DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI"

Transkript

1 DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarih: 10 May s 2010 Saat : 14:30 dan İtibaren Adres: fiirket Merkezi Emek Mah. Afl roğlu Cad. No:147 Dar ca / KOCAEL

2 S A Y G I Y L A A N I Y O R U Z C HAN BEKTAfi

3 S A Y G I Y L A A N I Y O R U Z SAM SUCU

4 Ç N D E K L E R Gündem 5 Yönetim Kurulu 6 Sunuş 8 Demisaş ın Amacı ve Kalite Politikası 10 Yönetim Kadrosu 11 Yönetim Kurulu Raporu 12 - Giriş 12 - Üretim 16 - Satış Faaliyetleri 18 - İhracat 19 - Kalite ve Verimlilik 20 - Yatırımlar 22 - İnsan Kaynakları 24 - İştirakler 24 - Bağış ve Yardımlar 25 Kurumsal Yönetim İlkeleri 26 Finansal Durum - Denetimden Sorumlu Komite Raporu 31 - Sermaye Piyasası Kurulu Beyanı 32 - Denetçi Raporu 33 - Bağımsız Denetim Raporu 34 - Bilançolar 35 - Gelir Tablosu 37 - Özsermaye Değişim Tablosu 38 - Nakit Akım Tablosu 39 - Mali Tablolara Ait Dipnotlar 40 Kar Dağıtım Önerisi ve Tablosu 78 4

5 G Ü N D E M 1) Açılış ve Divan Heyetinin Teşekkülü, 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, 3) 2009 Faaliyet yılına dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun ve Denetçi Raporları nın ayrı ayrı okunması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun müzakeresi, 4) 2009 Faaliyet yılına dair Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı hakkında görüşme ve karar alınması, 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6) Denetçilerin ibrası, 7) Ana Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 8) Ana Sözleşme gereği Denetçilerin seçimi, 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti, 10) Denetçilerin ücretlerinin tesbiti, 11) Şirketimizce 2009 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 12) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi, 13) Dilekler ve Kapanış. 5

6 Y Ö N E T İ M K U R U L U 1- Hayrettin ÇAYCI Başkan 2- Maksut URUN Başkan Vekili 3- A. Hamdi BEKTAŞ Üye 4- Doğan ÇAKIR Üye 5- Fuat SUCU Üye 6

7 7

8 S U N U Ş 8 Değerli Ortaklarımız Şirketimizin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı na hoş geldiniz. Siz değerli ortaklarımızı ve temsilcilerini saygıyla selamlıyorum Yılı ikinci yarısında başlayan ve global bazda tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz; finansal sistemin küçülmesine, yatırımların, harcamaların azalmasına ve global durgunluğa yol açmıştır yılının ikinci yarısına ilişkin büyüme ve diğer göstergeler küresel ekonominin toparlanma eğilimine girdiğini gösterirken, küresel ölçekte uygulamaya koyulan geniş kapsamlı parasal ve mali teşvik programları son dönemdeki ekonomik toparlanma eğiliminin temel kaynağını oluşturmaktadır. Küresel ekonomiye dair sorunların henüz tam olarak giderilememiş olması ise toparlanmanın hızına, sürdürülebilirliğine ve süresine ilişkin belirsizliklerin sürmesine yol açmaktadır. Küresel iktisadi faaliyetteki daralma ve buna karşılık alınan dengeleyici mali tedbirler, hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde kamu sektörünün bütçe açıklarının ve borç oranlarının yükselmesine yol açmıştır. İktisadi faaliyetteki daralma vergi tahsilâtlarını düşürürken, istihdam hacmindeki gerileme sosyal güvenlik primlerinin azalmasına ve işsizlik sigortası ödemelerinin artmasına neden olmuştur. Bir diğer önemli risk ise, emtia piyasalarına yönelik spekülatif sermaye hareketlerinin emtia fiyatlarında kısa süreli artışlara yol açmasıdır. Bu durum, bir yandan büyüme dinamiklerini olumsuz yönde etkilerken diğer yandan da küresel enflasyonu artırma potansiyeline sahip olmaktadır. Küresel ölçekte kamu otoritelerinin aldığı dengeleyici tedbirler sonucu bollaşan kısa vadeli likidite, emtia fiyatlarını spekülatif hareketlere maruz bırakabilmektedir. Krizle mücadele kapsamında en çok yara alan ve stok birikimine uğrayan sektörlerden otomotiv, beyaz ve elektronik eşyada ötv indirimi, inşaat sektöründe kdv indirimi ve ayrıca konu sektörlerin finansmanının tüketici kredisi yoğunluğunda gerçekleşmesi nedeniyle kkdf oranlarının düşürülmesi şeklindeki önlem paketlerinin uygulanmasıyla, 2009 yılında ülkemizin bütçe açığı diğer gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına göre artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; 2008 yılının 12 aylık döneminde 132 milyar USD seviyelerinde olan ihracat, 2009 yılında %29 luk azalma ile 102 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İhracat hacmindeki gerileme başta taşıt araçları ve yan sanayi, demir çelik sanayi ve hazır giyim sektörleri olmak üzere sanayi ürünlerine olan dış talepteki daralmadan kaynaklanmıştır. Yine 2008 yılında 202 milyar USD seviyelerindeki ithalat ise %43 lük azalma ile 141 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Döviz kurları 2009 yılında daha dar bir bant içerisinde seyretmiş, 2009 yılı sonunda sırasıyla EUR kuru 2,16 ve USD kuru 1,52 olarak kalmıştır. Dış talepteki seyir özellikle sanayi sektörü kanalıyla ekonomi genelinde iktisadi faaliyeti ve istihdamı sınırlamaya devam etmektedir Yılsonu itibariyle sanayideki %69,7 kapasite kullanım oranı, ekonomide kaynak kullanımının düşük düzeylerde seyrettiğine işaret etmekte, mevcut atıl kapasite ise yatırım ve istihdam önünde engel olmaya devam etmektedir.

9 En önemli pazarlarımızdan olan otomotivdeki gelişmeleri irdelediğimizde; Küresel daralmada en çok yara alan sektörlerinde başında geldiği; Sektörün en büyük şirketlerinin büyük indirimler uyguladığı, işten çıkarmalar ve üretim kısıntısı yapmak zorunda kalarak büyük zararlarla karşılaştığı, bazı büyük firmaların birleştiği, satıldığı veya iflas korumasına başvurmak zorunda kaldığı da görülmüştür. Ülkemizde ise üretilen taşıt araçlarının toplam sayısı 2008 yılının ilk yedi ayında adet iken 2009 yılının aynı dönemindeki adet üretim, ekonomik krizin sektör üzerindeki etkisini net olarak ortaya koymuş, gerileme %42 seviyelerinde gerçekleşmiştir. ÖTV indirimi sektöre hareketlilik getirmiş, bitiminde tekrar daralmaya başlayan otomobil pazarı ise yılın son iki ayında yapılan yoğun kampanyalar ile tekrar canlanmış, buna rağmen yıllık bazda adetlik 2008 üretimi, 2009 yılında adet e gerilemiştir. Kapasite kullanım oranı ise %57 oranına isabet etmiştir. Taşıt araçları ve yan sanayi sektörünün son üç yıldaki ihracat hacmi; 2007 yılı 21.2 milyar USD, 2008 yılı 24.7 milyar USD ve 2009 yılı 16,9 milyar USD dır. Dış talepteki daralma nedeniyle sektörün ihracat içerisindeki payı % 20 lerden %17 lere gerilemiş olsa da lokomotif özelliğini devam ettirmektedir. Şirketimiz faaliyetlerini özetlediğimizde; 2008 yılında ton olan yıllık üretimimiz, gerek yurt içi gerek yurt dışından gelen siparişlerdeki azalmaya paralel 2009 yılında ton olarak gerçekleşmiş, gerileme %21 lar seviyesine tekabül etmiştir. Yaygın ürün gamı ve farklı pazarlardaki varlığı sayesinde, kriz sebebiyle yaşadığı iş ve sipariş kaybı ise sektörün genel ortalamalarının altında kalırken özellikle fren diski yedek parça pazarında sahip olduğu zengin kalıp stoku, OE müşterilerinde yaşanan kaybın telafisinde önemli bir katkı sağlamıştır yılı satış miktarımız ton iken (% 44 ü yurtiçi, %56 sı yurtdışı) 2009 yılında tona gerilemiştir(% 38 i yurtiçi, %62 si yurtdışı). Ciromuz ise döviz bazında 81,8 milyon Euro dan 55,9 milyon Euro ya gerilemiştir. Geleceğe yönelik olumlu beklentiler ve sosyal sorumluluk bilinci ile işçilerimizin işsiz kalmalarını önlemek amacıyla 23/02/ /02/2010 tarihleri arasında 4447 sayılı kanunun ek:2 maddesinde düzenlenen Kısa Çalışma Uygulaması yapılmıştır Yılında yaşanan tüm olumsuzluklara karşın şirketimiz bilânçosu yine karlı kapatılmış olup, ,68 TL brüt kar elde edilmiştir. Faaliyetlerimizden elde ettiğimiz kardan sermayemizin %10 u oranında net kar dağıtımı hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederken, önümüzdeki dönemlerde çok daha güzel sonuçların yer alacağı bilânçolar sunabilmeyi temenni ediyorum. Dışsal koşulların yarattığı bu sorunların hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmamıza engel olmasına rağmen iyi niyetle çalışan ve krizin yönetilmesinde de büyük gayret gösteren şirketimizin tüm yönetim ve personel kadrosuna teşekkür ediyorum. Bu arada 1977 den itibaren DEMİSAŞ Yönetim Kurulu nda görev yapan, son 8 yıldır Yönetim Kurulu Başkanımız olan, maalesef tarihinde kaybettiğimiz çok değerli büyüğümüz Sami SUCU nun aziz hatırasını saygıyla anıyor, ayrıca daha önceki başkanımız Cihan BEKTAŞ olmak üzere ailemizin kaybettiğimiz bütün mensuplarına rahmet diliyorum. Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı 9

10 Hakan YAfiAR Genel Müdür DEMİSAŞ IN AMACI Demisaş ın amacı; kaynakların doğru ve etkin kullanımı ile müşterileri, çalışanları, ortakları ve toplum için en yüksek düzeyde değer yaratmak, ürün ve hizmet kalitesi ile sektöründe en iyi olmak ve global pazarda başarıya ulaşmaktır. DEMİSAŞ IN KALİTE POLİTİKASI Demisaş ın kalite politikası; müşteri istek ve beklentilerini aşan niteliklerdeki ürün ve hizmetleri, en düşük maliyetlerle üreterek ve belirlenen terimlerde müşteriye sunarak müşteri mutluluğu yaratmaktır. 10

11 Y Ö N E T İ M K A D R O S U Hakan YAŞAR O.D.T.Ü. Metalürji Mühendisliği Genel Müdür H. Sadun GÜLBAHAR Genel Müdür Yardımcısı İ.Ü. İktisat Fakültesi (Mali-İdari-Satınalma) S.M.M.M. Gürolhan YAŞAR O.D.T.Ü. Metalürji Mühendisliği (Teknik) Haldun OLGUN O.D.T.Ü. Metalürji Mühendisliği H.Cem AKSULU Anadolu Ünv. İşletme Bölümü Burhan TÜRKSOY İst. İkt. ve Tic. İlm. Akademisi Dikran ZENGİNKUZUCU Ankara Ünv. Siyasal Bilgiler Fakültesi Emre GİRAY O.D.T.Ü. İİBF İşletme Bölümü İlker BALMUMCU Yıldız Ünv. Metalürji Mühendisliği Nihal Çetinkaya AKIN İ.T.Ü. Sakarya Müh. Fak. Metalürji Mühendisliği Orhan KARACİĞAN Yıldız Ünv. Makine Mühendisliği Osman KARABACAK O.D.T.Ü. Metalürji Mühendisliği Tahir ERSOYU O.D.T.Ü. Metalürji Mühendisliği Yalçın YANMIŞ İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Av. Güneş KANIK İ.Ü. Hukuk Fakültesi Genel Müdür Yardımcısı Gelişim ve Projeler Genel Koor. Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Muhasebe Müdürü S.M.M.M. Satış Müdürü İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü İkmal Müdürü Kalite Güvence Müdürü Satınalma Müdürü Mühendislik Müdürü Fabrika Müdürü Bilgi Yönetimi Müdürü Hukuk Müşaviri 11

12 Y Ö N E T İ M K U R U L U R A P O R U G İ R İ Ş Pik döküm parça imali için 1974 yılında 0,80 TL sermaye ile kurulan firmamız, 1976 yılında üretime başlamış, Sarkuysan A.Ş. nin ileriki yıllarda ortaklık yapısında yer almasıyla, yeni yatırımlarla teknik alt yapısını güçlendirmiştir. Yapılan araştırmalar ve yatırımlar sonucu, bugün modern teknoloji ile donatılmış, otomasyona ağırlık veren bir üretim tekniği ile ülkemizde ve dünya pazarlarında hizmet vermektedir. Şirketimizin itibariyle kayıtlı sermayesi 80 milyon TL olup, ödenmiş sermayesi 28 milyon TL dir. Ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerimizin tamamı hamiline yazılıdır. Şirketimiz sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip tek ortağımız Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, 28 milyon TL lik ödenmiş sermayemiz içindeki pay miktarı ,32 TL dir. (% 44,44). Şirketimiz, sermaye piyasası hükümlerine tabi olup, 1997 yılında hisselerinin % 16,67 si rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla halka arz edilmiş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmeye başlamıştır. 31 Aralık 2009 itibariyle MKK A.Ş. verilerine göre halka açıklık oranımız % 99,9 olarak görülmektedir. Hisse senedimizin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kapanış değeri 1,36 TL / lot olmuştur.

13 Hisse Senetlerimizin Borsadaki Fiyat Hareketleri (2009 Yılı Ay Sonu Kapanış Fiyatları İtibariyle)

14 Y Ö N E T İ M K U R U L U R A P O R U Kuruluştan İtibaren Sermaye Artırımları (TL) Önceki Sermaye Sermaye Artırımı Artırım Sonrası Yıllar Tutarı Bedelli Bedelsiz Artış Tutarı Sermaye 1974 Kuruluş YDF YDF YDF YDF GS YDF YDF EP TK YDF ÖEDF EP : Emisyon Pirimi TK : Temettü Karşılığı ÖEDF : Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları GSK : Gayrimenkul Satış Kârı YDF : Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu 14

