ISSN Sayı/Number 1 İzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN Sayı/Number 1 İzmir"

Transkript

1 ISSN Sayı/Number 1 İzmir

2 Bu derginin basımını üstlenerek yayın hayatına girmesine katkı sağlayan Sayın Fadime GÖREN e şükranlarımızı sunuyoruz.

3 TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Turkish Journal of Religious Education Studies TÜRKİYE/TURKEY Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları altı ayda bir yayımlanan uluslararası ve hakemli bir dergidir. Turkish Journal of Religious Education Studies is an international, peer reviewed and biannual journal. Sayı/Number 1 Haziran/June 2016 ISSN İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Owner and Chief Executive Officer Mehmet BAHÇEKAPILI Baş Editör/Editor in-cheif Mustafa USTA Editörler/Editors Siebren MIEDEMA (VU University Amsterdam) Christopher G. ELLISON (The University of Texas at San Antonio) Cemal TOSUN (Ankara Üniversitesi) Recai DOĞAN (Ankara Üniversitesi) Muhittin OKUMUŞLAR (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi) Zeki Salih ZENGİN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) Nurullah ALTAŞ (Atatütk Üniversitesi) Michael NIELSEN (Georgia Southern University) Mehmet BAHÇEKAPILI (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi) Friedrich SCHWEITZER (Eberhard Karls Universität Tübingen) Süleyman AKYÜREK (Erciyes Üniversitesi) Safinaz ASRİ (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi) Zuhal AĞILKAYA SAHIN (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi) Kenan SEVİNÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Mohammed DERRADJ (University of Algeria II) Ednan ASLAN (Universität Wien) Kitap Değerlendirme Editörleri/Book Review Editors Hakkı KARAŞAHİN (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) Ahmet GEDİK (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) - Ahmet Ali ÇANAKÇI (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) Yayın Kurulu/Editorial Board* Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY) Ayman AGBARIA, University of Haifa (ISRAEL) Muhsin AKBAŞ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY) Süleyman AKYÜREK, Erciyes Üniversitesi (TURKEY) Ednan ASLAN, Universität Wien (AUSTRIA) Safinaz ASRİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY) Nedim BAHÇEKAPILI, Islamitishe Universiteit Europa (HOLLAND) Mehmet BAHÇEKAPILI, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY) İrfan BAŞKURT, İstanbul Üniversitesi (TURKEY) Bayraktar BAYRAKLI, Marmara Üniversitesi (TURKEY) Beyza BİLGİN, Ankara Üniversitesi (TURKEY) Ahmet Ali ÇANAKÇI, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY) Mohammed DERRADJ, University of Algeria II (ALGERIA) Recai DOĞAN Ankara Üniversitesi (TURKEY) Christopher G. ELLISON, The University of Texas at San Antonio (USA) Ahmet GEDİK, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY) Michael NIELSEN, Georgia Southern University (USA) Hakkı KARAŞAHİN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY) Recep KAYMAKCAN, Sakarya Üniversitesi (TURKEY) Mustafa KÖYLÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (TURKEY) Muhittin OKUMUŞLAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi (TURKEY) Siebren MIEDEMA, VU University Amsterdam (HOLLAND) Friedrich SCHWEITZER, Eberhard Karls University (GERMANY) Halil İbrahim ŞENAVCU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY) Bülent UÇAR, Universität Osnabrück (GERMANY) Mustafa USTA, Marmara Üniversitesi (TURKEY) *Soyadına göre alfabetik sırada / In alphabetical order by surname Kapak Tasarımı/Cover Design Nurkan BOZ Tasarım/Graphic Design Mehmet BAHÇEKAPILI / Safinaz ASRİ Baskı/Printed By Limit Ofset

4 Yazım Kuralları Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (TUDEAR) altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan gerek Türkçe gerek İngilizce makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir. Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve stil açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar. Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Genel olarak arz edilen çalışmalar şu formatta olmalıdır: Makaleler en az 5000, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır. Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır. Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler. Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrı bir sayfa oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile, yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta adres(ler)i buraya yazılmalıdır. Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir: Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren kelimelik bir özet. İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren kelimelik bir özet. Ayrıca, Türkçe yazılmış makalelere makalenin Genişletilmiş İngilizce Özetin de eklenmesi gerekmektedir. Bu geniş özet kelime arasında olmalıdır; makalenin başlığı, alt başlıkları ve tüm referanslarını da içermelidir. Bu bölüm, yapılan çalışma yayımlanmaya kabul edildikten sonra da gönderilebilir. TUDEAR ın referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Yayım aşamasının ilk adımı için makalelerinizi ve adreslerine word dosyası halinde gönderiniz. Yazılarınız editörler kurulu tarafından yapılan ilk incelemeden sonra, değerlendirilmek üzerre alanındaki uzman akademisyenlere gönderilecek ve değerlendirme sonuçları tarafınıza gönderilecektir. TUDEAR yazarlardan herhangi bir başvuru veya yayın ücreti talep etmemektedir.

5 Guidelines for Authors The Journal of Human & Society (TJRES) is a peer reviewed biannual academic journal publishing articles in both English and Turkish. In order to gain acceptance, all articles submitted to JHS for evaluation must have never been previously published. Submissions are first reviewed by the editorial board. If an article satisfies the necessary conditions of style and content, reviewers will then proceed to evaluate its suitability for publication. All articles undergo evaluation by two anonymous reviewers. If necessary, the article may be sent to a third reviewer for further assessment. The publication of an article depends upon the approval of these reviewers. Authors must provide the necessary corrections demanded by reviewers. In general, any submitted work should provide the following formatting conditions. Articles must be between 5,000 and 8,000 words. They should be written in MS Word Processor in normal margins and Times New Roman, 10-pt, space 1.5 lines, aligned left. Tables, figures, pictures, and graphs should fit the journal page. If needed, they may be written in a smaller font size and their text may be single spaced. Tables and graphs should be numbered consecutively in accordance with their appearance in the text. Place footnotes to tables below the table body and indicate them with superscript lowercase letters. Avoid vertical rules. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in tables does not duplicate results described elsewhere in the article. In a separate first page the full name and institutional affiliation of all author(s) and mailing address(es), work/mobile phone number(s), and address(es) of the corresponding author(s) should be included. The study must include the following sections: A Turkish title and abstract between 150 and 200 words including 5-8 keywords. An English title and abstract between 150 and 200 words including 5-8 keywords. A long summary in English should be added for the articles in Turkish. This extended summary should be between 1, words, including the English title, sub-topics of the article, and all references. This section may be sent after the study has been accepted for publication. TJRES uses APA Style 6th Edition in references. The writing rules and format specified by the Publication Manual of American Psychological Association [APA], published by American Psychological Association, are to be followed both in text citations and bibliography. Authors are invited to submit contributions electronically as attachments to editor s s: and or on disk. Typescripts employing diacritics for transliteration should be submitted in hard copy as well, with an indication of the software used. Authors should reserve one complete copy of their typescript, as hard copies will not be returned in the event that an article is not accepted. The journal does not demand any article processing or submission charges from authors.

6

7 Editörden Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, kısa adıyla TUDEAR elinizdeki ilk sayı ile yayın hayatına başlıyor. TUDEAR, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında altışar aylık aralıklarla yayımlanacak uluslararası hakemli bir dergidir. Türkiye de din eğitimini merkeze alan ve bu adla akademik bakış açısı ortaya koyan süreli yayının bulunmayışı bizi böyle bir çalışmaya yönlendirmiştir. TUDEAR, eğitim ve din eğitimi bilimini merkeze alan bilimsel yazınları; bu kapsamda eğitim ve din eğitiminin bilimselliği, felsefesi, yaklaşım ve modelleri, tarihi, metodolojisi ve problemleri ile ilgili araştırmaları, telif ve tercüme, makale, metin neşri ve tercümeleri, kitap ve tez tanıtımı gibi ilmî çalışmaları, sempozyum, seminer, konferans, panel, vefeyât haber ve değerlendirmelerini paylaşmaktan mutluluk duyacaktır. Eğitim ve din eğitimi alanlarında üretilen bilimsel çalışmaları yayımlamayı ilke edilmekle birlikte TUDEAR, sosyal bilimlerin farklı alanlarında üretilmiş farklı yazın türlerini de yayımlamayı kendine görev addetmektedir. Dergimiz, alanındaki yazı ve konularının gerektirdiği ilmi hassasiyeti ve çözüm arayışlarını birlikte yansıtan, kavramsal ve kuramsal olduğu kadar uygulamaya yönelik yaklaşımlara sahip ufuk açıcı ilmi çalışmaları ilgilileriyle paylaşmaktan mutluluk duyacaktır. Okumakta olduğunuz editörden yazısından sonra dergimizde sırasıyla beş adet araştırma makalesi, bir çeviri ve bir kitap tanıtım yazısı yer almaktadır. Dergimizin ilk yazısı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN ın kaleme aldığı Türkçe başlığı ile Yetişkin Eğitiminde Öğretmen Adaylarının Ön hazırlık Yeterlilikleri dir. Yazar bu çalışmasında tüm eğitimciler için yetişkin din eğitimine yönelik temel prensipleri ortaya koymaya çalışmaktadır. Daha sonra Doç. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI nın kaleme aldığı Biyopsikososyal Açıdan Dinin Engellilik ve Farklı Sağlık Problemleri Üzerindeki Etkisi başlıklı yazısı gelmektedir. Yazar, incelediği literatür taramasından elde etiği veriler doğrultusunda, insanların hayatlarının belirli dönemlerinde karşılaştıkları sorunların ardından dini başa çıkma yöntemlerini kullandıklarını, bu sayede fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlık problemlerinin üstesinden geldiklerini ve bu problemleri en aza indirdiklerini ifade etmektedir. Üçüncü makale Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞENAVCU nun kaleme aldığı Tarihsel Süreç İçerisinde Japon Budizmi: Genel Bir Bakış başlıklı yazısıdır. Japon kültürünü şekillendiren en önemli unsurlardan biri Budizm bu çalışmada, geçmişten günümüze dönemler halinde incelenmiştir. Sonraki yazı, Öğretim Görevlisi Eyüp Akşit in Şiir ve Direniş Yolunda Bir Ömür: Mahmut DERVİŞ tir. Akşit çalışmasında Arap sembolizminin temsilcisi olan, Arap ve dünya edebiyatına yaptığı katkılarla öne çıkan Mahmut DERVİŞ in hayatını ele almıştır. Dergimizin bu sayıdaki son makalesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer

8 Öğretiminde Kullandıkları Araç ve Gereçler -Nitel Bir Araştırma- başlığı ile Muhammed Esat ALTINTAŞ a aittir. Araştırmasında yazar, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun değer öğretiminde araç-gereçleri etkili ve verimli bir şekilde kullanamadıkları sonucuna varmıştır. Dergimizin çeviri bölümünde Yrd. Doç. Dr. Safinaz ASRİ nin tercüme ettiği Peta GOLDBURG a ait Türkçe başlığı Yapılandırmacı Pedagoji ile Din Eğitiminde Ufuk Açıcı Yaklaşımlar olan çalışma yer almaktadır. Çalışmada genel olarak din eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme sürecinde kullanımı bir ders örneği ile ortaya konulmuştur. Bu sayının son yazısı, değerlendirme bölümünde yer alan Arş. Gör. Hatice Merve ÇALIŞKAN ın yaptığı Kur an a Bakış isimli kitap tanıtımıdır. Değerli çalışmalarını yayımlatmak üzere dergimize yazı gönderen tüm yazarlara, emeklerinden ve dergimizi tercih ederek verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra dergimizin kapağına son şeklini veren Sayın Nurkan BOZ a ve dergimizde görev alan tüm editöryal ekibimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Gayret bizden Tevfik Allah tandır. Prof. Dr. Mustafa USTA Editör

9 İÇENDEKİLER/TABLE OF CONTENTS MAKALELER/ARTICLES Preparatory Competences Of Teacher Candidates On Adult Education MUSTAFA CAN / Biyopsikososyal Açıdan Dinin Engellilik ve Farklı Sağlık Problemleri Üzerindeki Etkisi MEHMET BAHÇEKAPILI / Tarihsel Süreç İçerisinde Japon Budizmi: Genel Bir Bakış HALİL İBRAHİM ŞENAVCU / Şiir ve Direniş Yolunda Bir Ömür: Mahmud Derviş EYÜP AKŞİT / İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Kullandıkları Araç ve Gereçler-Nitel Bir Araştırma- MUHAMMED ESAT ALTINTAŞ / ÇEVİRİLER/TRANSLATİONS Broadening Approachs To Religious Education Through Constructivist (by Peta Goldburg) SAFINAZ ASRI (Çev.) / KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ/ BOOK REVIES Kur an a Bakış H. MERVE BAŞER ÇALIŞKAN /

10

11 PREPARATORY COMPETENCES OF TEACHER CANDİDATES ON ADULT EDUCATİON Mustafa CAN Citation/ : Can, M. (2016). Preparatory competences of teacher candidates on adult education. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1, Abstract As is known, adult education is the education that is given to individuals who are not in formal learning. And this takes place in the scope of continuing education. Teacher candidates undergoing teacher training have been prepared to teach at primary and secondary education. Being intellectual members of their societies, teachers are expected to be models for parents and other adults in the society. Within this scope, that they train and improve the surrounding adults is of essential. When looked through the programmes of faculties of education, it appears that there are mainly pupil-oriented lectures and activities. Thus we can easily say that preservice teachers cannot ready adequately for the adult education. In the light of such information, the key point is as fallows: How are the preparatory competences of teacher candidates studying in faculties of education on adult education?. In order to solve the survey problem, the scanning model have been used. Data concerning the problem have been obtained by the methods of literature review and interviewing. For this purpose, about thirty teacher candidates have been interviewed. Having evaluated each branch s educational programme and the data found out by the interviews together, we have presented the findings regarding the survey problem. Afterwards, we have written down the survey s results and our suggestions on the basis of the obtained findings. Keywords: Adult education, teacher candidates, teacher training programmes, preparatory competences. Assoc. Dr., in Faculty of Theology, Istanbul University.

12 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Religious Education Studies Introduction The meaning and content of terms about pedagogy such as learning, education, and teaching are discussed in literature. Concepts and applications of adult education in scientific basis have not being discussed for a long time. The methodological determinations that adults had different learning features had been found in 1940s. The theoretical base of the studies about adult learning had been done by Malcolm Knowles with his book Adult Student which was published in Knowles pointed out the need of specific situations for learning and named the situation as andragogy. This subject is begun to talk by the composition of the following two words; andra means adult and agosos means guiding somebody (Kişmir, 2006). As a result of both technological and scientific developments, the education that is given to limited ages is not enough and the lifelong learning appears as a basic need of our age. This is valid for all subjects. But as adults are different from children in terms of biological, psychological, social and cultural features, they are also different from children in terms of learning styles. The basic responsibility of educators is developing learning and teaching environments with suitable methods through the needs and expectations of adults (Köylü, 2012) Malcolm Knowles (1975) accepts andragogy (the science and art of helping adults in learning) instead of pedagogy. Educational institutions and educators duty is preparing required environments for individuals to make them gain desired behaviors. In order to provide a successful education, individuals learning features have to be known and the variables of adult learning have to be taken account (Okçabol, 1994). Adult Learning and Its Features With the term andragogy, the theoretical framework of adult learning is formed. Generally in Turkey and several countries, the term education recurs to people s mind the education of children. The idea of there is no need of adult learning is widespread. The British has an idiom You can not teach an old dog new skills. We have such an idiom Tree bends only when it s young. These idioms point out that education can be possible only with young learners. Can t adults actually learn? Can the adults learn less compared to young or children? Actually adults cognitive skills are different in certain terms. Although aging brings some physical changes, surveys show that aging doesn t bring any regressions in intellectual or cognitive features (Bülbül, 1991). Differences in learning originate from personal differences. In terms of education, the differences between children and adults are as follows: 12

13 Can, Preparatory Competences of Teacher Candidates on Adult Education - Children can limitedly learn hard, but adults learning depends on his/her learning motivation. - Although children have high self confidence, adults confidence won t be enough in terms of learning. - Although children have plenty of learning time, adults learning time is limited to their free time remaining from working hours. - Children s life experiences are limited compared to adults. - While the relation between children and teacher is same as the relation between mother and father, the relation between adult-student and adult-teacher is same as the relation between a friend and a colleague. The Learning Features of Adults - The experiences of adults have to be used. - There have to be enough time to learning - The knowledge that they learn have to make them conscious. - Adult student have to be active in learning process. - The repetitions are important in gaining new behaviors and permanency of the knowledge. - The desired and true behaviors have to be reinforced. - There must be suitable learning environments in terms of social and physical features. - Learning has to depend on adults interests and skills. - Learning conditions have to be constructive to their personal skills and students have to be encouraged and directed because of their worries. - Adults values have to be considered in learning processes. - The subject or the problem has to be constructed in detail so the students can see the basic items and the relation between them. - The skills and behaviors have to be put in order from simple to complicate. - Conceived learning is only come true with feedbacks. - Adults have to have goals for motivation and success. Adults learning features are different because of age and progressive processes (Köylü, 2009) arranged the nine principals of adult education. The Basic Principals Of Adult Education 1) Experiences are very important in adult learning. 2) Adults generally prefer to learn by their own. 3) Adults have different motivations towards learning. 4) Physical and psychological environment is very important in adult education. 5) Time is very important for an adult student. 6) Being an adult does not mean regression in learning. An adult can also learn. 13

14 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Religious Education Studies 7) The main obstacle in adult education is looses in seeing and hearing skills. 8) The role of teacher in adult education is only guiding. 9) Adults have to decide their needs, plan and evaluate the education by themselves. The Hypothesis Of Adult Education The features of adult learning depend on various hypotheses. These hypotheses form the fountain of adult education / andragogy model. One of the hypotheses that forms source to adult learning is; the readiness of learning. This readiness means their readiness of learning through their life experiences or the problem that they have to solve. Experience or living hypothesis is related to the truth that adults have various increasing experience. This situation produces the variety of learning styles, interests and needs. Also this means that the institutions that are for adult education have individual differences. Learning necessity hypothesis is parallel to the realization of the adult about what they learn and why they learn. If the students know what they are going to learn at the end of the learning activities, the effectiveness of the learning will increase. The other hypothesis is tendency of learning hypothesis. This hypothesis depends on the basis that the adults see learning as the means of solving the problems faced in daily routines. If there is a real problem, adult can solve it at higher levels. The learning that is not applied immediately can not be adopted by the adult students. Consequently, while the learning of children is focused on the subjects, the learning of adults has to focus on problems and experiences. So, in adult learning, the learning environments based on applications are more effective instead of theoretical approaches (Özdemir, 2003). The Obstacles of Adult Education The obstacles of learning are valid for all ages. At the beginning of an adult education curriculum, we need to know the obstacles and the solutions of these obstacles. Sophistication, discomfort, getting bored, fear, external, personal and domestic life obstacles can be said in this term. Sophistication: Individual has to be helped in terms of separating detail or basic and associating the subjects. If an individual do not put in order what he/she has already learned, or do not associate the subjects, he can not learn. Discomfort: Inconvenient behaviors, despising and ironic attitudes of educators can cause discomfort in adult students. It does not arise from only the disorders of student teacher relations, but also the disorders of student- student, student-principal relations. Discomfort is not only originated from human relations. 14

15 Can, Preparatory Competences of Teacher Candidates on Adult Education Getting bored: The approaches that do not disturb individuals have to be used when values and beliefs of students are tried to be changed. An educator who wants to make a change in student s behavior has to be patient. If an individual get bored because of various reasons (not interested in, not understanding or hearing, thinking of wasting time), it means an obstacle for learning. Adults expect to be used the time of education well. Therefore, educators have to prepare fine syllabus. Fear: Fears are the basic obstacles of learning. Being in comic situation, be mocked, being unsuccessful or examination fears are common fears of adults. An educator have to eliminate these or related fears and prepare environments that students can demonstrate themselves and they can be successful. Domestic life obstacles: Not finding chance because of house works, objection of family members, limited times, the responsibilities of husbands, wives or children, compulsory house works and etc. are the obstacles. External obstacles: Fatigue, transportation difficulties, education time, multi shift working hours. Personal obstacles: Fear of unknown, lack of self confidence, the negative manner through learning, doubt of usefulness of subjects, physical and mental deficiencies (Uysal, 2005). Negative prejudices towards learning, lack of planning, believing that the education won t be appreciated and boredom can also be given as examples of personal obstacles. The educators who are writing curriculum for adult learners have to know not only the learning features of adults but also the difficulties and limitations of learning. The knowledge of these features makes writing functional curriculum easy. Problem and Method The Problem of the survey: How are the preparatory competences of teacher candidates studying in faculties of education on adult education? Sub-problems 1. Are there enough courses of adult education in literature (curriculums in faculties of education)? 2. Do teacher candidates think whether they have enough knowledge about adult education or not? 3. What are the suggestions of teacher candidates? 15

16 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Religious Education Studies Findings and Comments 1. The courses which contribute directly and indirectly are determined through the examining of curriculums in faculties of education. a) social service applications b) Traffic and first aid c) Effective communication d) Family education e) Sociology f) Environmental science and education g) Private training h) Physical education and sports i) Citizenship knowledge j) Developing social projects k) Sexual health training l) Protecting nature m) Continual social development n) Education and society o) Folk music p) Classical music q) Communication psychology and religious communication r) Rhetoric and calligraphy In teacher training curriculums some of these courses are compulsory and some of them are elective. In these courses, Social Service Applications, Traffic and First Aid, Family Education Sociology, and Effective Communication courses are directly in relation. Teacher candidates with Social Service Application courses practically learn how to develop various social services and projects that are for both school and school environments. In Traffic and First Aid courses they gain vital knowledge and skills. In Sociology courses they learn social institutions and social relations. So, the foundation of social service and adult education are completed. While serving adults and educating adult, we need communication. Teacher candidates with effective communication try to gain required knowledge and skills. When the other lessons has been done with paying attention to adulthood features, we can consider as additive lessons. Almost all teacher candidates point out that they have enough knowledge on adult education. But most students say that they don t have enough courses at the faculty. In these terms, it s pointed out that teaching courses, social service applications, traffic and first aid, sociology, effective communication courses are useful for candidates. 16

17 Can, Preparatory Competences of Teacher Candidates on Adult Education Without direct education, it is interesting that candidates knowledge of adult education. Teacher candidates think that they can give lectures not only children but also adults. But adult education is a separate discipline as other disciplines. Adult education has some methods and principles. Lack of these knowledge and required experience, we cannot have an effective adult educator. But also, teacher candidates feelings about adult education are an evidence of self confidence. Also, their pointings about not having these lectures and their need of this theoretical knowledge is very important. When we ask teacher candidates about their suggestions, they answer in such way: a) Direct and indirect courses about adult education should be in curriculums. b) In indirect courses there should be adult education lessons, for instance in Traffic and First Aid lesson students can learn how to teach these lessons to adults. c) Students should take lectures practically. Sometimes students meet with adults and try to understand their feelings and expectations. d) At the universities students should be encouraged to establish clubs about adult education. e) Teacher candidates should have seminars and conferences about adult education. Conclusion and Suggestions As a result of both technological and scientific developments, the education that is given to limited levels is not enough and the lifelong learning emerges as a fundamental need of our age. This is valid for all courses. But as adults are not same as children in terms of biological, psychological, social and cultural characteristics, they are also different from children in terms of learning styles. The basic responsibility of trainers is developing learning and teaching environments with suitable methods through the needs and expectations of adults. In these courses, social service applications, traffic and first aid, family education sociology, and effective communication courses are directly in relation. Teacher candidates especially with social service application courses practically learn how to develop various social services and projects that are for both school and school environments. Nearly all teacher candidates point out that they have sufficient knowledge on adult education. But most students say that they don t have enough courses at the faculty. Teacher candidates suggestions about adult education are considered as valid data for this survey. a) Direct and indirect courses about adult education should be in curriculums. b) General pedagogy lessons should be empowered with adult education subjects. 17

18 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Religious Education Studies c) In indirect courses there should be adult education lessons, for instance in Traffic and First Aid lesson students can learn how to teach these lessons to adults. d) Students should take the required courses practically. Sometimes students meet with adults and try to understand their feelings and expectations. Referances Bülbül, S. (1991). Halk Eğitimine Giriş. Yetişkin eğitimi: Türkiye de halk eğitimi. Toplum kalkınması. Eskişehir: Açık Öğretim Ön Lisans Programı Yayınları No: 213. Kişmir, T. (2006). Eğitimin Psikolojisi ve Yetişkin Öğrenmesi: Andragoji. Kaynak dergisi, Baltaş-Baltaş Yönetim, Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi Yayını, 26. Köylü, M. (2012). Yetişkinlik dönemi din eğitiminin temel prensipleri. Yaygın din eğitimi sempozyumu-ii içinde (s.67-86). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Knowles, M. (1975). Self - Directed Learning. Chicago: Follet. Okçabol, R. (1994). Halk Eğitimi (Yetişkin Eğitimi), DER yayınları. Özdemir, S. T. (2003). Tıp eğitimi ve yetişkin öğrenmesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (2), Uysal, M, (2005). Yetişkinlerde Öğrenme. A.Ü. Sürekli eğitim merkezi, avrupa konseyi proje ofisi, eğiticilerin eğitimi temel eğitim programı ders notlar, 03 Ocak Ocak 2005, Ankara. 18

19 BİYOPSİKOSOSYAL AÇIDAN DİNİN ENGELLİLİK VE FARKLI SAĞLIK PROBLEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Mehmet BAHÇEKAPILI ** Citation/ : Bahçekapılı, M. (2016). Biyopsikososyal açıdan dinin engellilik ve farklı sağlık problemleri üzerindeki etsisi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1, Öz Engelli ya da engelsiz tüm insanlar yaşamlarını sınırlayan farklı engellemelerle yüz yüze gelmekte, biyolojik, psikolojik ve sosyal sorunlardan biri veya birkaçı ile başa çıkmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmada biyopsikososyal açıdan dinin engellilik üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmakla birlikte, dinin insan yaşamı üzerindeki etki alanını daha net göstermek için insanların maruz kaldıkları diğer sağlık problemleri üzerindeki etkileri de yapılan bilimsel araştırmalardan hareketle açıklanmaya çalışılmıştır. Dinin insan yaşamına olan etkisini anlamaya yönelik pek çok model olmakla birlikle, bu çalışmada Cohen ve Koenig (2003) tarafından geliştirilen biyopsikososyal model in kullanılması tercih edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada yöntem olarak literatür taramasına başvurulmuştur. Bu bağlamda dinin genel olarak insan hayatındaki özelde ise engelliler üzerindeki etkisi, tıp, gerontoloji, psikoloji ve din psikolojisi vb. alanlarda yapılmış ve dinin insan yaşamına sunduğu katkıları farklı başlıklar altında inceleyen araştırmalarda ulaşılan veriler ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan alan araştırmaları neticesinde, bireylerin hayatlarının belirli dönemlerinde karşılaştıkları sorunlar karşısında dini başa çıkma yöntemlerini kullandıkları, bu sayede fiziksel, ruhsal ve duygusal sağlık problemlerinin üstesinden geldikleri veya bu problemleri en aza indirdikleri tespit edilmiştir. Anahtar Kavramlar: Din, Dindarlık, Maneviyat, Dini Başa Çıkma, Engellilik * Bu çalışma, 2 Aralık 2014 te İstanbul da gerçekleştirilen Engelliler Dini ve Manevi Bakım Sempozyumu nda sözlü olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir. ** Doç. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi / Assoc. Dr., Izmir Kâtip Celebi University Faculty of Islamic Science, Izmir/Turkey.

20 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Religious Education Studies Abstrac THE EFFECTS OF RELIGION ON DISABILITY AND DIFFERENT HEALTH PROBLEMS FROM A BIOPSYCHOSOCIAL PERSPECTIVE All people either with disabilities or with no disability face different obstructions during their lives that impose certain limitations and try to cope with one or a few of the biological, psychological and social problems. In this study, it was tried to put forth the effects of religion on disability from a biopsychosocial perspective while the effects of religion on other health problems that individuals face were tried to be explained from the basis of previous scientific studies in order to show more clearly the effect area of religion in human lives. Even though there are many models for understanding the effects of religion on human lives, the biopsychosocial model developed by Cohen and Koenig (2003) was preferred in this study. In addition, literature survey method was used in this study. In this context, the effects of religion in a more general manner on the lives of people and in a more special manner on the disabled were tried to be put forth in the light of studies that examine the benefits of religion under different headings such as medicine, gerontology, psychology and religion psychology etc. It was determined as a result of the studies carried out that people use religious coping methods when faced with various problems during some periods of their lives and thus overcome the physical, mental and emotional problems they face or minimize them. Keywords: Religion, Religiosity, Spirituality, Religious Coping, Disability Giriş İnsanların hayattaki temel hedeflerinden biri, yaşamlarını anlamlı kılmaktır. Anlam arayışı insanları hayata bağlayan temel değerlerin başında gelir. Bu nedenle insanoğlu, hayatı boyunca bu anlamı koruma; zayıfladığında ve kaybolduğunda ise yapılandırma ve dönüştürme mücadelesi verir. Ağırlık noktaları ve açıklama tarzları farklı olmakla birlikte insan davranışlarını konu alan tüm disiplinler anlama ulaşma isteğinin insanda en güçlü arzu ve çabaların başında geldiğini kabul etmektedir (Bahadır, 2002, s. 28). Zamana ve ortama bağlı olarak insanların hayat içerisinde anlam konuları değişiklik gösterse de bu durum hiç hız kesmeden farklı uygulamalarla süreklilik arz etmektedir. En zor ve acı durumlarda dahi her insan hayatını anlamlı kılmak için çaba sarf etmektedir. Aslında bu durum anlam arayışının temelde evrensel bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir (Bahadır, ss ). İnsanın, hayatını anlamlandırma sürecinde karşılaştığı sorunlarla yüzleşerek bunlarla başa çıkmasında ve onlar için çözümler üretmesinde destek aldığı önemli bir unsur da elbette 20

21 Bahçekapılı, Biyopsikososyal Açıdan Dinin Engellilik ve Farklı Sağlık Problemleri Üzerindeki Etkisi ki dini inanç ve değerlerdir. Dini inanç ve değerler, maruz kalınan sorunları yeniden ve görülenden daha farklı olarak anlamlandırmaya yardımcı olur. İnanç ve değerler mevcut sorunun maddi sonuçlarını ya da manevi açıdan insanın duyduğu üzüntü ve kederi tamamen ortadan kaldırmaz; fakat (sabır, şükür, tevekkül ve namaz gibi dini tutum ve davranışlarla) mevcut problemlere anlamlar yükleyerek kabul edilebilir ve katlanılabilir hale getirebilir (Ayten, 2012, s ). İnsanla beraber var olan ve yaşayan bir gerçeklik olarak karşımıza çıkan dini inanç ve değerlerin temel amacı, insanın huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Bu nedenle engelli ya da engelsiz, dinin herkese hitap eden ve kuşatan bir yönü vardır. Dini inanç ve değerlerin, katlanılamaz gibi görülen acı ve üzüntülerden, hayatı boş ve anlamsız kılan düşüncelerden hatta intihara kadar uzanan olumsuz durumlardan insanı koruyan bir boyutu bulunmaktadır. Dinler, ortaya koydukları değer ve ilkeleriyle insan için koruyucu bir kalkan olmakta, onu içerden ve dışarıdan gelen/gelecek tehditlerden korumaktadır (Usta, 2009, s. 89). Nitekim toplumların bunalımlı ve buhranlı dönemlerinde dini eğilimlerini artırdıkları, sıkıntı ve kriz anlarında dine başvurdukları; maruz kaldıkları sorunun ortaya çıkardığı sonuçları yorumlamada, kabullenmede ve onlarla başa çıkmada dinin yararlı olduğu görülmektedir (Turhan, 1959, s. 36; Pargament ve Rye, 1998, ss ; Topuz, 2003, s. 107; Ayten, 2012). Dini inanç ve değerler birçok yönden insanı kuşatmaktadır. Dinlerin ortaya koyduğu inanç sistemleri, ibadet ve ritüellerle şekillenen fonksiyonları; ayrıca insanın bu sisteme bağlılığı ve çeşitli faaliyet ve etkinliklere katılımı, bu kuşatmanın etkinliğini ve niteliğini belirlemektedir. İnsanı birçok açıdan kuşatan dinin onun farklı yönlerine olan etkisini açıklamaya çalışan modeller bulunduğu gibi, çalışmamızın da temelini oluşturan din ile engellilik arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışan engellilik modelleri 1 de bulunmaktadır. Çalışmamızda bu modellerden din, dindarlık ve maneviyatın yaşlılar üzerindeki etkisini inceleyen Cohen ve Koenig (2003) in geliştirdiği biyopsikososyal model tercih edilmiştir. Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere üç aşamalı bir analizleme ile alakalı olan ve bütüncül bir paradigma olarak tanımlanabilen biyopsikososyal modele göre bu üç alan arasında, kompleks ancak köklü ara bağlantılar bulunmaktadır. Çalışma içerisinde dinin biyopsikososyal açıdan insan yaşamına etkisini göstermek için kullandığımız alan araştırmaları da aslında bu kompleks ancak birbiriyle bağlantılı fonksiyonları göz önüne çıkaracaktır. Bu nedenle çalışmanın içerisinde dinin söz konusu etkisi biyopsikososyal boyut ve din şeklinde tek bir başlık altında verilebilirdi. Fakat her bir boyutu daha detaylı 1 Bkz. Smart, J. F. & Smart D. W. (2006). Models of Disability: Implications for the Counseling Profession. Journal of Counseling & Developmen. Winter, Vol. 84, pp ; Bickenbach, J. E., Somnath, C., Badley, E. M., & Ustun, T. B. (1999). Models of disablement, universalism and the International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Social Science & Medicine, 48, ; Smart, J. F. (2004). Models of disability: The juxtaposition of biology and social construction. In T. F. Riggar & D. R. Maki (Eds.), Handbook of rehabilitation counseling (pp ). New York: Springer. 21

22 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Religious Education Studies bir şekilde ortaya koyabilmek için, birbirinden ayrılmaları çok zor olan biyopsikososyal boyutların her birinin din ile ilişkisi ayrı başlıklar altında incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada biyopsikososyal açıdan dinin engellilik üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmakla birlikte, dinin insan yaşamı üzerindeki etki alanı ve boyutunu daha net göstermek için insanların maruz kaldıkları diğer sağlık problemleri üzerindeki etkileri de yapılan bilimsel araştırmalardan hareketle açıklanmaya çalışılacaktır. Nitekim engelli bireyler, psiko-sosyal açıdan normal bireylerle aynı özellikleri taşırlar ve hem sahip oldukları engellilik durumlarıyla hem de hayatlarını etkileyen diğer problemlerle baş etme konusunda diğerleri gibi dini bir referans olarak kullanırlar. Engelli ya da engelsiz tüm insanlar yaşamlarını sınırlayan farklı engellemelerle yüz yüze gelmekte, biyolojik, psikolojik ve sosyal sorunlardan biri veya birkaçı ile başa çıkmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle biyopsiko-sosyal açıdan dinin insan yaşamındaki etkisi engellilik özelinde fakat diğer insanların sorunlarını da kapsayacak şekilde geniş bir perspektiften incelenecektir. Böyle bir bakış açısı dinin insan yaşamındaki biyo-psiko-sosyal etkilerini daha kapsamlı ve bütüncül bir şekilde görmemize yardımcı olacaktır. Biyo-psiko-sosyal açıdan dinin engelli bireyler üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada yöntem olarak literatür taraması seçilmiştir. Bu bağlamda dinin genel olarak insan hayatındaki özelde ise engelliler üzerindeki etkisi psikoloji ve din psikolojisi alanlarında yapılmış ve dinin insan yaşamına sunduğu katkıları farklı başlıklar altında inceleyen araştırmalarda ulaşılan veriler ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. Engellilik Dinin herkese bakan bir yönü ve anlam değeri vardır. Yaşadığımız hayatın bir parçası olan ve aynı hayatı paylaştığımız engelliler için de dinin sunduğu bir takım değerler söz konusudur. Engelliliğin, insan üzerinde somut sonuçları olmakla birlikte sosyal bir yönünün bulunduğu ve aslında arızi bir durum olduğunu da belirtmek gerekir. Zira engellilik kişinin bir takım yetersizlikleri sebebiyle çevresine uyum sağlayamamasından kaynaklanmaktadır (Ataman, 2005, s. 14). Bu yetersizlik durumu herkes tarafından normal kabul edilen bedensel ve zihinsel davranışları yerine getirmedeki sınırlılık durumudur. Bireyin bu yetersizlikleri eğitim ya da iş yaşamını veya toplumsal hayatını sınırladığı zaman, birey sadece yetersiz olmamakta, aynı zamanda engelli olmaktadır (Kırcaali-İftar, 1998, s. 3). Buna göre insanın, yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak oynaması gereken rolleri yetersizlik-sakatlık yüzünden gereği gibi yapamaması durumunda engellilik ortaya çıkmaktadır (King, 1998, s. 38; akt: Kula, 2005, s. 59). İnsanın bu engelliliği belli durumlarda kendisi için sorun çıkartmasa da içinde yaşadığı sosyal çevreyle kurduğu ilişki sürecinde ciddi problemlere neden olabilmektedir. Zira engel, sosyal çevrenin bireyden istekleri ve beklentileri sonucu ortaya çıktığı için engel, bireyin kendi sorunu olmaktan çıkıp sosyal bir problem haline dönüşmektedir. Sağlıklı ve engelsiz bireyler, kendileriyle karşılarındaki engellilerin durumunu, onların mevcut fiziksel görünüm veya zihinsel 22

23 Bahçekapılı, Biyopsikososyal Açıdan Dinin Engellilik ve Farklı Sağlık Problemleri Üzerindeki Etkisi yeterliliği ile mukayese ederek değerlendirmekte ve onları yetersiz olarak nitelendirmektedirler (Kula, 2005, s. 59). Yukarıda söylenenlerden hareketle engelliliğin, toplumun büyük çoğunluğu ya da geneli gibi görülmeyenler (!) için oluşturduğumuz gerçek olmayan bir sınıflama ölçütü olduğu söylenebilir. Bu düşüncenin temelinde insanın kendi sahip olduklarıyla başkalarının sahip oldukları arasında mukayese yapması ve bunun sonunda yeterli veya yetersiz şeklinde sınıflamaya tabi tutması bulunmaktadır. Ayrıca insanın mevcut engellilik durumunu somutlaştırarak yorumlaması da onu böyle bir hataya sürüklemektedir. Engellilik denince akla ilk gelen, somutlaştırma olmaktadır. Dolayısıyla engelli kimdir? biçiminde bir soru sorulduğunda, görme ve işitme gibi bedensel veya zihinsel engelliler akla gelmektedir. Acaba engellilik denince akla gelmesi gereken bu mudur? Bir başka ifade ile engellilik, sadece bu kavram veya durumlarla ifade edilebilir veya sınırlandırılabilir mi? Engellilik yalnızca belirtilen sorunları yaşayanları kapsayan bir kavram mıdır; yoksa tüm insanları içine alabilecek bir kavram mıdır? İnsanın en önemli idealinin veya ulaşmak istediği hedefinin hayatı anlamlandırmak ve kendini gerçekleştirmek olduğu kabul edildiğinde, onun hayatını anlamlandırmasına ve kendisini gerçekleştirmesine engel olan her şey bir engel olarak kabul edilebilir. Bir başka ifade ile insanoğlu doğumundan ölümüne kadar, birçok engelle karşılaşabilir. Bir engelle karşılaşmak için gözle görülebilir bir sakatlık, kusur veya hastalık durumunun olmasına gerek yoktur. Dikkat edilmesi gereken husus, herhangi bir engele sahip olan her bir bireyi engelli olarak tanımlamamamızdır. Çünkü bu durum asli değil, bilakis arızîdir ve konuya nereden baktığınıza göre değişmektedir. Bu açıdan ele alındığında engellilik tüm insanlığın karşı karşıya kaldığı doğal ve kabul edilebilir bir durumdur diyebiliriz. Engellilik ve İnsan Üzerindeki Olumsuz Etkileri İster doğuştan isterse sonradan olsun bir insan için engelli olmanın bir takım zorlukları bulunmaktadır. Özellikle engelli birey, kendisi ile başkalarının davranış ve durumlarını mukayese etmeye başladığı andan itibaren, kendini konumlandırmaya ve kendi kişilik özelliklerini geliştirmeye başlar. Başkalarıyla yapılan bu mukayese sonucunda yeterliliklerini ve yetersizliklerini belirler, neleri yapabileceğini, neleri yapamayacağını anlamaya çalışır. Böylece kendisiyle ilgili bir değere, kanıya ulaşır (Kula, 2005, s. 67). 23

24 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Religious Education Studies Güçlü ve kudretli olma ya da hayatta kalma, insanların sahip olduğu özelliklerdendir. Üstün olma düşüncesinin kontrol edilememesi ya da iyi bir şekilde eğitilememesi neticesinde bireyde aşağılık duygusu gelişir. Adler e göre çok küçük yaştan Öz-Benlik Kaybı Kötümserlik Güçsüzlük Engelli Birey Yalnızlık Kendine Yetememe Sosyal Çevreden Kaçma Şekil 1: Engelliliğin İnsan Üzerindeki Olumsuz Etkileri itibaren gelişmeye başlayan aşağılık duygusu özellikle, organik kusurlar ve yetersizliklerle dünyaya gelen, küçük yaşta bir takım sosya-ekonomik yoksunlukların acısını duyan ya da ana-babaların başvurmuş olduğu hatalı bir eğitim yönteminin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Böylece kendisini kötülüğe veya boş bir gurura kaptıran çocuklarda aşağılık duygusu gelişir (Adler, 2012). Dolayısıyla bir insan hakkında kesin bir yargıya varmadan önce, onun hangi şartlarda yetişmiş olduğunu bilmek gerekir. İnsanlarda farklı karakter tiplerinin hayatın ilk döneminden itibaren oluşmaya başladığını ileri süren Adler (2012), bazı çocukların gittikçe daha güçlü olacak şekilde geliştiğini ve kendilerini eninde sonunda başkalarına kabul ettirecek cesur bir yol çizdiklerini; bazılarının ise hayatlarını kendi zayıflıkları üzerine inşa ettiklerini ve bu zayıflıklarını çok çeşitli şekillerde göstermeye çalıştıklarını ileri sürer (s. 30). Adler e göre dünyaya organik kusurlar ve yetersizliklerle gelenlerin, daha ilk günlerden itibaren hayatın kendilerine fazladan bir yük yüklenmiş olduğunu hissedecekleri ve bunun sonucu olarak hayatın tümü karşısında kötümser bir tavır takınacakları aşikârdır. Organlarındaki kusur ve yetersizlerinin ortaya çıkardığı başarısızlık sonucu kendisinde aşağılık duygusu gelişen böyle çocuklarda bu durum öyle bir hal alır ki artık çocuk dünyaya gerçekten büyük bir sakatlıkla gelmiş gibi olur. Hayatlarının ilk günlerinde bağırlarına saplanmış olan diken hiçbir zaman sökülüp atılamaz ve yaşantılarının o soğuk havası, onları kendi çevrelerinde bulunan insanlara yaklaşmaktan alıkoyar. Böylece onlar sevgi ve şefkatten yoksun bir dünya içerisinde bulunduklarına inanırlar ve bu dünya ile ilişki kurabilecek hiçbir nokta bulamazlar (Adler, 2012, ss ). Bundan ötürü engellilik insanın toplumun bir üyesi olduğunu hissetmesi anlamına gelen sosyal duygunun körelmesine neden olmaktadır. Adler e göre ruhunun gelişmesi sırasında çocuğun karşılaşmış olduğu engeller, genellikle sosyal duygusunu bozmakta ya 24

25 Bahçekapılı, Biyopsikososyal Açıdan Dinin Engellilik ve Farklı Sağlık Problemleri Üzerindeki Etkisi da bu duygunun gelişmesini engellemektedir. Yaşamı olumsuz etkileyen engeller, çocuğun fizik çevresindeki yetersizliklerden; ekonomik ve sosyal şartlarla ırk ve aile durumlarından; ya da çocuğun organlarındaki kusurlardan kaynaklanabilir (Adler, 2012, s. 32). İnsanların sahip oldukları engeller, onların çevre ile sağlıklı bir ilişki kurmasına engel olmaktadır. Buna mukabil çoğu engel de sosyal çevrenin oluşturduğu yanlış uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Zira engelin oluşmasında sosyal çevrenin engelliler üzerindeki tutum ve davranışlarının büyük bir etkisi bulunmaktadır. İnsanın karakterinin oluşmasında sosyal çevreye dikkat çeken Adler e (2012) göre günümüz uygarlığı sağlığa ve tam olarak gelişmiş organların yeterliliğine dayanan bir kültürdür. Bu bakımdan, önemli organları kusurlu olan çocuk, hayatta karşılaşmış olduğu problemleri çözme konusunda elverişsiz ve yetersiz kalmaktadır. Kendilerine uygun olmayan bu dünya ile sağlıklı bir ilişki kuramamaları, onların hayatları boyunca savrulmalarına neden olabilmektedir. Bu gibi çocuklar, karşılarına çıkan fırsatlara güvensizlik ve kuşku ile bakmakta; toplumdan ayrılma, yalnız başlarına yaşama ve sorumluluklardan kaçma eğilimi göstermektedir. Hayatın kendilerine düşmanca yaklaştığını kabul etmekte, onun parlak yanlarından çok, acı yanlarına odaklanmaktadırlar (ss ). Çocukluktan itibaren engelleri ile birlikte hayatta kalmaya çalışan bireyler, ergenlikleri ile birlikte ruhsal dünyalarında çok daha büyük hayal kırıklıkları yaşayabilmektedirler. Üstün olma duygusu yanında beğenilme ve değerli bulunma duygusuyla engellinin sosyal çevresiyle kurduğu ilişki, daha derin yaralar alabilmektedir. Kendini önce yetersiz, başarısız, güçsüz gören; sonrasında engelinden dolayı utanan, hayata karşı kötümser bir tavır takınan ve engeli nedeniyle sosyal duygusu körelen ve sosyal çevreden kaçarak yalnızlaşan engelli birey nihai olarak öz benliğini yitirme noktasına gelmektedir. Zira benlik, kişinin kendisini herkesten ve her şeyden ayrı, eşsiz bir bütünlük olarak hissetmesi ve bunun bilincinde olmasıdır. Engelli bireyler ise kendileri ile sosyal çevrelerini mukayeselerinde kendi yetersizliklerine odaklanmakta, kendilerini diğerlerinden aşağı görmekte, onlarla kurdukları ilişkilerinde kendilerini mağlup hissetmektedirler. Bu mağlubiyet hissi, onları kötümserliğe, yalnızlığa sürüklerken; öz-benliklerini sağlıklı bir şekilde geliştirememelerine de neden olmaktadır (Bıyıklı, 1989, ss. 1-2; Kula, 2005, ss ). Engelliliğin bireysel olduğu kadar sosyal bir boyutu da bulunmaktadır. Engelli insanlar mevcut engelleri ile hayatlarını sürdürme çabasına girerken, belki de en çok sosyal çevrenin onlara koyduğu sınırlamalarla karşı karşıya gelmektedir. Engellinin bu sorunu yalnız onun hayatını değil, içinde yaşadığı ailesini de son derece sınırlamakta, hayatı onlar için de çekilmez bir hale dönüştürmektedir. Aile sistemleri ve engelli çocuklara sahip aileler hakkındaki araştırmalar, bu tip ailelerde boşanma, sosyal soyutlanma, çocuğun ihmali ya da suistimali ve evden erken yaşta ayrılmayı içeren dört büyük ailesel sorunun yaşandığını ortaya çıkarmıştır (Singer & Irvin 1989; akt. Treloar, 2012, s. 213). Dolayısıyla 25

ISSN Sayı/Number 1 İzmir

ISSN Sayı/Number 1 İzmir ISSN 2149-9845 Sayı/Number 1 İzmir - 2016 TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Turkish Journal of Religious Education Studies TÜRKİYE/TURKEY Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları altı ayda bir yayımlanan

Detaylı

ISSN Sayı/Number 4 İzmir

ISSN Sayı/Number 4 İzmir ISSN 2149-9845 Sayı/Number 4 İzmir - 2017 TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Turkish Journal of Religious Education Studies TÜRKİYE/TURKEY Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları altı ayda bir yayımlanan

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ

140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ 140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ Nüfusbilim Dergisi nde nüfus ve nüfusla ilgili konularda bilimsel makaleler yayımlanmaktadır. Dergi yılda bir kez Aralık ayında basılmaktadır. Nüfusbilim Dergisi ne

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Argumentative Essay Nasıl Yazılır?

Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Hüseyin Demirtaş Dersimiz: o Argumentative Essay o Format o Thesis o Örnek yazı Military service Outline Many countries have a professional army yet there is compulsory

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

PROFESSIONAL DEVELOPMENT POLICY OPTIONS

PROFESSIONAL DEVELOPMENT POLICY OPTIONS PROFESSIONAL DEVELOPMENT POLICY OPTIONS INTRODUCTION AND POLICY EXPLORATION IN RELATION TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR VET TEACHERS AND TRAINERS IN TURKEY JULIAN STANLEY, ETF ISTANBUL, FEBRUARY 2016 INTRODUCE

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Student (Trainee) Evaluation [To be filled by the Supervisor] Öğrencinin (Stajyerin) Değerlendirilmesi [Stajyer Amiri tarafından doldurulacaktır]

Student (Trainee) Evaluation [To be filled by the Supervisor] Öğrencinin (Stajyerin) Değerlendirilmesi [Stajyer Amiri tarafından doldurulacaktır] Student (Trainee) Evaluation [To be filled by the Supervisor] Öğrencinin (Stajyerin) Değerlendirilmesi [Stajyer Amiri tarafından doldurulacaktır] Student s Name & Surname (Öğrencinin Adı & Soyadı): PERSONALITY

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

ISSN Sayı/Number 1 İzmir

ISSN Sayı/Number 1 İzmir ISSN 2149-9845 Sayı/Number 1 İzmir - 2016 TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Turkish Journal of Religious Education Studies TÜRKİYE/TURKEY Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları altı ayda bir yayımlanan

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ Cafer Şafak EYEL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ÖRNEKTİR - SAMPLE. RCSummer Ön Kayıt Formu Örneği - Sample Pre-Registration Form

ÖRNEKTİR - SAMPLE. RCSummer Ön Kayıt Formu Örneği - Sample Pre-Registration Form RCSummer 2019 - Ön Kayıt Formu Örneği - Sample Pre-Registration Form BU FORM SADECE ÖN KAYIT FORMUDUR. Ön kaydınızın geçerli olması için formda verilen bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Kontenjanımız

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi nde özgün araştırma, inceleme, deneme ve çeviri yayınlarına yer verilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, hakem değerlendirmesine

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

TR2009/ /409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» How to discuss a theme in the classroom, Anton Senf,

TR2009/ /409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» How to discuss a theme in the classroom, Anton Senf, Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» How to discuss a theme in the classroom, Anton Senf, 13-3-2014 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Bir Tema Sınıfta Nasıl Tartışılır, Anton Senf,

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Fatma Gül Cirhinlioglu. Phone:

CURRICULUM VITAE. Fatma Gül Cirhinlioglu. Phone: CURRICULUM VITAE Fatma Gül Cirhinlioglu Address: Mailing Address: Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü LEFKOŞA/KKTC Phone:0533 845 01 97 E-mail: cirhinlioglu@gmail.com EDUCATION

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 8, Ekim / October 2015: 13-19 Entelekya / Entelecheia Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Çeviren İLYAS ALTUNER b Geliş Tarihi: 01.10.2015 Kabul

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Sayı Issue - 4, 2013/1

Sayı Issue - 4, 2013/1 Sayı Issue - 4, 2013/1 Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies Sayı Issue 4 2013/1 ISSN: 2146-5177 Sahibi ve Yazı İşleri

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TDED) NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TDED) NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TDED) NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI A. Yayın İlkeleri 1. TDED, İÜ Rektörlüğü nün ilân ettiği dört yayın döneminin

Detaylı

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: IV, Sayı: 1 Elazığ,

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: IV, Sayı: 1 Elazığ, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: IV, Sayı: 1 Elazığ, 2017 109 YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ 1. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Dersin Kodu Türü Türkçe Adı İngilizce Adı T U Kredi AKTS ATA101 Z

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Dersin Kodu Türü Türkçe Adı İngilizce Adı T U Kredi AKTS ATA101 Z 1. Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) ATA101 Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I History of Turkish Revolution and Ataturk's Principles I 2 0 2 2 TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I 2 0 2 2 İNG101

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Matematik Eğitimi University of Warwick 2010 Y. Lisans Matematik Eğitimi University of Cambridge 2012

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Matematik Eğitimi University of Warwick 2010 Y. Lisans Matematik Eğitimi University of Cambridge 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay BOZKURT İletişim Bilgileri: Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Oda No: 403 Odunpazarı/Eskişehir Telefon: 0(222) 2293123 1676 email: gbozkurt@ogu.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Tarih Date :././ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için stajınız hakkındaki

Detaylı

SCB SANATTA YETERLİK DERS İÇERİKLERİ

SCB SANATTA YETERLİK DERS İÇERİKLERİ SCB SANATTA YETERLİK DERS İÇERİKLERİ Enstitü: Anasanat adı: Program adı: GÜZEL SANATLAR SERAMİK VE CAM SERAMİK TASARIMI BAHAR DEMİ Zorunlu Dersler ve Ders Programı ADI İNGİLİZCE ADI T* U* AKTS SCB 600

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Sayı - Issue - 8, 2015/1

Sayı - Issue - 8, 2015/1 Sayı - Issue - 8, 2015/1 Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies Sayı Issue 8 2015/1 ISSN: 2146-5177 Sahibi ve Yazı İşleri

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Chemistry Teacher s in-service Training Needs in Turkey

Chemistry Teacher s in-service Training Needs in Turkey Chemistry Teacher s in-service Training Needs in Turkey Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ KALEMİŞİ DERGİSİ Kalemişi Dergisine gönderilecek yazıların özgün olması ve evrensel bilime katkı sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, bilim insanı ve sanatçıları tanıtan, yeni etkinlikleri veya

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

ÖZEL KOŞULLAR REQUİREMENTS & EXPLANATIONS SÜRE DURATION KONTENJAN QUOTA. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Teacher Training in Sciences 4 4 -

ÖZEL KOŞULLAR REQUİREMENTS & EXPLANATIONS SÜRE DURATION KONTENJAN QUOTA. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Teacher Training in Sciences 4 4 - MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BÖLÜM/PROGRAMLARA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI QUOTAS OF MANİSA CELAL BAYAR UNIVERSITY BACHELOR'S DEGREE PROGRAMS

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL

İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL Perihan AYVALI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ULUSLAR ARASI NİTELİĞE SAHİP ETKİNLİKLERİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ULUSLAR ARASI NİTELİĞE SAHİP ETKİNLİKLERİ İSMİ TARİHİ YERİ PANEL ÇALIŞTAY SEMİNER KONFERANS KONGRE... Inge Danilesen tarafından Danimarka Sistemi isimli Petra Hartmann tarafından 6-8 Yaş Arası Çocuklarda Duyguların Yoğunluğunu Ölçmek isimli seminer

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ ANTALYA INTERNATIONAL UNIVERSITY/ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ COLLEGE OF TOURISM / TURİZM FAKÜLTESİ OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT/ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ

Detaylı

Sample IELTS Task 2 scoring band 6

Sample IELTS Task 2 scoring band 6 Merhaba, Aşağıda ortalama 6 seviyesinde bir öğrencinin IELTS Academic Writing Task 2 için yazdığı Essay i ve her paragraph ile ilgili yorumları bulacaksınız. IELTS WRITING TASK 2 You should spend about

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Special Topics Course Name Çevre Bilimleri ve Mühendisliği nde Özel Konular Kodu (Code) CBM 5XX Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı