ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI"

Transkript

1 ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Bugünden yaptığınız yatırımlarla ayrıcalıklı bir emekliliğe hazırlanın.

2 İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Risk Getiri Profili Formu 11 Hizmet Sözleşmesi 19

3 AKP: 500 TL Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında Bireysel emeklilik planına dahil olan her katılımcıya ait hesaplar bireysel emeklilik hesaplarında takip edilir. Başka Bir Emeklilik Şirketine Aktarım İçin Geçmesi Gereken Minimum Süre İlk defa düzenlenen emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. Tahsilat ve Ödeme Araçları Bireysel emeklilik sözleşmelerinde giriş aidatı, katkı payı vb. ödemelerin; kredi kartı veya banka hesabından otomatik ödeme talimatı kullanılarak yapılması mümkündür. Cayma Hakkı Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. Giriş Aidatı ve Uygulama Esasları Plana ait giriş aidatı ile ilgili detaylı bilgiler, teklif formunun kesintiler başlığı altında gösterilmiştir. Katılımcının kendi isteği dışında bireysel emeklilik mevzuatında açıklanan zorunlu nedenlerle çıkış durumunda sistemden çıkış işlemi yapılır. Katılımcının emekliliğe hak kazanması, sürekli iş göremezlik durumunun ortaya çıkması, malul olması veya vefat etmesi nedeniyle bireysel emeklilik sisteminden ayrılması hallerinde, giriş aidatının sözleşmeden çıkış anında ertelenmiş olarak alınacak kısmı alınmayacaktır. Katılımcının şirketimizdeki ilk emeklilik sözleşmesinden cayması halinde, varsa şirketteki diğer emeklilik sözleşmeleri arasında yürürlük tarihi en eski sözleşme üzerinden, giriş aidatı alınacaktır. Katılımcının emeklilik hakkının kullanılması amacıyla hesap birleştirmesi yapması durumunda, bir şirketteki birikimlerin diğer şirkete aktarılması sırasında hiçbir şekilde ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılamaz. Katılımcı, şirketimizde bireysel ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi akdettiğinde, şirket ilgili katılımcıdan bu sözleşmelerden ilki için giriş aidatı alacaktır. Asgari Katkı Payı Tutarı Plana ait asgari katkı payı ile ilgili detaylı bilgiler teklif formunun kesintiler başlığı altında gösterilmiştir. Katkı Payı Ödeme Şekli Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir. Plan Dahilinde Yapılacak Kesintiler Plana ait katkı payı ve ek katkı payı üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi; kesintiler başlığı altında, fon işletim gideri kesintisi ve fon toplam gider kesintisi ile ilgili detaylı bilgiler ise teklif formunun katkı payının plan kapsamında seçilen emeklilik yatırım fonlarına dağılımı başlığı altında gösterilmiştir.

4 Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Düşük risk grubu Düşük - orta risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU nun portföyünde devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış ve fonun ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer almaktadır. Fon portföyünün en az %80 ini kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya devlet iç borçlanma senetlerine ve tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırmak kaydıyla fon varlıklarını Takasbank Para Piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmektedir. Pay fiyatında yüksek dalgalanma olmaksızın mümkün olan en pozitif performansı sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım değerinin enflasyona karşı korunması ihtiyacı ile fonun getirisinin BIST Repo Ters Repo pazarı faiz oranlarına paralel bir getiri sağlaması hedeflenmektedir. CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, orta ve uzun vadeli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu getirilerinden faydalanarak, düşük riskle kabul edilebilir kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon bu amaçla mevzuat gereği portföyünün en az %80 ini kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Orta - yüksek risk grubu Yüksek risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU, mevzuat gereği, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik in 5. maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Bu sebeple bu fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU, mevzuat gereği portföyünün en az %80'ini borsada işlem gören ortakların paylarına yatırarak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Orta - yüksek risk grubu Düşük - orta risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU, Mevzuat gereği portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik in 5. maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun Ek 1. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcılar adına devlet katkısı hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Standart Emeklilik Yatırım Fonu Orta risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun 15 inci maddesine dayanılarak grup emeklilik planları kapsamında yapılacak emeklilik sözleşmeleri çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyü, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından veveya ortaklık paylarından oluşturularak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.

5 GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini biliyorum. Bir takvim yılı içinde ödeyeceğim katkı paylarının toplam yıllık brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için Devlet Katkısı ndan yararlanabileceğimi biliyorum. Devlet Katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde kalırsam %15 ine, en az 6 yıl sistemde kalırsam %35 ine, en az 10 yıl sistemde kalırsam %60 ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefatmaluliyet nedeniyle ayrılırsam tamamına hak kazanabileceğim konusunda bilgi sahibiyim. Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmadığını biliyorum. Devlet Katkısı hesabımdaki tutarları şirketimden veya Takasbank tan internet sitesi veya çağrı merkezi yoluyla takip edebileceğimi biliyorum. Şirket Nüshası KESİNTİLER MASRAF PAYI Ödediğim katkı payları üzerinden Yönetim Gider Kesintisi yapılabileceğini, katkı payı ödemeye ara verirsem, birikimlerimden masraf kesintisi yapılabileceğini biliyorum. Fon varlıklarından günlük olarak Fon Toplam Gider Kesintisi yapılacağını biliyorum. Emeklilik planımda Giriş Aidatı kesintisi olabileceğini biliyorum. (Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formunuza bakınız. GELİR VERGİSİ Birikimlerimi alarak sözleşmemi sonlandırmam halinde, sistemde elde ettiğim yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığım süreye bağlı olarak, %5 ila %15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. ESNEKLİK Bir şirkette yeni akdettiğim sözleşmemi 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabileceğimi biliyorum. Müteakip yıllarda da yılda bir kez emeklilik şirketimi değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 4 defa emeklilik planımı değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 6 defa fon dağılımımı değiştirebileceğimi biliyorum. SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. CAYMA Teklif formunu imzaladığım (veya mesafeli satış durumunda teklifi onayladığım tarihten itibaren 60 gün içinde sözleşmeden cayabileceğimi biliyorum. Sözleşmeden caymam halinde şirketin, hesabımdaki birikimi fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapmadan 10 iş günü içinde iade etmek zorunda olduğunu biliyorum. Sözleşmem yürürlüğe girmiş ise tarafıma ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. DİĞER BİLGİLER YATIRIM SÜRECİ Katkı paylarımın, şirket hesabına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirileceğini biliyorum. Kredi kartı ile yaptığım ödemelerin, blokaj süresinin sonunda şirket hesabına intikal edeceğini biliyorum. Birikimimin, yatırdığım katkı paylarına göre ve seçtiğim emeklilik yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik gösterebileceğini ve sunulan fonların bir getiri garantisi içermediğini biliyorum. Birikimlerimin emeklilik şirketimden bağımsız bir saklayıcı kuruluşta saklanacağını biliyorum. EMEKLİLİK Sistemden emeklilik hakkını kazanabilmem için sistemde en az 10 yıl kalmış olmam ve 56 yaşını doldurmuş olmam gerektiğini biliyorum. Yukarıda yazılı bilgileri okudum. Ad-Soyad Tarih: İmza (Mesafeli satışlarda bu bölümün doldurulması zorunlu değildir. Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

6 GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini biliyorum. Bir takvim yılı içinde ödeyeceğim katkı paylarının toplam yıllık brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için Devlet Katkısı ndan yararlanabileceğimi biliyorum. Devlet Katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde kalırsam %15 ine, en az 6 yıl sistemde kalırsam %35 ine, en az 10 yıl sistemde kalırsam %60 ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefatmaluliyet nedeniyle ayrılırsam tamamına hak kazanabileceğim konusunda bilgi sahibiyim. Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmadığını biliyorum. Devlet Katkısı hesabımdaki tutarları şirketimden veya Takasbank tan internet sitesi veya çağrı merkezi yoluyla takip edebileceğimi biliyorum. Katılımcı Nüshası KESİNTİLER MASRAF PAYI Ödediğim katkı payları üzerinden Yönetim Gider Kesintisi yapılabileceğini, katkı payı ödemeye ara verirsem, birikimlerimden masraf kesintisi yapılabileceğini biliyorum. Fon varlıklarından günlük olarak Fon Toplam Gider Kesintisi yapılacağını biliyorum. Emeklilik planımda Giriş Aidatı kesintisi olabileceğini biliyorum. (Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formunuza bakınız. GELİR VERGİSİ Birikimlerimi alarak sözleşmemi sonlandırmam halinde, sistemde elde ettiğim yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığım süreye bağlı olarak, %5 ila %15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. ESNEKLİK Bir şirkette yeni akdettiğim sözleşmemi 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabileceğimi biliyorum. Müteakip yıllarda da yılda bir kez emeklilik şirketimi değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 4 defa emeklilik planımı değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 6 defa fon dağılımımı değiştirebileceğimi biliyorum. SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. CAYMA Teklif formunu imzaladığım (veya mesafeli satış durumunda teklifi onayladığım tarihten itibaren 60 gün içinde sözleşmeden cayabileceğimi biliyorum. Sözleşmeden caymam halinde şirketin, hesabımdaki birikimi fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapmadan 10 iş günü içinde iade etmek zorunda olduğunu biliyorum. Sözleşmem yürürlüğe girmiş ise tarafıma ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. DİĞER BİLGİLER YATIRIM SÜRECİ Katkı paylarımın, şirket hesabına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirileceğini biliyorum. Kredi kartı ile yaptığım ödemelerin, blokaj süresinin sonunda şirket hesabına intikal edeceğini biliyorum. Birikimimin, yatırdığım katkı paylarına göre ve seçtiğim emeklilik yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik gösterebileceğini ve sunulan fonların bir getiri garantisi içermediğini biliyorum. Birikimlerimin emeklilik şirketimden bağımsız bir saklayıcı kuruluşta saklanacağını biliyorum. EMEKLİLİK Sistemden emeklilik hakkını kazanabilmem için sistemde en az 10 yıl kalmış olmam ve 56 yaşını doldurmuş olmam gerektiğini biliyorum. Yukarıda yazılı bilgileri okudum. Ad-Soyad Tarih: İmza (Mesafeli satışlarda bu bölümün doldurulması zorunlu değildir. Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

7 CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No: 2 Kat: Ataşehir İstanbul - Türkiye Vergi Numarası: Ticaret Sicil Numarası: Mersis Numarası: ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU İşbu Teklif Formu Yeni Sözleşme İçin Sözleşme No: Satış Kanalı: CIGNA FİNANS BANKA Kampanya Adı Kodu: BE Aracısı Sicil No: Banka Ref. Veren Adı Soyadı Sicil No: Tel: ( Faks: ( E-posta: Çağrı Merkezi: Şirket Nüshas 16 Aktarım İçin Kullanılacaktır. Teklif Veriliş Tarihi: Şube KoduAdı: BE Aracısı Katılımcı Bilgileri Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Cinsiyeti: K E Doğum Tarihi (GAY: Doğum Yeri (İlçeİlÜlke: Anne Adı: Baba Adı: T.C. Kimlik Numarası: Uyruğu: Türk vatandaşı olmayan katılımcılar için Devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır. Vergi Kimlik Numarası: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi alanları yabancı uyruklu kişiler için doldurulacaktır. Medeni Durumu: Evli Anne Kızlık Soyadı: İletişim Adresi: Ev Bekar Diğer İş Eğitim Durumu: İlköğretim Üniversite Ev İş Adresi ve Posta Kodu: Lise E-posta: Ev Telefonu: ( İş Telefonu: ( Faks No: ( Cep Telefonu: ( Mesleği: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (BrütTL: Pazarlama ve Tanıtım İletişim Bilgileri Cigna Finans olarak tüm ürün, hizmet ve kampanyalarımızla ilgili e-posta, kısa mesaj uygulamaları, telefon gibi elektronik iletişim araçları ile size tanıtım ve pazarlama amaçlı bilgilendirme yapmak istiyoruz. Onaylıyor musunuz? Evet Hayır (Sadece aşağıda işaretlediğim kanallardan iletişime geçilmesine izin veriyorum. Kısa Mesaj Uygulamaları E-posta Telefon Sosyal Medya Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bilgileri Dağıtım Kanalı Müşteri No: Doğum Tarihi (GAY: Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı: T.C. Kimlik Numarası: Vergi Kimlik Numarası: Cigna Finans Müşteri No: Cinsiyeti: Doğum Yeri (İlçeİlÜlke: Baba Adı: Uyruğu: K E Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi alanları yabancı uyruklu kişiler için doldurulacaktır. İletişim Adresi: Ev İş Ev İş Adresi Posta Kodu: Ev Telefonu: ( İş Telefonu: ( Faks No: ( Cep Telefonu: ( Aylık Ortalama Gelir Aralığı (BrütTL: Mesleği:

8 CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No: 2 Kat: Ataşehir İstanbul - Türkiye Vergi Numarası: Ticaret Sicil Numarası: Mersis Numarası: ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU İşbu Teklif Formu Yeni Sözleşme İçin Sözleşme No: Satış Kanalı: CIGNA FİNANS BANKA Kampanya Adı Kodu: BE Aracısı Sicil No: Banka Ref. Veren Adı Soyadı Sicil No: Tel: ( Faks: ( E-posta: Çağrı Merkezi: Katılımcı Nüshas 16 Aktarım İçin Kullanılacaktır. Teklif Veriliş Tarihi: Şube KoduAdı: BE Aracısı Katılımcı Bilgileri Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Cinsiyeti: K E Doğum Tarihi (GAY: Doğum Yeri (İlçeİlÜlke: Anne Adı: Baba Adı: T.C. Kimlik Numarası: Uyruğu: Türk vatandaşı olmayan katılımcılar için Devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır. Vergi Kimlik Numarası: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi alanları yabancı uyruklu kişiler için doldurulacaktır. Medeni Durumu: Evli Anne Kızlık Soyadı: İletişim Adresi: Ev Bekar Diğer İş Eğitim Durumu: İlköğretim Üniversite Ev İş Adresi ve Posta Kodu: Lise E-posta: Ev Telefonu: ( İş Telefonu: ( Faks No: ( Cep Telefonu: ( Mesleği: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (BrütTL: Pazarlama ve Tanıtım İletişim Bilgileri Cigna Finans olarak tüm ürün, hizmet ve kampanyalarımızla ilgili e-posta, kısa mesaj uygulamaları, telefon gibi elektronik iletişim araçları ile size tanıtım ve pazarlama amaçlı bilgilendirme yapmak istiyoruz. Onaylıyor musunuz? Evet Hayır (Sadece aşağıda işaretlediğim kanallardan iletişime geçilmesine izin veriyorum. Kısa Mesaj Uygulamaları E-posta Telefon Sosyal Medya Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bilgileri Dağıtım Kanalı Müşteri No: Doğum Tarihi (GAY: Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı: T.C. Kimlik Numarası: Vergi Kimlik Numarası: Cigna Finans Müşteri No: Cinsiyeti: Doğum Yeri (İlçeİlÜlke: Baba Adı: Uyruğu: K E Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi alanları yabancı uyruklu kişiler için doldurulacaktır. İletişim Adresi: Ev İş Ev İş Adresi Posta Kodu: Ev Telefonu: ( İş Telefonu: ( Faks No: ( Cep Telefonu: ( Aylık Ortalama Gelir Aralığı (BrütTL: Mesleği:

9 Şirket Nüshas 26 Lehtar Bilgileri Lehtar(lar Kanuni Mirasçı(lar mı: Evet Hayır (Hayırsa aşağıdaki bölümü doldurunuz. Lehtar 1 Lehtar 2 Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Anne Adı: Baba Adı: Doğum Tarihi (GAY: Doğum Yeri (İlçeİlÜlke: Cinsiyeti: K E Uyruğu: T.C. Kimlik Numarası: Lehtar Payları (%: Lehtar Adresi: Lehtar Tel No: * *( K E * *( Uyruğu: *Lehtar ve Katılımcı aynı adres ve telefon bilgilerine sahip ise ilgili kutular işaretlenmelidir. Katılımcının vefat etmesi halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimler, lehtar belirtilmediği takdirde yasal miras hisseleri nispetinde kanuni mirasçılara ödenir. Emeklilik Planı Bilgileri Seçilen Emeklilik Planı ELB-Elit Bireysel Emeklilik Planı Katkı Payı Tutarı: Para Birimi: Katkı Payı Ödeme Dönemi: Aylık Girişte Ödenen Giriş Aidatı Ödeme Tercihi: 12 Taksit TL* 3 Aylık 4 Taksit 6 Aylık 2 Taksit Yıllık Peşin *Yılda bir defa aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranında artış, sözleşme yıl dönemi itibarıyla uygulanacaktır. İşbu teklif formunun ilişkin olacağı emeklilik sözleşmesinden caymam halinde, varsa Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nezdindeki diğer sözleşmelerim arasında yürürlük tarihi en eski sözleşme üzerinden giriş aidatı alınacağını biliyor ve kabul ediyorum. Tahsilat Bilgileri Muvafakatname Şirketinizce tanzim edilecek Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ne ait katkı paylarının aşağıda bilgileri verilen banka hesabından (IBANkredi kartımdan otomatik olarak Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından tahsil edilmesine muvafakat eder, işbu talimatın gereğince hareket edilmesini rica ederim. Ödeme Aracı: Banka Hesabından Otomatik Kredi Kartından Otomatik Katkı Payı Ödeme Başlangıç Tarihi: Banka hesabından otomatik ise doldurunuz. Finansbank A.Ş. Şube Adı Kodu: IBAN Hesap No: Kredi kartından otomatik ise doldurunuz. Kredi Kartı No: Son Kullanma Tarihi: Kredi Kartı CVV No: Kredi Kartı Sahibinin Kredi kartı tahsilatlarında; CardFinans için 25 günlük, diğer kredi kartları için 38 günlük blokaj süresi uygulanır. Bu süreler şirketimiz ile ilgili bankalar arasında yapılan anlaşmalarda değişiklik olması durumunda veya benzeri bir sebeple, önceden herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmadan, CIGNA FİNANS tarafından değiştirilebilir. Katılımcı Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi

10 Katılımcı Nüshas 26 Lehtar Bilgileri Lehtar(lar Kanuni Mirasçı(lar mı: Evet Hayır (Hayırsa aşağıdaki bölümü doldurunuz. Lehtar 1 Lehtar 2 Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Anne Adı: Baba Adı: Doğum Tarihi (GAY: Doğum Yeri (İlçeİlÜlke: Cinsiyeti: K E Uyruğu: T.C. Kimlik Numarası: Lehtar Payları (%: Lehtar Adresi: Lehtar Tel No: * *( K E * *( Uyruğu: *Lehtar ve Katılımcı aynı adres ve telefon bilgilerine sahip ise ilgili kutular işaretlenmelidir. Katılımcının vefat etmesi halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimler, lehtar belirtilmediği takdirde yasal miras hisseleri nispetinde kanuni mirasçılara ödenir. Emeklilik Planı Bilgileri Seçilen Emeklilik Planı ELB-Elit Bireysel Emeklilik Planı Katkı Payı Tutarı: Para Birimi: Katkı Payı Ödeme Dönemi: Aylık Girişte Ödenen Giriş Aidatı Ödeme Tercihi: 12 Taksit TL* 3 Aylık 4 Taksit 6 Aylık 2 Taksit Yıllık Peşin *Yılda bir defa aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranında artış, sözleşme yıl dönemi itibarıyla uygulanacaktır. İşbu teklif formunun ilişkin olacağı emeklilik sözleşmesinden caymam halinde, varsa Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nezdindeki diğer sözleşmelerim arasında yürürlük tarihi en eski sözleşme üzerinden giriş aidatı alınacağını biliyor ve kabul ediyorum. Tahsilat Bilgileri Muvafakatname Şirketinizce tanzim edilecek Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ne ait katkı paylarının aşağıda bilgileri verilen banka hesabından (IBANkredi kartımdan otomatik olarak Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından tahsil edilmesine muvafakat eder, işbu talimatın gereğince hareket edilmesini rica ederim. Ödeme Aracı: Banka Hesabından Otomatik Kredi Kartından Otomatik Katkı Payı Ödeme Başlangıç Tarihi: Banka hesabından otomatik ise doldurunuz. Finansbank A.Ş. Şube Adı Kodu: IBAN Hesap No: Kredi kartından otomatik ise doldurunuz. Kredi Kartı No: Son Kullanma Tarihi: Kredi Kartı CVV No: Kredi Kartı Sahibinin Kredi kartı tahsilatlarında; CardFinans için 25 günlük, diğer kredi kartları için 38 günlük blokaj süresi uygulanır. Bu süreler şirketimiz ile ilgili bankalar arasında yapılan anlaşmalarda değişiklik olması durumunda veya benzeri bir sebeple, önceden herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmadan, CIGNA FİNANS tarafından değiştirilebilir. Katılımcı Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi

11 Şirket Nüshas 36 Risk Getiri Profili Formu Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin az risk içeren önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin daha fazla getiri elde edebilmesi için, orta risk içeren önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin daha fazla getiri elde edebilmesi için, riskli önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin kendi belirlediğim fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin değerlendirilmesi için herhangi bir fon dağılımı seçmek istemiyorum. Birikimlerimin Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilmesini tercih ediyorum. Önerilen Fon Dağılımı 1 (Az Riskli Önerilen Fon Dağılımı 2 (Orta Riskli Önerilen Fon Dağılımı 3 (Riskli Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Emeklilik Yat r m Fonu (EYF Unvan * *Katk pay n n emeklilik yat r m fonlar aras ndaki yüzdesel da l m oran 0 ile 100 aras nda seçilebilir. Katkı Payının Plan Kapsamında Seçilen Emeklilik Yatırım Fonlarına Dağılımı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonu (EYF Unvanı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (% Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (% 0, ,09 0, ,80 Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 0, ,91 0, ,46 Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 0, ,28 0, ,75 Büyüme Amaçlı Esnek EYF 0, ,28 0, ,75 Esnek EYF 0, ,28 0, ,75 Katkı EYF* 0, ,365 0, ,24 Standart EYF 0, ,91 0, ,46 Para Piyasası Likit Kamu EYF Tercih Edilen Fon Dağılımı (% Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı *İlgili mevzuat ve limitler kapsamında yapılacak devlet katkısına ilişkin fona ait kesinti bilgileri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Katılımcı Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi

12 Katılımcı Nüshas 36 Risk Getiri Profili Formu Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin az risk içeren önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin daha fazla getiri elde edebilmesi için, orta risk içeren önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin daha fazla getiri elde edebilmesi için, riskli önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin kendi belirlediğim fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin değerlendirilmesi için herhangi bir fon dağılımı seçmek istemiyorum. Birikimlerimin Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilmesini tercih ediyorum. Önerilen Fon Dağılımı 1 (Az Riskli Önerilen Fon Dağılımı 2 (Orta Riskli Önerilen Fon Dağılımı 3 (Riskli Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF Emeklilik Yat r m Fonu (EYF Unvan * *Katk pay n n emeklilik yat r m fonlar aras ndaki yüzdesel da l m oran 0 ile 100 aras nda seçilebilir. Katkı Payının Plan Kapsamında Seçilen Emeklilik Yatırım Fonlarına Dağılımı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonu (EYF Unvanı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (% Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (% 0, ,09 0, ,80 Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 0, ,91 0, ,46 Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 0, ,28 0, ,75 Büyüme Amaçlı Esnek EYF 0, ,28 0, ,75 Esnek EYF 0, ,28 0, ,75 Katkı EYF* 0, ,365 0, ,24 Standart EYF 0, ,91 0, ,46 Para Piyasası Likit Kamu EYF Tercih Edilen Fon Dağılımı (% Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı *İlgili mevzuat ve limitler kapsamında yapılacak devlet katkısına ilişkin fona ait kesinti bilgileri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Katılımcı Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi

13 Şirket Nüshas 46 Gönderim Tercihleri Sözleşme Gönderim Tercihi: Yıllık Hesap Bildirim Cetveli Gönderim Tercihi: E-posta ile E-posta ile Kurye ile Kurye ile Faks ile *Yapılan ödemelere ilişkin tahsilat makbuzlarınızı şirketimizin internet işlem merkezinden görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz. Tahsilat makbuzları gönderimi şirketimizce sadece e-posta yolu ile yapılmaktadır. Yukarıdaki kutuyu işaretlediğiniz takdirde tahsilat makbuzları belirttiğiniz e-posta adresinize iletilecektir. Kesintiler Yönetim Gideri Kesintisi a Katkı Payı Tahsilatları Üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi Elit Bireysel Emeklilik Planı nda katkı payı tahsilatları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı %1 dir. b Katkı Payının Üzerinde Yapılan Ödemeler (Ek Katkı Payı Üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından, katkı payının üzerinde yapılan her bir katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesintisi oranları ek katkı payı ödemelerinde 1.TL TL ye kadar ( TL hariç %1 Yönetim Gideri Kesintisi yapılır TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi yapılmaz. Katkı Payı Ödemesine Ara Verilmesinden Kaynaklanan Kesinti Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Elit Bireysel Emeklilik Planı nda katılımcının veveya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katkı payı ödemelerini ardışık olarak üç aylık dönemde yapmaması halinde ödemeye ara verilmiş olur ve bu durumda katılımcıdan herhangi bir kesinti yapılmaz. Giriş Aidatı Bu emeklilik planında katılımcıdan sadece çıkış anında ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilecektir. Katkı Payı Para Birimi TL Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre 0-3 yıla kadar 3-6 yıla kadar 6-10 yıla kadar 10 yıl ve üstü Giriş Aidatı Kesinti Tutarı ABAÜ x %75 ABAÜ x %50 ABAÜ x %25 Alınmamaktadır ABAÜ: Aylık Asgari Brüt Ücret Giriş aidatı tutarı teklifin imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. Asgari Katkı Payı Tutarı TL

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının % ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO:

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO: GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %5 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş)

GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş) GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş) MÜŞTERİ NÜSHASI AVANTAJLARIM KES NT LER VERGİSEL TEŞVİKLER Çalışanlar için ödenen katkı payları kanunen kabul edilen giderler arasında sayılmaktadır. Her bir çalışan

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU 01 Halk Emeklilik Kopyası 01 Katılımcı Kopyası RİSK GETİRİ PROFİLİ FORMU 1 Yatırım tecrübeniz nedir? 1 Yıldan Az, Tecrübesiz -3 Puan 1-3 yıl, Orta veya Az Tecrübeli -1

Detaylı

Değerli Katılımcımız,

Değerli Katılımcımız, Değerli Katılımcımız, Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar, hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi, fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Değerli Müşterimiz, Geleceğinizi güvence altına almak için, Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tercihinizi BNP Paribas

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cd.No:13 Altunizade 34662 İstanbul Telefon No: 0216 556 66 66 Faks No: 0216 556 67 77 Tic. Sicil No : 275433 Mersis No: 0-8000-0124-5400015 www.allianzemeklilik.com.tr...

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU Yeni Sözleşme Başka Şirketten Aktarım BEH No: Vakıf/Sandık/Dernekten Aktarım 1. KATILIMCI BİLGİLERİ Adı : Soyadı : Uyruk : T.C. T.C. Kimlik No* : Diğer Yabancı Kimlik

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU Teklif Tarihi : 08/11/2010 Geçerlilik Süresi : 2 Ay Teklif No : 1662 ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ING EMEKLİLİK... 3 1-Bireysel

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI GAZETESİ www.garantiemeklilik.com.tr Ocak 2014 Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Detaylı

ÖNERİLEN ORAN FON ADI Korumacı Dağılım Dengeli Dağılım Girişimci Dağılım Atılgan Dağılım 55% 40%

ÖNERİLEN ORAN FON ADI Korumacı Dağılım Dengeli Dağılım Girişimci Dağılım Atılgan Dağılım 55% 40% Katılımcı Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Yabancı Kimlik No* : TERCİH EDİLEN FON DAĞILIMI EMEKLİLİK GELİR PLANINA GEÇİŞ VE PROGRAMLI GERİ ÖDEME BİLGİ FORMU Teklif No:... Bireysel Emeklilik Sözleşme No :

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13/03/2015 TARİH VE 12233903.310.06-257

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Kasım 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26. Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26. Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR Bilindiği üzere, 6327 sayılı kanun ile 4632 sayılı kanuna eklenen

Detaylı

1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ :

1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ : 1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı Bu planımız için giriş aidatı, brüt aylık asgari ücrete % lik bir oranla hesaplanmaktadır. Şirketimizdeki ilk yılınızda bu tutarın yarısını taksitler halinde ödeme

Detaylı

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I.1 Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme

Detaylı

YÖNETMELİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı