ÇED Komisyonu Üyeleri Konum İlgili Bakanlığı Temsilen. Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇED Komisyonu Üyeleri Konum İlgili Bakanlığı Temsilen. Ankara"

Transkript

1 Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Planı (HKBP) 800 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali,, Denizli, Türkiye 1 GİRİŞ RWE Holding A.Ş. 1, Turcas ile birlikte (Yatırımcı), yaklaşık 800 MW kurulu kapasiteye sahip bir doğal gaz kombine çevrim elektrik santralini (DGKÇS) (Proje) Denizli İlinde inşa etmek ve işletmek niyetindedir. Proje sahası Denizli'nin yaklaşık 35 km doğusunda, belediyesinin kuzeybatısında bulunmaktadır. Elektrik Santrali iki adet gaz türbinli jeneratör, iki adet atık ısı kazanı (AIK) ve bir adet buhar türbinli jeneratör ile tüm gerekli yardımcı ve yan sistemler ve teçhizattan oluşacaktır. Yakıt olarak kullanılacak doğal gaz, bölgenin yakınından geçen ana gaz iletim hattından bir tali boru hattı aracılığıyla sağlanacaktır. Ayrıca proje, elektrik santralinin şebekeye bağlanması için iletim hatlarının inşasını gerektirmektedir. Projenin yatırımcısı, Alman enerji hizmetleri kuruluşu RWE AG nin alt kuruluşu olan RWE Holding A.S. ile Turcas Elektrik Üretim A.Ş'dir ve payları sırasıyla %70 ve %30'dur 'in üzerinde çalışanı ve yaklaşık 49 milyar Avro'luk (2008) iş hacmiyle RWE A.G. Avrupa'da önde gelen enerji şirketlerinden biridir. RWE A.G. hızla büyüyen Türk enerji piyasasına girmeye 2008 yılında karar vermiştir. Bu nedenle RWE&TURCAS Güney Elektrik Üretim A. Ş. kurulmuş ve tescil ettirilmiştir. Yatırımcı doğal gazla çalışan 800 MW elektrik santralinin planlanması, inşası ve işletiminden sorumlu olacaktır. Bu belgede Proje ile ilgili Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Planı (HKBP) yer alır. Belge, paydaşların, yani projenin geliştirilmesinde bir ilgisi veya rolü 1 Proje başlangıçta E.ON ve Turcas tarafından geliştirilmiştir. Mart 2009 da, E.ON projedeki hisselerini RWE ye satmaya karar vermiştir. 1

2 olan ya da projeden etkilenebilecek kişilerin belirlenmesini sağlar ve proje bilgilerinin duyurulması ve paydaşların katılımına yönelik planlı program ile paydaşların sözkonusu olabilecek endişelerinin ve şikayetlerinin ele alınmasına yönelik yöntemleri belirler. Bu HKBP, Projenin çevresel etki değerlendirmesi süreci kapsamında hazırlanmıştır. Yatırımcı, projenin çevre açısından onaylanması için başvuru belgesi olarak Çevre ve Orman Bakanlığına (ÇOB) verilecek olan Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu nun yürütülmesi için yerel danışmanlık şirketi olan TÇT-Ekotest i görevlendirmiştir. ÇED Olumlu Belgesi 20 Kasım 2008'de alınmıştır. Yatırımcı, muhtemel uluslararası proje finansörlerinin beklentilerinin karşılanması amacıyla, ayrıca (Frankfurt ofisi/almanya) ekibiyle sözleşme yaparak TÇT-Ekotest ile ekip oluşturmasını ve daha geniş kapsamlı bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) raporu dahilinde ek çalışmaları hazırlamasını ve ilave bilgileri derlemesini istemiştir. İlk HKBP belgesi Haziran 2008 de TÇT ile birlikte tarafından Yatırımcı için hazırlanmıştır. HKBP projenin hazırlık süreci boyunca güncellenmiştir. HKBP, Projenin Web sitesinden (http://www.rweturcasdenizlienerjisantrali.com) halka duyurulacak ve aşağıda açıklandığı gibi proje bilgilendirme politikasının bir parçası olarak halk tarafından yerel olarak ulaşılabilecektir. 2 HALKIN KATILIMI VE BİLGİLENDİRİLMESİ YÖNETMELİKLERİ İLE TÜRKİYE'DEKİ GEREKLİLİKLERİN ÖZETİ Türkiye Cumhuriyeti, Çevre Konularında Bilgiye Erişim, Halkın Karar Vermeye Katılımı ve Çevresel Konularda Adalete Erişim hakkındaki 1998 tarihli Aarhus Sözleşmesini imzalayan taraflar arasında değildir. Halkın proje kararlarına katılımı ve bilgilere erişimi ÇED uygulama yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk ÇED Yönetmeliği) tarafından yasal olarak sağlanmaktadır. Bu, halkın katılımına ve proje bilgilerinin duyurulmasına yönelik hükümleri içerir. Türk mevzuatına göre ÇED danışmanı TÇT-Ekotest, ÇED prosedürünün başlangıcı olarak Çevre ve Orman Bakanlığına (ÇOB) verilmek üzere bir Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlamıştır. Proje Tanıtım Dosyası; planlanan tesis 2

3 hakkında genel bilgileri, proje alanının temel özelliklerini ve beklenen çevresel etkileri içerir. PTD'nin ÇOB'ye verilmesinden sonra ÇOB halkı proje hakkında bilgilendirmek için 17 Haziran 2008 tarihinde bir halkın bilgilendirilmesi toplantısı yapmıştır. Halka projeye ilişkin endişelerini dile getirme fırsatı verilmiştir. Ayrıca ÇOB, ÇED Komisyonunun üyelerini (kurumlar, yetkililer, vb.) belirlemiştir. Halkın bilgilendirilmesi toplantısından bir hafta sonra, 24 Haziran 2008'de ÇED komisyonu Bakanlıkta toplanmış ve ÇED'in kapsamına/biçimine karar vermiştir. Halkın katılımı toplantısının tarih, saat ve yer bilgileri yerel ve ulusal gazetelerde toplantıdan 10 gün önce Proje Yatırımcısı tarafından duyurulmuştur. Taslak ÇED'in ÇOB'ye verilmesinden sonra ÇED komisyonu ÇED raporunun kabulü konusunda karar vermek için 5 Kasım 2008'de bir toplantı yapmış, ÇED komisyonu üyeleri tarafından bazı ek bilgiler talep edilmiş ve bu bilgiler TÇT-Ekotest tarafından toplantıdan sonraki beş gün içinde temin edilmiştir. Türk mevzuatına göre başka bir halkın katılımı toplantısı öngörülmemektedir. Uluslararası standartları izleyen Proje Yatırımcısı ilgili paydaşlar ile halkı ÇSED raporunun çıktıları konusunda bilgilendirmek için bir halkın katılımı toplantısı yapmayı planlamaktadır (ayrıntılar için bkz. Bölüm 4). Proje Yatırımcısının çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi konusundaki uluslararası en iyi standartlara (örn. IFC Performans Standartları) uygun hareket etme politikası uyarınca Proje Yatırımcısı aşağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi kendi tercihi ile paydaşlara ve halka ek ve destekleyici bilgiler ile katılım fırsatları sunmaktadır. 3 PAYDAŞLAR Kamu görevlerini temsil eden aşağıdaki yasal kuruluşlar ve kurumlar, diğer ajanslar veya organizasyonlar ile STK'ların projeden etkilenmesi muhtemeldir veya konuyla ilgileri bulunmaktadır ve bunların planlanan iki halkın katılımı toplantısına katılması beklenmektedir. 3

4 3.1 ÇED KOMİSYONUNDA YER ALACAK YASAL PAYDAŞLAR Türk mevzuatı uyarınca ÇED'in içeriği ve kabulü konusunda karar verecek olan ÇED komisyonunun üyeleri ÇOB tarafından belirlenmiştir. Komisyon üyeleri genellikle planlanan projenin özelliklerine göre belirlenir. Aşağıdaki makamlar/kurumlar komisyonda yer almışlardır. ÇED Komisyonu Üyeleri Konum İlgili Bakanlığı Temsilen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Afet İşleri Genel Müdürlüğü Ankara Ankara Ankara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Ankara Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ankara Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Denizli Denizli Valiliği Tarım İl Müdürlüğü Denizli Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Denizli Denizli Valiliği Planlama ve Stratejik Çevresel Etki Müdürlüğü Ankara Çevre ve Orman Bakanlığı 3.2 DİĞER İLGİLİ PAYDAŞLAR Yukarıda belirtildiği gibi ÇED sürecine resmi olarak dahil olan yasal paydaşların yanı sıra aşağıdaki paydaşların/paydaş gruplarının planlanan projenin geliştirilmesinde etkin rolü veya muhtemel ilgisi olduğu belirlenmiştir. İdari yetkileri olan yasal paydaşlar ile STK'lar ve diğer ilgili gruplar gibi paydaşlar buna dahildir. Planlanan elektrik santrali sahasının yakınındaki halk da önemli paydaşlar arasındadır. Saha aşağıdaki yerleşim yerlerine yakındır: 1,8 km uzaklıkta 1,6 km uzaklıkta Yokuşbaşı Yaklaşık 3,5 km uzaklıkta Alikurt 4

5 Yaklaşık 4 km uzaklıkta Aşağıdağdere 5

6 İl, İlçe Yönetimleri ile Yerel Yönetimler ve İdareler Paydaş Denizli Valiliği Denizli Belediyesi Denizli Milletvekilleri Denizli İl Özel İdaresi Honaz İlçe Kaymakamlığı Honaz Belediyesi Bozkurt İlçe Kaymakamlığı Bozkurt Belediyesi Belediyesi Belediye Başkanı Muhtarları Aşağıdağdere Köyü Aşağıdağdere Muhtarı Yokuşbaşı Köyü Yokuşbaşı Muhtarı Alikurt Köyü Alikurt Muhtarı İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Mahallesi Hürriyet Mahallesi Konum Denizli Denizli Ankara Denizli Honaz Honaz Bozkurt Bozkurt Honaz Honaz Honaz Honaz Bozkurt Bozkurt Proje alanına komşu OSB (Organize Sanayi Bölgesi) İdaresi 6

7

8 Halkın Bilgilendirilmesi Toplantıları/Resmi ÇED Kapsamı Belirleme Yukarıda Bölüm 2'te belirtildiği gibi, resmi Türk ÇED sürecinin bir parçası olarak resmi bir halkın bilgilendirilmesi toplantısı yapılmıştır; ÇSED uygulaması dahilinde bu Kapsam Belirleme toplantısına karşılık gelmektedir. Halkın geneli gazetelere ( ulusal düzeydede: Akşam; ve yerel düzeyde: Horoz) ilan verilerek bilgilendirilmiş ve proje bilgilendirme broşürleri 10 gün öncesinde yerel belediye binasında kullanıma sunulmuştur. Projeden etkilenen köylerde yaşayan halk ayrıca yerel idare yöneticileri tarafından bilgilendirilmiştir. Toplantı yeri ve saati hakkındaki ayrıntılar gazete ilanlarında ve köylere asılan posterlerde belirtilmiştir. Tüm bilgiler aynı zamanda proje internet sitesinde 2 (http://www.rweturcasdenizlienerjisantrali.com) de yayınlanmıştır. Proje Yatırımcısı, danışmanları yardımıyla, yerel idare ve yürütme gücü temsilcileri ile planlanan projenin geliştirilmesi ile ilgili her türlü endişe veya yorumları doğrudan görüşmüştür. Duyurudan 10 gün sonra Proje Yatırımcısı, ÇOB/İl Müdürlüğü gibi ÇED konusunda yetkili mercilerle, projenin gerçekleştirileceği alan olan 'ta (Cumhuriyet Mah. Mimar Sinan Cad. No:1 ) bir halkın bilgilendirilmesi toplantısı yapmıştır. Komşu belediyelerin sakinleri de posterler yoluyla bilgilendirilmiş ve davet edilmiştir. İkinci tur görüşmeler Proje sahası yakınındaki dört yerleşim alanında, 17 ve 18 Temmuz 2008 tarihlerinde ilave katılım toplantıları yapılarak yöre halkı ile muhtemel etkilerin ve olası önlemlerin daha detaylı olarak görüşülmesi sağlanmıştır. 4.2 TASLAK ÇSED'İN DUYURULMASI Yatırımcı Türk ÇED raporunu ÇOB'ye 24 Eylül 2008 tarihinde vermiştir. ÇED prosedürü uyarınca ÇOB, 5 Kasım 2009 tarihinde ÇED raporunun çevre mevzuatına uygunluğunun doğrulanması ve projeye özel bazı ek bilgilerle ÇED raporunun kabulüne karar vermek için ÇED komisyonu toplantısı düzenlemiş ve 20 Kasım 2008'de rapor ÇED Komisyonu tarafından onaylanmıştır. 2 O tarihteki internet sayfası olarak değişmiştir. 8

9 Taslak ÇSED raporu Türk ÇED raporu ile uluslararası standartlara uygun çevresel ve sosyal konularda daha geniş kapsamda toplanan destekleyici bilgileri bir araya getirecek şekilde derlenmiştir. Taslak ÇSED raporu ve özeti paydaşlara ve halka sunulacaktır. Bu rapor 1 ay (30 gün) süreyle halka açık olacaktır. Yetkililer, ilçe, belediye ve yerel topluluk idareleri ile STK'lara Proje Bilgi Broşürü posta yoluyla iletilecektir. Halkın geneli gazete ilanı aracılığıyla ÇSED'i inceleme olanağı olduğu konusunda bilgilendirilecektir. Yukarıda belirtildiği gibi projeden etkilenen köylerdeki halk, yerel topluluk idareleri ve yerleşim yerlerine asılacak posterler aracılığıyla ayrıca bilgilendirilecektir. İlgilenen kişiler Özet ÇSED ve ÇSED belgelerine Belediyesi nden, Yokuşbaşı, Aşağıdağdere ve Alikurt muhtarlıklarından ulaşabileceklerdir. Yerler ve belgenin incelenebileceği saatlerle ilgili ayrıntılar gazete ilanında ve köylere asılacak posterlerde yer alacaktır. ÇSED belgesinin halka duyurulduğu günden itibaren görüşler ve öneriler doğrudan Proje Yatırımcısına yazılı olarak gönderilebileceği gibi 1 ay boyunca belediye binasındaki ve muhtarlıklardaki kutulara da bırakılabilecektir. Bu süre zarfında Proje Yatırımcısı planlanan projeyi açıklamak, ÇSED çalışmasının sonuçları hakkında bilgi vermek ve soruları yanıtlamak için ta bir halkın katılımı toplantısı düzenleyecektir. Halkın katılımı toplantısı birinci halkın katılımı toplantısında izlenen yolla hazırlanacak ve duyurulacaktır (bkz. Bölüm 4.1). Yasal paydaşlara ve STK'lara ÇSED özetinin (güncellenmiş Proje Bilgi Broşürü) bir sureti gönderilecek ve isterlerse Proje Yatırımcısına yazılı geribildirimler ve görüşler vermeleri istenecektir. Halkın geneli yukarıdaki gibi bilgilendirilecektir. Tüm bilgiler aynı zamanda Proje Yatırımcısının internet sitesinde de mevcut olacaktır: 4.3 İLAVE BİLGİ DUYURUSU Proje geliştirme ile ilgili genel bilgiler ve sorular ve bilgi talepleri için iletişim bilgileri proje Web sitesinde (http://www.rweturcasdenizlienerjisantrali.com) sunulmaktadır. 9

10 Bilgiler standart veri formatında sunulmakta (örn. PDF) ve planlama ve izin sürecinin güncel durumu, projenin uygulanma durumu gibi konuları, ÇSED Raporu ve bilgilendirme broşürü ve bu HKBP belgesi gibi bilgi materyallerini içermektedir. 4.4 PROJE HAZIRLIK SAFHASINDAKİ BİLGİLENDİRME VE KATILIM FAALİYETLERİ ZAMAN ÇİZELGESİ İlk proje bilgi paylaşımı ve paydaş katılımı toplantısı 17 Haziran 2008 tarihine planlanmış ve o tarihte gerçekleştirilmiştir. ÇSED belgelerinin Şubat 2010'da duyurulması öngörülmektedir. 4.5 İNŞAAT ÖNCESİ, İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMALARINDA HALKLA İLİŞKİLER İnşaat öncesi, inşaat ve işletme aşamalarında halkın sorumlu irtibat noktaları veya yukarıda belirtilen internet sitesi aracılığıyla Yatırımcıyla irtibat kurma fırsatı bulunacaktır. Özellikle inşaat ve işletme aşamalarında, proje alanında, kişilerin proje safhası hakkında doğrudan bilgi alabilecekleri, soru ya da endişelerini dile getirebilecekleri bir ofis açılacak (09:00-17:00 saatleri arasında). ve bir ücretsiz telefon hattı tesis edilecektir. Sorular ve endişeler şikayet mekanizmasında açıklandığı gibi ele alınacaktır (bkz. Bölüm 5). 4.6 PROJE KURULUŞ PROGRAMI Aşağıdaki kesin olmayan uygulama programı öngörülmektedir: Aşama Zaman Çizelgesi ÇED Olumlu Belgesi nin Verilmesi 20 Kasım 2008 Üretim Lisansının alınması 22 Nisan 2009 İnşaat izninin verilmesi (tahmini) Mart 2010 İnşaat işlerinin başlangıcı Mayıs 2010 İnşaat işlerinin tamamlanması İşletme/elektrik üretimi başlangıcı 2012 nin 2. yarısı 2012 sonu 10

11 5 ŞİKAYET MEKANİZMASI Uluslararası standartlardan benimsenen aşağıdaki süreç, projeden etkilenen kişilerin görüşlerini, endişelerini ve şikayetlerini, dikkate alınmak ve çözüme kavuşturulmak üzere Proje Yatırımcısına getirebilmeleri için öngörülmüştür. Proje Yatırımcısı projenin hazırlanması, inşatı ve işletimi süresince şikayetlere yanıt vermekle sorumlu bir personel tayin edecektir. Bu kişi halkla ilişkiler görevlisi (HİG) rolünü üstlenecek ve görüşlerin ve şikayetlerin kaydedilmesinden ve yanıtlanmasından sorumlu olacaktır. Projenin hazırlık aşamasında, açıklanan proje bilgilerine karşı verilecek yazılı görüşler Proje Yatırımcısına posta/e-posta veya faks yoluyla gönderilebilir veya belediyesi ve Yokuşbaşı, Aşağıdağdere ve Alikurt muhtarlıklarına konulacak görüş kutularına bırakılabilir. İnşaat veya işletmeyle ilgili şikayetler doğrudan Proje Yatırımcısına gönderilebilir. Şikayetlere genellikle alınmalarından sonraki 2 hafta içinde yanıt verilecektir. Gerektiği hallerde, Proje Yatırımcısı bir anlaşmazlık çözme "komitesinin" (proje geliştiricisi temsilcileri, köy ihtiyar heyeti temsilcileri) kurularak karmaşık şikayet konularının yönetilmesini planlamaktadır. ÇSED belgelerinin bir parçası olan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı şikayet mekanizmasına ilişkin ek bilgiler içerecektir. 6 KAYNAKLAR VE SORUMLULUKLAR Bu HKBP, RWE&TURCAS temsilcisi Sn. Kürşad Tosun, tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. RWE&TURCAS Güney Elektrik Üretim A.Ş., İstanbul Ofisi, Ergin Sokak No:5 Etiler Beşiktaş İstanbul Fax No: RWE&TURCAS'ta danışma ve sorular için bağlantı kurulacak kişi Sn. Hande Öktemus'tur, Projeyle ilgili tüm sorular dosyalanmış ve incelenmiştir. Halkın katılımı ve bilgilendirilmesi faaliyetlerinin sonuçları ve geribildirimleri Taslak ÇSED raporunda yer almıştır. Rapor, dile getirilmiş olan öneri veya endişelerin ayrıntılarını ve görüşlerin nasıl dikkate alındığını da içermektir. 11

12 12

Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılım Planı Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü, Haziran 2014 Güncelleme Kısaltmalar Kısaltma ÇED ÇEDBD ÇSED ÇSYP ÇSYS ÇŞB ÇŞİM DİB HK IFC IFC PS İDK KÖFB MEB PMVT PKP STK

Detaylı

erlendirmesi Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek Taslak Rapor ubat www.erm.com

erlendirmesi Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek Taslak Rapor ubat www.erm.com erlendirmesi Taslak Rapor ubat www.erm.com Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek TASLAK Denizli DGKÇŞ ERM GmbH Frankfurt Siemensstrasse 9 D-63263 Neu-Isenburg Tel.: +49 (0) 61 02/206-0

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih :25 Kasım 2014 Resmi Gazete :29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2009 yılı 12 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER

NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER I TABLOLAR LİSTESİ IV RAKAMLAR LİSTESİ IV KISALTMALAR LİSTESİ V 1. AMAÇ VE KAPSAM 1 2. ÇEVRE POLİTİKASI

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Adel Kalemcilik, bütün yasal düzenlemeleri

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kombassan Holding A.Ş. ( Holding ), Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI Çevresel Etki Değerlendirmesi Dersi Notları 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1. ÇED DERSİ-GENEL BİLGİLER 2. ÇED TANIMI, ÇED KAVRAMI, GENEL İLKELER 3. ÇED YÖNETMELİĞİ

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Garanti Finansal Kiralama A.Ş. 5 Ağustos 2015 Geçerlilik Dönemi 05.08.2015-05.08.2016 SINIRLAMALAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı Aralık 2013 IHIC İstanbul İkitelli Uluslararası Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, (Proje) ile ilgili bilgiler içermektedir. Bu

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı