GÜNDEM. Aç l fl ve Divan teflekkülü, Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Aç l fl ve Divan teflekkülü, Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi,"

Transkript

1 GÜNDEM Aç l fl ve Divan teflekkülü, Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporlar n n okunmas ve müzakeresi, Bilanço ve Kâr Zarar hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki, kâr da t m ile ilgili teklifin karara ba lanmas ; geçmifl y l kârlar ndan ayr lan Fevkalade Yedek Akçelerin ortaklara da t lmas teklifinin karara ba lanmas, Yönetim Kurulu nda y l içinde boflalan iki üyeli e geçici olarak yap lan atamalar n onaylanmas, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi ücretlerinin tespiti, Görev süreleri sona ermifl olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Denetim Komitesince Yönetim Kurulu na sunulan Ba ms z Denetim fiirketinin seçimi ve onay, Dilek ve temenniler.

2 FAAL YET RAPORU 2002 Toplant Tarihiº: 28/03/2003 Toplant Saati: Toplant Yeri: Hac Ömer Sabanc Salonu Sabanc Center Kule 2 4.Levent/ STANBUL

3 Ç NDEK LER 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj nin Getirdikleri 6 Türkiye de Çimento 8 Çimento Faaliyetleri Sat fllar Üretim Ürünler Yat r mlar Çevre Etkinlikleri 14 Türkiye de Haz r Beton 16 Haz r Beton Faaliyetleri Sat fllar Üretim Ürün Çeflitleri Yat r mlar Çevre Etkinlikleri 22 nsan Kaynaklar 25 Mali Bölüm 54 Tesisler 56 Adresler 1

4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI

5 YÖNET M KURULU Paul Vanfrachem (Baflkan Yard mc s ) Haz m Kantarc (Üye) Andre Jacquemart (Üye) Ahmet Vasfi Pekin (Üye) Albert Scheuer (Üye) Engin Tuncay (Üye) Stefan Dreher (Üye) Akçansa n n 2002 y l ndaki baflar lar sadece miktarsal ve parasal alanlardaki kazan mlarla da s n rl kalmad. Sosyal alanda ve çevre konusunda da önemli çal flmalar gerçeklefltirdi. Büyük depremler ve arkasından gelen ekonomik krizlerin yaralarını sarmaya çalışırken, seçim ve Irak savaşı beklentilerinin yarattığı tedirginliklerin ve belirsizliklerin damgasını vurduğu bir yıl olarak hatırlayacağız 2002 yılını. Ülke genelinde ekonomi %6 civarında büyürken yurtiçi çimento tüketimi de buna paralel bir artış gösterdi. Gerek ülkenin gerekse çimento sektörünün 2002 yılı sonunda gelmiş olduğu nokta 1998 yılına göre çok gerilerde olmakla birlikte en azından düşüşün durmuş olması, yavaş da olsa iyiye gidişin başlamasıyla tekrar umutlandık. Akçansa nın faaliyetlerinin büyük bir bölümü Marmara Bölgesi nde yer alıyor. Bu bölgede çimento iç tüketim artışı 2002 yılında diğer bölgelere oranla daha düşük gerçekleşti. Bu durum Akçansa nın çimento iç satışlarını planlanan düzeyde gerçekleştirememesine sebep oldu. Akçansa bu durumu hazır beton satışlarını ve ihracatını artırarak telafi etmeye çalıştı ve başarılı da oldu. Net satışlarımız geçen yıla kıyasla USD bazında %12 artış gösterdi. Kârlılığımızdaki artış ise, birkaç yıldır süren verimlilik artışı ve maliyet düşürme çalışmalarımızın sonucu olarak, çok daha yüksek oldu. Esas faaliyet kârımız USD bazında %26 arttı, vergi öncesi kârımız ise iki katına çıktı. Akçansa nın 2002 yılındaki başarıları sadece miktarsal ve parasal alanlardaki kazanımlarla da sınırlı kalmadı. Sosyal alanda ve çevre konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Örneğin; Çanakkale de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamalarının Akçansa Fabrikası nda düzenlenmesi artık gelenek haline geldi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda düzenlediği Örnek İşyeri Yarışması nda Akçansa Türkiye çapında bütün sektörler arasında dört örnek şirketten biri seçildi. Capital Dergisi nin ve Adecco Şirketi nin birlikte düzenledikleri Yılın En Beğenilen Şirketleri Yarışması nda 2001 yılında kendi dalında Akçansa birinci olmuştu yılında ise, Akçansa ve Çimsa birinciliği paylaştı. Yıl içerisinde Büyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikalarında başlatılan ISO Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarının tamamlanmasının ardından, her iki fabrikamızda 2003 yılı başlarında yapılan denetimler sonucunda, Türkiye de ilk kez uluslararası akredite bir kuruluş olan BSI (British Standards Institute) tarafından ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Ayrıca, hazır beton birimimiz Betonsa, hazır beton sektöründeki ilk ISO belgesini başarıyla aldıktan sonra, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri entegrasyonundan oluşan Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarının son halkası olan ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ni de almaya hak kazandı, böylece Betonsa da Entegre Yönetim Sistemi de kurulmuş oldu. Değerli Ortaklarımız, Türkiye olarak, oldukça uzun zamandır felaketlerle, krizlerle ve belirsizliklerle iç içe yaşıyoruz. Ancak hiçbir zaman iyimserliğimizi ve geleceğe olan inancımızı yitirmedik. Olumsuzu olumluya çevirebilmek için, kendi etki alanımızın içerisinde elimizden gelenin ve yapılabilecek olanın en iyisini yapmaya çalıştık. Ne derecede başarılı olduğumuz faaliyet raporumuzda detaylarıyla yer alıyor. Yönetim Kurulumuz adına toplantımıza katılan tüm ortaklarımıza teşekkür eder, Sermaye Piyasası Kanunu tanımlarına uygun olarak hazırlanan 2002 yılı Faaliyet Raporu muzu, mali tablolarımızı ve kâr dağıtım önerimizi tetkik ve onayınıza arz ederiz. Saygılarımızla, Erhan Kaml Ynetim Kurulu Bakan 3

6 2002 N N GET RD KLER

7 Akçansa, 2002 y l nda çevreye karfl sorumlulu unu yerine getirmek için bir Çevre Politikas belirledi. Fabrikalardaki tüm düzenlemeler bu Çevre Politikas çerçevesinde yap ld. Akçansa çal flanlar da bu do rultuda e itildi. Akçansa, sektöründe bir kez daha en be enilen flirket seçildi. Capital dergisi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türkiye nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasında Akçansa, çimento sektöründe yine Türkiye nin en beğenilen şirketi seçildi. İş yaşamındaki profesyonel yöneticilerin gözünde Türkiye nin en beğenilen şirketlerini ortaya çıkarmayı ve rakiplerinin imajını ölçümlemeyi hedefleyen araştırmada, Akçansa bu yıl birinciliği Çimsa ile paylaştı. Akçansa Fabrikalar nda ISO Çevre Yönetim Sistemi çal flmalar baflar yla sonuçland yılı Mayıs ayında Büyükçekmece ve Çanakkale fabrikalarında ISO Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları başlatıldı yılı başlarında İngiliz BSI firması tarafından yapılan denetimler sonucu her iki fabrika da ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Yıl içerisinde Akçansa nın çevreye karşı olan sorumluluğunu özetleyen, çevreye yönelik amaç ve hedeflerini kapsayan bir Çevre Politikası belirlendi. Fabrikalardaki tüm düzenlemeler Çevre Politikası çerçevesinde yapıldı. Hazırlanan prosedür kapsamında, fabrikalarda çalışanlara ve hizmet veren müteahhitlere çalışma talimatları ve yapılanlar hakkında çeşitli eğitimler verildi. Akçansa, flçi Sa l ve fl Güvenli i konusunda örnek iflyeri seçildi Mayıs 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen 16. Ulusal İş Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akçansa, Ankara da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Örnek İşyeri Ödülü ile ödüllendirilen Türkiye çapındaki 4 şirketten biri oldu. Bu ödül insan sağlığına ve güvenliğine verilen sıra dışı önemi vurguluyor. Ve bu ödülü alan ilk çimento şirketi, Akçansa. Betonsa da Entegre Yönetim Sistemi kuruldu. Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesinin ardından, ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Denetiminden de sıfır hata ile geçerek belge almaya hak kazandı. Bu belge ile, Entegre Yönetim Sistemi ile çalışmaya ve gelecek denetim döneminde Entegre Yönetim Sistemi denetimine girmeye hazır duruma gelerek bir ilke daha imza atılmış oldu. Betonsa nın 2003 yılı hedefi özellikle iş sağlığı-güvenliği ve çevre konularında, iş ortakları ve çalışanlarına eğitimler vererek sürekli gelişim yolunda kalıcı adımlar atmaktır. Agregasa, Akçansa ile birleflti. Akçansa nın agrega üretimi ve satışı yapan iştiraki Agregasa, yıl içinde Akçansa bünyesine katıldı. Yıl sonunda ise, Gebze de faaliyet gösteren agrega ocağı kiraya verilerek aktif agrega üretim ve satış faaliyetleri askıya alındı. Betonsa Bilgi Sistemleri yenilenme aflamas nda. E-con Betonsa adı altında, hazır beton bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesini hedefleyen bir proje 2002 yılı başlarında başlatıldı. Bu projeyle hazır beton tesislerindeki üretim, satış, laboratuvar ve filo yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda SAP ile de entegre bir yapı sağlayan yeni sistemin 2003 yılı içerisinde tüm tesislerde uygulamaya alınması ile tüm tesislerin standart bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Karçimsa dan bilgilendirme seminerleri... Karçimsa, yıl içinde Karabük ve çevre bölgelerdeki çimento tüketicilerini bilgilendirmek amacıyla cüruflu çimentonun özelliklerini anlatan çeşitli seminerler düzenledi. Karçimsa'nın 2002 yılı içerisinde gerçekleştirdiği satışlarda dökme çimentonun bir önceki yıla göre %62 oranında artış göstermesi, özellikle hazır beton tesislerinin ve yöredeki büyük proje müteahhitlerinin cüruflu çimentoyu daha çok tercih etmesinden kaynaklanıyor. Bu trendin önümüzdeki yıllarda daha da artacağı, Karçimsa'nın bölgedeki en verimli işletmelerden biri olacağı kolaylıkla söylenebilir. Betonsa ISO Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS İş 5

8 TÜRK YE DE Ç MENTO

9 2002 y l nda çimento tüketimi bir önceki y la oranla yaklafl k %8 artarak 27 milyon ton civar nda bir seviyeye ulaflt. hracat hacmi ise 2001 y l na göre %21 artarak, 8.6 milyon tondan, 10.4 milyon tona yükseldi yılında 22.6 milyon ton olan yurtiçi çimento tüketimi, ekonomik krizin yaşandığı 1994 yılı hariç olmak üzere, her yıl sürekli artarak 1998 yılında 34.1 milyon tonla en yüksek seviyeye ulaştı yılından sonra dünyada yaşanan durgunluğa ve Türkiye de yaşanan ekonomik krizlere paralel olarak düşme trendine giren tüketim, 3 yıl gibi bir süre içerisinde, 1992 yılındaki seviyelerine gerileyerek 2001 yılını 25.1 milyon tonla bitirdi. Çimento tüketiminin Türkiye de izlediği seyre göz atıldığında, ekonomik krizlerden sonra yakalanan büyüme hızlarına ve gayri safi milli hasıladaki artış oranlarına paralel olarak artışa geçtiği görülür yılı sonunda kişi başına 380 kg olan Türkiye deki yıllık çimento tüketimi, gelişmekte olan ülkelere oranla beklenen seviyelerin ancak yarısıdır. Bu verilere göre, Türkiye deki çimento tüketiminin 2001 yılındaki 25.1 milyon ton seviyelerinden daha aşağıya inmeyeceği, ekonomik büyüme ve siyasi istikrar ile birlikte uzun yıllar devam edecek bir süreçle önce toparlanma daha sonra da büyüme dönemi içerisinde olacağı söylenebilir yılında çimento tüketiminin bir önceki yıla oranla yaklaşık %8 oranında bir artış kaydederek 27 milyon ton civarında bir seviyeye ulaşması, bu sürecin ilk sinyali olarak görülebilir seçimlerinde tek partiyle iktidara gelen yeni hükümetin programında yer alan duble yol ve konut hamlesi gibi projelerin de hayata geçirilmesiyle, çimento sektörünün yine Türkiye ekonomisinin lokomotifi olması beklenmektedir yılında çimento sektörünü yakından ilgilendiren bir başka olumlu gelişme de AB ye üyelik konusunda atılan adımlar oldu. AB ye girilmesi yolunda somut ilerlemeler kaydedildikçe dünyada aynı süreci yaşayan diğer ülke örneklerinde olduğu gibi, artan altyapı yatırımları çimento tüketimine ivme katacaktır. Dünyanın ve Avrupa nın önde gelen çimento ihracatçılarından olan Türkiye, tüm bu olumlu gelişmelerin hayata geçeceği döneme kadar iç pazardaki daralmadan doğan sıkıntılarını, 2002 yılında olduğu gibi ihracat yoluyla gidermeye çalışmaktadır yılında Türkiye Çimento Sektörü nün ihracat hacmi (çimento ve klinker) 2001 yılına göre %21 artarak, 8.6 milyon tondan 10.4 milyon tona ulaştı yılında ise ihracatın çok fazla artmadan aynı seviyelerde kalması beklenmektedir. İhracat yapılan pazarlardaki öğütme kapasitelerinin artması nedeniyle klinkere olan talep, çimentoya göre her geçen yıl daha fazla artıyor. Çimento ve Klinker ihracat (milyon ton) Kaynak : Trkiye hracatlar Birlii Türkiye de Çimento Üretim ve Tüketimi (milyon ton) (T) retim Tketim Kaynak : Trkiye imento Mstahsilleri Birlii

10 Ç MENTO FAAL YETLER

11 SATIfiLAR Akçansa, 2002 y l nda 4 milyon ton çimento ve klinker sat fl ç Sat fllar (milyon ton) gerçeklefltirdi y l nda Türkiye'nin toplam çimento 2001 yılında iç pazarda çimento tüketiminde yaşanan keskin düşüş, 2002 yılında devam etmedi. Bununla birlikte Türkiye'nin toplam çimento tüketiminde, özellikle de Akçansa'nın faaliyet gösterdiği Marmara ve Ege bölgelerinde önemli bir tüketim artışı olmadı. Dolayısıyla Akçansa nın yurtiçi satışları 2001 yılına oranla %3 gerileyerek 2.2 milyon ton olarak gerçekleşti. hracat (milyon ton) tüketiminde özellikle de Akçansa'n n faaliyet gösterdi i Marmara ve Ege bölgelerinde önemli bir tüketim art fl olmad. Uygulanan ekonomik politikaların doğal bir sonucu olarak, bu yıl yapılan genel seçimler öncesinde alışılagelenin aksine çimento tüketiminde bir artış görülmedi. Sonuç olarak, daralan iç pazardaki satış kaybı, ihracat olanaklarının zorlanmasıyla önlenmeye çalışıldı yılında toplam çimento ve klinker satışları 4 milyon tona yaklaştı. 2.1 milyon tonu yurtiçinde, 940 bin tonu ise yurtdışına olmak üzere toplam çimento satışları 3,040 bin tona ulaştı. Klinker ihracatı ise 814 bin tonun üzerinde gerçekleşti. Toplam Sat fllar (milyon ton) imento Klinker *Hazr betona sevkedilen imento yaklak 366,346 tondur

12 ÜRET M Yerli ve yabanc müflterilerin kalite ihtiyaçlar n en üst düzeyde karfl lamak için gerekli olan çal flmalar, tüm tesislerde baflar yla sürdürüldü. Tesis Kapasiteleri (ton) Bykekmece anakkale Ambarl Aliaa Yalova Çimento Üretim Kapasitesi 2,800,000 3,500,000 Aylık ve yıllık maliyet raporlarını esas alan maliyet toplantıları yeniden yapılandırılarak Operasyonel Performans Toplantıları (OPM) düzenlenmeye başlandı. Yılda iki kez yapılması öngörülen performans toplantılarındaki amaç, üretim ekipmanlarının teknik performansını ve maliyetini incelemek, yeni hedefler Klinker Üretim Kapasitesi 1,850,000 1,900,000 flletim Kapasitesi Çalışanların verimliliklerini, çevre ve iş güvenliği duyarlılıklarını daha da artırmak amacıyla her seviyedeki personelin eğitimine iki fabrikada da devam ediliyor. Çanakkale fabrikası, Mayıs ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine verdiği sıra dışı önem dolayısıyla Örnek İşyeri Ödülü ile ödüllendirildi. Böylece, fabrikalarda iş güvenliği ve sağlığı koşullarına verilen özel önem de bir kez daha vurgulanmış oldu. 1,000, , ,000 Akçansa, 2002 yılında 3.1 milyon ton çimento ile Türkiye nin toplam çimento üretiminin yaklaşık %10 unu, 3.5 milyon ton klinker üretimi ile de toplam klinker üretiminin yaklaşık % 12 sini gerçekleştirdi. Çanakkale ve Büyükçekmece fabrikaları, kalite güvence sistemlerini ISO standardına göre yenileyerek TSE ve BSI tarafından belgelendirildi. Çanakkale fabrikası CEM I 42,5 N ürününün Avrupa ülkelerine ihracatına ilişkin olarak ikinci CE Uygunluk Belgesini aldı. Yıl içinde, tüm müşterilerin kalite ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak ve kaliteyi daha da artırmak için yapılan çalışmalar, tüm tesislerde başarıyla sürdürüldü. Ayrıca, organizasyonda verimliliği artırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek için harcanan yoğun çabalar tüm hızıyla devam ediyor. belirlemek, bütün üretim, bakım birimlerini iyileştirmek, maliyetleri düşürebilmenin yollarını aramak, bütün müdürlerin ve şeflerin maliyetler konusundaki sorumluluklarını daha da geliştirmek. Tüm çalışanlar, kendi sorumluluklarındaki konularda kapsamlı maliyet iyileştirmeleri için hazırladıkları analiz ve hedefleri bu toplantılarda ortaya koyabiliyor. Yapılan teknik iyileştirmeler sayesinde, her iki fabrikada da daha ucuz maliyetli petrokok kullanılmaya başlandı. Böylelikle yakıt maliyetinde büyük bir tasarruf sağlandı. Ayrıca tüm fırınların günlük ortalama verimleri sürekli iyileştirmeler sayesinde artırıldı. Fabrikalar arasındaki sinerjiyi artırmak, deneyimleri paylaşmak ve bilgi birikimini her çalışana aktarmak için bir refrakter malzeme semineri ve bir de Loesche Değirmeni semineri düzenlendi. İkişer günlük seminerlere HeidelbergCement Teknoloji Merkezinden ve Loesche Şirketinden gelen uzmanlar da destek vererek, know-how aktarımını sağladılar. 10

13 ÜRÜNLER ç Pazar Tip sim Standart PÇ 52,5 Portland Çimento TS 19/Mart 96 PÇ 42,5 Portland Çimento TS 19/Mart 96 PÇ 32,5 Portland Çimento TS 19/Mart 96 PKÇ/A 42,5 R Portland Kompoze Çimento TS 12143/Mart 97 PKÇ/B 32,5 R Portland Kompoze Çimento TS 12143/Mart 97 PKÇ/B 42,5 Portland Kompoze Çimento TS 12143/Mart 97 PZÇ/B 32,5 R Puzolanik Çimento TS 12144/Mart 97 SDÇ 32,5 Sülfata Dayanıklı Çimento TS 10157/Mart 96 KÇ 32,5 Katkılı Çimento TS 10156/Mart 96 TÇ 32,5 Traslı Çimento TS 26/Mart 96 CÇ 42,5 Cüruflu Çimento TS 20/Mart 96 CÇ 32,5 Cüruflu Çimento TS 20/Mart 96 KZÇ/A 32,5 R Kompoze Çimento TS 12142/Mart 97 D fl Pazar CEM I 52,5 N Portland Çimento Avrupa Std. Uygun EN CEM I 42,5 N/R Portland Çimento Avrupa Std. Uygun EN Type I/L.A Portland Çimento/Düşük Alkalili Amerikan Std. Uygun ASTM C 150/97 Type II/L.A Portland Çimento/Düşük Alkalili Amerikan Std. Uygun ASTM C 150/97 Type I-II/L.A Portland Çimento/Düşük Alkalili Amerikan Std. Uygun ASTM C 150/97 Type V Sülfata Dayanıklı Çimento Amerikan Std. Uygun ASTM C 150/97 52,5 N Portland Çimento İngiliz Std. Uygun BS/96 CPA CEM I 52,5 PM Portland Çimento Fransız Std. Uygun NF P Type I-II/L.A Portland Çimento Amerikan Std. Uygun AASHTO M 85 Ürün Belgeleri TSEden TS EN-ISO 9002 Kalite Gvence Sistem Belgesi, TSEden Laboratuvar Yeterlilik Belgesi, TSEden yukarda ad geen her bir rn iin TS Belgesi, CEM-I 52.5 rn iin CE Uygunluk Belgesi, CEM-I 42.5 rn iin CE Uygunluk Belgesi, Afnor rn Belgesi (Fransadan CPA CEM I 52.5 PM), ngiliz Standartlar Enstitsnden (BSI) BS-EN-ISO 9002 Kalite Gvence Sistemi Belgesi, ngiliz Standartlar Enstitsnden, btn Avrupa lkelerinde geerlilii olan IQNET Kalite Sistem Belgesi, BSIdan BS 12: N Kitemark rn Belgesi, ASTM Amerikan Standartlarna uygun laboratuvarmz mevcut olup, Amerikan Cement and Concrete Reference Laboratory, Proficiency Sample Programna katlarak deneylerin uygunluk kontrol denetlenmektedir, New York State Department of Transportationdan (NYSDOT) ASTM C 150 Type II/LA, AASHTO M 85 Type I-II / LA rn Belgesi. 11

14 YATIRIMLAR Genel ekonomik koflullar nedeniyle, yat r mlar minimum düzeyde tutuldu ve yaln zca zorunlu projeler ile geri dönüflü h zl projeler hayata geçirildi. Genel ekonomik koşullar nedeniyle, yatırımlar minimum düzeyde tutuldu ve yalnızca zorunlu projeler ile geri dönüşü hızlı projeler gerçekleştirildi yılında gerçekleştirilen yatırım harcamaları Büyükçekmece fabrikasında 12.4 trilyon TL, Çanakkale fabrikasında ise 1.8 trilyon TL dir. Büyükçekmece Fabrikas Tamamlanmış olan en önemli proje, üç döner fırının kömür dozajlama sistemlerinin modernizasyonu. Eskimiş ve hassasiyetini yitirmiş eski kömür dozajlama sistemi yerine Schenck Coriolis sistemi yerleştirildi. 1 ve 2 numaralı kömür değirmenlerine ait separatörlerin yerine verimlilikleri yüksek üniteler yerleştirildi ve 2 ilave kömür silosu inşa edildi. Bu yenilikler sayesinde petrokok ve kömürün ayrı ayrı öğütülmesi ve 2 No. lu fırının ana brülöründe petrokok yakılabilmesi sağlandı. Projenin tüm hedeflerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra, kömür değirmenlerinin kapasiteleri %15 artırıldı ve buna bağlı olarak öğütme enerjisinden de tasarruf sağlandı. En başta 3 No. lu fırın olmak üzere tüm fırınların ısı tüketimleri düşürülerek üretim kapasiteleri artırıldı. 2 No. lu fırının ana brülöründe petrokok yakılmaya başlandı, 1 ve 3 No. lu fırınlarda da petrokok kullanımındaki artış beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Önceden fırınlarda kömür beslemedeki dalgalanmalar nedeniyle oluşan karbon monoksit gaz birikimi, büyük ölçüde azaltıldı. Elektrofiltrelerin devre dışı kalması önlendi. Bu yatırım gerek enerji tasarrufu, gerekse çevre koruma açısından çok verimli oldu. Fırınların alev borularının modernizasyonuna 3 No. lu fırının eski ünitesine ait borularla başlandı. Yanma koşulları, daha yüksek oranda petrokok kullanımına imkân sağlayacak derecede iyileştirildi. Böylece, klinker kalitesi daha da artırıldı. 1 ve 2 No. lu fırınların alev borularının da 2003 yılı içinde değişmesi planlanıyor. 2. No. lu fırının klinker soğutucusuna ait tahliye fanı, kapasitesi ve verimliliği daha yüksek bir fan ile yenilendi. Fırın çıkışı çevresinde tozsuz bir ortamın oluşturulmasının yanı sıra enerji tasarrufu da sağlandı. Ayrıca fırın ve soğutucu mahallinin aşırı ısınmaması sonucu fırın çıkışındaki refrakter ömrü uzatıldı. Son üç yılda gerçekleştirilen yatırımlar ve operasyonel iyileştirmeler sayesinde fabrikanın günlük klinker üretim kapasitesindeki artış, 200 tonu buluyor. Fabrika genelinde tüm maliyet iyileştirme hedefleri beklentilerin üstünde gerçekleşti. Fabrika ana kırıcı ile hammadde yatağı arasına kurulan on-line analizör sistemi 2003 yılı başlarında işletmeye alındı. Analizör ile kireçtaşı, kil ve demir cevheri gibi işletmeye giren kırılmış hammaddelerin analizlerinin gerçek zamanlı olarak yapılması sağlandı. Böylece hammadde karışımının farin için öngörülmüş olan kimyevi değerlere uygun olarak düzeltilmesi sağlanmış oldu. Bu sayede fırın beslemede yaşanan dalgalanma ve değişimler asgariye indirilip, klinker kalitesi daha da artırıldı. Daha istikrarlı fırın ve yanma şartları elde edilerek üretim maliyetlerinde ciddi bir azalma sağlandı. Çanakkale Fabrikas Her iki hammadde değirmeninin separatörleri yüksek verimli sistemler ile yenilendi. Hedeflere ulaşılırken, %10 un üstünde bir kapasite artışı ve birim enerji tüketiminde de %6 oranında tasarruf sağlandı. Değirmenden ıskarta çıkışı tamamen önlendi. Artırılan değirmen kapasitesi sayesinde elektrik enerji maliyetinin yüksek olduğu saatlerde daha az ve daha verimli bir kullanıma geçildi. Maliyetlerde öngörülen tasarruf hedeflerine tüm fabrika genelinde ulaşıldı. Klinker soğutucusu ile fabrika ısıtma ve sıcak su sistemi arasında oluşturulan sıcak gaz hattı sayesinde, soğutucu havalandırma sisteminden elde edilen atık gazlar fabrika ısıtma ve sıcak su sisteminde kullanılmaya başlandı. Böylece ciddi enerji tasarrufu elde edildi. Ana sahadaki döner fırın elektrofiltresine yeni tahliye ve toplama elektrotları takılarak birim toz emisyonlarında düşüş sağlandı. Alev borusu primer hava fanının düşük maliyetle yüksek basınçlı bir fanla değiştirilmesi ve alev borusu ucunun ayarlanması ile yanma koşulları iyileştirilerek fırın ana brülöründe %100 petrokok yakılmaya başlandı. Gerçekleştirilen tüm yatırımlar ve maliyet iyileştirmeleri sonucu fırın kapasitesinde sağlanan artış, ortalama olarak günde 100 ton civarındadır. 12

15 ÇEVRE ETK NL KLER Operasyonel iyilefltirmeler ve personel e itimi son birkaç y lda fabrikalardaki çevre flartlar n ola anüstü ölçüde iyilefltirdi. Çevre ve iş güvenliği konularında yapılan tüm yatırımlar, operasyonel iyileştirmeler ve personel eğitimi son birkaç yıl içinde fabrikalardaki çevre şartlarını olağanüstü ölçüde iyileştirdi ve 2000 yıllarında Çevre Ödüllerini alan Çanakkale fabrikasının ardından, 2001 yılında Büyükçekmece fabrikası işletme ruhsatını aldı yılı başında ISO 9001 sistem kalite belgesi ile birlikte bir Entegre Yönetim Sistemi (Integrated Management System - IMS) olan ISO Çevre Yönetim Sistemi nin her iki fabrikada uygulamaya alınması için çalışmalara başlandı. Proje, British Standards Institute ten (BSI) bir danışman eşliğinde 2002 yılı Mayıs ayında başlatıldı. Projenin en önemli bölümünü oluşturan hazırlık sürecinde, çevre mevzuatına uyumun yanı sıra üretimin çevresel etkilerinin beyan edilmesi ve kanıtlanması, çevre politikalarının ana hatları ve prosedürlerin saptanması için gerekli tüm çalışmalar yapıldı. Hazırlık aşamasında saptanan çevresel eksiklikler giderildi, ya da düzeltilmeleri için bir eylem planı hazırlandı. Projenin çok önemli bir parçası da tüm fabrika personelinin ve taşeronların eğitimi konusuydu. Çünkü sistemi uygulamaya geçirecek ve canlı tutacak olan temel unsur, insan. Verilen eğitim, çalışanların çevrenin korunması ve çevre mevzuatına olan duyarlılıklarını büyük ölçüde artırdı. Bundan sonra iş güvenliği konularında yapılacak benzer etkinliklerle çalışanların hassasiyeti ve dolayısıyla fabrikaların verimliliğinin çok daha artması bekleniyor. Belgeleme ve yasal mevzuata uyumu ele alan ilk denetim Ekim ayında yapıldı ve başarıyla sonuçlandı. İşyeri uygulamalarını içeren ikinci denetim 2003 yılı Ocak ayı içinde tamamlanarak her iki fabrika da ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Büyükçekmece fabrikasında inşaatına 2001 yılı sonunda başlanan açık kömür stok sahasının üstünün kapatılması, 2002 yılı Nisan ayında tamamlandı. Böylelikle 30,000 ton kömürün, çevreye kömür tozu dağılmaksızın stoklanması sağlandı. Yeni kömür besleme sistemi ve diğer proses ve operasyon değişiklikleri sayesinde, fırın hatlarındaki karbon monoksit birikimi sebebiyle elektro-filtrelerin devre dışı kalması sorunu büyük ölçüde önlendi. Böylece fabrika ve mahalli çevre şartları büyük ölçüde iyileştirildi. Fabrikada yeni yeşil alanlar oluşturuldu yeni fidan dikildi, fabrika içi yollar onarıldı ve beton alanlar genişletildi. Ayrıca, Mimarsinan ve Tepecik beldelerinde yeni yollar inşa edildi ve mevcut yollar onarıldı. Akçansa ayrıca mahalli belediyelerin kültürel ve çevresel etkinliklerine sponsor oldu. Fabrikanın çevresindeki okul ve diğer kuruluşlara yaptığı desteğe paralel olarak, Haziran ayında kutlanan Çevre gününde okulların düzenlediği yarışmaya sponsorluk yapılarak ödülleri fabrikada dağıtıldı. Büyükçekmece fabrikasında ISO hazırlık çalışmalarına paralel olarak, çevre konusunda çalışanların görüş ve önerileri için bir anket yapıldı. Dört atölye çalışması gerçekleşti, bu çalışmalarda projeler yaratılarak eylem planları oluşturuldu. Çalışanların çevre duyarlılıkları ve fikirlerinin, yönetimin halkla ilişkiler etkinliklerine olan bakış açısıyla paralel olması sevindirici bir sonuç yılında da fabrikanın önde gelen hedeflerinden biri, bu tür çalışmaları sürdürmek. Çanakkale fabrikasında da sıvı atıkların işlenmesi ve depolanması, çevre mevzuatına uyumlu olarak yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, özellikle taşeron firmalar tarafından işletilen taşocağındaki operasyon ve bakım merkezi yeniden düzenlendi. Ayrıca taşeron personeline yoğun eğitim verildi m 2 lik bir saha betonlandı ve bir araç yıkama mahalli inşa edildi. Haziran ayında üçüncü kez kutlanan Dünya Çevre Günü kapsamında Çanakkale Valisi, çeşitli kuruluşların temsilcileri, askeri birlikler, okullar, komşu tesislerin mensupları, tedarikçiler ve fabrika personeli, aileleri ile birlikte çevrede 150 çam fidanı diktiler. Çanakkale halkı ve yönetimi çevre konusunda tek yürek olduklarını bu davranışlarıyla bir kez daha gösterdiler. 13

16 TÜRK YE DE HAZIR BETON

17 2002 y l nda, haz r beton sektörünün son çeyre inde yaflanan ufak tefek k p rdanmalarla sat fllarda az da olsa bir İnşaat sektörüne paralel olarak, hazır beton sektöründe de son 4 yıldır gözle görülür bir daralma yaşanıyor yılındaki depremlerin ardından 2000 yılındaki depremlerin yoğunluklu hissedildiği bölgelerde hazır beton satışlarında bir artış gözlense de, 2001 yılında ekonomik krizle birlikte sektör büyük bir darbe aldı yılında ise sektörde son çeyrekte yaşanan ufak tefek kıpırdanmalarla satışlarda az da olsa bir artış yaşandı yılı sonunda Türkiye de hazır beton tüketiminin %6 büyümesi ve 17.5 milyon m 3 e ulaşması bekleniyor. Deprem sonrası inşaatlarda %50 olan hazır beton kullanım oranı, halkın bilinçlenmesi ile %75 lere yükseldi. Ancak deprem kuşağında bulunan Türkiye de bu kullanımın Avrupa ülkelerinde olduğu gibi %100 seviyelerine yaklaşması gerekiyor yılı European Ready-Mixed Concrete Organization (ERMCO) verilerine göre Avrupa ülkelerinde Üretim (milyon m 3 ) Tesis Sayısı art fl yafland ortalama beton dayanım sınıfları C25 ve üstü sınıflarda %60 civarlarındadır. Gözlemlenen tüm gelişmelere rağmen ülkemizde bu oran %6 larda. Türkiye hazır beton üretiminde, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere nin ardından üst sırada yer alsa da, çimentonun hazır betona dönüşüm oranı açısından pek çok ülkenin gerisindedir yılında, TSE tarafından kabul edilip, yayımlanmış olan TS EN 206 Avrupa Beton Standardı nın kısa sürede Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu, Avrupa Birliği Teknik Uyum Mevzuatı çerçevesinde, sektör adına kaydedilen önemli bir gelişmedir. Amerika ve Avrupa da uzun süredir kullanılan beton yollar, Türkiye de henüz kullanılmıyor. Ancak, ekonomik koşullar çerçevesinde asfaltın da giderek maliyetli hale gelmesi, önümüzdeki yıllarda beton yol yapımının ciddi bir şekilde gündeme geleceğini gösteriyor. Sektörde 2003 yılı beklentileri ise daha olumlu gözüküyor. Seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması ve eylem planının içerisinde 15 bin kilometre duble yol yapımıyla birlikte yılın ilk 6 ayı içerisinde konut seferberliğine başlama kararı, sektör adına ciddi bir gelişme. Yapılması planlanan 15 bin kilometrelik yolun bir bölümünün beton yol olarak inşa edilecek olması, hazır beton sektörü için büyük önem taşıyor yılında beton yolların devreye girmesiyle sektörde hareketliliğin artması bekleniyor Ekonominin istikrarı yakalaması sektör için umut verici. Türkiye de yılda 450 bin adet konut açığının bulunması ve halen tamamlanmayan birçok deprem projesinin olması, beklentileri daha da artırıyor. Sektörel Etkinlikler Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin (TÇMB) işbirliğiyle, Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Ulusal Beton Yollar Kongresi" 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'da yapıldı. Betonsa nın temsilen katıldığı bu kongrede yerli ve yabancı akademisyen ve uzmanlar konuşmacı olarak yer aldılar. Kongreyi Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyelerden yetkililer, üniversiteler, inşaat firmaları, meslek odaları, sektörel kuruluşlar ve diğer kesimlerden 300'e yakın dinleyiciyle birlikte basın mensupları izledi. Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından 2002 yılı içinde her yıl olduğu gibi, operatörler, laborantlar, yöneticiler ve kalfalara yönelik birçok teknik eğitim düzenlenerek hazır beton teknolojisi ve kendi meslekleriyle ilgili spesifik bilgiler verildi. Betonsa çalışanlarından da ihtiyacı olan personelin bu eğitimlere katılımları sağlandı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, 6 Haziran 2002 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca hazır beton tesisleri de, ÇED Ön Araştırması Uygulanacak Projeler Listesi nde yer alıyor. Buna göre, yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, gerek yeni tesis projeleri, gerekse mevcut tesislerdeki değişikliklere ilişkin projeler, ÇED Ön Araştırması na tabi olacak. Şirket Sayısı retim (Mil.m3) Tesis 15

18 HAZIR BETON FAAL YETLER BETONSA

19 Akçansa n n haz r beton faaliyetlerini Marmara ve Ege bölgelerinde baflar yla sürdüren Betonsa, 2002 y l nda 1.5 milyon m 3 sat fl gerçeklefltirdi. SATIfiLAR 2002 y l nda iyileflme sürecine giren haz r beton sat fllar nda, Türkiye genelinde yaflanan %6 büyümenin de üstünde sat fl yap ld. Akçansa nın hazır beton faaliyetlerini Marmara ve Ege bölgelerinde başarıyla sürdüren Betonsa, 2002 yılında 1.5 milyon m 3 satış gerçekleştirdi yılında yaşanan ekonomik krizden dolayı büyük bir düşüş yaşayan hazır beton satışları, 2002 yılında iyileşme sürecine girdi ve satışlarda %16 oranında, Türkiye genelinde yaşanan %6 büyümenin de üstünde satış yapıldı. C 20 ve üstü mukavemetli beton sınıflarındaki satışlar 2002 yılında %80 oranında gerçekleşirken, özellikle C 25 ve üstü satışlarda da diğer sınıflardan geçişler yaşandı. Zor geçen bir yılın ardından yine 2001 yılında olduğu gibi maliyet mücadelesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Süreçlerin iyileştirilmesi ve gelişmesi adına yapılan bu çalışmalardaki amaç, olumsuz etkileri asgariye indirmek. Ayrıca gerek şirket içi gerekse şirket dışı personellerin ihtiyacı doğrultusunda, teknik eğitimler organize edilerek bilgilerini artırıcı yönde yapılan çalışmalar bu yıl da sürecek Satış Miktarı (milyon m 3 ) Tesis Sayısı Sat Miktar (Mil.m3) Tesis 17

20 ÜRET M Betonsa, üretimde kaliteye verdi i önemi, kalite yat r mlar na yenilerini ekleyerek sürdürmeyi hedefliyor. Entegre Yönetim Sistemi (IMS) Çal flmalar Betonsa da ISO Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından, Aralık 2002 tarihinde ISO Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları başlatıldı. ISO 9001 ile müşteri ihtiyaçlarının karşılanması, proses kontrolü ve kalitenin sürekli geliştirilmesi amaçlanıyor. OHSAS ile de iş sağlığını tehdit eden risklerin ve bu risklerle ilgili yapılacak kontrol ve alınacak önlemlerin yasal mevzuatlar kapsamında belirlenerek sistematik halde takip edilmesi amaçlanıyor. ISO ile amaçlanan ise, müşteri ihtiyaçlarının yanı sıra organizasyonun içindeki beklentilerin yasal düzenlemeler doğrultusunda, çevre gereksinimlerini de içerecek şekilde karşılanması. Bu üç yönetim sisteminin birleştiği birçok temel nokta bulunuyor. Betonsa da 2003 yılı başlarında Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarının tamamlanmasıyla Entegre Yönetim Sistemi (IMS) kuruldu. Betonsa, üretimde kaliteye verdiği önemi, kalite yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda QDMS (Kalite Dokümantasyonu Yönetim Sistemi) ile sadece ISO 9001 Kalite dokümantasyonu değil, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemleri dokümantasyonunun da bilgisayar ortamında takip edilebildiği bir program yazılımı satın alınarak 2002 yılı sonunda kullanılmaya başlandı. Tüm tesislerdeki üretim otomasyon sistemleri değiştirildiği takdirde SAP ile tam entegre bir ortam yaratılarak üretimleri anında merkezde izleme imkânı sağlanacak. Aynı zamanda reçete optimizasyonu, kantar otomasyonu ve sevkiyat modülleri sayesinde daha gelişmiş bir sistem oluşturmak için yapılan çalışmalar hızlandırılacak. Maliyet yilefltirmeleri ISO 9001 çalışmaları kapsamında prosedürel hale getirilen ve yaklaşık 1 yıldır çalışma sisteminin iyileştirilmesi ve iş süreçlerinde sürekli gelişim sağlanması için başlatılan Maliyet Mücadelesi faaliyetleri sürüyor. Tüm çalışanların şirketin stratejik yönetimine katkısı, rekabet gücünü artıracak faaliyetlerde bulunması için bir teşvik yöntemi olarak geliştirilen sistem sayesinde, 2002 yılı sonunda 40,000 USD maliyet indirimi elde edildi. Rekabetin yoğun yaşandığı hazır beton sektöründe iyileştirme adına yapılan, şirketin rekabet gücünü artırıcı bu faaliyetler oldukça önemli. Bu faaliyetler çerçevesinde personelin çalışması daha verimli hale getirildi. Personelin çevre düzenlemelerinden tesis montajına kadar, birçok hizmette bulunması gurur verici. Ayrıca, tüm bölgelerde dış müşteri memnuniyetini ölçmek ve olası sıkıntıları tespit ederek sorunları memnuniyete çevirmek amacıyla anketler yapıldı. Anket sonuçları bölgesel bazda değerlendirilerek, eksikler saptandı ve eylem planları düzenlendi. Araflt rma ve Gelifltirme Faaliyetleri Betonsa Teknoloji Merkezinde çimento, agrega, beton ve ilgili kimyasalların teknolojik gelişimi sürekli olarak izleniyor, gelişmelere ve pazar taleplerine uygun olarak laboratuvar ve saha koşullarında yeni ürünler konusunda çalışmalar yapılıyor. Sektörün ihtiyaçları ve sıkıntıları göz önünde bulundurularak maliyet optimizasyonları yapılıyor, kaliteden ödün vermeden Ar-Ge laboratuvarında en ekonomik ürünlerin ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Tedarik edilen malzemeler yine aynı işlemden geçiriliyor. Kullanım kararını sağlayacak standartlara sahip olup olmadıklarına dair analizler, bu laboratuvarlarda yapılıyor. Bölge satış departmanları ve bölge kalite organizasyonlarına bu birimlerden teknik destek veriliyor ve müşteri memnuniyeti için ilgili departmanlar koordinasyon içinde çalışıyor. Laboratuvarda Ar-Ge ve optimizasyon çalışmaları sürerken, üniversitelerle de işbirliği yapılarak, bu çalışmalardan bazıları makale veya bildiri haline getiriliyor. Bu bildiriler ulusal/uluslararası teknik kongre, seminer, sempozyum gibi platformlarda paylaşılıyor. Aynı zamanda fuar organizasyonlarında aktif rol almak, kurum imajını artırıcı projeler geliştirmek Betonsa nın sektörle olan iletişimini pekiştiriyor. Teknoloji Merkezi, Türkiye ve dünya sektöründe yer alan diğer firmaları ve ürünlerini yakından takip ediyor. Teknoloji Merkezi nin altyapısını çimento kalite organizasyonu ve HeidelbergCement (HTC) işbirliği oluşturuyor. Yine Teknoloji Merkezi eğitim salonundaki gelişmiş donanım ve imkânlar kullanılarak gerek çalışanlara, gerek müşterilere yönelik eğitim ve seminerler organize ediliyor. Teknoloji merkezine davet edilen üniversite öğrencilerine beton teknolojisi hakkında bilgiler veriliyor, laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gösteriliyor. Müşteriler için düzenlenen bölgesel seminerlere İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlileri davet edilerek, kendilerinin engin bilimsel bilgilerinden destek ve fayda sağlanıyor. Teknoloji Merkezinde üniversite öğrencilerine sağlanan staj imkânı sayesinde öğrenciler teorik eğitimlerini pratiğe dökebiliyorlar. Yine Teknoloji Merkezinde yer alan kütüphanede, her çalışanın faydalanabildiği kitap ve yayınlar da yer alıyor. 18

GÜNDEM. Brought to you by Global Reports. Aç l fl ve Divan teflekkülü, Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi,

GÜNDEM. Brought to you by Global Reports. Aç l fl ve Divan teflekkülü, Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi, GÜNDEM Aç l fl ve Divan teflekkülü, Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporlar n n okunmas ve müzakeresi, Bilanço ve Kâr Zarar

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu 1-Raporun Dönemi: 01.01.2008-30.06.2008 2-Ortaklığın Unvanı: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3-Faaliyet Dönemindeki

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

YÖNETİM KURULU RAPORU

YÖNETİM KURULU RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2002 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2002 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2008-30/09/2008 2. Ortaklığın Unvanı Bolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2010-31/03/2010 2. Ortaklığın Unvanı Bolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için...

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... İyi uygulama örneği ile Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü EVK 2015 04 Haziran 2015, Perşembe 1 Enerji Yönetimi İçin 3 Temel İtici

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9 Sayfa: 1 / 9 İçindekiler; 1. Amaç 2. Kapsam 3. Tanımlar 4. Sorumluluklar 4.1. Mali Veriler 4.2. İç Kontrol Sistemi 4.3. İç Denetim 4.4. Dış Denetim 4.5. Uyumluluk 4.6. Raporlama 4.7. Diğer 5. Süre 6. İlgili

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 12 Şubat 2010 2009 da Net Kâr %5 arttı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojisi şirketi Türk Telekom 2009

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu 1-Raporun Dönemi: 01.01.2008-30.09.2008 2-Ortaklığın Unvanı: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3-Faaliyet Dönemindeki

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2007 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan yıllık ortaklar

Detaylı

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr Çağdaş sağlık hizmetini, en kaliteli ve güvenilir şekilde, çevresine zarar vermeden sunmayı hedefleyen kurumumuz, çalışmalarını

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO 2Ç2017 Sonuçları

AKÇANSA ÇİMENTO 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 22 Ağustos 2017 AKÇANSA ÇİMENTO 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Akçansa nın 2017 Yılının İkinci Çeyreğindeki Net Dönem

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Trakya Şubesi

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Trakya Şubesi Yeni Üyelerimiz Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Trakya Şubesi TARİHÇE Marmara bölgesi ve özellikle Trakya bölgesinin çimento ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulması planlanan Edirne Lalapaşa

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar M. Buğra Koyuncu İcra Kurulu Başkanı Gülnur Anlaş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Mali İşler 9 Mayıs 2014 Yasal Uyarı Bu sunum, Şirket hakkında

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ

BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ Bodrum da Beton teknolojileri ve doğru beton uygulamaları adlı bir seminer gerçekleştirildi. İnşaat mühendisliği öğrencilerinin de katıldığı seminerde oldukça faydalı

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

MEVCUT DURUM ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ Dr. Koral ÇEPNİ Adana ÜSAM Endüstriyel Danışmanı Adana ÜSAM Mentör Projesi Değerlendirme Kurulu Üyesi NİYE TEMEL ANALİZ Şirketin yolun

Detaylı

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar İSG (OHSAS 18001) Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar. ISO 18001 Awareness Training Ders

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 26 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Değerli basın mensupları, Hoş geldiniz Bu yıl, Ülkemizin ilk Sanayi dalı, kalkınma ve büyümemizin en önemli lokomotif güçlerinden

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO. Akçansa dan Pınarbaşı İlköğretim Okulu na anlamlı destek

AKÇANSA ÇİMENTO. Akçansa dan Pınarbaşı İlköğretim Okulu na anlamlı destek AKÇANSA ÇİMENTO Akçansa dan Pınarbaşı İlköğretim Okulu na anlamlı destek Akçansa, Ezine ye bağlı Pınarbaşı İlköğretim Okulu nun bakım ve onarımı, alt yapı düzenlemesi ve sınıf içi eğitim materyalleri ile

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında 2008 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen Acil Durum

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında 2008 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen Acil Durum İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Tatbikatlarında sona yaklaşılıyor Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında 2008 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları 2009 yılı Şubat

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- KISACA AKSA Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014 ILIMLI BÜYÜME DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 24 Ekim 2014 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı