Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,"

Transkript

1 Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki Genel Kurul Toplantı Tutanağının, ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki _ Denetçiler Raporunun okunması, a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanması, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması, c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi c) Bağımsız Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, _ Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, _ Şirket Yönetim ana Kurulu sözleşmesinin Denetçilerin Üyelerinin Seçimi Seçimi ile ilgili. maddesinin tadili hakkındaki tasarının görüşmesi ve karara bağlanması _ Denetçi Seçimi _ Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek _ Yönetim Kurulu nca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu nun onaylanması _ Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

2 Dönem Raporu BÖLÜM I GİRİŞ Şirketimizin Nisan 0 Mart 0 dönemine ilişkin çalışmalarını Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğleri çerçevesinde bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca bütün ortak ve vekillerini saygıyla selamlıyoruz. Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi,. Raporun Dönemi : Nisan 0 Mart 0. Ortaklığın Ünvanı : İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Dönem Genel içerisinde Kurul Toplant Yönetim Tutanağnn, Kurulu nda ortaklar adna ve imzalanmas Denetleme için Kurulu nda Divan Heyetine görev yetki alan üyelerin görevleri ve görev süreleri : YÖNETİM Şirketimizin KURULU faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve ADI SOYADI a) Faaliyet Raporu, Bilanço, GÖREVİ Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara GÖREV bağlanmas, SÜRESİ Osman b) Atay Denetleme KUZUCUOĞLU Kurulu Raporunun Yönetim görüşülmesi Kurulu Başkanı ve karara bağlanmas, Ali KANTUR c) Bağmsz Denetim Raporunun Yönetim görüşülmesi Kurulu Başkan ve tasvip Vekili edilmesi Necati KÖKLÜ d) Yönetim Kurulunun ibra Üye edilmesi, Erdem e) AYDIN Denetleme Kurulunun ibra Üye edilmesi, Sümer AKAT Üye Muzaffer Kemal DENİZDÖVEN Üye Mustafa ÖZPEHLİVAN Üye DENEEME Yönetim Kurulu KURULU Üyelerinin Seçimi ADI SOYADI Denetleme Kurulu Üyelerinin GÖREVİ Seçimi GÖREV SÜRESİ Ethem VAROL Denetçi Rüknettin KUMKALE Denetçi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas. Dönem içerisinde ana sözleşmede değişiklik yapılıp yapılmadığı : Dönem Yönetim içerisinde Kurulu ana Üyelerine sözleşmede verilecek değişiklik huzur haklar yapılmamıştır. ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek. Ortaklığın Sermaye Durumu :.00. Yönetim Kurulunca olan şirket belirlenen sermayesinin Bağmsz Dş tamamı Denetim ödenmiş Kuruluşu nun olup, onaylanmas beheri kuruş nominal bedelli adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bu hisse senetlerinin dönem içinde Türk gösterdiği Ticaret Kanunu nun genel görünüm,. ve değer. maddelerinde kazandığı yolundadır. yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

3 Dönem Raporu Şirketimizce son üç yılda dağıtılan temettü oranları ve miktarları şöyledir : DÖNEM CİNSİ TEMETTÜ MİKTARI TEMETTÜ ORANI (%) Hisse senedi,0 Kr 0 İntifa senedi, Hisse senedi,00 Kr 00 İntifa senedi, Hisse senedi,00 Kr 00. Ortaklığın Genel Kurul İştirak Başkanlk Durumu Divan seçimi, : Şirketimizin sermayesine iştirak ettiği kuruluşların ünvanları ile sermaye ve iştirak tutarları aşağıda verilmiştir. Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki İŞTİRAKLERİMİZİN ÜNVANLARI SERMAYESİ () İŞTİRAK TUTARIMIZ () İŞBİR Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş ,0 İŞBİR Sünger Sanayi A.Ş ,, İŞBİR Optik Şirketimizin Sanayi faaliyet A.Ş. dönemine ait Yönetim Kurulu.000. Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir 0., Tablosu ve İŞBİR Elektrik Denetçiler Sanayi Raporunun A.Ş. okunmas, , EGE Sünger a) Faaliyet Sanayi Raporu, A.Ş. Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,., İŞBİR Sigorta b) Denetleme Aracılığı Kurulu A.Ş. Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, 0.000,00 İŞBİR Pazarlama c) Bağmsz ve Denetim İhracat A.Ş. Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi., KARAMAN Yem Sanayi A.Ş....., d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, Toplam iştirak tutarımız.., olup, iştiraklerimize sermaye taahhüt borcumuz yoktur. İştirakimiz olan şirketlerin konuları ise özetle aşağıdaki gibidir. İŞBİR Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. : Polipropilenden mamul kanaviçe, branda, sera örtüsü, halı altı ile astarlı, astarsız ventilli torba, file torba ve ağır hizmet torbaları (bigbag) üretimi. İŞBİR Sünger Anasözleşmenin Sanayi A.Ş.. Maddesinin : tadili Poliüretandan hakkndaki tasarnn mamul, görüşülmesi çeşitli yoğunluklarda ve karara bağlanmas ve fiziksel özelliklerde sünger ile her türlü yaylı ve sünger yatak üretimi ve pazarlaması. İŞBİR Optik Sanayi A.Ş. : Mineral camdan mamul, göz kusurunun tedavisinde kullanılan her türlü gözlük camı üretimi ile mineral ve Yönetim Kurulunca belirlenen Bağmsz plastik Dş gözlük Denetim camları Kuruluşu nun pazarlaması. onaylanmas İŞBİR Elektrik Türk Sanayi Ticaret A.Ş. Kanunu nun. : ve. 000 maddelerinde KVA gücünde yazl işlerin elektrojen yaplabilmesi grupları için Yönetim (jeneratör) ve diğer aydınlatma gereçleri imali.

4 Dönem Raporu EGE Sünger Sanayi A.Ş. : Poliüretandan mamul, yataklık ve döşemelik sünger üretimi ve pazarlaması. İŞBİR Sigorta Aracılığı A.Ş. : Öncelikle İŞBİR grubunun sigortalama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olup, Axa Sigorta A.Ş. nin A acenteliğini yürütmektedir. İŞBİR Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Pazarlama ve İhracat A.Ş. : 000 KVA gücünde elektrojen grupları (jeneratör) ile grubumuzun ürettiği malları pazarlamak ve muhtelif Genel Kurul Toplant Tutanağnn, tüketim ortaklar ürünlerinin adna iç ve imzalanmas dış ticaretini için yapmaktadır. Divan Heyetine yetki KARAMAN Yem Sanayi A.Ş. : Un ve yem üretmek, ticaretinde bulunmak. İştirak edilen ortaklıklardan son üç yılda elde edilen iştirak kazançları şöyledir : İŞTİRAKLERİMİZİN a) Faaliyet Raporu, Bilanço, 00 Gelir 0 Tablosunun YILI görüşülmesi 0 0 ve karara YILI bağlanmas, 0 0 YILI ÜNVANI b) Denetleme Kurulu Raporunun İştirak görüşülmesi Kazancı ve karara İştirak bağlanmas, Kazancı İştirak Kazancı İşbir Sentetik c) Bağmsz Dok. San. Denetim A.Ş. Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi İşbir Sünger d) Yönetim Sanayi Kurulunun A.Ş. ibra edilmesi,., İşbir Optik e) Sanayi Denetleme A.Ş. Kurulunun ibra..0, edilmesi,.0., 0., TOPLAM..0,.., 0.,. Menkul Kıymet İhracına Ait Bilgiler : Bu Yönetim dönemde Kurulu şirketimiz, Üyelerinin menkul Seçimi kıymet ihracında bulunmamıştır.. Şirketimizin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör hakkında Bilgi : Ana Denetleme sözleşmemizde Kurulu Üyelerinin de yazılı Seçimi olduğu üzere, şirketimiz yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarrufları ile yurdumuzdaki küçük tasarruf sahiplerinin birleşmesini temin ederek, bu tasarrufları her türlü ticari, sınai ve mali sahalarda değerlendirmek, bu yönde kurulan ortaklıklara Anasözleşmenin iştirak. etmek, Maddesinin iştirak tadili ettiği hakkndaki şirketleri tasarnn ileri görüşlerin görüşülmesi gerektirdiği ve karara bağlanmas organizasyon tekniği, yüksek randıman ve rantabilite temini gayesiyle çalıştırmaktır. Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

5 Dönem Raporu Dönem Raporu BÖLÜM II BÖLÜM II Şirketimiz, yukarıda sektörü ile ilgili paragrafta belirtildiği gibi iştirak ettiği veya kurduğu şirketleri, Açl, konuları ile ilgili yatırımlara yöneltmekte ve böylece bir yatırım şirketi olmaktadır. Bu nedenle iştirakimiz olan şirketlerin mal ve hizmet üretimlerine ilişkin Şirketimiz, hareketlerini yukarıda aşağıda sırayla sektörü özetliyoruz. ile ilgili paragrafta belirtildiği gibi iştirak ettiği veya kurduğu Genel Kurul Bakanlk Divan seçimi, şirketleri, Açl, konuları ile ilgili yatırımlara yöneltmekte ve böylece bir yatırım şirketi olmaktadır. İŞBİR SENTETİK Bu nedenle DOKUMA iştirakimiz SANAYİ olan A.Ş. şirketlerin mal ve hizmet üretimlerine ilişkin hareketlerini Bu Balıkesir iştirakimizde Genel Sanayi Kurul aşağıda Bölgesi Toplant üretim sırayla 0. ile Tutanann, Balıkesir özetliyoruz. tona Çayırhisar ulaşmıştır. ortaklar adna mevkiindeki Satışlar imzalanmas bir yıl fabrikalarında öncesine için Divan kıyasla faaliyet Heyetine % gösteren artarak yetki 0.0.,0 bağlı Genel Kurul Bakanlk Divan seçimi, ortaklığımız, adı olarak geçen gerçekleihracat fabrikalarında polipropilenden ise.. mamul Euro kaneviçe, olmu branda, sera İŞBİR örtüsü, SENTETİK halı altı ile astarlıastarsız DOKUMA SANAYİ ventilli torba, A.Ş. file torba ve ağır hizmet torbaları (bigbag) İŞBİR Bu üretmektedir. iştirakimizde SÜNGER Bu Genel Kurul Toplant üretim iştirakimiz SANAYİ 0. yaptığı A.Ş. Tutanann, tona üretim ulaşmıştır. ile satışlarını ortaklar adna Satışlar bir imzalanmas önceki yıl öncesine yıla kıyasla için Divan % Heyetine % artırmış, artarak yetki Bu 0.0.,0 ihracatı irketimizin iştirakimiz ise... faaliyet.0 olarak dönemine ton Euro gerçekleihracat sünger, olmuştur. ait Yönetim. Kurulu adet ise markalı Faaliyet.. yatak Raporu, Euro ve Bilanço, baza olmu Gelir üretmiş, Tablosu satışlar ve bir önceki Denetçiler yıla Raporunun kıyasla okunmas, % 0 artarak.0.,00 olmuştur. Dönem sonunda bu İŞBİR şirketimiz SÜNGER.0., SANAYİ A.Ş. kâr elde etmiştir. a) Faaliyet Raporu, Bilano, Gelir Tablosunun grlmesi ve karara balanmas, Bu Ankara da irketimizin iştirakimiz İstanbul faaliyet.0 yolu dönemine ton ile Esenboğa sünger, ait Yönetim. yolunda, Kurulu adet İzmir de markalı Faaliyet ise yatak Raporu, Torbalıda ve Bilanço, faaliyet baza Gelir üretmiş, gösteren Tablosu satışlar bağlı ve b) Denetleme Kurulu Raporunun grlmesi ve karara balanmas, bir İŞBİR ortaklığımız, önceki OPTİK Denetçiler yıla adı SANAYİ Raporunun geçen kıyasla fabrikalarında A.Ş. okunmas, % 0 artarak poliüretandan.0.,00 mamul çeşitli olmuştur. yoğunluklarda Dönem ve sonunda fiziksel bu Bu özelliklerde şirketimiz c) iştirakimizde Bamsz sünger.0., Denetim ise ile her üretim Raporunun türlü..0 kâr yaylı elde grlmesi ve etmiştir. yaysız adet ve sünger olmuş, tasvip yatak edilmesi satışlar üretmektedir. ise bir yıl öncesine Bu iştirakimiz kıyasla a) Faaliyet Raporu, Bilano, Gelir Tablosunun grlmesi ve karara balanmas, % gerçekleştirdiği d) artarak Ynetim üretim..0, Kurulunun ile satışlarını ibra edilmesi, bir önceki olmuştur. yıla kıyasla Dönem %0 artırmış sonunda ve faaliyet bu şirketimiz dönemini İŞBİR..00, karlı b) OPTİK Denetleme SANAYİ Kurulu Raporunun A.Ş. grlmesi ve karara balanmas, e) kapatmıştır. Denetleme Kurulunun kâr elde etmiştir. ibra edilmesi, Bu c) iştirakimizde Bamsz Denetim ise üretim Raporunun..0 grlmesi adet ve olmuş, tasvip edilmesi satışlar ise bir yıl öncesine kıyasla % DİĞER İŞBİR d) artarak OPTİK Ynetim ŞİRKEER..0, SANAYİ Kurulunun A.Ş. ibra edilmesi, olmuştur. Dönem sonunda bu şirketimiz..00, Diğer Ankara da Yönetim e)iştiraklerimizden Denetleme Esenboğa Kurulu Kurulunun kâr datm İşbir elde yolundaki Sigorta etmiştir. ibra teklifinin edilmesi, Aracılığı fabrikasında görüülmesi A.Ş., Ege faaliyet ve karara Sünger gösteren balanmas, Sanayi bağlı A.Ş. ve ortaklığımız, İşbir Pazarlama bu ve fabrikasında İhracat A.Ş. göz çalışmalarını kusurunun tedavisinde başarıyla sürdürerek kullanılan faaliyet mineral dönemini camdan mamul kârlı tamamlamıştır. her türlü gözlük DİĞER camı üretimi ŞİRKEER ile mineral ve plastik gözlük camları pazarlaması yapmaktadır. Bu iştirakimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi B. FİNANSAL Diğer gerçekleştirdiği Yönetim iştiraklerimizden Kurulu kâr datm İşbir Sigorta teklifinin Aracılığı görüülmesi A.Ş., Ege ve karara Sünger balanmas, Sanayi A.Ş. ve İşbir Pazarlama YAPIYA üretim ile İLİŞKİN satışlarını BİLGİLER bir önceki yıla kıyasla % artırmış ve faaliyet dönemini ve İhracat A.Ş. çalışmalarını başarıyla sürdürerek faaliyet dönemini kârlı tamamlamıştır. Şirketimizin karlı kapatmıştır. 0 0 çalışma dönemine ait mali tablolarını bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı Denetleme olarak Kurulu Üyelerinin aşağıda bilgilerinize Seçimi sunuyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi B. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER Şirketimizin 0 0 çalışma dönemine ait mali tablolarını bir önceki dönem verileriyle Anasözlemenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüülmesi ve karara balanmas karşılaştırmalı Denetleme olarak Kurulu Üyelerinin aşağıda bilgilerinize Seçimi sunuyoruz. Anasözlemenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüülmesi ve karara balanmas Yönetim Kurulunca belirlenen Bamsz D Denetim Kuruluu nun onaylanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl ilerin yaplabilmesi için Yönetim Yönetim Kurulunca belirlenen Bamsz D Denetim Kuruluu nun onaylanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl ilerin yaplabilmesi için Yönetim

6 Dönem Raporu İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM.0.0 ÖNCEKİ DÖNEM.0.0 I. DÖNEN VARLIKLAR.,0.0, A HAZIR DEĞERLER.,.,. Kasa., 0,0. Bankalar.,.0, B MENKUL KIYMEER 0.000,00.,00 Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi,. Diğer Menkul Kıymetler 0.000,00.,00 C GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKU Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar., adna imzalanmas için Divan.,0 Heyetine yetki. Gelir Tahakkukları.,.,0 D DİĞER DÖNEN VARLIKLAR.,.,. Peşin Ödenen Vergi ve Fon.,., II. DURAN VARLIKLAR..,..,0 A TİCARİ ALACAKLAR,, a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. Verilen Depozito ve Teminatlar,, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, B DİĞER ALACAKLAR.., c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar.., C MALİ d) DURAN Yönetim VARLIKLAR Kurulunun ibra edilmesi,.0., 0.0.0, e). Bağlı Denetleme Menkul KıymetlerKurulunun ibra.., edilmesi,..,. İştirakler.,0.,0. Bağlı Ortaklıklar..,.., D MADDİ DURAN VARLIKLAR..,..,00. Arsalar..,00..,00 Yönetim. Binalar Kurulu Üyelerinin Seçimi..,..,. Tesis, Makine ve Cihazlar.0,0., Denetleme. Taşıtlar Kurulu Üyelerinin Seçimi.00,00.00,00. Demirbaşlar.0,.,. Birikmiş Amortismanlar ()..,.., Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR.,.,. Haklar., 0., Yönetim. Özel Maliyetler Kurulu Üyelerine verilecek., huzur haklar ile Denetleme Kurulu.,üyelerine verilecek ücretlerin. Birikmiş Amortismanlar tespiti, ().,., F GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI.,.,. Gelecek Yıllara Ait Giderler.,., AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI..,..,.., 0.., Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

7 Dönem Raporu PASİF (KAYNAKLAR) I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A MALİ BORÇLAR.0.0,.0.0,. Mali Borçlar.0.0,.0.0, B DİĞER BORÇLAR..,.0,0. Ortaklara Borçlar.,., Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi,. Bağlı Ortaklıklara Borçlar.,.,. Personele borçlar.,., Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki. Diğer Çeşitli Borçlar.0,., C ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER.,.,. Ödenecek Vergi ve Fonlar.,.,. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi.0,0., a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0.0,0 00., b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, A c) BORÇ Bağmsz VE GİDER KARŞILIKLARI Denetim Raporunun görüşülmesi 0.0,0 ve tasvip edilmesi 00., d). Kıdem Yönetim Tazminatı Karşılığı Kurulunun ibra edilmesi, 0.0,0 00., III. ÖZ KAYNAKLAR e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,.0.,..0, A ÖDENMİŞ SERMAYE..,.., İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇOSU CARİ DÖNEM , ÖNCEKİ DÖNEM.0.0.., Yönetim. Sermaye Kurulu kâr dağtm teklifinin.00,00 görüşülmesi ve karara bağlanmas,.00,00. Sermaye Düzeltme Olumlu Farkı..,.., B Yönetim SERMAYE YEDEKLERİ Kurulu Üyelerinin Seçimi.0.0,.0.0,. Hisse Senedi İhraç Primi.0,.0, Denetleme. İştiraklerde Değer Kurulu Artışı Üyelerinin.0., Seçimi.0., C KÂR YEDEKLERİ..,.,, Anasözleşmenin. Yasal Yedekler. Maddesinin., tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi., ve karara bağlanmas. Olağanüstü Yedekler.0.,.., D Yönetim GEÇMİŞ YILLAR Kurulu KÂRLARI Üyelerine verilecek huzur.., haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine.., verilecek E ücretlerin DÖNEM NET KÂRI tespiti,.,0., Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim..,.., PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI.., 0..,

8 Dönem Raporu İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A BRÜT SATIŞLAR.,00.,00. Hizmet Satışları.,00.,00 B SATIŞLARDAN İNDİRİMLER () 0,00 0,00 C NET SATIŞLAR.,00.,00 D SATIŞLARIN Genel MALİYETİ Kurul Başkanlk Divan seçimi, 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KÂRI.,00.,00 E FAALİYET GİDERLERİ ()..,.0.,0 Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki. Genel Yönetim Giderleri ()..,.0.,0 FAALİYET ZARARI ()..,.0.0,0 F DİĞER FAALİYEERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR,,,0..,. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0.,.., a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. Faiz Gelirleri.0,.0, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. Menkul Kıymet Satış Kârları.,., c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi. Kambiyo d) Yönetim Kârları Kurulunun ibra edilmesi,..,.0,. Kira e) Gelirleri Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,. 0 0, , 0 0. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar.,., G DİĞER FAALİYEERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ().0.,.,. Kambiyo Zararları ().0.,., Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi H FİNANSMAN GİDERLERİ.,.,. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ().,., Denetleme OLAĞAN KÂR Kurulu Üyelerinin Seçimi.,., I OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 0,.0,. Diğer Anasözleşmenin Olağandışı Gelir ve. Kârlar Maddesinin tadili hakkndaki 0, tasarnn görüşülmesi ve.0, karara bağlanmas J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR.,0.,. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ().,0., ücretlerin DÖNEM KÂRI tespiti,.,0., K ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER DÖNEM NET KÂRI.,., , Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

9 Dönem Raporu MART 0 MART 0 CARİ RASYO Dönen Varlıklar Kısa Vad. Yab. Kaynaklar ÖZ KAYNAK RASYOSU Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Öz Kaynaklar Pasif Toplamı Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki YABANCI KAYNAK RASYOSU Toplam Yabancı Kaynaklar Pasif Toplamı DURAN VARLIKLAR RASYOSU Duran Varlıklar..0 Öz a) Kaynaklar Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, DÖNEM c) Bağmsz KÂRI Denetim RASYOSU Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi Dönem Kârı d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, Öz Kaynaklar e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, AKTİF KÂRLILIK RASYOSU Dönem Yönetim Kârı Kurulu kâr dağtm teklifinin görüşülmesi ve karara 0.0 bağlanmas, 0.0 Aktif Toplamı Bu oranlar Yönetim son Kurulu dönemde Üyelerinin şirketimizin Seçimi ekonomik ve finansal yapısındaki değişiklikleri göstermektedir. C. İDARİ FAALİYEER Şirketimizin 0 0 dönem kârı,.,0 olarak gerçekleşmiştir. Yukarıdaki veri ve açıklamalara dayanarak aşağıda son iki yıllık rasyoları veriyoruz.. Şirketimizin Anasözleşmenin üst. yönetiminde Maddesinin tadili herhangi hakkndaki bir değişiklik tasarnn olmamıştır. görüşülmesi ve karara bağlanmas. Şirketimizin personeli toplu sözleşmeye tabi bulunmamaktadır.. Dönem Yönetim içerisinde Kurulu Üyelerine kıdem verilecek tazminatı huzur ödenmemiştir. haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek. Şirketimizce sağlanan sosyal haklar şöyledir : Öğle yemeği Yakacak Yardımı. Haksız fiillerden doğan ve yıl içerisinde ödenen tazminat veya vergi cezası bulunmamaktadır.. Dönem Türk Ticaret içerisinde Kanunu nun personelle,. ve resmi. maddelerinde kuruluşlarla, yazl gerçek işlerin ve tüzel yaplabilmesi kişilerle için olan Yönetim herhangi Kurulu bir uyuşmazlık üyelerine izin yoktur. verilmesi.

10 Dönem Raporu BÖLÜM III KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ Cari dönemde, VUK hükümlerine göre düzenlenen gelir tablosundaki kâr, SPK mevzuatına göre tespit edilen kârdan daha düşük olduğundan, Seri XI; No: sayılı tebliğin kâr dağıtımına ilişkin düzenlemesi esas alınarak, VUK hükümlerine göre tespit edilen.,0 kârın aşağıda olduğu gibi dağıtılması hususunda yönetim kurulumuz teklifte bulunmaktadır. Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, KÂR DAĞITIM ortaklar adna TABLOSU imzalanmas için Divan Heyetine yetki CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A. DÖNEM Denetçiler KÂRININ DAĞITIMI Raporunun okunmas,. DÖNEM a) Faaliyet KÂRI Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi.,0 ve karara bağlanmas,.,. GEÇMİŞ b) Denetleme YILLAR ZARARLARI Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. ÖDENECEK c) Bağmsz VERGİLER Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi d) Kurumlar Yönetim Vergisi Kurulunun ibra edilmesi, e) Gelir Denetleme Vergisi Kesintisi Kurulunun ibra edilmesi, Diğer Vergi ve Benzerleri. BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI.,0.,. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ.,0.0, Yönetim Adi Hisse Kurulu Senedi Sahiplerine Üyelerinin Seçimi.,0.0,. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ.,.,. ORTAKLARA Denetleme İKİNCİ Kurulu TEMETTÜ Üyelerinin Seçimi 0.0,., Adi Hisse Senedi Sahiplerine 0.0,.,. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas. OLAĞANÜSTÜ YEDEK B. YEDEKLERDEN DAĞITIM 0.,., C. HİSSE Yönetim BAŞINA KÂR Kurulu (/%) Üyelerine verilecek huzur haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek Adi Hisse Senedi Sahiplerine 0, kr / %,0 kr / % 0 D. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ (/%) Yönetim Adi Hisse Kurulunca Senedi Sahiplerine belirlenen Bağmsz Dş.0 Denetim kr / % 0 Kuruluşu nun onaylanmas.00 kr / % 00 Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

11 Dönem Raporu Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre bu kâr paylarının AĞUSTOS 0 tarihine kadar dağıtılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar ödenmek üzere kâr dağıtım tarihinin Yönetim Kurulu nca tespiti hususunda yetki vermenizi diliyoruz. SONUÇ 0 0 dönemine ait çalışmalarımızla ilgili sonuçlar ve bilgileri sunmuş bulunmaktayız. Bu çalışmalarımızı yürütürken başta ortaklarımız olmak üzere bize desteğini esirgemeyen kuruluşlara Genel teşekkürü Kurul Başkanlk borç biliriz. Divan seçimi, Faaliyet dönemimize ait Bilanço, Gelir Tablosu ve Kâr Dağıtım önerimizi tasviplerinize arzeder, sayın Genel Kurul umuza Toplant saygılarımızı Tutanağnn, sunarız. ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki YÖNETİM KURULU a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Yönetim Denetleme Kurulu Başkanı Raporunun görüşülmesi : Osman ve karara Atay bağlanmas, KUZUCUOĞLU c) Yönetim Bağmsz Denetim Kurulu Başkan Raporunun Vekili görüşülmesi : Ali ve KANTUR tasvip edilmesi Üye : Necati KÖKLÜ d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, Üye : Erdem AYDIN e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, Üye : Sümer AKAT Üye : Muzaffer Kemal DENİZDÖVEN Yönetim Üye Kurulu kâr dağtm teklifinin görüşülmesi : Mustafa ve karara ÖZPEHLİVAN bağlanmas, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

12 Dönem Raporu Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

13 Dönem Raporu Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Sermaya Piyasası Kurulu mevzuatına uygun b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, olarak c) Bağmsz düzenlenmiş Denetim Raporunun görüşülmesi ve bağımsız ve tasvip edilmesi denetimden d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme geçmiş Kurulunun mali ibra edilmesi, tablolar ile dipnotları Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

14 Dönem Raporu AKTİF (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR.,0.0, A HAZIR DEĞERLER.,.,. Kasa Dip.0., 0,0. Bankalar Genel Kurul Başkanlk Divan Dip.0 seçimi,.,.0, B MENKUL KIYMEER Dip ,00.,00. Diğer Genel Menkul Kurul KıymetlerToplant Tutanağnn, 0.000,00 ortaklar adna imzalanmas için.,00 Divan Heyetine yetki C DİĞER DÖNEN VARLIKLAR Dip..0,.0,. Peşin Ödenen Vergi ve Fon.0,.0, II. DURAN VARLIKLAR..,.., A UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR,, a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. Verilen Depozito ve Teminatlar,, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, B DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR.0., c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi. Bağlı d) Ortaklıklardan Yönetim Alacaklar Kurulunun ibra Dip. edilmesi,..,. Alacak e) Reeskontu Denetleme () Kurulunun ibra edilmesi, (.,) C FİNANSAL DURAN VARLIKLAR..0,0..,. İştirakler Dip.0 Yönetim Kurulu kâr dağtm teklifinin.,00 görüşülmesi ve karara bağlanmas,.,00. Bağlı Ortaklıklar Dip.0..,0.0.,. Diğer Yönetim Finansal Duran Kurulu Varlıklar Üyelerinin Seçimi..,00..,00 D MADDİ DURAN VARLIKLAR Dip..0.,.0.0,. Arsa Denetleme ve Araziler Kurulu Üyelerinin Seçimi..,00..,00. Binalar..,..,. Makine, Tesis ve Cihazlar.,., Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas. Taşıt Araç ve Gereçleri.00,00.00,00. Döşeme ve Demirbaşlar.,.,. Birikmiş ücretlerin Amortismanlar tespiti, () (..,) (..,) E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR.,.,. Haklar Yönetim Kurulunca belirlenen Bağmsz., Dş Denetim Kuruluşu nun onaylanmas., F DİĞER DURAN VARLIKLAR Dip..,., İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLONÇO Dipnot Referansı CARİ DÖNEM.0.0 ÖNCEKİ DÖNEM.0.0 Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI..,..,0

15 Dönem Raporu İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLONÇO PASİF (KAYNAKLAR) Dipnot Referansı CARİ DÖNEM.0.0 ÖNCEKİ DÖNEM.0.0 I. KISA VADELİ BORÇLAR A FİNANSAL BORÇLAR. Diğer Finansal Borçlar B DİĞER Genel KISA VADELİ Kurul BORÇLAR Başkanlk Divan seçimi,..,..,. Ortaklara Borçlar Dip..,.,. Bağlı Genel Ortaklıklara Kurul Borçlar Toplant Tutanağnn, Dip..., ortaklar adna imzalanmas için..0,0 Divan Heyetine yetki. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler.,.,. Kısa Vadeli Diğer Borçlar Dip. 0.,0.,. Borç Reeskontu () (0.,) (.,0) II. UZUN VADELİ BORÇLAR 0.0,0 00., a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, A BORÇ b) VE GİDER Denetleme KARŞILIKLARI Kurulu Raporunun görüşülmesi ve 0.0,0 karara bağlanmas, 00.,. Kıdem c) Tazminatı Bağmsz Karşılıkları Denetim Raporunun görüşülmesi 0.0,0 ve tasvip edilmesi 00., III. ÖZ SERMAYE d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,.0.,..0, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, A SERMAYE Dip..00,00.00,00 B ÖZ SERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI Dip..0.,00.0.,00 C EMİSYON PRİMİ.0,00.0,00 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi D YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI.0.,.0.,. İştiraklerdeki Değer Artışı Dip..0.,.0., E YEDEKLER..,..0,. Yasal Yedekler.0,00.0,00 Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas. Olağanüstü Yedek..,0..,. Geçmiş Yıl Kârları..,0..0,00 F NET DÖNEM ücretlerin KÂRI tespiti,.0,.0.,.., Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim.., PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI..,..,0

16 Dönem Raporu.0. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU : Şirketin fiili faliyet konusu, her çeşit alanda planlama esaslarına uygun yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde iştirak ettiği Genel ve Kurul kurduğu Başkanlk şirketlerin Divan kendi seçimi, çalışma alanlarındaki başarılarının idame ve arttırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır..0. SERMAYENİN % VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR : Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki Yoktur.0. SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENEERİNE TANINAN İMTİYAZLAR: Yoktur.0. KAYII SERMAYELİ ORTAKLIKLARDA KAYII SERMAYE TUTARI : a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yoktur. b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,.0 c) Bağmsz YIL İÇİNDE Denetim YAPILAN Raporunun SERMAYE görüşülmesi ARTIRIMLARI ve tasvip edilmesi VE KAYNAKLARI : Yoktur d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,.0. YIL İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMEER : Yoktur..0. YIL İÇİNDE İTFA EDİLEN BORÇLANMAYI TEMSİL EDEN MENKUL Yönetim KIYMEER Kurulu Üyelerinin : Seçimi Yoktur..0. Denetleme CARİ Kurulu DÖNEMDE Üyelerinin DURAN Seçimi VARLIK HAREKEERİ : CARİ DÖNEM Anasözleşmenin a) Satın alınan,. Maddesinin imal veya inşa tadili edilen hakkndaki maddi tasarnn duran varlıkların görüşülmesi maliyeti ve karara : bağlanmas.0,0 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : Yoktur c) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve Yönetim tamamlanma Kurulu Üyelerine derecesi verilecek : Yoktur. huzur haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek. 0. C A R İ V E G E L E C E K D Ö N E M L E R D E Y A R A R L A N I L A C A K Y A T I R I M İNDİRİMİNİN TOPLAM TUTARI : Yoktur. BÖLÜM I İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHLİ BİLANÇO DİPNOARI Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, G Ü N D E M 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. Faaliyet dönemine ait Bağımsız

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması,

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması, GÜNDEM 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Tutanağı nı imza yetkisi verilmesi 3- Şirketimiz 2005 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GİRİŞ... 3 ŞİRKET BİLGİLERİ... 4 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU...

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 12 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KASAMLI

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI 30/03/2000 ANKARA SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı