TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/2 HUBUBAT BÜLTENĐ ) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI A- HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde bin ton buğday, bin ton arpa, 366 bin ton çavdar, 204 bin ton yulaf, 93 bin ton tritikale üretilmiştir yılında ise bin ton buğday, bin ton arpa, 370 bin ton çavdar, 215 bin ton yulaf, 103 bin ton tritikale üretimi tahmin edilmiştir. (TÜĐK II. Tahmin) Bahsi geçen ürünlerin toplam üretimi, 2010 da bin ton iken 2011 da % 9,1 lik bir artışla bin ton olarak beklenmektedir. 2011/2012 alım döneminde, piyasalar yakinen takip edilmiş, hasadın başlamasıyla birlikte 30 Mayıs 2011 de taahhütname karşılığı alımlara başlanmış, 441 bin ton ürün taahhütname karşılığı alınmıştır. 14 Temmuz 2011 de müdahale alım fiyatları aşağıda yer alan tabloda yer aldığı şekilde açıklanmış ve tarihine kadar ton buğday, ton arpa ve ton çavdar olmak üzere toplam ton peşin alım yapılmıştır. Ayrıca 952 bin ton ürün emanet alınarak depolanmıştır. 2011/2012 DÖNEMĐ TMO MÜDAHALE ALIM FĐYATLARI (TL/ MÜDAHALE ALIM FĐYATI CĐNSĐ TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM MAKARNALIK LAR EKMEKLĐK LAR MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK ANADOLU KIRMIZI VE BEYAZ SERT DĐĞER KIRMIZI VE BEYAZ YEMLĐK LAR ARPA-ÇAVDAR-TRĐTĐKALE-YULAF ASGARĐ ALIM (ARPA-ÇAVDAR- TRĐTĐKALE VE YULAF) Tablo:1 Ayrıca Bakanlığımızca 2011 yılı ürünü buğday için 50, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 40 prim ödenecektir. 1

2 B- MISIR 2010 yılında 4,31 milyon ton olarak gerçekleşen mısır üretiminin, 2011 yılında % 2,6 azalışla 4,2 milyon ton gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. (TÜĐK II. Tahmin) Mısır hasadı tamamlanmıştır. 2011/2012 dönemi piyasa fiyatlarının üretici lehine gelişmesi nedeniyle müdahale alım fiyatı açıklanmasına ihtiyaç duyulmamış ancak piyasanın depolama ihtiyacının karşılanması, talep eden üreticilere % 30 avans ödenmesi ve tüm kesimlere makbuz senedi karşılığı kredi kullanma imkânı sağlanması amacıyla 19 Ağustos 2011 tarihi itibariyle geçen yılın mısır müdahale alım fiyatı esas alınarak, emanet alımlara başlanmıştır. 2. ürün mısır hasadının başlamasıyla birlikte piyasa fiyatlarının düşüş eğilimine girmesi üzerine TMO, üretici mağduriyeti oluşmaması bakımından 17 Kasım 2011 de mısır müdahale alım fiyatını 540 TL/ton olarak açıklamıştır. Bu kapsamda 31 Ocak 2012 tarihi itibariyle ton peşin, ton emanet alım yapılmıştır. Emanet alımlar 31 Aralık 2011 itibariyle sona ermiş olup, peşin alımlar devam etmektedir. Emanetteki mısırlar en geç 31 Mayıs 2012 tarihine kadar depolanacaktır. 31 Ocak 2012 itibariyle piyasa fiyatları bölgelere göre değişmekle birlikte, %14 rutubetli mısır TL/ton aralığında işlem görmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca 40 TL/ton prim yanında; gübre, sertifikalı tohumluk, toprak analizi ve mazot desteğiyle (14 TL/ton) birlikte toplam 54 TL/ton ilâve destek ödemesi yapılacaktır. C- ÇELTĐK 2010 yılı çeltik üretimi 860 bin ton iken 2011 yılı üretiminin % 4,7 artışla 900 bin ton olacağı tahmin edilmiştir (TÜĐK II. Tahmin). Türkiye çeltik üretiminin pirinç eşdeğeri yaklaşık olarak 540 bin tondur. Ülkemiz yıllık pirinç tüketimi ise 600 bin ton civarındadır. 2011/2012 dönemi çeltik hasadı 13 Eylül itibariyle başlamış olup hasat tamamlanmıştır. Hasadın başlamasıyla birlikte 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik piyasa fiyatları aralığında üretici lehinde oluştuğundan TMO çeltik müdahale alım fiyatlarının açıklanmasına gerek duymamıştır. Ancak müdahale alım fiyatlarının açıklanmasına ihtiyaç duyuluncaya kadar 28 Eylül 2011 tarihinde piyasanın depolama ihtiyacının karşılanması, talep eden üreticilere % 30 avans ödenmesi ve tüm kesimlere makbuz senedi karşılığı kredi kullanma imkanı sağlanması amacıyla geçen yıl emanet alımlarda uygulanan müdahale alım fiyatları esas alınarak emanet alım işlemlerine başlamıştır. Çeltik piyasa fiyatlarının hasadın tamamlanmasına yakın aralığında düşüş eğilimine girmesiyle TMO, çeltik üretiminde gelinen seviyenin korunması ve üretici mağduriyeti oluşmaması bakımından 4 Kasım 2011 tarihinde çeltik müdahale alımlarına başlamıştır. 31 Ocak 2012 tarihi itibariyle piyasa fiyatları bölgelere göre değişmekle birlikte, 60 randıman Osmancık çeltik çeşidi TL/ton, Baldo çeltik çeşidi ise TL/ton aralığında işlem görmektedir. 2

3 2011/12 alım döneminde ürün cinslerine göre uygulanan çeltik müdahale alım fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. GRUP ÇEŞĐDĐ ALIM FĐYAT KODU (TL/ BALDO ROCCA 3560 UZUN TANE ORTA TANE KISA TANE OSMANCIK-97, DRAGO, KORAL, RĐBE, SÜREK-95, NEĞĐŞ, GÖNEN, BEŞER, KIRKPINAR, EDĐRNE, 3550 HALĐLBEY, ECE, DURAĞAN, KIZILTAN, KARADENĐZ, TUNCA, GALA, DĐĞER UZUN TANELĐ ÇELTĐKLER VENERĐA 3540 ARCO, CALROSE, KARACADAĞ, MARATELLĐ, AKÇELTĐK, ŞUMNU, SARIÇELTĐK, SERHAT-92, 3530 KIZILIRMAK, DĐĞER ORTA TANELĐ ÇELTĐKLER KRASNODARSKY MISIR ÇELTĐĞĐ VE DĐĞER KISA TANELĐ ÇELTĐKLER Ayrıca Bakanlığımızca 100 TL/ton prim yanında; gübre, sertifikalı tohumluk, toprak analizi ve mazot desteğiyle (22 TL/ton) birlikte toplam 122 TL/ton ilâve destek ödemesi yapılacaktır. 31 Ocak 2012 tarihi itibariyle ton peşin, ton emanet alım yapılmıştır. Emanet alımlar tarihi itibariyle sona ermiş olup, peşin alımlar devam etmektedir. Emanetteki çeltikler en geç 31 Mayıs 2012 tarihine kadar depolanacaktır. 3

4 2-) T.M.O. ĐÇ SATIŞ ŞEKĐLLERĐ, ESAS VE FĐYATLARI ĐLE BORSA FĐYATLARI A-) ĐÇ SATIŞ ŞEKĐL VE ESASLARI - Peşin Bedel Mukabili Satışlarımız: 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren, stoklarımızda bulunan eski yıl mahsulü (2011 yılı mahsulü dışındaki) ekmeklik ve makarnalık buğdaylar ile mahsul yılına bakılmaksızın arpa (liman işyerlerinde mevcut, şubeler arası nakliye ile oluşan arpa stokları hariç), çavdar ve tritikale stoklarının tamamı; yerli ekmeklik buğdaylar (yemlik ve standart dışı hariç) ile ithal buğdaylar un ve bisküvi fabrikalarına yönelik, makarnalık buğdaylar makarna, bulgur ve irmik fabrikalarına yönelik, yemlik ve standart dışı buğday, arpa, çavdar ve tritikaleler ise kişi ve/veya kuruluş ayırımı yapılmaksızın [gerektiğinde kullanıcılarına öncelik verilecektir] peşin bedel mukabili satılmaktadır. satılmaktadır. Stoklarımızda bulunan tüm pirinçler kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili Peşin bedel mukabili satışlarımızda; talep sahiplerince yatırılan emtia bedelleri TMO Alınan Sipariş Avansları hesaplarına alınır. Teslimat süresince TMO fiyat ve ücretlerinde değişme olursa değişiklik teslimatı yapılmamış mala aynen yansıtılır. Alıcı mal almaktan vazgeçerse, bakiye mal bedeli alıcıya iade edilir. Ayrıca teslim anında satışların her hangi bir sebeple TMO tarafından durdurulması halinde teslimatı yapılmamış malın bedeli talepleri halinde alıcıya iade edilir veya satışların yeniden açılmasını müteakip cari fiyat, ücret ve esaslarla teslimata devam edilir. Paranın banka TMO hesabına alınmış olması satış için kabul anlamına gelmemektedir. Ayrıca, işyeri bilgisi dışında banka hesabına para yatırılmış olması durumunda akit ve zımni kabul anlamı doğmamaktadır. - Maniplasyon ücretleri; Açık yığın, MAYDÜ ve Nodalarda 5,00, Tüm kapalı depolarda 7,50 Çuvallı hububat satışlarında 7,50 Ancak, pirinç ve kırmızı iç mercimek satışlarında maniplasyon ücreti alınmamaktadır. - Nakliye ilave ücretleri; edilmektedir. Şubeler arası nakliye ile oluşan stokların satışlarında 32,00 nakliye ilave ücreti tahsil Ancak, Şubeler arası nakliye ile oluşmuş pirinç ve kırmızı iç mercimek stoklarının satışında nakliye ilave ücreti alınmamaktadır. 4

5 B) ĐÇ SATIŞ FĐYATLARI Đç satış fiyatlarımız Tablo:2 de belirtilmektedir. HUBUBAT ĐÇ SATIŞ FĐYATLARI (TL/ CĐNSĐ KOD NO ŞUBAT 2012 SATIŞ FĐYATI Anadolu Durum NO: Anadolu Durum NO: Düşük Vasıflı Durum Buğday Anadolu Beyaz Sert Buğday NO: Anadolu Beyaz Sert Buğday NO: Anadolu Beyaz Sert Buğday NO: Anadolu Kırmızı Sert Buğday NO: Anadolu Kırmızı Sert Buğday NO: Anadolu Kırmızı Sert Buğday NO: Beyaz Yarı Sert Buğday NO: Beyaz Yarı Sert Buğday NO: Beyaz Yarı Sert Buğday NO: Kırmızı Yarı Sert Buğday NO: Kırmızı Yarı Sert Buğday NO: Kırmızı Yarı Sert Buğday NO: Diğer Beyaz - Kırmızı Buğday NO: Diğer Beyaz - Kırmızı Buğday NO: Diğer Beyaz - Kırmızı Buğday NO: Yemlik Buğdaylar Standart dışı buğday Đthal ABD Buğdayı Đthal Alman Buğdayı Đthal Kazak Buğdayı Đthal Ukrayna Buğdayı Arpa NO: Arpa NO: Yemlik Arpa-Çavdar-Tritikale Çavdar NO: Çavdar NO: Tritikale NO: Tritikale NO: Tablo: 2 NOT: Yukarıdaki fiyatlara KDV ve maniplasyon ücreti dahil olmayıp, şubeler arası nakliye ilave ücreti dahildir. Pirinç satış fiyatlarımız Tablo:3 de belirtilmektedir. PĐRĐNÇ SATIŞ FĐYATLARI PAKETLĐ PAKETLĐ PAKETLĐ CĐNSĐ KOD NO 5 KG (TL) 2 KG (TL) 1 KG (TL) Đthal Orta Tane Pirinç (Mısır) ,00 4,00 2,00 NOT: Paketleme ücreti, Maniplasyon, Nakliye Đlave Ücreti ve KDV dahil, diğer masraflar hariçtir. Tablo: 3 5

6 C) BORSA ĐŞLEM HACĐMLERĐ VE FĐYATLARI Borsalarda işlem gören buğday, arpa, çavdar ve yulaf Kuruluşumuzca Eskişehir, Konya, Polatlı, Çorum, Bandırma ve Edirne ticaret borsalarından, mısır ise Adana ticaret borsasından günlük olarak takip edilmektedir. Ocak ayına ait ortalama fiyatlar Tablo:4 de gösterilmiştir. ÜRÜN ADI DURUM I ANADOLU KIRMIZI SERT EKM. DĐĞER BEYAZ EKM. DĐĞER KIRMIZI EKM. BORSA FĐYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BORSALAR TMO SATIŞ FĐYATI ESKĐŞEHĐR KONYA POLATLI ÇORUM EDĐRNE ADANA BANDIRMA ARPA ÇAVDAR YULAF MISIR PĐRĐNÇ* ÇELTĐK* MERCĐMEK** (KIRMIZI ĐÇ) * Pirinç ve Çeltik fiyatları Osmancık çeşidine ait olup, serbest piyasa toptan fiyat ortalamasıdır. ** Mercimek fiyatları Kırmızı Đç Mercimeğe ait olup Mersin Ticaret Borsası Ocak ayı fiyat ortalamasıdır. Tablo:4 Ocak 6

7 3-) DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARI (Aşağıdaki veriler IGC nin tarih 418 nolu aylık raporuna göredir.) ÜRETĐM Ekim alanında yaşanan %1,4 oranındaki artıştan ve ortalamanın üzerine çıkan rekoltelerden destek bulan 2011/12 dönemi dünya buğday üretimi 690 m. ton (653 m.) rekor düzeyine ulaşmıştır. Arjantin ile Avustralya nın yanı sıra, başta Çin ve Kazakistan olmak üzere çeşitli diğer ülkelerde yapılan son hasatlardaki yukarı yönlü revizyonların ardından, bu rakam Kasım ayı HPR nu 7 m. ton oranında aşmıştır. Aralık ayındaki kurak hava koşullarının hasada hız kattığı Arjantin de mahsul tahmini 1,0 m. ton artışla 14,0 m. (14,7 m) düzeyine çıkarılmıştır. Geçen sezonun rekorunun altında kalmakla birlikte, rekolteler beklenenden daha iyi idi. Rekoltelerin önceki tahminlerinde üzerinde gerçekleştiği Brezilya da üretim tahmini 0,7 m. ton artarak 5,8 m. (5,9 m.) seviyesine ulaştı. Doğu ve güney Avustralya da görülen kurak hava koşulları hasat faaliyetlerine yardımcı oldu. Rekoltelerin tahmin edilenin üzerine çıkmasına bağlı olarak, üretim 28,0 m. ton (27,9 m.) rekor düzeyinde tahmin edilmekte ve daha öncesinin 1,8 m. üzerine çıkmaktadır. Başta buğday kuşağının kuzey kesimi olmak üzere Batı Avustralya da sezon başında ve Yeni Güney Galler in bazı bölgelerinde hasat esnasında görülen aşırı yağışlı koşullar bir miktar kalite kötüleşmesine neden oldu. Güney Afrika da ise, üretim tahmini 0,1 m. ton oranında azaltılarak 1,8 m. (1,4 m.) düzeyine düşürülmüş olup, bu durum Free State Eyaletinde bu sezon yaşanan kuraklığı yansıtmaktadır. MISIR Arjantin in büyük bölümü ile güney Brezilya da görülen sıcak ve kurak hava koşulları rekoltede düşüşlere neden olmaktadır, ancak Çin, Ukrayna ve ABD de daha önceden hasat edilen mahsullere yönelik yüksek tahminler neticesinde 2011/12 dönemi dünya üretimi öngörüsü 8 m. ton artışla 861 m. (826 m.) rekoruna ulaşmaktadır. Ekim alanı 165,4 m. ha. (161,7 m.) seviyesi ile geçen seneden %2,3 daha yüksek tahmin edilirken, ortalama rekolte de birazcık artışla 5,2 ton/ha. (5,1 ton/ha.) düzeyine çıkmaktadır. ABD de geciken ekimler ve sezonun büyük bölümünde yaşanan olumsuz hava şartları ortalama rekolteyi 2003 yılından bu yana yaşanan en düşük seviye olan 9,2 ton/ha. (9,6 ton/ha.) seviyesine indirmiştir. Hasat edilen alandaki %3 artışa rağmen, üretim 313,9 m. ton düzeyi ile 2010 yılının 2,3 m. ton gerisinde idi. Ocak ayındaki son resmi tahmin bir öncekinin 1,2 m. üzerinde idi. Rekoltelerin beklenenden daha yüksek olduğunun teyit edilmesinin ardından, AB ve Ukrayna ile ilgili üretim tahminleri sırasıyla 65,0 m. ton (55,8 m.) ve 21,0 m. (11,5 m.) seviyelerine çıkarılmıştır. Bununla birlikte, açık ara farkla en büyük revizyon mahsulün 191,8 m. ton (177,3 m.) rekor düzeyi ile resmi olarak daha öncesinin 7,3 m. üzerinde beklendiği Çin de idi. Resmi veriler rekoltelerin tüm zamanların en yükseği olan ve Uzakdoğu Asya ortalamasının oldukça üzerine çıkan 5,8 ton/ha seviyesine tırmandığını ortaya koymaktadır. Arjantin de ekimler tamamlanmaya yaklaşmıştır ve ilerleme bir yıl öncesi ile kabaca aynıdır. Sıcak ve kurak koşullara bağlı olarak, mahsul koşulları son iki ay esnasında epeyce kötüleştiler, ancak son görülen aralıklı yağışlar batı Buenos Aires, Cordoba ve La Pampa bölgelerinde bir miktar rahatlama sağladılar. Kurak hava dalgasının mahsullerin en fazla savunmasız oluğu önemli tozlaşma evresine tesadüf etmesi nedeniyle, ortalama rekoltelerin önceki yılın %14 altında kalacağı tahmin edilmektedir. Ekim alanının tahmini 3,8 m. ha. (3,2 m.) düzeyine ulaşmasına rağmen, üretimin 23 m. ton (22,9 m.) seviyesi ile önceki sezondan bu yana hemen hemen değişmeden kalacağı tahmin edilmekte olup, Kasım ayında yapılan öngörüye göre 4,0 m. gerileme söz konusudur. Güney Brezilya da Aralık ayı sonundaki yağmurlar kritik olarak kurak kalan bölgelerde fayda sağlamış, olup bu bölgelerden bazılarında acil durum ilan edilmiş durumdadır. Birinci (ana) mahsul ekim alanında 8,6 m. ha. düzeyine ulaşacak şekilde gerçekleşen %9 artışın ardından, kısa süre içinde ekilecek olan, ancak normal olarak düşük rekolte veren ikinci mahsul ile birlikte toplam ekimlerin 14,5 m. ha. (13,8 m.) seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Toplam üretim 59,0 m. ton (57,5 m.) seviyesi ile 2010/11 döneminin 15 m. üzerine 7

8 beklenmektedir, ancak bu rakam Kasım ayında tahmin edilenin 1,0 m. gerisindedir. Aralık ayında görülen yağmurlar Güney Afrika da yeni ekilen mahsullerin faydasına olmuştur. Ekimlerde yaşanan artışı müteakiben, üretimin Kasım ayı öngörüsü ile aynı olacak şekilde toparlanarak 12,3 m. ton (10,9 m.) seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. ARPA Rekoltelerdeki genel iyileşmeyi yansıtacak şekilde, dünya arpa üretiminin 2011/12 döneminde %8 oranında artarak 133,6 m. ton seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir. AB, Kanada ve Fas ile ilgili düşük rakamlar Avustralya ile ilgili olarak yapılan yukarı yönlü revizyonla tamamen denge bulmadığından dolayı, bu rakam Kasım ayından bu yana 0,6 m. ton azaltılmıştır. Kurak hava koşulları Avustralya nın güneydoğu hasadına hız kazandırdı. 4,0 m. ha. olan toplam ekim alanı 2010/11 döneminden bu yana %8 oranında yükseldi. Batı Avustralya da görülen normalden daha düşük ekim alanı büyüklüğü genel ekimlerin beş yıllık ortalamanın 4,5 m. ha. gerisinde kaldığı anlamına gelmekte olup, bu eyalette rekoltelerde yaşanan büyük artışla birlikte ülke üretimi 8,5 m. ton (8,1 m.) seviyesini yakalayacak şekilde yükselmiştir ve bu tahmin daha öncekinin 0,2 m. üzerindedir. Kalitenin genel olarak 2010/11 döneminden daha iyi olduğu görülmektedir ve bazı raporlarda %40 gibi bir oranda maltlık şartnameyi karşılayacağı ileri sürümektedir. Maltlık arpaya yönelik yoğun bölgesel talepten destek bulan Arjantin deki üretimin 3,3 m. ton (3,0 m.) düzeyi ile son yıllardaki ortalama çıktıyı epey aşması beklenmektedir. TÜKETĐM Dünya buğday tüketiminin 2011/12 döneminde 25 m. ton oranında artarak 681 m. seviyesine çıkacağı tahmin edilmekte olup, buna yemlik kullanımda son 21 yılın en yükseği olan 129 m. düzeyine çıkacak şekilde görülen 14 m. tonluk sıçrama da dahildir. Mısırın küresel arzındaki daralma ve bu hububata nispetle görülen cazip buğday fiyatları yemlik olarak orta ve düşük kalitedeki ürünlerin kullanımını artırmakta olup, rekor düzeydeki dünya mahsulünü ve elde ettiği 2010 yılı hasadından da hava koşullarının zarar verdiği arz stokunu devreden Avustralya yı içerecek şekilde bazı ülkelerde yaşanan kalite gerilemesini takiben bu ürünlerin arzı bollaşmış durumdadır. Sın Piyasa Raporu ile kıyaslandığında, dünya yemlik kullanımı öngörüsü AB, Çin, Ukrayna ve Đran ile ilgili artışları da içerecek şekilde 3,5 m. ton oranında yükseltilmiştir. Küresel gıda amaçlı tüketim ile ilgili projeksiyon 463,0 m. ton düzeyinde neredeyse değişmeden kalmış ve önceki yıla kıyasla %1,4 oranında artarak %1,0 olan uzun vadeli trendi birazcık aşmıştır. Buna, yerel hasatların iyi olduğu Hindistan ile Kuzey Afrika daki somut artışlar da dahildir. Dünyadaki endüstriyel kullanım Kasım ayı ile aynı kalacak şekilde 19,9 m. ton seviyesinde tahmin edilmektedir ve bir yıl öncesine (19,3 m.) kıyasla sadece mütevazı bir artış söz konusudur. Bu öngörüye, 4,6 m. ton (4,3 m.) düzeyi ile başta AB de olmak üzere, 8,3 m. ton (7,9 m.) etanol amaçlı kullanım da dahildir. MISIR Mısır tüketiminin 2011/12 döneminde 867 m. tona çıkacağı tahmin edilmekte olup, bu rakam yeni bir rekordur ve bir yıl öncesinin 23 m. üzerindedir. Öngörü Kasım ayından bu yana 6 m. ton artarak neredeyse tamamen Çin in önemli oranda artan mahsul tahmini yansıtmaktadır. Dünya yemlik kullanımı 488 m. ton düzeyi ile 2010/11 döneminin 14 m. üzerine çıkmıştır. Bu durum artışın ortalamanın üzerinde olduğunu ortaya koyarken, bazı ülkelerde mısırın yerini düşük ve orta kaliteli buğday almaktadır. Mısırın yemlik kullanımındaki artışın en fazla Rusya, Meksika, Kuzey Afrika, ve Çin de görülmesi olasıdır. Arzlardaki çok fazla artışın neticesinde, AB deki yemlik talebin son üç yılın en yükseğine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu yıl elde edilen çok büyük miktardaki hasadı yansıtacak şekilde, Çin deki yemlik kullanımın 125 m. ton (115 m.) düzeyine ulaşacağı öngörülmekte olup, bu rakam daha öncesinin 3 m. üzerindedir. Orta sınıfın büyümesi ve gelirlerdeki artış başta domuz ve tavuk etleri olmak üzere, et talebini yükseltmeyi sürdürmektedir. 8

9 Küresel endüstriyel kullanım 247 m. ton (242 m.) rekor düzeyinde öngörülmekle birlikte, bu rakam yıllık büyümenin trendin altında kaldığını göstermektedir. ABD nin etanol sektöründe hızlı bir büyümenin yaşandığı önceki yılların aksine, bu yılki artışa esas olarak Çin deki nişasta üretiminde görülen artışlar yol açmaktadır. ABD deki etanol sektörünün artık olgunlaşmış olmasına ve iç piyasadaki benzin talebinin hız kesmesine bağlı olarak, 2011/12 dönemindeki etanol amaçlı kullanımın 0,5 m. ton oranında azalarak 127,0 m. seviyesine ineceği öngörülmektedir. Aralık 2001 deki Hacimsel Etanol Özel Tüketim Vergisi Đndiriminin sonuna yaklaşan aylarda bazı etanol harmanlayıcıları üretimi hızlandırmış olmakla birlikte, politika değişikliğinin sektör marjlarının geleceğini etkileyeceğine dair emareler vardır. Bununla birlikte, durum büyük oranda ham petrol ve mısır fiyatlarına bağlı olacaktır. ARPA Yem sektöründeki daralan arzlara ve rekabetçilikten uzak olan fiyatlara bağlı olarak, 2011/12 dönemindeki dünya arpa tüketiminin bir yıl öncesine göre çok az değişerek 136,2 m. ton (135,5 m.) seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Büyük oranda AB deki yemlik kullanım kesintisi nedeniyle, bu öngörü Kasım ayının 3,3 m. ton daha gerisindedir. AB deki yemlik arpa kullanımı 36,0 m. ton seviyesi ile daha öncesinin 2,9 m. gerisinde tahmin edilmektedir ve buğday ile mısırın sahip olduğu daha cazip fiyatlar nedeniyle önceki yılın 4,5 m. ton altındadır. Küresel yemlik kullanım 90,2 m. ton (90,3 m.) düzeyi ile şu anda yaklaşık son 40 yılın en düşük seviyesindedir. Endüstriyel tüketimin 2011/12 döneminde 29,2 m. tona (28,9 m.) çıkacak şekilde sadece bir miktar yükseleceği tahmin edilmektedir. Bira üretimi sektöründeki büyümeyi bir dizi ülkedeki zorlu ekonomik koşullar sınırlamaktadır; bira üretimindeki arpa kullanımının %1,4 oranında artarak 28,5 m. ton seviyesine ulaşması beklenmektedir. STOK Kullanımdaki güçlü artışa rağmen, dünya buğday stoklarının 2012/12 dönemi sonunda rekor yakın bir düzey olan 204 m. ton (195 m.) seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu rakam son beş yılın ortalamasının 39 m. yon daha üzerindedir ve 2006/07 dönemindeki son düşük seviyenin 77 m. üzerindedir. Son tepe noktası 1999/00 döneminde 206 m. ton olarak gerçekleşmişti ve toplamın neredeyse yarısı Çin de idi. Son HRP den bu yana küresel stok rakamında gerçekleşen 4,1 m. ton büyüme esasen sekiz büyük ihracatçı ile ilgili olarak 74,3 m. ton (71,0 m.) seviyesine ulaşacak şekilde yapılan öngörü artışından kaynaklanmaktadır. Hasadın daha önce tahmin edilenin üzerine çıkmasına ve ihracatların durgun seyretmesine bağlı olarak, Ukrayna ile ilgili tahmin 1,7 m. ton artışla 5,7 m. (3,5 m.) seviyesine çıkarılmıştır. Yüksek üretim neticesinde Kazakistan a ait rakam 1,6 m. ton artarak 6,0 m. (1,9 m.) seviyesine çıkarken, Arjantin, Avustralya ve Kanada için de ufak yukarı yönlü revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, kısmen mahsul beklentilerindeki azalmaya bağlı olarak, hem AB hem de Rusya ile ilgili stok projeksiyonları düşürülmüştür: AB öngörüsü daha öncesinin 0,9 m. ton altına indirilerek 10,5 m. ton (10,6 m.) olurken, Rusya nınki 0,8 m. düşüşle 11,3 m. (13,4 m.) olarak karşımıza çıkmaktadır. Çin in mahsul tahmininde yapılan yukarı yönlü revizyon yüksek yemlik kullanım tahmini ile sadece kısmen dengelenirken, Haziran 2012 sonu itibariyle devir stokları tahmini 1,5 m. ton artışla 60,0 m. düzeyine çıkarılmakta ve küresel toplamın %29 una karşılık gelmektedir. MISIR 125 m. ton seviyesinde olan 2011/12 döneminin (ilgili pazarlama yılları) sonundaki dünya kapanış stokları tahmini iki ay öncesine kıyasla 2 m. oranında artış göstermiştir. Devir stoklarının geçen yıldan bu yana 6 m. ton azalarak stokların toplamda sadece 115 m. olduğu 2006/07 döneminden bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Hasadın beklenenden daha iyi olmasına bağlı olarak, ABD deki sezon sonu stokları 20,9 m. ton düzeyi ile daha öncesinin 1,0 m. üzerinde öngörülmektedir. Bu durum yine de geçen yıla kıyasla son onyedi yılın en düşüğüne inecek şekilde %27 oranında gerileme olduğunu ortaya koymaktadır. Çin de elde edilecek bol mahsulün 2011/12 9

10 dönemi stoklarını önceki yıldan bu yana 3,6 m. artışla 57,5 m. ton düzeyine çıkaracağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, resmi verilerin yokluğunda, bu öngörü varsayımsal olarak değerlendirilmelidir. ARPA 2011/12 döneminin sonundaki dünya arpa stoklarına ilişkin tahmin 2,6 m. ton oranında artırılarak 26,0 m. (28,6 m.) seviyesine çıkmıştır, ancak yine de son dört yılın en düşük düzeyindedir. AB de yemlik kullanımda yapılan kesinti mahsul tahminindeki gerilemeyi fazlasıyla dengelemektedir ve devir stoklarına ilişkin öngörü 2,4 m. ton artırılarak 9,5 m. (11,4 m) düzeyine çıkarılmıştır, ancak bu düzey 2009/10 sonunda gerçekleşen 18,4 m. doruk noktasının altında kalmaktadır. Kanada ve ABD deki stokların ise sırasıyla sadece 0,8 m. ton (1,4 m.) ve 1,0 m. (1,9 m.) düzeylerine gerileyeceği beklenmekte olup, bu rakamlar bu ülkelerin son beş yıldaki ortalama devir stoklarının yarısından daha azdır. Đhracattaki yavaşlamaya bağlı olarak, Ukrayna daki sezon sonu stoklarına ilişkin öngörü 0,4 m. ton artırılmış ve 1,4 m. (1,0 m.) düzeyine çıkarılmıştır. 02/02/2011 TARĐHLĐ DÜNYA HUBUBAT FĐYATLARI ÜRÜN KODU FĐYAT ABD$/Ton ABD 2HRW 309,00 FRANSIZ EKM. BUĞ. 294,10 ARJANTĐN EK 268,00 ABD 2SRW 276,50 KANADA DURUM 2WAD 392,40 A.B.D HARD AMBER NO1 - FRANSIZ ARPA 282,90 RUS ARPA 275,00 ABD MISIR (3YC) 282,30 ABD UZUN DANE PĐRĐNÇ 541,00 (*)02/02/2012 Tarihli Merkez Bankası $ Satış Kuru: 1,7681 (**)KAYNAK: REUTERS (***) Rus Arpa fiyatı tarihli IGC Raporuna göredir. (****)ABD Uzun TANE Pirinç fiyatı tarihli IGC Raporuna göredir. Tablo: 5 DÜNYA ÜRETĐM, TĐCARET, TÜKETĐM VE STOK MĐKTARLARI 2010/ / / / / / / /2010 TAHMĐN 2011/2012 ÖNGÖRÜ ÜRETĐM TĐCARET TÜKETĐM STOK *KAYNAK: IGC OCAK 2012 Tablo: 6 DÜNYA MISIR ÜRETĐM, TĐCARET, TÜKETĐM VE STOK MĐKTARLARI 2010/2011 MISIR 2003/ / / / / / /2010 TAHMĐN 2011/2012 ÖNGÖRÜ ÜRETĐM TĐCARET TÜKETĐM STOK *KAYNAK: IGC OCAK 2012 Tablo: 7 10

11 DÜNYA HUBUBAT (2011/2012 ÖNGÖRÜ MĐLYON ÜLKE ADI ARPA MISIR AVRUPA (27 ÜLKE) 137,8 51,8 65,0 ÇĐN 117,9 2,6 191,8 HĐNDĐSTAN 85,9 1,6 21,0 A.B.D. 54,4 3,4 313,9 RUSYA 56,2 17,0 - KANADA 25,3 7,8 10,7 AVUSTRALYA 28,0 8,5 0,3 TÜRKĐYE 19,0 6,5 3,6 UKRAYNA 22,4 9,1 21,0 ARJANTĐN 14,0 3,3 23,0 KAZAKĐSTAN 20,0 2,5 - DÜNYA TOPLAMI 689,8 133,6 860,8 *KAYNAK: IGC OCAK 2012 Tablo: 8 DÜNYADA ÜRETEN ÜLKELERĐN ÜRETĐM DURUMLARI ÜRETEN ÜLKELER /2011 TAHMĐN 2011/2012 ÖNGÖRÜ 2011 ÖNGÖRÜ ÜRETĐM RAKAMLARINA GÖRE DÜNYA NDEKĐ PAYI % UZAK DOĞU 195,4 207,2 216,3 219,2 227,3 227,2 235,0 34,1 ÇĐN 97,5 108,5 109,3 112,5 115,1 115,2 117,9 17,1 HĐNDĐSTAN 68,6 69,4 75,8 78,6 80,7 80,8 85,9 12,5 AVRUPA 138,1 129,5 124,2 155,5 143,0 140,7 142,3 20,6 AB ,7 125,1 119,7 150,7 138,3 136,8 137,8 20,0 FRANSA 37 35,4 32,8 39,0 38,3 38,1 36,1 5,2 ALMANYA 23,7 22,4 20,8 26,0 25,2 24,0 23,1 3,3 ĐNGĐLTERE 14,9 14,7 13,1 17,3 14,1 14,9 15,3 2,2 ROMANYA 7,6 5,0 2,9 7,2 5,2 6,0 7,4 1,1 MACARĐSTAN 5,1 4,4 4,0 5,6 4,4 3,8 4,1 0,6 BAĞ.DEVL.TOPL. 92,2 85,3 93,6 117,3 113,6 82,3 113,4 16,4 RUSYA 47,7 44,9 49,4 63,8 61,7 41,5 56,2 8,1 UKRAYNA 18,7 13,8 13,9 25,9 20,9 16,8 22,4 3,2 KAZAKĐSTAN 11 12,5 16,5 13,0 16,5 10,0 20,0 2,9 ABD 57,2 49,2 55,8 68,0 60,4 60,1 54,4 7,9 KANADA 26,8 25,3 20,1 28,6 26,8 23,2 25,3 3,7 AVUSTRALYA 25,4 10,8 13,6 21,4 21,8 27,9 28,0 4,1 PAKĐSTAN 21,7 21,7 23,3 21,0 24,0 23,9 24,0 3,5 TÜRKĐYE 18 17,5 15,5 17,0 18,5 17,5 19,0 2,8 ARJANTĐN 12,6 14,5 16,3 8,4 8,8 14,7 14,0 2,0 SURĐYE 4,7 4,9 4,1 2,1 4,0 3,6 3,5 0,5 DÜNYA 620,9 597,5 609,1 685,0 678,5 652,6 689,8 100,0 *KAYNAK: IGC OCAK 2012 Tablo: 9 11

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/5 HUBUBAT BÜLTENİ 07.05.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/3 HUBUBAT BÜLTENĐ 05.03.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI A- HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI HUBUBAT BÜLTENĐ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/4 HUBUBAT BÜLTENİ 09.04.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/12 HUBUBAT BÜLTENĐ 01.12.2011 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250 bin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/12 HUBUBAT BÜLTENİ 06.01.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/9 HUBUBAT BÜLTENİ 09.10.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/1 HUBUBAT BÜLTENİ 06.02.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/5 HUBUBAT BÜLTENİ 24.06.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/8 HUBUBAT BÜLTENİ 23.09.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/4 HUBUBAT BÜLTENİ 06.05.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/8 HUBUBAT BÜLTENĐ 03.08.2011 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2009 yılında ülkemizde 20.600 bin ton buğday, 7.300 bin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/2 HUBUBAT BÜLTENİ 18.03.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2010/7 HUBUBAT BÜLTENĐ 01.07.2010 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT 2010/2011 Hububat Alım Döneminde 17 Mayıs 2010 tarihinde gerek üreticiler,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/6 HUBUBAT BÜLTENİ 07.07.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre; ülkemizde 2014 yılında 19.000 bin ton buğday, 6.300

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/7 HUBUBAT BÜLTENĐ 06.07.2011 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2009 yılında ülkemizde 20.600 bin ton buğday, 7.300 bin

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU Hububat ve yağlık tohum fiyatları yukarı doğru hareketine Şubat ayının ilk günlerinde de devam etmiştir. Bu dönemde 2008 de görülen zirve değerlere yaklaşan fiyatlar kaydedilmiştir. Ancak günübirlik değişmelere

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/10 HUBUBAT BÜLTENİ 21.11.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100 bin ton

Detaylı

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM 22.11.2013 TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM ABD Tarım Bakanlığı nın 8 Kasım ve 11 Kasım 2013 Tarihli Raporlarına göre düzenlenmiştir. 1 DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA

Detaylı

2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ. Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS. www.tarsustb.tobb.org.tr

2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ. Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS. www.tarsustb.tobb.org.tr 2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ 2015 Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS www.tarsustb.tobb.org.tr TARSUS TİCARET BORSASI 2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

2009 YILI HUBUBAT RAPORU

2009 YILI HUBUBAT RAPORU 2009 YILI HUBUBAT RAPORU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ http://www.tmo.gov.tr Müdafaa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 416 30 00 Faks: 0312 417 72 23 417 00 37 Mayıs 2010 TMO.

Detaylı

Bugday Rekoltesinde Gorunum ve Fiyat Beklentileri 27 Subat Doruk Suer. LaSalle Group of Rosenthal Collins LLC. LaSalle Group

Bugday Rekoltesinde Gorunum ve Fiyat Beklentileri 27 Subat Doruk Suer. LaSalle Group of Rosenthal Collins LLC. LaSalle Group Bugday Rekoltesinde Gorunum ve Fiyat Beklentileri 27 Subat 2013 Doruk Suer of Rosenthal Collins LLC. Onemli Noktalar - 2012-13 sezonunun bitimine az bir sure kala eger ABD bugday ihracati yuksek seyretmeye

Detaylı

Sayfa Hububat (Genel. Genel) 2 Üretim, tüketim, başlıca ihracatçıların stok miktarı 2 Kısa ve uzun vadede fiyat endeksi 3

Sayfa Hububat (Genel. Genel) 2 Üretim, tüketim, başlıca ihracatçıların stok miktarı 2 Kısa ve uzun vadede fiyat endeksi 3 Uluslararası Hububat Konseyi üretim verilerinin analizi (22( Ocak 201) İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Hububat Konseyi nin 22

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2017 YILI DANE MISIR DURUMU ŞAHİN MAHALLESİ 3294 SOKAK NO:1 / TARSUS

TARSUS TİCARET BORSASI 2017 YILI DANE MISIR DURUMU ŞAHİN MAHALLESİ 3294 SOKAK NO:1 / TARSUS 2017 TARSUS TİCARET BORSASI 2017 YILI DANE MISIR DURUMU ŞAHİN MAHALLESİ 3294 SOKAK NO:1 / TARSUS Başkanın Sunumu, Ülkemizin tarımda sahip olduğu potansiyeli daha yüksek katma değere dönüştürmek toplam

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012 Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012 I. Global Tahıl Piyasasındaki GeliĢmeler: Buğday: Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 19 Ocak 2012 tarihli yeni Hububat Raporu nda, sezonu global buğday rekoltesi

Detaylı

Grafik 1: Endonezya Un İthalatı Grafiği (Temmuz Mart 2013 )

Grafik 1: Endonezya Un İthalatı Grafiği (Temmuz Mart 2013 ) 2012/13 hasat yılında dünyadaki toplam buğday ihracatının 12.2 m/t olacağı beklenmektedir*. Bu rakamın Şubat ayı tahmininden (12.9 m/t) %6 daha az olmasının en büyük sebebi Endonezya da 5 Aralıkta 200

Detaylı

BİLGİ NOTU FAO FOOD OUTLOOK KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR

BİLGİ NOTU FAO FOOD OUTLOOK KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR BİLGİ NOTU FAO FOOD OUTLOOK KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR Bakliyatın, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündeminde önemli bir role sahip olabileceği belirtilmiştir. 2016 Uluslararası

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2009/02 FINDIK BÜLTENĐ 31.03.2009 1-) FINDIK ALIMLARI: TMO, 31.08.2006 tarih ve 26275 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Bazı gözlemler ve Haber Özetleri

Bazı gözlemler ve Haber Özetleri Kuzey yarım kürede buğday hasadı devam ediyor. Akdeniz çevresindeki ülkelerde buğday hasadı büyük ölçüde tamamlanmışken, Karadeniz çevresindeki ülkelerde ise sürüyor. Ancak bazı bölgelerde aşırı yağışlar

Detaylı

Hububat alım fiyatları açıklandı

Hububat alım fiyatları açıklandı Hububat alım fiyatları açıklandı Haziran 18, 2012-1:15:00 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 2012 müdahale alım fiyatının, Anadolu kırmızı sert ekmelik buğday için ton başına 665 lira olarak

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/2 HUBUBAT BÜLTENİ 05.03.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2011 yılında 21.800 bin ton buğday, 7.600

Detaylı

2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER. Elif Haçkalı 1

2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER. Elif Haçkalı 1 2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER Elif Haçkalı 1 Hububat, beslenmede taşıdığı büyük önem nedeniyle dünyanın en stratejik ürün grubunu oluşturmaktadır. Hububat üretiminde

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DÜNYA DA DURUM... 2 1.1. Hububat........ 2 1.1.1. Buğday...... 3 1.1.2. Arpa........... 5 1.1.3. Çavdar.... 7 1.1.4. Yulaf...... 8 1.1.5.

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/1 HUBUBAT BÜLTENİ 30.01.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2011 yılında 21.800 bin ton buğday, 7.600

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/8 HUBUBAT BÜLTENĠ 23.09.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĠYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

Aylık Ekonomik Bülten

Aylık Ekonomik Bülten Aylık Ekonomik Bülten Pamuk Pazarı Esasları ve Fiyatlara Genel Bakış SON FİYAT HAREKETLERİ NY Vadeli işlemler ve A Endeks geçen ay boyunca çok az düştü. Çin fiyatları dolar bazında azaldı. Diğer referans

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2016 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TMO Konya Şube Müdürlüğü hizmet alanında Konya ve Karaman illeri bulunmaktadır.

Detaylı

Aylık Emtia Bülteni Ağustos 2014

Aylık Emtia Bülteni Ağustos 2014 MART 2013 Aylık Emtia Bülteni Ağustos 2014 H. ERHAN GÜL Temmuz ayında IMF tarafından açıklanan emtia fiyatları endeksi %2,2 oranında geriledi. Bu dönemde, 2014 yılının genelinin aksine enerji fiyatları

Detaylı

14.12.2011 TARİHLİ BURSA KARACABEY ZİRAAT ODASI HEYETİ NİN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI SN. MEHMET MEHDİ EKER E SUNUMU

14.12.2011 TARİHLİ BURSA KARACABEY ZİRAAT ODASI HEYETİ NİN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI SN. MEHMET MEHDİ EKER E SUNUMU 14.12.2011 TARİHLİ BURSA KARACABEY ZİRAAT ODASI HEYETİ NİN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI SN. MEHMET MEHDİ EKER E SUNUMU Neden bu sunumu yapıyoruz? Bugün bölge çiftçilerimizin en güncel problemlerinden

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: FAO 2011 yılı verilerine göre Dünya da Sığır sayısı bakımından birinci sırada 213 milyon hayvan sayısı ile Brezilya gelmektedir.

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014

GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014 GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014 FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ)

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

TUSAF YÖNETİM KURULU TMO SEKTÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI TMO GÜVERCİNLİK TESİSLERİ, 7 ARALIK 2016, ANKARA

TUSAF YÖNETİM KURULU TMO SEKTÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI TMO GÜVERCİNLİK TESİSLERİ, 7 ARALIK 2016, ANKARA TUSAF YÖNETİM KURULU TMO SEKTÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI TMO GÜVERCİNLİK TESİSLERİ, 7 ARALIK 2016, ANKARA TMO Genel Müdürü başkanlığında TMO Güvercinlik Tesislerinde yapılan periyodik toplantıya,

Detaylı

TARSUS Tİ CARET BORSASİ

TARSUS Tİ CARET BORSASİ TARSUS Tİ CARET BORSASİ 2015 2016 YILI SOYA DURUMU Hedeflenenin aksine son 2 yıldır dikkate değer şekilde küçülen soya ekim alanı ile karşı karşıyayız. Dünya 5 yıllık üretim projeksiyonunda ekim alanı

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü SAYI :29136379 / 202 KONU : Hububat SatıĢı T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü 6 AJANS AMĠRLĠĞĠ TĠCARET BORSASI BġK / KONYA-KARAMAN-KARAPINAR YEM SAN. DERN. BġK. YUMURTA ÜRET.

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

Fao Gıda Fiyat Endeksi

Fao Gıda Fiyat Endeksi FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dâhil toplam 73 gıda maddesi fiyatının,

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA KOMİSYONU HUBUBAT ÜRÜNLERİ ANALİZ RAPORU 21.11.2016 İLK DONDURUCU SOĞUKLARLA BİRLİKTE ÜRÜNLERİN EKİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR Ekim ayının ilk yarısında, Güneydoğu ve Orta Avrupa da, İskandinavya

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.08.2016 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1946 yılında 2 adet eski tip çelik hangar olarak faaliyete başlamıştır. 1958 yılında

Detaylı

Aylık Ekonomik Bülten

Aylık Ekonomik Bülten Aylık Ekonomik Bülten Pamuk Pazarı Esasları ve Fiyatlara Genel Bakış SON FİYAT HAREKETLERİ ayında biraz gevşedikten sonra, pek çok referans pamuk fiyatı başında yukarı yöneldi. Çin pamuk fiyatları geçen

Detaylı

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dahil toplam

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2010/02 FINDIK BÜLTENİ 08.03.2010 1- FINDIK ALIMLARI: A) 2009 dönemi rekolte tahmini ile 2008 yılı üretimi kıyaslandığında, ülkemiz üretiminin % 44, dünya

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ Aylar İtibariyle Toplam Çimento Satışı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ Aylar İtibariyle Toplam Çimento Satışı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği nin (TÇMB) son açıkladığı verilere göre Ocak- Aralık 2009 dönemi itibariyle yurt içi ve yurt dışı toplam çimento satışı 54 milyon ton düzeyinde gerçekleşerek geçen

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

MISIRDA YETERSİZ TALEP ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

MISIRDA YETERSİZ TALEP ENDİŞELERİ SÜRÜYOR Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz. M. Baki ATILAL Araştırma, Müdür m.baki@turkishyatirim.com + 90 212 315 1071 Başak Erçevik Uzman Yardımcısı Adayı b.ercevik@turkishyatirim.com + 90 212 315 1061

Detaylı

Cotton. Ekim yapılan. artışlardan ,2 milyon. karşılık. Herhangi bir. bulunacaktır. ortamın

Cotton. Ekim yapılan. artışlardan ,2 milyon. karşılık. Herhangi bir. bulunacaktır. ortamın Aylık Ekonomik Bülten A.B.D. ve Küresel Pazar Esasları Ekim 2011 Cotton Incorporated www.cottoninc.com Eylül ayı başında daha da yukarı hareketlenmeyee çalışan pamuk fiyatlarıı ay ortalarına doğru geri

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: Dünya da Sığır sayısı bakımından Nisan 2013 tarihi itibarı ile birinci sırada 327 milyon hayvan sayısı ile Hindistan gelmektedir.

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 2015 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi

Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 2015 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 215 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi Hazırlayan : AKİB Hububat Sektör Şefliği Kaynak : Global Trade Atlas & Saskatchewan Eyaleti resmi web sitesi 1 215 yılında Saskatchewan

Detaylı

Dünya ticareti üzerindeki payları bilinen bu ülkeler tarım piyasalarında da nömli ölçüde düzenleyici bir rol üstlenmektedirler.

Dünya ticareti üzerindeki payları bilinen bu ülkeler tarım piyasalarında da nömli ölçüde düzenleyici bir rol üstlenmektedirler. Tarımda gelişmiş ülkeler sıralamasında ilk sıralarda yer alan ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve Almanya nın tahıl üretimi ve tarımın bu ülkelerdeki ticaret üzerindeki etkileri son yıllarda önem

Detaylı

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Tahıl Raporu / Nüsha 1

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Tahıl Raporu / Nüsha 1 Sayfa1 TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ GAPUTAEM GÜNCEL Tahıl Raporu / Nüsha 1 ARALIK 01 - YIL:1 SAYI:1 / ISSN :148-196. DÜNYA TAHIL PİYASALARINDAKİ

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

Fao Gıda Fiyat Endeksi

Fao Gıda Fiyat Endeksi FAO Gıda Fiyatları Ticareti FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dahil

Detaylı

Aylık Emtia Bülteni Eylül 2014

Aylık Emtia Bülteni Eylül 2014 MART 2013 Aylık Emtia Bülteni Eylül 2014 ASLI G. ŞAT SEZGİN Emtia Fiyatları Genel Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında geriledi. Bu gelişmede özellikle enerji ve tarımsal ürün fiyatlarındaki

Detaylı