Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,"

Transkript

1 Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki Genel Kurul Toplantı Tutanağının, ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki _ Denetçiler Raporunun okunması, a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanması, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması, c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi c) Bağımsız Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, _ Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, _ Şirket Yönetim ana Kurulu sözleşmesinin Denetçilerin Üyelerinin Seçimi Seçimi ile ilgili. maddesinin tadili hakkındaki tasarının görüşmesi ve karara bağlanması _ Denetçi Seçimi _ Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek _ Yönetim Kurulu nca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu nun onaylanması _ Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

2 Dönem Raporu BÖLÜM I GİRİŞ Şirketimizin Nisan 0 Mart 0 dönemine ilişkin çalışmalarını Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğleri çerçevesinde bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca bütün ortak ve vekillerini saygıyla selamlıyoruz. Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi,. Raporun Dönemi : Nisan 0 Mart 0. Ortaklığın Ünvanı : İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Dönem Genel içerisinde Kurul Toplant Yönetim Tutanağnn, Kurulu nda ortaklar adna ve imzalanmas Denetleme için Kurulu nda Divan Heyetine görev yetki alan üyelerin görevleri ve görev süreleri : YÖNETİM Şirketimizin KURULU faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve ADI SOYADI a) Faaliyet Raporu, Bilanço, GÖREVİ Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara GÖREV bağlanmas, SÜRESİ Osman b) Atay Denetleme KUZUCUOĞLU Kurulu Raporunun Yönetim görüşülmesi Kurulu Başkanı ve karara bağlanmas, Ali KANTUR c) Bağmsz Denetim Raporunun Yönetim görüşülmesi Kurulu Başkan ve tasvip Vekili edilmesi Necati KÖKLÜ d) Yönetim Kurulunun ibra Üye edilmesi, Erdem e) AYDIN Denetleme Kurulunun ibra Üye edilmesi, Sümer AKAT Üye Muzaffer Kemal DENİZDÖVEN Üye Mustafa ÖZPEHLİVAN Üye DENEEME Yönetim Kurulu KURULU Üyelerinin Seçimi ADI SOYADI Denetleme Kurulu Üyelerinin GÖREVİ Seçimi GÖREV SÜRESİ Ethem VAROL Denetçi Rüknettin KUMKALE Denetçi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas. Dönem içerisinde ana sözleşmede değişiklik yapılıp yapılmadığı : Dönem Yönetim içerisinde Kurulu ana Üyelerine sözleşmede verilecek değişiklik huzur haklar yapılmamıştır. ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek. Ortaklığın Sermaye Durumu :.00. Yönetim Kurulunca olan şirket belirlenen sermayesinin Bağmsz Dş tamamı Denetim ödenmiş Kuruluşu nun olup, onaylanmas beheri kuruş nominal bedelli adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bu hisse senetlerinin dönem içinde Türk gösterdiği Ticaret Kanunu nun genel görünüm,. ve değer. maddelerinde kazandığı yolundadır. yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

3 Dönem Raporu Şirketimizce son üç yılda dağıtılan temettü oranları ve miktarları şöyledir : DÖNEM CİNSİ TEMETTÜ MİKTARI TEMETTÜ ORANI (%) Hisse senedi,0 Kr 0 İntifa senedi, Hisse senedi,00 Kr 00 İntifa senedi, Hisse senedi,00 Kr 00. Ortaklığın Genel Kurul İştirak Başkanlk Durumu Divan seçimi, : Şirketimizin sermayesine iştirak ettiği kuruluşların ünvanları ile sermaye ve iştirak tutarları aşağıda verilmiştir. Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki İŞTİRAKLERİMİZİN ÜNVANLARI SERMAYESİ () İŞTİRAK TUTARIMIZ () İŞBİR Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş ,0 İŞBİR Sünger Sanayi A.Ş ,, İŞBİR Optik Şirketimizin Sanayi faaliyet A.Ş. dönemine ait Yönetim Kurulu.000. Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir 0., Tablosu ve İŞBİR Elektrik Denetçiler Sanayi Raporunun A.Ş. okunmas, , EGE Sünger a) Faaliyet Sanayi Raporu, A.Ş. Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,., İŞBİR Sigorta b) Denetleme Aracılığı Kurulu A.Ş. Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, 0.000,00 İŞBİR Pazarlama c) Bağmsz ve Denetim İhracat A.Ş. Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi., KARAMAN Yem Sanayi A.Ş....., d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, Toplam iştirak tutarımız.., olup, iştiraklerimize sermaye taahhüt borcumuz yoktur. İştirakimiz olan şirketlerin konuları ise özetle aşağıdaki gibidir. İŞBİR Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. : Polipropilenden mamul kanaviçe, branda, sera örtüsü, halı altı ile astarlı, astarsız ventilli torba, file torba ve ağır hizmet torbaları (bigbag) üretimi. İŞBİR Sünger Anasözleşmenin Sanayi A.Ş.. Maddesinin : tadili Poliüretandan hakkndaki tasarnn mamul, görüşülmesi çeşitli yoğunluklarda ve karara bağlanmas ve fiziksel özelliklerde sünger ile her türlü yaylı ve sünger yatak üretimi ve pazarlaması. İŞBİR Optik Sanayi A.Ş. : Mineral camdan mamul, göz kusurunun tedavisinde kullanılan her türlü gözlük camı üretimi ile mineral ve Yönetim Kurulunca belirlenen Bağmsz plastik Dş gözlük Denetim camları Kuruluşu nun pazarlaması. onaylanmas İŞBİR Elektrik Türk Sanayi Ticaret A.Ş. Kanunu nun. : ve. 000 maddelerinde KVA gücünde yazl işlerin elektrojen yaplabilmesi grupları için Yönetim (jeneratör) ve diğer aydınlatma gereçleri imali.

4 Dönem Raporu EGE Sünger Sanayi A.Ş. : Poliüretandan mamul, yataklık ve döşemelik sünger üretimi ve pazarlaması. İŞBİR Sigorta Aracılığı A.Ş. : Öncelikle İŞBİR grubunun sigortalama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olup, Axa Sigorta A.Ş. nin A acenteliğini yürütmektedir. İŞBİR Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Pazarlama ve İhracat A.Ş. : 000 KVA gücünde elektrojen grupları (jeneratör) ile grubumuzun ürettiği malları pazarlamak ve muhtelif Genel Kurul Toplant Tutanağnn, tüketim ortaklar ürünlerinin adna iç ve imzalanmas dış ticaretini için yapmaktadır. Divan Heyetine yetki KARAMAN Yem Sanayi A.Ş. : Un ve yem üretmek, ticaretinde bulunmak. İştirak edilen ortaklıklardan son üç yılda elde edilen iştirak kazançları şöyledir : İŞTİRAKLERİMİZİN a) Faaliyet Raporu, Bilanço, 00 Gelir 0 Tablosunun YILI görüşülmesi 0 0 ve karara YILI bağlanmas, 0 0 YILI ÜNVANI b) Denetleme Kurulu Raporunun İştirak görüşülmesi Kazancı ve karara İştirak bağlanmas, Kazancı İştirak Kazancı İşbir Sentetik c) Bağmsz Dok. San. Denetim A.Ş. Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi İşbir Sünger d) Yönetim Sanayi Kurulunun A.Ş. ibra edilmesi,., İşbir Optik e) Sanayi Denetleme A.Ş. Kurulunun ibra..0, edilmesi,.0., 0., TOPLAM..0,.., 0.,. Menkul Kıymet İhracına Ait Bilgiler : Bu Yönetim dönemde Kurulu şirketimiz, Üyelerinin menkul Seçimi kıymet ihracında bulunmamıştır.. Şirketimizin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör hakkında Bilgi : Ana Denetleme sözleşmemizde Kurulu Üyelerinin de yazılı Seçimi olduğu üzere, şirketimiz yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarrufları ile yurdumuzdaki küçük tasarruf sahiplerinin birleşmesini temin ederek, bu tasarrufları her türlü ticari, sınai ve mali sahalarda değerlendirmek, bu yönde kurulan ortaklıklara Anasözleşmenin iştirak. etmek, Maddesinin iştirak tadili ettiği hakkndaki şirketleri tasarnn ileri görüşlerin görüşülmesi gerektirdiği ve karara bağlanmas organizasyon tekniği, yüksek randıman ve rantabilite temini gayesiyle çalıştırmaktır. Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

5 Dönem Raporu Dönem Raporu BÖLÜM II BÖLÜM II Şirketimiz, yukarıda sektörü ile ilgili paragrafta belirtildiği gibi iştirak ettiği veya kurduğu şirketleri, Açl, konuları ile ilgili yatırımlara yöneltmekte ve böylece bir yatırım şirketi olmaktadır. Bu nedenle iştirakimiz olan şirketlerin mal ve hizmet üretimlerine ilişkin Şirketimiz, hareketlerini yukarıda aşağıda sırayla sektörü özetliyoruz. ile ilgili paragrafta belirtildiği gibi iştirak ettiği veya kurduğu Genel Kurul Bakanlk Divan seçimi, şirketleri, Açl, konuları ile ilgili yatırımlara yöneltmekte ve böylece bir yatırım şirketi olmaktadır. İŞBİR SENTETİK Bu nedenle DOKUMA iştirakimiz SANAYİ olan A.Ş. şirketlerin mal ve hizmet üretimlerine ilişkin hareketlerini Bu Balıkesir iştirakimizde Genel Sanayi Kurul aşağıda Bölgesi Toplant üretim sırayla 0. ile Tutanann, Balıkesir özetliyoruz. tona Çayırhisar ulaşmıştır. ortaklar adna mevkiindeki Satışlar imzalanmas bir yıl fabrikalarında öncesine için Divan kıyasla faaliyet Heyetine % gösteren artarak yetki 0.0.,0 bağlı Genel Kurul Bakanlk Divan seçimi, ortaklığımız, adı olarak geçen gerçekleihracat fabrikalarında polipropilenden ise.. mamul Euro kaneviçe, olmu branda, sera İŞBİR örtüsü, SENTETİK halı altı ile astarlıastarsız DOKUMA SANAYİ ventilli torba, A.Ş. file torba ve ağır hizmet torbaları (bigbag) İŞBİR Bu üretmektedir. iştirakimizde SÜNGER Bu Genel Kurul Toplant üretim iştirakimiz SANAYİ 0. yaptığı A.Ş. Tutanann, tona üretim ulaşmıştır. ile satışlarını ortaklar adna Satışlar bir imzalanmas önceki yıl öncesine yıla kıyasla için Divan % Heyetine % artırmış, artarak yetki Bu 0.0.,0 ihracatı irketimizin iştirakimiz ise... faaliyet.0 olarak dönemine ton Euro gerçekleihracat sünger, olmuştur. ait Yönetim. Kurulu adet ise markalı Faaliyet.. yatak Raporu, Euro ve Bilanço, baza olmu Gelir üretmiş, Tablosu satışlar ve bir önceki Denetçiler yıla Raporunun kıyasla okunmas, % 0 artarak.0.,00 olmuştur. Dönem sonunda bu İŞBİR şirketimiz SÜNGER.0., SANAYİ A.Ş. kâr elde etmiştir. a) Faaliyet Raporu, Bilano, Gelir Tablosunun grlmesi ve karara balanmas, Bu Ankara da irketimizin iştirakimiz İstanbul faaliyet.0 yolu dönemine ton ile Esenboğa sünger, ait Yönetim. yolunda, Kurulu adet İzmir de markalı Faaliyet ise yatak Raporu, Torbalıda ve Bilanço, faaliyet baza Gelir üretmiş, gösteren Tablosu satışlar bağlı ve b) Denetleme Kurulu Raporunun grlmesi ve karara balanmas, bir İŞBİR ortaklığımız, önceki OPTİK Denetçiler yıla adı SANAYİ Raporunun geçen kıyasla fabrikalarında A.Ş. okunmas, % 0 artarak poliüretandan.0.,00 mamul çeşitli olmuştur. yoğunluklarda Dönem ve sonunda fiziksel bu Bu özelliklerde şirketimiz c) iştirakimizde Bamsz sünger.0., Denetim ise ile her üretim Raporunun türlü..0 kâr yaylı elde grlmesi ve etmiştir. yaysız adet ve sünger olmuş, tasvip yatak edilmesi satışlar üretmektedir. ise bir yıl öncesine Bu iştirakimiz kıyasla a) Faaliyet Raporu, Bilano, Gelir Tablosunun grlmesi ve karara balanmas, % gerçekleştirdiği d) artarak Ynetim üretim..0, Kurulunun ile satışlarını ibra edilmesi, bir önceki olmuştur. yıla kıyasla Dönem %0 artırmış sonunda ve faaliyet bu şirketimiz dönemini İŞBİR..00, karlı b) OPTİK Denetleme SANAYİ Kurulu Raporunun A.Ş. grlmesi ve karara balanmas, e) kapatmıştır. Denetleme Kurulunun kâr elde etmiştir. ibra edilmesi, Bu c) iştirakimizde Bamsz Denetim ise üretim Raporunun..0 grlmesi adet ve olmuş, tasvip edilmesi satışlar ise bir yıl öncesine kıyasla % DİĞER İŞBİR d) artarak OPTİK Ynetim ŞİRKEER..0, SANAYİ Kurulunun A.Ş. ibra edilmesi, olmuştur. Dönem sonunda bu şirketimiz..00, Diğer Ankara da Yönetim e)iştiraklerimizden Denetleme Esenboğa Kurulu Kurulunun kâr datm İşbir elde yolundaki Sigorta etmiştir. ibra teklifinin edilmesi, Aracılığı fabrikasında görüülmesi A.Ş., Ege faaliyet ve karara Sünger gösteren balanmas, Sanayi bağlı A.Ş. ve ortaklığımız, İşbir Pazarlama bu ve fabrikasında İhracat A.Ş. göz çalışmalarını kusurunun tedavisinde başarıyla sürdürerek kullanılan faaliyet mineral dönemini camdan mamul kârlı tamamlamıştır. her türlü gözlük DİĞER camı üretimi ŞİRKEER ile mineral ve plastik gözlük camları pazarlaması yapmaktadır. Bu iştirakimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi B. FİNANSAL Diğer gerçekleştirdiği Yönetim iştiraklerimizden Kurulu kâr datm İşbir Sigorta teklifinin Aracılığı görüülmesi A.Ş., Ege ve karara Sünger balanmas, Sanayi A.Ş. ve İşbir Pazarlama YAPIYA üretim ile İLİŞKİN satışlarını BİLGİLER bir önceki yıla kıyasla % artırmış ve faaliyet dönemini ve İhracat A.Ş. çalışmalarını başarıyla sürdürerek faaliyet dönemini kârlı tamamlamıştır. Şirketimizin karlı kapatmıştır. 0 0 çalışma dönemine ait mali tablolarını bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı Denetleme olarak Kurulu Üyelerinin aşağıda bilgilerinize Seçimi sunuyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi B. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER Şirketimizin 0 0 çalışma dönemine ait mali tablolarını bir önceki dönem verileriyle Anasözlemenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüülmesi ve karara balanmas karşılaştırmalı Denetleme olarak Kurulu Üyelerinin aşağıda bilgilerinize Seçimi sunuyoruz. Anasözlemenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüülmesi ve karara balanmas Yönetim Kurulunca belirlenen Bamsz D Denetim Kuruluu nun onaylanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl ilerin yaplabilmesi için Yönetim Yönetim Kurulunca belirlenen Bamsz D Denetim Kuruluu nun onaylanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl ilerin yaplabilmesi için Yönetim

6 Dönem Raporu İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM.0.0 ÖNCEKİ DÖNEM.0.0 I. DÖNEN VARLIKLAR.,0.0, A HAZIR DEĞERLER.,.,. Kasa., 0,0. Bankalar.,.0, B MENKUL KIYMEER 0.000,00.,00 Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi,. Diğer Menkul Kıymetler 0.000,00.,00 C GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKU Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar., adna imzalanmas için Divan.,0 Heyetine yetki. Gelir Tahakkukları.,.,0 D DİĞER DÖNEN VARLIKLAR.,.,. Peşin Ödenen Vergi ve Fon.,., II. DURAN VARLIKLAR..,..,0 A TİCARİ ALACAKLAR,, a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. Verilen Depozito ve Teminatlar,, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, B DİĞER ALACAKLAR.., c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar.., C MALİ d) DURAN Yönetim VARLIKLAR Kurulunun ibra edilmesi,.0., 0.0.0, e). Bağlı Denetleme Menkul KıymetlerKurulunun ibra.., edilmesi,..,. İştirakler.,0.,0. Bağlı Ortaklıklar..,.., D MADDİ DURAN VARLIKLAR..,..,00. Arsalar..,00..,00 Yönetim. Binalar Kurulu Üyelerinin Seçimi..,..,. Tesis, Makine ve Cihazlar.0,0., Denetleme. Taşıtlar Kurulu Üyelerinin Seçimi.00,00.00,00. Demirbaşlar.0,.,. Birikmiş Amortismanlar ()..,.., Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR.,.,. Haklar., 0., Yönetim. Özel Maliyetler Kurulu Üyelerine verilecek., huzur haklar ile Denetleme Kurulu.,üyelerine verilecek ücretlerin. Birikmiş Amortismanlar tespiti, ().,., F GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI.,.,. Gelecek Yıllara Ait Giderler.,., AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI..,..,.., 0.., Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

7 Dönem Raporu PASİF (KAYNAKLAR) I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A MALİ BORÇLAR.0.0,.0.0,. Mali Borçlar.0.0,.0.0, B DİĞER BORÇLAR..,.0,0. Ortaklara Borçlar.,., Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi,. Bağlı Ortaklıklara Borçlar.,.,. Personele borçlar.,., Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki. Diğer Çeşitli Borçlar.0,., C ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER.,.,. Ödenecek Vergi ve Fonlar.,.,. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi.0,0., a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0.0,0 00., b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, A c) BORÇ Bağmsz VE GİDER KARŞILIKLARI Denetim Raporunun görüşülmesi 0.0,0 ve tasvip edilmesi 00., d). Kıdem Yönetim Tazminatı Karşılığı Kurulunun ibra edilmesi, 0.0,0 00., III. ÖZ KAYNAKLAR e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,.0.,..0, A ÖDENMİŞ SERMAYE..,.., İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇOSU CARİ DÖNEM , ÖNCEKİ DÖNEM.0.0.., Yönetim. Sermaye Kurulu kâr dağtm teklifinin.00,00 görüşülmesi ve karara bağlanmas,.00,00. Sermaye Düzeltme Olumlu Farkı..,.., B Yönetim SERMAYE YEDEKLERİ Kurulu Üyelerinin Seçimi.0.0,.0.0,. Hisse Senedi İhraç Primi.0,.0, Denetleme. İştiraklerde Değer Kurulu Artışı Üyelerinin.0., Seçimi.0., C KÂR YEDEKLERİ..,.,, Anasözleşmenin. Yasal Yedekler. Maddesinin., tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi., ve karara bağlanmas. Olağanüstü Yedekler.0.,.., D Yönetim GEÇMİŞ YILLAR Kurulu KÂRLARI Üyelerine verilecek huzur.., haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine.., verilecek E ücretlerin DÖNEM NET KÂRI tespiti,.,0., Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim..,.., PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI.., 0..,

8 Dönem Raporu İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A BRÜT SATIŞLAR.,00.,00. Hizmet Satışları.,00.,00 B SATIŞLARDAN İNDİRİMLER () 0,00 0,00 C NET SATIŞLAR.,00.,00 D SATIŞLARIN Genel MALİYETİ Kurul Başkanlk Divan seçimi, 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KÂRI.,00.,00 E FAALİYET GİDERLERİ ()..,.0.,0 Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki. Genel Yönetim Giderleri ()..,.0.,0 FAALİYET ZARARI ()..,.0.0,0 F DİĞER FAALİYEERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR,,,0..,. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0.,.., a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. Faiz Gelirleri.0,.0, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. Menkul Kıymet Satış Kârları.,., c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi. Kambiyo d) Yönetim Kârları Kurulunun ibra edilmesi,..,.0,. Kira e) Gelirleri Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,. 0 0, , 0 0. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar.,., G DİĞER FAALİYEERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ().0.,.,. Kambiyo Zararları ().0.,., Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi H FİNANSMAN GİDERLERİ.,.,. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ().,., Denetleme OLAĞAN KÂR Kurulu Üyelerinin Seçimi.,., I OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 0,.0,. Diğer Anasözleşmenin Olağandışı Gelir ve. Kârlar Maddesinin tadili hakkndaki 0, tasarnn görüşülmesi ve.0, karara bağlanmas J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR.,0.,. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ().,0., ücretlerin DÖNEM KÂRI tespiti,.,0., K ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER DÖNEM NET KÂRI.,., , Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

9 Dönem Raporu MART 0 MART 0 CARİ RASYO Dönen Varlıklar Kısa Vad. Yab. Kaynaklar ÖZ KAYNAK RASYOSU Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Öz Kaynaklar Pasif Toplamı Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki YABANCI KAYNAK RASYOSU Toplam Yabancı Kaynaklar Pasif Toplamı DURAN VARLIKLAR RASYOSU Duran Varlıklar..0 Öz a) Kaynaklar Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, DÖNEM c) Bağmsz KÂRI Denetim RASYOSU Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi Dönem Kârı d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, Öz Kaynaklar e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, AKTİF KÂRLILIK RASYOSU Dönem Yönetim Kârı Kurulu kâr dağtm teklifinin görüşülmesi ve karara 0.0 bağlanmas, 0.0 Aktif Toplamı Bu oranlar Yönetim son Kurulu dönemde Üyelerinin şirketimizin Seçimi ekonomik ve finansal yapısındaki değişiklikleri göstermektedir. C. İDARİ FAALİYEER Şirketimizin 0 0 dönem kârı,.,0 olarak gerçekleşmiştir. Yukarıdaki veri ve açıklamalara dayanarak aşağıda son iki yıllık rasyoları veriyoruz.. Şirketimizin Anasözleşmenin üst. yönetiminde Maddesinin tadili herhangi hakkndaki bir değişiklik tasarnn olmamıştır. görüşülmesi ve karara bağlanmas. Şirketimizin personeli toplu sözleşmeye tabi bulunmamaktadır.. Dönem Yönetim içerisinde Kurulu Üyelerine kıdem verilecek tazminatı huzur ödenmemiştir. haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek. Şirketimizce sağlanan sosyal haklar şöyledir : Öğle yemeği Yakacak Yardımı. Haksız fiillerden doğan ve yıl içerisinde ödenen tazminat veya vergi cezası bulunmamaktadır.. Dönem Türk Ticaret içerisinde Kanunu nun personelle,. ve resmi. maddelerinde kuruluşlarla, yazl gerçek işlerin ve tüzel yaplabilmesi kişilerle için olan Yönetim herhangi Kurulu bir uyuşmazlık üyelerine izin yoktur. verilmesi.

10 Dönem Raporu BÖLÜM III KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ Cari dönemde, VUK hükümlerine göre düzenlenen gelir tablosundaki kâr, SPK mevzuatına göre tespit edilen kârdan daha düşük olduğundan, Seri XI; No: sayılı tebliğin kâr dağıtımına ilişkin düzenlemesi esas alınarak, VUK hükümlerine göre tespit edilen.,0 kârın aşağıda olduğu gibi dağıtılması hususunda yönetim kurulumuz teklifte bulunmaktadır. Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, KÂR DAĞITIM ortaklar adna TABLOSU imzalanmas için Divan Heyetine yetki CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A. DÖNEM Denetçiler KÂRININ DAĞITIMI Raporunun okunmas,. DÖNEM a) Faaliyet KÂRI Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi.,0 ve karara bağlanmas,.,. GEÇMİŞ b) Denetleme YILLAR ZARARLARI Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. ÖDENECEK c) Bağmsz VERGİLER Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi d) Kurumlar Yönetim Vergisi Kurulunun ibra edilmesi, e) Gelir Denetleme Vergisi Kesintisi Kurulunun ibra edilmesi, Diğer Vergi ve Benzerleri. BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI.,0.,. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ.,0.0, Yönetim Adi Hisse Kurulu Senedi Sahiplerine Üyelerinin Seçimi.,0.0,. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ.,.,. ORTAKLARA Denetleme İKİNCİ Kurulu TEMETTÜ Üyelerinin Seçimi 0.0,., Adi Hisse Senedi Sahiplerine 0.0,.,. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas. OLAĞANÜSTÜ YEDEK B. YEDEKLERDEN DAĞITIM 0.,., C. HİSSE Yönetim BAŞINA KÂR Kurulu (/%) Üyelerine verilecek huzur haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek Adi Hisse Senedi Sahiplerine 0, kr / %,0 kr / % 0 D. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ (/%) Yönetim Adi Hisse Kurulunca Senedi Sahiplerine belirlenen Bağmsz Dş.0 Denetim kr / % 0 Kuruluşu nun onaylanmas.00 kr / % 00 Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

11 Dönem Raporu Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre bu kâr paylarının AĞUSTOS 0 tarihine kadar dağıtılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar ödenmek üzere kâr dağıtım tarihinin Yönetim Kurulu nca tespiti hususunda yetki vermenizi diliyoruz. SONUÇ 0 0 dönemine ait çalışmalarımızla ilgili sonuçlar ve bilgileri sunmuş bulunmaktayız. Bu çalışmalarımızı yürütürken başta ortaklarımız olmak üzere bize desteğini esirgemeyen kuruluşlara Genel teşekkürü Kurul Başkanlk borç biliriz. Divan seçimi, Faaliyet dönemimize ait Bilanço, Gelir Tablosu ve Kâr Dağıtım önerimizi tasviplerinize arzeder, sayın Genel Kurul umuza Toplant saygılarımızı Tutanağnn, sunarız. ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki YÖNETİM KURULU a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Yönetim Denetleme Kurulu Başkanı Raporunun görüşülmesi : Osman ve karara Atay bağlanmas, KUZUCUOĞLU c) Yönetim Bağmsz Denetim Kurulu Başkan Raporunun Vekili görüşülmesi : Ali ve KANTUR tasvip edilmesi Üye : Necati KÖKLÜ d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, Üye : Erdem AYDIN e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, Üye : Sümer AKAT Üye : Muzaffer Kemal DENİZDÖVEN Yönetim Üye Kurulu kâr dağtm teklifinin görüşülmesi : Mustafa ve karara ÖZPEHLİVAN bağlanmas, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

12 Dönem Raporu Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

13 Dönem Raporu Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Sermaya Piyasası Kurulu mevzuatına uygun b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, olarak c) Bağmsz düzenlenmiş Denetim Raporunun görüşülmesi ve bağımsız ve tasvip edilmesi denetimden d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme geçmiş Kurulunun mali ibra edilmesi, tablolar ile dipnotları Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

14 Dönem Raporu AKTİF (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR.,0.0, A HAZIR DEĞERLER.,.,. Kasa Dip.0., 0,0. Bankalar Genel Kurul Başkanlk Divan Dip.0 seçimi,.,.0, B MENKUL KIYMEER Dip ,00.,00. Diğer Genel Menkul Kurul KıymetlerToplant Tutanağnn, 0.000,00 ortaklar adna imzalanmas için.,00 Divan Heyetine yetki C DİĞER DÖNEN VARLIKLAR Dip..0,.0,. Peşin Ödenen Vergi ve Fon.0,.0, II. DURAN VARLIKLAR..,.., A UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR,, a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,. Verilen Depozito ve Teminatlar,, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, B DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR.0., c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi. Bağlı d) Ortaklıklardan Yönetim Alacaklar Kurulunun ibra Dip. edilmesi,..,. Alacak e) Reeskontu Denetleme () Kurulunun ibra edilmesi, (.,) C FİNANSAL DURAN VARLIKLAR..0,0..,. İştirakler Dip.0 Yönetim Kurulu kâr dağtm teklifinin.,00 görüşülmesi ve karara bağlanmas,.,00. Bağlı Ortaklıklar Dip.0..,0.0.,. Diğer Yönetim Finansal Duran Kurulu Varlıklar Üyelerinin Seçimi..,00..,00 D MADDİ DURAN VARLIKLAR Dip..0.,.0.0,. Arsa Denetleme ve Araziler Kurulu Üyelerinin Seçimi..,00..,00. Binalar..,..,. Makine, Tesis ve Cihazlar.,., Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas. Taşıt Araç ve Gereçleri.00,00.00,00. Döşeme ve Demirbaşlar.,.,. Birikmiş ücretlerin Amortismanlar tespiti, () (..,) (..,) E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR.,.,. Haklar Yönetim Kurulunca belirlenen Bağmsz., Dş Denetim Kuruluşu nun onaylanmas., F DİĞER DURAN VARLIKLAR Dip..,., İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLONÇO Dipnot Referansı CARİ DÖNEM.0.0 ÖNCEKİ DÖNEM.0.0 Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI..,..,0

15 Dönem Raporu İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLONÇO PASİF (KAYNAKLAR) Dipnot Referansı CARİ DÖNEM.0.0 ÖNCEKİ DÖNEM.0.0 I. KISA VADELİ BORÇLAR A FİNANSAL BORÇLAR. Diğer Finansal Borçlar B DİĞER Genel KISA VADELİ Kurul BORÇLAR Başkanlk Divan seçimi,..,..,. Ortaklara Borçlar Dip..,.,. Bağlı Genel Ortaklıklara Kurul Borçlar Toplant Tutanağnn, Dip..., ortaklar adna imzalanmas için..0,0 Divan Heyetine yetki. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler.,.,. Kısa Vadeli Diğer Borçlar Dip. 0.,0.,. Borç Reeskontu () (0.,) (.,0) II. UZUN VADELİ BORÇLAR 0.0,0 00., a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, A BORÇ b) VE GİDER Denetleme KARŞILIKLARI Kurulu Raporunun görüşülmesi ve 0.0,0 karara bağlanmas, 00.,. Kıdem c) Tazminatı Bağmsz Karşılıkları Denetim Raporunun görüşülmesi 0.0,0 ve tasvip edilmesi 00., III. ÖZ SERMAYE d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,.0.,..0, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, A SERMAYE Dip..00,00.00,00 B ÖZ SERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI Dip..0.,00.0.,00 C EMİSYON PRİMİ.0,00.0,00 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi D YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI.0.,.0.,. İştiraklerdeki Değer Artışı Dip..0.,.0., E YEDEKLER..,..0,. Yasal Yedekler.0,00.0,00 Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas. Olağanüstü Yedek..,0..,. Geçmiş Yıl Kârları..,0..0,00 F NET DÖNEM ücretlerin KÂRI tespiti,.0,.0.,.., Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim.., PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI..,..,0

16 Dönem Raporu.0. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU : Şirketin fiili faliyet konusu, her çeşit alanda planlama esaslarına uygun yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde iştirak ettiği Genel ve Kurul kurduğu Başkanlk şirketlerin Divan kendi seçimi, çalışma alanlarındaki başarılarının idame ve arttırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır..0. SERMAYENİN % VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR : Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki Yoktur.0. SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENEERİNE TANINAN İMTİYAZLAR: Yoktur.0. KAYII SERMAYELİ ORTAKLIKLARDA KAYII SERMAYE TUTARI : a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yoktur. b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,.0 c) Bağmsz YIL İÇİNDE Denetim YAPILAN Raporunun SERMAYE görüşülmesi ARTIRIMLARI ve tasvip edilmesi VE KAYNAKLARI : Yoktur d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,.0. YIL İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMEER : Yoktur..0. YIL İÇİNDE İTFA EDİLEN BORÇLANMAYI TEMSİL EDEN MENKUL Yönetim KIYMEER Kurulu Üyelerinin : Seçimi Yoktur..0. Denetleme CARİ Kurulu DÖNEMDE Üyelerinin DURAN Seçimi VARLIK HAREKEERİ : CARİ DÖNEM Anasözleşmenin a) Satın alınan,. Maddesinin imal veya inşa tadili edilen hakkndaki maddi tasarnn duran varlıkların görüşülmesi maliyeti ve karara : bağlanmas.0,0 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : Yoktur c) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve Yönetim tamamlanma Kurulu Üyelerine derecesi verilecek : Yoktur. huzur haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek. 0. C A R İ V E G E L E C E K D Ö N E M L E R D E Y A R A R L A N I L A C A K Y A T I R I M İNDİRİMİNİN TOPLAM TUTARI : Yoktur. BÖLÜM I İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHLİ BİLANÇO DİPNOARI Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

17 Dönem Raporu.. İŞLETMENİN ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ŞİRKEERİ İLE OLAN ALACAKBORÇ İLİŞKİSİ : Ticari Olmayan Borçlar Borcun Nevi Tutarı () Ortaklara Temettü Borcu., Bağlı Ortaklıklara Kredi Borçları.0.0, Bağlı Ortaklıklara Diğer Borçlar., Toplam.0., Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi,.. STOKLAR VE DİĞER BİLANÇO KALEMLERİNDE UYGULANAN Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki DEĞERLEME, ENVANTER VE AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ, BUNLARDA VE DİĞER MUHASEBE POLİTİKALARINDA ÖNCEKİ DÖNEMLERE GÖRE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, BU DEĞİŞİKLİKLERİN PARASAL ETKİLERİ VE İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ İLE DÖNEMSELLİK VARSAYIMLARINI DEĞİŞTİRECEK MUHTEMEL GELİŞMELER Şirketimizin VE faaliyet BUNLARIN dönemine GEREKÇELERİ ait Yönetim Kurulu : Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Dövize a) Faaliyet Dayalı Raporu, İşlemlerin Bilanço, Değerleme Gelir Tablosunun Yöntemi görüşülmesi : TCMB ve karara Döviz Alış bağlanmas, Kuru üzerinden Alacakları b) Denetleme ve Borçları Kurulu Değerleme Raporunun Yöntemi görüşülmesi ve karara : Kayıtlı bağlanmas, değeriyle (uzun c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip vadeli edilmesi alacak ve borçlar için d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, reeskont uygulanmıştır) Finansal e) Denetleme Duran Varlıklar Kurulunun Değerleme ibra edilmesi, Yöntemi : Kayıtlı Değeriyle Maddi Duran Varlıklar Değerleme Yöntemi : Kayıtlı Değeriyle Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değerleme Yöntemi : Kayıtlı Değeriyle Amortisman Ayırma Yöntemi : Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, faydalı ömürler esas alınarak normal amortisman yöntemine tabi Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi tutulmuştur. Önceki dönemlere göre değişiklik yoktur... TEBLİĞİN NOLU EKİNDE BELİRTİLEN BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA Anasözleşmenin ÇIKAN VE. AÇIKLAMAYI Maddesinin tadili GEREKTİREN hakkndaki tasarnn HUSUSLARA görüşülmesi İLİŞKİN ve karara bağlanmas BİLGİ : Yoktur. Yönetim.. TEBLİĞİN Kurulu Üyelerine NOLU verilecek EKİNDE huzur BELİRTİLEN haklar ile Denetleme ŞARTA Kurulu BAĞLI üyelerine ZARARLAR verilecek İLE HER TÜRLÜ ücretlerin ŞARTA tespiti, BAĞLI KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLGİ : Yoktur. Yönetim.. İŞLETMENİN Kurulunca belirlenen GAYRİSAFİ Bağmsz KÂR Dş Denetim ORANLARI Kuruluşu nun ÜZERİNDE onaylanmas ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİDE BULUNAN MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİ VE BUNLARIN PARASAL ETKİLERİ : Türk Yoktur. Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

18 Dönem Raporu.. AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDE MEVCUT BULUNAN TOPLAM İPOTEK VEYA TEMİNAT TUTARLARI : Yoktur... AKTİF DEĞERLERİN TOPLAM SİGORTA TUTARI :.0.0 tarihi itibariyle şirket aktifinde kayıtlı binalar ve müştemilatı ile demirbaşlar yangın, deprem ve teröre karşı..00,00 na, taşıtlar.00,00 na sigorta ettirilmiştir... ALACAKLAR İÇİN ALINMIŞ OLAN İPOTEK VE DİĞER TEMİNAARIN TOPLAM TUTARI : Genel Yoktur. Kurul Başkanlk Divan seçimi,.. PASİFTE YER ALMAYAN TAAHHÜERİN TOPLAM TUTARI : Genel Yoktur. Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki.. BANKALARDAKİ MEVDUATIN BLOKE OLANINA İLİŞKİN TUTARLAR : Yoktur. Şirketimizin.0. BİLANÇODA faaliyet dönemine MALİYET ait Yönetim BEDELİ Kurulu ÜZERİNDEN Faaliyet Raporu, GÖSTERİLMİŞ Bilanço, Gelir Tablosu MENKUL ve KIYMEERİN Denetçiler Raporunun VE FİNANSAL okunmas, DURAN VARLIKLARIN BORSA RAYİÇLERİNE GÖRE, BORSA RAYİÇLERİ ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞ MENKUL KIYMEERİN VE FİNANSAL a) Faaliyet DURAN Raporu, VARLIKLARIN Bilanço, Gelir MALİYET Tablosunun görüşülmesi BEDELLERİNE ve karara GÖRE bağlanmas, DEĞERLERİNİ GÖSTEREN b) Denetleme BİLGİ : Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, c) Yoktur. Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi d).. Yönetim MENKUL Kurulunun KIYMEER ibra edilmesi, VE BAĞLI MENKUL KIYMEER GRUBU İÇİNDE e) YER Denetleme ALIP İŞLETMENİN Kurulunun ibra ORTAKLARI, edilmesi, İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ORTAKLIKLARI VE GRUP ŞİRKEERİ TARAFINDAN ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMET TUTARLARI VE BUNLARI ÇIKARAN ORTAKLIKLAR : Yönetim Yoktur. Kurulu kâr dağtm teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

19 Dönem Raporu.. MALİ TABLOLARDAKİ DİĞER İBARESİNİ TAŞIYAN HESAP KALEMLERİNDEN, DAHİL OLDUĞU GRUBUN TOPLAM TUTARININ % 0 SİNİ VEYA BİLANÇO AKTİF TOPLAMININ % İNİ AŞAN KALEMLERİN AD VE TUTARLARI : Hesap Kalemlerinin Adı Tutarı Diğer Menkul Kıymetler 0.000,00 Repo 0.000,00 Diğer Dönen Varlıklar.0, Peşin Ödenen Vergiler Fonlar., Gelir Tahakkukları., Genel Diğer Kurul Duran Başkanlk Varlıklar Divan seçimi,., Gelecek Aylara Ait Giderler., Genel Faaliyetle Kurul ilgili Toplant Diğer Tutanağnn, Gelir ve Kârlar ortaklar adna imzalanmas..0, için Divan Heyetine yetki Kambiyo Karı.., Menkul Kıymetler Satış Karı., Kira Geliri.00,00 Şirketimizin Reeskont Faiz faaliyet Geliri dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet.0, Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Denetçiler Reklam Katılım Raporunun Geliri okunmas,.000,00 Diğer Gelir ve Kârlar. a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (..,) b) Kambiyo Denetleme Zararı Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara.0., bağlanmas, c) Reeskont Bağmsz Faiz Denetim Gideri Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi.,0 d) Diğer Yönetim Olağanüstü Kurulunun Gelir ibra ve edilmesi, Kârlar e) Diğer Denetleme Olağanüstü Kurulunun Gelir ve Kârlar ibra edilmesi, 0, 0, Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar.,0 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler.,0.. DİĞER ALACAKLAR İLE DİĞER KISA VEYA UZUN VADELİ BORÇLAR HESAP Yönetim KALEMİ Kurulu İÇİNDE Üyelerinin BULUNAN Seçimi VE BİLANÇO AKTİF TOPLAMININ YÜZDE İNİ AŞAN, PERSONELDEN ALACAKLAR İLE PERSONELE BORÇLAR TUTARLARININ AYRI AYRI TOPLAMLARI : Denetleme Yoktur. Kurulu Üyelerinin Seçimi.. ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ŞİRKEERİNDEN ALACAKLAR NEDENİYLE AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK TUTARLARI VE BUNLARIN Anasözleşmenin BORÇLULARI. Maddesinin : tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas Yoktur. ücretlerin. VADESİ tespiti, GELMİŞ BULUNAN VE HENÜZ VADESİ GELMEYEN ALACAKLAR İÇİN AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK TUTARLARI : Yoktur. Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazl işlerin yaplabilmesi için Yönetim

20 Dönem Raporu.. İŞLETME İLE DOLAYLI SERMAYE VE YÖNETİM İLİŞKİSİNE SAHİP İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN DÖKÜMÜ, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABINDA YER ALAN ORTAKLIKLARIN İSİMLERİ VE İŞTİRAK ORAN VE TUTARLARI, SÖZ KONUSU ORTAKLIKLARIN DÜZENLENEN EN SON MALİ TABLOLARINDA YER ALAN DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI, NET DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI İLE BU MALİ TABLOLARIN, AİT OLDUĞU DÖNEMİN KURULUN STANDARARINA GÖRE HAZIRLANIP HAZIRLANMADIĞI, BAĞIMSIZ DENETİME TABİ TUTULUP TUTULMADIĞI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN OLUMLU, OLUMSUZ VE ŞARI OLMAK ÜZERE HANGİ TÜRDE DÜZENLENDİĞİ : Enflasyona Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Göre Düzeltilmiş İştirak İştirak Ticaret Genel Ünvanı Kurul Toplant Tutanağnn, Sermayesi ortaklar adna Oranı imzalanmas Tutarı için Divan Heyetine yetki İşbir Sentetik Dokuma San.A.Ş %..,0 İşbir Sünger Sanayi A.Ş...00 %..,00 İşbir Optik Sanayi A.Ş..000 % 0.0.,00 Ege Sünger Şirketimizin Sanayi faaliyet A.Ş. dönemine ait Yönetim Kurulu % Faaliyet Raporu,.,00 Bilanço, Gelir Tablosu ve İşbir Sigorta Denetçiler Aracılığı Raporunun A.Ş. okunmas, % 0.,00 İşbir Pazarlama a) Faaliyet ve İhracat Raporu, A.Ş. Bilanço, Gelir Tablosunun % görüşülmesi ve karara 0.0,00 bağlanmas, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Kurul c) Bağmsz Denetim Raporunun görüşülmesi ve tasvip edilmesi Standartl. Bağımsız Bağımsız d) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, Net Dönem Hazırlanmış Denetimden Denetçi Ticaret e) Ünvanı Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, Kârı/Zararı Evet / Hayır Geçmiş E/H Görüşü İşbir Sentetik Dok.San. A.Ş. (.0.,) Hayır Hayır İşbir Sünger Sanayi A.Ş...00,0 Hayır Hayır İşbir Optik Yönetim Sanayi Kurulu A.Ş. kâr dağtm teklifinin..,0 görüşülmesi ve Hayır karara bağlanmas, Hayır Ege Sünger Sanayi A.Ş..,00 Hayır Hayır İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş...00 Hayır Hayır İşbir Pazarlama Yönetim Kurulu ve İhr. Üyelerinin A.Ş. Seçimi 0.0,00 Hayır Hayır.. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDA İÇSEL KAYNAKLARDAN YAPILAN Denetleme SERMAYE Kurulu ARTIRIMI Üyelerinin Seçimi NEDENİYLE ELDE EDİLEN BEDELSİZ HİSSE SENEDİ TUTARLARI : Yoktur Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakkndaki tasarnn görüşülmesi ve karara bağlanmas.. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE SAHİP OLUNAN AYNİ HAKLAR VE BUNLARIN DEĞERLERİ : Yoktur... DURAN VARLIKLARDA SON ÜÇ YILDA YAPILAN YENİDEN DEĞERLEME TUTARLARI : Yoktur..0. YABANCI PARALARLA TEMSİL EDİLEN VE KUR GARANTİSİ OLMAYAN ALACAK Türk VE Ticaret BORÇLAR Kanunu nun İLE. AKTİFTE ve. maddelerinde MEVCUT YABANCI yazl işlerin PARALARIN yaplabilmesi için AYRI Yönetim AYRI TUTARLARI Kurulu üyelerine VE YE izin DÖNÜŞTÜRÜLME verilmesi. KURLARI : Yoktur. 0

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 0.0.00 0.0.0.0.0.0.0.. Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağ n n, ortaklar ad na imzalanmas için Divan Heyetine yetki Genel Kurul Toplantı Tutanağının,

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) 4 Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki

Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki 0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu _ Açılış _ ve Toplantı Başkanlığı nın seçimi, Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki _ Faaliyet dönemine

Detaylı

31 Mart Mart Pay oranı (%)

31 Mart Mart Pay oranı (%) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Şirket") nin fiili faaliyet konusu ilk maddesi PVC ve polietilen olan her çeşit plastik boru, ek parçalar ve yedek parçaları

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu ESGİMTAŞ ESNAF VE SANATKARLAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TEMİN, TEDARİK, SANAYİ VE TİCARET A.Ş NİN 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ESGİMTAŞ ESNAF VE SANATKARLAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı