ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI"

Transkript

1 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

2 NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulunun performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz sadece dönemine ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. Görüşümüze göre dönemine ait performans sunuş raporu Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun performansını Sermaye Piyasası Kurulunun performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 20 / 07 / 2012 İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Hamza UZUN Sorumlu Ortak Başdenetçi Kısıklı Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi No:46-A Kat:2/7 Büyükçamlıca Üsküdar-İSTANBUL

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-6 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4-5 D İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 6

4 A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Diler Kayra, Ateş Kaymak Fon Toplam Değeri TL Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri Birim Pay Değeri 0, TL Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yatırımcı Sayısı Sermaye Piyasası Kurulu nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tedavül Oranı % 0,71 Hakkında Yönetmeliiğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uygundur. Portföy Dağılımı % - Özel Kesim Tahvili 1,11 -Devlet Tahvili /Hazine Bonosu 26,44 - Ters Repo 54,63 - Vadeli Mevduat 17,83 Devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur. Fon portföyünde en az %80 ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası işlemleri dahil para fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Devlet İç Borçlanma Senetleri: %20 - %50; Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri: %50 - %80; Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri: %0 - %20; Vadeli Mevduat + Katılım Hesabı: %0 - %20 olarak belirlenmiştir. Borsa para piyasası işlemleri fon portföyünün %0 - %20 aralığında olacaktır. En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir. (*)- 29 Haziran 2012 ile 2 Temmuz 2012 tarihleri arasındaki dönemin tatil olması sebebi ile, sonu ile hazırlanan performans raporlarında 2 Temmuz 2012 tarihlinde geçerli olan, tarihi ile oluşturulan Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri tablolarındaki değerler kullanılmıştır. 1

5 A. TANITICI BİLGİLER (Devam) Yatırım Riskleri Piyasa Riski: Faiz oranları, emtia fiyatları, hisse senedi fiyatları, döviz kurlarındaki veya diğer finansal varlıklardaki dalgalanmalar dahil olmak üzere piyasa fiyatlarındaki beklenmedik hareketlerden kaynaklanan sebeplerle fon portföy değerinin zarara uğraması ihtimalidir. Likidite Riski: Fon Portföyündeki finansal varlıkların makul değerine yakın fiyattan hızla nakde çevrilememesi riskidir. Piyasa derinliğinin azalması ve çeşitli sebeplerle piyasa fiyatının makul değerlerden uzaklaşması Fon'u likidite riskine maruz bırakabilir. Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve /veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu Fon'un bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır. Faiz Oranı Riski: Piyasa faizlerindeki değişmeler nedeniyle, cari faiz oranının bir fonksiyonu olarak fiyatlanan varlıklarda değer azalışı gerçekleşebilir. Bu durum faiz oranı riskini oluşturur. Vade sonuna kadar beklendiğinde herhangi bir faiz riski söz konusu olmayacaktır. Enflasyon Riski: Enflasyon nedeniyle yatırımcı tarafından arzulanan bir reel getiri oranının gerçekleşme olasılığını ifade eder. Kur Riski : Fon Portföyünün döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle maruz kalacağı zarar olasılığıdır. Operasyonel Risk: İç kontrollerdeki aksamalar sonucu, hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, üst yönetim ve diğer personel tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, yönetimden kaynaklanan hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangın, sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek kayıpları yada zarara uğrama ihtimalini ifade eder. Kredi Riski: Karşı taraf riski olarak da tanımladığımız kredi riski bir finansal işlemde, işlem tutarının vadesinde yükümlülüğün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi olasılığıdır. 2

6 B. PERFORMANS BİLGİSİ Yıllar Toplam Getiri Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Enflasyon Oranı Portföyün veya Portföy Grubunun Zaman İçinde Standart Sapması *** Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy veya Portföy Grubunun Net Varlık Değeri Sunuma Dahil Portföy veya Portföy Grubunun Yönetilen Portföyler İçindeki Oranı Yönetilen Tüm Portföyler Tutarı **** 1.yıl * yıl 2012 / 6 aylık 3,97 4,98-0,24 ** 0,02 0, , (*) Enflasyon oranı, Temmuz-Aralık 2011 ÜFE oranıdır. (**) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır. (***) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. (****) Portföy Yöneticisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. dir. Mevcut rakam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. nin yönettiği toplam portföylerin toplam büyüklüğünü göstermektedir. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. 3

7 C. DİPNOTLAR C.1. Fon portföyünde en az %80 ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası işlemleri dahil para fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. Fon un yatırım stratejisi bant aralığı Devlet İç Borçlanma Senetleri % 20 - % 50, Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % 50 - %80 (Borsa para piyasası işlemleri fon portföyünün %20 sini aşamaz), Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri % 0 - % 20, Vadeli Mevduat + Katılım Hesabı % 0 - % 20 olarak belirlenmiştir. Fon, 1 Ocak 30 Haziran 2012 dönemi içinde karsılaştırma ölçütünü Fon un izahnamesinde de belirtildiği gibi %25 KYD DİBS 91 Gün Bono Endeksi + %73 KYD O/N Brüt Repo Endeksi + %1 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksinden oluşan portföyün getirisi olarak belirlemiştir tarihinde sona eren dönemde Fon un nispi getirisi aşağıdaki gibidir: Gerçekleşen Getiri : 3,97 Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : 4,94 Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : 4,98 Nisbî Getiri : -1,01 Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]+[Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi -Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] C.2. Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket ) tarafından yönetilmektedir. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 30 Ocak 2002 tarih, 626 sayılı izni ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin iştiraki olarak kurulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 3 Aralık 2002 tarih KYD-526 sayılı izni ile Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi almıştır. Şirket in 1,500,000 TL olan sermayesinin %50 si T.C. Ziraat Bankası A.Ş., %24.90 ı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., %24.90 ı Groupama Emeklilik A.Ş., %0,1 i Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve %0,1 i Armağan Yücel Samancı ya aittir Şirket, Groupama Emeklilik A.Ş. nin kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarının yanında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin kurucusu olduğu yatırım fonlarını da yönetmektedir. Ayrıca kurumsal yatırımcılara da özel portföy yönetimi hizmeti verilmektedir. 4

8 C. DİPNOTLAR (Devamı) C.3. Fon portföyünün karşılaşabileceği risklere, yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. C.4. Fonun 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, % 3,97 olarak gerçekleşmiştir. C Ocak 30 Haziran 2012 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlerine oranının ağırlıklı ortalaması: İhraç İzin Ücretleri 0 2- İlan Giderleri 0 3- Sigorta Ücretleri 0 4- Aracılık komisyon Giderleri Noter Harç ve Tasdik Ücreti Fon Yönetim Ücreti Denetim Ücretleri Katılma Belgesi Basım Giderleri 0 9- Vergi Resim Harç vb Giderler Saklama Hizmeti için Ödenen Ücretler Tahvil Tescil Payı Giderleri Varlıkların Nakte Çevrilmesi ve Transferi Ücretleri Diğer Giderler 0 Toplam Giderler Ortalama Fon Portföy Değeri Toplam Gider/Ortalama Fon Portföy Değeri 1,14% C.6. C.7. C.8. C.9. Performans sunum dönemi içinde yatırım stratejisinde ya da karşılaştırma ölçütünde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır Fon portföyünde yer alan tüm varlıklar karşılaştırma ölçütünde de yer aldığından hedeflenen karşılaştırma ölçütü Fon portföyünü yansıtmaktadır. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. Portföy grubu içerisinde yer alan portföylerin asgari ve azami büyüklükleri: Geçerli değildir. C.10. Portföy sayısı geçerli değildir. C.11. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlerine oranının ağırlıklı ortalaması 5 numaralı dipnotta açıklanmıştır. 5

9 D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR D.1. Fon, tarihinde halka arz edilmiştir. Fon un kuruluşundan itibaren getirisi aşağıdaki gibidir: Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Gün Sayısı 365 Gerçekleşen Getiri % 6,49 D.2. Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy standart sapmasına (günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır) yer verilmiştir. D.3. Fon un halka arzından itibaren yeterli süre geçmemesi nedeniyle geçmiş yıllara ait veriler yıllık standart sapmanın hesaplanabilmesi için yeterli değildir. 6