AKRES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ GOLD STANDARD YEREL HALK BİLGİLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKRES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ GOLD STANDARD YEREL HALK BİLGİLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 AKRES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ GOLD STANDARD YEREL HALK BİLGİLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER A. Proje Tanımı 1. Projenin Gold Standard açısından uygunluğu 2. Projenin durumu B. Halkın katılımı sürecinin tasarımı 1. Toplantı(ların) tasarımı i. Gündem ii. Teknik olmayan proje özeti iii. Davet izleme tablosu iv. Davet metni v. İlan metni 2. Kullanılan diğer bilgilendirme yöntemlerinin tarifi C. Bilgilendirme süreci 1. Toplantı katılımcıları i. Liste ii. Değerlendirme formları 2. Toplantı fotoğrafları 3. Bilgilendirme sürecinin sonuçları i. Toplantı tutanağı ii. Bütün yorumların değerlendirilmesi iii. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesinin yeniden gözden geçirilmesi iv. Yorumlar üzerine yapılan değișikliklerin özeti D. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesi 1. Proje yatırımcısının sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi i. Zarar Vermeme değerlendirmesi ii. Sürdürülebilir kalkınma matrisi 2. Katılımcıların sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi 3. Konsolide sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi E. Sürdürülebilirlik İzleme Planı Değerlendirmesi F. Katılımcı geribildirim turu EK 1. EK 2. EK 3. EK 4. Orijinal katılımcı listesi Orijinal geribildirim formları Davet yazılarının kopyaları Teknik olmayan özet

2 BÖLÜM A. PROJE TANIMI A. 1. Projeni Gold Standard Açısından Uygunluğu AKRES 45 MW RES projesi așağıdaki șartlar sebebiyle Gold Standard altında uygundur: 1- AKRES 45 MW RES UNFCCC kurallarına göre büyük ölçek bir Rüzgar Elektrik Santralı projesidir. 2- Türkiye nin yakın zaman önce Kyoto Protokolü nü onaylamasına rağmen, emisyon üst sınırı yoktur ve Gönüllü Emisyon Azaltımı onay belgesi sağlamak için Yetkili Ulusal Merci kurmuștur. 3- AKRES 45 MW RES bir yenilenebilir enerji projesidir. 4- AKRES 45 MW RES CO2 üretimini azaltır. 5- AKRES 45 MW RES ODA (Resmi Kalkınma Yardımı) almaz. 6- AKRES 45 MW RES in karbon kredisi gelirleri olmadan hayata geçirileceğine dair bir duyuru yapılmamıștır. A. 2. Projenin Durumu AKRES 45 MW RES henüz geliștirilme așamasındadır. Yerel Halk Bilgilendirme așamasında arazi kamulaștırılması gerçekleșmediğinden nihai proje alanı hazır değildir. Projenin yapım tarihi tahmini olarak Kasım 2010 dur ve tahmini ișletmeye alma tarihi ise Haziran 2011 dir. BÖLÜM B. HALKIN KATILIMI SÜRECİNİN TASARIMI B. 1. Toplantı(ların) Tasarımı i. Gündem Toplantı sırasında așağıdaki bașlıklar sunulmuștur: - Toplantı açılıșı - Projenin tanıtımı - Proje ile ilgili soruların alınması - Sürdürülebilir Kalkınma analizi - Sürdürülebilirlik izleme planı tartıșması - Kapanıș

3 ii. Teknik Olmayan özet 45 MW lık AKRES Rüzgar Santrali Projesinin Halkın Katılım Toplantısı Bekirler Köyü, 24 Eylül 2010 Proje Özeti Akhisar Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santralı Ltd. Ști. (AKRES) Manisa ili, Akhisar ilçesi, Bekirler Köyü yakınlarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ndan aldığı üretim lisansıyla elektrik üreterek ulusal șebekeye aktarmak üzere rüzgar santrali kurmayı planlamaktadır. Proje, her biri 2.5 MW lık kurulu güçte olan 18 adet türbinden olușmaktadır. Toplam 45 MW lık gücü ile proje yılda yaklașık 165 Milyon kwh elektrik üretimi yapacaktır. Türkiye nin mevcut enerji üretim tahminleri ile karșılaștırıldığında projenin yılda yaklașık ton karbon azaltımı sağlayacaktır. Karbondioksitin yanı sıra proje daha çok kömür santrallerinden salınan kükürtoksit ve azotoksitlerin salımı da azaltacaktır. Proje için üretim lisansı Eylül 2009 da EPDK tarafından verilmiștir. Proje için Çevresel Etki Değerlendirme çalıșmaları da olumlu olarak sonuçlanmıș ve böylece projenin hayata geçirilmesi için gerekli önemli izinler tamamlanmıștır. Projenin türbin montaj çalıșmalarına 2011 yılı Ocak itibariyle bașlaması, ve 2011 Haziran ayı itibariyle de üretime geçmesi planlanmaktadır. Projeye en yakın yerleșim yeri 1 km uzaklıkta bulunan Bekirler Köyü dür. Türbinler, mera sahası üzerinde kurulacaktır. Proje sahası içinde orman alanı bulunmamakta ve projenin çevreye etkisi hemen hemen hiç olmayacaktır. Proje sahasının türbin yerleri ve yollar için kullanılacak küçük bir bölümü dıșında kalan tüm alan proje öncesinde olduğu gibi yine köylünün kullanımına bırakılacaktır. Proje, inșaat sırasında ve ișletme sırasında iș olanağı sağlayacaktır. Her iki așamada da proje sahibi șirket, çalıșanlarını ișin gerektirdiği yetkinliği bulduğu sürece yerel halktan sağlamayı tercih etmektedir. İstihdamın yanı sıra projenin tașeronlar ve satın almalar ile de yerel ekonomiye önemli katkıları olacaktır. Bekirler Köyü ndeki toplantıda yeni bir rüzgar santrali yatırımı yapılması planı proje sahibi tarafından ilk defa halka duyurulacaktır. Toplantının amacı halkı ve katılımcıları proje hakkında bilgilendirmek ve kendileri ile projenin sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirmektir. Sonraki sayfada projenin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirmesinde kullanılabilecek bir liste bulunmaktadır. Lütfen listede yer alan göstergeleri olumlu/olumsuz/etkisiz/ ifadelerinden birini kullanarak değerlendiriniz ve bu değerlendirmenizi kısaca açıklayınız. Sunulan proje ile ilgili sorularınız ve görüșleriniz için lütfen așağıda iletișim bilgileri verilen yetkili ile temasa geçiniz: Orhan Kurt Akhisar Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santralı Ltd. Ști. Beștepeler Mah. Yașam Cad. No:7/39 Yenimahalle/ANKARA Tel : +90 (312) Fax : +90 (312)

4 iii. Davet İzleme Tabosu Kategori Kodu Kurum Davetlinin Adı Davet Șekli Davet Tarihi Teyit Alındı mı? E/H A Bekirler Köyü Muhtarı Fuat Kayabel Telefon E A Ballıca BelediEesi Bayram Ali Kalaycı Faks E A Akhisar Belediyesi Salih Hızlı Faks E A Manisa Belediyesi Cengiz Ergünlü Faks E B Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Yahya Güngör Faks E B Manisa Tarım İl Müdürlüğü Ömer Çelik Yönetici Faks E B Manisa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Erdinç Karaköse Faks E B Akhisar KaEmakamı Mustafa Çek Faks E B Manisa İl Özel İdaresi Selmani Katran Faks E C Çevre ve Orman Bakanlığı Fulya Somunkıranoğlu Faks E D TMMOB Manisa İl Nilgül Gökarslan Faks E Koordinasyon Kurulu D TEMA Vakfı Ferhan Așkın E-posta E D Çevre Derneği Ferdi Akarsu Faks E D GEMA Vakfı Șener Kilimcigöldelioğlu Telefon E D D E Türkiye Kadınlar Derneği Manisa Șubesi Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği Gold Standard Yerel Uzmanı Süheyla Dönertaș E-posta E-posta E E Nahla Sabet E-posta E F WWF Türkiye Akın Öngör E-posta H

5 F Greenpeace Akdeniz E-posta H F REC Türkiye Pınar Akpınar E-posta H F REEEP Katrin Harvey E-posta H F HELIO E-posta H F MERCYCORPS E-posta H iv. Davet Metni Kime: Nahla Sabet Gold Standard Kurulușu Afrika ve Orta Doğu Yerel Uzmanı 19 Dr. Mohamed El Ghoneimy Helal St. Nasr City- Cairo- Egypt Tel: / & Faks: & Konu: AKRES 45 MW RES Yerel Halkı Bilgilendirme Toplantısı Sayın yetkili, Ankara, Akhisar Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santralı Ltd. Ști. (Akhisar) Manisa nın Akhisar ilçesinin Bekirler köyü yakınlarında rüzgar gücünden elektrik üretim santralı yatırımı planlamaktadır. Lisansı alınmıș olan projelerin, çevresel etki değerlendirmesi Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden olumlu bulunmuștur. Bu proje ile Rüzgar Elektrik gücünden temiz ve yerli olarak üretilen elektrik, enterkonnekte sisteme verilecektir. Bu projenin Șebeke bağlantılı yenilenebilir elektrik üretimi ile Karbon emisyonu azaltan proje olabilmesini teminen Gold Standard yöntemini hayata geçirmek üzere çalıșmalara bașlanılmıștır. Gold Standard ın (www.cdmgoldstandard.org) gönüllü projelere yönelik yaklașımı, Kyoto Protokolü çerçevesinde herhangi bir azaltım hedefi taahhüt etmemiș ülkelere de açık olduğundan Akhisar Enerji, Onaylanmıș Emisyon Azaltımı Kredilerinin (Verified Emission Reductions (VER)) gönüllü piyasalarda satıșı ile ek gelir elde etme șansını yakalayacaktır. Bu ek gelir projenin ekonomik olmayan nakit akıșını düzelterek Akhisar Enerji nin projeyi gerçekleștirmesine imkan tanıyacak ve șirkete emisyon azaltıcı projenin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak deneyim kazandıracaktır. Gold Standard kuralları kapsamlı bir șekilde düzenlenmiș ve Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve ilgili yetkililerin katılımı ile düzenlenecek Yerel Halk Danıșma Toplantısı (Local Stakeholder Consultation Meeting) sürecini șart koșmaktadır. FutureCamp Türkiye olarak Akhisar Enerji adına bu toplantıların Gold Standard çerçevesinde düzenlenmesini organize etmekteyiz. Bu toplantıda șirket ve projesi tanıtılarak proje hakkında bilgilendirme ve müzakere yapılacaktır. Yapılması Planlanan Toplantının Gündemi așağıdaki gibidir: A. Toplantının açılıșı B. Projenin Tanıtılması C. Proje Tanıtımı ile ilgili soruların alınması D. Projenin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etki Değerlendirmesi E. Sürdürülebilir Kalkınmanın Denetlenmesine Dair Tartıșma

6 F. Kapanıș 24 Eylül 2010 tarihinde saat de Bekirler-Akhisar/Amasya da gerçekleștireceğimiz ilk toplantımıza katılmanızdan onur duyacağız. Sizinle birlikte WWF Turkiye, Greenpeace, REC Turkiye, REEEP, HELIO and MERCYCORPS da bilgilendirilmiștir. Toplantı organizasyonu için katılımınızı lütfen en geç 17 Eylül 2010 tarihine kadar & no.lu telefondan șirketimize bildiriniz. Toplantıya iștirak edememeniz durumunda, konu hakkındaki yorumlarınızı yukarıdaki numaramıza fakslayabilir ya da adresine mail atabilirsiniz. Yardımlarınız ile birlikte elde edeceğimiz Gold Standard olanakları ve geliri sayesindee çevreci ve yenilenebilir bir projeyi hayata geçirebilmeyi ve önemli miktarda yatırım yaparak istihdama katkı sağlamayı ümit ediyoruz. Saygılarımla, Farız TAȘDAN Proje Koordinatörü FutureCamp Türkiye Çetin Emeç Blv. 19/18, Çankaya/ Ankara Tel: & Faks: v. İlan Metni v.1 ) Ulusal Gazetedeki İlan: Manisa Akhisar da yapılacak olan AKRES 45 MW RES projesine ait halkın bilgilendirilmesi toplantısının konusu, tarihi, zamanı ve toplantı mekanı ulusal bir gazetede duyurulmuștur. Așağıda orijinal gazete ilanının bir kopyasını bulabilirsiniz: Resim 1: Ulusal Gazete İlanı

7 v.2) Akhisar da asılan ilan: Halkın katılım toplantısının tarihi, zamanı, yeri ve gündemini içerecek șekilde yer almıștır Resim 2: Yerelde Asılı Duyuru İlanı B. 2. Kullanılan diğer bilgilendirme yöntemlerinin tarifi Duyurularda ve davet mektuplarında kișilere proje hakkında yorumlarını bildirebilmelerinin diğer yollarının e-posta, telefon ve mektup gönderimi olduğu söylenmiștir ancak Akres 45 MW RES projesi ile ilgili olarak telefon, e-posta ya da mektup yoluyla yorum, soru ya da öneri bildirimi olmamıștır.

8 BÖLÜM C. BİLGİLENDİRME SÜRECİ C. 1. Toplantı katılımcıları i. Katılımcı Listesi Katılımcı Listesi Tarih ve Zaman: / 14:00 Yer: Bekirler Köyü, Akhisar/Manisa Kategori Kodu Katılımcının Adı, Mesleği Erkek/Kadın İmza Kurum İletișim Bilgileri A Farız Tașdan Erkek FutureCamp Türkiye A Ali Bilgin Erkek Gema Vakfı A Șükrü Kısar Erkek Gema Vakfı A A Șener Kilimli Göldelioğlu Fatma Gökçe Tașdelen Erkek Gema Vakfı Kadın Gema Vakfı A Emine Șahin Kadın Manisa Tarım İl Müdürlüğü A M.Salih Temel Erkek Manisa Tarım İl Müdürlüğü A Murat Zeren Erkek Manisa Tarım İl Müdürlüğü A Recep Kabayel Erkek Ziraatçılık A Ali Çamkıran Erkek Ziraatçılık A Veysel Deliceli Erkek İmam A İbrahim Sudaș Erkek Çiftçi A Kerim Meșetepe Erkek Çiftçi A Erkan Sudaș Erkek Çiftçi A Ali Meșetepe Erkek Çiftçi A Mehmet Önar Erkek A Cavit Bozkurt Erkek Çiftçi A Șenir Göldebak Erkek A A.Kadir Sudaș Erkek A Erol Özdemir Erkek 8

9 A Fuat Görmüș Erkek Çiftçi A Salih Umaç Erkek Çiftçi A Hüseyin Erkek Çiftçi A İbrahim Urușçu Erkek Çiftçi A Süleyman Bakek Erkek Çiftçi A Halil Umaç Erkek Çiftçi A Ömer Kabayel Erkek Çiftçi A İdris Özdemir Erkek Çiftçi A Gülcan Karaserçe Kadın Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü A Emel Akçura Kadın Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü /138 Bilgilendirme sırasında, köylüler, Manisa Tarım İl Müdürlüğü Temsilcisi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün iki temsilcisi, Bekirler Köyü Muhtarı ve GEMA Vakfı temsilcisi toplantıda yer almıș, fikir alıșverișinde bulunup sorularını yöneltmișlerdir. Davet edilen sivil toplum kurulușları toplantıya ilgi göstermemișlerdir. Ayrıca Akhisar Temsilcileri de soruları cevaplamak üzere toplantıda hazır bulunmușlardır. Toplantıya katılanların tahmini sayısı 40 ın üzerindedir ve 30 kiși listeyi doldurmuștur. Katılımcı listelerinin orijinalleri EK 1 de yer almaktadır. ii. Değerlendirme Formları Toplantıda alınan dokuz yorumun beș adedi EK-2 de yer almaktadır. C. 2. Toplantı Fotoğrafları Resim 3: Sunumdan bir görünüm Resim 4: Toplantıdan bir görünüm 9

10 Resim 5: Katılımcıların soru ve görüșleri Resim 6: Katılım formalarının doldurulması C. 3. Bilgilendirme sürecinin sonuçları i. Toplantı tutanağı Akres 45 MW RES projesi yerel paydașlar toplantısı 24 Eylül 2010 tarihinde, Manisa nın Akhisar ilçesinde düzenlenmiștir. Toplantıya genel olarak Bekirler Köyü sakinleri katılmıșlardır. Ama sivil toplum kurulușları ve devlet kurumlarından temsilcilerde toplantıya yüksek oranda katılım göstermișlerdir. Manisa Tarım İl Müdürlüğü Temsilcisi, Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü temsilcisi ve GEMA Vakfı temsilcisi RES in kurulușunu desteklemek için hazır bulunmușlardır. Gold Standard temsilcisi, Gold Standard desteleyicileri olan WWF, Greenpeace, Helio International, REEEP, MercyCorps toplantıya davet edilmișler ancak toplantıya iștirak etmemișlerdir. Toplantı yeri, proje alanına en yakın yer olması nedeniyle Bekirler Köyü Kahvehanesi olarak seçilmiștir. Yerel Halk önceden yapılan yerel duyurular ve gazete ilanları ile kahvehaneye davet edilmișlerdir. Sunumdan önce, katılımcılara toplantı gündemi ve proje özeti dağıtılarak sunum konusunda ön bilgilendirme yapılmıștır. Proje yatırımcıları, teknolojisi ve tesisin ișletmesi, tesisin azaltacağı emisyon tahmini, emisyon azaltımından sağlanacak gelirin önemi, Gold Standard hakkında bilgi ve bu projenin Türkiye deki diğer projelerden farkı ile ilgili bilgiler içeren proje sunumu ve bilgilendirme FutureCamp Türkiye temsilcisi tarafından yapılmıștır. Sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesinden önce katılımcılardan projenin pekiștirilmesine yönelik soru ve görüșler alınmıștır. Sunumdan sonra projenin sürdürülebilir kalkınmaya etki değerlendirmesi açıklanarak katılımcılar tarafından pozitif, negatif ve nötr olarak değerlendirilmesi istenmiștir. Akhisar Elektrik ve Futurecamp temsilcileri tarafından yanıtlanan bazı sorular olmuștur. Ayrıca GEMA Vakfı temsilcisi de proje hakkında pozitif değerlendirmelerde bulunmuș ve böyle projelere olan desteklerini belirtmișlerdir. Katılımcılar tarafından sorulan sorular, yorumlar ve cevaplara Yorumların Değerlendirilmesi kısmında yer verilmiștir. 10

11 ii. Bütün yorumların değerlendirilmesi Katılımcı Yorumu Köyümüzden ișçi çalıștıracak mısınız? Projenin toplumun sağlığı üzerinde herhangi bir riski var mı? Daha küçük rüzgar enerji projeleri için rüzgar hızının ölçüsünü nereden öğrenebiliriz? Bu tür projeler için yasal zemin nedir? Yorum göz önüne alındı mı? (Evet/ Hayır)? Evet Evet Evet Evet Açıklama (Neden? Nasıl?) İș pozisyonunun gerekli șartları sağlandığı sürece öncelik en yakın yerleșim yerine verilecektir. Projenin sağlık üzerinde riski yoktur. Bu bilgiyi Meteoroloji İl Müdürlüğü nden öğrenebilirsiniz ancak daha küçük bir tirübin yapmayı planlıyorsanız yatırım için rüzgar hızını kendiniz ölçmelisiniz. Bu tür projeler yapmak için EMRA dan bir üretim lisansı almalısınız sonra TEİAȘ ile elektrik satıș anlașması imzalamalısınız. iii. Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinin Yeniden Gözden Geçirilmesi Sürdürülebilirlik değerlendirmesini yeniden gözden geçirecek misiniz? Evet Hayır X Soruların cevaplanması ve projenin değișik așamalarındaki gelișmelerin paylașılması amacıyla düzenli ziyaretler gerçekleștirilecektir. iv. Yorumlara dayanarak projede yapılan değișikliklerin özeti Bu așamada paydașlardan herhangi bir değișikliğe yönelik yorum gelmemiștir. Bununla beraber paydașlar projenin gelișimine nasıl müdahale edebilecekleri konusunda ve kendileri için gerekli değișiklikler ile ilgili nasıl bilgi alabilecekleri konusunda farkındalığa sahiptirler. 11