15 Dönemsel Durum Dönemsel Durum B R M Kayıtlı Sermaye TL Ödenmiş Sermaye TL Sermaye Artırımı % Hisse senedi Fiyatı (Dönem Sonu) Piyasa Değeri (Dönem Sonu) TL/Lot 1,62 1,25 1,67 0,63 1,36 TL Kapasite (Dönem Sonu) Ton Üretim Miktarı Ton KKO (Yıllık Ortalama) % Toplam Satış Miktarı Ton Yurtiçi Satış Miktarı Ton Yurtdışı Satış Miktarı Ton Satış Hasılatı - Net TL Personel Mevcudu (Dönem sonu) Kişi İhracat Tutarı (CIF ) Bin EURO Dönem Kârı / (Zararı) TL Net Dönem Kârı / (Zararı) TL

16 Y Ö N E T İ M K U R U L U R A P O R U Ü R E T İ M Demisaş, üretim faaliyetlerini Bilecik Vezirhan da bulunan m 2 arazi üzerine kurulmuş, m 2 kapalı alana sahip tesislerinde sürdürmektedir. Ürettiğimiz ürünler beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yöneliktir. Bu sektörler için üretilen ürünlerin belli başlıları şunlardır: Soğutma Sektörü çin Döküm Parçalar Hermetik pistonlu kompresör parçaları Scroll kompresör parçaları Otomotiv Endüstrisi çin Sfero ve Gri Döküm Parçalar Fren diskleri Fren kampanaları Volanlar Egzost manifoldları Kasnaklar Çeşitli braketler Fren emniyet parçaları Üretimimiz 16

17 Demisaş otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda da üretim kapasitesini ve pazar payını artırmıştır. Şöyle ki; 1998 yılında 739 ton olan sfero döküm üretimi 2008 yılında ton a ulaşmıştır yılında ise Ton olup, bu miktar toplam üretimimizin yaklaşık % 34 üne denk gelmektedir Yılında ton üretim gerçeklefltirmifltir. (Mamul gamı değişmelerine bağlı olarak kapasite değişebilmektedir). Demisaş ın Bilecik te döküm tesisi bulunmaktadır. Bu tesiste üç adet Disamatic üretim hattı vardır. Tamamen bilgisayar proses kontrollü bu üç üretim hattı; otomatik kum hazırlama, otomatik kalıplama, otomatik döküm, otomatik aşılama gibi en son teknoloji içeren ünitelerden oluşmaktadır. Demisaş, teknolojik gelişmeler, artan pazar payı ve yönetim stratejileri sayesinde 1990 lı yılların başlarında ton olan kapasitesini yaptığı yatırımlarla, 2008 yılında ton civarına çıkarmış, 2009 yılının başında ise ekonomik kriz sonucu daralan talep nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde DİSA.1,3 hattının üretimden kaldırması sonucu (tek vardiya da) üretim kapasitemiz ton a inmiştir. ERG TME KALIPLAMA DEM SAfi FABR KA ÜRET M HATLARI HAT 2 HAT 4 HAT 5 2 Endüksiyon Ocağı (7 t/s) 1 Endüksiyon Ocağı (5,5 t/s) 1 Endüksiyon Ocağı (6,5 t/s) (4000 KW) (4800 KW) 1 Kupol (22,5 t/s) 1 Tutma Ocağı (60 t ) 1 Tutma Ocağı (60 t) 1 Disamatik 230B 1 Disamatik 2013 MK5/B 1 Disamatik 2070 MK2/A 400 Kalıp/Saat 320 Kalıp/Saat 250 Kalıp/Saat 650*535*180/ *535*180/ *700*200/560 DÖKÜM Otomatik Döküm Ocağı Otomatik Döküm Ocağı Otomatik Döküm Ocağı (8t) (8t) (8t) TEM ZLEME 1 Tamburlu Tem. Mak. 1 Tamburlu Tem. Mak. 3 (1.3 m ) 3 (1.3 m ) 1 Sürekli Tem.Mak. PLC Kontrollü Kum. Mikser (60 t/s) Mikser (60 t/s) Haz. KUM HAZIRLAMA Moldability Kum Kontrol SMS Kum Kontrol PLC Kontrollü Kum Haz. (120 t/s) MAÇA 6 Maça Mak. ( 12 lt, 20 lt, 4 adet 25 lt ) LABORATUAR (100 t/s) SMS Kum Kontrol 2 Spektrometre, Karbon-Kükürt Analiz Cihazı, Çekme Mukavemeti Test Cihazı, Metalografi Laboratuvarı, Kimyasal Analiz Lab., Komple Kum Kontrol Lab., Üç Boyutlu Koordinat Ölçme Ünitesi, X-Ray Real Time Radyaskopik Muayane Sistemi, 3 Otomatik Nodularite Test Hattı, Manyetik Partikül Çatlak Kontrol Cihazı, Endoskop,2 adet Sertlik Ölçüm cihazı. 17

18 Y Ö N E T İ M K U R U L U R A P O R U SATIfi FAAL YETLER 2009 yılında satışımız miktar bazında ton, tutar bazında 111,98 milyon TL olarak (brüt) gerçekleşmiştir. Mamul satışlarımız tonaj bazında bir önceki yıla göre % 19 azalarak ton dan tona düşmüştür. Buna göre satış ciromuz ise döviz bazında 81,6 milyon Euro dan 56 milyon Euro ya düşmüştür. Bununla beraber gerek yurtiçinde otomotiv ve beyaz eşya ürünlerine uygulanan vergi indirimleri gerekse de Avrupa ülkelerinde otomotivde uygulanan hurda araç subvansiyonlarının da etkisiyle hem yurtiçi hem de yurtdışı satışlarda ilk iki çeyreğe göre artış gözlenmektedir Demisaş, soğutma sektörüne yönelik olarak kullanılan kompresör üretiminde dünyanın önemli tedarikçileri arasında bulunmaktadır yılına kadar olan süreçte üretim kapasitesinin büyük bölümünü soğutma sektörüne yönelik kullanmaktaydı. Üretim kapasitesinin gerek kapasite artırmaya ve darboğaz gidermeye yönelik yatırımlarla ve gerekse mamul gamı değişikliğine bağlı olarak ton/yıl dan ton/yıl a çıkarma çalışmalarının başladığı 2000 yılından itibaren, artan kapasite otomotiv sektörüne yönelik ürünlerde kullanılmıştır Yılı başında ekonomik krize karşı alınan önlemler çerçevesinde, eskimifl teknolojiye sahip ve verimsiz olan kalıplama hatlar m z üretim d fl b rak lm flt r. Bunun sonucunda üretim kapasitesi azalmas na karfl n verimlilik değerlerinde art fl gözlenmefltir. Sektörsel satışlar % olarak fazla etkilememiş 2009 yılının sonuna gelindiğinde otomotiv sektörüne yönelik ürünlerin toplam satışlardan aldığı pay % 78, soğutma sektörüne yönelik ürünlerin aldığı pay % 22 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle özellikle 2009 un ilk iki ayında Türkiye ve Avrupa da otomotiv üretimlerindeki yavaşlama Demisaş ı ciddi oranda etkilemiş ama devam eden aylarda yukarıda bahsedilen teşvik ve desteklerin etkisiyle kademeli olarak bir iyileşme yaşanmıştır. Özellikle Demisaş ın 2001 yılında adım attığı ve bugün Avrupa da bu alanda en önemli tedarikçiler arasına girdiği otomotiv sektöründe sfero fren/ emniyet parçalarında dahil olunan projelerin başarılı seyretmesi yıllık cirosunun %40 ın üzerinde bu alandan gelmesini sağlamıştır yılından bu yana yapılmakta olan yatırımların neticesinde Demisafl, emniyet ve sürüş güvenliğinin ön planda olduğu fren sistemleri alanında Avrupa nın önemli döküm tedarikçileri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Fren sistemleri üreticilerinin ihtiyaçlarına uygun döküm dizaynını geliştirme kabiliyetine sahip olan Demisaş, mevcut ve planlanan birçok araç platformunda tedarikçi olarak bulunmaktadır. Öte yandan, ülkemizde ise, üretilmekte olan araçların döküm fren diski ve kampana ihtiyacının önemli bir bölümü Demisaş tarafından karşılanmaktadır in son çeyreğinden itibaren baş gösteren ekonomik kriz üretim ve otomotiv sektörünü ciddi oranda vurmuştur. Krizden kaynaklanan bu pazar ortamında Demisaş için 2009 un ilk çeyreğinde yaşanan ciddi üretim ve satış kayıpları sonrası yılın kalan bölümünde pazar şartlarında nisbi düzelme gözlemlenmiştir un özellikle ikinci yarısı çok daha olumlu geçmiştir ve kriz ortamı şartları da göz önünde tutularak 2009 yılının başarıyla sona erdiği görülmektedir. Demisaş, uzun süreli işbirlikleri içerisinde olduğu büyük ve güvenilir müşterileriyle hem üretim ve satış rakamlarını olumlu seviyelerde tutabilmiş hem de finansal krizin en derin dönemlerinde alacaklarını tahsilat sürecinde sıkıntı yaşamamıştır. Kriz şartlarına rağmen hem mevcut müşterilerle yeni projelere başlanabilmiş hem de daha önce çalışılmayan müşteriler portföye eklenebilmiştir üretim ve satış rakamlarında - özellikle otomotiv sanayiinde üretim zincirinin her safhasında birikmiş yüksek stokları eritmek açısından - ciddi etkisi olmuştur. Avrupa ülkelerinde hurda otomotiv desteklerin kimin sona ermifl, kimin sona erecek, kimin de azalarak devam edecek oluflu sebebiyle mevcut siparifl/üretim seviyesinin 2010 y l nda ne durumda olacağ konusu fluan itibari ile belirsiz görünmektedir. Hali hazırda desteklerin sona ermesinden önce verilmiş siparişlerle yüksek seviyelerde seyretmeye devam eden araç üretim rakamlarının olumlu etkisi devam etse de 2010 ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa otomotiv üretim rakamlarının düşeceği tahmin edilmektedir. Demisaş bu durumu esnek üretim yapısı ve uzman insan kaynağı sayesinde bugüne kadar üretim gamına almadığı malzeme s n f ve ürünlere de açılarak telafi etmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda hem prosesini geliştirmek ve her geçen gün artan ve detaylanan müşteri isteklerine daha hızlı uyum sağlayabilmek adına üretim prosesinde muhtelif projeleri devreye alma hem de yeni pazarlara açılabilmek adına uzun süredir askıya alınan fuar katılımlarına tekrar başlama kararı alınmıştır. Bu plan dahilinde yurtiçi ve yurt d fl fuarlar programa al nm flt r. Finansal krizin yarattığı likidite problemi sebebiyle şirketlerin tahsilatta sıkıntı çektiği bir ortamda Avrupa da otomotiv sektörüne üretim yapan büyük ve çok uluslu güvenilir firmalarla işbirliği yapan Demisaş tahsilat problemi, iflas eden müşteri vs gibi kriz ortamlarının sık görülen problemleriyle karşılaşmamıştır. Bu da bizlere uluslararas pazarlarda Demisafl a duyulan güveni göstermektedir. Şirketimizin, yaygın ürün gamı ve farklı sektörler ve pazarlardaki varlığı sayesinde, kriz sebebiyle yaşadığı iş ve sipariş kaybı sektörün genel ortalamalarının altında kalmıştır Y l genel toplam nda kapasite kullan m ve üretim miktar aç s ndan ülkemiz döküm fabrikalar içinde ilk s rada yer alm flt r. Özellikle fren diski yedek parça pazarında sahip olduğu zengin kalıp stoğu OEE müşterilerinde yaşanan kaybın telafisinde önemli bir katkı sağlamıştır. Bu zorlu kriz ortamında daha önce işbirliği yapmadığımız ağır vasıta fren sistemleri üreticisi ve dünyanın sayılı otomotiv yan sanayi firmaları ile binek araç fren sistemleri divizyonuyla yeni projeler üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Bu projeler şu an için numune sunuş ve test aşamasında olup en geç 2010 yılının ilk çeyreğinde seri üretimler başlayacaktır. Yeni müşterilerin yanı sıra mevcut müşterilerimizle de çalışmalarımız devam etmektedir. Son 5 yıldır şirketimizin satışlarının yaklaşık %30 unu buzdolabı ve soğutma sistemleri kompresörleri parçaları oluşturmaktadır. Bu sektörün yaşadığı yapısal sorunlarla, Avrupa da ciddi bir üretim kaybı oluşmuştur. Ekonomik krizin de hızlandırdığı süreçte bu müşterilerimiz ya uzakdoğulu rakipleri karşısında rekabetçiliklerini yitirmektedirler, ya da mevcut üretim tesislerini uzakdoğuya taşımaktadır. Bunun sonucu olarak Demisaş da bu pazarda ciddi bir tonaj kaybı yaşamaktadır. Fakat buradan kaybedilecek tonajın yukarıda bahsedilen yeni projelerle telafisi planlanmıştır. Genç, dinamik ve küresel pazar şartlarına bütünleflmifl çalışan profili ve yukarıda bahsedilen çalışmaların katkısıyla 2010 yılının da Demisaş açısında olumlu geçeceğini öngörüyoruz. Satışlarımızın Dağılımı 18

19 HRACAT Demisaş, 1991 yılında aldığı stratejik bir kararla yönünü iç piyasadan dış piyasalara çevirmesinin sonucunda, satışlarının büyük bir bölümünü ihraç eder hale gelmiştir. Ürettiği ürünlerin ve verdiği hizmetin üstün kalitesiyle birçok Avrupa ülkesinden kolaylıkla sipariş alabilmektedir. Ancak döviz kurlarının son yıllarda Türk Lirası karşısında aşırı değer kaybetmesi ve buna bağlı olumsuzluklar sonucu rekabet edilebilirliği daha kolay olan yurtdışı satışlarımızda bazı ürün gruplarından çıkarak katma değeri daha yüksek ürünlerde yoğunlaşma çalışmalarına girilmiştir yılında yurtdışı satışlarımız; Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, İtalya, S rb stan, Polonya, Slovakya, Belçika, İngiltere, Tunus da bulunan 15 i aşkın müşterimize yapılmıştır yılında ihracat miktarımız, ton ve ihracat ciromuz 35,7 milyon Euro olmuştur. Mamül Satış Ciromuz İhracatımızın Ülkelere Göre Dağılımı 19

20 Y Ö N E T İ M K U R U L U R A P O R U KAL TE VE VER ML L K Demisaş, 1992 yılında ISO 9002 Kalite Güvence Belgesini Türk Standartları Enstitüsünden alan öncü şirketlerden biridir. Nisan 2009 dan itibaren TS EN ISO 9001:2008 e göre denetimi yapılmış olup üç yıllığına geçerli olmak üzere belge alınmıştır.belge yenileme denetimleri üç yılda, gözden geçirme denetimleri yıllık olarak yapılmaktadır. Aynı zamanda, şirketimiz özellikle otomotiv sektöründeki üreticiler için büyük önem arz eden ISO/TS 16949:2002 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ne sahiptir. Belge 2010 tarihine kadar geçerli olup yıllık olarak gözden geçirme, üç yılda bir de belge yenileme tetkikleri yapılmaktadır. ISO/ TS 16949:2002 Belgesini şirketimiz Bureau Veritas firmasından almıştır. Demisaş yapısını, sorumluluklarını, proseslerini ve kullandığı kaynakları ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kuralları ile uyumlu hale getirme çalışmalarını 2006 yılında tamamlayarak, Nisan 2006 dan geçerli olmak üzere ISO 14001:2004 Belgesini üç yıllık süre için almış bulunmaktadır. Belgenin yenilemesi yapılmış olup, Temmuz 2012 tarihine kadar süresi uzatılmıştır. Bu belgemiz de Bureau Veritas firmasından alınmıştır. Üretim Verimliliğimiz 20

21 21

22 Y Ö N E T İ M K U R U L U R A P O R U YATIRIMLAR Kupol ergitme ocağında açığa çıkan toz ve gazların izabe bölümünde cebri çekişle aspirasyon yapılmasına rağmen oluşan yoğun duman ve gaz birikimini, zararlı gazların ve tozun çevreye yayılmasını önlemek ve sıhhi bir müessese olabilmesini sağlamak için Desintegrator Rotor ve Statörü için çalışma verimliliğini arttırıcı yatırımda bulunulmuştur. Mevcut yolluk kırma ünitesi sonuna yolluk temizleme makinası konulmuştur. Elimizdeki temizleme makinalarının iç adaptasyonu firma bünyesinde yapılmış ve kullanıma alınmıştır. Söz konusu makinanın bulunduğu bölümün üstü kapatılmıştır. Bu sayede endüksiyon ocaklarında enerji tüketiminde azalma olmuş 1 ton metal ergitimi için ortalama 610 kw/saat den 570 kw/saatlere düşmüştür. Ocaklardaki curuf oluşumu azalmış, metal temizlik kalitesi geliştirilmiştir. Yapılan bu çalışmanın sakat oranlarına, iade oranlarına, müşteri şikayetlerinin azalmasına direkt olarak etkisi vardır. Kara Yolları tarafından yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kamulaştırılmış olan fabrika yol cephesindeki alt yapının yeniden inşası yapılmış, ve yol cephesi komple istinat perde duvar ile çevrilerek fabrikanın güvenliği sağlanmış, görünümü değiştirilmiş düzenli hale getirilmiştir, bu arada yeşil alan ve bu alanların altyapısı ve çevre aydınlatmaları yapılmıştır. Kimyasal ve biyolojik atık tesislerine arıtılan suyun geri kazanımı sağlanmış ve proseste kullanılmaya başlanmıştır.. Mevcut 1 ve 2. ocaklar 6 ton/saat çift pota ile çalışan ABB ocakların tekli çalışması sağlanarak ayrı bir trafo hücresi hazırlanmış ve ergitme için pota çukuru yapılmış, elektrik elektronik donanımı ve bağımsız soğutma üniteleri satın alınarak ocakların ergitme kapasitesi % 50 oranında arttırılmıştır. 2007, 2008, 2009 yılı yapılan çalışmalar sayesinde duruşlarda azalma,sakat oranlarında iyileşme,oee değerlerinde yükselme gerçekleştirilmiştir. 22

23 Yat r mlar (Milyon Euro) 23

24 Y Ö N E T İ M K U R U L U R A P O R U insan KAYNAKLARI Şirketimiz belirlenen politikalar doğrultusunda iş gücü verimliliğini daha da geliştirmek ve kalite bilincini yükseltmek için, gerek işbaşı eğitimlerine ve gerekse şirket dışında ihtisas eğitimlerine devam etmektedir. Bu eğitimlerin sonuçları denetlenmekte ve şirketimize pozitif katkıları değerlendirilmektedir. Tüm şirket bazında kişi başına eğitim süresi 7,144 adam-saat/ (yıllık ortalama) olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2009 itibariyle personel sayımız 526 dir. Bunun 47 i teknik, 52 sı idari ve 427 si de işçi kadrolarındadır. Ayrıca Şirketimizde 21 çırak istihdam edilmiştir. Meslek lisesi stajyeri ise 22 dir. Fabrikamızda, üyesi olduğumuz işveren sendikası MESS ile işçilerimizin üyesi oldukları Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi dönemini kapsamaktadır. fit RAKLER Sektörümüz mensubu firmalarla ortak olarak sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bulunan KUMSAN Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin TL lık ödenmiş sermayesi içerisindeki şirketimizin payı TL dir. Ak Enerji A.Ş. firmasından, elektrik enerjisi satın alımına yönelik olarak, 2002 yılında ortaklık statüsü içinde olmak amacıyla 0,50 TL tutarında hisse alınmıştır. Personel Mevcudumuz 24

25 BA Ifi VE YARDIMLAR Şirketimiz 2009 yılı faaliyet döneminde aşağıda açıklanan bağış ve yardımlarda bulunmuştur. - Eğitime yönelik bağışlar ,50 TL Toplam ,50 TL F NANSAL ORANLAR LİKİDİTE ORANLARI CARİ ORAN = Dönen Varlıklar / LİKİDİTE ORANI = (Dönen Varlıklar-Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar Kısa Vadeli Borçlar 1,52 1,25 1,04 0,69 F NANSAL YAPI ORANLARI TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAM (KALDIRAÇ ORANI) 0,41 0,45 / PASİF TOPLAM 0,37 0,40 TOPLAM MALİ BORÇLAR / PASİF TOPLAM 0,27 0,32 KISA VADELİ MALİ BORÇLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR / KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,71 0,80 / PASİF TOPLAM 0,04 0,05 ÖZKAYNAKLAR / PASİF TOPLAM 0,66 0,55 TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR / ÖZKAYNAKLAR 0,62 0,83 KARLILIK ORANLARI NET DÖNEM KARI / AKTİF TOPLAM 0,03 0,07 NET DÖNEM KARI / ÖZKAYNAKLAR 0,05 0,12 BRÜT KAR / NET SATIŞLAR 0,06 0,12 NET DÖNEM KARI / NET SATIŞLAR 0,03 0,07 SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR 0,86 0,82 SONUÇ Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerini sizlere özet olarak sunmaya çalıştık. Raporumuzun bundan sonraki kısmında, bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren mali tablolarımızı kamunun görüşlerine sunuyoruz. Saygılarımızla Yönetim Kurulu 25

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Rapor Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014 Yönetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi

Detaylı

37. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 37. Ola an Genel Kurul Toplant s

37. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 37. Ola an Genel Kurul Toplant s 37. Hesap Y l Ç NDEK LER SAYFA GÜNDEM...2 SARKUYSAN K ML...3 YÖNET M KURULUMUZ...4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...6 G R fi VE SERMAYE YAPISI...8 fit RAK M Z VE BA LI ORTAKLIKLARIMIZ...10 YATIRIMLARIMIZ...13

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000,00 TL Çıkarılmış Sermaye: 50.000.000,00 TL Web Sitesi: www.sarkuysan.com nin 39. Olağan

Detaylı

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu İçindekiler Genel Kurul Gündemi 3 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun mesajı 4 Şirket Hedef ve Stratejileri 6 Yönetim Kurulu nun Raporu 8 Genel Müdür ün Mesajı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar İÇİNDEKİLER 3 Giriş 4 Marshall 5 Organizasyon 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17 Boya Sektörü 20 Bağışlar 21 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı 22 Denetleme Kurulu Raporu 23 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Genel Bilgiler ve 2012 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Genel Bilgiler ve 2013 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğe Göre

Detaylı

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış

Detaylı

İçindekiler. Sarkuysan Kimliği

İçindekiler. Sarkuysan Kimliği faaliyet raporu 12 Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000,- TL Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000,-

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ Rüştü AKIN Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER: Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...3 Yönetim Kurulu...4 Gündem...5 Dünden Bugüne...6 İdari Faaliyetler...7 Yatırım

Detaylı

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler 14 faaliyet raporu nin 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarih: 25.05.2015 Saat: 14.30 Yer: Şirket Merkezi - Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147 41700 Darıca / KOCAELİ Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu 1 2 2010 FAALİYET RAPORU İçİndekİler 2 Kısaca Ak-Al 4 Kurumsal Profİl 5 olağan genel kurul gündemi 6 AK-AL IN VİZYONU, MİSYONU VE KURUMSAL DEĞERLERİ 7 Başlıca Fİnansal ve Operasyonel

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 31.12.2009 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim

Detaylı

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler 13 faaliyet raporu Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 200.000.000,- TL Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000,-

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN 13.06.2013 TARİHLİ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2012 Mart 2013 LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖNSÖZ Link Bilgisayar olarak, kuruluş yılımız olan 1984'ten bu yana, geliştirdiğimiz yazılımlarla

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayfa No: 1 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 YÖNETİM KURULU Başkan : Mehmet DÜLGER (Mart 2014 - Mart 2015) Başkan Yardımcısı

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 36.000.000.- TÜRK LİRASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU MERKEZİ Beylikbağı Mahallesi İstanbul Cad. No: 29 Gebze-Kocaeli Fabrika:Gebze-KOCAELİ PLASTİK

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı