Denizbank Anonim Şirketi nin 31 Mart 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Denizbank Anonim Şirketi nin 31 Mart 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu"

Transkript

1 nin 31 Mart 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 12 Mayıs 2006 Bu rapor 56 sayfadır.

2 I. Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu II. Kamuya Açıklanacak Finansal Raporu

3

4 DENİZBANK A.Ş. NİN 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi Büyükdere Caddesi No: ESENTEPE/İSTANBUL Bankanın Telefon ve Faks Numaraları Tel : Faks: Bankanın Elektronik Site Adresi İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER BANKA NIN KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARI BANKA NIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. KÜRŞAD TAÇALAN SUAVİ DEMİRCİOĞLU CEMALETTİN HASDEMİR HAKAN ATEŞ Genel Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu ve Denetim Yönetim Kurulu Üyesi Grup Müdürü Komitesi Üyesi Genel Müdür CAN TAŞPULAT İç Denetim Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi İHSAN VEYSİ SEVİĞ Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Başkanı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad-soyad/Unvan: Şehsuvar ALADAĞ/ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Tel No : Faks No:

5 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklileri II. III. IV. ihtiva eden tarihçesi Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimi doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklama V. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanları VI. Diğer bilgiler İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolar I. Bilançolar II. Bilanço dışı yükümlülükler tabloları III. Gelir tabloları IV. Özkaynak değişim tabloları V. Nakit akım tabloları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar II. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar III. Kredi riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Piyasa riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Kur riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar VII. Likidite riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar VIII. Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar X. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açıklanması Gereken Hususlar I. Bilançonun aktif kalemlerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar II. Bilançonun pasif kalemlerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar III. Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar IV. Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VI. Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VII. Banka birleşme ve devirleri ile bankalarca iktisap edilen ortaklıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VIII. Bankanın dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar IX. Bankanın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar X. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar

6 BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Açıklama ve Dipnotlar I. Banka nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar ALTINCI BÖLÜM Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu I. Bağımsız sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar

7 (Para birimi: Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi Denizbank A.Ş. (Banka), Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere 1938 yılında bir devlet bankası olarak kurulmuştur yılında hükümetin bazı devlet bankalarını birleştirme kararı sonrasında Banka, Emlakbank çatısı altına girmiştir. 20 Mart 1997 tarih ve 97/5 sayılı karar ile Denizbank A.Ş. hisselerinin %100 ünün özelleştirilmesine karar verilmiş, bu kararı takiben Zorlu Holding A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında 29 Mayıs 1997 tarihinde hisse satışı sözleşmesi imzalanmış ve Banka 25 Ağustos 1997 tarihinde faaliyet izni alarak faaliyetlerine başlamıştır. Bankanın hisse senetleri 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmeye başlamıştır. Banka nın hisselerinin %25 i halka açıktır. II. III. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama Banka nın sermayesinin % 75 ine Zorlu Holding A.Ş. sahiptir. Banka nın hisselerinin %25 i halka açıktır ve 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile bunların bankada sahip oldukları paylara ilişkin açıklama Sahip oldukları pay Adı Soyadı Görevi (%) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Veysi Seviğ Başkan -- Yönetim Kurulu Üyeleri M.Cem Bodur Başkan Vekili -- Mustafa Tınaz Titiz Üye -- Fikret Arabacı Üye -- Cemalattin Hasdemir Üye -- Can Taşpulat İç denetim sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyesi -- Hakan Ateş Üye-Genel Müdür Denetim Kurulu Üyeleri Cem Kadırgan Şerif Arı

8 Adı Soyadı Genel Müdür Yardımcıları Dinçer Alpman Bora Böcügöz Suavi Demircioğlu Arif İsfendiyaroğlu Tanju Kaya Behçet Perim Mehmet Saraç Nihat Sevinç Nesrin Sungu Hüseyin Uyar Sahip oldukları pay (%) IV. Ara dönem mali tablolarına ilişkin açıklamalar 31 Mart 2006 itibarıyla mali tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politika ve yöntemleri, ara dönem mali tabloların hazırlanmasında değiştirilmeden uygulanmıştır. Ara dönemde gerçekleşen mevsimsellik veya dönemsellik arzeden işlemler bulunmamaktadır. Mali tabloları etkileyen temel hatalar ve önemli ölçüde sürekli olmayan işlemler bulunmamaktadır. Varlıklar, yükümlülükler, özkaynaklar, net kar veya nakit akımlarını etkileyen ve nitelik, tutar veya oluşum bakımından olağan faaliyetlerin dışında gerçekleşen kalemler bulunmamaktadır. Önemlilik ilkesi dikkate alınarak önceki dönem mali tablolarında, cari döneme ilişkin olarak yer alan tahmini tutarlarda meydana gelen değişiklikler bulunmamaktadır. Dönem içerisinde borçlanma senetleri ile sermaye araçlarının ihracı ve bu işlemlere ilişkin olarak yapılan ödemeler bulunmamaktadır. İmtiyazlı hisse senetleri ayrıca gösterilmek suretiyle, hisse başına ve toplam temettü ödemeleri bulunmamaktadır. Ara dönem mali tabloların düzenlenmesine esas tarihten sonra ortaya çıkan işlemler Dördüncü Bölüm-XI de bilanço sonrası hususlarda belirtilmiştir. Ortaklıkların, uzun vadeli yatırımların edinilmesi veya elden çıkarılması, yeniden yapılanma, durdurulan faaliyetler gibi bankanın yapısına etki eden işlemler bulunmamaktadır. Yıl sonu bilanço düzenleme tarihinden sonra ortaya çıkan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerde değişiklik bulunmamaktadır. 2

9 31Mart 2006 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan V. Diğer Bilgiler Banka nın Ticaret Ünvanı: Banka nın Genel Müdürlüğü nün Adresi: Büyükdere Caddesi No:106 Esentepe İstanbul Banka nın Telefon ve Faks Numaraları: Telefon: (0212) Banka nın Elektronik Site Adresi: Banka nın Elektronik Posta Adresi: Faks : (0212) Raporlama Dönemi: 1 Ocak Mart 2006 Mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan bilgiler aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. 3

10 İKİNCİ BÖLÜM MALİ TABLOLAR I. Bilançolar II. Bilanço Dışı Yükümlülükler Tabloları III. Gelir Tabloları IV. Özkaynak Değişim Tabloları V. Nakit Akım Tabloları

11 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (4.I.1) 215, , , , , , Kasa 39,316-39,316 40,328-40, Efektif Deposu - 83,771 83, , , T.C. Merkez Bankası 176, , , , , , Diğer ,049 1,049 II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (4.I.2) 116,949 23, , ,048 19, , Devlet Borçlanma Senetleri 42,899 8,111 51,010 85,858 7,564 93, Devlet Tahvili 38,589 8,111 46,700 79,672 7,564 87, Hazine Bonosu 4,310-4,310 6,186-6, Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Hisse Senetleri 74,050-74,050 91,190-91, Diğer Menkul Değerler - 15,721 15,721-11,553 11,553 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (4.I.3) 64, , ,984 88,027 1,698,229 1,786, Bankalar 64, , ,984 88,027 1,698,229 1,786, Yurtiçi Bankalar 41, , ,649 76, , , Yurtdışı Bankalar 23, , ,335 12,000 1,314,660 1,326, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI (4.I.4) 655, , , , Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 655, , , , İMKB Takasbank P iy asasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (4.I.5) 526, , , , ,825 1,119, Hisse Senetleri 3,466-3,466 3,466-3, Diğer Menkul Değerler 523, , , , ,825 1,116,248 VI. KREDİLER (4.I.6) 3,572,591 1,599,365 5,171,956 3,045,562 1,513,543 4,559, Kısa Vadeli 2,094, ,516 2,843,252 2,096, ,651 2,787, Orta ve Uzun Vadeli 1,464, ,849 2,315, , ,892 1,759, Takipteki Krediler 144,828 1, , , , Özel Karşılıklar (-) 131,803 1, , , ,410 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (4.I.7) VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (4.I.8) 24,115 22,412 46,527 24,115 10,817 34, Devlet Borçlanma Senetleri 24,115-24,115 24,115-24, Devlet Tahvili 24,115-24,115 24,115-24, Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler - 22,412 22,412-10,817 10,817 IX. İŞTİRAKLER (Net) (4.I.9) 104, , , , Mali İştirakler Mali Olmay an İştirakler 104, , , ,478 X. B AĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (4.I.10) 73,481 64, ,350 76,555 63, , Mali Ortaklıklar 68,632 64, ,501 68,632 63, , Mali Olmayan Ortaklıklar 4,849-4,849 7,923-7,923 XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) (4.I.11) XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) (4.I.12) Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR - 323, , , ,430 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR (4.I.13) 74,380 1,893 76,273 58,765 2,204 60,969 XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (4.I.14) 85,676 45, ,877 81,386 31, , Kredilerin 57,037 17,729 74,766 43,101 16,687 59, Menkul Değerlerin 23,625 5,141 28,766 33,310 6,744 40, Diğer 5,014 22,331 27,345 4,975 8,053 13,028 XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (4.I.15) 113, , , , Defter Değeri 189, , , , Birikmiş Amortismanlar ( - ) 76, ,168 70, ,310 XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (4.I.16) 10, ,753 11, , Şerefiye Diğer 36, ,968 35, , Birikmiş Amortismanlar ( - ) 25, ,215 24, ,495 XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ (4.I.17) 11,593-11,593 7,017-7,017 XIX. DİĞER AKTİFLER (4.I.18) 108,369 15, ,650 97,328 2,109 99,437 AKTİF TOPLAMI 5,758,022 3,525,325 9,283,347 5,111,039 4,246,770 9,357,809 5

12 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (4.II.1) 2,989,530 2,365,453 5,354,983 2,604,643 2,629,728 5,234, Bankalararası Mevduat 96,257 19, , ,873 39, , Tasarruf Mevduatı 1,870,962-1,870,962 1,594,180-1,594, Resmi Kuruluşlar Mevduatı 42,224-42,224 43,919-43, Ticari Kuruluşlar Mevduatı 898, , , , Diğer Kuruluşlar Mevduatı 81,513-81,513 28,537-28, Döviz Tevdiat Hesabı - 2,345,260 2,345,260-2,589,639 2,589, Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI (4.II.2) 125, , , , Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar İMKB Takasbank Piy asasından Alınan Borçlar 15,000-15,000 92,500-92, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 110, , , ,607 III. ALINAN KREDİLER (4.II.3) 141,829 2,071,680 2,213, ,188 2,097,748 2,283, T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Diğer Krediler 141,829 2,071,680 2,213, ,188 2,097,748 2,283, Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 61,067 12,364 73,431 41,623 12,812 54, Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 80,762 2,059,316 2,140, ,565 2,084,936 2,229,501 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4.II.4) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR (4.II.5) VI. MUHTELİF BORÇLAR (4.II.6) 208,555 11, , ,896 5, ,194 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4.II.7) 65,274 4,890 70,164 50,986 2,619 53,605 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER (4.II.8) 15,265-15,265 23,305-23,305 IX. FAKTORİNG BORÇLARI (4.II.9) X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (4.II.10) - 14,990 14,990-18,770 18, Finansal Kiralama Borçları - 16,415 16,415-20,585 20, Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - 1,425 1,425-1,815 1,815 XI. FAİZ VE G İDER REESKONTLARI (4.II.11) 22,938 56,180 79,118 27,972 42,555 70, Mevduatın 14,910 7,765 22,675 17,587 6,364 23, Alınan Kredilerin 1,502 26,825 28,327 4,008 24,765 28, Repo İşlemlerinin Diğer 6,483 21,590 28,073 6,058 11,426 17,484 XII. KARŞILIKLAR (4.II.12) 127,818 10, , ,667 10, , Genel Karşılıklar 32,844-32,844 34,786-34, Kıdem Tazminatı Karşılığı 18,875-18,875 18,875-18, Vergi Karşılığı 71,835-71,835 56,861-56, Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 4,264 10,477 14,741 4,145 10,695 14,840 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (4.II.12) XIV. AZINLIK HAKLARI XV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ (4.II.14) XVI. ÖZKAYNAKLAR (4.II.13) 1,039,947 10,576 1,050,523 1,024,812 22,820 1,047, Ödenmiş Sermay e 316, , , , Sermaye Yedekleri 386,954 (281) 386, , , Hisse Senedi İhraç Primleri (4.II.14) 98,351-98,351 98,351-98, Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu (4.II.15) 83,259 (281) 82, , , Yeniden Değerleme Fonu (4.II.16) Yeniden Değerleme Değer Artışı (4.II.17) 16,180-16,180 16,180-16, Diğer Sermaye Yedekleri (4.IX.4) 189, , , , Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Kâr Yedekleri 312, , , , Yasal Yedekler (4.II.18) 15,666-15,666 5,631-5, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (4.II.19) 300, , , , Diğer Kâr Yedekleri (3,452) - (3,452) (3,611) - (3,611) 16.4.Kâr veya Zarar (4.II.20) 23,937 10,857 34, ,033 22, , Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 7,017-7,017 10,098-10, Grubun Payı 7,017-7,017 10,098-10, Azınlık Hakları Dönem Net Kâr ve Zararı 16,920 10,857 27, ,935 22, , Grubun Payı 16,920 10,857 27, ,935 22, , Azınlık Hakları PASİF TOPLAMI 4,737,106 4,546,241 9,283,347 4,527,576 4,830,233 9,357,809 6

13 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço Dışı Yükümlülükler Tabloları CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 5,177,588 7,769,131 12,946,719 3,998,265 5,720,482 9,718,747 I. GARANTİ ve KEFALETLER (4.IV.5) 1,025,155 2,301,503 3,326,658 1,011,639 2,142,386 3,154, Tem inat Mektupları (4.IV.3) 1,025,155 1,170,346 2,195,501 1,011,639 1,092,106 2,103, Devlet İhale Kanunu Kapsam ına Girenler Dış Ticaret İşlem leri Dolay ısıyla Verilenler Diğer Tem inat Mektupları 1,025,155 1,170,346 2,195,501 1,011,639 1,092,106 2,103, Banka Kredileri - 200, , , , İthalat Kabul Kredileri - 200, , , , Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 807, , , , Belgeli Akreditifler - 664, , , , Diğer Akreditifler - 142, ,678-90,534 90, Garanti Verilen Prefinansm anlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerim izden - 122, , , , Diğer Kefaletlerim izden II. TAAHHÜTLER (4.IV.5) 2,336,318-2,336,318 2,061,290-2,061, Cay ılam az Taahhütler (4.IV.1) 2,335,637-2,335,637 2,060,609-2,060, Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 42,254-42, Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 381, , , , İhracat Taahhüt. Kay naklanan Vergi ve Fon Yüküm l Kredi Kartı Harcam a Lim it Taahhütleri 1,856,996-1,856,996 1,649,932-1,649, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar Diğer Cayılam az Taahhütler 54,546-54,546 50,407-50, Cay ılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (4.IV.2) 1,816,115 5,467,628 7,283, ,336 3,578,096 4,503, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 238,721 3,403,794 3,642,515 82,560 2,118,274 2,200, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 15,681 1,802,591 1,818,272 54,963 1,045,525 1,100, Vadeli Döviz Satım İşlem leri 223,040 1,601,203 1,824,243 27,597 1,072,749 1,100, Para ve Faiz Swap İşlem leri 247, , ,589 41, , , Swap Para Alım İşlem leri - 164, ,899-96,849 96, Swap Para Satım İşlemleri 140,190 29, ,000 41,060 62, , Swap Faiz Alım İşlem leri 106,930 8, ,142-9,581 9, Swap Faiz Satım İşlem leri - 115, ,548-9,581 9, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 1,330,074 1,742,872 3,072, ,716 1,123,517 1,925, Para Alım Opsiyonları 651, ,900 1,533, , , , Para Satım Opsiyonları 678, ,606 1,533, , , , Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları - 2,683 2, Menkul Değerler Satım Opsiyonları - 2,683 2, Futures Para İşlem leri ,482 75, Futures Para Alım İşlem leri ,801 52, Futures Para Satım İşlem leri ,681 22, Futures Faiz Alım-Satım İşlem leri Futures Faiz Alım İşlem leri Futures Faiz Satım İşlem leri Diğer 200 1,511 1,711-82,191 82,191 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 3,336, ,650 4,326,076 3,239, ,360 4,074,861 IV. EM ANET KIYM ETLER (4.IV.6) 2,975, ,369 3,662,543 2,972, ,241 3,572, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Em anete Alınan Menkul Değerler 2,565, ,562 2,768,653 2,523, ,522 2,704, Tahsile Alınan Çekler - 99,906 99, ,958 82, Tahsile Alınan Ticari Senetler 198, , ,675 91, , , Tahsile Alınan Diğer Kıy m etler İhracına Aracı Olunan Kıy m etler 85,573-85, , , Diğer Emanet Kıymetler ,291 25,512-46,947 46, Em anet Kıymet Alanlar 126, , , ,289 V. REHİNLİ KIYMETLER 361, , , , , , Menkul Kıymetler Tem inat Senetleri 361, , , , , , Em tia Varant Gay rim enkul Diğer Rehinli Kıy m etler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KAB UL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER B İLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAM I (A+B ) 8,514,014 8,758,781 17,272,795 7,237,766 6,555,842 13,793,608 7

14 31 Mart 2006 ve 2005 Tarihlerinde Sona Eren Dönemler İtibarıyla Konsolide Olmayan Gelir Tabloları GELİR VE GİDER KALEMLERİ CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Sınırlı Denetimden Geçmiş Sınırlı Denetimden Geçmiş Dipnot (01/01/ /03/2006) (01/01/ /03/2005) I. FAİZ GELİRLERİ (4.III.1) 235, , Kredilerden Alınan Faizler 165, , TP Kredilerden Alınan Faizler 138, , Kısa Vadeli Kredilerden 90,310 93, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 48,254 13, YP Kredilerden Alınan Faizler 24,879 17, Kısa Vadeli Kredilerden 10,438 9, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 14,441 7, Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1,752 1, Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 5,702 3, Bankalardan Alınan Faizler 14,005 6, T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan 3,093 1, Yurtdışı Bankalardan 10,912 5, Yurtdışı Merkez ve Şubelerden Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 5, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 41,736 64, Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 3,000 9, Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 37,668 54, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1, Diğer Faiz Gelirleri 3,490 3,698 II. FAİZ GİDERLERİ (4.III.2) 133,093 91, Mevduata Verilen Faizler 94,921 69, Bankalararası Mevduata 3,723 4, Tasarruf Mevduatına 55,102 37, Resmi Kuruluşlar Mevduatına 1, Ticari Kuruluşlar Mevduatına 16,583 13, Diğer Kuruluşlar Mevduatına Döviz Tevdiat Hesaplarına 17,891 13, Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 889 2, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 34,656 11, T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara 2,082 2, Yurtdışı Bankalara 32,574 9, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Kuruluşlara İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri 2,627 7,350 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 102, ,752 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 34,374 18, Alınan Ücret ve Komisyonlar (4.III) 44,671 26, Nakdi Kredilerden 3,758 2, Gayri Nakdi Kredilerden 8,346 7, Diğer 32,567 16, Verilen Ücret ve Komisyonlar (4.III) 10,297 7, Nakdi Kredilere Verilen - 1, Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer 10,292 6,637 V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden - - VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR (1,455) (3,061) 6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 8,510 4, Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 36,909 29, Türev Finansal Araçlardan Kârlar 29,574 15, Diğer 7,335 13, Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) 28,399 24, Türev Finansal Araçlardan Zararlar 24,874 20, Diğer 3,525 4, Kambiyo Kâr/Zararı (Net) (9,965) (8,004) Kambiyo Kârı 621, , Kambiyo Zararı (-) 631, ,080 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (4.III.3) 34,239 36,714 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 169, ,813 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (4.III.4) 39,244 21,826 X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) (4.III.5) 92,741 82,561 XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) 37,946 60,426 XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR (4.III.6) ,177 XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI - - XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) 38,549 72,603 XV. VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (4.III.7) (10,772) (12,888) 15.1 Cari Vergi Karşılığı (15,348) (12,888) 15.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 4,576 - XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV+XV) 27,777 59,715 XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) - - XVIII. KONSOLİDASYON DIŞI ORTAKLIKLAR KÂR/ZARARI (-) (4.III.8) - - XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII-XVIII) (4.III.9) 27,777 59, Grubun Kârı / Zararı 27,777 59, Azınlık Hakları Kârı / Zararı - - Hisse Başına Kâr / Zarar

15 31 Mart 2006 ve 2005 Tarihlerinde Sona Eren Dönemler İtibarıyla Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tabloları ( Tutarlar Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Genel Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Toplam ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/03/2005 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 316, ,164 98, (710) 122, , , ,535 II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler - III. Yeni Bakiye (I + II) 316, ,164 98, (710) 122, , , ,535 IV. Net Dönem Kârı veya Zararı 59, ,715 V. Kar Dağıtımı , ,983 - (122,711) (10,097) 5.1. Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar , ,983 - (122,711) (10,097) 5.3. Diğer VI. S ermaye Artırımı ,098 - (394) (27,492) (16,952) 6.1. Nakden Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı (394) - (394) 6.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu (27,492) (27,492) 6.5. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları , , Diğer (4.V.6) VII. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII) 316, ,164 98,351-5, , ,715 10,098-13,447 87, ,201 CARİ DÖNEM ( 31/03/2006 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 316, ,164 98,351-5, ,983 (3,611) 200,714 10,098-16, ,022 1,047,632 Dönem İçindeki Artışlar: (4.V.1) II. S atılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (30,547) (30,547) 2.1.Net Rayiç Değer Kârı / Zararı (30,547) (30,547) III. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Rayiç Değer Kârı / Zararı Aktarılan Tutarlar: (4.V.2) IV. S atılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden ,503 5, Net Kâra Aktarılan Tutarlar ,503 5,503 V. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Kâra Aktarılan Tutarlar Varlıklara Aktarılan Tutarlar VI. Dönem Net Kârı 27,777 27,777 VII. Kar Dağıtımı , ,759 - (200,714) (3,080) Dağıtılan Temettü (4.V.3) Yedeklere Aktarılan Tutarlar (4.V.4) , , (203,794) Diğer (200,714) 200, VIII. S ermaye Artırımı Nakden Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları Diğer (4.V.6) IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 316, ,164 98,351-15, ,742 (3,453) 27,777 7,018-16,180 82,978 1,050,523 9

16 31 Mart 2006 ve 2005 Tarihlerinde Sona Eren Dönemler İtibarıyla Konsolide Olmayan Nakit Akım Tabloları CARİ DÖNEM SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖNCEKİ DÖNEM SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/03/2005 ) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+) 40,604 74, Alınan Faizler(+) 230, , Ödenen Faizler(-) 134,578 80, Alınan Temettüler(+) , Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) 44,671 26, Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) 61,336 52, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) 9,812 14, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) 41,964 31, Ödenen Vergiler(-) 1, Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer(+/-) (4.VI.1) (127,933) (117,306) 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (832,263) (1,018,037) Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) (78,821) 48, Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) (2,311) (129,682) Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) (626,399) (397,981) Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) (15,919) 24, Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış)(+/-) (28,531) (79,098) Diğer Mevduatlarda Net Artış /(Azalış)(+/-) 149,143 (535,516) Alınan Kredilerdeki Net Artış/(Azalış)(+/-) (70,427) 34, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış)(+/-) Diğer Borçlarda Net Artış/(Azalış)(+/-) (4.VI.1) (158,998) 15,654 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) (791,659) (943,842) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI - - II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) 258,002 (96,704) 2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-) (4.VI.2) , Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+) (4.VI.3) - 3, Satın Alınan Menkuller ve Gay rimenkuller(-) 4,199 6, Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) Elde Edilen Satılmay a Hazır Menkul Değerler(-) - 77, Elden Çıkarılan Satılmay a Hazır Menkul Değerler(+) 273, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) 11, Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer (+/-) - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI - - III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-) (4,891) (17,496) 3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kay naklanan Nakit Çıkışı(-) İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) Temettü Ödemeleri(-) Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) 4,891 17, Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer(+/-) (4.VI.1) - - IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+ /-) (4.VI.1) (11,412) (4,933) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV) (549,960) (1,062,975) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+) (4.VI.4) 3,005,614 2,160,997 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar ( V+ VI) (4.VI.5) 2,455,654 1,098,022 10

17 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar: Banka kaynakları çeşitli vade dilimlerinde mevduat ve kısa vadeli dış kaynaklı borçlardan oluşmaktadır. Sağlanan kaynaklar genelde sabit oranlı olup, yüksek getirisi olan finansal aktiflerde değerlendirilmektedir. Kaynakların önemli bir bölümü, getiriyi artırmak ve likiditeyi desteklemek amacı ile yüksek getirili ve değişken faizli Türk Lirası ve yabancı para devlet iç borçlanma senetleri ve eurobond gibi enstrümanlar ile dikkatli ve seçici bir yaklaşımla kredilere tahsis edilmektedir. Vadesi gelmiş bütün yükümlülüklerin karşılanabilirliğini sağlayıcı likidite yapısı, fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüşebilir varlık bulundurarak oluşturulmaktadır. Kaynakların vade yapısı ile plasmanların vade yapısı ve getirisi piyasa şartları elverdiğince dikkate alınmakta, uzun vadeli plasmanlarda daha yüksek getiri ilkesi benimsenmektedir. Banka nın faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen faaliyet alanı bulunmamaktadır. Banka, para ve sermaye piyasalarındaki kısa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketleri karşısında ve piyasa koşullarına göre risk limitleri dahilinde çeşitli riskler alabilmektedir. Banka nın Risk Yönetimi Sistemi nde bu pozisyonlar sürekli olarak izlenmekte; aşım ya da piyasa verilerindeki değişimler sonucunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Faiz riskinden korunmak için, sabit ve değişken faizli aktifler ile pasifler, vade yapıları da gözetilerek, dengede tutulmaktadır. Gerek döviz cinsi gerekse vade yapıları gözetilerek bilançonun aktif-pasif dengesi günlük olarak izlenmektedir. Kısa süreli alınan pozisyon riskleri ise, vadeli işlem, swap ve opsiyon gibi türev ürünleri ile karşılanmaktadır. ABD Doları ve Avro döviz cinslerinin dışındaki döviz cinslerinde risk alınmamakta, müşteri işlemleri dolayısıyla alınan pozisyon bilanço büyüklüğünün yaklaşık %0.01 kadarını aştığında, türev ürünleri ile pozisyon kapatılmaktadır. II. Sermaye yeterliliği standart oranı 31 Mart 2006 tarihi itibarıyla sermaye yeterliliği standart oranı %13.06 (31 Aralık 2005: %14.12) dır. Bu oran ilgili mevzuatta belirlenen asgari oran olan %8 in üzerindedir. 1. Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri: Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması 31 Ocak 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler kullanılır. Ayrıca Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre piyasa riski tutarı hesaplanarak sermaye yeterliliği standart oranına dahil edilmiştir. Özkaynak hesabında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınan tutarlar, risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülüklerin hesaplanmasına dahil edilmez. Risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında, tükenme ve değer kaybı ile karşı karşıya olan varlıklar; ilgili amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara alınır. 11

18 Gayrinakdi krediler ile ilgili işlemlerde, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, karşı taraftan olan alacaklar, varsa bu işlemler için Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Kredilere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e istinaden ayrılan ve pasif hesaplar arasında izlenen özel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutar üzerinden, Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik in 21. maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen ilgili krediye dönüştürme oranlarıyla çarpıldıktan sonra karşı tarafa ve teminat türüne göre, belirlenen risk grubunun ağırlığı ile ağırlıklandırılır. Döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerde, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, karşı taraftan olan alacaklar, Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik in 21. maddesinin (2) numaralı fıkrasında belirtilen krediye dönüştürme oranlarında ilgili risk grubuna dahil edilerek, ilgili risk grubunun ağırlığı ile ikinci defa ağırlıklandırılır. 2. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: Risk Ağırlıkları Banka 0% 20% 50% 100% Risk Ağır. Varlıklar, Yükümlülükler, Gayri Nakdi Krediler Bilanço Kalemleri (Net) 1,739, , ,879 4,556,854 Nakit Değerler 123, Bankalar 297, , ,235 Bankalararası Para Piyasası 655, Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Zorunlu Karşılıklar 323, Özel Finans Kurumları -- 2, Krediler 259,521 2, ,606 4,215,093 Takipteki Alacaklar (Net) ,025 İştirak, Bağlı Ortak. ve VKET Men. Değ ,677 Muhtelif Alacaklar ,273 Vadeye Kadar Elde Tutul Men. Değ (Net) 24, ,412 Finansal Kira. Amaç. Varlık. Veril Avans Finansal Kira. İşlemlerinden Alacaklar Finansal Kira. Konusu Varlıklar (Net) , Sabit Kıymetler (Net) ,182 Diğer Aktifler 57,147 11, ,957 Bilanço Dışı Kalemler 179,602 1,165,999 1,863, ,585 Garanti ve Kefaletler 165,004 1,130, , ,616 Taahhütler ,626,580 Diğer Nazım Hesaplar Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler -- 34, ,695 Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları 13,917 1,058 9,878 61,274 Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 1,919,579 2,142,163 2,579,618 4,851,439 12

19 3. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi: Banka Cari Dönem Önceki Dönem Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 6,569,681 5,928,377 Piyasa Riskine Esas Tutar 351, ,525 Özkaynak 903, ,563 Özkaynak / (RAV+PRET)* % 14.12% RAV: Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar PRET: Piyasa Riskine Esas Tutar 13

20 4. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem ANA SERMAYE Ödenmiş Sermaye 316, ,100 Nominal Sermaye 316, ,100 Sermaye Taahhütleri (-) Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye Yedekleri 189, ,164 Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Kârları 98,351 98,351 Yasal Yedekler 15,666 5,631 I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) 15,666 5,631 II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 300, ,983 Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe 300, ,983 Dağıtılmamış Kârlar Birikmiş Zararlar Yabancı Para Sermaye Kur Farkı Kâr 34, ,812 Dönem Kârı 27, ,714 Geçmiş Yıllan Kârı 7,017 10,098 Zarar (-) Dönem Zararı Geçmiş Yıllar Zararı Ana Sermaye Toplamı 954, ,041 KATKI SERMAYE Yeniden Değerleme Fonu Menkuller Gayrimenkuller Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazanç Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı 16,180 16,180 Kur Farkları (3,452) (3,611) Genel Karşılıklar 32,844 34,786 Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar Alınan Sermaye Benzeri Krediler Menkul Değerler Değer Artış Fonu 82, ,022 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan 80, ,748 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 2,546 7,274 Yapısal Pozisyona Konu Edilen Menkul Değerler Değer Artışı Katkı Sermaye Toplamı 129, ,930 ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE SERMAYE 1,083,920 1,082,971 SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER 180, ,408 Ana Faaliyet Konuları Para ve Sermaye Piyasaları ile Sigortacılık Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre izin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yapılan Tüm Sermaye Katılımlarına İlişkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıklara İlişkin Sermaye Payları 133, ,244 Özel Maliyet Bedelleri 30,481 30,341 İlk Tesis Bedelleri Peşin Ödenmiş Giderler 15,833 17,226 İştirakler, Bağlı Ortaklıkların, Sermayesine Katılınan Diğer Ortaklıkların, Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıkların ve Konsolide Sabit Kıymetlerin Rayiç Değerleri Bilançoda Kayıtlı Değerlerinin Altında ise Aradaki Fark Türkiye de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler Şerefiye (Net) Aktifleştirilmiş Giderler Toplam Özkaynak 903, ,563 14

21 III. IV. Kredi riski Piyasa riski Banka nın finansal risk yönetimi amaçları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla önlem alıp almadığı, piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle banka yönetim kurulunun risk yönetimine ilişkin olarak almış olduğu önlemler, piyasa riskinin ölçümünde kullanılan yöntemler ile piyasa riski ölçümlerinin aralıkları Finansal risk yönetimi amaçları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında piyasa riski yönetimi faaliyetlerini belirleyerek gerekli önlemler alınmıştır. Piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle Banka nın yönetim kurulunun risk yönetimine ilişkin almış olduğu önlemlerin başında ekonomik sermaye kapsamında belirlenen risk limitleri gelmektedir. Piyasa riskinin ölçümünde standart metot ve iç model uygulanmaktadır. Standart metot, BDDK tarafından kriterleri belirlenmiş uygulama olup aylık olarak yapılmaktadır. İç model ile risk ölçümü ise günlük olarak takip edilmektedir. Tutar Faiz Oranı Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 9,680 Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 9,638 Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 42 Faiz Oranı Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü -- Hisse Senedi Pozisyon Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 11,180 Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 5,924 Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 5,256 Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü -- Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 7,250 Sermaye Yükümlülüğü 7,215 Kur Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 35 Toplam RMD-İç Model -- Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü 28,110 Piyasa Riskine Maruz Tutar 351,375 V. Kur riski 1. Banka nın maruz kaldığı kur riski, bu durumun etkilerinin tahmin edilmesi Banka Yönetim Kurulu nun günlük olarak izlenen pozisyonlar için belirlediği limitler: Banka olarak parite ve kur riski alınmamakta, TCMB döviz sepetine uygun olarak işlemler anında hedge edilmektedir. Ölçülebilir ve yönetilebilir riskler, uyulması gereken yasal limitler dahilinde alınmaktadır. Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre kur riski izlenmekte ve yabancı para işlemlerde oluşması muhtemel değer değişiklikleri gözlenmektedir. Kur riskinin ölçülmesinde Standart Metot kullanılmaktadır. Standart Metot kapsamında yapılan ölçümler haftalık bazda gerçekleştirilmektedir. Banka Yönetim Kurulu günlük olarak; genel ekonomik durum ve piyasalardaki gelişmelere göre risk limitlerini gözden geçirerek gerekli hallerde yeni limitler belirlemektedir. 15

22 2. Önemli olması durumunda yabancı para cinsinden borçlanma araçlarının ve net yabancı para yatırımlarının riskten korunma amaçlı türev araçları ile korunmasının boyutu: Yabancı para cinsinden borçlanma araçlarının ve net yabancı para yatırımlarının riskten korunma amaçlı türev araçları ile korunması durumu söz konusu değildir. 3. Yabancı para risk yönetim politikası: Banka olarak parite ve kur riski alınmamakta, TCMB döviz sepetine uygun olarak işlemler anında hedge edilmektedir. Ölçülebilir ve yönetilebilir riskler, uyulması gereken yasal limitler dahilinde alınmaktadır. 4. Banka nın mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları: Bilanço tarihindeki ABD Doları Gişe Döviz Alış Kuru Bilanço tarihindeki Avro Gişe Döviz Alış Kuru YTL YTL Tarih ABD Doları Avro 27 Mart YTL YTL 28 Mart YTL YTL 29 Mart YTL YTL 30 Mart YTL YTL 31 Mart YTL YTL 5. Banka nın cari döviz alış kurunun mali tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değeri: 2006 yılı Mart ayı basit aritmetik ortalama ile ABD doları döviz alış kuru YTL, Avro döviz alış kuru YTL dir. 16

23 Kur riskine ilişkin bilgiler: (Bin YTL) Cari Dönem Varlıklar Avro ABD Doları Japon Yeni Diğer Toplam Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. 34, , , ,710 Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 192, , , ,097 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler 5,365 18, ,832 Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Menkul Değerler 14, , ,277 Verilen Krediler (*) 485,500 1,739,232 1,344 8,832 2,234,908 İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Yat. 53,926 10, ,869 Vadeye Kadar Elde Tutulacak M. D. (*) 11,007 35, ,527 Maddi Duran Varlıklar Şerefiye Diğer Varlıklar(*) (***) 38, , ,496 Toplam Varlıklar 835,790 3,285,784 1,664 47,498 4,170,736 Yükümlülükler Bankalararası Mevduat 3,281 15, ,177 19,600 Döviz Tevdiat Hesabı 915,620 1,390,524 5,885 33,824 2,345,853 Para Piyasalarına Borçlar Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 47,885 2,023, ,071,680 İhraç Edilen Menkul Değerler Muhtelif Borçlar 1,448 10, ,995 Diğer Yükümlülükler(**) (***) 18,620 46, ,906 Toplam Yükümlülükler 986,854 3,485,975 5,885 36,320 4,515,034 Net Bilanço Pozisyonu (151,064) (200,191) (4,221) 11,178 (344,298) Net Bilanço Dışı Pozisyon 55, ,201 12,283 18, ,068 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 657,152 1,569, , ,648 2,861,348 Türev Finansal Araçlardan Borçlar 601,650 1,400, , ,566 2,606,280 Gayrinakdi Krediler 605,490 1,632,376 12,739 50,898 2,301,503 Önceki Dönem Toplam Varlıklar 951,579 3,898, ,999 4,879,169 Toplam Yükümlülükler 1,063,498 3,690,486 3,642 40,251 4,797,877 Net Bilanço Pozisyonu (111,919) 207,609 (3,146) (11,252) 81,292 Net Bilanço Dışı Pozisyon 88,615 (84,492) 14,659 (23,924) (5,142) Gayrinakdi Krediler 490,933 1,592,534 16,737 42,182 2,142,386 (*) : Dövize Endeksli Varlıklar dahil edilmiştir. (**) : YP özkaynaklar dahil edilmemiştir. (***): Türev finansal araçların gelir/gider reeskontları dahil edilmemiştir. 17

24 VI. Faiz oranı riski 1. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı: Varlık ve yükümlülükler ve bilanço dışı kalemlerin faiz oranı riskinin ölçülmesinde Standart Metot kullanılmaktadır. 2. Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmaların Banka nın finansal pozisyonları ve nakit akışları üzerindeki beklenen etkileri, faiz gelirlerine ilişkin beklentileri, banka yönetim kurulunun günlük faiz oranlarına getirdiği sınırlamalar: Banka tarafından piyasadaki muhtemel olumsuz gelişmelere, özellikle kriz anlarına, ilişkin tarihsel dayanıklılık verileri ışığı altında limitler belirlenerek bu kapsamda izlemeler yapılmaktadır. Günlük olarak piyasadaki faiz oranları takip edilmekte, gerektikçe faiz oranları yeniden belirlenmektedir. 3. Banka nın, cari dönemde karşılaştığı faiz oranı riski dolayısıyla alınan önlemler ve bunun gelecek dönemde net gelir ve özkaynaklarda beklenen etkileri: Banka cari yılda karşılaştığı faiz oranı riskine karşı, riske maruz değer, tarihsel stres testi, gaping ve duration gap metodlarıyla analiz yapmakta ve önlem almaktadır. Tarihsel stres testi sonuçları ile faiz riski minumuma indirilmiştir. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla) : Cari Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Yıl ve Üzeri Faizsiz (*) Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk , ,279 Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 932,709 3,601 3, , ,984 Alım Satım Amaçlı Menkul Değer. 2,956 5,789 14,697 14,323 28,681 74, ,781 Para Piyasalarından Alacaklar 655, ,000 Satılmaya Hazır Menkul Değerler 78, , ,579 14, ,112 3, ,249 Verilen Krediler 1,133, , , ,452 1,798,685 13,025 5,171,956 Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ , , ,527 Diğer Varlıklar(*) 42, ,003 19,183 15,068 34, ,673 1,032,571 Toplam Varlıklar 2,844,767 1,736, , ,994 2,109,345 1,119,900 9,283,347 Yükümlülükler Bankalararası Mevduat 72,787 24, , , ,857 Diğer Mevduat 3,094, , ,751 33, ,258,760 5,239,126 Para Piyasalarına Borçlar 125, ,950 Muhtelif Borçlar , ,550 İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 114, ,961 1,200, , , ,213,509 Diğer Yükümlülükler(**) 37,491 13,004 15,474 11,957 16,182 1,274,247 1,368,355 Toplam Yükümlülükler 3,445,679 1,110,857 1,391, , ,142 2,771,339 9,283,347 Bilançodaki Faize Duyarlı Açık (600,912) 625,676 (761,593) 497,065 1,891,203 (1,651,439) -- Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık Toplam Faize Duyarlı (Açık)/Fazla (600,912) 625,676 (761,593) 497,065 1,891,203 (1,651,439) -- (*) 113,690 YTL tutarında maddi duran varlıklar, 10,753 YTL tutarında maddi olmayan duran varlıklar, 104,362 YTL tutarında iştirakler, 138,350 YTL tutarında bağlı ortaklıklar ve 11,593 YTL tutarında ertelenmiş vergi aktifi bakiyelerini içermektedir. (**)1,050,523 YTL tutarında özkaynaklar bakiyesini içermektedir. 18

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO BİN YENİ TÜRK LİRASI

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO BİN YENİ TÜRK LİRASI KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot (31.12.2005) (31.12.2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 146.337 47.398 193.735 60.664 51.822 112.486 1.1.Kasa 29.512-29.512 22.284-22.284

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU MİLYAR TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2004) ( 31/12/2003 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 69.949 59.419 129.368 107.671

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 221 305 84 541 625 1.1 Kasa 33 0 33 84 0 84 1.2 Efektif

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO BİN YENİ TÜRK LİRASI

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO BİN YENİ TÜRK LİRASI ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot (30.06.2005) (31.12.2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 87.535 48.206 135.741

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 106 405 511 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 80.104 59.988 140.092 74.313

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2006 ) ( 31 / 12 / 2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Diğer(+/-) Diğer (+/-)

Diğer(+/-) Diğer (+/-) EK-1-E V. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU Dipnot (01/01/2006-30 / 09 / 2006 ) (01/01/2005-30 / 09 / 2005 ) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Bilançolar (Bin Yeni Türk Lirası)

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Bilançolar (Bin Yeni Türk Lirası) 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Bilançolar TSKB Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2006 31 Aralık 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2003 ) ( 31/12/2002 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 97.415 48.817 146.232 50.101 52.282 102.383

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.796

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 1.696.787 853.752 2.550.539 867.786 418.513

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,795 25,923 39,718 11,080 16,987 28,067 II. GERÇEĞE

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 11.080 16.987 28.067 5.983 15.649 21.632

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Cari dönem Önceki dönem 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 359.252

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot (31/12/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 1.696.787 853.752 2.550.539 867.786

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2014 ) ( 31 / 12 / 2013 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03/ 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız AKTİF KALEMLER (31/03/2010) (31/12/2009) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 9,197 27,592

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,874 26,919 40,793 9,212 21,459 30,671

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (30/06/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15,556 24,647 40,203 9,212 21,459 30,671

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,164 24,628 31,792 9,207 21,459

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.025.609 8.886.559

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3.551.941 12.437.109

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2009) (31/12/2008) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 14.812 22.141

Detaylı

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 72 TSKB Faaliyet Raporu 2014 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aralık 2014 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

Denizbank Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu nin 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 11 Ağustos 2006 Bu rapor 57 sayfadır. I. Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 196 TSKB Faaliyet Raporu 2014 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aralık 2014 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,861,387 1,581,144 5,442,531

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

Denizbank Anonim Şirketi 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 14 Kasım 2006 Bu rapor 57 sayfadır. I. Bağımsız Sınırlı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU (31/12/2007) ( 31/12/2006 ) I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1.DÖNEM KÂRI 1,411,226 2,963,060 1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) 299,951 660,542 1.2.1.Kurumlar

Detaylı