OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. SAMSUN TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. SAMSUN TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ"

Transkript

1 OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. SAMSUN TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ HAZIRLAMA TARĠHĠ: HÜSAMETTĠN SEYĠTOĞLU ĠMZA MÜHÜR 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No REVĠZYON SAYFASI... ĠÇĠNDEKĠLER... ġekġl VE TABLO DĠZĠNĠ... EKLER... KISALTMALAR... TANIMLAR... SUNUġ... 2

3 REVĠZYON SAYFASI Sıra No Revizyon No Revizyonun Ġçeriği Revizyon Tarihi Revizyonu Yapanın Adı Soyadı Ġmzası

4 1. GĠRĠġ 1.1 Tesise ait genel bilgiler, aşağıda sunulan tesis bilgi formunda belirtilen asgari bilgileri içermelidir. TESĠS BĠLGĠ FORMU 1 Tesis işletmecisi adı/unvanı OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 2 Tesis işletmecisinin iletişim bilgileri (adres, telefon, faks, e-posta ve web sayfası) Eski Büyükdere Caddesi No: 7 Maslak /Sarıyer/İstanbul Tel: Fax: E posta : Web : 3 Tesisin adı OMV Petrol Ofisi A.Ş Samsun Terminali 4 Tesisin bulunduğu il SAMSUN 5 Tesisin iletişim bilgileri (adres, telefon, faks, e-posta ve web sayfası) 6 Tesisin bulunduğu coğrafi bölge Tesisin bağlı olduğu Liman Başkanlığı ve iletişim detayları Tesisin bağlı olduğu Belediye Başkanlığı ve iletişim detayları Tesisin Bulunduğu Serbest Bölge veya Organize Sanayi Bölgesinin adı Kıyı Tesisi İşletme İzni/Geçici İşletme İzni Belgesinin geçerlilik tarihi 11 Tesisin faaliyet statüsü (X) Tesis sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim detayları (telefon, faks, e-posta) Tesisin tehlikeli madde operasyonları sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim detayları (telefon, faks, e-posta) Tesisin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanın adı ve soyadı, iletişim detayları (telefon, faks, e-posta) Adres: Kirazlık Mah. Atatürk Bulvarı No:15 Tekkeköy/Samsun Tel: Fax: E posta : Web : Orta Karadeniz Bölgesi 41 o N, 36 o E Samsun Liman Başkanlığı Adres : Kale Mahallesi Sahil Caddesi No : 9 İlkadım / Samsun Tel : Fax : Tekkeköy Belediyesi Adres: 19 Mayıs Mahallesi Dülger Sokak No:6 Tekkeköy / Samsun Tel: Fax: Canik Belediyesi Adres: Karsiyaka Mah. Ilkbahar Sok. Canik Samsun Tel: Yok Kıyı Tesisi İşletme İzni : Kendi yükü ve ilave 3. şahıs (...) Kendi yükü (X) 3. Şahıs (.) Hüsamettin Seyitoğlu (Terminal Müdürü) Kirazlık Mah. Atatürk Bulvarı No:15 Tekkeköy/Samsun Tel: Fax: E-posta : Cihangir Akarsu ( İşletme Müdürü) Kirazlık Mah. Atatürk Bulvarı No:15 Tekkeköy/Samsun Tel: Fax: E-posta: Baykurt Erol (ADR kapsamında) Eski Büyükdere Caddesi No: 7 Maslak /Sarıyer/İstanbul Tel: Fax: E-posta : 4

5 15 Tesisin deniz koordinatları 41 o N, 36 o E 16 Tesiste elleçlenen tehlikeli madde cinsleri (MARPOL Ek-I, IMDG Kod, IBC Kod, IGC Kod, IMSBC Kod, Grain Kod, TDC Kod kapsamındaki yükler ile asfalt/bitüm ve hurda yükleri) 17 Tesise yanaşabilecek gemi cinsleri 18 Tesisin anayola mesafesi (kilometre) 1- Motorin 2- Kurşunsuz Benzin 3- Etanol (Katkı maddesidir, Kurşunsuz benzine enjekte edilir) 4- Motorin Katkı Maddeleri (Motor Performans Katkısı) 5- Benzin Katkı Maddesi (Motor Performans Katkısı) 6- Ulusal Marker (İthal edilen ürünün milli statüde satılabilmesi için eklenen işaretleyici kimyasal) Petrol / Ürün Tankerleri Max DWT: Tam boyu 200 m Max Draft: m Anayol tesisin önünden geçmektedir. 19 Tesisin demiryoluna mesafesi (kilometre) Demiryolu tesisin içinden geçmektedir. veya demir yolu bağlantısı (Var/Yok) 20 En yakın havaalanının adı ve tesise olan Samsun Çarşamba Havaalanı mesafesi (kilometre) 21 Tesisin yük elleçleme kapasitesi (Ton/Yıl; TEU/Yıl; Araç/Yıl) ton /yıl 22 Tesiste hurda elleçlemesi yapılıp yapılmadığı Hurda Elleçlemesi Yapılmamaktadır 23 Hudut kapısı var mı? (Evet/Hayır) Hayır 24 Gümrüklü saha var mı? (Evet/Hayır) Hayır 25 Yük elleçleme donanımları ve kapasiteleri Akaryakıt Depolama Tankları (Kapasiteler Tablosu, Ek-18) 26 Depolama tank kapasitesi (m 3 ) 54130,33 m³ (EPDK Kapasitesi) 27 Açık depolama alanı (m 2 ) Açık Depolama Alanı bulunmamaktadır 28 Yarı kapalı depolama alanı (m 2 ) Yarı Kapalı Depolama alanı bulunmamaktadır 29 Kapalı depolama alanı (m 2 ) 704 m Belirlenen fumigasyon ve/veya fumigasyondan arındırma alanı (m 2 ) Kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri sağlayıcısının adı/unvanı iletişim detayları Güvenlik Planı oluşturulmuş mu? (Evet/Hayır) YOK Toros Tarım Sanayi Adres: Sanayi Mah. Sanayi Kümesi No:72/ Tekkeköy/Samsun Tel: Fax: Terminalin ISPS Code Kapsamında Onaylı güvenlik Planı Mevcuttur 33 Atık Kabul Tesisi kapasitesi (Bu bölüm tesisin kabul ettiği atıklara göre ayrı ayrı düzenlenecektir) 34 Rıhtım/iskele vb. alanların özellikleri Atık Türü Kapasite (m 3 ) Gemilerden Atık Alım Muafiyetimiz Yok bulunmaktadır. 5

6 Rıhtım/İskele No Boy (metre) En (metre) Maksimum su derinliği (metre) Minimum su derinliği (metre) Yanaşacak en büyük gemi tonajı ve boyu (DWT veya GRT - metre) Batı Şamandıra 1. Hat ,34 9, Batı Şamandıra 2. Hat ,46 10, Doğu Şamadıra 1. Hat ,59 15, Doğu Şamadıra 2. Hat ,59 15, Boru hattının adı (Tesiste mevcutsa) Sayısı Uzunluğu Çapı (adet) (metre) (inç) BORU BORU BORU BORU Kıyı Tesisinde Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Yüklere ĠliĢkin Tahmil/Tahliye, Elleçleme ve Depolama Prosedürleri Terminalimizde Elleçlenen Tehlikeli Yükler; Motorin, Kurşunsuz Benzin, Etanol, Motorin katkı maddeleri, Benzin katkı maddeleri ve Ulusal Merkerdır. Bu yüklere ait prosedürler aşağıda belirtilmiştir; 337-Akaryakıt Kalite Güvence Prosedürü 332-Ulusal Marker İkmali Ve Uygulaması Prosedürü 333-Akaryakıt Katkı maddesi ve Marker İşlemleri Prosedürü 334-Terminallerde İş süreçleri Tanımları Prosedürü 356-Boru Hatları Yönetimi Prosedürü 359-Mühür Süreci Prosedürü 317- Tehlikeli Atıkların Yönetimi Prosedürü 371-Gemi Uygunluk Prosedürü SEÇ-PR-008 Tehlikeli Atıkların yönetimi Prosedürü SEÇ-PR-017 Süreç Emniyet Prosedürü 2.SORUMLULUKLAR a) Yük Ġlgilisi ve Sorumlulukları Yük ilgilisi: Tehlikeli yükün göndereni, alıcısı, temsilcisi ve taşıma işleri komisyoncusunu ifade eder. Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce; liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesini ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına sunar. Yük ilgilisi, karayolu ve demiryoluyla gelen tehlikeli yükler ile ilgili olarak kıyı tesisine girmeden en az 3 saat önce kıyı tesisine bildirim yapmak zorundadır. Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda, bildirim veren hakkında idari işlem yapılır ve varsa yanaşma, kalkma, geçiş sırasını kaybeder. Bildirimin içeriği, usul ve esasları yönetim tarafından belirlenir. 6

7 Sorumlulukları: - Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlar, hazırlatır ve bu belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar. - Tehlikeli yüklerin mevzuata uygun şekilde sınıflanmasını, tanımlanmasını, ambalajlanmasını, işaretlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasını sağlar. - Tehlikeli yüklerin onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklenmesini, istif edilmesini, sağlama alınmasını, taşınmasını ve boşaltılmasını sağlar. - Tüm ilgili personelinin, deniz yolunda taşınan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim kayıtlarını tutar. - Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirinin alınmasını sağlar. - Acil durum veya kaza durumlarında ilgililere gerekli bilgi ve desteği sağlar. - Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını idareye bildirir. - Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri sunar ve gerekli işbirliğini sağlar. b) Kıyı Tesisi ĠĢleticisinin Sorumlulukları: - Gemilerin uygun, korunaklı, emniyetli şekilde yanaşma ve bağlanmasını sağlar. - Gemi ve kıyı arasındaki giriş-çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasını sağlar. - Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin eğitim almasını sağlar. - Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini almış personel tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini, ayrıştırılmasını, istif edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve denetlenmesini sağlar. - Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep eder, yükle birlikte bulunmasını sağlar. - İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutar. - Tüm işletme personelinin, elleçlenen tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim kayıtlarını tutar. - Tesislerine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını teyit etmek amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapar. - Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak liman başkanlığına bildirir. - Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini sağlar. - İşletme sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir. - Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar. - Tehlikeli maddeler ile ilgili faaliyetleri bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele, depo ve antrepolarda yapar. 7

8 - Dökme petrol ve petrol ürünleri yükleme veya boşaltma yapacak gemi ve deniz araçları için ayrılmış rıhtım ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatır. - İşletme sahasında geçici bekletilmesi mümkün olmayan veya izin verilmeyen tehlikeli maddelerin, bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini sağlar. - Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçlarını, liman başkanlığının izni olmadan iskele ve rıhtıma yanaştıramaz. - Tehlikeli madde taşınan konteynerler için ayırım ve istif kurallarına uygun bir depolama sahası oluşturur ve bu sahada gerekli olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirlerini alır. Tehlikeli maddelerin gemi ve deniz araçlarına yüklenmesi, boşaltılması veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer tehlikelere karşı gerekli emniyet tedbirlerini alır. Yanıcı maddeler, kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yük elleçleme sahasında kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırılmaz. - Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlar. c) Gemi Kaptanının Sorumlulukları: - Geminin, ekipman ve cihazlarının tehlikeli yük taşımacılığına uygun durumda olmasını sağlar. - Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri kıyı tesisinden ve yük ilgilisinden talep eder, tehlikeli yüke eşlik etmelerini sağlar. - Gemisindeki tehlikeli yüklerin yüklenmesi, istifi, ayrımı, elleçlenmesi, taşınması ve boşaltılması ile ilgili emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlar, gerekli denetim ve kontrolleri yapar. - Gemisine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını kontrol eder. - Tüm gemi personelinin, taşınan, yüklenen, boşaltılan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, güvenli çalışma, acil durum önlemleri ve benzer konularda bilgili olmasını ve eğitilmesini sağlar. - Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve elleçlenmesi konusunda uygun nitelikli ve gerekli eğitimleri almış kişilerin iş güvenliği tedbirlerini almış şekilde çalışmasını sağlar. - Liman başkanlığının izni olmadan kendisine tahsis edilen saha dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtıma yanaşamaz. - Gemisinin tehlikeli yükü emniyetli şekilde taşıması için seyir, manevra, demirleme, yanaşma ve ayrılmalar sırasında tüm kural ve tedbirleri uygular. - Gemi ve rıhtım arasında güvenli giriş-çıkışı sağlar. - Gemisindeki tehlikeli maddelerle ilgili uygulamalar, güvenlik prosedürleri, acil durum önlemleri ve müdahale yöntemleri konusunda personelini bilgilendirir. - Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurur ve ilgililere beyan eder. - Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz, gemiye, kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak durumu liman başkanlığına bildirir. - Gemide oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir. - Resmi makamlar tarafından gemide yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar. 8

9 d) Tehlikeli Madde Güvenlik DanıĢmanının Sorumlulukları: - Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. - Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Uluslararası Anlaşma ve sözleşme IMDG Code hükümlerine uyulduğunu izlemek. - Tehlikeli Maddelerin IMDG Code hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak. - İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında idareye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir: Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini. Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını. IMDG Code bölüm ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları. Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını. IMDG Code da ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı. Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini. - Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin adr deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek. - İşletmenin Faaliyet Konusu Olan Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanacağı Taşıma Araçları Satın Alınırken Rehberlik Etmek. - Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek. - Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek. - Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak. - Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak. - Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak. - Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak. - Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak. - Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak. - İşletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak. - Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde idareye ibraz etmek. 9

10 - İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak. - Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek. - Taşıma aracına yüklenen yükün IMDG hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek. - TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya idareye bir kaza raporu verir, bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz. e) Gemi Acentasının Sorumlulukları: - Uluslararası denizcilik kurallarına ve ilgili mevzuat ile İdare tarafından verilen talimatlara uymak, - İdare tarafından istenecek bilgi ve belgeleri vermek, - Gemi acenteliği hizmetleri ücret tarifesiyle ilgili tebliğ hükümlerine uymak, - Hizmete uygun donatılmış işyerinde faaliyetlerini sürdürmek ve niteliklerini sürekli korumak, - Yetki belgesi düzenlenmesine esas bilgi ve belgelere ilişkin değişiklikleri, adres değişikliğini yeniden düzenleme yapmak üzere otuz iş günü içerisinde İdareye ibraz etmek, - İdarece talep edilen veri girişlerini zamanında ve doğru olarak sisteme girmek, - Yetki belgesini, geçerlilik süresi olan beş yıllık sürenin bitiminden önce vize edilmek üzere İdareye göndermek, - Bir acente yetkilisi tayin etmek, acente merkez ve şubelerinde en az bir gemi acentesi personeli çalıştırmak, - Liman tesisi dışında, demirde veya şamandıradaki gemilere hizmet verirken, bu işlemlerinde acente botu olarak kayıtlı olan deniz vasıtalarını kullanmak, - Yetki belgesini ofiste görülebilecek şekilde asmak, zorundadırlar. - Tali acenteler, yetkilendiren acentenin verdiği yetki dahilinde faaliyetlerini sürdürür, bu kapsamda verilen acentelik hizmetlerinde kendi kaşe, antetli kağıt, fatura ve makbuzunu kullanır. Tali acentenin sorumluluğu merkez acentenin verdiği vekaletname ile sınırlıdır. 3.KIYI TESĠSĠ TARAFINDAN UYULACAK/UYGULANACAK KURALLAR VE ALINACAK TEDBĠRLER -Tehlikeli maddelerin, iskele veya rıhtımda boşaltıldığı alana depolanması sağlanamıyorsa, liman alanında bekletilmeksizin en kısa zamanda bu maddelerin kıyı tesisi dışına naklini sağlanmaktadır. - Tehlikeli maddeler, uygun şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve emniyet tedbirlerine ilişkin bilgiler bulundurulur. - Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, gemi adamları ve yüke ilişkin diğer yetkili kişilerin, yükleme, boşaltma ve depolama esnasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun koruyucu elbise giymektedir, OMV PETROL OFİSİ A.Ş. Sağlık Emniyet Çevre Güvenliği Prosedürleri Çerçevesinde Terminalin tüm operasyonları boyunca operasyona uygun Antistatik Alevalmaz kıyafetler giyilmekte olup, bunun yanında tüm kişisel koruyucu ekipmanlar (Baret,Gözlük,Emniyet Ayakkabısı, Eldiven ) kullanılmaktadır. - Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, uygun teçhizat ile donatılmış olup yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulmaktadır. 10

11 Terminale ait acil durum prosedürü bulunmaktadır, bu prosedürde yangınla mücadele ekip listesi yer almaktadır, yangın tertibatları acil durum konteynerinde bulunmaktadır. Bunun dışında terminalde yeterince yangın söndürücü mevcut olup kullanım yerlerine göre ilgili sınıflardadır. Terminalde yeterince ilk yardım dolabı bulunmakla birlikte revir de mevcuttur. - Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı ve ISPS Code kapsamında Liman Tesisi Güvenlik Planı Liman Başkanlığına sunulmuştur ayrıca terminalin ISPS Code sertifikası mevcuttur. - Terminal sınırları içerisinde tüm yangın, güvenlik ve emniyet tedbirleri alınmıştır. - Kıyı tesisi işletme izni olan Terminalimizin, Liman Başkanlığı onaylı ISPS Code sertifikası bulunmaktadır.terminalimiz bu kapsamda periyodik olarak Liman başkanlığı tarafından denetlenmektedir, herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde elleçleme operasyonu durdurularak, uygunsuzluğun giderilmesi sağlanır. - Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğine göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin, tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında ve çalışmasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin verilmez, terminalde tüm personel bu yönetmelik kapsamında IMDG Code eğitimine katılmıştır. Ayrıca uyulması gereken tüm kurallar ve alınması gereken tüm tedbirler prosedür ve talimatlarla belirlenmiştir. SMT-İŞ-T-001 Anakapı Giriş Çıkış Talimatı SAM-İŞ-T-011 Yangınla Mücadele Talimatı SAM-İŞ-T-012 Oil Spill Planı SAM-İŞ-T-013 Acil Müdahele Planı SMT-İŞ-T-022 Samsun Yakıt Transferi SMT-İŞ-T-027 Patlamadan Korunma Talimatı SMT-İŞ-T-032 Şamandıra Kullanma Talimatı/Acil Durum Tahliye Planı (Deniz operasyonları için) ORT-T-001 Atık Yönetim Talimatı ORT-T-006 Deniz Tankeri Yükleme ve Tahliye Talimatı ORT-T-008 Ekipman Kontrol ve Kullanımında Yasal Gereklilikler Talimatı ORT-T-011 Gemi Uygunluk Talimatı ORT-T-016 Kara Tankerleri ve Şoförleri Kontrolü ile Ürün Boşaltma ve Dolum Talimatı ORT-T-018 Kişisel Koruyucu Ekipman Talimatı ORT-T-022 Akaryakıt Tanklarına Emniyetli Giriş ve Temizleme Talimatı ORT-T-024 Sağlık Emniyet Çevre ve Kalite Politikası Talimatı ORT-T-028 Yasal Mevzuat ve Standartlar Takip Talimatı ORT-T-034 İletişim Talimatı ORT-T-082 Yüklenici Atölyeleri İçin Minimum Seçg Gereklilikleri 11

OMV PETROL OFİSİ A.Ş İSKENDERUN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

OMV PETROL OFİSİ A.Ş İSKENDERUN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ OMV PETROL OFİSİ A.Ş İSKENDERUN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ: 29.12.2015 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) LEVENT ÖDEMİŞ (TESİS YETKİLİSİ) 1 REVİZYON SAYFASI Sıra No Revizyon

Detaylı

1. GİRİŞ TESİS BİLGİ FORMU OMV PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:33/37 MASLAK / İSTANBUL

1. GİRİŞ TESİS BİLGİ FORMU OMV PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:33/37 MASLAK / İSTANBUL 1. GİRİŞ 1.1. Tesise Ait genel bilgiler OMV Petrol Ofisi A.Ş. Haramidere Terminali 1967 yılında faaliyete başlamıştır. Terminalde akaryakıt nihai ürünlerinin depolanması ve dolumu yapılmaktadır. Terminal

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29284 TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

OMV PETROL OFĠSĠ DALAMAN TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ

OMV PETROL OFĠSĠ DALAMAN TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ OMV PETROL OFĠSĠ DALAMAN TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ KIYI TESĠSĠ GÜNCEL FOTOĞRAFI (KIYI TESĠSĠNĠN TÜM KARA VE DENĠZ YAPILARINI KAPSAMALI) HAZIRLAMA TARĠHĠ: (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız)

Detaylı

OMV PETROL OFĠSĠ ANTALYA TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ

OMV PETROL OFĠSĠ ANTALYA TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ OMV PETROL OFĠSĠ ANTALYA TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ KIYI TESĠSĠ GÜNCEL FOTOĞRAFI (KIYI TESĠSĠNĠN TÜM KARA VE DENĠZ YAPILARINI KAPSAMALI) HAZIRLAMA TARĠHĠ: (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız)

Detaylı

OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. TRABZON TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ

OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. TRABZON TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. TRABZON TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ KIYI TESĠSĠ GÜNCEL FOTOĞRAFI (KIYI TESĠSĠNĠN TÜM KARA VE DENĠZ YAPILARINI KAPSAMALI) HAZIRLAMA TARĠHĠ: (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına

Detaylı

AKSA AKRİKİK KİMYA TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

AKSA AKRİKİK KİMYA TEHLİKELİ MADDE REHBERİ AKSA AKRİKİK KİMYA TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLANMA TARİHİ: 15.12.2015 TESİS YETKİLİSİ ATAKAN KAPLAN 1 İÇİNDEKİLER REVİZYON SAYFASI İÇİNDEKİLER ŞEKİL VE TABLO DİZİNİ EKLER KISALTMALAR TANIMLAR SUNUŞ

Detaylı

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? 2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini

Detaylı

MERSĠN TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ

MERSĠN TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ MERSĠN TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ HAZIRLAMA TARİHİ: 16.12.2015 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) EVRİM B. ERÇOLAK (TESİS YETKİLİSİ) İMZA MÜHÜR 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No REVİZYON SAYFASI... İÇİNDEKİLER...

Detaylı

info@dgrlogistic.com

info@dgrlogistic.com info@dgrlogistic.com Hakkımızda ; Vizyon Tehlikeli madde ve proje taşımacılığı kapsamında, danışmanlık ve lojistik sektöründe lider firma olmak. Misyon Türkiye de yeni bir farkındalık olan tehlikeli madde

Detaylı

KIYI TESĠSĠ ADI OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. ALĠAĞA TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ

KIYI TESĠSĠ ADI OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. ALĠAĞA TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ KIYI TESĠSĠ ADI OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. ALĠAĞA TERMĠNALĠ TEHLĠKELĠ MADDE REHBERĠ HAZIRLAMA TARĠHĠ: 16.12.2015 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) MESUT EĞĠTĠM (TESĠS YETKĠLĠSĠ) ĠMZA MÜHÜR 1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 05/11 2014 20:26 2132200 #1 285 P. 002/00 g^g Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. MERSİN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

PETROL OFİSİ A.Ş. MERSİN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ PETROL OFİSİ A.Ş. MERSİN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ: 26.10.2017 ( REV II ) (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) AD SOYAD EVRİM BARMANBEK ERÇOLAK İMZA MÜHÜR 1 REVİZYON SAYFASI

Detaylı

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ ADR KAPSAMI VE Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), uluslararası alanda 1968 yılından beri uygulanan ve bugün itibariyle 27 Avrupa Birliği

Detaylı

PETROL OFİSİ ANTALYA TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

PETROL OFİSİ ANTALYA TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ PETROL OFİSİ ANTALYA TERMİNALİ HAZIRLAMA TARİHİ:01.04.2016 (lar için sına Bakınız) AD SOYAD NAMIK KEMAL ŞAHİN İMZA MÜHÜR REVİZYON SAYFASI Sıra un İçeriği u Yapanın Adı Soyadı İmzası İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ

Detaylı

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ: 30.12.2015 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) Nuri DEMİRAY (TESİS YETKİLİSİ) İMZA MÜHÜR 3e Lojistik Yönetim

Detaylı

PETROL OFİSİ ANTALYA TERMİNAL ŞUBESİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

PETROL OFİSİ ANTALYA TERMİNAL ŞUBESİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ PETROL OFİSİ ANTALYA TERMİNAL ŞUBESİ HAZIRLAMA TARİHİ:01.04.2016 (lar için sına Bakınız) AD SOYAD NAMIK KEMAL ŞAHİN İMZA MÜHÜR REVİZYON SAYFASI Sıra 1 un İçeriği u Yapanın Adı Soyadı 1 1.8.2017 FATİH VARDAR

Detaylı

PETLINE PLATFORMU VE BORU HATTI LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

PETLINE PLATFORMU VE BORU HATTI LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ PETLINE PLATFORMU VE BORU HATTI LİMAN TESİSİ HAZIRLAMA TARİHİ:01.04.2016 (lar için sına Bakınız) AD SOYAD FATİH DEMİREL İMZA MÜHÜR REVİZYON SAYFASI Sıra un İçeriği u Yapanın Adı Soyadı İmzası İÇİNDEKİLER

Detaylı

BOTAŞ DÖRTYOL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

BOTAŞ DÖRTYOL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ BOTAŞ DÖRTYOL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ Hazırlama Tarihi: 31.12.2015 Adnan SARI İşletme Müdürü Sayfa 1 / 24 REVİZYON SAYFASI Sıra No Revizyon No Revizyon İçeriği Revizyon Tarihi Revizyonu

Detaylı

Tehlikeli Madde Rehberi

Tehlikeli Madde Rehberi Sayfa No : 1 / 36 Düzenleme Tarihi : 01/01/2016 Revizyon No : 1 Revizyon Tarihi : 15/02/2016 ORTADOĞU ANTALYA LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş (PORT AKDENİZ) Tehlikeli Madde Rehberi HAZIRLAMA TARİHİ: 01.01.2016 (Revizyonlar

Detaylı

Tehlikeli Madde Rehberi

Tehlikeli Madde Rehberi Sayfa No : 1 / 36 ORTADOĞU ANTALYA LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş (PORT AKDENİZ) Tehlikeli Madde Rehberi HAZIRLAMA TARİHİ: 01.01.2016 (Revizyonlar İçin Revizyon Sayfasına Bakınız. Uyarılar Kısmını Dikkatle Okuyunuz)

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri EK 1 ATIK KABULTESİSİ PROJE RAPORU VE ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI A) GENEL BİLGİLER 1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları 2) Raporu hazırlayanların tanıtımı B) LİMAN

Detaylı

KARASU LİMANI TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

KARASU LİMANI TEHLİKELİ MADDE REHBERİ KARASU LİMANI HAZIRLAMA TARİHİ: 17 ARALIK 2016 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) GÖKÇEN ERDEM 0 17/12/2016 2 REVİZYON SAYFASI Sıra Revizyon Revizyonun İçeriği Revizyon Tarihi Revizyonu Yapanın

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

TEHLİKELİ MADDE REHBERİ ASYAPORT LİMAN A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ Doküman No:PL-SEÇK-009 Yayın Tarihi:01.01.2016 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- BARBAROS-TEKİRDAĞ 2015 Kpt. A. Kadir UZUN Genel Müdür Sayfa No Sayfa 1 / 30

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ:01.04.2016 (lar için sına Bakınız) Ad soyad İmza Mühür Sıra 1 REV1 un İçeriği YÖNERGE YAYINLANMASI REVİZYON SAYFASI u Yapanın Adı Soyadı 1.4.2016

Detaylı

DİKİLİ LİMAN ve TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş (DİKİLİ LİMANI)

DİKİLİ LİMAN ve TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş (DİKİLİ LİMANI) Sayfa No : 1 / 65 DİKİLİ LİMAN ve TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş (DİKİLİ LİMANI) Hazırlama Tarihi:30.12.2015 (Revizyonlar İçin Revizyon Sayfasına Bakınız) Murat TUTU İşletme Müdürü Sayfa No : 2 / 65 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ETKİ LNG TERMİNALİ (ALİAĞA) TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

