2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Belediyelerin Personel Alımı. 6 Mehmet ÖZBUDAK / İflas Erteleme ve Şüpheli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Belediyelerin Personel Alımı. 6 Mehmet ÖZBUDAK / İflas Erteleme ve Şüpheli"

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 4 Aralık 2009 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni Ahmet ÖNEY Genel Koordinatör Alper KINIK Bilgi İşlem Müdürü Sertaç AKÇAY Haber Müdürü Pınar OKÇU Reklam Müdürü Burcu ŞENGÜL Satış Müdürü Neşe TOPER Mali İşler Müdürü Sultan ÖZDEMİR Grafik Uygulama & Dizgi Aslı BAĞRIYANIK Yönetim Yeri 1145/4 Sk. No:11/114 Katlıotopark İş Merkezi Yenişehir - İZMİR Tel : 0(232) Faks : 0(232) Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Belediyelerin Personel Alımı ve İstihdamı ile ilgili Sorunları 6 Mehmet ÖZBUDAK / İflas Erteleme ve Şüpheli Alacak Karşılığı : 8 Sedat TURAN / Belediye Meclislerinin Görev ve Yetkileri Ünsal ÖZBEK / Sahte Fatura Kullanımı ve Muhtemel Neticeleri 23 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yabancı Göçleri ve Yerel Siyasetin Biçimlenmesinde Yabancı Yerleşikler 27 Resmi Gazetede Geçtiğimiz Ay (Kasım 2009) 50 Sorularınız - Sorunlarınız 56 Pratik Bilgiler 104 Kare Bulmaca Basım Yeri GÜLERMAT Tel : 0(232) Baskı Tarihi 08 Aralık 2009 DERGİ ABONELİĞİ İÇİN Ziraat Bnk. Efes Şb. Hs. No : Vakıfbank Gıda Sitesi Şb. Hs. No: Akbank Konak Şb. Hs. No: Halkbank Toptancılar Şb. Hs. No : ÝDE YÖNETÝÞÝM 1

3 DANIŞMA KURULU Ahmet ÖNEY... Av. Enis DİNÇEROĞLU... Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN... Fethi AYTAÇ... Av. Fırat ÜNVER... Gökalp KINIK... Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Sedat TURAN... Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN.. E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. B.müf. & İde Yön. Baş Danışmanı.. Ege Belediyeler Birliği Hukuk Danışmanı... Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Bölümü Öğretim Üyesi... Türk İdareciler Der. Yön. Kurulu Üyesi & E. Vali... E. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri... İde Yönetişim Yayıncılık Genel Müdürü (İktisatçı)... D.E.Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Böl. Öğretim Üyesi.. Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi YAZARLARIMIZ Ahmet ALTUNTAŞ... Ahmet ÖNEY... Av. Burcu BİRLİK... Celal KAPAN... Av. Esra OKUMUŞ... Fethi AYTAÇ... Halil İbrahim BULDAŞ... İsmet Kayıhan KAZANCIOĞLU... Mehmet ÖZBUDAK... Mehtap TUNA... Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Sedat TURAN... S. Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN.. İzmir Mahalli İdareler Müdürü... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. Başmüf. & İde Yönetişim Danışmanı... Avukat... Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi... Dinçeroğlu Hukuk Bürosu... Türkiye İdareciler Der. Yön. Kurulu Üyesi & E. Vali... Mahalli İdareler Gen. Müd. Şb. Müdürü- Yerel Yön. Uzm.. İde Yönetişim Mali Müşaviri & Muhasebe Müdürü... Yeminli Mali Müşavir... Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri... D.E.Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Böl. Öğretim Üyesi.. Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi * Danışma Kurulu ve Yazarlarımız bölümünde yer alan isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. * Dergimizde yer alan makalelerdeki fikirler yazarına aittir. İlanların her türlü sorumluluğu ilan verene aittir. 2

4 [ E D İ T Ö R ] Ahmet ÖNEY E. Çalışma ve Sos. Güv. Bak. Başmüfettişi & İde Yönetişim Danışmanı Dergimiz 4. sayısına erişmiş bulunuyor. Her sayıda daha yararlı, nitelikli bir dergiyi oluşturma çabası içindeyiz. Bu konuda okurlardan gelen taleplerde yol gösterici olmakta. Okur talepleri doğrultusunda daha önce çıkartacağımıza belirttiğimiz Belediyeler Aylık Mevzuat Bültenini okuyucuların diğer konulardaki soruları ve cevaplarıyla birlikte makaleler dışında ayrı bir bölümde okuyucunun bilgisine sunmayı daha uygun gördük. Belirtilen çerçevede dergimizin yeni oluşturulan SORULARINIZ - SORUNLARINIZ bölümünde soru ve cevaplarla birlikte belediyelerle ilgili mevzuat özel olarak irdelenecektir ve bu sayımızda yer alan Ege Belediyeler Birliği-Şirketimiz Danışmanı Sedat Turan ın Belediyelerde Okuyucularımıza, Bütçe ve Muhasebe Kayıtlarıyla İlgili Olarak Dönem Sonunda Yapılacak İş ve İşlemler konusundaki cevabi yazısı bunun ilk örneği olmaktadır. Yeni bölümün okuyucularımıza yararlı olmasını dileriz. Ayrıca, şirketimiz ürünlerinin tanıtımı amacıyla bazı ürünlerimizde kısa bir dönem için indirim yapıldığınıda siz okurlarımızın bilgisine sunarız. Sağlık ve esenlik dileklerimizle. 3

5 [ M A K A L E ] Ahmet ÖNEY E. Çalışma ve Sos. Güv. Bak. Başmüfettişi & İde Yönetişim Danışmanı Belediyelerin Personel Alımı ve İstihdamı ile ilgili Sorunları Dergimizin geçen sayısında İşçi Çok Memur Yok başlığı altında bir gazete haberinden hareketle belediyelerde Norm Kadro Yönetmeliği hükümleri açısından özellikle personel gider oranlarının yüksekliği, makul bir işletmeciliği engelleyici niteliği ve yöneticilerin sorumluluğu üzerinde kısaca durulmuştu. Haber, baz alınarak yapılan değerlendirme aslında var olan daha büyük boyutlu sorunların biraz genel ve flu bir fotoğrafının çekilmesidir. Belediyelerin işçi çok-memur yok durumuna düşmesi, buna rağmen personel yetersizliği, nitelikli personel bulunmaması, bazı yerlerde personel fazlalığı gibi durumlar ekonomik, sosyal ve hukuki nedenlerin karşılıklı olarak birbirini etkilemesinden ve mevzuat düzenlemelerinin yönlendirme niteliğinin belediyelerde yeterince hissedilmemesinden kaynaklanmaktadır. Hizmetlerin mahalli olarak yürütülmesi ve seçimle gelen başkanların doğal olarak yörelerinden personel istihdam etmek istemeleri işin sosyolojik ve en önemli boyutlarından birisidir. Buna karşılık, memur ve işçi alımlarının merkezi sınav sistemi ile yapılma aşamasına ulaşması, seçilmiş başkanların ve yöre halkının alışkanlıklarını ve bakış açılarını değiştirmelerini gerektirmektedir. Memur alımının daha uzun zamandan beri merkezi sistemle yapılması işçi personel alımının yukarıda belirtilen sosyolojik olguya cevap vermesi, suyun kolay aktığı yöne akması gibi işçi alımını hızlandıran, arttıran bir sürece yol açmıştır. Hiç memuru olmayan, müdürlük görevlerinin vekalet ile yürütüldüğü ya da memur kadrosunun yapılmayan alımlar nedeniyle emeklilik sınırında olup çok yaşlandığı, buna mukabil işçi sayısının norm kadronun üzerinde olduğu ve idari görevlerin de işçiler eliyle yürütüldüğü belediyeler oldukça çok sayıya ulaşmıştır. Bu durumun getirdiği hukuki ve sosyal sorunların ileride daha da artacağı düşünülmektedir. Hali hazırda hukuki ve idari olan sorunlar, yönetim bilimi ve hukuk düzenine aykırı yönleri itibariyle asıl problemleri ileride yaratacak ve çok sayıda soruşturmaya yol açacak bir yapılanmanın oluşmasından kaynaklanacaktır. Bu gelişmenin önlenmesi ise belediyelerin Norm Kadro Yönetmeliğine uymaya çalışmaları, hukuki ve idari örgütlenmelerini mevzuat çerçevesinde yapmalarıdır. Özellikle yukarıda belirtilen nitelikteki belediyeler için de personel sorununun yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çözümü atılması gereken en önemli adımlar olacaktır. Kamu görevlerinin asli ve sürekli memurlar gördürülmesi iare hukukunun temel kurallarından birisidir. Belediyelerin personel alımı açısından bakıldığında ise öncelikle; personel giderlerinin Belediye Kanununun 49. Maddesindeki sınırlar içinde olup olmadığı önem taşımaktadır. Eğer bu maddedeki % lık sınırlar aşılmıyorsa personel alımı yapılabilecektir.memur ve işçi alımında belediyeler Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik le sınıflandırıldıkları alt grupta azami miktarları belirlenen kadrolardan zorunlu olanları ve ihtiyaç duydukları kadroları ihdas ederek işe başlayacaklardır. İhdas işlemi belediye meclisi kararıyla yapılacaktır. Personel alımı ve atamaları belediye başkanının görev ve yetki alanında bulunmaktadır. Memur personelin alımı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine ilk Defa Memur Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Devlet Personel Başkanlığı nın 2009/1 sayılı Devlet Memurluğuna Alınma Başlıklı Genelgesi uyarınca yapılacaktır. Merkezi şekilde yapılan memur alım sınavı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olanların işe yerleştirilmeleri yine merkezi sistemle ÖSYM tarafından yapılmaktadır. İşçi kadrolarına alım ise Türkiye İş Kurumu aracılığıyla tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacaktır. Söz konusu Yönetmelik geçici işçilerin de İşkur aracılığıyla sağlanması hükümlerini ihtiva etmektedir. İşkur dan işçi talebinde bulunulmayacak haller, yani diğer yasal zorunluluklardan kaynaklanan istisnai haller Yönetmeliğin 8. Maddesinde sıralanmıştır: Kurumdan işçi talebinde bulunulmayacak hâller MADDE 8 (1) Aşağıda belirtilenlerin istihdamı için Kurumdan talepte bulunulmaz: a) Askerlik veya kanunî bir görev nedeniyle işten ayrılan işçilerden bu durumlarının sona ermesinden itibaren iki ay içinde işe girmek için başvuranlar. 4

6 b) Kamu kurum ve kuruluşları adına mecburî hizmetle yükümlü olanlar. c) 4857 sayılı İş Kanununun 29'uncu maddesine göre, toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işe alınacaklar. ç) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1'inci maddesinde sayılanlar. d) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1'inci maddesinde sayılanlar. e) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 29'uncu maddesine göre sendikaların yönetim kademesinde görev alıp, bu görevi sona erenlerden tekrar işe başlayanlar. f) Kurum kanalıyla işe alınmış olmaları kaydıyla, hizmet akitleri askıya alınmış olan ve aynı kapsam ve statüde işe başlatılacak geçici işlerde çalışanlar. (2) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentleri dışındaki işçi alımlarının aynı kamu kurum ve kuruluşuna yapılması zorunludur. (ç) ve (d) bentleri dışında kalanhaller hukuki anlamıyla iş akdinin askıya alındığı haler olarak nitelendirilebilecek hallerdir. Bu bendin dışında bir hüküm de tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca eski hükümlülerin istihdamıdır. Anılan Yönetmeliğin 2. Maddesi c) bendinde; İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmelerine, şeklinde belirlenen kurum ve kuruluşlara alınacak sürekli veya geçici eski hükümlü işçi alımının İşkur aracılığıyla yapılması emredilmektedir. Daha önce yürürlükte olan 28/4/2004 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik ile 24/3/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik; tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik isimli Yönetmeliğin 22. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.yönetmeliğe göre; Kamu işyerlerinin özürlü ve eski hükümlü talepleri, kamuda işçi istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanacaktır (Md.15/3). Kamu ve özel sektör işverenleri, çalıştırmakla yükümlü oldukları özürlü ve eski hükümlü işçileri Kurum aracılığıyla sağlamak zorundadır (md.13/1). Kamu ve özel sektör işverenleri, çalıştırmakla yükümlü bulundukları işçileri, yükümlülüğün doğmasından itibaren beş iş günü içinde niteliklerini de belirterek Kurumdan talep etmeleri gerekmektedir (Md. 14/1). Vatan Gazetesinde tarihinde yer alan 38 bin özürlü vatandaşa devlet kapısında iş müjdesi başlıklı yazıda kamuda boş olan kişilik özürlü kadrosunun 2010 yılı içerisinde doldurulması için Çalışma Bakanlığı Belediyelerin işçi çok-memur yok durumuna düşmesi, buna rağmen personel yetersizliği, nitelikli personel bulunmaması, bazı yerlerde personel fazlalığı gibi durumlar ekonomik, sosyal ve hukuki nedenlerin karşılıklı olarak birbirini etkilemesinden ve mevzuat düzenlemelerinin yönlendirme niteliğinin belediyelerde yeterince hissedilmemesinden kaynaklanmaktadır. [ M A K A L E ] ile Maliye Bakanlığı arasında görüşmeler yapıldığından ve kadroların doldurulması için gereğinin yapılmaması halinde özel sektöre yapılan işlemlerin kamu sektörüne de yapılacağından bahsedilmektedir. Haber memur kadrosu esas alınarak oluşturulmuş ise de aynı durumun işçi kadroları içinde varit olduğu ve Çalışma Bakanlığı denetimlerinin bu açıdan kamu kuruluşlarını esaslı cezalarla muhatap kılacağı açıktır. Bu açıdan da il özel idareleri ve belediyelerin dikkatinin çekilmesi gerekli görülmektedir. İl özel idareleri ve belediyelerin işçi taleplerini Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesi 3. Bendi uyarınca; sürekli işçi taleplerini il düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde vereceklerdir. Aynı Maddenin 5. Bendine göre; Kamu kurum ve kuruluşlarının il düzeyinde verilen sürekli veya geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ulusal düzeyde; ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde, önce il düzeyinde sonra ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilecektir. Yukarıda kısaca özetlenen mevzuattan anlaşıldığı üzere; işçilerin az çok mahalli olarak alınıp istihdam edilebilmesine karşılık, memurların merkezi sistem aracılığıyla alınması il özel idareleri ve belediyelerde yeni memur alımını ve istihdamını gerileten, yavaşlatan bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Sorunun, çok radikal olmamakla birlikte kısmen de olsa mahallinden memur alınmasını sağlayacak değişiklikler yapılarak çözümlenmesi yerinde olacaktır. Çünkü bu sayede yalnız memur alımı değil, ileride yönetici kadrolara gelecek personelin de kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yetiştirilmeleri sağlanacaktır. Son bir nokta olarak da geçici işçilerin İşkur aracılığıyla teminine ve bu statüde alınan işçilerin Belediye Kanununda öngörülen hükümlere uygun istihdam edilmelerine dikkat çekilmesi yerinde görülmektedir. Geçici işçilerin mevsimlik işçi gibi istihdam edlmemesine özen gösterilmelidir. Çünkü, uygulamanın saptırılması belediyeleri zor durumda bırakacağı gibi ileride yine 5620 sayılı Kanun gibi geçici işçilerin sürekli kadrolara aktarılması şeklindeki yeni kanunların çıkartılmasını gerektirecek durumlara yol açacaktır. 5

7 [ M A K A L E ] Mehmet ÖZBUDAK Yeminli Mali Müşavir İflas Erteleme ve Şüpheli Alacak Karşılığı : 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 4949 Sayılı Kanunla değişik 179. maddesine göre ; Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur. Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsile vazifeli kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır. İflasın ertelenmesi uygulamasında alacaklıların zarar görmemesi için alınması gereken tedbirler İcra İflas Kanunu nun 4949 Sayılı Kanunla değişik 179 / a maddesinde aşağıda görüldüğü gibi düzenlenmiştir. İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme, şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri iyileştirme projesini de göz önünde tutarak alır. Mahkeme erteleme kararı ile birlikte kayyım atanmasına karar verir. Mahkeme, yönetim organının yetkilerini tümüyle elinden alıp kayyıma verebileceği gibi yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini kayyımın onayına bağlı kılmakla da yetinebilir. İflasın ertelenmesi kararında kayyımın görev ve yetkileri ayrıntılı olarak gösterilir. Mahkeme erteleme kararının hüküm fıkrasını 166'ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan eder ve gerekli bildirimleri yapar. İflasın ertelenmesi uygulamasında Mahkeme tarafından verilecek iflas erteleme kararının etkileri ise İcra İflas Kanunu nun 179/ b maddesinde düzenlenmiş olup 4949 Sayılı Kanun ve 5092 Sayılı Kanun sonrası anılan madde aşağıda görüldüğü gibidir. Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur ; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir ; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır. 206'ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir ; ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçemez. Kayyım mahkemenin belirleyeceği sürelerde iflası ertelenenin faaliyetleri ve işletmenin durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir. İflasın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün olmadığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir. Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflasına karar verebilir. Yukarıda anılan haciz yoluyla takip yapılabilecek 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar ise ; A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, C) İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Uygulamada iflas erteleme kararlarını, Asliye Ticaret Mahkemeleri ; sunulan iyileştirme raporlarını titizlikle okuyup inceleyerek, borçlu firmanın ödeme yeterliliğini araştırarak, iyileştirme projesinde yeralan firma bilgilerinin ve belgelerinin gerçeğe, Şirket Yetkililerinin beyanlarının ve taahhütlerinin içten ve inandırıcı olup olmadığına, firmanın ve yetkililerinin geçmişteki icraatlarının seyrine bakarak, verilecek iflas ya da iflas erteleme kararının sonuçlarının bilinci içinde, birçok husus ve veriyi dikkate alarak son derece hassasiyetle ve özenle vermektedirler. İflas ertelemede mahkemece kayyım atanmasında tek kişi yerine iki ya da üç kayyım atanması tercih edilmekte ve mesleğinin uzmanı olan kişiler kayyım olarak görevlendirilmektedir. Kayyımların mahkemeye düzenleyeceği raporlar sürelerinde mahkemece talep edilmekte, düzenlenen raporlar incelenmekte, mahkeme hakimi kayyımlar bilgi alışverişi aralıksız devam etmekte dolayısıyla iflas erteleme kararı verilmiş firma sürekli ve yoğun denetim ve gözetim altında tutulmaktadır. Ancak gerek iflas ve gerekse iflas erteleme olarak sonuçlanan iflas erteleme talebi esaslı bu kararlar ülkemiz ekonomisinin dünya ekonomisine koşut aşırı hassas ve zor günlerini yaşadığı bu günlerde hem durumu karara bağlanan borçlu firma hem de bu firmadan alacaklı olan firmalar için bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Örneğin enflasyonun sıfır olarak 6

8 gerçekleşemediği bir iktisadi süreçte, alacaklarına faiz eklenmesi durumunda bile alacaklı firmaların mahkemeden iflas erteleme kararını almış olan bir firmadan alacaklarını ne zaman tahsil edebilecekleri konusunda oluşan belirsizlik ve alacağın tutarının büyüklüğü alacaklı firmanın iktisadi ve ticari faaliyetinin devamına doğrudan etkili olacağı gibi yaratacağı istihdama ve çalışanlarına sunacağı olanaklara da etkili olacaktır. Tahsil edilemeyen alacakların alacaklı firmalar nezdinde oluşturduğu vergisel yükler ve bu yüklere anılan firmaların taşıma ve katlanma ölçüleri de ayrı ve hassas bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bugünkü mevcut koşullar içinde hangi firma dört yıla kadar uzayabilecek bir iflas erteleme kararına esasen alacaklarını tahsil etmeden tahammül edebilecektir. Türkiyede ki sermaye şirketlerinin genelde aile şirketi olduğu ve sermaye yapısı olarak da yaygın şekliyle yetersiz sermayeye sahip bulundukları dikkate alındığında, kredi kullanma sürecinde faiz ödeme zorunluluğunda olan bu firmaların durumu ve konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Gerçektir ki konunun bir de küçümsenmeyecek manevi yönü, manevi değerleri aşındıran süreci, çalışmaya devam etme ve kazanma isteklerini sorgulatan diyalektik boyutu bulunmaktadır. Açıklanan çerçevede iflas erteleme kararı almış olan firmalardan alacaklı olan firmaların mağdur olup sıkıntı yaşamamaları için bazı hukuki düzenlemelerin yapılması ve anılan firmaları rahatlatacak müesseselerin tesis edilmesi gerekmektedir. Örneğin bu alacaklı firmalar iflas ertelemedeki firmalardan olan aktife kayıtlı ticari alacakları için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu nun 323. maddesine göre değerleme gününün tasarruf değerine uygun olarak pasifte karşılık ayırabilmelidirler. Ancak V.U.K. nun 323. maddesine göre alacaklı firmanın karşılık ayırabilmesi için, önce alacağın şüpheli hale gelmesi, bunun içinde borcunu ödemeyen firmayı dava etmesi ya da icraya vermesi ve ciddi olarak da alacağını takip etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla iflas erteleme kararından önce borçlu şirket hakkında, alacakları için V.U.K. nun 323. maddesi gereğince dava ve icra süreci başlatmayan firmaların iflas erteleme kararı almış olan firmalardan olan açıklanan alacakları için karşılık ayırıp ayıramayacakları konusu farklı görüşlerin oluşmasına neden olmaktadır. Müşavirliğimize intikal eden bilgilere göre; Uygulamada, iflas erteleme kararı almış olan firmalardan olan alacakları için dava açma veya icraya başvurma işlemi başlatan alacaklıların bu müracaatları ilgili mercilerce dikkate alınmamakta ve kabul edilmemektedir. Tahsil edilemeyen katma değer vergisinin de 334 Seri No lu VUK. Genel Tebliği ne göre alacak tutarına dahil olabildiği durumda vadesi iflas erteleme kararından sonra olan alacaklar için de karşılık ayırma yönünden nasıl bir uygulama sözkonusu olacaktır? İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nın Günlü, Sayılı Özelgesinde ;.. hakkında mahkemece iflas ertelemesi kararı bulunan şirket alacaklılarının süreci takip etmesi şartıyla karşılık ayırabilecekleri [ M A K A L E ] Gelir İdaresi Başkanlığı nın Günlü, Sayılı Yazısı nda ;.. karar nedeniyle şirketten alınamayan alacaklar şirket borcuna kefil olmuş üçüncü şahıslar ile iflas erteleme kararına dahil olmayan limited şirket ortakları ve şirket müdürünün mal varlığından alınabilecektir açıklamaları İdarece yapılmış olduğu durumda konuya ait Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın Günlü, Sayılı özeti aşağıda verilen Özelgesi tereddütleri aşmaya yarayacak çerçevede İdare nin görüşü olarak yayımlanmış bulunmaktadır. iflası ertelenen şirketten tahsil edilemeyen ve kanunen takibine de imkan olmayan alacaklar için mahkemece iflasın ertelenmesine ilişkin kararın verildiği hesap döneminde şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmaktadır. Ancak iflası ertelenen borçlu şirketin daha sonra iflas veya iflastan kurtulma halleri sözkonusu olur ise ayrılan şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarlarının tahsil edildikleri dönemde kar / zarar hesabına intikal ettirileceği tabiidir. İflas erteleme; borçlu firmayı faaliyetine devam edebilme sürecinde destekleyip korurken bu firmanın alacaklılarını sonrası belirsiz ve mağduriyete maruz kalabilecekleri bir sürece yönlendirip taşımaktadır. Yasalar ve hukuki düzenlemeler tüm firmalara eşit ve hakkaniyet kurallarına uygun çözümler oluşturmalıdır. Yasalar, karar mercileri ve alınan kararların uygulayıcıları tarafsız, mağduriyete neden olmayacak müesseseler geliştirmeli bütün tarafları eşit ve adil korumalı ve kollamalıdır. Açıklanan konuya ilişkin müşavirliğimizin görüşü; Kanun ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile konunun net olarak yasal düzenlemeye kavuşturulması gerektiği yönündedir. V.U.K. nun 323. maddesinde sarih olarak belirlenmiş şartların yürürlüğü devam ederken belirtilen tartışmalı hususların Mali İdarece Yazı ya da Özelge ile yapılan açıklamalar ve belirlemelerle aşılması kanaatimizce mümkün ve uygun görülmemektedir. Yeminli Mali Müşavirlerin mali sorumluluğunun bulunması bu beklentiyi haklı kılmakta ve beyan döneminden önce konunun yasa niteliğinde açıklığa kavuşturulması umudunu oluşturmaktadır. İflas erteleme kararları şüpheli alacak karşılığı ayrılmasına engel olmamalı ancak bu hususa ilişkin yasal düzenlemeler, uygulamalar hukuki davalara neden olmadan gecikmeksizin gerçekleştirilmelidir. YARARLANILAN KAYNAKLAR : * Adem GÜNDOĞAN ; Adaletin Keskin Kılıcı : İflas Erteleme Kararları ; Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi ; Ağustos 2009 Sayısı. * Muzaffer KÜÇÜK ; İflasın Ertelenmesi Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmayı Engeller mi? ; Vergi Dünyası Dergisi ; Kasım 2009 Sayısı. * Veysi SEVİĞ Bumin DOĞRUSÖZ ; Referans Gazetesi ; 11.Kasım

9 [ M A K A L E ] Sedat TURAN Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı Belediye Meclislerinin Görev ve Yetkileri... Bu yazıda, 5393 sayılı Belediye Kanununda toplam 16 madde halinde belirtilen belediye meclislerinin görev ve yetkileri maddeler halinde incelenmiş, en son şekliyle yorum ve açıklamaları yapılmış, ayrıca konuların daha iyi anlaşılması için, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün meclislerle ilgili önemli genelgeleri de eklenerek yazı metni zenginleştirilmiştir. Ayrıca Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün çok sayıda belediye meclislerine ait çeşitli görüşlerinin yanı sıra, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği tam metin halinde yazımızın son bölümüne eklenmiştir. Başka Kanunlarla belediye meclislerine verilen görevlerin ise ayrı bir yazıda ele alınması planlanmıştır. Belediye meclislerinin görev ve yetkileri başlıklı çalışmamızın, Belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, belediyelerimize ve uygulayıcı personele yararlı olması en büyük dileğimizdir sayılı Belediye Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun ikinci kısım, birinci bölümü Belediye Meclisi başlığını taşımakta olup, bu bölümde belediye meclisleri ile ilgili toplam 16 madde bulunmaktadır. Madde numaraları başlıklarıyla birlikte aşağıya çıkartılmıştır. 17. madde Belediye Meclisi, 18. madde Meclisin görev ve yetkileri, 19. madde Başkanlık divanı, 20. madde Meclis toplantısı, 21. madde Gündem, 22. madde Toplantı ve karar yeter sayısı, 23. madde Meclis kararlarının kesinleşmesi, 24. madde İhtisas komisyonları, 25. madde Denetim komisyonu, 26. madde Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları, 27. madde Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılmayacağı durumlar, 28. Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri, 29. madde Meclis üyeliğinin sona ermesi, 30. madde Meclisin feshi, 31. madde Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi, 32. madde Huzur ve izin hakkı, başlıklarını taşımaktadır sayılı Kanunun Belediye meclisleriyle ilgili madde metinleri ise aşağıdaki gibidir. Belediye meclisi MADDE 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili Kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri MADDE 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır. 8 a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, c) Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek, e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; Üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzeninde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek, f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, g) Şartlı bağışları kabul etmek, h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiye, kabul ve feragate karar vermek, i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek, j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA 5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN ÇALIŞMA GÖREV VE YETKĐLERĐ Belediye Meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Kamu Görevlilerinin Genel. 7 Fadime ERSİN / Türkiye'de Biyoçeşitliliğinin

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Kamu Görevlilerinin Genel. 7 Fadime ERSİN / Türkiye'de Biyoçeşitliliğinin 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 5 Ocak 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU YÜREĞİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Faalliiyet Raporu Hazıırllama ve Konsolliide Sorumllusu:: Mallii Hiizmetller Müdürllüğü Yüreğir Belediye Başkanlığı 1 MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR. HİZMET VARDIR. BU

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Üçüncü Değerlendirme Turu

Üçüncü Değerlendirme Turu İNSAN HAKLARI VE HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME DİREKTÖRLÜĞÜ Strazburg, 26 Mart 2010 Greco Eval III Rep (2009) 5E Tema II Üçüncü Değerlendirme Turu Parti Finansmanında Şeffaflık hakkında Türkiye Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 6 Soru - Cevap. - 7 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 10 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay

- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 6 Soru - Cevap. - 7 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 10 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay İÇİNDEKİLER - 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :6 Sayı:61 - EYLÜL 2014 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 11435 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6172 Kabul Tarihi : 8/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler İÇİNDEKİLER -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :4 Sayı:41 - OCAK 2013 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK -3

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı