Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&"

Transkript

1 NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(10Sayı(/(Number:(2(((((Yıl(/(Year:(2013

2 ( ( Sahibi/Owner NamıkKemalÜniversitesiZiraatFakültesiAdına OnBehalfofNamıkKemalUniversityAgriculturalFaculty Prof.Dr.AhmetİSTANBULLUOĞLU Dekan/Dean EditörlerKurulu/EditorialBoard Başkan/EditorinChief Prof.Dr.SelçukALBUT ZiraatFakültesiBiyosistemMühendisliğiBölümü DepartmentBiosystemEngineering,AgriculturalFaculty Üyeler/Members Prof.Dr.M.İhsanSOYSAL Zootekni/AnimalScience Prof.Dr.BülentEKER BiyosistemMühendisliği/BiosystemEngineering Prof.Dr.ServetVARIŞ BahçeBitkileri/Horticulture Prof.Dr.TemelGENÇTAN TarlaBitkileri/FieldCrops Prof.Dr.MüjganKIVAN BitkiKoruma/PlantProtection Prof.Dr.AydınADİLOĞLU ToprakBilimiveBitkiBesleme/SoilScienceandPlantNutrition Prof.Dr.FatihKONUKCU BiyosistemMühendisliği/BiosystemEngineering Prof.Dr.SezenARAT TarımsalBiyoteknoloji/AgriculturalBiotechnology Doç.Dr.ÖmerAZABAĞAOĞLU TarımEkonomisi/AgriculturalEconomics Doç.Dr.MustafaMİRİK BitkiKoruma/PlantProtection Doç.Dr.ÜmitGEÇGEL GıdaMühendisliği/FoodEngineering Yrd.Doç.Dr.DevrimOSKAY TarımsalBiyoteknoloji/AgriculturalBiotechnology Yrd.Doç.Dr.HarunHURMA TarımEkonomisi/AgriculturalEconomics Yrd.Doç.Dr.M.RecaiDURGUT BiyosistemMühendisliği/BiosystemEngineering İndeksler/Indexingandabstracting CABItarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/IncludedinCABI DOAJtarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/Includedin DOAJ EBSCOtarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/Includedin EBSCO FAOAGRISVeriTabanındaİndekslenmektedir/IndexedbyFAO AGRISDatabase INDEXCOPERNICUStarafındanfull*textolarakindekslenmektedir/ IncludedinINDEXCOPERNICUS TUBİTAK]ULAKBİMTarım,VeterinerveBiyolojiBilimleriVeri Tabanı(TVBBVT)Tarafındantaranmaktadır/IndexedbyTUBİTAK] ULAKBİMAgriculture,VeterinaryandBiologicalSciencesDatabase YazışmaAdresi/CorrespondingAddress TekirdağZiraatFakültesiDergisiNKÜZiraatFakültesi59030TEKİRDAĞ E*mail: Webadresi: Tel: ISSN:

3 DanışmanlarKurulu/AdvisoryBoard BahçeBitkileri/Horticulture Prof.Dr.KazımABAK ÇukurovaÜniv.ZiraatFak.Adana Prof.Dr.Y.SabitAĞAOĞLU AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Prof.Dr.JimHANCOCK MichiganStateUniv.USA Prof.Dr.MustafaPEKMEZCİ AkdenizÜniv.ZiraatFak.Antalya BitkiKoruma/PlantProtection Prof.Dr.MithatDOĞANLAR MustafaKemalÜniv.ZiraatFak.Hatay Prof.Dr.TimurDÖKEN AdnanMenderesÜniv.ZiraatFak.Aydın Prof.Dr.IvankaLECHAVA AgriculturalUniv.Plovdiv*Bulgaria Dr.EmilPOCSAI PlantProtectionSoilCons.ServiceVelence*Hungary GıdaMühendisliği/FoodEngineering Prof.Dr.YaşarHIŞIL EgeÜniv.MühendislikFak.İzmir Prof.Dr.FevziKELEŞ AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum Prof.Dr.AtillaYETİŞEMİYEN AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Prof.Dr.ZhelyazkoSIMOV UniversityofFoodTechnologiesBulgaria TarımsalBiyoteknoloji/AgriculturalBiotechnology Prof.Dr.HakanTURHAN ÇanakkaleOnsekizMartÜniv.ZiraatFak.Çanakkale Prof.Dr.KhalidMahmoodKHAWAR AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Prof.Dr.MehmetKURAN OndokuzMayısÜniv.ZiraatFak.Samsun Doç.Dr.TuğrulGİRAY UniversityofPuertoRico.USA Doç.Dr.KemalKARABAĞ AkdenizÜniv.ZiraatFak.Antalya Doç.Dr.MehmetAliKAYIŞ SelçukÜniv.ZiraatFak.Konya TarlaBitkileri/FieldCrops Prof.Dr.EsvetAÇIKGÖZ UludağÜniv.ZiraatFak.Bursa Prof.Dr.ÖzerKOLSARICI AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Dr.NurettinTAHSİN Agric.Univ.PlovdivBulgaria Prof.Dr.MuratÖZGEN AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara Doç.Dr.ChristinaYANCHEVA Agric.Univ.PlovdivBulgaria TarımEkonomisi/AgriculturalEconomics Prof.Dr.FarukEMEKSİZ ÇukurovaÜniv.ZiraatFak.Adana Prof.Dr.HasanVURAL UludağÜniv.ZiraatFak.Bursa Prof.Dr.GamzeSANER EgeÜniv.ZiraatFak.İzmir Dr.AlbertoPOMBO ElColegiodelaFronteraNorte,Meksika TarımMakineleri/AgriculturalMachinery Prof.Dr.ThefanisGEMTOS AristotleUniv.Greece Prof.Dr.SimonBLACKMORE TheRoyalVet.Agr.Univ.Denmark Prof.Dr.HamdiBİLGEN EgeÜniv.ZiraatFak.İzmir Prof.Dr.AliİhsanACAR AnkaraÜniv.ZiraatFak.Ankara TarımsalYapılarveSulama/FarmStructuresandIrrigation Prof.Dr.ÖmerANAPALI AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum Prof.Dr.ChristosBABAJIMOPOULOS AristotleUniv.Greece Dr.ArieNADLER MinistryAgr.AROIsrael Toprak/SoilScience Prof.Dr.SaitGEZGİN SelçukÜniv.ZiraatFak.Konya Prof.Dr.SelimKAPUR ÇukurovaÜniv.ZiraatFak.Adana Prof.Dr.MetinTURAN AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum Doç.Dr.PasgualeSTEDUTO FAOWaterDivisionItaly Zootekni/AnimalScience Prof.Dr.AndreasGEORGOIDUS AristotleUniv.Greece Prof.Dr.IgnacyMISZTAL BreedingandGeneticsUniversityofGeorgiaUSA Prof.Dr.KristaqKUME CenterforAgriculturalTechnologyTransferAlbania Dr.BrianKINGHORN TheIns.ofGeneticsandBioinf.Univ.ofNewEnglandAustralia Prof.Dr.IvanSTANKOV TrakiaUniv.Dept.OfAnimalSci.Bulgaria Prof.Dr.NihatÖZEN AkdenizÜniv.ZiraatFak.Antalya Prof.Dr.JozsefRATKY Res.Ins.AnimalBreed.andNut.Hungary Prof.Dr.NaciTÜZEMEN AtatürkÜniv.ZiraatFak.Erzurum

4 ( ( Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi)/)Journal)of)Tekirdag)Agricultural)Faculty)2013)10(2) İÇİNDEKİLER/CONTENTS T.Aktas,H.H.Orak,F.HasturkSahin,N.Ekinci EffectsofDifferentDryingMethodsonDryingKineticsandColorParametersofStrawberryTree(Arbutusunedo L.)Fruit FarklıKurutmaMetodlarınınKocayemişMeyvesinin(ArbutusunedoL.)KurumaKinetikleriveRenkParametreleri ÜzerineEtkileri... 1*12 O.O.Özer,U.İlkdoğan Box]JenkinsModeliYardımıylaDünyaPamukFiyatınınTahmini TheWorldCottonPriceForecastingByUsingBox*JenkinsModel... 13*20 B.C.Bilgili ÇankırıKentiKamusalYeşilAlanlarınınYeterliliğininUlaşılabilirlikYönündenDeğerlendirilmesi EvaluationofPublicGreenAreasAdequacyintheCityofÇankırıforAccessibility... 21*25 S.Selvi,A.Dağdelen,S.Kara Kazdağlarından(Balıkesir]Edremit)ToplananveÇayOlarakTüketilenTıbbiveAromatikBitkiler MedicinalandAromaticPlantsConsumedAsHerbalTeaAndCollectedFromIdaMountains(Balıkesir*Edremit)... 26*33 P.Ö.Kurt,K.Yağdı BazıİleriEkmeklikBuğday(TriticumAestivumL.)HatlarınınBursaKoşullarındaKaliteÖzellikleriYönünden PerformansınınAraştırılması InvestigatıonofQualityTraitsPerformanceofSomeAdvancedBreadWheat(TriticumAestivumL.)LinesUnderin BursaConditions... 34*43 A.Balkan,T.Gençtan EkmeklikBuğdayda(TriticumAestivumL.)OsmotikStresinÇimlenmeVeErkenFideGelişimiÜzerineEtkisi EffectOfOsmoticStressOnGerminatıonAndEarlySeedlingGrowthinBreadWheat(TriticumAestivumL.)... 44*52 M.F.Baran,B.Akbayrak TarımMakineleriHibeProgramınınKırklareliİlininMekanizasyonGelişimineEtkisi TheEffectofAgriculturalMachineryGrantProgramonMechanizationDevelopmentinKırklareli... 53*57 Ş.Doğan,İ.Aytekin,S.Boztepe AnadoluMerinosuKoyunlarındaMemeTipleriİleMemeÖzellikleri,SütVerimiVeBileşenleriArasındakiİlişkiler TheRelationshipsBetweenUdderTypesAndUdderCharacteristics,MilkYieldAndComponentsinAnatolianMerino Sheep... 58*69 A.İstanbulluoğlu,M.C.Bağdatlı,C.Arslan KaramenderesHavzasıTopraklarındaBazıAğırMetallerin(Cr,Ni,Pb)KirliliğininAraştırılması ToEvaluatedWithTrendAnalysisOfLong*AnnualRainfall:Tekirdag*CorluDistrictApplication... 70*77 A.A.Okur,H.E.Şamlı EffectsofStorageTimeAndTemperatureonEggQualityParametersandElectricalConductivitiesofEggs DepolamaSüresiveSıcaklığınınYumurtaKaliteParametreleriveElektrikİletkenliğiÜzerineEtkileri... 78*82 Ö.Karabulut,K.Bellitürk FarklıMagnezyumKaynaklarınınAsitTopraklardaYetiştirilenMısırBitkisininPotasyum]Kalsiyum]Magnezyum İçeriğineEtkisi TheEffectOfDifferentMagnesiumSourcesOnPotassium*Calsium*MagnesiumContentsOfAMaizePlantWhichis GrowninAcidSoils... 83*91 N.Y.Delice,O.Guneser,Y.K.Yuceer ConsumerExpectationandPreferenceofEzineCheese EzinePeynirindeTüketiciTercihiveBeklentisi... 92*103 S.Altıkat,A.Çelik ToprakYüzeyPürüzlülüğüÖlçümYöntemlerininKarşılaştırılması ComparativeofMeasurementMethodsOfSoilSurfaceRoughness *109

5 Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi) Journal)of)Tekirdag)Agricultural)Faculty) Kurt)ve)Yağdı))2013)10)(2)) Bazı%İleri%Ekmeklik%Buğday%(Triticum(Aestivum(L.)%Hatlarının%Bursa%Koşullarında% Kalite%Özellikleri%Yönünden%Performansının%Araştırılması% P.Ö.%Kurt*% % %K.%Yağdı UludağÜniversitesiZiraatFakültesiTarlaBitkileriBölümü,Bursa Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2009F2010 ve 2010F2011 yetiştirme döneminde Bursa ili koşullarında bazı ileri ekmeklik buğday hatlarının (Triticum aestivum L.) kalite özelliklerinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada kalite özellikleri olarak; gluten (%), gluten indeksi (%), normal sedimantasyon (ml), gecikmeli sedimantasyon(ml), düşme sayısı (sn), hektolitre ağırlığı (kg), protein oranı(%)incelenmiştir.sonuçolarak;glutenoranı(%),hektolitreağırlığı(kg)veproteinoranı(%)değerleribirlikte ele alındığında, (SBx15F4)F1, (SBx15F4)F5 ve (Gx22F1) hatlarının kalite özellikleri ortalamanın üzerinde olması nedeniylebursayöresiiçinümitvarçeşitadaylarıolduklarısonucunavarılmıştır. Anahtar%Kelimeler:Ekmeklikbuğday(TriticumaestivumL.),gluten,protein,sedimantasyon,hektolitre Investigatıon%of%Quality%Traits%Performance%of%Some%Advanced%Bread%Wheat% (Triticum%Aestivum%L.)%Lines%Under%in%Bursa%Conditions% This study which was conducted to investigate for quality traits to some advanced bread wheat lines (Triticum aestivuml.)whichwereplantedatapplicationandresearchcenter,uludaguniversityfacultyofagriculture,2009f 2010 and 2010F2011 growing season conditions in Bursa province. In this study quality characteristics such as normal sedimentation, sedimentation, falling number, gluten, gluten index, test weight, protein content were investigated.asaresultpropertiesofglutencontentand,proteincontenttakentogetheronthestriking(sbx15f4)f 1,(SBx15F4)F5and(Gx22F1)oftheaverageintermsofthequalitycharacteristicsofthelines. Key%Words:Breadwheat(TriticumaestivumL.),gluten,protein,sedimentation,testweight. *BuçalışmaYüksekLisanstezindenüretilmiştir. Giriş% Günümüzde de insan beslenmesinde kullanılan kültürbitkileriarasında,dünyadaençokekilişve üretimi yapılan ve dünya nüfusunun %35 nin temel besin maddesi buğday bitkisidir (Kırtok, 1997).Ülkemizdeekilişveüretimbakımındanilk sıralardayeralanveinsanbesiniolmasıyanında, hayvan beslenmesinde de kullanılan buğday dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artan nüfusun beslenmesinde büyük rol oynamaktadır (Yağdı,2002). Günümüze kadar yapılan buğday ıslah çalışmalarında verim artışı birinci öncelik olarak gözetilmiş ve yeni çeşitlerde verim artışı sağlanmıştır (Yağdı, 2002). Bununla beraber buğdayda tane verimi ve kalite birleştirilmesi gereken en önemli ıslah amaçlarından birisi olmalıdır (Graybosch et al. 1996, Guarda et al., 2004, Turan, 2008). Ülkemiz çok uygun buğday üretim kuşağında olmasına rağmen, kalite ve rekolte gelişmiş ülkelere oranla düşüktür. Kaliteli buğdayihtiyacınınkarşılanmasıiçindışülkelerden azımsanmayacak ölçüde buğday alımı yapılmaktadır (Daglioglu ve Tuncel 1999). Ayrıca, kaliteli buğdaya olan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle, arzu edilen verim potansiyelini gerçekleştirmek için yüksek verimli, kaliteli ve hastalıklara dayanıklı çeşitlere olan bağlılık süreklilik göstermektedir (Konak ve ark.,1999). Buğdayda kalite kavramını tek bir unsur ile tanımlamak oldukça güçtür. İstenilen kalite, ilgili meslekyadatüketimgruplarınıngereksinimlerine göre değişiklikler göstermektedir. Tüccar hektolitreağırlığının,safiyetinyüksekolmasınıve alıcısının istediği özelliklere sahip olan ürünü isterken,çiftçiiçintaneverimi,değirmenciiçinise unrandımanıönemlidir.fırıncıiçinfazlakabaran, bol su çeken ve ekmek verimi yüksek olan un tercih edilmekte (Yürür., 1998); tüketiciler ise kolay bayatlamayan, kesildiğinde ufalanmayan ve gevrek halinde kalan ekmek almayı arzulamaktadırlar. 34

6 Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi) Journal)of)Tekirdag)Agricultural)Faculty) Bu çalışma Bursa ekolojik koşullarında geliştirilen 22 ileri ekmeklik buğday (Triticum) aestivum L.) hattının bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıylayürütülmüştür. Materyal%ve%Yöntem% Çalışmada kullanılan 22 ileri ekmeklik buğday hattı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi UygulamaveAraştırmaMerkezinde2009F2010ve 2010F2011yetiştirmedönemindetesadüfblokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak ekilmiştir. Çalışmada, ele alınan hatların kalite özelliklerine ait analizler Beyab Gıda Mühendislik ÜrünleriLtd.Şti.(Bursa)laboratuarlarındatesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlamalı Kurt)ve)Yağdı))2013)10)(2)) olarakyapılmıştır.çalışmadabitkimateryaliolarak kullanılan22hatçizelge1 de,verilmiştir. Araştırmada kalite özelliklerini belirlemek için kullanılanbuğdayörneklerilaboratuartipi4valsli Chopin değirmeninde öğütülmüştür. Elde edilen un örneklerinde gluten (%), gluten İndeksi (%), normal sedimantasyon (ml), gecikmeli sedimantasyon (ml), düşme sayısı (sn), hektolitre ağırlığı(kg),proteinoranı(%)gibikaliteözellikleri incelenmiştir (Anonim, 1994; Anonim, 2001; Anonim,2008a,b,c). Bulgular%ve%Tartışma% Çalışmada ele alınan özelliklere ilişkin varyans analizisonuçlarıçizelge2,3,4 deverilmiştir. Çizelge1.Çalışmadabitkimateryaliolarakkullanılan22hattınisimlerivekısaltmaları Table1.Inthisstudy,22ofthelinenamesandabbreviationsusedinplantmaterial Hatlar Kısaltmaları Hatlar Kısaltmaları (SaraybosnaxKöksal2000)F1 (SBxK)F1 (Gönenx22F1)F7 (Gx22F1)F7 (SaraybosnaxKöksalF2000)F2 (SBxK)F2 (GönenxKöksalF2000)F2 (GxK)F2 (Saraybosnax15F4)F1 (SBx15F4)F1 (GönenxKöksalF2000)F3 (GxK)F3 (Saraybosnax15F4)F3 (SBx15F4)F3 (15F4x22F1)F4 (15F4x22F1)F4 (Saraybosnax15F4)F5 (SBx15F4)F5 (KöksalF2000xGönen) (KxG) (KöksalF2000x15F4)F1 (Kx15F4)F1 (SaraybosnaxKöksal2000) (SBxK) (KöksalF2000x15F4)F2 (Kx15F4)F2 (22F1xKöksalF2000) (22F1xK) (AtillaF12x15F4)F4 (AF12x15F4)F4 (AtillaF12xKöksalF2000) (AF12xK) (Gönenx22F1)F2 (Gx22F1)F2 (GönenxKöksalF2000) (GxK) (Gönenx22F1)F4 (Gx22F1)F4 (GönenxSaraybosna) (GxSB) (Gönenx22F1)F6 (Gx22F1)F6 (Gönenx22F1) (Gx22F1) Çizelge2.Ekmeklikbuğdaylarınkaliteözelliklerineilişkin2009F2010yılıvaryansanalizisonuçları Table2.Breadwheatqualitycharacteristicsanalysisofvarianceresultsfortheyear2009F2010 Varyasyon Kaynağı SD G.(%) G.İ.(%) N.S(ml) G.S.(ml) D.S.(sn) H.A.(kg) Hat 21 42,400** 414,45** 48,555** 211,66** 15301** 7,0277** Tekrarlama 2 1,253* 14,79 4,227** 5,86** 295** 0,8315 Hata 42 0,377 8,11 0,434 0, ,6061 Toplam 65 *:p<0,05, **: p<0,01, ( SD: Serbestlik Derecesi, G: Gluten, G.İ.: Gluten İndeks, N.S.: Normal Sedimantasyon, G.S: GecikmeliSedimantasyon,D.S.:DüşmeSayısı,H.A.:HektolitreAğırlığı) 35

7 Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi) Kurt)ve)Yağdı))2013)10)(2)) Journal)of)Tekirdag)Agricultural)Faculty) Çizelge3.Ekmeklikbuğdaylarınkaliteözelliklerineilişkin2010F2011yılıvaryansanalizisonuçları Table3.Breadwheatqualitycharacteristicsanalysisofvarianceresultsfortheyear2010F2011 Varyasyon Kaynağı SD G.(%) G.İ.(%) N.S(ml) G.S.(ml) D.S.(sn) H.A. (kg) P.O.(%) Hat 21 54,193** 547,60** 48,843** 145,86** 20630** 4,790* 2,106** Tekrarlama 2 0,235 0,65 0,061 0, ,706 0,69 Hata 42 0,178 5,64 0,315 0, ,713 0,12 Toplam 65 (P.O.:ProteinOranı) Kalite özelliklerinin 2009F2010 ve 2010F2011 yılı değerleri ile yapılan varyans analizi tablosu incelendiğinde, 2009F2010 yılına ait bütün özelliklerdehatlararasındaistatikselolarakp<0,01 olasılık düzeyinde önemlilik olduğu görülürken, 2010F2011 yılına ait varyans analizi tablosu incelendiğinde hatlar arasında hektolitre ağırlığı P<0.05 olasılık düzeyinde önemli ve diğer tüm özellikler istatistiksel olarak P<0,01 olasılık düzeyindeönemliçıkmıştır.bununlabirlikte2009f 2010 yetiştirme yılı ve birleştirilmiş yıl varyans analizi sonuçlarında sedimantasyon, gecikmeli sedimantasyon ve düşme sayısı özelliklerinin tekrarlamaları da istatistiki olarak P<0,01 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur, yalnızca 2009F 2010 yetiştirme yılında gluten oranının tekrarlamaları istatistiki olarak P<0,05 olasılık düzeyindeönemlibulunmuştur. Çalışmada,gluten(%)oranıbakımındanbirinciyıl değeleri en yüksek olan hatlar %39,27 ile (Gx22F 1)F4ve%39,40ile(SBxK),olurkenglutendeğerien düşükolanhat%23,10ile(sbxk)f1olmuşturve22 hattın birinci yıl gluten değeri ortalaması %34,55 olarakhesaplanmıştır.ilkyılınglutenindeksdeğeri ise en yüksek olan hatlar %81,00 ile (GxSB), %85,00ile(GxK),%84,33ile(SBx15F4)F1olurken gluten indeks değeri en düşük hat %38,67 ile (Gx22F1)F2 olmuştur. Gluten indeksi (%) için 22 hattın birinci yıl ortalaması %65,71 şeklinde hesaplanarak bu ortalamanın üzerinde 12 hat belirlenmiştir. Bir diğer kalite kriteri olan sedimantasyon değerleri incelendiğinde, en yüksek değere sahip hatlar 41,00 ml ile (Gx22F1)F7 ve 41,33 ml ile (Gx22F1) olurken en düşük sedimantasyon değeri 25,33 ml ile (SBxK)F1hattında saptanmıştır ve birinciyıldaki22hattınortalamadeğeri34,68ml olarakhesaplanmıştır.ortalamadeğerinüzerinde kalan 11 hat belirlenmiştir. Birinci yıl verilerine göre gecikmeli sedimantasyondeğeri en yüksek olan hatlar; 37,67 ml ile (SBx15F4)F1 ve 36,67 ml ile (22F1xK) olmuştur. En düşük gecikmeli sedimantasyondeğerine sahip hat ise 7 ml ile (GxK)F3 olmuştur. Birinci yıl ortalaması 24,91 ml olarakhesaplanmıştır. Çizelge4.Ekmeklikbuğdaylarınkaliteözelliklerineilişkinbirleştirilmişyılvaryansanalizisonuçları Table 4. The results of analysis of variance for the combined years of common wheat quality characteristics% Varyasyon SD G. G.İ.(%) N.S U.S. D.S. H.A. Kaynağı Yıl ,667** 1025,94** 201,280** 16,03** ** 1725,873** Tekerrür 4 0,744 7,72 2,144** 3,30** 164** 1,769 Hat 21 67,773** 595,29** 72,355** 181,03** 24162** 4,099** YılxHat 21 28,819** 366,76** 25,042** 176,49** 11770** 7,718** Hata 84 0,277 6,87 0,374 0, ,659 Toplam

8 Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi) Journal)of)Tekirdag)Agricultural)Faculty) Denemenin birinci yılında düşme sayısı (sn) bakımındanenyüksekdeğeri487,67snile(sbx15f 4)F5verirkenendüşükdeğeri199snile(SBxK)F1 vermiştir. Yıl ortalaması 391,68 sn olarak hesaplanmıştır ve ortalamanın üzerinde 11 hat belirlenmiştir. İncelenen bir başka özellik olan hektolitreağırlığında,enyüksekdeğer74,73kgile (SBx15F4)F1 hattında saptanırken, en düşük hektolitre ağırlığı (kg) değeri 68,33 kg ile (GxSB) hattında saptanmıştır. Yıl ortalaması 71,92 kg olarak hesaplanmıştır. Çalışmamızın birinci yılı olan 2009F2010 üretim yılında yeterli miktarda materyaleldeedilmediğibirinciyılproteinanalizi yapılamamıştır. Yapılan araştırmada ikinci yıl gluten (%) oranı bakımından en yüksek değere sahiphat;%36,47ile(sbx15f4)f5olurkenendüşük glutendeğerinesahiphatlar%21,47ile(gxsb)ve %21,90 ile (KxG) olmuştur. İkinci yıl gluten oranı ortalaması %28,28 olarak hesaplanmıştır ve ortalamanın üzerinde 11 hat tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci yılında gluten indeksi (%) bakımından en yüksek değere sahip hat; %97,33 ile (Gx22F1) olurken en düşük gluten indeks değerine sahip hat %45,00 ile (22F1xK) olmuştur. İkinciyılortalaması%71,81olarakhesaplanmıştır. İkinciyılverilerinegöreenyükseksedimantasyon değeri 41,00 ml ile (SBx15F4)F5 hattında belirlenirken en düşük sedimantasyon değeri 24,00mlile(KxG)hattındabelirlenmiştir.Yapılan araştırmada ikinci yıl gecikmeli sedimantasyon değeri bakımından ise, en yüksek değere sahip olan hat 40 ml ile (SBx15F4)F5 olarak saptanmış buna karşılık en düşük uzatmalı sediantasyon değerine sahip hat 12 ml ile (KxG) olduğu belirlenmiştir ve gecikmeli sedimantasyon ortalaması 25,40 ml olarak hesaplanmıştır. İkinci yılenyüksekdüşmesayısınasahiphat425,33sn ile (Gx22F1)F6 olurken en düşük düşme sayısına (sn)sahiphat164,00ile(af12xk)olmuştur.ikinci yıl hektolitre ağırlığı (kg) ortalaması 79,15 kg olarakhesaplanmıştırvebuortalamanınüzerinde 11 hat yer almıştır. İkinci yıl hektolitre değeri bakımındanenyüksekdeğeresahiphat81,07kg ile (GxK)F2 olurken en düşük hektolitre değerine sahip hat 76,00 kg ile (AF12xK) olmuştur. İki yılın ortalamadeğerlerinegöreenyüksekglutendeğeri %36,40 ile (Kx15F4)F2 hattında saptanırken en düşük gluten değeri ise %25,05 ile (SBxK)F1 hattındasaptanmıştır. Ünal(2002),glutenözelliğibakımından,unda%35 üzeri değerlerin yüksek, %28F35 arası iyi, %20F27 Kurt)ve)Yağdı))2013)10)(2)) arasının orta ve %20 den az değerlerin ise düşük gluten miktarı sayıldığını bildirmiştir. Yaptığımız çalışmada birleştirilmiş yıl gluten ortalama değerlerine bakıldığında hatların genel olarak iyi gluten yapısında olduğunu söylenebilmektedir. Glutenözelliğiiçinbulduğumuzdeğerler,Altınbaş ve ark. (2004), %24,1F 35,1 Kahrıman (2007), %25,3F43,6, Öztürk ve ark. (2009) un, %33,2 olarak ifade ettikleriyle uyum içindedir. Birleştirilmiş yıl için en yüksek gluten indeksine sahip hat %86,50 ile (GxK) olurken en düşük gluten indeksine sahip hat %47,83 ile (Gx22F1)F2 olmuştur ve yıl ortalaması %68,76 olarak hesaplanmıştır. Ünal (2002), ekmeklik unlarda istenilen gluten indeks değerinin %(60F90) arasındaolduğunuve%40 tandüşükdeğeresahip unlardan iyi ekmek yapılmayacağını, %(90F 100) değer veren unların ise paçal yapımında kullanıldığını bildirmiştir. Verilerimiz çalışmalaf rıyla, gluten indeks değerlerini Elagib ve ark. (2004), %(82,73F 88,40) arasında bulan, Sayalsan ve ark. (2006), %(98F99) arasında belirleyen, Mirahmetoğlu ve ark.(2007), %80,25F96,75 arasında bulan, Kahrıman (2007), %(43,7F94,3) arasında belirleyen, Menderis ve ark. (2008), %79,5, Öztürk ve ark. (2009), %81,5 arasında, olduğunu bildirmişlerdir. Bulgularımız bu çalışmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektef dir. Çalışmamızda birleştirilmiş yıl en yüksek sedimantasyon değeri 39,17 ml ile (SBx15F4)F1 hattında saptanırken en düşük sedimantasyon değeri26,83mlile(sbxk)f1hattındasaptanmıştır. Birleştirilmiş verilere göre sedimantasyon değeri ortalaması 33,37 ml olarak hesaplanmıştır. Çalışmamızda sedimantasyon ortalama değerleri 32,06 ml ile 34,68 ml arasında bulunmuştur ve sedimantasyondeğeriileilgiliyapılandahaönceki çalışmalardan Menderis ve ark. (2008), 32,58 ml, Egeselveark.(2009),21,0F34,7ml,Aydınveark. (2007), 24,5F41,8 ml, Kahrıman (2007), 26,3F62,7 ml arasında buldukları sonuçlara paralellik gösterirken,erkul(2006),16,33f24,33mlarasında, Şahin ve ark. (2006), 10,66 ml, Sayaslan ve ark. (2006), 3,2F6,2 ml arasında, Mirahmetoğlu ve ark.(2007), 23,50F30,25 ml arasında, Aydoğan ve ark.(2008),9.75mlile12.50mlarasında,şahin veark.(2008),6,1f9,0mlarasında,öztürkveark. (2009),29,9ml,DoğanveMeral(2010),14F29ml, Taghoutiveark.(2010),14F29ml,Kınabaş(2011) 17,89F27,37 ml arasında buldukları sonuçların üzerindeyeralmıştır. 37

9 Çizelge5.Ekmeklikbuğdaygenotiplerininkaliteözelliklerineilişkin2009=2010yılıdeğerleri Table5.Qualitycharacteristicsofbreadwheatgenotypesinthevaluesfortheyear2009=2010 HATLAR Gluten(%) Glutenİndeks(%) Sedimantasyon(ml) U.Sedimantasyon(ml) DüşmeSayısı(sn) HektolitreAğr.(kg) (SBxK)=1 23,10m 57,00hı 25,33j 31,00c 199,00o 72,73c=e (SBxK)=2 33,20g=ı 62,00fg 34,33ef 19,67h 464,00b 72,27c=g (SBx15=4)=1 32,67h=j 84,33a 38,67b 37,67a 405,00f 74,73a (SBx15=4)=3 34,00e=g 52,67ıj 30,00h 31,33c 272,67n 72,94b=e (SBx15=4)=5 35,90d 68,33c=e 37,00c 33,00b 487,67a 74,20ab (Kx15=4)=1 38,83ab 51,67j 29,00hı 21,00g 425,67e 69,87ıj (Kx15=4)=2 37,50c 54,00ıj 32,67g 23,00f 433,00de 73,00b=d (A=12x15=4)=4 35,70d 56,67hı 33,33fg 32,67b 378,00h 70,80hı (Gx22=1)=2 38,87ab 38,67k 36,33c 15,00j 437,33d 72,73c=e (Gx22=1)=4 39,27a 66,00d=f 33,33fg 14,67j 469,00b 71,73d=h (Gx22=1)=6 37,87bc 63,67e=g 39,00b 24,00ef 482,67a 71,40f=h (Gx22=1)=7 37,73c 71,33bc 41,00a 33,00b 436,67d 73,20bc (GxK)=2 31,33k 72,00bc 28,00I 13,33k 355,00jk 69,00jk (GxK)=3 34,97de 59,67gh 38,33b 7,00l 352,33k 70,87hı (15=4x22=1)=4 34,67ef 75,00b 36,33c 32,00bc 454,00c 72,80c=e (KxG) 32,20ı=k 70,67b=d 35,00de 20,00f 343,00l 71,80d=h (SBxK) 39,40a 55,00h=j 35,00de 17,00ı 437,67d 72,60c=f (22=1xK) 32,03jk 71,67bc 36,00cd 36,67a 390,33g 71,67e=h (A=12xK) 33,83fg 74,00b 34,00ef 21,00g 327,00m 71,73l (GxK) 30,27l 85,00a 34,00ef 31,00c 338,67l 71,20gh (GxSB) 33,13g=ı 81,00a 35,00de 25,00e 361,67ıj 68,33g (Gx22=1) 33,53gh 75,33b 41,33a 29,00d 366,67ı 72,73c=e LSD(P 0.05) 1,01 4,69 1,09 1,11 8,08 1,28 Ortalama 34,55 65,71 34,68 24,91 391,68 71,92

10 Çizelge6.Ekmeklikbuğdaygenotiplerininkaliteözelliklerineilişkin2010=2011yılıdeğerleri Table6.Qualitycharacteristicsofbreadwheatgenotypesinthevaluesfortheyear2010=2011 HATLAR Gluten(%) Glutenİndeks(%) Sedimantasyon (ml) U.Sedimantasyon (ml) DüşmeSayısı(sn) HektolitreAğr.(kg) ProteinOranı(%) (SBxK)=1 27,00ı 69,67g 28,33ı 20,67jk 322,00f 78,60a=d 10,87bc (SBxK)=2 27,90h 89,67b 35,33c 35,33b 288,00ı 79,13ab 10,10e=g (SBx15=4)=1 31,53d 60,00hı 39,67b 23,33h 274,67j 80,33ab 10,87bc (SBx15=4)=3 29,87f 74,00ef 33,33de 18,67l 322,67f 76,33cd 10,60b=e (SBx15=4)=5 36,47a 67,33g 41,00a 40,00a 299,67h 78,00b=d 11,80a (Kx15=4)=1 27,87h 63,33h 25,67k 26,00g 356,67d 78,53a=d 10,50c=f (Kx15=4)=2 35,10b 68,67g 36,00c 32,00cd 307,67g 78,07b=d 10,00f=g (A=12x15=4)=4 22,50l 68,20h 30,00h 28,20f 220,00m 80,40ab 10,57b=f (Gx22=1)=2 33,93c 57,00j 31,00g 28,67f 329,67e 78,93a=c 10,87bc (Gx22=1)=4 28,80g 75,0ef 30,00e 23,00h 322,00f 78,83a=c 10,47c=f (Gx22=1)=6 31,47de 56,00j 33,67de 22,00ı 425,33a 80,00ab 10,47c=f (Gx22=1)=7 29,10g 73,67f 33,33de 31,67de 263,00l 79,20ab 10,90bc (GxK)=2 26,47ı 62,33h 27,00j 15,67n 269,00k 81,07a 10,10e=g (GxK)=3 23,40k 89,67b 30,67gh 31,33de 167,67o 79,40ab 9,70g (15=4x22=1)=4 29,27fg 83,33d 33,67de 26,33g 366,67c 79,13ab 10,07e=g (KxG) 21,90l 68,67g 24,00l 12,00o 215,33m 80,27ab 10,17e=g (SBxK) 30,83e 77,67e 34,00d 31,00e 265,33kl 80,40ab 10,77b=d (22=1xK) 31,57d 45,00k 33,00e 17,00m 277,00j 79,00a=c 10,40c=f (A=12xK) 25,27j 59,67h=j 30,00h 20,00k 164,67o 76,00d 10,27d=g (GxK) 25,50j 88,00bc 30,00h 29,00f 177,00n 80,20ab 10,83b=d (GxSB) 21,47l 85,67cd 32,00f 26,00g 367,00d 80,07ab 10,47c=f (Gx22=1) 24,93j 97,33a 33,67de 21,00j 210,00m 79,53ab 11,10b LSD(P 0.05) 0,70 3,91 0,93 0,99 5,47 2,71 0,57 Ortalama 28,28 71,81 32,06 25,40 268,68 79,15 10,54

11 Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi) Journal)of)Tekirdag)Agricultural)Faculty) Çalışmamızda sedimantasyon ortalama değerleri 32,06 ml ile 34,68 ml arasında bulunmuştur ve sedimantasyondeğeriileilgiliyapılandahaönceki çalışmalardan Menderis ve ark. (2008), 32,58 ml, Egeselveark.(2009),21,0L34,7ml,Şahinveark. (2006),10,66ml,Sayaslanveark.(2006),3,2L6,2 ml arasında, Mirahmetoğlu ve ark.(2007), 23,50L 30,25mlarasında,Aydoğanveark.(2008),9.75ml ile12.50mlarasında,şahinveark.(2008),6,1l9,0 mlarasında,öztürkveark.(2009),29,9ml,doğan ve Meral (2010), 14L29 ml, Taghouti ve ark. (2010), 14L29 ml, Kınabaş (2011) 17,89L27,37 ml arasında buldukları sonuçların üzerinde yer almıştır. Çalışmamızda iki yılın ortalama değerlerini alarak yaptığımız gecikmeli sedimantasyon sonuçları incelendiğinde en yüksek değere sahip hattın 36,50mlile(SBx15L4)L5olurkenendüşükdeğere sahip hattın 14,50 ml ile (GxK)L2 olduğu tespit edilmiştir. İki yılın ortalaması 25,16 ml olarak hesaplanmıştır ve 22 hat 14 grup oluşturmuştur. Bu özellik bakımından yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde ise, Bilgin (2001), 18,50L34,83 ml arasında, Kahrıman (2007), 26L66 ml arasında, Egesel ve ark. (2009), 21,0L34,7 ml arasında, Kınabaş(2011),13,26L31,70mlarasında,değerler eldeettiğigörülmektedir. Düşme sayısı özelliğinde iki yılın ortalama değerleri ele alındığında 22 hat 16 grup oluşturmuştur ve ortalamaları 330,18 sn olarak hesaplanmıştır. Bu ortalamanın üzerinde 12 hat yeralmıştır.22hatiçerisindendüşmesayısıençok olanhatbirinciveikinciyıldaolduğugibi454snile (Gx22L1)L6, olurken düşme sayısı en düşük hat ikinciyıldaise214,33snile(gxsb)hattıolmuştur. Çalışma, daha önce düşme sayısıyla ilgili yapılan çalışmalarda belirtilen, Genç ve ark. (1997), 255L 270snarasında,BojnanskaveFrancakova(2002), 317 sn, Erkul (2006), 151,67L425 sn arasında, Sayaslan ve ark. (2006), 78L492 sn arasında bulduklarısonuçlaraparalellikgöstermiştir. Hektolitre ağırlığı, buğdayın kalitesi üzerine etkili olan en yaygın faktörlerden birisidir. Birim hacim buğdayın ağırlığı olarak ifade edilmektedir. Bu özellik ile tanenin yoğunluğu şekli ve büyüklüğü arasındasıkıbirilişkivardır(seçkin,1970).ayrıca hektolitre ağırlığı buğdayın un randımanını etkileyen önemli kriterdir ve çeşit, çevre şartları, Kurt)ve)Yağdı))2013)10)(2)) kültürel uygulamalar, yatma, hastalık ve zararlı gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir (Şener ve ark. 1997; Atlı., 1999; Sade ve ark., 1999). Hektolitreağırlığıiçinbirleştirilmişdeğerleregöre enyüksekhektolitreağırlığı77,53kgile(sbx15l4)l 1hattındasaptanırkenendüşükhektolitreağırlığı değeri ise 73,88 kg ile (AL12xK) hattında saptanmıştır. Hektolitre ağırlığıyla yapılan diğer çalışmalarda; Kahrıman (2007), 80,1L86,3 kg arasında,kahramanveark.(2008),79,33l84,89kg arasında, Öztürk ve ark. (2009), 80,3 kg, olarak buldukları değerlerle çalışmamızda bulduğumuz değerlerinüzerindeyeralmışlardır. Sonuç Protein miktarı, buğday kalitesini belirlemede en yaygın olarak kullanılan kriterdir. Protein miktarı çevreselvekalıtsalfaktörlerebağlıolmaktaveen önemliçevreselfaktörlerintoprakverimliliği,yağış miktarı dağılımı ve zamanı, sıcaklık ve hastalıklar olduğubelirtilmektedir(pomeranz,1971;bushuk, 1982). Ünal (2002), buğdayda protein miktarının tür, çeşit ve çevre koşulları ve üretim tekniğine bağlı olarak %6L22 arasında olduğunu ve yurdumuzda protein miktarının topbaşlarda %9L 13, ekmeklik buğdaylarda %10L15, makarnalık buğdaylarda %11L17 arasında değiştiğini bildirmektedir. Çalışmamızda yer alan hatların protein oranı ortalaması %10,54 olarak bulunmuştur ve genel olarak bu bulgularla uyum içerisindedir. Denemeye aldığımız genotiplerden (SBx15L4)L5, %11,80 en yüksek protein oranına sahip hat olurken, (GxK)L3, %9,70 en düşük protein oranına sahip hat olmuştur. Protein analiziyle ilgili daha önce yapılan çalışmalarda, Yağdı (2004), %11,85L13,44 arasında, Doğan ve ark.(2005),%8,2ile9,9arasında,sayaslanveark. (2006),%14,2L10,9arasında,Şahinveark.(2006), %12,2,Erkul(2006),10,39L13,33%arasında,Aydın ve ark. (2007), %12,4L13,3 arasında, Aydoğan ve ark. (2007), %13,66, Kahraman ve ark. (2008), %12,13L15,20 arasında, Şahin ve ark. (2008), %13,7L14,8 arasında, Yazar ve ark. (2008), oranı %13,2ile%14,2arasında,Aydoğanveark.(2008), %11.03 ile %13.10 arasında Menderis ve ark. (2008), %11,79, Öztürk ve ark. (2009), %12,8, proteindeğerleribulmuşlardır. 40

12 Çizelge7.Ekmeklikbuğdaygenotiplerininkaliteözelliklerineilişkinbirleştirilmişyıldeğerleri Table7.Valuesforthecombinedyearsofqualitycharacteristicsofbreadwheatgenotypes HATLAR Gluten(%) Glutenindeks(%) Sedimantasyon(ml) U.Sedimantasyon(ml) DüşmeSayısı(sn) HektolitreAğr.(kg) (SBxK)R1 25,05l 63,33jk 26,83ı 25,83f 260,50n 75,67bRd (SBxK)R2 30,55g 75,83d 34,83d 27,50e 376,00e 75,70bc (SBx15R4)R1 32,10f 72,17ef 39,17a 30,50c 339,83h 77,53a (SBx15R4)R3 31,93f 63,33jk 31,67g 25,00g 297,67k 74,63cRe (SBx15R4)R5 36,18ab 67,83gRı 39,00a 36,50a 393,67c 76,10aRc (Kx15R4)R1 33,35e 57,50gRı 27,33ı 23,50hı 391,17c 74,20de (Kx15R4)R2 36,30a 61,33kl 34,33de 27,50e 370,33f 75,53bRd (AR12x15R4)R4 29,10hı 62,44jk 31,67g 30,44c 299,00l 75,60bRd (Gx22R1)R2 36,40a 47,83m 33,67ef 21,83j 383,50d 75,83bc (Gx22R1)R4 34,03d 70,50fg 31,67g 18,83l 395,50c 75,28bRe (Gx22R1)R6 34,67c 59,83l 36,33c 23,00ı 454,00a 75,70bc (Gx22R1)R7 33,42e 72,50ef 37,17b 32,33b 349,83g 76,20ab (GxK)R2 28,90ı 67,17hı 27,50ı 14,50n 312,00j 75,03bRe (GxK)R3 29,18hı 74,67de 34,50d 19,16l 260,00n 75,13bRe (15R4x22R1)R4 31,97f 79,17c 35,00d 29,17d 410,33b 75,97bc (KxG) 27,05k 69,67fRh 29,50h 16,00m 279,17m 76,03bc (SBxK) 35,12c 66,33ıj 34,50d 24,00h 351,50g 76,50ab (22R1xK) 31,80f 58,33lm 34,50d 26,83e 333,67ı 75,33bRe (AR12xK) 29,55h 66,83hı 32,00g 20,50k 245,83o 73,88e (GxK) 27,88j 86,50a 32,00g 30,00c 257,83n 75,70bc (GxSB) 27,30jk 83,33b 33,50f 25,50fg 214,33p 74,20de (Gx22R1) 29,23hı 86,33ab 37,50b 25,00g 288,33l 76,13ab LSD(P 0.05) 0,55 3,01 0,70 0,74 4,73 1,48 Ortalama 31,41 68,76 33,37 25,16 330,18 75,45

13 Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi) Journal)of)Tekirdag)Agricultural)Faculty) Ülkemiz için önemli bir tarım ürünü olan buğday bitkisinde pek çok amaç ile ıslah çalışması yapılmıştır. Günümüzde, buğdayda tane verimi kadar kalite özellikleri de giderek önem kazanmaktadır. Buğdayda ekmeklik kalitesini belirlemede genel olarak protein miktarı önemli bir kalite kriteri olarak kabul edilmiştir. Ancak protein miktarının yanı sıra gluten miktarı, sedimantasyon, düşme sayısı gibi parametrelerinde değerlendirmeye alınması gerekmektedir(erkul2006). Ülkemizde buğday üretimi yeterli miktarda olmasına karşın, ekmek yapımı için gerekli olan yüksek kalitede buğday unu gereksinmemizi yeterincekarşılayamamaktayız.nitekimülkemizde yetiştirilen buğdayların %90M95 i un yapımında kullanılmakta, %5M10 luk açık ise yurt dışından kaliteli un dışalımı ile karşılanmaktadır (Erkul, 2006). Günümüzde, kullanım alanlarına göre farklı özelliklere sahip buğday üretimi yapılması gerekmekte olup, günlük diyetlerde yer alan buğday ürünlerinin kalitesini artırmak amacıyla farklı değerlendirmelerin ve tespitlerin de yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Kaynaklar( Anonim Determination of wet gluten quantity and quality (gluten ındex ac. to perten) of whole wheatmealandwheatflour(triticumaestivum).icc StandardNo:155. Anonim BuğdayMSedimentasyon endeksi tayinim Zeleny Deneyi. Türk Standartları Enstitüsü. TS 4867 ISO5529. Anonim. 2008a. Buğday ve buğday unumgluten içeriği. TürkStandartlarıEnstitüsü.TSENISO21415M1. Anomim. 2008b. Buğday unum kuru gluten. Türk StandartlarıEnstitüsü.TSENISO21415M3. Anonim. 2008c. Buğday sedimantasyon endeksi tayinim Zeleny Deneyi Türk Standartları Enstitüsü. TS 4867 ISO217M1. Altınbaş, M., Tosun, M., Yüce, S., Konak, C., Köse, E., Can, R.A Ekmeklik buğdayda (T. aestivum L.) taneverimivebazıkaliteözellikleriüzerindegenotip ve lokasyonetkileri.egeüniversitesiziraat Fakültesi Dergisi.41.1:65M74. Atlı, A Buğday ve ürünleri kalitesi, Orta Anadolu da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm YollarıSempozyumuBildirileri.498M506. Aydın, N., Bayramoğlu, H.O., Özcan, H Bazı ekmeklik buğday genotiplerinin verim ve başlıca kalite özelliklerinin belirlenmesi. OMÜ. Zir. Fak. Dergisi,22(2): Aydoğan, S., Göçmen Akçacık, A., Şahin, M., Kaya, Y Ekmeklikbuğday(T.aestivumL.)genotiplerinM Kurt)ve)Yağdı))2013)10)(2)) günümüzdebuğdayfiyatlandırılmasındakullanılan parametreler arasında, çeşitlerin laboratuar analizlerine dayalı un kalite özellikleri de dikkate alınmaktadır. Farklı bölgelerde yetiştirilen ve o bölgeye uyumu denenen çeşitlerin ileri kalite özellikleri (protein oranı, gluten miktarı, gluten indeks değeri, sedimantasyon ve beklemeli sedimantasyon değeri) bakımından da değerlendirilmesidoğruçeşitseçimiaçısındanbir gerekliliktir (Egesel ve ark. 2009). Bilindiği gibi ekmeklik buğday kalitesi değirmenci, fırıncı ve üretici için farklı yönleri ile önem arz etmektedir (Yağdı,2004). Sonuçolarakbazıileriekmeklikbuğday(Triticum aestivum L.) hatlarının Bursa koşullarında kalite özellikleri yönünden performanslarının araştırılması amacıyla yürütülen bu çalışmada, gluten oranı (%), sedimantasyon değeri (ml), hektolitre ağırlığı (kg) ve protein oranı (%) değerleri birlikte ele alındığında; ortalama değerlerigenelortalamanınüzerindeolan(sbx15m 4)M1,(SBx15M4)M5ile(Gx22M1)ileriekmeklikbuğday hatlarının Bursa ili için ümitvar çeşit adayları oldukları söylenebilir. de verim ve bazı kalite özellikleri arasındaki ilişkiler. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (2007),16(2):21M30. Aydoğan, S., Şahin. M., Akçacık. G.A Konya şartlarınauygunekmeklikbuğdaygenotiplerinintane verimi ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. BitkiselAraştırmaDergisi(2008),1(1);1M6. Bilgin, O Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarında genetik uzaklıklar, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Doktora Tezi,TrakyaÜniversitesi,FenBilimleriEnstitüsü,Tarla BitkileriAnabilimDalı,Tekirdağ. Bojnanska, T., Francakova, H The use of spelt wheat (Triticum spelta L.) for baking applications. RostlınnáVýroba,48(4): Bushuk, W., Gram and oilseeds. Third Edinen Canadian International Grains Insüiude. Manitoba. 18M25. Daglioglu, O., Tuncel, M Macro and micro mineral contents of Turkish bread types. Molecular NutritionFoodResearch,43(1):61M62. Doğan,İ.S.,Uğur,T.2005.Vanveçevresindeyetiştirilen bazı buğdayların bisküvilik kalitesi üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TarımBilimleriDergisi(J.Agric.Sci.),15(2):139M148. Doğan, İ. S., Meral, R Wheat and oat as an antioxidant. Proceedings of Bosphorus 2008 ICC InternationalConference,April24M26,p

14 Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi) Journal)of)Tekirdag)Agricultural)Faculty) Egesel, C. Ö., Kahrıma F., Tayyar S. Baytekin H Ekmeklik buğdayda un kalite özellikleri ile dane verimininkarşılıklıetkileşimleriveuygunçeşitseçimi. AnadoluTarımBilim.Derg.,24(2):76M83. Elagib, E., Bureng, E.,Mohamed, B Proteins and baking quality of three sudanese wheat cultivars ı. the relationship between protein soluble fractions andbreadmakingpropertiesu.ofk.j.agric.sic.12 (3). Erkul,A.2006.Sulamalıkoşullardaileriekmeklikbuğday (Triticum aestivum) hatlarının tane verimi ve bazı kaliteözelliklerininbelirlenmesi.adüziraatfakültesi Dergisi,3(1): Graybosch, R.A., C.J. Peterson, D.R. Shelton and P.S. Baezinger Genotypic and environmental modification of wheat flour protein composition in relationtoendmusequality.cropsci.36:269m300. Genç, S. Özer, H. Özkan, T. Yagbasanlar, O. Kola, F. Toklu, A. Altan, Bazı ekmeklik buğday triticale hatlarının bazı fiziksel, kimyasal ve teknolojik özelliklerinin saptanması üzerine bir araştırma. Türkiye2.TarlaBitkileriKongresi,Samsun,550M552. Guarda,G.,S.PadovanandG.Delogu.2004.Grainyield, nitrogenmuseefficiencyandbakingqualityofoldand modern Italian breadmwheat cultivars grown at different nitrogen levels. Eur. J.Agronomy, 21:181M 192. Kahraman,T.,Avcı,R.,Öztürk,İ.2008.Islahçalışmaları sonucu geliştirilen bazı ekmeklik buğday hatlarının tane verimi ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. ÜlkeselTahılSempozyumu,2M5Haziran,KONYA. Kahrıman, F Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin verim ve kalite değerlerinin belirlenmesi. Y.Lisans Tezi,Ç.O.M.Ü.,FenBilimleriEnstitüsü,TarlaBitkileri, AnaBilimDalıÇanakkale. Kınabaş, S Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde farklı tavlama rutubeti ve sürelerinin kaliteözellikleriüzerineetkileri.y.lisanstezi,uüfen BilimleriEntitüsü,TarlaBitkileriAnaBilimDalı,Bursa. Kırtok,Y.1982.Çukurova nıntabanvekıraçkoşullarında ekim zamanı, azot miktarı ve ekim sıklığının ki arpa çeşidindeverimveverimunsurlarınaetkileriüzerine araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı,13(3):3 4. Konak, C., M. Akça ve I.Turgut Aydın ili koşullarına uyumlu buğday çeşitlerinin belirlenmesi. Türkiye3.TarlaBitkileriKongresi.1:87M90. Menderis,M.,Atlı,A.,Köten,M.,Kılıç,H.2008.Gluten İndeks Değeri ve Yaş Gluten/ Protein Oranı ile ekmeklik buğday kalite değerlendirmesi. HR. Ü.Z.F. Dergisi,12(3):57M64. Mirahmetoğlu, D., Doğan, İ.S., Meral, R Van ilindeki un fabrikalarının değerlendirilmesi. Gıda TeknolojileriElektronikDergisi,(1):25M33. Öztürk, İ., Avcı, R., Turhan. K., Beşer, N Trakya Bölgesi nde üretilen bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin verim ve verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Bitkisel AraştırmaDergisi(2009)2: ( Kurt)ve)Yağdı))2013)10)(2)) Pomeranz, Y.Z., Chemistry and Technology. AmericanAssociationofCerealChem.45M52. Sade, B., Topal, A. ve Soylu, S., Konya sulu koşullarında yetiştirilebilecek makarnalık buğday çeşitlerinin belirlenmesi. Orta Anadolu da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 91M96. Sayalsan,A.Seib,P.A.,Chung,O.K.2006.WetMmilling properties of waxy wheat flours by two laboratory methods.journaloffoodengineering,72: Şahin, M., Aydoğan, Seydi., Göçmen Akçacık, A Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Konya kuru koşullarında verim ve kalite yönüyle stabilite yeteneklerininbelirlenmesi.bitkiselaraştırmadergisi (2006)1:16 22 Şahin, M., Aydoğan, Seydi., Göçmen Akçacık, A Konya şartlarına uygun ekmeklik buğday genotiplerinintaneverimivebazıkaliteözelliklerinin belirlenmesi.bitkiselaraştırmadergisi(2008)1:1 6 Seçkin, R., Buğdayın bileşimi ve kalitesine etki yapan faktörler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.Yay.No.430KonferanslarSerisi8. Şener,O.,M.Kılınç,T.Yağbasanlar,H.GözübenliveU. Karadavut Hatay koşullarında bazı ekmeklik (TriticumaestivumL.EmThell)vemakarnalıkbuğday (TriticumdurumDesf)çeşitvehatlarınınsaptanması. TürkiyeII.TarlaBitkileriKongresi,1M5. Taghouti,M.,Gaboun,F.,Nsarellah,N.,Rhib,R.,ElMHilal, M., Kamarl, M., AbbadMAndaloussil, F., Udupa, S.M GenotypexEnvironmentinteractionforquality traits in durum wheat cultivars adapted to different environments. African Journal of Biotechnology, 9(21):3054M3062. Turan, İ Kahramanmaraş koşullarında bazı buğday, arpa ve tritikale çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Y.Lisans Tezi. KSİÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş. Ünal, S., 2002., Buğdayda Kalitenin Önemi ve Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler. Hububat ÜrünleriTeknolojisiKongreveSergisi.,Gaziantep.3M 4Ekim M37. Yağdı, K Bursa koşullarında yetiştirilen ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarının stabilite parametrelerinin saptanması üzerine bir araştırma.u.ü.zir.fak.derg.,(2002)16:51m57. Yağdı, K Bursa koşullarında geliştirilen ekmeklik buğday(triticumaestivuml.) hatlarınınbazıkaliteözelliklerininaraştırılması.u.ü.zir. Fak.Derg.,18(1):11M23. Yazar, S., Karadoğan, T Bazı makarnalık buğday genotiplerininortaanadolubölgesinintabanvekıraç arazi koşullarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat FakültesiDergisi3(2):32M4. Yürür, N Serin İklim TahıllarıMI. U.Ü. Zir. Fak. Yayınları.Yay.No:7M030M0256,Bursa. 43

Bazı İleri Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bursa Koşullarında Verim Özellikleri Yönünden Performansının Araştırılması

Bazı İleri Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bursa Koşullarında Verim Özellikleri Yönünden Performansının Araştırılması U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 2, 19-31 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı İleri Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bursa Koşullarında Verim

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Karadeniz Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Karadeniz Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (3) 257-262 Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Karadeniz Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Nevzat AYDIN 1 H. Orhan BAYRAMOĞLU

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2013, 22 (2): 41-58 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite

Detaylı

Yusuf DOĞAN* Muhammet Beşir CETİZ

Yusuf DOĞAN* Muhammet Beşir CETİZ YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2015, 25(3): 304-311 Geliş Tarihi (Received): 16.06.2015 Kabul Tarihi (Accepted): 05.09.2015 Araştırma Makalesi/Research Article (Orjinal Paper) Türkiye de Tescil Edilmiş

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

Nevzat AYDIN Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun. Zeki MUT OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun

Nevzat AYDIN Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun. Zeki MUT OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(2):45-51 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(2):45-51 SAMSUN VE AMASYA KOŞULLARINDA EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Tavlama Rutubeti ve Sürelerinin Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri *

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Tavlama Rutubeti ve Sürelerinin Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 2, 33-44 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Tavlama Rutubeti ve Sürelerinin

Detaylı

Yozgat Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yozgat Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (1):35-43, 2015 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Yozgat Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin

Detaylı

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU ANK-24/13 ES13KE-1 Ankara-2016 ANK-24/13 VE ES13KE-1

Detaylı

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 51-57 Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Köksal

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi Seydi Aydoğan Mehmet Şahin Aysun Göçmen Akçacık Seyfi Taner Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, KONYA Özet

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE BAŞLICA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE BAŞLICA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(2):193-201 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(2):193-201 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE BAŞLICA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Zeki

Detaylı

Ekmeklik buğdayda Mini SDS (Sodyum Dodesil Sülfat) sedimantasyon testi ile bazı kalite özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

Ekmeklik buğdayda Mini SDS (Sodyum Dodesil Sülfat) sedimantasyon testi ile bazı kalite özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi Bitkisel Araştırma Dergisi (2004) 2: 1 5 Journal of Crop Research Ekmeklik buğdayda Mini SDS (Sodyum Dodesil Sülfat) sedimantasyon testi ile bazı kalite özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Hayrettin

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU LEUTA RENATA VIKTORIA Ankara-2016 LEUTA, RENATA VE VIKTORIA EKMEKLİK

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması *

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 2, 1-14 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerine Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerine Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 2(2): 123-127 123 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerine Etkisi Seydi Aydoğan 1,*, Süleyman Soylu 2 1 Bahri Dağdaş

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/ResearchArticle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

JOURNAL of AGRICULTURAL

JOURNAL of AGRICULTURAL TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com İleri Kademe Makarnalık Buğday Hatlarının Farklı Çevrelerde Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin

Detaylı

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi ISSN: 2458-8377 Selcuk J Agr Food Sci, (2017) 31 (2), 8-13 DOI: 10.15316/SJAFS.2017.13 8 Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Arpa Genotiplerinin Farklı

Detaylı

Bazı Tritikale (X Triticosecale Wittmack) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Tritikale (X Triticosecale Wittmack) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi dergipark.gov.tr/tutad Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res 2017, 4(1): 43-49 TÜTAD ISSN: 2148-2306 e-issn: 2528-858X doi: 10.19159/tutad.300616

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 86-93 Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi Fahri Sönmez A.Safi Kıral Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Dr. Rukiye KARA Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (0344) 2376020- Dahili: 130 E-mail Doğum Tarihi-Yeri rukiye.kara@gthb.gov.tr Kahramanmaraş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Ekmeklik buğday çeşitlerinin dane verimi, bazı kimyasal ve reolojik özellikleri üzerine bir araştırma

Ekmeklik buğday çeşitlerinin dane verimi, bazı kimyasal ve reolojik özellikleri üzerine bir araştırma Bitkisel Araştırma Dergisi (2010) 1: 1 7 Journal of Crop Research Ekmeklik buğday çeşitlerinin dane verimi, bazı kimyasal ve reolojik özellikleri üzerine bir araştırma Seydi AYDOĞAN a,* Aysun GÖÇMEN AKÇACIK

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya-Türkiye

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya-Türkiye Orta Anadolu Sulu ve Kuru Koşulları İçin Tescil Edilmiş Makarnalık Buğday lerinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Yönüyle Çok Yıllık Performanslarının Belirlenmesi Mehmet ŞAHİN a Seydi AYDOĞAN a Aysun

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

TÜRKİYE VII. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ

TÜRKİYE VII. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ VE TARLA BİTKİLERİ BİLİMİ DERNEĞİ Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi 25-2727 Haziran 2007 Erzurum TÜRKİYE VII. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLER

Detaylı

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU NX23205 LG5555CLP LG5452HO CL LG5566CL ES Terramis CL ES Novamis CL ES Grafic

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE ISSN: 1302-4310 E-ISSN: 2146-8176 CİLT VOLUME 22 SAYI NUMBER 2 2013 TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 13 (1) 17-21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim

Detaylı

BİGA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN FARKLI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİT VE HATLARININ VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI

BİGA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN FARKLI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİT VE HATLARININ VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(3), 405-409 BİGA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN FARKLI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİT VE HATLARININ VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDAN ELDE EDİLEN UN PASAJLARININ HAMUR REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE EKMEKÇİLİK KALİTESİ

BİR UN FABRİKASINDAN ELDE EDİLEN UN PASAJLARININ HAMUR REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE EKMEKÇİLİK KALİTESİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 28 (1), 83-93, 1997 BİR UN FABRİKASINDAN ELDE EDİLEN UN PASAJLARININ HAMUR REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE EKMEKÇİLİK KALİTESİ H. Gürbüz KOTANCILAR İlyas ÇELİK Zeki ERTUGAY Atatürk

Detaylı

GÖLLER BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GÖLLER BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GÖLLER BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Hülya GÜL 1 *, Sultan Acun 2, Sinem Türk 3, Ayşe Öztürk 1, Burhan Kara 4 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences. Konya Ekolojisinde Bazı Makarnalık Buğday Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences. Konya Ekolojisinde Bazı Makarnalık Buğday Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ISSN: 2458-8377 Selcuk J Agr Food Sci, (2017) 31 (2), 27-36 DOI: 10.15316/SJAFS.2017.16 27 Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Konya Ekolojisinde Bazı

Detaylı

Tokat-Zile Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi*

Tokat-Zile Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi* Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 251-256 EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne Zararına Dayanım Yönünden İncelenmesi

Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne Zararına Dayanım Yönünden İncelenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):117-122 Araştırma Makalesi (Research Article) Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne Zararına

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Ekmeklik Buğdayda (T.aestivum L.) Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Genotip ve Lokasyon Etkileri

Ekmeklik Buğdayda (T.aestivum L.) Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Genotip ve Lokasyon Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1): 65-74 ISSN 1018-8851 Ekmeklik Buğdayda (T.aestivum L.) Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Genotip ve Lokasyon Etkileri Metin ALTINBAŞ 1 Muzaffer

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU TR 5825 Ankara-2016 TR 5825 MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

KIRGIZ 95 KIŞLIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE SEDİMANTASYON, GLUTEN ve GLUTEN İNDEKSİNE YAPRAK GÜBRELERİNİN ETKİSİ

KIRGIZ 95 KIŞLIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE SEDİMANTASYON, GLUTEN ve GLUTEN İNDEKSİNE YAPRAK GÜBRELERİNİN ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(1), 75-80 KIRGIZ 95 KIŞLIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE SEDİMANTASYON, GLUTEN ve GLUTEN İNDEKSİNE YAPRAK GÜBRELERİNİN ETKİSİ Gülcan KINACI Engin KINACI Osmangazi

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU TEA 1765-2012 Ankara-2016 TEA 1765-2012 ALTI SIRALI ARPA ÇEŞİT

Detaylı

Anadolu Ekmeklik J. buğdayda Agric. Sci., 2009, un kalite 24(2):76-83. özellikleri ile dane veriminin karşılıklı etkileşimleri ve uygun çeşit seçimi

Anadolu Ekmeklik J. buğdayda Agric. Sci., 2009, un kalite 24(2):76-83. özellikleri ile dane veriminin karşılıklı etkileşimleri ve uygun çeşit seçimi Anadolu Tarım Bilim Derg., 2009, 24(2):76-83. Anadolu Ekmeklik J. buğdayda Agric. Sci., 2009, un kalite 24(2):76-83. özellikleri ile dane veriminin karşılıklı etkileşimleri ve uygun çeşit seçimi Araştırma

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

İLERİ KADEME MAKARNALIK BUĞDAY HATLARINDA TANE VERİMİ VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İLERİ KADEME MAKARNALIK BUĞDAY HATLARINDA TANE VERİMİ VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan, 2011 İLERİ KADEME MAKARNALIK BUĞDAY HATLARINDA TANE VERİMİ VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Seydi AYDOĞAN 1* Mehmet

Detaylı

EKMEKLĐK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GE OTĐPLERĐ Đ TA E VERĐMĐ ĐLE BAZI KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐ E GE OTĐP ve LOKASYO ETKĐLERĐ

EKMEKLĐK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GE OTĐPLERĐ Đ TA E VERĐMĐ ĐLE BAZI KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐ E GE OTĐP ve LOKASYO ETKĐLERĐ Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2009,24(2):84-92 Anadolu J. Agric. Sci., 2009,24(2):84-92 Araştırma Research EKMEKLĐK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GE OTĐPLERĐ Đ TA E VERĐMĐ ĐLE BAZI KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐ

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 10-16 ISSN:1309-0550 Konya Koşullarına Uygun Yüksek Verimli ve Kaliteli Arpa inin

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Güneydoğu Anadolu Bölgesi suluda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Olgun-13 çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu

Detaylı

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Tritikalenin Önemi : Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü suzersami@yahoo.com Tritikale

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Kırklareli Ekolojik Koşullarında Makarnalık Buğday Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Kırklareli Ekolojik Koşullarında Makarnalık Buğday Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Kırklareli Ekolojik Koşullarında Makarnalık Buğday Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 93-97, 2012 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Bazı İleri Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Hatlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi *

Bazı İleri Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Hatlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19 (2): 69-81 Bazı İleri Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Hatlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi * Elif SÖZEN ** Köksal YAĞDI ** ÖZET Bu araştırma Bursa

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 75-79 Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi Ali Safi KIRAL Aynur ÇELİK

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER 1- LS 1294 2- LS 1295 3- LS 1296 4- LS 1297 5- HI 1285 6- Varios(MA

Detaylı

TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN DEĞİŞİK TİPTE UNLARIN MİNERAL MADDE MİKTARLARI

TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN DEĞİŞİK TİPTE UNLARIN MİNERAL MADDE MİKTARLARI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 1 : 91-96 TÜRKİYE

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 91-97, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 91-97, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.23066

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(4): 178-182, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite

Detaylı

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 82 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu Vahdettin

Detaylı

SERİN İKLİM TAHILLARI ÇEŞİT TESCİL RAPORU

SERİN İKLİM TAHILLARI ÇEŞİT TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ SERİN İKLİM TAHILLARI ÇEŞİT TESCİL RAPORU 2015 ANKARA - 2015 TTSM Yayın Kurulu

Detaylı

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Koşullarında Bazı

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012) 69-75

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012) 69-75 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 69-75 Quality analysis of Turkey in bread wheat by ınterpolation technique Research article/araştırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

Ekmekçilik Açısından Una Bakıldığında Şu Kriterler Önem Arz Eder

Ekmekçilik Açısından Una Bakıldığında Şu Kriterler Önem Arz Eder Ekmekçilik Açısından Una Bakıldığında Şu Kriterler Önem Arz Eder Unun protein kalitesi ve miktarı Unun normal nişasta ve zedelenmiş nişasta miktarı Unda bulunacak enzim miktarı (diastatik aktivitesi) Unun

Detaylı

T.dicoccoides x T.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri

T.dicoccoides x T.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(2):49-56 ISSN 1018-8851 T.dicoccoides x T.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri Muzaffer TOSUN 1 Metin ALTINBAŞ 2 Summary Gene Effects

Detaylı

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),40-47 Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri M. ATAK 1,

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

Influence on Grain Protein and Some Physics-chemical Quality in Flour of Late- Season Nitrogen Application in Wheat

Influence on Grain Protein and Some Physics-chemical Quality in Flour of Late- Season Nitrogen Application in Wheat Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-1 (2009),25-32 Buğdayda Geç Dönemde Azot Uygulamasının Tane Protein ve Unda Bazı Fizikokimyasal Özelliklere Etkisi Burhan KARA 1 *, Halef

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ NO GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ KİMYASAL ANALİZLER Kod No :LS/16 Rev No :02 Rev Tarihi :01.02.16 Yayın Tarihi :06.11. 1 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 11-23 Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması Köksal YAĞDI * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) 77-89 ISSN:1300-5774 ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Hat ve Çeşitlerinde Uyum Yetenekleri Üzerine Araştırmalar *

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Hat ve Çeşitlerinde Uyum Yetenekleri Üzerine Araştırmalar * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 225-234 Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Hat ve Çeşitlerinde Uyum Yetenekleri Üzerine Araştırmalar * Arzu BALCI** İlhan TURGUT*** ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Zirai İlaç Alet Yaprak Gübreleri Tohumculuk SÖNMEZ 2001 / KATE 1 / BEZOSTAJA 1 / ÇEŞİT 1252 SÖNMEZ 2011 / KATE 1 / BEZOSJAJA 1 / ÇEŞİT 1252 EKMEKLİK / BUĞDAY / HAKKIMIZDA AL-KA

Detaylı

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (34-50) Makale (Paper)

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (34-50) Makale (Paper) Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (34-50) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı Yunus Emre Yerleşkesi, 70100 /KARAMAN Telefon: (338) 226 2088- Dahili: 2591 Belgegeçer:

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Ekmeklik ve Makarnalık Bazı Buğday Çeşitlerinin Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Ekmeklik ve Makarnalık Bazı Buğday Çeşitlerinin Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL

Detaylı