Basınç ve Kaldırma Kuvveti Sorularının Çözümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basınç ve Kaldırma Kuvveti Sorularının Çözümleri"

Transkript

1 Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti orularının Çözümleri BINÇ - Basınç - Kaldırma Kuvveti

2

3 Basınç Testlerinin Çözümleri Test in Çözümleri. Üç parçanın taban alanı eşit olup kadardır. Parçaların ağırlıkları arasında G > G > G ilişkisi olduğundan, yere uyuladıkları basınçlarının büyüklük ilişkisi P > P > biçimindedir.. Düzün dik silindirik ya da prizmatik cisimlerin basıncı, P d bağıntısıyla bulunur. Buna öre; d P d P d yazabiliriz. > P > P dir.. Katı cisimler için; dikey kuvvet F Basınç Yüzey alanı dir. Bu bağıntıdan; FX PX 4P FY PY P 4 FZ PZ P yazabiliriz. Buradan; F X F Y F Z bulunur. 4. Katılarda basınç kuvveti yalnızca cismin ağırlığına bağlıdır. Cisimler özdeş olduğundan F F F olur. Niat Bilin Yayıncılık GK + GL 4GL + GL P a a GL P P olur. a 6. Şekil I deki basıncı en büyüktür. Çünkü cismin ağırlığına ek olarak F kuvveti uyulanıyor. Şekil II deki P basıncı ise en küçüktür. Çünkü F kuvveti cismin ağırlığı ile zıt yöndedir. Cismin ağırlığı G, temas alanı olsun; F G P + F P F G P - > P > P bulunur. 7. ğırlık bakımından er üç sistem eşit olup basıncın büyüklüğünü yerle temas alanları belirler. Şekil I ve Şekil II de yerle temas alanları eşit ve Şekil III tekinden küçüktür. Bu nedenle P > P olur. 8. K ve L cisimleri özdeş olduğundan ağırlıkları birbirine eşittir. Şekil II de ağırlık iki katına çıktığı için basınç da iki katına çıkar.. Şekil I de K ve L cisimlerinin yere uyuladıkları basınçlar eşit olup P kadardır. Buna öre; GK GL P ( a) a GK 4GL bulunur. Şekil II de yere yapılan basınç P olsun. 9. Kesik koni ters çevrildiğinde yüzey alanı arttığından yatay yüzeye uyuladığı basınç azalır. Katı cisimlerin ağırlığı basınç kuvvetine eşittir. Kesik koni ters çevrilirse ağırlığı değişmeyeceğinden basınç kuvveti de değişmez.

4 4 Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti 0. Her iki çiviye aynı kuvvet uyulandığı âlde, sivri uçlu çivinin raat batmasının nedeni yüzey alanı ile ililidir. I. Ördeklerin ayakları perdeli olduğundan tavuklardan daa az batarlar. III. Dozerlerin yerle temas eden paletlerinin alanı daa büyük olduğundan daa az batarlar. I. ve III. önermeler yüzey alanı basınç ilişkisini anlatır. II. önerme ise sıvı kaldırma kuvvetiyle ililidir. 4. ğırlıkları G K, G L, G M olan tuğlalardan oluşan iki sistemin zemine uyuladıkları basınçların eşitliğinden; GK GL + GM yazabiliriz. Bu bağıntıdan, L ve M tuğlaları ile K ve L tuğlalarının kütlelerinin eşit olup olmadığını bilemeyiz. Düzün eometrik biçimli katılarda basınç kuvveti doğrudan ağırlığa eşit olduğundan G L + G M > G K olduğunu söyleyebiliriz. Cevap C dir. X cismi küre olduğundan zemine tek bir noktadan temas eder bu yüzden basıncı çok büyüktür. Y ve Z cisimleri ise yükseklikleri eşit ve aynı maddeden yapıldıkları için yere yaptıkları basınçlar eşit olur.. Basınç, birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvettir. m Şekil I α m m α Şekil II mcosα Şekil I deki basınç Şekil II deki basınçtan daa büyüktür. a açısı 90 ye yaklaştıkça basıncın büyüklüğü azalır. Niat Bilin Yayıncılık. Şekil I de yere yapılan basınç; GK + GL G P olarak verilmiştir. Şekil II de yere yapılan basınç; GL - GK G P bulunur. Newton 6. I. metre Pascal Dyn II. cm bari olup I ve II basınç birimleridir. birimi değildir. ki lo ram basınç metre. Düzün eometrik biçimli cisimlerin basınçları; P d bağıntısı ile bulunabilir. Buna öre; P d P d P d bulunur. P d

5 BINÇ Test nin Çözümleri 6.. ıvı basıncı kabın şekline değil, sıvının yüksekliğine bağlıdır. ıvı yüksekliği olduğundan,, noktalarındaki sıvı basınçları birbirine eşit olur. 0 I M II 4 yatay yatay 0. ıvılarda basınç derinlik ile doğru orantılıdır. Derinlik, sıvının açık olan ağızından basıncın bulunacağı noktaya olan uzaklıktır. Bu durumda kapların tabanlarına etkiyen basınçlar; P > P > şeklinde olur. M musluğu açılıp sıvı denesi sağlandığında I. kapta yüksekliğinde, II. kapta yüksekliğinde sıvı bulunur. Kap tabanlarındaki sıvı basınçlarının oranı; P d bulunur. P d Cevap E dir. Kabın tümü 9t sürede dolduğuna öre, er bir bölmesi t sürede dolar. t an nda 6t an nda t anında noktasına etki eden sıvı yüksekliği, 6t anında dır. noktasındaki sıvı basıncı t anında P ise, 6t anında P dir. Niat Bilin Yayıncılık 7. K noktasındaki basınç; P K d 4P L noktasındaki basınç; P L d P olarak verilmiştir. Buradan; d 4d ve d d alınabilir. Buna öre, M noktasındaki basınç; P M d + d P M d + 4d P M 8d 8P bulunur. 4. M musluğu açıldığında önce X kabı dolmaya başlar, Y kabının tabanında bir basınç oluşmaz. Bu nedenle D ve E seçenekleri doğru olmaz. Y kabı dolarken suyun yükselmesi önce yavaş olur. onra dar bölmeye elince ızlı yükselir. 8. F piston sıvı B. Kap II. konuma etirildiğinde suyun yüksekliği, dolayısıyla sıvı basıncı artar (P artar). ynı şekilde kap II. konuma etirildiğinde kabın yatay düzleme temas eden alanı azalır. Bu nedenle P K da artar. Piston itildiğinde sıvı seviyesi yükselir. Basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşit olduğundan er konumda basınç kuvveti aynıdır. ıvının yüksekliği artınca em em de B noktalarının basıncı artar.

6 6 Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti 9. X, Y noktalarındaki basınçlar eşit ise P ve R sıvılarının ağırlıkları eşittir. Kabın ortasındaki bölme kaldırıldığında toplam ağırlık kat, yüzey alanı da kat artar. Dolayısıyla X ve Y noktalarındaki sıvı basınçları değişmez. 0. ıvı basınç kuvveti; F d Cevap dir. bağıntısı ile bulunur. Basınç kuvvetleri eşit ise; F X F Y F Z X d Y d Z d X 4 Y Z bulunur. ıvı yükseklikleri arasında; X Z > Y ilişkisi vardır.. Şekil I deki sıvının kabın tabanına uyuladığı basınç; d basınç kuvveti; F d dir. Kap ikinci konuma etirilirse; P d ve F d olur. O âlde P artar, F azalır.. K noktasındaki sıvı basıncı; P d dir. Cevap B dir Şekil II I. P L d + d d P olduğundan I. önerme doğrudur. II. ıvılar birbirine karışıyor olsaydı, d + d d karışım, d olurdu. P L d d P olur. Bu nedenle II. önerme yanlıştır. III. d karışım d olduğundan; P K d P olurdu. O âlde III. önerme de yanlıştır.. İlk durumda kabın tabanındaki basınç, d ve basınç kuvveti; F d dir. Niat Bilin Yayıncılık Kap ters çevrilirse; P d F d F d Yani; P azalır, F değişmez. Pratik çözüm: Kap ters çevrildiğinde sıvı yüksekliği azalacağından P azalır. Düzün yükselen sıvılarda sıvı basınç kuvveti, sıvının ağırlığına eşittir. Bu nedenle kap ters çevrildiğinde sıvı basınç kuvveti değişmez. 4. Şekil I de kabın tabanındaki sıvı basıncı; d + d 4d P olarak verilmiştir. Kap ters çevrilirse; P d + d d 8 P d d 4d P olduğundan orantı ile d P bulu- 8 7 nur.. X noktasındaki sıvı basıncının Y noktasındaki sıvı basıncına oranı; PX 4d + d PY d PX 7 bulunur. PY 6 6. ilindirik kapta V acminde X sıvısı, V acminde Y sıvısı vardır. ıvıların kütleleri oranı verildiğinden; my dy V m 9 X dx V d Y d ise d X d alınabilir. PL dx + dy dx + dy PK dx dx PL d d + 0 bulunur. PK d

7 BINÇ 7 Test ün Çözümleri. ilindirin taban alanı rr bağıntısı ile esaplanır. Buna öre, K musluğu açılırsa su seviyesi Şekil I deki ibi olur. 6 L 4 Şekil I 6 K musluğu 6 açılmadan 4 4 önceki su yüksekliği 6 olsun. x yüksekliğini cinsinden bulalım. 4 x 0 x L olur. Tabandaki sıvı basıncı; P d Şekil II bulunur. Şekil I x x y. X noktasındaki sıvı basıncı; P X d P olarak verilmiştir. Kap Şekil II deki duruma etirildiğinde; PY ( + ) d 8 PY d olur. d P ise 8 d P Y 9 P Y P bulunur. olur. Y y Niat Bilin Yayıncılık Şekil II L musluğu açılırsa su seviyesi Şekil II deki ibi olur. y yüksekliğini cinsinden bulalım. 4 y 6 y olur. Tabandaki sıvı basıncı ise; 9 P d 9 olur. P d P d 9 P 9 bulunur. P. X Y s v Şekil I P d F d 4 ŞekilI I P d 4 F d 4 4 F d 4 > P, F F bulunur. Pratik çözüm: X kabındaki sıvı taban alanı daa eniş olan Y kabına boşaltıldığında, yüzey alanı arttığı için kabın tabanındaki basınç azalır. ıvının ağırlığı değişmediğinden basınç kuvveti değişmez.

8 8 Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti P P 7. Kap ters çevrilmeden önce sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşittir. az Kaplara aynı cins sıvıdan eşit acimlerde konuluyor. ile arasındaki ilişki; V V bulunur. ıvı basınçları; 4 d s v yatay Kap ters çevrildiğinde sıvı yüksekliği azaldığı için P sıvı azalır. ıvı basınç kuvveti kesikli çiziler arasında kalan sıvının ağırlığına eşittir. Bu nedenle basınç kuvveti sıvının ağırlığından daa büyüktür. Gazın acmi değişmediği için basıncı değişmez. P d olduğundan 4P bulunur. 8. F L M x K. K ve L noktalarındaki sıvı basınçlarının oranı; PK d bulunur. PL d + d Niat Bilin Yayıncılık F K pistonuna uyulanan F kuvveti, P basıncını oluşturur. Bu basınç sıvı tarafından em L, em de M pistonuna aynen iletilir. L ve M pistonları x su kadar yükselir. Yeri değiştirilen sıvılar eşit olaca- 6. Pistonun ağırlığı G, kesit alanı olsun. piston ğından; VK VL + VM x + x x x bulunur. B s v 9. r Şekildeki ve B noktalarındaki basınçlar eşittir. P P B d sıvı G G d sıvı pistonun ağırlığının bulunabilmesi için, ve d niceliklerinin bilinmesi ereklidir. r r F F 4 4r F r yüksekliğindeki sıvı basıncı, 4r yüksekliğindeki sıvı basıncı ise ile denelenmektedir. F 4 r

9 BINÇ 9 F r d & F rd F 4 r d & F 4 6 rd Bu iki ifadeyi oranlarsak; F rd bulunur. F 6rd 6. ıvı basıncı, sıvının yüksekliği ile doğru orantılıdır. K noktasının bulunduğu yerde sıvı yüksekliği birim, L noktasının bulunduğu yerde birimdir. Bu nedenle; PK olur. PL 0. Küçük pistonun kesiti, büyük pistonun kesiti olsun. istem denede olup P dir. Buradan; F F dir. < olduğundan F > F bulunur.. Dinamometre atmosfer basıncını ölçmez, bir cismin ağırlığını ölçer. Diğer seçeneklerdeki bililer doğrudur.. Cevap dir. Niat Bilin Yayıncılık 4. ıvı basıncı; ıvı yüksekliği ıvının özkütlesi ile doğru orantılıdır. Kabın şekline bağlı değildir ıvılar aynı cins olduğundan kapların tabanındaki sıvı basıncı için yalnızca sıvı yüksekliğine bakmak erekir. P > P P 4 piston Şekil I F 4. ıvılar bulundukları kabın şeklini alır. ncak sıvıların bu özelliği basıncın iletilmesinde etkili değildir. piston Şekil II F 4 Kesit alanı 4 olan kısımdan, olan kısma kadar sıvı itilirse sıvı yüksekliği Şekil II deki ibi olur. Bu nedenle Şekil II de noktasındaki sıvı basıncı P olur. 6. Musluk açıldığında su önce KL tabanının bulunduğu kaba akmayacaktır. Bu nedenle rafiğin ilk bölümü sıfır basınçla başlayacaktır. Kısa bir süre sonra su ikinci bölüme akacaktır. KL tabanının bulunduğu kap önce iderek daraldığı için rafik artan bir parabol, sonra enişlediği için azalan bir parabol olacaktır.

10 0 Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti Test 4 ün Çözümleri. M 4. d d t t t d Şekil I d Şekil II yatay. t t t t t t K L M Kabın yapısından, önce su K bölmesine akar. noktasında basınç sıfırdır. t - t süresi içinde sıvı L bölmesine akar. Bu sürede noktasının basıncı artar. onra su t - 4t süresi içinde M bölmesine akar. Bu süre içinde noktasındaki su yüksekliği artmadığından basınç artmaz. Şekil I 4 su K Şekil I de K noktasının basıncı; d su P 4 su K Şekil II olarak verilmiştir. Musluk açıldığında, Şekil II deki su yüksekliği; 4 4 & olur. Bu durumda su yüksekliği azaldığından, K noktasındaki basınç da P kadar azalır.. ynı yükseklikteki sıvılardan K sıvısının basıncı P, L sıvısının basıncı P olarak verilmiştir. O âlde L sıvısının özkütlesi d ise K sıvısının özkütlesi d olur. Eşit acimli bu iki sıvı türdeş biçimde karşılaştırıldığında karışımın özkütlesi d olur. Karışım taban alanlı kaba konulduğunda sıvı yüksekliği yine olur. Bu nedenle karışımın kabın tabanına yapacağı sıvı basıncı P olur. Niat Bilin Yayıncılık Şekil I de kabın tabanına yapılan basınç; d + d d dir. Şekil II de kabın tabanına yapılan basınç; P d + d P d bulunur. Orantı ile P basıncını bulalım. d d P ederse, P eder. P P 6 bulunur. Buna öre, ilk duruma öre basınç; P P P P 6 6 kadar azalmıştır.. İlk konumda K noktasındaki sıvı basıncı; P K d + d 4d d d L dir. Kap şekildeki ibi ters çevrildiğinde L noktasındaki sıvı basıncı; PL d + d 6 PL d bulunur. Şimdi orantı kurarak; 4d P ederse, 6 d P L eder. 4 PL P bulunur.

11 BINÇ 6. numaralı musluğun olduğu seviyedeki sıvı basıncı ve numaralı muslukların olduğu seviyedeki sıvı basıncının iki katıdır. Musluklar açıldığında ve numaralı musluklar, önce üstteki yüksekliğinde bulunan suyu aktarırlar.. musluk V acminde su akıttığında. musluk V acminden daa fazla su akıtır. yrıca kabın alt bölmesi daa boşalmamıştır. numaralı musluk da düşünüldüğünde boş kapta 6V den daa fazla su birikir. 0. Şekil I Şekil I için; d F d / Şekil II Şekil II için; P d F d d 7. Kabın tabanına yapılan basınç kuvveti F d bağıntısı ile esaplanır. Musluk ayarlanarak er yüksekliğinin dolması için aynı süre arcanıyor. Bu nedenle basınç kuvvetinin zamana bağlı değişim rafiği doğru orantılı olur. 8. ve tabanlarına etki eden basınç kuvvetleri eşit olarak verilmiştir. Buradan; 9. F F d d & d bulunur. d d 4d K B Niat Bilin Yayıncılık yazabiliriz. Bağıntılara dikkat edilirse basınç azalmış, basınç kuvveti artmıştır.. ıvı basıncı P d bağıntısı ile bulunur. Her iki şekildeki sıvı yükseklikleri eşittir. d > d olduğundan Şekil I de kabın tabanındaki basınç Şekil II dekinden büyüktür. Yani kap ters çevrilip d özkütleli sıvı ile doldurulursa, sıvı basıncı azalır. Basınç kuvveti F d dir. Her iki şekil karşılaştırıldığında Şekil II deki basınç kuvvetinin daa küçük olduğu bulunur.. Y düzün biçimli bir kap olduğundan ters çevrildiğinde de tabanındaki basınç değişmez. X kabı ters çevrildiğinde zeytinyağ su > < özkütlesi büyük olan suyun yüksekliği önce- ki duruma öre küçülür. Bu nedenle P X azalır. Şekilde österilen ve B noktalarındaki sıvı basınçları birbirine eşit olduğundan; P d 6d P B P 6d yazabiliriz. B noktasından K noktasına doğru basınç azalır. K noktasındaki basınç; P K P B ( 4d ) P K 6d 4d d bulunur.. d > d özkütleli sıvıların Şekil I deki yükseklikleri eşittir. d özkütleli sıvının acmi d özkütleli sıvının acminden büyüktür. Bu nedenle karışımın özkütlesi d ye yakın bir değer alır. Kaplar ters çevrildiğinde tabandaki sıvı basıncı artar. Şekil II deki kapta basınç kuvveti kar ş m kesikli çizi arasında kalan sıvının ağırlığı kadardır. Bu nedenle basınç kuvveti azalır.

12 Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4. Pistonların ağırlığından dolayı oluşturdukları basınç, yüksekliğindeki su ile denelenmiştir. Buradan; G d G d yazabiliriz. Bağıntıların sol yanlarını eşitlersek; G G G G rr r4r G G 4 bulunur. 7. F pistonuna F kuvveti uyulandığında; F P büyüklüğünde bir basınç artışı oluşur. Bu basınç pistonuna da ulaşır. pistonunun ağırlığı yay doğrultusunda olmadığından sıkışma üzerinde bir etkisi yoktur. F kuvveti arttığında x artar. k yay sabiti arttığında ise x azalır. x k. Musluklar açılmadan önce 6 yüksekliğindeki suyun kabın tabanında oluşturduğu basınç 6P dir. Musluk açıldığında X, Y, Z kaplarında su yüksekliği şekildeki ibi olur. X Y Z Niat Bilin Yayıncılık 8. Pistonların üstüne konulan eşit ağırlıklar G olsun. Pistonlarda oluşan basınçlar; G P G P olup > P dir. Bu nedenle. yay açılır,. yay sıkışır. M P X P P Y P P Z P olur. 6. ıvı basıncı, sıvının yüksekliği ve sıvının özkütlesine bağlıdır. P d P P d

13 BINÇ Test in Çözümleri 6. P X. K kabı üzerine bir kuvvet uyulanıp kap biraz aşağı bastırıldığında, içindeki azın basıncı artar. Gaz basıncından dolayı sıvı seviyesi biraz aşağı iner. P P X II I, P, P azlarının basıncı için; P X + P P III X. K musluğu açıldığında I. bölmedeki sıvı azalır. II. bölmede sıvı yüksekliği artar. III. bölmede sıvı ile birlikte avanın bir kısmı kalır. Bu nedenle sıvı yüksekliği I. ve II. bölmelerdekinden daa aşağıda deneye elir. Cevap dir. P P X P P X bağıntılarını yazabiliriz. Buna öre, I ve IV numaralı önermeler yanlıştır.. Huniden şişeye yağ döküldüğünde, yağ ile ava yer değiştirmektedir. Yeri değişen ava esnek balona dolmaya başlar. Havanın acmi küçüldüğü için de basıncı artar. 4. P K boşluk 70 cm P K Y 0 cm boşluk Niat Bilin Yayıncılık 7. Z borusundaki avanın bir kısmı dışarı atıldığında X ve Y borularındaki sıvı yüksekliği bundan etkilenmez. Z borusunda ise cıva seviyesi yükselir. 8. Barometre, açık ava basıncı ile 4 cm yüksekliğindeki sıvı basıncının toplamını österecektir. Barometre cıva ile çalıştığından, sıvının basıncı cıva basıncına çevirmeliyiz. P 0 + d sıvı 6, , 6 9 cmh Şekil I Şekil II Fanusun içindeki azın basıncı 70 cmh dir. Manometrenin sol kolundaki basınç 60 cmh olduğundan sağ koldaki cıva yüksekliği 60 cm olur.. Musluk kapalı iken sağ balondaki 4P basıncı, cıvanın kadar yükselmesini sağlamıştır. Musluk açılınca eşit acimli balonların basınç farkı yarıya inecektir. Bu nedenle cıva sol kolda yüksekliğine iner. Cevap dir. 9. K K s v s P 0 B c va noktasındaki basınç, B noktasındaki basınca eşittir. P P B K d K + P 0 d cıva + P 0

14 4 Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti I. Kabın içine K sıvısı ile karışabilen özkütlesi daa büyük sıvı eklenirse karışımın özkütlesi artar. noktasındaki basınç artacağı için yüksekliği artar. musluğundan, avanın bir kısmı boşaltılırsa azalır. En sağdaki düzenekte cam balondaki azın basıncı, P az + P 0 dır. Eğer P 0 azalırsa artar. II. U borusu daa derine indirilirse K yüksekliği artar. noktasındaki basınç artacağı için yüksekliği artar. III. çık ava basıncının değişmesi er iki kolda da aynı değişikliği yapacağından değişmez.. P 0 76 cm-h V V 0. P C 6 cm P P B Musluk kapalı iken cıvaya etki eden azın acmi V, basıncı P dir. O âlde; P P 40 cmh noktasının basıncı B noktasının basıncına eşittir. P P B olur. Musluk açıldığında acim V, basınç olur. Bir başka ifadeyle, basınç; P + P & P > B noktasının basıncı; P P + & P > P P basınçlarını eşitlersek; + P + Niat Bilin Yayıncılık cmh olur. 76 cmh olan ava basıncı az basıncından cmh daa büyüktür. + P & P > az basınçları arasında; P > P > ilişkisi yazılır.. Her üç tüpün açık uçlarına X azının basıncı etki etmektedir. X azının basıncı P X olmak üzere; P K d cıva + P X P L d cıva + P X P M d cıva + P X olur. Buna öre, P L > P K P M dir. 4. Şekil I deki az basıncı; P az P 0 + cmh P az cmh bulunur. Şekil I de 0 cm olan azın yüksekliği Şekil II de cm ye düşürülmüştür. Bu durumdaki azın basıncı; V P V 7 0 P P 00 cmh bulunur. Bu basıncı elde etmek için boruya cm daa cıva eklenmelidir.. En soldaki düzenekte lastik balon kullanılmıştır. Fanusun içindeki basınç azalınca lastik balon biraz şişer ve içindeki az basıncı azalır. Bunun sonucunda azalır. Ortadaki düzenek bir barometre olup bulunduğu ortamın basıncını ölçer. M. çık ava basıncı değişmediği için cıvanın tüp içindeki yüksekliği değişmez. yüksekliği ise azalır.

15 BINÇ Test 6 nın Çözümleri. çık ava basıncı P 0 olsun; 4. ıvı üzerine uyulanan P 0 açık ava basıncı ile d sıvı basıncı, borudaki yüksekliğini oluşturur. X az P 0 P 0 P 0 d X Y d Y P 0 d X + P az P 0 d Y Z d Z P 0 d Z eşitlikleri yazılabilir. Bu ifadeleri birbirine eşitlersek; d X + P az d Y d Z olur. d X ile d Y ve d X ile d Z değerleri karşılaştırılamaz. ncak d Z > d Y olduğunu örebiliriz.. istem denede olduğuna öre; P 0 d sıvı + P az bağıntısını yazabiliriz. Bağıntıdan da anlaşılacağı ibi azın basıncını bulabilmek için P 0, d sıvı ve büyüklüklerini bilmemiz erekir. 6. Deniz seviyesinde açık ava basıncı en büyük değerdedir. Bu nedenle de yüksekliği en büyük değerdedir. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldığında açık ava basıncı ve buna bağlı olarak borudaki yüksekliği azalır. yüksekliği azalınca borunun üstündeki azın bulunduğu acim artar. Bunun sonucunda az basıncı azalır.. I. Borudaki cıva yüksekliği; sıcaklığın artmasına bağlıdır. ıcaklık artarsa cıva enleşir ve yüksekliği artar. II. Cıva yerine başka sıvı kullanılması yüksekliğini etkiler. Çünkü; P 0 d cıva dir. Başka sıvı kullanıldığında sıvının özkütlesi değişir. P 0 değişmediğinden yüksekliği değişir. III. Cıva yüksekliği, borunun çapının değişmesine bağlı değildir. Çünkü sıvı basıncı, kabın şekline ve duruşuna bağlı değildir. IV. Deneyin farklı yükseklikte yapılması yüksekliğini etkiler. Çünkü açık ava basıncı değişir. Niat Bilin Yayıncılık 7. Şekil I için; P 0 d + P az Şekil II için; P 0 d bağıntılarını yazabiliriz. Barometre borularındaki sıvı yüksekliklerinin eşit olma nedeni özkütle ve sıcaklıklarının farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Boru kalınlığının basınç üzerinde bir etkisi yoktur. 8.. Muluk açıldığında su seviyesi en alta iner. Çünkü açık ava basıncı borunun iç kısmına etki etmektedir. Bu olayda I. ve II. öncüller etkili olmuştur. III. öncülün bu olayla bir ilisi yoktur. M P 0 P 0 P 0 su su Şekildeki su seviyelerinin farklı oluşu Bernoulli prensibi ile açıklanır. Bu prensibe öre, akışkanların ızı arttıkça basınçları azalır. kışkanın ızı, içinden eçtikleri borunun kesitiyle ters orantılıdır.

16 6 Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti 9. Bernoulli prensibine öre; erani bir akışkanın ızı arttıkça, bu akışkanın basıncı azalır. kışkanın kesitinin daraldığı yerde ızı artar. Yani azın içinden eçtiği borunun kesiti küçülünce ızı artar dolayısıyla o koldaki basınç azalır. yrıca, akışkanlar basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru akarlar. III numara ile verilen bili doğru olmasına karşın bu olayla ilili değildir.. I. Buzun özkütlesi suyun özkütlesinden daa küçük olduğundan buz kalıbı eridiğinde daa az acim kaplar. K kabında buz kalıbı suyun içinde tamamen batmış durumdadır. Bu kaptaki buz eridiğinde su seviyesi azalır. II. L kabındaki buz serbest âldedir. Bu kaptaki buz eridiğinde su seviyesi değişmez. III. K kabında toplam kütle değişmediğinden yere uyulanan basınç değişmez. 0. Verilen üç olay da Bernoulli prensibi ile açıklanır. Yani akışkanların ızı arttıkça basınçları azalır.. K P 0 P 0 Niat Bilin Yayıncılık 4. Havanın tamamı boşaltıldığında K ve L sıvıları açık ava basıncının etkisiyle borularda yükselir. Borulardaki yükselme, açık ava basıncıyla deneleninceye kadar devam eder. Borulardaki sıvı yüksekliği, borunun kalınlığına ve sıvıların öz ısılarına bağlı değildir. Yükseklik farkı sıvıların özkütlelerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. L s v K borusundan üflendiğinde bölesindeki ava ızlı areket eder. Böylece noktasındaki basınç düşmüş olur. sıvının açık yüzeyine uyulanan P 0 basıncı sıvı tarafından aynen iletilir. Böylece L borusunda sıvı yükselerek dışarı püskürür.. Kışın camların buğulanmasının nedeni basınç farkı değil, sıcaklık farkındandır. Bu olay soruda verilen ilkelerle açıklanamaz.

17 BINÇ 7 Test 7 nin Çözümleri (Çıkmış orular). ıvılar aynı cins ve yükseklikleri eşit olduğundan yan yüzeylere etki eden ortalama sıvı basınçları eşittir. Şekil II deki kabın yan yüzey alanı, Şekil I deki kabın yan yüzey alanından büyüktür. F P ort F P ort olup < olduğundan F < F dir.. Molekül sayısı ve dolayısıyla kütle, pistonun areketinden etkilenmez. Piston ızlı bir şekilde itildiğinde moleküllerin sıcaklığını artırır. yrıca acim küçüleceğinden özkütle artar. 6. oruda birim alanına etki eden basınç kuvveti sorulmuş. Birim alana etki eden basınç kuvveti, O noktadaki basınca eşittir. K, L, M noktalarındaki sıvı yükseklikleri arasında K M < L ilişkisi vardır. Bu nedenle bu noktalardaki birim alana etki eden basınç kuvvetleri arasında F K F M < F L ilişkisi olur. 7. Pedal aracılığıyla uyulanan kuvvet sıvı üzerinde bir basınç oluşturur. ıvı sıkıştırılamadığı için oluşan basıncı fren papucu üzerine iletir. Bu basınç fren papucu üzerinde bir kuvvet oluşturur. Bu kuvvet tekere fren yaptıran sürtünme kuvvetini artırır. oruda verilen üç bili de bu sistemin çalışmasında etkilidir.. Şekil II deki boruların kalınlığı farklı olduğu âlde içlerindeki cıva yüksekliği eşittir. Bir başka anlatımla, er iki borudaki sıvı basınçları eşittir. Bu, sıvı basıncının kesite bağlı olmadığını österir. 4. Baba ve oğlunun kara batma miktarları yere uyuladıkları basınçlar ile orantılıdır. 900 N P baba 00 N/ dm dm Niat Bilin Yayıncılık 8. Basınç kuvvetini veren bağıntı; F d dir. Buradan; F d F, d d F d 6d bulunur. O âlde F F < F tür. 40 N P oğul 40 N/ dm dm P oğul > P baba olduğundan, oğlu babadan daa çok batar.. Basınç küçük piston tarafından üretilip büyük pistonun olduğu tarafa önderiliyor. Bu nedenle büyük pistonun alanının değişmesi, küçük pistonun oluşturacağı basıncı etkilemez. Küçük pistonun alanı, kaldıraçtaki oranı, F itme kuvveti OK OL ve küçük pistonun ağırlığı, oluşan basıncın büyüklüğünü etkiler. Cevap dir. 9. Esnek zara bastırılınca sıvı ile esnek zar arasında kalan azın acmi küçülür ve basınç artışı olur. ıvılar sıkıştırılamadığı için oluşan bu basınç sıvı tarafından er tarafa aynen iletilir. Bunun sonucunda tüpün içindeki ava sıkışır ve acmi küçülür. ıkışma sonucu oluşan boşluk su ile dolar. I. ve II. yarılar bu olayla ililidir. III. yarı doğru bir bili olmakla birlikte bu olayla ilili değildir. 0. Kap, dar yüzeyi alta elecek şekilde döndürüldüğünde, içindeki suyun yüksekliği artar. uyun yüksekliği artınca da tabandaki su basıncı artar.

18 8 Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti. P sıvı P 0 d sıvı P 0 sıvı yüksekliğinin oluşturduğu basınç açık ava basıncı tarafından denelenir. Borunun çapının büyük ya da küçük olması basınç üzerinde etkili değildir. Ortamın sıcaklığı, sıvının özkütlesi yüksekliğini etkiler. Yükseklerde açık ava basıncı azalacağı için yüksekliği de azalır. Borunun üstüne ava kaçarsa yine yüksekliği azalır.. Barometrelerin duyarlılığı; boruların biçimine, duruşuna ve kalınlığına bağlı değildir. Bu nedenle üç barometrenin de duyarlılığı aynıdır. Cevap dir. 6. u önce eşit bölmelerden I. ye akar. II. bölmenin tabanındaki su basıncı sorulduğundan bir süre basınç sıfır olacaktır. I. bölme dolduktan sonra su II. bölmeye akar. II. bölme dolduktan sonra taban alanı enişleyeceği için suyun yükselme ızı azalır. Cevap dir. 7. uyun deliklerden fışkırarak areket etmesi basıncın olduğunu kanıtlar. Bu nedenle I. yarı bu deney için bir kanıttır. ağ yan yüzeyde alt noktadaki sıvının daa büyük ızla fışkırması, o noktadaki sıvı basıncının üstündeki noktaya öre daa fazla olduğunu österir. Bu deney, II. yarı için de bir kanıttır. III. yarı bili olarak doğrudur. ncak bu deneyle doğruluğu kanıtlanmaz.. Fışkıran suyun ilk düştüğü noktaların kaplara uzaklığı, tıkaçlar üzerindeki basınç ile orantılıdır. L ve M tıkaçlarının sıvıların serbest yüzeylerine olan dik uzaklıkları eşittir. Bir başka ifadeyle, L ve M tıkaçları üzerine uyulanan sıvı basınçları eşit olduğundan x x tür. K tıkacı üzerindeki sıvı basıncı, L ve M ninkinden küçük olduğu için x < x x bulunur. Niat Bilin Yayıncılık 8. ıvı basıncını veren bağıntı P d dir. K kabının tabanındaki su basıncı; P K a d P dir. L nin tabanındaki su basıncı ise; P L a d P olur. 4. Başlanıçta süraideki suyun yüksekliği, tabandaki su basıncı P d dir. ürainin orta kısmı şişkin olduğundan bir bardak daa su ilave edildiğinde su yüksekliği olamaz. Bu nedenle yeni basınç P den büyük, P den küçük olur.. M musluğu açıldığında X kabındaki su, üç kap arasında bölüşülecektir. Kapların üst kısımları açık olduğundan er üç kaptaki su yüksekliği eşit olacaktır. Bu nedenle kaplardaki su seviyeleri yarı yüksekliklerinden daa az olacaktır. 9. Cam balondaki az boşaltılınca er iki koldaki cıva üzerine etki edecek bir basınç olmayacağı için kollardaki cıva yükseklikleri aynı seviyeye elir. 0. Tüpte sıkışan azın basıncı, açık ava ve cıvanın yaptığı basınçla denelenir. P az P cıva + P 0 P az d cıva + P 0 P 0, mmh cinsinden verdiği için, bu formülü mmh cinsinden aşağıdaki şekilde yazabiliriz. P az + P 0 Buna öre, P 0 ve niceliklerinin bilinmesi erekir.

19 BINÇ 9. X azının basıncı P X, Y azının basıncı P Y olsun. X azının basıncı için; P X P 0 + P cıva P X cmh yazabiliriz. X ve Y azlarının beraber bulunduğu düzenekte cıva Y azı tarafındaki kolda yükseldiğine öre, P X > P Y dir. Buradan; P Y P X P cıva P Y cmh bulunur.. M musluğu açılınca borudaki cıva çanağa boşalır ve D seçeneğindeki örünüm elde edilir.. Katı cisimlerde basınç, birim yüzey üzerine binen ağırlıktır. Ördeğin parmak araları perdeli olduğundan tavuğun basıncı daa büyük olur. oruda verilen üç önerme, basınç-yüzey alanı ile ililidir. 4. Özdeş kapların er bölmesinin acmi V olsun. M musluğu açılıp dene sağlandığında üç kaptaki sıvı yükseklikleri aynı seviyede olmak zorundadır. M musluğu altında kalan bölmedeki su, I kabında kalır. Bu nedenle paylaşılacak suyun acmi V dir. V nin V si I ve II numaralı kaplarda kalacağından, son durumda paylaşılacak su V kadardır. Böylece III. kaptaki su yüksekliği kadar olacaktır. eviyelerin eşit olması erektiğinden üç kap- taki su yüksekliği ile arasında olur.. I. kolda basınç oluşturan nesne pistonun ağırlığıdır. II. kolda basınç oluşturan nesne yüksekliğindeki sıvıdır. Dene olduğuna öre bu basınçlar eşittir. m d m m d & d Buna öre, yüksekliği; Pistonun m kütlesine, I. kolun kesit alanına ıvının d özkütlesine bağlıdır. Niat Bilin Yayıncılık 6. Şekil I de azın basıncı, Şekil II de P olsun. Buradan; P cıva + P cmh P P 0 P cıva 7 60 cmh bulunur. Şimdi de PV nrt bağıntısından; P V nrt P V n RT P V n RT P n P V P RT n 90 n & n n bulunur. 60 O âlde balondan alınan azın kütlesi ilk durumdakinin ü dür. 7. Şişeye dökülen su bir acim kaplayacağı için avanın acmini küçülterek basıncını artırır. Deneyde avanın ağırlığıyla ilili bir olay olmadığı için I. ve III. yarılar doğrulanmış olur. 8. Çaydanlıklar akaçların uçlarının seviyelerine kadar doldurulabilir. kaç seviyesini eçen su, akaçtan akar. Bu nedenle X ve Z kapları eşit acimde su alır, Y kabı küçük olduğu için bunlardan daa az su alır. 9. I numaralı koldan boşalacak sıvının acmi 0 kadardır. Bu sıvı, II ve III numaralı kollarda yükseklikleri eşit olacak şekilde dağılır cm bulunur. 0. P pistonu K düzeyinden yukarı doğru çekildiğinde su da pistonla birlikte yükselir. Piston M deliğini eçtiğinde içeri ava irer. Hem dışarıda em de pistonun içinde aynı açık ava basıncı oluştuğundan silindire dolan su eri boşalır.

20 0 Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti. K pistonu ağırlığından dolayı bir basınç oluşturur. yrıca sıvı yüksekliğinden dolayı da bir basınç vardır. Öte yandan L pistonuna F kuvvetinin uyulanması ile oluşan basınç, bu iki basıncı deneler. F mk d sıvı + L K mk F L( dsıvı + ) K L pistonunun ağırlığı düşey doğrultuda olduğu için basınç oluşturmaz. L pistonunun ağırlığını bilmemize erek yoktur.. Basınç kuvvetini veren bağıntı F d dir. Her üç kabın tabanına uyulanan basınç kuvvetleri eşit olduğuna öre; d X d Y d Z d X d Z d Y bulunur. Buna öre X ve Z nin özkütleleri birbirine eşit, Y ninki farklıdır.. Kap 6t sürede doldu- ğuna öre, şekilde österilen er bölme t sürede dolar. u t - 4t süreleri arasında tabanlı kabı doldurur. Bu sürede N noktasına etki eden sıvı basıncı sabit kalır. t t t t t t 4. Cam balondaki azın basıncı, yüksekliğindeki sıvı basıncıyla açık ava basıncını deneler. Niat Bilin Yayıncılık. ynı düzeyde olan pistonlara etkiyen basınçlar birbirine eşittir. Buradan; P P P F F F 0 F F F 0 N ve F N bulunur. 6. F kuvveti arttırıldığında önceki duruma öre fazladan bir basınç oluşur. Bu basınç artışı sıvı tarafından er yere aynen itildiği ibi balonun yüzeylerine de iletilir. Bunun sonucunda balonun acmi küçülür ve balona uyulanan sıvı kaldırma kuvveti azalır. ıvı kaldırma kuvveti azalınca erin durumdaki yay, balonu biraz aşağı yönde yani yönünde çeker. 7. u balonlara dolarken avayı çıkış borusundan dışarı atar. Bundan dolayı ani balonda en az ava kalırsa o kaba fazla su doldurulur. K su L su Buna öre, V L < V M < V K olur. M su 8. Havanın bir kısmı boşaltıldığında kabın içindeki basınç azalır. Balon da bu basınç azalmasına uyum sağlamak için kendi basıncını azaltmak ister. Bunu da acmini artırarak erçekleştirir. Balonun şişmesinin nedeni basıncının azalmasından dolayıdır. P az d sıvı + P 0 Paz - P0 dsıvı Buna öre, yüksekliği manometrede kullanılan sıvının acmine bağlı değildir. 9. F X F Y d X d Y dx bulunur. dy

21 BINÇ 40. istem denedeyken kabın tabanındaki basınç en büyüktür. ynı seviyedeki basınçlar eşit olmak zorundadır. B 44. Balon yukarı doğru çıkarken üzerine etki eden sıvı basıncı azalır. Buna bağlı olarak balonun acmi artar. Hacim arttığı için balonun içindeki azın basıncı azalır. Balonun acmi büyüdüğü için sıvı içinde daa fazla yer kaplar ve bu nedenle sıvı yüksekliği artar. ıvı yüksekliği artınca noktasındaki basınç da artar. P P B P 0 + d sıvı P Buna öre, P 0 < P < P T dir. 4. Musluklar açılmadan önce sıvı yüksekliği olduğundan X noktasındaki sıvı basıncı; d P dir. Musluklar açılınca sistem bileşik bir kap âlini alacağından üç koldaki sıvı seviyesi eşit âle elir. Şekil dikkatlice incelendiğinde M musluğu en alttadır. Bu nedenle er üç koldaki yükseklik, M musluğunun seviyesinde deneye elir. on durumda sıvı yüksekliği olacağından X noktasındaki basınç; P d P olur. Cevap dir. 4. Eşit debili su akıtan muslukların er biri, t sürede P kadar basınç oluşturmuş olsun. 0-t zaman aralığında K dan akan suyun yaptığı basınç P olur. t-t zaman aralığında iki musluk birlikte 4P daa basınç oluşturur. Böylece t süresi sonunda toplam basınç P olur. 4. Yarım küre biçimli X katı cisminin temas alanı noktasal biçimde olduğundan P X en büyüktür. Düzün eometrik biçimli katı cisimlerin basıncı P d bağıntısı ile esaplanır. Y ve Z dik silindirleri için ve d aynı olduğundan P Y P Z dir. Niat Bilin Yayıncılık 4. yüksekliğindeki Y sıvısı ile yüksekliğindeki X sıvısının kütleleri eşit olarak verilmiştir. Böyle olabilmesi için X sıvısının özkütlesi d alınırsa, Y sıvısının özkütlesi d olur. Buradan; PK d bulunur. PL d + d 46. Özkütlesi d, yüksekliği olan X sıvısının kabın tabanında oluşturduğu basınç; d P dir. Yükseklik oluncaya kadar kabın üzerine, özkütlesi d olan Y sıvısı ekleniyor. Kap iderek enişlediği için Y sıvısının acmi X sıvısının acminden büyük olur. Bu nedenle karışımın özkütlesi,d den büyük olur. Şayet karışımın özkütlesi,d olsaydı kabın tabanındaki basınç; P,d d P olurdu. Karışımın özkütlesi,d den büyük olduğu için basınç da P den büyük olur. 47. Musluk sabit debili ve kap M düzün biçimli olduğundan; şekildeki er bir bölme t sürede dolar. t t t Buna öre, K noktasına etki eden sıvı basıncı 0-t t t t arasında düzün artarak P ye çıkar. t-6t arasında t K t t diğer bölmeler dolduğu için P de sabit kalır. 6t-9t arasında sıvı seviyesi kadar daa yükseldiği için basınç P ye çıkar.

22 Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti 48. Katı cisimlerin yatay düzlem üzerine uyuladıkları basınç kuvveti, doğrudan cisimlerin ağırlıklarına eşittir. Her üç konumda da cisimlerin ağırlıkları değişmediği için F F F tür. 49. Üst kısmındaki X sıvısının özkütlesi d, alt kısmındaki Y sıvısının özkütlesi d olsun. ıvılar karışmadan önce X ve Y noktalarındaki sıvı basıncı; P X d P Y d + d 4d dir. Eşit acimli sıvılar türdeş biçimde karıştırılınca karışımın özkütlesi,d olur. İkinci durumda X ve Y noktalarındaki sıvı basıncı; P X,d, d P Y,d 4, d bulunur. Buna öre, ikinci durumda em P X, em de P Y artar.. L ve M musluklarının açılmasıyla kap, bileşik kap ibi davranır. Böylece ve seviyeleri eşitlenir.. Daa önce ava içinde duran bilye, ipin kopması sonucu suyun dibine batarak deneye elir. uyun seviyesi bilyenin acmi kadar artarken, avanın acmine bir değişiklik olmaz. Bu nedenle P değişmez, P su artar. 4. K tarafındaki avanın basıncı, L tarafındaki avanın basıncından büyük olduğundan, Şekil I deki dene durumu oluşmuştur. K ve L muslukları açılıp kapandıktan sonra sistem ve numaralı kaplardaki ibi deneye elebilir. ncak numaralı dene durumu oluşmaz. 0. Musluklardan boşalan suyun acmi, bu noktalardaki su basınçları ile orantılıdır. ynı sürede K musluğundan akan suyun acmi V ise L musluğundan akan suyun acmi V den büyüktür. K seviyesine kadar olan acim V den büyük olduğu için KL arasındaki acim de V den büyüktür. Bu nedenle L den akan suyun acmi V den büyüktür.. M musluğu kapalı iken Z > Y dir. Bunun anlamı; açık avanın basıncı, Z kolunda sıkışan basınçtan daa büyüktür. M musluğu açılıp dene sağlandığında tabandaki sıvı basınçları eşit olur. Böyle olabilmesi için X azalır ve Y artar. X ve Y kollarına etki eden açık ava basıncı eşit olduğundan dene sağlandığında X Y olur. Y nin artması Z kolundaki avaya Y nin artış miktarı kadar fazladan su basıncı etki eder. Bu basınç artışını denelemek için Z deki kapalı ava basıncını artırır, bunu yaparken de acmini küçültür. Hacim küçülmesi nedeniyle boşalan yere su dolar ve Z artar. Niat Bilin Yayıncılık. X ve Y sıvılarının yükseklikleri eşit olduğundan X Y olsun. P X d X P P Y d Y P olduğundan d Y d X olmalıdır. oruda X ve Y sıvılarının acimleri verilmediği için kütlelerinin büyüklüğünü karşılaştıramayız. yrıca kapların taban alanlarını karşılaştıracak bili de verilmemiştir. 6. Başlanıçta sistem denedir. Bu durumda er iki koldaki basınçların eşitliğinden; PX Psıvı + PY m m d sıvı + eşitliğini yazabiliriz. X pistonu U borusundan çıkarılırsa, Y pistonu kadar fazladan basınç uyu- m layacaktır. istem yeniden deneye eldiğinde sıvı diğer tarafta kadar yükselir.

23 BINÇ 7. M musluğu açıldığında dışarı su aktığına öre, kapalı bölümdeki avanın basıncı açık ava basıncından büyüktür. kışkanlar yüksek basınçtan düşük basınca doğru akar. O âlde su aktığı sürece K noktasındaki toplam basınç azalır. Kapalı kısımdaki avanın acmi artacağı için, su aktığı sürece P de azalır. 8. Şekil II deki rafik t-t arasında N noktasındaki basınç sabit kalmıştır. Buradan L musluğunun K musluğundan önce açıldığını anlayabiliriz. 0-t ve t-t aralıklarında rafiğin eğimi aynı olduğuna öre, K ve L musluklarının debileri eşittir. 6. ol koldaki su yüksekliği sağ koldakinden fazladır. K ve L noktalarındaki toplam basıncın eşit olması için sağ koldaki az basıncının soldakinden büyük olması erekir. M musluğu açılınca er iki koldaki az basıncı eşit âle elir. Bir başka anlatımla, sol koldaki az basıncı önceki duruma öre artar. ağ koldaki az basıncı ise önceki duruma öre azalır. Bunun sonunda P K artar, P L azalır. 6. I. ve II. yarılar azların çözünürlük basınç ilişkisini anlatır. 9. Özdeş cisimlerin ağırlıklarına G diyelim. Kollardaki sıvı seviyelerinin eşit olabilmesi için K ve L pistonlarına, ağırlıkların yaptığı basınçlar eşit olmalıdır. İlk durumda K pistonunun oluşturduğu basınç; G L pistonunun oluşturduğu basınç; 4G G dir. K pistonu üzerindeki cisimlerden biri alınırsa er iki taraftaki basınç G olur ve kollardaki su yükseklikleri eşit olur. 60. istem denede olduğu için aynı seviyedeki az basınçları eşittir. lttaki yatay çizi seviyesinden basınçların eşitliğinden; K kolu için: P X P cıva + P L kolu için: P X P cıva + P L yazabiliriz. P X in sağ yanlarını eşitleyelim; P cıva + P P cıva + P L P P L elde edilir. X azının basıncı en büyüktür. Buna öre P L P < P X bulunur. Niat Bilin Yayıncılık 6. Başlanıçta X ve Y azlarının oluşturduğu basınçlar eşittir. M musluğu açıldığında Y azı dışarı kaçar. X azının etkisiyle su boruda kadar yükselir. X azının bulunduğu acim artar. Böylece P azalır. Y azının dışarı kaçması sonucu K noktasındaki toplam basınç da azalır. 64. Başlanıçta kapta yüksekliğinde özkütlesi /cm olan V acminde su vardır. Bu kaba, özkütlesi /cm olan V acminde plastik bir bilye atılıyor. Bilye, su özkütlesinin kesri kadar, yani acminin yarısı kadar batar. Bilyenin suda batan kısmı V olur. Böylece suyun yüksekliği ye çıkar. 4 4 yüksekliğindeki suyun K noktasında oluşturduğu basınç P ise, yüksekliğindeki suyun K noktasında oluşturduğu basınç P olur Kabın alt bölmesi düzün, üst bölmesi iderek enişlemektedir. Piston x seviyesinden y seviyesine çekildiğinde azın acmi artacağından P az azalır. yrıca kabın biçiminden dolayı sıvı yüksekliği önceki duruma öre azalır. Bunun sonucunda P sıvı azalır. Cevap D dir

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 10. ınıf oru itabı. Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. onu Basınç Test Çözümleri Hidrolik Fren istemi Ünite Basınç ve aldırma uvveti Test 1 in Çözümleri. Z 1. y 1 y Y 4 (yer) 1 (ye Üç parçanın taban alanı

Detaylı

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S 4 atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri 1. 3. 1 3 30 60 atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile doğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıdır. Özdeş cisimlerden nin temas alanı

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, ıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, ıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. istem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, Sıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, Sıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. Sistem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

KATI BASINCI: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur.

KATI BASINCI: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur. KATI BASINCI: KATI BASINCI: Birim Tablosu: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur. 2. Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları

Detaylı

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur.

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

Sıvılarda Basınç. Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır.

Sıvılarda Basınç. Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır. Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. yoğunluğunun zeytin yağının yoğunluğundan büyük olduğunu görmekteyiz.

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ADIĞI NOT:... a) Bir vida iki parmak arasına alınıp sıkıştırıldığında vidanın sivri tarafındaki parmakta acıma issinin diğer taraftakine göre daa fazla

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

SELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BASINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TEST KİTABI

SELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BASINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TEST KİTABI ELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BAINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TET KİTABI BAINÇ Basınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetir. P ile gösterilir.birimleri gf/cm2, N/m2 (pascal), kgf/cm2 (atm).

Detaylı

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin.

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. Basınca neden olan kuvvetler çeşitli etkenlerden kaynaklanır. Balon

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1 1. Basınç hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. B) Katı bir cismin ağırlığı artarsa zemine uyguladığı basınç artar. 4. Tek bir çivi

Detaylı

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 8 AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 2 2.1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Sıvı içindeki bir noktaya bütün yönlerden benzer basınç uygulanır. Şekil 2.1 deki gibi bir sıvı parçacığını göz önüne alın. Anlaşıldığı

Detaylı

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri. Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. T bağıntısı ile bulunur. Q = m.

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri. Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. T bağıntısı ile bulunur. Q = m. 2 Isı - ıcaklık ve Genleşme 1 est 1 in Çözümleri 1.. alkol alkol tuzlu M Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. bağıntısı ile bulunur. Q = m.c.(12 10) Q = m.c.(15 10) Q = m.c M.(18 10) Bütün

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir.

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir. MADDE ve ÖZELLİKLERİ Madde Uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi olan ve eylemsizliğe uyan varlıklara madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Maddenin şekil almış haline de cisim denir.

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET E LARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı 1 E LARIN BASINCI : 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı : Dünya nın

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu İİ BOYUTTA HAREET (ATIŞ HAREETERİ) TEST ÇÖZÜERİ İki Boyutta Hareket (Atış Hareketleri) Test in Çözümleri 3. cismi 80 m yük- seklikten serbest bı-. Aşağıdan

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ V= cismin sıvıya batan hacmi d= sıvının özkütlesi g= yerçekimi ivmesi Kaldırma kuvveti, sıvının içindeki cismin yüzeylerine

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin Hünerli, F.Buket HIZARCI, Rıdvan Meriç, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] KUVVET ve HAREKET Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] Sıvıların kaldırma kuvveti : Bütün sıvılar, içerisine atılan cisimlere kaldırma kuvveti uygulayarak cisimleri yukarıda tutmaya çalışırlar.

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLAIMLI 1. ÜNİE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVEİ EKİNLİK ve ES ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 1 Madde ve Özellikleri 1. Ünite 2. Konu (Kaldırma Kuvveti) A nın Çözümleri 4. K 1. Suya batan

Detaylı

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 1 2 3 4 YÜZEN CİSİM Bir cisim eğer sıvının içinde şekilde görüldüğü gibi bir kısmı sıvının içinde bir kısmı sıvının üstünde olacak şekilde dengede duruyorsa buna yüzen cisim

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

3.1. Basınç 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ

3.1. Basınç 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ (Ağustos 2011) 3.1. Basınç Bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvete basınç denir Basınç birimi N/m 2 olup buna pascal (Pa) denir. 1

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. Sıvı basıncı, kapta bulunan sıvının hacmine, kabın şekline

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları GENEŞE 5. Ünite 4. onu Genleşme A nın anıtları Aşağıda metal çiftlerinin soğutulması veya ısıtılması ile metal çiftlerin ilk ve son durumları şekilde belirtilmiştir., 2, 3 ve 4. sorularda verilen boşluklara

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler?

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? 1. BASINÇ Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? Yeryüzündeki tüm maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

BASINÇ GENEL KAVRAMLAR BASINÇ BİRİMLERİ KATILARDA BASINÇ SIVILARDA BASINÇ GAZ BASINÇLARI

BASINÇ GENEL KAVRAMLAR BASINÇ BİRİMLERİ KATILARDA BASINÇ SIVILARDA BASINÇ GAZ BASINÇLARI BASINÇ BASINÇ GENEL KAVRAMLAR BASINÇ BİRİMLERİ KATILARDA BASINÇ SIVILARDA BASINÇ GAZ BASINÇLARI KALEMLERDEN HANGİSİ TABANA DAHA ÇOK BASKI UYGULUYOR? YAZARKEN KULLANINCA HANGİSİ DAHA ÇOK BASKI UYGULAR?

Detaylı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı METEOROLOJİ IV. HAFTA: Hava basıncı HAVA BASINCI Tüm cisimlerin olduğu gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Bunu ilk ortaya atan Aristo, deneyleriyle ilk ispatlayan Galileo olmuştur. Havanın sahip olduğu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 0 Mercekler Test in Çözümleri.. Mercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde ava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında avaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ. Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar.

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ. Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ 8.1. Sıvı Akışkanlarda Basınç Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar. Sıvı akışkanlar sıkıştırılamayan, gaz akışkanlar ise sıkıştırılabilen akışkanlar olarak isimlendirilirler.

Detaylı

Katılarda Basınç. Bir sünger üzerine aynı kütleli iki kitaptan bir tanesini yatay diğerini ise dikey konumda bırakalım.

Katılarda Basınç. Bir sünger üzerine aynı kütleli iki kitaptan bir tanesini yatay diğerini ise dikey konumda bırakalım. Bir sünger üzerine aynı kütleli iki kitaptan bir tanesini yatay diğerini ise dikey konumda bırakalım. Kışın kar yağdığı zaman normal ayakkabılarımızla karda yürümek kolay değildir. Ayağımıza kar ayakkabısı

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1'in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam

Detaylı

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir.

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir. 2 Hâl Değişimi 1 est 1 in Çözümleri 1. Karışımın denge sıcaklığı 5 C olduğuna göre, olay sırasında buzun tamamı erimiştir. Diğer iki bilginin doğruluğu kesin değildir. 5. Kaynama noktası, donma noktası

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

Dalgalar Sorularının Çözümleri

Dalgalar Sorularının Çözümleri Ünite 3 Dalgalar Sorularının Çözümleri 1- ay Dalgaları 2- Su Dalgaları 3- Ses Dalgaları 1 ay Dalgaları Testlerinin Çözümleri 3 Test 1 in Çözümleri 1. a) b) c) gelen atma B M dan yansıyan B den yansıyan

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 3 Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına ve moleküllerin kinetik enerjisine bağlıdır. Yani ses dalgalarının

Detaylı

F oranı nedir? Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:...

F oranı nedir? Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ADI: OADI: No: ınıfı: ari.../.../... ADIĞI NO:... r r. aban yarıçapları r ve r olan ilindirik kaplarda bulunan ve ıvıların kütleleri m ve m dir. Buna göre kapların tabanlardaki F ıvı baınç kuvvetlerin

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı

HİDROSTATİK. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

HİDROSTATİK. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com HİDRSTTİK Hidrostatik, hareketsiz yada durgun durumda bulunan sıvıların ve diğer ivmelerden doğan basınç ve kuvvetleri ile uğraşan bilim dalıdır. Hidrostatik, denge durumunda bulunan sıvıların denge koşullarını

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN Çevre Mühendisliği Bölümü BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Atatürk Barajı (Şanlıurfa) BATMIŞ YÜZEYLERE ETKİYEN KUVVETLER

Detaylı

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE 18 3 MANOMETRELER Düşük sıvı basınçlarını hassas olarak ölçmek için yaygın bir metot, bir veya birden fazla denge kolonu kullanan piezometre ve manometrelerin kullanılmasıdır. Burada çeşitli tipleri tartışılacaktır,

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

Ödev 1 ve Cevapları. K. mol

Ödev 1 ve Cevapları. K. mol Ödev 1 ve Cevapları 04 Mart 2005 1) a)1 atmosfer basıncının 101325 N/m^2 olduğunu ispatlayın. İpucu: Toricelli deneyinden yararlanabilirsin. b)evrensel gaz sabitinin olduğunu ispat edin. Cevap: R=0.082057

Detaylı

* Gündüz kapalı bir havada odamızda yönümüzü pusulasız nasıl bulabiliriz?

* Gündüz kapalı bir havada odamızda yönümüzü pusulasız nasıl bulabiliriz? ÖRNEK ETKİNLİKLER 1- Durgun Elektrik * Televizyon ekranına kolumuzu yaklaştırdığımızda ne olur? * Vander graft jeneratörü nedir? Gerekli Malzemeler: Balon, karabiber, ince yemeklik tuz, ince ip, A-4 kağıt

Detaylı

Kütle. Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarıdır. m (mass ) harfi ile gösterilir.

Kütle. Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarıdır. m (mass ) harfi ile gösterilir. Kütle Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarıdır. m (mass ) harfi ile gösterilir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Birimi kg, gr veya tondur. Madde miktarını değiştirerek kütleyi de değiştirebilirsiniz.

Detaylı

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları 7 Ünite Dalgalar 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları SES DALGALARI 3 Test 1 Çözümleri 3. 1. Verilen üç özellik ses dalgalarına aittir. Ay'da hava, yani maddesel bir ortam olmadığından sesi

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Kütlesel kuvvetlerin sadece g den kaynaklanması hali;

Kütlesel kuvvetlerin sadece g den kaynaklanması hali; KDN03-1 AKIŞKANLARIN STATİĞİ: HİDROSTATİK Basınç kavramı z σ a dz ds σx α x dx y σz Hidrostatikte ise olduğundan i = 0; Hidrostatik problemlerde sadece 1, 2, 3 olabilir. İnceleme kolaylığı için 2-boyutlu

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri 6 Isı - Sıcaklık ve Genleşme 1 est 1 in Çözümleri 1. Sıcak yun içine atılan metal cisimler ve ısıl dengeye geldiğinde her üçünün de sıcaklığı eşit olur. anıt D dir. 3. Bir sistemi oluşturan atom ve moleküllerin

Detaylı

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Fizik 203 Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com Kepler Yasaları Güneş sistemindeki

Detaylı