12 BÖLÜM D. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DEĞERLENDİRMESİ D. 1. Proje yatırımcısının sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi i. Zarar Vermeme değerlendirmesi Korunması Gereken Prensipler Proje ile İlgisi Projenin Prensipler Üzerindeki Hak ihlali Değerlendirilm esi (Düșük, Orta, Yüksek) Etkileri Giderme 12

13 İnsan Hakları 1. Proje; saygınlık, kültürel varlık gibi uluslararası alanda tanınan insan haklarına saygılıdır. Proje insan hakları ihlalinde bulunmamaktadır. 2. Proje zorunlu yerinden edilmeye sebep olmamaktadır. Proje uluslararası alanda tanınan saygınlık, kültürel varlık gibi konulara saygı duymaktadır. Türkiye Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ne taraftır: Proje Tanıtım Dosyasında belirtildiği üzere proje alanına yakın yerleșim yeri yoktur, dolayısıyla zorunlu göçe sebep olunmayacaktır 1. Düșük/ yok Düșük/ yok 3. Projenin etki alanında, herhangi bir kültürel mirasın değiștirilmesi yerinden edilmesi veya zarar görmesi söz konusu değildir. Çalıșma Koșulları 4. Proje; ișçilerin sendikal haklarını ve toplu sözleșme haklarını gözetmektedir. Proje bu hakların ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında rol almamaktadır. 5. Proje; zorla çalıștırma gibi herhangi bir zorlayıcı istihdamdan yana değildir. 6. Proje; çocuk ișçiliğine müsama göstermemektedir. 7. Proje; cinsiyete, ırk, din, cinsel eğilim ya da diğer bașka sebeplere dayanan ayrıma neden olmamaktadır. 8. Proje; ișçilere sağlıklı ve güvenliği iș ortamı sağlamakta ve sağlıksız ve güvensiz Proje Tanıtım Dosyasında belirtildiği üzere kültürel mirasa zarar vermemektedir 2. Proje ișçilerin örgütlenme haklarına saygı duymaktadır. Türkiye Uluslar arası Çalıșma Örgütü nün 87 nolu Sözleșmesi, Dernek Kurma ve Örgütlenme Hakkı Sözleșmesi ne taraftır, Proje herhangi bir șekilde zorla çalıștırmayı içermemektedir. Türkiye C29 Zorla Çalıșma Sözleșmesi ne taraftır: _id=31 Proje herhangi bir șekilde çocuk ișçiliği içermemektedir. Türkiye 1999 yılından beri Kötü Șartlardaki Çocuk İșçiliği nin Önlenmesi sözleșmesine taraftır. ds/normes/appl/applbyctry.cfm?lang=en&ctychoice=0660 Proje herhangi bir șekilde ayrımcılığın herhangi bir formunu içermemektedir. Türkiye 1967 Ayrımcılığa Karșı Sözleșme ye taraftır. ds/normes/appl/applbyctry.cfm?lang=en&ctychoice=0660 İșçiler inșaat veya ișletim așamalarında iș kazası geçirme riskine sahiptirler. Proje tanıtım dosyasına göre inșaa veya ișletim Düșük/ yok Düșük/ yok Düșük/ yok Düșük/ yok Düșük/ yok Orta Projenin inșaat ve çalıșma 1 AKRES 45 MW WPP, Proje Tanıtım Dosyası, sayfa: AKRES 45 MW WPP, Proje Tanıtım Dosyası sayfa: 27 13

14 ortamlarda çalıșmayı engellemektedir. süresince İșçi Sağlığı ve İș Güvenliği Tüzüğü takip edilecektir html așamasınd a gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Çalıșanlar yüksek gerilim bulunan ortamda çalıșma konusunda eğitilecekler dir. Çevre Koruma 9. Proje çevresel koșullar ile ilgili olarak önleyici bir yaklașımda bulunmaktadır ve önleyici prensibe karșıt bir uygulama içinde değildir. Bu prensip șu șekilde tanımlanabilir 4 : Bir aktivite insan sağlığı ya da çevreye zarar verme tehditi ortaya çıkardığında, sebep sonuç ilișkileri bilimsel olarak tamamıyla kurulmamıș olsa bile önleyici önlemler alınmalıdır 10. Proje; a) kanunla korunan, b) koruma altına alınma için resmi teklif verilen, c) kurumlarca yüksek koruma değerlerine sahip alan olarak tanımlanan, d)geleneksel yerel halk tarafından koruma altında olan kritik doğal çevre ihlallerine neden olmamaktadır. Yolsuzluğa karșı 11. Proje yolsuzluğa karıșmamıștır Proje çevre üzerinde minimum etkiye sahiptir ve çevresel zorluklara karșı ihtiyatlı bir yaklașım içindedir. Proje tanıtım dosyasına göre tüm düzenlemeler Çevre Kanunu nun 2872 sayılı maddesi gereğince takip edilecektir. Proje, tanıtım dosyası sayfa de belirtildiği üzere önemli doğal çevrelerin kirlenmesine sebep olmayacaktır. 9. Korunması Gereken Prensip de açıklandığına göre proje faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi minimum olacaktır. Proje her hangi bir șekilde yolsuzluk eylemi içermemektedir. Türkiye 2006 dan beri Birleșmiș Milletlerin yolsuzluğa karșı Sözleșme sine taraftır; Düșük Düșük Düșük/ yok 3 AKRES 45 MW WPP, Proje Tanıtım Dosyası, sayfa: 17 4 Önleyici Prensip üzerine Wingspread Konferansı (1998) 14

15 ii. Sürdürülebilir kalkınma matrisi Göstergeler Gold Standard Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Hava Kalitesi Etkileri azaltma önlemleri İlgili ise; zarar verme tablosundan etkileri giderme önlemlerini buraya aktararak puanlamayı nötrleștiriniz. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) ile ilișkisi ve Sayfalarını kontrol ederek, göstergelerinizin BKH ile bağlantısını açıklayın. MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7.A sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin ülke politika ve programlarına entegrasyonu ve çevresel kaynakların kaybının tersine çevrilmesi 7. B 2010 a kadar biyoçeșitliliğin kaybının azaltılması, kaybolma hızının ciddi oranda azaltılması Seçilen parametre ve açıklama Proje Yöneticisi Tarafından Tanımlanan Parametreler: a) Azaltılan CO, NMVOC miktarları b) Proje faaliyetlerinin inșaatı sırasında ortaya çıkacak olan toz miktarları; Açıklama: Fosil yakıt kullanımından kaçınıldığı için, bu emisyonların üretimi karbondiyoksite paralel olarak azaltılacaktır. Ayrıca yolların ve kanalın noktalarının inșası sırasında toz emisyonu zeminin ıslatılması gibi tedbirlerle azaltılacaktır. Ön Puanlama Olumsuz etki: Olumsuz etki ortadan tamamen kaldırılmadıysa puanlayın. Etkinin tamamen ortadan kaldırılacağı durumda 0 puanlayın. Etki yoksa: 0 puanlayın, Olumlu etki için + puanlayın + Su kalitesi ve miktarı MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7.C 2015 yılı itibari ile sağlıklı içme suyu ve temel sağlık haklarına sürdürülebilir erișim sağlayamayan nüfusun oranı Parametre: Proje ile doğaya bırakılmasından kaçınılan atıksuyun miktarı Açıklama: Termik santraller özellikle soğutma suyu olarak büyük oranda atıksu deșarjı yaparlar. Bu proje faaliyetlerinde ise büyük miktarda atıksu deșarjından + 15

16 kaçınılacaktır. Toprak durumu MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7. B 2010 a kadar biyoçeșitliliğin kaybının azaltılması, kaybolma hızının ciddi oranda azaltılması Parametre: Salınmasından kaçınılan NOx miktarı, Açıklama: Termik santraller büyük miktarlarda, toprak durumu üzerinde negatif etkisi olan NOx emisyonlarına sebep olurlar. Bu proje ile kısmi termal üretim sağlanacağından büyük oranda NOx salınımından kaçınılacaktır. + Diğer kirleticiler MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7. B 2010 a kadar biyoçeșitliliğin kaybının azaltılması, kaybolma hızının ciddi oranda Parametre: Proje ișletmesi sırasında ortaya çıkacak gürültü seviyesi Açıklama: Santralın ișletmesi sırasında türbinler sebebiyle bir miktar gürültü olușacaktır. Fakat bu sesin çevre bölgelere etkisi olmayacaktır. 0 Biyoçeșitlilik MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7. B 2010 a kadar biyoçeșitliliğin kaybının azaltılması, kaybolma hızının ciddi oranda Parametre: Etkilenecek ya da tehlike altına girecek tür ve yașam alanları Açıklama: Türbinlerin yeri ve çalıșmasının biyolojik çeșitliliğe bazı olumsuz etkileri olabilir. 0 Çalıșma koșulları Sadece tırmanma lisansı bulunan ișletim ve bakım sağlayıcıları n personeli kulelerde çalıșabilecek tir. MDG-1: Așırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması 1.B. Kadın ve gençleri kapsayacak șekilde herkes için tam ve üretken iș olanakları ve iyi ișler sağlanması Parametre: Çalıșanların sağlık ve güvenlik koșulları Açıklama: Proje yatırımcısı çalıșanları için yüksek sağlık ve güvenlik koșullarını garanti eder. 0 16

17 Yoksulların geçimleri Ekonomik ve temiz enerjiye erișim MDG-1: Așırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması 1.A ile 2015 yılları arasında, günlük geliri 1$ ın altında olan insan sayısının yarıya indirilmesi Parametre: Yașam standardlarındaki değișiklikler ve yoksulluk sınırı altındaki insan sayısı Açıklama: Proje ile gelecek yerel ișleștirmeler sonrası gelir dağılımının yașam standardları ve yoksulluk sınırı altında yașayan insan sayısına dolaylı etkileri olacaktır. Parametre: yerel halkın elektrik kullanımındaki değișim Açıklama: Proje Türkiye nin yüksek fosil yakıt ithalatı oranını azaltacaktır. 0 0 İnsani ve kurumsal kapasite Nicel istihdam ve gelir MDG-1: Așırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması 1.A ile 2015 yılları arasında, günlük geliri 1$ ın altında olan insan sayısının yarıya indirilmesi MDG-1: Așırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması 1.A ile 2015 yılları arasında, günlük geliri 1$ ın altında olan insan sayısının yarıya indirilmesi Parametre: Sosyo-ekonomik grupların gelir ve mal varlığı dağılımındaki değișiklik Açıklama: Yaratılan iș fırsatlarının, köydeki farklı sosyoekonomik grupların gelir dağılımı üzerinde etkisi olacaktır. Parametre: İșe alım sayısı Açıklama: Proje bulunduğu yerde yeni istihdam olanakları yaratacaktır. 0 0 Ödemeler dengesi ve yatırım MDG-8.D Kalkınma için küresel bir ortaklık geliștirilmesi Borçların uzun vadede sürdürülebilir hale getirilmesi için Parametre: İthal edilecek doğalgaz miktarında yapılacak azatlım miktarı Açıklama: Türkiye tükettiği doğal gazın + 17

18 Teknoloji Transferi ve Yerel Teknoloji Üretimi ulusal ve uluslar arası önlemler ile gelișmekte olan ülkelerin borç sorunları ile kapsamlı olarak ilgilenilmesi. MDG-8.F Özel sektör ile ișbirliği içerisinde özellikle enformasyon ve iletișim ile ilgili yeni teknoloji olanaklarından faydalanılması. tamamına yakınını ithal etmektedir. Proje, elektrik üretiminin doğalgazdan elde edilmesini azaltacağından ödemeler dengesine pozitif katkıda bulunacaktır. Parametre: Rüzgar elektrik santralı ile ilgili eğitim alan ișçi sayısı. Açıklama: Bu proje ile, çalıșanlar rüzgar elektrik santrali konulu eğitimler alacaklardır. 0 Türkiye ve Birleșmiș Milletler in Türkiye deki örgütü özellikle UNDP Binyıl Kalkınma Hedeflerine (MDG) önem vermektedir (yerel MDG ler) 5. D. 2. Katılımcıların sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi Göstergeler Gold Standard Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Etkileri azaltma önlemleri İlgili ise; zarar verme tablosundan etkileri giderme önlemlerini buraya aktararak puanlamayı nötrleștiriniz. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) ile ilișkisi ve Sayfalarını kontrol ederek, göstergelerinizin BKH ile bağlantısını açıklayın. Seçilen parametre ve açıklama Proje Yöneticisi Tarafından Tanımlanan Ön Puanlama Olumsuz etki: Olumsuz etki ortadan tamamen kaldırılmadıysa puanlayın. Etkinin tamamen ortadan kaldırılacağı durumda 0 puanlayın. Etki yoksa: 0 puanlayın, Olumlu etki için + puanlayın Hava Kalitesi + Su kalite ve miktarı + Toprak durumu 0 5 Bakınız 18

19 Diğer kirleticiler 0 Biyoçeșitlilik 0 Çalıșma koșulları + Yoksulların + geçimleri Ekonomik ve temiz enerjiye 0 erișim İnsani ve kurumsal + kapasite Nicel istihdam ve + gelir Ödemeler dengesi ve + yatırım Teknoloji Transferi ve Yerel + Teknoloji Üretimi Toplantıda yapılan sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi ile ilgili yorumlar 1-) Katılımcılar, projenin hava kalitesine olumlu etkisi olacağı düșüncesine sahiptirler. 2-) Proje su kalitesi ve miktarını değiștirmeyecektir. Proje su kalistesiyle ilgili hiçbir değișikliğe sebep olmayacaktır. Nehirin bazı bölümlerinde sapmaya bağlı olarak su miktarında azalma olacaktır. Fakat nehir yatağındaki canlı yașamının etkilenmemesi için gerekli su miktarı sürekli olarak nehir yatağına salınacaktır. 3-) Projenin toprak durumuna herhangi bir etkisi olmayacaktır. 4-) Proje biyoçeșitliliği etkilemeyecektir. 5-) Projenin yerel istihdam olanaklarına ve ekonomik kalkınmaya olumlu etkileri olacaktır. 6-) Bu proje elektrik üretimi yatırımını arttıracak, yakıt ithalatını azaltacak yönde katkı yaparak ödemeler dengesine olumlu etki edecektir. 7-) Bu projenin hayata geçirilmesi ile teknoloji transferi yapılmıș olacak ve bu da ülkenin teknoloji yönünden kendine yeterliliğine olumlu etki yapacaktır. Sürdürülebilir kalkınma, paydașlar tarafından oldukça olumlu değerlendirilmiștir fakat daha tedbirli olabilmek için proje yatırımcısının kendi tablosu konsolidasyon tablosu olarak kullanılacaktır. Yerel halk iș imkanı yaratılması ve projenin yerel ekonomiye katkılarını olumlu değerlendirmiștir. Çalıșma koșulları, Yoksulların geçimleri ve Nicel istihdam ve gelir göstergeleri paydașlar tarafından olumlu değerlendirilmiștir. Yine de daha tedbirli olmak için bu göstergeler son değerlendirme așamasında nötr olarak puanlanmıștır. 19

20 D. 3. Konsolide sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi Göstergeler Gold Standard Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Hava Kalitesi Etkileri azaltma önlemleri İlgili ise; zarar verme tablosundan etkileri giderme önlemlerini buraya aktararak puanlamayı nötrleștiriniz. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) ile ilișkisi ve Sayfalarını kontrol ederek, göstergelerinizin BKH ile bağlantısını açıklayın. MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7.A sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin ülke politika ve programlarına entegrasyonu ve çevresel kaynakların kaybının tersine çevrilmesi 7. B 2010 a kadar biyoçeșitliliğin kaybının azaltılması, kaybolma hızının ciddi oranda azaltılması Seçilen parametre ve açıklama Proje Yöneticisi Tarafından Tanımlanan Parametreler: a) Azaltılan CO, NMVOC miktarları b) proje faaliyetlerinin inșaatı sırasında ortaya çıkacak olan toz miktarları; Açıklama: Fosil yakıt kullanımından kaçınıldığı için, bu emisyonların üretimi karbondiyoksite paralel olarak azaltılacaktır. Ayrıca yolların ve türbin noktalarının inșası sırasında toz emisyonu olacaktır. Ön Puanlama Olumsuz etki: Olumsuz etki ortadan tamamen kaldırılmadıysa puanlayın. Etkinin tamamen ortadan kaldırılacağı durumda 0 puanlayın. Etki yoksa: 0 puanlayın, Olumlu etki için + puanlayın + Su kalite ve miktarı MDG- 7: Sürdürülebilir Çevre nin Sağlanması 7.C 2015 yılı itibari ile sağlıklı içme suyu ve temel sağlık haklarına sürdürülebilir erișim sağlayamayan nüfusun oranı Parametre: Proje ile doğaya bırakılmasından kaçınılan atıksuyun miktarı Açıklama: Termik santraller özellikle soğutma suyu olarak büyük oranda atıksu deșarjı yaparlar. Bu proje faaliyetlerinde ise büyük miktarda atıksu deșarjından kaçınılacaktır. + Toprak durumu MDG- 7: Sürdürülebilir Parametre: Salınmasından kaçınılan NOx + 20

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir.

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir. THE GOLD STANDARD: Gold Standard Gönüllü Dengeleme Projeleri Proje Tasarım Dokümanı (GS-VER-PDD)A Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: http://www.cdmgoldstandard.org info@cdmgoldstandard.org

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı

1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı 1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı İÇİNDEKİLER 02 RAPOR PROFİLİ VE SINIRI 03 BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEȘMESİ 04 YÖNETİM KURULU BAȘKANI NIN MESAJI 05-06 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı

1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı 1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı 02 İÇİNDEKİLER RAPOR PROFİLİ VE SINIRI 03 BM KÜRESEL İLKELER SÖZLESMESI 04 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 05-06 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER

NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER I TABLOLAR LİSTESİ IV RAKAMLAR LİSTESİ IV KISALTMALAR LİSTESİ V 1. AMAÇ VE KAPSAM 1 2. ÇEVRE POLİTİKASI

Detaylı

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 1 2 İçindekiler Raporumuz Hakkında 7 Paydaşlarımıza Mesajımız 8 Kurumsal Profilimiz 12 Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 Grup Şirketlerimiz ve Faaliyet Alanları 14 Stratejimiz ve Yönetim Yaklaşımımız 16

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU Kapak Resmi: Kapakta kullanılan resim 2006 yılı AKÇEVRE Çevrenin Korunmasında Temiz Enerjinin Önemi konulu Resim Yarışması nda 1.lik Ödülü alan resimdir SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU Hazırlayan : KALİTE

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı