AKRES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ GOLD STANDARD YEREL HALK BİLGİLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKRES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ GOLD STANDARD YEREL HALK BİLGİLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 AKRES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ GOLD STANDARD YEREL HALK BİLGİLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER A. Proje Tanımı 1. Projenin Gold Standard açısından uygunluğu 2. Projenin durumu B. Halkın katılımı sürecinin tasarımı 1. Toplantı(ların) tasarımı i. Gündem ii. Teknik olmayan proje özeti iii. Davet izleme tablosu iv. Davet metni v. İlan metni 2. Kullanılan diğer bilgilendirme yöntemlerinin tarifi C. Bilgilendirme süreci 1. Toplantı katılımcıları i. Liste ii. Değerlendirme formları 2. Toplantı fotoğrafları 3. Bilgilendirme sürecinin sonuçları i. Toplantı tutanağı ii. Bütün yorumların değerlendirilmesi iii. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesinin yeniden gözden geçirilmesi iv. Yorumlar üzerine yapılan değișikliklerin özeti D. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesi 1. Proje yatırımcısının sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi i. Zarar Vermeme değerlendirmesi ii. Sürdürülebilir kalkınma matrisi 2. Katılımcıların sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi 3. Konsolide sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi E. Sürdürülebilirlik İzleme Planı Değerlendirmesi F. Katılımcı geribildirim turu EK 1. EK 2. EK 3. EK 4. Orijinal katılımcı listesi Orijinal geribildirim formları Davet yazılarının kopyaları Teknik olmayan özet

2 BÖLÜM A. PROJE TANIMI A. 1. Projeni Gold Standard Açısından Uygunluğu AKRES 45 MW RES projesi așağıdaki șartlar sebebiyle Gold Standard altında uygundur: 1- AKRES 45 MW RES UNFCCC kurallarına göre büyük ölçek bir Rüzgar Elektrik Santralı projesidir. 2- Türkiye nin yakın zaman önce Kyoto Protokolü nü onaylamasına rağmen, emisyon üst sınırı yoktur ve Gönüllü Emisyon Azaltımı onay belgesi sağlamak için Yetkili Ulusal Merci kurmuștur. 3- AKRES 45 MW RES bir yenilenebilir enerji projesidir. 4- AKRES 45 MW RES CO2 üretimini azaltır. 5- AKRES 45 MW RES ODA (Resmi Kalkınma Yardımı) almaz. 6- AKRES 45 MW RES in karbon kredisi gelirleri olmadan hayata geçirileceğine dair bir duyuru yapılmamıștır. A. 2. Projenin Durumu AKRES 45 MW RES henüz geliștirilme așamasındadır. Yerel Halk Bilgilendirme așamasında arazi kamulaștırılması gerçekleșmediğinden nihai proje alanı hazır değildir. Projenin yapım tarihi tahmini olarak Kasım 2010 dur ve tahmini ișletmeye alma tarihi ise Haziran 2011 dir. BÖLÜM B. HALKIN KATILIMI SÜRECİNİN TASARIMI B. 1. Toplantı(ların) Tasarımı i. Gündem Toplantı sırasında așağıdaki bașlıklar sunulmuștur: - Toplantı açılıșı - Projenin tanıtımı - Proje ile ilgili soruların alınması - Sürdürülebilir Kalkınma analizi - Sürdürülebilirlik izleme planı tartıșması - Kapanıș

3 ii. Teknik Olmayan özet 45 MW lık AKRES Rüzgar Santrali Projesinin Halkın Katılım Toplantısı Bekirler Köyü, 24 Eylül 2010 Proje Özeti Akhisar Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santralı Ltd. Ști. (AKRES) Manisa ili, Akhisar ilçesi, Bekirler Köyü yakınlarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ndan aldığı üretim lisansıyla elektrik üreterek ulusal șebekeye aktarmak üzere rüzgar santrali kurmayı planlamaktadır. Proje, her biri 2.5 MW lık kurulu güçte olan 18 adet türbinden olușmaktadır. Toplam 45 MW lık gücü ile proje yılda yaklașık 165 Milyon kwh elektrik üretimi yapacaktır. Türkiye nin mevcut enerji üretim tahminleri ile karșılaștırıldığında projenin yılda yaklașık ton karbon azaltımı sağlayacaktır. Karbondioksitin yanı sıra proje daha çok kömür santrallerinden salınan kükürtoksit ve azotoksitlerin salımı da azaltacaktır. Proje için üretim lisansı Eylül 2009 da EPDK tarafından verilmiștir. Proje için Çevresel Etki Değerlendirme çalıșmaları da olumlu olarak sonuçlanmıș ve böylece projenin hayata geçirilmesi için gerekli önemli izinler tamamlanmıștır. Projenin türbin montaj çalıșmalarına 2011 yılı Ocak itibariyle bașlaması, ve 2011 Haziran ayı itibariyle de üretime geçmesi planlanmaktadır. Projeye en yakın yerleșim yeri 1 km uzaklıkta bulunan Bekirler Köyü dür. Türbinler, mera sahası üzerinde kurulacaktır. Proje sahası içinde orman alanı bulunmamakta ve projenin çevreye etkisi hemen hemen hiç olmayacaktır. Proje sahasının türbin yerleri ve yollar için kullanılacak küçük bir bölümü dıșında kalan tüm alan proje öncesinde olduğu gibi yine köylünün kullanımına bırakılacaktır. Proje, inșaat sırasında ve ișletme sırasında iș olanağı sağlayacaktır. Her iki așamada da proje sahibi șirket, çalıșanlarını ișin gerektirdiği yetkinliği bulduğu sürece yerel halktan sağlamayı tercih etmektedir. İstihdamın yanı sıra projenin tașeronlar ve satın almalar ile de yerel ekonomiye önemli katkıları olacaktır. Bekirler Köyü ndeki toplantıda yeni bir rüzgar santrali yatırımı yapılması planı proje sahibi tarafından ilk defa halka duyurulacaktır. Toplantının amacı halkı ve katılımcıları proje hakkında bilgilendirmek ve kendileri ile projenin sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirmektir. Sonraki sayfada projenin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirmesinde kullanılabilecek bir liste bulunmaktadır. Lütfen listede yer alan göstergeleri olumlu/olumsuz/etkisiz/ ifadelerinden birini kullanarak değerlendiriniz ve bu değerlendirmenizi kısaca açıklayınız. Sunulan proje ile ilgili sorularınız ve görüșleriniz için lütfen așağıda iletișim bilgileri verilen yetkili ile temasa geçiniz: Orhan Kurt Akhisar Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santralı Ltd. Ști. Beștepeler Mah. Yașam Cad. No:7/39 Yenimahalle/ANKARA Tel : +90 (312) Fax : +90 (312)

4 iii. Davet İzleme Tabosu Kategori Kodu Kurum Davetlinin Adı Davet Șekli Davet Tarihi Teyit Alındı mı? E/H A Bekirler Köyü Muhtarı Fuat Kayabel Telefon E A Ballıca BelediEesi Bayram Ali Kalaycı Faks E A Akhisar Belediyesi Salih Hızlı Faks E A Manisa Belediyesi Cengiz Ergünlü Faks E B Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Yahya Güngör Faks E B Manisa Tarım İl Müdürlüğü Ömer Çelik Yönetici Faks E B Manisa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Erdinç Karaköse Faks E B Akhisar KaEmakamı Mustafa Çek Faks E B Manisa İl Özel İdaresi Selmani Katran Faks E C Çevre ve Orman Bakanlığı Fulya Somunkıranoğlu Faks E D TMMOB Manisa İl Nilgül Gökarslan Faks E Koordinasyon Kurulu D TEMA Vakfı Ferhan Așkın E-posta E D Çevre Derneği Ferdi Akarsu Faks E D GEMA Vakfı Șener Kilimcigöldelioğlu Telefon E D D E Türkiye Kadınlar Derneği Manisa Șubesi Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği Gold Standard Yerel Uzmanı Süheyla Dönertaș E-posta E-posta E E Nahla Sabet E-posta E F WWF Türkiye Akın Öngör E-posta H

5 F Greenpeace Akdeniz E-posta H F REC Türkiye Pınar Akpınar E-posta H F REEEP Katrin Harvey E-posta H F HELIO E-posta H F MERCYCORPS E-posta H iv. Davet Metni Kime: Nahla Sabet Gold Standard Kurulușu Afrika ve Orta Doğu Yerel Uzmanı 19 Dr. Mohamed El Ghoneimy Helal St. Nasr City- Cairo- Egypt Tel: / & Faks: & Konu: AKRES 45 MW RES Yerel Halkı Bilgilendirme Toplantısı Sayın yetkili, Ankara, Akhisar Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santralı Ltd. Ști. (Akhisar) Manisa nın Akhisar ilçesinin Bekirler köyü yakınlarında rüzgar gücünden elektrik üretim santralı yatırımı planlamaktadır. Lisansı alınmıș olan projelerin, çevresel etki değerlendirmesi Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden olumlu bulunmuștur. Bu proje ile Rüzgar Elektrik gücünden temiz ve yerli olarak üretilen elektrik, enterkonnekte sisteme verilecektir. Bu projenin Șebeke bağlantılı yenilenebilir elektrik üretimi ile Karbon emisyonu azaltan proje olabilmesini teminen Gold Standard yöntemini hayata geçirmek üzere çalıșmalara bașlanılmıștır. Gold Standard ın (www.cdmgoldstandard.org) gönüllü projelere yönelik yaklașımı, Kyoto Protokolü çerçevesinde herhangi bir azaltım hedefi taahhüt etmemiș ülkelere de açık olduğundan Akhisar Enerji, Onaylanmıș Emisyon Azaltımı Kredilerinin (Verified Emission Reductions (VER)) gönüllü piyasalarda satıșı ile ek gelir elde etme șansını yakalayacaktır. Bu ek gelir projenin ekonomik olmayan nakit akıșını düzelterek Akhisar Enerji nin projeyi gerçekleștirmesine imkan tanıyacak ve șirkete emisyon azaltıcı projenin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak deneyim kazandıracaktır. Gold Standard kuralları kapsamlı bir șekilde düzenlenmiș ve Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve ilgili yetkililerin katılımı ile düzenlenecek Yerel Halk Danıșma Toplantısı (Local Stakeholder Consultation Meeting) sürecini șart koșmaktadır. FutureCamp Türkiye olarak Akhisar Enerji adına bu toplantıların Gold Standard çerçevesinde düzenlenmesini organize etmekteyiz. Bu toplantıda șirket ve projesi tanıtılarak proje hakkında bilgilendirme ve müzakere yapılacaktır. Yapılması Planlanan Toplantının Gündemi așağıdaki gibidir: A. Toplantının açılıșı B. Projenin Tanıtılması C. Proje Tanıtımı ile ilgili soruların alınması D. Projenin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etki Değerlendirmesi E. Sürdürülebilir Kalkınmanın Denetlenmesine Dair Tartıșma

6 F. Kapanıș 24 Eylül 2010 tarihinde saat de Bekirler-Akhisar/Amasya da gerçekleștireceğimiz ilk toplantımıza katılmanızdan onur duyacağız. Sizinle birlikte WWF Turkiye, Greenpeace, REC Turkiye, REEEP, HELIO and MERCYCORPS da bilgilendirilmiștir. Toplantı organizasyonu için katılımınızı lütfen en geç 17 Eylül 2010 tarihine kadar & no.lu telefondan șirketimize bildiriniz. Toplantıya iștirak edememeniz durumunda, konu hakkındaki yorumlarınızı yukarıdaki numaramıza fakslayabilir ya da adresine mail atabilirsiniz. Yardımlarınız ile birlikte elde edeceğimiz Gold Standard olanakları ve geliri sayesindee çevreci ve yenilenebilir bir projeyi hayata geçirebilmeyi ve önemli miktarda yatırım yaparak istihdama katkı sağlamayı ümit ediyoruz. Saygılarımla, Farız TAȘDAN Proje Koordinatörü FutureCamp Türkiye Çetin Emeç Blv. 19/18, Çankaya/ Ankara Tel: & Faks: v. İlan Metni v.1 ) Ulusal Gazetedeki İlan: Manisa Akhisar da yapılacak olan AKRES 45 MW RES projesine ait halkın bilgilendirilmesi toplantısının konusu, tarihi, zamanı ve toplantı mekanı ulusal bir gazetede duyurulmuștur. Așağıda orijinal gazete ilanının bir kopyasını bulabilirsiniz: Resim 1: Ulusal Gazete İlanı

7 v.2) Akhisar da asılan ilan: Halkın katılım toplantısının tarihi, zamanı, yeri ve gündemini içerecek șekilde yer almıștır Resim 2: Yerelde Asılı Duyuru İlanı B. 2. Kullanılan diğer bilgilendirme yöntemlerinin tarifi Duyurularda ve davet mektuplarında kișilere proje hakkında yorumlarını bildirebilmelerinin diğer yollarının e-posta, telefon ve mektup gönderimi olduğu söylenmiștir ancak Akres 45 MW RES projesi ile ilgili olarak telefon, e-posta ya da mektup yoluyla yorum, soru ya da öneri bildirimi olmamıștır.

8 BÖLÜM C. BİLGİLENDİRME SÜRECİ C. 1. Toplantı katılımcıları i. Katılımcı Listesi Katılımcı Listesi Tarih ve Zaman: / 14:00 Yer: Bekirler Köyü, Akhisar/Manisa Kategori Kodu Katılımcının Adı, Mesleği Erkek/Kadın İmza Kurum İletișim Bilgileri A Farız Tașdan Erkek FutureCamp Türkiye A Ali Bilgin Erkek Gema Vakfı A Șükrü Kısar Erkek Gema Vakfı A A Șener Kilimli Göldelioğlu Fatma Gökçe Tașdelen Erkek Gema Vakfı Kadın Gema Vakfı A Emine Șahin Kadın Manisa Tarım İl Müdürlüğü A M.Salih Temel Erkek Manisa Tarım İl Müdürlüğü A Murat Zeren Erkek Manisa Tarım İl Müdürlüğü A Recep Kabayel Erkek Ziraatçılık A Ali Çamkıran Erkek Ziraatçılık A Veysel Deliceli Erkek İmam A İbrahim Sudaș Erkek Çiftçi A Kerim Meșetepe Erkek Çiftçi A Erkan Sudaș Erkek Çiftçi A Ali Meșetepe Erkek Çiftçi A Mehmet Önar Erkek A Cavit Bozkurt Erkek Çiftçi A Șenir Göldebak Erkek A A.Kadir Sudaș Erkek A Erol Özdemir Erkek 8

9 A Fuat Görmüș Erkek Çiftçi A Salih Umaç Erkek Çiftçi A Hüseyin Erkek Çiftçi A İbrahim Urușçu Erkek Çiftçi A Süleyman Bakek Erkek Çiftçi A Halil Umaç Erkek Çiftçi A Ömer Kabayel Erkek Çiftçi A İdris Özdemir Erkek Çiftçi A Gülcan Karaserçe Kadın Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü A Emel Akçura Kadın Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü /138 Bilgilendirme sırasında, köylüler, Manisa Tarım İl Müdürlüğü Temsilcisi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün iki temsilcisi, Bekirler Köyü Muhtarı ve GEMA Vakfı temsilcisi toplantıda yer almıș, fikir alıșverișinde bulunup sorularını yöneltmișlerdir. Davet edilen sivil toplum kurulușları toplantıya ilgi göstermemișlerdir. Ayrıca Akhisar Temsilcileri de soruları cevaplamak üzere toplantıda hazır bulunmușlardır. Toplantıya katılanların tahmini sayısı 40 ın üzerindedir ve 30 kiși listeyi doldurmuștur. Katılımcı listelerinin orijinalleri EK 1 de yer almaktadır. ii. Değerlendirme Formları Toplantıda alınan dokuz yorumun beș adedi EK-2 de yer almaktadır. C. 2. Toplantı Fotoğrafları Resim 3: Sunumdan bir görünüm Resim 4: Toplantıdan bir görünüm 9

10 Resim 5: Katılımcıların soru ve görüșleri Resim 6: Katılım formalarının doldurulması C. 3. Bilgilendirme sürecinin sonuçları i. Toplantı tutanağı Akres 45 MW RES projesi yerel paydașlar toplantısı 24 Eylül 2010 tarihinde, Manisa nın Akhisar ilçesinde düzenlenmiștir. Toplantıya genel olarak Bekirler Köyü sakinleri katılmıșlardır. Ama sivil toplum kurulușları ve devlet kurumlarından temsilcilerde toplantıya yüksek oranda katılım göstermișlerdir. Manisa Tarım İl Müdürlüğü Temsilcisi, Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü temsilcisi ve GEMA Vakfı temsilcisi RES in kurulușunu desteklemek için hazır bulunmușlardır. Gold Standard temsilcisi, Gold Standard desteleyicileri olan WWF, Greenpeace, Helio International, REEEP, MercyCorps toplantıya davet edilmișler ancak toplantıya iștirak etmemișlerdir. Toplantı yeri, proje alanına en yakın yer olması nedeniyle Bekirler Köyü Kahvehanesi olarak seçilmiștir. Yerel Halk önceden yapılan yerel duyurular ve gazete ilanları ile kahvehaneye davet edilmișlerdir. Sunumdan önce, katılımcılara toplantı gündemi ve proje özeti dağıtılarak sunum konusunda ön bilgilendirme yapılmıștır. Proje yatırımcıları, teknolojisi ve tesisin ișletmesi, tesisin azaltacağı emisyon tahmini, emisyon azaltımından sağlanacak gelirin önemi, Gold Standard hakkında bilgi ve bu projenin Türkiye deki diğer projelerden farkı ile ilgili bilgiler içeren proje sunumu ve bilgilendirme FutureCamp Türkiye temsilcisi tarafından yapılmıștır. Sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesinden önce katılımcılardan projenin pekiștirilmesine yönelik soru ve görüșler alınmıștır. Sunumdan sonra projenin sürdürülebilir kalkınmaya etki değerlendirmesi açıklanarak katılımcılar tarafından pozitif, negatif ve nötr olarak değerlendirilmesi istenmiștir. Akhisar Elektrik ve Futurecamp temsilcileri tarafından yanıtlanan bazı sorular olmuștur. Ayrıca GEMA Vakfı temsilcisi de proje hakkında pozitif değerlendirmelerde bulunmuș ve böyle projelere olan desteklerini belirtmișlerdir. Katılımcılar tarafından sorulan sorular, yorumlar ve cevaplara Yorumların Değerlendirilmesi kısmında yer verilmiștir. 10

11 ii. Bütün yorumların değerlendirilmesi Katılımcı Yorumu Köyümüzden ișçi çalıștıracak mısınız? Projenin toplumun sağlığı üzerinde herhangi bir riski var mı? Daha küçük rüzgar enerji projeleri için rüzgar hızının ölçüsünü nereden öğrenebiliriz? Bu tür projeler için yasal zemin nedir? Yorum göz önüne alındı mı? (Evet/ Hayır)? Evet Evet Evet Evet Açıklama (Neden? Nasıl?) İș pozisyonunun gerekli șartları sağlandığı sürece öncelik en yakın yerleșim yerine verilecektir. Projenin sağlık üzerinde riski yoktur. Bu bilgiyi Meteoroloji İl Müdürlüğü nden öğrenebilirsiniz ancak daha küçük bir tirübin yapmayı planlıyorsanız yatırım için rüzgar hızını kendiniz ölçmelisiniz. Bu tür projeler yapmak için EMRA dan bir üretim lisansı almalısınız sonra TEİAȘ ile elektrik satıș anlașması imzalamalısınız. iii. Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinin Yeniden Gözden Geçirilmesi Sürdürülebilirlik değerlendirmesini yeniden gözden geçirecek misiniz? Evet Hayır X Soruların cevaplanması ve projenin değișik așamalarındaki gelișmelerin paylașılması amacıyla düzenli ziyaretler gerçekleștirilecektir. iv. Yorumlara dayanarak projede yapılan değișikliklerin özeti Bu așamada paydașlardan herhangi bir değișikliğe yönelik yorum gelmemiștir. Bununla beraber paydașlar projenin gelișimine nasıl müdahale edebilecekleri konusunda ve kendileri için gerekli değișiklikler ile ilgili nasıl bilgi alabilecekleri konusunda farkındalığa sahiptirler. 11

12 BÖLÜM D. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DEĞERLENDİRMESİ D. 1. Proje yatırımcısının sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi i. Zarar Vermeme değerlendirmesi Korunması Gereken Prensipler Proje ile İlgisi Projenin Prensipler Üzerindeki Hak ihlali Değerlendirilm esi (Düșük, Orta, Yüksek) Etkileri Giderme 12

13 İnsan Hakları 1. Proje; saygınlık, kültürel varlık gibi uluslararası alanda tanınan insan haklarına saygılıdır. Proje insan hakları ihlalinde bulunmamaktadır. 2. Proje zorunlu yerinden edilmeye sebep olmamaktadır. Proje uluslararası alanda tanınan saygınlık, kültürel varlık gibi konulara saygı duymaktadır. Türkiye Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ne taraftır: Proje Tanıtım Dosyasında belirtildiği üzere proje alanına yakın yerleșim yeri yoktur, dolayısıyla zorunlu göçe sebep olunmayacaktır 1. Düșük/ yok Düșük/ yok 3. Projenin etki alanında, herhangi bir kültürel mirasın değiștirilmesi yerinden edilmesi veya zarar görmesi söz konusu değildir. Çalıșma Koșulları 4. Proje; ișçilerin sendikal haklarını ve toplu sözleșme haklarını gözetmektedir. Proje bu hakların ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında rol almamaktadır. 5. Proje; zorla çalıștırma gibi herhangi bir zorlayıcı istihdamdan yana değildir. 6. Proje; çocuk ișçiliğine müsama göstermemektedir. 7. Proje; cinsiyete, ırk, din, cinsel eğilim ya da diğer bașka sebeplere dayanan ayrıma neden olmamaktadır. 8. Proje; ișçilere sağlıklı ve güvenliği iș ortamı sağlamakta ve sağlıksız ve güvensiz Proje Tanıtım Dosyasında belirtildiği üzere kültürel mirasa zarar vermemektedir 2. Proje ișçilerin örgütlenme haklarına saygı duymaktadır. Türkiye Uluslar arası Çalıșma Örgütü nün 87 nolu Sözleșmesi, Dernek Kurma ve Örgütlenme Hakkı Sözleșmesi ne taraftır, Proje herhangi bir șekilde zorla çalıștırmayı içermemektedir. Türkiye C29 Zorla Çalıșma Sözleșmesi ne taraftır: _id=31 Proje herhangi bir șekilde çocuk ișçiliği içermemektedir. Türkiye 1999 yılından beri Kötü Șartlardaki Çocuk İșçiliği nin Önlenmesi sözleșmesine taraftır. ds/normes/appl/applbyctry.cfm?lang=en&ctychoice=0660 Proje herhangi bir șekilde ayrımcılığın herhangi bir formunu içermemektedir. Türkiye 1967 Ayrımcılığa Karșı Sözleșme ye taraftır. ds/normes/appl/applbyctry.cfm?lang=en&ctychoice=0660 İșçiler inșaat veya ișletim așamalarında iș kazası geçirme riskine sahiptirler. Proje tanıtım dosyasına göre inșaa veya ișletim Düșük/ yok Düșük/ yok Düșük/ yok Düșük/ yok Düșük/ yok Orta Projenin inșaat ve çalıșma 1 AKRES 45 MW WPP, Proje Tanıtım Dosyası, sayfa: AKRES 45 MW WPP, Proje Tanıtım Dosyası sayfa: 27 13

14 ortamlarda çalıșmayı engellemektedir. süresince İșçi Sağlığı ve İș Güvenliği Tüzüğü takip edilecektir html așamasınd a gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Çalıșanlar yüksek gerilim bulunan ortamda çalıșma konusunda eğitilecekler dir. Çevre Koruma 9. Proje çevresel koșullar ile ilgili olarak önleyici bir yaklașımda bulunmaktadır ve önleyici prensibe karșıt bir uygulama içinde değildir. Bu prensip șu șekilde tanımlanabilir 4 : Bir aktivite insan sağlığı ya da çevreye zarar verme tehditi ortaya çıkardığında, sebep sonuç ilișkileri bilimsel olarak tamamıyla kurulmamıș olsa bile önleyici önlemler alınmalıdır 10. Proje; a) kanunla korunan, b) koruma altına alınma için resmi teklif verilen, c) kurumlarca yüksek koruma değerlerine sahip alan olarak tanımlanan, d)geleneksel yerel halk tarafından koruma altında olan kritik doğal çevre ihlallerine neden olmamaktadır. Yolsuzluğa karșı 11. Proje yolsuzluğa karıșmamıștır Proje çevre üzerinde minimum etkiye sahiptir ve çevresel zorluklara karșı ihtiyatlı bir yaklașım içindedir. Proje tanıtım dosyasına göre tüm düzenlemeler Çevre Kanunu nun 2872 sayılı maddesi gereğince takip edilecektir. Proje, tanıtım dosyası sayfa de belirtildiği üzere önemli doğal çevrelerin kirlenmesine sebep olmayacaktır. 9. Korunması Gereken Prensip de açıklandığına göre proje faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi minimum olacaktır. Proje her hangi bir șekilde yolsuzluk eylemi içermemektedir. Türkiye 2006 dan beri Birleșmiș Milletlerin yolsuzluğa karșı Sözleșme sine taraftır; Düșük Düșük Düșük/ yok 3 AKRES 45 MW WPP, Proje Tanıtım Dosyası, sayfa: 17 4 Önleyici Prensip üzerine Wingspread Konferansı (1998) 14

15 ii. Sürdürülebilir kalkınma matrisi Göstergeler Gold Standard Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Hava Kalitesi Etkileri azaltma önlemleri İlgili ise; zarar verme tablosundan etkileri giderme önlemlerini buraya aktararak puanlamayı nötrleștiriniz. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) ile ilișkisi ve Sayfalarını kontrol ederek, göstergelerinizin BKH ile bağlantısını açıklayın. MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7.A sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin ülke politika ve programlarına entegrasyonu ve çevresel kaynakların kaybının tersine çevrilmesi 7. B 2010 a kadar biyoçeșitliliğin kaybının azaltılması, kaybolma hızının ciddi oranda azaltılması Seçilen parametre ve açıklama Proje Yöneticisi Tarafından Tanımlanan Parametreler: a) Azaltılan CO, NMVOC miktarları b) Proje faaliyetlerinin inșaatı sırasında ortaya çıkacak olan toz miktarları; Açıklama: Fosil yakıt kullanımından kaçınıldığı için, bu emisyonların üretimi karbondiyoksite paralel olarak azaltılacaktır. Ayrıca yolların ve kanalın noktalarının inșası sırasında toz emisyonu zeminin ıslatılması gibi tedbirlerle azaltılacaktır. Ön Puanlama Olumsuz etki: Olumsuz etki ortadan tamamen kaldırılmadıysa puanlayın. Etkinin tamamen ortadan kaldırılacağı durumda 0 puanlayın. Etki yoksa: 0 puanlayın, Olumlu etki için + puanlayın + Su kalitesi ve miktarı MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7.C 2015 yılı itibari ile sağlıklı içme suyu ve temel sağlık haklarına sürdürülebilir erișim sağlayamayan nüfusun oranı Parametre: Proje ile doğaya bırakılmasından kaçınılan atıksuyun miktarı Açıklama: Termik santraller özellikle soğutma suyu olarak büyük oranda atıksu deșarjı yaparlar. Bu proje faaliyetlerinde ise büyük miktarda atıksu deșarjından + 15

16 kaçınılacaktır. Toprak durumu MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7. B 2010 a kadar biyoçeșitliliğin kaybının azaltılması, kaybolma hızının ciddi oranda azaltılması Parametre: Salınmasından kaçınılan NOx miktarı, Açıklama: Termik santraller büyük miktarlarda, toprak durumu üzerinde negatif etkisi olan NOx emisyonlarına sebep olurlar. Bu proje ile kısmi termal üretim sağlanacağından büyük oranda NOx salınımından kaçınılacaktır. + Diğer kirleticiler MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7. B 2010 a kadar biyoçeșitliliğin kaybının azaltılması, kaybolma hızının ciddi oranda Parametre: Proje ișletmesi sırasında ortaya çıkacak gürültü seviyesi Açıklama: Santralın ișletmesi sırasında türbinler sebebiyle bir miktar gürültü olușacaktır. Fakat bu sesin çevre bölgelere etkisi olmayacaktır. 0 Biyoçeșitlilik MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7. B 2010 a kadar biyoçeșitliliğin kaybının azaltılması, kaybolma hızının ciddi oranda Parametre: Etkilenecek ya da tehlike altına girecek tür ve yașam alanları Açıklama: Türbinlerin yeri ve çalıșmasının biyolojik çeșitliliğe bazı olumsuz etkileri olabilir. 0 Çalıșma koșulları Sadece tırmanma lisansı bulunan ișletim ve bakım sağlayıcıları n personeli kulelerde çalıșabilecek tir. MDG-1: Așırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması 1.B. Kadın ve gençleri kapsayacak șekilde herkes için tam ve üretken iș olanakları ve iyi ișler sağlanması Parametre: Çalıșanların sağlık ve güvenlik koșulları Açıklama: Proje yatırımcısı çalıșanları için yüksek sağlık ve güvenlik koșullarını garanti eder. 0 16

17 Yoksulların geçimleri Ekonomik ve temiz enerjiye erișim MDG-1: Așırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması 1.A ile 2015 yılları arasında, günlük geliri 1$ ın altında olan insan sayısının yarıya indirilmesi Parametre: Yașam standardlarındaki değișiklikler ve yoksulluk sınırı altındaki insan sayısı Açıklama: Proje ile gelecek yerel ișleștirmeler sonrası gelir dağılımının yașam standardları ve yoksulluk sınırı altında yașayan insan sayısına dolaylı etkileri olacaktır. Parametre: yerel halkın elektrik kullanımındaki değișim Açıklama: Proje Türkiye nin yüksek fosil yakıt ithalatı oranını azaltacaktır. 0 0 İnsani ve kurumsal kapasite Nicel istihdam ve gelir MDG-1: Așırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması 1.A ile 2015 yılları arasında, günlük geliri 1$ ın altında olan insan sayısının yarıya indirilmesi MDG-1: Așırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması 1.A ile 2015 yılları arasında, günlük geliri 1$ ın altında olan insan sayısının yarıya indirilmesi Parametre: Sosyo-ekonomik grupların gelir ve mal varlığı dağılımındaki değișiklik Açıklama: Yaratılan iș fırsatlarının, köydeki farklı sosyoekonomik grupların gelir dağılımı üzerinde etkisi olacaktır. Parametre: İșe alım sayısı Açıklama: Proje bulunduğu yerde yeni istihdam olanakları yaratacaktır. 0 0 Ödemeler dengesi ve yatırım MDG-8.D Kalkınma için küresel bir ortaklık geliștirilmesi Borçların uzun vadede sürdürülebilir hale getirilmesi için Parametre: İthal edilecek doğalgaz miktarında yapılacak azatlım miktarı Açıklama: Türkiye tükettiği doğal gazın + 17

18 Teknoloji Transferi ve Yerel Teknoloji Üretimi ulusal ve uluslar arası önlemler ile gelișmekte olan ülkelerin borç sorunları ile kapsamlı olarak ilgilenilmesi. MDG-8.F Özel sektör ile ișbirliği içerisinde özellikle enformasyon ve iletișim ile ilgili yeni teknoloji olanaklarından faydalanılması. tamamına yakınını ithal etmektedir. Proje, elektrik üretiminin doğalgazdan elde edilmesini azaltacağından ödemeler dengesine pozitif katkıda bulunacaktır. Parametre: Rüzgar elektrik santralı ile ilgili eğitim alan ișçi sayısı. Açıklama: Bu proje ile, çalıșanlar rüzgar elektrik santrali konulu eğitimler alacaklardır. 0 Türkiye ve Birleșmiș Milletler in Türkiye deki örgütü özellikle UNDP Binyıl Kalkınma Hedeflerine (MDG) önem vermektedir (yerel MDG ler) 5. D. 2. Katılımcıların sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi Göstergeler Gold Standard Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Etkileri azaltma önlemleri İlgili ise; zarar verme tablosundan etkileri giderme önlemlerini buraya aktararak puanlamayı nötrleștiriniz. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) ile ilișkisi ve Sayfalarını kontrol ederek, göstergelerinizin BKH ile bağlantısını açıklayın. Seçilen parametre ve açıklama Proje Yöneticisi Tarafından Tanımlanan Ön Puanlama Olumsuz etki: Olumsuz etki ortadan tamamen kaldırılmadıysa puanlayın. Etkinin tamamen ortadan kaldırılacağı durumda 0 puanlayın. Etki yoksa: 0 puanlayın, Olumlu etki için + puanlayın Hava Kalitesi + Su kalite ve miktarı + Toprak durumu 0 5 Bakınız 18

19 Diğer kirleticiler 0 Biyoçeșitlilik 0 Çalıșma koșulları + Yoksulların + geçimleri Ekonomik ve temiz enerjiye 0 erișim İnsani ve kurumsal + kapasite Nicel istihdam ve + gelir Ödemeler dengesi ve + yatırım Teknoloji Transferi ve Yerel + Teknoloji Üretimi Toplantıda yapılan sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi ile ilgili yorumlar 1-) Katılımcılar, projenin hava kalitesine olumlu etkisi olacağı düșüncesine sahiptirler. 2-) Proje su kalitesi ve miktarını değiștirmeyecektir. Proje su kalistesiyle ilgili hiçbir değișikliğe sebep olmayacaktır. Nehirin bazı bölümlerinde sapmaya bağlı olarak su miktarında azalma olacaktır. Fakat nehir yatağındaki canlı yașamının etkilenmemesi için gerekli su miktarı sürekli olarak nehir yatağına salınacaktır. 3-) Projenin toprak durumuna herhangi bir etkisi olmayacaktır. 4-) Proje biyoçeșitliliği etkilemeyecektir. 5-) Projenin yerel istihdam olanaklarına ve ekonomik kalkınmaya olumlu etkileri olacaktır. 6-) Bu proje elektrik üretimi yatırımını arttıracak, yakıt ithalatını azaltacak yönde katkı yaparak ödemeler dengesine olumlu etki edecektir. 7-) Bu projenin hayata geçirilmesi ile teknoloji transferi yapılmıș olacak ve bu da ülkenin teknoloji yönünden kendine yeterliliğine olumlu etki yapacaktır. Sürdürülebilir kalkınma, paydașlar tarafından oldukça olumlu değerlendirilmiștir fakat daha tedbirli olabilmek için proje yatırımcısının kendi tablosu konsolidasyon tablosu olarak kullanılacaktır. Yerel halk iș imkanı yaratılması ve projenin yerel ekonomiye katkılarını olumlu değerlendirmiștir. Çalıșma koșulları, Yoksulların geçimleri ve Nicel istihdam ve gelir göstergeleri paydașlar tarafından olumlu değerlendirilmiștir. Yine de daha tedbirli olmak için bu göstergeler son değerlendirme așamasında nötr olarak puanlanmıștır. 19

20 D. 3. Konsolide sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi Göstergeler Gold Standard Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Hava Kalitesi Etkileri azaltma önlemleri İlgili ise; zarar verme tablosundan etkileri giderme önlemlerini buraya aktararak puanlamayı nötrleștiriniz. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) ile ilișkisi ve Sayfalarını kontrol ederek, göstergelerinizin BKH ile bağlantısını açıklayın. MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7.A sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin ülke politika ve programlarına entegrasyonu ve çevresel kaynakların kaybının tersine çevrilmesi 7. B 2010 a kadar biyoçeșitliliğin kaybının azaltılması, kaybolma hızının ciddi oranda azaltılması Seçilen parametre ve açıklama Proje Yöneticisi Tarafından Tanımlanan Parametreler: a) Azaltılan CO, NMVOC miktarları b) proje faaliyetlerinin inșaatı sırasında ortaya çıkacak olan toz miktarları; Açıklama: Fosil yakıt kullanımından kaçınıldığı için, bu emisyonların üretimi karbondiyoksite paralel olarak azaltılacaktır. Ayrıca yolların ve türbin noktalarının inșası sırasında toz emisyonu olacaktır. Ön Puanlama Olumsuz etki: Olumsuz etki ortadan tamamen kaldırılmadıysa puanlayın. Etkinin tamamen ortadan kaldırılacağı durumda 0 puanlayın. Etki yoksa: 0 puanlayın, Olumlu etki için + puanlayın + Su kalite ve miktarı MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7.C 2015 yılı itibari ile sağlıklı içme suyu ve temel sağlık haklarına sürdürülebilir erișim sağlayamayan nüfusun oranı Parametre: Proje ile doğaya bırakılmasından kaçınılan atıksuyun miktarı Açıklama: Termik santraller özellikle soğutma suyu olarak büyük oranda atıksu deșarjı yaparlar. Bu proje faaliyetlerinde ise büyük miktarda atıksu deșarjından kaçınılacaktır. + Toprak durumu MDG- 7: Sürdürülebilir Parametre: Salınmasından kaçınılan NOx + 20

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

GOLD STANDARD PAYDAŞ GERİBİLDİRİM SÜRECİ

GOLD STANDARD PAYDAŞ GERİBİLDİRİM SÜRECİ PAYDAŞLARA ÇAĞRI GOLD STANDARD PAYDAŞ GERİBİLDİRİM SÜRECİ Metristepe Rüzgar Enerji Santrali Projesi Proje Sahibi: Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş. Karbon Danışmanı: 01.11.2011 İlgililere Davet Mektubu

Detaylı

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU PROJENİN AMACI Projenin amacı rüzgar enerjisinden elektrik üretmek, ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlılığı azaltmak, enerji üretiminde pörtföy çeşitliliği yaratmaktır.

Detaylı

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Sares Rüzgâr Enerji Santrali nin (Sares RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Ayvacık Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus

Detaylı

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Saray Rüzgar Enerji Santrali nin (Saray RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Egemen Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait Proje

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

Sertifikaları. M.Kemal Demirkol, GTE

Sertifikaları. M.Kemal Demirkol, GTE Karbon ve Yeşil ve Yeşil Enerji Enerji Sertifikaları M.Kemal Demirkol, GTE GTE HAKKINDA.. SUNUM Karbon Projeleri ve Türkiye de durum Karbon Piyasası Arz Tarafı Proje Türleri & Standartlar Mevcut Projeler

Detaylı

DORA-II JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJE TASARIM DOKÜMANI ÖZETİ

DORA-II JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJE TASARIM DOKÜMANI ÖZETİ BÖLÜM A: Projenin Genel Tanıtımı DORA-II JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJE TASARIM DOKÜMANI ÖZETİ Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.Ş. Salavatlı jeotermal sahasında Dora-2 Jeotermal Enerji Santrali projesini

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

TUZLAKÖY-SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ

TUZLAKÖY-SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ TUZLAKÖY-SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Tuzlaköy-Serge Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

KİLLİK Rüzgar Enerji Santrali

KİLLİK Rüzgar Enerji Santrali KİLLİK Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Killik Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait Proje

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Türkiye de Karbon Piyasası

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Türkiye de Karbon Piyasası T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Türkiye de ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekim 2012 Türkiye de Türkiye de KARBON PİYASALARI Türkiye, her ne kadar Kyoto Protokolü nün emisyon ticaretine konu olan esneklik

Detaylı

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ Semra GÜNEN Kimya Mühendisi III. Enerji Verimliliği Kongresi

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

ICCI 2016 TÜREB Özel Oturumu Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Ülke Ekonomisine Katkısı

ICCI 2016 TÜREB Özel Oturumu Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Ülke Ekonomisine Katkısı PF ICCI 2016 TÜREB Özel Oturumu Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Ülke Ekonomisine Katkısı 2 Enerji sektörü başarılı bir dönüşüm süreci geçirdi 2001 yılında yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

GOLD STANDARD YEREL PAYDAŞLAR DANIŞMA TOPLANTISI RAPOR ÖZETİ ADARES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ

GOLD STANDARD YEREL PAYDAŞLAR DANIŞMA TOPLANTISI RAPOR ÖZETİ ADARES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ GOLD STANDARD YEREL PAYDAŞLAR DANIŞMA TOPLANTISI RAPOR ÖZETİ ADARES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 06 TEMMUZ 2013, Acarlar Köyü, Selçuk, İzmir, Türkiye İÇİNDEKİLER A. Proje Tanımı 1. Projenin Gold Standard açısından

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

ÇAKIRLAR HİDROELEKTRİK SANTRALİ

ÇAKIRLAR HİDROELEKTRİK SANTRALİ ÇAKIRLAR HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Çakırlar Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait

Detaylı

KAPIDAĞ 34 MW Rüzgar Enerji Santrali

KAPIDAĞ 34 MW Rüzgar Enerji Santrali KAPIDAĞ 34 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Kapıdağ Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

ÖRNEK SERA GAZI EMİSYON RAPORU ÖRNEK SERA GAZI EMİSYON RAPORLARI

ÖRNEK SERA GAZI EMİSYON RAPORU ÖRNEK SERA GAZI EMİSYON RAPORLARI 1. Tesis Bilgileri: (a) Tesisin adı ve tam yazışma adresi ABC Ltd. Şti. Tuzla Kimyacılar OSB 3. Cadde (b) Tesiste yürütülen ve Yönetmeliğin ek1 inde yer alan faaliyetlerin tipleri ve sayıları, Yakıtların

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 162 Aralık 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE EN KRİTİK KONULAR İlge Kıvılcım, İKV Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KUBİLAY JES Aydın ili, Germencik ilçesindedir. BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM A.

ARAZİ TEMİN RAPORU BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KUBİLAY JES Aydın ili, Germencik ilçesindedir. BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM A. 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri Proje Bileşenleri & Gereken Araziler

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karbon Saydamlık Projesi Sektörel İklim Değişikliği Yaklaşımları Çalıştayı Tuğba ALTINIIŞIK DİNÇBAŞ 27 Şubat 2012 İstanbul İÇERİK Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI Rasim Buluç, Fikret Büyüksoy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum Daha önce Bayındırlık ve İskân İl

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI Mustafa Orçun ÖZTÜRK mustafaozturk@kosbi.org.tr ÖZET Günümüzde fosil yakıtlarının sonunun gelecek olması maliyetlerinin fazla olması ve

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi

tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi Danışma Kurulu Toplantısı Ankara, 1 Mayıs 2007 Danışma

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Giriş Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte; üretimde enerji talebi artmış, sermaye sınıfı

Detaylı

GOLD STANDARD PASAPORT

GOLD STANDARD PASAPORT GOLD STANDARD PASAPORT ĐÇĐNDEKĐLER A. Proje Başlığı B. Proje Tanımı C. Proje Uygunluğu D. Proje Koordinatları E. Paydaşların Katılımı Sürecinin Sonuçları F. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesinin Sonuçları

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu ENERJİ SEKTÖRÜ Dr. Ali CAN 10.03.2010 24 3.ENERJİ - 3.1. Yakıt Yanması IPCC ye göre, enerji sektöründen kaynaklanan emisyon büyük ölçüde yakıt yanmasını içermektedir. Hemen hemen bütün ülkelerde görülebildiği

Detaylı

İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları: Türkiye İklim Taahhüdünün Değerlendirmesi 20 Ekim 2016, Ankara

İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları: Türkiye İklim Taahhüdünün Değerlendirmesi 20 Ekim 2016, Ankara İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları: Türkiye İklim Taahhüdünün Değerlendirmesi 20 Ekim 2016, Ankara Yeni iklim rejimi Paris İklim Anlaşması, Aralık 2015 te, COP21 in sonucu olarak kabul edildi;; 22

Detaylı

BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER

BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER AYŞE YASEMİN ÖRÜCÜ ODTÜ Mezunları Derneği Ankara, 2011 Tespitler Kopenhag-Cancun: İD BM kapsamında çözülebilecek bir konu mu? Kopenhag maliyeti: 1 trilyon $;belirsizlik

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Türkiye de Rüzgar Enerjisi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Ülkemizde rüzgar enerjisi Destekleme Mekanizmaları Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Ülkemizde Rüzgar

Detaylı

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler Ankara, 24 Mart 2015 Çerçeve Temel endişe: İklim değişikliği

Detaylı

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ KBSB Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği - 2014 Ahmet Cevat Akkaya www.kbsb.org.tr Milyar Kaçınılmaz Son? Misyon? Tek gerçek kaynak - Dünya Dünya popülasyon

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

ULUSLAR ARASI KARBON PİYASASI

ULUSLAR ARASI KARBON PİYASASI ULUSLAR ARASI KARBON PİYASASI Doç. Dr. Cevdet DEMİR Uludağ Üniversitesi 06 Nisan 2007 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Karbon piyasası nedir? Ülkelerin ve şirketlerin sera gazları hedeflerine ulaşabilmeleri

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND KAPANIŞ KONFERANSI 2006 ENVANTERİ IŞIĞINDAINDA 1990-2004 DÖNEMD NEMİNDE NDE TÜRKT RKİYE NİN SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND ERLENDİRMESİ 9 Ocak 2008, Ankara Bilgi Kaynakları Sıra No. Belge Adı/Numara

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI

GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sera gazı emisyon azaltımı sağlayan ve karbon sertifikası elde etmek amacıyla

Detaylı

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE TSKB HALİL EROĞLU GENEL MÜDÜR TSKB

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE TSKB HALİL EROĞLU GENEL MÜDÜR TSKB ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE TSKB HALİL EROĞLU GENEL MÜDÜR TSKB 21/5/2010 İSTANBUL Kısaca TSKB... Kısaca TSKB Sermaye Yapısı 1950 yılında Dünya Bankası ve TC Merkez Bankası desteğiyle kurulmuş

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz

Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz EWEA-TWEA Policy Workshop Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz Mustafa Özgür Berke, WWF-Türkiye 27.03.2013, Ankara 27-Mar-13 / 1 Photo: Michel Roggo / WWF-Canon KISACA WWF +100 5 kıtada,

Detaylı

Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu

Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı fyazitas@yegm.gov.tr Türkiye Rüzgar Enerjisi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SERA GAZI EMİSYON AZALTIM PROJELERİ SİCİL İŞLEMLERİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SERA GAZI EMİSYON AZALTIM PROJELERİ SİCİL İŞLEMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SERA GAZI EMİSYON AZALTIM PROJELERİ SİCİL İŞLEMLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 İklim Değişikliği ve Türkiye Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

Özgün Katkı Nedir? Özgün Katkı Değerlendirmesi ve Türkiye den Örnekler

Özgün Katkı Nedir? Özgün Katkı Değerlendirmesi ve Türkiye den Örnekler Özgün Katkı Nedir? Özgün Katkı Değerlendirmesi ve Türkiye den Örnekler Ramazan Aslan FutureCamp İklim ve Enerji Ltd. Şti. ULUSAL KARBON YÖNETİM MERCİ ÜYELERİNİN EĞİTİMİ 15-17 Haziran Ankara İklim Değişikliği

Detaylı

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama:

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama: ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Z & S Yenilenebilir Enerji Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar: Zeki KÜÇÜKYARMA, Yönetim / Ekip: Zeki KÜÇÜKYARMA / Genel Müdür Stephan RİNDİSBACKER / Avrupa Temsilcisi Ufuk UĞUR

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN SİCİL İŞLEMLERİ TEBLİĞİ

SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN SİCİL İŞLEMLERİ TEBLİĞİ SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN SİCİL İŞLEMLERİ TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması, sınırlandırılması

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ 2014

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ 2014 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ 2014 "Türkiye de Rüzgar Enerjisi Projelerinin Finansmanında Yaşanan Sorunlar" Cem Gökmen GÖKKAYA Finans Müdürü 1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye İçin Önemi 48,000

Detaylı

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP)

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü 4 Ekim 2012, İstanbul Uygulayıcı Ülkeler

Detaylı

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 Ulusal Emisyon Tavanlarının Belirlenmesi Ülkemizin, Ø Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP)

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

Avrupa da)var)olan)kömürlü)termik)santrallerin)etkileri))

Avrupa da)var)olan)kömürlü)termik)santrallerin)etkileri)) ! KurulmasıönerilenGerzeEnerjiSantrali nin etkilerive Avrupa davarolankömürlütermiksantrallerinetkileri Gerze dekömürlütermiksantralkurulmasıplanlananalan! Gerze Enerji Santraliʼnin sağlık üzerine etkileri,

Detaylı

KONYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DA SANAYİ ENVANTERİ ÇALIŞMALARI

KONYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DA SANAYİ ENVANTERİ ÇALIŞMALARI KONYA DA SANAYİ ENVANTERİ ÇALIŞMALARI Mümin SEMERCİ Kimya Yüksek Mühendisi Hollanda Hükümeti ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında yürürlüğe konan Büyükşehirlerde Hava Kalitesi Yönetiminin Geliştirilmesi

Detaylı

tepav Asuman Erdem 23 Şubat 2007

tepav Asuman Erdem 23 Şubat 2007 tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi Asuman Erdem 23 Şubat

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı