirlik aralığı: 17.4 ila 42.6 ay ) olarak bulundu. Küçük hücreli akciğer kanseri olup rezeke edilen 6 olguda 1 yıllık sağkalım %40 iken ortanca sağkalım 8.0 ay ± 2.2 ay (%95 Güvenilirlik aralığı: 3.7 ila 12.3 ay ) olarak hesaplandı. Küçük hücreli akciğer kanserinin rezeksiyon sonrası sağkalımı diğer nöroendokrin tümörlü hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük olarak saptandı (p=0.001). Sonuç: Nöroendokrin diferansiyasyonlu tümörler, biyolojik davranışları çok farklı gruplardan oluşurlar. Küçük hücreli akciğer tümörleri dışında rezeksiyon önerilirken, seçilerek rezeke edilmiş küçük hücreli akciğer kanserine sahip hastaların sağkalımları belirgin olarak düşüktür. Bu tümörlerin rezeke edilebilirliği için ileri çalışmalara gerek bulunmaktadır. 20

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde son otuz y ld r akci er kanserleri

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, 2006 yılında kurulan üniversitemizin onkoloji alanında multidisipliner yaklaşımları güçlendirmek için Group Florence Nightingale ile işbirliği içinde başlattığı yıllık bilimsel

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız,

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız, Önsöz Değerli Meslektaşlarımız, Bildiğiniz gibi, akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye de en çok ölüme neden olan kanserdir. Mezotelyoma ise, Türkiye de dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla görülen

Detaylı

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN TTOD Meme Kanseri Güncelleme Kursu 13-14 Haziran 2015 İstanbul 08:25-08:30 Açılış Dr. Cem BÖRÜBAN Oturum Başkanları : Dr. Fikri İÇLİ, Dr. Gül Başaran, Dr. Erhan GÖKMEN 08:00-08:30 Pratiği Değiştiren Çalışmalar.

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte olup, klinik davranışları

Detaylı

Organizasyon. Prof. Arzu Mirici, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı

Organizasyon. Prof. Arzu Mirici, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Kurs Sorumluları Güntülü Ak Sevda Şener Cömert Kursun amacı:plevra hastalıkları için tanı ve palyatif tedavi konusunda güncel bilgi ve gelişmeleri sunmak, bu alandaki teknik uyum ve becerileri geliştirmek,

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

Organizasyon. Prof. Arzu Mirici, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı

Organizasyon. Prof. Arzu Mirici, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Kurs Sorumluları Güntülü Ak Sevda Şener Cömert Kursun amacı:plevra hastalıkları için tanı ve palyatif tedavi konusunda güncel bilgi ve gelişmeleri sunmak, bu alandaki teknik uyum ve becerileri geliştirmek,

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Multidisipliner Onkoloji Derneği (MDO) tarafından 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Radisson Blu Otel Şişli de gerçekleştirilecek olan 1. Multidisipliner Onkoloji

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman*

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman* PRİMER OLARAK SANTRAL LENF DİSEKSİYONU YAPILMAMIŞ OLAN PAPİLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLAR: RUTİN DİSEKSİYONDAN BEKLENEN İYİLEŞME Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**,

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU Kıymetli Meslektaşlarımız, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu olarak, sizleri 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Hilton Bodrum Türkbükü Otel de gerçekleştireceğimiz sonbahar

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

MEME ve TİROİD HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 EKİM 2015

MEME ve TİROİD HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 EKİM 2015 Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl Türk Cerrahi Derneği'nin Bölgesel Cerrahi Toplantısı'nın Edirne'de yapılacak olmasını sizlere bildirmekten gurur duymaktayız. Trakya Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim

Detaylı

www.bilimonkoloji2014.org

www.bilimonkoloji2014.org www.bilimonkoloji2014.org Değerli Meslektaşlarımız, Üniversitemizin gelenekselleşmiş olan Onkoloji Günlerinin altıncısı şimdiye kadar olanlardan farklı olarak bu yıl 5-7 Aralık 2014 tarihleri arasında

Detaylı

1 Toraksın Cerrahi Anatomisi Bülent Mustafa Yenigün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

1 Toraksın Cerrahi Anatomisi Bülent Mustafa Yenigün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı İçindekiler 1 Toraksın Cerrahi Anatomisi Bülent Mustafa Yenigün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 17 Akciğer Lenfatiklerinin Önemi, Tanımları Ve Sınıflamaları Ali Kılıçgün

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

Merkel Hücreli Karsinom

Merkel Hücreli Karsinom Merkel Hücreli Karsinom Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 3-6 Eylül 2015, Eskişehir Merkel Hücreli Karsinom

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

10.10-10.30.1.1 Tedavi edici bronkoskopi II: Akciğer kanserlerinde endoskopik tedavi

10.10-10.30.1.1 Tedavi edici bronkoskopi II: Akciğer kanserlerinde endoskopik tedavi ENDOSKOPİK GÖĞÜS CERRAHİSİ SEMPOZYUMU 11-12 HAZİRAN 2010, SİVAS Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Kasım Doğan Sempozyum Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Ekber Şahin

Detaylı

Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı

Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı 19 Kasım 2011 İstanbul Tıp Fakültesi, 14 Mart Anfisi Giriş

Detaylı

OLGULARLA PET/BT KURSU

OLGULARLA PET/BT KURSU OLGULARLA PET/BT KURSU Sevgili meslektaşlarımız, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Onkoloji Çalışma Grubu olarak, sizleri, 22-25 Mayıs 2014 tarihinde İzmir Seferihisar Doğanbey de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara DUYURU Değerli Meslektaşlarımız olarak 3 Ekim 2015 de Ankara Rixos Otel de bir gün sürecek bir toplantı düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz benzer toplantılara hem Radyoloji camiasından,

Detaylı

Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ

Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ .Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ankara

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ONKOLOJİ 2013 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 9. KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 29-30 Kasım 2013 Crowne Plaza Ankara www.onkoloji2013.org Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir.

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, Tüm dünya ile beraber ülkemizdeki PET-BT cihazlarında ve moleküler görüntüleme yapılan hasta sayısında da çok hızlı bir artış meydana gelmiştir. Son 2 yıl içinde PET-BT

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri 7-8 ARALIK 2012 Congresium International Convention & Exhibition Centre, ANKARA KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri

Detaylı

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş ÖZ VE SOY GEÇMİŞ 7yıl önce kolon rezeksiyonu (adeno

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU

1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU 1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU 9-11 Aralık 2011 Marriott Asia Otel İstanbul DAVET MEKTUBU De erli Meslektafllar m z, Sizleri, Türkiye Solunum Araflt rmalar Derne i, Giriflimsel Pulmonoloji

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi 2016 by American Society of Clinical Oncology Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi Servikal kanserin tedavisi hastalığın evresine göre belirlenmektedir. Tedavi konizasyon,,

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi

Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi Hamid Kabuli¹, A. Cem Dural¹, Cevher Akarsu¹, M. Gökhan Ünsal¹, İlkay Halıcıoğlu¹,Pınar Karakaya², Ravza Yılmaz³, Halil

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİSİNİN ACİLLERİ VE KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE TEKNİKLERİ

GÖĞÜS CERRAHİSİNİN ACİLLERİ VE KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE TEKNİKLERİ GÖĞÜS CERRAHİSİNİN ACİLLERİ VE KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE TEKNİKLERİ EMERGENCY SITUATIONS AND BASIC MANIPULATION TECHNIQUES IN THORACIC SURGERY EDİTÖR Serdar Özkan Temmuz 2015 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-22-8

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik Akciğer Kanseri Prof. Dr. Pınar Çelik Epidemiyoloji Tüm kanserlerin %12.7 sini, kanser ölümlerinin %18.2 sini akciğer kanseri oluşturmaktadır. Erkeklerde en sık, kadınlarda 4. sıklıkta görülen kanserdir.

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa Ekokardiyografi Almira Hotel Sayın Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi nun yıllık Mezuniyet Toplantılarının 11. sini 8-10 Mayıs 2008 tarihinde, Almira Otel de gerçekleştireceğimizi

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus kanserlerinde tedavinin seçimi, öncelikle tümörün evre ve lokalizasyonu olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Sadece cerrahi tedavinin veya kemo/radyoterapinin

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 EPİDEMİYOLOJİ Akciğer kanseri, günümüzde, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D.

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. Vaka 16y, K. Şikayet: sol boyunda 6 aydır var olan şişlikte giderek artış olmuş. Şişlik sayısında artış mevcut. Fizik

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Halide Nur Ürer, Sedat Altın, İbrahim Celalettin Kocatürk, Naciye Arda, Lütfiye Kılıç, Neslihan Fener,

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 DAVET YAZISI Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kistik Fibrozis

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı