FARKLI YÖNTEMLERLE AÇILAN RETROGRAD KAVİTELERDE PROROOT MTA NIN PUSH-OUT TESTİ İLE BAĞLANMA DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARKLI YÖNTEMLERLE AÇILAN RETROGRAD KAVİTELERDE PROROOT MTA NIN PUSH-OUT TESTİ İLE BAĞLANMA DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 45(2) 75-81, 2018 FARKLI YÖNTEMLERLE AÇILAN RETROGRAD KAVİTELERDE PROROOT MTA NIN PUSH-OUT TESTİ İLE BAĞLANMA DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Push-Out Bond Strength of ProRoot MTA in Retrograde Cavities Prepared with Different Methods Fatma CANBOLAT EROĞLU * F. Semra SEVİMAY ** Özet Bu çalışmanın amacı, geleneksel yönteme ilaveten ultrasonik ve lazerle açılan retrograd kavitelerde ProRoot MTA nın push-out testi ile bağlanma dayanımının değerlendirilmesidir. Çalışmamızda 60 adet yeni çekilmiş maksiller santral dişler endodontik tedavi uygulandıktan sonra kök ucundan 3mm olacak şekilde rezeke edildi ve 3 gruba ayrıldı. İlk grubun kök ucu kavitesi rond frezle açıldı, ikinci grubun kavitesi ultrasonik uç ile üçüncü grubun ise lazerle açıldı ve kök ucu kaviteleri ProRoot MTA ile tıkandı. Örnekler inkübe edildikten sonra kök ucundan her biri 1mm olacak şekilde 3 kesit alındı ve ortadaki kesit üniversal test cihazıyla push-out bağlanma dayanımı testine tabi tutuldu. Push-out bağlanma dayanım testi sonucunda elde edilen verilerin ortalama değerleri yüksekten düşüğe doğru ultrasonik uç, lazer ve frez grubu olmak üzere sıralandı. İstatistiksel değerlendirme sonucunda gruplar arasındaki farklılıkların anlamlı olduğu gözlendi (p<0,05). Frez ile oluşturulan kök ucu kavitelerinde bağlanma dayanımı ultrasonik ve lazer gruplarına göre istatistiksel olarak daha düşük bulundu (p<0,05). Ultrasonik ve lazer grupları arasında anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0,05). Anahtar kelimeler: ultrasonik uç, lazer, ProRoot MTA, bağlanma dayanımı, retrograd kavite SUMMARY The aim of this study was to evaluate the push-out bond strength of ProRoot MTA, which was used in retrograde cavities prepared using the traditional method, ultrasonic retrotip and laser. In our study, we used 60 newly extracted maxillary central incisors. After the endodontic treatment, they were resected 3mms far from the apex of the root and divided into three groups. The retrograde cavity of the first group was made with round bur, the second group s cavity was made with ultrasonic retrotips and the third s was made with laser. Then the cavities were filled with ProRoot MTA. After incubation, three serial 1mm thick slices were sectioned from the apical of each root and the middle slices were tested for push-out bond strength using the universal testing machine. The mean values of the push-out bond strength test results were listed from high to low, then grouped by ultrasonic retrotip, laser and round bur. Statistical differences were observed among these groups (p<0.05). The push-out bond strength values of the root-end cavities made with burs turned out to be lower than the ones prepared with ultrasonic and laser (p<0.05). No statistically significant difference observed between ultrasonic and laser groups (p>0.05). Keywords: ultrasonic retrotip, laser, ProRoot MTA, push-out bond strength, retrograde kavite * Dt., Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği, Endodonti Anabilim Dalı ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği, Endodonti Anabilim Dalı

2 76 FATMA CANBOLAT EROĞLU-F. SEMRA SEVİMAY GİRİŞ Kanal tedavisinin amacı irritanların uzaklaştırılması, kök kanal sisteminin üç boyutlu doldurulması ve rekontaminasyonun önlenmesidir. Bazı durumlarda yapılan endodontik işlemler yeterli olmamakta ve tedavi başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Bu durumda ilk adım genellikle tedavinin yenilenmesidir. Yenilenen endodontik tedavinin de başarısız olduğu ya da yapılan kanalın yenilenemeyeceği durumlarda apikal sızdırmazlığın oluşturulması ve dişin korunması amacıyla endodontik cerrahiye başvurulmaktadır. (1) Endodontik cerrahi seçeneklerinden biri olan kök ucu cerrahisi; apikal bölgenin küretajı, kök ucu rezeksiyonu ve retro kavite açılmasının ardından kök ucu dolgu materyalinin yerleştirilmesini kapsamaktadır. Geleneksel kök ucu kavite preparasyonları motorlu aletlere takılan rond, fissür veya tersine konik frezlerle yapılmaktadır. Ancak bu yöntemde kavite duvarlarının paralel olarak hazırlanamaması, kök ucuna ulaşımın zor olması, kökün lingual bölgeden perforasyonu gibi olumsuz durumlarla karşılaşılmaktadır. (2) Geleneksel yöntemlerin zorlukları ve dezavantajları nedeni ile kök ucu kavite preparasyonunda lazerlerin ve ultrasonik cihazların kullanımı önerilmektedir. (3) Ultrasonik uçların farklı geometrik şekillere sahip retrotipleri sayesinde açılı oluşturulan kök-ucu rezeksiyonuna gerek duyulmaz. (4) Konvansiyonel frezlerle açılmış retrograd kavitelere göre daha konservatif, daha temiz ve iyi konumlanmış kök ucu kaviteleri elde edilir. Daha merkezi kök ucu preparasyonları sayesinde lateral perforasyon riski de azalmaktadır. (5) Ayrıca bu uçlar sayesinde aynı kökte iki kanal arasında bulunan isthmus dokusunun uzaklaştırılması da sağlanmaktadır. (6) Ultrasonik sistem ile kök ucu kavite preparasyonu yapılması haricinde, modern endodontik cerrahi konseptinde lazer sistemi ile kök ucu kavite preparasyonu da yer almaktadır. Yüksek enerjili lazerler hedef dokuya, doğru bir şekilde uygulandığında; istenilen sonuçlar elde edilir. Kavite preparasyonunun titreşim oluşturmadan yapılabilmesi, uygulama esnasında bölgenin dezenfeksiyonunun sağlanması ve daha iyi apikal örtücülük elde edilebilmesi gibi avantajları olduğu bildirilmiştir. (7) Retrograd kavite preparasyonunun uygun form ve boyutlarda hazırlanması ve iyi bir apikal tıkama kök ucu cerrahisinde başarının temelidir. Üstün biyolojik ve fiziksel özellikleri nedeniyle MTA (Mineral Trioksit Agregat) mikroorganizma ve potansiyel irritanların periapikal dokulara sızıntısını engelleyebilecek ideal retrograd dolgu materyali olarak kabul edilmektedir. (8) Bu çalışmada, geleneksel yönteme ilaveten ultrasonik ve lazerle açılan retrograd kavitelerde ProRoot MTA nın push-out testi ile bağlanma dayanımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmamız Ankara Üniversitesi etik kurulunun /25 karar numaralı izni ile Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirildi. Bu çalışmada 60 adet yeni çekilmiş apikal oluşumu tamamlanmış maksiller santral insan dişi kullanıldı. Tüm dişlerin devamlı su soğutması altında elmas fissür frez (ISO806314, 010, Meisinger, Germany) kullanılarak giriş kaviteleri açıldı. Dişlerin apikallerinin açık olup olmadığı #10 nolu K tipi eğe (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Switzerland) ile kontrol edildi. Çalışma boyu apikalden 1 mm kısa olacak şekilde belirlendi. Kök kanalları ProTaper Universal eğe sistemi serisi (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Switzerland) ile üretici firma doğrultusunda crown-down tekniği kullanılarak 06 açılı #30 nolu eğeye kadar çalışma boyutunda şekillendirildi. Her eğe değişiminde kanallar 2 ml %5 lik NaOCl solüsyonu (Werax, Spot Dental San., İzmir, Türkiye) ile irrige edildi. Preparasyon işlemi tamamlandıktan sonra kanallar smear tabakasının uzaklaştırılması için 5 ml %17 lik EDTA (Werax, Spot Dental San., İzmir, Türkiye) solüsyonu ve 5 ml %5 lik NaOCl solüsyonu ile yıkandı. Final irrigasyon için 5 ml distile su kullanıldıktan sonra kök kanalları

3 PROROOT MTA NIN PUSH-OUT TESTİ İLE BAĞLANMA 77 kâğıt konlarla kurutuldu ve F3 güta-perka kon (Dentsply, Maillefer) ve AH Plus (Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany) kanal patı kullanılarak tek kon tekniği ile dolduruldu. Giriş kavitesi geçici dolgu materyali (Cavit G ESPE, Seefeld, Germany) ile kapatıldı. Kök kanal dolgusu tamamlanan örnekler patın sertleşmesi için 37 C de %100 nemli ortamda 1 hafta bekletildi. Tüm dişlerin kök uçları 3 mm kadar, kökün uzun eksenine dik olacak şekilde (0 o eğim açısıyla yüksek devirli karbit frezle) su soğutması altında rezeke edildi. Sonra dişler kök ucu kaviteleri açılmak üzere rastgele 3 gruba ayrıldı (n=20). 1. Grup: Yüksek devirli elmas rond frez (REF , 010, Meisinger, Germany) 2. Grup: Ultrasonik üniteye bağlı ultrasonik retrotip (E30LD, NSK, Nakanishi Inc., Tokyo, Japan) 3. Grup: Er:YAG lazer uçlar (Kavo Key 3+, KAvO, Biberach, Germany) ile su soğutması altında derinliği 3mm olan retrograd kaviteler açıldı. Kavite derinlikleri bir periodontal sond ile kontrol edildi. Kök ucu kaviteleri, retrograd dolgu materyali yerleştirilmeden önce 2 ml serum fizyolojik ile yıkandı ve kağıt konlar ile kurutuldu. ProRoot MTA (Dentsply Tulsa, Johnson City, TN, USA) üretici firma talimatlarına göre hazırlandıktan sonra ince uçlu MTA tabancası (Angelus, Londrina, Brazil) ile kaviteye taşındı ve uygun büyüklükte bir tepici yardımıyla kondanse edilerek yerleştirildi. Retrograd dolgu işlemleri tamamlanan tüm örnekler, dolgu materyalinin sertleşmesi için 37 o C de %100 nemli ortamda 7 gün süreyle bekletildi. Push-out testi için; retrograd dolgu işlemi yapılan dişler kök uçları görünecek şekilde otopolimerizan akrilik rezin içine gömüldü. Hazırlanan rezin bloklardan dentin diskleri elde etmek üzere Isomet kesit cihazı (Metkon, Microcut precisioncutter, Bursa, Türkiye) kullanılarak düşük hızda dönen 0,3 mm kalınlığında elmas diskler (Mikrotom, Stuers, Kopenhag, Denmark) yardımı ile su soğutması altında dişlerin apeksinden 1 mm kalınlığında ard arda 3 adet kesit alındı. Her bir dişten elde edilen 3 adet apikal dentin disklerinden en apikal ve koronaldeki test dışı bırakılarak sadece ortadaki kesit push-out bağlama testi için kullanıldı. Kesitlerin apikalden koronale artan açısı göz önüne alınarak, dolgu materyali ile dentin arasında meydana gelebilecek sürtünmeyi elimine etmek amacıyla, dentin diskleri apikal yüzeyden kuvvet uygulanacak şekilde Universal test cihazına (LIoyd LRX; LIoyd Instruments Ltd, Frahem UK) yerleştirildi. İtme kuvveti, dentin disklerinin sadece merkezindeki kök ucu dolgusu üzerine konumlandırılan 0,6 mm çapındaki metal uç vasıtasıyla, 1 mm/dak sabit hız ile dolgu materyali ve dentin arasındaki bağlantıda kopma gerçekleşene kadar uygulandı (Resim 1). Maksimum bağlanma direnci değeri Newton cinsinden kaydedildi ve test cihazı tarafından kaydedilen yük/zaman eğrisindeki ani düşüş ile de doğrulandı. Elde edilen Newton cinsinden veriler Megapaskal (Mpa) a dönüştürüldü. Elde edilen veriler istatistiksel olarak Kruskal Wallis testi ve Post-Hoc çoklu karşılaştırma testi kullanılarak analiz edildi. P<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Resim 1. Push-out test cihazına yerleştirilen dentin diski

4 78 FATMA CANBOLAT EROĞLU-F. SEMRA SEVİMAY BULGULAR Push-out bağlanma dayanım testi sonucu gruplara ait veriler Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablodan da görüldüğü gibi ortalama değerler yüksekten düşüğe doğru ultrasonik (10,01 ± 0,6 MPa), lazer (9,74 ± 0,67 MPa) ve frez (5,04 ± 0,76 MPa) grubu olmak üzere sıralanmaktadır. İstatistiksel değerlendirme sonucunda gruplar arasındaki farklılıkların anlamlı olduğu gözlendi (p<0,05). Frez grubunda bağlanma dayanımına ait ortalama değer ultrasonik ve lazer grubundan anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05). Ultrasonik ve lazer gruplarına ait ortalama değerler arasında fark olmasına rağmen, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05) (Şekil 2). Tablo 1. Gruplara ait istatistiksel analiz sonuçları Gruplar Kruskal Wallis H Testi n Mean ± ss (Mpa) Median Min Max Sıra Ort. H p 1 Frez 20 5,04 ± 0,76 5,18 2,84 5,93 10,5 2 Ultrasonik 20 10,01 ± 0,6 10,07 8,6 10,9 43,05 3 Lazer 20 9,74 ± 0,67 9,65 8,37 10,83 37,95 Toplam 60 8,26 ± 2,4 9,45 2,84 10,9 1-3 * 1-2 * * İstatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) ss: Standart sapma 40,197 0, Frez Ultrasonic Lazer Şekil 2. Grupların ortalama değerlerine ait dağılım grafiği

5 PROROOT MTA NIN PUSH-OUT TESTİ İLE BAĞLANMA 79 TARTIŞMA Konvansiyonel endodontik tedavinin başarısız olduğu ve tekrarlanamadığı durumlarda uygulanan tedavi seçeneklerinden bir tanesi apikal cerrahidir. Bu tedavinin amacı; periapikal patolojinin oluşmasına sebep olan etken ve irritanların elimine edilmesidir. (9) Apikal cerrahi; periradiküler dokudaki patolojinin uzaklaştırılması, kök ucun kesilmesi ve ardından kök ucu kavitesinin açılıp sızdırmazlığı sağlayacak bir dolgu maddesiyle örtülmesini içermektedir. (10) Kök ucunun kesilmesi endodontik cerrahinin önemli bir basamağıdır. Bu işlemde anatomik varyasyonlar, rezorpsiyonlar, perforasyonlar, taşkın dolgular ve olası kırık aletler uzaklaştırılabilmektedir. (11) Apikal sızıntı çalışmaları, kök ucu kavitesinin hazırlanmasında kök ucunun kesim açısının, retrograd kavitenin derinliğinin ve şeklinin apikal sızıntı üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermiştir. Kök ucunun kökün uzun aksına dik olarak kesildiği durumlarda apikal sızıntının önemli ölçüde azaldığı gösterilmiştir. (11) Klinik uygulamada ideal bir kök ucu kavitesinin en az 3 mm derinliğinde olması ve kavite duvarlarının birbirine paralel olması gerektiği belirtilmiştir. Kavite derinliği 3 mm den daha az olduğunda apikal dallanmalar ve lateral kanallar tamamen uzaklaştırılamayacağı için başarısızlık riski artacaktır. (12) Bu nedenle çalışmamızda kök ucu kesim açısı 0 ve kök ucu kavite derinliği 3 mm olacak şekilde örnekler hazırlanmıştır. Kök ucu kavitesinin hazırlanmasında frez kullanımı konvansiyonel bir yöntemdir. Ancak frez ile açılan kök ucu kavite duvarlarında; mikro çatlakların oluşması ve frez açısının kavite hazırlamaya uygun olmaması nedeniyle perforasyon riski gibi dezavantajlar mevcuttur. (13) Ultrasonik retro uçlar ile daha merkezi, düzenli ve kalın dentin dokusu bulunan kaviteler hazırlandığı bildirilmiştir. (14) (15) Rosales-leal ve ark. yaptıkları çalışmada ultrasonik ve frez kullanarak açtıkları kaviteleri SEM de incelemişler ve frezle açılan kavitelerde daha fazla debris ve smear tabakası oluştuğunu bunun da kavite duvarı ve dolgu materyali arasında bir bariyer oluşturarak bağlanmayı olumsuz yönde etkileyebileceğini vurgulamışlardır. Khandelwal ve ark. (12) retrograd kaviteleri Ultrasonik uçla ve frezle açıp MTA ve Biodentine ile doldurduktan sonra sızıntıyı incelemişler ve frezle açılan kavitelerde sızıntının daha fazla olduğunu gözlemlemişlerdir. Vivan ve ark. (16) yaptıkları push-out bağlanma dayanımı testinde frezlerle açılan kavitelere bağlanmanın zayıf olduğunu tespit etmişler ve bunu, ultrasoniklerle açılan kavitelerde materyalin duvarlara daha iyi bağlanmasına ve dentin tübüllerinin daha az açılmasına bağlamışlardır. Çalışmamızda da frez ile oluşturduğumuz kavitelerde ProRoot MTA nın bağlanma dayanımı, lazer ve ultrasonik le açılan kavitelere göre daha düşük ortalama değerine sahiptir. Yapılan çalışmaların sonuçları da dikkate alındığında, frezle oluşturulan kavitelerin dentin yüzeyinde smear tabakası ve debris varlığının dolgu materyalinin bağlanmasını etkilemiş olabileceğini düşünmekteyiz. Shokouhinejad ve ark. (17) çalışmalarında ultrasonik ve Er.Cr:YSGG lazer ile açılan kök ucu kavitelerinde MTA nın push-out bağlanma dayanımını incelemişler ve ultrasonik uç ile açılan kavitelerde MTA nın bağlanma dayanımının daha iyi olduğu sonucuna varmışlardır. Samad-Zadeh ve ark. (18) yaptıkları çalışmada Er:YAG lazerin düzensiz ancak temiz, smear tabakası bulundurmayan ve dentin tübüllerinin açık olduğu yüzeyler oluşturduğu gözlenmiştir bunun da dolgu materyali ile apikal kavite duvarı arasındaki bağlanma üzerine olumlu etkileri olabileceğini bildirmişlerdir. Koçak ve ark. (19) yaptıkları çalışmada lazer, ultrasonik ve frezle açılan retrograd kavitelerde, retrograd dolgu maddelerinin sızıntıları değerlendirilmiş, ultrasonik ve lazer ile açılan kavitelerle retrograd dolgu maddesi arasındaki sızıntı değerlerinin frezle açılan kavitelere oranla daha düşük olduğu belirtilmiştir. Smear tabakasının uzaklaşması sonucu açık hale gelen dentin tübüllerinin, uygulanan

6 80 FATMA CANBOLAT EROĞLU-F. SEMRA SEVİMAY materyallerin dentin tübülleri içerisine girmesi sonucu tıkandığında bağlanmanın artması gerektiği düşünülebilir. Çalışmamızda lazer grubuna ait bağlanma değeri ultrasonik grubundan düşük olsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Her iki yöntemde de kavite duvarlarındaki dentin yüzeyinin daha temiz olduğu ve smear tabakasının uzaklaştığı çalışmalarda bildirilmektedir. Elde ettiğimiz sonucu bu duruma bağlayabiliriz. SONUÇ Farklı yöntemlerle açılan retrograd kavitelere ProRoot MTA nın bağlanma dayanımını incelediğimiz bu çalışmamızda ultrasonik retrotip ve lazer kullanılarak açılan kavitelere olan bağlanma dayanımının frezle açılan kavitelere göre daha iyi olduğu tespit edildi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre klinik kullanımda kök ucu kavitesi için frez yerine ultrasoniklerin veya lazerin tercih edilmesi önerilmektedir. KAYNAKLAR 1. Glickman GN, Hartwell GR. Endodontic Surgery. In: Endodontics 6th Ed. Ingle JI, Hamilton: BC Decker, Inc, 2008; s.: Cohen S, Burns RC. Pathways of the Pulp. 8th edn. St Louis: CV Mosby, 2002; s: Plotino G, Pameijer CH, Grande NM, Somma F. Ultrasonics in endodontics: a review of the literature. J Endod, 2007; 33(2): Gagliani M, Taschieri S, Molinari R. Ultrasonic root-end preparation: influence of cutting angle on the apical seal. J Endod, 1998; 24: Waplington M, Lumley PJ, Walmsley AD Incidence of root face alteration after ultrasonic retrograde cavity preparation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 1997; 83: Zuolo Ml, Perin FR, Ferreira MOF, Faria FP. Ultrasonic root-end preparation with smooth and diamond-coated tips. Endod Dent Traumatol, 1999; 15: Gordon W, Atabakhsh VA, Meza F, Doms A, Nissan R, Rizoi I, Stevens RH. The antimicrobial efficacy of the erbium, chromium:yttrium-scadium-gallium-garnet laser with radial emittingtips on root canal dentin walls infected with Enterococcus faecalis. J Am Dent Assoc, 2007; 138: Torabinejad M, Smith PW, Kettering JD, Pitt Ford TR. Comparative investigation of marginal adaptation of mineral trioxide aggregate and other comonly used root-end filling materials. J Endod, 1995; 21: Alaçam T. Periapikal Cerrahi. Endodonti. 1.Baskı. Ankara: Özyurt Matbaacılık, 2012; Bölüm 32. s: Von Arx T, Kurt B. Root-End Cavity Preparation After Apicoectomy Using a New Type of Sonic and Diamond-Surfaced Retrotip: A 1-Year Follow-Up Study. J Oral Maxillofac Surg; 1999; 57: Von Arx T, Walker WA. Microsurgical instrument for root-end cavity preparation following apicoectomy: a literature review. Endod Dent Traumatol; 2000; 16: Khandelwal A, Karthik J, Nadig RR, Jain A. Sealing ability of mineral trioxide aggregate and Biodentine as root end filling material, using two different retro preparation techniques An in vitro study. Int J Contemp Dent Med Rev, 2015; Article ID: , doi: /ins.ijcdmr Nagaş E. Endodontide Mikrocerrahi ve Değişen Kavramlar. Türkiye Klinikleri J Endod-Special Topics, 2016; 2(1): Lin CP, Chou HG, Kuo JC, Lan WH. The quality of ultrasonic root-end preparation: a quantitative study. J Endod, 1998; 24:

7 PROROOT MTA NIN PUSH-OUT TESTİ İLE BAĞLANMA Rosales-Leal JI, Olmedo-Gaya V, Vallecillo-Capilla M, Luna-del Castillo JD. Influence of cavity preparation technique (rotary vs. ultrasonic) on microleakage and marginal fit of six endroot filling materials. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 2011; 16(2):e Vivan RR, Guerreiro-Tanomaru JM, Bosso-Martelo R, Costa BC, Duarte MAH, Tanomaru-Filho M. Push-out Bond Strength of Root-end Filling Materials. Braz Dent J, 2016; 27(3): Shokouhinejad, N., Razmi, H., Fekrazad, R., Asgary, S., Neshati, A., Assadian, H., & Kheirieh, S.. Push out bond strength of two root end filling materials in root end cavities prepared by Er, Cr: YSGG laser or ultrasonic technique. Aust Endod J, 2012; 38(3): Samad-Zadeh A, Harsono M, Belikov A, Shatilova KV, Skripnik A, Stark P, Egles C. Kugel G. The influence of lasertextured dentinal surface on bond strength. Dent Mat, 2011; 27(10): Koçak MM, Koçak S, Aktuna S, Görücü J, Yaman SD. Sealing ability of retrofilling materials following various root-end cavity preparation techniques. Lasers Med Sci, 2011; 26(4): Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Emniyet Mahallesi İncitaşı Sokak Sabancı Kız Yurdu Karşısı Yenimahalle, ANKARA

8 82 FATMA CANBOLAT EROĞLU-F. SEMRA SEVİMAY

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Murat KOÇAK Doğum Tarihi ve Yeri: 22.03.1977-Karabük E-mail: mmuratkocak@yahoo.com Telefon: 0372 2613404 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

FARKLI YÖNTEMLERLE AÇILAN RETROGRAD KAVİTELERDE RETROGRAD DOLGU MADDELERİNİN BAKTERİYEL SIZINTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI YÖNTEMLERLE AÇILAN RETROGRAD KAVİTELERDE RETROGRAD DOLGU MADDELERİNİN BAKTERİYEL SIZINTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 43(1) 1-9, 2016 FARKLI YÖNTEMLERLE AÇILAN RETROGRAD KAVİTELERDE RETROGRAD DOLGU MADDELERİNİN BAKTERİYEL SIZINTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bacterial Leakage of Retrograde

Detaylı

Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu

Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer 2. Doğum Tarihi : 11/06/1986 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Dr.Dt. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye **

Dr.Dt. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye ** A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 44(1) 9-14, 2017 KÖK KANALLARINA KALSİYUM HİDROKSİT PATI UYGULANMAMIŞ DİŞLER İLE UYGULANDIKTAN SONRA FARKLI KANAL PATLARI İLE DOLDURULAN DİŞLERİN KIRILMA DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

FORAMEN APİKALE'NİN DİŞ KÖKLERİNİN ANATOMİK APEKSLERİYLE İLİŞKİSİ. Tayfun ALAÇAM*

FORAMEN APİKALE'NİN DİŞ KÖKLERİNİN ANATOMİK APEKSLERİYLE İLİŞKİSİ. Tayfun ALAÇAM* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 67-74, 1987 FORAMEN APİKALE'NİN DİŞ KÖKLERİNİN ANATOMİK APEKSLERİYLE İLİŞKİSİ Tayfun ALAÇAM* Foramen apikale bütün olgularda kök apeksinin merkezinde yer almamaktadır.

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Topçuoğlu H.S, Kesim B ENDODONTİDE LAZERİN UYGULAMA ALANLARI THE APPLICATION AREAS OF

Detaylı

FARKLI RETROGRAD KAVİTE AÇMA TEKNİKLERİNİN VE RETROGRAD DOLGU BİODENTİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI RETROGRAD KAVİTE AÇMA TEKNİKLERİNİN VE RETROGRAD DOLGU BİODENTİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ Araştırma/ Research ARSLAN, Article GÜNEŞER, FARKLI RETROGRAD KAVİTE AÇMA TEKNİKLERİNİN VE RETROGRAD DOLGU BİODENTİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF VARIOUS RETROCAVITY PREPARATION TECHNIQUES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: DR.ÖZNUR TUNCAY Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi 2004 Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Bayram NCE 2009 / Diyarbak r

ÖNSÖZ. Bayram NCE 2009 / Diyarbak r I ÖNSÖZ Tezimin ba ndan sonuna kadar, bana hep destek olan dan man hocam Doç. Dr. Sema ÇELENK, Anabilim Dal Ba kan Yrd. Doç.Dr. Özkan ADIGÜZEL ba ta olmak üzere bölümümdeki bütün hocalar ma, tezimde eme

Detaylı

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması II DERSİN / UYGULAMANIN ADI : ENDODONTİ ( T ) DERSİN / UYGULAMANIN KODU : DİŞ 204 DERSİN KREDİSİ : 2 DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYE / ÜYELERİ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL 1. HAFTA

Detaylı

EĞRİ KÖK KANALLARININ BİYOMEKANİK PREPARASYONLARINDA AÇISAL DEĞİŞİMLER ÖZET

EĞRİ KÖK KANALLARININ BİYOMEKANİK PREPARASYONLARINDA AÇISAL DEĞİŞİMLER ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 45-50, 1991 EĞRİ KÖK KANALLARININ BİYOMEKANİK PREPARASYONLARINDA AÇISAL DEĞİŞİMLER Tayfun ALAÇAM* Güliz GÖRGÜL** Hüma ÖMÜRLÜ** ÖZET Bu çalışmada farklı kurvatür

Detaylı

Farklı Yıkama Sistemlerinin, Kanal Dolgu Materyalinin KökK a n a l ına Bağlanma Dayanımı Üzerine Olan Etkisinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi

Farklı Yıkama Sistemlerinin, Kanal Dolgu Materyalinin KökK a n a l ına Bağlanma Dayanımı Üzerine Olan Etkisinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(3): 252-258, 2016 Farklı Yıkama Sistemlerinin, Kanal Dolgu Materyalinin KökK a n a l ına Bağlanma Dayanımı Üzerine Olan Etkisinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent DEMİRİZ Doğum tarihi: 25 Temmuz 1983 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2001-2006

Detaylı

Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu

Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2015; 37_1: 32-37 Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu Non-Surgical Retreatment And Apexification of a Failed

Detaylı

KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU)

KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU) KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU) OVERFILLING GUTTA-PERCHA TO THE MAXILLARY SINUS DURING ROOT CANAL TREATMENT (A CASE REPORT) Evren OK 1, Necdet ADANIR 2

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006).

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006). ESERLER LİSTESİ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Erten, H., Z. Zafersoy Akarslan ve E. Bodrumlu, Dental fear and anxiety levels of patients attending a dental clinic, Quintessence

Detaylı

Endodontic treatment of a maxillary first molar having three mesiobuccal canals: a case report

Endodontic treatment of a maxillary first molar having three mesiobuccal canals: a case report Cumhuriyet Dental Journal Volume 18 Issue 2 doi: 10.7126/cdj.58140.1008001646 Cumhuriyet Dental Journal available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ Volume 16 Number 1 e-issn : 2146-2852 Official

Detaylı

İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Araştırma/ KAYA, Research GANİDAĞLI Article AYAZ, İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF MICROLEAKAGE IN THE ROOT CANALS

Detaylı

Apikal Kök Rezorpsiyonunun Mineral Trioksit Agregat Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu

Apikal Kök Rezorpsiyonunun Mineral Trioksit Agregat Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi Olgu Sunumu Case Report Apikal Kök Rezorpsiyonunun Mineral Trioksit Agregat Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu Treatment of Apical Root Resorption Using Mineral

Detaylı

Biyoagregat ve Mineral Trioksit Agregatın Antimikrobiyal Etkilerinin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması

Biyoagregat ve Mineral Trioksit Agregatın Antimikrobiyal Etkilerinin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(3): 523-528 Biyoagregat ve Mineral Trioksit Agregatın Antimikrobiyal Etkilerinin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması Comparison of In Vitro Antimicrobial

Detaylı

kökün bulunma sıklığının oldukça düşük olduğu rapor edilmiştir. 9 Stone ve Stroner 10, üst çene büyük azı dişlerin palatinal kök kanal sayısı ve anato

kökün bulunma sıklığının oldukça düşük olduğu rapor edilmiştir. 9 Stone ve Stroner 10, üst çene büyük azı dişlerin palatinal kök kanal sayısı ve anato Olgu Sunumu/ ÖNAY, Case Report ÜNGÖR İKİ KANALLI PALATİNAL KÖK MORFOLOJİSİNE SAHİP ÜST MOLAR DİŞLERİN ENDODONTİK TEDAVİLERİ: İKİ OLGU RAPORU ENDODONTIC TREATMENT OF MAXILLARY MOLARS WITH TWO PALATAL ROOT

Detaylı

Orijinal makale GİRİŞ

Orijinal makale GİRİŞ Yeni Tıp Dergisi 2014;31:109-113 Orijinal makale Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerde Farklı Kanal Patı ve Doldurma Tekniğinin Vertikal Kök Kırığı Direnci Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Effects of different

Detaylı

Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin Çözünürlükleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin Çözünürlükleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma ARAŞTIRMA EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_3: 28-32 Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin Çözünürlükleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Solubility Of Different Retrograde Filling Materials: A Comparative Study

Detaylı

Farklı Uygulama Tekniklerinin İrigasyon Solüsyonlarının Etkinliği Üzerine Etkileri

Farklı Uygulama Tekniklerinin İrigasyon Solüsyonlarının Etkinliği Üzerine Etkileri Özgün Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2013; 34: 34-41 Farklı Uygulama Tekniklerinin İrigasyon Solüsyonlarının Etkinliği Üzerine Etkileri The Influence Of Irrigation Techniques On The Efficacy Of Solutions

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

Epiphany nin Farklı Kanal Dolgu Materyalleri ile Kök Kanalına Bağlanma Dayanımı

Epiphany nin Farklı Kanal Dolgu Materyalleri ile Kök Kanalına Bağlanma Dayanımı ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 3, Sayfa: 29-33, 2008 Epiphany nin Farklı Kanal Dolgu Materyalleri ile Kök Kanalına Bağlanma Dayanımı Intraradicular Dentin

Detaylı

Mineral Trioksit Agregatı (MTA) ile Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu

Mineral Trioksit Agregatı (MTA) ile Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 21-29, 2009 Mineral Trioksit Agregatı (MTA) ile Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu Apexification with Mineral

Detaylı

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler ENDODONTİ Program Koordinatörü: Doç. Dr. Atakan Kalender, atakankalender@gmail.com Ders Sorumluları: Prof.Dr. Nuran Ulusoy nuranulusoy@gmail.com Prof. Dr. Meltem Dartar Öztan, Meltem.Dartar@dentistry.ankara.edu.tr

Detaylı

Alt Kesici Dişlerde Farklı Güta-Perka Dolum Tekniklerinin Karşılaştırılması

Alt Kesici Dişlerde Farklı Güta-Perka Dolum Tekniklerinin Karşılaştırılması Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2015; 36_3: 132-138 Alt Kesici Dişlerde Farklı Güta-Perka Dolum Tekniklerinin Karşılaştırılması Comparison of Different Gutta-Percha Root Filling Techniques in Mandibular Incisors

Detaylı

Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi

Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 1-6 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi Demet Altunbaş (*),

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:2-2004

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:2-2004 PERİAPİKAL BÖLGENİN ph DEĞİŞİKLİKLERİNE KALSİYUM HİDROKSİT KARIŞIMLARININ ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Kerem Engin Akpınar* Arş. Gör. Melike Sezer** Dr. Dt. Kürşat Er* Prof. Dr. Hülya Güler** ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ESRA PAMUKÇU GÜVEN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Ege Üniversitesi 1999 Doktora Endodonti Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Farklı İrigasyon Tekniklerinin Etkinliğinin Boya Penetrasyon Testi ile Değerlendirilmesi

Farklı İrigasyon Tekniklerinin Etkinliğinin Boya Penetrasyon Testi ile Değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA EÜ Dişhek Fak Derg 2013; 34 (1): 42-47 Farklı İrigasyon Tekniklerinin Etkinliğinin Boya Penetrasyon Testi ile Değerlendirilmesi Efficacy Of Different Irrigation Techniques According To

Detaylı

El ve döner alet kullanımı sonrasında apikalden taşan debris miktarının ve kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmasının değerlendirilmesi

El ve döner alet kullanımı sonrasında apikalden taşan debris miktarının ve kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmasının değerlendirilmesi Cumhuriyet Dent J 2014;17(2):143-150 doi:10.7126/cdj.58140.1008002287 El ve döner alet kullanımı sonrasında apikalden taşan debris miktarının ve kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmasının değerlendirilmesi

Detaylı

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (2) : 52-57 Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Evaluation

Detaylı

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER : SCI-Expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER : SCI-Expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler: A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER : SCI-Expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler: A1. Kalyoncuoğlu E., Demiryürek Özsezer E., A Comparative Scanning

Detaylı

APİSEKTOMİDE FARKLI YÖNTEMLER UYGULANAN GUTA - PERKA KONİLERİNİN MARJİNAL ADAPTASYONU

APİSEKTOMİDE FARKLI YÖNTEMLER UYGULANAN GUTA - PERKA KONİLERİNİN MARJİNAL ADAPTASYONU G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 89-98, 1986 APİSEKTOMİDE FARKLI YÖNTEMLER UYGULANAN GUTA - PERKA KONİLERİNİN MARJİNAL ADAPTASYONU Nuran ULUSOY* Kanal tedavisi sırasında pulpa boşluğunun

Detaylı

İki Adet Palatinal Kökü Olan Maksiller İkinci Molar Dişin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi

İki Adet Palatinal Kökü Olan Maksiller İkinci Molar Dişin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi OLGU SUNUMU DOI: 10.5336/dentalcase.2016-53976 İki Adet Palatinal Kökü Olan Maksiller İkinci Molar Dişin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi Gülşah USLU, a Taha ÖZYÜREK, a Koray YILMAZ b a Endodonti AD,

Detaylı

İnternal kök rezorpsiyonunun MTA ile tedavisi: Olgu bildirimi

İnternal kök rezorpsiyonunun MTA ile tedavisi: Olgu bildirimi OLGU SUNUMU İnternal kök rezorpsiyonunun MTA ile tedavisi: Olgu bildirimi Tuba Gök 1, İsmail Davut Çapar 1 Selcuk Dental Journal, 2014; 2: 66-70 Treatment of internal root resorption with MTA: A case report

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: AYFER ATAV ATEŞ İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: ayfer.atav@okan.edu.tr

Detaylı

ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU

ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU ENDODONTIC TREATMENT OF A MAXILLARY CENTRAL INCISOR WITH TYPE III DENS INVAGINATUS: A CASE REPORT Mesut Enes ODABAŞ 1

Detaylı

Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi +

Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi + ARAŞTIRMA Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi + Erhan ÖZCAN *, İsmail Davut ÇAPAR #, Özlem KAHVECİ DOYDUK, Hale

Detaylı

REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE

REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE Ali Çağın YÜCEL * Ebru ÖZSEZER * Eda GÜLER * Elif KALYONCUOĞLU * Ahmet Umut

Detaylı

KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI

KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI Araştırma/ TANBOĞA, Research EREN, Article ALTINOK, KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI EFFECT OF ER:YAG LASER ON SMEAR LAYER REMOVAL OF EXTRACTED HUMAN TEETH

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 6771630-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Ebru HAZAR BODRUMLU Doğum Yeri : Tosya Tarihi : 06/ 06 / 1979 E mail hazarebru@yahoo.com Telefon 0 372 2613659 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:

Detaylı

KÖK REZORPSİYONU OLAN BİR OLGUNUN ENDODONTİK VE CERRAHİ KOMBİNE TEDAVİSİ : OLGU SUNUMU

KÖK REZORPSİYONU OLAN BİR OLGUNUN ENDODONTİK VE CERRAHİ KOMBİNE TEDAVİSİ : OLGU SUNUMU İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 2 Sayfa: 57-63, 2013 57 OLGU SUNUMU KÖK REZORPSİYONU OLAN BİR OLGUNUN ENDODONTİK VE CERRAHİ KOMBİNE TEDAVİSİ : OLGU SUNUMU Endodontic

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİDE BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDODONTİK TEDAVİDE BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Feridun ŞAKLAR ENDODONTİK TEDAVİDE BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞARI ORANLARI Kök kanal tedavisindeki başarı oranlarının belirlenmesi için bu güne kadar çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Detaylı

Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu

Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu OLGU SUNUMU Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu Murat MADEN *, Ekim Onur ORHAN *, Furkan ERTUĞRUL * SÜ Dişhek Fak Derg, 2011;20:183-187 Removing

Detaylı

ÜÇ FARKLI REZİN BAZLI KÖK KANAL DOLGU PATININ KORONAL BAKTERİYEL SIZINTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜÇ FARKLI REZİN BAZLI KÖK KANAL DOLGU PATININ KORONAL BAKTERİYEL SIZINTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 44(2) 93-100, 2017 ÜÇ FARKLI REZİN BAZLI KÖK KANAL DOLGU PATININ KORONAL BAKTERİYEL SIZINTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Three Different Resin Based Root Canal Sealers

Detaylı

ANATOMİK DÜZENSİZLİKLERE SAHİP DİŞLERDE KÖK KANAL TEDAVİSİ (3 olgu nedeniyle)

ANATOMİK DÜZENSİZLİKLERE SAHİP DİŞLERDE KÖK KANAL TEDAVİSİ (3 olgu nedeniyle) Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 1,2002 ANATOMİK DÜZENSİZLİKLERE SAHİP DİŞLERDE KÖK KANAL TEDAVİSİ (3 olgu nedeniyle) Dt. Kürşat ER* ÖZET Kök kanal nde basan, kök kanal

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ PR.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ PR. MUSTAFA MURAT KOÇAK Öğrenim Bilgisi Doktora 2001 2007 Lisans 1994 Ekim/2000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI/ENDODONTİ BİLİM DALI Tez

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLERİ TEKNOLOJİ İLE MİNİMAL İNVAZİV OPERATİF TEKNİKLER Prof. Dr. Nuran Ulusoy

DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLERİ TEKNOLOJİ İLE MİNİMAL İNVAZİV OPERATİF TEKNİKLER Prof. Dr. Nuran Ulusoy DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLERİ TEKNOLOJİ İLE MİNİMAL İNVAZİV OPERATİF TEKNİKLER Prof. Dr. Nuran Ulusoy Buonocore tarafından 1950 ve 60 lı yıllarda öne sürülen asit-etch tekniği restoratif diş hekimliğinde önemli

Detaylı

KÖK UCU DOLGU MATERYALLER N N ph SININ

KÖK UCU DOLGU MATERYALLER N N ph SININ A.Ü. Di Hek. Fak. Derg. 39(2) 49-55, 2012 KÖK UCU DOLGU MATERYALLER N N ph SININ KAR ILA TIRMALI DE ERLEND R LMES COMPARATIVE EVALUATION of ph of NEW ROOT-END FILLING MATERIAL Nuray TÜLO LU * Emine EN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ. Journal of Dental Faculty of Ankara University

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ. Journal of Dental Faculty of Ankara University ISSN 1016-8710 ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Dental Faculty of Ankara University Cilt Volume Sayı Number January April 43 1 2016 Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

OVAL KÖK KANALLI DİŞLERDE FARKLI MEKANİK İŞLEMLER VE POST SİSTEMLERİ KULLANIMININ KÖK KANAL DENTİNİNE BAĞLANMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OVAL KÖK KANALLI DİŞLERDE FARKLI MEKANİK İŞLEMLER VE POST SİSTEMLERİ KULLANIMININ KÖK KANAL DENTİNİNE BAĞLANMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI OVAL KÖK KANALLI DİŞLERDE FARKLI MEKANİK İŞLEMLER VE POST SİSTEMLERİ KULLANIMININ KÖK KANAL DENTİNİNE BAĞLANMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

APEKSİFİKASYON (Bir Olgu Bildirimi)

APEKSİFİKASYON (Bir Olgu Bildirimi) APEKSİFİKASYON (Bir Olgu Bildirimi) Arş. Gör. Kürşat ER * Yrd. Doç. Dr. Kerem Engin AKPINAR** ÖZET Bu vakada 20 yaşındaki bir bayan hastanın kronik apikal periodontitis tanısı konulan ve başarısız bir

Detaylı

Farklı Yıkama Tekniklerinin Smear Tabakasını Uzaklaştırma Etkinlikleri

Farklı Yıkama Tekniklerinin Smear Tabakasını Uzaklaştırma Etkinlikleri Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2017; 38_1: 32-38 Farklı Yıkama Tekniklerinin Smear Tabakasını Uzaklaştırma Etkinlikleri Smear Layer Removal Efficacy Of Different Irrigation Techniques Burcu ŞEREFOĞLU 1,

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

KLİNİK KULLANIMDA GÜTAPERKA KONİLERİN DEZENFEKSİYONU ÖZET

KLİNİK KULLANIMDA GÜTAPERKA KONİLERİN DEZENFEKSİYONU ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 147-153, 1990 KLİNİK KULLANIMDA GÜTAPERKA KONİLERİN DEZENFEKSİYONU Bahar ÖZÇELİK* Şebnem BÜYÜKKILIÇ** Ruhi ALAÇAM*** ÖZET Bu çalışmada, gütaperka konilerin

Detaylı

Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin adaptasyonu

Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin adaptasyonu Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):18-24 Özgün araştırma makalesi Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden adeziv sistemlerin adaptasyonu Seda Arslan, 1 *

Detaylı

KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ Case Report KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU NON-SURGICAL ENDODONTIC TREATMENT OF LARGE CYST-LIKE PERIAPICAL LESIONS: A CASE REPORT

Detaylı

Postlar endodontik tedavi sonrası dişlerde görülen aşırı madde kaybının

Postlar endodontik tedavi sonrası dişlerde görülen aşırı madde kaybının ORİJİNAL ARAŞTIRMA Oval ve Yuvarlak Fiber Postların Push-Out Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirilmesi İsmail UZUN, a Cangül KESKİN, a Buğra GÜLER, a Özgür ÖZDEMİR a a Endodonti AD, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş Hast.ve Tedavisi Hacettepe Üniversitesi 1974

Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş Hast.ve Tedavisi Hacettepe Üniversitesi 1974 1. Adı Soyadı: İBRAHİM TİMUR ESENER 2. Doğum Tarihi: 25.09.1947 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gokce.aykol@okan.edu.tr

Detaylı

KÖK KANALLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN ÜÇ FARKLI ENSTRÜMANIN İN VİTRO KARŞILAŞTIRILMASI

KÖK KANALLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN ÜÇ FARKLI ENSTRÜMANIN İN VİTRO KARŞILAŞTIRILMASI KÖK KANALLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN ÜÇ FARKLI ENSTRÜMANIN İN VİTRO KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Oğuz Yoldaş* Dt.Ayşin Topuz* Arş.Gör.Dr.Gülşah Seydaoğlu*** Yrd.Doç.Dr.Haluk Öztunç** Dt.A.Şehnaz

Detaylı

ARAŞTIRMA. Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim dalı, İzmir, Türkiye. Abstract

ARAŞTIRMA. Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim dalı, İzmir, Türkiye. Abstract SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt 5 / Sayı 2 / 2014 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Farklı dolum teknikleri ile doldurulan kök kanallarından kanal dolgu malzemesinin Evaluation of root canal filling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN. İletişim Bilgileri:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN. İletişim Bilgileri: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 6771630-3856 Mail: gokce.aykol@okan.edu.tr

Detaylı

DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU

DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Emre BODRUMLU Doğum Yeri, tarihi : Ankara, 1975 Email: ebodrumlu@gmail.com EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR: Okul Yıllar İlkokul Özel Gönen İlkokulu 1982-1987

Detaylı

FARKLI KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN KORONAL SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN KORONAL SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(1) 17-25, 2008 FARKLI KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN KORONAL SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Coronal Leakage of Different Root Canal Obturation Techniques Dr.

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Farklı irrigasyon solüsyonlarının MTA Fillapex kanal patının bağlanma dayanımı üzerine etkisi

Farklı irrigasyon solüsyonlarının MTA Fillapex kanal patının bağlanma dayanımı üzerine etkisi Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):1-5 Özgün araştırma makalesi Farklı irrigasyon solüsyonlarının MTA Fillapex kanal patının bağlanma dayanımı üzerine etkisi Erhan Özcan, 1 * İsmail Davut Çapar, 1 Ali

Detaylı

TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ( )

TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ( ) TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ (1984-2016) Ankara-Ocak 2017 DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ DOKTORA PROGRAMI ARŞİV NO ÖĞRENCİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : Merve AKÇAY 2. DOĞUM TARİHİ : 28 Ekim 1984 3. ÜNVANI: Yardımcı Doçent 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 6771630-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET G.U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 173-179 1991 MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI Yrd. Doç. Dr. Selçuk BASA* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Maksiller sinüste yabancı maddelere

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI

SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI THE EVALUATION OF THE SAFETY OF THE ROOT CANAL PREPARATIONS MADE FOR THE USING OF SYSTEM

Detaylı

YENİ NESİL NiTi EĞELER. HyFlex CM & EDM. Daima doğru yolda

YENİ NESİL NiTi EĞELER. HyFlex CM & EDM. Daima doğru yolda YENİ NESİL NiTi EĞELER & EDM Daima doğru yolda EDM Elektrik Boşaltımıyla İşleme Yeni EDM eğeleri 5'inci nesil kök kanal eğelerini oluşturmaktadır. EDM NiTi eğeleri, elektrik boşaltımıyla işleme yöntemi

Detaylı

SEVİNÇ AKTEMUR TÜRKER

SEVİNÇ AKTEMUR TÜRKER SEVİNÇ AKTEMUR TÜRKER DOÇENT E-Posta Adresi : sevincaktemur@hotmail.com Telefon (İş) : 3722613639- Telefon (Cep) : Faks : 3722613603 Adres : BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şeyda ERŞAHAN EROĞLU Ünvanı: Endodonti uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Dişhekimliği Fakültesi Marmara Üniversitesi 2000 Doktora Endodonti GATA Sağlık Bilimleri

Detaylı

DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI

DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 15-20, 1994 DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya CAN**, Tayfun ALAÇAM***, Deniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla /

ÖZGEÇMİŞ. Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BURÇİN ARICAN ÖZTÜRK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: burcin.ozturk@okan.edu.tr

Detaylı

Arş. Gör. Dt. Hüseyin HATIRLI * Yrd. Doç. Dr. Bilal YAŞA *

Arş. Gör. Dt. Hüseyin HATIRLI * Yrd. Doç. Dr. Bilal YAŞA * Olgu Sunumu/ HATIRLI, Case Report YAŞA DENS İNVAJİNATUS ANOMALİSİNDE FARKLI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: İKİ OLGU SUNUMU DIFFERENT TREATMENT APPROACHES IN DENS INVAGINATUS ANOMALY: TWO CASE REPORTS Arş. Gör. Dt.

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

AKUT APİKAL PERİODONTİTİSİN TEDAVİSİNDE FARKLI TAŞIYICILARLA HAZIRLANAN KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI MEDİKAMANLARIN POSTOPERATİF AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ

AKUT APİKAL PERİODONTİTİSİN TEDAVİSİNDE FARKLI TAŞIYICILARLA HAZIRLANAN KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI MEDİKAMANLARIN POSTOPERATİF AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 77-82, 2006 AKUT APİKAL PERİODONTİTİSİN TEDAVİSİNDE FARKLI TAŞIYICILARLA HAZIRLANAN KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI MEDİKAMANLARIN POSTOPERATİF AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ Effect of Calcium

Detaylı

PROF. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU

PROF. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU PROF. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Emre BODRUMLU Doğum Yeri : Ankara Tarihi : 04 / 10 / 1975 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR: Okul Yıllar İlkokul Özel Gönen İlkokulu 1982-1987 Ortaokul Ankara

Detaylı

ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA YAPILAN ENDODONTİK TEDAVİLERİN DİŞLERE GÖRE DAĞILIMI

ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA YAPILAN ENDODONTİK TEDAVİLERİN DİŞLERE GÖRE DAĞILIMI ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA YAPILAN ENDODONTİK TEDAVİLERİN DİŞLERE GÖRE DAĞILIMI Dr.Dt. Semih SERT (*), Dr.Dt. Cengiz ÖZÇELİK (**), Dr.Dt. Yaşar Meriç TUNCA (***), Dr.Dt. Güneş ŞAHİNKESEN (***) Gülhane Tıp

Detaylı

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Prof. Dr. W. H. Mörmann and Dr. A. Bindl, University of Zurich, Switzerland İnleyler, bölümlü ve tam kuronlar ve sabit restorasyonlar için elmas frez

Detaylı