ETKİ LNG TERMİNALİ (ALİAĞA) TEHLİKELİ MADDE REHBERİ ETKİ LNG TERMİNALİ (ALİAĞA) HAZIRLAMA TARİHİ: 07 ARALIK 2016 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) Serhat KOÇ Terminal Direktörü Rev: 2 22.08.2017 Dok. No. ETKI-09/P02 Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. SAMSUN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

PETROL OFİSİ A.Ş. SAMSUN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ PETROL OFİSİ A.Ş. SAMSUN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ : 29.12.2015 REVİZYON TARİHİ : 23.06.2017 ÜNAL BAL İMZA MÜHÜR 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No REVİZYON SAYFASI... İÇİNDEKİLER... ŞEKİL

Detaylı

İNEBOLU LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

İNEBOLU LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ İNEBOLU LİMAN TESİSİ HAZIRLAMA TARİHİ: 01 HAZİRAN 2016 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) MUSTAFA PEKEL 0 01.06.2016-2 REVİZYON SAYFASI Sıra Revizyon Revizyonun İçeriği Revizyon Tarihi Revizyonu

Detaylı

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. MARMARA TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. MARMARA TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. MARMARA TERMİNALİ Hazırlama :01.04.2016 (lar için sına Bakınız) AD SOYAD İMZA MÜHÜR REVİZYON SAYFASI Sıra 1 - un İçeriği Yönerge lanması 1.4.2016 u Yapanın Adı Soyadı İmzası İÇİNDEKİLER

Detaylı

OPET MERSİN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

OPET MERSİN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ OPET MERSİN TERMİNALİ Hazırlama :01.04.2016 (Rev1) (lar için sına Bakınız) AD SOYAD İMZA MÜHÜR REVİZYON SAYFASI Sıra 1 1 un İçeriği Yönerge lanması 1.4.2016 u Yapanın Adı Soyadı Fatih Vardar İmzası İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSKENDERUN TANK SAHASI VE DOLUM TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

İSKENDERUN TANK SAHASI VE DOLUM TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ İSKENDERUN TANK SAHASI VE DOLUM TERMİNALİ Hazırlama :01.04.2016 rev2 (lar için sına Bakınız) AD SOYAD SERRA SAMURCU İMZA MÜHÜR REVİZYON SAYFASI Sıra 1 1 1 2 un İçeriği Yönerge lanması Yönerge lanması 1.4.2016

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 İçindekiler ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... ix TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA....11 2. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması...

Detaylı

KIYI TESİSİ ADI TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

KIYI TESİSİ ADI TEHLİKELİ MADDE REHBERİ KIYI TESİSİ ADI TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ: 16.12.2015 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) İLKER ALİ AYDEMİR (TESİS YETKİLİSİ) İMZA MÜHÜR 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No REVİZYON SAYFASI...

Detaylı

KIYI TESİSİ ADI PETROL OFİSİ A.Ş. ALİAĞA TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

KIYI TESİSİ ADI PETROL OFİSİ A.Ş. ALİAĞA TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ KIYI TESİSİ ADI PETROL OFİSİ A.Ş. ALİAĞA TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ: 16.12.2015 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) MESUT EĞİTİM (TESİS YETKİLİSİ) İMZA MÜHÜR 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İGSAŞ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

İGSAŞ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ İGSAŞ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ R. Emre YAZICI Özkan UYGUR 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: REVİZYON SAYFASI.. İÇİNDEKİLER ŞEKİL VE TABLO DİZİNİ EKLER KISALTMALAR TANIMLAR SUNUŞ 2 REVİZYON SAYFASI Sıra No 1 Revizyon

Detaylı

PARK DENİZCİLİK VE HOPA LİMAN İŞLETMELERİ AŞ. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

PARK DENİZCİLİK VE HOPA LİMAN İŞLETMELERİ AŞ. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HOPAPORT PARK DENİZCİLİK VE HOPA LİMAN İŞLETMELERİ AŞ. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ:25.07.2016 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) ONAY Meriç Burçin ÖZER Genel Müdür Hazırlayan: Hakan

Detaylı

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

MERSİN TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

MERSİN TEHLİKELİ MADDE REHBERİ MERSİN TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ: 16.12.2015 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) EVRİM B. ERÇOLAK (TESİS YETKİLİSİ) İMZA MÜHÜR 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No REVİZYON SAYFASI... İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Sirküler no: 087 İstanbul, 12 Ağustos 2011

Sirküler no: 087 İstanbul, 12 Ağustos 2011 Sirküler no: 087 İstanbul, 12 Ağustos 2011 Konu: Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde KDV istisnası uygulaması. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI 24 EKİM 2013 TARİHLİ 28801 SAYILI YÖNETMELİK HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş İSKENDERUN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

PETROL OFİSİ A.Ş İSKENDERUN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ PETROL OFİSİ A.Ş İSKENDERUN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ: 29.12.2015 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) MURAT ŞERBETÇİ (TESİS YETKİLİSİ) 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No REVİZYON

Detaylı

ZEYTİNBURNU LİMANI TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

ZEYTİNBURNU LİMANI TEHLİKELİ MADDE REHBERİ ZEYTİNBURNU LİMANI TEHLİKELİ MADDE REHBERİ Hazırlanma Tarihi : 25.12.2015 ŞAHİN AKTAN (Liman Müdürü) 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: REVİZYON SAYFASI.... 3 TANIMLAR VE KISALTMALAR......4 ŞEKİL VE TABLO DİZİNİ

Detaylı

YENİYURT PETROL TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

YENİYURT PETROL TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ YENİYURT PETROL TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ: 01 MAYIS 2016 Murat BURGUCU 0 01.05.2016-2 1. REVİZYON SAYFASI Sıra 1 Revizyon Revizyonun İçeriği Revizyon Tarihi Revizyonu Yapanın Adı

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

BORUSAN LOJİSTİK LİMANI

BORUSAN LOJİSTİK LİMANI BORUSAN LOJİSTİK LİMANI Tehlikeli Madde Rehberi Hazırlama Tarihi:28.12.2015 Hazırlayan: A sınıfı İş Güvenliği Ve Çevre Uzmanı Evrim İNCE Borusan Lojistik Limanı- Tehlikeli Madde Rehberi 1 REVİZYON SAYFASI

Detaylı

REVİZYON SAYFASI. Revizyonu Yapanın Adı Soyadı İmzası 1. Revizyon Tarihi. Revizyon No İçeriği

REVİZYON SAYFASI. Revizyonu Yapanın Adı Soyadı İmzası 1. Revizyon Tarihi. Revizyon No İçeriği REVİZYON SAYFASI Sıra No Revizyon No Revizyonun İçeriği Revizyon Tarihi Revizyonu Yapanın Adı Soyadı İmzası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 İÇİNDEKİLER REVİZYON SAYFASI...2

Detaylı

TRABZON LİMAN TÜZÜĞÜ

TRABZON LİMAN TÜZÜĞÜ 3557 TRABZON LİMAN TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12/7/1999 No : 99/13105 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/4/1341 No : 618 Yayımlandığı R.Gazetenin tarihi : 12/8/1999 No : 23784 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım A, paketli tehlikeli yüklerin taşınmasını

Detaylı

Tehlikeli Madde Taşıyacak Araçlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken. Önemli Konular

Tehlikeli Madde Taşıyacak Araçlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken. Önemli Konular Tehlikeli Madde Taşıyacak Araçlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Konular Tehlikeli Madde Taşıyacak Araçlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Konular Gerek ADR (Tehlikeli malların Uluslararası karayolunda

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. TERMİNAL HİZMETLERİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ: 30.12.2015 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) Usluhan ALGÜR (TESİS YETKİLİSİ) İMZA MÜHÜR 1 İÇİNDEKİLER KISIM

Detaylı

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASAN BORA USLUER GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Tehlikeli Yükler Ve Sınıfları Yapısı gereği

Detaylı

EUROİL KAZANLI MERSİN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

EUROİL KAZANLI MERSİN TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ EUROİL KAZANLI MERSİN TERMİNALİ HAZIRLAMA TARİHİ: 01 OCAK 2016 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) SEDAT ASLAN 0 01.01.2016-2 REVİZYON SAYFASI Sıra Revizyon Revizyonun İçeriği Revizyon Tarihi

Detaylı

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.4.1 Genel emniyet önlemleri 1.4.1.1 Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve Kapsamına bağlı olarak zarar ve yaralanmadan

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz?

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz? ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak siz değerli danışanlarımızın İş güvenliği Uzmanı,

Detaylı

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Ülkemizin karasularında yedekli seyir (çeki) yapılması esnasında denizde can, mal ve çevre emniyetine tehdit

Detaylı

Limanlar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Limanlar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Limanlar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Limanlar Yönetmeliği nde 1 8/4/2017 tarihinde 2 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Yönetmelik

Detaylı

APM Terminalleri Liman İşletmeciliği A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

APM Terminalleri Liman İşletmeciliği A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ APM Terminalleri Liman İşletmeciliği A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ: 08.02.2016 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) AD SOYAD (TESİS YETKİLİSİ) İMZA ARCAN FAYATORBAY 3e Lojistik

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Jan Devrim Operasyonlar Koordinatörü twitter.com/jandevrim Jandevrim.blogspot.com 1 R3 Kasım 2011 Tank Storage Istanbul Alışan Group Aktiviteleri Alışan Group Lojistik

Detaylı

MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ Hakan TURUNÇ Genel Müdür Vekili İÇİNDEKİLER İçindekiler Sayfa No REVİZYON SAYFASI... 2 GİRİŞ... 3 SORUMLULUKLAR... 6 MIP TARAFINDAN

Detaylı

Revizyon Sayfası. İçindekiler. Şekil ve Tablo Dizini. Kısaltmalar. Tanımlar. Sunuş.

Revizyon Sayfası. İçindekiler. Şekil ve Tablo Dizini. Kısaltmalar. Tanımlar. Sunuş. DELTA RUBİS PETROL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ 2015 İÇİNDEKİLER: Revizyon Sayfası. İçindekiler Şekil ve Tablo Dizini. Ekler Kısaltmalar. Tanımlar. Sunuş. REVİZYON SAYFASI Sıra No Revizyon

Detaylı

YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ 02.01.2017 01 29.05.2017 1-1 YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HAZIRLAMA TARİHİ:02.01.2017 (lar için sına Bakınız) SEÇKİN KARACA LİMAN İŞLETMELERİ MÜDÜRÜ 02.01.2017 01 29.05.2017 1-2 Sıra 1 REVİZYON SAYFASI

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU SORULAR

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU SORULAR YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU KURULUŞUN ADI:..HAVAALANI:.. 3 4 SORULAR TÜM KURULUŞLARIN BAŞVURU DOSYASINDA İNCELENECEK HUSUSLAR Kurum/Kuruluş tarafından Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR TARIM ORMAN İŞLERİ ASKERİ İŞYERLERİNDE İSG

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR TARIM ORMAN İŞLERİ ASKERİ İŞYERLERİNDE İSG BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR TARIM ORMAN İŞLERİ ASKERİ İŞYERLERİNDE İSG BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLARDA KAZALARIN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik mevcut, bulundurulması

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

ETKİ LNG TERMİNALİ (ALİAĞA) TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

ETKİ LNG TERMİNALİ (ALİAĞA) TEHLİKELİ MADDE REHBERİ ETKİ LNG TERMİNALİ (ALİAĞA) HAZIRLAMA TARİHİ: 07 ARALIK 2016 0 07.12.2016-2 REVİZYON SAYFASI Sıra Revizyon Revizyonun İçeriği Revizyon Tarihi Revizyonu Yapanın Adı Soyadı İmzası 1 0 07.12.2016-3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT Mayıs, 2015 Edincik, Bandırma 1 İçindekiler İçindekiler... 2 Yönetici Özeti... 3 1 TESİS GENEL TANITIMI... 4 1.1 Tesis

Detaylı

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ 10.05.2016 H. Muzaffer ERMİŞ Genel Müdür 1 İÇİNDEKİLER KAPAK.1 İÇİNDEKİLER....2 TANIMLAR VE KISALTMALAR.3 REVİZYON SAYFASI....5 GİRİŞ.......6 SORUMLULUKLAR.....8

Detaylı

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün,

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün, BATI ANADOLU GRUBU BATI ANADOLU GRUBU nun temelleri, 1966 yılında, %100 Türk Sermayesi ile kurulan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile atılmıştır. Grubun ilk şirketi olan Batıçim hızla büyümüş ve kısa

Detaylı

PROSEDÜR. Tehlikeli Maddelerin Liman İçerisinde Tarih: 20.06.2012 Yükletilmesi, Boşaltılması ve Taşınması Prosedürü Rev. : 02 1 AMAÇ...2 2 KAPSAM...

PROSEDÜR. Tehlikeli Maddelerin Liman İçerisinde Tarih: 20.06.2012 Yükletilmesi, Boşaltılması ve Taşınması Prosedürü Rev. : 02 1 AMAÇ...2 2 KAPSAM... Sayfa: 1 of 10 İÇERİK 1 AMAÇ...2 2 KAPSAM...2 3 REFERANSLAR...2 3.1 STANDARTLAR...2 3.2 PROSEDÜRLER...2 4 TANIMLAR...2 5 SORUMLULUKLAR...2 5.1 KONTROL...2 5.2 ONAY...2 5.3 KULLANICILAR...2 6 PROSEDÜR...4

Detaylı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı 22 Ekim 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28799 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

ROTA LİMAN HİZMETLERİ SAN.A.Ş. LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

ROTA LİMAN HİZMETLERİ SAN.A.Ş. LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ ROTA LİMAN HİZMETLERİ SAN.A.Ş. LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ:01.03.2017 rev2 (lar için sına Bakınız) AD SOYAD İMZA MÜHÜR Sıra 1 1 REVİZYON SAYFASI u Yapanın un İçeriği Adı Soyadı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 TEHLİKELİ MALLARIN TAŞINMASI Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi Sürücü eğitiminin ana hedefleri: Sürücü eğitimi Sürücülerin

Detaylı

EREN LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

EREN LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ EREN LİMAN TESİSİ HAZIRLAMA TARİHİ: 08 Şubat 2017 (Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız) ÖZKAN EGE LİMAN MÜDÜRÜ EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 08/02/2017-2 REVİZYON SAYFASI Sıra Revizyon Revizyonun

Detaylı

Alış. ışan Group Aktiviteleri

Alış. ışan Group Aktiviteleri Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Jan Devrim Operasyonlar Koordinatörü twitter.com/jandevrim Jandevrim.blogspot.com 1 R3 Kasım 2011 Tank Storage Istanbul Alış ışan Group Aktiviteleri 2 Temel Bilgiler

Detaylı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Uluslararası Nakliyeciler Derneği ADR Konvansiyonu Gereğince Sürücü ve Danışmanlık Eğitimi Şartları ve Türkiye ye İlişkin Son Durum Alper ÖZEL İcra Kurulu Üyesi, ADR/RID Danışmanı ve Eğitmeni İ.Ü. Ulaştırma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

İDÇ LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

İDÇ LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ REVİZYON TARİHİ : 11.01.2016 HAZIRLAYAN : Bülent NEREDE İMZA : KISIM NO İÇİNDEKİLER KISIM BAŞLIKLARI SAYFA NO REVİZYON SAYFASI 3 1 GİRİŞ 4 1.1 TESİS BİLGİ FORMU 4-6 1.2 Kıyı Tesisinde

Detaylı

İDÇ LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

İDÇ LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDE REHBERİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ : 01 / 2016 HAZIRLAYAN : Bülent NEREDE İMZA : KISIM NO İÇİNDEKİLER KISIM BAŞLIKLARI SAYFA NO REVİZYON SAYFASI 3 1 GİRİŞ 4 1.1 TESİS BİLGİ FORMU 4-6 1.2 Kıyı Tesisinde

Detaylı

ÇALI MA ALANLARIMIZ LİMANLAR

ÇALI MA ALANLARIMIZ LİMANLAR ÇALI MA ALANLARIMIZ LİMANLAR Son yıllarda özellikle liman i letmeciliği operasyonlarına odaklanmı olan irketimiz, büyüme stratejilerini de yine liman i letme faaliyetlerini arttırarak devam etmek üzerine

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 (IMDG) Kapsamında Eğitim

Detaylı

PETLINE PLATFORMU VE BORU HATTI LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ

PETLINE PLATFORMU VE BORU HATTI LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ PETLINE PLATFORMU VE BORU HATTI LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ HAZIRLAMA TARİHİ:01.01.2016 (lar için sına Bakınız) AD SOYAD FATİH DEMİREL İMZA MÜHÜR 1 REVİZYON SAYFASI Sıra un İçeriği u Yapanın Adı

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı